1GKLVLED9AJ1…

Gmc

Acadia

1GKLVLED9AJ172510

1GKLVLED9AJ102926 | 1GKLVLED9AJ194944 | 1GKLVLED9AJ169106 | 1GKLVLED9AJ134078; 1GKLVLED9AJ152130 | 1GKLVLED9AJ190165; 1GKLVLED9AJ139121; 1GKLVLED9AJ189291 | 1GKLVLED9AJ124487 | 1GKLVLED9AJ170076; 1GKLVLED9AJ109231 | 1GKLVLED9AJ177478 | 1GKLVLED9AJ125204

1GKLVLED9AJ170532; 1GKLVLED9AJ114767 | 1GKLVLED9AJ169770

1GKLVLED9AJ112694 | 1GKLVLED9AJ199352; 1GKLVLED9AJ124425 | 1GKLVLED9AJ175665 | 1GKLVLED9AJ188979; 1GKLVLED9AJ138650 | 1GKLVLED9AJ143430 | 1GKLVLED9AJ149244 | 1GKLVLED9AJ160325; 1GKLVLED9AJ142858

1GKLVLED9AJ160440; 1GKLVLED9AJ100304; 1GKLVLED9AJ130144 | 1GKLVLED9AJ147056 | 1GKLVLED9AJ163158 | 1GKLVLED9AJ157876 | 1GKLVLED9AJ163290; 1GKLVLED9AJ149521 | 1GKLVLED9AJ177450 | 1GKLVLED9AJ194779; 1GKLVLED9AJ191560 | 1GKLVLED9AJ133299; 1GKLVLED9AJ153648; 1GKLVLED9AJ115272

1GKLVLED9AJ194426 | 1GKLVLED9AJ132539

1GKLVLED9AJ118141 | 1GKLVLED9AJ145758 | 1GKLVLED9AJ187315

1GKLVLED9AJ197830; 1GKLVLED9AJ181921 | 1GKLVLED9AJ166397

1GKLVLED9AJ177996 | 1GKLVLED9AJ158770; 1GKLVLED9AJ138678; 1GKLVLED9AJ105213; 1GKLVLED9AJ153536; 1GKLVLED9AJ140673; 1GKLVLED9AJ130614

1GKLVLED9AJ137658; 1GKLVLED9AJ105924 | 1GKLVLED9AJ131813; 1GKLVLED9AJ104482 | 1GKLVLED9AJ112355 | 1GKLVLED9AJ108628; 1GKLVLED9AJ120584; 1GKLVLED9AJ180946

1GKLVLED9AJ183779 | 1GKLVLED9AJ167887; 1GKLVLED9AJ184074; 1GKLVLED9AJ113053 | 1GKLVLED9AJ107351; 1GKLVLED9AJ142262; 1GKLVLED9AJ146215; 1GKLVLED9AJ157571 | 1GKLVLED9AJ190070 | 1GKLVLED9AJ169901 | 1GKLVLED9AJ113019 | 1GKLVLED9AJ156730; 1GKLVLED9AJ106605 | 1GKLVLED9AJ102991 | 1GKLVLED9AJ102294 | 1GKLVLED9AJ196029 | 1GKLVLED9AJ165122 | 1GKLVLED9AJ148529 | 1GKLVLED9AJ126336 | 1GKLVLED9AJ163094; 1GKLVLED9AJ146571; 1GKLVLED9AJ152838

1GKLVLED9AJ184835 | 1GKLVLED9AJ186696 | 1GKLVLED9AJ131861 | 1GKLVLED9AJ128619; 1GKLVLED9AJ177514; 1GKLVLED9AJ128278; 1GKLVLED9AJ199934; 1GKLVLED9AJ137112; 1GKLVLED9AJ144352 | 1GKLVLED9AJ194362 | 1GKLVLED9AJ158753; 1GKLVLED9AJ108919 | 1GKLVLED9AJ108497 | 1GKLVLED9AJ130449 | 1GKLVLED9AJ122156 | 1GKLVLED9AJ111111 | 1GKLVLED9AJ134016; 1GKLVLED9AJ156971; 1GKLVLED9AJ142729 | 1GKLVLED9AJ112274 | 1GKLVLED9AJ101310 | 1GKLVLED9AJ100321 | 1GKLVLED9AJ137336; 1GKLVLED9AJ130354 | 1GKLVLED9AJ160938 | 1GKLVLED9AJ115322 | 1GKLVLED9AJ137255 | 1GKLVLED9AJ157344 | 1GKLVLED9AJ185807 | 1GKLVLED9AJ169283; 1GKLVLED9AJ192160; 1GKLVLED9AJ116745; 1GKLVLED9AJ176377; 1GKLVLED9AJ164083; 1GKLVLED9AJ143671; 1GKLVLED9AJ171941 | 1GKLVLED9AJ137000; 1GKLVLED9AJ176265

1GKLVLED9AJ177593 | 1GKLVLED9AJ193244 | 1GKLVLED9AJ119838 | 1GKLVLED9AJ121024 | 1GKLVLED9AJ125591 | 1GKLVLED9AJ199481; 1GKLVLED9AJ119080 | 1GKLVLED9AJ136459; 1GKLVLED9AJ109052; 1GKLVLED9AJ126000

1GKLVLED9AJ170384 | 1GKLVLED9AJ199870; 1GKLVLED9AJ170255 | 1GKLVLED9AJ152788; 1GKLVLED9AJ168232 | 1GKLVLED9AJ104188; 1GKLVLED9AJ122030; 1GKLVLED9AJ155822 | 1GKLVLED9AJ121413 | 1GKLVLED9AJ146103; 1GKLVLED9AJ171759

1GKLVLED9AJ182549 | 1GKLVLED9AJ184446; 1GKLVLED9AJ117443; 1GKLVLED9AJ128474 | 1GKLVLED9AJ197410 | 1GKLVLED9AJ107348 | 1GKLVLED9AJ145680

1GKLVLED9AJ162429 | 1GKLVLED9AJ144934 | 1GKLVLED9AJ118415 | 1GKLVLED9AJ100769; 1GKLVLED9AJ113425; 1GKLVLED9AJ166996 | 1GKLVLED9AJ100416

1GKLVLED9AJ159921; 1GKLVLED9AJ181028 | 1GKLVLED9AJ167422 | 1GKLVLED9AJ119757; 1GKLVLED9AJ103087 | 1GKLVLED9AJ101890; 1GKLVLED9AJ149759; 1GKLVLED9AJ110122 | 1GKLVLED9AJ101307; 1GKLVLED9AJ188674 | 1GKLVLED9AJ116132; 1GKLVLED9AJ131262 | 1GKLVLED9AJ194295 | 1GKLVLED9AJ116146 | 1GKLVLED9AJ181403

1GKLVLED9AJ157182 | 1GKLVLED9AJ151835

1GKLVLED9AJ160681 | 1GKLVLED9AJ164133; 1GKLVLED9AJ184155

1GKLVLED9AJ189016; 1GKLVLED9AJ106989 | 1GKLVLED9AJ186777 | 1GKLVLED9AJ128345; 1GKLVLED9AJ106880 | 1GKLVLED9AJ137482

1GKLVLED9AJ136266

1GKLVLED9AJ114607; 1GKLVLED9AJ130404 | 1GKLVLED9AJ121363; 1GKLVLED9AJ150040

1GKLVLED9AJ187606 | 1GKLVLED9AJ166187 | 1GKLVLED9AJ198816 | 1GKLVLED9AJ138647

1GKLVLED9AJ185080 | 1GKLVLED9AJ195270 | 1GKLVLED9AJ121637 | 1GKLVLED9AJ161815 | 1GKLVLED9AJ168926 | 1GKLVLED9AJ114350 | 1GKLVLED9AJ124702; 1GKLVLED9AJ193020 | 1GKLVLED9AJ116356; 1GKLVLED9AJ159580 | 1GKLVLED9AJ125896; 1GKLVLED9AJ175603; 1GKLVLED9AJ196676 | 1GKLVLED9AJ144786

1GKLVLED9AJ199044 | 1GKLVLED9AJ138504; 1GKLVLED9AJ149647 | 1GKLVLED9AJ153584 | 1GKLVLED9AJ182132 | 1GKLVLED9AJ172054; 1GKLVLED9AJ135781; 1GKLVLED9AJ108063; 1GKLVLED9AJ192787; 1GKLVLED9AJ145999

1GKLVLED9AJ177318; 1GKLVLED9AJ170305; 1GKLVLED9AJ106054 | 1GKLVLED9AJ140821 | 1GKLVLED9AJ128023 | 1GKLVLED9AJ123517; 1GKLVLED9AJ114168; 1GKLVLED9AJ104725 | 1GKLVLED9AJ133285 | 1GKLVLED9AJ175391

1GKLVLED9AJ166609 | 1GKLVLED9AJ110542; 1GKLVLED9AJ174385 | 1GKLVLED9AJ112646; 1GKLVLED9AJ162026

1GKLVLED9AJ191820; 1GKLVLED9AJ102375 | 1GKLVLED9AJ189100 | 1GKLVLED9AJ171437; 1GKLVLED9AJ154217; 1GKLVLED9AJ102344 | 1GKLVLED9AJ130810 | 1GKLVLED9AJ154945; 1GKLVLED9AJ104398 | 1GKLVLED9AJ179909; 1GKLVLED9AJ184480; 1GKLVLED9AJ124859 | 1GKLVLED9AJ169932 | 1GKLVLED9AJ149115 | 1GKLVLED9AJ155996 | 1GKLVLED9AJ169008; 1GKLVLED9AJ166383 | 1GKLVLED9AJ107169 | 1GKLVLED9AJ107673 | 1GKLVLED9AJ139751

1GKLVLED9AJ179411 | 1GKLVLED9AJ137014; 1GKLVLED9AJ186116 | 1GKLVLED9AJ189436 | 1GKLVLED9AJ174368 | 1GKLVLED9AJ187864 | 1GKLVLED9AJ131214; 1GKLVLED9AJ101386 | 1GKLVLED9AJ175553; 1GKLVLED9AJ143198 | 1GKLVLED9AJ185631 | 1GKLVLED9AJ197438 | 1GKLVLED9AJ102358 | 1GKLVLED9AJ195169

1GKLVLED9AJ108581

1GKLVLED9AJ188593; 1GKLVLED9AJ133769; 1GKLVLED9AJ102554 | 1GKLVLED9AJ113487

1GKLVLED9AJ115479; 1GKLVLED9AJ173205; 1GKLVLED9AJ147106; 1GKLVLED9AJ118379 | 1GKLVLED9AJ115417 | 1GKLVLED9AJ162866; 1GKLVLED9AJ134663 | 1GKLVLED9AJ123923 | 1GKLVLED9AJ168599; 1GKLVLED9AJ143752; 1GKLVLED9AJ185001; 1GKLVLED9AJ131875; 1GKLVLED9AJ137269 | 1GKLVLED9AJ141130 | 1GKLVLED9AJ199478 | 1GKLVLED9AJ180624; 1GKLVLED9AJ164293 | 1GKLVLED9AJ172586 | 1GKLVLED9AJ106149; 1GKLVLED9AJ163127 | 1GKLVLED9AJ103655 | 1GKLVLED9AJ156789; 1GKLVLED9AJ179621 | 1GKLVLED9AJ131147 | 1GKLVLED9AJ196886 | 1GKLVLED9AJ128720 | 1GKLVLED9AJ173110 | 1GKLVLED9AJ136719 | 1GKLVLED9AJ197486 | 1GKLVLED9AJ175827; 1GKLVLED9AJ137465; 1GKLVLED9AJ167159; 1GKLVLED9AJ172068; 1GKLVLED9AJ192076; 1GKLVLED9AJ165721 | 1GKLVLED9AJ168828; 1GKLVLED9AJ105633; 1GKLVLED9AJ172233 | 1GKLVLED9AJ166948 | 1GKLVLED9AJ158655 | 1GKLVLED9AJ128104; 1GKLVLED9AJ128071 | 1GKLVLED9AJ120052 | 1GKLVLED9AJ142309; 1GKLVLED9AJ113280 | 1GKLVLED9AJ143315; 1GKLVLED9AJ185659; 1GKLVLED9AJ173916

1GKLVLED9AJ180767; 1GKLVLED9AJ150975 | 1GKLVLED9AJ187458 | 1GKLVLED9AJ153729; 1GKLVLED9AJ151155 | 1GKLVLED9AJ172930 | 1GKLVLED9AJ180445 | 1GKLVLED9AJ183829; 1GKLVLED9AJ143668 | 1GKLVLED9AJ116020 | 1GKLVLED9AJ112369 | 1GKLVLED9AJ173883 | 1GKLVLED9AJ159515 | 1GKLVLED9AJ193485 | 1GKLVLED9AJ141466 | 1GKLVLED9AJ194460 | 1GKLVLED9AJ193096; 1GKLVLED9AJ181644; 1GKLVLED9AJ117717 | 1GKLVLED9AJ191428 | 1GKLVLED9AJ125574 | 1GKLVLED9AJ190733 | 1GKLVLED9AJ175696 | 1GKLVLED9AJ119497; 1GKLVLED9AJ118513 | 1GKLVLED9AJ123873; 1GKLVLED9AJ123792 | 1GKLVLED9AJ150698; 1GKLVLED9AJ190490 | 1GKLVLED9AJ153858 | 1GKLVLED9AJ184639 | 1GKLVLED9AJ119368; 1GKLVLED9AJ121640; 1GKLVLED9AJ190988; 1GKLVLED9AJ136364 | 1GKLVLED9AJ174421 | 1GKLVLED9AJ123646

1GKLVLED9AJ101565 | 1GKLVLED9AJ173866; 1GKLVLED9AJ126465 | 1GKLVLED9AJ167629

1GKLVLED9AJ143427; 1GKLVLED9AJ130998 | 1GKLVLED9AJ185127; 1GKLVLED9AJ186200; 1GKLVLED9AJ166335; 1GKLVLED9AJ161300 | 1GKLVLED9AJ181711

1GKLVLED9AJ116759 | 1GKLVLED9AJ118799 | 1GKLVLED9AJ130743 | 1GKLVLED9AJ122318; 1GKLVLED9AJ156274 | 1GKLVLED9AJ193440; 1GKLVLED9AJ106703; 1GKLVLED9AJ138924 | 1GKLVLED9AJ167534 | 1GKLVLED9AJ158039; 1GKLVLED9AJ101260 | 1GKLVLED9AJ177626; 1GKLVLED9AJ103137 | 1GKLVLED9AJ160874 | 1GKLVLED9AJ153018

1GKLVLED9AJ197343

1GKLVLED9AJ176363

1GKLVLED9AJ167646 | 1GKLVLED9AJ148661

1GKLVLED9AJ198508 | 1GKLVLED9AJ180753 | 1GKLVLED9AJ171180; 1GKLVLED9AJ117815 | 1GKLVLED9AJ140852; 1GKLVLED9AJ137580 | 1GKLVLED9AJ136316; 1GKLVLED9AJ108595 | 1GKLVLED9AJ100139 | 1GKLVLED9AJ130192; 1GKLVLED9AJ110606 | 1GKLVLED9AJ189680 | 1GKLVLED9AJ150443 | 1GKLVLED9AJ106376

1GKLVLED9AJ177321 | 1GKLVLED9AJ111903 | 1GKLVLED9AJ110847 | 1GKLVLED9AJ189288

1GKLVLED9AJ191025 | 1GKLVLED9AJ131357 | 1GKLVLED9AJ118446 | 1GKLVLED9AJ144853; 1GKLVLED9AJ105941; 1GKLVLED9AJ128216 | 1GKLVLED9AJ194801 | 1GKLVLED9AJ111013 | 1GKLVLED9AJ195799 | 1GKLVLED9AJ123954; 1GKLVLED9AJ125171; 1GKLVLED9AJ144982; 1GKLVLED9AJ122190 | 1GKLVLED9AJ135523; 1GKLVLED9AJ185774 | 1GKLVLED9AJ120021 | 1GKLVLED9AJ167307

1GKLVLED9AJ174158 | 1GKLVLED9AJ138146 | 1GKLVLED9AJ118169; 1GKLVLED9AJ147185 | 1GKLVLED9AJ127129 | 1GKLVLED9AJ178663; 1GKLVLED9AJ170756 | 1GKLVLED9AJ113392 | 1GKLVLED9AJ157716 | 1GKLVLED9AJ184060 | 1GKLVLED9AJ155903; 1GKLVLED9AJ142648 | 1GKLVLED9AJ135280; 1GKLVLED9AJ154492 | 1GKLVLED9AJ160597

1GKLVLED9AJ172555

1GKLVLED9AJ192112 | 1GKLVLED9AJ195737

1GKLVLED9AJ165282; 1GKLVLED9AJ168943; 1GKLVLED9AJ114574 | 1GKLVLED9AJ197472 | 1GKLVLED9AJ109715

1GKLVLED9AJ130922; 1GKLVLED9AJ120374 | 1GKLVLED9AJ139152 | 1GKLVLED9AJ193826 | 1GKLVLED9AJ112677; 1GKLVLED9AJ101145 | 1GKLVLED9AJ155495; 1GKLVLED9AJ112436; 1GKLVLED9AJ138034

1GKLVLED9AJ118723; 1GKLVLED9AJ165007; 1GKLVLED9AJ160728; 1GKLVLED9AJ189453 | 1GKLVLED9AJ172779 | 1GKLVLED9AJ154122 | 1GKLVLED9AJ154329 | 1GKLVLED9AJ134260 | 1GKLVLED9AJ139359; 1GKLVLED9AJ140284 | 1GKLVLED9AJ125946 | 1GKLVLED9AJ183975 | 1GKLVLED9AJ111643 | 1GKLVLED9AJ181370; 1GKLVLED9AJ115692; 1GKLVLED9AJ134422 | 1GKLVLED9AJ161569; 1GKLVLED9AJ154444 | 1GKLVLED9AJ138261 | 1GKLVLED9AJ145839; 1GKLVLED9AJ161295; 1GKLVLED9AJ134341 | 1GKLVLED9AJ122075 | 1GKLVLED9AJ140818; 1GKLVLED9AJ113778 | 1GKLVLED9AJ126370 | 1GKLVLED9AJ101484; 1GKLVLED9AJ130693; 1GKLVLED9AJ194247; 1GKLVLED9AJ186763 | 1GKLVLED9AJ147686 | 1GKLVLED9AJ105499

1GKLVLED9AJ172720; 1GKLVLED9AJ131181; 1GKLVLED9AJ138437 | 1GKLVLED9AJ101405 | 1GKLVLED9AJ182065 | 1GKLVLED9AJ107804 | 1GKLVLED9AJ117376 | 1GKLVLED9AJ149017; 1GKLVLED9AJ179215 | 1GKLVLED9AJ186701; 1GKLVLED9AJ103462 | 1GKLVLED9AJ164472

1GKLVLED9AJ150233 | 1GKLVLED9AJ167355 | 1GKLVLED9AJ109374 | 1GKLVLED9AJ145677 | 1GKLVLED9AJ107009; 1GKLVLED9AJ185337

1GKLVLED9AJ164424 | 1GKLVLED9AJ118317 | 1GKLVLED9AJ168859 | 1GKLVLED9AJ139913 | 1GKLVLED9AJ151849 | 1GKLVLED9AJ176153; 1GKLVLED9AJ195298; 1GKLVLED9AJ198430 | 1GKLVLED9AJ149650 | 1GKLVLED9AJ140348 | 1GKLVLED9AJ149809 | 1GKLVLED9AJ186066; 1GKLVLED9AJ182857 | 1GKLVLED9AJ109018 | 1GKLVLED9AJ195057 | 1GKLVLED9AJ151463; 1GKLVLED9AJ102005 | 1GKLVLED9AJ182535 | 1GKLVLED9AJ156775 | 1GKLVLED9AJ132895 | 1GKLVLED9AJ198895 | 1GKLVLED9AJ187959 | 1GKLVLED9AJ107219 | 1GKLVLED9AJ101341 | 1GKLVLED9AJ146649 | 1GKLVLED9AJ148501 | 1GKLVLED9AJ122609 | 1GKLVLED9AJ148286 | 1GKLVLED9AJ185905; 1GKLVLED9AJ155027; 1GKLVLED9AJ183619; 1GKLVLED9AJ143542 | 1GKLVLED9AJ173981; 1GKLVLED9AJ137028 | 1GKLVLED9AJ119239 | 1GKLVLED9AJ114865 | 1GKLVLED9AJ185533 | 1GKLVLED9AJ138079 | 1GKLVLED9AJ185578 | 1GKLVLED9AJ106524 | 1GKLVLED9AJ159790; 1GKLVLED9AJ182681; 1GKLVLED9AJ131746 | 1GKLVLED9AJ133898 | 1GKLVLED9AJ128877; 1GKLVLED9AJ116406 | 1GKLVLED9AJ152502 | 1GKLVLED9AJ119063 | 1GKLVLED9AJ104319 | 1GKLVLED9AJ124473 | 1GKLVLED9AJ179960; 1GKLVLED9AJ108760 | 1GKLVLED9AJ169431 | 1GKLVLED9AJ159613

1GKLVLED9AJ185760 | 1GKLVLED9AJ112338; 1GKLVLED9AJ178632; 1GKLVLED9AJ122352 | 1GKLVLED9AJ117460 | 1GKLVLED9AJ179327; 1GKLVLED9AJ149874

1GKLVLED9AJ159269 | 1GKLVLED9AJ195947; 1GKLVLED9AJ181224 | 1GKLVLED9AJ135053 | 1GKLVLED9AJ178629; 1GKLVLED9AJ146490 | 1GKLVLED9AJ111688 | 1GKLVLED9AJ186455 | 1GKLVLED9AJ118771 | 1GKLVLED9AJ159191; 1GKLVLED9AJ152466 | 1GKLVLED9AJ121590; 1GKLVLED9AJ104952; 1GKLVLED9AJ190893; 1GKLVLED9AJ131942 | 1GKLVLED9AJ133576

1GKLVLED9AJ190540; 1GKLVLED9AJ185810; 1GKLVLED9AJ158073 | 1GKLVLED9AJ101291; 1GKLVLED9AJ158557; 1GKLVLED9AJ137448 | 1GKLVLED9AJ163046; 1GKLVLED9AJ163211

1GKLVLED9AJ132251 | 1GKLVLED9AJ114087 | 1GKLVLED9AJ110007; 1GKLVLED9AJ129530; 1GKLVLED9AJ120116 | 1GKLVLED9AJ112551 | 1GKLVLED9AJ192062 | 1GKLVLED9AJ106846 | 1GKLVLED9AJ151317 | 1GKLVLED9AJ124327 | 1GKLVLED9AJ187931 | 1GKLVLED9AJ106815 | 1GKLVLED9AJ123355 | 1GKLVLED9AJ132959 | 1GKLVLED9AJ164486; 1GKLVLED9AJ190358 | 1GKLVLED9AJ103851 | 1GKLVLED9AJ159188 | 1GKLVLED9AJ138499; 1GKLVLED9AJ178601; 1GKLVLED9AJ140107

1GKLVLED9AJ119547 | 1GKLVLED9AJ117121; 1GKLVLED9AJ145856 | 1GKLVLED9AJ162415 | 1GKLVLED9AJ179036 | 1GKLVLED9AJ181109 | 1GKLVLED9AJ163855 | 1GKLVLED9AJ125767 | 1GKLVLED9AJ184947; 1GKLVLED9AJ192661 | 1GKLVLED9AJ172118 | 1GKLVLED9AJ158378 | 1GKLVLED9AJ185418 | 1GKLVLED9AJ198301; 1GKLVLED9AJ177965 | 1GKLVLED9AJ104742 | 1GKLVLED9AJ106491; 1GKLVLED9AJ187539; 1GKLVLED9AJ115515 | 1GKLVLED9AJ184866 | 1GKLVLED9AJ144321 | 1GKLVLED9AJ117426 | 1GKLVLED9AJ102800 | 1GKLVLED9AJ111738; 1GKLVLED9AJ126367 | 1GKLVLED9AJ194538; 1GKLVLED9AJ116440 | 1GKLVLED9AJ180512 | 1GKLVLED9AJ170885 | 1GKLVLED9AJ133531 | 1GKLVLED9AJ134887 | 1GKLVLED9AJ180414 | 1GKLVLED9AJ121279 | 1GKLVLED9AJ129303 | 1GKLVLED9AJ169297 | 1GKLVLED9AJ129916; 1GKLVLED9AJ175438; 1GKLVLED9AJ153651 | 1GKLVLED9AJ177657; 1GKLVLED9AJ164262 | 1GKLVLED9AJ169414 | 1GKLVLED9AJ178873; 1GKLVLED9AJ117507 | 1GKLVLED9AJ176699 | 1GKLVLED9AJ137529; 1GKLVLED9AJ133318; 1GKLVLED9AJ165346 | 1GKLVLED9AJ198332; 1GKLVLED9AJ114798 | 1GKLVLED9AJ152239 | 1GKLVLED9AJ144271 | 1GKLVLED9AJ164410 | 1GKLVLED9AJ106216 | 1GKLVLED9AJ158834 | 1GKLVLED9AJ171793; 1GKLVLED9AJ143007 | 1GKLVLED9AJ159529

1GKLVLED9AJ111321; 1GKLVLED9AJ115532; 1GKLVLED9AJ177481 | 1GKLVLED9AJ107155 | 1GKLVLED9AJ178386; 1GKLVLED9AJ105177 | 1GKLVLED9AJ169798 | 1GKLVLED9AJ164052 | 1GKLVLED9AJ188559 | 1GKLVLED9AJ162351 | 1GKLVLED9AJ104210 | 1GKLVLED9AJ199965; 1GKLVLED9AJ191297; 1GKLVLED9AJ100528

1GKLVLED9AJ110055; 1GKLVLED9AJ104921; 1GKLVLED9AJ192689; 1GKLVLED9AJ118026 | 1GKLVLED9AJ142505 | 1GKLVLED9AJ105437; 1GKLVLED9AJ159627; 1GKLVLED9AJ165265 | 1GKLVLED9AJ170336; 1GKLVLED9AJ175729 | 1GKLVLED9AJ107463 | 1GKLVLED9AJ146456; 1GKLVLED9AJ165377 | 1GKLVLED9AJ120682; 1GKLVLED9AJ193101; 1GKLVLED9AJ130287; 1GKLVLED9AJ124991; 1GKLVLED9AJ100299 | 1GKLVLED9AJ169946 | 1GKLVLED9AJ153455 | 1GKLVLED9AJ134310; 1GKLVLED9AJ137367; 1GKLVLED9AJ115787 | 1GKLVLED9AJ149437; 1GKLVLED9AJ187427 | 1GKLVLED9AJ184673 | 1GKLVLED9AJ141239; 1GKLVLED9AJ135327; 1GKLVLED9AJ168506

1GKLVLED9AJ110671; 1GKLVLED9AJ186598 | 1GKLVLED9AJ100531

1GKLVLED9AJ120262 | 1GKLVLED9AJ118706 | 1GKLVLED9AJ175407 | 1GKLVLED9AJ177674 | 1GKLVLED9AJ191767; 1GKLVLED9AJ176606 | 1GKLVLED9AJ143590 | 1GKLVLED9AJ123369; 1GKLVLED9AJ168893; 1GKLVLED9AJ171132 | 1GKLVLED9AJ191042; 1GKLVLED9AJ161667; 1GKLVLED9AJ142343 | 1GKLVLED9AJ195060; 1GKLVLED9AJ191199; 1GKLVLED9AJ154766; 1GKLVLED9AJ167713 | 1GKLVLED9AJ179473 | 1GKLVLED9AJ163323; 1GKLVLED9AJ148921 | 1GKLVLED9AJ107544; 1GKLVLED9AJ139703 | 1GKLVLED9AJ119287 | 1GKLVLED9AJ184916 | 1GKLVLED9AJ150832 | 1GKLVLED9AJ165783; 1GKLVLED9AJ159272 | 1GKLVLED9AJ121699; 1GKLVLED9AJ172331 | 1GKLVLED9AJ124621; 1GKLVLED9AJ100593 | 1GKLVLED9AJ158865; 1GKLVLED9AJ167193; 1GKLVLED9AJ143217 | 1GKLVLED9AJ191218; 1GKLVLED9AJ139605

1GKLVLED9AJ121962 | 1GKLVLED9AJ103770 | 1GKLVLED9AJ117524 | 1GKLVLED9AJ103560; 1GKLVLED9AJ137031; 1GKLVLED9AJ148790; 1GKLVLED9AJ102120 | 1GKLVLED9AJ116177; 1GKLVLED9AJ141483 | 1GKLVLED9AJ140415 | 1GKLVLED9AJ130452; 1GKLVLED9AJ188447; 1GKLVLED9AJ131939 | 1GKLVLED9AJ140866 | 1GKLVLED9AJ103588 | 1GKLVLED9AJ190506 | 1GKLVLED9AJ194006 | 1GKLVLED9AJ121833 | 1GKLVLED9AJ196659 | 1GKLVLED9AJ196256

1GKLVLED9AJ141371 | 1GKLVLED9AJ119869 | 1GKLVLED9AJ190084; 1GKLVLED9AJ183698 | 1GKLVLED9AJ179926; 1GKLVLED9AJ168151 | 1GKLVLED9AJ161216 | 1GKLVLED9AJ197598; 1GKLVLED9AJ174435 | 1GKLVLED9AJ117734 | 1GKLVLED9AJ129799; 1GKLVLED9AJ176685 | 1GKLVLED9AJ140012 | 1GKLVLED9AJ111397; 1GKLVLED9AJ180977; 1GKLVLED9AJ117703; 1GKLVLED9AJ174323 | 1GKLVLED9AJ162642 | 1GKLVLED9AJ122724 | 1GKLVLED9AJ194846 | 1GKLVLED9AJ190943 | 1GKLVLED9AJ195396; 1GKLVLED9AJ180431 | 1GKLVLED9AJ169641 | 1GKLVLED9AJ170708; 1GKLVLED9AJ106586; 1GKLVLED9AJ176492 | 1GKLVLED9AJ161491

1GKLVLED9AJ164102; 1GKLVLED9AJ142374; 1GKLVLED9AJ159773 | 1GKLVLED9AJ177383

1GKLVLED9AJ137305 | 1GKLVLED9AJ123615; 1GKLVLED9AJ169896 | 1GKLVLED9AJ138955; 1GKLVLED9AJ113084; 1GKLVLED9AJ152936 | 1GKLVLED9AJ187525 | 1GKLVLED9AJ148997 | 1GKLVLED9AJ156842 | 1GKLVLED9AJ117295 | 1GKLVLED9AJ116096; 1GKLVLED9AJ163936; 1GKLVLED9AJ165279; 1GKLVLED9AJ138258; 1GKLVLED9AJ115255 | 1GKLVLED9AJ188822 | 1GKLVLED9AJ132721; 1GKLVLED9AJ196371 | 1GKLVLED9AJ150846 | 1GKLVLED9AJ142360; 1GKLVLED9AJ123596 | 1GKLVLED9AJ116650; 1GKLVLED9AJ151480 | 1GKLVLED9AJ180526 | 1GKLVLED9AJ187878 | 1GKLVLED9AJ147641 | 1GKLVLED9AJ133416; 1GKLVLED9AJ163600; 1GKLVLED9AJ121461 | 1GKLVLED9AJ180784; 1GKLVLED9AJ103381 | 1GKLVLED9AJ144366; 1GKLVLED9AJ138051 | 1GKLVLED9AJ118835; 1GKLVLED9AJ127468; 1GKLVLED9AJ173365 | 1GKLVLED9AJ110279 | 1GKLVLED9AJ104269 | 1GKLVLED9AJ130824 | 1GKLVLED9AJ125252 | 1GKLVLED9AJ190537 | 1GKLVLED9AJ108547; 1GKLVLED9AJ103736; 1GKLVLED9AJ143248 | 1GKLVLED9AJ199545; 1GKLVLED9AJ191543; 1GKLVLED9AJ108712 | 1GKLVLED9AJ145243 | 1GKLVLED9AJ159451; 1GKLVLED9AJ136901; 1GKLVLED9AJ150068 | 1GKLVLED9AJ107026 | 1GKLVLED9AJ115949 | 1GKLVLED9AJ166979 | 1GKLVLED9AJ171468 | 1GKLVLED9AJ140334 | 1GKLVLED9AJ154749 | 1GKLVLED9AJ178260; 1GKLVLED9AJ147512; 1GKLVLED9AJ108242 | 1GKLVLED9AJ140219 | 1GKLVLED9AJ106488 | 1GKLVLED9AJ145260 | 1GKLVLED9AJ129771 | 1GKLVLED9AJ141242 | 1GKLVLED9AJ197052 | 1GKLVLED9AJ175651 | 1GKLVLED9AJ176296; 1GKLVLED9AJ153231; 1GKLVLED9AJ125641; 1GKLVLED9AJ178680 | 1GKLVLED9AJ187041; 1GKLVLED9AJ106443 | 1GKLVLED9AJ166285 | 1GKLVLED9AJ117846; 1GKLVLED9AJ161751 | 1GKLVLED9AJ126823 | 1GKLVLED9AJ178842 | 1GKLVLED9AJ124618 | 1GKLVLED9AJ161653 | 1GKLVLED9AJ169509 | 1GKLVLED9AJ114042 | 1GKLVLED9AJ164522 | 1GKLVLED9AJ147316; 1GKLVLED9AJ191669 | 1GKLVLED9AJ155416

1GKLVLED9AJ124523 | 1GKLVLED9AJ108693 | 1GKLVLED9AJ119841 | 1GKLVLED9AJ143895; 1GKLVLED9AJ119242; 1GKLVLED9AJ162494

1GKLVLED9AJ176301 | 1GKLVLED9AJ154511 | 1GKLVLED9AJ145565 | 1GKLVLED9AJ111772; 1GKLVLED9AJ164312 | 1GKLVLED9AJ199500 | 1GKLVLED9AJ128751 | 1GKLVLED9AJ119001; 1GKLVLED9AJ117118; 1GKLVLED9AJ139362 | 1GKLVLED9AJ158882 | 1GKLVLED9AJ150930 | 1GKLVLED9AJ171020 | 1GKLVLED9AJ193681 | 1GKLVLED9AJ179618 | 1GKLVLED9AJ198993; 1GKLVLED9AJ144500; 1GKLVLED9AJ173771 | 1GKLVLED9AJ126949 | 1GKLVLED9AJ190456 | 1GKLVLED9AJ184091 | 1GKLVLED9AJ115904

1GKLVLED9AJ122867 | 1GKLVLED9AJ124599

1GKLVLED9AJ186648 | 1GKLVLED9AJ142259 | 1GKLVLED9AJ119581; 1GKLVLED9AJ148224; 1GKLVLED9AJ127258

1GKLVLED9AJ143251 | 1GKLVLED9AJ106233 | 1GKLVLED9AJ116566; 1GKLVLED9AJ156002; 1GKLVLED9AJ129611 | 1GKLVLED9AJ188030

1GKLVLED9AJ192496 | 1GKLVLED9AJ139104

1GKLVLED9AJ116499 | 1GKLVLED9AJ134985 | 1GKLVLED9AJ180560 | 1GKLVLED9AJ153732

1GKLVLED9AJ116390 | 1GKLVLED9AJ195592 | 1GKLVLED9AJ124408; 1GKLVLED9AJ152953 | 1GKLVLED9AJ143931; 1GKLVLED9AJ126322 | 1GKLVLED9AJ109911 | 1GKLVLED9AJ111593; 1GKLVLED9AJ176914

1GKLVLED9AJ100173 | 1GKLVLED9AJ171079 | 1GKLVLED9AJ164097 | 1GKLVLED9AJ100383 | 1GKLVLED9AJ116986; 1GKLVLED9AJ149258 | 1GKLVLED9AJ148191 | 1GKLVLED9AJ185404; 1GKLVLED9AJ183457 | 1GKLVLED9AJ157909; 1GKLVLED9AJ133724; 1GKLVLED9AJ191915 | 1GKLVLED9AJ146053 | 1GKLVLED9AJ157540; 1GKLVLED9AJ133609 | 1GKLVLED9AJ112601; 1GKLVLED9AJ127793

1GKLVLED9AJ176881 | 1GKLVLED9AJ166092 | 1GKLVLED9AJ158798 | 1GKLVLED9AJ115501 | 1GKLVLED9AJ136252; 1GKLVLED9AJ146540; 1GKLVLED9AJ125588; 1GKLVLED9AJ187850; 1GKLVLED9AJ181546; 1GKLVLED9AJ147476 | 1GKLVLED9AJ158896 | 1GKLVLED9AJ173642; 1GKLVLED9AJ121167 | 1GKLVLED9AJ132363; 1GKLVLED9AJ109276; 1GKLVLED9AJ117085 | 1GKLVLED9AJ157828; 1GKLVLED9AJ111674

1GKLVLED9AJ138910 | 1GKLVLED9AJ169459 | 1GKLVLED9AJ158686; 1GKLVLED9AJ112503; 1GKLVLED9AJ127180 | 1GKLVLED9AJ149194 | 1GKLVLED9AJ113327 | 1GKLVLED9AJ196192 | 1GKLVLED9AJ136512 | 1GKLVLED9AJ165766 | 1GKLVLED9AJ139894; 1GKLVLED9AJ194250; 1GKLVLED9AJ176220 | 1GKLVLED9AJ149373; 1GKLVLED9AJ117913 | 1GKLVLED9AJ162589

1GKLVLED9AJ175617 | 1GKLVLED9AJ145145; 1GKLVLED9AJ155190 | 1GKLVLED9AJ136414

1GKLVLED9AJ160437 | 1GKLVLED9AJ125669 | 1GKLVLED9AJ100772 | 1GKLVLED9AJ116017; 1GKLVLED9AJ178758 | 1GKLVLED9AJ146716; 1GKLVLED9AJ124957; 1GKLVLED9AJ181448 | 1GKLVLED9AJ164813 | 1GKLVLED9AJ128250 | 1GKLVLED9AJ190828 | 1GKLVLED9AJ118740; 1GKLVLED9AJ187699; 1GKLVLED9AJ193924; 1GKLVLED9AJ107916; 1GKLVLED9AJ197083 | 1GKLVLED9AJ106426 | 1GKLVLED9AJ187704 | 1GKLVLED9AJ192708 | 1GKLVLED9AJ154086 | 1GKLVLED9AJ126952 | 1GKLVLED9AJ129124; 1GKLVLED9AJ162463 | 1GKLVLED9AJ178761

1GKLVLED9AJ101856; 1GKLVLED9AJ119659 | 1GKLVLED9AJ116261 | 1GKLVLED9AJ188299; 1GKLVLED9AJ162172 | 1GKLVLED9AJ189761 | 1GKLVLED9AJ128653; 1GKLVLED9AJ191204 | 1GKLVLED9AJ175312

1GKLVLED9AJ148160 | 1GKLVLED9AJ101968; 1GKLVLED9AJ198914

1GKLVLED9AJ190599 | 1GKLVLED9AJ130418; 1GKLVLED9AJ182308 | 1GKLVLED9AJ108869 | 1GKLVLED9AJ183412; 1GKLVLED9AJ176539 | 1GKLVLED9AJ108404; 1GKLVLED9AJ189775 | 1GKLVLED9AJ109200 | 1GKLVLED9AJ151236 | 1GKLVLED9AJ150006 | 1GKLVLED9AJ127745; 1GKLVLED9AJ141676 | 1GKLVLED9AJ110492; 1GKLVLED9AJ175567 | 1GKLVLED9AJ136073

1GKLVLED9AJ140849; 1GKLVLED9AJ128605 | 1GKLVLED9AJ182499 | 1GKLVLED9AJ114669 | 1GKLVLED9AJ123632 | 1GKLVLED9AJ129964 | 1GKLVLED9AJ197536; 1GKLVLED9AJ137689; 1GKLVLED9AJ188951 | 1GKLVLED9AJ122657 | 1GKLVLED9AJ143878; 1GKLVLED9AJ151284 | 1GKLVLED9AJ182227; 1GKLVLED9AJ164018 | 1GKLVLED9AJ135814 | 1GKLVLED9AJ182163; 1GKLVLED9AJ179201 | 1GKLVLED9AJ147817 | 1GKLVLED9AJ121119 | 1GKLVLED9AJ164178 | 1GKLVLED9AJ138440 | 1GKLVLED9AJ149731 | 1GKLVLED9AJ139412 | 1GKLVLED9AJ198797; 1GKLVLED9AJ150359 | 1GKLVLED9AJ103803 | 1GKLVLED9AJ152290 | 1GKLVLED9AJ157554 | 1GKLVLED9AJ132668 | 1GKLVLED9AJ181885 | 1GKLVLED9AJ128376; 1GKLVLED9AJ121217 | 1GKLVLED9AJ186875 | 1GKLVLED9AJ150121 | 1GKLVLED9AJ156114 | 1GKLVLED9AJ160020

1GKLVLED9AJ100044 | 1GKLVLED9AJ137417; 1GKLVLED9AJ101159

1GKLVLED9AJ107625; 1GKLVLED9AJ135800; 1GKLVLED9AJ114705 | 1GKLVLED9AJ197861 | 1GKLVLED9AJ151821; 1GKLVLED9AJ186259 | 1GKLVLED9AJ189372; 1GKLVLED9AJ144920; 1GKLVLED9AJ114672; 1GKLVLED9AJ133450

1GKLVLED9AJ153102 | 1GKLVLED9AJ193986; 1GKLVLED9AJ171129

1GKLVLED9AJ196287; 1GKLVLED9AJ183992

1GKLVLED9AJ149065 | 1GKLVLED9AJ134839 | 1GKLVLED9AJ166433; 1GKLVLED9AJ128006; 1GKLVLED9AJ152368 | 1GKLVLED9AJ116079 | 1GKLVLED9AJ117782 | 1GKLVLED9AJ181465 | 1GKLVLED9AJ102280

1GKLVLED9AJ147879 | 1GKLVLED9AJ180848

1GKLVLED9AJ125817; 1GKLVLED9AJ150913; 1GKLVLED9AJ189369 | 1GKLVLED9AJ151947; 1GKLVLED9AJ181689; 1GKLVLED9AJ171082; 1GKLVLED9AJ134436; 1GKLVLED9AJ195267; 1GKLVLED9AJ104854 | 1GKLVLED9AJ165461 | 1GKLVLED9AJ157117; 1GKLVLED9AJ171809 | 1GKLVLED9AJ161877 | 1GKLVLED9AJ178520 | 1GKLVLED9AJ176024 | 1GKLVLED9AJ143976; 1GKLVLED9AJ172541 | 1GKLVLED9AJ133089 | 1GKLVLED9AJ164634 | 1GKLVLED9AJ136879; 1GKLVLED9AJ128538 | 1GKLVLED9AJ105387 | 1GKLVLED9AJ177660 | 1GKLVLED9AJ139183; 1GKLVLED9AJ176797; 1GKLVLED9AJ183409 | 1GKLVLED9AJ198377 | 1GKLVLED9AJ159126 | 1GKLVLED9AJ187623 | 1GKLVLED9AJ143055 | 1GKLVLED9AJ129043; 1GKLVLED9AJ149390; 1GKLVLED9AJ166402 | 1GKLVLED9AJ130631

1GKLVLED9AJ168330; 1GKLVLED9AJ109066; 1GKLVLED9AJ171647 | 1GKLVLED9AJ109858 | 1GKLVLED9AJ110184 | 1GKLVLED9AJ104417 | 1GKLVLED9AJ174029 | 1GKLVLED9AJ104191 | 1GKLVLED9AJ181899 | 1GKLVLED9AJ185516 | 1GKLVLED9AJ161359 | 1GKLVLED9AJ128233 | 1GKLVLED9AJ162236 | 1GKLVLED9AJ140902 | 1GKLVLED9AJ137773 | 1GKLVLED9AJ137384; 1GKLVLED9AJ104904 | 1GKLVLED9AJ112954 | 1GKLVLED9AJ182180 | 1GKLVLED9AJ166786 | 1GKLVLED9AJ110766; 1GKLVLED9AJ169476 | 1GKLVLED9AJ182504; 1GKLVLED9AJ190926 | 1GKLVLED9AJ188254 | 1GKLVLED9AJ190814 | 1GKLVLED9AJ194040 | 1GKLVLED9AJ187282; 1GKLVLED9AJ106734 | 1GKLVLED9AJ112145 | 1GKLVLED9AJ182339 | 1GKLVLED9AJ199190; 1GKLVLED9AJ131021

1GKLVLED9AJ191459 | 1GKLVLED9AJ129589; 1GKLVLED9AJ141192 | 1GKLVLED9AJ170837 | 1GKLVLED9AJ198699; 1GKLVLED9AJ152337 | 1GKLVLED9AJ111433 | 1GKLVLED9AJ135991 | 1GKLVLED9AJ121895 | 1GKLVLED9AJ179831 | 1GKLVLED9AJ174578 | 1GKLVLED9AJ164651 | 1GKLVLED9AJ162821; 1GKLVLED9AJ155755 | 1GKLVLED9AJ105230; 1GKLVLED9AJ103445; 1GKLVLED9AJ186505; 1GKLVLED9AJ160793 | 1GKLVLED9AJ149499; 1GKLVLED9AJ169154; 1GKLVLED9AJ122870 | 1GKLVLED9AJ132234; 1GKLVLED9AJ112095; 1GKLVLED9AJ101744 | 1GKLVLED9AJ140432 | 1GKLVLED9AJ146392; 1GKLVLED9AJ164374 | 1GKLVLED9AJ193812 | 1GKLVLED9AJ122187 | 1GKLVLED9AJ165508 | 1GKLVLED9AJ141452 | 1GKLVLED9AJ155514; 1GKLVLED9AJ133657; 1GKLVLED9AJ110427; 1GKLVLED9AJ102232 | 1GKLVLED9AJ168313 | 1GKLVLED9AJ127860; 1GKLVLED9AJ157795 | 1GKLVLED9AJ154279 | 1GKLVLED9AJ170952 | 1GKLVLED9AJ168912 | 1GKLVLED9AJ139314 | 1GKLVLED9AJ103011; 1GKLVLED9AJ121704 | 1GKLVLED9AJ101646 | 1GKLVLED9AJ150247

1GKLVLED9AJ151723; 1GKLVLED9AJ153701; 1GKLVLED9AJ165606 | 1GKLVLED9AJ193356 | 1GKLVLED9AJ198718; 1GKLVLED9AJ172572; 1GKLVLED9AJ158820 | 1GKLVLED9AJ161510 | 1GKLVLED9AJ176783; 1GKLVLED9AJ191347; 1GKLVLED9AJ137868 | 1GKLVLED9AJ126725; 1GKLVLED9AJ139930 | 1GKLVLED9AJ193275 | 1GKLVLED9AJ117751 | 1GKLVLED9AJ191137

1GKLVLED9AJ119953; 1GKLVLED9AJ112453 | 1GKLVLED9AJ163807 | 1GKLVLED9AJ134243; 1GKLVLED9AJ160955 | 1GKLVLED9AJ119886 | 1GKLVLED9AJ184981 | 1GKLVLED9AJ199688

1GKLVLED9AJ128989; 1GKLVLED9AJ182485

1GKLVLED9AJ175990

1GKLVLED9AJ159255 | 1GKLVLED9AJ165217 | 1GKLVLED9AJ135098; 1GKLVLED9AJ178310; 1GKLVLED9AJ197679 | 1GKLVLED9AJ181191 | 1GKLVLED9AJ199819 | 1GKLVLED9AJ126207 | 1GKLVLED9AJ173706 | 1GKLVLED9AJ127583; 1GKLVLED9AJ176007 | 1GKLVLED9AJ106250 | 1GKLVLED9AJ138096; 1GKLVLED9AJ196015; 1GKLVLED9AJ189856; 1GKLVLED9AJ121041; 1GKLVLED9AJ181059

1GKLVLED9AJ132007 | 1GKLVLED9AJ145503; 1GKLVLED9AJ154573 | 1GKLVLED9AJ159501 | 1GKLVLED9AJ172619 | 1GKLVLED9AJ171521 | 1GKLVLED9AJ129298 | 1GKLVLED9AJ199853 | 1GKLVLED9AJ162690 | 1GKLVLED9AJ162849 | 1GKLVLED9AJ193938; 1GKLVLED9AJ178436 | 1GKLVLED9AJ169140 | 1GKLVLED9AJ112985 | 1GKLVLED9AJ105616 | 1GKLVLED9AJ182647 | 1GKLVLED9AJ194300 | 1GKLVLED9AJ103249

1GKLVLED9AJ129494 | 1GKLVLED9AJ106412 | 1GKLVLED9AJ150815; 1GKLVLED9AJ151740 | 1GKLVLED9AJ178548; 1GKLVLED9AJ191722; 1GKLVLED9AJ148692 | 1GKLVLED9AJ101338; 1GKLVLED9AJ147025 | 1GKLVLED9AJ190442; 1GKLVLED9AJ199531; 1GKLVLED9AJ112260; 1GKLVLED9AJ125543 | 1GKLVLED9AJ152144 | 1GKLVLED9AJ136221 | 1GKLVLED9AJ167145

1GKLVLED9AJ121721 | 1GKLVLED9AJ162835; 1GKLVLED9AJ130029; 1GKLVLED9AJ170482 | 1GKLVLED9AJ137644 | 1GKLVLED9AJ170224; 1GKLVLED9AJ117412; 1GKLVLED9AJ184852; 1GKLVLED9AJ169171; 1GKLVLED9AJ196628 | 1GKLVLED9AJ192904; 1GKLVLED9AJ121198 | 1GKLVLED9AJ153780 | 1GKLVLED9AJ123825; 1GKLVLED9AJ193518 | 1GKLVLED9AJ136090; 1GKLVLED9AJ170806;
The car appears to be a Gmc.
The specific car is a Acadia according to our records.
Find details on VINs that start with 1GKLVLED9AJ1.
1GKLVLED9AJ187444; 1GKLVLED9AJ131519 | 1GKLVLED9AJ164343; 1GKLVLED9AJ167274 | 1GKLVLED9AJ125851 | 1GKLVLED9AJ169011; 1GKLVLED9AJ168411 | 1GKLVLED9AJ154802; 1GKLVLED9AJ113599; 1GKLVLED9AJ136722 | 1GKLVLED9AJ197214 | 1GKLVLED9AJ142911 | 1GKLVLED9AJ162625 | 1GKLVLED9AJ128927; 1GKLVLED9AJ173088 | 1GKLVLED9AJ151902

1GKLVLED9AJ176900 | 1GKLVLED9AJ197522; 1GKLVLED9AJ181966 | 1GKLVLED9AJ176816; 1GKLVLED9AJ184933 | 1GKLVLED9AJ149938; 1GKLVLED9AJ138289 | 1GKLVLED9AJ189484 | 1GKLVLED9AJ168876; 1GKLVLED9AJ187587 | 1GKLVLED9AJ163340; 1GKLVLED9AJ118348; 1GKLVLED9AJ139796; 1GKLVLED9AJ174113

1GKLVLED9AJ142925; 1GKLVLED9AJ147655 | 1GKLVLED9AJ196662 | 1GKLVLED9AJ153438 | 1GKLVLED9AJ112047 | 1GKLVLED9AJ125297

1GKLVLED9AJ127048 | 1GKLVLED9AJ178307 | 1GKLVLED9AJ178615 | 1GKLVLED9AJ107303

1GKLVLED9AJ185628 | 1GKLVLED9AJ110539

1GKLVLED9AJ190974 | 1GKLVLED9AJ141936 | 1GKLVLED9AJ153682 | 1GKLVLED9AJ105938 | 1GKLVLED9AJ146859; 1GKLVLED9AJ123307 | 1GKLVLED9AJ167114 | 1GKLVLED9AJ147333 | 1GKLVLED9AJ120861; 1GKLVLED9AJ126885 | 1GKLVLED9AJ183135

1GKLVLED9AJ167968 | 1GKLVLED9AJ156078; 1GKLVLED9AJ178596

1GKLVLED9AJ122559; 1GKLVLED9AJ180025 | 1GKLVLED9AJ183233 | 1GKLVLED9AJ146814 | 1GKLVLED9AJ155397 | 1GKLVLED9AJ186052; 1GKLVLED9AJ123078; 1GKLVLED9AJ174497; 1GKLVLED9AJ107141 | 1GKLVLED9AJ177903

1GKLVLED9AJ127616 | 1GKLVLED9AJ177691; 1GKLVLED9AJ174922 | 1GKLVLED9AJ194975; 1GKLVLED9AJ125820 | 1GKLVLED9AJ160311 | 1GKLVLED9AJ155318 | 1GKLVLED9AJ167999; 1GKLVLED9AJ194149 | 1GKLVLED9AJ177156 | 1GKLVLED9AJ181868 | 1GKLVLED9AJ140723 | 1GKLVLED9AJ165573; 1GKLVLED9AJ108287 | 1GKLVLED9AJ132573; 1GKLVLED9AJ165704 | 1GKLVLED9AJ106328 | 1GKLVLED9AJ120049 | 1GKLVLED9AJ107768 | 1GKLVLED9AJ178274 | 1GKLVLED9AJ183006; 1GKLVLED9AJ178159

1GKLVLED9AJ176525 | 1GKLVLED9AJ129897 | 1GKLVLED9AJ116924 | 1GKLVLED9AJ192837 | 1GKLVLED9AJ145372

1GKLVLED9AJ132458; 1GKLVLED9AJ193728

1GKLVLED9AJ120424 | 1GKLVLED9AJ136431 | 1GKLVLED9AJ148563 | 1GKLVLED9AJ170840 | 1GKLVLED9AJ155657; 1GKLVLED9AJ133643 | 1GKLVLED9AJ138843; 1GKLVLED9AJ113411; 1GKLVLED9AJ161801 | 1GKLVLED9AJ136400 | 1GKLVLED9AJ178971 | 1GKLVLED9AJ168389

1GKLVLED9AJ144187 | 1GKLVLED9AJ110086 | 1GKLVLED9AJ105583; 1GKLVLED9AJ164617 | 1GKLVLED9AJ118060 | 1GKLVLED9AJ116485; 1GKLVLED9AJ190859 | 1GKLVLED9AJ117104 | 1GKLVLED9AJ117829 | 1GKLVLED9AJ145520 | 1GKLVLED9AJ119824; 1GKLVLED9AJ101582 | 1GKLVLED9AJ199089 | 1GKLVLED9AJ197505; 1GKLVLED9AJ102165 | 1GKLVLED9AJ194667 | 1GKLVLED9AJ150765 | 1GKLVLED9AJ143489 | 1GKLVLED9AJ199450; 1GKLVLED9AJ188738 | 1GKLVLED9AJ187945 | 1GKLVLED9AJ158929 | 1GKLVLED9AJ183880 | 1GKLVLED9AJ189646 | 1GKLVLED9AJ109214 | 1GKLVLED9AJ150166 | 1GKLVLED9AJ168683 | 1GKLVLED9AJ142536 | 1GKLVLED9AJ183720 | 1GKLVLED9AJ104532; 1GKLVLED9AJ151530; 1GKLVLED9AJ147672 | 1GKLVLED9AJ182826

1GKLVLED9AJ187802

1GKLVLED9AJ146604

1GKLVLED9AJ129687 | 1GKLVLED9AJ185693 | 1GKLVLED9AJ113506; 1GKLVLED9AJ189338; 1GKLVLED9AJ175911 | 1GKLVLED9AJ179179

1GKLVLED9AJ183555; 1GKLVLED9AJ115370 | 1GKLVLED9AJ127521 | 1GKLVLED9AJ107222 | 1GKLVLED9AJ191378; 1GKLVLED9AJ150569 | 1GKLVLED9AJ131651

1GKLVLED9AJ181000 | 1GKLVLED9AJ166058 | 1GKLVLED9AJ191770

1GKLVLED9AJ186018 | 1GKLVLED9AJ102845 | 1GKLVLED9AJ128880; 1GKLVLED9AJ175830 | 1GKLVLED9AJ144707 | 1GKLVLED9AJ106619 | 1GKLVLED9AJ150524 | 1GKLVLED9AJ154461; 1GKLVLED9AJ161426 | 1GKLVLED9AJ130001 | 1GKLVLED9AJ140138 | 1GKLVLED9AJ154430 | 1GKLVLED9AJ175228; 1GKLVLED9AJ168635; 1GKLVLED9AJ137479; 1GKLVLED9AJ111299; 1GKLVLED9AJ183118; 1GKLVLED9AJ118639 | 1GKLVLED9AJ156565; 1GKLVLED9AJ113862 | 1GKLVLED9AJ164665 | 1GKLVLED9AJ146022 | 1GKLVLED9AJ192966 | 1GKLVLED9AJ169929; 1GKLVLED9AJ117264 | 1GKLVLED9AJ164973 | 1GKLVLED9AJ178212 | 1GKLVLED9AJ148434 | 1GKLVLED9AJ162530 | 1GKLVLED9AJ108788; 1GKLVLED9AJ119807; 1GKLVLED9AJ120696 | 1GKLVLED9AJ120195 | 1GKLVLED9AJ155819; 1GKLVLED9AJ145288 | 1GKLVLED9AJ174144 | 1GKLVLED9AJ163483 | 1GKLVLED9AJ132170; 1GKLVLED9AJ156095 | 1GKLVLED9AJ132704 | 1GKLVLED9AJ141015 | 1GKLVLED9AJ120651 | 1GKLVLED9AJ111660; 1GKLVLED9AJ102019 | 1GKLVLED9AJ147753 | 1GKLVLED9AJ168845; 1GKLVLED9AJ143623 | 1GKLVLED9AJ173348 | 1GKLVLED9AJ187136; 1GKLVLED9AJ135148 | 1GKLVLED9AJ159689; 1GKLVLED9AJ117362; 1GKLVLED9AJ134081 | 1GKLVLED9AJ177853; 1GKLVLED9AJ165315 | 1GKLVLED9AJ137241 | 1GKLVLED9AJ111870 | 1GKLVLED9AJ141225; 1GKLVLED9AJ115188; 1GKLVLED9AJ160065 | 1GKLVLED9AJ175049 | 1GKLVLED9AJ135568 | 1GKLVLED9AJ149714 | 1GKLVLED9AJ160017; 1GKLVLED9AJ130550 | 1GKLVLED9AJ171096 | 1GKLVLED9AJ172006

1GKLVLED9AJ102439 | 1GKLVLED9AJ155111 | 1GKLVLED9AJ136140; 1GKLVLED9AJ159742; 1GKLVLED9AJ175200 | 1GKLVLED9AJ132833 | 1GKLVLED9AJ185984 | 1GKLVLED9AJ173219 | 1GKLVLED9AJ172765; 1GKLVLED9AJ191557 | 1GKLVLED9AJ161989 | 1GKLVLED9AJ158428 | 1GKLVLED9AJ140169 | 1GKLVLED9AJ148093 | 1GKLVLED9AJ106748; 1GKLVLED9AJ134999 | 1GKLVLED9AJ178422 | 1GKLVLED9AJ124666; 1GKLVLED9AJ100819 | 1GKLVLED9AJ110069; 1GKLVLED9AJ127809; 1GKLVLED9AJ163354; 1GKLVLED9AJ122531 | 1GKLVLED9AJ146179

1GKLVLED9AJ187489; 1GKLVLED9AJ198203; 1GKLVLED9AJ196452 | 1GKLVLED9AJ198802 | 1GKLVLED9AJ172202 | 1GKLVLED9AJ127308 | 1GKLVLED9AJ183099; 1GKLVLED9AJ157618; 1GKLVLED9AJ148322 | 1GKLVLED9AJ108659; 1GKLVLED9AJ154797 | 1GKLVLED9AJ134520; 1GKLVLED9AJ116812 | 1GKLVLED9AJ102442 | 1GKLVLED9AJ160342 | 1GKLVLED9AJ101162; 1GKLVLED9AJ169347; 1GKLVLED9AJ141774; 1GKLVLED9AJ100500; 1GKLVLED9AJ143797 | 1GKLVLED9AJ137191; 1GKLVLED9AJ178551; 1GKLVLED9AJ197195; 1GKLVLED9AJ132928 | 1GKLVLED9AJ136350 | 1GKLVLED9AJ185502 | 1GKLVLED9AJ190375 | 1GKLVLED9AJ137398

1GKLVLED9AJ116941 | 1GKLVLED9AJ106023 | 1GKLVLED9AJ178839 | 1GKLVLED9AJ177870; 1GKLVLED9AJ180316 | 1GKLVLED9AJ170157 | 1GKLVLED9AJ180736 | 1GKLVLED9AJ103199 | 1GKLVLED9AJ132508; 1GKLVLED9AJ155772 | 1GKLVLED9AJ144609 | 1GKLVLED9AJ134386 | 1GKLVLED9AJ110797; 1GKLVLED9AJ143332; 1GKLVLED9AJ110332 | 1GKLVLED9AJ116762; 1GKLVLED9AJ173625; 1GKLVLED9AJ189498

1GKLVLED9AJ161278; 1GKLVLED9AJ181871 | 1GKLVLED9AJ104496 | 1GKLVLED9AJ135666; 1GKLVLED9AJ187394 | 1GKLVLED9AJ133982 | 1GKLVLED9AJ197035 | 1GKLVLED9AJ174693 | 1GKLVLED9AJ167615 | 1GKLVLED9AJ187332; 1GKLVLED9AJ110282; 1GKLVLED9AJ133514 | 1GKLVLED9AJ166125

1GKLVLED9AJ163550 | 1GKLVLED9AJ109987; 1GKLVLED9AJ165119 | 1GKLVLED9AJ151320 | 1GKLVLED9AJ147946 | 1GKLVLED9AJ160731; 1GKLVLED9AJ190277; 1GKLVLED9AJ194684 | 1GKLVLED9AJ101579

1GKLVLED9AJ124263 | 1GKLVLED9AJ135411; 1GKLVLED9AJ160891 | 1GKLVLED9AJ145159 | 1GKLVLED9AJ121055 | 1GKLVLED9AJ197634; 1GKLVLED9AJ100433 | 1GKLVLED9AJ198931 | 1GKLVLED9AJ148675; 1GKLVLED9AJ136557 | 1GKLVLED9AJ195639; 1GKLVLED9AJ123503 | 1GKLVLED9AJ188657; 1GKLVLED9AJ199769 | 1GKLVLED9AJ180641; 1GKLVLED9AJ130435; 1GKLVLED9AJ196869 | 1GKLVLED9AJ198640 | 1GKLVLED9AJ135683 | 1GKLVLED9AJ180638 | 1GKLVLED9AJ122092 | 1GKLVLED9AJ145842 | 1GKLVLED9AJ184138 | 1GKLVLED9AJ193549

1GKLVLED9AJ138681 | 1GKLVLED9AJ178288 | 1GKLVLED9AJ194782 | 1GKLVLED9AJ118222; 1GKLVLED9AJ130516; 1GKLVLED9AJ136235 | 1GKLVLED9AJ193583; 1GKLVLED9AJ186634; 1GKLVLED9AJ163547; 1GKLVLED9AJ102781 | 1GKLVLED9AJ137921 | 1GKLVLED9AJ187508

1GKLVLED9AJ154315; 1GKLVLED9AJ153522; 1GKLVLED9AJ170658 | 1GKLVLED9AJ109746 | 1GKLVLED9AJ149230 | 1GKLVLED9AJ138082; 1GKLVLED9AJ147591 | 1GKLVLED9AJ107737 | 1GKLVLED9AJ177335 | 1GKLVLED9AJ107639 | 1GKLVLED9AJ121508

1GKLVLED9AJ155481 | 1GKLVLED9AJ154251 | 1GKLVLED9AJ116129 | 1GKLVLED9AJ196421 | 1GKLVLED9AJ147963; 1GKLVLED9AJ144383; 1GKLVLED9AJ162138 | 1GKLVLED9AJ158719; 1GKLVLED9AJ138227 | 1GKLVLED9AJ113456 | 1GKLVLED9AJ119726 | 1GKLVLED9AJ199562; 1GKLVLED9AJ148367; 1GKLVLED9AJ192319; 1GKLVLED9AJ115157 | 1GKLVLED9AJ178565 | 1GKLVLED9AJ116602; 1GKLVLED9AJ167775; 1GKLVLED9AJ169803 | 1GKLVLED9AJ145033; 1GKLVLED9AJ198010 | 1GKLVLED9AJ104434; 1GKLVLED9AJ127020 | 1GKLVLED9AJ162852; 1GKLVLED9AJ164987; 1GKLVLED9AJ180073 | 1GKLVLED9AJ104563

1GKLVLED9AJ146439; 1GKLVLED9AJ160583 | 1GKLVLED9AJ186732 | 1GKLVLED9AJ120620

1GKLVLED9AJ162284 | 1GKLVLED9AJ124635; 1GKLVLED9AJ128099 | 1GKLVLED9AJ164892 | 1GKLVLED9AJ164505 | 1GKLVLED9AJ101498 | 1GKLVLED9AJ114512 | 1GKLVLED9AJ154590 | 1GKLVLED9AJ176136; 1GKLVLED9AJ149891 | 1GKLVLED9AJ151432 | 1GKLVLED9AJ173494 | 1GKLVLED9AJ156906; 1GKLVLED9AJ162219 | 1GKLVLED9AJ151897 | 1GKLVLED9AJ146036 | 1GKLVLED9AJ131603 | 1GKLVLED9AJ142701 | 1GKLVLED9AJ145114 | 1GKLVLED9AJ105552; 1GKLVLED9AJ174855; 1GKLVLED9AJ111402; 1GKLVLED9AJ142696

1GKLVLED9AJ157196; 1GKLVLED9AJ186181; 1GKLVLED9AJ147087 | 1GKLVLED9AJ168215; 1GKLVLED9AJ112842 | 1GKLVLED9AJ109794 | 1GKLVLED9AJ198122; 1GKLVLED9AJ188416; 1GKLVLED9AJ125042

1GKLVLED9AJ148725; 1GKLVLED9AJ171311 | 1GKLVLED9AJ134792

1GKLVLED9AJ162981; 1GKLVLED9AJ145002; 1GKLVLED9AJ191266 | 1GKLVLED9AJ150412 | 1GKLVLED9AJ142780

1GKLVLED9AJ173320 | 1GKLVLED9AJ188237 | 1GKLVLED9AJ118088 | 1GKLVLED9AJ180378 | 1GKLVLED9AJ151737 | 1GKLVLED9AJ136798 | 1GKLVLED9AJ161264 | 1GKLVLED9AJ134730; 1GKLVLED9AJ199447 | 1GKLVLED9AJ117197 | 1GKLVLED9AJ132136

1GKLVLED9AJ105888; 1GKLVLED9AJ159563 | 1GKLVLED9AJ190991 | 1GKLVLED9AJ134453 | 1GKLVLED9AJ199125; 1GKLVLED9AJ193941 | 1GKLVLED9AJ156596 | 1GKLVLED9AJ173107

1GKLVLED9AJ165489 | 1GKLVLED9AJ164228 | 1GKLVLED9AJ117359 | 1GKLVLED9AJ170787 | 1GKLVLED9AJ183166 | 1GKLVLED9AJ105146 | 1GKLVLED9AJ188948 | 1GKLVLED9AJ109732; 1GKLVLED9AJ145632 | 1GKLVLED9AJ173382 | 1GKLVLED9AJ173477

1GKLVLED9AJ119516 | 1GKLVLED9AJ172023 | 1GKLVLED9AJ125526; 1GKLVLED9AJ182938 | 1GKLVLED9AJ101789 | 1GKLVLED9AJ124215 | 1GKLVLED9AJ149289

1GKLVLED9AJ197553; 1GKLVLED9AJ180428 | 1GKLVLED9AJ199285 | 1GKLVLED9AJ164360

1GKLVLED9AJ164746; 1GKLVLED9AJ129060 | 1GKLVLED9AJ192207; 1GKLVLED9AJ131276 | 1GKLVLED9AJ159305 | 1GKLVLED9AJ156839 | 1GKLVLED9AJ182146 | 1GKLVLED9AJ132248; 1GKLVLED9AJ108631; 1GKLVLED9AJ163077; 1GKLVLED9AJ123565 | 1GKLVLED9AJ105471

1GKLVLED9AJ118544 | 1GKLVLED9AJ144156 | 1GKLVLED9AJ147820; 1GKLVLED9AJ120004 | 1GKLVLED9AJ163824 | 1GKLVLED9AJ187671; 1GKLVLED9AJ161460 | 1GKLVLED9AJ115742 | 1GKLVLED9AJ181790; 1GKLVLED9AJ112811 | 1GKLVLED9AJ163791 | 1GKLVLED9AJ195043 | 1GKLVLED9AJ153388 | 1GKLVLED9AJ121010 | 1GKLVLED9AJ108984 | 1GKLVLED9AJ164908 | 1GKLVLED9AJ135005 | 1GKLVLED9AJ186794 | 1GKLVLED9AJ179005; 1GKLVLED9AJ164729 | 1GKLVLED9AJ121122; 1GKLVLED9AJ146683 | 1GKLVLED9AJ182454; 1GKLVLED9AJ173186 | 1GKLVLED9AJ183734 | 1GKLVLED9AJ195494; 1GKLVLED9AJ178131 | 1GKLVLED9AJ193535 | 1GKLVLED9AJ175147 | 1GKLVLED9AJ166464 | 1GKLVLED9AJ186973; 1GKLVLED9AJ104241 | 1GKLVLED9AJ188867 | 1GKLVLED9AJ132072 | 1GKLVLED9AJ166562; 1GKLVLED9AJ101436 | 1GKLVLED9AJ132914 | 1GKLVLED9AJ142939; 1GKLVLED9AJ106538 | 1GKLVLED9AJ110251; 1GKLVLED9AJ111139; 1GKLVLED9AJ128149; 1GKLVLED9AJ162575 | 1GKLVLED9AJ163659; 1GKLVLED9AJ113344; 1GKLVLED9AJ153939 | 1GKLVLED9AJ137742 | 1GKLVLED9AJ101775 | 1GKLVLED9AJ110816 | 1GKLVLED9AJ145436; 1GKLVLED9AJ133707 | 1GKLVLED9AJ141337 | 1GKLVLED9AJ147624 | 1GKLVLED9AJ187170 | 1GKLVLED9AJ156386 | 1GKLVLED9AJ105745 | 1GKLVLED9AJ175732 | 1GKLVLED9AJ134355 | 1GKLVLED9AJ134534 | 1GKLVLED9AJ194491; 1GKLVLED9AJ107477 | 1GKLVLED9AJ175522 | 1GKLVLED9AJ130872 | 1GKLVLED9AJ154914; 1GKLVLED9AJ142228 | 1GKLVLED9AJ193311; 1GKLVLED9AJ149177 | 1GKLVLED9AJ129866 | 1GKLVLED9AJ151107; 1GKLVLED9AJ189520; 1GKLVLED9AJ163760; 1GKLVLED9AJ108614 | 1GKLVLED9AJ168988 | 1GKLVLED9AJ142908 | 1GKLVLED9AJ122495 | 1GKLVLED9AJ111349 | 1GKLVLED9AJ140768; 1GKLVLED9AJ146280; 1GKLVLED9AJ160096 | 1GKLVLED9AJ178937; 1GKLVLED9AJ172832 | 1GKLVLED9AJ165637; 1GKLVLED9AJ107690 | 1GKLVLED9AJ109228 | 1GKLVLED9AJ147011; 1GKLVLED9AJ118611 | 1GKLVLED9AJ109102 | 1GKLVLED9AJ157585; 1GKLVLED9AJ147736

1GKLVLED9AJ149552 | 1GKLVLED9AJ130791; 1GKLVLED9AJ182597; 1GKLVLED9AJ133853; 1GKLVLED9AJ106779 | 1GKLVLED9AJ123680 | 1GKLVLED9AJ100710; 1GKLVLED9AJ103378; 1GKLVLED9AJ119189 | 1GKLVLED9AJ187685; 1GKLVLED9AJ135084 | 1GKLVLED9AJ127888 | 1GKLVLED9AJ186133; 1GKLVLED9AJ194216 | 1GKLVLED9AJ158090; 1GKLVLED9AJ163032 | 1GKLVLED9AJ189999 | 1GKLVLED9AJ125090 | 1GKLVLED9AJ171325

1GKLVLED9AJ100142 | 1GKLVLED9AJ154394 | 1GKLVLED9AJ144996; 1GKLVLED9AJ109617; 1GKLVLED9AJ147249; 1GKLVLED9AJ161085

1GKLVLED9AJ158946 | 1GKLVLED9AJ168425

1GKLVLED9AJ189548

1GKLVLED9AJ127549 | 1GKLVLED9AJ134646

1GKLVLED9AJ128443 | 1GKLVLED9AJ156808 | 1GKLVLED9AJ140088 | 1GKLVLED9AJ105051 | 1GKLVLED9AJ113277; 1GKLVLED9AJ100609 | 1GKLVLED9AJ196936; 1GKLVLED9AJ175858 | 1GKLVLED9AJ189159; 1GKLVLED9AJ125445; 1GKLVLED9AJ196838 | 1GKLVLED9AJ192093; 1GKLVLED9AJ145209 | 1GKLVLED9AJ105020; 1GKLVLED9AJ127115 | 1GKLVLED9AJ181594; 1GKLVLED9AJ114882; 1GKLVLED9AJ168165 | 1GKLVLED9AJ153553; 1GKLVLED9AJ127177 | 1GKLVLED9AJ162883

1GKLVLED9AJ188464 | 1GKLVLED9AJ193809 | 1GKLVLED9AJ166769; 1GKLVLED9AJ108578 | 1GKLVLED9AJ131472 | 1GKLVLED9AJ114090; 1GKLVLED9AJ196810; 1GKLVLED9AJ154248 | 1GKLVLED9AJ155710 | 1GKLVLED9AJ178176; 1GKLVLED9AJ151592

1GKLVLED9AJ112100 | 1GKLVLED9AJ179747 | 1GKLVLED9AJ149695

1GKLVLED9AJ192157; 1GKLVLED9AJ191395 | 1GKLVLED9AJ123713; 1GKLVLED9AJ194152 | 1GKLVLED9AJ148076; 1GKLVLED9AJ117152 | 1GKLVLED9AJ164326 | 1GKLVLED9AJ150474 | 1GKLVLED9AJ126174; 1GKLVLED9AJ101596 | 1GKLVLED9AJ156405; 1GKLVLED9AJ198119 | 1GKLVLED9AJ103431; 1GKLVLED9AJ105308; 1GKLVLED9AJ118821 | 1GKLVLED9AJ133822 | 1GKLVLED9AJ112470 | 1GKLVLED9AJ122500; 1GKLVLED9AJ139507

1GKLVLED9AJ115448 | 1GKLVLED9AJ127311; 1GKLVLED9AJ155898; 1GKLVLED9AJ182373 | 1GKLVLED9AJ145825; 1GKLVLED9AJ177934; 1GKLVLED9AJ106281 | 1GKLVLED9AJ155867 | 1GKLVLED9AJ147266; 1GKLVLED9AJ109150 | 1GKLVLED9AJ176749 | 1GKLVLED9AJ121153 | 1GKLVLED9AJ103025 | 1GKLVLED9AJ145579 | 1GKLVLED9AJ134940; 1GKLVLED9AJ105115 | 1GKLVLED9AJ164570; 1GKLVLED9AJ144545; 1GKLVLED9AJ168117 | 1GKLVLED9AJ191090; 1GKLVLED9AJ111769; 1GKLVLED9AJ173804 | 1GKLVLED9AJ144514 | 1GKLVLED9AJ181577; 1GKLVLED9AJ112033; 1GKLVLED9AJ110556; 1GKLVLED9AJ185970 | 1GKLVLED9AJ122125 | 1GKLVLED9AJ122447 | 1GKLVLED9AJ196919; 1GKLVLED9AJ168456 | 1GKLVLED9AJ111822; 1GKLVLED9AJ121802

1GKLVLED9AJ173396

1GKLVLED9AJ103994 | 1GKLVLED9AJ174130 | 1GKLVLED9AJ138387 | 1GKLVLED9AJ173690 | 1GKLVLED9AJ194961 | 1GKLVLED9AJ142052; 1GKLVLED9AJ144531; 1GKLVLED9AJ154704; 1GKLVLED9AJ141581

1GKLVLED9AJ182888 | 1GKLVLED9AJ147235 | 1GKLVLED9AJ134405 | 1GKLVLED9AJ109682

1GKLVLED9AJ183202 | 1GKLVLED9AJ137403; 1GKLVLED9AJ123095 | 1GKLVLED9AJ148126 | 1GKLVLED9AJ161720 | 1GKLVLED9AJ102599; 1GKLVLED9AJ160504; 1GKLVLED9AJ146375; 1GKLVLED9AJ199433; 1GKLVLED9AJ192868; 1GKLVLED9AJ153830; 1GKLVLED9AJ111027 | 1GKLVLED9AJ186827 | 1GKLVLED9AJ105809 | 1GKLVLED9AJ123484; 1GKLVLED9AJ121816 | 1GKLVLED9AJ118964 | 1GKLVLED9AJ161328; 1GKLVLED9AJ170403 | 1GKLVLED9AJ169817; 1GKLVLED9AJ147509

1GKLVLED9AJ123310 | 1GKLVLED9AJ178811 | 1GKLVLED9AJ152774 | 1GKLVLED9AJ192286; 1GKLVLED9AJ160602 | 1GKLVLED9AJ157537

1GKLVLED9AJ192529; 1GKLVLED9AJ131522; 1GKLVLED9AJ138938 | 1GKLVLED9AJ150393 | 1GKLVLED9AJ198394 | 1GKLVLED9AJ165203 | 1GKLVLED9AJ134923 | 1GKLVLED9AJ183748 | 1GKLVLED9AJ185323 | 1GKLVLED9AJ147378 | 1GKLVLED9AJ167954 | 1GKLVLED9AJ116776

1GKLVLED9AJ163645 | 1GKLVLED9AJ100545

1GKLVLED9AJ138244 | 1GKLVLED9AJ134727; 1GKLVLED9AJ173723 | 1GKLVLED9AJ194393; 1GKLVLED9AJ124389 | 1GKLVLED9AJ156257; 1GKLVLED9AJ102022; 1GKLVLED9AJ189579 | 1GKLVLED9AJ135506 | 1GKLVLED9AJ115224 | 1GKLVLED9AJ149616

1GKLVLED9AJ129639 | 1GKLVLED9AJ193132 | 1GKLVLED9AJ134680 | 1GKLVLED9AJ107480; 1GKLVLED9AJ129270 | 1GKLVLED9AJ182941 | 1GKLVLED9AJ125865; 1GKLVLED9AJ101470 | 1GKLVLED9AJ178226 | 1GKLVLED9AJ177447 | 1GKLVLED9AJ125400

1GKLVLED9AJ145095 | 1GKLVLED9AJ186942; 1GKLVLED9AJ168019 | 1GKLVLED9AJ134033; 1GKLVLED9AJ161992 | 1GKLVLED9AJ199366 | 1GKLVLED9AJ105129 | 1GKLVLED9AJ130628; 1GKLVLED9AJ194345; 1GKLVLED9AJ147901 | 1GKLVLED9AJ134694 | 1GKLVLED9AJ104336 | 1GKLVLED9AJ170577; 1GKLVLED9AJ128636 | 1GKLVLED9AJ191221; 1GKLVLED9AJ133710; 1GKLVLED9AJ150071; 1GKLVLED9AJ119032 | 1GKLVLED9AJ162592; 1GKLVLED9AJ149518 | 1GKLVLED9AJ192398 | 1GKLVLED9AJ140687 | 1GKLVLED9AJ182552; 1GKLVLED9AJ105566 | 1GKLVLED9AJ198749 | 1GKLVLED9AJ141595; 1GKLVLED9AJ169381 | 1GKLVLED9AJ130502; 1GKLVLED9AJ145078

1GKLVLED9AJ199738

1GKLVLED9AJ117586; 1GKLVLED9AJ113716 | 1GKLVLED9AJ127034 | 1GKLVLED9AJ140270 | 1GKLVLED9AJ125395; 1GKLVLED9AJ119208

1GKLVLED9AJ161345; 1GKLVLED9AJ145050; 1GKLVLED9AJ174418; 1GKLVLED9AJ153195 | 1GKLVLED9AJ189632 | 1GKLVLED9AJ193471 | 1GKLVLED9AJ116907 | 1GKLVLED9AJ185144 | 1GKLVLED9AJ179893 | 1GKLVLED9AJ122450 | 1GKLVLED9AJ165167 | 1GKLVLED9AJ151561 | 1GKLVLED9AJ136882; 1GKLVLED9AJ167257; 1GKLVLED9AJ109035 | 1GKLVLED9AJ172815; 1GKLVLED9AJ174192

1GKLVLED9AJ188643 | 1GKLVLED9AJ180333; 1GKLVLED9AJ184236 | 1GKLVLED9AJ107849 | 1GKLVLED9AJ162124 | 1GKLVLED9AJ171602; 1GKLVLED9AJ108676 | 1GKLVLED9AJ156033 | 1GKLVLED9AJ181157

1GKLVLED9AJ109455; 1GKLVLED9AJ109620 | 1GKLVLED9AJ129138 | 1GKLVLED9AJ141600; 1GKLVLED9AJ100061 | 1GKLVLED9AJ102070; 1GKLVLED9AJ133478 | 1GKLVLED9AJ113103 | 1GKLVLED9AJ153214; 1GKLVLED9AJ103719; 1GKLVLED9AJ114364; 1GKLVLED9AJ186102 | 1GKLVLED9AJ180199 | 1GKLVLED9AJ158607; 1GKLVLED9AJ155335 | 1GKLVLED9AJ104174 | 1GKLVLED9AJ149566 | 1GKLVLED9AJ193342; 1GKLVLED9AJ116647; 1GKLVLED9AJ120746 | 1GKLVLED9AJ178467 | 1GKLVLED9AJ113750; 1GKLVLED9AJ190716 | 1GKLVLED9AJ194510

1GKLVLED9AJ146473 | 1GKLVLED9AJ146831 | 1GKLVLED9AJ192983

1GKLVLED9AJ114946 | 1GKLVLED9AJ112131; 1GKLVLED9AJ117832

1GKLVLED9AJ167789 | 1GKLVLED9AJ163614 | 1GKLVLED9AJ137725 | 1GKLVLED9AJ147980 | 1GKLVLED9AJ121797

1GKLVLED9AJ101453 | 1GKLVLED9AJ101050

1GKLVLED9AJ122920; 1GKLVLED9AJ132976; 1GKLVLED9AJ177271 | 1GKLVLED9AJ134968 | 1GKLVLED9AJ132301 | 1GKLVLED9AJ197794 | 1GKLVLED9AJ188531 | 1GKLVLED9AJ152547 | 1GKLVLED9AJ177562 | 1GKLVLED9AJ111951; 1GKLVLED9AJ119502 | 1GKLVLED9AJ173138 | 1GKLVLED9AJ165024 | 1GKLVLED9AJ196094 | 1GKLVLED9AJ139166; 1GKLVLED9AJ123243 | 1GKLVLED9AJ143783 | 1GKLVLED9AJ196905 | 1GKLVLED9AJ196242 | 1GKLVLED9AJ174306; 1GKLVLED9AJ106037 | 1GKLVLED9AJ161149

1GKLVLED9AJ113375 | 1GKLVLED9AJ156727 | 1GKLVLED9AJ104868 | 1GKLVLED9AJ149700; 1GKLVLED9AJ143962; 1GKLVLED9AJ174841; 1GKLVLED9AJ198007 | 1GKLVLED9AJ107933; 1GKLVLED9AJ149504; 1GKLVLED9AJ162656; 1GKLVLED9AJ125168; 1GKLVLED9AJ128281; 1GKLVLED9AJ118138 | 1GKLVLED9AJ161202 | 1GKLVLED9AJ134890; 1GKLVLED9AJ121671 | 1GKLVLED9AJ174371 | 1GKLVLED9AJ175343 | 1GKLVLED9AJ127728 | 1GKLVLED9AJ120603 | 1GKLVLED9AJ165914 | 1GKLVLED9AJ184026; 1GKLVLED9AJ133075 | 1GKLVLED9AJ103008; 1GKLVLED9AJ136851 | 1GKLVLED9AJ178324 | 1GKLVLED9AJ119760; 1GKLVLED9AJ141063; 1GKLVLED9AJ193521 | 1GKLVLED9AJ195723; 1GKLVLED9AJ194023 | 1GKLVLED9AJ175309 | 1GKLVLED9AJ130371; 1GKLVLED9AJ137563 | 1GKLVLED9AJ176833; 1GKLVLED9AJ125039; 1GKLVLED9AJ161457; 1GKLVLED9AJ172698 | 1GKLVLED9AJ125025 | 1GKLVLED9AJ173740; 1GKLVLED9AJ120455; 1GKLVLED9AJ159630 | 1GKLVLED9AJ176752; 1GKLVLED9AJ147459 | 1GKLVLED9AJ181126 | 1GKLVLED9AJ156419 | 1GKLVLED9AJ101629 | 1GKLVLED9AJ174077 | 1GKLVLED9AJ123551 | 1GKLVLED9AJ187055; 1GKLVLED9AJ196466; 1GKLVLED9AJ168392; 1GKLVLED9AJ148496; 1GKLVLED9AJ181031

1GKLVLED9AJ185855 | 1GKLVLED9AJ145713; 1GKLVLED9AJ186603 | 1GKLVLED9AJ192613 | 1GKLVLED9AJ111125; 1GKLVLED9AJ135182 | 1GKLVLED9AJ101873; 1GKLVLED9AJ136509

1GKLVLED9AJ124246 | 1GKLVLED9AJ177464 | 1GKLVLED9AJ188240 | 1GKLVLED9AJ102456; 1GKLVLED9AJ143959 | 1GKLVLED9AJ193888; 1GKLVLED9AJ150622 | 1GKLVLED9AJ131150

1GKLVLED9AJ157294 | 1GKLVLED9AJ139474 | 1GKLVLED9AJ160924; 1GKLVLED9AJ199822

1GKLVLED9AJ107575 | 1GKLVLED9AJ185824 | 1GKLVLED9AJ104840; 1GKLVLED9AJ186262; 1GKLVLED9AJ152967 | 1GKLVLED9AJ179120; 1GKLVLED9AJ163564; 1GKLVLED9AJ114476 | 1GKLVLED9AJ187301; 1GKLVLED9AJ135229; 1GKLVLED9AJ122688 | 1GKLVLED9AJ161281; 1GKLVLED9AJ186360 | 1GKLVLED9AJ166318 | 1GKLVLED9AJ189078; 1GKLVLED9AJ188495; 1GKLVLED9AJ181398

1GKLVLED9AJ148241 | 1GKLVLED9AJ116700 | 1GKLVLED9AJ191512; 1GKLVLED9AJ130340 | 1GKLVLED9AJ194958 | 1GKLVLED9AJ174550 | 1GKLVLED9AJ143511 | 1GKLVLED9AJ153407 | 1GKLVLED9AJ106913

1GKLVLED9AJ185564; 1GKLVLED9AJ161944; 1GKLVLED9AJ115174; 1GKLVLED9AJ199643 | 1GKLVLED9AJ123548 | 1GKLVLED9AJ125963; 1GKLVLED9AJ174466; 1GKLVLED9AJ140561 | 1GKLVLED9AJ175777; 1GKLVLED9AJ199982; 1GKLVLED9AJ167016 | 1GKLVLED9AJ141659 | 1GKLVLED9AJ160194 | 1GKLVLED9AJ124909; 1GKLVLED9AJ126904; 1GKLVLED9AJ112596 | 1GKLVLED9AJ160907

1GKLVLED9AJ159661 | 1GKLVLED9AJ148305 | 1GKLVLED9AJ114848 | 1GKLVLED9AJ135294 | 1GKLVLED9AJ187069 | 1GKLVLED9AJ183894 | 1GKLVLED9AJ101016; 1GKLVLED9AJ192045 | 1GKLVLED9AJ100335; 1GKLVLED9AJ144397 | 1GKLVLED9AJ104997; 1GKLVLED9AJ135232 | 1GKLVLED9AJ167291; 1GKLVLED9AJ130578 | 1GKLVLED9AJ149079; 1GKLVLED9AJ117071

1GKLVLED9AJ189954 | 1GKLVLED9AJ169560 | 1GKLVLED9AJ101680 | 1GKLVLED9AJ190389 | 1GKLVLED9AJ196385; 1GKLVLED9AJ193390 | 1GKLVLED9AJ175780

1GKLVLED9AJ168084 | 1GKLVLED9AJ168294; 1GKLVLED9AJ183765 | 1GKLVLED9AJ124120; 1GKLVLED9AJ111514; 1GKLVLED9AJ112890

1GKLVLED9AJ150152 | 1GKLVLED9AJ108077; 1GKLVLED9AJ158591 | 1GKLVLED9AJ157621

1GKLVLED9AJ129513 | 1GKLVLED9AJ141001 | 1GKLVLED9AJ117510 | 1GKLVLED9AJ149101 | 1GKLVLED9AJ109312 | 1GKLVLED9AJ110136; 1GKLVLED9AJ106877; 1GKLVLED9AJ184575 | 1GKLVLED9AJ188724 | 1GKLVLED9AJ198721 | 1GKLVLED9AJ151804; 1GKLVLED9AJ158106 | 1GKLVLED9AJ193759 | 1GKLVLED9AJ173432 | 1GKLVLED9AJ162074; 1GKLVLED9AJ154413 | 1GKLVLED9AJ163452 | 1GKLVLED9AJ138180

1GKLVLED9AJ102490 | 1GKLVLED9AJ156548; 1GKLVLED9AJ125770 | 1GKLVLED9AJ174354; 1GKLVLED9AJ175519; 1GKLVLED9AJ190862 | 1GKLVLED9AJ159434 | 1GKLVLED9AJ150183 | 1GKLVLED9AJ185290

1GKLVLED9AJ153326 | 1GKLVLED9AJ114820

1GKLVLED9AJ105972 | 1GKLVLED9AJ158560 | 1GKLVLED9AJ141998 | 1GKLVLED9AJ103140; 1GKLVLED9AJ122464 | 1GKLVLED9AJ131553; 1GKLVLED9AJ158199 | 1GKLVLED9AJ165928 | 1GKLVLED9AJ117622; 1GKLVLED9AJ144805 | 1GKLVLED9AJ182325 | 1GKLVLED9AJ196791 | 1GKLVLED9AJ110444 | 1GKLVLED9AJ100268; 1GKLVLED9AJ158509 | 1GKLVLED9AJ199111; 1GKLVLED9AJ179604 | 1GKLVLED9AJ116616; 1GKLVLED9AJ109861 | 1GKLVLED9AJ170126 | 1GKLVLED9AJ129527 | 1GKLVLED9AJ116714 | 1GKLVLED9AJ194748 | 1GKLVLED9AJ144495; 1GKLVLED9AJ190635 | 1GKLVLED9AJ116311 | 1GKLVLED9AJ197889; 1GKLVLED9AJ173298 | 1GKLVLED9AJ118477; 1GKLVLED9AJ138017 | 1GKLVLED9AJ186441; 1GKLVLED9AJ134842

1GKLVLED9AJ153035; 1GKLVLED9AJ175469 | 1GKLVLED9AJ166898; 1GKLVLED9AJ132122 | 1GKLVLED9AJ122349 | 1GKLVLED9AJ111657 | 1GKLVLED9AJ187119; 1GKLVLED9AJ152421 | 1GKLVLED9AJ150636 | 1GKLVLED9AJ181241 | 1GKLVLED9AJ125266

1GKLVLED9AJ186438 | 1GKLVLED9AJ122335 | 1GKLVLED9AJ172409 | 1GKLVLED9AJ152046; 1GKLVLED9AJ113571

1GKLVLED9AJ128569; 1GKLVLED9AJ120326 | 1GKLVLED9AJ172846 | 1GKLVLED9AJ177920 | 1GKLVLED9AJ167100; 1GKLVLED9AJ116468; 1GKLVLED9AJ177531

1GKLVLED9AJ157179; 1GKLVLED9AJ156307 | 1GKLVLED9AJ163774; 1GKLVLED9AJ114199 | 1GKLVLED9AJ152371 | 1GKLVLED9AJ194653 | 1GKLVLED9AJ130953 | 1GKLVLED9AJ112467; 1GKLVLED9AJ113618 | 1GKLVLED9AJ117765; 1GKLVLED9AJ154332 | 1GKLVLED9AJ137143

1GKLVLED9AJ191994; 1GKLVLED9AJ166870; 1GKLVLED9AJ133884 | 1GKLVLED9AJ135621 | 1GKLVLED9AJ199299; 1GKLVLED9AJ145484 | 1GKLVLED9AJ122643

1GKLVLED9AJ186553 | 1GKLVLED9AJ146330 | 1GKLVLED9AJ103039

1GKLVLED9AJ112243; 1GKLVLED9AJ102618; 1GKLVLED9AJ131228 | 1GKLVLED9AJ148062 | 1GKLVLED9AJ113196 | 1GKLVLED9AJ158641 | 1GKLVLED9AJ100688 | 1GKLVLED9AJ138485 | 1GKLVLED9AJ154833 | 1GKLVLED9AJ133271 | 1GKLVLED9AJ143279 | 1GKLVLED9AJ152855; 1GKLVLED9AJ198461 | 1GKLVLED9AJ188383 | 1GKLVLED9AJ117023 | 1GKLVLED9AJ136011 | 1GKLVLED9AJ167811 | 1GKLVLED9AJ169977; 1GKLVLED9AJ139846; 1GKLVLED9AJ192823 | 1GKLVLED9AJ165041 | 1GKLVLED9AJ186990

1GKLVLED9AJ116163 | 1GKLVLED9AJ151415; 1GKLVLED9AJ153245 | 1GKLVLED9AJ144108 | 1GKLVLED9AJ179800 | 1GKLVLED9AJ109519; 1GKLVLED9AJ147719 | 1GKLVLED9AJ131701; 1GKLVLED9AJ157280 | 1GKLVLED9AJ162477; 1GKLVLED9AJ124232 | 1GKLVLED9AJ134615 | 1GKLVLED9AJ150748

1GKLVLED9AJ107060 | 1GKLVLED9AJ156520; 1GKLVLED9AJ167727; 1GKLVLED9AJ118592; 1GKLVLED9AJ166478; 1GKLVLED9AJ135215 | 1GKLVLED9AJ110945 | 1GKLVLED9AJ136493; 1GKLVLED9AJ109679; 1GKLVLED9AJ193499 | 1GKLVLED9AJ139779 | 1GKLVLED9AJ109472 | 1GKLVLED9AJ137692 | 1GKLVLED9AJ163841 | 1GKLVLED9AJ119418; 1GKLVLED9AJ129558 | 1GKLVLED9AJ186357 | 1GKLVLED9AJ163533 | 1GKLVLED9AJ124960; 1GKLVLED9AJ152483 | 1GKLVLED9AJ102831 | 1GKLVLED9AJ152869; 1GKLVLED9AJ187461; 1GKLVLED9AJ105003 | 1GKLVLED9AJ160146 | 1GKLVLED9AJ124893; 1GKLVLED9AJ156209 | 1GKLVLED9AJ148711 | 1GKLVLED9AJ132430; 1GKLVLED9AJ120567 | 1GKLVLED9AJ189419; 1GKLVLED9AJ123100

1GKLVLED9AJ128135 | 1GKLVLED9AJ193843

1GKLVLED9AJ195754; 1GKLVLED9AJ109357 | 1GKLVLED9AJ177884 | 1GKLVLED9AJ132377 | 1GKLVLED9AJ111626 | 1GKLVLED9AJ130015 | 1GKLVLED9AJ196449 | 1GKLVLED9AJ131360; 1GKLVLED9AJ119595; 1GKLVLED9AJ198878; 1GKLVLED9AJ146067 | 1GKLVLED9AJ185841 | 1GKLVLED9AJ199271 | 1GKLVLED9AJ119449; 1GKLVLED9AJ123226; 1GKLVLED9AJ164911

1GKLVLED9AJ194197; 1GKLVLED9AJ123422 | 1GKLVLED9AJ193227; 1GKLVLED9AJ192594 | 1GKLVLED9AJ159093 | 1GKLVLED9AJ185452

1GKLVLED9AJ164388 | 1GKLVLED9AJ103980; 1GKLVLED9AJ140205

1GKLVLED9AJ159224 | 1GKLVLED9AJ148658; 1GKLVLED9AJ103767 | 1GKLVLED9AJ175598; 1GKLVLED9AJ171261 | 1GKLVLED9AJ175231 | 1GKLVLED9AJ100707 | 1GKLVLED9AJ147218 | 1GKLVLED9AJ131391 | 1GKLVLED9AJ166173 | 1GKLVLED9AJ176850

1GKLVLED9AJ172989 | 1GKLVLED9AJ198654 | 1GKLVLED9AJ100898 | 1GKLVLED9AJ146182 | 1GKLVLED9AJ196502

1GKLVLED9AJ103056

1GKLVLED9AJ142987 | 1GKLVLED9AJ145596; 1GKLVLED9AJ129432 | 1GKLVLED9AJ182261 | 1GKLVLED9AJ160633

1GKLVLED9AJ151995; 1GKLVLED9AJ134159 | 1GKLVLED9AJ172071 | 1GKLVLED9AJ159000 | 1GKLVLED9AJ125977 | 1GKLVLED9AJ159370 | 1GKLVLED9AJ146747 | 1GKLVLED9AJ146828 | 1GKLVLED9AJ133481; 1GKLVLED9AJ198475 | 1GKLVLED9AJ117779 | 1GKLVLED9AJ140317 | 1GKLVLED9AJ174838; 1GKLVLED9AJ179389; 1GKLVLED9AJ147428 | 1GKLVLED9AJ169722; 1GKLVLED9AJ131780; 1GKLVLED9AJ157862 | 1GKLVLED9AJ107866 | 1GKLVLED9AJ190120 | 1GKLVLED9AJ199027 | 1GKLVLED9AJ155383; 1GKLVLED9AJ198735

1GKLVLED9AJ107379; 1GKLVLED9AJ195379

1GKLVLED9AJ179506; 1GKLVLED9AJ178808 | 1GKLVLED9AJ157442 | 1GKLVLED9AJ134937; 1GKLVLED9AJ187475; 1GKLVLED9AJ134095; 1GKLVLED9AJ129995 | 1GKLVLED9AJ128782; 1GKLVLED9AJ146697; 1GKLVLED9AJ167243 | 1GKLVLED9AJ172474 | 1GKLVLED9AJ103591 | 1GKLVLED9AJ156355 | 1GKLVLED9AJ183524 | 1GKLVLED9AJ128166; 1GKLVLED9AJ195432 | 1GKLVLED9AJ191011 | 1GKLVLED9AJ188755 | 1GKLVLED9AJ115238 | 1GKLVLED9AJ103106 | 1GKLVLED9AJ132346

1GKLVLED9AJ139765; 1GKLVLED9AJ144013 | 1GKLVLED9AJ139877

1GKLVLED9AJ167081 | 1GKLVLED9AJ157327 | 1GKLVLED9AJ187797; 1GKLVLED9AJ174239; 1GKLVLED9AJ164827 | 1GKLVLED9AJ171356 | 1GKLVLED9AJ182664 | 1GKLVLED9AJ159532; 1GKLVLED9AJ154153; 1GKLVLED9AJ150782; 1GKLVLED9AJ198976 | 1GKLVLED9AJ152175 | 1GKLVLED9AJ161524; 1GKLVLED9AJ195687; 1GKLVLED9AJ189758 | 1GKLVLED9AJ143573 | 1GKLVLED9AJ161832 | 1GKLVLED9AJ184768; 1GKLVLED9AJ158543; 1GKLVLED9AJ187086 | 1GKLVLED9AJ122612

1GKLVLED9AJ123419; 1GKLVLED9AJ120911; 1GKLVLED9AJ191641; 1GKLVLED9AJ142102 | 1GKLVLED9AJ189873; 1GKLVLED9AJ108161; 1GKLVLED9AJ176847 | 1GKLVLED9AJ101369 | 1GKLVLED9AJ116552; 1GKLVLED9AJ161118 | 1GKLVLED9AJ143220 | 1GKLVLED9AJ111240 | 1GKLVLED9AJ117944; 1GKLVLED9AJ192479; 1GKLVLED9AJ158140 | 1GKLVLED9AJ156937; 1GKLVLED9AJ182079; 1GKLVLED9AJ128510; 1GKLVLED9AJ122755; 1GKLVLED9AJ132315 | 1GKLVLED9AJ156226; 1GKLVLED9AJ182759; 1GKLVLED9AJ180574; 1GKLVLED9AJ182583 | 1GKLVLED9AJ135330 | 1GKLVLED9AJ144299

1GKLVLED9AJ123727; 1GKLVLED9AJ155044; 1GKLVLED9AJ143945 | 1GKLVLED9AJ114414 | 1GKLVLED9AJ132900; 1GKLVLED9AJ144111 | 1GKLVLED9AJ110220; 1GKLVLED9AJ161698; 1GKLVLED9AJ155478; 1GKLVLED9AJ107656; 1GKLVLED9AJ105535 | 1GKLVLED9AJ112744; 1GKLVLED9AJ128152 | 1GKLVLED9AJ137322 | 1GKLVLED9AJ199755; 1GKLVLED9AJ172412 | 1GKLVLED9AJ160356; 1GKLVLED9AJ125476; 1GKLVLED9AJ169395

1GKLVLED9AJ196693 | 1GKLVLED9AJ144948 | 1GKLVLED9AJ195219 | 1GKLVLED9AJ178789; 1GKLVLED9AJ121458; 1GKLVLED9AJ167677 | 1GKLVLED9AJ160471; 1GKLVLED9AJ127342 | 1GKLVLED9AJ144058 | 1GKLVLED9AJ197911 | 1GKLVLED9AJ170031 | 1GKLVLED9AJ167792 | 1GKLVLED9AJ151446 | 1GKLVLED9AJ190747; 1GKLVLED9AJ101419 | 1GKLVLED9AJ194698; 1GKLVLED9AJ141743; 1GKLVLED9AJ147705 | 1GKLVLED9AJ112663 | 1GKLVLED9AJ133612 | 1GKLVLED9AJ185614 | 1GKLVLED9AJ170949 | 1GKLVLED9AJ140320; 1GKLVLED9AJ192627; 1GKLVLED9AJ123663

1GKLVLED9AJ181918 | 1GKLVLED9AJ143685 | 1GKLVLED9AJ192028 | 1GKLVLED9AJ192675 | 1GKLVLED9AJ160230; 1GKLVLED9AJ102988; 1GKLVLED9AJ160714 | 1GKLVLED9AJ144657 | 1GKLVLED9AJ197391; 1GKLVLED9AJ137854 | 1GKLVLED9AJ128975; 1GKLVLED9AJ104322; 1GKLVLED9AJ149325; 1GKLVLED9AJ121931 | 1GKLVLED9AJ135103 | 1GKLVLED9AJ177612 | 1GKLVLED9AJ150703 | 1GKLVLED9AJ135988 | 1GKLVLED9AJ194118

1GKLVLED9AJ147767 | 1GKLVLED9AJ114834 | 1GKLVLED9AJ158168 | 1GKLVLED9AJ121685; 1GKLVLED9AJ146943 | 1GKLVLED9AJ135246 | 1GKLVLED9AJ143721; 1GKLVLED9AJ186391 | 1GKLVLED9AJ177139 | 1GKLVLED9AJ178405 | 1GKLVLED9AJ124103 | 1GKLVLED9AJ153097 | 1GKLVLED9AJ166223 | 1GKLVLED9AJ121900; 1GKLVLED9AJ193177 | 1GKLVLED9AJ162902 | 1GKLVLED9AJ111741

1GKLVLED9AJ115577; 1GKLVLED9AJ134307 | 1GKLVLED9AJ153164

1GKLVLED9AJ126272; 1GKLVLED9AJ141838; 1GKLVLED9AJ109469; 1GKLVLED9AJ143475

1GKLVLED9AJ156517 | 1GKLVLED9AJ132878 | 1GKLVLED9AJ180476 | 1GKLVLED9AJ189341 | 1GKLVLED9AJ126806 | 1GKLVLED9AJ128328 | 1GKLVLED9AJ156260 | 1GKLVLED9AJ100920; 1GKLVLED9AJ127485; 1GKLVLED9AJ182194; 1GKLVLED9AJ127406; 1GKLVLED9AJ103512; 1GKLVLED9AJ191008 | 1GKLVLED9AJ193468

1GKLVLED9AJ122898; 1GKLVLED9AJ103283; 1GKLVLED9AJ100190 | 1GKLVLED9AJ191901 | 1GKLVLED9AJ173317; 1GKLVLED9AJ141046 | 1GKLVLED9AJ109648 | 1GKLVLED9AJ190067

1GKLVLED9AJ109133 | 1GKLVLED9AJ177030

1GKLVLED9AJ142150 | 1GKLVLED9AJ161247; 1GKLVLED9AJ142892 | 1GKLVLED9AJ126692 | 1GKLVLED9AJ121511; 1GKLVLED9AJ121136

1GKLVLED9AJ143363 | 1GKLVLED9AJ142455; 1GKLVLED9AJ199948; 1GKLVLED9AJ169039 | 1GKLVLED9AJ173091; 1GKLVLED9AJ167730 | 1GKLVLED9AJ106118; 1GKLVLED9AJ138874; 1GKLVLED9AJ171440; 1GKLVLED9AJ109973; 1GKLVLED9AJ183538; 1GKLVLED9AJ156968 | 1GKLVLED9AJ147638 | 1GKLVLED9AJ140978 | 1GKLVLED9AJ123520 | 1GKLVLED9AJ122478; 1GKLVLED9AJ119144

1GKLVLED9AJ115899 | 1GKLVLED9AJ147798 | 1GKLVLED9AJ181160; 1GKLVLED9AJ168439 | 1GKLVLED9AJ182017; 1GKLVLED9AJ120438 | 1GKLVLED9AJ138907; 1GKLVLED9AJ179165 | 1GKLVLED9AJ179828 | 1GKLVLED9AJ149020 | 1GKLVLED9AJ127051 | 1GKLVLED9AJ129852

1GKLVLED9AJ181613 | 1GKLVLED9AJ111500

1GKLVLED9AJ137711 | 1GKLVLED9AJ142620 | 1GKLVLED9AJ183703 | 1GKLVLED9AJ198847 | 1GKLVLED9AJ131729

1GKLVLED9AJ157067; 1GKLVLED9AJ115191 | 1GKLVLED9AJ118043 | 1GKLVLED9AJ168585

1GKLVLED9AJ120780 | 1GKLVLED9AJ126577; 1GKLVLED9AJ102117 | 1GKLVLED9AJ132962

1GKLVLED9AJ196290 | 1GKLVLED9AJ187007; 1GKLVLED9AJ185256 | 1GKLVLED9AJ112176; 1GKLVLED9AJ175066; 1GKLVLED9AJ102134; 1GKLVLED9AJ102327 | 1GKLVLED9AJ191834 | 1GKLVLED9AJ172894 | 1GKLVLED9AJ165962; 1GKLVLED9AJ151382 | 1GKLVLED9AJ154539; 1GKLVLED9AJ191431 | 1GKLVLED9AJ185063 | 1GKLVLED9AJ103400 | 1GKLVLED9AJ177495 | 1GKLVLED9AJ175679 | 1GKLVLED9AJ155884 | 1GKLVLED9AJ134677 | 1GKLVLED9AJ196726 | 1GKLVLED9AJ173012 | 1GKLVLED9AJ105454 | 1GKLVLED9AJ103848 | 1GKLVLED9AJ173334; 1GKLVLED9AJ137594; 1GKLVLED9AJ172085 | 1GKLVLED9AJ150510; 1GKLVLED9AJ184172 | 1GKLVLED9AJ182762; 1GKLVLED9AJ105244 | 1GKLVLED9AJ188366 | 1GKLVLED9AJ136171 | 1GKLVLED9AJ187573 | 1GKLVLED9AJ181210; 1GKLVLED9AJ111710 | 1GKLVLED9AJ113490; 1GKLVLED9AJ143654 | 1GKLVLED9AJ122965 | 1GKLVLED9AJ122173 | 1GKLVLED9AJ198220 | 1GKLVLED9AJ164200 | 1GKLVLED9AJ103929; 1GKLVLED9AJ151298 | 1GKLVLED9AJ123890; 1GKLVLED9AJ184107 | 1GKLVLED9AJ138745 | 1GKLVLED9AJ181093; 1GKLVLED9AJ158994 | 1GKLVLED9AJ176623; 1GKLVLED9AJ129656; 1GKLVLED9AJ162687; 1GKLVLED9AJ163404 | 1GKLVLED9AJ140513 | 1GKLVLED9AJ102893 | 1GKLVLED9AJ168991 | 1GKLVLED9AJ192899; 1GKLVLED9AJ183295 | 1GKLVLED9AJ115112 | 1GKLVLED9AJ125493; 1GKLVLED9AJ185032 | 1GKLVLED9AJ139667; 1GKLVLED9AJ144304; 1GKLVLED9AJ161474; 1GKLVLED9AJ118754 | 1GKLVLED9AJ176864; 1GKLVLED9AJ163385; 1GKLVLED9AJ105339 | 1GKLVLED9AJ111917 | 1GKLVLED9AJ184110; 1GKLVLED9AJ144030; 1GKLVLED9AJ136624 | 1GKLVLED9AJ165413; 1GKLVLED9AJ192434 | 1GKLVLED9AJ173897; 1GKLVLED9AJ129544 | 1GKLVLED9AJ159420 | 1GKLVLED9AJ190781 | 1GKLVLED9AJ191896 | 1GKLVLED9AJ168053 | 1GKLVLED9AJ106667; 1GKLVLED9AJ148546 | 1GKLVLED9AJ129947; 1GKLVLED9AJ136560; 1GKLVLED9AJ172913 | 1GKLVLED9AJ121928; 1GKLVLED9AJ136204 | 1GKLVLED9AJ140527

1GKLVLED9AJ198105 | 1GKLVLED9AJ191493 | 1GKLVLED9AJ183927

1GKLVLED9AJ109813 | 1GKLVLED9AJ141208; 1GKLVLED9AJ136770

1GKLVLED9AJ155920 | 1GKLVLED9AJ199674 | 1GKLVLED9AJ179442; 1GKLVLED9AJ142049 | 1GKLVLED9AJ187122 | 1GKLVLED9AJ148966; 1GKLVLED9AJ178095 | 1GKLVLED9AJ174676 | 1GKLVLED9AJ115451; 1GKLVLED9AJ102747 | 1GKLVLED9AJ140804 | 1GKLVLED9AJ119046; 1GKLVLED9AJ199092; 1GKLVLED9AJ186245; 1GKLVLED9AJ128801; 1GKLVLED9AJ119077 | 1GKLVLED9AJ107253 | 1GKLVLED9AJ199576; 1GKLVLED9AJ189789 | 1GKLVLED9AJ133500 | 1GKLVLED9AJ116664 | 1GKLVLED9AJ177352 | 1GKLVLED9AJ140589; 1GKLVLED9AJ161166 | 1GKLVLED9AJ134369

1GKLVLED9AJ170627; 1GKLVLED9AJ140656; 1GKLVLED9AJ137076 | 1GKLVLED9AJ141984; 1GKLVLED9AJ161412 | 1GKLVLED9AJ191414 | 1GKLVLED9AJ109360 | 1GKLVLED9AJ122951 | 1GKLVLED9AJ184544; 1GKLVLED9AJ182924 | 1GKLVLED9AJ184432; 1GKLVLED9AJ153357

1GKLVLED9AJ115126 | 1GKLVLED9AJ153570; 1GKLVLED9AJ118429; 1GKLVLED9AJ194796 | 1GKLVLED9AJ184348 | 1GKLVLED9AJ116180 | 1GKLVLED9AJ141029; 1GKLVLED9AJ192126

1GKLVLED9AJ166805 | 1GKLVLED9AJ129396 | 1GKLVLED9AJ165556 | 1GKLVLED9AJ106085

1GKLVLED9AJ109956 | 1GKLVLED9AJ146974; 1GKLVLED9AJ172717 | 1GKLVLED9AJ132461; 1GKLVLED9AJ148515; 1GKLVLED9AJ180901 | 1GKLVLED9AJ165010 | 1GKLVLED9AJ103168; 1GKLVLED9AJ116891

1GKLVLED9AJ141077; 1GKLVLED9AJ180395; 1GKLVLED9AJ168134 | 1GKLVLED9AJ195401 | 1GKLVLED9AJ114106 | 1GKLVLED9AJ148689; 1GKLVLED9AJ165671; 1GKLVLED9AJ183152 | 1GKLVLED9AJ187833 | 1GKLVLED9AJ118561 | 1GKLVLED9AJ185788 | 1GKLVLED9AJ124974; 1GKLVLED9AJ179182 | 1GKLVLED9AJ149597 | 1GKLVLED9AJ162141; 1GKLVLED9AJ149082; 1GKLVLED9AJ181935

1GKLVLED9AJ177075 | 1GKLVLED9AJ177979; 1GKLVLED9AJ189629 | 1GKLVLED9AJ105406; 1GKLVLED9AJ174449 | 1GKLVLED9AJ170479 | 1GKLVLED9AJ168487

1GKLVLED9AJ117278 | 1GKLVLED9AJ119354 | 1GKLVLED9AJ188268; 1GKLVLED9AJ138518 | 1GKLVLED9AJ188898; 1GKLVLED9AJ109567; 1GKLVLED9AJ174905 | 1GKLVLED9AJ161894 | 1GKLVLED9AJ195821; 1GKLVLED9AJ100058 | 1GKLVLED9AJ193552 | 1GKLVLED9AJ129592 | 1GKLVLED9AJ101694; 1GKLVLED9AJ125915 | 1GKLVLED9AJ112291; 1GKLVLED9AJ120293 | 1GKLVLED9AJ162205 | 1GKLVLED9AJ134811; 1GKLVLED9AJ159465; 1GKLVLED9AJ128684; 1GKLVLED9AJ113215 | 1GKLVLED9AJ191350; 1GKLVLED9AJ193891; 1GKLVLED9AJ172295 | 1GKLVLED9AJ190778 | 1GKLVLED9AJ173592 | 1GKLVLED9AJ112808; 1GKLVLED9AJ136297 | 1GKLVLED9AJ178923; 1GKLVLED9AJ117040 | 1GKLVLED9AJ169879 | 1GKLVLED9AJ110573; 1GKLVLED9AJ168649 | 1GKLVLED9AJ190800; 1GKLVLED9AJ191963; 1GKLVLED9AJ135828 | 1GKLVLED9AJ145954 | 1GKLVLED9AJ159675 | 1GKLVLED9AJ195608 | 1GKLVLED9AJ137045; 1GKLVLED9AJ132413 | 1GKLVLED9AJ124053 | 1GKLVLED9AJ126515 | 1GKLVLED9AJ125011 | 1GKLVLED9AJ191185; 1GKLVLED9AJ110590 | 1GKLVLED9AJ110041 | 1GKLVLED9AJ169123 | 1GKLVLED9AJ170773 | 1GKLVLED9AJ108113 | 1GKLVLED9AJ133819 | 1GKLVLED9AJ183510; 1GKLVLED9AJ127194; 1GKLVLED9AJ180381 | 1GKLVLED9AJ119533 | 1GKLVLED9AJ121282 | 1GKLVLED9AJ181708; 1GKLVLED9AJ100870; 1GKLVLED9AJ167338 | 1GKLVLED9AJ110475 | 1GKLVLED9AJ179117 | 1GKLVLED9AJ188142; 1GKLVLED9AJ105681 | 1GKLVLED9AJ167078; 1GKLVLED9AJ192997 | 1GKLVLED9AJ128121; 1GKLVLED9AJ159482; 1GKLVLED9AJ117975 | 1GKLVLED9AJ156016; 1GKLVLED9AJ104675; 1GKLVLED9AJ139250; 1GKLVLED9AJ171275 | 1GKLVLED9AJ145257 | 1GKLVLED9AJ162298 | 1GKLVLED9AJ115336 | 1GKLVLED9AJ166920 | 1GKLVLED9AJ176573; 1GKLVLED9AJ110833 | 1GKLVLED9AJ129155 | 1GKLVLED9AJ195172; 1GKLVLED9AJ122044; 1GKLVLED9AJ114817 | 1GKLVLED9AJ129835; 1GKLVLED9AJ100495 | 1GKLVLED9AJ174595; 1GKLVLED9AJ112078 | 1GKLVLED9AJ129480; 1GKLVLED9AJ171549 | 1GKLVLED9AJ145470 | 1GKLVLED9AJ198136 | 1GKLVLED9AJ105048 | 1GKLVLED9AJ191736 | 1GKLVLED9AJ125655 | 1GKLVLED9AJ119855 | 1GKLVLED9AJ107088; 1GKLVLED9AJ134906; 1GKLVLED9AJ176542 | 1GKLVLED9AJ190621 | 1GKLVLED9AJ131388 | 1GKLVLED9AJ160051 | 1GKLVLED9AJ167596 | 1GKLVLED9AJ157473 | 1GKLVLED9AJ114722 | 1GKLVLED9AJ136736 | 1GKLVLED9AJ158011; 1GKLVLED9AJ158705 | 1GKLVLED9AJ179523

1GKLVLED9AJ147350

1GKLVLED9AJ166500 | 1GKLVLED9AJ155674 | 1GKLVLED9AJ137062 | 1GKLVLED9AJ184527 | 1GKLVLED9AJ123467; 1GKLVLED9AJ166612 | 1GKLVLED9AJ162768; 1GKLVLED9AJ109892 | 1GKLVLED9AJ157411; 1GKLVLED9AJ115837 | 1GKLVLED9AJ107818 | 1GKLVLED9AJ193647 | 1GKLVLED9AJ124764 | 1GKLVLED9AJ172796 | 1GKLVLED9AJ120942 | 1GKLVLED9AJ156100 | 1GKLVLED9AJ191851; 1GKLVLED9AJ105079 | 1GKLVLED9AJ153083 | 1GKLVLED9AJ150796 | 1GKLVLED9AJ163998 | 1GKLVLED9AJ134503 | 1GKLVLED9AJ164245 | 1GKLVLED9AJ154489 | 1GKLVLED9AJ193082 | 1GKLVLED9AJ103347; 1GKLVLED9AJ129186 | 1GKLVLED9AJ154699 | 1GKLVLED9AJ123128; 1GKLVLED9AJ105700; 1GKLVLED9AJ156680 | 1GKLVLED9AJ152306; 1GKLVLED9AJ165055 | 1GKLVLED9AJ190232 | 1GKLVLED9AJ109004 | 1GKLVLED9AJ167520; 1GKLVLED9AJ160941; 1GKLVLED9AJ159062 | 1GKLVLED9AJ133237 | 1GKLVLED9AJ197312 | 1GKLVLED9AJ185287; 1GKLVLED9AJ132153 | 1GKLVLED9AJ184253; 1GKLVLED9AJ117748 | 1GKLVLED9AJ116065 | 1GKLVLED9AJ190344; 1GKLVLED9AJ137319

1GKLVLED9AJ197746; 1GKLVLED9AJ144450 | 1GKLVLED9AJ191705; 1GKLVLED9AJ182616; 1GKLVLED9AJ114073 | 1GKLVLED9AJ153259 | 1GKLVLED9AJ184401 | 1GKLVLED9AJ165332; 1GKLVLED9AJ120312 | 1GKLVLED9AJ187234 | 1GKLVLED9AJ120102 | 1GKLVLED9AJ182745 | 1GKLVLED9AJ189937 | 1GKLVLED9AJ197102 | 1GKLVLED9AJ175939; 1GKLVLED9AJ125932 | 1GKLVLED9AJ120228 | 1GKLVLED9AJ143301 | 1GKLVLED9AJ141211 | 1GKLVLED9AJ184821 | 1GKLVLED9AJ155738; 1GKLVLED9AJ166044 | 1GKLVLED9AJ108936 | 1GKLVLED9AJ160082 | 1GKLVLED9AJ190201; 1GKLVLED9AJ107785; 1GKLVLED9AJ127504; 1GKLVLED9AJ133674 | 1GKLVLED9AJ155268 | 1GKLVLED9AJ176430

1GKLVLED9AJ159028 | 1GKLVLED9AJ150586 | 1GKLVLED9AJ136591

1GKLVLED9AJ111920; 1GKLVLED9AJ102408 | 1GKLVLED9AJ182230 | 1GKLVLED9AJ121248 | 1GKLVLED9AJ103476 | 1GKLVLED9AJ139491

1GKLVLED9AJ183507 | 1GKLVLED9AJ100402 | 1GKLVLED9AJ187279; 1GKLVLED9AJ185757 | 1GKLVLED9AJ169610; 1GKLVLED9AJ153004 | 1GKLVLED9AJ129768 | 1GKLVLED9AJ177061 | 1GKLVLED9AJ105096 | 1GKLVLED9AJ174824 | 1GKLVLED9AJ198282 | 1GKLVLED9AJ189176 | 1GKLVLED9AJ165086 | 1GKLVLED9AJ187265 | 1GKLVLED9AJ182907 | 1GKLVLED9AJ108290 | 1GKLVLED9AJ113831; 1GKLVLED9AJ184088 | 1GKLVLED9AJ145310 | 1GKLVLED9AJ199710 | 1GKLVLED9AJ124506 | 1GKLVLED9AJ189257 | 1GKLVLED9AJ153598 | 1GKLVLED9AJ168764 | 1GKLVLED9AJ192790 | 1GKLVLED9AJ155187 | 1GKLVLED9AJ111982 | 1GKLVLED9AJ118687; 1GKLVLED9AJ147137 | 1GKLVLED9AJ132511 | 1GKLVLED9AJ132279 | 1GKLVLED9AJ154931; 1GKLVLED9AJ120939 | 1GKLVLED9AJ184303 | 1GKLVLED9AJ189601 | 1GKLVLED9AJ178050 | 1GKLVLED9AJ120357; 1GKLVLED9AJ103672; 1GKLVLED9AJ147543 | 1GKLVLED9AJ100187 | 1GKLVLED9AJ150300; 1GKLVLED9AJ102974; 1GKLVLED9AJ159143 | 1GKLVLED9AJ166366 | 1GKLVLED9AJ159417 | 1GKLVLED9AJ102053 | 1GKLVLED9AJ167050 | 1GKLVLED9AJ114493 | 1GKLVLED9AJ154282 | 1GKLVLED9AJ198590; 1GKLVLED9AJ196418 | 1GKLVLED9AJ113313 | 1GKLVLED9AJ163628 | 1GKLVLED9AJ199321 | 1GKLVLED9AJ172250 | 1GKLVLED9AJ128295; 1GKLVLED9AJ170112 | 1GKLVLED9AJ111609 | 1GKLVLED9AJ113828 | 1GKLVLED9AJ106295 | 1GKLVLED9AJ135456 | 1GKLVLED9AJ177982

1GKLVLED9AJ186620; 1GKLVLED9AJ127633 | 1GKLVLED9AJ156484 | 1GKLVLED9AJ194328; 1GKLVLED9AJ115305 | 1GKLVLED9AJ112873

1GKLVLED9AJ198539; 1GKLVLED9AJ188982 | 1GKLVLED9AJ133559 | 1GKLVLED9AJ167890; 1GKLVLED9AJ146361

1GKLVLED9AJ165623 | 1GKLVLED9AJ172751

1GKLVLED9AJ103526; 1GKLVLED9AJ190683; 1GKLVLED9AJ182518 | 1GKLVLED9AJ171101 | 1GKLVLED9AJ167310; 1GKLVLED9AJ177125; 1GKLVLED9AJ107642 | 1GKLVLED9AJ104014 | 1GKLVLED9AJ118897

1GKLVLED9AJ124439 | 1GKLVLED9AJ183863 | 1GKLVLED9AJ138616

1GKLVLED9AJ179344 | 1GKLVLED9AJ158915; 1GKLVLED9AJ110234 | 1GKLVLED9AJ136638 | 1GKLVLED9AJ173530 | 1GKLVLED9AJ169073 | 1GKLVLED9AJ104093; 1GKLVLED9AJ121220 | 1GKLVLED9AJ135375 | 1GKLVLED9AJ184964 | 1GKLVLED9AJ151883; 1GKLVLED9AJ167551 | 1GKLVLED9AJ153603; 1GKLVLED9AJ123436 | 1GKLVLED9AJ102103 | 1GKLVLED9AJ104739; 1GKLVLED9AJ184513; 1GKLVLED9AJ184902

1GKLVLED9AJ165735 | 1GKLVLED9AJ141189 | 1GKLVLED9AJ148918 | 1GKLVLED9AJ164777; 1GKLVLED9AJ157845

1GKLVLED9AJ193745; 1GKLVLED9AJ157960; 1GKLVLED9AJ112324; 1GKLVLED9AJ166089 | 1GKLVLED9AJ174001; 1GKLVLED9AJ119290; 1GKLVLED9AJ184897 | 1GKLVLED9AJ142715 | 1GKLVLED9AJ189677

1GKLVLED9AJ105907 | 1GKLVLED9AJ141449 | 1GKLVLED9AJ101503 | 1GKLVLED9AJ106717 | 1GKLVLED9AJ111559 | 1GKLVLED9AJ170692 | 1GKLVLED9AJ152726; 1GKLVLED9AJ149678 | 1GKLVLED9AJ136607 | 1GKLVLED9AJ113585

1GKLVLED9AJ102585 | 1GKLVLED9AJ196354; 1GKLVLED9AJ119791 | 1GKLVLED9AJ189792; 1GKLVLED9AJ162978 | 1GKLVLED9AJ190392; 1GKLVLED9AJ162091; 1GKLVLED9AJ170207; 1GKLVLED9AJ133173; 1GKLVLED9AJ115420 | 1GKLVLED9AJ116471

1GKLVLED9AJ116857 | 1GKLVLED9AJ135795 | 1GKLVLED9AJ181823 | 1GKLVLED9AJ155240 | 1GKLVLED9AJ109830 | 1GKLVLED9AJ164357 | 1GKLVLED9AJ131455 | 1GKLVLED9AJ114039 | 1GKLVLED9AJ146862; 1GKLVLED9AJ109388 | 1GKLVLED9AJ132055 | 1GKLVLED9AJ104949 | 1GKLVLED9AJ151754 | 1GKLVLED9AJ132993

1GKLVLED9AJ166884; 1GKLVLED9AJ174807 | 1GKLVLED9AJ159692 | 1GKLVLED9AJ106961; 1GKLVLED9AJ137224; 1GKLVLED9AJ162964; 1GKLVLED9AJ145467 | 1GKLVLED9AJ127275 | 1GKLVLED9AJ163757 | 1GKLVLED9AJ135862 | 1GKLVLED9AJ172197

1GKLVLED9AJ126532 | 1GKLVLED9AJ131665; 1GKLVLED9AJ108080; 1GKLVLED9AJ139300 | 1GKLVLED9AJ154900 | 1GKLVLED9AJ186889 | 1GKLVLED9AJ100108; 1GKLVLED9AJ163001 | 1GKLVLED9AJ100576 | 1GKLVLED9AJ140382 | 1GKLVLED9AJ133125 | 1GKLVLED9AJ195902 | 1GKLVLED9AJ197178; 1GKLVLED9AJ168554 | 1GKLVLED9AJ110735 | 1GKLVLED9AJ107091; 1GKLVLED9AJ171826 | 1GKLVLED9AJ178825 | 1GKLVLED9AJ110301 | 1GKLVLED9AJ136767; 1GKLVLED9AJ127566; 1GKLVLED9AJ163063 | 1GKLVLED9AJ154928 | 1GKLVLED9AJ123257 | 1GKLVLED9AJ111271 | 1GKLVLED9AJ105857; 1GKLVLED9AJ191154

1GKLVLED9AJ133349 | 1GKLVLED9AJ155108 | 1GKLVLED9AJ175472 | 1GKLVLED9AJ148532 | 1GKLVLED9AJ165329 | 1GKLVLED9AJ144769; 1GKLVLED9AJ159983; 1GKLVLED9AJ137286; 1GKLVLED9AJ104627 | 1GKLVLED9AJ131097 | 1GKLVLED9AJ131164; 1GKLVLED9AJ169753 | 1GKLVLED9AJ126756 | 1GKLVLED9AJ170871 | 1GKLVLED9AJ166027 | 1GKLVLED9AJ105373 | 1GKLVLED9AJ141385; 1GKLVLED9AJ131035; 1GKLVLED9AJ103722

1GKLVLED9AJ190246; 1GKLVLED9AJ181045 | 1GKLVLED9AJ161619 | 1GKLVLED9AJ192420; 1GKLVLED9AJ169221; 1GKLVLED9AJ113876 | 1GKLVLED9AJ127423; 1GKLVLED9AJ179912; 1GKLVLED9AJ122948 | 1GKLVLED9AJ181062 | 1GKLVLED9AJ124070 | 1GKLVLED9AJ168540; 1GKLVLED9AJ199013

1GKLVLED9AJ168179; 1GKLVLED9AJ106653 | 1GKLVLED9AJ139488 | 1GKLVLED9AJ179439; 1GKLVLED9AJ156310 | 1GKLVLED9AJ127762; 1GKLVLED9AJ142603 | 1GKLVLED9AJ142553 | 1GKLVLED9AJ170742; 1GKLVLED9AJ115563 | 1GKLVLED9AJ120181; 1GKLVLED9AJ167372 | 1GKLVLED9AJ135408; 1GKLVLED9AJ175634 | 1GKLVLED9AJ110931 | 1GKLVLED9AJ182406; 1GKLVLED9AJ170000 | 1GKLVLED9AJ129429; 1GKLVLED9AJ115160 | 1GKLVLED9AJ148899 | 1GKLVLED9AJ152824 | 1GKLVLED9AJ150670 | 1GKLVLED9AJ113005; 1GKLVLED9AJ182051; 1GKLVLED9AJ113568; 1GKLVLED9AJ166495; 1GKLVLED9AJ197858; 1GKLVLED9AJ191171 | 1GKLVLED9AJ197519 | 1GKLVLED9AJ148207; 1GKLVLED9AJ197617 | 1GKLVLED9AJ126790 | 1GKLVLED9AJ115708 | 1GKLVLED9AJ171650 | 1GKLVLED9AJ152886; 1GKLVLED9AJ153519; 1GKLVLED9AJ146134; 1GKLVLED9AJ154380 | 1GKLVLED9AJ136588 | 1GKLVLED9AJ177142 | 1GKLVLED9AJ115367 | 1GKLVLED9AJ152693; 1GKLVLED9AJ100111 | 1GKLVLED9AJ109245; 1GKLVLED9AJ157781; 1GKLVLED9AJ147381; 1GKLVLED9AJ106121 | 1GKLVLED9AJ131732; 1GKLVLED9AJ150751 | 1GKLVLED9AJ114123 | 1GKLVLED9AJ154184

1GKLVLED9AJ101131 | 1GKLVLED9AJ162673; 1GKLVLED9AJ113182; 1GKLVLED9AJ153228 | 1GKLVLED9AJ173236 | 1GKLVLED9AJ172104 | 1GKLVLED9AJ135702; 1GKLVLED9AJ119161; 1GKLVLED9AJ189694

1GKLVLED9AJ172538; 1GKLVLED9AJ198279; 1GKLVLED9AJ145047; 1GKLVLED9AJ173558 | 1GKLVLED9AJ116583

1GKLVLED9AJ158283; 1GKLVLED9AJ193308 | 1GKLVLED9AJ185077

1GKLVLED9AJ175956; 1GKLVLED9AJ145663

1GKLVLED9AJ158638 | 1GKLVLED9AJ199187 | 1GKLVLED9AJ198458 | 1GKLVLED9AJ173849 | 1GKLVLED9AJ167288; 1GKLVLED9AJ138213 | 1GKLVLED9AJ115854 | 1GKLVLED9AJ194233 | 1GKLVLED9AJ131925 | 1GKLVLED9AJ186844 | 1GKLVLED9AJ138826 | 1GKLVLED9AJ102702 | 1GKLVLED9AJ126868 | 1GKLVLED9AJ100089 | 1GKLVLED9AJ180462; 1GKLVLED9AJ184642; 1GKLVLED9AJ129351 | 1GKLVLED9AJ190148; 1GKLVLED9AJ195320 | 1GKLVLED9AJ131794 | 1GKLVLED9AJ198833; 1GKLVLED9AJ161443; 1GKLVLED9AJ115580; 1GKLVLED9AJ151933 | 1GKLVLED9AJ173933 | 1GKLVLED9AJ168196; 1GKLVLED9AJ152273; 1GKLVLED9AJ127812 | 1GKLVLED9AJ159398 | 1GKLVLED9AJ112422 | 1GKLVLED9AJ118303 | 1GKLVLED9AJ105549 | 1GKLVLED9AJ148983 | 1GKLVLED9AJ193194; 1GKLVLED9AJ130063; 1GKLVLED9AJ110038; 1GKLVLED9AJ111691; 1GKLVLED9AJ146912 | 1GKLVLED9AJ173446; 1GKLVLED9AJ168358 | 1GKLVLED9AJ140379 | 1GKLVLED9AJ181417 | 1GKLVLED9AJ159899

1GKLVLED9AJ196144; 1GKLVLED9AJ193163 | 1GKLVLED9AJ184012 | 1GKLVLED9AJ167985 | 1GKLVLED9AJ137739 | 1GKLVLED9AJ102067 | 1GKLVLED9AJ142164 | 1GKLVLED9AJ167260 | 1GKLVLED9AJ182843; 1GKLVLED9AJ103395; 1GKLVLED9AJ109584 | 1GKLVLED9AJ147803 | 1GKLVLED9AJ107138; 1GKLVLED9AJ106300 | 1GKLVLED9AJ153746; 1GKLVLED9AJ162737 | 1GKLVLED9AJ153875 | 1GKLVLED9AJ103252 | 1GKLVLED9AJ188397; 1GKLVLED9AJ107432 | 1GKLVLED9AJ139538; 1GKLVLED9AJ153049; 1GKLVLED9AJ153908; 1GKLVLED9AJ199173 | 1GKLVLED9AJ196984 | 1GKLVLED9AJ142276 | 1GKLVLED9AJ150829 | 1GKLVLED9AJ137756 | 1GKLVLED9AJ112730 | 1GKLVLED9AJ117149 | 1GKLVLED9AJ157800 | 1GKLVLED9AJ128460; 1GKLVLED9AJ187900 | 1GKLVLED9AJ137434 | 1GKLVLED9AJ118267; 1GKLVLED9AJ116843 | 1GKLVLED9AJ181207

1GKLVLED9AJ142634; 1GKLVLED9AJ173351 | 1GKLVLED9AJ112386

1GKLVLED9AJ112050; 1GKLVLED9AJ139717 | 1GKLVLED9AJ178016 | 1GKLVLED9AJ166190 | 1GKLVLED9AJ129723 | 1GKLVLED9AJ196497 | 1GKLVLED9AJ135716 | 1GKLVLED9AJ115143 | 1GKLVLED9AJ141175 | 1GKLVLED9AJ182440 | 1GKLVLED9AJ185483 | 1GKLVLED9AJ129012 | 1GKLVLED9AJ150877 | 1GKLVLED9AJ131696; 1GKLVLED9AJ187914 | 1GKLVLED9AJ190182; 1GKLVLED9AJ166240; 1GKLVLED9AJ119385 | 1GKLVLED9AJ175276 | 1GKLVLED9AJ135571 | 1GKLVLED9AJ189842 | 1GKLVLED9AJ198153 | 1GKLVLED9AJ146666 | 1GKLVLED9AJ105468 | 1GKLVLED9AJ137577 | 1GKLVLED9AJ130399 | 1GKLVLED9AJ145775; 1GKLVLED9AJ131102; 1GKLVLED9AJ181188 | 1GKLVLED9AJ163208 | 1GKLVLED9AJ139135; 1GKLVLED9AJ126482 | 1GKLVLED9AJ198783; 1GKLVLED9AJ171700 | 1GKLVLED9AJ192336

1GKLVLED9AJ187024; 1GKLVLED9AJ150801 | 1GKLVLED9AJ164066 | 1GKLVLED9AJ121265 | 1GKLVLED9AJ115997 | 1GKLVLED9AJ119662; 1GKLVLED9AJ134131 | 1GKLVLED9AJ189131 | 1GKLVLED9AJ116597; 1GKLVLED9AJ162723 | 1GKLVLED9AJ140043 | 1GKLVLED9AJ104367 | 1GKLVLED9AJ140639; 1GKLVLED9AJ143329 | 1GKLVLED9AJ126594; 1GKLVLED9AJ197715 | 1GKLVLED9AJ161152 | 1GKLVLED9AJ145128 | 1GKLVLED9AJ176086 | 1GKLVLED9AJ134338; 1GKLVLED9AJ140706 | 1GKLVLED9AJ168537 | 1GKLVLED9AJ151964

1GKLVLED9AJ161488 | 1GKLVLED9AJ100948 | 1GKLVLED9AJ149681; 1GKLVLED9AJ148384 | 1GKLVLED9AJ131889; 1GKLVLED9AJ120472; 1GKLVLED9AJ198296 | 1GKLVLED9AJ188772 | 1GKLVLED9AJ111531 | 1GKLVLED9AJ166352 | 1GKLVLED9AJ138695; 1GKLVLED9AJ139524

1GKLVLED9AJ166867 | 1GKLVLED9AJ184799 | 1GKLVLED9AJ118334 | 1GKLVLED9AJ128703; 1GKLVLED9AJ173608 | 1GKLVLED9AJ147896 | 1GKLVLED9AJ196046 | 1GKLVLED9AJ171258 | 1GKLVLED9AJ190831 | 1GKLVLED9AJ194474 | 1GKLVLED9AJ110413 | 1GKLVLED9AJ185354 | 1GKLVLED9AJ182860; 1GKLVLED9AJ126563; 1GKLVLED9AJ108533; 1GKLVLED9AJ136865; 1GKLVLED9AJ128541

1GKLVLED9AJ158297 | 1GKLVLED9AJ191249; 1GKLVLED9AJ182812 | 1GKLVLED9AJ125980 | 1GKLVLED9AJ117345

1GKLVLED9AJ169462 | 1GKLVLED9AJ155769 | 1GKLVLED9AJ117250; 1GKLVLED9AJ104613

1GKLVLED9AJ130242; 1GKLVLED9AJ115207

1GKLVLED9AJ134257 | 1GKLVLED9AJ110105 | 1GKLVLED9AJ186407

1GKLVLED9AJ177304 | 1GKLVLED9AJ184270 | 1GKLVLED9AJ126109; 1GKLVLED9AJ157408; 1GKLVLED9AJ100514; 1GKLVLED9AJ165752 | 1GKLVLED9AJ131620 | 1GKLVLED9AJ137126

1GKLVLED9AJ132945 | 1GKLVLED9AJ136199 | 1GKLVLED9AJ114218 | 1GKLVLED9AJ172037 | 1GKLVLED9AJ163886 | 1GKLVLED9AJ149888; 1GKLVLED9AJ102814 | 1GKLVLED9AJ139863; 1GKLVLED9AJ180400 | 1GKLVLED9AJ193213; 1GKLVLED9AJ169851 | 1GKLVLED9AJ110315; 1GKLVLED9AJ130175; 1GKLVLED9AJ106622; 1GKLVLED9AJ135912 | 1GKLVLED9AJ158803; 1GKLVLED9AJ198184 | 1GKLVLED9AJ159496 | 1GKLVLED9AJ133738; 1GKLVLED9AJ186424 | 1GKLVLED9AJ161023 | 1GKLVLED9AJ128958 | 1GKLVLED9AJ111447 | 1GKLVLED9AJ138020 | 1GKLVLED9AJ152600; 1GKLVLED9AJ194765; 1GKLVLED9AJ181143; 1GKLVLED9AJ116549; 1GKLVLED9AJ111352; 1GKLVLED9AJ161104; 1GKLVLED9AJ193907; 1GKLVLED9AJ181272 | 1GKLVLED9AJ162916

1GKLVLED9AJ161880; 1GKLVLED9AJ173821 | 1GKLVLED9AJ184365; 1GKLVLED9AJ138809 | 1GKLVLED9AJ181112 | 1GKLVLED9AJ103297 | 1GKLVLED9AJ119323 | 1GKLVLED9AJ184379 | 1GKLVLED9AJ126305 | 1GKLVLED9AJ196998 | 1GKLVLED9AJ134596

1GKLVLED9AJ172426; 1GKLVLED9AJ195690 | 1GKLVLED9AJ155139; 1GKLVLED9AJ143086 | 1GKLVLED9AJ101243; 1GKLVLED9AJ145324

1GKLVLED9AJ199335; 1GKLVLED9AJ189825; 1GKLVLED9AJ102330; 1GKLVLED9AJ116695 | 1GKLVLED9AJ123694 | 1GKLVLED9AJ168621 | 1GKLVLED9AJ130046 | 1GKLVLED9AJ139071; 1GKLVLED9AJ145081 | 1GKLVLED9AJ189274; 1GKLVLED9AJ179084; 1GKLVLED9AJ143072; 1GKLVLED9AJ150197

1GKLVLED9AJ188576

1GKLVLED9AJ134002 | 1GKLVLED9AJ173401 | 1GKLVLED9AJ115319; 1GKLVLED9AJ107611 | 1GKLVLED9AJ144822; 1GKLVLED9AJ196130 | 1GKLVLED9AJ159059

1GKLVLED9AJ126210 | 1GKLVLED9AJ162771; 1GKLVLED9AJ113036; 1GKLVLED9AJ131309; 1GKLVLED9AJ189582 | 1GKLVLED9AJ169963 | 1GKLVLED9AJ150216

1GKLVLED9AJ169185 | 1GKLVLED9AJ169042 | 1GKLVLED9AJ183636 | 1GKLVLED9AJ131195 | 1GKLVLED9AJ124537; 1GKLVLED9AJ137904

1GKLVLED9AJ124716; 1GKLVLED9AJ173463 | 1GKLVLED9AJ131004

1GKLVLED9AJ154976 | 1GKLVLED9AJ115059

1GKLVLED9AJ199867; 1GKLVLED9AJ188402; 1GKLVLED9AJ147770 | 1GKLVLED9AJ154587 | 1GKLVLED9AJ122979 | 1GKLVLED9AJ111965 | 1GKLVLED9AJ195981; 1GKLVLED9AJ188206; 1GKLVLED9AJ148482; 1GKLVLED9AJ104109 | 1GKLVLED9AJ189503 | 1GKLVLED9AJ173267 | 1GKLVLED9AJ179778 | 1GKLVLED9AJ117989 | 1GKLVLED9AJ109536; 1GKLVLED9AJ122061 | 1GKLVLED9AJ158414 | 1GKLVLED9AJ111884; 1GKLVLED9AJ187248 | 1GKLVLED9AJ142469 | 1GKLVLED9AJ155173 | 1GKLVLED9AJ170546 | 1GKLVLED9AJ130368

1GKLVLED9AJ169137

1GKLVLED9AJ198234 | 1GKLVLED9AJ182177; 1GKLVLED9AJ170241; 1GKLVLED9AJ196127; 1GKLVLED9AJ162060 | 1GKLVLED9AJ135313 | 1GKLVLED9AJ181434

1GKLVLED9AJ156646 | 1GKLVLED9AJ124862

1GKLVLED9AJ138700 | 1GKLVLED9AJ168229 | 1GKLVLED9AJ188612 | 1GKLVLED9AJ153441 | 1GKLVLED9AJ100447

1GKLVLED9AJ163726; 1GKLVLED9AJ112906; 1GKLVLED9AJ153181; 1GKLVLED9AJ192918 | 1GKLVLED9AJ114588; 1GKLVLED9AJ149180 | 1GKLVLED9AJ165654; 1GKLVLED9AJ184222 | 1GKLVLED9AJ197116 | 1GKLVLED9AJ198945 | 1GKLVLED9AJ171874 | 1GKLVLED9AJ183247; 1GKLVLED9AJ108502 | 1GKLVLED9AJ135778 | 1GKLVLED9AJ130919 | 1GKLVLED9AJ137997 | 1GKLVLED9AJ135747 | 1GKLVLED9AJ156467 | 1GKLVLED9AJ105650

1GKLVLED9AJ144688; 1GKLVLED9AJ190571 | 1GKLVLED9AJ174287; 1GKLVLED9AJ129009 | 1GKLVLED9AJ180123 | 1GKLVLED9AJ106331 | 1GKLVLED9AJ190053 | 1GKLVLED9AJ134971 | 1GKLVLED9AJ141709; 1GKLVLED9AJ123601 | 1GKLVLED9AJ104031 | 1GKLVLED9AJ131830 | 1GKLVLED9AJ107267 | 1GKLVLED9AJ187976 | 1GKLVLED9AJ129401 | 1GKLVLED9AJ151642

1GKLVLED9AJ193051 | 1GKLVLED9AJ120486 | 1GKLVLED9AJ162088 | 1GKLVLED9AJ140060 | 1GKLVLED9AJ127373; 1GKLVLED9AJ138325 | 1GKLVLED9AJ113957 | 1GKLVLED9AJ103154; 1GKLVLED9AJ125462 | 1GKLVLED9AJ154508 | 1GKLVLED9AJ169638 | 1GKLVLED9AJ163113 | 1GKLVLED9AJ174175 | 1GKLVLED9AJ152614; 1GKLVLED9AJ115658 | 1GKLVLED9AJ141418 | 1GKLVLED9AJ162950; 1GKLVLED9AJ105180 | 1GKLVLED9AJ130841 | 1GKLVLED9AJ188075 | 1GKLVLED9AJ183930; 1GKLVLED9AJ156632 | 1GKLVLED9AJ160776 | 1GKLVLED9AJ180820 | 1GKLVLED9AJ185158; 1GKLVLED9AJ193874; 1GKLVLED9AJ180297; 1GKLVLED9AJ109262 | 1GKLVLED9AJ123324; 1GKLVLED9AJ180896 | 1GKLVLED9AJ164553 | 1GKLVLED9AJ111478; 1GKLVLED9AJ181479 | 1GKLVLED9AJ185015 | 1GKLVLED9AJ140396 | 1GKLVLED9AJ198542 | 1GKLVLED9AJ128930 | 1GKLVLED9AJ117930 | 1GKLVLED9AJ101355; 1GKLVLED9AJ158316; 1GKLVLED9AJ106992; 1GKLVLED9AJ147168 | 1GKLVLED9AJ114140; 1GKLVLED9AJ175813 | 1GKLVLED9AJ190912; 1GKLVLED9AJ166075; 1GKLVLED9AJ112887 | 1GKLVLED9AJ148627 | 1GKLVLED9AJ151205 | 1GKLVLED9AJ197990 | 1GKLVLED9AJ188190 | 1GKLVLED9AJ142679; 1GKLVLED9AJ136834; 1GKLVLED9AJ155402; 1GKLVLED9AJ189193 | 1GKLVLED9AJ104630; 1GKLVLED9AJ143492 | 1GKLVLED9AJ139586; 1GKLVLED9AJ135585; 1GKLVLED9AJ178243 | 1GKLVLED9AJ133772; 1GKLVLED9AJ129379

1GKLVLED9AJ160812 | 1GKLVLED9AJ188920 | 1GKLVLED9AJ179554; 1GKLVLED9AJ139006; 1GKLVLED9AJ113294 | 1GKLVLED9AJ157358 | 1GKLVLED9AJ168666; 1GKLVLED9AJ120763 | 1GKLVLED9AJ142746; 1GKLVLED9AJ195205 | 1GKLVLED9AJ157053 | 1GKLVLED9AJ156579 | 1GKLVLED9AJ113554 | 1GKLVLED9AJ171566; 1GKLVLED9AJ143699; 1GKLVLED9AJ154878

1GKLVLED9AJ177092

1GKLVLED9AJ198752 | 1GKLVLED9AJ197097 | 1GKLVLED9AJ175214 | 1GKLVLED9AJ176122; 1GKLVLED9AJ107835 | 1GKLVLED9AJ102635 | 1GKLVLED9AJ129348; 1GKLVLED9AJ187928 | 1GKLVLED9AJ177268; 1GKLVLED9AJ152970 | 1GKLVLED9AJ188884 | 1GKLVLED9AJ123002 | 1GKLVLED9AJ173737 | 1GKLVLED9AJ188304; 1GKLVLED9AJ118608 | 1GKLVLED9AJ160809 | 1GKLVLED9AJ194166; 1GKLVLED9AJ151124 | 1GKLVLED9AJ158087; 1GKLVLED9AJ157246; 1GKLVLED9AJ135120 | 1GKLVLED9AJ102862; 1GKLVLED9AJ126160 | 1GKLVLED9AJ112162 | 1GKLVLED9AJ195303 | 1GKLVLED9AJ121654; 1GKLVLED9AJ117958 | 1GKLVLED9AJ186228 | 1GKLVLED9AJ113067 | 1GKLVLED9AJ126157 | 1GKLVLED9AJ103493 | 1GKLVLED9AJ146411; 1GKLVLED9AJ119399

1GKLVLED9AJ153116 | 1GKLVLED9AJ181515 | 1GKLVLED9AJ118401 | 1GKLVLED9AJ148577 | 1GKLVLED9AJ176170; 1GKLVLED9AJ151348 | 1GKLVLED9AJ108418

1GKLVLED9AJ101033 | 1GKLVLED9AJ138633; 1GKLVLED9AJ188335 | 1GKLVLED9AJ131617 | 1GKLVLED9AJ158350; 1GKLVLED9AJ126837 | 1GKLVLED9AJ123856 | 1GKLVLED9AJ119743; 1GKLVLED9AJ154816; 1GKLVLED9AJ156890 | 1GKLVLED9AJ193504; 1GKLVLED9AJ190523 | 1GKLVLED9AJ136848; 1GKLVLED9AJ103896 | 1GKLVLED9AJ154864; 1GKLVLED9AJ173799; 1GKLVLED9AJ162544; 1GKLVLED9AJ126661 | 1GKLVLED9AJ169252 | 1GKLVLED9AJ164956; 1GKLVLED9AJ177867; 1GKLVLED9AJ195978; 1GKLVLED9AJ194099 | 1GKLVLED9AJ108905 | 1GKLVLED9AJ187668; 1GKLVLED9AJ123405 | 1GKLVLED9AJ195480 | 1GKLVLED9AJ117300 | 1GKLVLED9AJ124182 | 1GKLVLED9AJ176945 | 1GKLVLED9AJ162334 | 1GKLVLED9AJ135165 | 1GKLVLED9AJ116213; 1GKLVLED9AJ106474 | 1GKLVLED9AJ158624; 1GKLVLED9AJ136946; 1GKLVLED9AJ153052 | 1GKLVLED9AJ198251; 1GKLVLED9AJ122240; 1GKLVLED9AJ128944; 1GKLVLED9AJ165850 | 1GKLVLED9AJ177187 | 1GKLVLED9AJ122691 | 1GKLVLED9AJ171731; 1GKLVLED9AJ129141 | 1GKLVLED9AJ120858 | 1GKLVLED9AJ179313; 1GKLVLED9AJ162933; 1GKLVLED9AJ109522; 1GKLVLED9AJ180283 | 1GKLVLED9AJ143749 | 1GKLVLED9AJ129091 | 1GKLVLED9AJ125879 | 1GKLVLED9AJ187346 | 1GKLVLED9AJ184429 | 1GKLVLED9AJ153634; 1GKLVLED9AJ101761 | 1GKLVLED9AJ152581; 1GKLVLED9AJ127163; 1GKLVLED9AJ109908 | 1GKLVLED9AJ120178 | 1GKLVLED9AJ188089; 1GKLVLED9AJ141564 | 1GKLVLED9AJ142942 | 1GKLVLED9AJ138728 | 1GKLVLED9AJ181837 | 1GKLVLED9AJ135537; 1GKLVLED9AJ141841; 1GKLVLED9AJ172636; 1GKLVLED9AJ179358; 1GKLVLED9AJ116423 | 1GKLVLED9AJ106202; 1GKLVLED9AJ175536 | 1GKLVLED9AJ147493

1GKLVLED9AJ190019 | 1GKLVLED9AJ134467 | 1GKLVLED9AJ155965 | 1GKLVLED9AJ168778 | 1GKLVLED9AJ101887 | 1GKLVLED9AJ152872; 1GKLVLED9AJ150118; 1GKLVLED9AJ170966 | 1GKLVLED9AJ176928; 1GKLVLED9AJ105342; 1GKLVLED9AJ129088 | 1GKLVLED9AJ181269 | 1GKLVLED9AJ150958 | 1GKLVLED9AJ167632; 1GKLVLED9AJ178341 | 1GKLVLED9AJ199254; 1GKLVLED9AJ163922 | 1GKLVLED9AJ110010 | 1GKLVLED9AJ162107 | 1GKLVLED9AJ197018; 1GKLVLED9AJ180509 | 1GKLVLED9AJ127325

1GKLVLED9AJ122268 | 1GKLVLED9AJ124800; 1GKLVLED9AJ120956 | 1GKLVLED9AJ141628 | 1GKLVLED9AJ179733 | 1GKLVLED9AJ112856 | 1GKLVLED9AJ153147; 1GKLVLED9AJ155609 | 1GKLVLED9AJ164438 | 1GKLVLED9AJ132119 | 1GKLVLED9AJ188707 | 1GKLVLED9AJ155075 | 1GKLVLED9AJ157389 | 1GKLVLED9AJ118527

1GKLVLED9AJ140544

1GKLVLED9AJ115806; 1GKLVLED9AJ138129; 1GKLVLED9AJ129608 | 1GKLVLED9AJ159577 | 1GKLVLED9AJ104479

1GKLVLED9AJ117555; 1GKLVLED9AJ131116 | 1GKLVLED9AJ170191; 1GKLVLED9AJ109116 | 1GKLVLED9AJ199884

1GKLVLED9AJ133366; 1GKLVLED9AJ195866

1GKLVLED9AJ123159 | 1GKLVLED9AJ141516; 1GKLVLED9AJ120665 | 1GKLVLED9AJ108144 | 1GKLVLED9AJ141824 | 1GKLVLED9AJ109293 | 1GKLVLED9AJ106765; 1GKLVLED9AJ194670; 1GKLVLED9AJ126126; 1GKLVLED9AJ145341; 1GKLVLED9AJ149261; 1GKLVLED9AJ186746 | 1GKLVLED9AJ163693; 1GKLVLED9AJ102215; 1GKLVLED9AJ170370; 1GKLVLED9AJ187251

1GKLVLED9AJ180557 | 1GKLVLED9AJ175570; 1GKLVLED9AJ118320 | 1GKLVLED9AJ154671 | 1GKLVLED9AJ129740

1GKLVLED9AJ149003 | 1GKLVLED9AJ151186 | 1GKLVLED9AJ134498 | 1GKLVLED9AJ199612 | 1GKLVLED9AJ179814; 1GKLVLED9AJ186925 | 1GKLVLED9AJ154623; 1GKLVLED9AJ136039; 1GKLVLED9AJ148465 | 1GKLVLED9AJ124912; 1GKLVLED9AJ197388; 1GKLVLED9AJ155626 | 1GKLVLED9AJ121542

1GKLVLED9AJ187735 | 1GKLVLED9AJ141094 | 1GKLVLED9AJ177772 | 1GKLVLED9AJ126742; 1GKLVLED9AJ187640 | 1GKLVLED9AJ126658

1GKLVLED9AJ164715

1GKLVLED9AJ132220; 1GKLVLED9AJ119564 | 1GKLVLED9AJ135277 | 1GKLVLED9AJ127776 | 1GKLVLED9AJ167758 | 1GKLVLED9AJ191333

1GKLVLED9AJ115269 | 1GKLVLED9AJ103946 | 1GKLVLED9AJ105101 | 1GKLVLED9AJ141614 | 1GKLVLED9AJ142410 | 1GKLVLED9AJ139782; 1GKLVLED9AJ156212 | 1GKLVLED9AJ182986; 1GKLVLED9AJ148739; 1GKLVLED9AJ120133 | 1GKLVLED9AJ128734 | 1GKLVLED9AJ109939 | 1GKLVLED9AJ120147 | 1GKLVLED9AJ199464; 1GKLVLED9AJ141502; 1GKLVLED9AJ149454 | 1GKLVLED9AJ100979 | 1GKLVLED9AJ189906 | 1GKLVLED9AJ119550 | 1GKLVLED9AJ187895 | 1GKLVLED9AJ197925

1GKLVLED9AJ111996 | 1GKLVLED9AJ168702 | 1GKLVLED9AJ174452 | 1GKLVLED9AJ120231; 1GKLVLED9AJ113893 | 1GKLVLED9AJ144285 | 1GKLVLED9AJ150250 | 1GKLVLED9AJ172829 | 1GKLVLED9AJ182714

1GKLVLED9AJ185175; 1GKLVLED9AJ129754

1GKLVLED9AJ165878

1GKLVLED9AJ161541; 1GKLVLED9AJ107415 | 1GKLVLED9AJ135361; 1GKLVLED9AJ177240 | 1GKLVLED9AJ184561 | 1GKLVLED9AJ172975 | 1GKLVLED9AJ124926; 1GKLVLED9AJ180686

1GKLVLED9AJ127065; 1GKLVLED9AJ144349; 1GKLVLED9AJ118656 | 1GKLVLED9AJ110458; 1GKLVLED9AJ171115 | 1GKLVLED9AJ116227 | 1GKLVLED9AJ116034; 1GKLVLED9AJ155948; 1GKLVLED9AJ154959 | 1GKLVLED9AJ135540; 1GKLVLED9AJ104160; 1GKLVLED9AJ157988 | 1GKLVLED9AJ131293 | 1GKLVLED9AJ148045 | 1GKLVLED9AJ107513; 1GKLVLED9AJ145792 | 1GKLVLED9AJ101100; 1GKLVLED9AJ142438 | 1GKLVLED9AJ169736 | 1GKLVLED9AJ110377 | 1GKLVLED9AJ140835 | 1GKLVLED9AJ180607 | 1GKLVLED9AJ115711 | 1GKLVLED9AJ182728

1GKLVLED9AJ152287; 1GKLVLED9AJ170045; 1GKLVLED9AJ139622; 1GKLVLED9AJ115286 | 1GKLVLED9AJ194913 | 1GKLVLED9AJ180879 | 1GKLVLED9AJ175908 | 1GKLVLED9AJ171146 | 1GKLVLED9AJ130225; 1GKLVLED9AJ183460 | 1GKLVLED9AJ156288 | 1GKLVLED9AJ174998 | 1GKLVLED9AJ132475 | 1GKLVLED9AJ180770 | 1GKLVLED9AJ108645; 1GKLVLED9AJ100982 | 1GKLVLED9AJ152094 | 1GKLVLED9AJ179845 | 1GKLVLED9AJ159840; 1GKLVLED9AJ155156 | 1GKLVLED9AJ163676 | 1GKLVLED9AJ140737 | 1GKLVLED9AJ140608 | 1GKLVLED9AJ146327 | 1GKLVLED9AJ177528 | 1GKLVLED9AJ198766 | 1GKLVLED9AJ170286 | 1GKLVLED9AJ113439; 1GKLVLED9AJ102229 | 1GKLVLED9AJ140110; 1GKLVLED9AJ119015 | 1GKLVLED9AJ162267 | 1GKLVLED9AJ152550; 1GKLVLED9AJ166674

1GKLVLED9AJ181174; 1GKLVLED9AJ142763; 1GKLVLED9AJ114557

1GKLVLED9AJ127759 | 1GKLVLED9AJ107043 | 1GKLVLED9AJ169266 | 1GKLVLED9AJ161829; 1GKLVLED9AJ157165 | 1GKLVLED9AJ141273

1GKLVLED9AJ131911 | 1GKLVLED9AJ192952; 1GKLVLED9AJ127924 | 1GKLVLED9AJ164598; 1GKLVLED9AJ160521; 1GKLVLED9AJ117961; 1GKLVLED9AJ127955 | 1GKLVLED9AJ159157 | 1GKLVLED9AJ170854 | 1GKLVLED9AJ181322; 1GKLVLED9AJ191588

1GKLVLED9AJ195513 | 1GKLVLED9AJ128362 | 1GKLVLED9AJ145548 | 1GKLVLED9AJ130757 | 1GKLVLED9AJ155707 | 1GKLVLED9AJ145517; 1GKLVLED9AJ153150; 1GKLVLED9AJ192241; 1GKLVLED9AJ103509; 1GKLVLED9AJ175892 | 1GKLVLED9AJ153424 | 1GKLVLED9AJ154203 | 1GKLVLED9AJ120777

1GKLVLED9AJ111223 | 1GKLVLED9AJ104708; 1GKLVLED9AJ137109 | 1GKLVLED9AJ115465

1GKLVLED9AJ144691

1GKLVLED9AJ107527 | 1GKLVLED9AJ114994

1GKLVLED9AJ156050; 1GKLVLED9AJ156369; 1GKLVLED9AJ142326 | 1GKLVLED9AJ156453; 1GKLVLED9AJ101663 | 1GKLVLED9AJ106720 | 1GKLVLED9AJ198444 | 1GKLVLED9AJ165959; 1GKLVLED9AJ174225 | 1GKLVLED9AJ184737; 1GKLVLED9AJ142133

1GKLVLED9AJ144917 | 1GKLVLED9AJ187847 | 1GKLVLED9AJ175715 | 1GKLVLED9AJ130483 | 1GKLVLED9AJ175844 | 1GKLVLED9AJ192143; 1GKLVLED9AJ196113 | 1GKLVLED9AJ107298

1GKLVLED9AJ167579 | 1GKLVLED9AJ159949; 1GKLVLED9AJ198167 | 1GKLVLED9AJ157375 | 1GKLVLED9AJ105163; 1GKLVLED9AJ120679 | 1GKLVLED9AJ165430; 1GKLVLED9AJ158123 | 1GKLVLED9AJ135893; 1GKLVLED9AJ146957 | 1GKLVLED9AJ168327 | 1GKLVLED9AJ140771 | 1GKLVLED9AJ128197 | 1GKLVLED9AJ104983 | 1GKLVLED9AJ101999; 1GKLVLED9AJ140026 | 1GKLVLED9AJ196337 | 1GKLVLED9AJ132590; 1GKLVLED9AJ114185; 1GKLVLED9AJ173818 | 1GKLVLED9AJ180588 | 1GKLVLED9AJ107396 | 1GKLVLED9AJ150880; 1GKLVLED9AJ153665

1GKLVLED9AJ131245 | 1GKLVLED9AJ124943 | 1GKLVLED9AJ139992

1GKLVLED9AJ102313 | 1GKLVLED9AJ176976; 1GKLVLED9AJ157487 | 1GKLVLED9AJ119421 | 1GKLVLED9AJ120715 | 1GKLVLED9AJ133495 | 1GKLVLED9AJ117006 | 1GKLVLED9AJ114896; 1GKLVLED9AJ122674 | 1GKLVLED9AJ191929 | 1GKLVLED9AJ163449 | 1GKLVLED9AJ130600 | 1GKLVLED9AJ176119 | 1GKLVLED9AJ172460 | 1GKLVLED9AJ185371 | 1GKLVLED9AJ110668; 1GKLVLED9AJ158851 | 1GKLVLED9AJ104045; 1GKLVLED9AJ188688 | 1GKLVLED9AJ181336 | 1GKLVLED9AJ189534 | 1GKLVLED9AJ104756; 1GKLVLED9AJ131536 | 1GKLVLED9AJ123470

1GKLVLED9AJ108192 | 1GKLVLED9AJ110346 | 1GKLVLED9AJ128202 | 1GKLVLED9AJ155688; 1GKLVLED9AJ171390 | 1GKLVLED9AJ162317; 1GKLVLED9AJ154525; 1GKLVLED9AJ133321; 1GKLVLED9AJ196550 | 1GKLVLED9AJ138373 | 1GKLVLED9AJ186374 | 1GKLVLED9AJ146344 | 1GKLVLED9AJ100626; 1GKLVLED9AJ150538

1GKLVLED9AJ104028 | 1GKLVLED9AJ110072 | 1GKLVLED9AJ149356 | 1GKLVLED9AJ180591; 1GKLVLED9AJ184687 | 1GKLVLED9AJ110721 | 1GKLVLED9AJ150135 | 1GKLVLED9AJ155447 | 1GKLVLED9AJ115398; 1GKLVLED9AJ117331 | 1GKLVLED9AJ168148; 1GKLVLED9AJ182969 | 1GKLVLED9AJ186388 | 1GKLVLED9AJ126983 | 1GKLVLED9AJ105504 | 1GKLVLED9AJ183958; 1GKLVLED9AJ185029 | 1GKLVLED9AJ132525; 1GKLVLED9AJ135635; 1GKLVLED9AJ162057

1GKLVLED9AJ135067; 1GKLVLED9AJ198962 | 1GKLVLED9AJ138891 | 1GKLVLED9AJ124733; 1GKLVLED9AJ162110 | 1GKLVLED9AJ165993 | 1GKLVLED9AJ101954 | 1GKLVLED9AJ188769 | 1GKLVLED9AJ140592 | 1GKLVLED9AJ102361 | 1GKLVLED9AJ161779

1GKLVLED9AJ175195; 1GKLVLED9AJ174547; 1GKLVLED9AJ161233; 1GKLVLED9AJ195611; 1GKLVLED9AJ128412 | 1GKLVLED9AJ100366 | 1GKLVLED9AJ122108 | 1GKLVLED9AJ145212; 1GKLVLED9AJ182695 | 1GKLVLED9AJ128832; 1GKLVLED9AJ192269 | 1GKLVLED9AJ109486; 1GKLVLED9AJ188433; 1GKLVLED9AJ161572; 1GKLVLED9AJ157974 | 1GKLVLED9AJ173124

1GKLVLED9AJ193776 | 1GKLVLED9AJ165248 | 1GKLVLED9AJ112016 | 1GKLVLED9AJ160826; 1GKLVLED9AJ179425 | 1GKLVLED9AJ132556 | 1GKLVLED9AJ186049; 1GKLVLED9AJ189811; 1GKLVLED9AJ117474; 1GKLVLED9AJ148417 | 1GKLVLED9AJ197813 | 1GKLVLED9AJ123968 | 1GKLVLED9AJ183328; 1GKLVLED9AJ130385 | 1GKLVLED9AJ192370; 1GKLVLED9AJ163371 | 1GKLVLED9AJ199383 | 1GKLVLED9AJ127437 | 1GKLVLED9AJ103798

1GKLVLED9AJ102473 | 1GKLVLED9AJ151088; 1GKLVLED9AJ199416 | 1GKLVLED9AJ115384; 1GKLVLED9AJ103963 | 1GKLVLED9AJ139149 | 1GKLVLED9AJ125008

1GKLVLED9AJ107401 | 1GKLVLED9AJ104238; 1GKLVLED9AJ154637; 1GKLVLED9AJ186147; 1GKLVLED9AJ111254 | 1GKLVLED9AJ104773

1GKLVLED9AJ185919 | 1GKLVLED9AJ137935; 1GKLVLED9AJ154640 | 1GKLVLED9AJ100643 | 1GKLVLED9AJ114297 | 1GKLVLED9AJ115983 | 1GKLVLED9AJ172488 | 1GKLVLED9AJ110749 | 1GKLVLED9AJ129236 | 1GKLVLED9AJ189050

1GKLVLED9AJ182700 | 1GKLVLED9AJ103879 | 1GKLVLED9AJ164004 | 1GKLVLED9AJ108385 | 1GKLVLED9AJ126417

1GKLVLED9AJ124778 | 1GKLVLED9AJ127289; 1GKLVLED9AJ173141 | 1GKLVLED9AJ140690 | 1GKLVLED9AJ128457 | 1GKLVLED9AJ139989 | 1GKLVLED9AJ131956; 1GKLVLED9AJ185547 | 1GKLVLED9AJ105776 | 1GKLVLED9AJ132637 | 1GKLVLED9AJ136784; 1GKLVLED9AJ199237 | 1GKLVLED9AJ111724; 1GKLVLED9AJ107771 | 1GKLVLED9AJ105227 | 1GKLVLED9AJ166822

1GKLVLED9AJ182034; 1GKLVLED9AJ142116

1GKLVLED9AJ154458 | 1GKLVLED9AJ164830; 1GKLVLED9AJ179652 | 1GKLVLED9AJ143640; 1GKLVLED9AJ100917 | 1GKLVLED9AJ139278 | 1GKLVLED9AJ175326 | 1GKLVLED9AJ192563; 1GKLVLED9AJ164309 | 1GKLVLED9AJ167971; 1GKLVLED9AJ106359; 1GKLVLED9AJ128698 | 1GKLVLED9AJ176461; 1GKLVLED9AJ131486; 1GKLVLED9AJ122903 | 1GKLVLED9AJ191784 | 1GKLVLED9AJ127700; 1GKLVLED9AJ158400 | 1GKLVLED9AJ156825 | 1GKLVLED9AJ198623; 1GKLVLED9AJ173513 | 1GKLVLED9AJ185046; 1GKLVLED9AJ143380 | 1GKLVLED9AJ145971 | 1GKLVLED9AJ191168 | 1GKLVLED9AJ185922 | 1GKLVLED9AJ198685

1GKLVLED9AJ114624 | 1GKLVLED9AJ136963; 1GKLVLED9AJ180803 | 1GKLVLED9AJ178145; 1GKLVLED9AJ182129

1GKLVLED9AJ122271 | 1GKLVLED9AJ176959; 1GKLVLED9AJ118883 | 1GKLVLED9AJ135764

1GKLVLED9AJ172958 | 1GKLVLED9AJ179716 | 1GKLVLED9AJ135831; 1GKLVLED9AJ154010

1GKLVLED9AJ105891 | 1GKLVLED9AJ160177 | 1GKLVLED9AJ124814 | 1GKLVLED9AJ118625 | 1GKLVLED9AJ144044 | 1GKLVLED9AJ170501 | 1GKLVLED9AJ126031 | 1GKLVLED9AJ183023; 1GKLVLED9AJ168974 | 1GKLVLED9AJ109343; 1GKLVLED9AJ147915 | 1GKLVLED9AJ123906 | 1GKLVLED9AJ131990 | 1GKLVLED9AJ142097; 1GKLVLED9AJ135358 | 1GKLVLED9AJ146294; 1GKLVLED9AJ134856

1GKLVLED9AJ116373 | 1GKLVLED9AJ198492; 1GKLVLED9AJ129690; 1GKLVLED9AJ178727 | 1GKLVLED9AJ197844; 1GKLVLED9AJ167906; 1GKLVLED9AJ131715 | 1GKLVLED9AJ106927 | 1GKLVLED9AJ177769

1GKLVLED9AJ169557 | 1GKLVLED9AJ189081 | 1GKLVLED9AJ118236 | 1GKLVLED9AJ106569; 1GKLVLED9AJ144061 | 1GKLVLED9AJ142231 | 1GKLVLED9AJ124344; 1GKLVLED9AJ177433; 1GKLVLED9AJ191882; 1GKLVLED9AJ182258; 1GKLVLED9AJ135733 | 1GKLVLED9AJ105065 | 1GKLVLED9AJ106894 | 1GKLVLED9AJ168733 | 1GKLVLED9AJ126224; 1GKLVLED9AJ154475 | 1GKLVLED9AJ118172; 1GKLVLED9AJ123338 | 1GKLVLED9AJ179957 | 1GKLVLED9AJ185838 | 1GKLVLED9AJ181949 | 1GKLVLED9AJ183040 | 1GKLVLED9AJ198881 | 1GKLVLED9AJ110993; 1GKLVLED9AJ173172 | 1GKLVLED9AJ111058 | 1GKLVLED9AJ106264 | 1GKLVLED9AJ138521; 1GKLVLED9AJ195527; 1GKLVLED9AJ186097; 1GKLVLED9AJ176704 | 1GKLVLED9AJ150491; 1GKLVLED9AJ150099 | 1GKLVLED9AJ124330; 1GKLVLED9AJ170420

1GKLVLED9AJ190098 | 1GKLVLED9AJ142990 | 1GKLVLED9AJ140642; 1GKLVLED9AJ147364; 1GKLVLED9AJ165296 | 1GKLVLED9AJ160499 | 1GKLVLED9AJ154105 | 1GKLVLED9AJ114221 | 1GKLVLED9AJ191848 | 1GKLVLED9AJ120553 | 1GKLVLED9AJ170613 | 1GKLVLED9AJ151138 | 1GKLVLED9AJ170594 | 1GKLVLED9AJ183667 | 1GKLVLED9AJ127664; 1GKLVLED9AJ169719; 1GKLVLED9AJ114428; 1GKLVLED9AJ114641; 1GKLVLED9AJ171728; 1GKLVLED9AJ183989

1GKLVLED9AJ194541 | 1GKLVLED9AJ124876 | 1GKLVLED9AJ116115 | 1GKLVLED9AJ112212; 1GKLVLED9AJ172216 | 1GKLVLED9AJ193423 | 1GKLVLED9AJ191817 | 1GKLVLED9AJ146263; 1GKLVLED9AJ186164 | 1GKLVLED9AJ111948

1GKLVLED9AJ142875; 1GKLVLED9AJ163192 | 1GKLVLED9AJ155562 | 1GKLVLED9AJ101288 | 1GKLVLED9AJ103977 | 1GKLVLED9AJ124117 | 1GKLVLED9AJ146084 | 1GKLVLED9AJ112193 | 1GKLVLED9AJ110928 | 1GKLVLED9AJ145761; 1GKLVLED9AJ127891 | 1GKLVLED9AJ146750; 1GKLVLED9AJ187766 | 1GKLVLED9AJ139958 | 1GKLVLED9AJ186083 | 1GKLVLED9AJ178498; 1GKLVLED9AJ167162; 1GKLVLED9AJ164875 | 1GKLVLED9AJ192854; 1GKLVLED9AJ187363

1GKLVLED9AJ144576

1GKLVLED9AJ153892 | 1GKLVLED9AJ154542; 1GKLVLED9AJ190361 | 1GKLVLED9AJ131648 | 1GKLVLED9AJ150202 | 1GKLVLED9AJ176637 | 1GKLVLED9AJ185600; 1GKLVLED9AJ179862; 1GKLVLED9AJ125056 | 1GKLVLED9AJ108435 | 1GKLVLED9AJ123176 | 1GKLVLED9AJ127390; 1GKLVLED9AJ154296; 1GKLVLED9AJ149275; 1GKLVLED9AJ198363 | 1GKLVLED9AJ177951 | 1GKLVLED9AJ157330 | 1GKLVLED9AJ146585; 1GKLVLED9AJ143928; 1GKLVLED9AJ100853; 1GKLVLED9AJ105261 | 1GKLVLED9AJ176962 | 1GKLVLED9AJ192210

1GKLVLED9AJ163502 | 1GKLVLED9AJ175133 | 1GKLVLED9AJ173768; 1GKLVLED9AJ187542; 1GKLVLED9AJ124361; 1GKLVLED9AJ100156; 1GKLVLED9AJ165587 | 1GKLVLED9AJ151575 | 1GKLVLED9AJ152161 | 1GKLVLED9AJ168442 | 1GKLVLED9AJ150734; 1GKLVLED9AJ112680 | 1GKLVLED9AJ151267 | 1GKLVLED9AJ170661; 1GKLVLED9AJ129219 | 1GKLVLED9AJ109410 | 1GKLVLED9AJ150054 | 1GKLVLED9AJ176279 | 1GKLVLED9AJ133951 | 1GKLVLED9AJ127938 | 1GKLVLED9AJ137272 | 1GKLVLED9AJ153374 | 1GKLVLED9AJ149826 | 1GKLVLED9AJ128524; 1GKLVLED9AJ132444 | 1GKLVLED9AJ195575 | 1GKLVLED9AJ117863 | 1GKLVLED9AJ189727; 1GKLVLED9AJ121184; 1GKLVLED9AJ100125 | 1GKLVLED9AJ135649 | 1GKLVLED9AJ195964; 1GKLVLED9AJ108225; 1GKLVLED9AJ195883 | 1GKLVLED9AJ118396

1GKLVLED9AJ112498; 1GKLVLED9AJ129205; 1GKLVLED9AJ103638 | 1GKLVLED9AJ179103; 1GKLVLED9AJ107981 | 1GKLVLED9AJ179991

1GKLVLED9AJ172376 | 1GKLVLED9AJ172135 | 1GKLVLED9AJ147395 | 1GKLVLED9AJ156128 | 1GKLVLED9AJ109729 | 1GKLVLED9AJ108998 | 1GKLVLED9AJ188934; 1GKLVLED9AJ113229 | 1GKLVLED9AJ104272; 1GKLVLED9AJ100755 | 1GKLVLED9AJ125798 | 1GKLVLED9AJ158588 | 1GKLVLED9AJ127003

1GKLVLED9AJ197763; 1GKLVLED9AJ112310; 1GKLVLED9AJ183068 | 1GKLVLED9AJ182566 | 1GKLVLED9AJ124649; 1GKLVLED9AJ148000 | 1GKLVLED9AJ100075

1GKLVLED9AJ178534 | 1GKLVLED9AJ191638 | 1GKLVLED9AJ195110 | 1GKLVLED9AJ130323 | 1GKLVLED9AJ126935

1GKLVLED9AJ142004 | 1GKLVLED9AJ140365; 1GKLVLED9AJ181580 | 1GKLVLED9AJ106801; 1GKLVLED9AJ161782 | 1GKLVLED9AJ147557; 1GKLVLED9AJ188786; 1GKLVLED9AJ186858 | 1GKLVLED9AJ117720

1GKLVLED9AJ150331 | 1GKLVLED9AJ121623 | 1GKLVLED9AJ196614 | 1GKLVLED9AJ126739; 1GKLVLED9AJ131312 | 1GKLVLED9AJ112534 | 1GKLVLED9AJ140057

1GKLVLED9AJ184124

1GKLVLED9AJ188626; 1GKLVLED9AJ168795; 1GKLVLED9AJ113912 | 1GKLVLED9AJ110024 | 1GKLVLED9AJ112789; 1GKLVLED9AJ169588 | 1GKLVLED9AJ119306; 1GKLVLED9AJ121749 | 1GKLVLED9AJ166724 | 1GKLVLED9AJ129902 | 1GKLVLED9AJ198072 | 1GKLVLED9AJ145534; 1GKLVLED9AJ165931; 1GKLVLED9AJ195804; 1GKLVLED9AJ135490

1GKLVLED9AJ198704; 1GKLVLED9AJ145923

1GKLVLED9AJ181305; 1GKLVLED9AJ147574 | 1GKLVLED9AJ154752 | 1GKLVLED9AJ158025; 1GKLVLED9AJ165542 | 1GKLVLED9AJ115689

1GKLVLED9AJ108421 | 1GKLVLED9AJ137675 | 1GKLVLED9AJ186780

1GKLVLED9AJ145808 | 1GKLVLED9AJ130077

1GKLVLED9AJ130094; 1GKLVLED9AJ153679; 1GKLVLED9AJ132542; 1GKLVLED9AJ183684; 1GKLVLED9AJ170143; 1GKLVLED9AJ194880; 1GKLVLED9AJ127731 | 1GKLVLED9AJ195656; 1GKLVLED9AJ130256; 1GKLVLED9AJ154668; 1GKLVLED9AJ179053 | 1GKLVLED9AJ174869; 1GKLVLED9AJ112128 | 1GKLVLED9AJ123341 | 1GKLVLED9AJ177285 | 1GKLVLED9AJ117166 | 1GKLVLED9AJ128054 | 1GKLVLED9AJ180221 | 1GKLVLED9AJ128796 | 1GKLVLED9AJ169820 | 1GKLVLED9AJ185161; 1GKLVLED9AJ101808 | 1GKLVLED9AJ143881 | 1GKLVLED9AJ127499; 1GKLVLED9AJ151009

1GKLVLED9AJ162222; 1GKLVLED9AJ119340 | 1GKLVLED9AJ170238 | 1GKLVLED9AJ144142 | 1GKLVLED9AJ175486 | 1GKLVLED9AJ190876; 1GKLVLED9AJ181563 | 1GKLVLED9AJ158610 | 1GKLVLED9AJ109990 | 1GKLVLED9AJ174953 | 1GKLVLED9AJ199660 | 1GKLVLED9AJ166691

1GKLVLED9AJ120987 | 1GKLVLED9AJ167744; 1GKLVLED9AJ104594

1GKLVLED9AJ133383

1GKLVLED9AJ154427 | 1GKLVLED9AJ199528 | 1GKLVLED9AJ177576; 1GKLVLED9AJ103073 | 1GKLVLED9AJ145193

1GKLVLED9AJ116518; 1GKLVLED9AJ122223; 1GKLVLED9AJ187718

1GKLVLED9AJ199075; 1GKLVLED9AJ109441; 1GKLVLED9AJ118995; 1GKLVLED9AJ129172; 1GKLVLED9AJ150488 | 1GKLVLED9AJ186486 | 1GKLVLED9AJ124781

1GKLVLED9AJ194121 | 1GKLVLED9AJ136249

1GKLVLED9AJ107365 | 1GKLVLED9AJ153844 | 1GKLVLED9AJ186195; 1GKLVLED9AJ169218; 1GKLVLED9AJ175181 | 1GKLVLED9AJ199318

1GKLVLED9AJ195088 | 1GKLVLED9AJ160292 | 1GKLVLED9AJ112372; 1GKLVLED9AJ101209; 1GKLVLED9AJ156551

1GKLVLED9AJ197360; 1GKLVLED9AJ109875 | 1GKLVLED9AJ142391; 1GKLVLED9AJ113621 | 1GKLVLED9AJ119631 | 1GKLVLED9AJ140124 | 1GKLVLED9AJ153309 | 1GKLVLED9AJ136428; 1GKLVLED9AJ173639; 1GKLVLED9AJ134484; 1GKLVLED9AJ117796 | 1GKLVLED9AJ187816; 1GKLVLED9AJ170935; 1GKLVLED9AJ180669; 1GKLVLED9AJ170868; 1GKLVLED9AJ125882 | 1GKLVLED9AJ136896; 1GKLVLED9AJ104837 | 1GKLVLED9AJ159918

1GKLVLED9AJ167419; 1GKLVLED9AJ138941 | 1GKLVLED9AJ113960; 1GKLVLED9AJ153066 | 1GKLVLED9AJ163595 | 1GKLVLED9AJ158980 | 1GKLVLED9AJ194877; 1GKLVLED9AJ161636 | 1GKLVLED9AJ125221 | 1GKLVLED9AJ182955

1GKLVLED9AJ122089

1GKLVLED9AJ193695 | 1GKLVLED9AJ174712

1GKLVLED9AJ160258 | 1GKLVLED9AJ146313 | 1GKLVLED9AJ135957

1GKLVLED9AJ143704 | 1GKLVLED9AJ196953; 1GKLVLED9AJ102683 | 1GKLVLED9AJ191946; 1GKLVLED9AJ147882; 1GKLVLED9AJ137966; 1GKLVLED9AJ117314 | 1GKLVLED9AJ109438 | 1GKLVLED9AJ170014 | 1GKLVLED9AJ192403 | 1GKLVLED9AJ139295; 1GKLVLED9AJ161975

1GKLVLED9AJ149583 | 1GKLVLED9AJ183331 | 1GKLVLED9AJ179649; 1GKLVLED9AJ130970 | 1GKLVLED9AJ189971 | 1GKLVLED9AJ144738; 1GKLVLED9AJ129107; 1GKLVLED9AJ125123; 1GKLVLED9AJ139393 | 1GKLVLED9AJ134713 | 1GKLVLED9AJ197133 | 1GKLVLED9AJ111836 | 1GKLVLED9AJ136574 | 1GKLVLED9AJ156615 | 1GKLVLED9AJ149762; 1GKLVLED9AJ150295 | 1GKLVLED9AJ139572; 1GKLVLED9AJ191381; 1GKLVLED9AJ180350 | 1GKLVLED9AJ182776; 1GKLVLED9AJ163872; 1GKLVLED9AJ144416 | 1GKLVLED9AJ113697 | 1GKLVLED9AJ135070 | 1GKLVLED9AJ181319 | 1GKLVLED9AJ134372

1GKLVLED9AJ124411; 1GKLVLED9AJ132265 | 1GKLVLED9AJ119709 | 1GKLVLED9AJ103882; 1GKLVLED9AJ119435

1GKLVLED9AJ172457 | 1GKLVLED9AJ178193; 1GKLVLED9AJ140186 | 1GKLVLED9AJ144979

1GKLVLED9AJ189923; 1GKLVLED9AJ132685 | 1GKLVLED9AJ117488 | 1GKLVLED9AJ160759; 1GKLVLED9AJ193003 | 1GKLVLED9AJ147865 | 1GKLVLED9AJ167002 | 1GKLVLED9AJ111335 | 1GKLVLED9AJ178033; 1GKLVLED9AJ140298 | 1GKLVLED9AJ158204 | 1GKLVLED9AJ171552 | 1GKLVLED9AJ139409 | 1GKLVLED9AJ188125 | 1GKLVLED9AJ157666 | 1GKLVLED9AJ104255 | 1GKLVLED9AJ138177 | 1GKLVLED9AJ178890; 1GKLVLED9AJ183183 | 1GKLVLED9AJ139555 | 1GKLVLED9AJ164035; 1GKLVLED9AJ151060; 1GKLVLED9AJ152760; 1GKLVLED9AJ144481; 1GKLVLED9AJ127096; 1GKLVLED9AJ160664; 1GKLVLED9AJ118365 | 1GKLVLED9AJ113179; 1GKLVLED9AJ175794 | 1GKLVLED9AJ158672 | 1GKLVLED9AJ145386; 1GKLVLED9AJ189839 | 1GKLVLED9AJ159997; 1GKLVLED9AJ114509 | 1GKLVLED9AJ189212 | 1GKLVLED9AJ142973 | 1GKLVLED9AJ112792 | 1GKLVLED9AJ191607; 1GKLVLED9AJ132816; 1GKLVLED9AJ157098 | 1GKLVLED9AJ122917 | 1GKLVLED9AJ133304 | 1GKLVLED9AJ192921; 1GKLVLED9AJ117328

1GKLVLED9AJ187377; 1GKLVLED9AJ190327 | 1GKLVLED9AJ134162; 1GKLVLED9AJ110203 | 1GKLVLED9AJ142178 | 1GKLVLED9AJ187167 | 1GKLVLED9AJ163421; 1GKLVLED9AJ157599 | 1GKLVLED9AJ127244 | 1GKLVLED9AJ168473 | 1GKLVLED9AJ186035

1GKLVLED9AJ123274 | 1GKLVLED9AJ124019; 1GKLVLED9AJ173902; 1GKLVLED9AJ135151; 1GKLVLED9AJ173950 | 1GKLVLED9AJ140155 | 1GKLVLED9AJ174645; 1GKLVLED9AJ165881 | 1GKLVLED9AJ128992; 1GKLVLED9AJ160678 | 1GKLVLED9AJ127518 | 1GKLVLED9AJ165234 | 1GKLVLED9AJ166030 | 1GKLVLED9AJ165394; 1GKLVLED9AJ130547; 1GKLVLED9AJ187556 | 1GKLVLED9AJ175150 | 1GKLVLED9AJ135618 | 1GKLVLED9AJ124358 | 1GKLVLED9AJ159210; 1GKLVLED9AJ163581 | 1GKLVLED9AJ121377

1GKLVLED9AJ118642 | 1GKLVLED9AJ196175 | 1GKLVLED9AJ169705 | 1GKLVLED9AJ142665; 1GKLVLED9AJ175889 | 1GKLVLED9AJ135019; 1GKLVLED9AJ188321 | 1GKLVLED9AJ190960

1GKLVLED9AJ152189

1GKLVLED9AJ138972; 1GKLVLED9AJ176427; 1GKLVLED9AJ121394 | 1GKLVLED9AJ131570 | 1GKLVLED9AJ113408 | 1GKLVLED9AJ179781

1GKLVLED9AJ166738 | 1GKLVLED9AJ118737 | 1GKLVLED9AJ182311; 1GKLVLED9AJ163516; 1GKLVLED9AJ116728 | 1GKLVLED9AJ106944 | 1GKLVLED9AJ197469

1GKLVLED9AJ171227 | 1GKLVLED9AJ190697 | 1GKLVLED9AJ175973 | 1GKLVLED9AJ121203; 1GKLVLED9AJ160695; 1GKLVLED9AJ122805 | 1GKLVLED9AJ120150; 1GKLVLED9AJ170093 | 1GKLVLED9AJ160275 | 1GKLVLED9AJ198024 | 1GKLVLED9AJ183197 | 1GKLVLED9AJ197407 | 1GKLVLED9AJ189968 | 1GKLVLED9AJ133545 | 1GKLVLED9AJ100030 | 1GKLVLED9AJ163239 | 1GKLVLED9AJ193115 | 1GKLVLED9AJ182096

1GKLVLED9AJ122027; 1GKLVLED9AJ195348 | 1GKLVLED9AJ143847; 1GKLVLED9AJ195365 | 1GKLVLED9AJ133934 | 1GKLVLED9AJ116678 | 1GKLVLED9AJ102795; 1GKLVLED9AJ166416; 1GKLVLED9AJ140074 | 1GKLVLED9AJ191526; 1GKLVLED9AJ158445; 1GKLVLED9AJ119113; 1GKLVLED9AJ193762

1GKLVLED9AJ144710; 1GKLVLED9AJ137983; 1GKLVLED9AJ108726 | 1GKLVLED9AJ135179 | 1GKLVLED9AJ156761 | 1GKLVLED9AJ105325 | 1GKLVLED9AJ157649 | 1GKLVLED9AJ109424 | 1GKLVLED9AJ181076 | 1GKLVLED9AJ179764 | 1GKLVLED9AJ143010 | 1GKLVLED9AJ116888 | 1GKLVLED9AJ125560; 1GKLVLED9AJ155660; 1GKLVLED9AJ100674; 1GKLVLED9AJ195477; 1GKLVLED9AJ174502 | 1GKLVLED9AJ134288 | 1GKLVLED9AJ137806 | 1GKLVLED9AJ104305 | 1GKLVLED9AJ118902

1GKLVLED9AJ115353 | 1GKLVLED9AJ119936; 1GKLVLED9AJ131083 | 1GKLVLED9AJ117605 | 1GKLVLED9AJ111206

1GKLVLED9AJ114803 | 1GKLVLED9AJ112761; 1GKLVLED9AJ116633 | 1GKLVLED9AJ124005; 1GKLVLED9AJ171213; 1GKLVLED9AJ161796

1GKLVLED9AJ197648 | 1GKLVLED9AJ112615 | 1GKLVLED9AJ125719 | 1GKLVLED9AJ132847 | 1GKLVLED9AJ112629 | 1GKLVLED9AJ169784 | 1GKLVLED9AJ183443 | 1GKLVLED9AJ169915 | 1GKLVLED9AJ155691 | 1GKLVLED9AJ161183

1GKLVLED9AJ107530 | 1GKLVLED9AJ120410 | 1GKLVLED9AJ152631 | 1GKLVLED9AJ124084; 1GKLVLED9AJ120598 | 1GKLVLED9AJ191624 | 1GKLVLED9AJ190764; 1GKLVLED9AJ123145 | 1GKLVLED9AJ138101 | 1GKLVLED9AJ123811; 1GKLVLED9AJ146781 | 1GKLVLED9AJ155366; 1GKLVLED9AJ117135 | 1GKLVLED9AJ137370 | 1GKLVLED9AJ113120; 1GKLVLED9AJ154654 | 1GKLVLED9AJ147204 | 1GKLVLED9AJ104899; 1GKLVLED9AJ120407 | 1GKLVLED9AJ170630 | 1GKLVLED9AJ138311; 1GKLVLED9AJ141760; 1GKLVLED9AJ109097; 1GKLVLED9AJ162270; 1GKLVLED9AJ176010; 1GKLVLED9AJ108757; 1GKLVLED9AJ103865 | 1GKLVLED9AJ193079 | 1GKLVLED9AJ190103 | 1GKLVLED9AJ109147 | 1GKLVLED9AJ181904; 1GKLVLED9AJ108564; 1GKLVLED9AJ157005 | 1GKLVLED9AJ125378 | 1GKLVLED9AJ168957 | 1GKLVLED9AJ183278 | 1GKLVLED9AJ152662; 1GKLVLED9AJ114719; 1GKLVLED9AJ115613 | 1GKLVLED9AJ159711; 1GKLVLED9AJ195382 | 1GKLVLED9AJ199626; 1GKLVLED9AJ182342 | 1GKLVLED9AJ176511; 1GKLVLED9AJ199903; 1GKLVLED9AJ177898; 1GKLVLED9AJ146876 | 1GKLVLED9AJ129320; 1GKLVLED9AJ165444; 1GKLVLED9AJ169672 | 1GKLVLED9AJ155531; 1GKLVLED9AJ199397; 1GKLVLED9AJ193129 | 1GKLVLED9AJ100867 | 1GKLVLED9AJ166531 | 1GKLVLED9AJ132332 | 1GKLVLED9AJ164195 | 1GKLVLED9AJ170272 | 1GKLVLED9AJ173026; 1GKLVLED9AJ196631 | 1GKLVLED9AJ159594

1GKLVLED9AJ181840 | 1GKLVLED9AJ149342 | 1GKLVLED9AJ186536; 1GKLVLED9AJ135022 | 1GKLVLED9AJ159806 | 1GKLVLED9AJ194104; 1GKLVLED9AJ122481

1GKLVLED9AJ152659; 1GKLVLED9AJ161037 | 1GKLVLED9AJ114784; 1GKLVLED9AJ187203 | 1GKLVLED9AJ186813 | 1GKLVLED9AJ106362 | 1GKLVLED9AJ180154 | 1GKLVLED9AJ164696; 1GKLVLED9AJ183085

1GKLVLED9AJ151074; 1GKLVLED9AJ116339 | 1GKLVLED9AJ156663; 1GKLVLED9AJ158171

1GKLVLED9AJ168909 | 1GKLVLED9AJ148014 | 1GKLVLED9AJ169235 | 1GKLVLED9AJ194068 | 1GKLVLED9AJ136526 | 1GKLVLED9AJ108922 | 1GKLVLED9AJ194703 | 1GKLVLED9AJ114137 | 1GKLVLED9AJ178646 | 1GKLVLED9AJ122545; 1GKLVLED9AJ123081 | 1GKLVLED9AJ193034; 1GKLVLED9AJ133786

1GKLVLED9AJ198489 | 1GKLVLED9AJ120441 | 1GKLVLED9AJ161362 | 1GKLVLED9AJ133335 | 1GKLVLED9AJ184804 | 1GKLVLED9AJ192577 | 1GKLVLED9AJ132492

1GKLVLED9AJ151141 | 1GKLVLED9AJ144724 | 1GKLVLED9AJ134114 | 1GKLVLED9AJ175424

1GKLVLED9AJ123999

1GKLVLED9AJ157019; 1GKLVLED9AJ184818; 1GKLVLED9AJ140477

1GKLVLED9AJ111366; 1GKLVLED9AJ167470; 1GKLVLED9AJ138471; 1GKLVLED9AJ143024 | 1GKLVLED9AJ181806 | 1GKLVLED9AJ144903 | 1GKLVLED9AJ120990 | 1GKLVLED9AJ166142 | 1GKLVLED9AJ105812; 1GKLVLED9AJ177223 | 1GKLVLED9AJ184477; 1GKLVLED9AJ156856

1GKLVLED9AJ107902 | 1GKLVLED9AJ162480 | 1GKLVLED9AJ119645; 1GKLVLED9AJ143993; 1GKLVLED9AJ173043 | 1GKLVLED9AJ115028; 1GKLVLED9AJ191252 | 1GKLVLED9AJ184723 | 1GKLVLED9AJ109309 | 1GKLVLED9AJ122769

1GKLVLED9AJ172653 | 1GKLVLED9AJ193339 | 1GKLVLED9AJ131133

1GKLVLED9AJ161314; 1GKLVLED9AJ138759 | 1GKLVLED9AJ170823 | 1GKLVLED9AJ166061 | 1GKLVLED9AJ190411; 1GKLVLED9AJ134470 | 1GKLVLED9AJ127471

1GKLVLED9AJ128586 | 1GKLVLED9AJ176654 | 1GKLVLED9AJ178355 | 1GKLVLED9AJ193048 | 1GKLVLED9AJ170451 | 1GKLVLED9AJ140575 | 1GKLVLED9AJ102151; 1GKLVLED9AJ178162; 1GKLVLED9AJ179294; 1GKLVLED9AJ140964; 1GKLVLED9AJ166741

1GKLVLED9AJ157893; 1GKLVLED9AJ192532; 1GKLVLED9AJ108483; 1GKLVLED9AJ175875 | 1GKLVLED9AJ193325; 1GKLVLED9AJ171017; 1GKLVLED9AJ117068

1GKLVLED9AJ120276

1GKLVLED9AJ116230 | 1GKLVLED9AJ132749 | 1GKLVLED9AJ102411 | 1GKLVLED9AJ142570; 1GKLVLED9AJ148028; 1GKLVLED9AJ147722

1GKLVLED9AJ156064; 1GKLVLED9AJ161605; 1GKLVLED9AJ182731

1GKLVLED9AJ185239 | 1GKLVLED9AJ146845; 1GKLVLED9AJ142083; 1GKLVLED9AJ181529 | 1GKLVLED9AJ126093 | 1GKLVLED9AJ139832; 1GKLVLED9AJ194054; 1GKLVLED9AJ163337; 1GKLVLED9AJ197181 | 1GKLVLED9AJ150278 | 1GKLVLED9AJ120973; 1GKLVLED9AJ134582; 1GKLVLED9AJ191879 | 1GKLVLED9AJ120018; 1GKLVLED9AJ126496 | 1GKLVLED9AJ184043

1GKLVLED9AJ195544

1GKLVLED9AJ150104

1GKLVLED9AJ158722 | 1GKLVLED9AJ147400 | 1GKLVLED9AJ110508; 1GKLVLED9AJ137496 | 1GKLVLED9AJ197908; 1GKLVLED9AJ117099; 1GKLVLED9AJ143606; 1GKLVLED9AJ145291

1GKLVLED9AJ169543 | 1GKLVLED9AJ111237

1GKLVLED9AJ196922 | 1GKLVLED9AJ188996; 1GKLVLED9AJ117569; 1GKLVLED9AJ168120 | 1GKLVLED9AJ118978; 1GKLVLED9AJ122383 | 1GKLVLED9AJ146425 | 1GKLVLED9AJ160101; 1GKLVLED9AJ160308 | 1GKLVLED9AJ173978

1GKLVLED9AJ140883 | 1GKLVLED9AJ167839 | 1GKLVLED9AJ112226 | 1GKLVLED9AJ107558; 1GKLVLED9AJ165802 | 1GKLVLED9AJ156422; 1GKLVLED9AJ139281; 1GKLVLED9AJ133092 | 1GKLVLED9AJ186892; 1GKLVLED9AJ111285; 1GKLVLED9AJ105860; 1GKLVLED9AJ172359; 1GKLVLED9AJ156338 | 1GKLVLED9AJ196323 | 1GKLVLED9AJ110153; 1GKLVLED9AJ103302; 1GKLVLED9AJ184785; 1GKLVLED9AJ194832 | 1GKLVLED9AJ179456 | 1GKLVLED9AJ100481; 1GKLVLED9AJ192031; 1GKLVLED9AJ127146 | 1GKLVLED9AJ142293; 1GKLVLED9AJ172801 | 1GKLVLED9AJ182292; 1GKLVLED9AJ111786; 1GKLVLED9AJ155349 | 1GKLVLED9AJ165301 | 1GKLVLED9AJ188352; 1GKLVLED9AJ192191 | 1GKLVLED9AJ176041; 1GKLVLED9AJ134601; 1GKLVLED9AJ165539 | 1GKLVLED9AJ131326; 1GKLVLED9AJ116860 | 1GKLVLED9AJ174970; 1GKLVLED9AJ195771 | 1GKLVLED9AJ139880; 1GKLVLED9AJ172393 | 1GKLVLED9AJ143119 | 1GKLVLED9AJ184978 | 1GKLVLED9AJ122013 | 1GKLVLED9AJ108466 | 1GKLVLED9AJ123940 | 1GKLVLED9AJ140141

1GKLVLED9AJ153911 | 1GKLVLED9AJ151219 | 1GKLVLED9AJ102487; 1GKLVLED9AJ175097; 1GKLVLED9AJ123775 | 1GKLVLED9AJ140625 | 1GKLVLED9AJ163810 | 1GKLVLED9AJ113330 | 1GKLVLED9AJ172961 | 1GKLVLED9AJ123534 | 1GKLVLED9AJ159384 | 1GKLVLED9AJ150460 | 1GKLVLED9AJ180106 | 1GKLVLED9AJ155013 | 1GKLVLED9AJ143637 | 1GKLVLED9AJ169591 | 1GKLVLED9AJ118186 | 1GKLVLED9AJ117054; 1GKLVLED9AJ100724 | 1GKLVLED9AJ145100 | 1GKLVLED9AJ188853 | 1GKLVLED9AJ121105 | 1GKLVLED9AJ174211 | 1GKLVLED9AJ115885 | 1GKLVLED9AJ149955; 1GKLVLED9AJ112775 | 1GKLVLED9AJ171289 | 1GKLVLED9AJ112307; 1GKLVLED9AJ128670

1GKLVLED9AJ173155; 1GKLVLED9AJ125512 | 1GKLVLED9AJ175102 | 1GKLVLED9AJ104885

1GKLVLED9AJ134775; 1GKLVLED9AJ144836; 1GKLVLED9AJ104580 | 1GKLVLED9AJ191123 | 1GKLVLED9AJ130080 | 1GKLVLED9AJ102621 | 1GKLVLED9AJ142956; 1GKLVLED9AJ188173 | 1GKLVLED9AJ170515 | 1GKLVLED9AJ182874 | 1GKLVLED9AJ144335 | 1GKLVLED9AJ160552; 1GKLVLED9AJ178369 | 1GKLVLED9AJ118253 | 1GKLVLED9AJ122402; 1GKLVLED9AJ199707 | 1GKLVLED9AJ174984; 1GKLVLED9AJ120830; 1GKLVLED9AJ194202; 1GKLVLED9AJ134758; 1GKLVLED9AJ114008; 1GKLVLED9AJ148370 | 1GKLVLED9AJ103235 | 1GKLVLED9AJ154220 | 1GKLVLED9AJ122626 | 1GKLVLED9AJ162740 | 1GKLVLED9AJ197309; 1GKLVLED9AJ186567 | 1GKLVLED9AJ142472 | 1GKLVLED9AJ176475 | 1GKLVLED9AJ177741 | 1GKLVLED9AJ181630 | 1GKLVLED9AJ126191; 1GKLVLED9AJ185368 | 1GKLVLED9AJ188805 | 1GKLVLED9AJ192773 | 1GKLVLED9AJ145646 | 1GKLVLED9AJ138762

1GKLVLED9AJ159885 | 1GKLVLED9AJ133397 | 1GKLVLED9AJ120200 | 1GKLVLED9AJ176489 | 1GKLVLED9AJ155464 | 1GKLVLED9AJ117409 | 1GKLVLED9AJ197973; 1GKLVLED9AJ108127 | 1GKLVLED9AJ158848 | 1GKLVLED9AJ126675; 1GKLVLED9AJ106314 | 1GKLVLED9AJ197665; 1GKLVLED9AJ140897 | 1GKLVLED9AJ112940; 1GKLVLED9AJ155612 | 1GKLVLED9AJ196709; 1GKLVLED9AJ134548; 1GKLVLED9AJ144593 | 1GKLVLED9AJ196855; 1GKLVLED9AJ136543; 1GKLVLED9AJ126403 | 1GKLVLED9AJ159952 | 1GKLVLED9AJ171843 | 1GKLVLED9AJ112937

1GKLVLED9AJ144402 | 1GKLVLED9AJ191803; 1GKLVLED9AJ132718 | 1GKLVLED9AJ196161 | 1GKLVLED9AJ188562; 1GKLVLED9AJ110654 | 1GKLVLED9AJ167937 | 1GKLVLED9AJ142567 | 1GKLVLED9AJ188710; 1GKLVLED9AJ136610 | 1GKLVLED9AJ163712 | 1GKLVLED9AJ192451 | 1GKLVLED9AJ178713 | 1GKLVLED9AJ196743 | 1GKLVLED9AJ124683 | 1GKLVLED9AJ184317 | 1GKLVLED9AJ177416 | 1GKLVLED9AJ111416 | 1GKLVLED9AJ148868; 1GKLVLED9AJ127230 | 1GKLVLED9AJ177027; 1GKLVLED9AJ146926; 1GKLVLED9AJ126871; 1GKLVLED9AJ172507 | 1GKLVLED9AJ189985 | 1GKLVLED9AJ133111; 1GKLVLED9AJ101937 | 1GKLVLED9AJ157814 | 1GKLVLED9AJ119998 | 1GKLVLED9AJ121234 | 1GKLVLED9AJ147140 | 1GKLVLED9AJ114302; 1GKLVLED9AJ168960 | 1GKLVLED9AJ174581 | 1GKLVLED9AJ130032; 1GKLVLED9AJ192174

1GKLVLED9AJ197584 | 1GKLVLED9AJ158493 | 1GKLVLED9AJ137630 | 1GKLVLED9AJ161684; 1GKLVLED9AJ185273 | 1GKLVLED9AJ185189 | 1GKLVLED9AJ164407 | 1GKLVLED9AJ101064; 1GKLVLED9AJ193566; 1GKLVLED9AJ118818 | 1GKLVLED9AJ149308 | 1GKLVLED9AJ182275; 1GKLVLED9AJ149146 | 1GKLVLED9AJ168862 | 1GKLVLED9AJ169199 | 1GKLVLED9AJ191445 | 1GKLVLED9AJ136302 | 1GKLVLED9AJ125803 | 1GKLVLED9AJ183961; 1GKLVLED9AJ197939 | 1GKLVLED9AJ138356 | 1GKLVLED9AJ108130; 1GKLVLED9AJ111528 | 1GKLVLED9AJ113246 | 1GKLVLED9AJ117667

1GKLVLED9AJ171003 | 1GKLVLED9AJ140463 | 1GKLVLED9AJ139698 | 1GKLVLED9AJ180932 | 1GKLVLED9AJ198315 | 1GKLVLED9AJ104126; 1GKLVLED9AJ186469 | 1GKLVLED9AJ156145 | 1GKLVLED9AJ137949

1GKLVLED9AJ101971 | 1GKLVLED9AJ184883 | 1GKLVLED9AJ113523

1GKLVLED9AJ112999 | 1GKLVLED9AJ173947; 1GKLVLED9AJ132783; 1GKLVLED9AJ158154; 1GKLVLED9AJ155321; 1GKLVLED9AJ165251

1GKLVLED9AJ145968 | 1GKLVLED9AJ104661; 1GKLVLED9AJ134212 | 1GKLVLED9AJ120701; 1GKLVLED9AJ154234 | 1GKLVLED9AJ127647 | 1GKLVLED9AJ119404 | 1GKLVLED9AJ195155; 1GKLVLED9AJ198850 | 1GKLVLED9AJ187749 | 1GKLVLED9AJ139264 | 1GKLVLED9AJ146618 | 1GKLVLED9AJ139684 | 1GKLVLED9AJ156176; 1GKLVLED9AJ188500 | 1GKLVLED9AJ104546; 1GKLVLED9AJ177366 | 1GKLVLED9AJ121038 | 1GKLVLED9AJ146733 | 1GKLVLED9AJ118804 | 1GKLVLED9AJ170434; 1GKLVLED9AJ175648 | 1GKLVLED9AJ199514

1GKLVLED9AJ127227

1GKLVLED9AJ149776 | 1GKLVLED9AJ137420; 1GKLVLED9AJ162818; 1GKLVLED9AJ120844 | 1GKLVLED9AJ172944; 1GKLVLED9AJ158347 | 1GKLVLED9AJ161538 | 1GKLVLED9AJ177500 | 1GKLVLED9AJ130662; 1GKLVLED9AJ116003 | 1GKLVLED9AJ149227; 1GKLVLED9AJ167226 | 1GKLVLED9AJ124652; 1GKLVLED9AJ180235 | 1GKLVLED9AJ107883; 1GKLVLED9AJ184995; 1GKLVLED9AJ189095 | 1GKLVLED9AJ183670 | 1GKLVLED9AJ159739; 1GKLVLED9AJ106104 | 1GKLVLED9AJ146196

1GKLVLED9AJ196547 | 1GKLVLED9AJ159448 | 1GKLVLED9AJ185998 | 1GKLVLED9AJ194989; 1GKLVLED9AJ116437 | 1GKLVLED9AJ119628 | 1GKLVLED9AJ126112 | 1GKLVLED9AJ134825 | 1GKLVLED9AJ173057 | 1GKLVLED9AJ194720; 1GKLVLED9AJ102148; 1GKLVLED9AJ134551 | 1GKLVLED9AJ136168 | 1GKLVLED9AJ176766 | 1GKLVLED9AJ196158 | 1GKLVLED9AJ152578; 1GKLVLED9AJ106684 | 1GKLVLED9AJ190795 | 1GKLVLED9AJ128426 | 1GKLVLED9AJ158901; 1GKLVLED9AJ141158; 1GKLVLED9AJ162303; 1GKLVLED9AJ165380 | 1GKLVLED9AJ199724 | 1GKLVLED9AJ178100; 1GKLVLED9AJ126255 | 1GKLVLED9AJ108953 | 1GKLVLED9AJ121380; 1GKLVLED9AJ124750; 1GKLVLED9AJ152001 | 1GKLVLED9AJ158333 | 1GKLVLED9AJ158476 | 1GKLVLED9AJ186214; 1GKLVLED9AJ139619; 1GKLVLED9AJ176895 | 1GKLVLED9AJ156243 | 1GKLVLED9AJ164861 | 1GKLVLED9AJ153620; 1GKLVLED9AJ186522; 1GKLVLED9AJ153813; 1GKLVLED9AJ192224

1GKLVLED9AJ135392 | 1GKLVLED9AJ152256; 1GKLVLED9AJ196399; 1GKLVLED9AJ171065; 1GKLVLED9AJ143346 | 1GKLVLED9AJ103428; 1GKLVLED9AJ154847; 1GKLVLED9AJ143413 | 1GKLVLED9AJ113540; 1GKLVLED9AJ151981 | 1GKLVLED9AJ123212 | 1GKLVLED9AJ110394 | 1GKLVLED9AJ137093 | 1GKLVLED9AJ197696 | 1GKLVLED9AJ192885 | 1GKLVLED9AJ199691; 1GKLVLED9AJ148353 | 1GKLVLED9AJ157506; 1GKLVLED9AJ118589 | 1GKLVLED9AJ178517 | 1GKLVLED9AJ199304 | 1GKLVLED9AJ119970; 1GKLVLED9AJ134209 | 1GKLVLED9AJ183426 | 1GKLVLED9AJ111304 | 1GKLVLED9AJ142522 | 1GKLVLED9AJ104918; 1GKLVLED9AJ167047 | 1GKLVLED9AJ119127 | 1GKLVLED9AJ140981 | 1GKLVLED9AJ162155 | 1GKLVLED9AJ137210 | 1GKLVLED9AJ158235 | 1GKLVLED9AJ124831; 1GKLVLED9AJ146523 | 1GKLVLED9AJ123050 | 1GKLVLED9AJ118074 | 1GKLVLED9AJ122285; 1GKLVLED9AJ110718 | 1GKLVLED9AJ183362; 1GKLVLED9AJ108709; 1GKLVLED9AJ148238; 1GKLVLED9AJ101257

1GKLVLED9AJ196581; 1GKLVLED9AJ111268 | 1GKLVLED9AJ152807 | 1GKLVLED9AJ189033 | 1GKLVLED9AJ161765; 1GKLVLED9AJ135263 | 1GKLVLED9AJ142584 | 1GKLVLED9AJ148871 | 1GKLVLED9AJ163399 | 1GKLVLED9AJ182468 | 1GKLVLED9AJ161586; 1GKLVLED9AJ102277 | 1GKLVLED9AJ111383 | 1GKLVLED9AJ113747 | 1GKLVLED9AJ157313; 1GKLVLED9AJ194037; 1GKLVLED9AJ185645 | 1GKLVLED9AJ199657; 1GKLVLED9AJ151401 | 1GKLVLED9AJ190263 | 1GKLVLED9AJ104062 | 1GKLVLED9AJ133187 | 1GKLVLED9AJ137501

1GKLVLED9AJ129057

1GKLVLED9AJ121332 | 1GKLVLED9AJ159787 | 1GKLVLED9AJ184396 | 1GKLVLED9AJ145873; 1GKLVLED9AJ160485 | 1GKLVLED9AJ173060; 1GKLVLED9AJ154024 | 1GKLVLED9AJ197455; 1GKLVLED9AJ172863; 1GKLVLED9AJ176282 | 1GKLVLED9AJ102263 | 1GKLVLED9AJ133755 | 1GKLVLED9AJ168277 | 1GKLVLED9AJ109326; 1GKLVLED9AJ164603; 1GKLVLED9AJ130659 | 1GKLVLED9AJ152192; 1GKLVLED9AJ100464; 1GKLVLED9AJ172328; 1GKLVLED9AJ107754 | 1GKLVLED9AJ156582; 1GKLVLED9AJ115210

1GKLVLED9AJ110167; 1GKLVLED9AJ168067 | 1GKLVLED9AJ109777 | 1GKLVLED9AJ114610; 1GKLVLED9AJ170188 | 1GKLVLED9AJ118575 | 1GKLVLED9AJ184382 | 1GKLVLED9AJ174127 | 1GKLVLED9AJ148319 | 1GKLVLED9AJ125624; 1GKLVLED9AJ123193

1GKLVLED9AJ198525 | 1GKLVLED9AJ128748; 1GKLVLED9AJ181501 | 1GKLVLED9AJ100996 | 1GKLVLED9AJ158526; 1GKLVLED9AJ170529; 1GKLVLED9AJ150314 | 1GKLVLED9AJ105518; 1GKLVLED9AJ152029 | 1GKLVLED9AJ178484; 1GKLVLED9AJ150328 | 1GKLVLED9AJ162320

1GKLVLED9AJ160339 | 1GKLVLED9AJ171857

1GKLVLED9AJ125834 | 1GKLVLED9AJ125364; 1GKLVLED9AJ168103; 1GKLVLED9AJ158512 | 1GKLVLED9AJ130564; 1GKLVLED9AJ188481 | 1GKLVLED9AJ114445; 1GKLVLED9AJ166559; 1GKLVLED9AJ195138; 1GKLVLED9AJ155061; 1GKLVLED9AJ162401 | 1GKLVLED9AJ190151; 1GKLVLED9AJ120925 | 1GKLVLED9AJ193373 | 1GKLVLED9AJ130645; 1GKLVLED9AJ161913 | 1GKLVLED9AJ124795; 1GKLVLED9AJ152709 | 1GKLVLED9AJ197049 | 1GKLVLED9AJ159756 | 1GKLVLED9AJ182678 | 1GKLVLED9AJ188349 | 1GKLVLED9AJ123744 | 1GKLVLED9AJ196970; 1GKLVLED9AJ146019 | 1GKLVLED9AJ176735 | 1GKLVLED9AJ122593

1GKLVLED9AJ145419; 1GKLVLED9AJ194569 | 1GKLVLED9AJ186939 | 1GKLVLED9AJ140611; 1GKLVLED9AJ147669 | 1GKLVLED9AJ158574; 1GKLVLED9AJ114025; 1GKLVLED9AJ151494 | 1GKLVLED9AJ182471 | 1GKLVLED9AJ177724; 1GKLVLED9AJ161622 | 1GKLVLED9AJ146506; 1GKLVLED9AJ150555; 1GKLVLED9AJ126188 | 1GKLVLED9AJ122982; 1GKLVLED9AJ121864 | 1GKLVLED9AJ134873 | 1GKLVLED9AJ134128 | 1GKLVLED9AJ132184 | 1GKLVLED9AJ161703 | 1GKLVLED9AJ183345; 1GKLVLED9AJ142617 | 1GKLVLED9AJ159336; 1GKLVLED9AJ180266 | 1GKLVLED9AJ191302 | 1GKLVLED9AJ179375 | 1GKLVLED9AJ182289; 1GKLVLED9AJ158252 | 1GKLVLED9AJ121427 | 1GKLVLED9AJ141953; 1GKLVLED9AJ110511; 1GKLVLED9AJ131844; 1GKLVLED9AJ171969 | 1GKLVLED9AJ171986; 1GKLVLED9AJ162396; 1GKLVLED9AJ117538 | 1GKLVLED9AJ139460; 1GKLVLED9AJ125283 | 1GKLVLED9AJ176184 | 1GKLVLED9AJ192059; 1GKLVLED9AJ122206 | 1GKLVLED9AJ131049 | 1GKLVLED9AJ122254 | 1GKLVLED9AJ173429 | 1GKLVLED9AJ160423 | 1GKLVLED9AJ107446; 1GKLVLED9AJ194636 | 1GKLVLED9AJ112419; 1GKLVLED9AJ107561 | 1GKLVLED9AJ110685 | 1GKLVLED9AJ165170 | 1GKLVLED9AJ105275 | 1GKLVLED9AJ192109; 1GKLVLED9AJ149969; 1GKLVLED9AJ162785; 1GKLVLED9AJ112968; 1GKLVLED9AJ192871 | 1GKLVLED9AJ102764 | 1GKLVLED9AJ190487; 1GKLVLED9AJ130130; 1GKLVLED9AJ175035 | 1GKLVLED9AJ146070

1GKLVLED9AJ139720 | 1GKLVLED9AJ128393 | 1GKLVLED9AJ139801; 1GKLVLED9AJ102196; 1GKLVLED9AJ162513; 1GKLVLED9AJ120889

1GKLVLED9AJ153133 | 1GKLVLED9AJ157635; 1GKLVLED9AJ164116; 1GKLVLED9AJ135344 | 1GKLVLED9AJ100951

1GKLVLED9AJ179876; 1GKLVLED9AJ159241; 1GKLVLED9AJ163015; 1GKLVLED9AJ170322 | 1GKLVLED9AJ145422 | 1GKLVLED9AJ173611; 1GKLVLED9AJ111108 | 1GKLVLED9AJ166206; 1GKLVLED9AJ183782 | 1GKLVLED9AJ122934; 1GKLVLED9AJ149339 | 1GKLVLED9AJ179490 | 1GKLVLED9AJ120892 | 1GKLVLED9AJ159644 | 1GKLVLED9AJ119211 | 1GKLVLED9AJ164519 | 1GKLVLED9AJ175682 | 1GKLVLED9AJ108032 | 1GKLVLED9AJ166013 | 1GKLVLED9AJ164794; 1GKLVLED9AJ179666 | 1GKLVLED9AJ164567 | 1GKLVLED9AJ116387 | 1GKLVLED9AJ127857 | 1GKLVLED9AJ195186 | 1GKLVLED9AJ138731 | 1GKLVLED9AJ138776 | 1GKLVLED9AJ141645; 1GKLVLED9AJ190005 | 1GKLVLED9AJ115529; 1GKLVLED9AJ169350; 1GKLVLED9AJ164679 | 1GKLVLED9AJ105647

1GKLVLED9AJ194507 | 1GKLVLED9AJ144528; 1GKLVLED9AJ118012; 1GKLVLED9AJ103705; 1GKLVLED9AJ102666; 1GKLVLED9AJ140558; 1GKLVLED9AJ163189 | 1GKLVLED9AJ144240 | 1GKLVLED9AJ163273

1GKLVLED9AJ131679 | 1GKLVLED9AJ125994 | 1GKLVLED9AJ170062

1GKLVLED9AJ179571

1GKLVLED9AJ125087 | 1GKLVLED9AJ135909 | 1GKLVLED9AJ103266 | 1GKLVLED9AJ147154 | 1GKLVLED9AJ184169

1GKLVLED9AJ150409 | 1GKLVLED9AJ179683; 1GKLVLED9AJ116874 | 1GKLVLED9AJ118947; 1GKLVLED9AJ100397 | 1GKLVLED9AJ171678 | 1GKLVLED9AJ161121 | 1GKLVLED9AJ129561 | 1GKLVLED9AJ155089 | 1GKLVLED9AJ101520; 1GKLVLED9AJ101825 | 1GKLVLED9AJ108886; 1GKLVLED9AJ153827 | 1GKLVLED9AJ114980 | 1GKLVLED9AJ101677 | 1GKLVLED9AJ100092 | 1GKLVLED9AJ172782 | 1GKLVLED9AJ170174 | 1GKLVLED9AJ109701 | 1GKLVLED9AJ195463

1GKLVLED9AJ172670 | 1GKLVLED9AJ126627; 1GKLVLED9AJ168523; 1GKLVLED9AJ107494 | 1GKLVLED9AJ122514 | 1GKLVLED9AJ146909; 1GKLVLED9AJ108838; 1GKLVLED9AJ167386 | 1GKLVLED9AJ192756 | 1GKLVLED9AJ176587 | 1GKLVLED9AJ137840 | 1GKLVLED9AJ184625 | 1GKLVLED9AJ141080 | 1GKLVLED9AJ171616; 1GKLVLED9AJ186343 | 1GKLVLED9AJ114235; 1GKLVLED9AJ185306; 1GKLVLED9AJ113683 | 1GKLVLED9AJ144318 | 1GKLVLED9AJ120522 | 1GKLVLED9AJ129222 | 1GKLVLED9AJ181773 | 1GKLVLED9AJ179134 | 1GKLVLED9AJ103901 | 1GKLVLED9AJ120875 | 1GKLVLED9AJ103185; 1GKLVLED9AJ125199 | 1GKLVLED9AJ184592 | 1GKLVLED9AJ193387; 1GKLVLED9AJ155285 | 1GKLVLED9AJ127079 | 1GKLVLED9AJ127843 | 1GKLVLED9AJ152077; 1GKLVLED9AJ196645 | 1GKLVLED9AJ151785; 1GKLVLED9AJ125722 | 1GKLVLED9AJ129821 | 1GKLVLED9AJ178582 | 1GKLVLED9AJ120097 | 1GKLVLED9AJ181482 | 1GKLVLED9AJ114154; 1GKLVLED9AJ137451; 1GKLVLED9AJ157490 | 1GKLVLED9AJ156047; 1GKLVLED9AJ185340 | 1GKLVLED9AJ155142 | 1GKLVLED9AJ136686; 1GKLVLED9AJ186519 | 1GKLVLED9AJ185886

1GKLVLED9AJ103686 | 1GKLVLED9AJ140947 | 1GKLVLED9AJ160373 | 1GKLVLED9AJ143265 | 1GKLVLED9AJ177819 | 1GKLVLED9AJ118916 | 1GKLVLED9AJ153990; 1GKLVLED9AJ126062 | 1GKLVLED9AJ150037 | 1GKLVLED9AJ141550 | 1GKLVLED9AJ188044 | 1GKLVLED9AJ120343 | 1GKLVLED9AJ198573; 1GKLVLED9AJ106135; 1GKLVLED9AJ198606; 1GKLVLED9AJ195561 | 1GKLVLED9AJ157926 | 1GKLVLED9AJ126689 | 1GKLVLED9AJ123372 | 1GKLVLED9AJ113134 | 1GKLVLED9AJ160860 | 1GKLVLED9AJ145615; 1GKLVLED9AJ125509 | 1GKLVLED9AJ195074 | 1GKLVLED9AJ140009 | 1GKLVLED9AJ158767

1GKLVLED9AJ161054 | 1GKLVLED9AJ167761 | 1GKLVLED9AJ125929 | 1GKLVLED9AJ132198; 1GKLVLED9AJ139037; 1GKLVLED9AJ191753; 1GKLVLED9AJ127874 | 1GKLVLED9AJ172443 | 1GKLVLED9AJ134632; 1GKLVLED9AJ197777 | 1GKLVLED9AJ117698 | 1GKLVLED9AJ120634 | 1GKLVLED9AJ105762 | 1GKLVLED9AJ147008 | 1GKLVLED9AJ147171 | 1GKLVLED9AJ185791; 1GKLVLED9AJ180719; 1GKLVLED9AJ124442 | 1GKLVLED9AJ133058 | 1GKLVLED9AJ108175; 1GKLVLED9AJ148398 | 1GKLVLED9AJ124392; 1GKLVLED9AJ161376 | 1GKLVLED9AJ123453 | 1GKLVLED9AJ167064 | 1GKLVLED9AJ192711

1GKLVLED9AJ101095 | 1GKLVLED9AJ136333; 1GKLVLED9AJ172684 | 1GKLVLED9AJ173561 | 1GKLVLED9AJ180722 | 1GKLVLED9AJ195589 | 1GKLVLED9AJ160843

1GKLVLED9AJ144254 | 1GKLVLED9AJ121718 | 1GKLVLED9AJ197374; 1GKLVLED9AJ122397 | 1GKLVLED9AJ160129 | 1GKLVLED9AJ174032; 1GKLVLED9AJ102733; 1GKLVLED9AJ111755 | 1GKLVLED9AJ114753; 1GKLVLED9AJ103204

1GKLVLED9AJ199139; 1GKLVLED9AJ141290 | 1GKLVLED9AJ133156 | 1GKLVLED9AJ156694 | 1GKLVLED9AJ157604; 1GKLVLED9AJ136641 | 1GKLVLED9AJ150426; 1GKLVLED9AJ166819; 1GKLVLED9AJ180185 | 1GKLVLED9AJ153956 | 1GKLVLED9AJ151303; 1GKLVLED9AJ182910; 1GKLVLED9AJ146621 | 1GKLVLED9AJ132735

1GKLVLED9AJ197150; 1GKLVLED9AJ173379 | 1GKLVLED9AJ128863 | 1GKLVLED9AJ169980 | 1GKLVLED9AJ148157 | 1GKLVLED9AJ124165 | 1GKLVLED9AJ130239; 1GKLVLED9AJ130127; 1GKLVLED9AJ147848; 1GKLVLED9AJ164164; 1GKLVLED9AJ167212; 1GKLVLED9AJ134176 | 1GKLVLED9AJ194572 | 1GKLVLED9AJ194409

1GKLVLED9AJ177710; 1GKLVLED9AJ169204; 1GKLVLED9AJ161927; 1GKLVLED9AJ109021 | 1GKLVLED9AJ106197

1GKLVLED9AJ199996; 1GKLVLED9AJ179277

1GKLVLED9AJ113702; 1GKLVLED9AJ117457

1GKLVLED9AJ123971 | 1GKLVLED9AJ199609 | 1GKLVLED9AJ143377 | 1GKLVLED9AJ192546; 1GKLVLED9AJ115496; 1GKLVLED9AJ147199; 1GKLVLED9AJ164942; 1GKLVLED9AJ161930 | 1GKLVLED9AJ147834; 1GKLVLED9AJ109407; 1GKLVLED9AJ191798 | 1GKLVLED9AJ172877 | 1GKLVLED9AJ164455; 1GKLVLED9AJ148787 | 1GKLVLED9AJ134226 | 1GKLVLED9AJ140091 | 1GKLVLED9AJ197682 | 1GKLVLED9AJ173589 | 1GKLVLED9AJ174600 | 1GKLVLED9AJ129334; 1GKLVLED9AJ181451; 1GKLVLED9AJ122366 | 1GKLVLED9AJ166268 | 1GKLVLED9AJ149440; 1GKLVLED9AJ123260 | 1GKLVLED9AJ141662; 1GKLVLED9AJ127101; 1GKLVLED9AJ107706 | 1GKLVLED9AJ161507; 1GKLVLED9AJ143184 | 1GKLVLED9AJ150863

1GKLVLED9AJ122836; 1GKLVLED9AJ113781; 1GKLVLED9AJ170983 | 1GKLVLED9AJ161135 | 1GKLVLED9AJ171633 | 1GKLVLED9AJ162169; 1GKLVLED9AJ196595 | 1GKLVLED9AJ137787; 1GKLVLED9AJ175942

1GKLVLED9AJ167128 | 1GKLVLED9AJ132640; 1GKLVLED9AJ110265 | 1GKLVLED9AJ191106 | 1GKLVLED9AJ197276 | 1GKLVLED9AJ100206

1GKLVLED9AJ197004 | 1GKLVLED9AJ184589

1GKLVLED9AJ178694 | 1GKLVLED9AJ198329 | 1GKLVLED9AJ122111; 1GKLVLED9AJ191476 | 1GKLVLED9AJ179232; 1GKLVLED9AJ195785 | 1GKLVLED9AJ146960 | 1GKLVLED9AJ130709 | 1GKLVLED9AJ187430 | 1GKLVLED9AJ146358 | 1GKLVLED9AJ147445 | 1GKLVLED9AJ101842; 1GKLVLED9AJ169767 | 1GKLVLED9AJ117281 | 1GKLVLED9AJ175701 | 1GKLVLED9AJ123985; 1GKLVLED9AJ197942 | 1GKLVLED9AJ101839 | 1GKLVLED9AJ188139 | 1GKLVLED9AJ109603; 1GKLVLED9AJ184057; 1GKLVLED9AJ125106

1GKLVLED9AJ112341; 1GKLVLED9AJ133691; 1GKLVLED9AJ170580 | 1GKLVLED9AJ148210 | 1GKLVLED9AJ132802 | 1GKLVLED9AJ178954 | 1GKLVLED9AJ158218 | 1GKLVLED9AJ126630; 1GKLVLED9AJ183491 | 1GKLVLED9AJ139426 | 1GKLVLED9AJ174662 | 1GKLVLED9AJ155741 | 1GKLVLED9AJ192658; 1GKLVLED9AJ165833 | 1GKLVLED9AJ147297 | 1GKLVLED9AJ185712; 1GKLVLED9AJ108368

1GKLVLED9AJ157022; 1GKLVLED9AJ145890 | 1GKLVLED9AJ188514 | 1GKLVLED9AJ183359 | 1GKLVLED9AJ151673; 1GKLVLED9AJ164925 | 1GKLVLED9AJ154993; 1GKLVLED9AJ189386 | 1GKLVLED9AJ140740; 1GKLVLED9AJ174936 | 1GKLVLED9AJ196032 | 1GKLVLED9AJ106863

1GKLVLED9AJ141970 | 1GKLVLED9AJ184334 | 1GKLVLED9AJ101940 | 1GKLVLED9AJ196516 | 1GKLVLED9AJ192806; 1GKLVLED9AJ193910 | 1GKLVLED9AJ101002 | 1GKLVLED9AJ119466 | 1GKLVLED9AJ168201 | 1GKLVLED9AJ106930 | 1GKLVLED9AJ105485 | 1GKLVLED9AJ112159 | 1GKLVLED9AJ169834 | 1GKLVLED9AJ135599 | 1GKLVLED9AJ183216 | 1GKLVLED9AJ158932; 1GKLVLED9AJ197200 | 1GKLVLED9AJ102859 | 1GKLVLED9AJ140446 | 1GKLVLED9AJ136476 | 1GKLVLED9AJ129382; 1GKLVLED9AJ152063; 1GKLVLED9AJ139670 | 1GKLVLED9AJ110430 | 1GKLVLED9AJ131441 | 1GKLVLED9AJ176055 | 1GKLVLED9AJ111464

1GKLVLED9AJ172247 | 1GKLVLED9AJ101601 | 1GKLVLED9AJ194135 | 1GKLVLED9AJ187654 | 1GKLVLED9AJ154055 | 1GKLVLED9AJ186682; 1GKLVLED9AJ100562 | 1GKLVLED9AJ124280 | 1GKLVLED9AJ195768; 1GKLVLED9AJ189243

1GKLVLED9AJ156887; 1GKLVLED9AJ132038

1GKLVLED9AJ190134 | 1GKLVLED9AJ187511; 1GKLVLED9AJ134579; 1GKLVLED9AJ145226 | 1GKLVLED9AJ178291 | 1GKLVLED9AJ167873 | 1GKLVLED9AJ162527; 1GKLVLED9AJ164858; 1GKLVLED9AJ198587

1GKLVLED9AJ153987 | 1GKLVLED9AJ172278 | 1GKLVLED9AJ137532 | 1GKLVLED9AJ125901; 1GKLVLED9AJ167842; 1GKLVLED9AJ118673 | 1GKLVLED9AJ104501; 1GKLVLED9AJ109651; 1GKLVLED9AJ189310 | 1GKLVLED9AJ126398; 1GKLVLED9AJ141631; 1GKLVLED9AJ129463 | 1GKLVLED9AJ136994 | 1GKLVLED9AJ131598 | 1GKLVLED9AJ152841 | 1GKLVLED9AJ196001 | 1GKLVLED9AJ175116; 1GKLVLED9AJ194894 | 1GKLVLED9AJ157831 | 1GKLVLED9AJ109634 | 1GKLVLED9AJ186326 | 1GKLVLED9AJ115630 | 1GKLVLED9AJ199951; 1GKLVLED9AJ172880 | 1GKLVLED9AJ149549 | 1GKLVLED9AJ199223 | 1GKLVLED9AJ140785 | 1GKLVLED9AJ183541; 1GKLVLED9AJ149745 | 1GKLVLED9AJ165945; 1GKLVLED9AJ135750; 1GKLVLED9AJ121573 | 1GKLVLED9AJ169624; 1GKLVLED9AJ108774 | 1GKLVLED9AJ121914

1GKLVLED9AJ199786 | 1GKLVLED9AJ139345 | 1GKLVLED9AJ177058 | 1GKLVLED9AJ110329 | 1GKLVLED9AJ141340; 1GKLVLED9AJ103669; 1GKLVLED9AJ126580; 1GKLVLED9AJ152595; 1GKLVLED9AJ187184; 1GKLVLED9AJ105258 | 1GKLVLED9AJ182213 | 1GKLVLED9AJ139975; 1GKLVLED9AJ190568 | 1GKLVLED9AJ154685; 1GKLVLED9AJ195009 | 1GKLVLED9AJ160454; 1GKLVLED9AJ180249 | 1GKLVLED9AJ144206 | 1GKLVLED9AJ156503; 1GKLVLED9AJ165136; 1GKLVLED9AJ185662; 1GKLVLED9AJ149857 | 1GKLVLED9AJ179408; 1GKLVLED9AJ104451

1GKLVLED9AJ106698 | 1GKLVLED9AJ129477; 1GKLVLED9AJ134324

1GKLVLED9AJ196841 | 1GKLVLED9AJ159109 | 1GKLVLED9AJ137546; 1GKLVLED9AJ133044 | 1GKLVLED9AJ117216 | 1GKLVLED9AJ170563 | 1GKLVLED9AJ197827 | 1GKLVLED9AJ186231 | 1GKLVLED9AJ106507 | 1GKLVLED9AJ182972 | 1GKLVLED9AJ148840; 1GKLVLED9AJ132850

1GKLVLED9AJ133027; 1GKLVLED9AJ103333; 1GKLVLED9AJ155934 | 1GKLVLED9AJ183796; 1GKLVLED9AJ149471 | 1GKLVLED9AJ119452 | 1GKLVLED9AJ167923 | 1GKLVLED9AJ194717 | 1GKLVLED9AJ181384 | 1GKLVLED9AJ141967; 1GKLVLED9AJ155030; 1GKLVLED9AJ149535 | 1GKLVLED9AJ196340; 1GKLVLED9AJ139443; 1GKLVLED9AJ189114 | 1GKLVLED9AJ185211; 1GKLVLED9AJ174337 | 1GKLVLED9AJ155853; 1GKLVLED9AJ129110; 1GKLVLED9AJ180817

1GKLVLED9AJ183832; 1GKLVLED9AJ163175; 1GKLVLED9AJ110864 | 1GKLVLED9AJ100318 | 1GKLVLED9AJ133464 | 1GKLVLED9AJ180882 | 1GKLVLED9AJ111044; 1GKLVLED9AJ109827 | 1GKLVLED9AJ110850 | 1GKLVLED9AJ181692; 1GKLVLED9AJ149924 | 1GKLVLED9AJ176413

1GKLVLED9AJ125235 | 1GKLVLED9AJ127826 | 1GKLVLED9AJ155982; 1GKLVLED9AJ179635 | 1GKLVLED9AJ150779 | 1GKLVLED9AJ135876 | 1GKLVLED9AJ180834; 1GKLVLED9AJ178081 | 1GKLVLED9AJ112971 | 1GKLVLED9AJ198427 | 1GKLVLED9AJ176380; 1GKLVLED9AJ150023; 1GKLVLED9AJ165900; 1GKLVLED9AJ114400; 1GKLVLED9AJ169526; 1GKLVLED9AJ161071 | 1GKLVLED9AJ130726 | 1GKLVLED9AJ148420; 1GKLVLED9AJ158395; 1GKLVLED9AJ199142; 1GKLVLED9AJ125249 | 1GKLVLED9AJ115644 | 1GKLVLED9AJ181286 | 1GKLVLED9AJ179702; 1GKLVLED9AJ159871; 1GKLVLED9AJ181675; 1GKLVLED9AJ151768 | 1GKLVLED9AJ148112

1GKLVLED9AJ153360; 1GKLVLED9AJ121735; 1GKLVLED9AJ127213; 1GKLVLED9AJ104966 | 1GKLVLED9AJ146778; 1GKLVLED9AJ161006 | 1GKLVLED9AJ132105; 1GKLVLED9AJ174533 | 1GKLVLED9AJ163368 | 1GKLVLED9AJ156873 | 1GKLVLED9AJ139216 | 1GKLVLED9AJ119600 | 1GKLVLED9AJ198198; 1GKLVLED9AJ123937 | 1GKLVLED9AJ129642; 1GKLVLED9AJ105714 | 1GKLVLED9AJ169378 | 1GKLVLED9AJ110962

1GKLVLED9AJ167694; 1GKLVLED9AJ167324 | 1GKLVLED9AJ143587 | 1GKLVLED9AJ109505 | 1GKLVLED9AJ128961

1GKLVLED9AJ110217 | 1GKLVLED9AJ194183 | 1GKLVLED9AJ104448 | 1GKLVLED9AJ136042 | 1GKLVLED9AJ191283

1GKLVLED9AJ197245 | 1GKLVLED9AJ152158 | 1GKLVLED9AJ101792 | 1GKLVLED9AJ115076 | 1GKLVLED9AJ143038; 1GKLVLED9AJ141791 | 1GKLVLED9AJ118852 | 1GKLVLED9AJ155724

1GKLVLED9AJ116972

1GKLVLED9AJ170790 | 1GKLVLED9AJ157859 | 1GKLVLED9AJ132931 | 1GKLVLED9AJ167131 | 1GKLVLED9AJ145162; 1GKLVLED9AJ113358

1GKLVLED9AJ168652 | 1GKLVLED9AJ121069 | 1GKLVLED9AJ175925 | 1GKLVLED9AJ100691 | 1GKLVLED9AJ146702 | 1GKLVLED9AJ114431

1GKLVLED9AJ129026 | 1GKLVLED9AJ135697 | 1GKLVLED9AJ121976 | 1GKLVLED9AJ153777 | 1GKLVLED9AJ138194 | 1GKLVLED9AJ169865 | 1GKLVLED9AJ109553; 1GKLVLED9AJ133268 | 1GKLVLED9AJ155092 | 1GKLVLED9AJ185953 | 1GKLVLED9AJ147039 | 1GKLVLED9AJ172703 | 1GKLVLED9AJ144660 | 1GKLVLED9AJ126708; 1GKLVLED9AJ112520; 1GKLVLED9AJ197147

1GKLVLED9AJ192014; 1GKLVLED9AJ166593 | 1GKLVLED9AJ195124; 1GKLVLED9AJ130189 | 1GKLVLED9AJ108662 | 1GKLVLED9AJ174208; 1GKLVLED9AJ113022 | 1GKLVLED9AJ195415; 1GKLVLED9AJ114655 | 1GKLVLED9AJ105356 | 1GKLVLED9AJ102036 | 1GKLVLED9AJ169428 | 1GKLVLED9AJ104059 | 1GKLVLED9AJ107740 | 1GKLVLED9AJ164181

1GKLVLED9AJ132864; 1GKLVLED9AJ195933 | 1GKLVLED9AJ116955 | 1GKLVLED9AJ160048 | 1GKLVLED9AJ129253 | 1GKLVLED9AJ169056 | 1GKLVLED9AJ160616 | 1GKLVLED9AJ191235 | 1GKLVLED9AJ177402 | 1GKLVLED9AJ117541 | 1GKLVLED9AJ182003

1GKLVLED9AJ101114 | 1GKLVLED9AJ106572; 1GKLVLED9AJ111979 | 1GKLVLED9AJ166643 | 1GKLVLED9AJ144612 | 1GKLVLED9AJ113814 | 1GKLVLED9AJ119984 | 1GKLVLED9AJ191865

1GKLVLED9AJ166657 | 1GKLVLED9AJ113733; 1GKLVLED9AJ123887 | 1GKLVLED9AJ164049; 1GKLVLED9AJ195317 | 1GKLVLED9AJ102957 | 1GKLVLED9AJ137823 | 1GKLVLED9AJ127017

1GKLVLED9AJ120813 | 1GKLVLED9AJ138468; 1GKLVLED9AJ116275; 1GKLVLED9AJ137899 | 1GKLVLED9AJ102182

1GKLVLED9AJ123498 | 1GKLVLED9AJ133836; 1GKLVLED9AJ127261 | 1GKLVLED9AJ141757 | 1GKLVLED9AJ188836; 1GKLVLED9AJ160034 | 1GKLVLED9AJ118768; 1GKLVLED9AJ102909; 1GKLVLED9AJ174404 | 1GKLVLED9AJ122819 | 1GKLVLED9AJ153343 | 1GKLVLED9AJ138275; 1GKLVLED9AJ174743 | 1GKLVLED9AJ168716 | 1GKLVLED9AJ191574; 1GKLVLED9AJ126045; 1GKLVLED9AJ153794; 1GKLVLED9AJ174886 | 1GKLVLED9AJ134789 | 1GKLVLED9AJ100934 | 1GKLVLED9AJ122416 | 1GKLVLED9AJ108029 | 1GKLVLED9AJ111089 | 1GKLVLED9AJ157439; 1GKLVLED9AJ142794 | 1GKLVLED9AJ160647; 1GKLVLED9AJ189730 | 1GKLVLED9AJ145338; 1GKLVLED9AJ144898; 1GKLVLED9AJ141922 | 1GKLVLED9AJ165797 | 1GKLVLED9AJ157652

1GKLVLED9AJ194992 | 1GKLVLED9AJ124845

1GKLVLED9AJ107799 | 1GKLVLED9AJ105423 | 1GKLVLED9AJ131438; 1GKLVLED9AJ162009 | 1GKLVLED9AJ189260; 1GKLVLED9AJ120794; 1GKLVLED9AJ190425 | 1GKLVLED9AJ164469 | 1GKLVLED9AJ197567 | 1GKLVLED9AJ161748 | 1GKLVLED9AJ192188 | 1GKLVLED9AJ150717; 1GKLVLED9AJ105194 | 1GKLVLED9AJ183944 | 1GKLVLED9AJ144755 | 1GKLVLED9AJ180011; 1GKLVLED9AJ178078 | 1GKLVLED9AJ112727 | 1GKLVLED9AJ167341 | 1GKLVLED9AJ147073 | 1GKLVLED9AJ118298; 1GKLVLED9AJ108001; 1GKLVLED9AJ122142 | 1GKLVLED9AJ105826 | 1GKLVLED9AJ158221 | 1GKLVLED9AJ189615 | 1GKLVLED9AJ113926 | 1GKLVLED9AJ190036; 1GKLVLED9AJ195446 | 1GKLVLED9AJ142245; 1GKLVLED9AJ136929; 1GKLVLED9AJ139202; 1GKLVLED9AJ146165 | 1GKLVLED9AJ124456 | 1GKLVLED9AJ144559 | 1GKLVLED9AJ127941 | 1GKLVLED9AJ163869 | 1GKLVLED9AJ164441 | 1GKLVLED9AJ117992 | 1GKLVLED9AJ125736 | 1GKLVLED9AJ174709 | 1GKLVLED9AJ160468 | 1GKLVLED9AJ193969 | 1GKLVLED9AJ178128 | 1GKLVLED9AJ187881 | 1GKLVLED9AJ106751 | 1GKLVLED9AJ182048; 1GKLVLED9AJ170644 | 1GKLVLED9AJ141287; 1GKLVLED9AJ179540; 1GKLVLED9AJ151026 | 1GKLVLED9AJ185242 | 1GKLVLED9AJ124747 | 1GKLVLED9AJ168022 | 1GKLVLED9AJ158459 | 1GKLVLED9AJ121993; 1GKLVLED9AJ189355 | 1GKLVLED9AJ170398 | 1GKLVLED9AJ175584 | 1GKLVLED9AJ104644 | 1GKLVLED9AJ125607 | 1GKLVLED9AJ111898; 1GKLVLED9AJ116731 | 1GKLVLED9AJ112548; 1GKLVLED9AJ132380 | 1GKLVLED9AJ169400 | 1GKLVLED9AJ129625 | 1GKLVLED9AJ188223 | 1GKLVLED9AJ179988 | 1GKLVLED9AJ158008 | 1GKLVLED9AJ113666

1GKLVLED9AJ176878 | 1GKLVLED9AJ162253; 1GKLVLED9AJ148613; 1GKLVLED9AJ139636 | 1GKLVLED9AJ135439 | 1GKLVLED9AJ174063 | 1GKLVLED9AJ120648

1GKLVLED9AJ175763 | 1GKLVLED9AJ146795 | 1GKLVLED9AJ188058; 1GKLVLED9AJ179487; 1GKLVLED9AJ142486 | 1GKLVLED9AJ115403 | 1GKLVLED9AJ102960 | 1GKLVLED9AJ172569 | 1GKLVLED9AJ146120 | 1GKLVLED9AJ146148 | 1GKLVLED9AJ192644 | 1GKLVLED9AJ180302 | 1GKLVLED9AJ149423 | 1GKLVLED9AJ136381 | 1GKLVLED9AJ163743 | 1GKLVLED9AJ175245 | 1GKLVLED9AJ130712 | 1GKLVLED9AJ186309 | 1GKLVLED9AJ192238

1GKLVLED9AJ151091; 1GKLVLED9AJ176590 | 1GKLVLED9AJ167095 | 1GKLVLED9AJ114252 | 1GKLVLED9AJ108256 | 1GKLVLED9AJ163435 | 1GKLVLED9AJ132296; 1GKLVLED9AJ191980 | 1GKLVLED9AJ164259 | 1GKLVLED9AJ115482 | 1GKLVLED9AJ173222; 1GKLVLED9AJ179229; 1GKLVLED9AJ161409 | 1GKLVLED9AJ142066; 1GKLVLED9AJ188027; 1GKLVLED9AJ114347; 1GKLVLED9AJ159286; 1GKLVLED9AJ196077; 1GKLVLED9AJ117670; 1GKLVLED9AJ136154; 1GKLVLED9AJ145940; 1GKLVLED9AJ153472; 1GKLVLED9AJ199030 | 1GKLVLED9AJ126918 | 1GKLVLED9AJ175505; 1GKLVLED9AJ119256; 1GKLVLED9AJ115434; 1GKLVLED9AJ162995; 1GKLVLED9AJ180364; 1GKLVLED9AJ139927; 1GKLVLED9AJ145016; 1GKLVLED9AJ121086; 1GKLVLED9AJ133402; 1GKLVLED9AJ163970

1GKLVLED9AJ185113; 1GKLVLED9AJ131231 | 1GKLVLED9AJ167825 | 1GKLVLED9AJ163161; 1GKLVLED9AJ135974; 1GKLVLED9AJ125610 | 1GKLVLED9AJ166528 | 1GKLVLED9AJ186651 | 1GKLVLED9AJ144478; 1GKLVLED9AJ112579 | 1GKLVLED9AJ100884 | 1GKLVLED9AJ121587 | 1GKLVLED9AJ159904; 1GKLVLED9AJ193664 | 1GKLVLED9AJ115241; 1GKLVLED9AJ108872; 1GKLVLED9AJ106958 | 1GKLVLED9AJ199979; 1GKLVLED9AJ146232; 1GKLVLED9AJ133688 | 1GKLVLED9AJ188903 | 1GKLVLED9AJ176251; 1GKLVLED9AJ102246

1GKLVLED9AJ148272; 1GKLVLED9AJ132606 | 1GKLVLED9AJ125154 | 1GKLVLED9AJ107592

1GKLVLED9AJ137790 | 1GKLVLED9AJ142830 | 1GKLVLED9AJ128037 | 1GKLVLED9AJ159935 | 1GKLVLED9AJ138423 | 1GKLVLED9AJ151950 | 1GKLVLED9AJ118270 | 1GKLVLED9AJ176332 | 1GKLVLED9AJ190408; 1GKLVLED9AJ108354

1GKLVLED9AJ149986; 1GKLVLED9AJ111934; 1GKLVLED9AJ171888; 1GKLVLED9AJ176444 | 1GKLVLED9AJ152533 | 1GKLVLED9AJ100741 | 1GKLVLED9AJ131763 | 1GKLVLED9AJ160700 | 1GKLVLED9AJ115062; 1GKLVLED9AJ147932; 1GKLVLED9AJ117653; 1GKLVLED9AJ187492; 1GKLVLED9AJ103817; 1GKLVLED9AJ179330 | 1GKLVLED9AJ172040 | 1GKLVLED9AJ179263 | 1GKLVLED9AJ106975; 1GKLVLED9AJ189467 | 1GKLVLED9AJ119483 | 1GKLVLED9AJ168344 | 1GKLVLED9AJ128183 | 1GKLVLED9AJ134100 | 1GKLVLED9AJ182101 | 1GKLVLED9AJ190666 | 1GKLVLED9AJ107317 | 1GKLVLED9AJ135943; 1GKLVLED9AJ159045; 1GKLVLED9AJ159238 | 1GKLVLED9AJ192742; 1GKLVLED9AJ156677; 1GKLVLED9AJ143735 | 1GKLVLED9AJ175360 | 1GKLVLED9AJ191719 | 1GKLVLED9AJ142357; 1GKLVLED9AJ195706; 1GKLVLED9AJ152922 | 1GKLVLED9AJ171387 | 1GKLVLED9AJ168697 | 1GKLVLED9AJ150149 | 1GKLVLED9AJ141306 | 1GKLVLED9AJ111481 | 1GKLVLED9AJ146599; 1GKLVLED9AJ113117

1GKLVLED9AJ171664; 1GKLVLED9AJ132881 | 1GKLVLED9AJ192630 | 1GKLVLED9AJ173527; 1GKLVLED9AJ197729 | 1GKLVLED9AJ142200 | 1GKLVLED9AJ133867 | 1GKLVLED9AJ137160; 1GKLVLED9AJ173169 | 1GKLVLED9AJ102649; 1GKLVLED9AJ118155 | 1GKLVLED9AJ143461 | 1GKLVLED9AJ107978

1GKLVLED9AJ196273 | 1GKLVLED9AJ154072 | 1GKLVLED9AJ104207; 1GKLVLED9AJ152225

1GKLVLED9AJ152452 | 1GKLVLED9AJ199593; 1GKLVLED9AJ155836 | 1GKLVLED9AJ104157; 1GKLVLED9AJ178940; 1GKLVLED9AJ194829; 1GKLVLED9AJ119905 | 1GKLVLED9AJ194376; 1GKLVLED9AJ128507; 1GKLVLED9AJ121296; 1GKLVLED9AJ165699

1GKLVLED9AJ125333

1GKLVLED9AJ195222 | 1GKLVLED9AJ122853; 1GKLVLED9AJ164682; 1GKLVLED9AJ152340 | 1GKLVLED9AJ110900 | 1GKLVLED9AJ167498; 1GKLVLED9AJ169168; 1GKLVLED9AJ113148; 1GKLVLED9AJ141869; 1GKLVLED9AJ104529; 1GKLVLED9AJ194071

1GKLVLED9AJ113070 | 1GKLVLED9AJ102652 | 1GKLVLED9AJ115031 | 1GKLVLED9AJ102778 | 1GKLVLED9AJ177545 | 1GKLVLED9AJ141399

1GKLVLED9AJ101517 | 1GKLVLED9AJ138714 | 1GKLVLED9AJ119371 | 1GKLVLED9AJ118866 | 1GKLVLED9AJ190022 | 1GKLVLED9AJ128622 | 1GKLVLED9AJ172152; 1GKLVLED9AJ161393 | 1GKLVLED9AJ197357; 1GKLVLED9AJ146117; 1GKLVLED9AJ176217; 1GKLVLED9AJ173544 | 1GKLVLED9AJ154301 | 1GKLVLED9AJ173284 | 1GKLVLED9AJ145498 | 1GKLVLED9AJ179246

1GKLVLED9AJ148479 | 1GKLVLED9AJ148935 | 1GKLVLED9AJ159207; 1GKLVLED9AJ167176; 1GKLVLED9AJ152015 | 1GKLVLED9AJ105793 | 1GKLVLED9AJ153200 | 1GKLVLED9AJ126028 | 1GKLVLED9AJ148594 | 1GKLVLED9AJ191056 | 1GKLVLED9AJ155576 | 1GKLVLED9AJ101985 | 1GKLVLED9AJ107320; 1GKLVLED9AJ171048

1GKLVLED9AJ198041 | 1GKLVLED9AJ166853 | 1GKLVLED9AJ167808 | 1GKLVLED9AJ141435 | 1GKLVLED9AJ131424 | 1GKLVLED9AJ134145; 1GKLVLED9AJ172927 | 1GKLVLED9AJ106071 | 1GKLVLED9AJ150720 | 1GKLVLED9AJ156792 | 1GKLVLED9AJ150989 | 1GKLVLED9AJ185208 | 1GKLVLED9AJ177397 | 1GKLVLED9AJ149132 | 1GKLVLED9AJ109889; 1GKLVLED9AJ137188

1GKLVLED9AJ157523 | 1GKLVLED9AJ196211 | 1GKLVLED9AJ197987 | 1GKLVLED9AJ175861 | 1GKLVLED9AJ189517 | 1GKLVLED9AJ143296 | 1GKLVLED9AJ191686 | 1GKLVLED9AJ139328 | 1GKLVLED9AJ190652 | 1GKLVLED9AJ135960 | 1GKLVLED9AJ193289

1GKLVLED9AJ101422 | 1GKLVLED9AJ172362

1GKLVLED9AJ175262 | 1GKLVLED9AJ174628 | 1GKLVLED9AJ132282 | 1GKLVLED9AJ192255 | 1GKLVLED9AJ110380 | 1GKLVLED9AJ140530 | 1GKLVLED9AJ110248 | 1GKLVLED9AJ193714; 1GKLVLED9AJ110914; 1GKLVLED9AJ190750 | 1GKLVLED9AJ178579; 1GKLVLED9AJ168408 | 1GKLVLED9AJ132086 | 1GKLVLED9AJ111450 | 1GKLVLED9AJ160762; 1GKLVLED9AJ111190 | 1GKLVLED9AJ111061 | 1GKLVLED9AJ160566 | 1GKLVLED9AJ143900 | 1GKLVLED9AJ158669 | 1GKLVLED9AJ131200 | 1GKLVLED9AJ102604 | 1GKLVLED9AJ158879; 1GKLVLED9AJ106457 | 1GKLVLED9AJ191364 | 1GKLVLED9AJ107687; 1GKLVLED9AJ104711 | 1GKLVLED9AJ124828; 1GKLVLED9AJ125672 | 1GKLVLED9AJ185094; 1GKLVLED9AJ185709 | 1GKLVLED9AJ157361; 1GKLVLED9AJ149910 | 1GKLVLED9AJ167680 | 1GKLVLED9AJ198511; 1GKLVLED9AJ186021 | 1GKLVLED9AJ157263 | 1GKLVLED9AJ139247 | 1GKLVLED9AJ101467 | 1GKLVLED9AJ144674 | 1GKLVLED9AJ138602 | 1GKLVLED9AJ116681 | 1GKLVLED9AJ103221 | 1GKLVLED9AJ198556 | 1GKLVLED9AJ187105 | 1GKLVLED9AJ163631; 1GKLVLED9AJ113943; 1GKLVLED9AJ181496 | 1GKLVLED9AJ198069 | 1GKLVLED9AJ186861; 1GKLVLED9AJ118009 | 1GKLVLED9AJ168098; 1GKLVLED9AJ166934; 1GKLVLED9AJ104787; 1GKLVLED9AJ182020 | 1GKLVLED9AJ138664

1GKLVLED9AJ126384; 1GKLVLED9AJ106247; 1GKLVLED9AJ152919

1GKLVLED9AJ181739 | 1GKLVLED9AJ104403; 1GKLVLED9AJ158431; 1GKLVLED9AJ178887 | 1GKLVLED9AJ133920 | 1GKLVLED9AJ165492; 1GKLVLED9AJ136025 | 1GKLVLED9AJ195026

1GKLVLED9AJ104577 | 1GKLVLED9AJ127552 | 1GKLVLED9AJ118933

1GKLVLED9AJ108516 | 1GKLVLED9AJ152998 | 1GKLVLED9AJ141886 | 1GKLVLED9AJ119788; 1GKLVLED9AJ182602 | 1GKLVLED9AJ118558 | 1GKLVLED9AJ129575 | 1GKLVLED9AJ110461 | 1GKLVLED9AJ100237; 1GKLVLED9AJ168814 | 1GKLVLED9AJ144884 | 1GKLVLED9AJ187962 | 1GKLVLED9AJ133870

1GKLVLED9AJ149812 | 1GKLVLED9AJ165976 | 1GKLVLED9AJ183121 | 1GKLVLED9AJ105955 | 1GKLVLED9AJ195351 | 1GKLVLED9AJ115627; 1GKLVLED9AJ176315; 1GKLVLED9AJ199917; 1GKLVLED9AJ119175; 1GKLVLED9AJ171292

1GKLVLED9AJ171714; 1GKLVLED9AJ105874; 1GKLVLED9AJ146635 | 1GKLVLED9AJ174256 | 1GKLVLED9AJ157229

1GKLVLED9AJ165220 | 1GKLVLED9AJ124277 | 1GKLVLED9AJ180672 | 1GKLVLED9AJ152905 | 1GKLVLED9AJ159854; 1GKLVLED9AJ132671; 1GKLVLED9AJ168604 | 1GKLVLED9AJ101226 | 1GKLVLED9AJ117880; 1GKLVLED9AJ168375 | 1GKLVLED9AJ104384 | 1GKLVLED9AJ153486

1GKLVLED9AJ173785 | 1GKLVLED9AJ166688; 1GKLVLED9AJ117572 | 1GKLVLED9AJ145985 | 1GKLVLED9AJ121783 | 1GKLVLED9AJ175178 | 1GKLVLED9AJ179943 | 1GKLVLED9AJ136705; 1GKLVLED9AJ123064 | 1GKLVLED9AJ142777 | 1GKLVLED9AJ130497; 1GKLVLED9AJ135845 | 1GKLVLED9AJ138308 | 1GKLVLED9AJ190439; 1GKLVLED9AJ129415; 1GKLVLED9AJ111853 | 1GKLVLED9AJ105728; 1GKLVLED9AJ183569 | 1GKLVLED9AJ118981 | 1GKLVLED9AJ171308 | 1GKLVLED9AJ163306 | 1GKLVLED9AJ183572 | 1GKLVLED9AJ161846; 1GKLVLED9AJ181756

1GKLVLED9AJ187220; 1GKLVLED9AJ185581 | 1GKLVLED9AJ154007; 1GKLVLED9AJ191655; 1GKLVLED9AJ132329 | 1GKLVLED9AJ149387; 1GKLVLED9AJ186908 | 1GKLVLED9AJ135554 | 1GKLVLED9AJ136087 | 1GKLVLED9AJ110752 | 1GKLVLED9AJ146568 | 1GKLVLED9AJ102201 | 1GKLVLED9AJ146800 | 1GKLVLED9AJ169607; 1GKLVLED9AJ104871; 1GKLVLED9AJ178906 | 1GKLVLED9AJ193700; 1GKLVLED9AJ155304 | 1GKLVLED9AJ172166 | 1GKLVLED9AJ106393 | 1GKLVLED9AJ161863 | 1GKLVLED9AJ194314 | 1GKLVLED9AJ116325 | 1GKLVLED9AJ129706 | 1GKLVLED9AJ126241 | 1GKLVLED9AJ121539 | 1GKLVLED9AJ131374 | 1GKLVLED9AJ121170 | 1GKLVLED9AJ122562 | 1GKLVLED9AJ148031 | 1GKLVLED9AJ120360; 1GKLVLED9AJ196306 | 1GKLVLED9AJ163788 | 1GKLVLED9AJ149941; 1GKLVLED9AJ193678

1GKLVLED9AJ170689; 1GKLVLED9AJ120536 | 1GKLVLED9AJ163497; 1GKLVLED9AJ101324 | 1GKLVLED9AJ164620 | 1GKLVLED9AJ170899; 1GKLVLED9AJ171972 | 1GKLVLED9AJ107057; 1GKLVLED9AJ149972; 1GKLVLED9AJ180493; 1GKLVLED9AJ188741; 1GKLVLED9AJ173009; 1GKLVLED9AJ178372 | 1GKLVLED9AJ144089 | 1GKLVLED9AJ159353 | 1GKLVLED9AJ130466 | 1GKLVLED9AJ114770; 1GKLVLED9AJ147042

1GKLVLED9AJ174614 | 1GKLVLED9AJ125185; 1GKLVLED9AJ143394; 1GKLVLED9AJ158784 | 1GKLVLED9AJ172314 | 1GKLVLED9AJ184298 | 1GKLVLED9AJ169025 | 1GKLVLED9AJ155951; 1GKLVLED9AJ130158 | 1GKLVLED9AJ128314; 1GKLVLED9AJ167601 | 1GKLVLED9AJ122139 | 1GKLVLED9AJ100013; 1GKLVLED9AJ196533 | 1GKLVLED9AJ138860 | 1GKLVLED9AJ174760 | 1GKLVLED9AJ156601; 1GKLVLED9AJ114901 | 1GKLVLED9AJ124067 | 1GKLVLED9AJ103624

1GKLVLED9AJ126479; 1GKLVLED9AJ158736; 1GKLVLED9AJ156193; 1GKLVLED9AJ121251 | 1GKLVLED9AJ188061; 1GKLVLED9AJ103042; 1GKLVLED9AJ183149; 1GKLVLED9AJ168831 | 1GKLVLED9AJ152645 | 1GKLVLED9AJ144951 | 1GKLVLED9AJ108855

1GKLVLED9AJ189047 | 1GKLVLED9AJ152712 | 1GKLVLED9AJ191140

1GKLVLED9AJ177822 | 1GKLVLED9AJ196404

1GKLVLED9AJ128085 | 1GKLVLED9AJ151169; 1GKLVLED9AJ185449 | 1GKLVLED9AJ156811; 1GKLVLED9AJ181367 | 1GKLVLED9AJ172345 | 1GKLVLED9AJ155559

1GKLVLED9AJ166447

1GKLVLED9AJ167209; 1GKLVLED9AJ187590; 1GKLVLED9AJ128300 | 1GKLVLED9AJ144268 | 1GKLVLED9AJ136185 | 1GKLVLED9AJ142651; 1GKLVLED9AJ183037 | 1GKLVLED9AJ112405 | 1GKLVLED9AJ151477; 1GKLVLED9AJ182423; 1GKLVLED9AJ127969; 1GKLVLED9AJ115045; 1GKLVLED9AJ118382; 1GKLVLED9AJ110525 | 1GKLVLED9AJ191462 | 1GKLVLED9AJ191087 | 1GKLVLED9AJ116910; 1GKLVLED9AJ105678 | 1GKLVLED9AJ166481; 1GKLVLED9AJ166111 | 1GKLVLED9AJ105390 | 1GKLVLED9AJ171485 | 1GKLVLED9AJ130774

1GKLVLED9AJ102540; 1GKLVLED9AJ165511; 1GKLVLED9AJ151270; 1GKLVLED9AJ195950 | 1GKLVLED9AJ158817 | 1GKLVLED9AJ175004; 1GKLVLED9AJ189162; 1GKLVLED9AJ155917 | 1GKLVLED9AJ123131 | 1GKLVLED9AJ179148 | 1GKLVLED9AJ136655; 1GKLVLED9AJ113442; 1GKLVLED9AJ183104 | 1GKLVLED9AJ131892 | 1GKLVLED9AJ148188; 1GKLVLED9AJ120035; 1GKLVLED9AJ199772; 1GKLVLED9AJ174273; 1GKLVLED9AJ195673; 1GKLVLED9AJ180347 | 1GKLVLED9AJ139829 | 1GKLVLED9AJ128846 | 1GKLVLED9AJ152399 | 1GKLVLED9AJ116289 | 1GKLVLED9AJ130807 | 1GKLVLED9AJ125431 | 1GKLVLED9AJ130533 | 1GKLVLED9AJ150684; 1GKLVLED9AJ141127 | 1GKLVLED9AJ182387; 1GKLVLED9AJ147560 | 1GKLVLED9AJ195995 | 1GKLVLED9AJ172605 | 1GKLVLED9AJ188660; 1GKLVLED9AJ181014; 1GKLVLED9AJ135652; 1GKLVLED9AJ166514 | 1GKLVLED9AJ154556 | 1GKLVLED9AJ102392 | 1GKLVLED9AJ141113; 1GKLVLED9AJ155058; 1GKLVLED9AJ151172; 1GKLVLED9AJ135442; 1GKLVLED9AJ156534 | 1GKLVLED9AJ114977 | 1GKLVLED9AJ119094; 1GKLVLED9AJ118530 | 1GKLVLED9AJ189209 | 1GKLVLED9AJ132699; 1GKLVLED9AJ123033

1GKLVLED9AJ134517; 1GKLVLED9AJ123114 | 1GKLVLED9AJ181787 | 1GKLVLED9AJ123162 | 1GKLVLED9AJ181952 | 1GKLVLED9AJ192580 | 1GKLVLED9AJ113151 | 1GKLVLED9AJ187153

1GKLVLED9AJ137627 | 1GKLVLED9AJ195012 | 1GKLVLED9AJ174290 | 1GKLVLED9AJ164701 | 1GKLVLED9AJ109665

1GKLVLED9AJ183300; 1GKLVLED9AJ176718 | 1GKLVLED9AJ104790; 1GKLVLED9AJ184849 | 1GKLVLED9AJ184463 | 1GKLVLED9AJ129074 | 1GKLVLED9AJ104420 | 1GKLVLED9AJ162365

1GKLVLED9AJ138065; 1GKLVLED9AJ112565 | 1GKLVLED9AJ180056 | 1GKLVLED9AJ171471

1GKLVLED9AJ198038; 1GKLVLED9AJ134050 | 1GKLVLED9AJ123582 | 1GKLVLED9AJ195429; 1GKLVLED9AJ105969; 1GKLVLED9AJ159403 | 1GKLVLED9AJ117877; 1GKLVLED9AJ170675; 1GKLVLED9AJ126451 | 1GKLVLED9AJ188108 | 1GKLVLED9AJ112288 | 1GKLVLED9AJ175021; 1GKLVLED9AJ186679 | 1GKLVLED9AJ196208 | 1GKLVLED9AJ161958

1GKLVLED9AJ129169 | 1GKLVLED9AJ147414 | 1GKLVLED9AJ195642

1GKLVLED9AJ164214 | 1GKLVLED9AJ118494 | 1GKLVLED9AJ177755 | 1GKLVLED9AJ174810 | 1GKLVLED9AJ188318 | 1GKLVLED9AJ114929 | 1GKLVLED9AJ133142 | 1GKLVLED9AJ143105

1GKLVLED9AJ130760; 1GKLVLED9AJ141810 | 1GKLVLED9AJ147607; 1GKLVLED9AJ139085; 1GKLVLED9AJ116082 | 1GKLVLED9AJ168246; 1GKLVLED9AJ176069 | 1GKLVLED9AJ121766; 1GKLVLED9AJ167856 | 1GKLVLED9AJ109763; 1GKLVLED9AJ130905 | 1GKLVLED9AJ142844 | 1GKLVLED9AJ180851; 1GKLVLED9AJ185550 | 1GKLVLED9AJ193258; 1GKLVLED9AJ173995; 1GKLVLED9AJ138003; 1GKLVLED9AJ184771

1GKLVLED9AJ141807 | 1GKLVLED9AJ108807 | 1GKLVLED9AJ114851; 1GKLVLED9AJ119029; 1GKLVLED9AJ190702; 1GKLVLED9AJ125459 | 1GKLVLED9AJ144741 | 1GKLVLED9AJ168800; 1GKLVLED9AJ176329; 1GKLVLED9AJ114736; 1GKLVLED9AJ120732; 1GKLVLED9AJ149907; 1GKLVLED9AJ118950 | 1GKLVLED9AJ154265; 1GKLVLED9AJ120469 | 1GKLVLED9AJ126420; 1GKLVLED9AJ148742 | 1GKLVLED9AJ177738 | 1GKLVLED9AJ100450

1GKLVLED9AJ132623; 1GKLVLED9AJ188917; 1GKLVLED9AJ187072 | 1GKLVLED9AJ167940; 1GKLVLED9AJ160132; 1GKLVLED9AJ174726 | 1GKLVLED9AJ176072; 1GKLVLED9AJ180008; 1GKLVLED9AJ153293; 1GKLVLED9AJ134291 | 1GKLVLED9AJ187198; 1GKLVLED9AJ107205 | 1GKLVLED9AJ150457 | 1GKLVLED9AJ183474; 1GKLVLED9AJ142827 | 1GKLVLED9AJ121525 | 1GKLVLED9AJ154783; 1GKLVLED9AJ114526; 1GKLVLED9AJ154069 | 1GKLVLED9AJ118124; 1GKLVLED9AJ104658 | 1GKLVLED9AJ193602 | 1GKLVLED9AJ176038 | 1GKLVLED9AJ166772 | 1GKLVLED9AJ115109 | 1GKLVLED9AJ166108; 1GKLVLED9AJ185466; 1GKLVLED9AJ153696; 1GKLVLED9AJ144626 | 1GKLVLED9AJ115823 | 1GKLVLED9AJ145274; 1GKLVLED9AJ134419; 1GKLVLED9AJ178453; 1GKLVLED9AJ143153 | 1GKLVLED9AJ151589

1GKLVLED9AJ129849 | 1GKLVLED9AJ129883 | 1GKLVLED9AJ173964 | 1GKLVLED9AJ107236 | 1GKLVLED9AJ160535 | 1GKLVLED9AJ111562 | 1GKLVLED9AJ143802 | 1GKLVLED9AJ131407

1GKLVLED9AJ121301 | 1GKLVLED9AJ132024 | 1GKLVLED9AJ144027 | 1GKLVLED9AJ186410; 1GKLVLED9AJ171163 | 1GKLVLED9AJ165069 | 1GKLVLED9AJ192272 | 1GKLVLED9AJ151639 | 1GKLVLED9AJ171860

1GKLVLED9AJ172149 | 1GKLVLED9AJ151611; 1GKLVLED9AJ108970 | 1GKLVLED9AJ133352 | 1GKLVLED9AJ190280 | 1GKLVLED9AJ165718 | 1GKLVLED9AJ174872 | 1GKLVLED9AJ168361 | 1GKLVLED9AJ108046; 1GKLVLED9AJ153469 | 1GKLVLED9AJ148756 | 1GKLVLED9AJ177089 | 1GKLVLED9AJ146229 | 1GKLVLED9AJ104353 | 1GKLVLED9AJ189226 | 1GKLVLED9AJ185130

1GKLVLED9AJ185225 | 1GKLVLED9AJ117801; 1GKLVLED9AJ182390; 1GKLVLED9AJ158056; 1GKLVLED9AJ135604; 1GKLVLED9AJ102389; 1GKLVLED9AJ183605 | 1GKLVLED9AJ107947; 1GKLVLED9AJ136820 | 1GKLVLED9AJ161717 | 1GKLVLED9AJ107270; 1GKLVLED9AJ180798; 1GKLVLED9AJ162804 | 1GKLVLED9AJ116101 | 1GKLVLED9AJ178002; 1GKLVLED9AJ199156 | 1GKLVLED9AJ105289; 1GKLVLED9AJ197732 | 1GKLVLED9AJ176198

1GKLVLED9AJ143170 | 1GKLVLED9AJ191073

1GKLVLED9AJ136980 | 1GKLVLED9AJ181627 | 1GKLVLED9AJ130676

1GKLVLED9AJ139569; 1GKLVLED9AJ152113 | 1GKLVLED9AJ196368 | 1GKLVLED9AJ147929 | 1GKLVLED9AJ147302 | 1GKLVLED9AJ104112 | 1GKLVLED9AJ166982 | 1GKLVLED9AJ133528 | 1GKLVLED9AJ143766; 1GKLVLED9AJ141726 | 1GKLVLED9AJ143282; 1GKLVLED9AJ107172 | 1GKLVLED9AJ136137 | 1GKLVLED9AJ177111 | 1GKLVLED9AJ156498; 1GKLVLED9AJ149485 | 1GKLVLED9AJ113859 | 1GKLVLED9AJ162186; 1GKLVLED9AJ186956; 1GKLVLED9AJ197021 | 1GKLVLED9AJ147784; 1GKLVLED9AJ143508

1GKLVLED9AJ188271 | 1GKLVLED9AJ124540; 1GKLVLED9AJ112209; 1GKLVLED9AJ179019 | 1GKLVLED9AJ123677 | 1GKLVLED9AJ174399; 1GKLVLED9AJ106670 | 1GKLVLED9AJ145551 | 1GKLVLED9AJ141788; 1GKLVLED9AJ133805 | 1GKLVLED9AJ103834 | 1GKLVLED9AJ157201 | 1GKLVLED9AJ131505 | 1GKLVLED9AJ142181 | 1GKLVLED9AJ103459 | 1GKLVLED9AJ114333; 1GKLVLED9AJ164536; 1GKLVLED9AJ186293 | 1GKLVLED9AJ170417; 1GKLVLED9AJ145131 | 1GKLVLED9AJ121878 | 1GKLVLED9AJ146442; 1GKLVLED9AJ194443 | 1GKLVLED9AJ196967; 1GKLVLED9AJ148059 | 1GKLVLED9AJ146201 | 1GKLVLED9AJ141533 | 1GKLVLED9AJ170448 | 1GKLVLED9AJ180218 | 1GKLVLED9AJ183622 | 1GKLVLED9AJ139457 | 1GKLVLED9AJ121430 | 1GKLVLED9AJ185967

1GKLVLED9AJ160650; 1GKLVLED9AJ184219; 1GKLVLED9AJ197651; 1GKLVLED9AJ131178; 1GKLVLED9AJ125316

1GKLVLED9AJ175455 | 1GKLVLED9AJ182650 | 1GKLVLED9AJ101727 | 1GKLVLED9AJ163984 | 1GKLVLED9AJ120391 | 1GKLVLED9AJ157103 | 1GKLVLED9AJ167565 | 1GKLVLED9AJ167453 | 1GKLVLED9AJ189565 | 1GKLVLED9AJ155870 | 1GKLVLED9AJ166903 | 1GKLVLED9AJ186715; 1GKLVLED9AJ127597 | 1GKLVLED9AJ171910; 1GKLVLED9AJ182793 | 1GKLVLED9AJ122299 | 1GKLVLED9AJ147994; 1GKLVLED9AJ119158 | 1GKLVLED9AJ108337 | 1GKLVLED9AJ143833 | 1GKLVLED9AJ142424; 1GKLVLED9AJ101212

1GKLVLED9AJ193017 | 1GKLVLED9AJ136803; 1GKLVLED9AJ178338 | 1GKLVLED9AJ196712; 1GKLVLED9AJ144139 | 1GKLVLED9AJ185421 | 1GKLVLED9AJ157750; 1GKLVLED9AJ180994 | 1GKLVLED9AJ169493 | 1GKLVLED9AJ149096

1GKLVLED9AJ163418 | 1GKLVLED9AJ152984 | 1GKLVLED9AJ159546; 1GKLVLED9AJ149406 | 1GKLVLED9AJ176167; 1GKLVLED9AJ195558 | 1GKLVLED9AJ103820; 1GKLVLED9AJ189887; 1GKLVLED9AJ148580 | 1GKLVLED9AJ104286 | 1GKLVLED9AJ157148 | 1GKLVLED9AJ191400; 1GKLVLED9AJ112081 | 1GKLVLED9AJ146151; 1GKLVLED9AJ106796 | 1GKLVLED9AJ173656; 1GKLVLED9AJ177108 | 1GKLVLED9AJ174046 | 1GKLVLED9AJ129284; 1GKLVLED9AJ178503 | 1GKLVLED9AJ181997 | 1GKLVLED9AJ185385; 1GKLVLED9AJ193180 | 1GKLVLED9AJ132394 | 1GKLVLED9AJ187296 | 1GKLVLED9AJ155528 | 1GKLVLED9AJ160910; 1GKLVLED9AJ132217 | 1GKLVLED9AJ146537; 1GKLVLED9AJ176508 | 1GKLVLED9AJ155500 | 1GKLVLED9AJ152564; 1GKLVLED9AJ141404 | 1GKLVLED9AJ125350; 1GKLVLED9AJ195625; 1GKLVLED9AJ153617 | 1GKLVLED9AJ186911 | 1GKLVLED9AJ133190 | 1GKLVLED9AJ117393; 1GKLVLED9AJ161040 | 1GKLVLED9AJ148885 | 1GKLVLED9AJ174080 | 1GKLVLED9AJ187010 | 1GKLVLED9AJ120827 | 1GKLVLED9AJ141368; 1GKLVLED9AJ151110; 1GKLVLED9AJ132752; 1GKLVLED9AJ119130 | 1GKLVLED9AJ168005

1GKLVLED9AJ125753; 1GKLVLED9AJ119192; 1GKLVLED9AJ168182 | 1GKLVLED9AJ179392 | 1GKLVLED9AJ124148

1GKLVLED9AJ177173 | 1GKLVLED9AJ173687 | 1GKLVLED9AJ139961 | 1GKLVLED9AJ175293 | 1GKLVLED9AJ189940; 1GKLVLED9AJ116809; 1GKLVLED9AJ198248; 1GKLVLED9AJ120214 | 1GKLVLED9AJ124375

1GKLVLED9AJ155271; 1GKLVLED9AJ128667; 1GKLVLED9AJ144965 | 1GKLVLED9AJ177349; 1GKLVLED9AJ184320 | 1GKLVLED9AJ199349; 1GKLVLED9AJ181238 | 1GKLVLED9AJ100223; 1GKLVLED9AJ189596; 1GKLVLED9AJ108841 | 1GKLVLED9AJ173754 | 1GKLVLED9AJ108791 | 1GKLVLED9AJ193955 | 1GKLVLED9AJ192949 | 1GKLVLED9AJ150264 | 1GKLVLED9AJ114638; 1GKLVLED9AJ170319 | 1GKLVLED9AJ182082 | 1GKLVLED9AJ184186 | 1GKLVLED9AJ148255 | 1GKLVLED9AJ185936 | 1GKLVLED9AJ190229 | 1GKLVLED9AJ157697 | 1GKLVLED9AJ197293 | 1GKLVLED9AJ184611 | 1GKLVLED9AJ158977 | 1GKLVLED9AJ188156 | 1GKLVLED9AJ197570; 1GKLVLED9AJ171518; 1GKLVLED9AJ121847 | 1GKLVLED9AJ150992; 1GKLVLED9AJ122884 | 1GKLVLED9AJ114932; 1GKLVLED9AJ108810; 1GKLVLED9AJ166626

1GKLVLED9AJ158137 | 1GKLVLED9AJ193633 | 1GKLVLED9AJ180171 | 1GKLVLED9AJ127387; 1GKLVLED9AJ183264 | 1GKLVLED9AJ101274 | 1GKLVLED9AJ199206 | 1GKLVLED9AJ194586 | 1GKLVLED9AJ115790 | 1GKLVLED9AJ182809 | 1GKLVLED9AJ137613; 1GKLVLED9AJ168070 | 1GKLVLED9AJ156081; 1GKLVLED9AJ121072

1GKLVLED9AJ104935 | 1GKLVLED9AJ149048 | 1GKLVLED9AJ131858 | 1GKLVLED9AJ160969 | 1GKLVLED9AJ194734 | 1GKLVLED9AJ113991 | 1GKLVLED9AJ147090; 1GKLVLED9AJ112517; 1GKLVLED9AJ147462 | 1GKLVLED9AJ173852 | 1GKLVLED9AJ139748 | 1GKLVLED9AJ159031

1GKLVLED9AJ150927 | 1GKLVLED9AJ146988; 1GKLVLED9AJ180865; 1GKLVLED9AJ138163; 1GKLVLED9AJ145369 | 1GKLVLED9AJ176802; 1GKLVLED9AJ130595; 1GKLVLED9AJ176640 | 1GKLVLED9AJ155352; 1GKLVLED9AJ154718 | 1GKLVLED9AJ165105; 1GKLVLED9AJ126059 | 1GKLVLED9AJ190330; 1GKLVLED9AJ127910; 1GKLVLED9AJ159725 | 1GKLVLED9AJ100240; 1GKLVLED9AJ139510 | 1GKLVLED9AJ149129 | 1GKLVLED9AJ132041 | 1GKLVLED9AJ184284 | 1GKLVLED9AJ122822 | 1GKLVLED9AJ196225 | 1GKLVLED9AJ190909 | 1GKLVLED9AJ149213; 1GKLVLED9AJ139197; 1GKLVLED9AJ151513 | 1GKLVLED9AJ183846; 1GKLVLED9AJ168280 | 1GKLVLED9AJ120519 | 1GKLVLED9AJ129446; 1GKLVLED9AJ114686; 1GKLVLED9AJ164584 | 1GKLVLED9AJ141872

1GKLVLED9AJ147123

1GKLVLED9AJ171695 | 1GKLVLED9AJ108967 | 1GKLVLED9AJ137157 | 1GKLVLED9AJ107110 | 1GKLVLED9AJ152323 | 1GKLVLED9AJ195141 | 1GKLVLED9AJ157733 | 1GKLVLED9AJ199920 | 1GKLVLED9AJ109598 | 1GKLVLED9AJ113537 | 1GKLVLED9AJ163080 | 1GKLVLED9AJ166707; 1GKLVLED9AJ181255; 1GKLVLED9AJ171535 | 1GKLVLED9AJ119922 | 1GKLVLED9AJ136218 | 1GKLVLED9AJ162608

1GKLVLED9AJ174631; 1GKLVLED9AJ188870 | 1GKLVLED9AJ159160 | 1GKLVLED9AJ169882 | 1GKLVLED9AJ181742 | 1GKLVLED9AJ114459; 1GKLVLED9AJ197780; 1GKLVLED9AJ128359 | 1GKLVLED9AJ170210; 1GKLVLED9AJ166951

1GKLVLED9AJ139233 | 1GKLVLED9AJ193454 | 1GKLVLED9AJ174340; 1GKLVLED9AJ184740; 1GKLVLED9AJ157425 | 1GKLVLED9AJ176346 | 1GKLVLED9AJ154038

1GKLVLED9AJ142441 | 1GKLVLED9AJ155593 | 1GKLVLED9AJ103218 | 1GKLVLED9AJ112713 | 1GKLVLED9AJ151351 | 1GKLVLED9AJ166254

1GKLVLED9AJ106782

1GKLVLED9AJ178047 | 1GKLVLED9AJ151396 | 1GKLVLED9AJ170160; 1GKLVLED9AJ150961 | 1GKLVLED9AJ180168 | 1GKLVLED9AJ124571 | 1GKLVLED9AJ130306 | 1GKLVLED9AJ194085 | 1GKLVLED9AJ103641 | 1GKLVLED9AJ145176; 1GKLVLED9AJ128264; 1GKLVLED9AJ151916 | 1GKLVLED9AJ195818; 1GKLVLED9AJ169316 | 1GKLVLED9AJ137885; 1GKLVLED9AJ118351 | 1GKLVLED9AJ125302 | 1GKLVLED9AJ158462 | 1GKLVLED9AJ155206; 1GKLVLED9AJ102084 | 1GKLVLED9AJ124134 | 1GKLVLED9AJ157568; 1GKLVLED9AJ172667 | 1GKLVLED9AJ164844; 1GKLVLED9AJ104000

1GKLVLED9AJ107821 | 1GKLVLED9AJ102098 | 1GKLVLED9AJ175164; 1GKLVLED9AJ199240 | 1GKLVLED9AJ171406 | 1GKLVLED9AJ179585 | 1GKLVLED9AJ121752; 1GKLVLED9AJ105132; 1GKLVLED9AJ139118; 1GKLVLED9AJ195835 | 1GKLVLED9AJ152791 | 1GKLVLED9AJ157764; 1GKLVLED9AJ171504 | 1GKLVLED9AJ157134 | 1GKLVLED9AJ127681 | 1GKLVLED9AJ155237; 1GKLVLED9AJ118110; 1GKLVLED9AJ134629 | 1GKLVLED9AJ106068; 1GKLVLED9AJ137174 | 1GKLVLED9AJ184141; 1GKLVLED9AJ169669; 1GKLVLED9AJ133903 | 1GKLVLED9AJ190845 | 1GKLVLED9AJ108449; 1GKLVLED9AJ129933; 1GKLVLED9AJ138888 | 1GKLVLED9AJ140494 | 1GKLVLED9AJ102506 | 1GKLVLED9AJ139040; 1GKLVLED9AJ112839 | 1GKLVLED9AJ150572 | 1GKLVLED9AJ170353 | 1GKLVLED9AJ154962

1GKLVLED9AJ184351; 1GKLVLED9AJ104370 | 1GKLVLED9AJ159708 | 1GKLVLED9AJ154721 | 1GKLVLED9AJ156436 | 1GKLVLED9AJ122660 | 1GKLVLED9AJ181658 | 1GKLVLED9AJ143816 | 1GKLVLED9AJ160972 | 1GKLVLED9AJ180039; 1GKLVLED9AJ122321

1GKLVLED9AJ125414; 1GKLVLED9AJ102571; 1GKLVLED9AJ177299 | 1GKLVLED9AJ151379 | 1GKLVLED9AJ130869 | 1GKLVLED9AJ186830 | 1GKLVLED9AJ147221 | 1GKLVLED9AJ194927 | 1GKLVLED9AJ117619 | 1GKLVLED9AJ124604; 1GKLVLED9AJ189470 | 1GKLVLED9AJ160390; 1GKLVLED9AJ184754; 1GKLVLED9AJ171339 | 1GKLVLED9AJ194555; 1GKLVLED9AJ171924; 1GKLVLED9AJ170269; 1GKLVLED9AJ186178; 1GKLVLED9AJ185595 | 1GKLVLED9AJ183488; 1GKLVLED9AJ187993 | 1GKLVLED9AJ121489; 1GKLVLED9AJ157120; 1GKLVLED9AJ152743; 1GKLVLED9AJ182521 | 1GKLVLED9AJ180087 | 1GKLVLED9AJ162799 | 1GKLVLED9AJ112632 | 1GKLVLED9AJ108371; 1GKLVLED9AJ113361

1GKLVLED9AJ151978; 1GKLVLED9AJ194412; 1GKLVLED9AJ127907 | 1GKLVLED9AJ102828 | 1GKLVLED9AJ132427 | 1GKLVLED9AJ121444 | 1GKLVLED9AJ143203; 1GKLVLED9AJ165363; 1GKLVLED9AJ145811; 1GKLVLED9AJ157232

1GKLVLED9AJ137952 | 1GKLVLED9AJ174791; 1GKLVLED9AJ165864; 1GKLVLED9AJ108399; 1GKLVLED9AJ127678 | 1GKLVLED9AJ119337 | 1GKLVLED9AJ119693 | 1GKLVLED9AJ164732 | 1GKLVLED9AJ167467 | 1GKLVLED9AJ127440; 1GKLVLED9AJ174659 | 1GKLVLED9AJ176105 | 1GKLVLED9AJ197259 | 1GKLVLED9AJ145064; 1GKLVLED9AJ160244; 1GKLVLED9AJ134761; 1GKLVLED9AJ192692 | 1GKLVLED9AJ119919 | 1GKLVLED9AJ194605; 1GKLVLED9AJ110363; 1GKLVLED9AJ138812; 1GKLVLED9AJ103574; 1GKLVLED9AJ159868 | 1GKLVLED9AJ175357 | 1GKLVLED9AJ130208 | 1GKLVLED9AJ130273 | 1GKLVLED9AJ124490 | 1GKLVLED9AJ136462 | 1GKLVLED9AJ130581 | 1GKLVLED9AJ184415; 1GKLVLED9AJ129981 | 1GKLVLED9AJ192305 | 1GKLVLED9AJ163709 | 1GKLVLED9AJ171177

1GKLVLED9AJ184009; 1GKLVLED9AJ150894; 1GKLVLED9AJ102876; 1GKLVLED9AJ187752 | 1GKLVLED9AJ132654

1GKLVLED9AJ183250 | 1GKLVLED9AJ150281; 1GKLVLED9AJ188528; 1GKLVLED9AJ126319 | 1GKLVLED9AJ140253; 1GKLVLED9AJ191672 | 1GKLVLED9AJ154167 | 1GKLVLED9AJ115661; 1GKLVLED9AJ148644 | 1GKLVLED9AJ124022; 1GKLVLED9AJ106183 | 1GKLVLED9AJ130211 | 1GKLVLED9AJ123386 | 1GKLVLED9AJ172748 | 1GKLVLED9AJ115014 | 1GKLVLED9AJ109696 | 1GKLVLED9AJ177707

1GKLVLED9AJ129267 | 1GKLVLED9AJ170367; 1GKLVLED9AJ111867; 1GKLVLED9AJ123288; 1GKLVLED9AJ127339; 1GKLVLED9AJ188478 | 1GKLVLED9AJ197956 | 1GKLVLED9AJ119614

1GKLVLED9AJ163242 | 1GKLVLED9AJ125381; 1GKLVLED9AJ157215 | 1GKLVLED9AJ131973 | 1GKLVLED9AJ124554 | 1GKLVLED9AJ127695 | 1GKLVLED9AJ105986 | 1GKLVLED9AJ157912 | 1GKLVLED9AJ128765; 1GKLVLED9AJ103090; 1GKLVLED9AJ179795 | 1GKLVLED9AJ106832 | 1GKLVLED9AJ110878 | 1GKLVLED9AJ117684 | 1GKLVLED9AJ146652 | 1GKLVLED9AJ157702; 1GKLVLED9AJ143556; 1GKLVLED9AJ141323; 1GKLVLED9AJ150653 | 1GKLVLED9AJ147588 | 1GKLVLED9AJ136008 | 1GKLVLED9AJ156940

1GKLVLED9AJ113473 | 1GKLVLED9AJ147283; 1GKLVLED9AJ190618

1GKLVLED9AJ180929 | 1GKLVLED9AJ112114; 1GKLVLED9AJ169512 | 1GKLVLED9AJ144643 | 1GKLVLED9AJ196760; 1GKLVLED9AJ127082

1GKLVLED9AJ113649 | 1GKLVLED9AJ108340; 1GKLVLED9AJ159823 | 1GKLVLED9AJ173575 | 1GKLVLED9AJ120617 | 1GKLVLED9AJ136977; 1GKLVLED9AJ111030

1GKLVLED9AJ142861 | 1GKLVLED9AJ193292; 1GKLVLED9AJ186150 | 1GKLVLED9AJ107608; 1GKLVLED9AJ190313

1GKLVLED9AJ180140 | 1GKLVLED9AJ141919 | 1GKLVLED9AJ159966 | 1GKLVLED9AJ172992

1GKLVLED9AJ104692

1GKLVLED9AJ193731 | 1GKLVLED9AJ117202 | 1GKLVLED9AJ123839 | 1GKLVLED9AJ159837 | 1GKLVLED9AJ101078 | 1GKLVLED9AJ167484; 1GKLVLED9AJ182115 | 1GKLVLED9AJ183071; 1GKLVLED9AJ177190

1GKLVLED9AJ189713 | 1GKLVLED9AJ128247

1GKLVLED9AJ167663 | 1GKLVLED9AJ116342 | 1GKLVLED9AJ129950; 1GKLVLED9AJ127454 | 1GKLVLED9AJ190649; 1GKLVLED9AJ116826 | 1GKLVLED9AJ126353 | 1GKLVLED9AJ155125

1GKLVLED9AJ111318 | 1GKLVLED9AJ168490 | 1GKLVLED9AJ101047 | 1GKLVLED9AJ163130; 1GKLVLED9AJ156999 | 1GKLVLED9AJ106636 | 1GKLVLED9AJ141354; 1GKLVLED9AJ126613; 1GKLVLED9AJ173415; 1GKLVLED9AJ196824 | 1GKLVLED9AJ120505 | 1GKLVLED9AJ115966; 1GKLVLED9AJ191932 | 1GKLVLED9AJ120164 | 1GKLVLED9AJ152032 | 1GKLVLED9AJ158266 | 1GKLVLED9AJ145355 | 1GKLVLED9AJ153391 | 1GKLVLED9AJ180543 | 1GKLVLED9AJ153312

1GKLVLED9AJ105082; 1GKLVLED9AJ193650; 1GKLVLED9AJ147347 | 1GKLVLED9AJ193437 | 1GKLVLED9AJ112825 | 1GKLVLED9AJ162611 | 1GKLVLED9AJ198217 | 1GKLVLED9AJ148143 | 1GKLVLED9AJ116048 | 1GKLVLED9AJ124179; 1GKLVLED9AJ126269; 1GKLVLED9AJ163029

1GKLVLED9AJ198170 | 1GKLVLED9AJ186617 | 1GKLVLED9AJ160406 | 1GKLVLED9AJ193406 | 1GKLVLED9AJ148837 | 1GKLVLED9AJ106555 | 1GKLVLED9AJ156159 | 1GKLVLED9AJ125686; 1GKLVLED9AJ130967 | 1GKLVLED9AJ183054 | 1GKLVLED9AJ171244 | 1GKLVLED9AJ131410 | 1GKLVLED9AJ174919 | 1GKLVLED9AJ123842; 1GKLVLED9AJ136932; 1GKLVLED9AJ109925 | 1GKLVLED9AJ176668 | 1GKLVLED9AJ199268

1GKLVLED9AJ194930; 1GKLVLED9AJ191610

1GKLVLED9AJ134274 | 1GKLVLED9AJ160180; 1GKLVLED9AJ193860 | 1GKLVLED9AJ144819

1GKLVLED9AJ152208 | 1GKLVLED9AJ193793 | 1GKLVLED9AJ138230 | 1GKLVLED9AJ119774 | 1GKLVLED9AJ165475 | 1GKLVLED9AJ113974; 1GKLVLED9AJ126773 | 1GKLVLED9AJ186665 | 1GKLVLED9AJ156291; 1GKLVLED9AJ134047; 1GKLVLED9AJ187329 | 1GKLVLED9AJ105034; 1GKLVLED9AJ199402

1GKLVLED9AJ136669; 1GKLVLED9AJ122738; 1GKLVLED9AJ175052 | 1GKLVLED9AJ178257; 1GKLVLED9AJ148904; 1GKLVLED9AJ180963; 1GKLVLED9AJ122528 | 1GKLVLED9AJ163287; 1GKLVLED9AJ155450; 1GKLVLED9AJ162561; 1GKLVLED9AJ139944 | 1GKLVLED9AJ101128 | 1GKLVLED9AJ155433; 1GKLVLED9AJ106166 | 1GKLVLED9AJ104143 | 1GKLVLED9AJ136915 | 1GKLVLED9AJ196080 | 1GKLVLED9AJ161331; 1GKLVLED9AJ182891 | 1GKLVLED9AJ124313

1GKLVLED9AJ171583; 1GKLVLED9AJ136395 | 1GKLVLED9AJ148630 | 1GKLVLED9AJ195253; 1GKLVLED9AJ189890 | 1GKLVLED9AJ100559 | 1GKLVLED9AJ114543 | 1GKLVLED9AJ176671 | 1GKLVLED9AJ159322 | 1GKLVLED9AJ132766 | 1GKLVLED9AJ150944 | 1GKLVLED9AJ108600; 1GKLVLED9AJ191591 | 1GKLVLED9AJ121556 | 1GKLVLED9AJ165038 | 1GKLVLED9AJ103350 | 1GKLVLED9AJ176993 | 1GKLVLED9AJ105910; 1GKLVLED9AJ124098; 1GKLVLED9AJ111576; 1GKLVLED9AJ110170 | 1GKLVLED9AJ159014 | 1GKLVLED9AJ125638 | 1GKLVLED9AJ101632 | 1GKLVLED9AJ190117 | 1GKLVLED9AJ136817 | 1GKLVLED9AJ109844; 1GKLVLED9AJ133593

1GKLVLED9AJ140950 | 1GKLVLED9AJ114378 | 1GKLVLED9AJ196063 | 1GKLVLED9AJ130838; 1GKLVLED9AJ192501 | 1GKLVLED9AJ145906 | 1GKLVLED9AJ119225; 1GKLVLED9AJ124151; 1GKLVLED9AJ130984 | 1GKLVLED9AJ155979

1GKLVLED9AJ138535; 1GKLVLED9AJ162706; 1GKLVLED9AJ107589 | 1GKLVLED9AJ106460 | 1GKLVLED9AJ172300 | 1GKLVLED9AJ141905 | 1GKLVLED9AJ165895; 1GKLVLED9AJ141032 | 1GKLVLED9AJ163225; 1GKLVLED9AJ157392; 1GKLVLED9AJ174189 | 1GKLVLED9AJ173270; 1GKLVLED9AJ152242 | 1GKLVLED9AJ182437 | 1GKLVLED9AJ166321 | 1GKLVLED9AJ166139 | 1GKLVLED9AJ164391; 1GKLVLED9AJ154377; 1GKLVLED9AJ165749; 1GKLVLED9AJ160549

1GKLVLED9AJ105521 | 1GKLVLED9AJ154363 | 1GKLVLED9AJ177688; 1GKLVLED9AJ101548 | 1GKLVLED9AJ126143 | 1GKLVLED9AJ154041

1GKLVLED9AJ118463; 1GKLVLED9AJ157683

1GKLVLED9AJ118205; 1GKLVLED9AJ125073; 1GKLVLED9AJ147610; 1GKLVLED9AJ188111 | 1GKLVLED9AJ180980 | 1GKLVLED9AJ109942 | 1GKLVLED9AJ187380 | 1GKLVLED9AJ127714 | 1GKLVLED9AJ156470; 1GKLVLED9AJ126286 | 1GKLVLED9AJ182356; 1GKLVLED9AJ177559; 1GKLVLED9AJ195530; 1GKLVLED9AJ127972 | 1GKLVLED9AJ154735; 1GKLVLED9AJ148448 | 1GKLVLED9AJ174788 | 1GKLVLED9AJ132010; 1GKLVLED9AJ171597; 1GKLVLED9AJ112257 | 1GKLVLED9AJ133741; 1GKLVLED9AJ123047 | 1GKLVLED9AJ149602 | 1GKLVLED9AJ143444 | 1GKLVLED9AJ171955 | 1GKLVLED9AJ183281; 1GKLVLED9AJ147252 | 1GKLVLED9AJ187783 | 1GKLVLED9AJ162382; 1GKLVLED9AJ130290 | 1GKLVLED9AJ122433 | 1GKLVLED9AJ156629; 1GKLVLED9AJ142021 | 1GKLVLED9AJ153276; 1GKLVLED9AJ100271 | 1GKLVLED9AJ108273 | 1GKLVLED9AJ127132; 1GKLVLED9AJ114915; 1GKLVLED9AJ176556 | 1GKLVLED9AJ138048; 1GKLVLED9AJ172183; 1GKLVLED9AJ179098 | 1GKLVLED9AJ155545; 1GKLVLED9AJ114204 | 1GKLVLED9AJ169249 | 1GKLVLED9AJ108094 | 1GKLVLED9AJ181983; 1GKLVLED9AJ118480 | 1GKLVLED9AJ176203 | 1GKLVLED9AJ117927 | 1GKLVLED9AJ140222 | 1GKLVLED9AJ114266 | 1GKLVLED9AJ190473 | 1GKLVLED9AJ155254; 1GKLVLED9AJ152516 | 1GKLVLED9AJ196564 | 1GKLVLED9AJ198380 | 1GKLVLED9AJ179280; 1GKLVLED9AJ118849 | 1GKLVLED9AJ130855 | 1GKLVLED9AJ134193 | 1GKLVLED9AJ149163 | 1GKLVLED9AJ143122 | 1GKLVLED9AJ157747 | 1GKLVLED9AJ148109; 1GKLVLED9AJ169087 | 1GKLVLED9AJ142407 | 1GKLVLED9AJ119810 | 1GKLVLED9AJ152449 | 1GKLVLED9AJ122237

1GKLVLED9AJ120908; 1GKLVLED9AJ196189 | 1GKLVLED9AJ128815

1GKLVLED9AJ155805 | 1GKLVLED9AJ125218; 1GKLVLED9AJ174757 | 1GKLVLED9AJ113845 | 1GKLVLED9AJ180137 | 1GKLVLED9AJ112582 | 1GKLVLED9AJ162043 | 1GKLVLED9AJ128488; 1GKLVLED9AJ149664 | 1GKLVLED9AJ194622 | 1GKLVLED9AJ150605 | 1GKLVLED9AJ138115 | 1GKLVLED9AJ151687 | 1GKLVLED9AJ106152; 1GKLVLED9AJ134565 | 1GKLVLED9AJ131634; 1GKLVLED9AJ135196 | 1GKLVLED9AJ137238 | 1GKLVLED9AJ106099 | 1GKLVLED9AJ178064 | 1GKLVLED9AJ175987; 1GKLVLED9AJ177786 | 1GKLVLED9AJ105759 | 1GKLVLED9AJ115739 | 1GKLVLED9AJ148949

1GKLVLED9AJ166237 | 1GKLVLED9AJ114316 | 1GKLVLED9AJ164147; 1GKLVLED9AJ124988 | 1GKLVLED9AJ196483; 1GKLVLED9AJ112484 | 1GKLVLED9AJ152404

1GKLVLED9AJ188013 | 1GKLVLED9AJ183376 | 1GKLVLED9AJ145582 | 1GKLVLED9AJ172121; 1GKLVLED9AJ123209 | 1GKLVLED9AJ185869; 1GKLVLED9AJ151429; 1GKLVLED9AJ121315 | 1GKLVLED9AJ140916 | 1GKLVLED9AJ175746 | 1GKLVLED9AJ156954 | 1GKLVLED9AJ133979; 1GKLVLED9AJ157943 | 1GKLVLED9AJ126840 | 1GKLVLED9AJ115840; 1GKLVLED9AJ180252 | 1GKLVLED9AJ160115

1GKLVLED9AJ101193 | 1GKLVLED9AJ126787; 1GKLVLED9AJ170739 | 1GKLVLED9AJ171230 | 1GKLVLED9AJ111819; 1GKLVLED9AJ110637 | 1GKLVLED9AJ190196; 1GKLVLED9AJ194331

1GKLVLED9AJ196774 | 1GKLVLED9AJ121945

1GKLVLED9AJ154346 | 1GKLVLED9AJ142598; 1GKLVLED9AJ153763; 1GKLVLED9AJ148336

1GKLVLED9AJ143914 | 1GKLVLED9AJ141855; 1GKLVLED9AJ157277 | 1GKLVLED9AJ156985; 1GKLVLED9AJ136056; 1GKLVLED9AJ109178 | 1GKLVLED9AJ153567; 1GKLVLED9AJ107995; 1GKLVLED9AJ100965 | 1GKLVLED9AJ136347 | 1GKLVLED9AJ100805; 1GKLVLED9AJ148823; 1GKLVLED9AJ180090

1GKLVLED9AJ101372; 1GKLVLED9AJ175410; 1GKLVLED9AJ110623; 1GKLVLED9AJ114381 | 1GKLVLED9AJ141693 | 1GKLVLED9AJ134808 | 1GKLVLED9AJ129673 | 1GKLVLED9AJ148806 | 1GKLVLED9AJ139653 | 1GKLVLED9AJ137515 | 1GKLVLED9AJ114963 | 1GKLVLED9AJ142018 | 1GKLVLED9AJ135036 | 1GKLVLED9AJ100478 | 1GKLVLED9AJ189307 | 1GKLVLED9AJ187721; 1GKLVLED9AJ133965; 1GKLVLED9AJ174516; 1GKLVLED9AJ161670 | 1GKLVLED9AJ154881; 1GKLVLED9AJ166965 | 1GKLVLED9AJ196578; 1GKLVLED9AJ115871 | 1GKLVLED9AJ160213 | 1GKLVLED9AJ144562 | 1GKLVLED9AJ193230

1GKLVLED9AJ117636 | 1GKLVLED9AJ116454 | 1GKLVLED9AJ114879

1GKLVLED9AJ128331

1GKLVLED9AJ102716 | 1GKLVLED9AJ193261; 1GKLVLED9AJ167369; 1GKLVLED9AJ151253; 1GKLVLED9AJ124697 | 1GKLVLED9AJ115756 | 1GKLVLED9AJ186472 | 1GKLVLED9AJ199805; 1GKLVLED9AJ148708 | 1GKLVLED9AJ100352 | 1GKLVLED9AJ152676; 1GKLVLED9AJ113652; 1GKLVLED9AJ118057

1GKLVLED9AJ154119 | 1GKLVLED9AJ127650 | 1GKLVLED9AJ133061 | 1GKLVLED9AJ178985 | 1GKLVLED9AJ149793 | 1GKLVLED9AJ166755; 1GKLVLED9AJ128118

1GKLVLED9AJ146246 | 1GKLVLED9AJ140236 | 1GKLVLED9AJ192465 | 1GKLVLED9AJ177237; 1GKLVLED9AJ109570; 1GKLVLED9AJ113764 | 1GKLVLED9AJ141547 | 1GKLVLED9AJ131567 | 1GKLVLED9AJ107107 | 1GKLVLED9AJ106829 | 1GKLVLED9AJ182244 | 1GKLVLED9AJ161250

1GKLVLED9AJ160387 | 1GKLVLED9AJ194359 | 1GKLVLED9AJ170109 | 1GKLVLED9AJ140172 | 1GKLVLED9AJ162348 | 1GKLVLED9AJ101811 | 1GKLVLED9AJ167582

1GKLVLED9AJ151527

1GKLVLED9AJ197424 | 1GKLVLED9AJ140429 | 1GKLVLED9AJ156372 | 1GKLVLED9AJ107723; 1GKLVLED9AJ140754 | 1GKLVLED9AJ190294 | 1GKLVLED9AJ137661; 1GKLVLED9AJ189422 | 1GKLVLED9AJ181532 | 1GKLVLED9AJ133139 | 1GKLVLED9AJ185435; 1GKLVLED9AJ149860 | 1GKLVLED9AJ103316 | 1GKLVLED9AJ144173; 1GKLVLED9AJ144125; 1GKLVLED9AJ135117 | 1GKLVLED9AJ108015; 1GKLVLED9AJ178775 | 1GKLVLED9AJ120083 | 1GKLVLED9AJ129818; 1GKLVLED9AJ153021; 1GKLVLED9AJ113635 | 1GKLVLED9AJ188450; 1GKLVLED9AJ116292; 1GKLVLED9AJ160986

1GKLVLED9AJ117183; 1GKLVLED9AJ168618 | 1GKLVLED9AJ133108 | 1GKLVLED9AJ117247 | 1GKLVLED9AJ164231; 1GKLVLED9AJ183717 | 1GKLVLED9AJ111612

1GKLVLED9AJ143458; 1GKLVLED9AJ141161 | 1GKLVLED9AJ114171 | 1GKLVLED9AJ178470 | 1GKLVLED9AJ193146; 1GKLVLED9AJ107284 | 1GKLVLED9AJ145937 | 1GKLVLED9AJ176394 | 1GKLVLED9AJ102697 | 1GKLVLED9AJ109391 | 1GKLVLED9AJ177643 | 1GKLVLED9AJ177948 | 1GKLVLED9AJ110587 | 1GKLVLED9AJ138583; 1GKLVLED9AJ107012; 1GKLVLED9AJ156131; 1GKLVLED9AJ102523 | 1GKLVLED9AJ110640 | 1GKLVLED9AJ161961 | 1GKLVLED9AJ138566 | 1GKLVLED9AJ113098; 1GKLVLED9AJ151365

1GKLVLED9AJ107382 | 1GKLVLED9AJ107897; 1GKLVLED9AJ152435; 1GKLVLED9AJ169848; 1GKLVLED9AJ116521 | 1GKLVLED9AJ126448 | 1GKLVLED9AJ152385 | 1GKLVLED9AJ133223 | 1GKLVLED9AJ168263 | 1GKLVLED9AJ189002

1GKLVLED9AJ116793; 1GKLVLED9AJ109780 | 1GKLVLED9AJ136672 | 1GKLVLED9AJ151690; 1GKLVLED9AJ114395 | 1GKLVLED9AJ170921; 1GKLVLED9AJ159319; 1GKLVLED9AJ162379 | 1GKLVLED9AJ174015

1GKLVLED9AJ164021 | 1GKLVLED9AJ101906 | 1GKLVLED9AJ146277; 1GKLVLED9AJ121475 | 1GKLVLED9AJ171762 | 1GKLVLED9AJ115935

1GKLVLED9AJ159658; 1GKLVLED9AJ166710 | 1GKLVLED9AJ189405; 1GKLVLED9AJ141578; 1GKLVLED9AJ115093 | 1GKLVLED9AJ178999 | 1GKLVLED9AJ161068 | 1GKLVLED9AJ109164 | 1GKLVLED9AJ146554 | 1GKLVLED9AJ178968 | 1GKLVLED9AJ137708 | 1GKLVLED9AJ103364 | 1GKLVLED9AJ151771 | 1GKLVLED9AJ158042 | 1GKLVLED9AJ174242 | 1GKLVLED9AJ136753; 1GKLVLED9AJ168571; 1GKLVLED9AJ179599 | 1GKLVLED9AJ176458 | 1GKLVLED9AJ192739; 1GKLVLED9AJ115000; 1GKLVLED9AJ170465 | 1GKLVLED9AJ128555 | 1GKLVLED9AJ153410 | 1GKLVLED9AJ130421; 1GKLVLED9AJ151608; 1GKLVLED9AJ124568; 1GKLVLED9AJ184267; 1GKLVLED9AJ179070 | 1GKLVLED9AJ134744 | 1GKLVLED9AJ156713 | 1GKLVLED9AJ170725 | 1GKLVLED9AJ152127; 1GKLVLED9AJ104076 | 1GKLVLED9AJ130788; 1GKLVLED9AJ189324 | 1GKLVLED9AJ129978 | 1GKLVLED9AJ149843; 1GKLVLED9AJ183913

1GKLVLED9AJ144870 | 1GKLVLED9AJ169445 | 1GKLVLED9AJ110802 | 1GKLVLED9AJ137059 | 1GKLVLED9AJ103543 | 1GKLVLED9AJ150085 | 1GKLVLED9AJ152810 | 1GKLVLED9AJ177254; 1GKLVLED9AJ197231 | 1GKLVLED9AJ178730 | 1GKLVLED9AJ115546 | 1GKLVLED9AJ139099; 1GKLVLED9AJ148451 | 1GKLVLED9AJ167033 | 1GKLVLED9AJ188691; 1GKLVLED9AJ113165

1GKLVLED9AJ171776 | 1GKLVLED9AJ175388 | 1GKLVLED9AJ113232; 1GKLVLED9AJ128040 | 1GKLVLED9AJ142195 | 1GKLVLED9AJ142312; 1GKLVLED9AJ150619 | 1GKLVLED9AJ124201 | 1GKLVLED9AJ121007 | 1GKLVLED9AJ147431 | 1GKLVLED9AJ161197 | 1GKLVLED9AJ106040

1GKLVLED9AJ132797; 1GKLVLED9AJ183314 | 1GKLVLED9AJ138552 | 1GKLVLED9AJ180610; 1GKLVLED9AJ181661 | 1GKLVLED9AJ110959 | 1GKLVLED9AJ125347 | 1GKLVLED9AJ136106; 1GKLVLED9AJ146487 | 1GKLVLED9AJ131259

1GKLVLED9AJ126854; 1GKLVLED9AJ167517 | 1GKLVLED9AJ196788; 1GKLVLED9AJ166545 | 1GKLVLED9AJ184690; 1GKLVLED9AJ171812; 1GKLVLED9AJ147851; 1GKLVLED9AJ125140 | 1GKLVLED9AJ100285 | 1GKLVLED9AJ116969

1GKLVLED9AJ138549; 1GKLVLED9AJ130886 | 1GKLVLED9AJ120259 | 1GKLVLED9AJ165668; 1GKLVLED9AJ157991 | 1GKLVLED9AJ108323 | 1GKLVLED9AJ123761 | 1GKLVLED9AJ109195 | 1GKLVLED9AJ179151 | 1GKLVLED9AJ132069 | 1GKLVLED9AJ133660; 1GKLVLED9AJ116051

1GKLVLED9AJ193065 | 1GKLVLED9AJ180705; 1GKLVLED9AJ124036 | 1GKLVLED9AJ116258 | 1GKLVLED9AJ125137 | 1GKLVLED9AJ187038; 1GKLVLED9AJ118432 | 1GKLVLED9AJ189064 | 1GKLVLED9AJ102568 | 1GKLVLED9AJ179750 | 1GKLVLED9AJ164889 | 1GKLVLED9AJ109259; 1GKLVLED9AJ169090 | 1GKLVLED9AJ139023 | 1GKLVLED9AJ164990; 1GKLVLED9AJ124196 | 1GKLVLED9AJ141256 | 1GKLVLED9AJ145789; 1GKLVLED9AJ104806; 1GKLVLED9AJ170028

1GKLVLED9AJ163466 | 1GKLVLED9AJ186987 | 1GKLVLED9AJ103753 | 1GKLVLED9AJ171373; 1GKLVLED9AJ171891; 1GKLVLED9AJ128572; 1GKLVLED9AJ108452; 1GKLVLED9AJ128894; 1GKLVLED9AJ134954 | 1GKLVLED9AJ128717; 1GKLVLED9AJ172099; 1GKLVLED9AJ139376 | 1GKLVLED9AJ192417; 1GKLVLED9AJ168781 | 1GKLVLED9AJ113800 | 1GKLVLED9AJ198265 | 1GKLVLED9AJ165427 | 1GKLVLED9AJ160003; 1GKLVLED9AJ178114; 1GKLVLED9AJ191509; 1GKLVLED9AJ125848 | 1GKLVLED9AJ110895; 1GKLVLED9AJ144190; 1GKLVLED9AJ156744 | 1GKLVLED9AJ199495 | 1GKLVLED9AJ100657; 1GKLVLED9AJ126546 | 1GKLVLED9AJ171423 | 1GKLVLED9AJ150507 | 1GKLVLED9AJ172281 | 1GKLVLED9AJ172491 | 1GKLVLED9AJ185399 | 1GKLVLED9AJ133948 | 1GKLVLED9AJ176248 | 1GKLVLED9AJ121668 | 1GKLVLED9AJ129737 | 1GKLVLED9AJ106278; 1GKLVLED9AJ160261 | 1GKLVLED9AJ149468; 1GKLVLED9AJ191316; 1GKLVLED9AJ121881; 1GKLVLED9AJ177044; 1GKLVLED9AJ192000 | 1GKLVLED9AJ102912; 1GKLVLED9AJ195916 | 1GKLVLED9AJ143539 | 1GKLVLED9AJ130337 | 1GKLVLED9AJ111545 | 1GKLVLED9AJ126711

1GKLVLED9AJ185497 | 1GKLVLED9AJ116244 | 1GKLVLED9AJ189663

1GKLVLED9AJ158185; 1GKLVLED9AJ100027 | 1GKLVLED9AJ141144 | 1GKLVLED9AJ199836 | 1GKLVLED9AJ104689 | 1GKLVLED9AJ112923 | 1GKLVLED9AJ111142; 1GKLVLED9AJ140351 | 1GKLVLED9AJ151334 | 1GKLVLED9AJ107124 | 1GKLVLED9AJ119676; 1GKLVLED9AJ183586 | 1GKLVLED9AJ125705 | 1GKLVLED9AJ160518 | 1GKLVLED9AJ158963 | 1GKLVLED9AJ118219 | 1GKLVLED9AJ138342; 1GKLVLED9AJ150667 | 1GKLVLED9AJ133626; 1GKLVLED9AJ110881 | 1GKLVLED9AJ174161; 1GKLVLED9AJ195091; 1GKLVLED9AJ183393; 1GKLVLED9AJ188187 | 1GKLVLED9AJ195334; 1GKLVLED9AJ143864; 1GKLVLED9AJ116938 | 1GKLVLED9AJ150345

1GKLVLED9AJ156758 | 1GKLVLED9AJ174483 | 1GKLVLED9AJ122772

1GKLVLED9AJ148952; 1GKLVLED9AJ135926 | 1GKLVLED9AJ140480; 1GKLVLED9AJ105292 | 1GKLVLED9AJ140267; 1GKLVLED9AJ178744; 1GKLVLED9AJ163256; 1GKLVLED9AJ111092

1GKLVLED9AJ123808; 1GKLVLED9AJ192322; 1GKLVLED9AJ105017; 1GKLVLED9AJ192448; 1GKLVLED9AJ119712; 1GKLVLED9AJ151866 | 1GKLVLED9AJ151656

1GKLVLED9AJ136445 | 1GKLVLED9AJ181854 | 1GKLVLED9AJ157957 | 1GKLVLED9AJ189808 | 1GKLVLED9AJ120729 | 1GKLVLED9AJ104224 | 1GKLVLED9AJ148269; 1GKLVLED9AJ146098; 1GKLVLED9AJ159174 | 1GKLVLED9AJ160079 | 1GKLVLED9AJ131343; 1GKLVLED9AJ112758 | 1GKLVLED9AJ157151 | 1GKLVLED9AJ176721; 1GKLVLED9AJ147977 | 1GKLVLED9AJ192840 | 1GKLVLED9AJ180459 | 1GKLVLED9AJ184494; 1GKLVLED9AJ136378; 1GKLVLED9AJ132203; 1GKLVLED9AJ157456 | 1GKLVLED9AJ107429

1GKLVLED9AJ171681 | 1GKLVLED9AJ165525; 1GKLVLED9AJ138857 | 1GKLVLED9AJ110704; 1GKLVLED9AJ133447 | 1GKLVLED9AJ158302 | 1GKLVLED9AJ143069

1GKLVLED9AJ165153; 1GKLVLED9AJ144867; 1GKLVLED9AJ185676 | 1GKLVLED9AJ131827; 1GKLVLED9AJ190215 | 1GKLVLED9AJ146893; 1GKLVLED9AJ190604

1GKLVLED9AJ188285; 1GKLVLED9AJ145694 | 1GKLVLED9AJ167405 | 1GKLVLED9AJ156923 | 1GKLVLED9AJ115921; 1GKLVLED9AJ145730 | 1GKLVLED9AJ133996 | 1GKLVLED9AJ189551 | 1GKLVLED9AJ186570; 1GKLVLED9AJ172734 | 1GKLVLED9AJ161734; 1GKLVLED9AJ148854 | 1GKLVLED9AJ162897; 1GKLVLED9AJ101730 | 1GKLVLED9AJ151043; 1GKLVLED9AJ157036 | 1GKLVLED9AJ104465; 1GKLVLED9AJ126899; 1GKLVLED9AJ194751; 1GKLVLED9AJ100738 | 1GKLVLED9AJ110699 | 1GKLVLED9AJ118091; 1GKLVLED9AJ198413 | 1GKLVLED9AJ146991; 1GKLVLED9AJ199741; 1GKLVLED9AJ174967 | 1GKLVLED9AJ133917; 1GKLVLED9AJ148403 | 1GKLVLED9AJ114056; 1GKLVLED9AJ169655 | 1GKLVLED9AJ194457

1GKLVLED9AJ198959; 1GKLVLED9AJ126529; 1GKLVLED9AJ137353 | 1GKLVLED9AJ197875; 1GKLVLED9AJ135389; 1GKLVLED9AJ145727 | 1GKLVLED9AJ105311 | 1GKLVLED9AJ120066 | 1GKLVLED9AJ193616 | 1GKLVLED9AJ100822 | 1GKLVLED9AJ155786 | 1GKLVLED9AJ195897 | 1GKLVLED9AJ192353 | 1GKLVLED9AJ198928 | 1GKLVLED9AJ116504 | 1GKLVLED9AJ156162; 1GKLVLED9AJ133433 | 1GKLVLED9AJ178209; 1GKLVLED9AJ144447 | 1GKLVLED9AJ163662 | 1GKLVLED9AJ179697 | 1GKLVLED9AJ145405; 1GKLVLED9AJ105695 | 1GKLVLED9AJ116194; 1GKLVLED9AJ169364 | 1GKLVLED9AJ162947; 1GKLVLED9AJ106345; 1GKLVLED9AJ120570; 1GKLVLED9AJ193857 | 1GKLVLED9AJ145307 | 1GKLVLED9AJ184608 | 1GKLVLED9AJ171454

1GKLVLED9AJ197603; 1GKLVLED9AJ149633 | 1GKLVLED9AJ168568 | 1GKLVLED9AJ138597

1GKLVLED9AJ155643 | 1GKLVLED9AJ187217

1GKLVLED9AJ152211 | 1GKLVLED9AJ139331; 1GKLVLED9AJ189145 | 1GKLVLED9AJ185872 | 1GKLVLED9AJ149311; 1GKLVLED9AJ142682 | 1GKLVLED9AJ146389 | 1GKLVLED9AJ180204 | 1GKLVLED9AJ119273; 1GKLVLED9AJ192384 | 1GKLVLED9AJ124294 | 1GKLVLED9AJ195107; 1GKLVLED9AJ195740; 1GKLVLED9AJ111173 | 1GKLVLED9AJ108306 | 1GKLVLED9AJ153861; 1GKLVLED9AJ133206; 1GKLVLED9AJ163144 | 1GKLVLED9AJ170997 | 1GKLVLED9AJ115725 | 1GKLVLED9AJ116535 | 1GKLVLED9AJ101923 | 1GKLVLED9AJ165184 | 1GKLVLED9AJ107950 | 1GKLVLED9AJ108211 | 1GKLVLED9AJ181420 | 1GKLVLED9AJ179361 | 1GKLVLED9AJ130936 | 1GKLVLED9AJ194264; 1GKLVLED9AJ196757 | 1GKLVLED9AJ198637 | 1GKLVLED9AJ169302 | 1GKLVLED9AJ101534 | 1GKLVLED9AJ142813 | 1GKLVLED9AJ142889 | 1GKLVLED9AJ163838; 1GKLVLED9AJ105843 | 1GKLVLED9AJ195236; 1GKLVLED9AJ122710; 1GKLVLED9AJ192725 | 1GKLVLED9AJ118785 | 1GKLVLED9AJ105731 | 1GKLVLED9AJ181353 | 1GKLVLED9AJ103557 | 1GKLVLED9AJ149292 | 1GKLVLED9AJ189128; 1GKLVLED9AJ175018 | 1GKLVLED9AJ159112; 1GKLVLED9AJ197164 | 1GKLVLED9AJ138390 | 1GKLVLED9AJ153505 | 1GKLVLED9AJ188092 | 1GKLVLED9AJ167436 | 1GKLVLED9AJ152418 | 1GKLVLED9AJ166576; 1GKLVLED9AJ168036; 1GKLVLED9AJ122304 | 1GKLVLED9AJ111495; 1GKLVLED9AJ126014 | 1GKLVLED9AJ176931; 1GKLVLED9AJ137871 | 1GKLVLED9AJ172264 | 1GKLVLED9AJ169994; 1GKLVLED9AJ106541 | 1GKLVLED9AJ164150; 1GKLVLED9AJ198346; 1GKLVLED9AJ115952 | 1GKLVLED9AJ143136 | 1GKLVLED9AJ193597 | 1GKLVLED9AJ115594 | 1GKLVLED9AJ177206; 1GKLVLED9AJ143234 | 1GKLVLED9AJ129785 | 1GKLVLED9AJ196872 | 1GKLVLED9AJ122741; 1GKLVLED9AJ180915; 1GKLVLED9AJ108743 | 1GKLVLED9AJ127356; 1GKLVLED9AJ196239; 1GKLVLED9AJ145453 | 1GKLVLED9AJ168750; 1GKLVLED9AJ151706; 1GKLVLED9AJ103784; 1GKLVLED9AJ103171; 1GKLVLED9AJ132489 | 1GKLVLED9AJ198900 | 1GKLVLED9AJ144237 | 1GKLVLED9AJ178419; 1GKLVLED9AJ113263 | 1GKLVLED9AJ161555 | 1GKLVLED9AJ151544

1GKLVLED9AJ131682 | 1GKLVLED9AJ128491 | 1GKLVLED9AJ126501; 1GKLVLED9AJ143041 | 1GKLVLED9AJ192515; 1GKLVLED9AJ173074 | 1GKLVLED9AJ142732; 1GKLVLED9AJ142519 | 1GKLVLED9AJ183877; 1GKLVLED9AJ113795

1GKLVLED9AJ144464

1GKLVLED9AJ196435; 1GKLVLED9AJ190554 | 1GKLVLED9AJ183815; 1GKLVLED9AJ150362; 1GKLVLED9AJ141712 | 1GKLVLED9AJ150541; 1GKLVLED9AJ142035; 1GKLVLED9AJ122058 | 1GKLVLED9AJ102537 | 1GKLVLED9AJ163919 | 1GKLVLED9AJ164939 | 1GKLVLED9AJ184558

1GKLVLED9AJ108550 | 1GKLVLED9AJ177013; 1GKLVLED9AJ123579 | 1GKLVLED9AJ100612 | 1GKLVLED9AJ143167; 1GKLVLED9AJ102750 | 1GKLVLED9AJ194863 | 1GKLVLED9AJ190957 | 1GKLVLED9AJ180042 | 1GKLVLED9AJ123291; 1GKLVLED9AJ154198; 1GKLVLED9AJ174564; 1GKLVLED9AJ156341; 1GKLVLED9AJ101713 | 1GKLVLED9AJ105664 | 1GKLVLED9AJ159367; 1GKLVLED9AJ124229 | 1GKLVLED9AJ171745 | 1GKLVLED9AJ100786 | 1GKLVLED9AJ113389 | 1GKLVLED9AJ147526; 1GKLVLED9AJ126966 | 1GKLVLED9AJ197701 | 1GKLVLED9AJ110119 | 1GKLVLED9AJ138454 | 1GKLVLED9AJ187413; 1GKLVLED9AJ157778; 1GKLVLED9AJ108158

1GKLVLED9AJ184706 | 1GKLVLED9AJ131584 | 1GKLVLED9AJ105602 | 1GKLVLED9AJ157084 | 1GKLVLED9AJ124585; 1GKLVLED9AJ181725; 1GKLVLED9AJ126434; 1GKLVLED9AJ114283; 1GKLVLED9AJ186004 | 1GKLVLED9AJ173835 | 1GKLVLED9AJ165640 | 1GKLVLED9AJ165590; 1GKLVLED9AJ172622 | 1GKLVLED9AJ133254 | 1GKLVLED9AJ135201; 1GKLVLED9AJ139541 | 1GKLVLED9AJ151558 | 1GKLVLED9AJ125784 | 1GKLVLED9AJ135859 | 1GKLVLED9AJ170711; 1GKLVLED9AJ162012; 1GKLVLED9AJ119967 | 1GKLVLED9AJ196600 | 1GKLVLED9AJ177836

1GKLVLED9AJ162754 | 1GKLVLED9AJ116308 | 1GKLVLED9AJ199058

1GKLVLED9AJ186729; 1GKLVLED9AJ171194; 1GKLVLED9AJ160857; 1GKLVLED9AJ166299 | 1GKLVLED9AJ117037 | 1GKLVLED9AJ140303; 1GKLVLED9AJ152354; 1GKLVLED9AJ142147; 1GKLVLED9AJ115675; 1GKLVLED9AJ111075; 1GKLVLED9AJ153178 | 1GKLVLED9AJ119872 | 1GKLVLED9AJ120245 | 1GKLVLED9AJ143718 | 1GKLVLED9AJ125557; 1GKLVLED9AJ136123 | 1GKLVLED9AJ188545 | 1GKLVLED9AJ172524; 1GKLVLED9AJ113988 | 1GKLVLED9AJ197228; 1GKLVLED9AJ133013 | 1GKLVLED9AJ144772 | 1GKLVLED9AJ151818 | 1GKLVLED9AJ107074; 1GKLVLED9AJ191039 | 1GKLVLED9AJ177609 | 1GKLVLED9AJ131908; 1GKLVLED9AJ191977 | 1GKLVLED9AJ171034; 1GKLVLED9AJ109049 | 1GKLVLED9AJ139734; 1GKLVLED9AJ184656 | 1GKLVLED9AJ146408 | 1GKLVLED9AJ194619 | 1GKLVLED9AJ111805 | 1GKLVLED9AJ142388 | 1GKLVLED9AJ158249 | 1GKLVLED9AJ160163; 1GKLVLED9AJ110976 | 1GKLVLED9AJ137918; 1GKLVLED9AJ148773 | 1GKLVLED9AJ118690 | 1GKLVLED9AJ145629

1GKLVLED9AJ199898 | 1GKLVLED9AJ156324 | 1GKLVLED9AJ138969; 1GKLVLED9AJ165458; 1GKLVLED9AJ175083; 1GKLVLED9AJ165847 | 1GKLVLED9AJ144092 | 1GKLVLED9AJ100254 | 1GKLVLED9AJ199559 | 1GKLVLED9AJ195849; 1GKLVLED9AJ101081 | 1GKLVLED9AJ168747; 1GKLVLED9AJ194281 | 1GKLVLED9AJ107852 | 1GKLVLED9AJ122576 | 1GKLVLED9AJ122786 | 1GKLVLED9AJ148174; 1GKLVLED9AJ193972 | 1GKLVLED9AJ144075 | 1GKLVLED9AJ186312 | 1GKLVLED9AJ154606; 1GKLVLED9AJ106409 | 1GKLVLED9AJ129365

1GKLVLED9AJ151057 | 1GKLVLED9AJ139054 | 1GKLVLED9AJ194524; 1GKLVLED9AJ179974 | 1GKLVLED9AJ144223 | 1GKLVLED9AJ178677 | 1GKLVLED9AJ164780; 1GKLVLED9AJ105440 | 1GKLVLED9AJ153889 | 1GKLVLED9AJ103915 | 1GKLVLED9AJ137837

1GKLVLED9AJ135487; 1GKLVLED9AJ150376 | 1GKLVLED9AJ173673; 1GKLVLED9AJ100349 | 1GKLVLED9AJ104823; 1GKLVLED9AJ137207 | 1GKLVLED9AJ113604 | 1GKLVLED9AJ109083 | 1GKLVLED9AJ153925; 1GKLVLED9AJ149728 | 1GKLVLED9AJ198671; 1GKLVLED9AJ112064 | 1GKLVLED9AJ144433; 1GKLVLED9AJ153942 | 1GKLVLED9AJ108824

1GKLVLED9AJ132167 | 1GKLVLED9AJ100903 | 1GKLVLED9AJ169686 | 1GKLVLED9AJ197441 | 1GKLVLED9AJ138406 | 1GKLVLED9AJ135473 | 1GKLVLED9AJ198055 | 1GKLVLED9AJ197892 | 1GKLVLED9AJ171907 | 1GKLVLED9AJ131052; 1GKLVLED9AJ123789 | 1GKLVLED9AJ198864 | 1GKLVLED9AJ114560 | 1GKLVLED9AJ185192; 1GKLVLED9AJ107964; 1GKLVLED9AJ103932; 1GKLVLED9AJ107334 | 1GKLVLED9AJ141421 | 1GKLVLED9AJ154170 | 1GKLVLED9AJ164763 | 1GKLVLED9AJ120309 | 1GKLVLED9AJ121850

1GKLVLED9AJ192935; 1GKLVLED9AJ127292; 1GKLVLED9AJ188609

1GKLVLED9AJ136283; 1GKLVLED9AJ198668 | 1GKLVLED9AJ143850 | 1GKLVLED9AJ115918; 1GKLVLED9AJ113909 | 1GKLVLED9AJ138793; 1GKLVLED9AJ175441; 1GKLVLED9AJ175620; 1GKLVLED9AJ167548 | 1GKLVLED9AJ138986 | 1GKLVLED9AJ171342 | 1GKLVLED9AJ127986 | 1GKLVLED9AJ179537; 1GKLVLED9AJ171051 | 1GKLVLED9AJ190179; 1GKLVLED9AJ151222 | 1GKLVLED9AJ163578 | 1GKLVLED9AJ179859 | 1GKLVLED9AJ189744 | 1GKLVLED9AJ119578; 1GKLVLED9AJ162558

1GKLVLED9AJ134064 | 1GKLVLED9AJ188965; 1GKLVLED9AJ162446 | 1GKLVLED9AJ153715; 1GKLVLED9AJ138292 | 1GKLVLED9AJ121492 | 1GKLVLED9AJ126921; 1GKLVLED9AJ102943; 1GKLVLED9AJ184950 | 1GKLVLED9AJ178792; 1GKLVLED9AJ162432 | 1GKLVLED9AJ152628 | 1GKLVLED9AJ170918 | 1GKLVLED9AJ174094

1GKLVLED9AJ175259 | 1GKLVLED9AJ151625 | 1GKLVLED9AJ114011; 1GKLVLED9AJ113201 | 1GKLVLED9AJ131987; 1GKLVLED9AJ165198; 1GKLVLED9AJ183653; 1GKLVLED9AJ184530; 1GKLVLED9AJ131066; 1GKLVLED9AJ170904 | 1GKLVLED9AJ103607; 1GKLVLED9AJ185726; 1GKLVLED9AJ101551 | 1GKLVLED9AJ140995; 1GKLVLED9AJ153262 | 1GKLVLED9AJ120388 | 1GKLVLED9AJ177805 | 1GKLVLED9AJ165072; 1GKLVLED9AJ160289; 1GKLVLED9AJ130161; 1GKLVLED9AJ145887 | 1GKLVLED9AJ139068; 1GKLVLED9AJ100660 | 1GKLVLED9AJ128409 | 1GKLVLED9AJ114249 | 1GKLVLED9AJ123758; 1GKLVLED9AJ160888 | 1GKLVLED9AJ183751; 1GKLVLED9AJ166304 | 1GKLVLED9AJ133562 | 1GKLVLED9AJ166349 | 1GKLVLED9AJ187637 | 1GKLVLED9AJ151799 | 1GKLVLED9AJ121606 | 1GKLVLED9AJ182633 | 1GKLVLED9AJ108239; 1GKLVLED9AJ166271 | 1GKLVLED9AJ162639; 1GKLVLED9AJ135134; 1GKLVLED9AJ104515 | 1GKLVLED9AJ194815 | 1GKLVLED9AJ128779

1GKLVLED9AJ117894; 1GKLVLED9AJ138339 | 1GKLVLED9AJ140401 | 1GKLVLED9AJ131018 | 1GKLVLED9AJ126238 | 1GKLVLED9AJ118284; 1GKLVLED9AJ166156 | 1GKLVLED9AJ185743 | 1GKLVLED9AJ166660 | 1GKLVLED9AJ158364; 1GKLVLED9AJ127602; 1GKLVLED9AJ145744 | 1GKLVLED9AJ175374 | 1GKLVLED9AJ110296 | 1GKLVLED9AJ178856; 1GKLVLED9AJ142214

1GKLVLED9AJ111187 | 1GKLVLED9AJ186584; 1GKLVLED9AJ166917 | 1GKLVLED9AJ197262; 1GKLVLED9AJ163967; 1GKLVLED9AJ126997 | 1GKLVLED9AJ155223 | 1GKLVLED9AJ103414 | 1GKLVLED9AJ106006 | 1GKLVLED9AJ111156; 1GKLVLED9AJ163905; 1GKLVLED9AJ103610; 1GKLVLED9AJ154850; 1GKLVLED9AJ131469; 1GKLVLED9AJ143525 | 1GKLVLED9AJ152080; 1GKLVLED9AJ123629; 1GKLVLED9AJ179067; 1GKLVLED9AJ198086 | 1GKLVLED9AJ192367 | 1GKLVLED9AJ188819; 1GKLVLED9AJ190585 | 1GKLVLED9AJ194488 | 1GKLVLED9AJ167503 | 1GKLVLED9AJ103123 | 1GKLVLED9AJ115773; 1GKLVLED9AJ121346; 1GKLVLED9AJ184205; 1GKLVLED9AJ194278 | 1GKLVLED9AJ149034 | 1GKLVLED9AJ102179 | 1GKLVLED9AJ159076 | 1GKLVLED9AJ133240 | 1GKLVLED9AJ166450; 1GKLVLED9AJ197326; 1GKLVLED9AJ110198 | 1GKLVLED9AJ199108 | 1GKLVLED9AJ101615

1GKLVLED9AJ186276; 1GKLVLED9AJ117491 | 1GKLVLED9AJ164648; 1GKLVLED9AJ180655; 1GKLVLED9AJ100836; 1GKLVLED9AJ128829 | 1GKLVLED9AJ166836; 1GKLVLED9AJ173253; 1GKLVLED9AJ127535 | 1GKLVLED9AJ110783 | 1GKLVLED9AJ117233; 1GKLVLED9AJ171499 | 1GKLVLED9AJ179196 | 1GKLVLED9AJ158381; 1GKLVLED9AJ139815 | 1GKLVLED9AJ165816

1GKLVLED9AJ108208; 1GKLVLED9AJ105597; 1GKLVLED9AJ192482; 1GKLVLED9AJ155299; 1GKLVLED9AJ129804

1GKLVLED9AJ197620 | 1GKLVLED9AJ131777 | 1GKLVLED9AJ109181 | 1GKLVLED9AJ123730; 1GKLVLED9AJ146764 | 1GKLVLED9AJ196807; 1GKLVLED9AJ107186; 1GKLVLED9AJ121959 | 1GKLVLED9AJ106510; 1GKLVLED9AJ169333 | 1GKLVLED9AJ138132 | 1GKLVLED9AJ140799 | 1GKLVLED9AJ121329; 1GKLVLED9AJ160227 | 1GKLVLED9AJ159479; 1GKLVLED9AJ130113; 1GKLVLED9AJ157070; 1GKLVLED9AJ183801 | 1GKLVLED9AJ151852 | 1GKLVLED9AJ114591; 1GKLVLED9AJ118107

1GKLVLED9AJ163953 | 1GKLVLED9AJ135425 | 1GKLVLED9AJ195284 | 1GKLVLED9AJ179568 | 1GKLVLED9AJ125428; 1GKLVLED9AJ161099 | 1GKLVLED9AJ126076 | 1GKLVLED9AJ111707; 1GKLVLED9AJ122996

1GKLVLED9AJ170496; 1GKLVLED9AJ179022; 1GKLVLED9AJ132587; 1GKLVLED9AJ171938 | 1GKLVLED9AJ101176 | 1GKLVLED9AJ114462; 1GKLVLED9AJ176234 | 1GKLVLED9AJ165685 | 1GKLVLED9AJ110489

1GKLVLED9AJ177917 | 1GKLVLED9AJ154895 | 1GKLVLED9AJ122707 | 1GKLVLED9AJ173303 | 1GKLVLED9AJ174774 | 1GKLVLED9AJ152757 | 1GKLVLED9AJ199061; 1GKLVLED9AJ152497; 1GKLVLED9AJ151012; 1GKLVLED9AJ145601 | 1GKLVLED9AJ149051 | 1GKLVLED9AJ115868; 1GKLVLED9AJ170059 | 1GKLVLED9AJ108189 | 1GKLVLED9AJ128913

1GKLVLED9AJ169574 | 1GKLVLED9AJ141497 | 1GKLVLED9AJ164276 | 1GKLVLED9AJ173480; 1GKLVLED9AJ102425 | 1GKLVLED9AJ129317; 1GKLVLED9AJ195852 | 1GKLVLED9AJ101758

1GKLVLED9AJ123016 | 1GKLVLED9AJ112002 | 1GKLVLED9AJ160745; 1GKLVLED9AJ153973 | 1GKLVLED9AJ128068 | 1GKLVLED9AJ197066 | 1GKLVLED9AJ126644; 1GKLVLED9AJ140933 | 1GKLVLED9AJ154136 | 1GKLVLED9AJ146005 | 1GKLVLED9AJ133030;