1HGCR2F72GA0…

Honda

Accord

1HGCR2F72GA063111

1HGCR2F72GA041724 | 1HGCR2F72GA003040 | 1HGCR2F72GA070625 | 1HGCR2F72GA030089; 1HGCR2F72GA063674 | 1HGCR2F72GA095489 | 1HGCR2F72GA054313; 1HGCR2F72GA072097 | 1HGCR2F72GA026415 | 1HGCR2F72GA037687

1HGCR2F72GA073945 | 1HGCR2F72GA041979 | 1HGCR2F72GA033929 | 1HGCR2F72GA056546 | 1HGCR2F72GA078529; 1HGCR2F72GA041920 | 1HGCR2F72GA095752; 1HGCR2F72GA084539; 1HGCR2F72GA058913 | 1HGCR2F72GA079910 | 1HGCR2F72GA043795; 1HGCR2F72GA089398 | 1HGCR2F72GA045062; 1HGCR2F72GA013874; 1HGCR2F72GA087750 | 1HGCR2F72GA085853 | 1HGCR2F72GA011896; 1HGCR2F72GA071158 | 1HGCR2F72GA033509 | 1HGCR2F72GA073850 | 1HGCR2F72GA082046 | 1HGCR2F72GA081110; 1HGCR2F72GA054747 | 1HGCR2F72GA036376 | 1HGCR2F72GA074528 | 1HGCR2F72GA033686 | 1HGCR2F72GA085190; 1HGCR2F72GA084038 | 1HGCR2F72GA030044 | 1HGCR2F72GA043151 | 1HGCR2F72GA000249 | 1HGCR2F72GA099347 | 1HGCR2F72GA091295 | 1HGCR2F72GA090194 | 1HGCR2F72GA004933; 1HGCR2F72GA061343 | 1HGCR2F72GA045403 | 1HGCR2F72GA075923 | 1HGCR2F72GA042047; 1HGCR2F72GA002938 | 1HGCR2F72GA062069; 1HGCR2F72GA030626 | 1HGCR2F72GA098943 | 1HGCR2F72GA060841 | 1HGCR2F72GA083746 | 1HGCR2F72GA012899 | 1HGCR2F72GA079079 | 1HGCR2F72GA013485 | 1HGCR2F72GA054229

1HGCR2F72GA009162 | 1HGCR2F72GA095315; 1HGCR2F72GA076926

1HGCR2F72GA014572 | 1HGCR2F72GA065991; 1HGCR2F72GA002096 | 1HGCR2F72GA031548; 1HGCR2F72GA074626; 1HGCR2F72GA042419; 1HGCR2F72GA075601 | 1HGCR2F72GA074402 | 1HGCR2F72GA001353 | 1HGCR2F72GA023689 | 1HGCR2F72GA000168 | 1HGCR2F72GA012708; 1HGCR2F72GA029959; 1HGCR2F72GA049225 | 1HGCR2F72GA023613 | 1HGCR2F72GA087103 | 1HGCR2F72GA093368; 1HGCR2F72GA004916

1HGCR2F72GA083231 | 1HGCR2F72GA067675; 1HGCR2F72GA048110; 1HGCR2F72GA083732

1HGCR2F72GA042548 | 1HGCR2F72GA074223 | 1HGCR2F72GA054263 | 1HGCR2F72GA040461 | 1HGCR2F72GA070897; 1HGCR2F72GA057454 | 1HGCR2F72GA038175 | 1HGCR2F72GA006066; 1HGCR2F72GA000882; 1HGCR2F72GA007220 | 1HGCR2F72GA007198 | 1HGCR2F72GA069507 | 1HGCR2F72GA074934; 1HGCR2F72GA011719 | 1HGCR2F72GA065070 | 1HGCR2F72GA071807 | 1HGCR2F72GA095444 | 1HGCR2F72GA038791 | 1HGCR2F72GA085478 | 1HGCR2F72GA012238 | 1HGCR2F72GA062590 | 1HGCR2F72GA003006 | 1HGCR2F72GA077798 | 1HGCR2F72GA092754; 1HGCR2F72GA034515; 1HGCR2F72GA015530

1HGCR2F72GA002275 | 1HGCR2F72GA009064 | 1HGCR2F72GA040329 | 1HGCR2F72GA035437 | 1HGCR2F72GA087201; 1HGCR2F72GA054926; 1HGCR2F72GA067241 | 1HGCR2F72GA009713 | 1HGCR2F72GA012773; 1HGCR2F72GA098876; 1HGCR2F72GA097694 | 1HGCR2F72GA079907

1HGCR2F72GA065540 | 1HGCR2F72GA027872; 1HGCR2F72GA035115; 1HGCR2F72GA002003 | 1HGCR2F72GA075002 | 1HGCR2F72GA056191 | 1HGCR2F72GA079549 | 1HGCR2F72GA099803 | 1HGCR2F72GA011512 | 1HGCR2F72GA096447; 1HGCR2F72GA036443 | 1HGCR2F72GA097663; 1HGCR2F72GA096643; 1HGCR2F72GA050620 | 1HGCR2F72GA059382; 1HGCR2F72GA066459; 1HGCR2F72GA093399; 1HGCR2F72GA006729

1HGCR2F72GA039598; 1HGCR2F72GA079406

1HGCR2F72GA017102 | 1HGCR2F72GA047183; 1HGCR2F72GA083228; 1HGCR2F72GA041416; 1HGCR2F72GA014510 | 1HGCR2F72GA047698 | 1HGCR2F72GA098523 | 1HGCR2F72GA092320 | 1HGCR2F72GA069751; 1HGCR2F72GA062797 | 1HGCR2F72GA058541 | 1HGCR2F72GA095556 | 1HGCR2F72GA003121 | 1HGCR2F72GA036281 | 1HGCR2F72GA070334; 1HGCR2F72GA089420 | 1HGCR2F72GA056403 | 1HGCR2F72GA009517 | 1HGCR2F72GA087828 | 1HGCR2F72GA027418 | 1HGCR2F72GA048219 | 1HGCR2F72GA089935; 1HGCR2F72GA083374 | 1HGCR2F72GA039438; 1HGCR2F72GA006617 | 1HGCR2F72GA066655; 1HGCR2F72GA091457 | 1HGCR2F72GA069135 | 1HGCR2F72GA084606 | 1HGCR2F72GA082824 | 1HGCR2F72GA092012 | 1HGCR2F72GA091555 | 1HGCR2F72GA085819; 1HGCR2F72GA071855 | 1HGCR2F72GA048396; 1HGCR2F72GA073198 | 1HGCR2F72GA021036

1HGCR2F72GA075405 | 1HGCR2F72GA064324; 1HGCR2F72GA088610; 1HGCR2F72GA035549; 1HGCR2F72GA024471 | 1HGCR2F72GA002146 | 1HGCR2F72GA048253; 1HGCR2F72GA034563 | 1HGCR2F72GA081270; 1HGCR2F72GA060712; 1HGCR2F72GA087134 | 1HGCR2F72GA062198 | 1HGCR2F72GA045773 | 1HGCR2F72GA081186; 1HGCR2F72GA074173 | 1HGCR2F72GA085318 | 1HGCR2F72GA053436; 1HGCR2F72GA027712; 1HGCR2F72GA079700 | 1HGCR2F72GA061830; 1HGCR2F72GA046874 | 1HGCR2F72GA094892 | 1HGCR2F72GA090096 | 1HGCR2F72GA041240 | 1HGCR2F72GA038659; 1HGCR2F72GA056935; 1HGCR2F72GA014622; 1HGCR2F72GA055395 | 1HGCR2F72GA029220; 1HGCR2F72GA019352 | 1HGCR2F72GA003829 | 1HGCR2F72GA025880; 1HGCR2F72GA081396 | 1HGCR2F72GA080636 | 1HGCR2F72GA039374 | 1HGCR2F72GA093144 | 1HGCR2F72GA064663; 1HGCR2F72GA040640

1HGCR2F72GA096951; 1HGCR2F72GA057986 | 1HGCR2F72GA036765 | 1HGCR2F72GA099963 | 1HGCR2F72GA033848 | 1HGCR2F72GA046325 | 1HGCR2F72GA051508 | 1HGCR2F72GA086114 | 1HGCR2F72GA010523 | 1HGCR2F72GA018928 | 1HGCR2F72GA095332; 1HGCR2F72GA053615 | 1HGCR2F72GA051007; 1HGCR2F72GA000123 | 1HGCR2F72GA028617 | 1HGCR2F72GA013342 | 1HGCR2F72GA014118; 1HGCR2F72GA099638

1HGCR2F72GA015110

1HGCR2F72GA086209 | 1HGCR2F72GA090969; 1HGCR2F72GA070091 | 1HGCR2F72GA091524; 1HGCR2F72GA058460 | 1HGCR2F72GA091345 | 1HGCR2F72GA017228

1HGCR2F72GA023322; 1HGCR2F72GA008030 | 1HGCR2F72GA086128; 1HGCR2F72GA085433; 1HGCR2F72GA009291; 1HGCR2F72GA007976 | 1HGCR2F72GA099090 | 1HGCR2F72GA023305 | 1HGCR2F72GA007363; 1HGCR2F72GA029590 | 1HGCR2F72GA023711 | 1HGCR2F72GA025233

1HGCR2F72GA091250; 1HGCR2F72GA068390 | 1HGCR2F72GA061553 | 1HGCR2F72GA089160 | 1HGCR2F72GA044042; 1HGCR2F72GA024924 | 1HGCR2F72GA076506; 1HGCR2F72GA056028 | 1HGCR2F72GA089837 | 1HGCR2F72GA022543; 1HGCR2F72GA044607 | 1HGCR2F72GA028777; 1HGCR2F72GA003880 | 1HGCR2F72GA083178 | 1HGCR2F72GA039908 | 1HGCR2F72GA003202

1HGCR2F72GA016788 | 1HGCR2F72GA054280; 1HGCR2F72GA037043; 1HGCR2F72GA044400; 1HGCR2F72GA036183 | 1HGCR2F72GA002700; 1HGCR2F72GA084654 | 1HGCR2F72GA047880 | 1HGCR2F72GA026740 | 1HGCR2F72GA006424 | 1HGCR2F72GA083620

1HGCR2F72GA021232 | 1HGCR2F72GA068762; 1HGCR2F72GA047474 | 1HGCR2F72GA020677; 1HGCR2F72GA094438 | 1HGCR2F72GA076361 | 1HGCR2F72GA094326 | 1HGCR2F72GA025345 | 1HGCR2F72GA014894 | 1HGCR2F72GA048236 | 1HGCR2F72GA096531 | 1HGCR2F72GA051511; 1HGCR2F72GA048897

1HGCR2F72GA024535 | 1HGCR2F72GA064212 | 1HGCR2F72GA054943

1HGCR2F72GA062671 | 1HGCR2F72GA004091 | 1HGCR2F72GA031422; 1HGCR2F72GA044767

1HGCR2F72GA090597 | 1HGCR2F72GA050360; 1HGCR2F72GA035230 | 1HGCR2F72GA063206 | 1HGCR2F72GA071032 | 1HGCR2F72GA073413; 1HGCR2F72GA089840 | 1HGCR2F72GA060533 | 1HGCR2F72GA027399 | 1HGCR2F72GA097971 | 1HGCR2F72GA098540; 1HGCR2F72GA085898; 1HGCR2F72GA009209 | 1HGCR2F72GA060614 | 1HGCR2F72GA014636; 1HGCR2F72GA097940; 1HGCR2F72GA073556 | 1HGCR2F72GA079051 | 1HGCR2F72GA031453; 1HGCR2F72GA080796; 1HGCR2F72GA064355; 1HGCR2F72GA026379 | 1HGCR2F72GA064002

1HGCR2F72GA081964; 1HGCR2F72GA034739; 1HGCR2F72GA018508 | 1HGCR2F72GA007900; 1HGCR2F72GA038628 | 1HGCR2F72GA096903 | 1HGCR2F72GA001286 | 1HGCR2F72GA099980 | 1HGCR2F72GA004558 | 1HGCR2F72GA085142 | 1HGCR2F72GA011624; 1HGCR2F72GA040685 | 1HGCR2F72GA057342 | 1HGCR2F72GA098702 | 1HGCR2F72GA055297; 1HGCR2F72GA033977 | 1HGCR2F72GA047510; 1HGCR2F72GA043473; 1HGCR2F72GA024745 | 1HGCR2F72GA046728 | 1HGCR2F72GA030612 | 1HGCR2F72GA030464 | 1HGCR2F72GA039231; 1HGCR2F72GA080832 | 1HGCR2F72GA006827; 1HGCR2F72GA085187 | 1HGCR2F72GA074044 | 1HGCR2F72GA031744; 1HGCR2F72GA024163; 1HGCR2F72GA070799 | 1HGCR2F72GA014586 | 1HGCR2F72GA045417

1HGCR2F72GA088297; 1HGCR2F72GA006049; 1HGCR2F72GA045126 | 1HGCR2F72GA041934; 1HGCR2F72GA008349; 1HGCR2F72GA003412 | 1HGCR2F72GA069202; 1HGCR2F72GA051282 | 1HGCR2F72GA030416 | 1HGCR2F72GA060340 | 1HGCR2F72GA022834; 1HGCR2F72GA038483; 1HGCR2F72GA041545; 1HGCR2F72GA069703 | 1HGCR2F72GA042128 | 1HGCR2F72GA021666; 1HGCR2F72GA070429 | 1HGCR2F72GA024860 | 1HGCR2F72GA073833 | 1HGCR2F72GA082578; 1HGCR2F72GA008285 | 1HGCR2F72GA055722 | 1HGCR2F72GA096917 | 1HGCR2F72GA024762 | 1HGCR2F72GA042677 | 1HGCR2F72GA060385 | 1HGCR2F72GA091054 | 1HGCR2F72GA075825; 1HGCR2F72GA005578 | 1HGCR2F72GA090065; 1HGCR2F72GA099526 | 1HGCR2F72GA072178 | 1HGCR2F72GA096206 | 1HGCR2F72GA062251; 1HGCR2F72GA033591 | 1HGCR2F72GA002292 | 1HGCR2F72GA065408 | 1HGCR2F72GA057826 | 1HGCR2F72GA083519 | 1HGCR2F72GA024101

1HGCR2F72GA028164 | 1HGCR2F72GA028360; 1HGCR2F72GA090454 | 1HGCR2F72GA002230 | 1HGCR2F72GA041822 | 1HGCR2F72GA057258 | 1HGCR2F72GA012823; 1HGCR2F72GA007444 | 1HGCR2F72GA033915 | 1HGCR2F72GA072570 | 1HGCR2F72GA011249

1HGCR2F72GA010442 | 1HGCR2F72GA028018; 1HGCR2F72GA012868 | 1HGCR2F72GA084587 | 1HGCR2F72GA050049 | 1HGCR2F72GA068728; 1HGCR2F72GA032828 | 1HGCR2F72GA023420 | 1HGCR2F72GA080488 | 1HGCR2F72GA081253 | 1HGCR2F72GA070964; 1HGCR2F72GA091541 | 1HGCR2F72GA095864 | 1HGCR2F72GA099350; 1HGCR2F72GA017746

1HGCR2F72GA080376 | 1HGCR2F72GA020601 | 1HGCR2F72GA057311 | 1HGCR2F72GA042842 | 1HGCR2F72GA046213 | 1HGCR2F72GA034157 | 1HGCR2F72GA089532; 1HGCR2F72GA076716; 1HGCR2F72GA038967; 1HGCR2F72GA016113

1HGCR2F72GA081950 | 1HGCR2F72GA060323 | 1HGCR2F72GA064503 | 1HGCR2F72GA002065 | 1HGCR2F72GA057941 | 1HGCR2F72GA079731 | 1HGCR2F72GA046289; 1HGCR2F72GA024776 | 1HGCR2F72GA064470 | 1HGCR2F72GA068034; 1HGCR2F72GA060631; 1HGCR2F72GA065571 | 1HGCR2F72GA034367 | 1HGCR2F72GA034708 | 1HGCR2F72GA006990 | 1HGCR2F72GA021862 | 1HGCR2F72GA018797 | 1HGCR2F72GA033817

1HGCR2F72GA069541; 1HGCR2F72GA085531 | 1HGCR2F72GA044428 | 1HGCR2F72GA061701; 1HGCR2F72GA054554; 1HGCR2F72GA080071; 1HGCR2F72GA033008 | 1HGCR2F72GA002504 | 1HGCR2F72GA052724 | 1HGCR2F72GA041738 | 1HGCR2F72GA020615 | 1HGCR2F72GA083729 | 1HGCR2F72GA008819 | 1HGCR2F72GA027256 | 1HGCR2F72GA015270 | 1HGCR2F72GA042338; 1HGCR2F72GA091328 | 1HGCR2F72GA048575; 1HGCR2F72GA042405 | 1HGCR2F72GA008187 | 1HGCR2F72GA096710

1HGCR2F72GA094343

1HGCR2F72GA013079; 1HGCR2F72GA010389 | 1HGCR2F72GA008545 | 1HGCR2F72GA075341 | 1HGCR2F72GA005077 | 1HGCR2F72GA038564 | 1HGCR2F72GA097310 | 1HGCR2F72GA054151 | 1HGCR2F72GA095220; 1HGCR2F72GA079583 | 1HGCR2F72GA016662 | 1HGCR2F72GA014264; 1HGCR2F72GA028178 | 1HGCR2F72GA080250 | 1HGCR2F72GA043330 | 1HGCR2F72GA041173 | 1HGCR2F72GA028150 | 1HGCR2F72GA040167; 1HGCR2F72GA055543; 1HGCR2F72GA022588 | 1HGCR2F72GA044641 | 1HGCR2F72GA042095; 1HGCR2F72GA013633 | 1HGCR2F72GA034630; 1HGCR2F72GA077445 | 1HGCR2F72GA015138 | 1HGCR2F72GA081219 | 1HGCR2F72GA055123 | 1HGCR2F72GA061116 | 1HGCR2F72GA083102 | 1HGCR2F72GA015785 | 1HGCR2F72GA071046; 1HGCR2F72GA025295 | 1HGCR2F72GA082435 | 1HGCR2F72GA099333; 1HGCR2F72GA026902 | 1HGCR2F72GA072472 | 1HGCR2F72GA006083; 1HGCR2F72GA018668 | 1HGCR2F72GA072133 | 1HGCR2F72GA012207 | 1HGCR2F72GA073055 | 1HGCR2F72GA086839 | 1HGCR2F72GA019206 | 1HGCR2F72GA067014 | 1HGCR2F72GA054053; 1HGCR2F72GA065327 | 1HGCR2F72GA098103 | 1HGCR2F72GA046986 | 1HGCR2F72GA068017 | 1HGCR2F72GA052075 | 1HGCR2F72GA057602 | 1HGCR2F72GA003281 | 1HGCR2F72GA005581 | 1HGCR2F72GA032571 | 1HGCR2F72GA017696 | 1HGCR2F72GA015558 | 1HGCR2F72GA008481

1HGCR2F72GA077221 | 1HGCR2F72GA027371 | 1HGCR2F72GA057180; 1HGCR2F72GA092480

1HGCR2F72GA089059; 1HGCR2F72GA071256 | 1HGCR2F72GA078191; 1HGCR2F72GA020503 | 1HGCR2F72GA051993 | 1HGCR2F72GA039729; 1HGCR2F72GA097369 | 1HGCR2F72GA092172

1HGCR2F72GA031260 | 1HGCR2F72GA077347; 1HGCR2F72GA059706 | 1HGCR2F72GA001546 | 1HGCR2F72GA027466 | 1HGCR2F72GA031310 | 1HGCR2F72GA080300

1HGCR2F72GA035955 | 1HGCR2F72GA055056 | 1HGCR2F72GA030318

1HGCR2F72GA046731 | 1HGCR2F72GA092401 | 1HGCR2F72GA099929 | 1HGCR2F72GA042033; 1HGCR2F72GA070690; 1HGCR2F72GA075775 | 1HGCR2F72GA098019; 1HGCR2F72GA049998; 1HGCR2F72GA028746; 1HGCR2F72GA017813

1HGCR2F72GA028312; 1HGCR2F72GA042176; 1HGCR2F72GA076344 | 1HGCR2F72GA078949; 1HGCR2F72GA088686; 1HGCR2F72GA023790; 1HGCR2F72GA009257; 1HGCR2F72GA055249; 1HGCR2F72GA045563; 1HGCR2F72GA038032 | 1HGCR2F72GA044865; 1HGCR2F72GA086081 | 1HGCR2F72GA098800; 1HGCR2F72GA038600 | 1HGCR2F72GA087537 | 1HGCR2F72GA000493; 1HGCR2F72GA067613 | 1HGCR2F72GA035602 | 1HGCR2F72GA055686 | 1HGCR2F72GA084797; 1HGCR2F72GA037611; 1HGCR2F72GA062279 | 1HGCR2F72GA039956; 1HGCR2F72GA082984 | 1HGCR2F72GA064534 | 1HGCR2F72GA060502 | 1HGCR2F72GA025121; 1HGCR2F72GA010201 | 1HGCR2F72GA009033

1HGCR2F72GA099896 | 1HGCR2F72GA018976 | 1HGCR2F72GA075792 | 1HGCR2F72GA067871 | 1HGCR2F72GA012806 | 1HGCR2F72GA070995 | 1HGCR2F72GA069572; 1HGCR2F72GA083651 | 1HGCR2F72GA036247

1HGCR2F72GA028651; 1HGCR2F72GA023546 | 1HGCR2F72GA098165; 1HGCR2F72GA044980 | 1HGCR2F72GA085786 | 1HGCR2F72GA049077 | 1HGCR2F72GA033557 | 1HGCR2F72GA042825 | 1HGCR2F72GA032215; 1HGCR2F72GA059558 | 1HGCR2F72GA087425 | 1HGCR2F72GA090051 | 1HGCR2F72GA084492 | 1HGCR2F72GA010277 | 1HGCR2F72GA045899 | 1HGCR2F72GA007024; 1HGCR2F72GA031906 | 1HGCR2F72GA048074 | 1HGCR2F72GA059690 | 1HGCR2F72GA068373 | 1HGCR2F72GA099672 | 1HGCR2F72GA071029 | 1HGCR2F72GA047684 | 1HGCR2F72GA039486; 1HGCR2F72GA012188; 1HGCR2F72GA020940 | 1HGCR2F72GA040489 | 1HGCR2F72GA082466; 1HGCR2F72GA072293

1HGCR2F72GA026298 | 1HGCR2F72GA065893 | 1HGCR2F72GA049144; 1HGCR2F72GA057082 | 1HGCR2F72GA017939; 1HGCR2F72GA052674; 1HGCR2F72GA063982 | 1HGCR2F72GA073802 | 1HGCR2F72GA099025; 1HGCR2F72GA067143 | 1HGCR2F72GA082645 | 1HGCR2F72GA081995 | 1HGCR2F72GA067062 | 1HGCR2F72GA020078 | 1HGCR2F72GA096920 | 1HGCR2F72GA080149 | 1HGCR2F72GA056983 | 1HGCR2F72GA027645 | 1HGCR2F72GA093452 | 1HGCR2F72GA082340 | 1HGCR2F72GA002647 | 1HGCR2F72GA057356 | 1HGCR2F72GA094763; 1HGCR2F72GA006715; 1HGCR2F72GA065120; 1HGCR2F72GA022882 | 1HGCR2F72GA095542; 1HGCR2F72GA070883 | 1HGCR2F72GA055431 | 1HGCR2F72GA091068; 1HGCR2F72GA077476

1HGCR2F72GA015561 | 1HGCR2F72GA025863; 1HGCR2F72GA024616; 1HGCR2F72GA084251 | 1HGCR2F72GA004477

1HGCR2F72GA062458 | 1HGCR2F72GA048365 | 1HGCR2F72GA027340; 1HGCR2F72GA036488; 1HGCR2F72GA028438 | 1HGCR2F72GA034496 | 1HGCR2F72GA080068 | 1HGCR2F72GA070432 | 1HGCR2F72GA011235 | 1HGCR2F72GA037446 | 1HGCR2F72GA024051 | 1HGCR2F72GA004608 | 1HGCR2F72GA015415 | 1HGCR2F72GA096321 | 1HGCR2F72GA092236 | 1HGCR2F72GA088607 | 1HGCR2F72GA026852 | 1HGCR2F72GA062380 | 1HGCR2F72GA097596

1HGCR2F72GA014832 | 1HGCR2F72GA074111; 1HGCR2F72GA091734; 1HGCR2F72GA013664 | 1HGCR2F72GA006732; 1HGCR2F72GA013521

1HGCR2F72GA055302; 1HGCR2F72GA077395 | 1HGCR2F72GA055641 | 1HGCR2F72GA067529 | 1HGCR2F72GA064954 | 1HGCR2F72GA065909 | 1HGCR2F72GA058510; 1HGCR2F72GA095525; 1HGCR2F72GA011509 | 1HGCR2F72GA025605 | 1HGCR2F72GA081320; 1HGCR2F72GA068678 | 1HGCR2F72GA094259 | 1HGCR2F72GA027886; 1HGCR2F72GA008836 | 1HGCR2F72GA073041 | 1HGCR2F72GA026804; 1HGCR2F72GA098487; 1HGCR2F72GA054991; 1HGCR2F72GA006651 | 1HGCR2F72GA093080

1HGCR2F72GA091023 | 1HGCR2F72GA093791 | 1HGCR2F72GA036720 | 1HGCR2F72GA012241; 1HGCR2F72GA097758 | 1HGCR2F72GA027757; 1HGCR2F72GA054473; 1HGCR2F72GA008061 | 1HGCR2F72GA004995 | 1HGCR2F72GA018556; 1HGCR2F72GA076733; 1HGCR2F72GA045577; 1HGCR2F72GA075288; 1HGCR2F72GA030321 | 1HGCR2F72GA078109

1HGCR2F72GA012871; 1HGCR2F72GA021568 | 1HGCR2F72GA087876; 1HGCR2F72GA071211 | 1HGCR2F72GA064274 | 1HGCR2F72GA017844

1HGCR2F72GA012840 | 1HGCR2F72GA080281 | 1HGCR2F72GA074285 | 1HGCR2F72GA032490; 1HGCR2F72GA005757 | 1HGCR2F72GA018315; 1HGCR2F72GA077994 | 1HGCR2F72GA050715; 1HGCR2F72GA096870

1HGCR2F72GA044364 | 1HGCR2F72GA031498 | 1HGCR2F72GA097226 | 1HGCR2F72GA075808 | 1HGCR2F72GA055171 | 1HGCR2F72GA014877 | 1HGCR2F72GA044297 | 1HGCR2F72GA032103 | 1HGCR2F72GA065134

1HGCR2F72GA001448; 1HGCR2F72GA074321; 1HGCR2F72GA050875; 1HGCR2F72GA027127 | 1HGCR2F72GA064551 | 1HGCR2F72GA083066 | 1HGCR2F72GA066932 | 1HGCR2F72GA073203; 1HGCR2F72GA078742 | 1HGCR2F72GA089949 | 1HGCR2F72GA072102; 1HGCR2F72GA079373 | 1HGCR2F72GA036877 | 1HGCR2F72GA059463 | 1HGCR2F72GA033266; 1HGCR2F72GA018007 | 1HGCR2F72GA048432; 1HGCR2F72GA041688; 1HGCR2F72GA071726 | 1HGCR2F72GA074979; 1HGCR2F72GA024342; 1HGCR2F72GA009534; 1HGCR2F72GA065747 | 1HGCR2F72GA086629 | 1HGCR2F72GA030383 | 1HGCR2F72GA086338 | 1HGCR2F72GA099302 | 1HGCR2F72GA051024; 1HGCR2F72GA009212; 1HGCR2F72GA094519 | 1HGCR2F72GA053937

1HGCR2F72GA007380 | 1HGCR2F72GA083312 | 1HGCR2F72GA038449 | 1HGCR2F72GA086193 | 1HGCR2F72GA040850 | 1HGCR2F72GA040976 | 1HGCR2F72GA016239

1HGCR2F72GA056367 | 1HGCR2F72GA040900; 1HGCR2F72GA061388

1HGCR2F72GA066574; 1HGCR2F72GA020498; 1HGCR2F72GA032392 | 1HGCR2F72GA096898 | 1HGCR2F72GA010747 | 1HGCR2F72GA042386; 1HGCR2F72GA061164 | 1HGCR2F72GA006018 | 1HGCR2F72GA041755 | 1HGCR2F72GA011784; 1HGCR2F72GA078157 | 1HGCR2F72GA098232 | 1HGCR2F72GA072391 | 1HGCR2F72GA079664 | 1HGCR2F72GA008450

1HGCR2F72GA070284; 1HGCR2F72GA013163 | 1HGCR2F72GA017519 | 1HGCR2F72GA058247; 1HGCR2F72GA045921; 1HGCR2F72GA072813 | 1HGCR2F72GA014474 | 1HGCR2F72GA015169; 1HGCR2F72GA079387 | 1HGCR2F72GA027449; 1HGCR2F72GA025961 | 1HGCR2F72GA024891; 1HGCR2F72GA007833; 1HGCR2F72GA030724 | 1HGCR2F72GA045787 | 1HGCR2F72GA010649 | 1HGCR2F72GA051220 | 1HGCR2F72GA071791 | 1HGCR2F72GA035163 | 1HGCR2F72GA029976 | 1HGCR2F72GA030254 | 1HGCR2F72GA048737 | 1HGCR2F72GA046244 | 1HGCR2F72GA034532 | 1HGCR2F72GA012255 | 1HGCR2F72GA052769 | 1HGCR2F72GA055753; 1HGCR2F72GA014703 | 1HGCR2F72GA064114 | 1HGCR2F72GA089885; 1HGCR2F72GA088249 | 1HGCR2F72GA033803; 1HGCR2F72GA096268 | 1HGCR2F72GA063772 | 1HGCR2F72GA008609 | 1HGCR2F72GA060208; 1HGCR2F72GA046065; 1HGCR2F72GA048883 | 1HGCR2F72GA032330 | 1HGCR2F72GA027080 | 1HGCR2F72GA043862 | 1HGCR2F72GA002907 | 1HGCR2F72GA001398 | 1HGCR2F72GA020064 | 1HGCR2F72GA028228; 1HGCR2F72GA088669 | 1HGCR2F72GA093371 | 1HGCR2F72GA052237 | 1HGCR2F72GA029279 | 1HGCR2F72GA079261 | 1HGCR2F72GA046518 | 1HGCR2F72GA076571 | 1HGCR2F72GA027791; 1HGCR2F72GA072049 | 1HGCR2F72GA080135 | 1HGCR2F72GA017603; 1HGCR2F72GA054277; 1HGCR2F72GA037818; 1HGCR2F72GA025913 | 1HGCR2F72GA072763 | 1HGCR2F72GA020372; 1HGCR2F72GA057129 | 1HGCR2F72GA002261 | 1HGCR2F72GA071404 | 1HGCR2F72GA035731 | 1HGCR2F72GA069314 | 1HGCR2F72GA061178 | 1HGCR2F72GA026253 | 1HGCR2F72GA039682; 1HGCR2F72GA005208 | 1HGCR2F72GA041884; 1HGCR2F72GA032585

1HGCR2F72GA065103

1HGCR2F72GA045823 | 1HGCR2F72GA066106; 1HGCR2F72GA053064; 1HGCR2F72GA095413 | 1HGCR2F72GA021134 | 1HGCR2F72GA013406 | 1HGCR2F72GA089319 | 1HGCR2F72GA041982 | 1HGCR2F72GA085383 | 1HGCR2F72GA073671

1HGCR2F72GA049662; 1HGCR2F72GA069538 | 1HGCR2F72GA093287 | 1HGCR2F72GA057292; 1HGCR2F72GA010960 | 1HGCR2F72GA057244

1HGCR2F72GA099655 | 1HGCR2F72GA008528 | 1HGCR2F72GA088199 | 1HGCR2F72GA043912 | 1HGCR2F72GA022350 | 1HGCR2F72GA025510; 1HGCR2F72GA088154 | 1HGCR2F72GA034787; 1HGCR2F72GA004852 | 1HGCR2F72GA034725

1HGCR2F72GA066543 | 1HGCR2F72GA052402 | 1HGCR2F72GA062606 | 1HGCR2F72GA045188; 1HGCR2F72GA086971 | 1HGCR2F72GA000834 | 1HGCR2F72GA015771; 1HGCR2F72GA042209 | 1HGCR2F72GA018945 | 1HGCR2F72GA071547 | 1HGCR2F72GA034451; 1HGCR2F72GA030996 | 1HGCR2F72GA033400 | 1HGCR2F72GA083567; 1HGCR2F72GA007122 | 1HGCR2F72GA066624 | 1HGCR2F72GA031047 | 1HGCR2F72GA068096; 1HGCR2F72GA044817 | 1HGCR2F72GA031467; 1HGCR2F72GA017780 | 1HGCR2F72GA021649 | 1HGCR2F72GA052738; 1HGCR2F72GA037673 | 1HGCR2F72GA021392; 1HGCR2F72GA049287 | 1HGCR2F72GA062296; 1HGCR2F72GA046180 | 1HGCR2F72GA055445; 1HGCR2F72GA097985

1HGCR2F72GA092947 | 1HGCR2F72GA069006 | 1HGCR2F72GA038046; 1HGCR2F72GA052822 | 1HGCR2F72GA097730 | 1HGCR2F72GA062508 | 1HGCR2F72GA079065 | 1HGCR2F72GA066140 | 1HGCR2F72GA025586; 1HGCR2F72GA001594 | 1HGCR2F72GA041433 | 1HGCR2F72GA088218

1HGCR2F72GA022560 | 1HGCR2F72GA094052 | 1HGCR2F72GA062170; 1HGCR2F72GA041187; 1HGCR2F72GA008044 | 1HGCR2F72GA018119; 1HGCR2F72GA018685 | 1HGCR2F72GA026754; 1HGCR2F72GA006794 | 1HGCR2F72GA085254

1HGCR2F72GA025829 | 1HGCR2F72GA017956

1HGCR2F72GA077199 | 1HGCR2F72GA066266; 1HGCR2F72GA018766; 1HGCR2F72GA070589 | 1HGCR2F72GA056093 | 1HGCR2F72GA005774; 1HGCR2F72GA051461; 1HGCR2F72GA091166 | 1HGCR2F72GA082533 | 1HGCR2F72GA059429 | 1HGCR2F72GA044249 | 1HGCR2F72GA011588; 1HGCR2F72GA092768 | 1HGCR2F72GA084170 | 1HGCR2F72GA016273; 1HGCR2F72GA026138 | 1HGCR2F72GA036667; 1HGCR2F72GA090552; 1HGCR2F72GA029007 | 1HGCR2F72GA062587 | 1HGCR2F72GA030948 | 1HGCR2F72GA039827 | 1HGCR2F72GA098554; 1HGCR2F72GA039018 | 1HGCR2F72GA043845

1HGCR2F72GA040038 | 1HGCR2F72GA012045 | 1HGCR2F72GA088591 | 1HGCR2F72GA049385

1HGCR2F72GA022512 | 1HGCR2F72GA088493; 1HGCR2F72GA030187; 1HGCR2F72GA091863 | 1HGCR2F72GA021313 | 1HGCR2F72GA035471; 1HGCR2F72GA036278 | 1HGCR2F72GA005340 | 1HGCR2F72GA075761 | 1HGCR2F72GA049614 | 1HGCR2F72GA043778 | 1HGCR2F72GA051380

1HGCR2F72GA033090 | 1HGCR2F72GA068437 | 1HGCR2F72GA087022 | 1HGCR2F72GA074268 | 1HGCR2F72GA001966 | 1HGCR2F72GA075369 | 1HGCR2F72GA051430 | 1HGCR2F72GA012627 | 1HGCR2F72GA003796; 1HGCR2F72GA008965; 1HGCR2F72GA041576 | 1HGCR2F72GA053193; 1HGCR2F72GA084542; 1HGCR2F72GA029184 | 1HGCR2F72GA042775; 1HGCR2F72GA060886 | 1HGCR2F72GA045739 | 1HGCR2F72GA039116 | 1HGCR2F72GA021358 | 1HGCR2F72GA042226; 1HGCR2F72GA088039; 1HGCR2F72GA015317; 1HGCR2F72GA076103

1HGCR2F72GA048267; 1HGCR2F72GA098781 | 1HGCR2F72GA040668 | 1HGCR2F72GA091202 | 1HGCR2F72GA021747; 1HGCR2F72GA093029; 1HGCR2F72GA017827 | 1HGCR2F72GA016998 | 1HGCR2F72GA031713 | 1HGCR2F72GA053422; 1HGCR2F72GA049032; 1HGCR2F72GA039505

1HGCR2F72GA046468; 1HGCR2F72GA011137 | 1HGCR2F72GA016371 | 1HGCR2F72GA027516

1HGCR2F72GA046938 | 1HGCR2F72GA032313 | 1HGCR2F72GA048799 | 1HGCR2F72GA058636; 1HGCR2F72GA009243 | 1HGCR2F72GA098571 | 1HGCR2F72GA011056 | 1HGCR2F72GA060449

1HGCR2F72GA077140; 1HGCR2F72GA098151; 1HGCR2F72GA088817; 1HGCR2F72GA022879 | 1HGCR2F72GA085805 | 1HGCR2F72GA030142; 1HGCR2F72GA090759; 1HGCR2F72GA053971 | 1HGCR2F72GA065229; 1HGCR2F72GA072889 | 1HGCR2F72GA087232 | 1HGCR2F72GA062976

1HGCR2F72GA029864

1HGCR2F72GA050777 | 1HGCR2F72GA068809

1HGCR2F72GA011168; 1HGCR2F72GA010229; 1HGCR2F72GA073685 | 1HGCR2F72GA028102 | 1HGCR2F72GA059026 | 1HGCR2F72GA059852 | 1HGCR2F72GA087070

1HGCR2F72GA061021 | 1HGCR2F72GA058782; 1HGCR2F72GA000736 | 1HGCR2F72GA085285; 1HGCR2F72GA044008; 1HGCR2F72GA054666

1HGCR2F72GA053467; 1HGCR2F72GA080507 | 1HGCR2F72GA025202 | 1HGCR2F72GA041335 | 1HGCR2F72GA034921; 1HGCR2F72GA046471; 1HGCR2F72GA083973 | 1HGCR2F72GA068602; 1HGCR2F72GA084380 | 1HGCR2F72GA085240; 1HGCR2F72GA067532; 1HGCR2F72GA090731 | 1HGCR2F72GA045479 | 1HGCR2F72GA084976; 1HGCR2F72GA086307 | 1HGCR2F72GA043635 | 1HGCR2F72GA074254; 1HGCR2F72GA070320; 1HGCR2F72GA044350

1HGCR2F72GA033252 | 1HGCR2F72GA029248 | 1HGCR2F72GA066882 | 1HGCR2F72GA054490 | 1HGCR2F72GA020629; 1HGCR2F72GA067496 | 1HGCR2F72GA032148 | 1HGCR2F72GA068731 | 1HGCR2F72GA073962; 1HGCR2F72GA036006 | 1HGCR2F72GA069989 | 1HGCR2F72GA024583 | 1HGCR2F72GA054294 | 1HGCR2F72GA064081; 1HGCR2F72GA075338; 1HGCR2F72GA008531 | 1HGCR2F72GA079891 | 1HGCR2F72GA063075 | 1HGCR2F72GA019495; 1HGCR2F72GA030223; 1HGCR2F72GA049533; 1HGCR2F72GA035051; 1HGCR2F72GA039942; 1HGCR2F72GA022932; 1HGCR2F72GA030562 | 1HGCR2F72GA045952; 1HGCR2F72GA061875

1HGCR2F72GA010392 | 1HGCR2F72GA036684 | 1HGCR2F72GA089675 | 1HGCR2F72GA072701 | 1HGCR2F72GA078031 | 1HGCR2F72GA095301 | 1HGCR2F72GA038015 | 1HGCR2F72GA021084 | 1HGCR2F72GA073718

1HGCR2F72GA087554 | 1HGCR2F72GA054134 | 1HGCR2F72GA053369 | 1HGCR2F72GA081513 | 1HGCR2F72GA028536 | 1HGCR2F72GA008299 | 1HGCR2F72GA082337 | 1HGCR2F72GA069023

1HGCR2F72GA001529 | 1HGCR2F72GA035809 | 1HGCR2F72GA098392 | 1HGCR2F72GA051718 | 1HGCR2F72GA053288 | 1HGCR2F72GA074870

1HGCR2F72GA026317 | 1HGCR2F72GA046311 | 1HGCR2F72GA045434 | 1HGCR2F72GA013468 | 1HGCR2F72GA019271; 1HGCR2F72GA025670

1HGCR2F72GA029685; 1HGCR2F72GA051671; 1HGCR2F72GA042663; 1HGCR2F72GA034448 | 1HGCR2F72GA043148 | 1HGCR2F72GA024468 | 1HGCR2F72GA056062 | 1HGCR2F72GA017178; 1HGCR2F72GA031596; 1HGCR2F72GA036037

1HGCR2F72GA089689 | 1HGCR2F72GA018170

1HGCR2F72GA074027; 1HGCR2F72GA080782 | 1HGCR2F72GA059902 | 1HGCR2F72GA088008 | 1HGCR2F72GA068616; 1HGCR2F72GA048382; 1HGCR2F72GA062525 | 1HGCR2F72GA051167

1HGCR2F72GA063710 | 1HGCR2F72GA004124 | 1HGCR2F72GA032344 | 1HGCR2F72GA049371 | 1HGCR2F72GA088820 | 1HGCR2F72GA094665; 1HGCR2F72GA017732 | 1HGCR2F72GA033879 | 1HGCR2F72GA030271 | 1HGCR2F72GA048012 | 1HGCR2F72GA085562; 1HGCR2F72GA055347 | 1HGCR2F72GA040041; 1HGCR2F72GA073217 | 1HGCR2F72GA010070; 1HGCR2F72GA068325; 1HGCR2F72GA033025; 1HGCR2F72GA005905 | 1HGCR2F72GA080829 | 1HGCR2F72GA008254 | 1HGCR2F72GA043702; 1HGCR2F72GA053453 | 1HGCR2F72GA058264

1HGCR2F72GA025782 | 1HGCR2F72GA006116; 1HGCR2F72GA014541

1HGCR2F72GA022803; 1HGCR2F72GA061522; 1HGCR2F72GA012014 | 1HGCR2F72GA018427 | 1HGCR2F72GA084430; 1HGCR2F72GA024213; 1HGCR2F72GA078627; 1HGCR2F72GA058667 | 1HGCR2F72GA019559 | 1HGCR2F72GA093919 | 1HGCR2F72GA022901 | 1HGCR2F72GA044994; 1HGCR2F72GA011431 | 1HGCR2F72GA012644

1HGCR2F72GA059124; 1HGCR2F72GA040766 | 1HGCR2F72GA014863; 1HGCR2F72GA000672 | 1HGCR2F72GA073251 | 1HGCR2F72GA037527; 1HGCR2F72GA061777 | 1HGCR2F72GA062959; 1HGCR2F72GA091717 | 1HGCR2F72GA056434 | 1HGCR2F72GA016533; 1HGCR2F72GA005225 | 1HGCR2F72GA078871 | 1HGCR2F72GA069426; 1HGCR2F72GA007931 | 1HGCR2F72GA090566 | 1HGCR2F72GA018864 | 1HGCR2F72GA047460; 1HGCR2F72GA087649 | 1HGCR2F72GA053856; 1HGCR2F72GA011851 | 1HGCR2F72GA017472 | 1HGCR2F72GA092687 | 1HGCR2F72GA007041; 1HGCR2F72GA005371 | 1HGCR2F72GA002213; 1HGCR2F72GA052772 | 1HGCR2F72GA067207; 1HGCR2F72GA039133; 1HGCR2F72GA083665 | 1HGCR2F72GA010425 | 1HGCR2F72GA028066 | 1HGCR2F72GA065795; 1HGCR2F72GA027385 | 1HGCR2F72GA092270

1HGCR2F72GA002860 | 1HGCR2F72GA048415

1HGCR2F72GA082029 | 1HGCR2F72GA072388 | 1HGCR2F72GA085884 | 1HGCR2F72GA087120 | 1HGCR2F72GA019464 | 1HGCR2F72GA070771 | 1HGCR2F72GA037267; 1HGCR2F72GA099722

1HGCR2F72GA072147 | 1HGCR2F72GA048995 | 1HGCR2F72GA020193 | 1HGCR2F72GA029816; 1HGCR2F72GA064601 | 1HGCR2F72GA044204

1HGCR2F72GA071998; 1HGCR2F72GA096674 | 1HGCR2F72GA039245 | 1HGCR2F72GA007802

1HGCR2F72GA037382 | 1HGCR2F72GA028519; 1HGCR2F72GA031095 | 1HGCR2F72GA060452; 1HGCR2F72GA053260; 1HGCR2F72GA037429; 1HGCR2F72GA077770 | 1HGCR2F72GA018265 | 1HGCR2F72GA015706 | 1HGCR2F72GA077509 | 1HGCR2F72GA063240; 1HGCR2F72GA023367; 1HGCR2F72GA083794

1HGCR2F72GA040539 | 1HGCR2F72GA095783 | 1HGCR2F72GA011302 | 1HGCR2F72GA062685

1HGCR2F72GA052755; 1HGCR2F72GA007458; 1HGCR2F72GA047961

1HGCR2F72GA077459 | 1HGCR2F72GA014295; 1HGCR2F72GA070088 | 1HGCR2F72GA054070; 1HGCR2F72GA094066 | 1HGCR2F72GA066977 | 1HGCR2F72GA092804 | 1HGCR2F72GA045949; 1HGCR2F72GA099543 | 1HGCR2F72GA073735; 1HGCR2F72GA021196; 1HGCR2F72GA079650 | 1HGCR2F72GA063027; 1HGCR2F72GA092737 | 1HGCR2F72GA015981 | 1HGCR2F72GA064548 | 1HGCR2F72GA066476 | 1HGCR2F72GA072584; 1HGCR2F72GA031842

1HGCR2F72GA062573; 1HGCR2F72GA097727 | 1HGCR2F72GA037060 | 1HGCR2F72GA013745 | 1HGCR2F72GA024678 | 1HGCR2F72GA089773 | 1HGCR2F72GA091832; 1HGCR2F72GA037480 | 1HGCR2F72GA089417; 1HGCR2F72GA098280 | 1HGCR2F72GA049564 | 1HGCR2F72GA053565; 1HGCR2F72GA069359 | 1HGCR2F72GA060581 | 1HGCR2F72GA052500; 1HGCR2F72GA020663 | 1HGCR2F72GA074318; 1HGCR2F72GA044106; 1HGCR2F72GA009923 | 1HGCR2F72GA067028; 1HGCR2F72GA025667 | 1HGCR2F72GA068339 | 1HGCR2F72GA012403; 1HGCR2F72GA016547; 1HGCR2F72GA053825

1HGCR2F72GA051251 | 1HGCR2F72GA025801 | 1HGCR2F72GA064646 | 1HGCR2F72GA070785

1HGCR2F72GA037379 | 1HGCR2F72GA065974 | 1HGCR2F72GA030108 | 1HGCR2F72GA083083 | 1HGCR2F72GA099624; 1HGCR2F72GA076229 | 1HGCR2F72GA091815

1HGCR2F72GA043263 | 1HGCR2F72GA097503 | 1HGCR2F72GA093094 | 1HGCR2F72GA046292 | 1HGCR2F72GA096948 | 1HGCR2F72GA094486 | 1HGCR2F72GA014085

1HGCR2F72GA059155 | 1HGCR2F72GA044221 | 1HGCR2F72GA045630 | 1HGCR2F72GA067398 | 1HGCR2F72GA064758 | 1HGCR2F72GA019979; 1HGCR2F72GA091958 | 1HGCR2F72GA053906; 1HGCR2F72GA076389 | 1HGCR2F72GA006875 | 1HGCR2F72GA031887 | 1HGCR2F72GA084914 | 1HGCR2F72GA019674

1HGCR2F72GA094083; 1HGCR2F72GA054702

1HGCR2F72GA058717 | 1HGCR2F72GA015611 | 1HGCR2F72GA007332; 1HGCR2F72GA021733

1HGCR2F72GA031162; 1HGCR2F72GA079163 | 1HGCR2F72GA038595

1HGCR2F72GA024325; 1HGCR2F72GA045997 | 1HGCR2F72GA017035; 1HGCR2F72GA004902 | 1HGCR2F72GA013812 | 1HGCR2F72GA092379 | 1HGCR2F72GA043697; 1HGCR2F72GA029654 | 1HGCR2F72GA095931 | 1HGCR2F72GA090289 | 1HGCR2F72GA026446; 1HGCR2F72GA015950 | 1HGCR2F72GA075971; 1HGCR2F72GA048978 | 1HGCR2F72GA009839 | 1HGCR2F72GA059141 | 1HGCR2F72GA068230 | 1HGCR2F72GA059009 | 1HGCR2F72GA037947 | 1HGCR2F72GA005533 | 1HGCR2F72GA079535 | 1HGCR2F72GA036605; 1HGCR2F72GA036958 | 1HGCR2F72GA067109 | 1HGCR2F72GA023255 | 1HGCR2F72GA068857 | 1HGCR2F72GA072794; 1HGCR2F72GA041223; 1HGCR2F72GA040170; 1HGCR2F72GA075887 | 1HGCR2F72GA095167; 1HGCR2F72GA070138 | 1HGCR2F72GA055994 | 1HGCR2F72GA007718; 1HGCR2F72GA039830; 1HGCR2F72GA025149 | 1HGCR2F72GA000459; 1HGCR2F72GA056868 | 1HGCR2F72GA016158; 1HGCR2F72GA084248 | 1HGCR2F72GA033395; 1HGCR2F72GA084640

1HGCR2F72GA021067; 1HGCR2F72GA000347; 1HGCR2F72GA020310 | 1HGCR2F72GA008867; 1HGCR2F72GA039620 | 1HGCR2F72GA010280 | 1HGCR2F72GA092396; 1HGCR2F72GA001532

1HGCR2F72GA062816; 1HGCR2F72GA011882; 1HGCR2F72GA091412 | 1HGCR2F72GA047068 | 1HGCR2F72GA069331

1HGCR2F72GA094715 | 1HGCR2F72GA056031; 1HGCR2F72GA058393 | 1HGCR2F72GA027600; 1HGCR2F72GA026706 | 1HGCR2F72GA096707; 1HGCR2F72GA010683

1HGCR2F72GA021876; 1HGCR2F72GA089790 | 1HGCR2F72GA000705 | 1HGCR2F72GA017245 | 1HGCR2F72GA078868 | 1HGCR2F72GA064422; 1HGCR2F72GA019853

1HGCR2F72GA038693 | 1HGCR2F72GA086534 | 1HGCR2F72GA055848 | 1HGCR2F72GA008786 | 1HGCR2F72GA065862 | 1HGCR2F72GA067191 | 1HGCR2F72GA059897 | 1HGCR2F72GA013552; 1HGCR2F72GA065215; 1HGCR2F72GA083634 | 1HGCR2F72GA028780; 1HGCR2F72GA028486; 1HGCR2F72GA051265 | 1HGCR2F72GA054196; 1HGCR2F72GA032229 | 1HGCR2F72GA094410 | 1HGCR2F72GA021912; 1HGCR2F72GA053100; 1HGCR2F72GA099168 | 1HGCR2F72GA039410; 1HGCR2F72GA015043 | 1HGCR2F72GA085657 | 1HGCR2F72GA084055 | 1HGCR2F72GA070639 | 1HGCR2F72GA033641 | 1HGCR2F72GA037625 | 1HGCR2F72GA043666; 1HGCR2F72GA032800

1HGCR2F72GA060189 | 1HGCR2F72GA055039

1HGCR2F72GA086341 | 1HGCR2F72GA000865 | 1HGCR2F72GA063500 | 1HGCR2F72GA001787 | 1HGCR2F72GA058202 | 1HGCR2F72GA071533 | 1HGCR2F72GA089465 | 1HGCR2F72GA092009 | 1HGCR2F72GA081866 | 1HGCR2F72GA072620

1HGCR2F72GA030769 | 1HGCR2F72GA016791; 1HGCR2F72GA099834; 1HGCR2F72GA021053; 1HGCR2F72GA050567; 1HGCR2F72GA016368 | 1HGCR2F72GA086260 | 1HGCR2F72GA089238 | 1HGCR2F72GA003698 | 1HGCR2F72GA026818 | 1HGCR2F72GA060175 | 1HGCR2F72GA063285 | 1HGCR2F72GA096867 | 1HGCR2F72GA011266; 1HGCR2F72GA089109; 1HGCR2F72GA017388; 1HGCR2F72GA087358 | 1HGCR2F72GA011008 | 1HGCR2F72GA000154; 1HGCR2F72GA093192 | 1HGCR2F72GA050424 | 1HGCR2F72GA027211 | 1HGCR2F72GA085738; 1HGCR2F72GA002132

1HGCR2F72GA034918; 1HGCR2F72GA021621 | 1HGCR2F72GA014975 | 1HGCR2F72GA079812; 1HGCR2F72GA096724; 1HGCR2F72GA064436; 1HGCR2F72GA059091 | 1HGCR2F72GA049418; 1HGCR2F72GA009274 | 1HGCR2F72GA082970 | 1HGCR2F72GA062041; 1HGCR2F72GA015740 | 1HGCR2F72GA049905; 1HGCR2F72GA077669 | 1HGCR2F72GA049693 | 1HGCR2F72GA003409 | 1HGCR2F72GA088414 | 1HGCR2F72GA076375; 1HGCR2F72GA066431; 1HGCR2F72GA047488 | 1HGCR2F72GA002812

1HGCR2F72GA066428 | 1HGCR2F72GA087361; 1HGCR2F72GA091684; 1HGCR2F72GA029086 | 1HGCR2F72GA072441 | 1HGCR2F72GA045353 | 1HGCR2F72GA045093

1HGCR2F72GA093290; 1HGCR2F72GA023840 | 1HGCR2F72GA001577 | 1HGCR2F72GA057373 | 1HGCR2F72GA059320 | 1HGCR2F72GA090390 | 1HGCR2F72GA015673; 1HGCR2F72GA094956; 1HGCR2F72GA018279; 1HGCR2F72GA070902; 1HGCR2F72GA001482; 1HGCR2F72GA038581 | 1HGCR2F72GA015575 | 1HGCR2F72GA058670 | 1HGCR2F72GA010733 | 1HGCR2F72GA085237; 1HGCR2F72GA028598 | 1HGCR2F72GA055672 | 1HGCR2F72GA065344 | 1HGCR2F72GA020419 | 1HGCR2F72GA098683

1HGCR2F72GA045420 | 1HGCR2F72GA031985

1HGCR2F72GA077865; 1HGCR2F72GA012031 | 1HGCR2F72GA001157

1HGCR2F72GA063562 | 1HGCR2F72GA066980 | 1HGCR2F72GA027533; 1HGCR2F72GA045644; 1HGCR2F72GA084315; 1HGCR2F72GA073458 | 1HGCR2F72GA001210 | 1HGCR2F72GA072830; 1HGCR2F72GA012322 | 1HGCR2F72GA068860; 1HGCR2F72GA081737 | 1HGCR2F72GA089000 | 1HGCR2F72GA040556

1HGCR2F72GA071015 | 1HGCR2F72GA019416 | 1HGCR2F72GA083889; 1HGCR2F72GA014278 | 1HGCR2F72GA096271 | 1HGCR2F72GA082886 | 1HGCR2F72GA064839; 1HGCR2F72GA040671

1HGCR2F72GA005239; 1HGCR2F72GA067479 | 1HGCR2F72GA044431; 1HGCR2F72GA027726 | 1HGCR2F72GA062377 | 1HGCR2F72GA049211 | 1HGCR2F72GA008108

1HGCR2F72GA082547 | 1HGCR2F72GA084444 | 1HGCR2F72GA026060 | 1HGCR2F72GA071371; 1HGCR2F72GA059446 | 1HGCR2F72GA067367 | 1HGCR2F72GA078384 | 1HGCR2F72GA016726 | 1HGCR2F72GA018086 | 1HGCR2F72GA071130 | 1HGCR2F72GA003510 | 1HGCR2F72GA023921 | 1HGCR2F72GA053050; 1HGCR2F72GA046387 | 1HGCR2F72GA062928; 1HGCR2F72GA021506 | 1HGCR2F72GA097081 | 1HGCR2F72GA032375 | 1HGCR2F72GA066333 | 1HGCR2F72GA056207

1HGCR2F72GA023563 | 1HGCR2F72GA051475 | 1HGCR2F72GA044896 | 1HGCR2F72GA056529; 1HGCR2F72GA009470; 1HGCR2F72GA023434 | 1HGCR2F72GA072682; 1HGCR2F72GA057227; 1HGCR2F72GA002728 | 1HGCR2F72GA094133 | 1HGCR2F72GA045272; 1HGCR2F72GA019657; 1HGCR2F72GA082872 | 1HGCR2F72GA090907; 1HGCR2F72GA093077

1HGCR2F72GA017522 | 1HGCR2F72GA085173; 1HGCR2F72GA042727 | 1HGCR2F72GA026351

1HGCR2F72GA006150

1HGCR2F72GA057888; 1HGCR2F72GA083116 | 1HGCR2F72GA065473 | 1HGCR2F72GA021831 | 1HGCR2F72GA019335; 1HGCR2F72GA064856

1HGCR2F72GA080927; 1HGCR2F72GA061858; 1HGCR2F72GA097775

1HGCR2F72GA021456 | 1HGCR2F72GA008271

1HGCR2F72GA081804; 1HGCR2F72GA091197; 1HGCR2F72GA041254 | 1HGCR2F72GA012109 | 1HGCR2F72GA015625 | 1HGCR2F72GA058930; 1HGCR2F72GA090700; 1HGCR2F72GA087943 | 1HGCR2F72GA022431 | 1HGCR2F72GA036779; 1HGCR2F72GA071872 | 1HGCR2F72GA096741 | 1HGCR2F72GA010456 | 1HGCR2F72GA011865 | 1HGCR2F72GA017990 | 1HGCR2F72GA080247 | 1HGCR2F72GA086257; 1HGCR2F72GA019884; 1HGCR2F72GA022378 | 1HGCR2F72GA020937 | 1HGCR2F72GA098313 | 1HGCR2F72GA013826 | 1HGCR2F72GA092608 | 1HGCR2F72GA092219 | 1HGCR2F72GA052450 | 1HGCR2F72GA030500 | 1HGCR2F72GA026382 | 1HGCR2F72GA085870 | 1HGCR2F72GA065263 | 1HGCR2F72GA003555 | 1HGCR2F72GA012739; 1HGCR2F72GA018380; 1HGCR2F72GA029606; 1HGCR2F72GA014670 | 1HGCR2F72GA005256 | 1HGCR2F72GA001773

1HGCR2F72GA011378; 1HGCR2F72GA051637; 1HGCR2F72GA085514 | 1HGCR2F72GA034529 | 1HGCR2F72GA074853 | 1HGCR2F72GA068440 | 1HGCR2F72GA050956; 1HGCR2F72GA097209 | 1HGCR2F72GA051783; 1HGCR2F72GA090728 | 1HGCR2F72GA004429; 1HGCR2F72GA050732 | 1HGCR2F72GA026639 | 1HGCR2F72GA089756 | 1HGCR2F72GA045028 | 1HGCR2F72GA001918; 1HGCR2F72GA046700; 1HGCR2F72GA082712 | 1HGCR2F72GA037351 | 1HGCR2F72GA017908 | 1HGCR2F72GA018136; 1HGCR2F72GA060015; 1HGCR2F72GA026110; 1HGCR2F72GA094813 | 1HGCR2F72GA087747 | 1HGCR2F72GA049113; 1HGCR2F72GA034482 | 1HGCR2F72GA097131 | 1HGCR2F72GA073296; 1HGCR2F72GA086470 | 1HGCR2F72GA063433 | 1HGCR2F72GA035325 | 1HGCR2F72GA052660 | 1HGCR2F72GA064095; 1HGCR2F72GA040119

1HGCR2F72GA059205; 1HGCR2F72GA025765 | 1HGCR2F72GA081821; 1HGCR2F72GA091488; 1HGCR2F72GA043408; 1HGCR2F72GA060967 | 1HGCR2F72GA062203; 1HGCR2F72GA085111; 1HGCR2F72GA011395 | 1HGCR2F72GA064033; 1HGCR2F72GA086291 | 1HGCR2F72GA072892; 1HGCR2F72GA061424; 1HGCR2F72GA012398 | 1HGCR2F72GA082743 | 1HGCR2F72GA034434 | 1HGCR2F72GA054957 | 1HGCR2F72GA097856; 1HGCR2F72GA004401; 1HGCR2F72GA075176 | 1HGCR2F72GA063979 | 1HGCR2F72GA038497 | 1HGCR2F72GA004821

1HGCR2F72GA059592 | 1HGCR2F72GA002311; 1HGCR2F72GA032943

1HGCR2F72GA054635; 1HGCR2F72GA086713 | 1HGCR2F72GA005029 | 1HGCR2F72GA088364 | 1HGCR2F72GA094911 | 1HGCR2F72GA074898 | 1HGCR2F72GA005631; 1HGCR2F72GA046504; 1HGCR2F72GA010117; 1HGCR2F72GA055493 | 1HGCR2F72GA043246

1HGCR2F72GA004785; 1HGCR2F72GA045496 | 1HGCR2F72GA074822 | 1HGCR2F72GA014250; 1HGCR2F72GA069734; 1HGCR2F72GA014202; 1HGCR2F72GA086372

1HGCR2F72GA037415 | 1HGCR2F72GA092415; 1HGCR2F72GA063531

1HGCR2F72GA002664 | 1HGCR2F72GA018735 | 1HGCR2F72GA087506 |
The car appears to be a Honda.
The specific car is a Accord according to our records.
Find details on VINs that start with 1HGCR2F72GA0.
1HGCR2F72GA068356; 1HGCR2F72GA096805 | 1HGCR2F72GA049547; 1HGCR2F72GA079874 | 1HGCR2F72GA093757; 1HGCR2F72GA085707 | 1HGCR2F72GA079826 | 1HGCR2F72GA051217; 1HGCR2F72GA036989 | 1HGCR2F72GA058295; 1HGCR2F72GA058068; 1HGCR2F72GA086677; 1HGCR2F72GA074562; 1HGCR2F72GA030836

1HGCR2F72GA019660; 1HGCR2F72GA015821; 1HGCR2F72GA034207 | 1HGCR2F72GA075128; 1HGCR2F72GA017567; 1HGCR2F72GA030738; 1HGCR2F72GA026320

1HGCR2F72GA080541 | 1HGCR2F72GA077719 | 1HGCR2F72GA066235; 1HGCR2F72GA079762 | 1HGCR2F72GA082273 | 1HGCR2F72GA063724 | 1HGCR2F72GA028875; 1HGCR2F72GA079518 | 1HGCR2F72GA031470; 1HGCR2F72GA016306; 1HGCR2F72GA005919 | 1HGCR2F72GA063187; 1HGCR2F72GA064985 | 1HGCR2F72GA096027; 1HGCR2F72GA039780 | 1HGCR2F72GA045756 | 1HGCR2F72GA082953; 1HGCR2F72GA018721

1HGCR2F72GA063934 | 1HGCR2F72GA047457 | 1HGCR2F72GA001627 | 1HGCR2F72GA059849; 1HGCR2F72GA064842; 1HGCR2F72GA098747 | 1HGCR2F72GA062234 | 1HGCR2F72GA028763 | 1HGCR2F72GA048723 | 1HGCR2F72GA087764; 1HGCR2F72GA055459; 1HGCR2F72GA090423; 1HGCR2F72GA058359 | 1HGCR2F72GA062315 | 1HGCR2F72GA024194; 1HGCR2F72GA003863 | 1HGCR2F72GA055087 | 1HGCR2F72GA002924; 1HGCR2F72GA067739 | 1HGCR2F72GA081768; 1HGCR2F72GA058216; 1HGCR2F72GA004835; 1HGCR2F72GA010571 | 1HGCR2F72GA098358; 1HGCR2F72GA003717; 1HGCR2F72GA037186 | 1HGCR2F72GA004057; 1HGCR2F72GA060161 | 1HGCR2F72GA000557; 1HGCR2F72GA025507 | 1HGCR2F72GA059088 | 1HGCR2F72GA076991 | 1HGCR2F72GA092916; 1HGCR2F72GA088560; 1HGCR2F72GA087716; 1HGCR2F72GA029198 | 1HGCR2F72GA016211; 1HGCR2F72GA028522 | 1HGCR2F72GA066204 | 1HGCR2F72GA097064 | 1HGCR2F72GA018167; 1HGCR2F72GA013390 | 1HGCR2F72GA072536 | 1HGCR2F72GA084413 | 1HGCR2F72GA093256 | 1HGCR2F72GA075193 | 1HGCR2F72GA095802 | 1HGCR2F72GA094987 | 1HGCR2F72GA021344; 1HGCR2F72GA079356 | 1HGCR2F72GA069667 | 1HGCR2F72GA097002 | 1HGCR2F72GA004043; 1HGCR2F72GA088638 | 1HGCR2F72GA035616

1HGCR2F72GA069362 | 1HGCR2F72GA041075 | 1HGCR2F72GA008772; 1HGCR2F72GA078188; 1HGCR2F72GA081916; 1HGCR2F72GA026057; 1HGCR2F72GA046115 | 1HGCR2F72GA034899 | 1HGCR2F72GA072729; 1HGCR2F72GA061018 | 1HGCR2F72GA018332 | 1HGCR2F72GA011932; 1HGCR2F72GA029475 | 1HGCR2F72GA077610; 1HGCR2F72GA083522; 1HGCR2F72GA037558; 1HGCR2F72GA004964; 1HGCR2F72GA089661; 1HGCR2F72GA077056 | 1HGCR2F72GA072438 | 1HGCR2F72GA082998 | 1HGCR2F72GA077767 | 1HGCR2F72GA000879; 1HGCR2F72GA038418

1HGCR2F72GA050410 | 1HGCR2F72GA015253 | 1HGCR2F72GA067515 | 1HGCR2F72GA026883 | 1HGCR2F72GA093158 | 1HGCR2F72GA088123; 1HGCR2F72GA002356 | 1HGCR2F72GA053596 | 1HGCR2F72GA093631 | 1HGCR2F72GA033154; 1HGCR2F72GA003930; 1HGCR2F72GA084458 | 1HGCR2F72GA071452; 1HGCR2F72GA094729 | 1HGCR2F72GA095735; 1HGCR2F72GA087229 | 1HGCR2F72GA040704 | 1HGCR2F72GA079129 | 1HGCR2F72GA003152; 1HGCR2F72GA086274 | 1HGCR2F72GA040251; 1HGCR2F72GA071337 | 1HGCR2F72GA003250 | 1HGCR2F72GA025541 | 1HGCR2F72GA063223 | 1HGCR2F72GA043182 | 1HGCR2F72GA046650; 1HGCR2F72GA090714; 1HGCR2F72GA079972 | 1HGCR2F72GA090843 | 1HGCR2F72GA065019; 1HGCR2F72GA026771 | 1HGCR2F72GA093676 | 1HGCR2F72GA097467; 1HGCR2F72GA034904 | 1HGCR2F72GA006746; 1HGCR2F72GA028603 | 1HGCR2F72GA088347 | 1HGCR2F72GA006956; 1HGCR2F72GA069278 | 1HGCR2F72GA043196; 1HGCR2F72GA001241; 1HGCR2F72GA010232 | 1HGCR2F72GA030335; 1HGCR2F72GA036071; 1HGCR2F72GA027452 | 1HGCR2F72GA083262 | 1HGCR2F72GA020775 | 1HGCR2F72GA063092 | 1HGCR2F72GA044056; 1HGCR2F72GA009596 | 1HGCR2F72GA047054 | 1HGCR2F72GA088753 | 1HGCR2F72GA040718; 1HGCR2F72GA032909 | 1HGCR2F72GA004771 | 1HGCR2F72GA017052 | 1HGCR2F72GA098604; 1HGCR2F72GA075694; 1HGCR2F72GA053176 | 1HGCR2F72GA059589 | 1HGCR2F72GA093905 | 1HGCR2F72GA007167 | 1HGCR2F72GA008870; 1HGCR2F72GA085626 | 1HGCR2F72GA073119 | 1HGCR2F72GA078241; 1HGCR2F72GA045580 | 1HGCR2F72GA041805 | 1HGCR2F72GA066686

1HGCR2F72GA078451 | 1HGCR2F72GA046955 | 1HGCR2F72GA017438 | 1HGCR2F72GA038614; 1HGCR2F72GA025457 | 1HGCR2F72GA095427; 1HGCR2F72GA057809 | 1HGCR2F72GA061827; 1HGCR2F72GA036460 | 1HGCR2F72GA002552

1HGCR2F72GA046308 | 1HGCR2F72GA065361 | 1HGCR2F72GA012224; 1HGCR2F72GA022641 | 1HGCR2F72GA068065 | 1HGCR2F72GA019156; 1HGCR2F72GA044543 | 1HGCR2F72GA049063; 1HGCR2F72GA083844; 1HGCR2F72GA072276; 1HGCR2F72GA030674

1HGCR2F72GA056479 | 1HGCR2F72GA067644 | 1HGCR2F72GA054439

1HGCR2F72GA040010 | 1HGCR2F72GA027595 | 1HGCR2F72GA002891

1HGCR2F72GA054036 | 1HGCR2F72GA081978 | 1HGCR2F72GA083097 | 1HGCR2F72GA090650; 1HGCR2F72GA020792 | 1HGCR2F72GA087926

1HGCR2F72GA035129; 1HGCR2F72GA024311; 1HGCR2F72GA081365; 1HGCR2F72GA024566 | 1HGCR2F72GA084699 | 1HGCR2F72GA022073

1HGCR2F72GA010439

1HGCR2F72GA030433 | 1HGCR2F72GA006360 | 1HGCR2F72GA061939; 1HGCR2F72GA042162 | 1HGCR2F72GA066767 | 1HGCR2F72GA098957; 1HGCR2F72GA081432 | 1HGCR2F72GA056515 | 1HGCR2F72GA024969 | 1HGCR2F72GA055669 | 1HGCR2F72GA022347 | 1HGCR2F72GA018993; 1HGCR2F72GA009579 | 1HGCR2F72GA056580

1HGCR2F72GA093872; 1HGCR2F72GA011283 | 1HGCR2F72GA047085 | 1HGCR2F72GA042971 | 1HGCR2F72GA067904; 1HGCR2F72GA035941; 1HGCR2F72GA055705 | 1HGCR2F72GA001899; 1HGCR2F72GA020145 | 1HGCR2F72GA047734 | 1HGCR2F72GA014815 | 1HGCR2F72GA087666 | 1HGCR2F72GA003703 | 1HGCR2F72GA055073 | 1HGCR2F72GA002597 | 1HGCR2F72GA087151 | 1HGCR2F72GA064596 | 1HGCR2F72GA000848; 1HGCR2F72GA052173

1HGCR2F72GA077607; 1HGCR2F72GA085576 | 1HGCR2F72GA099767; 1HGCR2F72GA061441 | 1HGCR2F72GA065702 | 1HGCR2F72GA083343; 1HGCR2F72GA064677 | 1HGCR2F72GA057793

1HGCR2F72GA082614; 1HGCR2F72GA045322; 1HGCR2F72GA054506 | 1HGCR2F72GA021537 | 1HGCR2F72GA027984; 1HGCR2F72GA036698 | 1HGCR2F72GA014152; 1HGCR2F72GA029069 | 1HGCR2F72GA080197 | 1HGCR2F72GA069264; 1HGCR2F72GA098845 | 1HGCR2F72GA007248; 1HGCR2F72GA079177 | 1HGCR2F72GA006097; 1HGCR2F72GA045157 | 1HGCR2F72GA071127; 1HGCR2F72GA022249

1HGCR2F72GA051525; 1HGCR2F72GA044090; 1HGCR2F72GA027192 | 1HGCR2F72GA004236 | 1HGCR2F72GA097937; 1HGCR2F72GA057101 | 1HGCR2F72GA081172 | 1HGCR2F72GA067787 | 1HGCR2F72GA098036 | 1HGCR2F72GA041867 | 1HGCR2F72GA007895 | 1HGCR2F72GA094522 | 1HGCR2F72GA006021 | 1HGCR2F72GA005824; 1HGCR2F72GA042646; 1HGCR2F72GA022705

1HGCR2F72GA068227 | 1HGCR2F72GA075839; 1HGCR2F72GA086159; 1HGCR2F72GA066803; 1HGCR2F72GA058412 | 1HGCR2F72GA038452 | 1HGCR2F72GA043568 | 1HGCR2F72GA048091 | 1HGCR2F72GA029671 | 1HGCR2F72GA070480; 1HGCR2F72GA060726 | 1HGCR2F72GA012658 | 1HGCR2F72GA090468 | 1HGCR2F72GA038127; 1HGCR2F72GA001370 | 1HGCR2F72GA017150; 1HGCR2F72GA033199; 1HGCR2F72GA055610

1HGCR2F72GA034305; 1HGCR2F72GA037656 | 1HGCR2F72GA053159 | 1HGCR2F72GA012885; 1HGCR2F72GA076523; 1HGCR2F72GA093970 | 1HGCR2F72GA027581; 1HGCR2F72GA075212

1HGCR2F72GA056790 | 1HGCR2F72GA010635; 1HGCR2F72GA020582 | 1HGCR2F72GA088221; 1HGCR2F72GA049256 | 1HGCR2F72GA012935; 1HGCR2F72GA009842 | 1HGCR2F72GA078434; 1HGCR2F72GA017570 | 1HGCR2F72GA099932; 1HGCR2F72GA036734; 1HGCR2F72GA034823; 1HGCR2F72GA068521 | 1HGCR2F72GA023739 | 1HGCR2F72GA077364 | 1HGCR2F72GA040296

1HGCR2F72GA048169 | 1HGCR2F72GA061990; 1HGCR2F72GA011901 | 1HGCR2F72GA077400 | 1HGCR2F72GA065277; 1HGCR2F72GA052545 | 1HGCR2F72GA007685 | 1HGCR2F72GA056787 | 1HGCR2F72GA093578 | 1HGCR2F72GA037107; 1HGCR2F72GA000008; 1HGCR2F72GA068938 | 1HGCR2F72GA031629 | 1HGCR2F72GA017312; 1HGCR2F72GA087487; 1HGCR2F72GA028567 | 1HGCR2F72GA059138 | 1HGCR2F72GA083942

1HGCR2F72GA074478; 1HGCR2F72GA039679; 1HGCR2F72GA060192

1HGCR2F72GA006438; 1HGCR2F72GA067045; 1HGCR2F72GA031307; 1HGCR2F72GA069684; 1HGCR2F72GA008769; 1HGCR2F72GA069524 | 1HGCR2F72GA030920 | 1HGCR2F72GA027077 | 1HGCR2F72GA063268 | 1HGCR2F72GA045336; 1HGCR2F72GA001319 | 1HGCR2F72GA078062 | 1HGCR2F72GA022476; 1HGCR2F72GA046745; 1HGCR2F72GA077249 | 1HGCR2F72GA070124; 1HGCR2F72GA056711 | 1HGCR2F72GA018153 | 1HGCR2F72GA074240; 1HGCR2F72GA021988; 1HGCR2F72GA098814 | 1HGCR2F72GA006973 | 1HGCR2F72GA031680 | 1HGCR2F72GA020954 | 1HGCR2F72GA051069 | 1HGCR2F72GA064369

1HGCR2F72GA074075; 1HGCR2F72GA031243 | 1HGCR2F72GA060032

1HGCR2F72GA009808; 1HGCR2F72GA022865 | 1HGCR2F72GA086596 | 1HGCR2F72GA085108 | 1HGCR2F72GA016323 | 1HGCR2F72GA004950 | 1HGCR2F72GA097565 | 1HGCR2F72GA065084

1HGCR2F72GA067546

1HGCR2F72GA038189; 1HGCR2F72GA072116 | 1HGCR2F72GA052321 | 1HGCR2F72GA038208 | 1HGCR2F72GA042615; 1HGCR2F72GA007301; 1HGCR2F72GA017617; 1HGCR2F72GA019755 | 1HGCR2F72GA089112 | 1HGCR2F72GA043506 | 1HGCR2F72GA037172 | 1HGCR2F72GA011946 | 1HGCR2F72GA064968 | 1HGCR2F72GA050181 | 1HGCR2F72GA031792; 1HGCR2F72GA013082 | 1HGCR2F72GA093385; 1HGCR2F72GA080720 | 1HGCR2F72GA017486 | 1HGCR2F72GA016869 | 1HGCR2F72GA040363; 1HGCR2F72GA052089 | 1HGCR2F72GA098117; 1HGCR2F72GA009940; 1HGCR2F72GA032554 | 1HGCR2F72GA095833; 1HGCR2F72GA055624 | 1HGCR2F72GA074142 | 1HGCR2F72GA003992

1HGCR2F72GA001272; 1HGCR2F72GA063089 | 1HGCR2F72GA031923; 1HGCR2F72GA092446; 1HGCR2F72GA071161 | 1HGCR2F72GA004138 | 1HGCR2F72GA039214; 1HGCR2F72GA067837 | 1HGCR2F72GA040993 | 1HGCR2F72GA022316 | 1HGCR2F72GA029041 | 1HGCR2F72GA079258; 1HGCR2F72GA043750 | 1HGCR2F72GA018251 | 1HGCR2F72GA099509

1HGCR2F72GA004804; 1HGCR2F72GA067577 | 1HGCR2F72GA086811; 1HGCR2F72GA054778; 1HGCR2F72GA072732 | 1HGCR2F72GA017326 | 1HGCR2F72GA083147; 1HGCR2F72GA083049 | 1HGCR2F72GA071483 | 1HGCR2F72GA037530; 1HGCR2F72GA008562; 1HGCR2F72GA076795 | 1HGCR2F72GA074447

1HGCR2F72GA020159; 1HGCR2F72GA028679 | 1HGCR2F72GA080328; 1HGCR2F72GA043232; 1HGCR2F72GA014068; 1HGCR2F72GA059818 | 1HGCR2F72GA026558 | 1HGCR2F72GA030092 | 1HGCR2F72GA044378 | 1HGCR2F72GA069457 | 1HGCR2F72GA031002; 1HGCR2F72GA081222 | 1HGCR2F72GA094164; 1HGCR2F72GA078286; 1HGCR2F72GA062489 | 1HGCR2F72GA045501

1HGCR2F72GA022963; 1HGCR2F72GA094634; 1HGCR2F72GA016810; 1HGCR2F72GA063738; 1HGCR2F72GA024633 | 1HGCR2F72GA063142 | 1HGCR2F72GA052612; 1HGCR2F72GA041514 | 1HGCR2F72GA022946; 1HGCR2F72GA009355; 1HGCR2F72GA075906; 1HGCR2F72GA006701; 1HGCR2F72GA056126 | 1HGCR2F72GA008416 | 1HGCR2F72GA057194 | 1HGCR2F72GA011591 | 1HGCR2F72GA065926 | 1HGCR2F72GA002101 | 1HGCR2F72GA064937; 1HGCR2F72GA081480 | 1HGCR2F72GA097890 | 1HGCR2F72GA064128; 1HGCR2F72GA004009 | 1HGCR2F72GA002969 | 1HGCR2F72GA032151 | 1HGCR2F72GA005841 | 1HGCR2F72GA025412; 1HGCR2F72GA066123

1HGCR2F72GA072035; 1HGCR2F72GA016645; 1HGCR2F72GA018637 | 1HGCR2F72GA063805; 1HGCR2F72GA092706; 1HGCR2F72GA098022; 1HGCR2F72GA053355; 1HGCR2F72GA043652 | 1HGCR2F72GA020453 | 1HGCR2F72GA027189; 1HGCR2F72GA041383 | 1HGCR2F72GA082208; 1HGCR2F72GA046566; 1HGCR2F72GA077512; 1HGCR2F72GA087778; 1HGCR2F72GA005466 | 1HGCR2F72GA056448; 1HGCR2F72GA025538 | 1HGCR2F72GA002762 | 1HGCR2F72GA092205; 1HGCR2F72GA033459 | 1HGCR2F72GA068714 | 1HGCR2F72GA022607 | 1HGCR2F72GA050889; 1HGCR2F72GA000204; 1HGCR2F72GA066378; 1HGCR2F72GA083990 | 1HGCR2F72GA088428; 1HGCR2F72GA032182

1HGCR2F72GA047300; 1HGCR2F72GA059110; 1HGCR2F72GA040301 | 1HGCR2F72GA048950 | 1HGCR2F72GA043313 | 1HGCR2F72GA081012 | 1HGCR2F72GA067790; 1HGCR2F72GA061813 | 1HGCR2F72GA084363; 1HGCR2F72GA016614; 1HGCR2F72GA000509; 1HGCR2F72GA005547; 1HGCR2F72GA061651 | 1HGCR2F72GA065036 | 1HGCR2F72GA020923 | 1HGCR2F72GA073752 | 1HGCR2F72GA087389 | 1HGCR2F72GA060483 | 1HGCR2F72GA020873 | 1HGCR2F72GA087585 | 1HGCR2F72GA002888 | 1HGCR2F72GA095945 | 1HGCR2F72GA020890 | 1HGCR2F72GA090521; 1HGCR2F72GA045059 | 1HGCR2F72GA030366 | 1HGCR2F72GA035910; 1HGCR2F72GA080426; 1HGCR2F72GA002809

1HGCR2F72GA004768 | 1HGCR2F72GA047197 | 1HGCR2F72GA074951; 1HGCR2F72GA089269 | 1HGCR2F72GA081690 | 1HGCR2F72GA043490

1HGCR2F72GA086842 | 1HGCR2F72GA065814 | 1HGCR2F72GA017391; 1HGCR2F72GA011557 | 1HGCR2F72GA069412 | 1HGCR2F72GA043716; 1HGCR2F72GA081687; 1HGCR2F72GA085674 | 1HGCR2F72GA027497; 1HGCR2F72GA051945 | 1HGCR2F72GA010179 | 1HGCR2F72GA099414 | 1HGCR2F72GA086985; 1HGCR2F72GA029735 | 1HGCR2F72GA009307; 1HGCR2F72GA079521; 1HGCR2F72GA056708 | 1HGCR2F72GA019349 | 1HGCR2F72GA004110 | 1HGCR2F72GA056286 | 1HGCR2F72GA028830; 1HGCR2F72GA060550 | 1HGCR2F72GA046079; 1HGCR2F72GA044722 | 1HGCR2F72GA097761 | 1HGCR2F72GA011803 | 1HGCR2F72GA093953 | 1HGCR2F72GA083598 | 1HGCR2F72GA010084; 1HGCR2F72GA067093 | 1HGCR2F72GA089630

1HGCR2F72GA088283 | 1HGCR2F72GA095606 | 1HGCR2F72GA073900

1HGCR2F72GA080748; 1HGCR2F72GA021294 | 1HGCR2F72GA071967 | 1HGCR2F72GA048902; 1HGCR2F72GA071550 | 1HGCR2F72GA005662 | 1HGCR2F72GA019724; 1HGCR2F72GA005290; 1HGCR2F72GA017892 | 1HGCR2F72GA040220 | 1HGCR2F72GA037964 | 1HGCR2F72GA094780 | 1HGCR2F72GA059284; 1HGCR2F72GA045546 | 1HGCR2F72GA086615 | 1HGCR2F72GA006522; 1HGCR2F72GA001322 | 1HGCR2F72GA048866 | 1HGCR2F72GA031937 | 1HGCR2F72GA010862; 1HGCR2F72GA005855; 1HGCR2F72GA088719; 1HGCR2F72GA002390 | 1HGCR2F72GA066199; 1HGCR2F72GA080040; 1HGCR2F72GA053713; 1HGCR2F72GA055851; 1HGCR2F72GA040072 | 1HGCR2F72GA070155; 1HGCR2F72GA036829; 1HGCR2F72GA012921; 1HGCR2F72GA087280 | 1HGCR2F72GA010313

1HGCR2F72GA060855; 1HGCR2F72GA001756 | 1HGCR2F72GA052027; 1HGCR2F72GA033526 | 1HGCR2F72GA093175; 1HGCR2F72GA048172; 1HGCR2F72GA056661; 1HGCR2F72GA036202; 1HGCR2F72GA036412 | 1HGCR2F72GA066364; 1HGCR2F72GA074500; 1HGCR2F72GA087313 | 1HGCR2F72GA001823 | 1HGCR2F72GA008755; 1HGCR2F72GA091653 | 1HGCR2F72GA037740 | 1HGCR2F72GA011414 | 1HGCR2F72GA016743; 1HGCR2F72GA047328; 1HGCR2F72GA011980 | 1HGCR2F72GA085982 | 1HGCR2F72GA064906; 1HGCR2F72GA045255; 1HGCR2F72GA054358 | 1HGCR2F72GA001949; 1HGCR2F72GA002535 | 1HGCR2F72GA057079 | 1HGCR2F72GA012983 | 1HGCR2F72GA074125; 1HGCR2F72GA056871 | 1HGCR2F72GA059169; 1HGCR2F72GA035888 | 1HGCR2F72GA067840 | 1HGCR2F72GA030982 | 1HGCR2F72GA059947 | 1HGCR2F72GA026723; 1HGCR2F72GA008724 | 1HGCR2F72GA025085 | 1HGCR2F72GA012479 | 1HGCR2F72GA081592; 1HGCR2F72GA030707; 1HGCR2F72GA056630; 1HGCR2F72GA093743 | 1HGCR2F72GA051413 | 1HGCR2F72GA029573 | 1HGCR2F72GA099879 | 1HGCR2F72GA039407 | 1HGCR2F72GA043781 | 1HGCR2F72GA061035; 1HGCR2F72GA012630 | 1HGCR2F72GA099493 | 1HGCR2F72GA097954 | 1HGCR2F72GA062119 | 1HGCR2F72GA083987 | 1HGCR2F72GA099865 | 1HGCR2F72GA081933 | 1HGCR2F72GA044171 | 1HGCR2F72GA045319; 1HGCR2F72GA076120; 1HGCR2F72GA063495 | 1HGCR2F72GA025409

1HGCR2F72GA023661; 1HGCR2F72GA058085; 1HGCR2F72GA027788 | 1HGCR2F72GA084749 | 1HGCR2F72GA069037 | 1HGCR2F72GA018489 | 1HGCR2F72GA089028; 1HGCR2F72GA090972 | 1HGCR2F72GA082788

1HGCR2F72GA076781 | 1HGCR2F72GA064825; 1HGCR2F72GA043571 | 1HGCR2F72GA037026 | 1HGCR2F72GA032649

1HGCR2F72GA054117; 1HGCR2F72GA058751 | 1HGCR2F72GA071919; 1HGCR2F72GA050794 | 1HGCR2F72GA017181

1HGCR2F72GA026513; 1HGCR2F72GA018931 | 1HGCR2F72GA056885; 1HGCR2F72GA059107 | 1HGCR2F72GA081155 | 1HGCR2F72GA040881 | 1HGCR2F72GA051654 | 1HGCR2F72GA049919 | 1HGCR2F72GA025894 | 1HGCR2F72GA063464 | 1HGCR2F72GA093466 | 1HGCR2F72GA096237 | 1HGCR2F72GA055820; 1HGCR2F72GA084556; 1HGCR2F72GA028035; 1HGCR2F72GA035258 | 1HGCR2F72GA046373 | 1HGCR2F72GA064694 | 1HGCR2F72GA076277; 1HGCR2F72GA085223 | 1HGCR2F72GA050102; 1HGCR2F72GA073704; 1HGCR2F72GA015012; 1HGCR2F72GA064405 | 1HGCR2F72GA077171 | 1HGCR2F72GA083939; 1HGCR2F72GA030867; 1HGCR2F72GA033588 | 1HGCR2F72GA034031 | 1HGCR2F72GA037205 | 1HGCR2F72GA072858 | 1HGCR2F72GA028665 | 1HGCR2F72GA062475; 1HGCR2F72GA040217; 1HGCR2F72GA000378 | 1HGCR2F72GA021330 | 1HGCR2F72GA019612; 1HGCR2F72GA085769 | 1HGCR2F72GA025992 | 1HGCR2F72GA007721 | 1HGCR2F72GA037642; 1HGCR2F72GA056384 | 1HGCR2F72GA015401; 1HGCR2F72GA036782 | 1HGCR2F72GA046678 | 1HGCR2F72GA070009 | 1HGCR2F72GA064744; 1HGCR2F72GA042288 | 1HGCR2F72GA084153 | 1HGCR2F72GA074867 | 1HGCR2F72GA082211 | 1HGCR2F72GA013888 | 1HGCR2F72GA067031 | 1HGCR2F72GA076019; 1HGCR2F72GA056059 | 1HGCR2F72GA039326; 1HGCR2F72GA049760 | 1HGCR2F72GA001367; 1HGCR2F72GA013387 | 1HGCR2F72GA013292; 1HGCR2F72GA066834 | 1HGCR2F72GA001238 | 1HGCR2F72GA009405 | 1HGCR2F72GA006682 | 1HGCR2F72GA033865; 1HGCR2F72GA037396; 1HGCR2F72GA001871 | 1HGCR2F72GA097338 | 1HGCR2F72GA083309 | 1HGCR2F72GA013213 | 1HGCR2F72GA067983 | 1HGCR2F72GA060547 | 1HGCR2F72GA059799 | 1HGCR2F72GA051816; 1HGCR2F72GA058328 | 1HGCR2F72GA032876 | 1HGCR2F72GA030934 | 1HGCR2F72GA090616; 1HGCR2F72GA092818 | 1HGCR2F72GA036555 | 1HGCR2F72GA047250 | 1HGCR2F72GA050522 | 1HGCR2F72GA053968 | 1HGCR2F72GA094312; 1HGCR2F72GA062136 | 1HGCR2F72GA033980 | 1HGCR2F72GA003670

1HGCR2F72GA038158 | 1HGCR2F72GA067112 | 1HGCR2F72GA055591 | 1HGCR2F72GA050231; 1HGCR2F72GA058880 | 1HGCR2F72GA032621 | 1HGCR2F72GA099378; 1HGCR2F72GA097419; 1HGCR2F72GA038371 | 1HGCR2F72GA045692 | 1HGCR2F72GA001742 | 1HGCR2F72GA012417; 1HGCR2F72GA030352; 1HGCR2F72GA022915 | 1HGCR2F72GA044218 | 1HGCR2F72GA046762 | 1HGCR2F72GA018024 | 1HGCR2F72GA054084 | 1HGCR2F72GA045742 | 1HGCR2F72GA049452 | 1HGCR2F72GA033994; 1HGCR2F72GA093807 | 1HGCR2F72GA073265 | 1HGCR2F72GA033901; 1HGCR2F72GA011848 | 1HGCR2F72GA053985 | 1HGCR2F72GA018346 | 1HGCR2F72GA040928 | 1HGCR2F72GA032988 | 1HGCR2F72GA075291 | 1HGCR2F72GA095640

1HGCR2F72GA019965 | 1HGCR2F72GA071435 | 1HGCR2F72GA090664 | 1HGCR2F72GA014569 | 1HGCR2F72GA099185

1HGCR2F72GA054876 | 1HGCR2F72GA013969 | 1HGCR2F72GA084931 | 1HGCR2F72GA017164 | 1HGCR2F72GA064517; 1HGCR2F72GA095492

1HGCR2F72GA042100 | 1HGCR2F72GA000946 | 1HGCR2F72GA035969 | 1HGCR2F72GA039035 | 1HGCR2F72GA012689; 1HGCR2F72GA042064 | 1HGCR2F72GA031369; 1HGCR2F72GA021229; 1HGCR2F72GA071175 | 1HGCR2F72GA090762; 1HGCR2F72GA014846; 1HGCR2F72GA005869 | 1HGCR2F72GA019870; 1HGCR2F72GA000526 | 1HGCR2F72GA046972; 1HGCR2F72GA097453 | 1HGCR2F72GA005161; 1HGCR2F72GA034384 | 1HGCR2F72GA063237 | 1HGCR2F72GA009341

1HGCR2F72GA023157 | 1HGCR2F72GA083150; 1HGCR2F72GA045675 | 1HGCR2F72GA004561 | 1HGCR2F72GA043988 | 1HGCR2F72GA093628 | 1HGCR2F72GA015544

1HGCR2F72GA048852 | 1HGCR2F72GA045031 | 1HGCR2F72GA023224; 1HGCR2F72GA008903 | 1HGCR2F72GA036233; 1HGCR2F72GA079857 | 1HGCR2F72GA091619 | 1HGCR2F72GA085271 | 1HGCR2F72GA003457 | 1HGCR2F72GA059365 | 1HGCR2F72GA052853 | 1HGCR2F72GA013017 | 1HGCR2F72GA078840; 1HGCR2F72GA086906; 1HGCR2F72GA037639; 1HGCR2F72GA076148 | 1HGCR2F72GA015382 | 1HGCR2F72GA073444 | 1HGCR2F72GA056143 | 1HGCR2F72GA015527 | 1HGCR2F72GA078014

1HGCR2F72GA058071 | 1HGCR2F72GA030545 | 1HGCR2F72GA079955 | 1HGCR2F72GA004141; 1HGCR2F72GA075520 | 1HGCR2F72GA085092

1HGCR2F72GA072827 | 1HGCR2F72GA083360 | 1HGCR2F72GA038063 | 1HGCR2F72GA058197; 1HGCR2F72GA000381 | 1HGCR2F72GA012272 | 1HGCR2F72GA009548; 1HGCR2F72GA073346; 1HGCR2F72GA026432 | 1HGCR2F72GA052318

1HGCR2F72GA032456 | 1HGCR2F72GA094973 | 1HGCR2F72GA047913; 1HGCR2F72GA040959 | 1HGCR2F72GA037494 | 1HGCR2F72GA016967

1HGCR2F72GA023904; 1HGCR2F72GA007993 | 1HGCR2F72GA086579; 1HGCR2F72GA058331; 1HGCR2F72GA070754 | 1HGCR2F72GA023482; 1HGCR2F72GA096769 | 1HGCR2F72GA086243; 1HGCR2F72GA027659; 1HGCR2F72GA036930; 1HGCR2F72GA081334; 1HGCR2F72GA008707 | 1HGCR2F72GA042968 | 1HGCR2F72GA076800; 1HGCR2F72GA042131 | 1HGCR2F72GA075680 | 1HGCR2F72GA067417 | 1HGCR2F72GA089191 | 1HGCR2F72GA041030 | 1HGCR2F72GA058944 | 1HGCR2F72GA031257 | 1HGCR2F72GA021893 | 1HGCR2F72GA079566

1HGCR2F72GA035485 | 1HGCR2F72GA009632 | 1HGCR2F72GA067806; 1HGCR2F72GA018248 | 1HGCR2F72GA088476 | 1HGCR2F72GA012661; 1HGCR2F72GA042565; 1HGCR2F72GA053324 | 1HGCR2F72GA032036; 1HGCR2F72GA016094; 1HGCR2F72GA033316; 1HGCR2F72GA096738; 1HGCR2F72GA027550; 1HGCR2F72GA068261; 1HGCR2F72GA095461 | 1HGCR2F72GA039732; 1HGCR2F72GA042579; 1HGCR2F72GA015141; 1HGCR2F72GA071984 | 1HGCR2F72GA032733 | 1HGCR2F72GA025832 | 1HGCR2F72GA080152

1HGCR2F72GA013258 | 1HGCR2F72GA039844 | 1HGCR2F72GA062007 | 1HGCR2F72GA020033 | 1HGCR2F72GA030853; 1HGCR2F72GA005564 | 1HGCR2F72GA079504 | 1HGCR2F72GA080880

1HGCR2F72GA085755 | 1HGCR2F72GA047720 | 1HGCR2F72GA049497; 1HGCR2F72GA074349; 1HGCR2F72GA013986 | 1HGCR2F72GA048477 | 1HGCR2F72GA094424 | 1HGCR2F72GA081088 | 1HGCR2F72GA087005; 1HGCR2F72GA023109; 1HGCR2F72GA023093; 1HGCR2F72GA082421 | 1HGCR2F72GA077686 | 1HGCR2F72GA041870; 1HGCR2F72GA017858; 1HGCR2F72GA082774 | 1HGCR2F72GA062122; 1HGCR2F72GA039553; 1HGCR2F72GA068180

1HGCR2F72GA012790 | 1HGCR2F72GA090129; 1HGCR2F72GA098215 | 1HGCR2F72GA029072 | 1HGCR2F72GA098635 | 1HGCR2F72GA055140

1HGCR2F72GA007069 | 1HGCR2F72GA001305 | 1HGCR2F72GA042744 | 1HGCR2F72GA081043 | 1HGCR2F72GA044168; 1HGCR2F72GA085724 | 1HGCR2F72GA016578 | 1HGCR2F72GA087618 | 1HGCR2F72GA070737; 1HGCR2F72GA058054

1HGCR2F72GA074139 | 1HGCR2F72GA056014; 1HGCR2F72GA063853; 1HGCR2F72GA022557; 1HGCR2F72GA053310 | 1HGCR2F72GA032411; 1HGCR2F72GA083326 | 1HGCR2F72GA053811; 1HGCR2F72GA021098; 1HGCR2F72GA016984; 1HGCR2F72GA080121 | 1HGCR2F72GA077834 | 1HGCR2F72GA083570 | 1HGCR2F72GA015737 | 1HGCR2F72GA052979; 1HGCR2F72GA063884 | 1HGCR2F72GA007945; 1HGCR2F72GA096657 | 1HGCR2F72GA010148 | 1HGCR2F72GA078675; 1HGCR2F72GA053307 | 1HGCR2F72GA061973 | 1HGCR2F72GA009890 | 1HGCR2F72GA042503 | 1HGCR2F72GA037138 | 1HGCR2F72GA080216; 1HGCR2F72GA033784 | 1HGCR2F72GA097243; 1HGCR2F72GA074335 | 1HGCR2F72GA033297 | 1HGCR2F72GA024714 | 1HGCR2F72GA016757 | 1HGCR2F72GA091880 | 1HGCR2F72GA013678; 1HGCR2F72GA023644 | 1HGCR2F72GA037771 | 1HGCR2F72GA012952 | 1HGCR2F72GA028472; 1HGCR2F72GA048530; 1HGCR2F72GA098196 | 1HGCR2F72GA056966; 1HGCR2F72GA023756

1HGCR2F72GA084234; 1HGCR2F72GA056076; 1HGCR2F72GA097968 | 1HGCR2F72GA003877; 1HGCR2F72GA018654 | 1HGCR2F72GA094245; 1HGCR2F72GA085299; 1HGCR2F72GA026673 | 1HGCR2F72GA079714 | 1HGCR2F72GA012949

1HGCR2F72GA003538; 1HGCR2F72GA009016

1HGCR2F72GA027239

1HGCR2F72GA045014 | 1HGCR2F72GA006259 | 1HGCR2F72GA043599 | 1HGCR2F72GA051752 | 1HGCR2F72GA056613 | 1HGCR2F72GA033669 | 1HGCR2F72GA040279 | 1HGCR2F72GA023269; 1HGCR2F72GA042274 | 1HGCR2F72GA049581 | 1HGCR2F72GA014698 | 1HGCR2F72GA010828 | 1HGCR2F72GA074514; 1HGCR2F72GA001952; 1HGCR2F72GA037706 | 1HGCR2F72GA036328

1HGCR2F72GA037270 | 1HGCR2F72GA093693; 1HGCR2F72GA099087 | 1HGCR2F72GA056160 | 1HGCR2F72GA014328 | 1HGCR2F72GA065330; 1HGCR2F72GA075131 | 1HGCR2F72GA089854 | 1HGCR2F72GA079941; 1HGCR2F72GA057275 | 1HGCR2F72GA002731 | 1HGCR2F72GA014524; 1HGCR2F72GA047443 | 1HGCR2F72GA036507 | 1HGCR2F72GA067952 | 1HGCR2F72GA060645 | 1HGCR2F72GA066042 | 1HGCR2F72GA072083 | 1HGCR2F72GA095704; 1HGCR2F72GA025037; 1HGCR2F72GA079437

1HGCR2F72GA020906 | 1HGCR2F72GA037575; 1HGCR2F72GA012756 | 1HGCR2F72GA031274 | 1HGCR2F72GA007850 | 1HGCR2F72GA076831 | 1HGCR2F72GA072987 | 1HGCR2F72GA017911 | 1HGCR2F72GA033882; 1HGCR2F72GA062461 | 1HGCR2F72GA088395 | 1HGCR2F72GA090485; 1HGCR2F72GA009145 | 1HGCR2F72GA056840 | 1HGCR2F72GA091121; 1HGCR2F72GA001689 | 1HGCR2F72GA046583 | 1HGCR2F72GA019285

1HGCR2F72GA052920; 1HGCR2F72GA071242 | 1HGCR2F72GA076912 | 1HGCR2F72GA032683 | 1HGCR2F72GA048849; 1HGCR2F72GA084900 | 1HGCR2F72GA089272; 1HGCR2F72GA013373 | 1HGCR2F72GA008304 | 1HGCR2F72GA086050; 1HGCR2F72GA023076; 1HGCR2F72GA042369; 1HGCR2F72GA048379 | 1HGCR2F72GA012563 | 1HGCR2F72GA038676 | 1HGCR2F72GA040332 | 1HGCR2F72GA052495; 1HGCR2F72GA089093 | 1HGCR2F72GA055574 | 1HGCR2F72GA078630 | 1HGCR2F72GA032277; 1HGCR2F72GA004690; 1HGCR2F72GA096819; 1HGCR2F72GA071001 | 1HGCR2F72GA098442 | 1HGCR2F72GA011607 | 1HGCR2F72GA091216; 1HGCR2F72GA014619 | 1HGCR2F72GA091359

1HGCR2F72GA066963 | 1HGCR2F72GA030531; 1HGCR2F72GA078000 | 1HGCR2F72GA071354; 1HGCR2F72GA095363; 1HGCR2F72GA020808 | 1HGCR2F72GA086727; 1HGCR2F72GA062637; 1HGCR2F72GA005158 | 1HGCR2F72GA099915 | 1HGCR2F72GA003684 | 1HGCR2F72GA002986 | 1HGCR2F72GA009646

1HGCR2F72GA090387; 1HGCR2F72GA092592 | 1HGCR2F72GA049516; 1HGCR2F72GA066901 | 1HGCR2F72GA015883 | 1HGCR2F72GA010506 | 1HGCR2F72GA096108; 1HGCR2F72GA043747 | 1HGCR2F72GA080118; 1HGCR2F72GA092673 | 1HGCR2F72GA081589 | 1HGCR2F72GA007542 | 1HGCR2F72GA035714; 1HGCR2F72GA034465

1HGCR2F72GA093161 | 1HGCR2F72GA017455 | 1HGCR2F72GA078420; 1HGCR2F72GA076201 | 1HGCR2F72GA020646 | 1HGCR2F72GA079809 | 1HGCR2F72GA013857; 1HGCR2F72GA044302 | 1HGCR2F72GA046082; 1HGCR2F72GA017469; 1HGCR2F72GA016628 | 1HGCR2F72GA039861 | 1HGCR2F72GA025569

1HGCR2F72GA070611 | 1HGCR2F72GA040198 | 1HGCR2F72GA005788; 1HGCR2F72GA096755 | 1HGCR2F72GA012787 | 1HGCR2F72GA056658 | 1HGCR2F72GA096772 | 1HGCR2F72GA067269 | 1HGCR2F72GA048348

1HGCR2F72GA070110 | 1HGCR2F72GA077641 | 1HGCR2F72GA071399; 1HGCR2F72GA064923 | 1HGCR2F72GA021943 | 1HGCR2F72GA003233 | 1HGCR2F72GA093502; 1HGCR2F72GA032599 | 1HGCR2F72GA018105 | 1HGCR2F72GA065411 | 1HGCR2F72GA011333; 1HGCR2F72GA088977 | 1HGCR2F72GA079728 | 1HGCR2F72GA065358; 1HGCR2F72GA009761 | 1HGCR2F72GA013518; 1HGCR2F72GA040587 | 1HGCR2F72GA089014 | 1HGCR2F72GA087084 | 1HGCR2F72GA031436 | 1HGCR2F72GA065831; 1HGCR2F72GA055834

1HGCR2F72GA023742; 1HGCR2F72GA014992 | 1HGCR2F72GA036541

1HGCR2F72GA025524; 1HGCR2F72GA094360 | 1HGCR2F72GA036345; 1HGCR2F72GA032070; 1HGCR2F72GA015060 | 1HGCR2F72GA087246 | 1HGCR2F72GA009436; 1HGCR2F72GA087392 | 1HGCR2F72GA075968; 1HGCR2F72GA028259; 1HGCR2F72GA069104 | 1HGCR2F72GA043943 | 1HGCR2F72GA085447 | 1HGCR2F72GA080409

1HGCR2F72GA073637 | 1HGCR2F72GA077381 | 1HGCR2F72GA008612 | 1HGCR2F72GA067126 | 1HGCR2F72GA010974; 1HGCR2F72GA036216 | 1HGCR2F72GA062914; 1HGCR2F72GA043926 | 1HGCR2F72GA099199; 1HGCR2F72GA089255 | 1HGCR2F72GA066896 | 1HGCR2F72GA083813; 1HGCR2F72GA025250 | 1HGCR2F72GA002972 | 1HGCR2F72GA099218 | 1HGCR2F72GA080183 | 1HGCR2F72GA052447 | 1HGCR2F72GA020176 | 1HGCR2F72GA072018; 1HGCR2F72GA087859 | 1HGCR2F72GA007265

1HGCR2F72GA047524; 1HGCR2F72GA065988 | 1HGCR2F72GA022722 | 1HGCR2F72GA053047 | 1HGCR2F72GA018394 | 1HGCR2F72GA051587 | 1HGCR2F72GA087473 | 1HGCR2F72GA014412 | 1HGCR2F72GA075260 | 1HGCR2F72GA083861; 1HGCR2F72GA034580

1HGCR2F72GA064999 | 1HGCR2F72GA047491 | 1HGCR2F72GA010490; 1HGCR2F72GA070303 | 1HGCR2F72GA084623; 1HGCR2F72GA071824; 1HGCR2F72GA025118; 1HGCR2F72GA032425 | 1HGCR2F72GA019173 | 1HGCR2F72GA016905 | 1HGCR2F72GA030576; 1HGCR2F72GA085559; 1HGCR2F72GA016192; 1HGCR2F72GA012370

1HGCR2F72GA006858 | 1HGCR2F72GA013289 | 1HGCR2F72GA035342 | 1HGCR2F72GA050438 | 1HGCR2F72GA057843; 1HGCR2F72GA050407; 1HGCR2F72GA006925; 1HGCR2F72GA068275 | 1HGCR2F72GA033946

1HGCR2F72GA093581; 1HGCR2F72GA050696 | 1HGCR2F72GA087845 | 1HGCR2F72GA018587 | 1HGCR2F72GA047166 | 1HGCR2F72GA050195 | 1HGCR2F72GA018962 | 1HGCR2F72GA001692; 1HGCR2F72GA060936 | 1HGCR2F72GA054344; 1HGCR2F72GA016127 | 1HGCR2F72GA092107 | 1HGCR2F72GA084282; 1HGCR2F72GA069328

1HGCR2F72GA012465 | 1HGCR2F72GA071208 | 1HGCR2F72GA075016

1HGCR2F72GA015236; 1HGCR2F72GA024907

1HGCR2F72GA034885 | 1HGCR2F72GA041142 | 1HGCR2F72GA042887; 1HGCR2F72GA021375 | 1HGCR2F72GA099459

1HGCR2F72GA035664 | 1HGCR2F72GA003751 | 1HGCR2F72GA052299; 1HGCR2F72GA047233 | 1HGCR2F72GA095203 | 1HGCR2F72GA076828 | 1HGCR2F72GA054716; 1HGCR2F72GA024034 | 1HGCR2F72GA009128 | 1HGCR2F72GA016550

1HGCR2F72GA039939 | 1HGCR2F72GA024809; 1HGCR2F72GA090213 | 1HGCR2F72GA007007

1HGCR2F72GA091801 | 1HGCR2F72GA058622 | 1HGCR2F72GA083469; 1HGCR2F72GA051279 | 1HGCR2F72GA044512 | 1HGCR2F72GA075811 | 1HGCR2F72GA092267 | 1HGCR2F72GA048043 | 1HGCR2F72GA081835 | 1HGCR2F72GA041528 | 1HGCR2F72GA049774 | 1HGCR2F72GA034319; 1HGCR2F72GA024373 | 1HGCR2F72GA083472; 1HGCR2F72GA010103 | 1HGCR2F72GA085416 | 1HGCR2F72GA035812 | 1HGCR2F72GA072679; 1HGCR2F72GA007427 | 1HGCR2F72GA054487; 1HGCR2F72GA004897 | 1HGCR2F72GA008447 | 1HGCR2F72GA054800 | 1HGCR2F72GA066218 | 1HGCR2F72GA026334; 1HGCR2F72GA038757; 1HGCR2F72GA043621 | 1HGCR2F72GA018041; 1HGCR2F72GA014314; 1HGCR2F72GA040525; 1HGCR2F72GA076683; 1HGCR2F72GA046227 | 1HGCR2F72GA064307 | 1HGCR2F72GA007430 | 1HGCR2F72GA093774; 1HGCR2F72GA061908 | 1HGCR2F72GA067272; 1HGCR2F72GA089076; 1HGCR2F72GA062802 | 1HGCR2F72GA050004; 1HGCR2F72GA058183

1HGCR2F72GA007847 | 1HGCR2F72GA050892 | 1HGCR2F72GA076585; 1HGCR2F72GA072746 | 1HGCR2F72GA093760 | 1HGCR2F72GA089367 | 1HGCR2F72GA086775 | 1HGCR2F72GA030688; 1HGCR2F72GA046552 | 1HGCR2F72GA098862 | 1HGCR2F72GA091796 | 1HGCR2F72GA049578 | 1HGCR2F72GA057115 | 1HGCR2F72GA007217; 1HGCR2F72GA078806 | 1HGCR2F72GA025166 | 1HGCR2F72GA038774 | 1HGCR2F72GA013275; 1HGCR2F72GA018833 | 1HGCR2F72GA051864; 1HGCR2F72GA036359; 1HGCR2F72GA088557 | 1HGCR2F72GA080538 | 1HGCR2F72GA035745 | 1HGCR2F72GA060600 | 1HGCR2F72GA053131

1HGCR2F72GA029993; 1HGCR2F72GA008979

1HGCR2F72GA071743; 1HGCR2F72GA045840; 1HGCR2F72GA097033; 1HGCR2F72GA048818 | 1HGCR2F72GA008075; 1HGCR2F72GA040945 | 1HGCR2F72GA082287 | 1HGCR2F72GA083052 | 1HGCR2F72GA005435 | 1HGCR2F72GA042629 | 1HGCR2F72GA043361

1HGCR2F72GA002440; 1HGCR2F72GA066638; 1HGCR2F72GA074531; 1HGCR2F72GA065568 | 1HGCR2F72GA008352

1HGCR2F72GA069569; 1HGCR2F72GA021716 | 1HGCR2F72GA009971; 1HGCR2F72GA069653 | 1HGCR2F72GA083357

1HGCR2F72GA097601 | 1HGCR2F72GA084718

1HGCR2F72GA023949; 1HGCR2F72GA088140; 1HGCR2F72GA023238 | 1HGCR2F72GA026821 | 1HGCR2F72GA005676 | 1HGCR2F72GA035387; 1HGCR2F72GA086498 | 1HGCR2F72GA006939 | 1HGCR2F72GA075033; 1HGCR2F72GA040086 | 1HGCR2F72GA043411 | 1HGCR2F72GA007492 | 1HGCR2F72GA073038 | 1HGCR2F72GA017231 | 1HGCR2F72GA008190; 1HGCR2F72GA022221 | 1HGCR2F72GA001580; 1HGCR2F72GA096996 | 1HGCR2F72GA079776; 1HGCR2F72GA011817; 1HGCR2F72GA035244; 1HGCR2F72GA092978 | 1HGCR2F72GA043554 | 1HGCR2F72GA025698; 1HGCR2F72GA068115

1HGCR2F72GA092253 | 1HGCR2F72GA041772; 1HGCR2F72GA016855; 1HGCR2F72GA089207

1HGCR2F72GA094777

1HGCR2F72GA031632; 1HGCR2F72GA077946 | 1HGCR2F72GA035499

1HGCR2F72GA052206; 1HGCR2F72GA049824 | 1HGCR2F72GA010294; 1HGCR2F72GA041206; 1HGCR2F72GA095668 | 1HGCR2F72GA015995 | 1HGCR2F72GA011400 | 1HGCR2F72GA069636; 1HGCR2F72GA000414 | 1HGCR2F72GA090163; 1HGCR2F72GA086520 | 1HGCR2F72GA006536; 1HGCR2F72GA064730 | 1HGCR2F72GA058703; 1HGCR2F72GA042808 | 1HGCR2F72GA026964; 1HGCR2F72GA031100 | 1HGCR2F72GA090230 | 1HGCR2F72GA008951 | 1HGCR2F72GA010330; 1HGCR2F72GA032814; 1HGCR2F72GA042985 | 1HGCR2F72GA080264 | 1HGCR2F72GA088770; 1HGCR2F72GA023806 | 1HGCR2F72GA074013

1HGCR2F72GA038662 | 1HGCR2F72GA099364 | 1HGCR2F72GA058801; 1HGCR2F72GA016807 | 1HGCR2F72GA040024 | 1HGCR2F72GA053470; 1HGCR2F72GA029721 | 1HGCR2F72GA018699; 1HGCR2F72GA078921 | 1HGCR2F72GA091765; 1HGCR2F72GA068292 | 1HGCR2F72GA031209; 1HGCR2F72GA044929; 1HGCR2F72GA088624 | 1HGCR2F72GA057549; 1HGCR2F72GA048589 | 1HGCR2F72GA092849

1HGCR2F72GA097582 | 1HGCR2F72GA022137 | 1HGCR2F72GA072777 | 1HGCR2F72GA058877; 1HGCR2F72GA020260 | 1HGCR2F72GA048298; 1HGCR2F72GA085836 | 1HGCR2F72GA037155 | 1HGCR2F72GA007699; 1HGCR2F72GA019240 | 1HGCR2F72GA043991 | 1HGCR2F72GA026267; 1HGCR2F72GA072634 | 1HGCR2F72GA027175; 1HGCR2F72GA035647; 1HGCR2F72GA048544 | 1HGCR2F72GA066347 | 1HGCR2F72GA071600 | 1HGCR2F72GA005015; 1HGCR2F72GA067899 | 1HGCR2F72GA070527 | 1HGCR2F72GA070348 | 1HGCR2F72GA063478 | 1HGCR2F72GA073492; 1HGCR2F72GA007119; 1HGCR2F72GA043618; 1HGCR2F72GA051248 | 1HGCR2F72GA031971

1HGCR2F72GA021974; 1HGCR2F72GA086694 | 1HGCR2F72GA052528 | 1HGCR2F72GA088056 | 1HGCR2F72GA068843 | 1HGCR2F72GA020355 | 1HGCR2F72GA065165

1HGCR2F72GA092186; 1HGCR2F72GA000252 | 1HGCR2F72GA072262 | 1HGCR2F72GA083603 | 1HGCR2F72GA060435; 1HGCR2F72GA043277; 1HGCR2F72GA066946; 1HGCR2F72GA028553

1HGCR2F72GA004656; 1HGCR2F72GA064761 | 1HGCR2F72GA027306; 1HGCR2F72GA026950

1HGCR2F72GA088185 | 1HGCR2F72GA045983; 1HGCR2F72GA073394 | 1HGCR2F72GA094875; 1HGCR2F72GA091779; 1HGCR2F72GA006407; 1HGCR2F72GA023014; 1HGCR2F72GA069345; 1HGCR2F72GA017066 | 1HGCR2F72GA049449; 1HGCR2F72GA081415

1HGCR2F72GA003586; 1HGCR2F72GA038807; 1HGCR2F72GA048284; 1HGCR2F72GA011087 | 1HGCR2F72GA002373; 1HGCR2F72GA084816; 1HGCR2F72GA052092; 1HGCR2F72GA066669; 1HGCR2F72GA034501 | 1HGCR2F72GA080877 | 1HGCR2F72GA001076 | 1HGCR2F72GA023143 | 1HGCR2F72GA025393; 1HGCR2F72GA030173; 1HGCR2F72GA070141; 1HGCR2F72GA086663 | 1HGCR2F72GA050861; 1HGCR2F72GA059611

1HGCR2F72GA096223; 1HGCR2F72GA096092 | 1HGCR2F72GA010196 | 1HGCR2F72GA044459; 1HGCR2F72GA077073; 1HGCR2F72GA046342

1HGCR2F72GA095962 | 1HGCR2F72GA078692 | 1HGCR2F72GA057132; 1HGCR2F72GA082967; 1HGCR2F72GA094472 | 1HGCR2F72GA021201 | 1HGCR2F72GA026222 | 1HGCR2F72GA070236 | 1HGCR2F72GA073573 | 1HGCR2F72GA034756 | 1HGCR2F72GA034112 | 1HGCR2F72GA019061; 1HGCR2F72GA010991; 1HGCR2F72GA064713; 1HGCR2F72GA022929; 1HGCR2F72GA021599 | 1HGCR2F72GA060788 | 1HGCR2F72GA085027 | 1HGCR2F72GA038130; 1HGCR2F72GA017374

1HGCR2F72GA005872; 1HGCR2F72GA062668 | 1HGCR2F72GA056773 | 1HGCR2F72GA082516 | 1HGCR2F72GA003054 | 1HGCR2F72GA054750 | 1HGCR2F72GA076313 | 1HGCR2F72GA038631

1HGCR2F72GA076750 | 1HGCR2F72GA095380 | 1HGCR2F72GA055185; 1HGCR2F72GA073122; 1HGCR2F72GA025796; 1HGCR2F72GA074061 | 1HGCR2F72GA012496 | 1HGCR2F72GA090373 | 1HGCR2F72GA048026 | 1HGCR2F72GA079471 | 1HGCR2F72GA077428 | 1HGCR2F72GA020212 | 1HGCR2F72GA089448 | 1HGCR2F72GA019318; 1HGCR2F72GA016337 | 1HGCR2F72GA082581; 1HGCR2F72GA053646; 1HGCR2F72GA004687 | 1HGCR2F72GA050259; 1HGCR2F72GA091667 | 1HGCR2F72GA018220; 1HGCR2F72GA016001 | 1HGCR2F72GA073069 | 1HGCR2F72GA028648; 1HGCR2F72GA042145 | 1HGCR2F72GA075145 | 1HGCR2F72GA015902 | 1HGCR2F72GA035891 | 1HGCR2F72GA058605 | 1HGCR2F72GA054585; 1HGCR2F72GA058099 | 1HGCR2F72GA018802 | 1HGCR2F72GA098991; 1HGCR2F72GA036152; 1HGCR2F72GA088655 | 1HGCR2F72GA088641; 1HGCR2F72GA021439; 1HGCR2F72GA006231 | 1HGCR2F72GA017424 | 1HGCR2F72GA011218; 1HGCR2F72GA030450 | 1HGCR2F72GA026933; 1HGCR2F72GA017620; 1HGCR2F72GA055414; 1HGCR2F72GA087408; 1HGCR2F72GA035504 | 1HGCR2F72GA090678; 1HGCR2F72GA084265

1HGCR2F72GA012904

1HGCR2F72GA081107; 1HGCR2F72GA006200; 1HGCR2F72GA070513 | 1HGCR2F72GA013261 | 1HGCR2F72GA066879 | 1HGCR2F72GA036944; 1HGCR2F72GA044770 | 1HGCR2F72GA048320 | 1HGCR2F72GA087800 | 1HGCR2F72GA093998 | 1HGCR2F72GA021585 | 1HGCR2F72GA090793 | 1HGCR2F72GA056319 | 1HGCR2F72GA095086; 1HGCR2F72GA085948 | 1HGCR2F72GA010604 | 1HGCR2F72GA074884 | 1HGCR2F72GA027015 | 1HGCR2F72GA052464; 1HGCR2F72GA077882 | 1HGCR2F72GA050844; 1HGCR2F72GA044185 | 1HGCR2F72GA095928 | 1HGCR2F72GA025040; 1HGCR2F72GA058586; 1HGCR2F72GA074156; 1HGCR2F72GA073363; 1HGCR2F72GA008559; 1HGCR2F72GA044932 | 1HGCR2F72GA006052 | 1HGCR2F72GA077820 | 1HGCR2F72GA023370; 1HGCR2F72GA096254 | 1HGCR2F72GA066168 | 1HGCR2F72GA034241; 1HGCR2F72GA055476 | 1HGCR2F72GA035146 | 1HGCR2F72GA037057 | 1HGCR2F72GA094598 | 1HGCR2F72GA032280 | 1HGCR2F72GA063609

1HGCR2F72GA090115; 1HGCR2F72GA037608; 1HGCR2F72GA061584 | 1HGCR2F72GA014281; 1HGCR2F72GA023725; 1HGCR2F72GA021473; 1HGCR2F72GA053842; 1HGCR2F72GA060984 | 1HGCR2F72GA072360; 1HGCR2F72GA059432; 1HGCR2F72GA059673 | 1HGCR2F72GA093113; 1HGCR2F72GA006486 | 1HGCR2F72GA010814 | 1HGCR2F72GA067885 | 1HGCR2F72GA071886 | 1HGCR2F72GA005287; 1HGCR2F72GA067451; 1HGCR2F72GA042243; 1HGCR2F72GA059804; 1HGCR2F72GA025183; 1HGCR2F72GA068311 | 1HGCR2F72GA038922 | 1HGCR2F72GA012000 | 1HGCR2F72GA041190 | 1HGCR2F72GA086680 | 1HGCR2F72GA024079; 1HGCR2F72GA000350 | 1HGCR2F72GA043425 | 1HGCR2F72GA004155; 1HGCR2F72GA097355; 1HGCR2F72GA097114; 1HGCR2F72GA062394 | 1HGCR2F72GA080586 | 1HGCR2F72GA065232 | 1HGCR2F72GA037916; 1HGCR2F72GA073105 | 1HGCR2F72GA065439 | 1HGCR2F72GA055882; 1HGCR2F72GA072598; 1HGCR2F72GA093614 | 1HGCR2F72GA083410 | 1HGCR2F72GA039715 | 1HGCR2F72GA014779 | 1HGCR2F72GA047586 | 1HGCR2F72GA076540 | 1HGCR2F72GA090261

1HGCR2F72GA074917 | 1HGCR2F72GA066056 | 1HGCR2F72GA098327; 1HGCR2F72GA091426 | 1HGCR2F72GA095721 | 1HGCR2F72GA053484; 1HGCR2F72GA057051 | 1HGCR2F72GA098263 | 1HGCR2F72GA048642 | 1HGCR2F72GA045109 | 1HGCR2F72GA049757; 1HGCR2F72GA079793 | 1HGCR2F72GA096934 | 1HGCR2F72GA029847; 1HGCR2F72GA030481 | 1HGCR2F72GA001739 | 1HGCR2F72GA053808 | 1HGCR2F72GA008934 | 1HGCR2F72GA023160; 1HGCR2F72GA077316 | 1HGCR2F72GA011445

1HGCR2F72GA084394 | 1HGCR2F72GA014409 | 1HGCR2F72GA046941 | 1HGCR2F72GA056742 | 1HGCR2F72GA090910; 1HGCR2F72GA015477 | 1HGCR2F72GA039875 | 1HGCR2F72GA086565

1HGCR2F72GA059480; 1HGCR2F72GA004284 | 1HGCR2F72GA032022 | 1HGCR2F72GA052058

1HGCR2F72GA021215 | 1HGCR2F72GA051833 | 1HGCR2F72GA013244; 1HGCR2F72GA049127 | 1HGCR2F72GA084704; 1HGCR2F72GA066607; 1HGCR2F72GA048706 | 1HGCR2F72GA077929; 1HGCR2F72GA021019 | 1HGCR2F72GA013938 | 1HGCR2F72GA028844 | 1HGCR2F72GA047393; 1HGCR2F72GA086484; 1HGCR2F72GA043800; 1HGCR2F72GA066817 | 1HGCR2F72GA045854 | 1HGCR2F72GA093600; 1HGCR2F72GA027063 | 1HGCR2F72GA046048 | 1HGCR2F72GA081379 | 1HGCR2F72GA097579; 1HGCR2F72GA091913; 1HGCR2F72GA005497; 1HGCR2F72GA076232 | 1HGCR2F72GA074836 | 1HGCR2F72GA051556 | 1HGCR2F72GA067594 | 1HGCR2F72GA090681 | 1HGCR2F72GA089031; 1HGCR2F72GA090924 | 1HGCR2F72GA075789; 1HGCR2F72GA080359

1HGCR2F72GA070396 | 1HGCR2F72GA086033

1HGCR2F72GA032232 | 1HGCR2F72GA094262

1HGCR2F72GA048771

1HGCR2F72GA033249; 1HGCR2F72GA032635 | 1HGCR2F72GA065456; 1HGCR2F72GA055932 | 1HGCR2F72GA020047 | 1HGCR2F72GA057891 | 1HGCR2F72GA089305 | 1HGCR2F72GA036300 | 1HGCR2F72GA080961 | 1HGCR2F72GA098294; 1HGCR2F72GA080006; 1HGCR2F72GA011073; 1HGCR2F72GA027676; 1HGCR2F72GA018539 | 1HGCR2F72GA062539; 1HGCR2F72GA099204; 1HGCR2F72GA032604; 1HGCR2F72GA060080 | 1HGCR2F72GA069183

1HGCR2F72GA055817 | 1HGCR2F72GA061312 | 1HGCR2F72GA027998 | 1HGCR2F72GA081575; 1HGCR2F72GA003328 | 1HGCR2F72GA066557 | 1HGCR2F72GA049855

1HGCR2F72GA091460 | 1HGCR2F72GA082192 | 1HGCR2F72GA063254; 1HGCR2F72GA069992 | 1HGCR2F72GA094181; 1HGCR2F72GA081009; 1HGCR2F72GA080703 | 1HGCR2F72GA055980 | 1HGCR2F72GA072665 | 1HGCR2F72GA000817; 1HGCR2F72GA034000 | 1HGCR2F72GA083438 | 1HGCR2F72GA019075; 1HGCR2F72GA062783 | 1HGCR2F72GA006357 | 1HGCR2F72GA005984; 1HGCR2F72GA089174 | 1HGCR2F72GA014149; 1HGCR2F72GA089241 | 1HGCR2F72GA013194

1HGCR2F72GA058118 | 1HGCR2F72GA029203 | 1HGCR2F72GA013793 | 1HGCR2F72GA032408 | 1HGCR2F72GA077574; 1HGCR2F72GA098389

1HGCR2F72GA023465 | 1HGCR2F72GA074738 | 1HGCR2F72GA038726 | 1HGCR2F72GA052044

1HGCR2F72GA021926 | 1HGCR2F72GA005709 | 1HGCR2F72GA061150; 1HGCR2F72GA042498 | 1HGCR2F72GA065697 | 1HGCR2F72GA071662 | 1HGCR2F72GA037883 | 1HGCR2F72GA086873 | 1HGCR2F72GA085965 | 1HGCR2F72GA073864 | 1HGCR2F72GA087117 | 1HGCR2F72GA006603 | 1HGCR2F72GA093967 | 1HGCR2F72GA030402 | 1HGCR2F72GA007962 | 1HGCR2F72GA060743; 1HGCR2F72GA032358; 1HGCR2F72GA046888; 1HGCR2F72GA029167; 1HGCR2F72GA039813 | 1HGCR2F72GA009825; 1HGCR2F72GA019982 | 1HGCR2F72GA075081 | 1HGCR2F72GA050858

1HGCR2F72GA086095 | 1HGCR2F72GA035308 | 1HGCR2F72GA076327; 1HGCR2F72GA072522; 1HGCR2F72GA029833 | 1HGCR2F72GA007296 | 1HGCR2F72GA044610 | 1HGCR2F72GA034675 | 1HGCR2F72GA058491 | 1HGCR2F72GA060953 | 1HGCR2F72GA055526 | 1HGCR2F72GA083925 | 1HGCR2F72GA089921 | 1HGCR2F72GA051377 | 1HGCR2F72GA000333 | 1HGCR2F72GA043585 | 1HGCR2F72GA077851 | 1HGCR2F72GA028813; 1HGCR2F72GA022686; 1HGCR2F72GA089062

1HGCR2F72GA013583 | 1HGCR2F72GA010036; 1HGCR2F72GA089224; 1HGCR2F72GA029363 | 1HGCR2F72GA031758 | 1HGCR2F72GA058443 | 1HGCR2F72GA050908 | 1HGCR2F72GA042890 | 1HGCR2F72GA052643 | 1HGCR2F72GA048141 | 1HGCR2F72GA073475 | 1HGCR2F72GA035227 | 1HGCR2F72GA065280 | 1HGCR2F72GA033610 | 1HGCR2F72GA075159 | 1HGCR2F72GA095153; 1HGCR2F72GA014247; 1HGCR2F72GA022980

1HGCR2F72GA080524 | 1HGCR2F72GA012126

1HGCR2F72GA078787 | 1HGCR2F72GA093189 | 1HGCR2F72GA073928; 1HGCR2F72GA003376 | 1HGCR2F72GA058829; 1HGCR2F72GA055364; 1HGCR2F72GA062881 | 1HGCR2F72GA042758 | 1HGCR2F72GA061195

1HGCR2F72GA034322; 1HGCR2F72GA027502 | 1HGCR2F72GA032327; 1HGCR2F72GA017763 | 1HGCR2F72GA049600; 1HGCR2F72GA036457; 1HGCR2F72GA027922 | 1HGCR2F72GA052187 | 1HGCR2F72GA003491 | 1HGCR2F72GA022851 | 1HGCR2F72GA060368

1HGCR2F72GA064789; 1HGCR2F72GA030609 | 1HGCR2F72GA044669 | 1HGCR2F72GA058300; 1HGCR2F72GA029380; 1HGCR2F72GA021800 | 1HGCR2F72GA030061; 1HGCR2F72GA019528 | 1HGCR2F72GA098439; 1HGCR2F72GA080605

1HGCR2F72GA004107 | 1HGCR2F72GA077624 | 1HGCR2F72GA073721; 1HGCR2F72GA051931; 1HGCR2F72GA001935 | 1HGCR2F72GA054828 | 1HGCR2F72GA022655; 1HGCR2F72GA031775 | 1HGCR2F72GA093886 | 1HGCR2F72GA004205 | 1HGCR2F72GA050780 | 1HGCR2F72GA070916 | 1HGCR2F72GA023529; 1HGCR2F72GA097792 | 1HGCR2F72GA012546 | 1HGCR2F72GA059754 | 1HGCR2F72GA014457; 1HGCR2F72GA050441

1HGCR2F72GA097811 | 1HGCR2F72GA076053 | 1HGCR2F72GA074092; 1HGCR2F72GA091331 | 1HGCR2F72GA010618 | 1HGCR2F72GA094018 | 1HGCR2F72GA020467 | 1HGCR2F72GA085920; 1HGCR2F72GA024874; 1HGCR2F72GA016483 | 1HGCR2F72GA043487 | 1HGCR2F72GA053257 | 1HGCR2F72GA036295; 1HGCR2F72GA053274; 1HGCR2F72GA031677 | 1HGCR2F72GA090535 | 1HGCR2F72GA077557

1HGCR2F72GA043649 | 1HGCR2F72GA098277 | 1HGCR2F72GA074366; 1HGCR2F72GA019867

1HGCR2F72GA049984 | 1HGCR2F72GA000753 | 1HGCR2F72GA010327; 1HGCR2F72GA051119

1HGCR2F72GA076179 | 1HGCR2F72GA031663 | 1HGCR2F72GA086548

1HGCR2F72GA089692

1HGCR2F72GA065375 | 1HGCR2F72GA060998; 1HGCR2F72GA063691 | 1HGCR2F72GA051296; 1HGCR2F72GA036748 | 1HGCR2F72GA077414 | 1HGCR2F72GA006584; 1HGCR2F72GA088204 | 1HGCR2F72GA089286 | 1HGCR2F72GA041108; 1HGCR2F72GA078336; 1HGCR2F72GA084962 | 1HGCR2F72GA069149 | 1HGCR2F72GA093841 | 1HGCR2F72GA090020; 1HGCR2F72GA095430 | 1HGCR2F72GA040508 | 1HGCR2F72GA094701 | 1HGCR2F72GA004074; 1HGCR2F72GA014765 | 1HGCR2F72GA026785 | 1HGCR2F72GA019917 | 1HGCR2F72GA032859 | 1HGCR2F72GA093354; 1HGCR2F72GA028357 | 1HGCR2F72GA014538; 1HGCR2F72GA060256 | 1HGCR2F72GA057552 | 1HGCR2F72GA014216; 1HGCR2F72GA041786 | 1HGCR2F72GA097260 | 1HGCR2F72GA006908 | 1HGCR2F72GA076392 | 1HGCR2F72GA016919 | 1HGCR2F72GA075114 | 1HGCR2F72GA081558 | 1HGCR2F72GA000719 | 1HGCR2F72GA035261 | 1HGCR2F72GA057678 | 1HGCR2F72GA057695; 1HGCR2F72GA042324; 1HGCR2F72GA043358; 1HGCR2F72GA078918 | 1HGCR2F72GA017133; 1HGCR2F72GA004494 | 1HGCR2F72GA094231; 1HGCR2F72GA051976 | 1HGCR2F72GA058166 | 1HGCR2F72GA052352 | 1HGCR2F72GA013423; 1HGCR2F72GA089580 | 1HGCR2F72GA036636 | 1HGCR2F72GA077011

1HGCR2F72GA000185 | 1HGCR2F72GA051606

1HGCR2F72GA034790 | 1HGCR2F72GA081205; 1HGCR2F72GA048205; 1HGCR2F72GA083648 | 1HGCR2F72GA046146

1HGCR2F72GA090695 | 1HGCR2F72GA041237; 1HGCR2F72GA065246 | 1HGCR2F72GA048639 | 1HGCR2F72GA075646 | 1HGCR2F72GA029010; 1HGCR2F72GA025944; 1HGCR2F72GA093936 | 1HGCR2F72GA091894; 1HGCR2F72GA067353 | 1HGCR2F72GA049158 | 1HGCR2F72GA098652; 1HGCR2F72GA014944

1HGCR2F72GA092317

1HGCR2F72GA096187; 1HGCR2F72GA028939 | 1HGCR2F72GA077493 | 1HGCR2F72GA020999; 1HGCR2F72GA046664 | 1HGCR2F72GA009002; 1HGCR2F72GA016709; 1HGCR2F72GA035440; 1HGCR2F72GA088073 | 1HGCR2F72GA037169; 1HGCR2F72GA027824; 1HGCR2F72GA074903

1HGCR2F72GA086954 | 1HGCR2F72GA032179

1HGCR2F72GA025474 | 1HGCR2F72GA038886 | 1HGCR2F72GA071287; 1HGCR2F72GA035843 | 1HGCR2F72GA031176; 1HGCR2F72GA025989; 1HGCR2F72GA092589 | 1HGCR2F72GA005810 | 1HGCR2F72GA097999 | 1HGCR2F72GA057096; 1HGCR2F72GA099235 | 1HGCR2F72GA021389 | 1HGCR2F72GA063058

1HGCR2F72GA055655; 1HGCR2F72GA021697; 1HGCR2F72GA078739 | 1HGCR2F72GA019223; 1HGCR2F72GA090017 | 1HGCR2F72GA019190 | 1HGCR2F72GA021151 | 1HGCR2F72GA069846 | 1HGCR2F72GA033963 | 1HGCR2F72GA095881; 1HGCR2F72GA014376; 1HGCR2F72GA029217 | 1HGCR2F72GA055042; 1HGCR2F72GA050486; 1HGCR2F72GA076974; 1HGCR2F72GA040458 | 1HGCR2F72GA082306; 1HGCR2F72GA003846

1HGCR2F72GA036085; 1HGCR2F72GA089711 | 1HGCR2F72GA039052; 1HGCR2F72GA071144 | 1HGCR2F72GA071936; 1HGCR2F72GA020565

1HGCR2F72GA080457; 1HGCR2F72GA098120 | 1HGCR2F72GA041898; 1HGCR2F72GA070544 | 1HGCR2F72GA050469 | 1HGCR2F72GA011347 | 1HGCR2F72GA081530; 1HGCR2F72GA040007

1HGCR2F72GA038788 | 1HGCR2F72GA033106 | 1HGCR2F72GA033705 | 1HGCR2F72GA083133 | 1HGCR2F72GA067711 | 1HGCR2F72GA080510 | 1HGCR2F72GA076280 | 1HGCR2F72GA088994; 1HGCR2F72GA014166 | 1HGCR2F72GA011638; 1HGCR2F72GA061732 | 1HGCR2F72GA031534; 1HGCR2F72GA033235 | 1HGCR2F72GA025975; 1HGCR2F72GA009730; 1HGCR2F72GA008996 | 1HGCR2F72GA053405; 1HGCR2F72GA076697 | 1HGCR2F72GA040511 | 1HGCR2F72GA006598 | 1HGCR2F72GA055963 | 1HGCR2F72GA076151 | 1HGCR2F72GA096402 | 1HGCR2F72GA038421 | 1HGCR2F72GA049676 | 1HGCR2F72GA033767 | 1HGCR2F72GA046549 | 1HGCR2F72GA068051; 1HGCR2F72GA027547; 1HGCR2F72GA052416 | 1HGCR2F72GA048821; 1HGCR2F72GA016659; 1HGCR2F72GA073329 | 1HGCR2F72GA093225

1HGCR2F72GA057213 | 1HGCR2F72GA013339 | 1HGCR2F72GA017925 | 1HGCR2F72GA053243; 1HGCR2F72GA014488 | 1HGCR2F72GA030593 | 1HGCR2F72GA009047 | 1HGCR2F72GA021750 | 1HGCR2F72GA098960 | 1HGCR2F72GA070592 | 1HGCR2F72GA022753

1HGCR2F72GA095508 | 1HGCR2F72GA096383 | 1HGCR2F72GA023398; 1HGCR2F72GA023658; 1HGCR2F72GA048558; 1HGCR2F72GA089496 | 1HGCR2F72GA032666 | 1HGCR2F72GA048317; 1HGCR2F72GA052139 | 1HGCR2F72GA046714; 1HGCR2F72GA063061

1HGCR2F72GA061407

1HGCR2F72GA052559 | 1HGCR2F72GA078966 | 1HGCR2F72GA034126 | 1HGCR2F72GA020422 | 1HGCR2F72GA068423; 1HGCR2F72GA075310; 1HGCR2F72GA045465; 1HGCR2F72GA097159; 1HGCR2F72GA023577 | 1HGCR2F72GA071631 | 1HGCR2F72GA057468 | 1HGCR2F72GA036393; 1HGCR2F72GA040394 | 1HGCR2F72GA002244 | 1HGCR2F72GA031338 | 1HGCR2F72GA008092; 1HGCR2F72GA038936; 1HGCR2F72GA030822; 1HGCR2F72GA092477; 1HGCR2F72GA025619 | 1HGCR2F72GA044753 | 1HGCR2F72GA049189 | 1HGCR2F72GA019545 | 1HGCR2F72GA003099 | 1HGCR2F72GA038239; 1HGCR2F72GA069216 | 1HGCR2F72GA029234 | 1HGCR2F72GA078367; 1HGCR2F72GA022204 | 1HGCR2F72GA068289 | 1HGCR2F72GA065649 | 1HGCR2F72GA084122; 1HGCR2F72GA092043; 1HGCR2F72GA076070; 1HGCR2F72GA054649; 1HGCR2F72GA056305 | 1HGCR2F72GA030299 | 1HGCR2F72GA082564 | 1HGCR2F72GA080801 | 1HGCR2F72GA044915

1HGCR2F72GA010215; 1HGCR2F72GA087893; 1HGCR2F72GA053727 | 1HGCR2F72GA055168; 1HGCR2F72GA023448 | 1HGCR2F72GA003958; 1HGCR2F72GA052478 | 1HGCR2F72GA044526; 1HGCR2F72GA057924 | 1HGCR2F72GA062556 | 1HGCR2F72GA029783 | 1HGCR2F72GA088235; 1HGCR2F72GA059379; 1HGCR2F72GA096979; 1HGCR2F72GA006665; 1HGCR2F72GA005936; 1HGCR2F72GA055770 | 1HGCR2F72GA000980

1HGCR2F72GA090227 | 1HGCR2F72GA036815; 1HGCR2F72GA082239 | 1HGCR2F72GA037477; 1HGCR2F72GA064341 | 1HGCR2F72GA034983 | 1HGCR2F72GA041657; 1HGCR2F72GA027919 | 1HGCR2F72GA071774 | 1HGCR2F72GA052996 | 1HGCR2F72GA030478 | 1HGCR2F72GA031114 | 1HGCR2F72GA086226; 1HGCR2F72GA093306; 1HGCR2F72GA044395 | 1HGCR2F72GA083536; 1HGCR2F72GA076764; 1HGCR2F72GA020114 | 1HGCR2F72GA063948 | 1HGCR2F72GA000283; 1HGCR2F72GA098568 | 1HGCR2F72GA011722 | 1HGCR2F72GA004480; 1HGCR2F72GA067692 | 1HGCR2F72GA067854 | 1HGCR2F72GA069913 | 1HGCR2F72GA055090 | 1HGCR2F72GA081124; 1HGCR2F72GA001109; 1HGCR2F72GA045904 | 1HGCR2F72GA083682 | 1HGCR2F72GA040203; 1HGCR2F72GA037334 | 1HGCR2F72GA013454; 1HGCR2F72GA006293; 1HGCR2F72GA043456; 1HGCR2F72GA006181 | 1HGCR2F72GA045398 | 1HGCR2F72GA043683 | 1HGCR2F72GA010375 | 1HGCR2F72GA076621; 1HGCR2F72GA063173; 1HGCR2F72GA019254 | 1HGCR2F72GA072567 | 1HGCR2F72GA073279

1HGCR2F72GA041156 | 1HGCR2F72GA087814 | 1HGCR2F72GA031839 | 1HGCR2F72GA015690 | 1HGCR2F72GA030965; 1HGCR2F72GA046843 | 1HGCR2F72GA021411 | 1HGCR2F72GA032389; 1HGCR2F72GA022509 | 1HGCR2F72GA056921

1HGCR2F72GA060287 | 1HGCR2F72GA024230; 1HGCR2F72GA023210; 1HGCR2F72GA075937; 1HGCR2F72GA027290 | 1HGCR2F72GA048138 | 1HGCR2F72GA030111; 1HGCR2F72GA061780 | 1HGCR2F72GA069040; 1HGCR2F72GA077090 | 1HGCR2F72GA059396 | 1HGCR2F72GA025491 | 1HGCR2F72GA072214 | 1HGCR2F72GA001644 | 1HGCR2F72GA040797 | 1HGCR2F72GA045935; 1HGCR2F72GA061911 | 1HGCR2F72GA020548 | 1HGCR2F72GA014104 | 1HGCR2F72GA085061; 1HGCR2F72GA060676 | 1HGCR2F72GA054067 | 1HGCR2F72GA030643 | 1HGCR2F72GA061956; 1HGCR2F72GA048446; 1HGCR2F72GA057504 | 1HGCR2F72GA094441; 1HGCR2F72GA047426; 1HGCR2F72GA036250; 1HGCR2F72GA033607; 1HGCR2F72GA094455 | 1HGCR2F72GA099283; 1HGCR2F72GA061133 | 1HGCR2F72GA067949 | 1HGCR2F72GA079115 | 1HGCR2F72GA055896 | 1HGCR2F72GA085612; 1HGCR2F72GA031226 | 1HGCR2F72GA009369

1HGCR2F72GA058975 | 1HGCR2F72GA047832 | 1HGCR2F72GA095749 | 1HGCR2F72GA034109; 1HGCR2F72GA099381; 1HGCR2F72GA080622; 1HGCR2F72GA024454; 1HGCR2F72GA085481; 1HGCR2F72GA018573; 1HGCR2F72GA054148 | 1HGCR2F72GA042632 | 1HGCR2F72GA088137

1HGCR2F72GA069118 | 1HGCR2F72GA000574; 1HGCR2F72GA047104; 1HGCR2F72GA050729 | 1HGCR2F72GA046132; 1HGCR2F72GA058104 | 1HGCR2F72GA050746 | 1HGCR2F72GA052786 | 1HGCR2F72GA036992 | 1HGCR2F72GA079499 | 1HGCR2F72GA084136 | 1HGCR2F72GA050083 | 1HGCR2F72GA078045 | 1HGCR2F72GA071628 | 1HGCR2F72GA021120 | 1HGCR2F72GA067966; 1HGCR2F72GA030397 | 1HGCR2F72GA084721 | 1HGCR2F72GA075596; 1HGCR2F72GA003264 | 1HGCR2F72GA009758 | 1HGCR2F72GA036054 | 1HGCR2F72GA063822; 1HGCR2F72GA069555 | 1HGCR2F72GA075372 | 1HGCR2F72GA063481; 1HGCR2F72GA028004 | 1HGCR2F72GA001191 | 1HGCR2F72GA096660

1HGCR2F72GA061603; 1HGCR2F72GA051105

1HGCR2F72GA082676; 1HGCR2F72GA042436 | 1HGCR2F72GA021764; 1HGCR2F72GA068549 | 1HGCR2F72GA039360 | 1HGCR2F72GA053758; 1HGCR2F72GA019111 | 1HGCR2F72GA058989 | 1HGCR2F72GA041321; 1HGCR2F72GA025247 | 1HGCR2F72GA028908; 1HGCR2F72GA007086; 1HGCR2F72GA056949 | 1HGCR2F72GA003636; 1HGCR2F72GA089983

1HGCR2F72GA062752 | 1HGCR2F72GA082628 | 1HGCR2F72GA042811 | 1HGCR2F72GA038029 | 1HGCR2F72GA014989 | 1HGCR2F72GA056272 | 1HGCR2F72GA055137; 1HGCR2F72GA049922 | 1HGCR2F72GA000171 | 1HGCR2F72GA077333; 1HGCR2F72GA041397 | 1HGCR2F72GA097906; 1HGCR2F72GA061214; 1HGCR2F72GA023174 | 1HGCR2F72GA093483; 1HGCR2F72GA084525 | 1HGCR2F72GA060113 | 1HGCR2F72GA021991; 1HGCR2F72GA090471; 1HGCR2F72GA056224 | 1HGCR2F72GA034269; 1HGCR2F72GA089403 | 1HGCR2F72GA025152 | 1HGCR2F72GA004639; 1HGCR2F72GA078823; 1HGCR2F72GA026656; 1HGCR2F72GA089515 | 1HGCR2F72GA067157 | 1HGCR2F72GA007752 | 1HGCR2F72GA038970 | 1HGCR2F72GA085125 | 1HGCR2F72GA092284 | 1HGCR2F72GA045529 | 1HGCR2F72GA023496 | 1HGCR2F72GA060001 | 1HGCR2F72GA092348

1HGCR2F72GA035597 | 1HGCR2F72GA070950; 1HGCR2F72GA078112; 1HGCR2F72GA005452 | 1HGCR2F72GA012367; 1HGCR2F72GA084685 | 1HGCR2F72GA063366; 1HGCR2F72GA082323

1HGCR2F72GA057647 | 1HGCR2F72GA067823; 1HGCR2F72GA031873 | 1HGCR2F72GA057499

1HGCR2F72GA039603 | 1HGCR2F72GA084475 | 1HGCR2F72GA008674 | 1HGCR2F72GA051850

1HGCR2F72GA090499 | 1HGCR2F72GA006455 | 1HGCR2F72GA013101 | 1HGCR2F72GA034711

1HGCR2F72GA016841 | 1HGCR2F72GA047507; 1HGCR2F72GA060628 | 1HGCR2F72GA047670

1HGCR2F72GA018234 | 1HGCR2F72GA001014 | 1HGCR2F72GA099784; 1HGCR2F72GA079860 | 1HGCR2F72GA045384; 1HGCR2F72GA034627; 1HGCR2F72GA097873; 1HGCR2F72GA000056; 1HGCR2F72GA011705; 1HGCR2F72GA023417; 1HGCR2F72GA004415; 1HGCR2F72GA012062 | 1HGCR2F72GA091538 | 1HGCR2F72GA051914; 1HGCR2F72GA074965 | 1HGCR2F72GA098974 | 1HGCR2F72GA064047 | 1HGCR2F72GA080023; 1HGCR2F72GA097808; 1HGCR2F72GA099591 | 1HGCR2F72GA046616 | 1HGCR2F72GA007735; 1HGCR2F72GA079342

1HGCR2F72GA013809 | 1HGCR2F72GA073993

1HGCR2F72GA076876; 1HGCR2F72GA049726

1HGCR2F72GA077784 | 1HGCR2F72GA013311 | 1HGCR2F72GA031517 | 1HGCR2F72GA066493 | 1HGCR2F72GA095055 | 1HGCR2F72GA050021 | 1HGCR2F72GA088431; 1HGCR2F72GA024938 | 1HGCR2F72GA030058 | 1HGCR2F72GA056854; 1HGCR2F72GA026477; 1HGCR2F72GA003300 | 1HGCR2F72GA020761 | 1HGCR2F72GA000929 | 1HGCR2F72GA034353; 1HGCR2F72GA051878; 1HGCR2F72GA018816 | 1HGCR2F72GA025930 | 1HGCR2F72GA077283

1HGCR2F72GA095346 | 1HGCR2F72GA071421 | 1HGCR2F72GA002681; 1HGCR2F72GA044848; 1HGCR2F72GA074416; 1HGCR2F72GA025815 | 1HGCR2F72GA094469 | 1HGCR2F72GA059964 | 1HGCR2F72GA062542; 1HGCR2F72GA095797

1HGCR2F72GA042534 | 1HGCR2F72GA074982 | 1HGCR2F72GA010151 | 1HGCR2F72GA026401 | 1HGCR2F72GA069586

1HGCR2F72GA008884 | 1HGCR2F72GA075730 | 1HGCR2F72GA016595; 1HGCR2F72GA014183 | 1HGCR2F72GA057728 | 1HGCR2F72GA007749; 1HGCR2F72GA016354 | 1HGCR2F72GA004947; 1HGCR2F72GA079082 | 1HGCR2F72GA098585 | 1HGCR2F72GA006519 | 1HGCR2F72GA045143 | 1HGCR2F72GA061987; 1HGCR2F72GA081849; 1HGCR2F72GA005211; 1HGCR2F72GA027709 | 1HGCR2F72GA064193

1HGCR2F72GA010599 | 1HGCR2F72GA018895 | 1HGCR2F72GA033736 | 1HGCR2F72GA098599 | 1HGCR2F72GA034238 | 1HGCR2F72GA095511 | 1HGCR2F72GA021487 | 1HGCR2F72GA070849; 1HGCR2F72GA060466 | 1HGCR2F72GA017097 | 1HGCR2F72GA029055 | 1HGCR2F72GA063660; 1HGCR2F72GA042551 | 1HGCR2F72GA041349 | 1HGCR2F72GA066252 | 1HGCR2F72GA048463 | 1HGCR2F72GA070852 | 1HGCR2F72GA036314 | 1HGCR2F72GA086467 | 1HGCR2F72GA009193 | 1HGCR2F72GA063030 | 1HGCR2F72GA093435 | 1HGCR2F72GA070057 | 1HGCR2F72GA081267 | 1HGCR2F72GA053212; 1HGCR2F72GA064176; 1HGCR2F72GA041481; 1HGCR2F72GA081298 | 1HGCR2F72GA042923 | 1HGCR2F72GA009419 | 1HGCR2F72GA059236 | 1HGCR2F72GA090048; 1HGCR2F72GA083035; 1HGCR2F72GA024597; 1HGCR2F72GA061472; 1HGCR2F72GA030285; 1HGCR2F72GA032912 | 1HGCR2F72GA099316 | 1HGCR2F72GA047135 | 1HGCR2F72GA054330; 1HGCR2F72GA085822 | 1HGCR2F72GA046891 | 1HGCR2F72GA026589 | 1HGCR2F72GA084573 | 1HGCR2F72GA005354 | 1HGCR2F72GA004351; 1HGCR2F72GA072455; 1HGCR2F72GA074772

1HGCR2F72GA074657 | 1HGCR2F72GA054246 | 1HGCR2F72GA094603; 1HGCR2F72GA026124 | 1HGCR2F72GA072181; 1HGCR2F72GA016970; 1HGCR2F72GA013891; 1HGCR2F72GA081608 | 1HGCR2F72GA046521 | 1HGCR2F72GA060497 | 1HGCR2F72GA065652 | 1HGCR2F72GA043117 | 1HGCR2F72GA054912; 1HGCR2F72GA012384 | 1HGCR2F72GA081642; 1HGCR2F72GA073931 | 1HGCR2F72GA097680 | 1HGCR2F72GA064257; 1HGCR2F72GA046535 | 1HGCR2F72GA071340; 1HGCR2F72GA008500; 1HGCR2F72GA082113; 1HGCR2F72GA024700 | 1HGCR2F72GA033722; 1HGCR2F72GA079213 | 1HGCR2F72GA014667; 1HGCR2F72GA077039 | 1HGCR2F72GA062492; 1HGCR2F72GA077638 | 1HGCR2F72GA084332; 1HGCR2F72GA097887 | 1HGCR2F72GA021117 | 1HGCR2F72GA050116 | 1HGCR2F72GA013549; 1HGCR2F72GA076425

1HGCR2F72GA068986 | 1HGCR2F72GA083181 | 1HGCR2F72GA013566

1HGCR2F72GA055638 | 1HGCR2F72GA055509 | 1HGCR2F72GA060371 | 1HGCR2F72GA034577; 1HGCR2F72GA064159 | 1HGCR2F72GA089787 | 1HGCR2F72GA022459 | 1HGCR2F72GA020369; 1HGCR2F72GA048933 | 1HGCR2F72GA085691; 1HGCR2F72GA046907 | 1HGCR2F72GA021652 | 1HGCR2F72GA028309 | 1HGCR2F72GA037236 | 1HGCR2F72GA083259; 1HGCR2F72GA061097; 1HGCR2F72GA056269 | 1HGCR2F72GA068163 | 1HGCR2F72GA007783 | 1HGCR2F72GA075419 | 1HGCR2F72GA009386; 1HGCR2F72GA004172; 1HGCR2F72GA039312 | 1HGCR2F72GA006391 | 1HGCR2F72GA066736 | 1HGCR2F72GA098182 | 1HGCR2F72GA069376 | 1HGCR2F72GA036104 | 1HGCR2F72GA020968; 1HGCR2F72GA041402 | 1HGCR2F72GA048401 | 1HGCR2F72GA040153; 1HGCR2F72GA056627

1HGCR2F72GA014135 | 1HGCR2F72GA066171 | 1HGCR2F72GA075551; 1HGCR2F72GA067000 | 1HGCR2F72GA065585

1HGCR2F72GA060077; 1HGCR2F72GA053128; 1HGCR2F72GA016189 | 1HGCR2F72GA080202; 1HGCR2F72GA020887; 1HGCR2F72GA043859; 1HGCR2F72GA062766; 1HGCR2F72GA032831; 1HGCR2F72GA088901 | 1HGCR2F72GA061763 | 1HGCR2F72GA032005 | 1HGCR2F72GA005743 | 1HGCR2F72GA071113 | 1HGCR2F72GA020825 | 1HGCR2F72GA060094 | 1HGCR2F72GA080166 | 1HGCR2F72GA016225

1HGCR2F72GA078644 | 1HGCR2F72GA075467 | 1HGCR2F72GA026866; 1HGCR2F72GA075954; 1HGCR2F72GA095069; 1HGCR2F72GA097176

1HGCR2F72GA040122; 1HGCR2F72GA072343 | 1HGCR2F72GA051038; 1HGCR2F72GA068485 | 1HGCR2F72GA092995; 1HGCR2F72GA067756; 1HGCR2F72GA033218; 1HGCR2F72GA084850; 1HGCR2F72GA097386; 1HGCR2F72GA054893 | 1HGCR2F72GA022087 | 1HGCR2F72GA032795; 1HGCR2F72GA075226; 1HGCR2F72GA041304 | 1HGCR2F72GA004012; 1HGCR2F72GA014460 | 1HGCR2F72GA002616; 1HGCR2F72GA080958; 1HGCR2F72GA035020; 1HGCR2F72GA005113 | 1HGCR2F72GA053677 | 1HGCR2F72GA013535 | 1HGCR2F72GA077705; 1HGCR2F72GA013910; 1HGCR2F72GA050634; 1HGCR2F72GA052898

1HGCR2F72GA082077; 1HGCR2F72GA040413 | 1HGCR2F72GA083018 | 1HGCR2F72GA060662 | 1HGCR2F72GA094620 | 1HGCR2F72GA017116; 1HGCR2F72GA037317 | 1HGCR2F72GA088834; 1HGCR2F72GA016631 | 1HGCR2F72GA085867 | 1HGCR2F72GA091748; 1HGCR2F72GA039892 | 1HGCR2F72GA051346 | 1HGCR2F72GA073086 | 1HGCR2F72GA003362 | 1HGCR2F72GA026172 | 1HGCR2F72GA040895 | 1HGCR2F72GA074609; 1HGCR2F72GA019366 | 1HGCR2F72GA096982 | 1HGCR2F72GA096495; 1HGCR2F72GA059642 | 1HGCR2F72GA000770; 1HGCR2F72GA063559 | 1HGCR2F72GA053761 | 1HGCR2F72GA039388 | 1HGCR2F72GA066090 | 1HGCR2F72GA080989 | 1HGCR2F72GA010540; 1HGCR2F72GA082290; 1HGCR2F72GA054604 | 1HGCR2F72GA006844 | 1HGCR2F72GA045238 | 1HGCR2F72GA083441 | 1HGCR2F72GA093564; 1HGCR2F72GA075503; 1HGCR2F72GA023191 | 1HGCR2F72GA053209 | 1HGCR2F72GA001921 | 1HGCR2F72GA041089; 1HGCR2F72GA052707; 1HGCR2F72GA045871 | 1HGCR2F72GA045305; 1HGCR2F72GA038242 | 1HGCR2F72GA010876 | 1HGCR2F72GA079454 | 1HGCR2F72GA013597 | 1HGCR2F72GA086582 | 1HGCR2F72GA024910 | 1HGCR2F72GA019433 | 1HGCR2F72GA025720 | 1HGCR2F72GA056174 | 1HGCR2F72GA057597; 1HGCR2F72GA059544; 1HGCR2F72GA091233; 1HGCR2F72GA047801; 1HGCR2F72GA053081; 1HGCR2F72GA092351 | 1HGCR2F72GA091474 | 1HGCR2F72GA080295 | 1HGCR2F72GA081527; 1HGCR2F72GA049743 | 1HGCR2F72GA016774 | 1HGCR2F72GA084881 | 1HGCR2F72GA015091; 1HGCR2F72GA031615 | 1HGCR2F72GA043442 | 1HGCR2F72GA065716 | 1HGCR2F72GA050987 | 1HGCR2F72GA085304; 1HGCR2F72GA031825 | 1HGCR2F72GA066302

1HGCR2F72GA080751 | 1HGCR2F72GA040282 | 1HGCR2F72GA068955 | 1HGCR2F72GA015222 | 1HGCR2F72GA007590 | 1HGCR2F72GA097484; 1HGCR2F72GA029699; 1HGCR2F72GA033753 | 1HGCR2F72GA039424 | 1HGCR2F72GA015592 | 1HGCR2F72GA095394 | 1HGCR2F72GA088168 | 1HGCR2F72GA089708 | 1HGCR2F72GA070107 | 1HGCR2F72GA033820 | 1HGCR2F72GA074187; 1HGCR2F72GA014555; 1HGCR2F72GA041819; 1HGCR2F72GA094679 | 1HGCR2F72GA065943

1HGCR2F72GA053520 | 1HGCR2F72GA050665 | 1HGCR2F72GA074755 | 1HGCR2F72GA045658; 1HGCR2F72GA093418; 1HGCR2F72GA003216 | 1HGCR2F72GA098828; 1HGCR2F72GA063528; 1HGCR2F72GA001658 | 1HGCR2F72GA056997; 1HGCR2F72GA000221 | 1HGCR2F72GA073587; 1HGCR2F72GA096688 | 1HGCR2F72GA055333 | 1HGCR2F72GA081544 | 1HGCR2F72GA019481 | 1HGCR2F72GA017343 | 1HGCR2F72GA031761; 1HGCR2F72GA029525 | 1HGCR2F72GA018671 | 1HGCR2F72GA097100

1HGCR2F72GA073167 | 1HGCR2F72GA027113 | 1HGCR2F72GA089546 | 1HGCR2F72GA059639

1HGCR2F72GA031064 | 1HGCR2F72GA053095 | 1HGCR2F72GA007461

1HGCR2F72GA056806; 1HGCR2F72GA097548 | 1HGCR2F72GA017942 | 1HGCR2F72GA094391; 1HGCR2F72GA027368 | 1HGCR2F72GA038077 | 1HGCR2F72GA091622

1HGCR2F72GA057731 | 1HGCR2F72GA056594 | 1HGCR2F72GA094925 | 1HGCR2F72GA021165 | 1HGCR2F72GA073749; 1HGCR2F72GA077977; 1HGCR2F72GA013955 | 1HGCR2F72GA071614; 1HGCR2F72GA021828; 1HGCR2F72GA015799 | 1HGCR2F72GA093211 | 1HGCR2F72GA082404 | 1HGCR2F72GA094942; 1HGCR2F72GA071368; 1HGCR2F72GA066929 | 1HGCR2F72GA030710 | 1HGCR2F72GA022106 | 1HGCR2F72GA006441 | 1HGCR2F72GA032361 | 1HGCR2F72GA045210

1HGCR2F72GA061665; 1HGCR2F72GA003278 | 1HGCR2F72GA006004; 1HGCR2F72GA068132 | 1HGCR2F72GA098067 | 1HGCR2F72GA041013; 1HGCR2F72GA031646 | 1HGCR2F72GA068633; 1HGCR2F72GA038094; 1HGCR2F72GA068745 | 1HGCR2F72GA094908 | 1HGCR2F72GA014829 | 1HGCR2F72GA099848; 1HGCR2F72GA019500; 1HGCR2F72GA033543; 1HGCR2F72GA042470

1HGCR2F72GA059883 | 1HGCR2F72GA000297 | 1HGCR2F72GA020288; 1HGCR2F72GA012482; 1HGCR2F72GA044672; 1HGCR2F72GA051640 | 1HGCR2F72GA015074 | 1HGCR2F72GA056725 | 1HGCR2F72GA017410; 1HGCR2F72GA082189; 1HGCR2F72GA085917; 1HGCR2F72GA058796 | 1HGCR2F72GA022008 | 1HGCR2F72GA002227; 1HGCR2F72GA026348 | 1HGCR2F72GA068650; 1HGCR2F72GA095282 | 1HGCR2F72GA087411; 1HGCR2F72GA056952 | 1HGCR2F72GA058572 | 1HGCR2F72GA067076; 1HGCR2F72GA000915 | 1HGCR2F72GA023451 | 1HGCR2F72GA043814 | 1HGCR2F72GA047555; 1HGCR2F72GA083455 | 1HGCR2F72GA048768; 1HGCR2F72GA043909 | 1HGCR2F72GA089210

1HGCR2F72GA026690 | 1HGCR2F72GA073234 | 1HGCR2F72GA025572 | 1HGCR2F72GA012501; 1HGCR2F72GA034837 | 1HGCR2F72GA032781; 1HGCR2F72GA028987 | 1HGCR2F72GA082791 | 1HGCR2F72GA081785 | 1HGCR2F72GA032263; 1HGCR2F72GA063318; 1HGCR2F72GA015978 | 1HGCR2F72GA004625 | 1HGCR2F72GA059186 | 1HGCR2F72GA022297 | 1HGCR2F72GA068504; 1HGCR2F72GA068082; 1HGCR2F72GA040136 | 1HGCR2F72GA077154

1HGCR2F72GA026186 | 1HGCR2F72GA044798 | 1HGCR2F72GA026530; 1HGCR2F72GA029430

1HGCR2F72GA000624; 1HGCR2F72GA040542 | 1HGCR2F72GA002650; 1HGCR2F72GA057485; 1HGCR2F72GA087344 | 1HGCR2F72GA067255 | 1HGCR2F72GA033056 | 1HGCR2F72GA081625 | 1HGCR2F72GA077168; 1HGCR2F72GA079311 | 1HGCR2F72GA088381 | 1HGCR2F72GA068146 | 1HGCR2F72GA003443; 1HGCR2F72GA015303; 1HGCR2F72GA092821 | 1HGCR2F72GA058278 | 1HGCR2F72GA062072 | 1HGCR2F72GA010859 | 1HGCR2F72GA004320 | 1HGCR2F72GA091183 | 1HGCR2F72GA035678 | 1HGCR2F72GA078160 | 1HGCR2F72GA063304 | 1HGCR2F72GA047796 | 1HGCR2F72GA081348; 1HGCR2F72GA004978 | 1HGCR2F72GA028892 | 1HGCR2F72GA006276

1HGCR2F72GA093550; 1HGCR2F72GA081060 | 1HGCR2F72GA082371 | 1HGCR2F72GA014040; 1HGCR2F72GA092138 | 1HGCR2F72GA087098; 1HGCR2F72GA035535 | 1HGCR2F72GA017598

1HGCR2F72GA086551 | 1HGCR2F72GA043344

1HGCR2F72GA020324 | 1HGCR2F72GA074383 | 1HGCR2F72GA050830 | 1HGCR2F72GA073184 | 1HGCR2F72GA073640 | 1HGCR2F72GA039858; 1HGCR2F72GA053341; 1HGCR2F72GA082080; 1HGCR2F72GA046860 | 1HGCR2F72GA026088 | 1HGCR2F72GA049967 | 1HGCR2F72GA043053 | 1HGCR2F72GA062640 | 1HGCR2F72GA082483; 1HGCR2F72GA075727

1HGCR2F72GA032067

1HGCR2F72GA091944 | 1HGCR2F72GA031730 | 1HGCR2F72GA025281; 1HGCR2F72GA045532 | 1HGCR2F72GA081382 | 1HGCR2F72GA062699; 1HGCR2F72GA061052; 1HGCR2F72GA008402 | 1HGCR2F72GA070222 | 1HGCR2F72GA027869 | 1HGCR2F72GA091586 | 1HGCR2F72GA061049 | 1HGCR2F72GA003989; 1HGCR2F72GA055929 | 1HGCR2F72GA019593; 1HGCR2F72GA021179 | 1HGCR2F72GA070706 | 1HGCR2F72GA045448 | 1HGCR2F72GA084220 | 1HGCR2F72GA016676; 1HGCR2F72GA069250; 1HGCR2F72GA007539; 1HGCR2F72GA087263 | 1HGCR2F72GA082418 | 1HGCR2F72GA033896; 1HGCR2F72GA052397 | 1HGCR2F72GA047846; 1HGCR2F72GA069944 | 1HGCR2F72GA059074 | 1HGCR2F72GA001417 | 1HGCR2F72GA060063 | 1HGCR2F72GA029752 | 1HGCR2F72GA075386 | 1HGCR2F72GA061276; 1HGCR2F72GA017794 | 1HGCR2F72GA032750; 1HGCR2F72GA095296; 1HGCR2F72GA071693; 1HGCR2F72GA030559; 1HGCR2F72GA080894 | 1HGCR2F72GA039651 | 1HGCR2F72GA034871 | 1HGCR2F72GA062993 | 1HGCR2F72GA046812 | 1HGCR2F72GA034191 | 1HGCR2F72GA014345 | 1HGCR2F72GA089806 | 1HGCR2F72GA034479 | 1HGCR2F72GA074495 | 1HGCR2F72GA019691 | 1HGCR2F72GA050648 | 1HGCR2F72GA043280; 1HGCR2F72GA053629; 1HGCR2F72GA010537 | 1HGCR2F72GA029119 | 1HGCR2F72GA096044 | 1HGCR2F72GA044879 | 1HGCR2F72GA078580; 1HGCR2F72GA025958; 1HGCR2F72GA029556 | 1HGCR2F72GA094276; 1HGCR2F72GA086453; 1HGCR2F72GA013681 | 1HGCR2F72GA032442 | 1HGCR2F72GA074299 | 1HGCR2F72GA065182; 1HGCR2F72GA080099 | 1HGCR2F72GA035339 | 1HGCR2F72GA005337 | 1HGCR2F72GA020730; 1HGCR2F72GA056109

1HGCR2F72GA071497; 1HGCR2F72GA068552 | 1HGCR2F72GA044901; 1HGCR2F72GA080779 | 1HGCR2F72GA084072 | 1HGCR2F72GA071659; 1HGCR2F72GA054022 | 1HGCR2F72GA039083 | 1HGCR2F72GA058538 | 1HGCR2F72GA014023; 1HGCR2F72GA007346; 1HGCR2F72GA089501 | 1HGCR2F72GA043022; 1HGCR2F72GA009906 | 1HGCR2F72GA039763; 1HGCR2F72GA063836 | 1HGCR2F72GA074707

1HGCR2F72GA055798 | 1HGCR2F72GA005807 | 1HGCR2F72GA038578 | 1HGCR2F72GA079096; 1HGCR2F72GA099106; 1HGCR2F72GA092091; 1HGCR2F72GA020551; 1HGCR2F72GA004026 | 1HGCR2F72GA042940

1HGCR2F72GA017648 | 1HGCR2F72GA098733 | 1HGCR2F72GA091149 | 1HGCR2F72GA023272; 1HGCR2F72GA068177 | 1HGCR2F72GA089370 | 1HGCR2F72GA013602; 1HGCR2F72GA034546 | 1HGCR2F72GA070608 | 1HGCR2F72GA052349 | 1HGCR2F72GA057020 | 1HGCR2F72GA065828 | 1HGCR2F72GA011428; 1HGCR2F72GA095475 | 1HGCR2F72GA067224; 1HGCR2F72GA057857; 1HGCR2F72GA031727; 1HGCR2F72GA056563; 1HGCR2F72GA068244; 1HGCR2F72GA017875

1HGCR2F72GA004737 | 1HGCR2F72GA083827

1HGCR2F72GA073170; 1HGCR2F72GA087909; 1HGCR2F72GA042730; 1HGCR2F72GA093239; 1HGCR2F72GA064419 | 1HGCR2F72GA030528 | 1HGCR2F72GA065750 | 1HGCR2F72GA036586 | 1HGCR2F72GA035423 | 1HGCR2F72GA011574 | 1HGCR2F72GA050598 | 1HGCR2F72GA018623 | 1HGCR2F72GA089823; 1HGCR2F72GA075677 | 1HGCR2F72GA003474; 1HGCR2F72GA047006 | 1HGCR2F72GA050682 | 1HGCR2F72GA057471 | 1HGCR2F72GA019769 | 1HGCR2F72GA011123 | 1HGCR2F72GA051797 | 1HGCR2F72GA002308; 1HGCR2F72GA084668

1HGCR2F72GA017665

1HGCR2F72GA081611 | 1HGCR2F72GA059530

1HGCR2F72GA008660; 1HGCR2F72GA086646

1HGCR2F72GA010411 | 1HGCR2F72GA021246 | 1HGCR2F72GA064615 | 1HGCR2F72GA043120; 1HGCR2F72GA086999 | 1HGCR2F72GA027578; 1HGCR2F72GA057633 | 1HGCR2F72GA093726 | 1HGCR2F72GA080314 | 1HGCR2F72GA034854 | 1HGCR2F72GA070186 | 1HGCR2F72GA010778 | 1HGCR2F72GA025197 | 1HGCR2F72GA039519

1HGCR2F72GA008321; 1HGCR2F72GA047667 | 1HGCR2F72GA009811; 1HGCR2F72GA016029; 1HGCR2F72GA040654 | 1HGCR2F72GA077736 | 1HGCR2F72GA022283 | 1HGCR2F72GA010800 | 1HGCR2F72GA070270 | 1HGCR2F72GA025362 | 1HGCR2F72GA017634 | 1HGCR2F72GA038080; 1HGCR2F72GA088980 | 1HGCR2F72GA099221 | 1HGCR2F72GA054327 | 1HGCR2F72GA022302; 1HGCR2F72GA021442 | 1HGCR2F72GA079888 | 1HGCR2F72GA029301 | 1HGCR2F72GA030349 | 1HGCR2F72GA041643 | 1HGCR2F72GA009081 | 1HGCR2F72GA067384; 1HGCR2F72GA065053 | 1HGCR2F72GA048429

1HGCR2F72GA088333; 1HGCR2F72GA015186; 1HGCR2F72GA089188

1HGCR2F72GA000395; 1HGCR2F72GA077137 | 1HGCR2F72GA038550 | 1HGCR2F72GA013034 | 1HGCR2F72GA087795 | 1HGCR2F72GA035048 | 1HGCR2F72GA074481 | 1HGCR2F72GA018038 | 1HGCR2F72GA051668 | 1HGCR2F72GA030304 | 1HGCR2F72GA072617 | 1HGCR2F72GA024244 | 1HGCR2F72GA084783 | 1HGCR2F72GA030884 | 1HGCR2F72GA029136; 1HGCR2F72GA089529; 1HGCR2F72GA000901 | 1HGCR2F72GA066526; 1HGCR2F72GA069698 | 1HGCR2F72GA074576 | 1HGCR2F72GA079440 | 1HGCR2F72GA049970 | 1HGCR2F72GA049239; 1HGCR2F72GA020694 | 1HGCR2F72GA065425 | 1HGCR2F72GA068308 | 1HGCR2F72GA069927; 1HGCR2F72GA005046 | 1HGCR2F72GA075209 | 1HGCR2F72GA000655 | 1HGCR2F72GA022719 | 1HGCR2F72GA048656 | 1HGCR2F72GA090325; 1HGCR2F72GA006343; 1HGCR2F72GA004575 | 1HGCR2F72GA092950 | 1HGCR2F72GA031288; 1HGCR2F72GA097422; 1HGCR2F72GA008383 | 1HGCR2F72GA003569; 1HGCR2F72GA065151 | 1HGCR2F72GA085058 | 1HGCR2F72GA020002; 1HGCR2F72GA001403; 1HGCR2F72GA045837 | 1HGCR2F72GA033042; 1HGCR2F72GA066414 | 1HGCR2F72GA099123 | 1HGCR2F72GA095959 | 1HGCR2F72GA019304 | 1HGCR2F72GA088932 | 1HGCR2F72GA063321; 1HGCR2F72GA070818 | 1HGCR2F72GA024227 | 1HGCR2F72GA041027 | 1HGCR2F72GA090082; 1HGCR2F72GA019030 | 1HGCR2F72GA078238 | 1HGCR2F72GA065778 | 1HGCR2F72GA000316 | 1HGCR2F72GA053386 | 1HGCR2F72GA056644; 1HGCR2F72GA024308 | 1HGCR2F72GA026978 | 1HGCR2F72GA005175 | 1HGCR2F72GA060127; 1HGCR2F72GA093242 | 1HGCR2F72GA003247; 1HGCR2F72GA066400; 1HGCR2F72GA091507 | 1HGCR2F72GA007170 | 1HGCR2F72GA065196; 1HGCR2F72GA069068; 1HGCR2F72GA075985; 1HGCR2F72GA023353 | 1HGCR2F72GA052481 | 1HGCR2F72GA037589; 1HGCR2F72GA028505 | 1HGCR2F72GA042761; 1HGCR2F72GA086131; 1HGCR2F72GA008268; 1HGCR2F72GA096285; 1HGCR2F72GA088882; 1HGCR2F72GA053033; 1HGCR2F72GA036474; 1HGCR2F72GA010053 | 1HGCR2F72GA020811 | 1HGCR2F72GA001062 | 1HGCR2F72GA008125 | 1HGCR2F72GA060399 | 1HGCR2F72GA035633 | 1HGCR2F72GA085643; 1HGCR2F72GA071645 | 1HGCR2F72GA060838 | 1HGCR2F72GA042159; 1HGCR2F72GA023031 | 1HGCR2F72GA098764; 1HGCR2F72GA041111 | 1HGCR2F72GA092897; 1HGCR2F72GA059835 | 1HGCR2F72GA072195; 1HGCR2F72GA001868; 1HGCR2F72GA042422 | 1HGCR2F72GA043019 | 1HGCR2F72GA012966 | 1HGCR2F72GA019707 | 1HGCR2F72GA073380 | 1HGCR2F72GA056188

1HGCR2F72GA089577 | 1HGCR2F72GA016760 | 1HGCR2F72GA046695 | 1HGCR2F72GA030786 | 1HGCR2F72GA017195 | 1HGCR2F72GA055865 | 1HGCR2F72GA065148 | 1HGCR2F72GA027046 | 1HGCR2F72GA079230; 1HGCR2F72GA056689 | 1HGCR2F72GA079180; 1HGCR2F72GA018847; 1HGCR2F72GA073976 | 1HGCR2F72GA087148 | 1HGCR2F72GA062847 | 1HGCR2F72GA074660 | 1HGCR2F72GA086758 | 1HGCR2F72GA078269

1HGCR2F72GA062427 | 1HGCR2F72GA087697 | 1HGCR2F72GA036040 | 1HGCR2F72GA092625 | 1HGCR2F72GA073489 | 1HGCR2F72GA090180 | 1HGCR2F72GA034773; 1HGCR2F72GA006570 | 1HGCR2F72GA054683 | 1HGCR2F72GA081981 | 1HGCR2F72GA026611; 1HGCR2F72GA018329 | 1HGCR2F72GA043215 | 1HGCR2F72GA050570; 1HGCR2F72GA093712 | 1HGCR2F72GA089126 | 1HGCR2F72GA020405 | 1HGCR2F72GA079616; 1HGCR2F72GA073427 | 1HGCR2F72GA038466 | 1HGCR2F72GA087019 | 1HGCR2F72GA034644

1HGCR2F72GA091670 | 1HGCR2F72GA095850 | 1HGCR2F72GA005693; 1HGCR2F72GA027967 | 1HGCR2F72GA003118 | 1HGCR2F72GA006035; 1HGCR2F72GA061925 | 1HGCR2F72GA069619; 1HGCR2F72GA050536; 1HGCR2F72GA067773 | 1HGCR2F72GA037432; 1HGCR2F72GA056756 | 1HGCR2F72GA047751

1HGCR2F72GA044977 | 1HGCR2F72GA081429 | 1HGCR2F72GA081026; 1HGCR2F72GA076957 | 1HGCR2F72GA000400; 1HGCR2F72GA077722

1HGCR2F72GA023241 | 1HGCR2F72GA017004; 1HGCR2F72GA015642 | 1HGCR2F72GA004382; 1HGCR2F72GA063402; 1HGCR2F72GA029945

1HGCR2F72GA042453; 1HGCR2F72GA085979 | 1HGCR2F72GA018301 | 1HGCR2F72GA085268 | 1HGCR2F72GA037835 | 1HGCR2F72GA032845 | 1HGCR2F72GA007329 | 1HGCR2F72GA064050; 1HGCR2F72GA009873; 1HGCR2F72GA047863

1HGCR2F72GA096111 | 1HGCR2F72GA085075; 1HGCR2F72GA008741 | 1HGCR2F72GA044686 | 1HGCR2F72GA080992; 1HGCR2F72GA097078 | 1HGCR2F72GA023059; 1HGCR2F72GA022669 | 1HGCR2F72GA095105 | 1HGCR2F72GA035406 | 1HGCR2F72GA084802; 1HGCR2F72GA092057 | 1HGCR2F72GA007413 | 1HGCR2F72GA028021 | 1HGCR2F72GA009999; 1HGCR2F72GA072908 | 1HGCR2F72GA096884 | 1HGCR2F72GA005712

1HGCR2F72GA074769 | 1HGCR2F72GA040380; 1HGCR2F72GA080085 | 1HGCR2F72GA080491; 1HGCR2F72GA009520 | 1HGCR2F72GA029038 | 1HGCR2F72GA088767; 1HGCR2F72GA099798 | 1HGCR2F72GA090339 | 1HGCR2F72GA054375 | 1HGCR2F72GA029413 | 1HGCR2F72GA072486 | 1HGCR2F72GA011820; 1HGCR2F72GA053923 | 1HGCR2F72GA033137 | 1HGCR2F72GA098537; 1HGCR2F72GA048222 | 1HGCR2F72GA067725; 1HGCR2F72GA000087; 1HGCR2F72GA014748 | 1HGCR2F72GA092110 | 1HGCR2F72GA034868

1HGCR2F72GA051881 | 1HGCR2F72GA010621

1HGCR2F72GA031386 | 1HGCR2F72GA045160; 1HGCR2F72GA094407 | 1HGCR2F72GA018296 | 1HGCR2F72GA047264 | 1HGCR2F72GA057065 | 1HGCR2F72GA036524 | 1HGCR2F72GA090745; 1HGCR2F72GA077588 | 1HGCR2F72GA075579; 1HGCR2F72GA065022; 1HGCR2F72GA073511; 1HGCR2F72GA091877

1HGCR2F72GA010926 | 1HGCR2F72GA030013; 1HGCR2F72GA036538 | 1HGCR2F72GA020839 | 1HGCR2F72GA046485 | 1HGCR2F72GA066588; 1HGCR2F72GA081494 | 1HGCR2F72GA085495 | 1HGCR2F72GA014491; 1HGCR2F72GA071239; 1HGCR2F72GA062248 | 1HGCR2F72GA031811 | 1HGCR2F72GA076618; 1HGCR2F72GA015219

1HGCR2F72GA007010 | 1HGCR2F72GA023899 | 1HGCR2F72GA084489 | 1HGCR2F72GA042114; 1HGCR2F72GA077235 | 1HGCR2F72GA001885; 1HGCR2F72GA075324 | 1HGCR2F72GA020632 | 1HGCR2F72GA000090 | 1HGCR2F72GA094651; 1HGCR2F72GA090583 | 1HGCR2F72GA020341; 1HGCR2F72GA061374

1HGCR2F72GA040931 | 1HGCR2F72GA052254 | 1HGCR2F72GA018606; 1HGCR2F72GA066316 | 1HGCR2F72GA023692 | 1HGCR2F72GA099395 | 1HGCR2F72GA076652 | 1HGCR2F72GA001207 | 1HGCR2F72GA077008; 1HGCR2F72GA094682

1HGCR2F72GA048513; 1HGCR2F72GA012515 | 1HGCR2F72GA073430 | 1HGCR2F72GA011140 | 1HGCR2F72GA087991; 1HGCR2F72GA050343 | 1HGCR2F72GA091605; 1HGCR2F72GA044462 | 1HGCR2F72GA092656 | 1HGCR2F72GA009288 | 1HGCR2F72GA061293 | 1HGCR2F72GA069930 | 1HGCR2F72GA047622

1HGCR2F72GA070401 | 1HGCR2F72GA038516; 1HGCR2F72GA035289 | 1HGCR2F72GA066445

1HGCR2F72GA078059; 1HGCR2F72GA067319; 1HGCR2F72GA037866 | 1HGCR2F72GA003801; 1HGCR2F72GA054098 | 1HGCR2F72GA063898; 1HGCR2F72GA085030; 1HGCR2F72GA073525 | 1HGCR2F72GA062265 | 1HGCR2F72GA064243

1HGCR2F72GA035566 | 1HGCR2F72GA084847 | 1HGCR2F72GA063139 | 1HGCR2F72GA020842; 1HGCR2F72GA078899 | 1HGCR2F72GA033560; 1HGCR2F72GA057146

1HGCR2F72GA046339 | 1HGCR2F72GA015687 | 1HGCR2F72GA005502 | 1HGCR2F72GA039357 | 1HGCR2F72GA021361

1HGCR2F72GA035700; 1HGCR2F72GA077591; 1HGCR2F72GA057390; 1HGCR2F72GA043375 | 1HGCR2F72GA041562 | 1HGCR2F72GA081947; 1HGCR2F72GA003359; 1HGCR2F72GA086744 | 1HGCR2F72GA011204 | 1HGCR2F72GA063903 | 1HGCR2F72GA026916 | 1HGCR2F72GA004513 | 1HGCR2F72GA079390 | 1HGCR2F72GA033168 | 1HGCR2F72GA074190 | 1HGCR2F72GA071323; 1HGCR2F72GA040248; 1HGCR2F72GA008397 | 1HGCR2F72GA006410 | 1HGCR2F72GA019626; 1HGCR2F72GA023837 | 1HGCR2F72GA085089 | 1HGCR2F72GA059933

1HGCR2F72GA028634 | 1HGCR2F72GA082032 | 1HGCR2F72GA084167 | 1HGCR2F72GA061892 | 1HGCR2F72GA093810 | 1HGCR2F72GA094939 | 1HGCR2F72GA082015 | 1HGCR2F72GA007038 | 1HGCR2F72GA039648; 1HGCR2F72GA020470 | 1HGCR2F72GA078756; 1HGCR2F72GA012143 | 1HGCR2F72GA024082 | 1HGCR2F72GA028116 | 1HGCR2F72GA049872; 1HGCR2F72GA035177 | 1HGCR2F72GA039150 | 1HGCR2F72GA005399 | 1HGCR2F72GA021103 | 1HGCR2F72GA018783 | 1HGCR2F72GA050164; 1HGCR2F72GA056241 | 1HGCR2F72GA051041 | 1HGCR2F72GA025023

1HGCR2F72GA081446 | 1HGCR2F72GA083696; 1HGCR2F72GA080443 | 1HGCR2F72GA028794; 1HGCR2F72GA067997 | 1HGCR2F72GA093404 | 1HGCR2F72GA078997 | 1HGCR2F72GA067370 | 1HGCR2F72GA000543

1HGCR2F72GA099011 | 1HGCR2F72GA021408 | 1HGCR2F72GA057048 | 1HGCR2F72GA046390; 1HGCR2F72GA036717 | 1HGCR2F72GA000199; 1HGCR2F72GA048527 | 1HGCR2F72GA093788

1HGCR2F72GA034417 | 1HGCR2F72GA016922 | 1HGCR2F72GA048740 | 1HGCR2F72GA070026; 1HGCR2F72GA068969 | 1HGCR2F72GA077462 | 1HGCR2F72GA004348 | 1HGCR2F72GA087540; 1HGCR2F72GA095590 | 1HGCR2F72GA067322 | 1HGCR2F72GA095685

1HGCR2F72GA001806; 1HGCR2F72GA003314 | 1HGCR2F72GA021795; 1HGCR2F72GA034188; 1HGCR2F72GA051704

1HGCR2F72GA081723; 1HGCR2F72GA014331 | 1HGCR2F72GA022610; 1HGCR2F72GA065764 | 1HGCR2F72GA023918; 1HGCR2F72GA091376 | 1HGCR2F72GA040962 | 1HGCR2F72GA091300 | 1HGCR2F72GA019044 | 1HGCR2F72GA004818; 1HGCR2F72GA055266

1HGCR2F72GA099462 | 1HGCR2F72GA060418 | 1HGCR2F72GA099882; 1HGCR2F72GA053730 | 1HGCR2F72GA075629; 1HGCR2F72GA084329 | 1HGCR2F72GA005600; 1HGCR2F72GA072004 | 1HGCR2F72GA017262; 1HGCR2F72GA086016

1HGCR2F72GA022736 | 1HGCR2F72GA035390 | 1HGCR2F72GA009078 | 1HGCR2F72GA044381 | 1HGCR2F72GA057874 | 1HGCR2F72GA093130; 1HGCR2F72GA026012; 1HGCR2F72GA091393 | 1HGCR2F72GA007489; 1HGCR2F72GA066249; 1HGCR2F72GA089918 | 1HGCR2F72GA053744 | 1HGCR2F72GA011963 | 1HGCR2F72GA001045 | 1HGCR2F72GA016340 | 1HGCR2F72GA071063; 1HGCR2F72GA044316; 1HGCR2F72GA015107 | 1HGCR2F72GA062363; 1HGCR2F72GA037463 | 1HGCR2F72GA096609 | 1HGCR2F72GA061648; 1HGCR2F72GA062184 | 1HGCR2F72GA095976 | 1HGCR2F72GA046406; 1HGCR2F72GA034224

1HGCR2F72GA059348; 1HGCR2F72GA036751 | 1HGCR2F72GA066185 | 1HGCR2F72GA003460 | 1HGCR2F72GA052108; 1HGCR2F72GA064727 | 1HGCR2F72GA025443 | 1HGCR2F72GA013096; 1HGCR2F72GA091006 | 1HGCR2F72GA097534 | 1HGCR2F72GA074593; 1HGCR2F72GA083021; 1HGCR2F72GA081236 | 1HGCR2F72GA084590 | 1HGCR2F72GA037933 | 1HGCR2F72GA088915; 1HGCR2F72GA033770; 1HGCR2F72GA043392 | 1HGCR2F72GA069779 | 1HGCR2F72GA048480

1HGCR2F72GA090244; 1HGCR2F72GA080653 | 1HGCR2F72GA005242; 1HGCR2F72GA055462; 1HGCR2F72GA023997 | 1HGCR2F72GA065554; 1HGCR2F72GA083715 | 1HGCR2F72GA016287; 1HGCR2F72GA094617 | 1HGCR2F72GA084766; 1HGCR2F72GA069877 | 1HGCR2F72GA068891 | 1HGCR2F72GA087215

1HGCR2F72GA098134 | 1HGCR2F72GA065201 | 1HGCR2F72GA040606 | 1HGCR2F72GA076473 | 1HGCR2F72GA021005 | 1HGCR2F72GA003927 | 1HGCR2F72GA068664 | 1HGCR2F72GA031033 | 1HGCR2F72GA062329 | 1HGCR2F72GA041559; 1HGCR2F72GA052870 | 1HGCR2F72GA078353; 1HGCR2F72GA032134 | 1HGCR2F72GA014233 | 1HGCR2F72GA030027; 1HGCR2F72GA002566 | 1HGCR2F72GA034174 | 1HGCR2F72GA012174 | 1HGCR2F72GA036832; 1HGCR2F72GA002910 | 1HGCR2F72GA024003 | 1HGCR2F72GA033171 | 1HGCR2F72GA012210 | 1HGCR2F72GA098344 | 1HGCR2F72GA037124 | 1HGCR2F72GA042372 | 1HGCR2F72GA070835 | 1HGCR2F72GA012613; 1HGCR2F72GA060354 | 1HGCR2F72GA072844; 1HGCR2F72GA032618

1HGCR2F72GA037253 | 1HGCR2F72GA000137; 1HGCR2F72GA027905 | 1HGCR2F72GA044882 | 1HGCR2F72GA067661; 1HGCR2F72GA076022 | 1HGCR2F72GA048592 | 1HGCR2F72GA060774 | 1HGCR2F72GA033834

1HGCR2F72GA064792 | 1HGCR2F72GA005967; 1HGCR2F72GA053372

1HGCR2F72GA071676 | 1HGCR2F72GA092866 | 1HGCR2F72GA078174; 1HGCR2F72GA013356; 1HGCR2F72GA064565 | 1HGCR2F72GA078613 | 1HGCR2F72GA018072 | 1HGCR2F72GA056904 | 1HGCR2F72GA023336

1HGCR2F72GA022526 | 1HGCR2F72GA074741 | 1HGCR2F72GA076988 | 1HGCR2F72GA061245; 1HGCR2F72GA017407 | 1HGCR2F72GA031484; 1HGCR2F72GA072052; 1HGCR2F72GA049340; 1HGCR2F72GA044803 | 1HGCR2F72GA047538; 1HGCR2F72GA088025 | 1HGCR2F72GA051802; 1HGCR2F72GA095251 | 1HGCR2F72GA088896; 1HGCR2F72GA098778; 1HGCR2F72GA053551 | 1HGCR2F72GA071077 | 1HGCR2F72GA051699; 1HGCR2F72GA066221; 1HGCR2F72GA054389 | 1HGCR2F72GA026205; 1HGCR2F72GA028097; 1HGCR2F72GA029637; 1HGCR2F72GA049175; 1HGCR2F72GA026396 | 1HGCR2F72GA022025 | 1HGCR2F72GA016693; 1HGCR2F72GA030755 | 1HGCR2F72GA091314

1HGCR2F72GA061567 | 1HGCR2F72GA064775 | 1HGCR2F72GA051153 | 1HGCR2F72GA086730 | 1HGCR2F72GA079292 | 1HGCR2F72GA052626 | 1HGCR2F72GA005127 | 1HGCR2F72GA099039

1HGCR2F72GA011669 | 1HGCR2F72GA095878 | 1HGCR2F72GA069765; 1HGCR2F72GA095816; 1HGCR2F72GA033204 | 1HGCR2F72GA094567 | 1HGCR2F72GA017200 | 1HGCR2F72GA082130 | 1HGCR2F72GA037091

1HGCR2F72GA027001 | 1HGCR2F72GA026897 | 1HGCR2F72GA008495 | 1HGCR2F72GA023319; 1HGCR2F72GA031954 | 1HGCR2F72GA024602 | 1HGCR2F72GA034420; 1HGCR2F72GA004270 | 1HGCR2F72GA024857 | 1HGCR2F72GA057163; 1HGCR2F72GA099817 | 1HGCR2F72GA024065

1HGCR2F72GA010361 | 1HGCR2F72GA031856; 1HGCR2F72GA096240

1HGCR2F72GA034806; 1HGCR2F72GA082659

1HGCR2F72GA057714 | 1HGCR2F72GA027662; 1HGCR2F72GA042212; 1HGCR2F72GA025684; 1HGCR2F72GA050245 | 1HGCR2F72GA085609; 1HGCR2F72GA033364 | 1HGCR2F72GA013437 | 1HGCR2F72GA091961; 1HGCR2F72GA037723 | 1HGCR2F72GA085996 | 1HGCR2F72GA058040 | 1HGCR2F72GA053498

1HGCR2F72GA063352; 1HGCR2F72GA047023 | 1HGCR2F72GA018461 | 1HGCR2F72GA021909 | 1HGCR2F72GA044039; 1HGCR2F72GA010943; 1HGCR2F72GA026981 | 1HGCR2F72GA059298 | 1HGCR2F72GA042307; 1HGCR2F72GA033350 | 1HGCR2F72GA003295; 1HGCR2F72GA058653 | 1HGCR2F72GA036264 | 1HGCR2F72GA043876 | 1HGCR2F72GA006245; 1HGCR2F72GA040914 | 1HGCR2F72GA009856 | 1HGCR2F72GA014362; 1HGCR2F72GA092639 | 1HGCR2F72GA088445; 1HGCR2F72GA048804; 1HGCR2F72GA054392 | 1HGCR2F72GA092690 | 1HGCR2F72GA038855; 1HGCR2F72GA007377; 1HGCR2F72GA048057 | 1HGCR2F72GA038340; 1HGCR2F72GA016824 | 1HGCR2F72GA078143 | 1HGCR2F72GA023501 | 1HGCR2F72GA082063; 1HGCR2F72GA011543 | 1HGCR2F72GA069488 | 1HGCR2F72GA039701; 1HGCR2F72GA028052 | 1HGCR2F72GA038998 | 1HGCR2F72GA050066 | 1HGCR2F72GA039472 | 1HGCR2F72GA000588 | 1HGCR2F72GA037852; 1HGCR2F72GA091152; 1HGCR2F72GA031808 | 1HGCR2F72GA020744; 1HGCR2F72GA028696; 1HGCR2F72GA003782; 1HGCR2F72GA040864; 1HGCR2F72GA092222 | 1HGCR2F72GA047653 | 1HGCR2F72GA057440 | 1HGCR2F72GA038869 | 1HGCR2F72GA022896 | 1HGCR2F72GA083505; 1HGCR2F72GA093645 | 1HGCR2F72GA021957; 1HGCR2F72GA051685 | 1HGCR2F72GA082158 | 1HGCR2F72GA077672; 1HGCR2F72GA070205 | 1HGCR2F72GA071418 | 1HGCR2F72GA085903 | 1HGCR2F72GA002695 | 1HGCR2F72GA011297

1HGCR2F72GA064582; 1HGCR2F72GA058815 | 1HGCR2F72GA021778 | 1HGCR2F72GA012319; 1HGCR2F72GA026284 | 1HGCR2F72GA042050

1HGCR2F72GA090518 | 1HGCR2F72GA039987 | 1HGCR2F72GA075064 | 1HGCR2F72GA017889 | 1HGCR2F72GA034840; 1HGCR2F72GA010263 | 1HGCR2F72GA035972 | 1HGCR2F72GA053016; 1HGCR2F72GA005791; 1HGCR2F72GA083780 | 1HGCR2F72GA039469; 1HGCR2F72GA068101 | 1HGCR2F72GA014653; 1HGCR2F72GA010831; 1HGCR2F72GA053775 | 1HGCR2F72GA097095 | 1HGCR2F72GA095119 | 1HGCR2F72GA063951 | 1HGCR2F72GA048351 | 1HGCR2F72GA091720; 1HGCR2F72GA000610 | 1HGCR2F72GA069295

1HGCR2F72GA066848; 1HGCR2F72GA052691; 1HGCR2F72GA029511 | 1HGCR2F72GA000476; 1HGCR2F72GA068972 | 1HGCR2F72GA062282 | 1HGCR2F72GA071953 | 1HGCR2F72GA096545 | 1HGCR2F72GA026169 | 1HGCR2F72GA013924; 1HGCR2F72GA047216 | 1HGCR2F72GA090275 | 1HGCR2F72GA001675 | 1HGCR2F72GA044154; 1HGCR2F72GA053517

1HGCR2F72GA089952 | 1HGCR2F72GA029900 | 1HGCR2F72GA063643; 1HGCR2F72GA040699 | 1HGCR2F72GA082838 | 1HGCR2F72GA006892 | 1HGCR2F72GA010764; 1HGCR2F72GA025331; 1HGCR2F72GA034059 | 1HGCR2F72GA047281; 1HGCR2F72GA044073; 1HGCR2F72GA010912 | 1HGCR2F72GA010120; 1HGCR2F72GA077848 | 1HGCR2F72GA078904 | 1HGCR2F72GA039181

1HGCR2F72GA009100 | 1HGCR2F72GA024549; 1HGCR2F72GA097923

1HGCR2F72GA026107; 1HGCR2F72GA010344; 1HGCR2F72GA013731 | 1HGCR2F72GA086808; 1HGCR2F72GA072942 | 1HGCR2F72GA005323 | 1HGCR2F72GA029623; 1HGCR2F72GA075436; 1HGCR2F72GA030741; 1HGCR2F72GA065618 | 1HGCR2F72GA069152; 1HGCR2F72GA075095 | 1HGCR2F72GA096139

1HGCR2F72GA045515 | 1HGCR2F72GA096013; 1HGCR2F72GA050651; 1HGCR2F72GA045790; 1HGCR2F72GA092611; 1HGCR2F72GA027953 | 1HGCR2F72GA010697; 1HGCR2F72GA035552 | 1HGCR2F72GA003975; 1HGCR2F72GA085206; 1HGCR2F72GA072021 | 1HGCR2F72GA068518 | 1HGCR2F72GA015429; 1HGCR2F72GA091443 | 1HGCR2F72GA077543 | 1HGCR2F72GA091118 | 1HGCR2F72GA041366; 1HGCR2F72GA090437

1HGCR2F72GA009985; 1HGCR2F72GA068258 | 1HGCR2F72GA046034 | 1HGCR2F72GA042002 | 1HGCR2F72GA032960 | 1HGCR2F72GA001420 | 1HGCR2F72GA057759 | 1HGCR2F72GA079969 | 1HGCR2F72GA093922 | 1HGCR2F72GA085335 | 1HGCR2F72GA096173; 1HGCR2F72GA092141 | 1HGCR2F72GA005094 | 1HGCR2F72GA089482; 1HGCR2F72GA074206 | 1HGCR2F72GA004267 | 1HGCR2F72GA050679 | 1HGCR2F72GA070687 | 1HGCR2F72GA072312; 1HGCR2F72GA024017; 1HGCR2F72GA004589; 1HGCR2F72GA011476; 1HGCR2F72GA013308; 1HGCR2F72GA068566; 1HGCR2F72GA064808 | 1HGCR2F72GA045627 | 1HGCR2F72GA089868; 1HGCR2F72GA085044 | 1HGCR2F72GA068213 | 1HGCR2F72GA099705 | 1HGCR2F72GA095198 | 1HGCR2F72GA044851; 1HGCR2F72GA097646 | 1HGCR2F72GA019738; 1HGCR2F72GA049337 | 1HGCR2F72GA026155 | 1HGCR2F72GA014426; 1HGCR2F72GA046437 | 1HGCR2F72GA043957; 1HGCR2F72GA082922; 1HGCR2F72GA010957; 1HGCR2F72GA063450 | 1HGCR2F72GA095587 | 1HGCR2F72GA034952 | 1HGCR2F72GA072407 | 1HGCR2F72GA030190; 1HGCR2F72GA026527; 1HGCR2F72GA021182; 1HGCR2F72GA091569 | 1HGCR2F72GA036619; 1HGCR2F72GA058524 | 1HGCR2F72GA003393

1HGCR2F72GA060029 | 1HGCR2F72GA028469 | 1HGCR2F72GA022011 | 1HGCR2F72GA026592

1HGCR2F72GA011185; 1HGCR2F72GA039309; 1HGCR2F72GA006228; 1HGCR2F72GA022252 | 1HGCR2F72GA044140 | 1HGCR2F72GA063416 | 1HGCR2F72GA016063 | 1HGCR2F72GA041707; 1HGCR2F72GA064579; 1HGCR2F72GA007153 | 1HGCR2F72GA038290; 1HGCR2F72GA097288 | 1HGCR2F72GA014720; 1HGCR2F72GA023580 | 1HGCR2F72GA056692; 1HGCR2F72GA050925; 1HGCR2F72GA093421 | 1HGCR2F72GA049645; 1HGCR2F72GA033672; 1HGCR2F72GA050309 | 1HGCR2F72GA009954; 1HGCR2F72GA017584 | 1HGCR2F72GA032862

1HGCR2F72GA095010; 1HGCR2F72GA007668 | 1HGCR2F72GA057616; 1HGCR2F72GA088378 | 1HGCR2F72GA025717 | 1HGCR2F72GA078515 | 1HGCR2F72GA062704 | 1HGCR2F72GA081401 | 1HGCR2F72GA061360 | 1HGCR2F72GA003037 | 1HGCR2F72GA000669 | 1HGCR2F72GA096450 | 1HGCR2F72GA005838 | 1HGCR2F72GA000235 | 1HGCR2F72GA076893 | 1HGCR2F72GA060970

1HGCR2F72GA064209

1HGCR2F72GA067658; 1HGCR2F72GA014927; 1HGCR2F72GA051458 | 1HGCR2F72GA025426 | 1HGCR2F72GA042856

1HGCR2F72GA024437 | 1HGCR2F72GA007671 | 1HGCR2F72GA062864 | 1HGCR2F72GA082841; 1HGCR2F72GA039200; 1HGCR2F72GA047202

1HGCR2F72GA001028; 1HGCR2F72GA066462 | 1HGCR2F72GA025460 | 1HGCR2F72GA042257 | 1HGCR2F72GA048303; 1HGCR2F72GA015608 | 1HGCR2F72GA077042 | 1HGCR2F72GA052304 | 1HGCR2F72GA030657; 1HGCR2F72GA090132; 1HGCR2F72GA063335 | 1HGCR2F72GA000218 | 1HGCR2F72GA002406

1HGCR2F72GA022624

1HGCR2F72GA096089; 1HGCR2F72GA041741; 1HGCR2F72GA082225 | 1HGCR2F72GA066705; 1HGCR2F72GA044011 | 1HGCR2F72GA078370; 1HGCR2F72GA022218 | 1HGCR2F72GA015852 | 1HGCR2F72GA039343; 1HGCR2F72GA017505; 1HGCR2F72GA088798 | 1HGCR2F72GA047359 | 1HGCR2F72GA002955 | 1HGCR2F72GA095170 | 1HGCR2F72GA082905 | 1HGCR2F72GA056000 | 1HGCR2F72GA004253 | 1HGCR2F72GA060905 | 1HGCR2F72GA034692 | 1HGCR2F72GA078076 | 1HGCR2F72GA077901 | 1HGCR2F72GA089353 | 1HGCR2F72GA076862 | 1HGCR2F72GA093984 | 1HGCR2F72GA007136; 1HGCR2F72GA003779 | 1HGCR2F72GA010585; 1HGCR2F72GA072911

1HGCR2F72GA033851 | 1HGCR2F72GA024406; 1HGCR2F72GA030125; 1HGCR2F72GA089322

1HGCR2F72GA050990 | 1HGCR2F72GA029282 | 1HGCR2F72GA024261 | 1HGCR2F72GA099901; 1HGCR2F72GA000428 | 1HGCR2F72GA057910; 1HGCR2F72GA064467 | 1HGCR2F72GA052223 | 1HGCR2F72GA019299 | 1HGCR2F72GA038273 | 1HGCR2F72GA094794 | 1HGCR2F72GA026236; 1HGCR2F72GA024020; 1HGCR2F72GA012353; 1HGCR2F72GA084346; 1HGCR2F72GA064288; 1HGCR2F72GA073959

1HGCR2F72GA012286 | 1HGCR2F72GA004396 | 1HGCR2F72GA077350

1HGCR2F72GA038838; 1HGCR2F72GA024826 | 1HGCR2F72GA072245 | 1HGCR2F72GA073461 | 1HGCR2F72GA036572 | 1HGCR2F72GA097825; 1HGCR2F72GA055025; 1HGCR2F72GA070317 | 1HGCR2F72GA092575 | 1HGCR2F72GA035695; 1HGCR2F72GA049130 | 1HGCR2F72GA043098; 1HGCR2F72GA035079 | 1HGCR2F72GA099056; 1HGCR2F72GA098716; 1HGCR2F72GA096481; 1HGCR2F72GA001515; 1HGCR2F72GA032716; 1HGCR2F72GA085464 | 1HGCR2F72GA058149 | 1HGCR2F72GA093824 | 1HGCR2F72GA040878; 1HGCR2F72GA035065; 1HGCR2F72GA048835 | 1HGCR2F72GA054960 | 1HGCR2F72GA037821 | 1HGCR2F72GA048690; 1HGCR2F72GA049029 | 1HGCR2F72GA038712 | 1HGCR2F72GA003605 | 1HGCR2F72GA096464; 1HGCR2F72GA086923 | 1HGCR2F72GA051539

1HGCR2F72GA017701 | 1HGCR2F72GA022364; 1HGCR2F72GA051427 | 1HGCR2F72GA048785 | 1HGCR2F72GA069197; 1HGCR2F72GA065599

1HGCR2F72GA090292 | 1HGCR2F72GA090406 | 1HGCR2F72GA059527 | 1HGCR2F72GA067563 | 1HGCR2F72GA027435; 1HGCR2F72GA005760

1HGCR2F72GA015379; 1HGCR2F72GA092561 | 1HGCR2F72GA042484 | 1HGCR2F72GA060242 | 1HGCR2F72GA031940 | 1HGCR2F72GA033347; 1HGCR2F72GA012854; 1HGCR2F72GA002017; 1HGCR2F72GA037009 | 1HGCR2F72GA041612; 1HGCR2F72GA052156 | 1HGCR2F72GA034286 | 1HGCR2F72GA004883 | 1HGCR2F72GA015494 | 1HGCR2F72GA027760 | 1HGCR2F72GA049502; 1HGCR2F72GA013728 | 1HGCR2F72GA036975 | 1HGCR2F72GA062301 | 1HGCR2F72GA099946 | 1HGCR2F72GA020274 | 1HGCR2F72GA087652; 1HGCR2F72GA035311 | 1HGCR2F72GA031968 | 1HGCR2F72GA017729 | 1HGCR2F72GA054537 | 1HGCR2F72GA039259; 1HGCR2F72GA036331 | 1HGCR2F72GA014393 | 1HGCR2F72GA037348 | 1HGCR2F72GA005659; 1HGCR2F72GA066137 | 1HGCR2F72GA025006 | 1HGCR2F72GA022462 | 1HGCR2F72GA052884 | 1HGCR2F72GA015334 | 1HGCR2F72GA047278

1HGCR2F72GA081852 | 1HGCR2F72GA084184 | 1HGCR2F72GA036166 | 1HGCR2F72GA057969 | 1HGCR2F72GA002082; 1HGCR2F72GA019402; 1HGCR2F72GA096691 | 1HGCR2F72GA039889 | 1HGCR2F72GA067059; 1HGCR2F72GA076182 | 1HGCR2F72GA023126 | 1HGCR2F72GA071905; 1HGCR2F72GA087327 | 1HGCR2F72GA097677 | 1HGCR2F72GA008142 | 1HGCR2F72GA093709 | 1HGCR2F72GA031551 | 1HGCR2F72GA060922 | 1HGCR2F72GA086100 | 1HGCR2F72GA049628; 1HGCR2F72GA004866 | 1HGCR2F72GA099042; 1HGCR2F72GA012997; 1HGCR2F72GA025104; 1HGCR2F72GA086145; 1HGCR2F72GA023935

1HGCR2F72GA067868 | 1HGCR2F72GA045045 | 1HGCR2F72GA047829; 1HGCR2F72GA087862; 1HGCR2F72GA097498; 1HGCR2F72GA016886; 1HGCR2F72GA041495; 1HGCR2F72GA008514 | 1HGCR2F72GA035857 | 1HGCR2F72GA038306 | 1HGCR2F72GA003166 | 1HGCR2F72GA011106; 1HGCR2F72GA052013 | 1HGCR2F72GA012336 | 1HGCR2F72GA061861 | 1HGCR2F72GA049838 | 1HGCR2F72GA016161 | 1HGCR2F72GA013941 | 1HGCR2F72GA013177 | 1HGCR2F72GA063917; 1HGCR2F72GA030951 | 1HGCR2F72GA040816 | 1HGCR2F72GA049659; 1HGCR2F72GA044946; 1HGCR2F72GA023062 | 1HGCR2F72GA004849 | 1HGCR2F72GA083195; 1HGCR2F72GA052951 | 1HGCR2F72GA009582 | 1HGCR2F72GA002759 | 1HGCR2F72GA039536 | 1HGCR2F72GA024941 | 1HGCR2F72GA080569 | 1HGCR2F72GA006987; 1HGCR2F72GA068695 | 1HGCR2F72GA092883 | 1HGCR2F72GA046454; 1HGCR2F72GA096500 | 1HGCR2F72GA089742 | 1HGCR2F72GA004544; 1HGCR2F72GA002857 | 1HGCR2F72GA080393; 1HGCR2F72GA067708

1HGCR2F72GA024695; 1HGCR2F72GA065442

1HGCR2F72GA092298 | 1HGCR2F72GA002549; 1HGCR2F72GA081897 | 1HGCR2F72GA088106 | 1HGCR2F72GA036880 | 1HGCR2F72GA014605; 1HGCR2F72GA053002 | 1HGCR2F72GA006214 | 1HGCR2F72GA091491; 1HGCR2F72GA056496 | 1HGCR2F72GA057325 | 1HGCR2F72GA062749

1HGCR2F72GA087604 | 1HGCR2F72GA086047 | 1HGCR2F72GA054456 | 1HGCR2F72GA053145; 1HGCR2F72GA055252; 1HGCR2F72GA059494; 1HGCR2F72GA077915 | 1HGCR2F72GA059785 | 1HGCR2F72GA007105 | 1HGCR2F72GA004592 | 1HGCR2F72GA007279 | 1HGCR2F72GA002437 | 1HGCR2F72GA078885; 1HGCR2F72GA021327; 1HGCR2F72GA038533 | 1HGCR2F72GA038225; 1HGCR2F72GA037544 | 1HGCR2F72GA090504 | 1HGCR2F72GA062623; 1HGCR2F72GA053954; 1HGCR2F72GA011798 | 1HGCR2F72GA072925 | 1HGCR2F72GA024356 | 1HGCR2F72GA073332; 1HGCR2F72GA028889 | 1HGCR2F72GA034076; 1HGCR2F72GA056157 | 1HGCR2F72GA035986 | 1HGCR2F72GA050584 | 1HGCR2F72GA050052; 1HGCR2F72GA030691; 1HGCR2F72GA006648 | 1HGCR2F72GA078093; 1HGCR2F72GA091572 | 1HGCR2F72GA041626; 1HGCR2F72GA093323 | 1HGCR2F72GA024955 | 1HGCR2F72GA052819 | 1HGCR2F72GA060919 | 1HGCR2F72GA054411 | 1HGCR2F72GA016497; 1HGCR2F72GA090888; 1HGCR2F72GA039567; 1HGCR2F72GA001269 | 1HGCR2F72GA054120; 1HGCR2F72GA069071 | 1HGCR2F72GA001384 | 1HGCR2F72GA047748 | 1HGCR2F72GA009498 | 1HGCR2F72GA059513 | 1HGCR2F72GA040377 | 1HGCR2F72GA023708 | 1HGCR2F72GA043134 | 1HGCR2F72GA024115 | 1HGCR2F72GA025748 | 1HGCR2F72GA007878 | 1HGCR2F72GA018184 | 1HGCR2F72GA028195 | 1HGCR2F72GA038709; 1HGCR2F72GA018069 | 1HGCR2F72GA079132 | 1HGCR2F72GA019013 | 1HGCR2F72GA030979

1HGCR2F72GA002115 | 1HGCR2F72GA006889; 1HGCR2F72GA050357 | 1HGCR2F72GA006102

1HGCR2F72GA091362; 1HGCR2F72GA064887 | 1HGCR2F72GA062718 | 1HGCR2F72GA056417; 1HGCR2F72GA032697 | 1HGCR2F72GA042355 | 1HGCR2F72GA014507 | 1HGCR2F72GA032747 | 1HGCR2F72GA040444

1HGCR2F72GA050519 | 1HGCR2F72GA003071 | 1HGCR2F72GA058894 | 1HGCR2F72GA047765; 1HGCR2F72GA042596 | 1HGCR2F72GA096349 | 1HGCR2F72GA046602; 1HGCR2F72GA055736; 1HGCR2F72GA084296 | 1HGCR2F72GA080619; 1HGCR2F72GA081771 | 1HGCR2F72GA011221 | 1HGCR2F72GA041996; 1HGCR2F72GA087442 | 1HGCR2F72GA028391 | 1HGCR2F72GA021702 | 1HGCR2F72GA073878 | 1HGCR2F72GA008948; 1HGCR2F72GA019819 | 1HGCR2F72GA016077 | 1HGCR2F72GA033381 | 1HGCR2F72GA085349; 1HGCR2F72GA069300 | 1HGCR2F72GA050942; 1HGCR2F72GA084878 | 1HGCR2F72GA091636 | 1HGCR2F72GA060824 | 1HGCR2F72GA034613; 1HGCR2F72GA058961 | 1HGCR2F72GA027354; 1HGCR2F72GA072603; 1HGCR2F72GA097405; 1HGCR2F72GA065487 | 1HGCR2F72GA041769; 1HGCR2F72GA090812 | 1HGCR2F72GA059317

1HGCR2F72GA069829

1HGCR2F72GA078725; 1HGCR2F72GA049404

1HGCR2F72GA061942 | 1HGCR2F72GA032568; 1HGCR2F72GA079146; 1HGCR2F72GA042016; 1HGCR2F72GA017715 | 1HGCR2F72GA041271 | 1HGCR2F72GA049841; 1HGCR2F72GA028388; 1HGCR2F72GA073508 | 1HGCR2F72GA062511

1HGCR2F72GA028049; 1HGCR2F72GA064484 | 1HGCR2F72GA087523; 1HGCR2F72GA008173 | 1HGCR2F72GA090857 | 1HGCR2F72GA088736 | 1HGCR2F72GA004799 | 1HGCR2F72GA075498; 1HGCR2F72GA012269 | 1HGCR2F72GA031694 | 1HGCR2F72GA064064 | 1HGCR2F72GA078272 | 1HGCR2F72GA067580 | 1HGCR2F72GA072990; 1HGCR2F72GA011199 | 1HGCR2F72GA057289 | 1HGCR2F72GA082757; 1HGCR2F72GA062654 | 1HGCR2F72GA063769 | 1HGCR2F72GA066994 | 1HGCR2F72GA036409 | 1HGCR2F72GA059950 | 1HGCR2F72GA050391; 1HGCR2F72GA093497 | 1HGCR2F72GA051489; 1HGCR2F72GA040749 | 1HGCR2F72GA031324; 1HGCR2F72GA014782

1HGCR2F72GA048981 | 1HGCR2F72GA052593; 1HGCR2F72GA015897 | 1HGCR2F72GA019741 | 1HGCR2F72GA001997 | 1HGCR2F72GA030819; 1HGCR2F72GA078305 | 1HGCR2F72GA015446 | 1HGCR2F72GA007914 | 1HGCR2F72GA057339; 1HGCR2F72GA080717; 1HGCR2F72GA014751 | 1HGCR2F72GA049094; 1HGCR2F72GA032084 | 1HGCR2F72GA062850; 1HGCR2F72GA089997; 1HGCR2F72GA005063 | 1HGCR2F72GA099297; 1HGCR2F72GA061004 | 1HGCR2F72GA024681 | 1HGCR2F72GA049550 | 1HGCR2F72GA015933 | 1HGCR2F72GA076487 | 1HGCR2F72GA097517 | 1HGCR2F72GA054165 | 1HGCR2F72GA068826; 1HGCR2F72GA077378; 1HGCR2F72GA084427 | 1HGCR2F72GA012580 | 1HGCR2F72GA059415 | 1HGCR2F72GA051962

1HGCR2F72GA000591 | 1HGCR2F72GA032098 | 1HGCR2F72GA074688; 1HGCR2F72GA050939; 1HGCR2F72GA050827 | 1HGCR2F72GA097324 | 1HGCR2F72GA009095 | 1HGCR2F72GA020016

1HGCR2F72GA077560 | 1HGCR2F72GA048916; 1HGCR2F72GA025927 | 1HGCR2F72GA002745 | 1HGCR2F72GA054733; 1HGCR2F72GA087568 | 1HGCR2F72GA087330 | 1HGCR2F72GA001143 | 1HGCR2F72GA023112; 1HGCR2F72GA082449 | 1HGCR2F72GA054621 | 1HGCR2F72GA020971 | 1HGCR2F72GA092723 | 1HGCR2F72GA087733 | 1HGCR2F72GA015267 | 1HGCR2F72GA041092; 1HGCR2F72GA044736

1HGCR2F72GA079275 | 1HGCR2F72GA027273 | 1HGCR2F72GA033123; 1HGCR2F72GA058006 | 1HGCR2F72GA029749 | 1HGCR2F72GA092365

1HGCR2F72GA060130 | 1HGCR2F72GA098795 | 1HGCR2F72GA042260

1HGCR2F72GA072519

1HGCR2F72GA024812 | 1HGCR2F72GA000722 | 1HGCR2F72GA074058 | 1HGCR2F72GA096352 | 1HGCR2F72GA022591; 1HGCR2F72GA070866 | 1HGCR2F72GA016080 | 1HGCR2F72GA053291 | 1HGCR2F72GA027337; 1HGCR2F72GA000073 | 1HGCR2F72GA052710

1HGCR2F72GA083391 | 1HGCR2F72GA088090 | 1HGCR2F72GA040721; 1HGCR2F72GA084041 | 1HGCR2F72GA038385 | 1HGCR2F72GA015463; 1HGCR2F72GA056837 | 1HGCR2F72GA069863; 1HGCR2F72GA090938 | 1HGCR2F72GA059625 | 1HGCR2F72GA045370 | 1HGCR2F72GA012157 | 1HGCR2F72GA059575 | 1HGCR2F72GA091247 | 1HGCR2F72GA068020 | 1HGCR2F72GA011252 | 1HGCR2F72GA021022 | 1HGCR2F72GA091829 | 1HGCR2F72GA064338; 1HGCR2F72GA072424 | 1HGCR2F72GA008576

1HGCR2F72GA009131; 1HGCR2F72GA065912 | 1HGCR2F72GA001854 | 1HGCR2F72GA087375; 1HGCR2F72GA095718; 1HGCR2F72GA059656; 1HGCR2F72GA082385 | 1HGCR2F72GA035759 | 1HGCR2F72GA053579 | 1HGCR2F72GA048947 | 1HGCR2F72GA076134; 1HGCR2F72GA063657 | 1HGCR2F72GA024258 | 1HGCR2F72GA030514 | 1HGCR2F72GA074559 | 1HGCR2F72GA046163 | 1HGCR2F72GA088509 | 1HGCR2F72GA066865 | 1HGCR2F72GA062833; 1HGCR2F72GA029458; 1HGCR2F72GA014099 | 1HGCR2F72GA052285 | 1HGCR2F72GA058832 | 1HGCR2F72GA017147; 1HGCR2F72GA059561 | 1HGCR2F72GA010473 | 1HGCR2F72GA009792; 1HGCR2F72GA063612 | 1HGCR2F72GA034370 | 1HGCR2F72GA040623; 1HGCR2F72GA020713; 1HGCR2F72GA010845 | 1HGCR2F72GA047958 | 1HGCR2F72GA020484 | 1HGCR2F72GA087781; 1HGCR2F72GA095573

1HGCR2F72GA033333; 1HGCR2F72GA043201 | 1HGCR2F72GA060810 | 1HGCR2F72GA034014; 1HGCR2F72GA082144 | 1HGCR2F72GA090079; 1HGCR2F72GA069670 | 1HGCR2F72GA023384 | 1HGCR2F72GA078790; 1HGCR2F72GA029265 | 1HGCR2F72GA072469; 1HGCR2F72GA011655 | 1HGCR2F72GA005368

1HGCR2F72GA076036 | 1HGCR2F72GA041660 | 1HGCR2F72GA016953; 1HGCR2F72GA014359 | 1HGCR2F72GA016600; 1HGCR2F72GA033185; 1HGCR2F72GA053162

1HGCR2F72GA051590 | 1HGCR2F72GA070530 | 1HGCR2F72GA088042 | 1HGCR2F72GA049323 | 1HGCR2F72GA033493 | 1HGCR2F72GA006133 | 1HGCR2F72GA066025 | 1HGCR2F72GA011641; 1HGCR2F72GA035650; 1HGCR2F72GA024504; 1HGCR2F72GA075856 | 1HGCR2F72GA086825; 1HGCR2F72GA065845 | 1HGCR2F72GA049466 | 1HGCR2F72GA006374 | 1HGCR2F72GA010702 | 1HGCR2F72GA051198 | 1HGCR2F72GA008223 | 1HGCR2F72GA078837 | 1HGCR2F72GA005189; 1HGCR2F72GA038404; 1HGCR2F72GA085741 | 1HGCR2F72GA067160 | 1HGCR2F72GA076568 | 1HGCR2F72GA019514

1HGCR2F72GA000963; 1HGCR2F72GA044137 | 1HGCR2F72GA012191 | 1HGCR2F72GA099607 | 1HGCR2F72GA040184 | 1HGCR2F72GA017049 | 1HGCR2F72GA041674 | 1HGCR2F72GA052433 | 1HGCR2F72GA034336 | 1HGCR2F72GA064811; 1HGCR2F72GA031503 | 1HGCR2F72GA041125; 1HGCR2F72GA022977

1HGCR2F72GA096822; 1HGCR2F72GA070379; 1HGCR2F72GA041917 | 1HGCR2F72GA029640; 1HGCR2F72GA059995; 1HGCR2F72GA002941 | 1HGCR2F72GA012837 | 1HGCR2F72GA082001 | 1HGCR2F72GA098053 | 1HGCR2F72GA094388; 1HGCR2F72GA035583; 1HGCR2F72GA063349 | 1HGCR2F72GA020162

1HGCR2F72GA041965 | 1HGCR2F72GA088672; 1HGCR2F72GA016838 | 1HGCR2F72GA085139; 1HGCR2F72GA043828 | 1HGCR2F72GA060872 | 1HGCR2F72GA026365 | 1HGCR2F72GA003149 | 1HGCR2F72GA013129; 1HGCR2F72GA044557 | 1HGCR2F72GA092981 | 1HGCR2F72GA022638; 1HGCR2F72GA056255 | 1HGCR2F72GA073007 | 1HGCR2F72GA010795 | 1HGCR2F72GA019142 | 1HGCR2F72GA078403 | 1HGCR2F72GA047619; 1HGCR2F72GA082807 | 1HGCR2F72GA006911 | 1HGCR2F72GA099560 | 1HGCR2F72GA047605; 1HGCR2F72GA090860 | 1HGCR2F72GA021781 | 1HGCR2F72GA024731

1HGCR2F72GA081656; 1HGCR2F72GA056918 | 1HGCR2F72GA039634; 1HGCR2F72GA066851 | 1HGCR2F72GA006620 | 1HGCR2F72GA066297 | 1HGCR2F72GA024485; 1HGCR2F72GA002180; 1HGCR2F72GA026009; 1HGCR2F72GA086386; 1HGCR2F72GA036426 | 1HGCR2F72GA094746 | 1HGCR2F72GA067305; 1HGCR2F72GA020436 | 1HGCR2F72GA050035 | 1HGCR2F72GA027743 | 1HGCR2F72GA079633; 1HGCR2F72GA054764; 1HGCR2F72GA038287 | 1HGCR2F72GA048155 | 1HGCR2F72GA080278 | 1HGCR2F72GA075257; 1HGCR2F72GA004446 | 1HGCR2F72GA036121 | 1HGCR2F72GA084928 | 1HGCR2F72GA082855; 1HGCR2F72GA080460; 1HGCR2F72GA085321 | 1HGCR2F72GA042792 | 1HGCR2F72GA012451 | 1HGCR2F72GA068874 | 1HGCR2F72GA039777 | 1HGCR2F72GA025071; 1HGCR2F72GA084010 | 1HGCR2F72GA096075; 1HGCR2F72GA078417 | 1HGCR2F72GA079227 | 1HGCR2F72GA013714 | 1HGCR2F72GA080572 | 1HGCR2F72GA044414 | 1HGCR2F72GA070575 | 1HGCR2F72GA020100 | 1HGCR2F72GA083763; 1HGCR2F72GA069815 | 1HGCR2F72GA047376; 1HGCR2F72GA008643 | 1HGCR2F72GA082242 | 1HGCR2F72GA076604 | 1HGCR2F72GA012725 | 1HGCR2F72GA002339 | 1HGCR2F72GA035275 | 1HGCR2F72GA099073 | 1HGCR2F72GA003524; 1HGCR2F72GA006780 | 1HGCR2F72GA058250; 1HGCR2F72GA033414; 1HGCR2F72GA087179 | 1HGCR2F72GA006696 | 1HGCR2F72GA059608; 1HGCR2F72GA073766 | 1HGCR2F72GA092544 | 1HGCR2F72GA071810 | 1HGCR2F72GA036023 | 1HGCR2F72GA009727; 1HGCR2F72GA039584 | 1HGCR2F72GA025846 | 1HGCR2F72GA029489 | 1HGCR2F72GA081091 | 1HGCR2F72GA056322

1HGCR2F72GA029895 | 1HGCR2F72GA080037 | 1HGCR2F72GA081673 | 1HGCR2F72GA075565 | 1HGCR2F72GA005645 | 1HGCR2F72GA053601; 1HGCR2F72GA049807 | 1HGCR2F72GA004740; 1HGCR2F72GA064453; 1HGCR2F72GA080765 | 1HGCR2F72GA067465 | 1HGCR2F72GA022042; 1HGCR2F72GA058281; 1HGCR2F72GA002177 | 1HGCR2F72GA012577 | 1HGCR2F72GA016385 | 1HGCR2F72GA066350 | 1HGCR2F72GA076411 | 1HGCR2F72GA028276; 1HGCR2F72GA023823; 1HGCR2F72GA044025; 1HGCR2F72GA027936; 1HGCR2F72GA077025 | 1HGCR2F72GA034272 | 1HGCR2F72GA042789; 1HGCR2F72GA070382; 1HGCR2F72GA086355 | 1HGCR2F72GA033445; 1HGCR2F72GA083276; 1HGCR2F72GA063688 | 1HGCR2F72GA021859 | 1HGCR2F72GA054215

1HGCR2F72GA076635

1HGCR2F72GA004723 | 1HGCR2F72GA019092 | 1HGCR2F72GA099686; 1HGCR2F72GA001563; 1HGCR2F72GA080555 | 1HGCR2F72GA054568; 1HGCR2F72GA050505 | 1HGCR2F72GA054859; 1HGCR2F72GA017973; 1HGCR2F72GA013647; 1HGCR2F72GA087067 | 1HGCR2F72GA051122 | 1HGCR2F72GA082919; 1HGCR2F72GA063819 | 1HGCR2F72GA015768 | 1HGCR2F72GA049290 | 1HGCR2F72GA075999; 1HGCR2F72GA071290 | 1HGCR2F72GA025488; 1HGCR2F72GA059334 | 1HGCR2F72GA054523 | 1HGCR2F72GA027628 | 1HGCR2F72GA022414 | 1HGCR2F72GA086890; 1HGCR2F72GA011462 | 1HGCR2F72GA004088 | 1HGCR2F72GA076778; 1HGCR2F72GA001983 | 1HGCR2F72GA075842 | 1HGCR2F72GA028181 | 1HGCR2F72GA072973 | 1HGCR2F72GA032702; 1HGCR2F72GA001059 | 1HGCR2F72GA095265; 1HGCR2F72GA030495 | 1HGCR2F72GA050200 | 1HGCR2F72GA016144 | 1HGCR2F72GA041951 | 1HGCR2F72GA094861 | 1HGCR2F72GA020856 | 1HGCR2F72GA027242 | 1HGCR2F72GA062105 | 1HGCR2F72GA027323 | 1HGCR2F72GA054442 | 1HGCR2F72GA029914 | 1HGCR2F72GA055400; 1HGCR2F72GA016290 | 1HGCR2F72GA095024; 1HGCR2F72GA085593; 1HGCR2F72GA012742 | 1HGCR2F72GA044445; 1HGCR2F72GA043389 | 1HGCR2F72GA070768; 1HGCR2F72GA091782 | 1HGCR2F72GA020789

1HGCR2F72GA041044 | 1HGCR2F72GA061729; 1HGCR2F72GA091040; 1HGCR2F72GA062024 | 1HGCR2F72GA047703; 1HGCR2F72GA068535 | 1HGCR2F72GA004334 | 1HGCR2F72GA009114 | 1HGCR2F72GA023885 | 1HGCR2F72GA052061 | 1HGCR2F72GA009422; 1HGCR2F72GA092155 | 1HGCR2F72GA080913 | 1HGCR2F72GA005449 | 1HGCR2F72GA094584 | 1HGCR2F72GA038810; 1HGCR2F72GA013972 | 1HGCR2F72GA014300 | 1HGCR2F72GA084637 | 1HGCR2F72GA013843 | 1HGCR2F72GA090308 | 1HGCR2F72GA050553 | 1HGCR2F72GA002342

1HGCR2F72GA016421; 1HGCR2F72GA078319; 1HGCR2F72GA093063 | 1HGCR2F72GA042601 | 1HGCR2F72GA058748 | 1HGCR2F72GA054988 | 1HGCR2F72GA063755 | 1HGCR2F72GA020758 | 1HGCR2F72GA084959 | 1HGCR2F72GA050911 | 1HGCR2F72GA069281 | 1HGCR2F72GA024664 | 1HGCR2F72GA047930; 1HGCR2F72GA036801 | 1HGCR2F72GA004530 | 1HGCR2F72GA001465 | 1HGCR2F72GA087831 | 1HGCR2F72GA002051; 1HGCR2F72GA020985 | 1HGCR2F72GA010487; 1HGCR2F72GA079485 | 1HGCR2F72GA051542; 1HGCR2F72GA081561 | 1HGCR2F72GA065859 | 1HGCR2F72GA079678 | 1HGCR2F72GA057423; 1HGCR2F72GA045174 | 1HGCR2F72GA020257 | 1HGCR2F72GA096416; 1HGCR2F72GA014796 | 1HGCR2F72GA010358 | 1HGCR2F72GA004365 | 1HGCR2F72GA092429; 1HGCR2F72GA017214 | 1HGCR2F72GA037592 | 1HGCR2F72GA054909 | 1HGCR2F72GA020081 | 1HGCR2F72GA042520 | 1HGCR2F72GA037284; 1HGCR2F72GA045806 | 1HGCR2F72GA058619; 1HGCR2F72GA073606 | 1HGCR2F72GA057387; 1HGCR2F72GA041948 | 1HGCR2F72GA019948

1HGCR2F72GA046003 | 1HGCR2F72GA064680 | 1HGCR2F72GA048494 | 1HGCR2F72GA063965; 1HGCR2F72GA031128 | 1HGCR2F72GA073220 | 1HGCR2F72GA086632; 1HGCR2F72GA003068; 1HGCR2F72GA086503 | 1HGCR2F72GA068342; 1HGCR2F72GA047152

1HGCR2F72GA042873; 1HGCR2F72GA033073 | 1HGCR2F72GA098148; 1HGCR2F72GA060144; 1HGCR2F72GA008335 | 1HGCR2F72GA078501 | 1HGCR2F72GA073315; 1HGCR2F72GA089384 | 1HGCR2F72GA096190 | 1HGCR2F72GA019786 | 1HGCR2F72GA050388; 1HGCR2F72GA054201 | 1HGCR2F72GA044266; 1HGCR2F72GA033378; 1HGCR2F72GA020291 | 1HGCR2F72GA043764

1HGCR2F72GA046261 | 1HGCR2F72GA059219 | 1HGCR2F72GA050150 | 1HGCR2F72GA033302

1HGCR2F72GA047572; 1HGCR2F72GA020209 | 1HGCR2F72GA090258; 1HGCR2F72GA008089; 1HGCR2F72GA046423 | 1HGCR2F72GA086369 | 1HGCR2F72GA039746

1HGCR2F72GA019562 | 1HGCR2F72GA088512; 1HGCR2F72GA089966; 1HGCR2F72GA034045 | 1HGCR2F72GA098070 | 1HGCR2F72GA028455 | 1HGCR2F72GA063044 | 1HGCR2F72GA009176 | 1HGCR2F72GA092835 | 1HGCR2F72GA084198 | 1HGCR2F72GA067434; 1HGCR2F72GA010666 | 1HGCR2F72GA019836; 1HGCR2F72GA033476 | 1HGCR2F72GA082693 | 1HGCR2F72GA080670 | 1HGCR2F72GA092026 | 1HGCR2F72GA056739 | 1HGCR2F72GA016175

1HGCR2F72GA014054 | 1HGCR2F72GA072410 | 1HGCR2F72GA071595 | 1HGCR2F72GA015754 | 1HGCR2F72GA084752 | 1HGCR2F72GA018122; 1HGCR2F72GA053887 | 1HGCR2F72GA060404 | 1HGCR2F72GA055560; 1HGCR2F72GA068454 | 1HGCR2F72GA063271; 1HGCR2F72GA011090 | 1HGCR2F72GA061505 | 1HGCR2F72GA019478; 1HGCR2F72GA014801; 1HGCR2F72GA019710 | 1HGCR2F72GA055106; 1HGCR2F72GA065537; 1HGCR2F72GA023515 | 1HGCR2F72GA036149; 1HGCR2F72GA027838 | 1HGCR2F72GA083407; 1HGCR2F72GA015348; 1HGCR2F72GA088946 | 1HGCR2F72GA038760; 1HGCR2F72GA083911 | 1HGCR2F72GA086601; 1HGCR2F72GA016404 | 1HGCR2F72GA095329 | 1HGCR2F72GA030660 | 1HGCR2F72GA078594 | 1HGCR2F72GA092740; 1HGCR2F72GA028441 | 1HGCR2F72GA063108 | 1HGCR2F72GA066610 | 1HGCR2F72GA080345; 1HGCR2F72GA012305 | 1HGCR2F72GA032764; 1HGCR2F72GA034028 | 1HGCR2F72GA009324 | 1HGCR2F72GA061715

1HGCR2F72GA058927; 1HGCR2F72GA049001 | 1HGCR2F72GA001434; 1HGCR2F72GA071757 | 1HGCR2F72GA003667 | 1HGCR2F72GA026835 | 1HGCR2F72GA077655 | 1HGCR2F72GA002468 | 1HGCR2F72GA095914; 1HGCR2F72GA040105

1HGCR2F72GA046681; 1HGCR2F72GA086064 | 1HGCR2F72GA056532 | 1HGCR2F72GA054232; 1HGCR2F72GA040265 | 1HGCR2F72GA064520; 1HGCR2F72GA033039 | 1HGCR2F72GA006567; 1HGCR2F72GA043067 | 1HGCR2F72GA018511 | 1HGCR2F72GA047782; 1HGCR2F72GA094696 | 1HGCR2F72GA055719; 1HGCR2F72GA057437; 1HGCR2F72GA072939 | 1HGCR2F72GA044123 | 1HGCR2F72GA094374 | 1HGCR2F72GA049242; 1HGCR2F72GA019187 | 1HGCR2F72GA055428 | 1HGCR2F72GA058734 | 1HGCR2F72GA021523 | 1HGCR2F72GA021554 | 1HGCR2F72GA037561 | 1HGCR2F72GA063383 | 1HGCR2F72GA040430 | 1HGCR2F72GA029329; 1HGCR2F72GA047345; 1HGCR2F72GA019920; 1HGCR2F72GA034689; 1HGCR2F72GA047927 | 1HGCR2F72GA040802; 1HGCR2F72GA019058 | 1HGCR2F72GA026799 | 1HGCR2F72GA027130; 1HGCR2F72GA021960; 1HGCR2F72GA096058 | 1HGCR2F72GA024647 | 1HGCR2F72GA039990 | 1HGCR2F72GA069605 | 1HGCR2F72GA074643 | 1HGCR2F72GA055607 | 1HGCR2F72GA055154; 1HGCR2F72GA058135 | 1HGCR2F72GA092169 | 1HGCR2F72GA045269 | 1HGCR2F72GA033798 | 1HGCR2F72GA047314 | 1HGCR2F72GA096853 | 1HGCR2F72GA078448 | 1HGCR2F72GA025328 | 1HGCR2F72GA046230 | 1HGCR2F72GA059057; 1HGCR2F72GA009338 | 1HGCR2F72GA016435; 1HGCR2F72GA076943

1HGCR2F72GA043439; 1HGCR2F72GA035521 | 1HGCR2F72GA088543 | 1HGCR2F72GA084945 | 1HGCR2F72GA013616 | 1HGCR2F72GA095072 | 1HGCR2F72GA098473 | 1HGCR2F72GA090034; 1HGCR2F72GA038824 | 1HGCR2F72GA044719 | 1HGCR2F72GA029704 | 1HGCR2F72GA031131; 1HGCR2F72GA027161 | 1HGCR2F72GA000462 | 1HGCR2F72GA023787 | 1HGCR2F72GA051895 | 1HGCR2F72GA055199; 1HGCR2F72GA008898; 1HGCR2F72GA057034; 1HGCR2F72GA045482; 1HGCR2F72GA088011 | 1HGCR2F72GA000140 | 1HGCR2F72GA003622 | 1HGCR2F72GA033462 | 1HGCR2F72GA029296; 1HGCR2F72GA064310; 1HGCR2F72GA054005

1HGCR2F72GA063867 | 1HGCR2F72GA030075 | 1HGCR2F72GA007640 | 1HGCR2F72GA086792; 1HGCR2F72GA046793 | 1HGCR2F72GA037222 | 1HGCR2F72GA027631 | 1HGCR2F72GA029797 | 1HGCR2F72GA035762 | 1HGCR2F72GA019822 | 1HGCR2F72GA043036; 1HGCR2F72GA042078 | 1HGCR2F72GA038211; 1HGCR2F72GA079339 | 1HGCR2F72GA069782 | 1HGCR2F72GA068647 | 1HGCR2F72GA084203; 1HGCR2F72GA086310 | 1HGCR2F72GA059060; 1HGCR2F72GA006861 | 1HGCR2F72GA049306 | 1HGCR2F72GA054652; 1HGCR2F72GA057521 | 1HGCR2F72GA059768 | 1HGCR2F72GA039522; 1HGCR2F72GA003183 | 1HGCR2F72GA034143; 1HGCR2F72GA004432

1HGCR2F72GA032893; 1HGCR2F72GA051072; 1HGCR2F72GA076537 | 1HGCR2F72GA011770

1HGCR2F72GA076666 | 1HGCR2F72GA055008 | 1HGCR2F72GA024759 | 1HGCR2F72GA094195 | 1HGCR2F72GA070561 | 1HGCR2F72GA053503 | 1HGCR2F72GA052805 | 1HGCR2F72GA044655; 1HGCR2F72GA023871 | 1HGCR2F72GA034661; 1HGCR2F72GA008013 | 1HGCR2F72GA019688; 1HGCR2F72GA094357 | 1HGCR2F72GA032473; 1HGCR2F72GA011686 | 1HGCR2F72GA068471 | 1HGCR2F72GA060595 | 1HGCR2F72GA078496

1HGCR2F72GA029539; 1HGCR2F72GA082452; 1HGCR2F72GA004060; 1HGCR2F72GA062055 | 1HGCR2F72GA036894 | 1HGCR2F72GA063299 | 1HGCR2F72GA088705; 1HGCR2F72GA010022; 1HGCR2F72GA078711 | 1HGCR2F72GA046969; 1HGCR2F72GA068700 | 1HGCR2F72GA090647 | 1HGCR2F72GA008478 | 1HGCR2F72GA071094 | 1HGCR2F72GA066591; 1HGCR2F72GA035194; 1HGCR2F72GA054425 | 1HGCR2F72GA088963; 1HGCR2F72GA019397

1HGCR2F72GA099171 | 1HGCR2F72GA067689 | 1HGCR2F72GA001840 | 1HGCR2F72GA082595 | 1HGCR2F72GA075534; 1HGCR2F72GA002079 | 1HGCR2F72GA087439 | 1HGCR2F72GA079325 | 1HGCR2F72GA031890; 1HGCR2F72GA076960

1HGCR2F72GA029802 | 1HGCR2F72GA027029 | 1HGCR2F72GA059351 | 1HGCR2F72GA041691 | 1HGCR2F72GA017441

1HGCR2F72GA007072 | 1HGCR2F72GA010067

1HGCR2F72GA045885 | 1HGCR2F72GA012093; 1HGCR2F72GA047989 | 1HGCR2F72GA003507 | 1HGCR2F72GA002633

1HGCR2F72GA049208 | 1HGCR2F72GA058488 | 1HGCR2F72GA053632 | 1HGCR2F72GA076909

1HGCR2F72GA033638; 1HGCR2F72GA087182

1HGCR2F72GA038161 | 1HGCR2F72GA011364 | 1HGCR2F72GA087456 | 1HGCR2F72GA095007 | 1HGCR2F72GA062895 | 1HGCR2F72GA053789; 1HGCR2F72GA016130 | 1HGCR2F72GA093046; 1HGCR2F72GA011154 | 1HGCR2F72GA097551 | 1HGCR2F72GA074612; 1HGCR2F72GA062153

1HGCR2F72GA097128 | 1HGCR2F72GA077266 | 1HGCR2F72GA060709 | 1HGCR2F72GA086162; 1HGCR2F72GA029377 | 1HGCR2F72GA042999; 1HGCR2F72GA048611 | 1HGCR2F72GA054845

1HGCR2F72GA063920 | 1HGCR2F72GA085660 | 1HGCR2F72GA065960 | 1HGCR2F72GA083164; 1HGCR2F72GA089451; 1HGCR2F72GA002034; 1HGCR2F72GA054795; 1HGCR2F72GA015866; 1HGCR2F72GA006469 | 1HGCR2F72GA068048; 1HGCR2F72GA073914 | 1HGCR2F72GA079681; 1HGCR2F72GA067501 | 1HGCR2F72GA068597 | 1HGCR2F72GA018492; 1HGCR2F72GA015916; 1HGCR2F72GA076330; 1HGCR2F72GA097629; 1HGCR2F72GA069975; 1HGCR2F72GA057406; 1HGCR2F72GA045966 | 1HGCR2F72GA018010 | 1HGCR2F72GA073539 | 1HGCR2F72GA082161 | 1HGCR2F72GA024521; 1HGCR2F72GA040847; 1HGCR2F72GA044705 | 1HGCR2F72GA093659; 1HGCR2F72GA053792 | 1HGCR2F72GA066154; 1HGCR2F72GA052934; 1HGCR2F72GA007525

1HGCR2F72GA095122 | 1HGCR2F72GA022770 | 1HGCR2F72GA064632 | 1HGCR2F72GA036362 | 1HGCR2F72GA098005 | 1HGCR2F72GA016936

1HGCR2F72GA058457 | 1HGCR2F72GA090146 | 1HGCR2F72GA098201 | 1HGCR2F72GA040637 | 1HGCR2F72GA083214; 1HGCR2F72GA049869 | 1HGCR2F72GA037799 | 1HGCR2F72GA083830 | 1HGCR2F72GA083245 | 1HGCR2F72GA016712; 1HGCR2F72GA043537 | 1HGCR2F72GA082127 | 1HGCR2F72GA081639; 1HGCR2F72GA079244 | 1HGCR2F72GA059012; 1HGCR2F72GA088087; 1HGCR2F72GA049709 | 1HGCR2F72GA077218 | 1HGCR2F72GA060869; 1HGCR2F72GA011879; 1HGCR2F72GA008237; 1HGCR2F72GA052111 | 1HGCR2F72GA055557 | 1HGCR2F72GA081303 | 1HGCR2F72GA070169 | 1HGCR2F72GA001661; 1HGCR2F72GA068499; 1HGCR2F72GA092513 | 1HGCR2F72GA010005; 1HGCR2F72GA061794; 1HGCR2F72GA072374; 1HGCR2F72GA095539 | 1HGCR2F72GA077896 | 1HGCR2F72GA029315; 1HGCR2F72GA076196 | 1HGCR2F72GA042517; 1HGCR2F72GA052576; 1HGCR2F72GA074996 | 1HGCR2F72GA037088; 1HGCR2F72GA041352; 1HGCR2F72GA022400 | 1HGCR2F72GA091085

1HGCR2F72GA047569 | 1HGCR2F72GA075548

1HGCR2F72GA040752 | 1HGCR2F72GA074304 | 1HGCR2F72GA042081 | 1HGCR2F72GA068941 | 1HGCR2F72GA002423; 1HGCR2F72GA046809

1HGCR2F72GA063514; 1HGCR2F72GA050617 | 1HGCR2F72GA047149 | 1HGCR2F72GA024843 | 1HGCR2F72GA068079 | 1HGCR2F72GA038743 | 1HGCR2F72GA092382; 1HGCR2F72GA090776; 1HGCR2F72GA078126; 1HGCR2F72GA024390 | 1HGCR2F72GA058507 | 1HGCR2F72GA079552; 1HGCR2F72GA004642; 1HGCR2F72GA065604; 1HGCR2F72GA035096 | 1HGCR2F72GA060807 | 1HGCR2F72GA050374; 1HGCR2F72GA073282 | 1HGCR2F72GA010909 | 1HGCR2F72GA041853 | 1HGCR2F72GA019383 | 1HGCR2F72GA066719 | 1HGCR2F72GA043540; 1HGCR2F72GA010019; 1HGCR2F72GA094021; 1HGCR2F72GA044963

1HGCR2F72GA077980 | 1HGCR2F72GA047362 | 1HGCR2F72GA050228 | 1HGCR2F72GA061486; 1HGCR2F72GA005404; 1HGCR2F72GA053582 | 1HGCR2F72GA098893 | 1HGCR2F72GA099512

1HGCR2F72GA017018; 1HGCR2F72GA072309 | 1HGCR2F72GA053680 | 1HGCR2F72GA022056 | 1HGCR2F72GA045367; 1HGCR2F72GA071192; 1HGCR2F72GA038337 | 1HGCR2F72GA072715 | 1HGCR2F72GA069247 | 1HGCR2F72GA065067 | 1HGCR2F72GA058779 | 1HGCR2F72GA061231; 1HGCR2F72GA061844; 1HGCR2F72GA001479 | 1HGCR2F72GA044347 | 1HGCR2F72GA050133; 1HGCR2F72GA044820; 1HGCR2F72GA032294 | 1HGCR2F72GA063996; 1HGCR2F72GA035213 | 1HGCR2F72GA007816 | 1HGCR2F72GA018718; 1HGCR2F72GA026625

1HGCR2F72GA061083

1HGCR2F72GA019576; 1HGCR2F72GA040573 | 1HGCR2F72GA022185 | 1HGCR2F72GA019898 | 1HGCR2F72GA009789; 1HGCR2F72GA075890 | 1HGCR2F72GA022171; 1HGCR2F72GA048270 | 1HGCR2F72GA057938; 1HGCR2F72GA029332; 1HGCR2F72GA076067; 1HGCR2F72GA015365 | 1HGCR2F72GA032246 | 1HGCR2F72GA039102 | 1HGCR2F72GA015818; 1HGCR2F72GA061391 | 1HGCR2F72GA004222 | 1HGCR2F72GA035874 | 1HGCR2F72GA090356 | 1HGCR2F72GA071760

1HGCR2F72GA006326 | 1HGCR2F72GA012918 | 1HGCR2F72GA064131; 1HGCR2F72GA092124 | 1HGCR2F72GA072875 | 1HGCR2F72GA050813 | 1HGCR2F72GA040475 | 1HGCR2F72GA068924; 1HGCR2F72GA096061; 1HGCR2F72GA037513; 1HGCR2F72GA005726 | 1HGCR2F72GA028133 | 1HGCR2F72GA064940 | 1HGCR2F72GA031405; 1HGCR2F72GA024096 | 1HGCR2F72GA088350 | 1HGCR2F72GA010988 | 1HGCR2F72GA092303

1HGCR2F72GA088462 | 1HGCR2F72GA093516 | 1HGCR2F72GA065733 | 1HGCR2F72GA057972; 1HGCR2F72GA073783 | 1HGCR2F72GA040735; 1HGCR2F72GA020095; 1HGCR2F72GA076490 | 1HGCR2F72GA084069 | 1HGCR2F72GA017777 | 1HGCR2F72GA039228; 1HGCR2F72GA079602 | 1HGCR2F72GA013776 | 1HGCR2F72GA070494 | 1HGCR2F72GA015172 | 1HGCR2F72GA009467 | 1HGCR2F72GA008657

1HGCR2F72GA067482 | 1HGCR2F72GA055235; 1HGCR2F72GA002194 | 1HGCR2F72GA025376; 1HGCR2F72GA049810 | 1HGCR2F72GA035003 | 1HGCR2F72GA077753; 1HGCR2F72GA034966; 1HGCR2F72GA003488 | 1HGCR2F72GA072259; 1HGCR2F72GA001224 | 1HGCR2F72GA041593 | 1HGCR2F72GA046258; 1HGCR2F72GA039794

1HGCR2F72GA014734 | 1HGCR2F72GA097050 | 1HGCR2F72GA059687; 1HGCR2F72GA057776; 1HGCR2F72GA061889; 1HGCR2F72GA018900 | 1HGCR2F72GA089143; 1HGCR2F72GA080684 | 1HGCR2F72GA002485; 1HGCR2F72GA039391; 1HGCR2F72GA011042 | 1HGCR2F72GA029024

1HGCR2F72GA011381 | 1HGCR2F72GA046129 | 1HGCR2F72GA005385 | 1HGCR2F72GA065313 | 1HGCR2F72GA056420 | 1HGCR2F72GA005614 | 1HGCR2F72GA029928; 1HGCR2F72GA072150 | 1HGCR2F72GA018959; 1HGCR2F72GA028570 | 1HGCR2F72GA004754 | 1HGCR2F72GA099770 | 1HGCR2F72GA009159; 1HGCR2F72GA036622 | 1HGCR2F72GA037303 | 1HGCR2F72GA031193 | 1HGCR2F72GA029878; 1HGCR2F72GA012420; 1HGCR2F72GA015432; 1HGCR2F72GA091409 | 1HGCR2F72GA064629; 1HGCR2F72GA073654 | 1HGCR2F72GA049788; 1HGCR2F72GA048754 | 1HGCR2F72GA088459 | 1HGCR2F72GA029881 | 1HGCR2F72GA008982; 1HGCR2F72GA001451 | 1HGCR2F72GA091751

1HGCR2F72GA096612; 1HGCR2F72GA050973 | 1HGCR2F72GA074674 | 1HGCR2F72GA017987 | 1HGCR2F72GA019805 | 1HGCR2F72GA000798 | 1HGCR2F72GA038435 | 1HGCR2F72GA079843 | 1HGCR2F72GA031212 | 1HGCR2F72GA075484

1HGCR2F72GA080734 | 1HGCR2F72GA033719 | 1HGCR2F72GA071516; 1HGCR2F72GA095847 | 1HGCR2F72GA026074 | 1HGCR2F72GA030898 | 1HGCR2F72GA052965; 1HGCR2F72GA070981 | 1HGCR2F72GA030917

1HGCR2F72GA062167; 1HGCR2F72GA098375 | 1HGCR2F72GA015155; 1HGCR2F72GA000896 | 1HGCR2F72GA099249 | 1HGCR2F72GA062900 | 1HGCR2F72GA026687 | 1HGCR2F72GA034742; 1HGCR2F72GA073301 | 1HGCR2F72GA029766 | 1HGCR2F72GA051010; 1HGCR2F72GA003748 | 1HGCR2F72GA000011

1HGCR2F72GA069717 | 1HGCR2F72GA002826 | 1HGCR2F72GA068759; 1HGCR2F72GA046633 | 1HGCR2F72GA031341; 1HGCR2F72GA083584 | 1HGCR2F72GA094147 | 1HGCR2F72GA046440; 1HGCR2F72GA054862 | 1HGCR2F72GA048625; 1HGCR2F72GA076165; 1HGCR2F72GA074819 | 1HGCR2F72GA060791 | 1HGCR2F72GA061102; 1HGCR2F72GA007623 | 1HGCR2F72GA069894 | 1HGCR2F72GA008626; 1HGCR2F72GA062962 | 1HGCR2F72GA025779 | 1HGCR2F72GA021540; 1HGCR2F72GA010182 | 1HGCR2F72GA046924 | 1HGCR2F72GA016581 | 1HGCR2F72GA066283; 1HGCR2F72GA071306 | 1HGCR2F72GA036796; 1HGCR2F72GA034935 | 1HGCR2F72GA025216 | 1HGCR2F72GA082399 | 1HGCR2F72GA024339 | 1HGCR2F72GA044560 | 1HGCR2F72GA099719 | 1HGCR2F72GA016418; 1HGCR2F72GA067286 | 1HGCR2F72GA054831 | 1HGCR2F72GA035468; 1HGCR2F72GA060421 | 1HGCR2F72GA072164; 1HGCR2F72GA046194 | 1HGCR2F72GA015480; 1HGCR2F72GA042906; 1HGCR2F72GA065957; 1HGCR2F72GA025622; 1HGCR2F72GA010554 | 1HGCR2F72GA087571 | 1HGCR2F72GA002776; 1HGCR2F72GA088266 | 1HGCR2F72GA013227 | 1HGCR2F72GA083679 | 1HGCR2F72GA051492 | 1HGCR2F72GA019450; 1HGCR2F72GA061259 | 1HGCR2F72GA051573 | 1HGCR2F72GA003734 | 1HGCR2F72GA023403 | 1HGCR2F72GA073623; 1HGCR2F72GA007315; 1HGCR2F72GA009453 | 1HGCR2F72GA058023 | 1HGCR2F72GA075615; 1HGCR2F72GA082810 | 1HGCR2F72GA032991 | 1HGCR2F72GA001126 | 1HGCR2F72GA055767 | 1HGCR2F72GA018878; 1HGCR2F72GA044476 | 1HGCR2F72GA011493 | 1HGCR2F72GA043165; 1HGCR2F72GA070947

1HGCR2F72GA099610 | 1HGCR2F72GA078322; 1HGCR2F72GA021263; 1HGCR2F72GA061262 | 1HGCR2F72GA032019; 1HGCR2F72GA061536 | 1HGCR2F72GA090342; 1HGCR2F72GA086968; 1HGCR2F72GA040783; 1HGCR2F72GA064145 | 1HGCR2F72GA028245; 1HGCR2F72GA003961; 1HGCR2F72GA002289; 1HGCR2F72GA094844 | 1HGCR2F72GA087912 | 1HGCR2F72GA081740 | 1HGCR2F72GA030870 | 1HGCR2F72GA046857 | 1HGCR2F72GA043229; 1HGCR2F72GA090955 | 1HGCR2F72GA062220

1HGCR2F72GA054599; 1HGCR2F72GA020727; 1HGCR2F72GA009050; 1HGCR2F72GA030206 | 1HGCR2F72GA005001 | 1HGCR2F72GA029587 | 1HGCR2F72GA068129 | 1HGCR2F72GA024650; 1HGCR2F72GA009663 | 1HGCR2F72GA020534; 1HGCR2F72GA075422 | 1HGCR2F72GA086789 | 1HGCR2F72GA080846 | 1HGCR2F72GA006830 | 1HGCR2F72GA081818; 1HGCR2F72GA007959; 1HGCR2F72GA078224; 1HGCR2F72GA034398; 1HGCR2F72GA054781; 1HGCR2F72GA055204 | 1HGCR2F72GA049015 | 1HGCR2F72GA022493 | 1HGCR2F72GA065506; 1HGCR2F72GA069099 | 1HGCR2F72GA094536; 1HGCR2F72GA079759; 1HGCR2F72GA095248; 1HGCR2F72GA001790 | 1HGCR2F72GA037141; 1HGCR2F72GA096786

1HGCR2F72GA031050 | 1HGCR2F72GA005273 | 1HGCR2F72GA053338 | 1HGCR2F72GA023286; 1HGCR2F72GA023868; 1HGCR2F72GA071449 | 1HGCR2F72GA085156 | 1HGCR2F72GA053839; 1HGCR2F72GA037074; 1HGCR2F72GA032506 | 1HGCR2F72GA034403; 1HGCR2F72GA045708; 1HGCR2F72GA084511

1HGCR2F72GA015396; 1HGCR2F72GA078577; 1HGCR2F72GA043974 | 1HGCR2F72GA045286 | 1HGCR2F72GA049936; 1HGCR2F72GA052562 | 1HGCR2F72GA019951 | 1HGCR2F72GA074089 | 1HGCR2F72GA067921 | 1HGCR2F72GA018430; 1HGCR2F72GA007234 | 1HGCR2F72GA046910; 1HGCR2F72GA068812 | 1HGCR2F72GA024440 | 1HGCR2F72GA002258 | 1HGCR2F72GA075274; 1HGCR2F72GA000512 | 1HGCR2F72GA077431 | 1HGCR2F72GA054571

1HGCR2F72GA027225 | 1HGCR2F72GA045207; 1HGCR2F72GA082600 | 1HGCR2F72GA016046 | 1HGCR2F72GA047099 | 1HGCR2F72GA089594; 1HGCR2F72GA023952; 1HGCR2F72GA000820 | 1HGCR2F72GA062430; 1HGCR2F72GA053226 | 1HGCR2F72GA071466

1HGCR2F72GA020307 | 1HGCR2F72GA024146

1HGCR2F72GA093273 | 1HGCR2F72GA098098 | 1HGCR2F72GA091099 | 1HGCR2F72GA024888; 1HGCR2F72GA060564; 1HGCR2F72GA092771; 1HGCR2F72GA010568 | 1HGCR2F72GA038547 | 1HGCR2F72GA082502; 1HGCR2F72GA098330

1HGCR2F72GA099008

1HGCR2F72GA027144 | 1HGCR2F72GA069474 | 1HGCR2F72GA088171 | 1HGCR2F72GA075162 | 1HGCR2F72GA012448; 1HGCR2F72GA085366

1HGCR2F72GA039021 | 1HGCR2F72GA057681; 1HGCR2F72GA014197 | 1HGCR2F72GA097212 | 1HGCR2F72GA092964 | 1HGCR2F72GA073072 | 1HGCR2F72GA074433; 1HGCR2F72GA060273 | 1HGCR2F72GA097274; 1HGCR2F72GA043327; 1HGCR2F72GA012692; 1HGCR2F72GA058684 | 1HGCR2F72GA032201 | 1HGCR2F72GA053873 | 1HGCR2F72GA022199 | 1HGCR2F72GA069796 | 1HGCR2F72GA047541 | 1HGCR2F72GA012076 | 1HGCR2F72GA098411 | 1HGCR2F72GA009601 | 1HGCR2F72GA079048

1HGCR2F72GA083777; 1HGCR2F72GA049791; 1HGCR2F72GA059737; 1HGCR2F72GA037950 | 1HGCR2F72GA063190 | 1HGCR2F72GA005421 | 1HGCR2F72GA056451 | 1HGCR2F72GA094004; 1HGCR2F72GA049354 | 1HGCR2F72GA084217 | 1HGCR2F72GA040492 | 1HGCR2F72GA098490 | 1HGCR2F72GA091037; 1HGCR2F72GA024518; 1HGCR2F72GA071788 | 1HGCR2F72GA042310 | 1HGCR2F72GA041450 | 1HGCR2F72GA047071; 1HGCR2F72GA031419 | 1HGCR2F72GA001174 | 1HGCR2F72GA017679; 1HGCR2F72GA094116 | 1HGCR2F72GA026544 | 1HGCR2F72GA068468; 1HGCR2F72GA005130 | 1HGCR2F72GA013907; 1HGCR2F72GA003765; 1HGCR2F72GA026043 | 1HGCR2F72GA098425 | 1HGCR2F72GA038192 | 1HGCR2F72GA055784 | 1HGCR2F72GA056675 | 1HGCR2F72GA069622 | 1HGCR2F72GA028956 | 1HGCR2F72GA008593; 1HGCR2F72GA081754 | 1HGCR2F72GA079289 | 1HGCR2F72GA059821; 1HGCR2F72GA055378; 1HGCR2F72GA008805 | 1HGCR2F72GA086517 | 1HGCR2F72GA063870

1HGCR2F72GA025068 | 1HGCR2F72GA069510 | 1HGCR2F72GA035728 | 1HGCR2F72GA048687; 1HGCR2F72GA062931; 1HGCR2F72GA007184 | 1HGCR2F72GA077526 | 1HGCR2F72GA073153

1HGCR2F72GA083701 | 1HGCR2F72GA017259; 1HGCR2F72GA039973 | 1HGCR2F72GA078773 | 1HGCR2F72GA075873 | 1HGCR2F72GA088252 | 1HGCR2F72GA090101 | 1HGCR2F72GA073542 | 1HGCR2F72GA083875 | 1HGCR2F72GA055283; 1HGCR2F72GA029461; 1HGCR2F72GA075713; 1HGCR2F72GA049399

1HGCR2F72GA044087 | 1HGCR2F72GA078465 | 1HGCR2F72GA055381 | 1HGCR2F72GA039441; 1HGCR2F72GA061679 | 1HGCR2F72GA062346

1HGCR2F72GA083293 | 1HGCR2F72GA075047; 1HGCR2F72GA021683 | 1HGCR2F72GA039178; 1HGCR2F72GA071709 | 1HGCR2F72GA007203 | 1HGCR2F72GA080863 | 1HGCR2F72GA004673 | 1HGCR2F72GA019772; 1HGCR2F72GA089871; 1HGCR2F72GA003653 | 1HGCR2F72GA004611; 1HGCR2F72GA033087 | 1HGCR2F72GA091989 | 1HGCR2F72GA071581 | 1HGCR2F72GA074786 | 1HGCR2F72GA024387 | 1HGCR2F72GA019643 | 1HGCR2F72GA042467 | 1HGCR2F72GA014717 | 1HGCR2F72GA074710 | 1HGCR2F72GA071564; 1HGCR2F72GA027032

1HGCR2F72GA000364; 1HGCR2F72GA016032; 1HGCR2F72GA095458 | 1HGCR2F72GA049368 | 1HGCR2F72GA052383 | 1HGCR2F72GA011994 | 1HGCR2F72GA077185; 1HGCR2F72GA008710; 1HGCR2F72GA018203 | 1HGCR2F72GA002129 | 1HGCR2F72GA060757 | 1HGCR2F72GA052867 | 1HGCR2F72GA088851 | 1HGCR2F72GA086422 | 1HGCR2F72GA089725; 1HGCR2F72GA023630 | 1HGCR2F72GA041500; 1HGCR2F72GA083858; 1HGCR2F72GA029492 | 1HGCR2F72GA090826

1HGCR2F72GA095041; 1HGCR2F72GA047815; 1HGCR2F72GA007797; 1HGCR2F72GA007606 | 1HGCR2F72GA022395 | 1HGCR2F72GA064260 | 1HGCR2F72GA081074 | 1HGCR2F72GA090440; 1HGCR2F72GA061309 | 1HGCR2F72GA051332 | 1HGCR2F72GA028729 | 1HGCR2F72GA068194 | 1HGCR2F72GA088848 | 1HGCR2F72GA084833

1HGCR2F72GA095136; 1HGCR2F72GA099669 | 1HGCR2F72GA017536 | 1HGCR2F72GA025734; 1HGCR2F72GA079017 | 1HGCR2F72GA027970; 1HGCR2F72GA091071 | 1HGCR2F72GA017021; 1HGCR2F72GA036653 | 1HGCR2F72GA027404 | 1HGCR2F72GA038256

1HGCR2F72GA026608 | 1HGCR2F72GA010246 | 1HGCR2F72GA060578

1HGCR2F72GA070821 | 1HGCR2F72GA059401 | 1HGCR2F72GA074237 | 1HGCR2F72GA060760 | 1HGCR2F72GA000767 | 1HGCR2F72GA002583

1HGCR2F72GA078661 | 1HGCR2F72GA058362

1HGCR2F72GA017083 | 1HGCR2F72GA014913 | 1HGCR2F72GA038502; 1HGCR2F72GA002521 | 1HGCR2F72GA028990 | 1HGCR2F72GA046647; 1HGCR2F72GA050603; 1HGCR2F72GA050293 | 1HGCR2F72GA065781 | 1HGCR2F72GA029122 | 1HGCR2F72GA080930 | 1HGCR2F72GA080331 | 1HGCR2F72GA065098 | 1HGCR2F72GA032926; 1HGCR2F72GA069166; 1HGCR2F72GA018198 | 1HGCR2F72GA033221; 1HGCR2F72GA080412 | 1HGCR2F72GA005483; 1HGCR2F72GA036135 | 1HGCR2F72GA055221 | 1HGCR2F72GA041061 | 1HGCR2F72GA095217 | 1HGCR2F72GA017682 | 1HGCR2F72GA093547 | 1HGCR2F72GA045689 | 1HGCR2F72GA073797; 1HGCR2F72GA030772 | 1HGCR2F72GA045711 | 1HGCR2F72GA077879 | 1HGCR2F72GA071385 | 1HGCR2F72GA043831 | 1HGCR2F72GA007508; 1HGCR2F72GA004706 | 1HGCR2F72GA048964; 1HGCR2F72GA091281 | 1HGCR2F72GA046499 | 1HGCR2F72GA073895; 1HGCR2F72GA009310; 1HGCR2F72GA097520

1HGCR2F72GA034658

1HGCR2F72GA043523 | 1HGCR2F72GA037897; 1HGCR2F72GA093032 | 1HGCR2F72GA014121; 1HGCR2F72GA049421 | 1HGCR2F72GA057230 | 1HGCR2F72GA081477; 1HGCR2F72GA065389; 1HGCR2F72GA076263; 1HGCR2F72GA023028 | 1HGCR2F72GA013860 | 1HGCR2F72GA026768 | 1HGCR2F72GA022235 | 1HGCR2F72GA051959; 1HGCR2F72GA050018; 1HGCR2F72GA019237 | 1HGCR2F72GA052271; 1HGCR2F72GA066008 | 1HGCR2F72GA060211; 1HGCR2F72GA018055

1HGCR2F72GA096528; 1HGCR2F72GA075940 | 1HGCR2F72GA012594 | 1HGCR2F72GA046177; 1HGCR2F72GA097016 | 1HGCR2F72GA097341 | 1HGCR2F72GA088803

1HGCR2F72GA039925 | 1HGCR2F72GA067188; 1HGCR2F72GA001613 | 1HGCR2F72GA075632; 1HGCR2F72GA033431; 1HGCR2F72GA098912

1HGCR2F72GA071080 | 1HGCR2F72GA061746; 1HGCR2F72GA091927 | 1HGCR2F72GA069443 | 1HGCR2F72GA041478 | 1HGCR2F72GA097372 | 1HGCR2F72GA009968; 1HGCR2F72GA073010; 1HGCR2F72GA007282

1HGCR2F72GA051394

1HGCR2F72GA051301 | 1HGCR2F72GA010893 | 1HGCR2F72GA058555; 1HGCR2F72GA013003; 1HGCR2F72GA015849; 1HGCR2F72GA002325; 1HGCR2F72GA035518 | 1HGCR2F72GA088929 | 1HGCR2F72GA018525

1HGCR2F72GA077204 | 1HGCR2F72GA028620 | 1HGCR2F72GA074352 | 1HGCR2F72GA057017; 1HGCR2F72GA013048; 1HGCR2F72GA094178 | 1HGCR2F72GA029394 | 1HGCR2F72GA001093 | 1HGCR2F72GA075243; 1HGCR2F72GA084105 | 1HGCR2F72GA097713 | 1HGCR2F72GA059172

1HGCR2F72GA007587

1HGCR2F72GA008318 | 1HGCR2F72GA070012; 1HGCR2F72GA081902 | 1HGCR2F72GA076747 | 1HGCR2F72GA027774 | 1HGCR2F72GA057177 | 1HGCR2F72GA005970

1HGCR2F72GA013065 | 1HGCR2F72GA010716; 1HGCR2F72GA059978 | 1HGCR2F72GA032196 | 1HGCR2F72GA089739; 1HGCR2F72GA008464 | 1HGCR2F72GA007475; 1HGCR2F72GA050214 | 1HGCR2F72GA004527 | 1HGCR2F72GA099252; 1HGCR2F72GA007637 | 1HGCR2F72GA024177 | 1HGCR2F72GA051928 | 1HGCR2F72GA018282 | 1HGCR2F72GA081284 | 1HGCR2F72GA022820 | 1HGCR2F72GA061469; 1HGCR2F72GA037785 | 1HGCR2F72GA028911; 1HGCR2F72GA014006 | 1HGCR2F72GA085688 | 1HGCR2F72GA052240; 1HGCR2F72GA037768 | 1HGCR2F72GA074691; 1HGCR2F72GA045112 | 1HGCR2F72GA058345 | 1HGCR2F72GA048088 | 1HGCR2F72GA084895 | 1HGCR2F72GA054974 | 1HGCR2F72GA039004 | 1HGCR2F72GA002499 | 1HGCR2F72GA061147 | 1HGCR2F72GA005080 | 1HGCR2F72GA039911 | 1HGCR2F72GA035907 | 1HGCR2F72GA070673

1HGCR2F72GA062217 | 1HGCR2F72GA057261 | 1HGCR2F72GA094293 | 1HGCR2F72GA012675 | 1HGCR2F72GA007654; 1HGCR2F72GA026480 | 1HGCR2F72GA000445 | 1HGCR2F72GA078935; 1HGCR2F72GA047894 | 1HGCR2F72GA014684 | 1HGCR2F72GA058152 | 1HGCR2F72GA012059 | 1HGCR2F72GA017309 | 1HGCR2F72GA087702 | 1HGCR2F72GA076554 | 1HGCR2F72GA069393; 1HGCR2F72GA019903 | 1HGCR2F72GA003619

1HGCR2F72GA095038 | 1HGCR2F72GA004981; 1HGCR2F72GA080975 | 1HGCR2F72GA017553; 1HGCR2F72GA015639; 1HGCR2F72GA067174 | 1HGCR2F72GA001255 | 1HGCR2F72GA095671; 1HGCR2F72GA090809; 1HGCR2F72GA090891; 1HGCR2F72GA070060; 1HGCR2F72GA023627; 1HGCR2F72GA076702 | 1HGCR2F72GA022994 | 1HGCR2F72GA064016 | 1HGCR2F72GA066395; 1HGCR2F72GA066641; 1HGCR2F72GA055946; 1HGCR2F72GA072861 | 1HGCR2F72GA052268 | 1HGCR2F72GA076599 | 1HGCR2F72GA056353 | 1HGCR2F72GA036569; 1HGCR2F72GA047037 | 1HGCR2F72GA024972; 1HGCR2F72GA098666; 1HGCR2F72GA078546; 1HGCR2F72GA013504; 1HGCR2F72GA061570; 1HGCR2F72GA018542 | 1HGCR2F72GA015284

1HGCR2F72GA018413 | 1HGCR2F72GA026995; 1HGCR2F72GA036863 | 1HGCR2F72GA050147; 1HGCR2F72GA005032 | 1HGCR2F72GA021280 | 1HGCR2F72GA090874 | 1HGCR2F72GA054103 | 1HGCR2F72GA079938 | 1HGCR2F72GA009260 | 1HGCR2F72GA029931 | 1HGCR2F72GA025278; 1HGCR2F72GA090941; 1HGCR2F72GA080698

1HGCR2F72GA056482; 1HGCR2F72GA051136 | 1HGCR2F72GA030805; 1HGCR2F72GA028861

1HGCR2F72GA042193; 1HGCR2F72GA008240; 1HGCR2F72GA001000 | 1HGCR2F72GA096030; 1HGCR2F72GA022154 | 1HGCR2F72GA027208 | 1HGCR2F72GA007556 | 1HGCR2F72GA058121; 1HGCR2F72GA096965 | 1HGCR2F72GA015088; 1HGCR2F72GA051055; 1HGCR2F72GA086324; 1HGCR2F72GA062444 | 1HGCR2F72GA086078 | 1HGCR2F72GA022574 | 1HGCR2F72GA013759 | 1HGCR2F72GA022767 | 1HGCR2F72GA078028; 1HGCR2F72GA098618 | 1HGCR2F72GA065490 | 1HGCR2F72GA052903; 1HGCR2F72GA090003 | 1HGCR2F72GA014037; 1HGCR2F72GA012028 | 1HGCR2F72GA067238 | 1HGCR2F72GA048334; 1HGCR2F72GA040346; 1HGCR2F72GA037320; 1HGCR2F72GA007394 | 1HGCR2F72GA036913 | 1HGCR2F72GA031145 | 1HGCR2F72GA041285; 1HGCR2F72GA094097 | 1HGCR2F72GA038144; 1HGCR2F72GA016466 | 1HGCR2F72GA001160; 1HGCR2F72GA027841 | 1HGCR2F72GA006472 | 1HGCR2F72GA032974 | 1HGCR2F72GA089899 | 1HGCR2F72GA038001

1HGCR2F72GA025300

1HGCR2F72GA011915 | 1HGCR2F72GA057535 | 1HGCR2F72GA009937; 1HGCR2F72GA065294 | 1HGCR2F72GA029105 | 1HGCR2F72GA097162 | 1HGCR2F72GA023000; 1HGCR2F72GA067918 | 1HGCR2F72GA028715; 1HGCR2F72GA039276 | 1HGCR2F72GA081138; 1HGCR2F72GA032487 | 1HGCR2F72GA070446 | 1HGCR2F72GA068406 | 1HGCR2F72GA031078 | 1HGCR2F72GA005998 | 1HGCR2F72GA099154 | 1HGCR2F72GA046597; 1HGCR2F72GA063545 | 1HGCR2F72GA046275 | 1HGCR2F72GA070978; 1HGCR2F72GA070463 | 1HGCR2F72GA072696; 1HGCR2F72GA082726 | 1HGCR2F72GA089563; 1HGCR2F72GA080667

1HGCR2F72GA028214 | 1HGCR2F72GA055803; 1HGCR2F72GA004379 | 1HGCR2F72GA069748; 1HGCR2F72GA062086; 1HGCR2F72GA068888 | 1HGCR2F72GA052366 | 1HGCR2F72GA083424 | 1HGCR2F72GA041531 | 1HGCR2F72GA029668

1HGCR2F72GA043733; 1HGCR2F72GA070219; 1HGCR2F72GA037737 | 1HGCR2F72GA088400 | 1HGCR2F72GA070267 | 1HGCR2F72GA025703 | 1HGCR2F72GA093533 | 1HGCR2F72GA096299 | 1HGCR2F72GA059043; 1HGCR2F72GA085500 | 1HGCR2F72GA000641; 1HGCR2F72GA023675 | 1HGCR2F72GA052531 | 1HGCR2F72GA026303 | 1HGCR2F72GA041447 | 1HGCR2F72GA087957 | 1HGCR2F72GA076246 | 1HGCR2F72GA032652 | 1HGCR2F72GA056112 | 1HGCR2F72GA047247 | 1HGCR2F72GA005144; 1HGCR2F72GA028231 | 1HGCR2F72GA022039; 1HGCR2F72GA008156; 1HGCR2F72GA061228 | 1HGCR2F72GA074948

1HGCR2F72GA051735 | 1HGCR2F72GA058992 | 1HGCR2F72GA031520 | 1HGCR2F72GA015205 | 1HGCR2F72GA039097; 1HGCR2F72GA088879; 1HGCR2F72GA060290 | 1HGCR2F72GA062945 | 1HGCR2F72GA037110; 1HGCR2F72GA061410; 1HGCR2F72GA084671; 1HGCR2F72GA051847; 1HGCR2F72GA050262 | 1HGCR2F72GA064971 | 1HGCR2F72GA059916 | 1HGCR2F72GA005922

1HGCR2F72GA099428 | 1HGCR2F72GA060306

1HGCR2F72GA089434 | 1HGCR2F72GA025636 | 1HGCR2F72GA085013 | 1HGCR2F72GA054361 | 1HGCR2F72GA039455; 1HGCR2F72GA008139 | 1HGCR2F72GA094505 | 1HGCR2F72GA002471 | 1HGCR2F72GA052125 | 1HGCR2F72GA041836 | 1HGCR2F72GA041268; 1HGCR2F72GA018850; 1HGCR2F72GA013762; 1HGCR2F72GA061617; 1HGCR2F72GA034062 | 1HGCR2F72GA058426 | 1HGCR2F72GA072326 | 1HGCR2F72GA076845 | 1HGCR2F72GA098408 | 1HGCR2F72GA097193 | 1HGCR2F72GA028147 | 1HGCR2F72GA002678; 1HGCR2F72GA004169 | 1HGCR2F72GA017357; 1HGCR2F72GA077123; 1HGCR2F72GA064386 | 1HGCR2F72GA088302 | 1HGCR2F72GA044624 | 1HGCR2F72GA068003; 1HGCR2F72GA079034; 1HGCR2F72GA013230 | 1HGCR2F72GA075453 | 1HGCR2F72GA014958; 1HGCR2F72GA027807; 1HGCR2F72GA032523; 1HGCR2F72GA084119; 1HGCR2F72GA057745 | 1HGCR2F72GA084993; 1HGCR2F72GA071922 | 1HGCR2F72GA070740 | 1HGCR2F72GA092074; 1HGCR2F72GA044199; 1HGCR2F72GA054179 | 1HGCR2F72GA057907 | 1HGCR2F72GA073590; 1HGCR2F72GA006763 | 1HGCR2F72GA045594; 1HGCR2F72GA001711; 1HGCR2F72GA021604 | 1HGCR2F72GA063741; 1HGCR2F72GA063447 | 1HGCR2F72GA019531

1HGCR2F72GA098750; 1HGCR2F72GA041464

1HGCR2F72GA068776 | 1HGCR2F72GA050178 | 1HGCR2F72GA031565 | 1HGCR2F72GA061357

1HGCR2F72GA094214

1HGCR2F72GA068681 | 1HGCR2F72GA085397; 1HGCR2F72GA009551 | 1HGCR2F72GA092463 | 1HGCR2F72GA098909

1HGCR2F72GA003913; 1HGCR2F72GA080815 | 1HGCR2F72GA052335 | 1HGCR2F72GA097789; 1HGCR2F72GA086405 | 1HGCR2F72GA002874 | 1HGCR2F72GA081169; 1HGCR2F72GA061598 | 1HGCR2F72GA050472 | 1HGCR2F72GA063397; 1HGCR2F72GA004298 | 1HGCR2F72GA092852 | 1HGCR2F72GA087683 | 1HGCR2F72GA084279 | 1HGCR2F72GA020596 | 1HGCR2F72GA010652 | 1HGCR2F72GA052190 | 1HGCR2F72GA056238 | 1HGCR2F72GA050312 | 1HGCR2F72GA057700 | 1HGCR2F72GA026737 | 1HGCR2F72GA044493 | 1HGCR2F72GA019447 | 1HGCR2F72GA056465 | 1HGCR2F72GA020131 | 1HGCR2F72GA060225 | 1HGCR2F72GA043103 | 1HGCR2F72GA074920 | 1HGCR2F72GA099431; 1HGCR2F72GA011350

1HGCR2F72GA029170 | 1HGCR2F72GA012112 | 1HGCR2F72GA024180; 1HGCR2F72GA013115 | 1HGCR2F72GA037754; 1HGCR2F72GA070642 | 1HGCR2F72GA027287 | 1HGCR2F72GA009484 | 1HGCR2F72GA074108; 1HGCR2F72GA025751 | 1HGCR2F72GA017651; 1HGCR2F72GA091264; 1HGCR2F72GA028424 | 1HGCR2F72GA018458 | 1HGCR2F72GA051749 | 1HGCR2F72GA015351; 1HGCR2F72GA016242 | 1HGCR2F72GA035938; 1HGCR2F72GA072357; 1HGCR2F72GA038919; 1HGCR2F72GA086212 | 1HGCR2F72GA082869 | 1HGCR2F72GA097257; 1HGCR2F72GA054697 | 1HGCR2F72GA013146 | 1HGCR2F72GA065005; 1HGCR2F72GA074271

1HGCR2F72GA089904; 1HGCR2F72GA085772; 1HGCR2F72GA037981; 1HGCR2F72GA088784 | 1HGCR2F72GA084086 | 1HGCR2F72GA021635; 1HGCR2F72GA087196 | 1HGCR2F72GA064162; 1HGCR2F72GA024275 | 1HGCR2F72GA003331; 1HGCR2F72GA069460 | 1HGCR2F72GA095654; 1HGCR2F72GA003085

1HGCR2F72GA024986; 1HGCR2F72GA026642; 1HGCR2F72GA098246 | 1HGCR2F72GA074545; 1HGCR2F72GA085450 | 1HGCR2F72GA090602; 1HGCR2F72GA035180 | 1HGCR2F72GA073136 | 1HGCR2F72GA094858; 1HGCR2F72GA010408

1HGCR2F72GA031999 | 1HGCR2F72GA086887 | 1HGCR2F72GA031016; 1HGCR2F72GA068793

1HGCR2F72GA045241; 1HGCR2F72GA040315; 1HGCR2F72GA000560 | 1HGCR2F72GA091930 | 1HGCR2F72GA013650 | 1HGCR2F72GA023207 | 1HGCR2F72GA031582 | 1HGCR2F72GA080944 | 1HGCR2F72GA022381 | 1HGCR2F72GA016452 | 1HGCR2F72GA025264 | 1HGCR2F72GA028262; 1HGCR2F72GA071869 | 1HGCR2F72GA056501; 1HGCR2F72GA000607; 1HGCR2F72GA052514; 1HGCR2F72GA028925; 1HGCR2F72GA021571; 1HGCR2F72GA029962; 1HGCR2F72GA091846 | 1HGCR2F72GA079101 | 1HGCR2F72GA071225 | 1HGCR2F72GA019996 | 1HGCR2F72GA033428; 1HGCR2F72GA037902

1HGCR2F72GA027855; 1HGCR2F72GA070933; 1HGCR2F72GA082631 | 1HGCR2F72GA098859 | 1HGCR2F72GA050276; 1HGCR2F72GA067336; 1HGCR2F72GA093869; 1HGCR2F72GA071712; 1HGCR2F72GA055350; 1HGCR2F72GA078689 | 1HGCR2F72GA037804 | 1HGCR2F72GA060659; 1HGCR2F72GA039195 | 1HGCR2F72GA007704 | 1HGCR2F72GA058474 | 1HGCR2F72GA067403 | 1HGCR2F72GA027158 | 1HGCR2F72GA042937; 1HGCR2F72GA070723

1HGCR2F72GA022428

1HGCR2F72GA094228; 1HGCR2F72GA031291 | 1HGCR2F72GA055915 | 1HGCR2F72GA084864 | 1HGCR2F72GA025555; 1HGCR2F72GA059267 | 1HGCR2F72GA018704 | 1HGCR2F72GA091278 | 1HGCR2F72GA069880 | 1HGCR2F72GA001904; 1HGCR2F72GA062735 | 1HGCR2F72GA075307 | 1HGCR2F72GA011171 | 1HGCR2F72GA073024 | 1HGCR2F72GA013051 | 1HGCR2F72GA020386 | 1HGCR2F72GA092060 | 1HGCR2F72GA068907; 1HGCR2F72GA036491; 1HGCR2F72GA034093 | 1HGCR2F72GA092527; 1HGCR2F72GA000302 | 1HGCR2F72GA024552; 1HGCR2F72GA054019 | 1HGCR2F72GA046020 | 1HGCR2F72GA015057 | 1HGCR2F72GA018377 | 1HGCR2F72GA036099; 1HGCR2F72GA051184 | 1HGCR2F72GA090549

1HGCR2F72GA040234 | 1HGCR2F72GA094648 | 1HGCR2F72GA069491; 1HGCR2F72GA036670 | 1HGCR2F72GA067210 | 1HGCR2F72GA058863 | 1HGCR2F72GA044588 | 1HGCR2F72GA098179; 1HGCR2F72GA008688 | 1HGCR2F72GA080474

1HGCR2F72GA054408 | 1HGCR2F72GA023854 | 1HGCR2F72GA082256 | 1HGCR2F72GA060046 | 1HGCR2F72GA084377

1HGCR2F72GA082936 | 1HGCR2F72GA069233 | 1HGCR2F72GA096478 | 1HGCR2F72GA021490 | 1HGCR2F72GA098229

1HGCR2F72GA064890

1HGCR2F72GA081463 | 1HGCR2F72GA058958 | 1HGCR2F72GA074450 | 1HGCR2F72GA009744 | 1HGCR2F72GA053940; 1HGCR2F72GA066381; 1HGCR2F72GA058698; 1HGCR2F72GA037365 | 1HGCR2F72GA005550 | 1HGCR2F72GA078532 | 1HGCR2F72GA085710; 1HGCR2F72GA010134; 1HGCR2F72GA092088; 1HGCR2F72GA066798 | 1HGCR2F72GA017293 | 1HGCR2F72GA083200 | 1HGCR2F72GA060337

1HGCR2F72GA008822 | 1HGCR2F72GA046759

1HGCR2F72GA022445; 1HGCR2F72GA049953 | 1HGCR2F72GA030240 | 1HGCR2F72GA011316 | 1HGCR2F72GA082497 | 1HGCR2F72GA080362; 1HGCR2F72GA019027 | 1HGCR2F72GA028374; 1HGCR2F72GA011753 | 1HGCR2F72GA087635; 1HGCR2F72GA055588 | 1HGCR2F72GA072200 | 1HGCR2F72GA059303 | 1HGCR2F72GA004463 | 1HGCR2F72GA038872 | 1HGCR2F72GA064100 | 1HGCR2F72GA074805 | 1HGCR2F72GA044574 | 1HGCR2F72GA065392; 1HGCR2F72GA042582 | 1HGCR2F72GA094102 | 1HGCR2F72GA003572; 1HGCR2F72GA019108; 1HGCR2F72GA029427 | 1HGCR2F72GA003720 | 1HGCR2F72GA034255 | 1HGCR2F72GA010098 | 1HGCR2F72GA035860 | 1HGCR2F72GA096559 | 1HGCR2F72GA030447; 1HGCR2F72GA072505; 1HGCR2F72GA013132 | 1HGCR2F72GA055901

1HGCR2F72GA099400; 1HGCR2F72GA071970 | 1HGCR2F72GA027810 | 1HGCR2F72GA033140; 1HGCR2F72GA061326; 1HGCR2F72GA012160; 1HGCR2F72GA055218 | 1HGCR2F72GA026091 | 1HGCR2F72GA093208; 1HGCR2F72GA053548

1HGCR2F72GA086288 | 1HGCR2F72GA070043 | 1HGCR2F72GA030156 | 1HGCR2F72GA094309 | 1HGCR2F72GA038113 | 1HGCR2F72GA055316; 1HGCR2F72GA045918 | 1HGCR2F72GA052688 | 1HGCR2F72GA013020; 1HGCR2F72GA096318; 1HGCR2F72GA096366; 1HGCR2F72GA097291; 1HGCR2F72GA013695 | 1HGCR2F72GA031579; 1HGCR2F72GA091975; 1HGCR2F72GA079695; 1HGCR2F72GA047118 | 1HGCR2F72GA004219 | 1HGCR2F72GA026947; 1HGCR2F72GA099977 | 1HGCR2F72GA056577; 1HGCR2F72GA071841; 1HGCR2F72GA086940 | 1HGCR2F72GA030268 | 1HGCR2F72GA020680 | 1HGCR2F72GA032537 | 1HGCR2F72GA067420 | 1HGCR2F72GA071578 | 1HGCR2F72GA028942 | 1HGCR2F72GA016872 | 1HGCR2F72GA019139 | 1HGCR2F72GA032165 | 1HGCR2F72GA075050 | 1HGCR2F72GA098084 | 1HGCR2F72GA085934; 1HGCR2F72GA000994 | 1HGCR2F72GA037978; 1HGCR2F72GA049161 | 1HGCR2F72GA078563 | 1HGCR2F72GA093595; 1HGCR2F72GA037219 | 1HGCR2F72GA003426 | 1HGCR2F72GA041318; 1HGCR2F72GA099753 | 1HGCR2F72GA086937 | 1HGCR2F72GA095900; 1HGCR2F72GA076098; 1HGCR2F72GA066753 | 1HGCR2F72GA047331; 1HGCR2F72GA004317 | 1HGCR2F72GA096576 | 1HGCR2F72GA090986; 1HGCR2F72GA066087 | 1HGCR2F72GA002714 | 1HGCR2F72GA057664 | 1HGCR2F72GA027094 | 1HGCR2F72GA076005

1HGCR2F72GA018749 | 1HGCR2F72GA045076 | 1HGCR2F72GA072231

1HGCR2F72GA047121 | 1HGCR2F72GA005628; 1HGCR2F72GA065876 | 1HGCR2F72GA049273; 1HGCR2F72GA003832

1HGCR2F72GA000266 | 1HGCR2F72GA026219 | 1HGCR2F72GA079986 | 1HGCR2F72GA091703; 1HGCR2F72GA083388 | 1HGCR2F72GA049631; 1HGCR2F72GA000039; 1HGCR2F72GA094830 | 1HGCR2F72GA083486 | 1HGCR2F72GA064078; 1HGCR2F72GA072553 | 1HGCR2F72GA011011; 1HGCR2F72GA069054 | 1HGCR2F72GA057650 | 1HGCR2F72GA094035 | 1HGCR2F72GA021618 | 1HGCR2F72GA086176 | 1HGCR2F72GA085528 | 1HGCR2F72GA047409; 1HGCR2F72GA020520; 1HGCR2F72GA045661; 1HGCR2F72GA052917 | 1HGCR2F72GA093662 | 1HGCR2F72GA092530; 1HGCR2F72GA063593 | 1HGCR2F72GA073668; 1HGCR2F72GA006553; 1HGCR2F72GA097842 | 1HGCR2F72GA070298 | 1HGCR2F72GA076442 | 1HGCR2F72GA036961

1HGCR2F72GA058409; 1HGCR2F72GA076649; 1HGCR2F72GA006813 | 1HGCR2F72GA065683 | 1HGCR2F72GA024132; 1HGCR2F72GA024292 | 1HGCR2F72GA044834 | 1HGCR2F72GA015835

1HGCR2F72GA095993; 1HGCR2F72GA097307 | 1HGCR2F72GA083617

1HGCR2F72GA017360; 1HGCR2F72GA040055; 1HGCR2F72GA018217

1HGCR2F72GA057308 | 1HGCR2F72GA009694 | 1HGCR2F72GA097047 | 1HGCR2F72GA032053; 1HGCR2F72GA046051 | 1HGCR2F72GA000977

1HGCR2F72GA099266; 1HGCR2F72GA046826 | 1HGCR2F72GA007573 | 1HGCR2F72GA078952; 1HGCR2F72GA024048; 1HGCR2F72GA050097 | 1HGCR2F72GA051363 | 1HGCR2F72GA069832; 1HGCR2F72GA062721 | 1HGCR2F72GA016015 | 1HGCR2F72GA097615 | 1HGCR2F72GA092785 | 1HGCR2F72GA099476; 1HGCR2F72GA077297; 1HGCR2F72GA073248

1HGCR2F72GA049595 | 1HGCR2F72GA034594 | 1HGCR2F72GA005192; 1HGCR2F72GA054618 | 1HGCR2F72GA028407; 1HGCR2F72GA010750 | 1HGCR2F72GA069720; 1HGCR2F72GA022266; 1HGCR2F72GA008027 | 1HGCR2F72GA087621 | 1HGCR2F72GA001708 | 1HGCR2F72GA035356 | 1HGCR2F72GA016516 | 1HGCR2F72GA012529; 1HGCR2F72GA039262; 1HGCR2F72GA058720 | 1HGCR2F72GA078255; 1HGCR2F72GA026429 | 1HGCR2F72GA057583

1HGCR2F72GA075517 | 1HGCR2F72GA042341; 1HGCR2F72GA094732 | 1HGCR2F72GA062010; 1HGCR2F72GA097436 | 1HGCR2F72GA058569; 1HGCR2F72GA084024 | 1HGCR2F72GA058846; 1HGCR2F72GA088316 | 1HGCR2F72GA077803 | 1HGCR2F72GA091992

1HGCR2F72GA057955 | 1HGCR2F72GA043294 | 1HGCR2F72GA003345 | 1HGCR2F72GA076408 | 1HGCR2F72GA049886; 1HGCR2F72GA000431 | 1HGCR2F72GA088574 | 1HGCR2F72GA014961 | 1HGCR2F72GA018881 | 1HGCR2F72GA098506 | 1HGCR2F72GA013180; 1HGCR2F72GA085402

1HGCR2F72GA047636 | 1HGCR2F72GA041710; 1HGCR2F72GA055011; 1HGCR2F72GA070172 | 1HGCR2F72GA043179 | 1HGCR2F72GA077087 | 1HGCR2F72GA066073 | 1HGCR2F72GA032117 | 1HGCR2F72GA099820 | 1HGCR2F72GA041299 | 1HGCR2F72GA000932 | 1HGCR2F72GA051329 | 1HGCR2F72GA033011

1HGCR2F72GA092558 | 1HGCR2F72GA059270; 1HGCR2F72GA092902 | 1HGCR2F72GA029542 | 1HGCR2F72GA096562 | 1HGCR2F72GA003104

1HGCR2F72GA049192 | 1HGCR2F72GA019609; 1HGCR2F72GA037298; 1HGCR2F72GA064498

1HGCR2F72GA087599 | 1HGCR2F72GA072648; 1HGCR2F72GA086436

1HGCR2F72GA005886; 1HGCR2F72GA021070 | 1HGCR2F72GA046356; 1HGCR2F72GA036846 | 1HGCR2F72GA087036; 1HGCR2F72GA051234 | 1HGCR2F72GA053694; 1HGCR2F72GA072780 | 1HGCR2F72GA066512 | 1HGCR2F72GA001630; 1HGCR2F72GA039164; 1HGCR2F72GA074397; 1HGCR2F72GA087490 | 1HGCR2F72GA078207; 1HGCR2F72GA078479 | 1HGCR2F72GA061438 | 1HGCR2F72GA011610; 1HGCR2F72GA043084; 1HGCR2F72GA077817 | 1HGCR2F72GA030030 | 1HGCR2F72GA036703 | 1HGCR2F72GA053663 | 1HGCR2F72GA014071; 1HGCR2F72GA036068 | 1HGCR2F72GA078210 | 1HGCR2F72GA007055 | 1HGCR2F72GA029718 | 1HGCR2F72GA035681 | 1HGCR2F72GA096397; 1HGCR2F72GA013471 | 1HGCR2F72GA049483 | 1HGCR2F72GA066915; 1HGCR2F72GA000851 | 1HGCR2F72GA096335; 1HGCR2F72GA022848

1HGCR2F72GA029850 | 1HGCR2F72GA002163 | 1HGCR2F72GA020338 | 1HGCR2F72GA065666

1HGCR2F72GA025359 | 1HGCR2F72GA092334; 1HGCR2F72GA078983 | 1HGCR2F72GA087974 | 1HGCR2F72GA063626; 1HGCR2F72GA003541 | 1HGCR2F72GA009226; 1HGCR2F72GA022333 | 1HGCR2F72GA045613; 1HGCR2F72GA049712; 1HGCR2F72GA085352

1HGCR2F72GA028732; 1HGCR2F72GA089157

1HGCR2F72GA024728 | 1HGCR2F72GA063156; 1HGCR2F72GA011767 | 1HGCR2F72GA095895 | 1HGCR2F72GA092799 | 1HGCR2F72GA067630; 1HGCR2F72GA079745 | 1HGCR2F72GA006178 | 1HGCR2F72GA099736 | 1HGCR2F72GA067742; 1HGCR2F72GA035082 | 1HGCR2F72GA037995 | 1HGCR2F72GA032957; 1HGCR2F72GA034210 | 1HGCR2F72GA023966; 1HGCR2F72GA020050 | 1HGCR2F72GA093838 | 1HGCR2F72GA089336 | 1HGCR2F72GA028326 | 1HGCR2F72GA027614 | 1HGCR2F72GA063786 | 1HGCR2F72GA031372

1HGCR2F72GA003197 | 1HGCR2F72GA053078 | 1HGCR2F72GA091104

1HGCR2F72GA021425; 1HGCR2F72GA089479; 1HGCR2F72GA057762 | 1HGCR2F72GA045451 | 1HGCR2F72GA038841; 1HGCR2F72GA058233 | 1HGCR2F72GA055977; 1HGCR2F72GA001336 | 1HGCR2F72GA015026 | 1HGCR2F72GA071502 | 1HGCR2F72GA087053; 1HGCR2F72GA034997; 1HGCR2F72GA082760; 1HGCR2F72GA002020 | 1HGCR2F72GA093337 | 1HGCR2F72GA038368 | 1HGCR2F72GA061181 | 1HGCR2F72GA093449; 1HGCR2F72GA000803; 1HGCR2F72GA062332

1HGCR2F72GA095699 | 1HGCR2F72GA095234 | 1HGCR2F72GA015656; 1HGCR2F72GA090311 | 1HGCR2F72GA083892 | 1HGCR2F72GA052982 | 1HGCR2F72GA082354 | 1HGCR2F72GA009680 | 1HGCR2F72GA016564 | 1HGCR2F72GA066011; 1HGCR2F72GA000025; 1HGCR2F72GA075582; 1HGCR2F72GA044283; 1HGCR2F72GA094200 | 1HGCR2F72GA081351 | 1HGCR2F72GA095766 | 1HGCR2F72GA091510 | 1HGCR2F72GA090633 | 1HGCR2F72GA021814 | 1HGCR2F72GA082368; 1HGCR2F72GA051203; 1HGCR2F72GA037401; 1HGCR2F72GA069409 | 1HGCR2F72GA062038 | 1HGCR2F72GA000106; 1HGCR2F72GA088526 | 1HGCR2F72GA032540; 1HGCR2F72GA020128; 1HGCR2F72GA053114 | 1HGCR2F72GA031601 | 1HGCR2F72GA018363 | 1HGCR2F72GA077252

1HGCR2F72GA025314 | 1HGCR2F72GA045224 | 1HGCR2F72GA098621 | 1HGCR2F72GA069801 | 1HGCR2F72GA083553; 1HGCR2F72GA078658; 1HGCR2F72GA008111; 1HGCR2F72GA047992; 1HGCR2F72GA015964 | 1HGCR2F72GA065800 | 1HGCR2F72GA042713

1HGCR2F72GA008738 | 1HGCR2F72GA075078; 1HGCR2F72GA005418 | 1HGCR2F72GA059866; 1HGCR2F72GA088588

1HGCR2F72GA087988 | 1HGCR2F72GA076439; 1HGCR2F72GA004186; 1HGCR2F72GA008853; 1HGCR2F72GA066560; 1HGCR2F72GA000784 | 1HGCR2F72GA010781 | 1HGCR2F72GA077302; 1HGCR2F72GA072956 | 1HGCR2F72GA020579; 1HGCR2F72GA060693 | 1HGCR2F72GA018475; 1HGCR2F72GA035454; 1HGCR2F72GA027421 | 1HGCR2F72GA006634 | 1HGCR2F72GA093127 | 1HGCR2F72GA070656 | 1HGCR2F72GA028083; 1HGCR2F72GA039570; 1HGCR2F72GA052030; 1HGCR2F72GA094990 | 1HGCR2F72GA002602; 1HGCR2F72GA017861 | 1HGCR2F72GA035034; 1HGCR2F72GA045868; 1HGCR2F72GA099445 | 1HGCR2F72GA062413; 1HGCR2F72GA020517

1HGCR2F72GA053890; 1HGCR2F72GA075355; 1HGCR2F72GA068583; 1HGCR2F72GA048107 | 1HGCR2F72GA047040; 1HGCR2F72GA006388

1HGCR2F72GA003894 | 1HGCR2F72GA081057; 1HGCR2F72GA015589 | 1HGCR2F72GA059740; 1HGCR2F72GA075663 | 1HGCR2F72GA005306 | 1HGCR2F72GA015009 | 1HGCR2F72GA024129 | 1HGCR2F72GA001501 | 1HGCR2F72GA043005 | 1HGCR2F72GA050701

1HGCR2F72GA039049

1HGCR2F72GA022123 | 1HGCR2F72GA077106 | 1HGCR2F72GA006777; 1HGCR2F72GA063576; 1HGCR2F72GA008366 | 1HGCR2F72GA059222 | 1HGCR2F72GA038399; 1HGCR2F72GA073377 | 1HGCR2F72GA072228 | 1HGCR2F72GA066672 | 1HGCR2F72GA046101 | 1HGCR2F72GA019321 | 1HGCR2F72GA022140 | 1HGCR2F72GA066820 | 1HGCR2F72GA038354 | 1HGCR2F72GA009677 | 1HGCR2F72GA072651; 1HGCR2F72GA023983

1HGCR2F72GA015320 | 1HGCR2F72GA003023; 1HGCR2F72GA076456 | 1HGCR2F72GA096304; 1HGCR2F72GA029444 | 1HGCR2F72GA012434; 1HGCR2F72GA018640; 1HGCR2F72GA056336

1HGCR2F72GA096593; 1HGCR2F72GA036118 | 1HGCR2F72GA059253

1HGCR2F72GA047412

1HGCR2F72GA014880 | 1HGCR2F72GA009503 | 1HGCR2F72GA025135

1HGCR2F72GA097470; 1HGCR2F72GA026270; 1HGCR2F72GA007251 | 1HGCR2F72GA028200 | 1HGCR2F72GA064291; 1HGCR2F72GA052657; 1HGCR2F72GA074030 | 1HGCR2F72GA054540 | 1HGCR2F72GA094570; 1HGCR2F72GA046017 | 1HGCR2F72GA028410; 1HGCR2F72GA023479; 1HGCR2F72GA070074 | 1HGCR2F72GA002793 | 1HGCR2F72GA079924 | 1HGCR2F72GA066770; 1HGCR2F72GA052142; 1HGCR2F72GA026026 | 1HGCR2F72GA031159; 1HGCR2F72GA014930; 1HGCR2F72GA011459 | 1HGCR2F72GA078398 | 1HGCR2F72GA098926; 1HGCR2F72GA096836 | 1HGCR2F72GA058037; 1HGCR2F72GA028343 | 1HGCR2F72GA024499 | 1HGCR2F72GA056823; 1HGCR2F72GA043960 | 1HGCR2F72GA097145 | 1HGCR2F72GA000686 | 1HGCR2F72GA070415 | 1HGCR2F72GA028584; 1HGCR2F72GA001725 | 1HGCR2F72GA045725; 1HGCR2F72GA079003; 1HGCR2F72GA060516; 1HGCR2F72GA079308 | 1HGCR2F72GA055512; 1HGCR2F72GA003815; 1HGCR2F72GA061455 | 1HGCR2F72GA067448 | 1HGCR2F72GA099137 | 1HGCR2F72GA066784; 1HGCR2F72GA076294 | 1HGCR2F72GA098649 | 1HGCR2F72GA009629; 1HGCR2F72GA006195 | 1HGCR2F72GA040590; 1HGCR2F72GA023045

1HGCR2F72GA026463 | 1HGCR2F72GA070365 | 1HGCR2F72GA006942

1HGCR2F72GA044784; 1HGCR2F72GA028827; 1HGCR2F72GA082550 | 1HGCR2F72GA011672 | 1HGCR2F72GA078482 | 1HGCR2F72GA089613 | 1HGCR2F72GA051623 | 1HGCR2F72GA023188; 1HGCR2F72GA041609 | 1HGCR2F72GA093855 | 1HGCR2F72GA069961 | 1HGCR2F72GA075470; 1HGCR2F72GA081883 | 1HGCR2F72GA031789

1HGCR2F72GA006164 | 1HGCR2F72GA006312; 1HGCR2F72GA022168 | 1HGCR2F72GA008691 | 1HGCR2F72GA083908 | 1HGCR2F72GA065179 | 1HGCR2F72GA015804 | 1HGCR2F72GA095637

1HGCR2F72GA051086; 1HGCR2F72GA099574 | 1HGCR2F72GA092642; 1HGCR2F72GA030139 | 1HGCR2F72GA072066; 1HGCR2F72GA038905

1HGCR2F72GA079020 | 1HGCR2F72GA071838; 1HGCR2F72GA093015 | 1HGCR2F72GA059981 | 1HGCR2F72GA039617 | 1HGCR2F72GA079468 | 1HGCR2F72GA050763 | 1HGCR2F72GA074724 | 1HGCR2F72GA011039; 1HGCR2F72GA057518 | 1HGCR2F72GA051170 | 1HGCR2F72GA022784; 1HGCR2F72GA061620; 1HGCR2F72GA034949 | 1HGCR2F72GA049046 | 1HGCR2F72GA018444 | 1HGCR2F72GA013499 | 1HGCR2F72GA011560 | 1HGCR2F72GA095184 | 1HGCR2F72GA035826 | 1HGCR2F72GA056398; 1HGCR2F72GA073847; 1HGCR2F72GA040427; 1HGCR2F72GA032120; 1HGCR2F72GA025054; 1HGCR2F72GA008917 | 1HGCR2F72GA017276 | 1HGCR2F72GA036510 | 1HGCR2F72GA020226 | 1HGCR2F72GA025099 | 1HGCR2F72GA049435 | 1HGCR2F72GA092432; 1HGCR2F72GA063707; 1HGCR2F72GA042291; 1HGCR2F72GA065523 | 1HGCR2F72GA052948

1HGCR2F72GA055879; 1HGCR2F72GA086761; 1HGCR2F72GA068910 | 1HGCR2F72GA052836 | 1HGCR2F72GA096433 | 1HGCR2F72GA047779 | 1HGCR2F72GA037012 | 1HGCR2F72GA003135; 1HGCR2F72GA070558 | 1HGCR2F72GA011929; 1HGCR2F72GA092933; 1HGCR2F72GA028858 | 1HGCR2F72GA070253 | 1HGCR2F72GA012711; 1HGCR2F72GA061200; 1HGCR2F72GA021277 | 1HGCR2F72GA050326 | 1HGCR2F72GA027483; 1HGCR2F72GA017830 | 1HGCR2F72GA082175; 1HGCR2F72GA083956 | 1HGCR2F72GA043604 | 1HGCR2F72GA044235; 1HGCR2F72GA028701 | 1HGCR2F72GA028293 | 1HGCR2F72GA030903 | 1HGCR2F72GA031081 | 1HGCR2F72GA096156 | 1HGCR2F72GA066039 | 1HGCR2F72GA046776 | 1HGCR2F72GA084735; 1HGCR2F72GA098831 | 1HGCR2F72GA056045

1HGCR2F72GA022672 | 1HGCR2F72GA076358 | 1HGCR2F72GA028682 | 1HGCR2F72GA096626 | 1HGCR2F72GA020243; 1HGCR2F72GA039293 | 1HGCR2F72GA029346; 1HGCR2F72GA050455; 1HGCR2F72GA083004 | 1HGCR2F72GA076859 | 1HGCR2F72GA082709; 1HGCR2F72GA001496 | 1HGCR2F72GA018590; 1HGCR2F72GA098361; 1HGCR2F72GA016399; 1HGCR2F72GA087165 | 1HGCR2F72GA002843; 1HGCR2F72GA039147 | 1HGCR2F72GA094150 | 1HGCR2F72GA063013 | 1HGCR2F72GA086856; 1HGCR2F72GA097632 | 1HGCR2F72GA099588 | 1HGCR2F72GA081141 | 1HGCR2F72GA068387 | 1HGCR2F72GA023532

1HGCR2F72GA006505; 1HGCR2F72GA051444 | 1HGCR2F72GA049080; 1HGCR2F72GA045191 | 1HGCR2F72GA036927 | 1HGCR2F72GA014443 | 1HGCR2F72GA046096 | 1HGCR2F72GA027564; 1HGCR2F72GA023594 | 1HGCR2F72GA008206; 1HGCR2F72GA013440; 1HGCR2F72GA051766 | 1HGCR2F72GA042680; 1HGCR2F72GA086002 | 1HGCR2F72GA094049

1HGCR2F72GA057003; 1HGCR2F72GA035793 | 1HGCR2F72GA085545; 1HGCR2F72GA041058 | 1HGCR2F72GA082094 | 1HGCR2F72GA096142; 1HGCR2F72GA041903; 1HGCR2F72GA099851 | 1HGCR2F72GA048608; 1HGCR2F72GA015513; 1HGCR2F72GA076814 | 1HGCR2F72GA053534 | 1HGCR2F72GA044252 | 1HGCR2F72GA002048; 1HGCR2F72GA077963; 1HGCR2F72GA066509; 1HGCR2F72GA087277; 1HGCR2F72GA007864 | 1HGCR2F72GA064873 | 1HGCR2F72GA024289 | 1HGCR2F72GA028973 | 1HGCR2F72GA087960; 1HGCR2F72GA060158 | 1HGCR2F72GA067627; 1HGCR2F72GA016208

1HGCR2F72GA052609 | 1HGCR2F72GA027693

1HGCR2F72GA094553; 1HGCR2F72GA006147 | 1HGCR2F72GA044591 | 1HGCR2F72GA059477; 1HGCR2F72GA037690 | 1HGCR2F72GA009775 | 1HGCR2F72GA041139; 1HGCR2F72GA087294; 1HGCR2F72GA059723 | 1HGCR2F72GA058376 | 1HGCR2F72GA025653

1HGCR2F72GA008433; 1HGCR2F72GA057566 | 1HGCR2F72GA035017

1HGCR2F72GA081317 | 1HGCR2F72GA099994 | 1HGCR2F72GA091698 | 1HGCR2F72GA093001 | 1HGCR2F72GA057812; 1HGCR2F72GA047295 | 1HGCR2F72GA016256 | 1HGCR2F72GA012532 | 1HGCR2F72GA071273; 1HGCR2F72GA026494; 1HGCR2F72GA026849; 1HGCR2F72GA061634

1HGCR2F72GA019089; 1HGCR2F72GA094889 | 1HGCR2F72GA042694 | 1HGCR2F72GA070804; 1HGCR2F72GA003944 | 1HGCR2F72GA084301; 1HGCR2F72GA029251; 1HGCR2F72GA030237; 1HGCR2F72GA074464 | 1HGCR2F72GA079194

1HGCR2F72GA015723 | 1HGCR2F72GA026561; 1HGCR2F72GA021845; 1HGCR2F72GA099641 | 1HGCR2F72GA075744 | 1HGCR2F72GA058765 | 1HGCR2F72GA039665; 1HGCR2F72GA053419 | 1HGCR2F72GA011526 | 1HGCR2F72GA039066; 1HGCR2F72GA081706; 1HGCR2F72GA026575 | 1HGCR2F72GA098988 | 1HGCR2F72GA038323 | 1HGCR2F72GA095623 | 1HGCR2F72GA011834 | 1HGCR2F72GA042839; 1HGCR2F72GA080104 | 1HGCR2F72GA044509; 1HGCR2F72GA056210; 1HGCR2F72GA002387 | 1HGCR2F72GA081799

1HGCR2F72GA056370; 1HGCR2F72GA052741 | 1HGCR2F72GA099557 | 1HGCR2F72GA043893; 1HGCR2F72GA073881; 1HGCR2F72GA037849 | 1HGCR2F72GA000638; 1HGCR2F72GA009372 | 1HGCR2F72GA059771

1HGCR2F72GA010165 | 1HGCR2F72GA006262; 1HGCR2F72GA076215 | 1HGCR2F72GA031355 | 1HGCR2F72GA011025 | 1HGCR2F72GA001837 | 1HGCR2F72GA075758 | 1HGCR2F72GA035776 | 1HGCR2F72GA006309; 1HGCR2F72GA002454 | 1HGCR2F72GA071189; 1HGCR2F72GA058314; 1HGCR2F72GA044333 | 1HGCR2F72GA019125 | 1HGCR2F72GA008058; 1HGCR2F72GA002518; 1HGCR2F72GA061066; 1HGCR2F72GA035373; 1HGCR2F72GA051721; 1HGCR2F72GA076084 | 1HGCR2F72GA040833 | 1HGCR2F72GA019934 | 1HGCR2F72GA009887; 1HGCR2F72GA044638 | 1HGCR2F72GA091135

1HGCR2F72GA089627 | 1HGCR2F72GA089658 | 1HGCR2F72GA015298 | 1HGCR2F72GA036197

1HGCR2F72GA011977 | 1HGCR2F72GA078708; 1HGCR2F72GA080233 | 1HGCR2F72GA089045 | 1HGCR2F72GA065621 | 1HGCR2F72GA042954 | 1HGCR2F72GA061682; 1HGCR2F72GA066722; 1HGCR2F72GA023773 | 1HGCR2F72GA096125 | 1HGCR2F72GA035924; 1HGCR2F72GA063125 | 1HGCR2F72GA097839 | 1HGCR2F72GA018914 | 1HGCR2F72GA026141

1HGCR2F72GA047944; 1HGCR2F72GA057860 | 1HGCR2F72GA015947; 1HGCR2F72GA069121; 1HGCR2F72GA011736 | 1HGCR2F72GA033932 | 1HGCR2F72GA078854

1HGCR2F72GA070351; 1HGCR2F72GA053999 | 1HGCR2F72GA079423 | 1HGCR2F72GA086419 | 1HGCR2F72GA034160 | 1HGCR2F72GA051900 | 1HGCR2F72GA098456 | 1HGCR2F72GA060239 | 1HGCR2F72GA032439 | 1HGCR2F72GA006679; 1HGCR2F72GA064372 | 1HGCR2F72GA069958 | 1HGCR2F72GA005516 | 1HGCR2F72GA033574; 1HGCR2F72GA015124; 1HGCR2F72GA007511; 1HGCR2F72GA025877 | 1HGCR2F72GA080054 | 1HGCR2F72GA019268

1HGCR2F72GA079597 | 1HGCR2F72GA065635 | 1HGCR2F72GA084508 | 1HGCR2F72GA077932 | 1HGCR2F72GA088722; 1HGCR2F72GA062878 | 1HGCR2F72GA008920 | 1HGCR2F72GA005595

1HGCR2F72GA035101; 1HGCR2F72GA033624 | 1HGCR2F72GA067935; 1HGCR2F72GA054814 | 1HGCR2F72GA043070; 1HGCR2F72GA073816 | 1HGCR2F72GA005953 | 1HGCR2F72GA075100 | 1HGCR2F72GA056899 | 1HGCR2F72GA013325

1HGCR2F72GA047877 | 1HGCR2F72GA000042; 1HGCR2F72GA009565 | 1HGCR2F72GA048186 | 1HGCR2F72GA096514 | 1HGCR2F72GA048673 | 1HGCR2F72GA073699 | 1HGCR2F72GA033512 | 1HGCR2F72GA094827 | 1HGCR2F72GA007881 | 1HGCR2F72GA035132; 1HGCR2F72GA064226 | 1HGCR2F72GA048009; 1HGCR2F72GA039696 | 1HGCR2F72GA022798 | 1HGCR2F72GA016502; 1HGCR2F72GA022817; 1HGCR2F72GA001188 | 1HGCR2F72GA047717; 1HGCR2F72GA051315 | 1HGCR2F72GA048060 | 1HGCR2F72GA018752 | 1HGCR2F72GA013700 | 1HGCR2F72GA084461 | 1HGCR2F72GA076117 | 1HGCR2F72GA092494 | 1HGCR2F72GA029153 | 1HGCR2F72GA061696 | 1HGCR2F72GA085951; 1HGCR2F72GA097744 | 1HGCR2F72GA048124 | 1HGCR2F72GA040069 | 1HGCR2F72GA024423 | 1HGCR2F72GA082662 | 1HGCR2F72GA038645 | 1HGCR2F72GA033655 | 1HGCR2F72GA045000 | 1HGCR2F72GA095377; 1HGCR2F72GA038984; 1HGCR2F72GA038953; 1HGCR2F72GA061519 | 1HGCR2F72GA070477; 1HGCR2F72GA007928; 1HGCR2F72GA001112 | 1HGCR2F72GA004303; 1HGCR2F72GA033283 | 1HGCR2F72GA089644; 1HGCR2F72GA022090 | 1HGCR2F72GA093340 | 1HGCR2F72GA024793; 1HGCR2F72GA099140; 1HGCR2F72GA047975 | 1HGCR2F72GA084007 | 1HGCR2F72GA016449; 1HGCR2F72GA009615 | 1HGCR2F72GA054182 | 1HGCR2F72GA090177; 1HGCR2F72GA069085 | 1HGCR2F72GA065117; 1HGCR2F72GA079647

1HGCR2F72GA095279 | 1HGCR2F72GA098697

1HGCR2F72GA029508 | 1HGCR2F72GA088865; 1HGCR2F72GA021148 | 1HGCR2F72GA001031

1HGCR2F72GA032778 | 1HGCR2F72GA048561 | 1HGCR2F72GA007766

1HGCR2F72GA035292 |