1GKKRTKD1GJ3…

Gmc

Acadia

1GKKRTKD1GJ321781 | 1GKKRTKD1GJ312188 | 1GKKRTKD1GJ337530; 1GKKRTKD1GJ317780; 1GKKRTKD1GJ303331 | 1GKKRTKD1GJ390745; 1GKKRTKD1GJ318492; 1GKKRTKD1GJ343537 | 1GKKRTKD1GJ389644 | 1GKKRTKD1GJ333185 | 1GKKRTKD1GJ370463 | 1GKKRTKD1GJ335437 | 1GKKRTKD1GJ399848; 1GKKRTKD1GJ342436

1GKKRTKD1GJ360161 | 1GKKRTKD1GJ311302; 1GKKRTKD1GJ369460 | 1GKKRTKD1GJ337687 | 1GKKRTKD1GJ374075; 1GKKRTKD1GJ317858; 1GKKRTKD1GJ346471 | 1GKKRTKD1GJ339021 | 1GKKRTKD1GJ392642 | 1GKKRTKD1GJ325717 | 1GKKRTKD1GJ345742; 1GKKRTKD1GJ308867 | 1GKKRTKD1GJ352321 | 1GKKRTKD1GJ346597 | 1GKKRTKD1GJ393824; 1GKKRTKD1GJ332988 | 1GKKRTKD1GJ335843 | 1GKKRTKD1GJ359592; 1GKKRTKD1GJ303393

1GKKRTKD1GJ336314; 1GKKRTKD1GJ358216; 1GKKRTKD1GJ318881; 1GKKRTKD1GJ343361 | 1GKKRTKD1GJ363349; 1GKKRTKD1GJ343375 | 1GKKRTKD1GJ373542 | 1GKKRTKD1GJ342971 | 1GKKRTKD1GJ380426 | 1GKKRTKD1GJ362069 | 1GKKRTKD1GJ333378 | 1GKKRTKD1GJ309940

1GKKRTKD1GJ368339 | 1GKKRTKD1GJ320601 | 1GKKRTKD1GJ386405

1GKKRTKD1GJ347930 | 1GKKRTKD1GJ320906; 1GKKRTKD1GJ337527; 1GKKRTKD1GJ377588 | 1GKKRTKD1GJ308495; 1GKKRTKD1GJ355641 | 1GKKRTKD1GJ307685 | 1GKKRTKD1GJ361729 | 1GKKRTKD1GJ396593; 1GKKRTKD1GJ398036 | 1GKKRTKD1GJ313048 | 1GKKRTKD1GJ382595; 1GKKRTKD1GJ307993 | 1GKKRTKD1GJ373122 | 1GKKRTKD1GJ306889; 1GKKRTKD1GJ390664

1GKKRTKD1GJ334529; 1GKKRTKD1GJ386310 | 1GKKRTKD1GJ310425; 1GKKRTKD1GJ338631

1GKKRTKD1GJ341870; 1GKKRTKD1GJ376778; 1GKKRTKD1GJ377378

1GKKRTKD1GJ373654 | 1GKKRTKD1GJ343554 | 1GKKRTKD1GJ304351 | 1GKKRTKD1GJ362623 | 1GKKRTKD1GJ322221 | 1GKKRTKD1GJ383438 | 1GKKRTKD1GJ338760 | 1GKKRTKD1GJ357373 | 1GKKRTKD1GJ309954; 1GKKRTKD1GJ361259; 1GKKRTKD1GJ368728 | 1GKKRTKD1GJ394455 | 1GKKRTKD1GJ370477; 1GKKRTKD1GJ371113 | 1GKKRTKD1GJ344381; 1GKKRTKD1GJ395489 | 1GKKRTKD1GJ397971; 1GKKRTKD1GJ391796 | 1GKKRTKD1GJ398425 | 1GKKRTKD1GJ308268; 1GKKRTKD1GJ329010 | 1GKKRTKD1GJ318993 | 1GKKRTKD1GJ358314

1GKKRTKD1GJ346874 | 1GKKRTKD1GJ339133 | 1GKKRTKD1GJ393158; 1GKKRTKD1GJ319643 | 1GKKRTKD1GJ331498 | 1GKKRTKD1GJ388154; 1GKKRTKD1GJ374755 | 1GKKRTKD1GJ377185; 1GKKRTKD1GJ396738; 1GKKRTKD1GJ374836 | 1GKKRTKD1GJ346096 | 1GKKRTKD1GJ359589 | 1GKKRTKD1GJ368664 | 1GKKRTKD1GJ379339 | 1GKKRTKD1GJ362895 | 1GKKRTKD1GJ365005 | 1GKKRTKD1GJ354876; 1GKKRTKD1GJ357941; 1GKKRTKD1GJ341884; 1GKKRTKD1GJ332201

1GKKRTKD1GJ343098; 1GKKRTKD1GJ335762; 1GKKRTKD1GJ384363 | 1GKKRTKD1GJ321800 | 1GKKRTKD1GJ388719; 1GKKRTKD1GJ353629; 1GKKRTKD1GJ397145 | 1GKKRTKD1GJ328682 | 1GKKRTKD1GJ346499 | 1GKKRTKD1GJ387568 | 1GKKRTKD1GJ362962 | 1GKKRTKD1GJ371712; 1GKKRTKD1GJ373668; 1GKKRTKD1GJ361908; 1GKKRTKD1GJ331212 | 1GKKRTKD1GJ306519; 1GKKRTKD1GJ335244 | 1GKKRTKD1GJ305290; 1GKKRTKD1GJ339973 | 1GKKRTKD1GJ334904 | 1GKKRTKD1GJ322378; 1GKKRTKD1GJ377848

1GKKRTKD1GJ305984 | 1GKKRTKD1GJ361004

1GKKRTKD1GJ330075 | 1GKKRTKD1GJ355316 | 1GKKRTKD1GJ312966; 1GKKRTKD1GJ316645

1GKKRTKD1GJ374447; 1GKKRTKD1GJ334126 | 1GKKRTKD1GJ324583 | 1GKKRTKD1GJ330979 | 1GKKRTKD1GJ331419 | 1GKKRTKD1GJ310778 | 1GKKRTKD1GJ307394

1GKKRTKD1GJ361567 | 1GKKRTKD1GJ397419 | 1GKKRTKD1GJ308013 | 1GKKRTKD1GJ360158 | 1GKKRTKD1GJ327466; 1GKKRTKD1GJ380393 | 1GKKRTKD1GJ335308; 1GKKRTKD1GJ382368 | 1GKKRTKD1GJ385092 | 1GKKRTKD1GJ355655 | 1GKKRTKD1GJ318816 | 1GKKRTKD1GJ343151

1GKKRTKD1GJ379437 | 1GKKRTKD1GJ394732 | 1GKKRTKD1GJ387389; 1GKKRTKD1GJ344199

1GKKRTKD1GJ340511 | 1GKKRTKD1GJ317925 | 1GKKRTKD1GJ343957

1GKKRTKD1GJ300056; 1GKKRTKD1GJ370334 | 1GKKRTKD1GJ329881; 1GKKRTKD1GJ323109; 1GKKRTKD1GJ347295 | 1GKKRTKD1GJ370530 | 1GKKRTKD1GJ334868 | 1GKKRTKD1GJ396464 | 1GKKRTKD1GJ305970; 1GKKRTKD1GJ303250 | 1GKKRTKD1GJ385366 | 1GKKRTKD1GJ338001

1GKKRTKD1GJ302681 | 1GKKRTKD1GJ399350; 1GKKRTKD1GJ345773 | 1GKKRTKD1GJ311641; 1GKKRTKD1GJ398912 | 1GKKRTKD1GJ395251 | 1GKKRTKD1GJ348267; 1GKKRTKD1GJ308545 | 1GKKRTKD1GJ302745

1GKKRTKD1GJ358829 | 1GKKRTKD1GJ314331 | 1GKKRTKD1GJ376828; 1GKKRTKD1GJ399266 | 1GKKRTKD1GJ356546; 1GKKRTKD1GJ360127 | 1GKKRTKD1GJ374979 | 1GKKRTKD1GJ352089 | 1GKKRTKD1GJ347345 | 1GKKRTKD1GJ301417 | 1GKKRTKD1GJ347006 | 1GKKRTKD1GJ359494 | 1GKKRTKD1GJ326530 | 1GKKRTKD1GJ393600

1GKKRTKD1GJ354960 | 1GKKRTKD1GJ338676 | 1GKKRTKD1GJ327645 | 1GKKRTKD1GJ370527; 1GKKRTKD1GJ364758 | 1GKKRTKD1GJ358927 | 1GKKRTKD1GJ395654 | 1GKKRTKD1GJ363948 | 1GKKRTKD1GJ309002; 1GKKRTKD1GJ335552; 1GKKRTKD1GJ374822; 1GKKRTKD1GJ309193 | 1GKKRTKD1GJ384136 | 1GKKRTKD1GJ367515; 1GKKRTKD1GJ397856; 1GKKRTKD1GJ361116 | 1GKKRTKD1GJ321019; 1GKKRTKD1GJ391393

1GKKRTKD1GJ336104 | 1GKKRTKD1GJ393242 | 1GKKRTKD1GJ372780 | 1GKKRTKD1GJ364808; 1GKKRTKD1GJ392141; 1GKKRTKD1GJ308920; 1GKKRTKD1GJ302759

1GKKRTKD1GJ327662 | 1GKKRTKD1GJ360175 | 1GKKRTKD1GJ313163; 1GKKRTKD1GJ321179

1GKKRTKD1GJ336300 | 1GKKRTKD1GJ367210 | 1GKKRTKD1GJ333879 | 1GKKRTKD1GJ339990 | 1GKKRTKD1GJ387263; 1GKKRTKD1GJ372729; 1GKKRTKD1GJ325247; 1GKKRTKD1GJ362007 | 1GKKRTKD1GJ391152 | 1GKKRTKD1GJ344350 | 1GKKRTKD1GJ330903 | 1GKKRTKD1GJ336099 | 1GKKRTKD1GJ324518; 1GKKRTKD1GJ338368 | 1GKKRTKD1GJ393371; 1GKKRTKD1GJ363254; 1GKKRTKD1GJ355123; 1GKKRTKD1GJ351220; 1GKKRTKD1GJ372035 | 1GKKRTKD1GJ359415; 1GKKRTKD1GJ389594 | 1GKKRTKD1GJ383195 | 1GKKRTKD1GJ332330 | 1GKKRTKD1GJ320341; 1GKKRTKD1GJ353761; 1GKKRTKD1GJ373976 | 1GKKRTKD1GJ314426; 1GKKRTKD1GJ329282 | 1GKKRTKD1GJ378028 | 1GKKRTKD1GJ349239; 1GKKRTKD1GJ332442; 1GKKRTKD1GJ362900 | 1GKKRTKD1GJ304866 | 1GKKRTKD1GJ315415 | 1GKKRTKD1GJ320761 | 1GKKRTKD1GJ360225 | 1GKKRTKD1GJ326737 | 1GKKRTKD1GJ351282 | 1GKKRTKD1GJ383486 | 1GKKRTKD1GJ380605 | 1GKKRTKD1GJ324499 | 1GKKRTKD1GJ372519 | 1GKKRTKD1GJ358765 | 1GKKRTKD1GJ350147 | 1GKKRTKD1GJ385304 | 1GKKRTKD1GJ366302 | 1GKKRTKD1GJ354974; 1GKKRTKD1GJ326480; 1GKKRTKD1GJ361665; 1GKKRTKD1GJ337656; 1GKKRTKD1GJ354909; 1GKKRTKD1GJ340475; 1GKKRTKD1GJ373900; 1GKKRTKD1GJ374951 | 1GKKRTKD1GJ305435; 1GKKRTKD1GJ389935 | 1GKKRTKD1GJ324020

1GKKRTKD1GJ321859; 1GKKRTKD1GJ335292 | 1GKKRTKD1GJ367126; 1GKKRTKD1GJ331095 | 1GKKRTKD1GJ368275; 1GKKRTKD1GJ356997; 1GKKRTKD1GJ323532 | 1GKKRTKD1GJ303278 | 1GKKRTKD1GJ319173 | 1GKKRTKD1GJ371869 | 1GKKRTKD1GJ385691

1GKKRTKD1GJ349337; 1GKKRTKD1GJ380992 | 1GKKRTKD1GJ323790 | 1GKKRTKD1GJ341724 | 1GKKRTKD1GJ344204; 1GKKRTKD1GJ329668; 1GKKRTKD1GJ375713 | 1GKKRTKD1GJ353646 | 1GKKRTKD1GJ302471 | 1GKKRTKD1GJ371628 | 1GKKRTKD1GJ393015 | 1GKKRTKD1GJ302535

1GKKRTKD1GJ376537

1GKKRTKD1GJ381916; 1GKKRTKD1GJ382824; 1GKKRTKD1GJ308884; 1GKKRTKD1GJ331064 | 1GKKRTKD1GJ303006; 1GKKRTKD1GJ373508; 1GKKRTKD1GJ380104 | 1GKKRTKD1GJ305886; 1GKKRTKD1GJ381219; 1GKKRTKD1GJ346969 | 1GKKRTKD1GJ380524; 1GKKRTKD1GJ370673 | 1GKKRTKD1GJ369426 | 1GKKRTKD1GJ377333; 1GKKRTKD1GJ317388 | 1GKKRTKD1GJ383553 | 1GKKRTKD1GJ321733 | 1GKKRTKD1GJ324664; 1GKKRTKD1GJ309467

1GKKRTKD1GJ344865 | 1GKKRTKD1GJ304110; 1GKKRTKD1GJ316239 | 1GKKRTKD1GJ345093 | 1GKKRTKD1GJ308917; 1GKKRTKD1GJ363738

1GKKRTKD1GJ375114; 1GKKRTKD1GJ361102; 1GKKRTKD1GJ360810 | 1GKKRTKD1GJ343473 | 1GKKRTKD1GJ367742 | 1GKKRTKD1GJ381592 | 1GKKRTKD1GJ350469 | 1GKKRTKD1GJ344848 | 1GKKRTKD1GJ317228 | 1GKKRTKD1GJ336605 | 1GKKRTKD1GJ362685 | 1GKKRTKD1GJ317164; 1GKKRTKD1GJ339813 | 1GKKRTKD1GJ335504 | 1GKKRTKD1GJ328472 | 1GKKRTKD1GJ343263; 1GKKRTKD1GJ350231; 1GKKRTKD1GJ308609 | 1GKKRTKD1GJ304401 | 1GKKRTKD1GJ310392 | 1GKKRTKD1GJ333767 | 1GKKRTKD1GJ301949 | 1GKKRTKD1GJ391930; 1GKKRTKD1GJ336586 | 1GKKRTKD1GJ352500 | 1GKKRTKD1GJ322543; 1GKKRTKD1GJ363657; 1GKKRTKD1GJ308318 | 1GKKRTKD1GJ398344 | 1GKKRTKD1GJ359317 | 1GKKRTKD1GJ308979 | 1GKKRTKD1GJ300266 | 1GKKRTKD1GJ378465 | 1GKKRTKD1GJ308397

1GKKRTKD1GJ392270 | 1GKKRTKD1GJ341464 | 1GKKRTKD1GJ325913 | 1GKKRTKD1GJ391443

1GKKRTKD1GJ382886 | 1GKKRTKD1GJ364064 | 1GKKRTKD1GJ310554; 1GKKRTKD1GJ388316; 1GKKRTKD1GJ341626; 1GKKRTKD1GJ319450; 1GKKRTKD1GJ371029; 1GKKRTKD1GJ323501

1GKKRTKD1GJ341321 | 1GKKRTKD1GJ386839 | 1GKKRTKD1GJ370110 | 1GKKRTKD1GJ306763; 1GKKRTKD1GJ358748 | 1GKKRTKD1GJ318783 | 1GKKRTKD1GJ317553; 1GKKRTKD1GJ339097 | 1GKKRTKD1GJ385500 | 1GKKRTKD1GJ311137 | 1GKKRTKD1GJ382029 | 1GKKRTKD1GJ344106 | 1GKKRTKD1GJ302390

1GKKRTKD1GJ397291; 1GKKRTKD1GJ370396 | 1GKKRTKD1GJ389269; 1GKKRTKD1GJ304334 | 1GKKRTKD1GJ342307 | 1GKKRTKD1GJ344235 | 1GKKRTKD1GJ337107 | 1GKKRTKD1GJ368504 | 1GKKRTKD1GJ364825 | 1GKKRTKD1GJ379826 | 1GKKRTKD1GJ321215; 1GKKRTKD1GJ353114 | 1GKKRTKD1GJ379342 | 1GKKRTKD1GJ374108; 1GKKRTKD1GJ331226 | 1GKKRTKD1GJ373167; 1GKKRTKD1GJ330609; 1GKKRTKD1GJ326897 | 1GKKRTKD1GJ388610 | 1GKKRTKD1GJ346101; 1GKKRTKD1GJ397596 | 1GKKRTKD1GJ354828 | 1GKKRTKD1GJ390079

1GKKRTKD1GJ305127 | 1GKKRTKD1GJ363352 | 1GKKRTKD1GJ351914; 1GKKRTKD1GJ372424 | 1GKKRTKD1GJ336880

1GKKRTKD1GJ345322 | 1GKKRTKD1GJ339343 | 1GKKRTKD1GJ305158 | 1GKKRTKD1GJ394570; 1GKKRTKD1GJ373895 | 1GKKRTKD1GJ364162 | 1GKKRTKD1GJ326978; 1GKKRTKD1GJ310327 | 1GKKRTKD1GJ374254 | 1GKKRTKD1GJ374898 | 1GKKRTKD1GJ352934 | 1GKKRTKD1GJ392477 | 1GKKRTKD1GJ379034 | 1GKKRTKD1GJ341612 | 1GKKRTKD1GJ327127 | 1GKKRTKD1GJ373749; 1GKKRTKD1GJ321487; 1GKKRTKD1GJ387683 | 1GKKRTKD1GJ323093; 1GKKRTKD1GJ316564 | 1GKKRTKD1GJ382340; 1GKKRTKD1GJ380913 | 1GKKRTKD1GJ340296 | 1GKKRTKD1GJ327757 | 1GKKRTKD1GJ391622; 1GKKRTKD1GJ344963; 1GKKRTKD1GJ314653 | 1GKKRTKD1GJ322381 | 1GKKRTKD1GJ376618 | 1GKKRTKD1GJ326317 | 1GKKRTKD1GJ358863; 1GKKRTKD1GJ308612 | 1GKKRTKD1GJ374870 | 1GKKRTKD1GJ379518 | 1GKKRTKD1GJ307198 | 1GKKRTKD1GJ324101; 1GKKRTKD1GJ374271; 1GKKRTKD1GJ308285; 1GKKRTKD1GJ342131 | 1GKKRTKD1GJ330707 | 1GKKRTKD1GJ348043; 1GKKRTKD1GJ328648; 1GKKRTKD1GJ392978; 1GKKRTKD1GJ335938 | 1GKKRTKD1GJ354540 | 1GKKRTKD1GJ385156 | 1GKKRTKD1GJ359009 | 1GKKRTKD1GJ339858; 1GKKRTKD1GJ344770 | 1GKKRTKD1GJ321148; 1GKKRTKD1GJ390177 | 1GKKRTKD1GJ345336 | 1GKKRTKD1GJ368969 | 1GKKRTKD1GJ308772 | 1GKKRTKD1GJ311770; 1GKKRTKD1GJ396500 | 1GKKRTKD1GJ325507 | 1GKKRTKD1GJ313647 | 1GKKRTKD1GJ354358; 1GKKRTKD1GJ314717; 1GKKRTKD1GJ328858 | 1GKKRTKD1GJ362105 | 1GKKRTKD1GJ326818; 1GKKRTKD1GJ314006 | 1GKKRTKD1GJ325412; 1GKKRTKD1GJ365764; 1GKKRTKD1GJ306536; 1GKKRTKD1GJ376022 | 1GKKRTKD1GJ338354; 1GKKRTKD1GJ321943 | 1GKKRTKD1GJ307105 | 1GKKRTKD1GJ368678 | 1GKKRTKD1GJ389806 | 1GKKRTKD1GJ372150 | 1GKKRTKD1GJ328505 | 1GKKRTKD1GJ365456; 1GKKRTKD1GJ344946; 1GKKRTKD1GJ316953 | 1GKKRTKD1GJ344932

1GKKRTKD1GJ311753; 1GKKRTKD1GJ378739

1GKKRTKD1GJ396304 | 1GKKRTKD1GJ306715 | 1GKKRTKD1GJ333087 | 1GKKRTKD1GJ327709 | 1GKKRTKD1GJ369393 | 1GKKRTKD1GJ335955; 1GKKRTKD1GJ332733 | 1GKKRTKD1GJ304463; 1GKKRTKD1GJ329086 | 1GKKRTKD1GJ321683; 1GKKRTKD1GJ338144; 1GKKRTKD1GJ389207 | 1GKKRTKD1GJ329539 | 1GKKRTKD1GJ300350 | 1GKKRTKD1GJ334613

1GKKRTKD1GJ366445 | 1GKKRTKD1GJ391670; 1GKKRTKD1GJ303877 | 1GKKRTKD1GJ338340; 1GKKRTKD1GJ371919 | 1GKKRTKD1GJ356496 | 1GKKRTKD1GJ360659 | 1GKKRTKD1GJ366672 | 1GKKRTKD1GJ310487; 1GKKRTKD1GJ335874 | 1GKKRTKD1GJ364419 | 1GKKRTKD1GJ396657 | 1GKKRTKD1GJ317598 | 1GKKRTKD1GJ301403; 1GKKRTKD1GJ356451; 1GKKRTKD1GJ309503 | 1GKKRTKD1GJ315785 | 1GKKRTKD1GJ374528 | 1GKKRTKD1GJ349905

1GKKRTKD1GJ333008 | 1GKKRTKD1GJ333901 | 1GKKRTKD1GJ317410 | 1GKKRTKD1GJ324907 | 1GKKRTKD1GJ381043 | 1GKKRTKD1GJ341867 | 1GKKRTKD1GJ392589 | 1GKKRTKD1GJ399283

1GKKRTKD1GJ399106

1GKKRTKD1GJ398277; 1GKKRTKD1GJ308139 | 1GKKRTKD1GJ339004; 1GKKRTKD1GJ317309 | 1GKKRTKD1GJ346566; 1GKKRTKD1GJ303989 | 1GKKRTKD1GJ338421 | 1GKKRTKD1GJ306441 | 1GKKRTKD1GJ350181

1GKKRTKD1GJ302972 | 1GKKRTKD1GJ348902; 1GKKRTKD1GJ370947; 1GKKRTKD1GJ384881 | 1GKKRTKD1GJ326771; 1GKKRTKD1GJ392446 | 1GKKRTKD1GJ318430 | 1GKKRTKD1GJ339309; 1GKKRTKD1GJ346678; 1GKKRTKD1GJ323286 | 1GKKRTKD1GJ331288 | 1GKKRTKD1GJ324535; 1GKKRTKD1GJ360662 | 1GKKRTKD1GJ333591

1GKKRTKD1GJ370740; 1GKKRTKD1GJ386551 | 1GKKRTKD1GJ352769; 1GKKRTKD1GJ307122 | 1GKKRTKD1GJ334921; 1GKKRTKD1GJ393418 | 1GKKRTKD1GJ380250; 1GKKRTKD1GJ319724; 1GKKRTKD1GJ313034 | 1GKKRTKD1GJ313597 | 1GKKRTKD1GJ383925 | 1GKKRTKD1GJ340802 | 1GKKRTKD1GJ384282; 1GKKRTKD1GJ336412 | 1GKKRTKD1GJ365988; 1GKKRTKD1GJ307136 | 1GKKRTKD1GJ328276 | 1GKKRTKD1GJ353842

1GKKRTKD1GJ335440

1GKKRTKD1GJ311297 | 1GKKRTKD1GJ301191 | 1GKKRTKD1GJ316127; 1GKKRTKD1GJ351492; 1GKKRTKD1GJ327094; 1GKKRTKD1GJ333574 | 1GKKRTKD1GJ391894 | 1GKKRTKD1GJ305838 | 1GKKRTKD1GJ320288; 1GKKRTKD1GJ332229; 1GKKRTKD1GJ320064 | 1GKKRTKD1GJ382757; 1GKKRTKD1GJ395301 | 1GKKRTKD1GJ392060; 1GKKRTKD1GJ386047; 1GKKRTKD1GJ356434 | 1GKKRTKD1GJ309081; 1GKKRTKD1GJ387845; 1GKKRTKD1GJ314152 | 1GKKRTKD1GJ385495 | 1GKKRTKD1GJ316399; 1GKKRTKD1GJ385352; 1GKKRTKD1GJ397968 | 1GKKRTKD1GJ339083; 1GKKRTKD1GJ308108 | 1GKKRTKD1GJ333140 | 1GKKRTKD1GJ300526 | 1GKKRTKD1GJ310506 | 1GKKRTKD1GJ330528 | 1GKKRTKD1GJ324485 | 1GKKRTKD1GJ336247 | 1GKKRTKD1GJ330125 | 1GKKRTKD1GJ355901

1GKKRTKD1GJ383360 | 1GKKRTKD1GJ325930; 1GKKRTKD1GJ307976; 1GKKRTKD1GJ357437 | 1GKKRTKD1GJ315530; 1GKKRTKD1GJ379485; 1GKKRTKD1GJ302017; 1GKKRTKD1GJ306004 | 1GKKRTKD1GJ370608; 1GKKRTKD1GJ351024; 1GKKRTKD1GJ375758 | 1GKKRTKD1GJ379132; 1GKKRTKD1GJ369975; 1GKKRTKD1GJ384086 | 1GKKRTKD1GJ329671; 1GKKRTKD1GJ397100

1GKKRTKD1GJ338788; 1GKKRTKD1GJ358653; 1GKKRTKD1GJ310019; 1GKKRTKD1GJ398716 | 1GKKRTKD1GJ397386 | 1GKKRTKD1GJ305502 | 1GKKRTKD1GJ330772 | 1GKKRTKD1GJ353243; 1GKKRTKD1GJ323076; 1GKKRTKD1GJ358409; 1GKKRTKD1GJ399493 | 1GKKRTKD1GJ334191; 1GKKRTKD1GJ329296 | 1GKKRTKD1GJ378725 | 1GKKRTKD1GJ307363 | 1GKKRTKD1GJ315687

1GKKRTKD1GJ310313

1GKKRTKD1GJ306925 | 1GKKRTKD1GJ371516 | 1GKKRTKD1GJ365926; 1GKKRTKD1GJ326690 | 1GKKRTKD1GJ319447 | 1GKKRTKD1GJ323160; 1GKKRTKD1GJ386114 | 1GKKRTKD1GJ397534 | 1GKKRTKD1GJ355025; 1GKKRTKD1GJ362587 | 1GKKRTKD1GJ381768 | 1GKKRTKD1GJ350844 | 1GKKRTKD1GJ335471; 1GKKRTKD1GJ326284 | 1GKKRTKD1GJ376862; 1GKKRTKD1GJ319478; 1GKKRTKD1GJ398165; 1GKKRTKD1GJ396724 | 1GKKRTKD1GJ398974 | 1GKKRTKD1GJ302292 | 1GKKRTKD1GJ373993 | 1GKKRTKD1GJ325829; 1GKKRTKD1GJ341318; 1GKKRTKD1GJ356868; 1GKKRTKD1GJ380331; 1GKKRTKD1GJ332537 | 1GKKRTKD1GJ370172 | 1GKKRTKD1GJ329752; 1GKKRTKD1GJ379910 | 1GKKRTKD1GJ337415 | 1GKKRTKD1GJ393063 | 1GKKRTKD1GJ373461 | 1GKKRTKD1GJ346163; 1GKKRTKD1GJ367594; 1GKKRTKD1GJ329766 | 1GKKRTKD1GJ359334; 1GKKRTKD1GJ382953; 1GKKRTKD1GJ331372 | 1GKKRTKD1GJ337009 | 1GKKRTKD1GJ381155; 1GKKRTKD1GJ356224 | 1GKKRTKD1GJ397811; 1GKKRTKD1GJ339360; 1GKKRTKD1GJ308643 | 1GKKRTKD1GJ361827; 1GKKRTKD1GJ324275 | 1GKKRTKD1GJ331727 | 1GKKRTKD1GJ302051; 1GKKRTKD1GJ329685 | 1GKKRTKD1GJ360497 | 1GKKRTKD1GJ368227; 1GKKRTKD1GJ342257 | 1GKKRTKD1GJ327970 | 1GKKRTKD1GJ313907 | 1GKKRTKD1GJ307816 | 1GKKRTKD1GJ305998; 1GKKRTKD1GJ360287; 1GKKRTKD1GJ356983; 1GKKRTKD1GJ349984 | 1GKKRTKD1GJ354747; 1GKKRTKD1GJ332781 | 1GKKRTKD1GJ324941 | 1GKKRTKD1GJ309274 | 1GKKRTKD1GJ324597; 1GKKRTKD1GJ349760 | 1GKKRTKD1GJ306049 | 1GKKRTKD1GJ387246; 1GKKRTKD1GJ341559 | 1GKKRTKD1GJ329699 | 1GKKRTKD1GJ345563

1GKKRTKD1GJ322123 | 1GKKRTKD1GJ343392

1GKKRTKD1GJ353453 | 1GKKRTKD1GJ341657; 1GKKRTKD1GJ386355 | 1GKKRTKD1GJ353324 | 1GKKRTKD1GJ344154 | 1GKKRTKD1GJ357101 | 1GKKRTKD1GJ300414; 1GKKRTKD1GJ361505 | 1GKKRTKD1GJ388798; 1GKKRTKD1GJ369264 | 1GKKRTKD1GJ341514 | 1GKKRTKD1GJ357874; 1GKKRTKD1GJ351055 | 1GKKRTKD1GJ300168

1GKKRTKD1GJ304222 | 1GKKRTKD1GJ337835; 1GKKRTKD1GJ330495; 1GKKRTKD1GJ316581 | 1GKKRTKD1GJ376599; 1GKKRTKD1GJ310960 | 1GKKRTKD1GJ346065; 1GKKRTKD1GJ383780 | 1GKKRTKD1GJ330559 | 1GKKRTKD1GJ338564 | 1GKKRTKD1GJ312191; 1GKKRTKD1GJ362914 | 1GKKRTKD1GJ325183 | 1GKKRTKD1GJ370186

1GKKRTKD1GJ396643; 1GKKRTKD1GJ313969 | 1GKKRTKD1GJ388882 | 1GKKRTKD1GJ356563 | 1GKKRTKD1GJ360421 | 1GKKRTKD1GJ339388; 1GKKRTKD1GJ361150 | 1GKKRTKD1GJ383567 | 1GKKRTKD1GJ307282; 1GKKRTKD1GJ356000; 1GKKRTKD1GJ322204 | 1GKKRTKD1GJ307900; 1GKKRTKD1GJ394584; 1GKKRTKD1GJ325510 | 1GKKRTKD1GJ356241; 1GKKRTKD1GJ327824 | 1GKKRTKD1GJ389093 | 1GKKRTKD1GJ325393 | 1GKKRTKD1GJ329427; 1GKKRTKD1GJ315768; 1GKKRTKD1GJ370270 | 1GKKRTKD1GJ330593

1GKKRTKD1GJ300610 | 1GKKRTKD1GJ399753 | 1GKKRTKD1GJ307797 | 1GKKRTKD1GJ359060 | 1GKKRTKD1GJ314507; 1GKKRTKD1GJ303197 | 1GKKRTKD1GJ371046 | 1GKKRTKD1GJ334272 | 1GKKRTKD1GJ339181; 1GKKRTKD1GJ334840; 1GKKRTKD1GJ359723; 1GKKRTKD1GJ359768

1GKKRTKD1GJ336328

1GKKRTKD1GJ353081 | 1GKKRTKD1GJ368566 | 1GKKRTKD1GJ307671 | 1GKKRTKD1GJ378031

1GKKRTKD1GJ362217 | 1GKKRTKD1GJ324289 | 1GKKRTKD1GJ363710 | 1GKKRTKD1GJ329816 | 1GKKRTKD1GJ336815; 1GKKRTKD1GJ378806; 1GKKRTKD1GJ391278 | 1GKKRTKD1GJ333221

1GKKRTKD1GJ320503 | 1GKKRTKD1GJ381401 | 1GKKRTKD1GJ309775 | 1GKKRTKD1GJ363626 | 1GKKRTKD1GJ325233 | 1GKKRTKD1GJ304740 | 1GKKRTKD1GJ367157 | 1GKKRTKD1GJ304981 | 1GKKRTKD1GJ313762 | 1GKKRTKD1GJ368101; 1GKKRTKD1GJ306035 | 1GKKRTKD1GJ372097 | 1GKKRTKD1GJ390891; 1GKKRTKD1GJ303345 | 1GKKRTKD1GJ358944 | 1GKKRTKD1GJ393953 | 1GKKRTKD1GJ328083 | 1GKKRTKD1GJ340329 | 1GKKRTKD1GJ353470

1GKKRTKD1GJ380717; 1GKKRTKD1GJ348964; 1GKKRTKD1GJ389787 | 1GKKRTKD1GJ385531 | 1GKKRTKD1GJ371838 | 1GKKRTKD1GJ397890 | 1GKKRTKD1GJ365313 | 1GKKRTKD1GJ381950; 1GKKRTKD1GJ369118; 1GKKRTKD1GJ313891; 1GKKRTKD1GJ324082; 1GKKRTKD1GJ322400; 1GKKRTKD1GJ368888 | 1GKKRTKD1GJ321831; 1GKKRTKD1GJ337480 | 1GKKRTKD1GJ385030 | 1GKKRTKD1GJ392706; 1GKKRTKD1GJ355686 | 1GKKRTKD1GJ357471 | 1GKKRTKD1GJ329511; 1GKKRTKD1GJ321621; 1GKKRTKD1GJ316516; 1GKKRTKD1GJ392673 | 1GKKRTKD1GJ388591 | 1GKKRTKD1GJ333638 | 1GKKRTKD1GJ326270 | 1GKKRTKD1GJ347538; 1GKKRTKD1GJ389515

1GKKRTKD1GJ325751 | 1GKKRTKD1GJ392527; 1GKKRTKD1GJ321165 | 1GKKRTKD1GJ325376; 1GKKRTKD1GJ355915 | 1GKKRTKD1GJ332277 | 1GKKRTKD1GJ348074 | 1GKKRTKD1GJ348706; 1GKKRTKD1GJ354215

1GKKRTKD1GJ348575 | 1GKKRTKD1GJ308500 | 1GKKRTKD1GJ334997 | 1GKKRTKD1GJ307752 | 1GKKRTKD1GJ376120 | 1GKKRTKD1GJ379860 | 1GKKRTKD1GJ317231; 1GKKRTKD1GJ317200 | 1GKKRTKD1GJ396173; 1GKKRTKD1GJ321408 | 1GKKRTKD1GJ387330; 1GKKRTKD1GJ380264 | 1GKKRTKD1GJ376053 | 1GKKRTKD1GJ315575; 1GKKRTKD1GJ316919; 1GKKRTKD1GJ323496

1GKKRTKD1GJ350939; 1GKKRTKD1GJ365778 | 1GKKRTKD1GJ372469 | 1GKKRTKD1GJ344185 | 1GKKRTKD1GJ379082 | 1GKKRTKD1GJ390230; 1GKKRTKD1GJ324678 | 1GKKRTKD1GJ351203 | 1GKKRTKD1GJ368910 | 1GKKRTKD1GJ357020; 1GKKRTKD1GJ397517; 1GKKRTKD1GJ359074 | 1GKKRTKD1GJ353503 | 1GKKRTKD1GJ304978 | 1GKKRTKD1GJ344994 | 1GKKRTKD1GJ388347 | 1GKKRTKD1GJ342243 | 1GKKRTKD1GJ340041 | 1GKKRTKD1GJ369345 | 1GKKRTKD1GJ367143; 1GKKRTKD1GJ309808; 1GKKRTKD1GJ394052 | 1GKKRTKD1GJ354506; 1GKKRTKD1GJ318475 | 1GKKRTKD1GJ308738 | 1GKKRTKD1GJ398442; 1GKKRTKD1GJ379065 | 1GKKRTKD1GJ339049; 1GKKRTKD1GJ370415 | 1GKKRTKD1GJ335339 | 1GKKRTKD1GJ378403; 1GKKRTKD1GJ372388 | 1GKKRTKD1GJ364775; 1GKKRTKD1GJ388641 | 1GKKRTKD1GJ320873 | 1GKKRTKD1GJ381639; 1GKKRTKD1GJ323448 | 1GKKRTKD1GJ387361 | 1GKKRTKD1GJ380930; 1GKKRTKD1GJ361469 | 1GKKRTKD1GJ353971 | 1GKKRTKD1GJ386209

1GKKRTKD1GJ309730 | 1GKKRTKD1GJ370625; 1GKKRTKD1GJ310666 | 1GKKRTKD1GJ346017

1GKKRTKD1GJ307931 | 1GKKRTKD1GJ399543 | 1GKKRTKD1GJ332182; 1GKKRTKD1GJ379373 | 1GKKRTKD1GJ366400 | 1GKKRTKD1GJ367885 | 1GKKRTKD1GJ389465; 1GKKRTKD1GJ396402 | 1GKKRTKD1GJ397565 | 1GKKRTKD1GJ318525 | 1GKKRTKD1GJ377994 | 1GKKRTKD1GJ357339 | 1GKKRTKD1GJ305869 | 1GKKRTKD1GJ306522 | 1GKKRTKD1GJ368311 | 1GKKRTKD1GJ355977 | 1GKKRTKD1GJ347216 | 1GKKRTKD1GJ365800 | 1GKKRTKD1GJ344090 | 1GKKRTKD1GJ317469; 1GKKRTKD1GJ317794; 1GKKRTKD1GJ330786 | 1GKKRTKD1GJ306701 | 1GKKRTKD1GJ384542 | 1GKKRTKD1GJ357308 | 1GKKRTKD1GJ364940

1GKKRTKD1GJ354294; 1GKKRTKD1GJ304771; 1GKKRTKD1GJ306827; 1GKKRTKD1GJ346034; 1GKKRTKD1GJ311431 | 1GKKRTKD1GJ359219 | 1GKKRTKD1GJ396030 | 1GKKRTKD1GJ346907; 1GKKRTKD1GJ338886 | 1GKKRTKD1GJ390471; 1GKKRTKD1GJ328049 | 1GKKRTKD1GJ375002 | 1GKKRTKD1GJ307623 | 1GKKRTKD1GJ329928; 1GKKRTKD1GJ386677; 1GKKRTKD1GJ387313 | 1GKKRTKD1GJ394116; 1GKKRTKD1GJ331646; 1GKKRTKD1GJ330612 | 1GKKRTKD1GJ304074; 1GKKRTKD1GJ317391 | 1GKKRTKD1GJ302650 | 1GKKRTKD1GJ324440

1GKKRTKD1GJ397324 | 1GKKRTKD1GJ314183 | 1GKKRTKD1GJ389319 | 1GKKRTKD1GJ388557; 1GKKRTKD1GJ373430 | 1GKKRTKD1GJ369202; 1GKKRTKD1GJ372942; 1GKKRTKD1GJ381172 | 1GKKRTKD1GJ329377 | 1GKKRTKD1GJ347961 | 1GKKRTKD1GJ337060 | 1GKKRTKD1GJ301398 | 1GKKRTKD1GJ382984 | 1GKKRTKD1GJ327631

1GKKRTKD1GJ345790 | 1GKKRTKD1GJ308805 | 1GKKRTKD1GJ320226 | 1GKKRTKD1GJ316256 | 1GKKRTKD1GJ323370; 1GKKRTKD1GJ342713 | 1GKKRTKD1GJ323367 | 1GKKRTKD1GJ366087 | 1GKKRTKD1GJ349368; 1GKKRTKD1GJ313793 | 1GKKRTKD1GJ343442 | 1GKKRTKD1GJ311686 | 1GKKRTKD1GJ395959 | 1GKKRTKD1GJ313843 | 1GKKRTKD1GJ341187; 1GKKRTKD1GJ350536; 1GKKRTKD1GJ345045; 1GKKRTKD1GJ301207 | 1GKKRTKD1GJ348186 | 1GKKRTKD1GJ317889; 1GKKRTKD1GJ308660 | 1GKKRTKD1GJ315852; 1GKKRTKD1GJ376019 | 1GKKRTKD1GJ353419 | 1GKKRTKD1GJ344686; 1GKKRTKD1GJ348883 | 1GKKRTKD1GJ364923

1GKKRTKD1GJ368583 | 1GKKRTKD1GJ328407 | 1GKKRTKD1GJ347751 | 1GKKRTKD1GJ351718 | 1GKKRTKD1GJ319237; 1GKKRTKD1GJ336166; 1GKKRTKD1GJ380846; 1GKKRTKD1GJ356787 | 1GKKRTKD1GJ396609; 1GKKRTKD1GJ352481 | 1GKKRTKD1GJ395833 | 1GKKRTKD1GJ302969 | 1GKKRTKD1GJ348866 | 1GKKRTKD1GJ394018; 1GKKRTKD1GJ374318; 1GKKRTKD1GJ367451 | 1GKKRTKD1GJ341836 | 1GKKRTKD1GJ392088

1GKKRTKD1GJ347958 | 1GKKRTKD1GJ359088; 1GKKRTKD1GJ311140 | 1GKKRTKD1GJ305029 | 1GKKRTKD1GJ320680 | 1GKKRTKD1GJ301465; 1GKKRTKD1GJ384749 | 1GKKRTKD1GJ361021; 1GKKRTKD1GJ372116; 1GKKRTKD1GJ305645 | 1GKKRTKD1GJ308836; 1GKKRTKD1GJ368552; 1GKKRTKD1GJ310389 | 1GKKRTKD1GJ384654; 1GKKRTKD1GJ307024 | 1GKKRTKD1GJ395766 | 1GKKRTKD1GJ306455; 1GKKRTKD1GJ317214; 1GKKRTKD1GJ366140 | 1GKKRTKD1GJ393614 | 1GKKRTKD1GJ300252; 1GKKRTKD1GJ356109; 1GKKRTKD1GJ313325

1GKKRTKD1GJ340184 | 1GKKRTKD1GJ384928; 1GKKRTKD1GJ374805 | 1GKKRTKD1GJ371953 | 1GKKRTKD1GJ364405

1GKKRTKD1GJ349094; 1GKKRTKD1GJ337043 | 1GKKRTKD1GJ392916

1GKKRTKD1GJ363996 | 1GKKRTKD1GJ375078 | 1GKKRTKD1GJ337575 | 1GKKRTKD1GJ368986

1GKKRTKD1GJ394066; 1GKKRTKD1GJ303491 | 1GKKRTKD1GJ344669; 1GKKRTKD1GJ302700; 1GKKRTKD1GJ374738; 1GKKRTKD1GJ371810; 1GKKRTKD1GJ368390

1GKKRTKD1GJ310697; 1GKKRTKD1GJ399476; 1GKKRTKD1GJ378434 | 1GKKRTKD1GJ351072 | 1GKKRTKD1GJ363660; 1GKKRTKD1GJ334966 | 1GKKRTKD1GJ355476; 1GKKRTKD1GJ371743; 1GKKRTKD1GJ383942; 1GKKRTKD1GJ316337; 1GKKRTKD1GJ312093 | 1GKKRTKD1GJ316144 | 1GKKRTKD1GJ329220 | 1GKKRTKD1GJ330626; 1GKKRTKD1GJ387392 | 1GKKRTKD1GJ343621 | 1GKKRTKD1GJ389952

1GKKRTKD1GJ351363 | 1GKKRTKD1GJ303572

1GKKRTKD1GJ362945 | 1GKKRTKD1GJ356885; 1GKKRTKD1GJ309744; 1GKKRTKD1GJ362735

1GKKRTKD1GJ368521 | 1GKKRTKD1GJ358734; 1GKKRTKD1GJ384346 | 1GKKRTKD1GJ322946 | 1GKKRTKD1GJ382550; 1GKKRTKD1GJ325684 | 1GKKRTKD1GJ388199; 1GKKRTKD1GJ323840 | 1GKKRTKD1GJ384315 | 1GKKRTKD1GJ340413 | 1GKKRTKD1GJ364078 | 1GKKRTKD1GJ366428 | 1GKKRTKD1GJ313437; 1GKKRTKD1GJ385318; 1GKKRTKD1GJ312160 | 1GKKRTKD1GJ322087; 1GKKRTKD1GJ390289 | 1GKKRTKD1GJ359625; 1GKKRTKD1GJ341237; 1GKKRTKD1GJ301594 | 1GKKRTKD1GJ365070 | 1GKKRTKD1GJ310912; 1GKKRTKD1GJ366686 | 1GKKRTKD1GJ373363

1GKKRTKD1GJ381320 | 1GKKRTKD1GJ360631 | 1GKKRTKD1GJ341562

1GKKRTKD1GJ319223 | 1GKKRTKD1GJ354537; 1GKKRTKD1GJ373489 | 1GKKRTKD1GJ360385; 1GKKRTKD1GJ331369 | 1GKKRTKD1GJ374576; 1GKKRTKD1GJ304799 | 1GKKRTKD1GJ338807 | 1GKKRTKD1GJ366249; 1GKKRTKD1GJ392995 | 1GKKRTKD1GJ354344 | 1GKKRTKD1GJ356062; 1GKKRTKD1GJ344171 | 1GKKRTKD1GJ319349; 1GKKRTKD1GJ301854 | 1GKKRTKD1GJ357227 | 1GKKRTKD1GJ357017 | 1GKKRTKD1GJ326396 | 1GKKRTKD1GJ377171; 1GKKRTKD1GJ325698 | 1GKKRTKD1GJ333803; 1GKKRTKD1GJ310568 | 1GKKRTKD1GJ338905 | 1GKKRTKD1GJ351430 | 1GKKRTKD1GJ396190; 1GKKRTKD1GJ360306; 1GKKRTKD1GJ353579; 1GKKRTKD1GJ313342

1GKKRTKD1GJ377784; 1GKKRTKD1GJ306570; 1GKKRTKD1GJ347801 | 1GKKRTKD1GJ338337 | 1GKKRTKD1GJ390776 | 1GKKRTKD1GJ329833 | 1GKKRTKD1GJ318945 | 1GKKRTKD1GJ321456 | 1GKKRTKD1GJ334871; 1GKKRTKD1GJ356014 | 1GKKRTKD1GJ395024; 1GKKRTKD1GJ300476

1GKKRTKD1GJ375324

1GKKRTKD1GJ388817 | 1GKKRTKD1GJ355414 | 1GKKRTKD1GJ346857; 1GKKRTKD1GJ380166; 1GKKRTKD1GJ386968 | 1GKKRTKD1GJ381527 | 1GKKRTKD1GJ394195 | 1GKKRTKD1GJ309033; 1GKKRTKD1GJ392494 | 1GKKRTKD1GJ316192

1GKKRTKD1GJ369510 | 1GKKRTKD1GJ397081 | 1GKKRTKD1GJ321716 | 1GKKRTKD1GJ371399 | 1GKKRTKD1GJ384489; 1GKKRTKD1GJ337026 | 1GKKRTKD1GJ390034; 1GKKRTKD1GJ368048; 1GKKRTKD1GJ307279; 1GKKRTKD1GJ364856 | 1GKKRTKD1GJ361696 | 1GKKRTKD1GJ365148 | 1GKKRTKD1GJ312403 | 1GKKRTKD1GJ342825 | 1GKKRTKD1GJ362640 | 1GKKRTKD1GJ336930 | 1GKKRTKD1GJ317603 | 1GKKRTKD1GJ330271 | 1GKKRTKD1GJ307914 | 1GKKRTKD1GJ398585 | 1GKKRTKD1GJ385948 | 1GKKRTKD1GJ333834; 1GKKRTKD1GJ353484 | 1GKKRTKD1GJ339861 | 1GKKRTKD1GJ350634; 1GKKRTKD1GJ312028 | 1GKKRTKD1GJ330173; 1GKKRTKD1GJ370835; 1GKKRTKD1GJ371340

1GKKRTKD1GJ304950 | 1GKKRTKD1GJ382287; 1GKKRTKD1GJ356823 | 1GKKRTKD1GJ372844; 1GKKRTKD1GJ311980 | 1GKKRTKD1GJ322140 | 1GKKRTKD1GJ364341 | 1GKKRTKD1GJ387344; 1GKKRTKD1GJ341531

1GKKRTKD1GJ315561; 1GKKRTKD1GJ373802 | 1GKKRTKD1GJ322395 | 1GKKRTKD1GJ348673; 1GKKRTKD1GJ338824 | 1GKKRTKD1GJ371001 | 1GKKRTKD1GJ348382; 1GKKRTKD1GJ367417

1GKKRTKD1GJ316905 | 1GKKRTKD1GJ328343 | 1GKKRTKD1GJ314698 | 1GKKRTKD1GJ343649 | 1GKKRTKD1GJ367529 | 1GKKRTKD1GJ305922; 1GKKRTKD1GJ390714 | 1GKKRTKD1GJ359513 | 1GKKRTKD1GJ394777 | 1GKKRTKD1GJ336149; 1GKKRTKD1GJ359608 | 1GKKRTKD1GJ318394 | 1GKKRTKD1GJ384010 | 1GKKRTKD1GJ308819; 1GKKRTKD1GJ347815 | 1GKKRTKD1GJ351685 | 1GKKRTKD1GJ329623 | 1GKKRTKD1GJ308576 | 1GKKRTKD1GJ351086 | 1GKKRTKD1GJ360029 | 1GKKRTKD1GJ366557 | 1GKKRTKD1GJ356403

1GKKRTKD1GJ338029 | 1GKKRTKD1GJ309341 | 1GKKRTKD1GJ302423

1GKKRTKD1GJ356059; 1GKKRTKD1GJ315317 | 1GKKRTKD1GJ333364; 1GKKRTKD1GJ375596; 1GKKRTKD1GJ347605 | 1GKKRTKD1GJ337544; 1GKKRTKD1GJ338046 | 1GKKRTKD1GJ384976 | 1GKKRTKD1GJ326463; 1GKKRTKD1GJ328178 | 1GKKRTKD1GJ312062; 1GKKRTKD1GJ347281; 1GKKRTKD1GJ305449 | 1GKKRTKD1GJ315172 | 1GKKRTKD1GJ364999; 1GKKRTKD1GJ339889 | 1GKKRTKD1GJ304091 | 1GKKRTKD1GJ314569; 1GKKRTKD1GJ395847 | 1GKKRTKD1GJ357857 | 1GKKRTKD1GJ382211; 1GKKRTKD1GJ334482 | 1GKKRTKD1GJ340105; 1GKKRTKD1GJ318654; 1GKKRTKD1GJ374562 | 1GKKRTKD1GJ383844 | 1GKKRTKD1GJ349791; 1GKKRTKD1GJ385741; 1GKKRTKD1GJ370690; 1GKKRTKD1GJ370012 | 1GKKRTKD1GJ343831 | 1GKKRTKD1GJ301899 | 1GKKRTKD1GJ385206 | 1GKKRTKD1GJ310473 | 1GKKRTKD1GJ352173 | 1GKKRTKD1GJ320436 | 1GKKRTKD1GJ320842 | 1GKKRTKD1GJ384234

1GKKRTKD1GJ363819 | 1GKKRTKD1GJ345241; 1GKKRTKD1GJ338113 | 1GKKRTKD1GJ369328; 1GKKRTKD1GJ377302 | 1GKKRTKD1GJ343666; 1GKKRTKD1GJ397288; 1GKKRTKD1GJ350911; 1GKKRTKD1GJ370138 | 1GKKRTKD1GJ381107; 1GKKRTKD1GJ312868 | 1GKKRTKD1GJ330397 | 1GKKRTKD1GJ307590 | 1GKKRTKD1GJ320176; 1GKKRTKD1GJ360323 | 1GKKRTKD1GJ308559 | 1GKKRTKD1GJ351945; 1GKKRTKD1GJ338953; 1GKKRTKD1GJ356918

1GKKRTKD1GJ300140; 1GKKRTKD1GJ359205; 1GKKRTKD1GJ312272; 1GKKRTKD1GJ394780 | 1GKKRTKD1GJ380149 | 1GKKRTKD1GJ347247

1GKKRTKD1GJ396853; 1GKKRTKD1GJ380572; 1GKKRTKD1GJ357616; 1GKKRTKD1GJ368597 | 1GKKRTKD1GJ323837 | 1GKKRTKD1GJ351640 | 1GKKRTKD1GJ318623 | 1GKKRTKD1GJ315267 | 1GKKRTKD1GJ377851

1GKKRTKD1GJ322591; 1GKKRTKD1GJ391779; 1GKKRTKD1GJ346759 | 1GKKRTKD1GJ302891; 1GKKRTKD1GJ390096 | 1GKKRTKD1GJ389126 | 1GKKRTKD1GJ344820; 1GKKRTKD1GJ391555; 1GKKRTKD1GJ389448; 1GKKRTKD1GJ385688; 1GKKRTKD1GJ382922

1GKKRTKD1GJ387019

1GKKRTKD1GJ316449; 1GKKRTKD1GJ387957 | 1GKKRTKD1GJ319951 | 1GKKRTKD1GJ343750 | 1GKKRTKD1GJ311283 | 1GKKRTKD1GJ324700; 1GKKRTKD1GJ365912

1GKKRTKD1GJ327077; 1GKKRTKD1GJ398943

1GKKRTKD1GJ345823 | 1GKKRTKD1GJ330402; 1GKKRTKD1GJ305306 | 1GKKRTKD1GJ302809; 1GKKRTKD1GJ373640 | 1GKKRTKD1GJ307038

1GKKRTKD1GJ317813 | 1GKKRTKD1GJ375971 | 1GKKRTKD1GJ337317; 1GKKRTKD1GJ368924 | 1GKKRTKD1GJ348334 | 1GKKRTKD1GJ387974 | 1GKKRTKD1GJ335793 | 1GKKRTKD1GJ342985 | 1GKKRTKD1GJ363898; 1GKKRTKD1GJ368292; 1GKKRTKD1GJ340685 | 1GKKRTKD1GJ345305 | 1GKKRTKD1GJ376621; 1GKKRTKD1GJ373024

1GKKRTKD1GJ384217 | 1GKKRTKD1GJ377364 | 1GKKRTKD1GJ326768; 1GKKRTKD1GJ324180 | 1GKKRTKD1GJ305936

1GKKRTKD1GJ339780; 1GKKRTKD1GJ330853; 1GKKRTKD1GJ309355 | 1GKKRTKD1GJ374142

1GKKRTKD1GJ387747 | 1GKKRTKD1GJ335390 | 1GKKRTKD1GJ300574 | 1GKKRTKD1GJ345952 | 1GKKRTKD1GJ315673 | 1GKKRTKD1GJ383858; 1GKKRTKD1GJ373105 | 1GKKRTKD1GJ341528; 1GKKRTKD1GJ376036; 1GKKRTKD1GJ368020; 1GKKRTKD1GJ336748 | 1GKKRTKD1GJ381012 | 1GKKRTKD1GJ329332 | 1GKKRTKD1GJ330500 | 1GKKRTKD1GJ388445 | 1GKKRTKD1GJ378918 | 1GKKRTKD1GJ317701 | 1GKKRTKD1GJ350455; 1GKKRTKD1GJ344560 | 1GKKRTKD1GJ398621 | 1GKKRTKD1GJ351007 | 1GKKRTKD1GJ358619; 1GKKRTKD1GJ369670 | 1GKKRTKD1GJ336281; 1GKKRTKD1GJ355882 | 1GKKRTKD1GJ352318; 1GKKRTKD1GJ394519 | 1GKKRTKD1GJ341190; 1GKKRTKD1GJ352139 | 1GKKRTKD1GJ354151 | 1GKKRTKD1GJ377705 | 1GKKRTKD1GJ363903; 1GKKRTKD1GJ348107 | 1GKKRTKD1GJ387814; 1GKKRTKD1GJ377929 | 1GKKRTKD1GJ383777 | 1GKKRTKD1GJ315947; 1GKKRTKD1GJ304057 | 1GKKRTKD1GJ361164 | 1GKKRTKD1GJ353002 | 1GKKRTKD1GJ301823; 1GKKRTKD1GJ365344; 1GKKRTKD1GJ343733; 1GKKRTKD1GJ331145 | 1GKKRTKD1GJ381303 | 1GKKRTKD1GJ316063 | 1GKKRTKD1GJ310733 | 1GKKRTKD1GJ354070

1GKKRTKD1GJ354196 | 1GKKRTKD1GJ303779; 1GKKRTKD1GJ327080; 1GKKRTKD1GJ300347 | 1GKKRTKD1GJ332344 | 1GKKRTKD1GJ346938; 1GKKRTKD1GJ363707 | 1GKKRTKD1GJ365411 | 1GKKRTKD1GJ389238 | 1GKKRTKD1GJ342002; 1GKKRTKD1GJ361875; 1GKKRTKD1GJ362346 | 1GKKRTKD1GJ390308

1GKKRTKD1GJ354120 | 1GKKRTKD1GJ371760 | 1GKKRTKD1GJ367286 | 1GKKRTKD1GJ351637; 1GKKRTKD1GJ376165; 1GKKRTKD1GJ343795 | 1GKKRTKD1GJ386498; 1GKKRTKD1GJ341206; 1GKKRTKD1GJ377008 | 1GKKRTKD1GJ349712; 1GKKRTKD1GJ379471 | 1GKKRTKD1GJ337284 | 1GKKRTKD1GJ399137 | 1GKKRTKD1GJ350665 | 1GKKRTKD1GJ340556; 1GKKRTKD1GJ398005 | 1GKKRTKD1GJ385836 | 1GKKRTKD1GJ393208 | 1GKKRTKD1GJ389174 | 1GKKRTKD1GJ350472 | 1GKKRTKD1GJ385724

1GKKRTKD1GJ359270 | 1GKKRTKD1GJ339505 | 1GKKRTKD1GJ399462; 1GKKRTKD1GJ372603 | 1GKKRTKD1GJ320887; 1GKKRTKD1GJ344803 | 1GKKRTKD1GJ323787 | 1GKKRTKD1GJ338242; 1GKKRTKD1GJ362816 | 1GKKRTKD1GJ378482; 1GKKRTKD1GJ389725; 1GKKRTKD1GJ329847 | 1GKKRTKD1GJ333686 | 1GKKRTKD1GJ378577

1GKKRTKD1GJ364145; 1GKKRTKD1GJ375792; 1GKKRTKD1GJ324244

1GKKRTKD1GJ312546 | 1GKKRTKD1GJ329198 | 1GKKRTKD1GJ355445 | 1GKKRTKD1GJ368406 | 1GKKRTKD1GJ320310 | 1GKKRTKD1GJ378322 | 1GKKRTKD1GJ305600 | 1GKKRTKD1GJ359818 | 1GKKRTKD1GJ322252 | 1GKKRTKD1GJ359902; 1GKKRTKD1GJ321263; 1GKKRTKD1GJ354425; 1GKKRTKD1GJ351511 | 1GKKRTKD1GJ351038 | 1GKKRTKD1GJ303894; 1GKKRTKD1GJ303815 | 1GKKRTKD1GJ352657 | 1GKKRTKD1GJ308996 | 1GKKRTKD1GJ363562 | 1GKKRTKD1GJ322283 | 1GKKRTKD1GJ315124 | 1GKKRTKD1GJ334207 | 1GKKRTKD1GJ310828 | 1GKKRTKD1GJ303037 | 1GKKRTKD1GJ314247 | 1GKKRTKD1GJ346762 | 1GKKRTKD1GJ395136; 1GKKRTKD1GJ350004 | 1GKKRTKD1GJ362931 | 1GKKRTKD1GJ356952; 1GKKRTKD1GJ394049; 1GKKRTKD1GJ394245; 1GKKRTKD1GJ333090; 1GKKRTKD1GJ353856 | 1GKKRTKD1GJ325524 | 1GKKRTKD1GJ305001; 1GKKRTKD1GJ396352; 1GKKRTKD1GJ311767 | 1GKKRTKD1GJ324387; 1GKKRTKD1GJ393564; 1GKKRTKD1GJ351170; 1GKKRTKD1GJ307041 | 1GKKRTKD1GJ351301 | 1GKKRTKD1GJ316595 | 1GKKRTKD1GJ370379 | 1GKKRTKD1GJ310280 | 1GKKRTKD1GJ375615 | 1GKKRTKD1GJ375145 | 1GKKRTKD1GJ331159 | 1GKKRTKD1GJ320484 | 1GKKRTKD1GJ314474; 1GKKRTKD1GJ338581; 1GKKRTKD1GJ328309 | 1GKKRTKD1GJ307315 | 1GKKRTKD1GJ326348 | 1GKKRTKD1GJ369989; 1GKKRTKD1GJ314491 | 1GKKRTKD1GJ371208 | 1GKKRTKD1GJ365943; 1GKKRTKD1GJ345997; 1GKKRTKD1GJ382113 | 1GKKRTKD1GJ355039 | 1GKKRTKD1GJ304060 | 1GKKRTKD1GJ367983 | 1GKKRTKD1GJ301000; 1GKKRTKD1GJ397176 | 1GKKRTKD1GJ350360; 1GKKRTKD1GJ346289 | 1GKKRTKD1GJ335969 | 1GKKRTKD1GJ380670; 1GKKRTKD1GJ353162; 1GKKRTKD1GJ315690 | 1GKKRTKD1GJ390440 | 1GKKRTKD1GJ331033 | 1GKKRTKD1GJ374299 | 1GKKRTKD1GJ325572 | 1GKKRTKD1GJ372066 | 1GKKRTKD1GJ325197; 1GKKRTKD1GJ373511 | 1GKKRTKD1GJ320551; 1GKKRTKD1GJ329475; 1GKKRTKD1GJ330450

1GKKRTKD1GJ381558 | 1GKKRTKD1GJ399221; 1GKKRTKD1GJ370205 | 1GKKRTKD1GJ385951 | 1GKKRTKD1GJ327810; 1GKKRTKD1GJ340850 | 1GKKRTKD1GJ379776 | 1GKKRTKD1GJ397985 | 1GKKRTKD1GJ378711 | 1GKKRTKD1GJ300686; 1GKKRTKD1GJ328262

1GKKRTKD1GJ390633 | 1GKKRTKD1GJ374058 | 1GKKRTKD1GJ349113 | 1GKKRTKD1GJ331503 | 1GKKRTKD1GJ396058; 1GKKRTKD1GJ306178; 1GKKRTKD1GJ365635 | 1GKKRTKD1GJ318752; 1GKKRTKD1GJ374285; 1GKKRTKD1GJ301577 | 1GKKRTKD1GJ318105; 1GKKRTKD1GJ343280

1GKKRTKD1GJ368423 | 1GKKRTKD1GJ368129; 1GKKRTKD1GJ355929

1GKKRTKD1GJ349161 | 1GKKRTKD1GJ387134 | 1GKKRTKD1GJ393094 | 1GKKRTKD1GJ380541; 1GKKRTKD1GJ364159; 1GKKRTKD1GJ345143 | 1GKKRTKD1GJ367336 | 1GKKRTKD1GJ344591 | 1GKKRTKD1GJ339469; 1GKKRTKD1GJ335227; 1GKKRTKD1GJ381351; 1GKKRTKD1GJ390857; 1GKKRTKD1GJ357082 | 1GKKRTKD1GJ378109; 1GKKRTKD1GJ370561 | 1GKKRTKD1GJ384332; 1GKKRTKD1GJ361732 | 1GKKRTKD1GJ394035 | 1GKKRTKD1GJ361794 | 1GKKRTKD1GJ311462 | 1GKKRTKD1GJ303216 | 1GKKRTKD1GJ361391 | 1GKKRTKD1GJ387036 | 1GKKRTKD1GJ350391 | 1GKKRTKD1GJ335647; 1GKKRTKD1GJ350603; 1GKKRTKD1GJ326334 | 1GKKRTKD1GJ388381 | 1GKKRTKD1GJ387201

1GKKRTKD1GJ320596; 1GKKRTKD1GJ344882; 1GKKRTKD1GJ391846 | 1GKKRTKD1GJ301370

1GKKRTKD1GJ351105 | 1GKKRTKD1GJ382063 | 1GKKRTKD1GJ310862 | 1GKKRTKD1GJ323238; 1GKKRTKD1GJ306651 | 1GKKRTKD1GJ302289; 1GKKRTKD1GJ367062 | 1GKKRTKD1GJ388218 | 1GKKRTKD1GJ392429 | 1GKKRTKD1GJ352738 | 1GKKRTKD1GJ391989; 1GKKRTKD1GJ381009

1GKKRTKD1GJ358717 | 1GKKRTKD1GJ321151 | 1GKKRTKD1GJ355199

1GKKRTKD1GJ366252 | 1GKKRTKD1GJ345840 | 1GKKRTKD1GJ300106; 1GKKRTKD1GJ323689; 1GKKRTKD1GJ355302 | 1GKKRTKD1GJ364565; 1GKKRTKD1GJ312000; 1GKKRTKD1GJ338662 | 1GKKRTKD1GJ363030

1GKKRTKD1GJ380653; 1GKKRTKD1GJ345238; 1GKKRTKD1GJ368955; 1GKKRTKD1GJ327421 | 1GKKRTKD1GJ358233; 1GKKRTKD1GJ327774 | 1GKKRTKD1GJ301319 | 1GKKRTKD1GJ379146 | 1GKKRTKD1GJ316189 | 1GKKRTKD1GJ360984 | 1GKKRTKD1GJ342386 | 1GKKRTKD1GJ341142; 1GKKRTKD1GJ314765; 1GKKRTKD1GJ372620; 1GKKRTKD1GJ387408; 1GKKRTKD1GJ382189 | 1GKKRTKD1GJ330416 | 1GKKRTKD1GJ385772

1GKKRTKD1GJ362492; 1GKKRTKD1GJ348446 | 1GKKRTKD1GJ351654 | 1GKKRTKD1GJ383701 | 1GKKRTKD1GJ383729; 1GKKRTKD1GJ362511 | 1GKKRTKD1GJ316872 | 1GKKRTKD1GJ317665 | 1GKKRTKD1GJ386565 | 1GKKRTKD1GJ339326 | 1GKKRTKD1GJ352965 | 1GKKRTKD1GJ386906; 1GKKRTKD1GJ396108 | 1GKKRTKD1GJ396271 | 1GKKRTKD1GJ326902 | 1GKKRTKD1GJ318458; 1GKKRTKD1GJ390759 | 1GKKRTKD1GJ310067; 1GKKRTKD1GJ393659 | 1GKKRTKD1GJ396755 | 1GKKRTKD1GJ315222 | 1GKKRTKD1GJ374450 | 1GKKRTKD1GJ335616 | 1GKKRTKD1GJ395041 | 1GKKRTKD1GJ378076 | 1GKKRTKD1GJ324826 | 1GKKRTKD1GJ340962 | 1GKKRTKD1GJ380023; 1GKKRTKD1GJ318721; 1GKKRTKD1GJ389675 | 1GKKRTKD1GJ372875 | 1GKKRTKD1GJ329878 | 1GKKRTKD1GJ359348 | 1GKKRTKD1GJ335650 | 1GKKRTKD1GJ360340

1GKKRTKD1GJ306391 | 1GKKRTKD1GJ312076; 1GKKRTKD1GJ357891

1GKKRTKD1GJ365389; 1GKKRTKD1GJ302812

1GKKRTKD1GJ328018

1GKKRTKD1GJ363450 | 1GKKRTKD1GJ394228 | 1GKKRTKD1GJ328942 | 1GKKRTKD1GJ350102; 1GKKRTKD1GJ370284; 1GKKRTKD1GJ327886 | 1GKKRTKD1GJ348169; 1GKKRTKD1GJ368440 | 1GKKRTKD1GJ372925 | 1GKKRTKD1GJ380538 | 1GKKRTKD1GJ349208; 1GKKRTKD1GJ372102 | 1GKKRTKD1GJ364937 | 1GKKRTKD1GJ312630 | 1GKKRTKD1GJ339519 | 1GKKRTKD1GJ361536 | 1GKKRTKD1GJ397789; 1GKKRTKD1GJ389157; 1GKKRTKD1GJ384380 | 1GKKRTKD1GJ359558

1GKKRTKD1GJ307055

1GKKRTKD1GJ304625; 1GKKRTKD1GJ356921 | 1GKKRTKD1GJ345191; 1GKKRTKD1GJ327953; 1GKKRTKD1GJ323255; 1GKKRTKD1GJ373072 | 1GKKRTKD1GJ387196; 1GKKRTKD1GJ375355 | 1GKKRTKD1GJ324051 | 1GKKRTKD1GJ384248; 1GKKRTKD1GJ332005 | 1GKKRTKD1GJ334143; 1GKKRTKD1GJ389370 | 1GKKRTKD1GJ353064 | 1GKKRTKD1GJ354134 | 1GKKRTKD1GJ354280

1GKKRTKD1GJ349922; 1GKKRTKD1GJ300932; 1GKKRTKD1GJ357826

1GKKRTKD1GJ377591; 1GKKRTKD1GJ310702 | 1GKKRTKD1GJ322882 | 1GKKRTKD1GJ398053; 1GKKRTKD1GJ330951 | 1GKKRTKD1GJ388235 | 1GKKRTKD1GJ358085; 1GKKRTKD1GJ333476; 1GKKRTKD1GJ359382 | 1GKKRTKD1GJ346891 | 1GKKRTKD1GJ399610; 1GKKRTKD1GJ381270

1GKKRTKD1GJ379020; 1GKKRTKD1GJ318251 | 1GKKRTKD1GJ330755

1GKKRTKD1GJ349872 | 1GKKRTKD1GJ365232 | 1GKKRTKD1GJ351346; 1GKKRTKD1GJ367711 | 1GKKRTKD1GJ356238 | 1GKKRTKD1GJ374660 | 1GKKRTKD1GJ320095; 1GKKRTKD1GJ337429; 1GKKRTKD1GJ351802 | 1GKKRTKD1GJ381513 | 1GKKRTKD1GJ398876; 1GKKRTKD1GJ308044 | 1GKKRTKD1GJ340203

1GKKRTKD1GJ311221 | 1GKKRTKD1GJ380944 | 1GKKRTKD1GJ331954; 1GKKRTKD1GJ394553; 1GKKRTKD1GJ369040; 1GKKRTKD1GJ311977 | 1GKKRTKD1GJ328004; 1GKKRTKD1GJ399316 | 1GKKRTKD1GJ351119; 1GKKRTKD1GJ332036 | 1GKKRTKD1GJ399879 | 1GKKRTKD1GJ311378; 1GKKRTKD1GJ309209; 1GKKRTKD1GJ346647 | 1GKKRTKD1GJ325491; 1GKKRTKD1GJ355672; 1GKKRTKD1GJ370043; 1GKKRTKD1GJ361388 | 1GKKRTKD1GJ301515 | 1GKKRTKD1GJ398408; 1GKKRTKD1GJ347457 | 1GKKRTKD1GJ335275; 1GKKRTKD1GJ342503; 1GKKRTKD1GJ306469

1GKKRTKD1GJ340783; 1GKKRTKD1GJ367580 | 1GKKRTKD1GJ321182 | 1GKKRTKD1GJ369684; 1GKKRTKD1GJ393757 | 1GKKRTKD1GJ374674 | 1GKKRTKD1GJ353663 | 1GKKRTKD1GJ324549; 1GKKRTKD1GJ326172; 1GKKRTKD1GJ318606; 1GKKRTKD1GJ389272; 1GKKRTKD1GJ314457 | 1GKKRTKD1GJ326401 | 1GKKRTKD1GJ385299; 1GKKRTKD1GJ302647; 1GKKRTKD1GJ328214; 1GKKRTKD1GJ347720; 1GKKRTKD1GJ379261 | 1GKKRTKD1GJ309159 | 1GKKRTKD1GJ396867; 1GKKRTKD1GJ302079

1GKKRTKD1GJ343067; 1GKKRTKD1GJ365909 | 1GKKRTKD1GJ335521; 1GKKRTKD1GJ348799; 1GKKRTKD1GJ322719 | 1GKKRTKD1GJ376439 | 1GKKRTKD1GJ365523; 1GKKRTKD1GJ396772 | 1GKKRTKD1GJ392835 | 1GKKRTKD1GJ330819; 1GKKRTKD1GJ394634 | 1GKKRTKD1GJ370429 | 1GKKRTKD1GJ319366 | 1GKKRTKD1GJ366882; 1GKKRTKD1GJ373783 | 1GKKRTKD1GJ358264; 1GKKRTKD1GJ307542; 1GKKRTKD1GJ386646 | 1GKKRTKD1GJ316371 | 1GKKRTKD1GJ379163 | 1GKKRTKD1GJ368115 | 1GKKRTKD1GJ368891 | 1GKKRTKD1GJ336359 | 1GKKRTKD1GJ398246 | 1GKKRTKD1GJ338208 | 1GKKRTKD1GJ303703; 1GKKRTKD1GJ378840 | 1GKKRTKD1GJ387179; 1GKKRTKD1GJ375131; 1GKKRTKD1GJ323479 | 1GKKRTKD1GJ319691 | 1GKKRTKD1GJ387618; 1GKKRTKD1GJ381690 | 1GKKRTKD1GJ334790; 1GKKRTKD1GJ373685; 1GKKRTKD1GJ364985 | 1GKKRTKD1GJ364789 | 1GKKRTKD1GJ327029 | 1GKKRTKD1GJ398232; 1GKKRTKD1GJ399512 | 1GKKRTKD1GJ378157; 1GKKRTKD1GJ395704 | 1GKKRTKD1GJ332845; 1GKKRTKD1GJ392236; 1GKKRTKD1GJ379681 | 1GKKRTKD1GJ336829; 1GKKRTKD1GJ351850 | 1GKKRTKD1GJ374917; 1GKKRTKD1GJ352187 | 1GKKRTKD1GJ306262

1GKKRTKD1GJ368308 | 1GKKRTKD1GJ361343; 1GKKRTKD1GJ301546 | 1GKKRTKD1GJ309789 | 1GKKRTKD1GJ392558; 1GKKRTKD1GJ318072; 1GKKRTKD1GJ300767

1GKKRTKD1GJ327368 | 1GKKRTKD1GJ347894 | 1GKKRTKD1GJ392043; 1GKKRTKD1GJ387912 | 1GKKRTKD1GJ343022 | 1GKKRTKD1GJ399705; 1GKKRTKD1GJ349046 | 1GKKRTKD1GJ345482

1GKKRTKD1GJ307377 | 1GKKRTKD1GJ328780; 1GKKRTKD1GJ367935 | 1GKKRTKD1GJ335356; 1GKKRTKD1GJ314233

1GKKRTKD1GJ351136; 1GKKRTKD1GJ301739 | 1GKKRTKD1GJ325149 | 1GKKRTKD1GJ340718 | 1GKKRTKD1GJ302275; 1GKKRTKD1GJ366901; 1GKKRTKD1GJ369815 | 1GKKRTKD1GJ363867 | 1GKKRTKD1GJ304396 | 1GKKRTKD1GJ369507 | 1GKKRTKD1GJ363755 | 1GKKRTKD1GJ323577 | 1GKKRTKD1GJ355400 | 1GKKRTKD1GJ363917 | 1GKKRTKD1GJ373007; 1GKKRTKD1GJ340198 | 1GKKRTKD1GJ310117

1GKKRTKD1GJ302194; 1GKKRTKD1GJ382600 | 1GKKRTKD1GJ303152; 1GKKRTKD1GJ342744 | 1GKKRTKD1GJ379762 | 1GKKRTKD1GJ354442; 1GKKRTKD1GJ361942 | 1GKKRTKD1GJ345613 | 1GKKRTKD1GJ304303; 1GKKRTKD1GJ335258

1GKKRTKD1GJ389224; 1GKKRTKD1GJ311509

1GKKRTKD1GJ394679 | 1GKKRTKD1GJ379650; 1GKKRTKD1GJ392074; 1GKKRTKD1GJ362444 | 1GKKRTKD1GJ353498; 1GKKRTKD1GJ358930 | 1GKKRTKD1GJ339438; 1GKKRTKD1GJ304172; 1GKKRTKD1GJ325085

1GKKRTKD1GJ354716; 1GKKRTKD1GJ390583 | 1GKKRTKD1GJ305712 | 1GKKRTKD1GJ369653; 1GKKRTKD1GJ332702 | 1GKKRTKD1GJ396576 | 1GKKRTKD1GJ341495; 1GKKRTKD1GJ363884 | 1GKKRTKD1GJ344042; 1GKKRTKD1GJ393760 | 1GKKRTKD1GJ345630 | 1GKKRTKD1GJ340055 | 1GKKRTKD1GJ312224; 1GKKRTKD1GJ374111 | 1GKKRTKD1GJ376960 | 1GKKRTKD1GJ351489 | 1GKKRTKD1GJ397999 | 1GKKRTKD1GJ348933 | 1GKKRTKD1GJ363366 | 1GKKRTKD1GJ302616 | 1GKKRTKD1GJ394133 | 1GKKRTKD1GJ391765 | 1GKKRTKD1GJ362203 | 1GKKRTKD1GJ371922 | 1GKKRTKD1GJ322199 | 1GKKRTKD1GJ367854

1GKKRTKD1GJ349841 | 1GKKRTKD1GJ331551 | 1GKKRTKD1GJ389708; 1GKKRTKD1GJ300722 | 1GKKRTKD1GJ300137; 1GKKRTKD1GJ345675; 1GKKRTKD1GJ310134 | 1GKKRTKD1GJ300963 | 1GKKRTKD1GJ341027; 1GKKRTKD1GJ331906 | 1GKKRTKD1GJ345448 | 1GKKRTKD1GJ308027 | 1GKKRTKD1GJ346714; 1GKKRTKD1GJ353534; 1GKKRTKD1GJ329136 | 1GKKRTKD1GJ344834 | 1GKKRTKD1GJ399591; 1GKKRTKD1GJ319500; 1GKKRTKD1GJ332683; 1GKKRTKD1GJ396254; 1GKKRTKD1GJ376649 | 1GKKRTKD1GJ325037 | 1GKKRTKD1GJ351542

1GKKRTKD1GJ335535 | 1GKKRTKD1GJ377817 | 1GKKRTKD1GJ378241; 1GKKRTKD1GJ395573; 1GKKRTKD1GJ328715; 1GKKRTKD1GJ397498 | 1GKKRTKD1GJ305063 | 1GKKRTKD1GJ338628 | 1GKKRTKD1GJ348396; 1GKKRTKD1GJ394746 | 1GKKRTKD1GJ364727

1GKKRTKD1GJ352044 | 1GKKRTKD1GJ350522 | 1GKKRTKD1GJ376442 | 1GKKRTKD1GJ309145 | 1GKKRTKD1GJ391572; 1GKKRTKD1GJ352402 | 1GKKRTKD1GJ342498

1GKKRTKD1GJ335860 | 1GKKRTKD1GJ358121 | 1GKKRTKD1GJ397842 | 1GKKRTKD1GJ319335 | 1GKKRTKD1GJ355218; 1GKKRTKD1GJ303183; 1GKKRTKD1GJ332358; 1GKKRTKD1GJ318671; 1GKKRTKD1GJ347135; 1GKKRTKD1GJ338600; 1GKKRTKD1GJ349287; 1GKKRTKD1GJ399929; 1GKKRTKD1GJ371984 | 1GKKRTKD1GJ386808 | 1GKKRTKD1GJ355591; 1GKKRTKD1GJ339357 | 1GKKRTKD1GJ349998 | 1GKKRTKD1GJ304947; 1GKKRTKD1GJ364324 | 1GKKRTKD1GJ308514; 1GKKRTKD1GJ347037; 1GKKRTKD1GJ365490 | 1GKKRTKD1GJ317911 | 1GKKRTKD1GJ310196; 1GKKRTKD1GJ361682; 1GKKRTKD1GJ374478; 1GKKRTKD1GJ378675 | 1GKKRTKD1GJ321747 | 1GKKRTKD1GJ371015 | 1GKKRTKD1GJ376974; 1GKKRTKD1GJ359804; 1GKKRTKD1GJ374934

1GKKRTKD1GJ359799 | 1GKKRTKD1GJ335115; 1GKKRTKD1GJ309517; 1GKKRTKD1GJ337897; 1GKKRTKD1GJ308352 | 1GKKRTKD1GJ384296; 1GKKRTKD1GJ320369 | 1GKKRTKD1GJ311963

1GKKRTKD1GJ321585; 1GKKRTKD1GJ367353 | 1GKKRTKD1GJ371175; 1GKKRTKD1GJ382077 | 1GKKRTKD1GJ362220 | 1GKKRTKD1GJ339844 | 1GKKRTKD1GJ317018 | 1GKKRTKD1GJ329024; 1GKKRTKD1GJ371418 | 1GKKRTKD1GJ390194 | 1GKKRTKD1GJ326513 | 1GKKRTKD1GJ398537 | 1GKKRTKD1GJ377915 | 1GKKRTKD1GJ346731 | 1GKKRTKD1GJ382449 | 1GKKRTKD1GJ345059 | 1GKKRTKD1GJ379356 | 1GKKRTKD1GJ345949 | 1GKKRTKD1GJ369409; 1GKKRTKD1GJ354411 | 1GKKRTKD1GJ396433 | 1GKKRTKD1GJ365277; 1GKKRTKD1GJ372598; 1GKKRTKD1GJ329556 | 1GKKRTKD1GJ310635 | 1GKKRTKD1GJ309047 | 1GKKRTKD1GJ374013

1GKKRTKD1GJ311171 | 1GKKRTKD1GJ373573 | 1GKKRTKD1GJ367255 | 1GKKRTKD1GJ370771 | 1GKKRTKD1GJ306083 | 1GKKRTKD1GJ389076 | 1GKKRTKD1GJ363853 | 1GKKRTKD1GJ367031; 1GKKRTKD1GJ389580 | 1GKKRTKD1GJ370768; 1GKKRTKD1GJ321697 | 1GKKRTKD1GJ356806 | 1GKKRTKD1GJ339150 | 1GKKRTKD1GJ385786 | 1GKKRTKD1GJ319514 | 1GKKRTKD1GJ353226 | 1GKKRTKD1GJ344011 | 1GKKRTKD1GJ311817 | 1GKKRTKD1GJ305743 | 1GKKRTKD1GJ358426; 1GKKRTKD1GJ326124; 1GKKRTKD1GJ334188 | 1GKKRTKD1GJ376814 | 1GKKRTKD1GJ362766 | 1GKKRTKD1GJ376571 | 1GKKRTKD1GJ358135 | 1GKKRTKD1GJ385755 | 1GKKRTKD1GJ343635 | 1GKKRTKD1GJ332960 | 1GKKRTKD1GJ351041 | 1GKKRTKD1GJ327919 | 1GKKRTKD1GJ336703 | 1GKKRTKD1GJ346521 | 1GKKRTKD1GJ374819; 1GKKRTKD1GJ355042 | 1GKKRTKD1GJ308402 | 1GKKRTKD1GJ340525; 1GKKRTKD1GJ331744; 1GKKRTKD1GJ390003; 1GKKRTKD1GJ327225 | 1GKKRTKD1GJ362556; 1GKKRTKD1GJ336782; 1GKKRTKD1GJ333770; 1GKKRTKD1GJ373282; 1GKKRTKD1GJ342341; 1GKKRTKD1GJ309310; 1GKKRTKD1GJ323062 | 1GKKRTKD1GJ378613 | 1GKKRTKD1GJ301126 | 1GKKRTKD1GJ315995 | 1GKKRTKD1GJ348785 | 1GKKRTKD1GJ355428 | 1GKKRTKD1GJ369359 | 1GKKRTKD1GJ333011 | 1GKKRTKD1GJ393323; 1GKKRTKD1GJ366073

1GKKRTKD1GJ331565 | 1GKKRTKD1GJ309131 | 1GKKRTKD1GJ348155

1GKKRTKD1GJ362198 | 1GKKRTKD1GJ345207; 1GKKRTKD1GJ356045 | 1GKKRTKD1GJ357454 | 1GKKRTKD1GJ348317; 1GKKRTKD1GJ361455 | 1GKKRTKD1GJ333543 | 1GKKRTKD1GJ396660 | 1GKKRTKD1GJ349189 | 1GKKRTKD1GJ349578; 1GKKRTKD1GJ363609 | 1GKKRTKD1GJ375095 | 1GKKRTKD1GJ314586 | 1GKKRTKD1GJ321926 | 1GKKRTKD1GJ309176; 1GKKRTKD1GJ342937 | 1GKKRTKD1GJ305399; 1GKKRTKD1GJ363108; 1GKKRTKD1GJ399896; 1GKKRTKD1GJ353033; 1GKKRTKD1GJ350259; 1GKKRTKD1GJ344977 | 1GKKRTKD1GJ312921 | 1GKKRTKD1GJ300803 | 1GKKRTKD1GJ376733 | 1GKKRTKD1GJ369717; 1GKKRTKD1GJ338743; 1GKKRTKD1GJ389627; 1GKKRTKD1GJ315379; 1GKKRTKD1GJ317987; 1GKKRTKD1GJ353968 | 1GKKRTKD1GJ330464; 1GKKRTKD1GJ389904; 1GKKRTKD1GJ377736 | 1GKKRTKD1GJ395279

1GKKRTKD1GJ396898; 1GKKRTKD1GJ383312 | 1GKKRTKD1GJ376151 | 1GKKRTKD1GJ390597; 1GKKRTKD1GJ358183 | 1GKKRTKD1GJ391281; 1GKKRTKD1GJ327385; 1GKKRTKD1GJ303748; 1GKKRTKD1GJ330562 | 1GKKRTKD1GJ351461; 1GKKRTKD1GJ327600 | 1GKKRTKD1GJ375856 | 1GKKRTKD1GJ392821 | 1GKKRTKD1GJ379230; 1GKKRTKD1GJ353727

1GKKRTKD1GJ316791

1GKKRTKD1GJ368695 | 1GKKRTKD1GJ339374; 1GKKRTKD1GJ302177

1GKKRTKD1GJ394293; 1GKKRTKD1GJ357924; 1GKKRTKD1GJ347328; 1GKKRTKD1GJ333199 | 1GKKRTKD1GJ352190; 1GKKRTKD1GJ341819 | 1GKKRTKD1GJ305659 | 1GKKRTKD1GJ371354 | 1GKKRTKD1GJ365263 | 1GKKRTKD1GJ310148; 1GKKRTKD1GJ352688 | 1GKKRTKD1GJ333039; 1GKKRTKD1GJ321635; 1GKKRTKD1GJ313504 | 1GKKRTKD1GJ329573 | 1GKKRTKD1GJ360466 | 1GKKRTKD1GJ340461 | 1GKKRTKD1GJ346941 | 1GKKRTKD1GJ355073 | 1GKKRTKD1GJ394696 | 1GKKRTKD1GJ345899 | 1GKKRTKD1GJ334420 | 1GKKRTKD1GJ314085 | 1GKKRTKD1GJ363478; 1GKKRTKD1GJ324356 | 1GKKRTKD1GJ316922; 1GKKRTKD1GJ315916 | 1GKKRTKD1GJ308142; 1GKKRTKD1GJ304835 | 1GKKRTKD1GJ361486 | 1GKKRTKD1GJ302227; 1GKKRTKD1GJ365098; 1GKKRTKD1GJ388784; 1GKKRTKD1GJ342095 | 1GKKRTKD1GJ338693; 1GKKRTKD1GJ342033 | 1GKKRTKD1GJ395332; 1GKKRTKD1GJ319934 | 1GKKRTKD1GJ314930

1GKKRTKD1GJ374044 | 1GKKRTKD1GJ320209 | 1GKKRTKD1GJ368051 | 1GKKRTKD1GJ313812 | 1GKKRTKD1GJ339617 | 1GKKRTKD1GJ386548 | 1GKKRTKD1GJ314281 | 1GKKRTKD1GJ328486 | 1GKKRTKD1GJ336037 | 1GKKRTKD1GJ369054 | 1GKKRTKD1GJ375761 | 1GKKRTKD1GJ373315; 1GKKRTKD1GJ339293; 1GKKRTKD1GJ376103 | 1GKKRTKD1GJ331517 | 1GKKRTKD1GJ397243 | 1GKKRTKD1GJ398568 | 1GKKRTKD1GJ346275 | 1GKKRTKD1GJ332179; 1GKKRTKD1GJ383939 | 1GKKRTKD1GJ393855; 1GKKRTKD1GJ372617; 1GKKRTKD1GJ387232 | 1GKKRTKD1GJ300090 | 1GKKRTKD1GJ387716 | 1GKKRTKD1GJ399946; 1GKKRTKD1GJ356594; 1GKKRTKD1GJ356384; 1GKKRTKD1GJ310523 | 1GKKRTKD1GJ320940

1GKKRTKD1GJ320730 | 1GKKRTKD1GJ333719; 1GKKRTKD1GJ398733 | 1GKKRTKD1GJ375369; 1GKKRTKD1GJ319318 | 1GKKRTKD1GJ351069 | 1GKKRTKD1GJ367465; 1GKKRTKD1GJ321845 | 1GKKRTKD1GJ384413 | 1GKKRTKD1GJ323241 | 1GKKRTKD1GJ363822 | 1GKKRTKD1GJ342596; 1GKKRTKD1GJ328424; 1GKKRTKD1GJ391927; 1GKKRTKD1GJ379454; 1GKKRTKD1GJ330710

1GKKRTKD1GJ370060 | 1GKKRTKD1GJ342176 | 1GKKRTKD1GJ394648; 1GKKRTKD1GJ372312; 1GKKRTKD1GJ343991 | 1GKKRTKD1GJ323059 | 1GKKRTKD1GJ334398 | 1GKKRTKD1GJ386078 | 1GKKRTKD1GJ310604; 1GKKRTKD1GJ396478 | 1GKKRTKD1GJ379809 | 1GKKRTKD1GJ319786 | 1GKKRTKD1GJ397095 | 1GKKRTKD1GJ332473; 1GKKRTKD1GJ376389 | 1GKKRTKD1GJ322476 | 1GKKRTKD1GJ306312 | 1GKKRTKD1GJ380152 | 1GKKRTKD1GJ384623 | 1GKKRTKD1GJ310229 | 1GKKRTKD1GJ363402; 1GKKRTKD1GJ309565 | 1GKKRTKD1GJ315477; 1GKKRTKD1GJ370222 | 1GKKRTKD1GJ346132 | 1GKKRTKD1GJ367918

1GKKRTKD1GJ317679 | 1GKKRTKD1GJ346423

1GKKRTKD1GJ379664 | 1GKKRTKD1GJ344817 | 1GKKRTKD1GJ383536; 1GKKRTKD1GJ385979 | 1GKKRTKD1GJ310151 | 1GKKRTKD1GJ379096 | 1GKKRTKD1GJ382161 | 1GKKRTKD1GJ330383; 1GKKRTKD1GJ328827 | 1GKKRTKD1GJ334708 | 1GKKRTKD1GJ354683; 1GKKRTKD1GJ315463; 1GKKRTKD1GJ321991

1GKKRTKD1GJ345255 | 1GKKRTKD1GJ360550 | 1GKKRTKD1GJ325071; 1GKKRTKD1GJ356305 | 1GKKRTKD1GJ375551; 1GKKRTKD1GJ357180; 1GKKRTKD1GJ371564 | 1GKKRTKD1GJ334238 | 1GKKRTKD1GJ341769 | 1GKKRTKD1GJ345286 | 1GKKRTKD1GJ363027; 1GKKRTKD1GJ353758 | 1GKKRTKD1GJ366770 | 1GKKRTKD1GJ384833 | 1GKKRTKD1GJ332604 | 1GKKRTKD1GJ337642; 1GKKRTKD1GJ312384; 1GKKRTKD1GJ361763; 1GKKRTKD1GJ378756; 1GKKRTKD1GJ358961; 1GKKRTKD1GJ385111 | 1GKKRTKD1GJ358376; 1GKKRTKD1GJ394021 | 1GKKRTKD1GJ378708 | 1GKKRTKD1GJ367403; 1GKKRTKD1GJ386789 | 1GKKRTKD1GJ379177 | 1GKKRTKD1GJ304043 | 1GKKRTKD1GJ328908; 1GKKRTKD1GJ381981; 1GKKRTKD1GJ384072 | 1GKKRTKD1GJ395198; 1GKKRTKD1GJ332716; 1GKKRTKD1GJ385061 | 1GKKRTKD1GJ363416 | 1GKKRTKD1GJ381429 | 1GKKRTKD1GJ353730 | 1GKKRTKD1GJ315625

1GKKRTKD1GJ393774 | 1GKKRTKD1GJ305631

1GKKRTKD1GJ321652 | 1GKKRTKD1GJ365036; 1GKKRTKD1GJ362833 | 1GKKRTKD1GJ343747 | 1GKKRTKD1GJ394472 | 1GKKRTKD1GJ388851; 1GKKRTKD1GJ365831; 1GKKRTKD1GJ305614; 1GKKRTKD1GJ307203 | 1GKKRTKD1GJ391362 | 1GKKRTKD1GJ367207 | 1GKKRTKD1GJ329170; 1GKKRTKD1GJ394097 | 1GKKRTKD1GJ334305 | 1GKKRTKD1GJ391667; 1GKKRTKD1GJ386744 | 1GKKRTKD1GJ379194 | 1GKKRTKD1GJ311994; 1GKKRTKD1GJ379079; 1GKKRTKD1GJ333168 | 1GKKRTKD1GJ305130 | 1GKKRTKD1GJ315902

1GKKRTKD1GJ377459; 1GKKRTKD1GJ311011 | 1GKKRTKD1GJ381821 | 1GKKRTKD1GJ346812 | 1GKKRTKD1GJ308934; 1GKKRTKD1GJ399560 | 1GKKRTKD1GJ314989 | 1GKKRTKD1GJ339200 | 1GKKRTKD1GJ365893; 1GKKRTKD1GJ366624 | 1GKKRTKD1GJ329492; 1GKKRTKD1GJ334160 | 1GKKRTKD1GJ341092; 1GKKRTKD1GJ392155 | 1GKKRTKD1GJ329508; 1GKKRTKD1GJ398280 | 1GKKRTKD1GJ339486; 1GKKRTKD1GJ339942 | 1GKKRTKD1GJ329931 | 1GKKRTKD1GJ337916 | 1GKKRTKD1GJ334014 | 1GKKRTKD1GJ383343 | 1GKKRTKD1GJ383892 | 1GKKRTKD1GJ328651 | 1GKKRTKD1GJ323935; 1GKKRTKD1GJ377798 | 1GKKRTKD1GJ390924 | 1GKKRTKD1GJ301708; 1GKKRTKD1GJ375081 | 1GKKRTKD1GJ350553 | 1GKKRTKD1GJ364629; 1GKKRTKD1GJ368325; 1GKKRTKD1GJ302955 | 1GKKRTKD1GJ310621; 1GKKRTKD1GJ353601; 1GKKRTKD1GJ305953 | 1GKKRTKD1GJ364615; 1GKKRTKD1GJ331999; 1GKKRTKD1GJ338256 | 1GKKRTKD1GJ330691; 1GKKRTKD1GJ352223 | 1GKKRTKD1GJ315396 | 1GKKRTKD1GJ313311 | 1GKKRTKD1GJ349435; 1GKKRTKD1GJ394651 | 1GKKRTKD1GJ310537; 1GKKRTKD1GJ348849; 1GKKRTKD1GJ355543 | 1GKKRTKD1GJ345627; 1GKKRTKD1GJ342906 | 1GKKRTKD1GJ312854; 1GKKRTKD1GJ391295 | 1GKKRTKD1GJ335857

1GKKRTKD1GJ374237; 1GKKRTKD1GJ339665 | 1GKKRTKD1GJ370723 | 1GKKRTKD1GJ339522; 1GKKRTKD1GJ387604 | 1GKKRTKD1GJ305760 | 1GKKRTKD1GJ328679 | 1GKKRTKD1GJ383276 | 1GKKRTKD1GJ354666; 1GKKRTKD1GJ318900 | 1GKKRTKD1GJ322610 | 1GKKRTKD1GJ355431 | 1GKKRTKD1GJ397887; 1GKKRTKD1GJ357681 | 1GKKRTKD1GJ347507; 1GKKRTKD1GJ337334 | 1GKKRTKD1GJ362072 | 1GKKRTKD1GJ390258 | 1GKKRTKD1GJ384055; 1GKKRTKD1GJ373847 | 1GKKRTKD1GJ305452; 1GKKRTKD1GJ338709 | 1GKKRTKD1GJ325796

1GKKRTKD1GJ387182

1GKKRTKD1GJ328729 | 1GKKRTKD1GJ351265 | 1GKKRTKD1GJ355624 | 1GKKRTKD1GJ398117 | 1GKKRTKD1GJ341853; 1GKKRTKD1GJ316709; 1GKKRTKD1GJ367546; 1GKKRTKD1GJ392768 | 1GKKRTKD1GJ361617 | 1GKKRTKD1GJ367949

1GKKRTKD1GJ337396; 1GKKRTKD1GJ304267 | 1GKKRTKD1GJ309694 | 1GKKRTKD1GJ305175 | 1GKKRTKD1GJ313230; 1GKKRTKD1GJ304804; 1GKKRTKD1GJ301675; 1GKKRTKD1GJ338791; 1GKKRTKD1GJ344588 | 1GKKRTKD1GJ365649 | 1GKKRTKD1GJ386484; 1GKKRTKD1GJ357972 | 1GKKRTKD1GJ368745 | 1GKKRTKD1GJ327175

1GKKRTKD1GJ335602; 1GKKRTKD1GJ344851 | 1GKKRTKD1GJ314118 | 1GKKRTKD1GJ314412 | 1GKKRTKD1GJ330965

1GKKRTKD1GJ301157 | 1GKKRTKD1GJ300607 | 1GKKRTKD1GJ320355 | 1GKKRTKD1GJ384461 | 1GKKRTKD1GJ338077 | 1GKKRTKD1GJ333980 | 1GKKRTKD1GJ318461 | 1GKKRTKD1GJ372794 | 1GKKRTKD1GJ383262; 1GKKRTKD1GJ395637; 1GKKRTKD1GJ359303 | 1GKKRTKD1GJ330089 | 1GKKRTKD1GJ300283 | 1GKKRTKD1GJ300185 | 1GKKRTKD1GJ366753 | 1GKKRTKD1GJ399736 | 1GKKRTKD1GJ358300 | 1GKKRTKD1GJ391037 | 1GKKRTKD1GJ354912 | 1GKKRTKD1GJ310683 | 1GKKRTKD1GJ325538 | 1GKKRTKD1GJ342923; 1GKKRTKD1GJ369944

1GKKRTKD1GJ390681 | 1GKKRTKD1GJ338273 | 1GKKRTKD1GJ356644 | 1GKKRTKD1GJ313079 | 1GKKRTKD1GJ350908; 1GKKRTKD1GJ373394 | 1GKKRTKD1GJ397792 | 1GKKRTKD1GJ387960; 1GKKRTKD1GJ363271 | 1GKKRTKD1GJ334546 | 1GKKRTKD1GJ318931 | 1GKKRTKD1GJ367014 | 1GKKRTKD1GJ335485 | 1GKKRTKD1GJ300297; 1GKKRTKD1GJ397338 | 1GKKRTKD1GJ319898 | 1GKKRTKD1GJ376697

1GKKRTKD1GJ326060 | 1GKKRTKD1GJ325927 | 1GKKRTKD1GJ338371 | 1GKKRTKD1GJ316094 | 1GKKRTKD1GJ327483 | 1GKKRTKD1GJ341741; 1GKKRTKD1GJ362699 | 1GKKRTKD1GJ319321 | 1GKKRTKD1GJ316659 | 1GKKRTKD1GJ337494; 1GKKRTKD1GJ393290; 1GKKRTKD1GJ306438 | 1GKKRTKD1GJ375386 | 1GKKRTKD1GJ355896; 1GKKRTKD1GJ350830 | 1GKKRTKD1GJ350035 | 1GKKRTKD1GJ361844 | 1GKKRTKD1GJ396545; 1GKKRTKD1GJ310201; 1GKKRTKD1GJ320789 | 1GKKRTKD1GJ389045 | 1GKKRTKD1GJ328536 | 1GKKRTKD1GJ376179; 1GKKRTKD1GJ320565 | 1GKKRTKD1GJ357664; 1GKKRTKD1GJ379101; 1GKKRTKD1GJ337172 | 1GKKRTKD1GJ318833 | 1GKKRTKD1GJ345031 | 1GKKRTKD1GJ375789 | 1GKKRTKD1GJ390602 | 1GKKRTKD1GJ386663; 1GKKRTKD1GJ377431 | 1GKKRTKD1GJ311266; 1GKKRTKD1GJ392852; 1GKKRTKD1GJ338922 | 1GKKRTKD1GJ390647 | 1GKKRTKD1GJ331856 | 1GKKRTKD1GJ346843 | 1GKKRTKD1GJ360760 | 1GKKRTKD1GJ338127 | 1GKKRTKD1GJ331940; 1GKKRTKD1GJ340928; 1GKKRTKD1GJ326446 | 1GKKRTKD1GJ382533 | 1GKKRTKD1GJ393984 | 1GKKRTKD1GJ319805 | 1GKKRTKD1GJ312627; 1GKKRTKD1GJ360967 | 1GKKRTKD1GJ350388 | 1GKKRTKD1GJ303362 | 1GKKRTKD1GJ381611 | 1GKKRTKD1GJ366798 | 1GKKRTKD1GJ333137 | 1GKKRTKD1GJ343618

1GKKRTKD1GJ376554 | 1GKKRTKD1GJ311882

1GKKRTKD1GJ317343; 1GKKRTKD1GJ358877; 1GKKRTKD1GJ324227 | 1GKKRTKD1GJ327905; 1GKKRTKD1GJ343036 | 1GKKRTKD1GJ352464; 1GKKRTKD1GJ354778 | 1GKKRTKD1GJ309405 | 1GKKRTKD1GJ394181; 1GKKRTKD1GJ355767 | 1GKKRTKD1GJ339018 | 1GKKRTKD1GJ359673 | 1GKKRTKD1GJ391832 | 1GKKRTKD1GJ326544; 1GKKRTKD1GJ379325; 1GKKRTKD1GJ371676 | 1GKKRTKD1GJ331582; 1GKKRTKD1GJ397422; 1GKKRTKD1GJ337253 | 1GKKRTKD1GJ307735 | 1GKKRTKD1GJ383083; 1GKKRTKD1GJ375209 | 1GKKRTKD1GJ378255; 1GKKRTKD1GJ375498; 1GKKRTKD1GJ340508 | 1GKKRTKD1GJ369197 | 1GKKRTKD1GJ390874 | 1GKKRTKD1GJ302096

1GKKRTKD1GJ386596 | 1GKKRTKD1GJ397579 | 1GKKRTKD1GJ312871 | 1GKKRTKD1GJ307766; 1GKKRTKD1GJ393127 | 1GKKRTKD1GJ302342 | 1GKKRTKD1GJ352528; 1GKKRTKD1GJ373301 | 1GKKRTKD1GJ395556; 1GKKRTKD1GJ359916; 1GKKRTKD1GJ313289; 1GKKRTKD1GJ370348; 1GKKRTKD1GJ392026 | 1GKKRTKD1GJ315835; 1GKKRTKD1GJ300249 | 1GKKRTKD1GJ314488 | 1GKKRTKD1GJ305323 | 1GKKRTKD1GJ370365 | 1GKKRTKD1GJ346454 | 1GKKRTKD1GJ380118; 1GKKRTKD1GJ310764 | 1GKKRTKD1GJ321814 | 1GKKRTKD1GJ369216 | 1GKKRTKD1GJ301224 | 1GKKRTKD1GJ393919 | 1GKKRTKD1GJ391961 | 1GKKRTKD1GJ369880 | 1GKKRTKD1GJ318010; 1GKKRTKD1GJ350262; 1GKKRTKD1GJ341304 | 1GKKRTKD1GJ350438 | 1GKKRTKD1GJ333557 | 1GKKRTKD1GJ374433 | 1GKKRTKD1GJ393838; 1GKKRTKD1GJ301420

1GKKRTKD1GJ318587 | 1GKKRTKD1GJ368759; 1GKKRTKD1GJ335289; 1GKKRTKD1GJ395900 | 1GKKRTKD1GJ312773 | 1GKKRTKD1GJ349886 | 1GKKRTKD1GJ324163 | 1GKKRTKD1GJ305855; 1GKKRTKD1GJ351394 | 1GKKRTKD1GJ333459; 1GKKRTKD1GJ384038; 1GKKRTKD1GJ399414; 1GKKRTKD1GJ380040 | 1GKKRTKD1GJ337382 | 1GKKRTKD1GJ321649 | 1GKKRTKD1GJ319612 | 1GKKRTKD1GJ382404 | 1GKKRTKD1GJ307184; 1GKKRTKD1GJ367420; 1GKKRTKD1GJ360273 | 1GKKRTKD1GJ396223; 1GKKRTKD1GJ327144; 1GKKRTKD1GJ324874; 1GKKRTKD1GJ356319; 1GKKRTKD1GJ370088; 1GKKRTKD1GJ362797 | 1GKKRTKD1GJ365814 | 1GKKRTKD1GJ334031 | 1GKKRTKD1GJ392009; 1GKKRTKD1GJ396870; 1GKKRTKD1GJ314961; 1GKKRTKD1GJ359463 | 1GKKRTKD1GJ347426 | 1GKKRTKD1GJ398098 | 1GKKRTKD1GJ361309

1GKKRTKD1GJ333302 | 1GKKRTKD1GJ394083 | 1GKKRTKD1GJ322798 | 1GKKRTKD1GJ312336 | 1GKKRTKD1GJ301790 | 1GKKRTKD1GJ316788; 1GKKRTKD1GJ307458 | 1GKKRTKD1GJ354473; 1GKKRTKD1GJ328052 | 1GKKRTKD1GJ360936; 1GKKRTKD1GJ335809 | 1GKKRTKD1GJ380197 | 1GKKRTKD1GJ370155

1GKKRTKD1GJ366638

1GKKRTKD1GJ348138 | 1GKKRTKD1GJ346776 | 1GKKRTKD1GJ374352 | 1GKKRTKD1GJ304737 | 1GKKRTKD1GJ353596 | 1GKKRTKD1GJ313227 | 1GKKRTKD1GJ325880; 1GKKRTKD1GJ318413 | 1GKKRTKD1GJ370916; 1GKKRTKD1GJ308335; 1GKKRTKD1GJ346549; 1GKKRTKD1GJ384721 | 1GKKRTKD1GJ313583; 1GKKRTKD1GJ385044 | 1GKKRTKD1GJ389689 | 1GKKRTKD1GJ365280 | 1GKKRTKD1GJ333896 | 1GKKRTKD1GJ353873; 1GKKRTKD1GJ338550 | 1GKKRTKD1GJ331176 | 1GKKRTKD1GJ397551

1GKKRTKD1GJ383293; 1GKKRTKD1GJ304513; 1GKKRTKD1GJ374500 | 1GKKRTKD1GJ357731; 1GKKRTKD1GJ326821 | 1GKKRTKD1GJ398490; 1GKKRTKD1GJ360211 | 1GKKRTKD1GJ334742; 1GKKRTKD1GJ371483; 1GKKRTKD1GJ336023 | 1GKKRTKD1GJ374268 | 1GKKRTKD1GJ381169 | 1GKKRTKD1GJ391992; 1GKKRTKD1GJ381625 | 1GKKRTKD1GJ382564

1GKKRTKD1GJ329251 | 1GKKRTKD1GJ377297 | 1GKKRTKD1GJ377056 | 1GKKRTKD1GJ385321; 1GKKRTKD1GJ396982; 1GKKRTKD1GJ347264 | 1GKKRTKD1GJ334076; 1GKKRTKD1GJ343702; 1GKKRTKD1GJ332053 | 1GKKRTKD1GJ360080 | 1GKKRTKD1GJ335678; 1GKKRTKD1GJ330030; 1GKKRTKD1GJ314846; 1GKKRTKD1GJ374397 | 1GKKRTKD1GJ377445 | 1GKKRTKD1GJ319190

1GKKRTKD1GJ358992 | 1GKKRTKD1GJ349225 | 1GKKRTKD1GJ348320 | 1GKKRTKD1GJ398750 | 1GKKRTKD1GJ303118 | 1GKKRTKD1GJ373556 | 1GKKRTKD1GJ312451; 1GKKRTKD1GJ370592 | 1GKKRTKD1GJ374688

1GKKRTKD1GJ335499 | 1GKKRTKD1GJ398828 | 1GKKRTKD1GJ360452 | 1GKKRTKD1GJ395976 | 1GKKRTKD1GJ331694; 1GKKRTKD1GJ347331 | 1GKKRTKD1GJ380488; 1GKKRTKD1GJ303586 | 1GKKRTKD1GJ323336 | 1GKKRTKD1GJ392947 | 1GKKRTKD1GJ319089; 1GKKRTKD1GJ306908 | 1GKKRTKD1GJ325782; 1GKKRTKD1GJ300719; 1GKKRTKD1GJ390325; 1GKKRTKD1GJ312420

1GKKRTKD1GJ386274 | 1GKKRTKD1GJ365201 | 1GKKRTKD1GJ337785; 1GKKRTKD1GJ356899 | 1GKKRTKD1GJ368096 | 1GKKRTKD1GJ306066 | 1GKKRTKD1GJ383052; 1GKKRTKD1GJ364517 | 1GKKRTKD1GJ315818 | 1GKKRTKD1GJ375212 | 1GKKRTKD1GJ366641; 1GKKRTKD1GJ356532 | 1GKKRTKD1GJ306567; 1GKKRTKD1GJ399249; 1GKKRTKD1GJ340217; 1GKKRTKD1GJ377638; 1GKKRTKD1GJ348981; 1GKKRTKD1GJ373041 | 1GKKRTKD1GJ354165 | 1GKKRTKD1GJ382614

1GKKRTKD1GJ334403 | 1GKKRTKD1GJ308254 | 1GKKRTKD1GJ312823 | 1GKKRTKD1GJ389451 | 1GKKRTKD1GJ309100 | 1GKKRTKD1GJ335017; 1GKKRTKD1GJ314149; 1GKKRTKD1GJ320758 | 1GKKRTKD1GJ380362; 1GKKRTKD1GJ391457; 1GKKRTKD1GJ374724; 1GKKRTKD1GJ336720 | 1GKKRTKD1GJ336006 | 1GKKRTKD1GJ391331; 1GKKRTKD1GJ319240 | 1GKKRTKD1GJ309842; 1GKKRTKD1GJ311557; 1GKKRTKD1GJ366509 | 1GKKRTKD1GJ379633 | 1GKKRTKD1GJ335731 | 1GKKRTKD1GJ306018 | 1GKKRTKD1GJ395167 | 1GKKRTKD1GJ359026 | 1GKKRTKD1GJ307119

1GKKRTKD1GJ359785; 1GKKRTKD1GJ341352

1GKKRTKD1GJ322297; 1GKKRTKD1GJ373170 | 1GKKRTKD1GJ383116 | 1GKKRTKD1GJ358202 | 1GKKRTKD1GJ321084; 1GKKRTKD1GJ316287 | 1GKKRTKD1GJ323773 | 1GKKRTKD1GJ389210 | 1GKKRTKD1GJ330352; 1GKKRTKD1GJ303538; 1GKKRTKD1GJ394343; 1GKKRTKD1GJ341948; 1GKKRTKD1GJ311252

1GKKRTKD1GJ302857; 1GKKRTKD1GJ324969 | 1GKKRTKD1GJ391815 | 1GKKRTKD1GJ375968 | 1GKKRTKD1GJ385335

1GKKRTKD1GJ331663; 1GKKRTKD1GJ340749; 1GKKRTKD1GJ305225 | 1GKKRTKD1GJ357356 | 1GKKRTKD1GJ302258; 1GKKRTKD1GJ324504; 1GKKRTKD1GJ338189 | 1GKKRTKD1GJ344476; 1GKKRTKD1GJ301773 | 1GKKRTKD1GJ356711; 1GKKRTKD1GJ319836 | 1GKKRTKD1GJ361987; 1GKKRTKD1GJ380054 | 1GKKRTKD1GJ339729; 1GKKRTKD1GJ351508

1GKKRTKD1GJ313468 | 1GKKRTKD1GJ372939 | 1GKKRTKD1GJ339679 | 1GKKRTKD1GJ338211 | 1GKKRTKD1GJ354618; 1GKKRTKD1GJ365618; 1GKKRTKD1GJ364257 | 1GKKRTKD1GJ312644 | 1GKKRTKD1GJ382158 | 1GKKRTKD1GJ355249 | 1GKKRTKD1GJ346826 | 1GKKRTKD1GJ391488 | 1GKKRTKD1GJ335891 | 1GKKRTKD1GJ340427 | 1GKKRTKD1GJ370169

1GKKRTKD1GJ365019; 1GKKRTKD1GJ378384 | 1GKKRTKD1GJ358720 | 1GKKRTKD1GJ369023 | 1GKKRTKD1GJ329234 | 1GKKRTKD1GJ315236; 1GKKRTKD1GJ312109 | 1GKKRTKD1GJ389756; 1GKKRTKD1GJ336474; 1GKKRTKD1GJ367630; 1GKKRTKD1GJ375520

1GKKRTKD1GJ352643

1GKKRTKD1GJ337379 | 1GKKRTKD1GJ300784; 1GKKRTKD1GJ357518 | 1GKKRTKD1GJ395816 | 1GKKRTKD1GJ385870 | 1GKKRTKD1GJ309811 | 1GKKRTKD1GJ374593 | 1GKKRTKD1GJ350178 | 1GKKRTKD1GJ335759; 1GKKRTKD1GJ341996; 1GKKRTKD1GJ348415 | 1GKKRTKD1GJ332974 | 1GKKRTKD1GJ351699; 1GKKRTKD1GJ330481 | 1GKKRTKD1GJ350505; 1GKKRTKD1GJ373329 | 1GKKRTKD1GJ307606 | 1GKKRTKD1GJ368132 | 1GKKRTKD1GJ369247 | 1GKKRTKD1GJ398859 | 1GKKRTKD1GJ399025; 1GKKRTKD1GJ381933 | 1GKKRTKD1GJ384699 | 1GKKRTKD1GJ321571 | 1GKKRTKD1GJ399641 | 1GKKRTKD1GJ333297; 1GKKRTKD1GJ322008 | 1GKKRTKD1GJ360502 | 1GKKRTKD1GJ314880; 1GKKRTKD1GJ374495; 1GKKRTKD1GJ352979 | 1GKKRTKD1GJ308688 | 1GKKRTKD1GJ330870; 1GKKRTKD1GJ317830 | 1GKKRTKD1GJ357048 | 1GKKRTKD1GJ380619 | 1GKKRTKD1GJ321506 | 1GKKRTKD1GJ362850 | 1GKKRTKD1GJ340346 | 1GKKRTKD1GJ343960 | 1GKKRTKD1GJ337950

1GKKRTKD1GJ386422 | 1GKKRTKD1GJ346308; 1GKKRTKD1GJ369846; 1GKKRTKD1GJ373217; 1GKKRTKD1GJ303751; 1GKKRTKD1GJ357583 | 1GKKRTKD1GJ376991 | 1GKKRTKD1GJ376280 | 1GKKRTKD1GJ369720; 1GKKRTKD1GJ346860; 1GKKRTKD1GJ386128; 1GKKRTKD1GJ350925

1GKKRTKD1GJ317696 | 1GKKRTKD1GJ337723 | 1GKKRTKD1GJ386212 | 1GKKRTKD1GJ365747 | 1GKKRTKD1GJ365182; 1GKKRTKD1GJ343487; 1GKKRTKD1GJ338595 | 1GKKRTKD1GJ358104 | 1GKKRTKD1GJ319657 | 1GKKRTKD1GJ360371; 1GKKRTKD1GJ391023; 1GKKRTKD1GJ318184 | 1GKKRTKD1GJ335051; 1GKKRTKD1GJ364551 | 1GKKRTKD1GJ331632; 1GKKRTKD1GJ347975; 1GKKRTKD1GJ307704 | 1GKKRTKD1GJ330674 | 1GKKRTKD1GJ395699 | 1GKKRTKD1GJ316550; 1GKKRTKD1GJ324695 | 1GKKRTKD1GJ320405 | 1GKKRTKD1GJ396240

1GKKRTKD1GJ316354 | 1GKKRTKD1GJ346003 | 1GKKRTKD1GJ398781; 1GKKRTKD1GJ324213; 1GKKRTKD1GJ359852; 1GKKRTKD1GJ370852; 1GKKRTKD1GJ302440 | 1GKKRTKD1GJ375159; 1GKKRTKD1GJ384945; 1GKKRTKD1GJ395346 | 1GKKRTKD1GJ373699 | 1GKKRTKD1GJ304382 | 1GKKRTKD1GJ391099; 1GKKRTKD1GJ362279; 1GKKRTKD1GJ300171; 1GKKRTKD1GJ311526

1GKKRTKD1GJ384587; 1GKKRTKD1GJ399977 | 1GKKRTKD1GJ304916 | 1GKKRTKD1GJ338578; 1GKKRTKD1GJ335728 | 1GKKRTKD1GJ379695 | 1GKKRTKD1GJ364310 | 1GKKRTKD1GJ388462 | 1GKKRTKD1GJ388543 | 1GKKRTKD1GJ371600 | 1GKKRTKD1GJ366610 | 1GKKRTKD1GJ336541; 1GKKRTKD1GJ364100 | 1GKKRTKD1GJ341111; 1GKKRTKD1GJ339536

1GKKRTKD1GJ334465; 1GKKRTKD1GJ372648 | 1GKKRTKD1GJ310831; 1GKKRTKD1GJ383875; 1GKKRTKD1GJ393595; 1GKKRTKD1GJ377574; 1GKKRTKD1GJ380099

1GKKRTKD1GJ341934 | 1GKKRTKD1GJ396044 | 1GKKRTKD1GJ390969 | 1GKKRTKD1GJ323854 | 1GKKRTKD1GJ312031; 1GKKRTKD1GJ340878 | 1GKKRTKD1GJ329914 | 1GKKRTKD1GJ327869 | 1GKKRTKD1GJ352917 | 1GKKRTKD1GJ344493 | 1GKKRTKD1GJ326429 | 1GKKRTKD1GJ397503 | 1GKKRTKD1GJ317570 | 1GKKRTKD1GJ389529 | 1GKKRTKD1GJ316368 | 1GKKRTKD1GJ336507; 1GKKRTKD1GJ376943; 1GKKRTKD1GJ375274

1GKKRTKD1GJ337351 | 1GKKRTKD1GJ397694; 1GKKRTKD1GJ338306 | 1GKKRTKD1GJ333509 | 1GKKRTKD1GJ351122 | 1GKKRTKD1GJ376988 | 1GKKRTKD1GJ336961 | 1GKKRTKD1GJ301904; 1GKKRTKD1GJ399722 | 1GKKRTKD1GJ339195; 1GKKRTKD1GJ345188 | 1GKKRTKD1GJ340587 | 1GKKRTKD1GJ321117

1GKKRTKD1GJ390907 | 1GKKRTKD1GJ346437 | 1GKKRTKD1GJ366848 | 1GKKRTKD1GJ377414 | 1GKKRTKD1GJ397064 | 1GKKRTKD1GJ326933 | 1GKKRTKD1GJ360774 | 1GKKRTKD1GJ319884 | 1GKKRTKD1GJ328195

1GKKRTKD1GJ371273 | 1GKKRTKD1GJ330433; 1GKKRTKD1GJ310747 | 1GKKRTKD1GJ362377 | 1GKKRTKD1GJ332148 | 1GKKRTKD1GJ329430

1GKKRTKD1GJ368342; 1GKKRTKD1GJ373864; 1GKKRTKD1GJ309212 | 1GKKRTKD1GJ359107 | 1GKKRTKD1GJ360144; 1GKKRTKD1GJ356692; 1GKKRTKD1GJ370883 | 1GKKRTKD1GJ365828; 1GKKRTKD1GJ316547 | 1GKKRTKD1GJ304348; 1GKKRTKD1GJ329279 | 1GKKRTKD1GJ393399 | 1GKKRTKD1GJ304608 | 1GKKRTKD1GJ365506 | 1GKKRTKD1GJ398814 | 1GKKRTKD1GJ363013; 1GKKRTKD1GJ311834

1GKKRTKD1GJ349077; 1GKKRTKD1GJ321392 | 1GKKRTKD1GJ393404 | 1GKKRTKD1GJ346888 | 1GKKRTKD1GJ344364 | 1GKKRTKD1GJ373850 | 1GKKRTKD1GJ300431 | 1GKKRTKD1GJ343764 | 1GKKRTKD1GJ366333 | 1GKKRTKD1GJ373248

1GKKRTKD1GJ392866; 1GKKRTKD1GJ306388 | 1GKKRTKD1GJ309985; 1GKKRTKD1GJ376134

1GKKRTKD1GJ349483 | 1GKKRTKD1GJ363285; 1GKKRTKD1GJ303166; 1GKKRTKD1GJ374173 | 1GKKRTKD1GJ363786 | 1GKKRTKD1GJ351587 | 1GKKRTKD1GJ302843 | 1GKKRTKD1GJ370656; 1GKKRTKD1GJ365487

1GKKRTKD1GJ389854 | 1GKKRTKD1GJ372522; 1GKKRTKD1GJ314202 | 1GKKRTKD1GJ352366 | 1GKKRTKD1GJ392897; 1GKKRTKD1GJ376344 | 1GKKRTKD1GJ353338 | 1GKKRTKD1GJ343344

1GKKRTKD1GJ323658 | 1GKKRTKD1GJ391118 | 1GKKRTKD1GJ308156 | 1GKKRTKD1GJ370849; 1GKKRTKD1GJ342324 | 1GKKRTKD1GJ371368

1GKKRTKD1GJ366347 | 1GKKRTKD1GJ375694; 1GKKRTKD1GJ355350

1GKKRTKD1GJ305113 | 1GKKRTKD1GJ372360; 1GKKRTKD1GJ332215 | 1GKKRTKD1GJ395475 | 1GKKRTKD1GJ373380 | 1GKKRTKD1GJ381544 | 1GKKRTKD1GJ337138; 1GKKRTKD1GJ394178; 1GKKRTKD1GJ326625 | 1GKKRTKD1GJ318167 | 1GKKRTKD1GJ327788 | 1GKKRTKD1GJ381026; 1GKKRTKD1GJ322459; 1GKKRTKD1GJ319576

1GKKRTKD1GJ313406; 1GKKRTKD1GJ393435; 1GKKRTKD1GJ335177 | 1GKKRTKD1GJ395931 | 1GKKRTKD1GJ366137; 1GKKRTKD1GJ381530 | 1GKKRTKD1GJ348060 | 1GKKRTKD1GJ372309

1GKKRTKD1GJ306102 | 1GKKRTKD1GJ357938

1GKKRTKD1GJ317424 | 1GKKRTKD1GJ347412; 1GKKRTKD1GJ353078 | 1GKKRTKD1GJ336927

1GKKRTKD1GJ329959; 1GKKRTKD1GJ367398; 1GKKRTKD1GJ350648

1GKKRTKD1GJ380815

1GKKRTKD1GJ368843; 1GKKRTKD1GJ304477; 1GKKRTKD1GJ316998; 1GKKRTKD1GJ343599 | 1GKKRTKD1GJ345692 | 1GKKRTKD1GJ353937 | 1GKKRTKD1GJ315348 | 1GKKRTKD1GJ338516 | 1GKKRTKD1GJ318136; 1GKKRTKD1GJ345353 | 1GKKRTKD1GJ304706 | 1GKKRTKD1GJ352304 | 1GKKRTKD1GJ392205 | 1GKKRTKD1GJ392415 | 1GKKRTKD1GJ333784; 1GKKRTKD1GJ340444 | 1GKKRTKD1GJ322896; 1GKKRTKD1GJ366039 | 1GKKRTKD1GJ366171; 1GKKRTKD1GJ326138; 1GKKRTKD1GJ345367 | 1GKKRTKD1GJ335020 | 1GKKRTKD1GJ315429; 1GKKRTKD1GJ380877 | 1GKKRTKD1GJ320694; 1GKKRTKD1GJ326656 | 1GKKRTKD1GJ387425; 1GKKRTKD1GJ337883 | 1GKKRTKD1GJ327659 | 1GKKRTKD1GJ383049 | 1GKKRTKD1GJ304754 | 1GKKRTKD1GJ360712 | 1GKKRTKD1GJ391507

1GKKRTKD1GJ325832

1GKKRTKD1GJ358359 | 1GKKRTKD1GJ370737 | 1GKKRTKD1GJ345529; 1GKKRTKD1GJ353341

1GKKRTKD1GJ371824; 1GKKRTKD1GJ386954 | 1GKKRTKD1GJ386159; 1GKKRTKD1GJ331467 | 1GKKRTKD1GJ342050 | 1GKKRTKD1GJ390941; 1GKKRTKD1GJ305595; 1GKKRTKD1GJ355185 | 1GKKRTKD1GJ372858 | 1GKKRTKD1GJ321974

1GKKRTKD1GJ309856 | 1GKKRTKD1GJ341402 | 1GKKRTKD1GJ372889 | 1GKKRTKD1GJ314992 | 1GKKRTKD1GJ353890 | 1GKKRTKD1GJ311879 | 1GKKRTKD1GJ311154 | 1GKKRTKD1GJ398313; 1GKKRTKD1GJ313485; 1GKKRTKD1GJ391877 | 1GKKRTKD1GJ384993

1GKKRTKD1GJ375887 | 1GKKRTKD1GJ369314 | 1GKKRTKD1GJ340086 | 1GKKRTKD1GJ337561 | 1GKKRTKD1GJ346356 | 1GKKRTKD1GJ320307; 1GKKRTKD1GJ362721 | 1GKKRTKD1GJ306682

1GKKRTKD1GJ347703 | 1GKKRTKD1GJ300915; 1GKKRTKD1GJ317035 | 1GKKRTKD1GJ321036; 1GKKRTKD1GJ369829; 1GKKRTKD1GJ302163 | 1GKKRTKD1GJ330657; 1GKKRTKD1GJ322347; 1GKKRTKD1GJ322784; 1GKKRTKD1GJ312174; 1GKKRTKD1GJ365294 | 1GKKRTKD1GJ326589 | 1GKKRTKD1GJ387280

1GKKRTKD1GJ321862; 1GKKRTKD1GJ317004 | 1GKKRTKD1GJ366736 | 1GKKRTKD1GJ383164; 1GKKRTKD1GJ344638; 1GKKRTKD1GJ369121 | 1GKKRTKD1GJ398182 | 1GKKRTKD1GJ358099 | 1GKKRTKD1GJ362654; 1GKKRTKD1GJ321988 | 1GKKRTKD1GJ369930 | 1GKKRTKD1GJ328066 | 1GKKRTKD1GJ363769 | 1GKKRTKD1GJ316046 | 1GKKRTKD1GJ368793; 1GKKRTKD1GJ387635; 1GKKRTKD1GJ397050

1GKKRTKD1GJ366543

1GKKRTKD1GJ371256 | 1GKKRTKD1GJ313566; 1GKKRTKD1GJ308965 | 1GKKRTKD1GJ317732 | 1GKKRTKD1GJ343165; 1GKKRTKD1GJ378143; 1GKKRTKD1GJ370091 | 1GKKRTKD1GJ350875 | 1GKKRTKD1GJ394701 | 1GKKRTKD1GJ327791 | 1GKKRTKD1GJ324860 | 1GKKRTKD1GJ377493 | 1GKKRTKD1GJ397520 | 1GKKRTKD1GJ398795 | 1GKKRTKD1GJ342162; 1GKKRTKD1GJ338547; 1GKKRTKD1GJ380751 | 1GKKRTKD1GJ377137; 1GKKRTKD1GJ343540; 1GKKRTKD1GJ363139 | 1GKKRTKD1GJ329184

1GKKRTKD1GJ310439; 1GKKRTKD1GJ375372 | 1GKKRTKD1GJ385982 | 1GKKRTKD1GJ397730 | 1GKKRTKD1GJ336992; 1GKKRTKD1GJ316130 | 1GKKRTKD1GJ327502 | 1GKKRTKD1GJ372391; 1GKKRTKD1GJ370818 | 1GKKRTKD1GJ376876 | 1GKKRTKD1GJ354893

1GKKRTKD1GJ396366 | 1GKKRTKD1GJ331825 | 1GKKRTKD1GJ300896 | 1GKKRTKD1GJ380801; 1GKKRTKD1GJ352870; 1GKKRTKD1GJ301384; 1GKKRTKD1GJ376747; 1GKKRTKD1GJ301840 | 1GKKRTKD1GJ356482 | 1GKKRTKD1GJ380183 | 1GKKRTKD1GJ399865 | 1GKKRTKD1GJ395749 | 1GKKRTKD1GJ359267 | 1GKKRTKD1GJ390616; 1GKKRTKD1GJ309968; 1GKKRTKD1GJ394908 | 1GKKRTKD1GJ319979

1GKKRTKD1GJ334739 | 1GKKRTKD1GJ386937; 1GKKRTKD1GJ392222 | 1GKKRTKD1GJ316693; 1GKKRTKD1GJ366767; 1GKKRTKD1GJ360693 | 1GKKRTKD1GJ301613 | 1GKKRTKD1GJ356353 | 1GKKRTKD1GJ345076 | 1GKKRTKD1GJ396237 | 1GKKRTKD1GJ393113; 1GKKRTKD1GJ364016 | 1GKKRTKD1GJ319111; 1GKKRTKD1GJ388624 | 1GKKRTKD1GJ337818 | 1GKKRTKD1GJ326849 | 1GKKRTKD1GJ329718 | 1GKKRTKD1GJ307296

1GKKRTKD1GJ391541; 1GKKRTKD1GJ334384 | 1GKKRTKD1GJ352285 | 1GKKRTKD1GJ329850; 1GKKRTKD1GJ329640; 1GKKRTKD1GJ337754 | 1GKKRTKD1GJ352805; 1GKKRTKD1GJ301952 | 1GKKRTKD1GJ386792 | 1GKKRTKD1GJ328519; 1GKKRTKD1GJ322834 | 1GKKRTKD1GJ317486; 1GKKRTKD1GJ386260 | 1GKKRTKD1GJ361049 | 1GKKRTKD1GJ305693 | 1GKKRTKD1GJ391734 | 1GKKRTKD1GJ329993 | 1GKKRTKD1GJ344901 | 1GKKRTKD1GJ310585 | 1GKKRTKD1GJ314734 | 1GKKRTKD1GJ387585

1GKKRTKD1GJ376196; 1GKKRTKD1GJ334630 | 1GKKRTKD1GJ303099 | 1GKKRTKD1GJ360886; 1GKKRTKD1GJ351752; 1GKKRTKD1GJ352478 | 1GKKRTKD1GJ333865; 1GKKRTKD1GJ343652 | 1GKKRTKD1GJ318640; 1GKKRTKD1GJ386257 | 1GKKRTKD1GJ330206

1GKKRTKD1GJ384914 | 1GKKRTKD1GJ343778; 1GKKRTKD1GJ357955 | 1GKKRTKD1GJ300879 | 1GKKRTKD1GJ385058 | 1GKKRTKD1GJ352609 | 1GKKRTKD1GJ329895; 1GKKRTKD1GJ353825 | 1GKKRTKD1GJ384122; 1GKKRTKD1GJ334093; 1GKKRTKD1GJ330044; 1GKKRTKD1GJ384900 | 1GKKRTKD1GJ371466 | 1GKKRTKD1GJ368535; 1GKKRTKD1GJ319982 | 1GKKRTKD1GJ329802 | 1GKKRTKD1GJ372438 | 1GKKRTKD1GJ375453; 1GKKRTKD1GJ397940 | 1GKKRTKD1GJ399056 | 1GKKRTKD1GJ341691 | 1GKKRTKD1GJ324809; 1GKKRTKD1GJ316242; 1GKKRTKD1GJ386534 | 1GKKRTKD1GJ369457 | 1GKKRTKD1GJ367496 | 1GKKRTKD1GJ389921; 1GKKRTKD1GJ354649 | 1GKKRTKD1GJ389837 | 1GKKRTKD1GJ386873 | 1GKKRTKD1GJ322431 | 1GKKRTKD1GJ335812 | 1GKKRTKD1GJ386680 | 1GKKRTKD1GJ326883; 1GKKRTKD1GJ363464; 1GKKRTKD1GJ330304; 1GKKRTKD1GJ334918 | 1GKKRTKD1GJ343585; 1GKKRTKD1GJ318850 | 1GKKRTKD1GJ372164; 1GKKRTKD1GJ352514 | 1GKKRTKD1GJ389286 | 1GKKRTKD1GJ323708 | 1GKKRTKD1GJ347782 | 1GKKRTKD1GJ301837; 1GKKRTKD1GJ353517 | 1GKKRTKD1GJ390051 | 1GKKRTKD1GJ339830; 1GKKRTKD1GJ356336; 1GKKRTKD1GJ360290 | 1GKKRTKD1GJ320713; 1GKKRTKD1GJ304897 | 1GKKRTKD1GJ386162 | 1GKKRTKD1GJ331324 | 1GKKRTKD1GJ315723

1GKKRTKD1GJ315883 | 1GKKRTKD1GJ303314; 1GKKRTKD1GJ344543 | 1GKKRTKD1GJ395587; 1GKKRTKD1GJ375565 | 1GKKRTKD1GJ372553; 1GKKRTKD1GJ307220 | 1GKKRTKD1GJ373251 | 1GKKRTKD1GJ314409 | 1GKKRTKD1GJ347619 | 1GKKRTKD1GJ313518; 1GKKRTKD1GJ367224 | 1GKKRTKD1GJ350049; 1GKKRTKD1GJ380989 | 1GKKRTKD1GJ301059; 1GKKRTKD1GJ318802; 1GKKRTKD1GJ376487 | 1GKKRTKD1GJ337964 | 1GKKRTKD1GJ362461 | 1GKKRTKD1GJ351167; 1GKKRTKD1GJ337298 | 1GKKRTKD1GJ357485 | 1GKKRTKD1GJ384931 | 1GKKRTKD1GJ360077; 1GKKRTKD1GJ327046; 1GKKRTKD1GJ364744; 1GKKRTKD1GJ336698; 1GKKRTKD1GJ324065 | 1GKKRTKD1GJ388901; 1GKKRTKD1GJ399820; 1GKKRTKD1GJ337947; 1GKKRTKD1GJ328441 | 1GKKRTKD1GJ333204; 1GKKRTKD1GJ319268 | 1GKKRTKD1GJ361780 | 1GKKRTKD1GJ332506 | 1GKKRTKD1GJ332456 | 1GKKRTKD1GJ364971; 1GKKRTKD1GJ338855; 1GKKRTKD1GJ384704; 1GKKRTKD1GJ395234 | 1GKKRTKD1GJ334532; 1GKKRTKD1GJ348589 | 1GKKRTKD1GJ360970 | 1GKKRTKD1GJ374965 | 1GKKRTKD1GJ393869; 1GKKRTKD1GJ354697 | 1GKKRTKD1GJ327743 | 1GKKRTKD1GJ382306 | 1GKKRTKD1GJ304298 | 1GKKRTKD1GJ385562

1GKKRTKD1GJ385867; 1GKKRTKD1GJ320419 | 1GKKRTKD1GJ338967; 1GKKRTKD1GJ383455 | 1GKKRTKD1GJ352299; 1GKKRTKD1GJ351878 | 1GKKRTKD1GJ305872 | 1GKKRTKD1GJ378501; 1GKKRTKD1GJ393175 | 1GKKRTKD1GJ353887 | 1GKKRTKD1GJ386064; 1GKKRTKD1GJ391586 | 1GKKRTKD1GJ347734 | 1GKKRTKD1GJ388106; 1GKKRTKD1GJ309579 | 1GKKRTKD1GJ331078 | 1GKKRTKD1GJ310179; 1GKKRTKD1GJ345496; 1GKKRTKD1GJ305192

1GKKRTKD1GJ331730 | 1GKKRTKD1GJ378336 | 1GKKRTKD1GJ346390; 1GKKRTKD1GJ374304 | 1GKKRTKD1GJ378515; 1GKKRTKD1GJ357535 | 1GKKRTKD1GJ340573 | 1GKKRTKD1GJ323224 | 1GKKRTKD1GJ337902 | 1GKKRTKD1GJ392172; 1GKKRTKD1GJ371404 | 1GKKRTKD1GJ358166 | 1GKKRTKD1GJ363268

1GKKRTKD1GJ332649; 1GKKRTKD1GJ364548; 1GKKRTKD1GJ360418 | 1GKKRTKD1GJ364081 | 1GKKRTKD1GJ332893 | 1GKKRTKD1GJ364176 | 1GKKRTKD1GJ343201; 1GKKRTKD1GJ313308 | 1GKKRTKD1GJ321618; 1GKKRTKD1GJ306357; 1GKKRTKD1GJ335034 | 1GKKRTKD1GJ377283 | 1GKKRTKD1GJ344039 | 1GKKRTKD1GJ323661 | 1GKKRTKD1GJ375050; 1GKKRTKD1GJ323904; 1GKKRTKD1GJ362153; 1GKKRTKD1GJ383598 | 1GKKRTKD1GJ395718 | 1GKKRTKD1GJ362783 | 1GKKRTKD1GJ399171; 1GKKRTKD1GJ393693; 1GKKRTKD1GJ310103 | 1GKKRTKD1GJ350858

1GKKRTKD1GJ353811 | 1GKKRTKD1GJ314975 | 1GKKRTKD1GJ360595 | 1GKKRTKD1GJ333347 | 1GKKRTKD1GJ308089 | 1GKKRTKD1GJ391202 | 1GKKRTKD1GJ356613

1GKKRTKD1GJ320646 | 1GKKRTKD1GJ352948; 1GKKRTKD1GJ371659 | 1GKKRTKD1GJ339892; 1GKKRTKD1GJ338970; 1GKKRTKD1GJ383973 | 1GKKRTKD1GJ323921; 1GKKRTKD1GJ301532; 1GKKRTKD1GJ311218 | 1GKKRTKD1GJ378983 | 1GKKRTKD1GJ356191 | 1GKKRTKD1GJ375436 | 1GKKRTKD1GJ361584

1GKKRTKD1GJ315043

1GKKRTKD1GJ391720

1GKKRTKD1GJ358782 | 1GKKRTKD1GJ392544 | 1GKKRTKD1GJ344980 | 1GKKRTKD1GJ300638 | 1GKKRTKD1GJ317763 | 1GKKRTKD1GJ380247; 1GKKRTKD1GJ306472; 1GKKRTKD1GJ302082; 1GKKRTKD1GJ398747

1GKKRTKD1GJ371306

1GKKRTKD1GJ330769 | 1GKKRTKD1GJ334577 | 1GKKRTKD1GJ388221; 1GKKRTKD1GJ375422 | 1GKKRTKD1GJ319545 | 1GKKRTKD1GJ305841 | 1GKKRTKD1GJ341075 | 1GKKRTKD1GJ356790; 1GKKRTKD1GJ341013 | 1GKKRTKD1GJ321229; 1GKKRTKD1GJ340136 | 1GKKRTKD1GJ345451 | 1GKKRTKD1GJ323997 | 1GKKRTKD1GJ385125; 1GKKRTKD1GJ320923; 1GKKRTKD1GJ372407 | 1GKKRTKD1GJ355784 | 1GKKRTKD1GJ319741; 1GKKRTKD1GJ341755 | 1GKKRTKD1GJ372567 | 1GKKRTKD1GJ371435 | 1GKKRTKD1GJ302115 | 1GKKRTKD1GJ351797; 1GKKRTKD1GJ351329; 1GKKRTKD1GJ314958; 1GKKRTKD1GJ318539

1GKKRTKD1GJ369085 | 1GKKRTKD1GJ395895; 1GKKRTKD1GJ308271

1GKKRTKD1GJ357907

1GKKRTKD1GJ382810 | 1GKKRTKD1GJ342128; 1GKKRTKD1GJ398540; 1GKKRTKD1GJ331808 | 1GKKRTKD1GJ350486; 1GKKRTKD1GJ315088; 1GKKRTKD1GJ360726 | 1GKKRTKD1GJ379597 | 1GKKRTKD1GJ380894 | 1GKKRTKD1GJ394665; 1GKKRTKD1GJ380295 | 1GKKRTKD1GJ325278 | 1GKKRTKD1GJ325569 | 1GKKRTKD1GJ366235; 1GKKRTKD1GJ368499; 1GKKRTKD1GJ377896; 1GKKRTKD1GJ300509 | 1GKKRTKD1GJ354926; 1GKKRTKD1GJ325586; 1GKKRTKD1GJ359138; 1GKKRTKD1GJ381706 | 1GKKRTKD1GJ306987 | 1GKKRTKD1GJ374027 | 1GKKRTKD1GJ389028 | 1GKKRTKD1GJ344459 | 1GKKRTKD1GJ301062 | 1GKKRTKD1GJ388011; 1GKKRTKD1GJ332103 | 1GKKRTKD1GJ310859; 1GKKRTKD1GJ323126; 1GKKRTKD1GJ306844 | 1GKKRTKD1GJ389563

1GKKRTKD1GJ329072; 1GKKRTKD1GJ397775 | 1GKKRTKD1GJ302048; 1GKKRTKD1GJ357860 | 1GKKRTKD1GJ385268

1GKKRTKD1GJ368471; 1GKKRTKD1GJ343781 | 1GKKRTKD1GJ325023 | 1GKKRTKD1GJ384718 | 1GKKRTKD1GJ308075; 1GKKRTKD1GJ345854 | 1GKKRTKD1GJ377560 | 1GKKRTKD1GJ350441 | 1GKKRTKD1GJ327595 | 1GKKRTKD1GJ301871 | 1GKKRTKD1GJ387442 | 1GKKRTKD1GJ354117 | 1GKKRTKD1GJ389241 | 1GKKRTKD1GJ375890 | 1GKKRTKD1GJ382192; 1GKKRTKD1GJ349211 | 1GKKRTKD1GJ332232 | 1GKKRTKD1GJ365876 | 1GKKRTKD1GJ393547 | 1GKKRTKD1GJ397713 | 1GKKRTKD1GJ355087 | 1GKKRTKD1GJ370382 | 1GKKRTKD1GJ333820 | 1GKKRTKD1GJ321196 | 1GKKRTKD1GJ340959 | 1GKKRTKD1GJ310277; 1GKKRTKD1GJ395850 | 1GKKRTKD1GJ358636 | 1GKKRTKD1GJ321375 | 1GKKRTKD1GJ336135 | 1GKKRTKD1GJ352335 | 1GKKRTKD1GJ337205 | 1GKKRTKD1GJ365957

1GKKRTKD1GJ386985; 1GKKRTKD1GJ399378 | 1GKKRTKD1GJ384427 | 1GKKRTKD1GJ379423 | 1GKKRTKD1GJ390695; 1GKKRTKD1GJ339245 | 1GKKRTKD1GJ395122; 1GKKRTKD1GJ352612 | 1GKKRTKD1GJ345577 | 1GKKRTKD1GJ344431

1GKKRTKD1GJ316483 | 1GKKRTKD1GJ314605; 1GKKRTKD1GJ312515 | 1GKKRTKD1GJ334269 | 1GKKRTKD1GJ322090; 1GKKRTKD1GJ368633 | 1GKKRTKD1GJ322056 | 1GKKRTKD1GJ330478; 1GKKRTKD1GJ345935

1GKKRTKD1GJ391104; 1GKKRTKD1GJ321425 | 1GKKRTKD1GJ307539; 1GKKRTKD1GJ365246 | 1GKKRTKD1GJ393046 | 1GKKRTKD1GJ314054 | 1GKKRTKD1GJ344722 | 1GKKRTKD1GJ326561 | 1GKKRTKD1GJ390115; 1GKKRTKD1GJ372570 | 1GKKRTKD1GJ361035; 1GKKRTKD1GJ368146 | 1GKKRTKD1GJ319299; 1GKKRTKD1GJ301983 | 1GKKRTKD1GJ386338; 1GKKRTKD1GJ376604; 1GKKRTKD1GJ363674 | 1GKKRTKD1GJ369183 | 1GKKRTKD1GJ394486 | 1GKKRTKD1GJ359110 | 1GKKRTKD1GJ364646 | 1GKKRTKD1GJ368647 | 1GKKRTKD1GJ366722 | 1GKKRTKD1GJ329153; 1GKKRTKD1GJ397582 | 1GKKRTKD1GJ381074 | 1GKKRTKD1GJ360001 | 1GKKRTKD1GJ321277 | 1GKKRTKD1GJ311560 | 1GKKRTKD1GJ320534; 1GKKRTKD1GJ305905 | 1GKKRTKD1GJ354957; 1GKKRTKD1GJ363724 | 1GKKRTKD1GJ345837 | 1GKKRTKD1GJ351380; 1GKKRTKD1GJ301031; 1GKKRTKD1GJ355137 | 1GKKRTKD1GJ303734 | 1GKKRTKD1GJ318279; 1GKKRTKD1GJ360368; 1GKKRTKD1GJ385514 | 1GKKRTKD1GJ315849 | 1GKKRTKD1GJ352626; 1GKKRTKD1GJ355994 | 1GKKRTKD1GJ388252 | 1GKKRTKD1GJ371144 | 1GKKRTKD1GJ310599 | 1GKKRTKD1GJ350679 | 1GKKRTKD1GJ315186

1GKKRTKD1GJ312322 | 1GKKRTKD1GJ365540 | 1GKKRTKD1GJ360404 | 1GKKRTKD1GJ340833; 1GKKRTKD1GJ330237; 1GKKRTKD1GJ394262 | 1GKKRTKD1GJ379955; 1GKKRTKD1GJ376246; 1GKKRTKD1GJ351413 | 1GKKRTKD1GJ377347 | 1GKKRTKD1GJ300817

1GKKRTKD1GJ364386 | 1GKKRTKD1GJ342212 | 1GKKRTKD1GJ313258; 1GKKRTKD1GJ302874 | 1GKKRTKD1GJ383696; 1GKKRTKD1GJ318914

1GKKRTKD1GJ308724; 1GKKRTKD1GJ351847 | 1GKKRTKD1GJ311607 | 1GKKRTKD1GJ351895 | 1GKKRTKD1GJ338810 | 1GKKRTKD1GJ309839 | 1GKKRTKD1GJ333073 | 1GKKRTKD1GJ375307; 1GKKRTKD1GJ370933; 1GKKRTKD1GJ337690 | 1GKKRTKD1GJ357759 | 1GKKRTKD1GJ341674 | 1GKKRTKD1GJ344378 | 1GKKRTKD1GJ359883 | 1GKKRTKD1GJ399042 | 1GKKRTKD1GJ381785; 1GKKRTKD1GJ323725 | 1GKKRTKD1GJ329119; 1GKKRTKD1GJ308626; 1GKKRTKD1GJ399719 | 1GKKRTKD1GJ306830

1GKKRTKD1GJ367112; 1GKKRTKD1GJ339598; 1GKKRTKD1GJ364498 | 1GKKRTKD1GJ355509 | 1GKKRTKD1GJ392737; 1GKKRTKD1GJ363934 | 1GKKRTKD1GJ392107; 1GKKRTKD1GJ349192 | 1GKKRTKD1GJ358541; 1GKKRTKD1GJ336734 | 1GKKRTKD1GJ337303 | 1GKKRTKD1GJ328469 | 1GKKRTKD1GJ342954 | 1GKKRTKD1GJ395086

1GKKRTKD1GJ329315 | 1GKKRTKD1GJ327404 | 1GKKRTKD1GJ359995 | 1GKKRTKD1GJ350696 | 1GKKRTKD1GJ349130 | 1GKKRTKD1GJ311350; 1GKKRTKD1GJ388087 | 1GKKRTKD1GJ327435 | 1GKKRTKD1GJ386999 | 1GKKRTKD1GJ376800

1GKKRTKD1GJ345739; 1GKKRTKD1GJ339763 | 1GKKRTKD1GJ371242 | 1GKKRTKD1GJ325801 | 1GKKRTKD1GJ382435

1GKKRTKD1GJ384590 | 1GKKRTKD1GJ381284 | 1GKKRTKD1GJ301529; 1GKKRTKD1GJ336264 | 1GKKRTKD1GJ371077; 1GKKRTKD1GJ367059 | 1GKKRTKD1GJ386825 | 1GKKRTKD1GJ371192

1GKKRTKD1GJ376330 | 1GKKRTKD1GJ385478; 1GKKRTKD1GJ366607 | 1GKKRTKD1GJ344316 | 1GKKRTKD1GJ300543; 1GKKRTKD1GJ340895

1GKKRTKD1GJ312353; 1GKKRTKD1GJ372701 | 1GKKRTKD1GJ339584; 1GKKRTKD1GJ346194; 1GKKRTKD1GJ325443; 1GKKRTKD1GJ357647 | 1GKKRTKD1GJ316421 | 1GKKRTKD1GJ360998 | 1GKKRTKD1GJ340735 | 1GKKRTKD1GJ355817 | 1GKKRTKD1GJ394164; 1GKKRTKD1GJ398411 | 1GKKRTKD1GJ355283 | 1GKKRTKD1GJ395492 | 1GKKRTKD1GJ343277 | 1GKKRTKD1GJ350942; 1GKKRTKD1GJ351332; 1GKKRTKD1GJ303023; 1GKKRTKD1GJ381575 | 1GKKRTKD1GJ391345 | 1GKKRTKD1GJ335745 | 1GKKRTKD1GJ317892; 1GKKRTKD1GJ362363 | 1GKKRTKD1GJ344297; 1GKKRTKD1GJ313180 | 1GKKRTKD1GJ344252 | 1GKKRTKD1GJ324762

1GKKRTKD1GJ397954 | 1GKKRTKD1GJ354389 | 1GKKRTKD1GJ301496 | 1GKKRTKD1GJ309128 | 1GKKRTKD1GJ320677; 1GKKRTKD1GJ309680 | 1GKKRTKD1GJ318699 | 1GKKRTKD1GJ331257 | 1GKKRTKD1GJ391300; 1GKKRTKD1GJ330058 | 1GKKRTKD1GJ357633 | 1GKKRTKD1GJ302485 | 1GKKRTKD1GJ331260 | 1GKKRTKD1GJ348236 | 1GKKRTKD1GJ375839; 1GKKRTKD1GJ325104; 1GKKRTKD1GJ334983 | 1GKKRTKD1GJ329122 | 1GKKRTKD1GJ381396 | 1GKKRTKD1GJ378837 | 1GKKRTKD1GJ369071 | 1GKKRTKD1GJ370897; 1GKKRTKD1GJ308299 | 1GKKRTKD1GJ358510 | 1GKKRTKD1GJ385643; 1GKKRTKD1GJ363187; 1GKKRTKD1GJ322848 | 1GKKRTKD1GJ319965 | 1GKKRTKD1GJ390504

1GKKRTKD1GJ381771 | 1GKKRTKD1GJ339567; 1GKKRTKD1GJ337933; 1GKKRTKD1GJ349497 | 1GKKRTKD1GJ386890 | 1GKKRTKD1GJ396805 | 1GKKRTKD1GJ398652; 1GKKRTKD1GJ309260; 1GKKRTKD1GJ353209 | 1GKKRTKD1GJ384783; 1GKKRTKD1GJ372634 | 1GKKRTKD1GJ329945; 1GKKRTKD1GJ303569

1GKKRTKD1GJ329654 | 1GKKRTKD1GJ332568 | 1GKKRTKD1GJ383682; 1GKKRTKD1GJ350357; 1GKKRTKD1GJ372696; 1GKKRTKD1GJ381883 | 1GKKRTKD1GJ324048 | 1GKKRTKD1GJ361519 | 1GKKRTKD1GJ387070 | 1GKKRTKD1GJ375663; 1GKKRTKD1GJ349452; 1GKKRTKD1GJ356935 | 1GKKRTKD1GJ377722 | 1GKKRTKD1GJ336510 | 1GKKRTKD1GJ365442 | 1GKKRTKD1GJ370611; 1GKKRTKD1GJ358328; 1GKKRTKD1GJ312613; 1GKKRTKD1GJ371595; 1GKKRTKD1GJ398392 | 1GKKRTKD1GJ338841 | 1GKKRTKD1GJ326852; 1GKKRTKD1GJ390731 | 1GKKRTKD1GJ339696 | 1GKKRTKD1GJ320078 | 1GKKRTKD1GJ303121 | 1GKKRTKD1GJ311090 | 1GKKRTKD1GJ378904 | 1GKKRTKD1GJ391006 | 1GKKRTKD1GJ356112

1GKKRTKD1GJ358958 | 1GKKRTKD1GJ319853 | 1GKKRTKD1GJ317178; 1GKKRTKD1GJ347541 | 1GKKRTKD1GJ317049 | 1GKKRTKD1GJ302308 | 1GKKRTKD1GJ393483 | 1GKKRTKD1GJ331081

1GKKRTKD1GJ372987 | 1GKKRTKD1GJ318363 | 1GKKRTKD1GJ313471 | 1GKKRTKD1GJ377395; 1GKKRTKD1GJ379891 | 1GKKRTKD1GJ377980 | 1GKKRTKD1GJ373587 | 1GKKRTKD1GJ366719

1GKKRTKD1GJ346681 | 1GKKRTKD1GJ309257

1GKKRTKD1GJ313910 | 1GKKRTKD1GJ395394; 1GKKRTKD1GJ353694 | 1GKKRTKD1GJ376473 | 1GKKRTKD1GJ362119; 1GKKRTKD1GJ370978 | 1GKKRTKD1GJ313776 | 1GKKRTKD1GJ311915; 1GKKRTKD1GJ306956; 1GKKRTKD1GJ316113; 1GKKRTKD1GJ341822; 1GKKRTKD1GJ307332 | 1GKKRTKD1GJ363173; 1GKKRTKD1GJ380281; 1GKKRTKD1GJ375825 | 1GKKRTKD1GJ354103 | 1GKKRTKD1GJ365179 | 1GKKRTKD1GJ354148 | 1GKKRTKD1GJ395539

1GKKRTKD1GJ306861

1GKKRTKD1GJ382421 | 1GKKRTKD1GJ375727 | 1GKKRTKD1GJ314197 | 1GKKRTKD1GJ370267 | 1GKKRTKD1GJ327256 | 1GKKRTKD1GJ390521 | 1GKKRTKD1GJ395007 | 1GKKRTKD1GJ377610

1GKKRTKD1GJ377977 | 1GKKRTKD1GJ311669 | 1GKKRTKD1GJ318055; 1GKKRTKD1GJ324454 | 1GKKRTKD1GJ335910

1GKKRTKD1GJ345868

1GKKRTKD1GJ371774 | 1GKKRTKD1GJ340301 | 1GKKRTKD1GJ331047; 1GKKRTKD1GJ394438 | 1GKKRTKD1GJ345224

1GKKRTKD1GJ335163

1GKKRTKD1GJ394939

1GKKRTKD1GJ374626 | 1GKKRTKD1GJ356708

1GKKRTKD1GJ376361

1GKKRTKD1GJ375064 | 1GKKRTKD1GJ358815; 1GKKRTKD1GJ317777 | 1GKKRTKD1GJ312241; 1GKKRTKD1GJ339911 | 1GKKRTKD1GJ342548; 1GKKRTKD1GJ387991 | 1GKKRTKD1GJ343523; 1GKKRTKD1GJ300428

1GKKRTKD1GJ337141 | 1GKKRTKD1GJ325054 | 1GKKRTKD1GJ328584 | 1GKKRTKD1GJ332652 | 1GKKRTKD1GJ345532 | 1GKKRTKD1GJ350715; 1GKKRTKD1GJ395282 | 1GKKRTKD1GJ380765 | 1GKKRTKD1GJ350083 | 1GKKRTKD1GJ361374; 1GKKRTKD1GJ342940 | 1GKKRTKD1GJ337673

1GKKRTKD1GJ396691; 1GKKRTKD1GJ315608; 1GKKRTKD1GJ337088 | 1GKKRTKD1GJ345160 | 1GKKRTKD1GJ346373; 1GKKRTKD1GJ378126; 1GKKRTKD1GJ302180 | 1GKKRTKD1GJ369099; 1GKKRTKD1GJ356174; 1GKKRTKD1GJ385657; 1GKKRTKD1GJ352237 | 1GKKRTKD1GJ301112; 1GKKRTKD1GJ368826 | 1GKKRTKD1GJ391328 | 1GKKRTKD1GJ376912; 1GKKRTKD1GJ324311 | 1GKKRTKD1GJ388669 | 1GKKRTKD1GJ339794 | 1GKKRTKD1GJ366834; 1GKKRTKD1GJ305807 | 1GKKRTKD1GJ342520; 1GKKRTKD1GJ367109 | 1GKKRTKD1GJ324857; 1GKKRTKD1GJ355090 | 1GKKRTKD1GJ312529 | 1GKKRTKD1GJ388722; 1GKKRTKD1GJ387022

1GKKRTKD1GJ348351 | 1GKKRTKD1GJ322803; 1GKKRTKD1GJ386694 | 1GKKRTKD1GJ359740 | 1GKKRTKD1GJ384329 | 1GKKRTKD1GJ398294 | 1GKKRTKD1GJ351184; 1GKKRTKD1GJ314815 | 1GKKRTKD1GJ339956

1GKKRTKD1GJ315253; 1GKKRTKD1GJ350133 | 1GKKRTKD1GJ383374 | 1GKKRTKD1GJ319206; 1GKKRTKD1GJ331985

1GKKRTKD1GJ309890 | 1GKKRTKD1GJ369927; 1GKKRTKD1GJ316273 | 1GKKRTKD1GJ342663 | 1GKKRTKD1GJ399607; 1GKKRTKD1GJ362847 | 1GKKRTKD1GJ356143; 1GKKRTKD1GJ325863 | 1GKKRTKD1GJ303149 | 1GKKRTKD1GJ329962 | 1GKKRTKD1GJ351539 | 1GKKRTKD1GJ397047; 1GKKRTKD1GJ348088; 1GKKRTKD1GJ324888 | 1GKKRTKD1GJ357034 | 1GKKRTKD1GJ388073 | 1GKKRTKD1GJ352156 | 1GKKRTKD1GJ364260; 1GKKRTKD1GJ324521 | 1GKKRTKD1GJ326415; 1GKKRTKD1GJ397226; 1GKKRTKD1GJ342422 | 1GKKRTKD1GJ355932 | 1GKKRTKD1GJ358670 | 1GKKRTKD1GJ396786 | 1GKKRTKD1GJ390101 | 1GKKRTKD1GJ375582 | 1GKKRTKD1GJ311414 | 1GKKRTKD1GJ390082 | 1GKKRTKD1GJ360953; 1GKKRTKD1GJ377350

1GKKRTKD1GJ321313 | 1GKKRTKD1GJ362993 | 1GKKRTKD1GJ345644 | 1GKKRTKD1GJ334319; 1GKKRTKD1GJ304432 | 1GKKRTKD1GJ304821 | 1GKKRTKD1GJ357552 | 1GKKRTKD1GJ389160 | 1GKKRTKD1GJ323966 | 1GKKRTKD1GJ339701 | 1GKKRTKD1GJ353355 | 1GKKRTKD1GJ390129 | 1GKKRTKD1GJ312918 | 1GKKRTKD1GJ308433 | 1GKKRTKD1GJ349824; 1GKKRTKD1GJ398070 | 1GKKRTKD1GJ385965 | 1GKKRTKD1GJ313681 | 1GKKRTKD1GJ318265

1GKKRTKD1GJ380782 | 1GKKRTKD1GJ348642 | 1GKKRTKD1GJ344395 | 1GKKRTKD1GJ331923 | 1GKKRTKD1GJ311381 | 1GKKRTKD1GJ319254 | 1GKKRTKD1GJ357650 | 1GKKRTKD1GJ321604; 1GKKRTKD1GJ305418 | 1GKKRTKD1GJ342808; 1GKKRTKD1GJ365683 | 1GKKRTKD1GJ373010 | 1GKKRTKD1GJ348978 | 1GKKRTKD1GJ311655; 1GKKRTKD1GJ321070; 1GKKRTKD1GJ341139 | 1GKKRTKD1GJ300798 | 1GKKRTKD1GJ352819 | 1GKKRTKD1GJ379969; 1GKKRTKD1GJ371757; 1GKKRTKD1GJ364453 | 1GKKRTKD1GJ313826 | 1GKKRTKD1GJ319772 | 1GKKRTKD1GJ334045 | 1GKKRTKD1GJ371855; 1GKKRTKD1GJ395668

1GKKRTKD1GJ385285

1GKKRTKD1GJ347104 | 1GKKRTKD1GJ363044; 1GKKRTKD1GJ382838 | 1GKKRTKD1GJ327032 | 1GKKRTKD1GJ342419; 1GKKRTKD1GJ330156; 1GKKRTKD1GJ300977

1GKKRTKD1GJ387375 | 1GKKRTKD1GJ321246 | 1GKKRTKD1GJ383987; 1GKKRTKD1GJ399767 | 1GKKRTKD1GJ384735 | 1GKKRTKD1GJ361424 | 1GKKRTKD1GJ379292; 1GKKRTKD1GJ336667; 1GKKRTKD1GJ325328 | 1GKKRTKD1GJ347068; 1GKKRTKD1GJ320257 | 1GKKRTKD1GJ310182; 1GKKRTKD1GJ375503 | 1GKKRTKD1GJ399588; 1GKKRTKD1GJ319061; 1GKKRTKD1GJ325121; 1GKKRTKD1GJ380698 | 1GKKRTKD1GJ318508 | 1GKKRTKD1GJ359284 | 1GKKRTKD1GJ305421; 1GKKRTKD1GJ385738 | 1GKKRTKD1GJ360094 | 1GKKRTKD1GJ371693; 1GKKRTKD1GJ357261; 1GKKRTKD1GJ320033 | 1GKKRTKD1GJ385402; 1GKKRTKD1GJ336491 | 1GKKRTKD1GJ338984 | 1GKKRTKD1GJ319660 | 1GKKRTKD1GJ314166 | 1GKKRTKD1GJ349855 | 1GKKRTKD1GJ389255 | 1GKKRTKD1GJ365554 | 1GKKRTKD1GJ346583 | 1GKKRTKD1GJ341061 | 1GKKRTKD1GJ342193 | 1GKKRTKD1GJ340492 | 1GKKRTKD1GJ359690 | 1GKKRTKD1GJ355493 | 1GKKRTKD1GJ354277 | 1GKKRTKD1GJ320324 | 1GKKRTKD1GJ341688 | 1GKKRTKD1GJ345384; 1GKKRTKD1GJ375016 | 1GKKRTKD1GJ396822

1GKKRTKD1GJ330741 | 1GKKRTKD1GJ366090 | 1GKKRTKD1GJ323756 | 1GKKRTKD1GJ332554 | 1GKKRTKD1GJ331484; 1GKKRTKD1GJ385609 | 1GKKRTKD1GJ341982 | 1GKKRTKD1GJ300641 | 1GKKRTKD1GJ304365; 1GKKRTKD1GJ308304

1GKKRTKD1GJ343179 | 1GKKRTKD1GJ356160 | 1GKKRTKD1GJ314944 | 1GKKRTKD1GJ312837; 1GKKRTKD1GJ350651; 1GKKRTKD1GJ328097 | 1GKKRTKD1GJ344736 | 1GKKRTKD1GJ346311 | 1GKKRTKD1GJ301448 | 1GKKRTKD1GJ325958; 1GKKRTKD1GJ374559; 1GKKRTKD1GJ385576; 1GKKRTKD1GJ368762 | 1GKKRTKD1GJ370141 | 1GKKRTKD1GJ374416; 1GKKRTKD1GJ368700; 1GKKRTKD1GJ321098 | 1GKKRTKD1GJ363481 | 1GKKRTKD1GJ391944 | 1GKKRTKD1GJ321778 | 1GKKRTKD1GJ365697; 1GKKRTKD1GJ360192 | 1GKKRTKD1GJ351377 | 1GKKRTKD1GJ382967 | 1GKKRTKD1GJ324079 | 1GKKRTKD1GJ350200 | 1GKKRTKD1GJ321442; 1GKKRTKD1GJ338502 | 1GKKRTKD1GJ324261 | 1GKKRTKD1GJ321327; 1GKKRTKD1GJ320517 | 1GKKRTKD1GJ392804 | 1GKKRTKD1GJ310263; 1GKKRTKD1GJ342792; 1GKKRTKD1GJ346695

1GKKRTKD1GJ301269 | 1GKKRTKD1GJ384802; 1GKKRTKD1GJ382774 | 1GKKRTKD1GJ351864; 1GKKRTKD1GJ335681 | 1GKKRTKD1GJ304320

1GKKRTKD1GJ306732 | 1GKKRTKD1GJ372178; 1GKKRTKD1GJ378305 | 1GKKRTKD1GJ351251 | 1GKKRTKD1GJ334501 | 1GKKRTKD1GJ321053; 1GKKRTKD1GJ327273 | 1GKKRTKD1GJ349404 | 1GKKRTKD1GJ348687 | 1GKKRTKD1GJ310893; 1GKKRTKD1GJ336331 | 1GKKRTKD1GJ316015 | 1GKKRTKD1GJ334692 | 1GKKRTKD1GJ375291; 1GKKRTKD1GJ394844 | 1GKKRTKD1GJ361293; 1GKKRTKD1GJ321134 | 1GKKRTKD1GJ309288

1GKKRTKD1GJ306407 | 1GKKRTKD1GJ357700

1GKKRTKD1GJ324373; 1GKKRTKD1GJ316807; 1GKKRTKD1GJ340623 | 1GKKRTKD1GJ361858 | 1GKKRTKD1GJ333610

1GKKRTKD1GJ377087 | 1GKKRTKD1GJ379535 | 1GKKRTKD1GJ307170

1GKKRTKD1GJ364484; 1GKKRTKD1GJ376490 | 1GKKRTKD1GJ314782; 1GKKRTKD1GJ348737 | 1GKKRTKD1GJ313857; 1GKKRTKD1GJ334689 | 1GKKRTKD1GJ386095 | 1GKKRTKD1GJ374920; 1GKKRTKD1GJ320193; 1GKKRTKD1GJ389532; 1GKKRTKD1GJ328987; 1GKKRTKD1GJ333428; 1GKKRTKD1GJ347832

1GKKRTKD1GJ303264 | 1GKKRTKD1GJ364470 | 1GKKRTKD1GJ387120 | 1GKKRTKD1GJ322462

1GKKRTKD1GJ332926 | 1GKKRTKD1GJ326477 | 1GKKRTKD1GJ379048; 1GKKRTKD1GJ329976

1GKKRTKD1GJ378238; 1GKKRTKD1GJ362427

1GKKRTKD1GJ349919; 1GKKRTKD1GJ351427 | 1GKKRTKD1GJ311087 | 1GKKRTKD1GJ327838 | 1GKKRTKD1GJ307380 | 1GKKRTKD1GJ383259 | 1GKKRTKD1GJ344798; 1GKKRTKD1GJ325541 | 1GKKRTKD1GJ320050 | 1GKKRTKD1GJ331131 | 1GKKRTKD1GJ345966; 1GKKRTKD1GJ367840

1GKKRTKD1GJ371032 | 1GKKRTKD1GJ399333 | 1GKKRTKD1GJ334322 | 1GKKRTKD1GJ335342 | 1GKKRTKD1GJ322865 | 1GKKRTKD1GJ397436 | 1GKKRTKD1GJ321389 | 1GKKRTKD1GJ303295 | 1GKKRTKD1GJ335387 | 1GKKRTKD1GJ394911; 1GKKRTKD1GJ302986; 1GKKRTKD1GJ354098 | 1GKKRTKD1GJ367191 | 1GKKRTKD1GJ356756 | 1GKKRTKD1GJ308786 | 1GKKRTKD1GJ331873 | 1GKKRTKD1GJ381267 | 1GKKRTKD1GJ309873; 1GKKRTKD1GJ324938 | 1GKKRTKD1GJ363058 | 1GKKRTKD1GJ304317 | 1GKKRTKD1GJ372584 | 1GKKRTKD1GJ332411; 1GKKRTKD1GJ360354 | 1GKKRTKD1GJ309436; 1GKKRTKD1GJ328570; 1GKKRTKD1GJ362136; 1GKKRTKD1GJ361438 | 1GKKRTKD1GJ328312 | 1GKKRTKD1GJ359978; 1GKKRTKD1GJ390485; 1GKKRTKD1GJ303801; 1GKKRTKD1GJ341223; 1GKKRTKD1GJ309307 | 1GKKRTKD1GJ314359 | 1GKKRTKD1GJ381379

1GKKRTKD1GJ315964 | 1GKKRTKD1GJ340816; 1GKKRTKD1GJ343988; 1GKKRTKD1GJ378563

1GKKRTKD1GJ318282 | 1GKKRTKD1GJ310005 | 1GKKRTKD1GJ345000

1GKKRTKD1GJ369622 | 1GKKRTKD1GJ349502 | 1GKKRTKD1GJ382726 | 1GKKRTKD1GJ390342 | 1GKKRTKD1GJ313454 | 1GKKRTKD1GJ333851; 1GKKRTKD1GJ370480 | 1GKKRTKD1GJ312014 | 1GKKRTKD1GJ370950; 1GKKRTKD1GJ354392 | 1GKKRTKD1GJ392608 | 1GKKRTKD1GJ384377 | 1GKKRTKD1GJ325653; 1GKKRTKD1GJ392849; 1GKKRTKD1GJ338936 | 1GKKRTKD1GJ355154 | 1GKKRTKD1GJ366994; 1GKKRTKD1GJ331629; 1GKKRTKD1GJ345370 | 1GKKRTKD1GJ316614 | 1GKKRTKD1GJ315270 | 1GKKRTKD1GJ343845; 1GKKRTKD1GJ306181; 1GKKRTKD1GJ393239; 1GKKRTKD1GJ364212 | 1GKKRTKD1GJ388459; 1GKKRTKD1GJ348611; 1GKKRTKD1GJ334658 | 1GKKRTKD1GJ304169 | 1GKKRTKD1GJ356840

1GKKRTKD1GJ311025 | 1GKKRTKD1GJ336975; 1GKKRTKD1GJ348995 | 1GKKRTKD1GJ307525 | 1GKKRTKD1GJ334157; 1GKKRTKD1GJ365750; 1GKKRTKD1GJ366462

1GKKRTKD1GJ341125; 1GKKRTKD1GJ384525; 1GKKRTKD1GJ395105 | 1GKKRTKD1GJ339827 | 1GKKRTKD1GJ300865 | 1GKKRTKD1GJ305077; 1GKKRTKD1GJ324650

1GKKRTKD1GJ318198 | 1GKKRTKD1GJ386324 | 1GKKRTKD1GJ320100; 1GKKRTKD1GJ331310 | 1GKKRTKD1GJ376716; 1GKKRTKD1GJ321540

1GKKRTKD1GJ379728

1GKKRTKD1GJ391121 | 1GKKRTKD1GJ361679; 1GKKRTKD1GJ380961; 1GKKRTKD1GJ354795 | 1GKKRTKD1GJ366915; 1GKKRTKD1GJ390762; 1GKKRTKD1GJ332280; 1GKKRTKD1GJ307721 | 1GKKRTKD1GJ384203

1GKKRTKD1GJ339178 | 1GKKRTKD1GJ354053 | 1GKKRTKD1GJ301966; 1GKKRTKD1GJ368373 | 1GKKRTKD1GJ367661 | 1GKKRTKD1GJ343117 | 1GKKRTKD1GJ375954; 1GKKRTKD1GJ326964 | 1GKKRTKD1GJ399347 | 1GKKRTKD1GJ342260; 1GKKRTKD1GJ333994; 1GKKRTKD1GJ394682; 1GKKRTKD1GJ397369 | 1GKKRTKD1GJ358412 | 1GKKRTKD1GJ368079; 1GKKRTKD1GJ306729 | 1GKKRTKD1GJ348205 | 1GKKRTKD1GJ345109 | 1GKKRTKD1GJ308223; 1GKKRTKD1GJ307749 | 1GKKRTKD1GJ315642; 1GKKRTKD1GJ311008 | 1GKKRTKD1GJ332120 | 1GKKRTKD1GJ393936; 1GKKRTKD1GJ314538; 1GKKRTKD1GJ381236 | 1GKKRTKD1GJ377803 | 1GKKRTKD1GJ319996; 1GKKRTKD1GJ310442 | 1GKKRTKD1GJ355235

1GKKRTKD1GJ308349 | 1GKKRTKD1GJ388509 | 1GKKRTKD1GJ363206 | 1GKKRTKD1GJ383956 | 1GKKRTKD1GJ317715 | 1GKKRTKD1GJ364050 | 1GKKRTKD1GJ337110 | 1GKKRTKD1GJ374139 | 1GKKRTKD1GJ306794 | 1GKKRTKD1GJ311347 | 1GKKRTKD1GJ313700 | 1GKKRTKD1GJ305578 | 1GKKRTKD1GJ373833 | 1GKKRTKD1GJ303474

1GKKRTKD1GJ353954 | 1GKKRTKD1GJ364291 | 1GKKRTKD1GJ358197; 1GKKRTKD1GJ328990; 1GKKRTKD1GJ380006; 1GKKRTKD1GJ375176; 1GKKRTKD1GJ325989; 1GKKRTKD1GJ328925 | 1GKKRTKD1GJ340654; 1GKKRTKD1GJ346261 | 1GKKRTKD1GJ327211; 1GKKRTKD1GJ384041; 1GKKRTKD1GJ338533 | 1GKKRTKD1GJ313728 | 1GKKRTKD1GJ311185

1GKKRTKD1GJ367675 | 1GKKRTKD1GJ304012; 1GKKRTKD1GJ304480; 1GKKRTKD1GJ382239 | 1GKKRTKD1GJ359964 | 1GKKRTKD1GJ308528; 1GKKRTKD1GJ352531

1GKKRTKD1GJ319044; 1GKKRTKD1GJ302938; 1GKKRTKD1GJ333963 | 1GKKRTKD1GJ340699 | 1GKKRTKD1GJ315446; 1GKKRTKD1GJ367868

1GKKRTKD1GJ364274 | 1GKKRTKD1GJ367644 | 1GKKRTKD1GJ368163; 1GKKRTKD1GJ337821; 1GKKRTKD1GJ336877 | 1GKKRTKD1GJ301434 | 1GKKRTKD1GJ322333 | 1GKKRTKD1GJ300462

1GKKRTKD1GJ310876; 1GKKRTKD1GJ304155; 1GKKRTKD1GJ352920 | 1GKKRTKD1GJ312448 | 1GKKRTKD1GJ356515 | 1GKKRTKD1GJ378224 | 1GKKRTKD1GJ379311; 1GKKRTKD1GJ366204; 1GKKRTKD1GJ395671; 1GKKRTKD1GJ358801 | 1GKKRTKD1GJ341397 | 1GKKRTKD1GJ323000 | 1GKKRTKD1GJ375906 | 1GKKRTKD1GJ332151; 1GKKRTKD1GJ344025; 1GKKRTKD1GJ398361 | 1GKKRTKD1GJ370642 | 1GKKRTKD1GJ374240; 1GKKRTKD1GJ336619 | 1GKKRTKD1GJ375226; 1GKKRTKD1GJ366185 | 1GKKRTKD1GJ361598; 1GKKRTKD1GJ328665 | 1GKKRTKD1GJ301045 | 1GKKRTKD1GJ378627 | 1GKKRTKD1GJ340976; 1GKKRTKD1GJ353999; 1GKKRTKD1GJ395752; 1GKKRTKD1GJ388168 | 1GKKRTKD1GJ362475

1GKKRTKD1GJ391880 | 1GKKRTKD1GJ355770

1GKKRTKD1GJ393886 | 1GKKRTKD1GJ335566; 1GKKRTKD1GJ382547 | 1GKKRTKD1GJ325040; 1GKKRTKD1GJ381818 | 1GKKRTKD1GJ327547 | 1GKKRTKD1GJ394259

1GKKRTKD1GJ328696; 1GKKRTKD1GJ399882; 1GKKRTKD1GJ393726 | 1GKKRTKD1GJ317441 | 1GKKRTKD1GJ346664; 1GKKRTKD1GJ313373 | 1GKKRTKD1GJ388672; 1GKKRTKD1GJ300851 | 1GKKRTKD1GJ348480 | 1GKKRTKD1GJ302566 | 1GKKRTKD1GJ307251 | 1GKKRTKD1GJ332876; 1GKKRTKD1GJ325362 | 1GKKRTKD1GJ322736 | 1GKKRTKD1GJ316533 | 1GKKRTKD1GJ376005 | 1GKKRTKD1GJ352433 | 1GKKRTKD1GJ351816; 1GKKRTKD1GJ398148; 1GKKRTKD1GJ311395 | 1GKKRTKD1GJ339651 | 1GKKRTKD1GJ336054 | 1GKKRTKD1GJ330268 | 1GKKRTKD1GJ313874; 1GKKRTKD1GJ388414 | 1GKKRTKD1GJ303328; 1GKKRTKD1GJ387781; 1GKKRTKD1GJ361083 | 1GKKRTKD1GJ314278

1GKKRTKD1GJ301921 | 1GKKRTKD1GJ357289 | 1GKKRTKD1GJ390549; 1GKKRTKD1GJ325202; 1GKKRTKD1GJ340671 | 1GKKRTKD1GJ359057; 1GKKRTKD1GJ360838 | 1GKKRTKD1GJ383763; 1GKKRTKD1GJ357194 | 1GKKRTKD1GJ392110; 1GKKRTKD1GJ332327; 1GKKRTKD1GJ339732; 1GKKRTKD1GJ311705; 1GKKRTKD1GJ307427

1GKKRTKD1GJ331601 | 1GKKRTKD1GJ345501 | 1GKKRTKD1GJ352111 | 1GKKRTKD1GJ310120; 1GKKRTKD1GJ388493; 1GKKRTKD1GJ340282 | 1GKKRTKD1GJ307511; 1GKKRTKD1GJ376666 | 1GKKRTKD1GJ392303; 1GKKRTKD1GJ311803 | 1GKKRTKD1GJ373444 | 1GKKRTKD1GJ398151; 1GKKRTKD1GJ347524; 1GKKRTKD1GJ305385; 1GKKRTKD1GJ353291 | 1GKKRTKD1GJ347376 | 1GKKRTKD1GJ349385 | 1GKKRTKD1GJ395914 | 1GKKRTKD1GJ321411 | 1GKKRTKD1GJ399168

1GKKRTKD1GJ342100 | 1GKKRTKD1GJ329587 | 1GKKRTKD1GJ349080 | 1GKKRTKD1GJ328200 | 1GKKRTKD1GJ332943 | 1GKKRTKD1GJ349581 | 1GKKRTKD1GJ343196; 1GKKRTKD1GJ304205 | 1GKKRTKD1GJ312398 | 1GKKRTKD1GJ330738; 1GKKRTKD1GJ309548

1GKKRTKD1GJ386453 | 1GKKRTKD1GJ372083 | 1GKKRTKD1GJ397274 | 1GKKRTKD1GJ314829 | 1GKKRTKD1GJ346504 | 1GKKRTKD1GJ337219; 1GKKRTKD1GJ370799 | 1GKKRTKD1GJ301711; 1GKKRTKD1GJ328701; 1GKKRTKD1GJ302602 | 1GKKRTKD1GJ317908; 1GKKRTKD1GJ348852; 1GKKRTKD1GJ363433; 1GKKRTKD1GJ360855 | 1GKKRTKD1GJ396142 | 1GKKRTKD1GJ386811; 1GKKRTKD1GJ340668 | 1GKKRTKD1GJ317844; 1GKKRTKD1GJ391054; 1GKKRTKD1GJ327239; 1GKKRTKD1GJ301322; 1GKKRTKD1GJ380510 | 1GKKRTKD1GJ333414 | 1GKKRTKD1GJ359186 | 1GKKRTKD1GJ388400; 1GKKRTKD1GJ325359; 1GKKRTKD1GJ361777 | 1GKKRTKD1GJ304642; 1GKKRTKD1GJ373959 | 1GKKRTKD1GJ344915; 1GKKRTKD1GJ339777; 1GKKRTKD1GJ340010 | 1GKKRTKD1GJ302244; 1GKKRTKD1GJ382970 | 1GKKRTKD1GJ358278 | 1GKKRTKD1GJ366977 | 1GKKRTKD1GJ362167; 1GKKRTKD1GJ358281; 1GKKRTKD1GJ357969 | 1GKKRTKD1GJ388994; 1GKKRTKD1GJ361939

1GKKRTKD1GJ301014 | 1GKKRTKD1GJ303507 | 1GKKRTKD1GJ372133 | 1GKKRTKD1GJ355851 | 1GKKRTKD1GJ331839

1GKKRTKD1GJ310022; 1GKKRTKD1GJ367305 | 1GKKRTKD1GJ382225 | 1GKKRTKD1GJ306195 | 1GKKRTKD1GJ354456 | 1GKKRTKD1GJ380202; 1GKKRTKD1GJ348656; 1GKKRTKD1GJ326110 | 1GKKRTKD1GJ331470; 1GKKRTKD1GJ300008; 1GKKRTKD1GJ393581; 1GKKRTKD1GJ333817 | 1GKKRTKD1GJ386503 | 1GKKRTKD1GJ336751 | 1GKKRTKD1GJ352061; 1GKKRTKD1GJ383794; 1GKKRTKD1GJ319271 | 1GKKRTKD1GJ335003 | 1GKKRTKD1GJ307444 | 1GKKRTKD1GJ343215 | 1GKKRTKD1GJ321957 | 1GKKRTKD1GJ334210; 1GKKRTKD1GJ304253 | 1GKKRTKD1GJ306309 | 1GKKRTKD1GJ332246 | 1GKKRTKD1GJ304995 | 1GKKRTKD1GJ386887 | 1GKKRTKD1GJ343294 | 1GKKRTKD1GJ353839; 1GKKRTKD1GJ397601 | 1GKKRTKD1GJ309825 | 1GKKRTKD1GJ379115 | 1GKKRTKD1GJ394925; 1GKKRTKD1GJ352058 | 1GKKRTKD1GJ333218 | 1GKKRTKD1GJ360483 | 1GKKRTKD1GJ395038

1GKKRTKD1GJ375601 | 1GKKRTKD1GJ306911 | 1GKKRTKD1GJ391314 | 1GKKRTKD1GJ380975; 1GKKRTKD1GJ387473 | 1GKKRTKD1GJ326494; 1GKKRTKD1GJ365859 | 1GKKRTKD1GJ321361 | 1GKKRTKD1GJ328102 | 1GKKRTKD1GJ335695 | 1GKKRTKD1GJ377512; 1GKKRTKD1GJ333929; 1GKKRTKD1GJ388378 | 1GKKRTKD1GJ389546 | 1GKKRTKD1GJ337320 | 1GKKRTKD1GJ300218 | 1GKKRTKD1GJ319917 | 1GKKRTKD1GJ374707 | 1GKKRTKD1GJ310781

1GKKRTKD1GJ389661; 1GKKRTKD1GJ372343 | 1GKKRTKD1GJ339634; 1GKKRTKD1GJ349631 | 1GKKRTKD1GJ370981 | 1GKKRTKD1GJ315589; 1GKKRTKD1GJ359771; 1GKKRTKD1GJ393676; 1GKKRTKD1GJ376294 | 1GKKRTKD1GJ365991 | 1GKKRTKD1GJ399235; 1GKKRTKD1GJ384766 | 1GKKRTKD1GJ328326 | 1GKKRTKD1GJ394567 | 1GKKRTKD1GJ359446 | 1GKKRTKD1GJ369250 | 1GKKRTKD1GJ374741 | 1GKKRTKD1GJ330092 | 1GKKRTKD1GJ390213; 1GKKRTKD1GJ341058 | 1GKKRTKD1GJ340069; 1GKKRTKD1GJ375517 | 1GKKRTKD1GJ332585 | 1GKKRTKD1GJ300946 | 1GKKRTKD1GJ309338 | 1GKKRTKD1GJ344137 | 1GKKRTKD1GJ329590; 1GKKRTKD1GJ356255 | 1GKKRTKD1GJ357051 | 1GKKRTKD1GJ303829; 1GKKRTKD1GJ374187; 1GKKRTKD1GJ309761; 1GKKRTKD1GJ350214 | 1GKKRTKD1GJ394150; 1GKKRTKD1GJ396528 | 1GKKRTKD1GJ305810; 1GKKRTKD1GJ323028 | 1GKKRTKD1GJ372732 | 1GKKRTKD1GJ387358 | 1GKKRTKD1GJ345014 | 1GKKRTKD1GJ334028; 1GKKRTKD1GJ317875 | 1GKKRTKD1GJ388753; 1GKKRTKD1GJ310540 | 1GKKRTKD1GJ307475; 1GKKRTKD1GJ354229 | 1GKKRTKD1GJ316936; 1GKKRTKD1GJ317682; 1GKKRTKD1GJ302633; 1GKKRTKD1GJ383407 | 1GKKRTKD1GJ340766 | 1GKKRTKD1GJ364873; 1GKKRTKD1GJ313731; 1GKKRTKD1GJ387795 | 1GKKRTKD1GJ309923

1GKKRTKD1GJ386372

1GKKRTKD1GJ386761 | 1GKKRTKD1GJ303068; 1GKKRTKD1GJ398506; 1GKKRTKD1GJ372021 | 1GKKRTKD1GJ361861; 1GKKRTKD1GJ348558

1GKKRTKD1GJ320114

1GKKRTKD1GJ353131 | 1GKKRTKD1GJ322168; 1GKKRTKD1GJ352352; 1GKKRTKD1GJ333705; 1GKKRTKD1GJ329721 | 1GKKRTKD1GJ313213 | 1GKKRTKD1GJ301630; 1GKKRTKD1GJ318444 | 1GKKRTKD1GJ341710 | 1GKKRTKD1GJ347913; 1GKKRTKD1GJ387778 | 1GKKRTKD1GJ356577; 1GKKRTKD1GJ353713 | 1GKKRTKD1GJ350276 | 1GKKRTKD1GJ325460 | 1GKKRTKD1GJ398991; 1GKKRTKD1GJ318895 | 1GKKRTKD1GJ308870 | 1GKKRTKD1GJ368454; 1GKKRTKD1GJ341660 | 1GKKRTKD1GJ331050; 1GKKRTKD1GJ393922 | 1GKKRTKD1GJ342291; 1GKKRTKD1GJ313146 | 1GKKRTKD1GJ350570 | 1GKKRTKD1GJ341707 | 1GKKRTKD1GJ399123 | 1GKKRTKD1GJ394360 | 1GKKRTKD1GJ354523 | 1GKKRTKD1GJ333316; 1GKKRTKD1GJ332134 | 1GKKRTKD1GJ349144

1GKKRTKD1GJ343683 | 1GKKRTKD1GJ397663 | 1GKKRTKD1GJ327578 | 1GKKRTKD1GJ309243 | 1GKKRTKD1GJ382001 | 1GKKRTKD1GJ378367; 1GKKRTKD1GJ363190; 1GKKRTKD1GJ335633

1GKKRTKD1GJ346258 | 1GKKRTKD1GJ307654 | 1GKKRTKD1GJ325720 | 1GKKRTKD1GJ316600 | 1GKKRTKD1GJ323983; 1GKKRTKD1GJ315057; 1GKKRTKD1GJ352254 | 1GKKRTKD1GJ345708 | 1GKKRTKD1GJ354554 | 1GKKRTKD1GJ377204; 1GKKRTKD1GJ363089 | 1GKKRTKD1GJ349743 | 1GKKRTKD1GJ307153 | 1GKKRTKD1GJ350889 | 1GKKRTKD1GJ329864 | 1GKKRTKD1GJ323739; 1GKKRTKD1GJ331162 | 1GKKRTKD1GJ381947; 1GKKRTKD1GJ396027 | 1GKKRTKD1GJ340606 | 1GKKRTKD1GJ337091 | 1GKKRTKD1GJ303426 | 1GKKRTKD1GJ386145; 1GKKRTKD1GJ373881; 1GKKRTKD1GJ353548; 1GKKRTKD1GJ349001 | 1GKKRTKD1GJ311798; 1GKKRTKD1GJ392267; 1GKKRTKD1GJ359222 | 1GKKRTKD1GJ394942 | 1GKKRTKD1GJ311901 | 1GKKRTKD1GJ303667 | 1GKKRTKD1GJ344879 | 1GKKRTKD1GJ373704; 1GKKRTKD1GJ314510; 1GKKRTKD1GJ332523 | 1GKKRTKD1GJ317083 | 1GKKRTKD1GJ323465 | 1GKKRTKD1GJ327855 | 1GKKRTKD1GJ350343 | 1GKKRTKD1GJ353310 | 1GKKRTKD1GJ319092; 1GKKRTKD1GJ376148; 1GKKRTKD1GJ362704; 1GKKRTKD1GJ387876 | 1GKKRTKD1GJ399932 | 1GKKRTKD1GJ302941 | 1GKKRTKD1GJ357244; 1GKKRTKD1GJ394875 | 1GKKRTKD1GJ358250 | 1GKKRTKD1GJ355266 | 1GKKRTKD1GJ323630 | 1GKKRTKD1GJ369278

1GKKRTKD1GJ314801 | 1GKKRTKD1GJ338497; 1GKKRTKD1GJ389305 | 1GKKRTKD1GJ389630 | 1GKKRTKD1GJ371158; 1GKKRTKD1GJ333493 | 1GKKRTKD1GJ341089; 1GKKRTKD1GJ392981 | 1GKKRTKD1GJ327628 | 1GKKRTKD1GJ309937; 1GKKRTKD1GJ377607 | 1GKKRTKD1GJ313390; 1GKKRTKD1GJ385108 | 1GKKRTKD1GJ310165; 1GKKRTKD1GJ396092 | 1GKKRTKD1GJ384797 | 1GKKRTKD1GJ367319 | 1GKKRTKD1GJ384265 | 1GKKRTKD1GJ332196; 1GKKRTKD1GJ303233; 1GKKRTKD1GJ321912; 1GKKRTKD1GJ378272; 1GKKRTKD1GJ395525

1GKKRTKD1GJ332067 | 1GKKRTKD1GJ321232 | 1GKKRTKD1GJ328875; 1GKKRTKD1GJ322655 | 1GKKRTKD1GJ386016 | 1GKKRTKD1GJ392480; 1GKKRTKD1GJ383665 | 1GKKRTKD1GJ317455; 1GKKRTKD1GJ396934; 1GKKRTKD1GJ330514 | 1GKKRTKD1GJ302888; 1GKKRTKD1GJ390180 | 1GKKRTKD1GJ398134 | 1GKKRTKD1GJ385545; 1GKKRTKD1GJ364632 | 1GKKRTKD1GJ381978 | 1GKKRTKD1GJ313650 | 1GKKRTKD1GJ386727 | 1GKKRTKD1GJ363240 | 1GKKRTKD1GJ357745; 1GKKRTKD1GJ326107; 1GKKRTKD1GJ336863; 1GKKRTKD1GJ376411 | 1GKKRTKD1GJ306648; 1GKKRTKD1GJ319383 | 1GKKRTKD1GJ308531; 1GKKRTKD1GJ331579; 1GKKRTKD1GJ347572 | 1GKKRTKD1GJ345062; 1GKKRTKD1GJ367790 | 1GKKRTKD1GJ353923; 1GKKRTKD1GJ368017 | 1GKKRTKD1GJ320128 | 1GKKRTKD1GJ313356 | 1GKKRTKD1GJ306942 | 1GKKRTKD1GJ363111 | 1GKKRTKD1GJ303247; 1GKKRTKD1GJ302213 | 1GKKRTKD1GJ300235; 1GKKRTKD1GJ332263; 1GKKRTKD1GJ300512; 1GKKRTKD1GJ308769; 1GKKRTKD1GJ311106; 1GKKRTKD1GJ388137; 1GKKRTKD1GJ345921 | 1GKKRTKD1GJ331128 | 1GKKRTKD1GJ359401

1GKKRTKD1GJ320985 | 1GKKRTKD1GJ345210 | 1GKKRTKD1GJ381463 | 1GKKRTKD1GJ327290 | 1GKKRTKD1GJ348818 | 1GKKRTKD1GJ300929

1GKKRTKD1GJ301286 | 1GKKRTKD1GJ348544 | 1GKKRTKD1GJ333400 | 1GKKRTKD1GJ312465 | 1GKKRTKD1GJ343019; 1GKKRTKD1GJ328410 | 1GKKRTKD1GJ340279; 1GKKRTKD1GJ343604

1GKKRTKD1GJ343828; 1GKKRTKD1GJ374769

1GKKRTKD1GJ352092 | 1GKKRTKD1GJ348141

1GKKRTKD1GJ317407; 1GKKRTKD1GJ337866 | 1GKKRTKD1GJ345112 | 1GKKRTKD1GJ366221 | 1GKKRTKD1GJ371998

1GKKRTKD1GJ323045 | 1GKKRTKD1GJ308951 | 1GKKRTKD1GJ396562; 1GKKRTKD1GJ303765 | 1GKKRTKD1GJ325667; 1GKKRTKD1GJ326432

1GKKRTKD1GJ301918 | 1GKKRTKD1GJ339231 | 1GKKRTKD1GJ364369 | 1GKKRTKD1GJ377686 | 1GKKRTKD1GJ318542 | 1GKKRTKD1GJ356854 | 1GKKRTKD1GJ391071 | 1GKKRTKD1GJ347992 | 1GKKRTKD1GJ327113 | 1GKKRTKD1GJ375260 | 1GKKRTKD1GJ340170; 1GKKRTKD1GJ355753 | 1GKKRTKD1GJ377025 | 1GKKRTKD1GJ382578 | 1GKKRTKD1GJ378692

1GKKRTKD1GJ382256 | 1GKKRTKD1GJ350827 | 1GKKRTKD1GJ393189 | 1GKKRTKD1GJ371127; 1GKKRTKD1GJ396531 | 1GKKRTKD1GJ364288; 1GKKRTKD1GJ392754; 1GKKRTKD1GJ349306 | 1GKKRTKD1GJ308691 | 1GKKRTKD1GJ366574 | 1GKKRTKD1GJ355588; 1GKKRTKD1GJ343005; 1GKKRTKD1GJ385593 | 1GKKRTKD1GJ322574 | 1GKKRTKD1GJ338239 | 1GKKRTKD1GJ378644

1GKKRTKD1GJ334644 | 1GKKRTKD1GJ308383 | 1GKKRTKD1GJ389742

1GKKRTKD1GJ365845; 1GKKRTKD1GJ332831

1GKKRTKD1GJ389997; 1GKKRTKD1GJ389112 | 1GKKRTKD1GJ362928 | 1GKKRTKD1GJ323112 | 1GKKRTKD1GJ333154 | 1GKKRTKD1GJ339035

1GKKRTKD1GJ321893 | 1GKKRTKD1GJ338290 | 1GKKRTKD1GJ392513

1GKKRTKD1GJ334224 | 1GKKRTKD1GJ369796 | 1GKKRTKD1GJ332991 | 1GKKRTKD1GJ343408; 1GKKRTKD1GJ347166 | 1GKKRTKD1GJ371726; 1GKKRTKD1GJ394620; 1GKKRTKD1GJ322557

1GKKRTKD1GJ309663

1GKKRTKD1GJ392320 | 1GKKRTKD1GJ311736 | 1GKKRTKD1GJ312885

1GKKRTKD1GJ303684; 1GKKRTKD1GJ345028 | 1GKKRTKD1GJ316726 | 1GKKRTKD1GJ366350

1GKKRTKD1GJ347314 | 1GKKRTKD1GJ302387

1GKKRTKD1GJ347636; 1GKKRTKD1GJ331002 | 1GKKRTKD1GJ307301; 1GKKRTKD1GJ374156; 1GKKRTKD1GJ314541 | 1GKKRTKD1GJ325331 | 1GKKRTKD1GJ355607; 1GKKRTKD1GJ317052 | 1GKKRTKD1GJ398599; 1GKKRTKD1GJ380829 | 1GKKRTKD1GJ385240; 1GKKRTKD1GJ385898 | 1GKKRTKD1GJ336460 | 1GKKRTKD1GJ370026; 1GKKRTKD1GJ308030; 1GKKRTKD1GJ322171

1GKKRTKD1GJ328391 | 1GKKRTKD1GJ370317 | 1GKKRTKD1GJ353193 | 1GKKRTKD1GJ311574; 1GKKRTKD1GJ355056; 1GKKRTKD1GJ308481 | 1GKKRTKD1GJ318847; 1GKKRTKD1GJ300882 | 1GKKRTKD1GJ363836; 1GKKRTKD1GJ350701 | 1GKKRTKD1GJ352142 | 1GKKRTKD1GJ303717 | 1GKKRTKD1GJ366316 | 1GKKRTKD1GJ383990; 1GKKRTKD1GJ370219 | 1GKKRTKD1GJ305564; 1GKKRTKD1GJ313633 | 1GKKRTKD1GJ385027 | 1GKKRTKD1GJ381995 | 1GKKRTKD1GJ336409 | 1GKKRTKD1GJ388431 | 1GKKRTKD1GJ320145

1GKKRTKD1GJ306021; 1GKKRTKD1GJ341609 | 1GKKRTKD1GJ341898; 1GKKRTKD1GJ307587 | 1GKKRTKD1GJ392964; 1GKKRTKD1GJ342615 | 1GKKRTKD1GJ300655 | 1GKKRTKD1GJ340847 | 1GKKRTKD1GJ384962 | 1GKKRTKD1GJ303460; 1GKKRTKD1GJ312997; 1GKKRTKD1GJ356871 | 1GKKRTKD1GJ390809; 1GKKRTKD1GJ385237; 1GKKRTKD1GJ382791 | 1GKKRTKD1GJ385223 | 1GKKRTKD1GJ357132 | 1GKKRTKD1GJ396349; 1GKKRTKD1GJ335079 | 1GKKRTKD1GJ321473; 1GKKRTKD1GJ336717 | 1GKKRTKD1GJ324115; 1GKKRTKD1GJ353789 | 1GKKRTKD1GJ399381 | 1GKKRTKD1GJ388056 | 1GKKRTKD1GJ328813; 1GKKRTKD1GJ395203 | 1GKKRTKD1GJ316838; 1GKKRTKD1GJ323711 | 1GKKRTKD1GJ325135; 1GKKRTKD1GJ358586 | 1GKKRTKD1GJ334756 | 1GKKRTKD1GJ331405; 1GKKRTKD1GJ325314; 1GKKRTKD1GJ384539; 1GKKRTKD1GJ342601 | 1GKKRTKD1GJ342789 | 1GKKRTKD1GJ311056; 1GKKRTKD1GJ366669 | 1GKKRTKD1GJ303930 | 1GKKRTKD1GJ319710 | 1GKKRTKD1GJ383570 | 1GKKRTKD1GJ327287 | 1GKKRTKD1GJ369474; 1GKKRTKD1GJ384301 | 1GKKRTKD1GJ399798; 1GKKRTKD1GJ391491 | 1GKKRTKD1GJ300672 | 1GKKRTKD1GJ374531 | 1GKKRTKD1GJ348057 | 1GKKRTKD1GJ354800 | 1GKKRTKD1GJ310750; 1GKKRTKD1GJ340024 | 1GKKRTKD1GJ359432 | 1GKKRTKD1GJ363397

1GKKRTKD1GJ393502; 1GKKRTKD1GJ378479

1GKKRTKD1GJ359012 | 1GKKRTKD1GJ371385 | 1GKKRTKD1GJ389398; 1GKKRTKD1GJ375484; 1GKKRTKD1GJ326009 | 1GKKRTKD1GJ353176 | 1GKKRTKD1GJ371967 | 1GKKRTKD1GJ333056 | 1GKKRTKD1GJ343568 | 1GKKRTKD1GJ349807 | 1GKKRTKD1GJ372505 | 1GKKRTKD1GJ313695 | 1GKKRTKD1GJ306665 | 1GKKRTKD1GJ328021; 1GKKRTKD1GJ366705 | 1GKKRTKD1GJ328522 | 1GKKRTKD1GJ349533 | 1GKKRTKD1GJ317181; 1GKKRTKD1GJ335907; 1GKKRTKD1GJ347183 | 1GKKRTKD1GJ361357; 1GKKRTKD1GJ386940 | 1GKKRTKD1GJ314443 | 1GKKRTKD1GJ391183; 1GKKRTKD1GJ312238 | 1GKKRTKD1GJ307430

1GKKRTKD1GJ375629; 1GKKRTKD1GJ330254; 1GKKRTKD1GJ379289 | 1GKKRTKD1GJ377428; 1GKKRTKD1GJ316323; 1GKKRTKD1GJ305791 | 1GKKRTKD1GJ358152; 1GKKRTKD1GJ355168; 1GKKRTKD1GJ324986; 1GKKRTKD1GJ378045; 1GKKRTKD1GJ390499 | 1GKKRTKD1GJ353100 | 1GKKRTKD1GJ382998; 1GKKRTKD1GJ368034 | 1GKKRTKD1GJ308240 | 1GKKRTKD1GJ367689 | 1GKKRTKD1GJ327564 | 1GKKRTKD1GJ387621 | 1GKKRTKD1GJ361553 | 1GKKRTKD1GJ358751 | 1GKKRTKD1GJ383066; 1GKKRTKD1GJ380328; 1GKKRTKD1GJ352691 | 1GKKRTKD1GJ323563 | 1GKKRTKD1GJ336197 | 1GKKRTKD1GJ385707; 1GKKRTKD1GJ334370 | 1GKKRTKD1GJ348303; 1GKKRTKD1GJ369006 | 1GKKRTKD1GJ393841 | 1GKKRTKD1GJ371533; 1GKKRTKD1GJ370706 | 1GKKRTKD1GJ394147 | 1GKKRTKD1GJ314927; 1GKKRTKD1GJ388932 | 1GKKRTKD1GJ335261; 1GKKRTKD1GJ337771

1GKKRTKD1GJ359396; 1GKKRTKD1GJ326558 | 1GKKRTKD1GJ379745 | 1GKKRTKD1GJ326057 | 1GKKRTKD1GJ373153; 1GKKRTKD1GJ326351; 1GKKRTKD1GJ333798; 1GKKRTKD1GJ342565; 1GKKRTKD1GJ346146; 1GKKRTKD1GJ393791 | 1GKKRTKD1GJ320890; 1GKKRTKD1GJ359351; 1GKKRTKD1GJ384007 | 1GKKRTKD1GJ393970 | 1GKKRTKD1GJ335664; 1GKKRTKD1GJ332828 | 1GKKRTKD1GJ352450 | 1GKKRTKD1GJ343327

1GKKRTKD1GJ320372 | 1GKKRTKD1GJ314796 | 1GKKRTKD1GJ387053 | 1GKKRTKD1GJ300204 | 1GKKRTKD1GJ353940 | 1GKKRTKD1GJ397372 | 1GKKRTKD1GJ399445 | 1GKKRTKD1GJ391703 | 1GKKRTKD1GJ349032 | 1GKKRTKD1GJ395623 | 1GKKRTKD1GJ325622 | 1GKKRTKD1GJ315110 | 1GKKRTKD1GJ364095 | 1GKKRTKD1GJ350424 | 1GKKRTKD1GJ324034 | 1GKKRTKD1GJ326043 | 1GKKRTKD1GJ390938; 1GKKRTKD1GJ396674; 1GKKRTKD1GJ371080

1GKKRTKD1GJ340265; 1GKKRTKD1GJ360547

1GKKRTKD1GJ358118 | 1GKKRTKD1GJ321568 | 1GKKRTKD1GJ389983 | 1GKKRTKD1GJ366459 | 1GKKRTKD1GJ391619; 1GKKRTKD1GJ313714; 1GKKRTKD1GJ382466; 1GKKRTKD1GJ350066; 1GKKRTKD1GJ352903; 1GKKRTKD1GJ310909; 1GKKRTKD1GJ321344 | 1GKKRTKD1GJ397632 | 1GKKRTKD1GJ342758; 1GKKRTKD1GJ316760; 1GKKRTKD1GJ316175 | 1GKKRTKD1GJ360824 | 1GKKRTKD1GJ356580 | 1GKKRTKD1GJ383889 | 1GKKRTKD1GJ305161 | 1GKKRTKD1GJ382127 | 1GKKRTKD1GJ362542

1GKKRTKD1GJ344526; 1GKKRTKD1GJ398229 | 1GKKRTKD1GJ345319

1GKKRTKD1GJ318329 | 1GKKRTKD1GJ366476 | 1GKKRTKD1GJ333381; 1GKKRTKD1GJ312370 | 1GKKRTKD1GJ339102; 1GKKRTKD1GJ376764 | 1GKKRTKD1GJ394391 | 1GKKRTKD1GJ337558 | 1GKKRTKD1GJ323174 | 1GKKRTKD1GJ373203 | 1GKKRTKD1GJ307461 | 1GKKRTKD1GJ314328 | 1GKKRTKD1GJ337236 | 1GKKRTKD1GJ367966; 1GKKRTKD1GJ383469 | 1GKKRTKD1GJ392219 | 1GKKRTKD1GJ369538 | 1GKKRTKD1GJ333252 | 1GKKRTKD1GJ321960 | 1GKKRTKD1GJ310344 | 1GKKRTKD1GJ359897 | 1GKKRTKD1GJ361326; 1GKKRTKD1GJ320081; 1GKKRTKD1GJ350584 | 1GKKRTKD1GJ342632 | 1GKKRTKD1GJ301627 | 1GKKRTKD1GJ339424 | 1GKKRTKD1GJ342999 | 1GKKRTKD1GJ314068; 1GKKRTKD1GJ307850; 1GKKRTKD1GJ331811 | 1GKKRTKD1GJ392379 | 1GKKRTKD1GJ331436 | 1GKKRTKD1GJ322445 | 1GKKRTKD1GJ312689 | 1GKKRTKD1GJ309050 | 1GKKRTKD1GJ385383 | 1GKKRTKD1GJ390650; 1GKKRTKD1GJ361052; 1GKKRTKD1GJ337592 | 1GKKRTKD1GJ368874 | 1GKKRTKD1GJ354408 | 1GKKRTKD1GJ390566 | 1GKKRTKD1GJ367479; 1GKKRTKD1GJ346292; 1GKKRTKD1GJ307248 | 1GKKRTKD1GJ306293 | 1GKKRTKD1GJ327158 | 1GKKRTKD1GJ327516

1GKKRTKD1GJ383634; 1GKKRTKD1GJ383228; 1GKKRTKD1GJ395797

1GKKRTKD1GJ372827; 1GKKRTKD1GJ370589; 1GKKRTKD1GJ331971; 1GKKRTKD1GJ388008; 1GKKRTKD1GJ361245 | 1GKKRTKD1GJ340119; 1GKKRTKD1GJ300705; 1GKKRTKD1GJ353257 | 1GKKRTKD1GJ343716 | 1GKKRTKD1GJ374884

1GKKRTKD1GJ323806 | 1GKKRTKD1GJ385674 | 1GKKRTKD1GJ349645; 1GKKRTKD1GJ362878 | 1GKKRTKD1GJ325894 | 1GKKRTKD1GJ383245; 1GKKRTKD1GJ314572 | 1GKKRTKD1GJ387456 | 1GKKRTKD1GJ371645 | 1GKKRTKD1GJ355560 | 1GKKRTKD1GJ358622; 1GKKRTKD1GJ302695 | 1GKKRTKD1GJ375341 | 1GKKRTKD1GJ347202; 1GKKRTKD1GJ326687 | 1GKKRTKD1GJ349015 | 1GKKRTKD1GJ333882 | 1GKKRTKD1GJ303488 | 1GKKRTKD1GJ346986 | 1GKKRTKD1GJ357003 | 1GKKRTKD1GJ393645; 1GKKRTKD1GJ346650

1GKKRTKD1GJ341433; 1GKKRTKD1GJ348429 | 1GKKRTKD1GJ387487; 1GKKRTKD1GJ361276 | 1GKKRTKD1GJ307878 | 1GKKRTKD1GJ323353; 1GKKRTKD1GJ387327; 1GKKRTKD1GJ306374 | 1GKKRTKD1GJ324468

1GKKRTKD1GJ333736 | 1GKKRTKD1GJ309646 | 1GKKRTKD1GJ339116 | 1GKKRTKD1GJ395329; 1GKKRTKD1GJ364534 | 1GKKRTKD1GJ365960 | 1GKKRTKD1GJ301563 | 1GKKRTKD1GJ387151 | 1GKKRTKD1GJ389496; 1GKKRTKD1GJ398179 | 1GKKRTKD1GJ380216 | 1GKKRTKD1GJ333350 | 1GKKRTKD1GJ319402 | 1GKKRTKD1GJ398926; 1GKKRTKD1GJ375047 | 1GKKRTKD1GJ357213 | 1GKKRTKD1GJ391149; 1GKKRTKD1GJ365666 | 1GKKRTKD1GJ306777 | 1GKKRTKD1GJ357342 | 1GKKRTKD1GJ379714

1GKKRTKD1GJ388655; 1GKKRTKD1GJ341335; 1GKKRTKD1GJ319139 | 1GKKRTKD1GJ382399

1GKKRTKD1GJ346552; 1GKKRTKD1GJ316774; 1GKKRTKD1GJ327418; 1GKKRTKD1GJ398456; 1GKKRTKD1GJ383021 | 1GKKRTKD1GJ382645 | 1GKKRTKD1GJ354201

1GKKRTKD1GJ372956; 1GKKRTKD1GJ352593; 1GKKRTKD1GJ394469 | 1GKKRTKD1GJ343103; 1GKKRTKD1GJ346339 | 1GKKRTKD1GJ325426 | 1GKKRTKD1GJ390339 | 1GKKRTKD1GJ369894

1GKKRTKD1GJ365196 | 1GKKRTKD1GJ398103 | 1GKKRTKD1GJ393497 | 1GKKRTKD1GJ323918; 1GKKRTKD1GJ319013 | 1GKKRTKD1GJ381477 | 1GKKRTKD1GJ379938 | 1GKKRTKD1GJ346406 | 1GKKRTKD1GJ315513 | 1GKKRTKD1GJ336779 | 1GKKRTKD1GJ342114

1GKKRTKD1GJ376831 | 1GKKRTKD1GJ321103 | 1GKKRTKD1GJ362315 | 1GKKRTKD1GJ335700 | 1GKKRTKD1GJ308447; 1GKKRTKD1GJ331680; 1GKKRTKD1GJ322350 | 1GKKRTKD1GJ379129; 1GKKRTKD1GJ324342; 1GKKRTKD1GJ372455; 1GKKRTKD1GJ362959 | 1GKKRTKD1GJ305709 | 1GKKRTKD1GJ348477 | 1GKKRTKD1GJ329265 | 1GKKRTKD1GJ342047; 1GKKRTKD1GJ304690 | 1GKKRTKD1GJ307668 | 1GKKRTKD1GJ300445 | 1GKKRTKD1GJ379647

1GKKRTKD1GJ363299 | 1GKKRTKD1GJ343859 | 1GKKRTKD1GJ340752

1GKKRTKD1GJ367823 | 1GKKRTKD1GJ371323 | 1GKKRTKD1GJ300199 | 1GKKRTKD1GJ380474; 1GKKRTKD1GJ365392 | 1GKKRTKD1GJ370494 | 1GKKRTKD1GJ391751 | 1GKKRTKD1GJ323868; 1GKKRTKD1GJ349614 | 1GKKRTKD1GJ321439 | 1GKKRTKD1GJ354263 | 1GKKRTKD1GJ367482; 1GKKRTKD1GJ395170; 1GKKRTKD1GJ394861; 1GKKRTKD1GJ370821 | 1GKKRTKD1GJ387831

1GKKRTKD1GJ364890 | 1GKKRTKD1GJ362010; 1GKKRTKD1GJ366493; 1GKKRTKD1GJ375193 | 1GKKRTKD1GJ338726 | 1GKKRTKD1GJ316158 | 1GKKRTKD1GJ383861 | 1GKKRTKD1GJ385819

1GKKRTKD1GJ334174

1GKKRTKD1GJ312496 | 1GKKRTKD1GJ334725; 1GKKRTKD1GJ368230

1GKKRTKD1GJ398960 | 1GKKRTKD1GJ324423 | 1GKKRTKD1GJ358779; 1GKKRTKD1GJ356966 | 1GKKRTKD1GJ336068; 1GKKRTKD1GJ362380 | 1GKKRTKD1GJ370074 | 1GKKRTKD1GJ354991

1GKKRTKD1GJ359849; 1GKKRTKD1GJ300591; 1GKKRTKD1GJ361472; 1GKKRTKD1GJ392799 | 1GKKRTKD1GJ344087; 1GKKRTKD1GJ320159; 1GKKRTKD1GJ350097 | 1GKKRTKD1GJ352674; 1GKKRTKD1GJ307413; 1GKKRTKD1GJ319464 | 1GKKRTKD1GJ344607 | 1GKKRTKD1GJ345661 | 1GKKRTKD1GJ351525 | 1GKKRTKD1GJ399252 | 1GKKRTKD1GJ329105 | 1GKKRTKD1GJ366526 | 1GKKRTKD1GJ357468 | 1GKKRTKD1GJ344462; 1GKKRTKD1GJ337513; 1GKKRTKD1GJ371497 | 1GKKRTKD1GJ353307; 1GKKRTKD1GJ335597; 1GKKRTKD1GJ339441 | 1GKKRTKD1GJ367238; 1GKKRTKD1GJ304673; 1GKKRTKD1GJ303202 | 1GKKRTKD1GJ311235

1GKKRTKD1GJ343893 | 1GKKRTKD1GJ370320; 1GKKRTKD1GJ390406 | 1GKKRTKD1GJ397212 | 1GKKRTKD1GJ308237 | 1GKKRTKD1GJ389868 | 1GKKRTKD1GJ329525 | 1GKKRTKD1GJ342453 | 1GKKRTKD1GJ320825 | 1GKKRTKD1GJ383441; 1GKKRTKD1GJ368776 | 1GKKRTKD1GJ332571 | 1GKKRTKD1GJ320775 | 1GKKRTKD1GJ313938; 1GKKRTKD1GJ352562 | 1GKKRTKD1GJ328245; 1GKKRTKD1GJ380555 | 1GKKRTKD1GJ332019 | 1GKKRTKD1GJ344767 | 1GKKRTKD1GJ325474 | 1GKKRTKD1GJ302003 | 1GKKRTKD1GJ332313 | 1GKKRTKD1GJ309906; 1GKKRTKD1GJ343571

1GKKRTKD1GJ351959 | 1GKKRTKD1GJ394536 | 1GKKRTKD1GJ346700 | 1GKKRTKD1GJ335129 | 1GKKRTKD1GJ387067 | 1GKKRTKD1GJ342873; 1GKKRTKD1GJ360676; 1GKKRTKD1GJ341383 | 1GKKRTKD1GJ362606 | 1GKKRTKD1GJ374125 | 1GKKRTKD1GJ366283 | 1GKKRTKD1GJ389840; 1GKKRTKD1GJ336670

1GKKRTKD1GJ332778 | 1GKKRTKD1GJ390048 | 1GKKRTKD1GJ381561; 1GKKRTKD1GJ372374 | 1GKKRTKD1GJ343070 | 1GKKRTKD1GJ354831; 1GKKRTKD1GJ304561

1GKKRTKD1GJ395217 | 1GKKRTKD1GJ360709 | 1GKKRTKD1GJ330576; 1GKKRTKD1GJ368177 | 1GKKRTKD1GJ377106 | 1GKKRTKD1GJ318718; 1GKKRTKD1GJ301093 | 1GKKRTKD1GJ313051 | 1GKKRTKD1GJ327936

1GKKRTKD1GJ352576 | 1GKKRTKD1GJ380121; 1GKKRTKD1GJ342730; 1GKKRTKD1GJ313759 | 1GKKRTKD1GJ334854 | 1GKKRTKD1GJ380314; 1GKKRTKD1GJ338094; 1GKKRTKD1GJ306259 | 1GKKRTKD1GJ339472; 1GKKRTKD1GJ348821 | 1GKKRTKD1GJ383181 | 1GKKRTKD1GJ355171 | 1GKKRTKD1GJ343506 | 1GKKRTKD1GJ330805 | 1GKKRTKD1GJ378353 | 1GKKRTKD1GJ302034 | 1GKKRTKD1GJ360533; 1GKKRTKD1GJ358040 | 1GKKRTKD1GJ323613; 1GKKRTKD1GJ302597 | 1GKKRTKD1GJ387229 | 1GKKRTKD1GJ309727 | 1GKKRTKD1GJ314832 | 1GKKRTKD1GJ323188 | 1GKKRTKD1GJ314460; 1GKKRTKD1GJ389479; 1GKKRTKD1GJ396819

1GKKRTKD1GJ331761

1GKKRTKD1GJ369667

1GKKRTKD1GJ354490

1GKKRTKD1GJ365862 | 1GKKRTKD1GJ358538 | 1GKKRTKD1GJ312983; 1GKKRTKD1GJ331615 | 1GKKRTKD1GJ385917 | 1GKKRTKD1GJ306326 | 1GKKRTKD1GJ393225; 1GKKRTKD1GJ384153 | 1GKKRTKD1GJ302549 | 1GKKRTKD1GJ333624 | 1GKKRTKD1GJ302325; 1GKKRTKD1GJ384167 | 1GKKRTKD1GJ381138 | 1GKKRTKD1GJ399302 | 1GKKRTKD1GJ379227 | 1GKKRTKD1GJ353467 | 1GKKRTKD1GJ370902 | 1GKKRTKD1GJ316757 | 1GKKRTKD1GJ310215 | 1GKKRTKD1GJ305774; 1GKKRTKD1GJ342579; 1GKKRTKD1GJ309114 | 1GKKRTKD1GJ341593 | 1GKKRTKD1GJ334109; 1GKKRTKD1GJ380068 | 1GKKRTKD1GJ317276 | 1GKKRTKD1GJ380457 | 1GKKRTKD1GJ321702; 1GKKRTKD1GJ381298 | 1GKKRTKD1GJ361214 | 1GKKRTKD1GJ373458 | 1GKKRTKD1GJ308092 | 1GKKRTKD1GJ348768 | 1GKKRTKD1GJ338872; 1GKKRTKD1GJ346518 | 1GKKRTKD1GJ373413

1GKKRTKD1GJ357440 | 1GKKRTKD1GJ361018 | 1GKKRTKD1GJ319058; 1GKKRTKD1GJ390275 | 1GKKRTKD1GJ367269; 1GKKRTKD1GJ385903 | 1GKKRTKD1GJ301028 | 1GKKRTKD1GJ376781

1GKKRTKD1GJ348348 | 1GKKRTKD1GJ305032 | 1GKKRTKD1GJ348222 | 1GKKRTKD1GJ382452 | 1GKKRTKD1GJ337186; 1GKKRTKD1GJ300560 | 1GKKRTKD1GJ356773 | 1GKKRTKD1GJ316080 | 1GKKRTKD1GJ324017 | 1GKKRTKD1GJ366199 | 1GKKRTKD1GJ396884 | 1GKKRTKD1GJ319433; 1GKKRTKD1GJ383715 | 1GKKRTKD1GJ386002 | 1GKKRTKD1GJ357809 | 1GKKRTKD1GJ330898

1GKKRTKD1GJ338757 | 1GKKRTKD1GJ324681 | 1GKKRTKD1GJ334661 | 1GKKRTKD1GJ377509

1GKKRTKD1GJ371709

1GKKRTKD1GJ352545 | 1GKKRTKD1GJ307962 | 1GKKRTKD1GJ364467; 1GKKRTKD1GJ328620; 1GKKRTKD1GJ319688 | 1GKKRTKD1GJ301305 | 1GKKRTKD1GJ320422 | 1GKKRTKD1GJ397453; 1GKKRTKD1GJ305516; 1GKKRTKD1GJ353159; 1GKKRTKD1GJ367773 | 1GKKRTKD1GJ332764; 1GKKRTKD1GJ371807; 1GKKRTKD1GJ379924 | 1GKKRTKD1GJ311459 | 1GKKRTKD1GJ342694 | 1GKKRTKD1GJ359981; 1GKKRTKD1GJ370866; 1GKKRTKD1GJ399686; 1GKKRTKD1GJ384024 | 1GKKRTKD1GJ363772 | 1GKKRTKD1GJ336832; 1GKKRTKD1GJ346177

1GKKRTKD1GJ377669 | 1GKKRTKD1GJ354327

1GKKRTKD1GJ306696 | 1GKKRTKD1GJ386288

1GKKRTKD1GJ353372 | 1GKKRTKD1GJ318797 | 1GKKRTKD1GJ362668 | 1GKKRTKD1GJ370057 | 1GKKRTKD1GJ305080 | 1GKKRTKD1GJ309498 | 1GKKRTKD1GJ359172 | 1GKKRTKD1GJ307010; 1GKKRTKD1GJ350990; 1GKKRTKD1GJ374982 | 1GKKRTKD1GJ389000

1GKKRTKD1GJ354005; 1GKKRTKD1GJ369636 | 1GKKRTKD1GJ352836; 1GKKRTKD1GJ340640 | 1GKKRTKD1GJ367174 | 1GKKRTKD1GJ376215 | 1GKKRTKD1GJ301109 | 1GKKRTKD1GJ364226 | 1GKKRTKD1GJ364047

1GKKRTKD1GJ303300 | 1GKKRTKD1GJ315060; 1GKKRTKD1GJ335082 | 1GKKRTKD1GJ389031; 1GKKRTKD1GJ302499 | 1GKKRTKD1GJ378188 | 1GKKRTKD1GJ323157; 1GKKRTKD1GJ313115; 1GKKRTKD1GJ315866 | 1GKKRTKD1GJ363514 | 1GKKRTKD1GJ317357 | 1GKKRTKD1GJ388171 | 1GKKRTKD1GJ327340; 1GKKRTKD1GJ359933 | 1GKKRTKD1GJ322073 | 1GKKRTKD1GJ358149; 1GKKRTKD1GJ365084; 1GKKRTKD1GJ355297 | 1GKKRTKD1GJ365604; 1GKKRTKD1GJ323207 | 1GKKRTKD1GJ337267 | 1GKKRTKD1GJ313664

1GKKRTKD1GJ338418 | 1GKKRTKD1GJ312501 | 1GKKRTKD1GJ314071 | 1GKKRTKD1GJ314779

1GKKRTKD1GJ319769

1GKKRTKD1GJ350018 | 1GKKRTKD1GJ327998 | 1GKKRTKD1GJ383827; 1GKKRTKD1GJ310408 | 1GKKRTKD1GJ303975 | 1GKKRTKD1GJ395069 | 1GKKRTKD1GJ308464 | 1GKKRTKD1GJ386582 | 1GKKRTKD1GJ302230

1GKKRTKD1GJ360239 | 1GKKRTKD1GJ327693; 1GKKRTKD1GJ393743 | 1GKKRTKD1GJ322011; 1GKKRTKD1GJ344574; 1GKKRTKD1GJ310036 | 1GKKRTKD1GJ308061; 1GKKRTKD1GJ368860 | 1GKKRTKD1GJ361715; 1GKKRTKD1GJ320663; 1GKKRTKD1GJ371886 | 1GKKRTKD1GJ389692; 1GKKRTKD1GJ311591 | 1GKKRTKD1GJ373945 | 1GKKRTKD1GJ312675; 1GKKRTKD1GJ312692; 1GKKRTKD1GJ300221; 1GKKRTKD1GJ342856

1GKKRTKD1GJ374092 | 1GKKRTKD1GJ389143 | 1GKKRTKD1GJ355140 | 1GKKRTKD1GJ388686; 1GKKRTKD1GJ338225 | 1GKKRTKD1GJ377476; 1GKKRTKD1GJ381060; 1GKKRTKD1GJ346485 | 1GKKRTKD1GJ396979 | 1GKKRTKD1GJ304883 | 1GKKRTKD1GJ326267 | 1GKKRTKD1GJ372200

1GKKRTKD1GJ383326 | 1GKKRTKD1GJ308674; 1GKKRTKD1GJ354232; 1GKKRTKD1GJ398893; 1GKKRTKD1GJ391636 | 1GKKRTKD1GJ386419 | 1GKKRTKD1GJ356501 | 1GKKRTKD1GJ336443; 1GKKRTKD1GJ362265; 1GKKRTKD1GJ347698; 1GKKRTKD1GJ334241 | 1GKKRTKD1GJ312725; 1GKKRTKD1GJ392611 | 1GKKRTKD1GJ369233 | 1GKKRTKD1GJ391510 | 1GKKRTKD1GJ306603 | 1GKKRTKD1GJ396688 | 1GKKRTKD1GJ392169; 1GKKRTKD1GJ394214; 1GKKRTKD1GJ316385 | 1GKKRTKD1GJ340332 | 1GKKRTKD1GJ334451 | 1GKKRTKD1GJ350245 | 1GKKRTKD1GJ331274 | 1GKKRTKD1GJ377820 | 1GKKRTKD1GJ353551

1GKKRTKD1GJ323742 | 1GKKRTKD1GJ303409 | 1GKKRTKD1GJ350598 | 1GKKRTKD1GJ387652 | 1GKKRTKD1GJ377316 | 1GKKRTKD1GJ386467 | 1GKKRTKD1GJ394892 | 1GKKRTKD1GJ376201 | 1GKKRTKD1GJ363965; 1GKKRTKD1GJ380779 | 1GKKRTKD1GJ367434 | 1GKKRTKD1GJ364839; 1GKKRTKD1GJ383679 | 1GKKRTKD1GJ374402 | 1GKKRTKD1GJ304141; 1GKKRTKD1GJ363321; 1GKKRTKD1GJ334952

1GKKRTKD1GJ385853 | 1GKKRTKD1GJ392253 | 1GKKRTKD1GJ383472; 1GKKRTKD1GJ325006 | 1GKKRTKD1GJ387540 | 1GKKRTKD1GJ300073 | 1GKKRTKD1GJ379549 | 1GKKRTKD1GJ356417 | 1GKKRTKD1GJ369992 | 1GKKRTKD1GJ359737 | 1GKKRTKD1GJ324843 | 1GKKRTKD1GJ385013 | 1GKKRTKD1GJ307881 | 1GKKRTKD1GJ371905; 1GKKRTKD1GJ343439 | 1GKKRTKD1GJ367692 | 1GKKRTKD1GJ317102 | 1GKKRTKD1GJ354487; 1GKKRTKD1GJ339262 | 1GKKRTKD1GJ362248 | 1GKKRTKD1GJ325152 | 1GKKRTKD1GJ324194 | 1GKKRTKD1GJ318668; 1GKKRTKD1GJ392530 | 1GKKRTKD1GJ361066 | 1GKKRTKD1GJ314099 | 1GKKRTKD1GJ390468

1GKKRTKD1GJ352710; 1GKKRTKD1GJ352206 | 1GKKRTKD1GJ315074; 1GKKRTKD1GJ362802

1GKKRTKD1GJ384119; 1GKKRTKD1GJ332098 | 1GKKRTKD1GJ343411; 1GKKRTKD1GJ311865 | 1GKKRTKD1GJ362041 | 1GKKRTKD1GJ345689 | 1GKKRTKD1GJ363335; 1GKKRTKD1GJ300039; 1GKKRTKD1GJ314362 | 1GKKRTKD1GJ321005; 1GKKRTKD1GJ358345 | 1GKKRTKD1GJ319531 | 1GKKRTKD1GJ309470; 1GKKRTKD1GJ345420 | 1GKKRTKD1GJ376893; 1GKKRTKD1GJ330108 | 1GKKRTKD1GJ330335 | 1GKKRTKD1GJ338869; 1GKKRTKD1GJ376683; 1GKKRTKD1GJ304446 | 1GKKRTKD1GJ307265 | 1GKKRTKD1GJ334336 | 1GKKRTKD1GJ349676; 1GKKRTKD1GJ348723 | 1GKKRTKD1GJ330187; 1GKKRTKD1GJ364887 | 1GKKRTKD1GJ397467 | 1GKKRTKD1GJ314040 | 1GKKRTKD1GJ356286; 1GKKRTKD1GJ392639 | 1GKKRTKD1GJ357776; 1GKKRTKD1GJ311932 | 1GKKRTKD1GJ374481 | 1GKKRTKD1GJ355638 | 1GKKRTKD1GJ392124 | 1GKKRTKD1GJ394441; 1GKKRTKD1GJ384878; 1GKKRTKD1GJ315401 | 1GKKRTKD1GJ373198

1GKKRTKD1GJ318234; 1GKKRTKD1GJ398571; 1GKKRTKD1GJ353582; 1GKKRTKD1GJ341416 | 1GKKRTKD1GJ315432 | 1GKKRTKD1GJ350956

1GKKRTKD1GJ389501; 1GKKRTKD1GJ336457

1GKKRTKD1GJ373136; 1GKKRTKD1GJ350682 | 1GKKRTKD1GJ365537; 1GKKRTKD1GJ321358 | 1GKKRTKD1GJ366591; 1GKKRTKD1GJ379406; 1GKKRTKD1GJ351458 | 1GKKRTKD1GJ389420

1GKKRTKD1GJ323398; 1GKKRTKD1GJ308187 | 1GKKRTKD1GJ394505; 1GKKRTKD1GJ364436; 1GKKRTKD1GJ347586 | 1GKKRTKD1GJ312935; 1GKKRTKD1GJ308982 | 1GKKRTKD1GJ362296 | 1GKKRTKD1GJ303619 | 1GKKRTKD1GJ375100; 1GKKRTKD1GJ316306 | 1GKKRTKD1GJ386386 | 1GKKRTKD1GJ392771 | 1GKKRTKD1GJ321876 | 1GKKRTKD1GJ368194 | 1GKKRTKD1GJ384184; 1GKKRTKD1GJ300087 | 1GKKRTKD1GJ381608 | 1GKKRTKD1GJ323031

1GKKRTKD1GJ340234 | 1GKKRTKD1GJ389739 | 1GKKRTKD1GJ392933 | 1GKKRTKD1GJ343974 | 1GKKRTKD1GJ312210 | 1GKKRTKD1GJ332361 | 1GKKRTKD1GJ338998; 1GKKRTKD1GJ397646; 1GKKRTKD1GJ310943; 1GKKRTKD1GJ343926 | 1GKKRTKD1GJ392690 | 1GKKRTKD1GJ345479 | 1GKKRTKD1GJ306424 | 1GKKRTKD1GJ377543 | 1GKKRTKD1GJ333431; 1GKKRTKD1GJ306813; 1GKKRTKD1GJ359575 | 1GKKRTKD1GJ338130 | 1GKKRTKD1GJ383391; 1GKKRTKD1GJ315284; 1GKKRTKD1GJ370754 | 1GKKRTKD1GJ323319 | 1GKKRTKD1GJ362590; 1GKKRTKD1GJ366820

1GKKRTKD1GJ381415; 1GKKRTKD1GJ322901 | 1GKKRTKD1GJ355364

1GKKRTKD1GJ373623 | 1GKKRTKD1GJ311543 | 1GKKRTKD1GJ369281 | 1GKKRTKD1GJ387697 | 1GKKRTKD1GJ394858 | 1GKKRTKD1GJ304849; 1GKKRTKD1GJ365408; 1GKKRTKD1GJ333588 | 1GKKRTKD1GJ397078 | 1GKKRTKD1GJ357910; 1GKKRTKD1GJ306097 | 1GKKRTKD1GJ382208 | 1GKKRTKD1GJ315026 | 1GKKRTKD1GJ365974; 1GKKRTKD1GJ302454 | 1GKKRTKD1GJ332859 | 1GKKRTKD1GJ328567 | 1GKKRTKD1GJ324616 | 1GKKRTKD1GJ390437 | 1GKKRTKD1GJ338614 | 1GKKRTKD1GJ344753 | 1GKKRTKD1GJ305628 | 1GKKRTKD1GJ329704; 1GKKRTKD1GJ395945 | 1GKKRTKD1GJ323269 | 1GKKRTKD1GJ332747 | 1GKKRTKD1GJ317374 | 1GKKRTKD1GJ375808; 1GKKRTKD1GJ319142 | 1GKKRTKD1GJ342338 | 1GKKRTKD1GJ351590; 1GKKRTKD1GJ341173; 1GKKRTKD1GJ369104 | 1GKKRTKD1GJ304723 | 1GKKRTKD1GJ381365; 1GKKRTKD1GJ371189; 1GKKRTKD1GJ368258 | 1GKKRTKD1GJ366378 | 1GKKRTKD1GJ339682 | 1GKKRTKD1GJ360399

1GKKRTKD1GJ357163; 1GKKRTKD1GJ391135; 1GKKRTKD1GJ307508 | 1GKKRTKD1GJ379387 | 1GKKRTKD1GJ391863; 1GKKRTKD1GJ361410 | 1GKKRTKD1GJ309422 | 1GKKRTKD1GJ389790; 1GKKRTKD1GJ318749; 1GKKRTKD1GJ345546; 1GKKRTKD1GJ395444 | 1GKKRTKD1GJ376098; 1GKKRTKD1GJ310571 | 1GKKRTKD1GJ367997; 1GKKRTKD1GJ301644 | 1GKKRTKD1GJ303880

1GKKRTKD1GJ357888 | 1GKKRTKD1GJ317519 | 1GKKRTKD1GJ388042 | 1GKKRTKD1GJ313924; 1GKKRTKD1GJ376327 | 1GKKRTKD1GJ368616 | 1GKKRTKD1GJ378630 | 1GKKRTKD1GJ393273 | 1GKKRTKD1GJ395721; 1GKKRTKD1GJ332490; 1GKKRTKD1GJ305256 | 1GKKRTKD1GJ337401 | 1GKKRTKD1GJ399459 | 1GKKRTKD1GJ351234 | 1GKKRTKD1GJ382130; 1GKKRTKD1GJ316029; 1GKKRTKD1GJ379552 | 1GKKRTKD1GJ377252 | 1GKKRTKD1GJ373718 | 1GKKRTKD1GJ385822; 1GKKRTKD1GJ375632 | 1GKKRTKD1GJ354375 | 1GKKRTKD1GJ341268 | 1GKKRTKD1GJ365571 | 1GKKRTKD1GJ355946 | 1GKKRTKD1GJ381348; 1GKKRTKD1GJ363531 | 1GKKRTKD1GJ396948 | 1GKKRTKD1GJ368650; 1GKKRTKD1GJ363688 | 1GKKRTKD1GJ318038; 1GKKRTKD1GJ354635 | 1GKKRTKD1GJ319674 | 1GKKRTKD1GJ323627 | 1GKKRTKD1GJ345725 | 1GKKRTKD1GJ360516 | 1GKKRTKD1GJ365165 | 1GKKRTKD1GJ355106; 1GKKRTKD1GJ311428 | 1GKKRTKD1GJ340864; 1GKKRTKD1GJ312563 | 1GKKRTKD1GJ300588; 1GKKRTKD1GJ376263; 1GKKRTKD1GJ309758 | 1GKKRTKD1GJ396285; 1GKKRTKD1GJ385397 | 1GKKRTKD1GJ360564; 1GKKRTKD1GJ393340 | 1GKKRTKD1GJ347393 | 1GKKRTKD1GJ333946 | 1GKKRTKD1GJ354652 | 1GKKRTKD1GJ348284 | 1GKKRTKD1GJ390373 | 1GKKRTKD1GJ366123 | 1GKKRTKD1GJ354246 | 1GKKRTKD1GJ388395; 1GKKRTKD1GJ331596 | 1GKKRTKD1GJ301997 | 1GKKRTKD1GJ315771 | 1GKKRTKD1GJ373606; 1GKKRTKD1GJ349869

1GKKRTKD1GJ348494; 1GKKRTKD1GJ352559; 1GKKRTKD1GJ346129; 1GKKRTKD1GJ304527 | 1GKKRTKD1GJ359656 | 1GKKRTKD1GJ393130 | 1GKKRTKD1GJ341366 | 1GKKRTKD1GJ360015 | 1GKKRTKD1GJ320792; 1GKKRTKD1GJ302437 | 1GKKRTKD1GJ346051 | 1GKKRTKD1GJ336989; 1GKKRTKD1GJ373931 | 1GKKRTKD1GJ394598 | 1GKKRTKD1GJ304785 | 1GKKRTKD1GJ319528 | 1GKKRTKD1GJ380409 | 1GKKRTKD1GJ326642 | 1GKKRTKD1GJ333607; 1GKKRTKD1GJ376568 | 1GKKRTKD1GJ349290 | 1GKKRTKD1GJ312711 | 1GKKRTKD1GJ354036 | 1GKKRTKD1GJ379213; 1GKKRTKD1GJ316886; 1GKKRTKD1GJ365229 | 1GKKRTKD1GJ396383 | 1GKKRTKD1GJ306746 | 1GKKRTKD1GJ330982; 1GKKRTKD1GJ359091 | 1GKKRTKD1GJ320629 | 1GKKRTKD1GJ369765; 1GKKRTKD1GJ316824 | 1GKKRTKD1GJ366168; 1GKKRTKD1GJ332814 | 1GKKRTKD1GJ323675; 1GKKRTKD1GJ393872 | 1GKKRTKD1GJ316208; 1GKKRTKD1GJ322235 | 1GKKRTKD1GJ362573 | 1GKKRTKD1GJ352447; 1GKKRTKD1GJ370351 | 1GKKRTKD1GJ326141; 1GKKRTKD1GJ340489; 1GKKRTKD1GJ342274 | 1GKKRTKD1GJ335311 | 1GKKRTKD1GJ317939 | 1GKKRTKD1GJ309226 | 1GKKRTKD1GJ315091

1GKKRTKD1GJ323322; 1GKKRTKD1GJ324177 | 1GKKRTKD1GJ319903 | 1GKKRTKD1GJ312739 | 1GKKRTKD1GJ306858 | 1GKKRTKD1GJ354599 | 1GKKRTKD1GJ386291 | 1GKKRTKD1GJ360905 | 1GKKRTKD1GJ347149; 1GKKRTKD1GJ378448

1GKKRTKD1GJ347670 | 1GKKRTKD1GJ327192;
The car appears to be a Gmc.
The specific car is a Acadia according to our records.
Find details on VINs that start with 1GKKRTKD1GJ3.
1GKKRTKD1GJ336295 | 1GKKRTKD1GJ351248 | 1GKKRTKD1GJ337625 | 1GKKRTKD1GJ343182 | 1GKKRTKD1GJ343912 | 1GKKRTKD1GJ322767 | 1GKKRTKD1GJ375730 | 1GKKRTKD1GJ352707 | 1GKKRTKD1GJ355798 | 1GKKRTKD1GJ346048; 1GKKRTKD1GJ302020 | 1GKKRTKD1GJ367241 | 1GKKRTKD1GJ303832 | 1GKKRTKD1GJ395461 | 1GKKRTKD1GJ370009 | 1GKKRTKD1GJ399431; 1GKKRTKD1GJ307069; 1GKKRTKD1GJ380412

1GKKRTKD1GJ307346 | 1GKKRTKD1GJ347667 | 1GKKRTKD1GJ397193; 1GKKRTKD1GJ324292 | 1GKKRTKD1GJ332599; 1GKKRTKD1GJ360807 | 1GKKRTKD1GJ364503; 1GKKRTKD1GJ342016 | 1GKKRTKD1GJ384251 | 1GKKRTKD1GJ334563 | 1GKKRTKD1GJ354067; 1GKKRTKD1GJ391250; 1GKKRTKD1GJ322994 | 1GKKRTKD1GJ377011; 1GKKRTKD1GJ395072; 1GKKRTKD1GJ366896; 1GKKRTKD1GJ381091 | 1GKKRTKD1GJ340900 | 1GKKRTKD1GJ314345 | 1GKKRTKD1GJ301501 | 1GKKRTKD1GJ394522 | 1GKKRTKD1GJ379731; 1GKKRTKD1GJ377221 | 1GKKRTKD1GJ307492 | 1GKKRTKD1GJ331291; 1GKKRTKD1GJ308190 | 1GKKRTKD1GJ348270; 1GKKRTKD1GJ379857 | 1GKKRTKD1GJ317438 | 1GKKRTKD1GJ327161 | 1GKKRTKD1GJ374903; 1GKKRTKD1GJ331789 | 1GKKRTKD1GJ327726; 1GKKRTKD1GJ326804

1GKKRTKD1GJ378952 | 1GKKRTKD1GJ377624; 1GKKRTKD1GJ375467 | 1GKKRTKD1GJ398957 | 1GKKRTKD1GJ319626 | 1GKKRTKD1GJ312658 | 1GKKRTKD1GJ345515 | 1GKKRTKD1GJ371614; 1GKKRTKD1GJ325779 | 1GKKRTKD1GJ308478; 1GKKRTKD1GJ322106; 1GKKRTKD1GJ398635; 1GKKRTKD1GJ346230 | 1GKKRTKD1GJ314636; 1GKKRTKD1GJ332912 | 1GKKRTKD1GJ393337 | 1GKKRTKD1GJ348690; 1GKKRTKD1GJ385190; 1GKKRTKD1GJ375128 | 1GKKRTKD1GJ388834 | 1GKKRTKD1GJ368938; 1GKKRTKD1GJ362170 | 1GKKRTKD1GJ333848 | 1GKKRTKD1GJ311493; 1GKKRTKD1GJ307928; 1GKKRTKD1GJ317021 | 1GKKRTKD1GJ336250; 1GKKRTKD1GJ339228 | 1GKKRTKD1GJ329217 | 1GKKRTKD1GJ304768; 1GKKRTKD1GJ309601; 1GKKRTKD1GJ359706 | 1GKKRTKD1GJ373332; 1GKKRTKD1GJ352660 | 1GKKRTKD1GJ369748 | 1GKKRTKD1GJ350763 | 1GKKRTKD1GJ300820 | 1GKKRTKD1GJ300364 | 1GKKRTKD1GJ355848

1GKKRTKD1GJ337348; 1GKKRTKD1GJ304124 | 1GKKRTKD1GJ309971; 1GKKRTKD1GJ343232; 1GKKRTKD1GJ361312 | 1GKKRTKD1GJ399185 | 1GKKRTKD1GJ396268 | 1GKKRTKD1GJ394326

1GKKRTKD1GJ367871; 1GKKRTKD1GJ358572 | 1GKKRTKD1GJ377381; 1GKKRTKD1GJ374335; 1GKKRTKD1GJ331758 | 1GKKRTKD1GJ320212 | 1GKKRTKD1GJ347197 | 1GKKRTKD1GJ352416 | 1GKKRTKD1GJ336118 | 1GKKRTKD1GJ365022 | 1GKKRTKD1GJ333283 | 1GKKRTKD1GJ390390 | 1GKKRTKD1GJ337608; 1GKKRTKD1GJ335924; 1GKKRTKD1GJ322641; 1GKKRTKD1GJ395220 | 1GKKRTKD1GJ319920 | 1GKKRTKD1GJ341576 | 1GKKRTKD1GJ320274 | 1GKKRTKD1GJ339570 | 1GKKRTKD1GJ386081

1GKKRTKD1GJ303992; 1GKKRTKD1GJ395265; 1GKKRTKD1GJ314295 | 1GKKRTKD1GJ392317 | 1GKKRTKD1GJ318573 | 1GKKRTKD1GJ332487 | 1GKKRTKD1GJ323515 | 1GKKRTKD1GJ345126 | 1GKKRTKD1GJ379440 | 1GKKRTKD1GJ374383; 1GKKRTKD1GJ335468

1GKKRTKD1GJ344557 | 1GKKRTKD1GJ347460 | 1GKKRTKD1GJ300493 | 1GKKRTKD1GJ338015 | 1GKKRTKD1GJ349399 | 1GKKRTKD1GJ345157

1GKKRTKD1GJ312207; 1GKKRTKD1GJ346079; 1GKKRTKD1GJ312840 | 1GKKRTKD1GJ309999 | 1GKKRTKD1GJ314863; 1GKKRTKD1GJ366879 | 1GKKRTKD1GJ356367 | 1GKKRTKD1GJ338161 | 1GKKRTKD1GJ399901; 1GKKRTKD1GJ350861 | 1GKKRTKD1GJ385934 | 1GKKRTKD1GJ350309; 1GKKRTKD1GJ315950; 1GKKRTKD1GJ366817 | 1GKKRTKD1GJ371094 | 1GKKRTKD1GJ380491

1GKKRTKD1GJ385481 | 1GKKRTKD1GJ399638; 1GKKRTKD1GJ357065; 1GKKRTKD1GJ323899 | 1GKKRTKD1GJ394357 | 1GKKRTKD1GJ303653 | 1GKKRTKD1GJ364033

1GKKRTKD1GJ359835 | 1GKKRTKD1GJ333266 | 1GKKRTKD1GJ318315 | 1GKKRTKD1GJ318976 | 1GKKRTKD1GJ375923

1GKKRTKD1GJ378921; 1GKKRTKD1GJ344624

1GKKRTKD1GJ397677 | 1GKKRTKD1GJ359298; 1GKKRTKD1GJ327841; 1GKKRTKD1GJ326074; 1GKKRTKD1GJ304107; 1GKKRTKD1GJ374514 | 1GKKRTKD1GJ323384; 1GKKRTKD1GJ369751 | 1GKKRTKD1GJ387750; 1GKKRTKD1GJ337804 | 1GKKRTKD1GJ325944 | 1GKKRTKD1GJ348009 | 1GKKRTKD1GJ379244; 1GKKRTKD1GJ376926

1GKKRTKD1GJ388929

1GKKRTKD1GJ347040; 1GKKRTKD1GJ312045 | 1GKKRTKD1GJ311512 | 1GKKRTKD1GJ313096 | 1GKKRTKD1GJ357390 | 1GKKRTKD1GJ305919 | 1GKKRTKD1GJ319352 | 1GKKRTKD1GJ387523 | 1GKKRTKD1GJ304687 | 1GKKRTKD1GJ393628; 1GKKRTKD1GJ371225 | 1GKKRTKD1GJ391412

1GKKRTKD1GJ318735 | 1GKKRTKD1GJ329055 | 1GKKRTKD1GJ311719 | 1GKKRTKD1GJ351623 | 1GKKRTKD1GJ338774 | 1GKKRTKD1GJ319738 | 1GKKRTKD1GJ387800 | 1GKKRTKD1GJ345871 | 1GKKRTKD1GJ357129 | 1GKKRTKD1GJ358054 | 1GKKRTKD1GJ373914 | 1GKKRTKD1GJ392382 | 1GKKRTKD1GJ333025; 1GKKRTKD1GJ392138 | 1GKKRTKD1GJ370107 | 1GKKRTKD1GJ310800 | 1GKKRTKD1GJ326706; 1GKKRTKD1GJ354019 | 1GKKRTKD1GJ318301; 1GKKRTKD1GJ346793 | 1GKKRTKD1GJ325488 | 1GKKRTKD1GJ377882; 1GKKRTKD1GJ324308; 1GKKRTKD1GJ384671 | 1GKKRTKD1GJ390017 | 1GKKRTKD1GJ354313 | 1GKKRTKD1GJ360841 | 1GKKRTKD1GJ302860 | 1GKKRTKD1GJ328892 | 1GKKRTKD1GJ381849 | 1GKKRTKD1GJ358796 | 1GKKRTKD1GJ396481; 1GKKRTKD1GJ381317; 1GKKRTKD1GJ375873 | 1GKKRTKD1GJ387764; 1GKKRTKD1GJ315141 | 1GKKRTKD1GJ383097 | 1GKKRTKD1GJ368289; 1GKKRTKD1GJ362881; 1GKKRTKD1GJ353808; 1GKKRTKD1GJ353128; 1GKKRTKD1GJ330349; 1GKKRTKD1GJ390888 | 1GKKRTKD1GJ380376; 1GKKRTKD1GJ329069 | 1GKKRTKD1GJ345904; 1GKKRTKD1GJ399963; 1GKKRTKD1GJ376277 | 1GKKRTKD1GJ383102; 1GKKRTKD1GJ311624 | 1GKKRTKD1GJ347510

1GKKRTKD1GJ342811 | 1GKKRTKD1GJ311039 | 1GKKRTKD1GJ315544 | 1GKKRTKD1GJ339648; 1GKKRTKD1GJ351315 | 1GKKRTKD1GJ325815 | 1GKKRTKD1GJ314524; 1GKKRTKD1GJ312952 | 1GKKRTKD1GJ378661 | 1GKKRTKD1GJ397307 | 1GKKRTKD1GJ392334 | 1GKKRTKD1GJ383603 | 1GKKRTKD1GJ369555; 1GKKRTKD1GJ362024 | 1GKKRTKD1GJ329749 | 1GKKRTKD1GJ305483; 1GKKRTKD1GJ368082 | 1GKKRTKD1GJ305404; 1GKKRTKD1GJ328133

1GKKRTKD1GJ353906; 1GKKRTKD1GJ372486; 1GKKRTKD1GJ356031 | 1GKKRTKD1GJ398697 | 1GKKRTKD1GJ379986 | 1GKKRTKD1GJ380667; 1GKKRTKD1GJ396187; 1GKKRTKD1GJ359561 | 1GKKRTKD1GJ399154 | 1GKKRTKD1GJ392818 | 1GKKRTKD1GJ325975 | 1GKKRTKD1GJ373346 | 1GKKRTKD1GJ369149 | 1GKKRTKD1GJ344073 | 1GKKRTKD1GJ313440; 1GKKRTKD1GJ322672 | 1GKKRTKD1GJ376585; 1GKKRTKD1GJ385416 | 1GKKRTKD1GJ303524; 1GKKRTKD1GJ392575 | 1GKKRTKD1GJ394200 | 1GKKRTKD1GJ304009; 1GKKRTKD1GJ331386 | 1GKKRTKD1GJ305368; 1GKKRTKD1GJ342680 | 1GKKRTKD1GJ397355; 1GKKRTKD1GJ368972 | 1GKKRTKD1GJ326205

1GKKRTKD1GJ301174; 1GKKRTKD1GJ380720; 1GKKRTKD1GJ335454; 1GKKRTKD1GJ309887 | 1GKKRTKD1GJ337852; 1GKKRTKD1GJ381687 | 1GKKRTKD1GJ324924 | 1GKKRTKD1GJ380880; 1GKKRTKD1GJ369541 | 1GKKRTKD1GJ336488 | 1GKKRTKD1GJ359527; 1GKKRTKD1GJ314393; 1GKKRTKD1GJ313082 | 1GKKRTKD1GJ301272

1GKKRTKD1GJ369569 | 1GKKRTKD1GJ356126; 1GKKRTKD1GJ325636 | 1GKKRTKD1GJ331792 | 1GKKRTKD1GJ382290; 1GKKRTKD1GJ364811 | 1GKKRTKD1GJ385660 | 1GKKRTKD1GJ306360 | 1GKKRTKD1GJ327676 | 1GKKRTKD1GJ365067; 1GKKRTKD1GJ304589 | 1GKKRTKD1GJ306634 | 1GKKRTKD1GJ396626 | 1GKKRTKD1GJ355378 | 1GKKRTKD1GJ386176 | 1GKKRTKD1GJ352349 | 1GKKRTKD1GJ394990; 1GKKRTKD1GJ371791

1GKKRTKD1GJ322624; 1GKKRTKD1GJ320968 | 1GKKRTKD1GJ311672 | 1GKKRTKD1GJ360757 | 1GKKRTKD1GJ386131 | 1GKKRTKD1GJ326253; 1GKKRTKD1GJ367448 | 1GKKRTKD1GJ329783 | 1GKKRTKD1GJ300980 | 1GKKRTKD1GJ361990; 1GKKRTKD1GJ323482; 1GKKRTKD1GJ397873; 1GKKRTKD1GJ317245; 1GKKRTKD1GJ317097 | 1GKKRTKD1GJ393306; 1GKKRTKD1GJ300736; 1GKKRTKD1GJ384668 | 1GKKRTKD1GJ316032; 1GKKRTKD1GJ337995 | 1GKKRTKD1GJ316578; 1GKKRTKD1GJ369068; 1GKKRTKD1GJ370298; 1GKKRTKD1GJ300042; 1GKKRTKD1GJ396318; 1GKKRTKD1GJ325068 | 1GKKRTKD1GJ313017; 1GKKRTKD1GJ352867 | 1GKKRTKD1GJ373525 | 1GKKRTKD1GJ347474 | 1GKKRTKD1GJ376067; 1GKKRTKD1GJ328794 | 1GKKRTKD1GJ365716 | 1GKKRTKD1GJ342646; 1GKKRTKD1GJ351928; 1GKKRTKD1GJ328293 | 1GKKRTKD1GJ390843 | 1GKKRTKD1GJ382841 | 1GKKRTKD1GJ360869

1GKKRTKD1GJ387862 | 1GKKRTKD1GJ309386; 1GKKRTKD1GJ355011 | 1GKKRTKD1GJ345272

1GKKRTKD1GJ388249; 1GKKRTKD1GJ371287

1GKKRTKD1GJ391698 | 1GKKRTKD1GJ353047 | 1GKKRTKD1GJ324759 | 1GKKRTKD1GJ383584 | 1GKKRTKD1GJ341917 | 1GKKRTKD1GJ350410 | 1GKKRTKD1GJ328438 | 1GKKRTKD1GJ343330; 1GKKRTKD1GJ373752; 1GKKRTKD1GJ384508 | 1GKKRTKD1GJ314135; 1GKKRTKD1GJ352996; 1GKKRTKD1GJ344221 | 1GKKRTKD1GJ339908 | 1GKKRTKD1GJ347927 | 1GKKRTKD1GJ353288; 1GKKRTKD1GJ343876 | 1GKKRTKD1GJ388946 | 1GKKRTKD1GJ384394 | 1GKKRTKD1GJ319867 | 1GKKRTKD1GJ303555 | 1GKKRTKD1GJ317617

1GKKRTKD1GJ367952 | 1GKKRTKD1GJ355252 | 1GKKRTKD1GJ303359 | 1GKKRTKD1GJ335065 | 1GKKRTKD1GJ364601 | 1GKKRTKD1GJ327967; 1GKKRTKD1GJ379499 | 1GKKRTKD1GJ346227; 1GKKRTKD1GJ384556; 1GKKRTKD1GJ387599 | 1GKKRTKD1GJ311204; 1GKKRTKD1GJ356188; 1GKKRTKD1GJ396996 | 1GKKRTKD1GJ338838 | 1GKKRTKD1GJ311042

1GKKRTKD1GJ308450 | 1GKKRTKD1GJ384816; 1GKKRTKD1GJ306147 | 1GKKRTKD1GJ399400; 1GKKRTKD1GJ361813; 1GKKRTKD1GJ375419 | 1GKKRTKD1GJ328939 | 1GKKRTKD1GJ331422; 1GKKRTKD1GJ354604 | 1GKKRTKD1GJ372746 | 1GKKRTKD1GJ387666; 1GKKRTKD1GJ386775

1GKKRTKD1GJ330836 | 1GKKRTKD1GJ392186 | 1GKKRTKD1GJ331453 | 1GKKRTKD1GJ303670 | 1GKKRTKD1GJ304270; 1GKKRTKD1GJ372830 | 1GKKRTKD1GJ332957 | 1GKKRTKD1GJ329167 | 1GKKRTKD1GJ340220; 1GKKRTKD1GJ380085 | 1GKKRTKD1GJ301658; 1GKKRTKD1GJ380300 | 1GKKRTKD1GJ355008

1GKKRTKD1GJ308707 | 1GKKRTKD1GJ332408 | 1GKKRTKD1GJ376456 | 1GKKRTKD1GJ390065 | 1GKKRTKD1GJ378398 | 1GKKRTKD1GJ384573 | 1GKKRTKD1GJ329542; 1GKKRTKD1GJ378949 | 1GKKRTKD1GJ382807 | 1GKKRTKD1GJ348091 | 1GKKRTKD1GJ377557 | 1GKKRTKD1GJ312661 | 1GKKRTKD1GJ383178; 1GKKRTKD1GJ372679; 1GKKRTKD1GJ320131 | 1GKKRTKD1GJ384069; 1GKKRTKD1GJ394956 | 1GKKRTKD1GJ307007; 1GKKRTKD1GJ301076 | 1GKKRTKD1GJ345174 | 1GKKRTKD1GJ371130; 1GKKRTKD1GJ382337 | 1GKKRTKD1GJ383035 | 1GKKRTKD1GJ302793 | 1GKKRTKD1GJ324731 | 1GKKRTKD1GJ353260; 1GKKRTKD1GJ399557 | 1GKKRTKD1GJ349516 | 1GKKRTKD1GJ362038 | 1GKKRTKD1GJ305046

1GKKRTKD1GJ386307 | 1GKKRTKD1GJ357258 | 1GKKRTKD1GJ352240 | 1GKKRTKD1GJ341240 | 1GKKRTKD1GJ313535 | 1GKKRTKD1GJ358460 | 1GKKRTKD1GJ343909 | 1GKKRTKD1GJ336085 | 1GKKRTKD1GJ308173 | 1GKKRTKD1GJ354568; 1GKKRTKD1GJ369491

1GKKRTKD1GJ391538; 1GKKRTKD1GJ345434 | 1GKKRTKD1GJ385805 | 1GKKRTKD1GJ307833; 1GKKRTKD1GJ359124; 1GKKRTKD1GJ352898; 1GKKRTKD1GJ315558; 1GKKRTKD1GJ347779; 1GKKRTKD1GJ328164 | 1GKKRTKD1GJ361097; 1GKKRTKD1GJ339987; 1GKKRTKD1GJ335406; 1GKKRTKD1GJ339276 | 1GKKRTKD1GJ379521 | 1GKKRTKD1GJ317861; 1GKKRTKD1GJ371872 | 1GKKRTKD1GJ399994 | 1GKKRTKD1GJ348835

1GKKRTKD1GJ324096; 1GKKRTKD1GJ302678 | 1GKKRTKD1GJ317584 | 1GKKRTKD1GJ379017 | 1GKKRTKD1GJ376070 | 1GKKRTKD1GJ353677 | 1GKKRTKD1GJ357311; 1GKKRTKD1GJ334935 | 1GKKRTKD1GJ358023; 1GKKRTKD1GJ332795 | 1GKKRTKD1GJ333123 | 1GKKRTKD1GJ317536

1GKKRTKD1GJ326799 | 1GKKRTKD1GJ312157 | 1GKKRTKD1GJ335213 | 1GKKRTKD1GJ386243; 1GKKRTKD1GJ350052 | 1GKKRTKD1GJ353050 | 1GKKRTKD1GJ363318 | 1GKKRTKD1GJ354621 | 1GKKRTKD1GJ314748 | 1GKKRTKD1GJ348432 | 1GKKRTKD1GJ320338 | 1GKKRTKD1GJ361228; 1GKKRTKD1GJ330545; 1GKKRTKD1GJ322493 | 1GKKRTKD1GJ375680; 1GKKRTKD1GJ322851 | 1GKKRTKD1GJ306584

1GKKRTKD1GJ388896 | 1GKKRTKD1GJ363741 | 1GKKRTKD1GJ327242; 1GKKRTKD1GJ316984 | 1GKKRTKD1GJ343053; 1GKKRTKD1GJ327323 | 1GKKRTKD1GJ319027; 1GKKRTKD1GJ346809; 1GKKRTKD1GJ337124 | 1GKKRTKD1GJ386436; 1GKKRTKD1GJ370432 | 1GKKRTKD1GJ369443 | 1GKKRTKD1GJ350312 | 1GKKRTKD1GJ330013; 1GKKRTKD1GJ382497 | 1GKKRTKD1GJ377753 | 1GKKRTKD1GJ392950; 1GKKRTKD1GJ395380; 1GKKRTKD1GJ394763 | 1GKKRTKD1GJ307895 | 1GKKRTKD1GJ395055 | 1GKKRTKD1GJ348740 | 1GKKRTKD1GJ376358 | 1GKKRTKD1GJ322963 | 1GKKRTKD1GJ372276; 1GKKRTKD1GJ305340; 1GKKRTKD1GJ303622

1GKKRTKD1GJ301479 | 1GKKRTKD1GJ379602 | 1GKKRTKD1GJ381799; 1GKKRTKD1GJ390146; 1GKKRTKD1GJ388526 | 1GKKRTKD1GJ399980 | 1GKKRTKD1GJ399011; 1GKKRTKD1GJ367076 | 1GKKRTKD1GJ344896; 1GKKRTKD1GJ303927; 1GKKRTKD1GJ392396; 1GKKRTKD1GJ379051; 1GKKRTKD1GJ368602 | 1GKKRTKD1GJ351010

1GKKRTKD1GJ347443 | 1GKKRTKD1GJ371502 | 1GKKRTKD1GJ345594 | 1GKKRTKD1GJ349970; 1GKKRTKD1GJ346535 | 1GKKRTKD1GJ393452 | 1GKKRTKD1GJ317648 | 1GKKRTKD1GJ393967 | 1GKKRTKD1GJ398022 | 1GKKRTKD1GJ383519 | 1GKKRTKD1GJ322137 | 1GKKRTKD1GJ318203 | 1GKKRTKD1GJ390860 | 1GKKRTKD1GJ362671 | 1GKKRTKD1GJ333655 | 1GKKRTKD1GJ354764 | 1GKKRTKD1GJ378000 | 1GKKRTKD1GJ314037; 1GKKRTKD1GJ326835; 1GKKRTKD1GJ377462 | 1GKKRTKD1GJ312112; 1GKKRTKD1GJ358894; 1GKKRTKD1GJ390356 | 1GKKRTKD1GJ334496; 1GKKRTKD1GJ398120; 1GKKRTKD1GJ338080; 1GKKRTKD1GJ335048

1GKKRTKD1GJ326365 | 1GKKRTKD1GJ312949 | 1GKKRTKD1GJ344672 | 1GKKRTKD1GJ380569 | 1GKKRTKD1GJ335132 | 1GKKRTKD1GJ322915; 1GKKRTKD1GJ360032

1GKKRTKD1GJ365215 | 1GKKRTKD1GJ373637 | 1GKKRTKD1GJ370401 | 1GKKRTKD1GJ301661 | 1GKKRTKD1GJ364761; 1GKKRTKD1GJ359480; 1GKKRTKD1GJ364209 | 1GKKRTKD1GJ342310 | 1GKKRTKD1GJ344283 | 1GKKRTKD1GJ301353 | 1GKKRTKD1GJ381866 | 1GKKRTKD1GJ356398 | 1GKKRTKD1GJ377400; 1GKKRTKD1GJ375646; 1GKKRTKD1GJ309372 | 1GKKRTKD1GJ347717; 1GKKRTKD1GJ303085 | 1GKKRTKD1GJ339925 | 1GKKRTKD1GJ391569

1GKKRTKD1GJ392883; 1GKKRTKD1GJ307718 | 1GKKRTKD1GJ322364; 1GKKRTKD1GJ348365; 1GKKRTKD1GJ304639 | 1GKKRTKD1GJ361133; 1GKKRTKD1GJ336040; 1GKKRTKD1GJ358393 | 1GKKRTKD1GJ348625; 1GKKRTKD1GJ396903

1GKKRTKD1GJ382323 | 1GKKRTKD1GJ348947; 1GKKRTKD1GJ377901 | 1GKKRTKD1GJ339553; 1GKKRTKD1GJ390518; 1GKKRTKD1GJ361911; 1GKKRTKD1GJ353775 | 1GKKRTKD1GJ301210; 1GKKRTKD1GJ335230 | 1GKKRTKD1GJ329301 | 1GKKRTKD1GJ387084; 1GKKRTKD1GJ336653 | 1GKKRTKD1GJ378059 | 1GKKRTKD1GJ389482 | 1GKKRTKD1GJ329041; 1GKKRTKD1GJ306553; 1GKKRTKD1GJ372293; 1GKKRTKD1GJ305547 | 1GKKRTKD1GJ371662; 1GKKRTKD1GJ367093; 1GKKRTKD1GJ395296; 1GKKRTKD1GJ343814 | 1GKKRTKD1GJ391975 | 1GKKRTKD1GJ353405 | 1GKKRTKD1GJ393578 | 1GKKRTKD1GJ308416 | 1GKKRTKD1GJ374710; 1GKKRTKD1GJ366218 | 1GKKRTKD1GJ356661 | 1GKKRTKD1GJ371337

1GKKRTKD1GJ323210 | 1GKKRTKD1GJ376408 | 1GKKRTKD1GJ347684 | 1GKKRTKD1GJ384105 | 1GKKRTKD1GJ329489 | 1GKKRTKD1GJ385710; 1GKKRTKD1GJ310649; 1GKKRTKD1GJ381446 | 1GKKRTKD1GJ395508 | 1GKKRTKD1GJ395962 | 1GKKRTKD1GJ376523

1GKKRTKD1GJ314376; 1GKKRTKD1GJ333106; 1GKKRTKD1GJ364579 | 1GKKRTKD1GJ364680; 1GKKRTKD1GJ348527 | 1GKKRTKD1GJ362086 | 1GKKRTKD1GJ364193; 1GKKRTKD1GJ364307 | 1GKKRTKD1GJ382905; 1GKKRTKD1GJ324339 | 1GKKRTKD1GJ330688 | 1GKKRTKD1GJ331968 | 1GKKRTKD1GJ398201; 1GKKRTKD1GJ393385 | 1GKKRTKD1GJ399784 | 1GKKRTKD1GJ351573 | 1GKKRTKD1GJ318878 | 1GKKRTKD1GJ319304 | 1GKKRTKD1GJ349595; 1GKKRTKD1GJ351671 | 1GKKRTKD1GJ393533 | 1GKKRTKD1GJ393516; 1GKKRTKD1GJ307234 | 1GKKRTKD1GJ342369; 1GKKRTKD1GJ383813

1GKKRTKD1GJ358362 | 1GKKRTKD1GJ352013; 1GKKRTKD1GJ331338

1GKKRTKD1GJ329413 | 1GKKRTKD1GJ395881 | 1GKKRTKD1GJ306231 | 1GKKRTKD1GJ318685 | 1GKKRTKD1GJ315799 | 1GKKRTKD1GJ399803; 1GKKRTKD1GJ300302 | 1GKKRTKD1GJ335776; 1GKKRTKD1GJ322879 | 1GKKRTKD1GJ368003 | 1GKKRTKD1GJ382631 | 1GKKRTKD1GJ344123 | 1GKKRTKD1GJ327189; 1GKKRTKD1GJ336376 | 1GKKRTKD1GJ366025 | 1GKKRTKD1GJ311851 | 1GKKRTKD1GJ318069 | 1GKKRTKD1GJ371547 | 1GKKRTKD1GJ327581 | 1GKKRTKD1GJ342209; 1GKKRTKD1GJ397162; 1GKKRTKD1GJ308125

1GKKRTKD1GJ313678 | 1GKKRTKD1GJ321201; 1GKKRTKD1GJ382080; 1GKKRTKD1GJ366011; 1GKKRTKD1GJ385254; 1GKKRTKD1GJ323143 | 1GKKRTKD1GJ321828 | 1GKKRTKD1GJ307217 | 1GKKRTKD1GJ393788; 1GKKRTKD1GJ359754 | 1GKKRTKD1GJ396951

1GKKRTKD1GJ388297 | 1GKKRTKD1GJ371970 | 1GKKRTKD1GJ333235; 1GKKRTKD1GJ394410 | 1GKKRTKD1GJ382628; 1GKKRTKD1GJ331775

1GKKRTKD1GJ361956

1GKKRTKD1GJ392057 | 1GKKRTKD1GJ304592; 1GKKRTKD1GJ328763; 1GKKRTKD1GJ352822 | 1GKKRTKD1GJ319609 | 1GKKRTKD1GJ399039; 1GKKRTKD1GJ398666 | 1GKKRTKD1GJ328956; 1GKKRTKD1GJ309520; 1GKKRTKD1GJ380278 | 1GKKRTKD1GJ302714; 1GKKRTKD1GJ399834 | 1GKKRTKD1GJ341108; 1GKKRTKD1GJ347569

1GKKRTKD1GJ371161; 1GKKRTKD1GJ398862 | 1GKKRTKD1GJ399204; 1GKKRTKD1GJ313132 | 1GKKRTKD1GJ372049 | 1GKKRTKD1GJ316662; 1GKKRTKD1GJ361701

1GKKRTKD1GJ314314; 1GKKRTKD1GJ334711 | 1GKKRTKD1GJ376182 | 1GKKRTKD1GJ333560 | 1GKKRTKD1GJ387148 | 1GKKRTKD1GJ382693; 1GKKRTKD1GJ388204; 1GKKRTKD1GJ334837 | 1GKKRTKD1GJ306598 | 1GKKRTKD1GJ318041 | 1GKKRTKD1GJ398327 | 1GKKRTKD1GJ381964 | 1GKKRTKD1GJ375940; 1GKKRTKD1GJ349693

1GKKRTKD1GJ356742; 1GKKRTKD1GJ358703; 1GKKRTKD1GJ376909 | 1GKKRTKD1GJ306973 | 1GKKRTKD1GJ371550; 1GKKRTKD1GJ312059; 1GKKRTKD1GJ365103 | 1GKKRTKD1GJ336183; 1GKKRTKD1GJ387828 | 1GKKRTKD1GJ336765; 1GKKRTKD1GJ382712; 1GKKRTKD1GJ324647 | 1GKKRTKD1GJ343425; 1GKKRTKD1GJ320162 | 1GKKRTKD1GJ377218 | 1GKKRTKD1GJ393466; 1GKKRTKD1GJ366588 | 1GKKRTKD1GJ324258; 1GKKRTKD1GJ362718 | 1GKKRTKD1GJ387649; 1GKKRTKD1GJ378790

1GKKRTKD1GJ318511 | 1GKKRTKD1GJ308903; 1GKKRTKD1GJ346955 | 1GKKRTKD1GJ347765

1GKKRTKD1GJ341450 | 1GKKRTKD1GJ374867 | 1GKKRTKD1GJ375257 | 1GKKRTKD1GJ330884 | 1GKKRTKD1GJ355834; 1GKKRTKD1GJ318153; 1GKKRTKD1GJ306116; 1GKKRTKD1GJ301725; 1GKKRTKD1GJ358569 | 1GKKRTKD1GJ343246 | 1GKKRTKD1GJ397548; 1GKKRTKD1GJ348804; 1GKKRTKD1GJ300011; 1GKKRTKD1GJ320260 | 1GKKRTKD1GJ399655; 1GKKRTKD1GJ395928 | 1GKKRTKD1GJ368809 | 1GKKRTKD1GJ334580 | 1GKKRTKD1GJ387294 | 1GKKRTKD1GJ372259 | 1GKKRTKD1GJ300400 | 1GKKRTKD1GJ371239 | 1GKKRTKD1GJ388607 | 1GKKRTKD1GJ371449 | 1GKKRTKD1GJ318170 | 1GKKRTKD1GJ393287 | 1GKKRTKD1GJ358037 | 1GKKRTKD1GJ385089 | 1GKKRTKD1GJ305550 | 1GKKRTKD1GJ362539 | 1GKKRTKD1GJ323644 | 1GKKRTKD1GJ393810 | 1GKKRTKD1GJ331100 | 1GKKRTKD1GJ362637 | 1GKKRTKD1GJ318637 | 1GKKRTKD1GJ383004; 1GKKRTKD1GJ393631 | 1GKKRTKD1GJ376702; 1GKKRTKD1GJ398831 | 1GKKRTKD1GJ327354 | 1GKKRTKD1GJ304379; 1GKKRTKD1GJ351296 | 1GKKRTKD1GJ315303

1GKKRTKD1GJ361181 | 1GKKRTKD1GJ358247 | 1GKKRTKD1GJ309551 | 1GKKRTKD1GJ375243 | 1GKKRTKD1GJ322025; 1GKKRTKD1GJ348950 | 1GKKRTKD1GJ344347 | 1GKKRTKD1GJ311946 | 1GKKRTKD1GJ374190 | 1GKKRTKD1GJ377073 | 1GKKRTKD1GJ333395 | 1GKKRTKD1GJ345983 | 1GKKRTKD1GJ385139 | 1GKKRTKD1GJ307945 | 1GKKRTKD1GJ379583; 1GKKRTKD1GJ316628; 1GKKRTKD1GJ333042 | 1GKKRTKD1GJ328259 | 1GKKRTKD1GJ311896; 1GKKRTKD1GJ344509; 1GKKRTKD1GJ366803; 1GKKRTKD1GJ336913 | 1GKKRTKD1GJ353016

1GKKRTKD1GJ394973 | 1GKKRTKD1GJ347071 | 1GKKRTKD1GJ383911; 1GKKRTKD1GJ358913 | 1GKKRTKD1GJ396111; 1GKKRTKD1GJ357793; 1GKKRTKD1GJ342405; 1GKKRTKD1GJ394276 | 1GKKRTKD1GJ306990 | 1GKKRTKD1GJ397470 | 1GKKRTKD1GJ351976 | 1GKKRTKD1GJ332909; 1GKKRTKD1GJ341500 | 1GKKRTKD1GJ374657 | 1GKKRTKD1GJ383732 | 1GKKRTKD1GJ347863 | 1GKKRTKD1GJ367563 | 1GKKRTKD1GJ356675 | 1GKKRTKD1GJ336362 | 1GKKRTKD1GJ369152 | 1GKKRTKD1GJ395010 | 1GKKRTKD1GJ307699; 1GKKRTKD1GJ315107; 1GKKRTKD1GJ348608 | 1GKKRTKD1GJ324602 | 1GKKRTKD1GJ306505; 1GKKRTKD1GJ318007; 1GKKRTKD1GJ359320; 1GKKRTKD1GJ300901 | 1GKKRTKD1GJ351749 | 1GKKRTKD1GJ349466 | 1GKKRTKD1GJ316810 | 1GKKRTKD1GJ342355 | 1GKKRTKD1GJ308366 | 1GKKRTKD1GJ322820 | 1GKKRTKD1GJ365375; 1GKKRTKD1GJ358832 | 1GKKRTKD1GJ396707; 1GKKRTKD1GJ388025 | 1GKKRTKD1GJ337589

1GKKRTKD1GJ350813 | 1GKKRTKD1GJ305726 | 1GKKRTKD1GJ324812

1GKKRTKD1GJ336555 | 1GKKRTKD1GJ389336 | 1GKKRTKD1GJ383388; 1GKKRTKD1GJ357325 | 1GKKRTKD1GJ373069

1GKKRTKD1GJ358846 | 1GKKRTKD1GJ391068; 1GKKRTKD1GJ338919 | 1GKKRTKD1GJ377154 | 1GKKRTKD1GJ327807 | 1GKKRTKD1GJ322302

1GKKRTKD1GJ381723 | 1GKKRTKD1GJ316855 | 1GKKRTKD1GJ375744 | 1GKKRTKD1GJ343120 | 1GKKRTKD1GJ385559; 1GKKRTKD1GJ341805; 1GKKRTKD1GJ389613 | 1GKKRTKD1GJ398618; 1GKKRTKD1GJ327533; 1GKKRTKD1GJ337799 | 1GKKRTKD1GJ310957 | 1GKKRTKD1GJ334594 | 1GKKRTKD1GJ313616 | 1GKKRTKD1GJ399509 | 1GKKRTKD1GJ391958 | 1GKKRTKD1GJ381642 | 1GKKRTKD1GJ315933 | 1GKKRTKD1GJ366963; 1GKKRTKD1GJ318220 | 1GKKRTKD1GJ382872 | 1GKKRTKD1GJ313020; 1GKKRTKD1GJ381673; 1GKKRTKD1GJ324325 | 1GKKRTKD1GJ385884 | 1GKKRTKD1GJ304284; 1GKKRTKD1GJ315656 | 1GKKRTKD1GJ399395 | 1GKKRTKD1GJ369605; 1GKKRTKD1GJ334885 | 1GKKRTKD1GJ396917 | 1GKKRTKD1GJ378370; 1GKKRTKD1GJ395590 | 1GKKRTKD1GJ321330 | 1GKKRTKD1GJ398084 | 1GKKRTKD1GJ392432 | 1GKKRTKD1GJ325118; 1GKKRTKD1GJ363576; 1GKKRTKD1GJ349953; 1GKKRTKD1GJ392463 | 1GKKRTKD1GJ395119; 1GKKRTKD1GJ356076 | 1GKKRTKD1GJ317150; 1GKKRTKD1GJ389885 | 1GKKRTKD1GJ304575; 1GKKRTKD1GJ302521 | 1GKKRTKD1GJ325734 | 1GKKRTKD1GJ359365; 1GKKRTKD1GJ392298 | 1GKKRTKD1GJ307783; 1GKKRTKD1GJ374349 | 1GKKRTKD1GJ391085 | 1GKKRTKD1GJ316502; 1GKKRTKD1GJ330920; 1GKKRTKD1GJ334675

1GKKRTKD1GJ311476 | 1GKKRTKD1GJ371581 | 1GKKRTKD1GJ339875 | 1GKKRTKD1GJ356725 | 1GKKRTKD1GJ346616 | 1GKKRTKD1GJ369362 | 1GKKRTKD1GJ332375 | 1GKKRTKD1GJ387859 | 1GKKRTKD1GJ319822; 1GKKRTKD1GJ308822 | 1GKKRTKD1GJ382516 | 1GKKRTKD1GJ391460 | 1GKKRTKD1GJ376845; 1GKKRTKD1GJ384850 | 1GKKRTKD1GJ394102 | 1GKKRTKD1GJ384864 | 1GKKRTKD1GJ329797 | 1GKKRTKD1GJ382659

1GKKRTKD1GJ334448 | 1GKKRTKD1GJ348916; 1GKKRTKD1GJ316211 | 1GKKRTKD1GJ352495; 1GKKRTKD1GJ329203; 1GKKRTKD1GJ317990; 1GKKRTKD1GJ302261; 1GKKRTKD1GJ398800 | 1GKKRTKD1GJ377865 | 1GKKRTKD1GJ390812 | 1GKKRTKD1GJ373492 | 1GKKRTKD1GJ394729

1GKKRTKD1GJ327550 | 1GKKRTKD1GJ321909; 1GKKRTKD1GJ347829 | 1GKKRTKD1GJ391040 | 1GKKRTKD1GJ310795; 1GKKRTKD1GJ360208 | 1GKKRTKD1GJ355736

1GKKRTKD1GJ320291; 1GKKRTKD1GJ352383 | 1GKKRTKD1GJ313602 | 1GKKRTKD1GJ324566 | 1GKKRTKD1GJ397341

1GKKRTKD1GJ397825 | 1GKKRTKD1GJ313860 | 1GKKRTKD1GJ340380 | 1GKKRTKD1GJ389367 | 1GKKRTKD1GJ377641; 1GKKRTKD1GJ302146 | 1GKKRTKD1GJ390261 | 1GKKRTKD1GJ337740 | 1GKKRTKD1GJ368812; 1GKKRTKD1GJ301689

1GKKRTKD1GJ349029 | 1GKKRTKD1GJ326298; 1GKKRTKD1GJ302910

1GKKRTKD1GJ326155 | 1GKKRTKD1GJ316970; 1GKKRTKD1GJ305239 | 1GKKRTKD1GJ385433; 1GKKRTKD1GJ374206; 1GKKRTKD1GJ365795 | 1GKKRTKD1GJ382743

1GKKRTKD1GJ336801; 1GKKRTKD1GJ315494; 1GKKRTKD1GJ349709; 1GKKRTKD1GJ302826; 1GKKRTKD1GJ338712; 1GKKRTKD1GJ315155 | 1GKKRTKD1GJ300381; 1GKKRTKD1GJ326091 | 1GKKRTKD1GJ352741 | 1GKKRTKD1GJ378319 | 1GKKRTKD1GJ342078

1GKKRTKD1GJ375579; 1GKKRTKD1GJ382502; 1GKKRTKD1GJ375677 | 1GKKRTKD1GJ352027 | 1GKKRTKD1GJ393550; 1GKKRTKD1GJ350892 | 1GKKRTKD1GJ306875 | 1GKKRTKD1GJ300753; 1GKKRTKD1GJ338063; 1GKKRTKD1GJ365621; 1GKKRTKD1GJ387893 | 1GKKRTKD1GJ348754 | 1GKKRTKD1GJ344302; 1GKKRTKD1GJ348592

1GKKRTKD1GJ318864 | 1GKKRTKD1GJ347846; 1GKKRTKD1GJ325409; 1GKKRTKD1GJ327760 | 1GKKRTKD1GJ371452 | 1GKKRTKD1GJ309453 | 1GKKRTKD1GJ339455; 1GKKRTKD1GJ345918

1GKKRTKD1GJ329606; 1GKKRTKD1GJ315351 | 1GKKRTKD1GJ342467 | 1GKKRTKD1GJ355669 | 1GKKRTKD1GJ319495 | 1GKKRTKD1GJ394813; 1GKKRTKD1GJ338466 | 1GKKRTKD1GJ374321; 1GKKRTKD1GJ388977

1GKKRTKD1GJ392365 | 1GKKRTKD1GJ328889; 1GKKRTKD1GJ322929 | 1GKKRTKD1GJ328603; 1GKKRTKD1GJ306052 | 1GKKRTKD1GJ386730 | 1GKKRTKD1GJ324745 | 1GKKRTKD1GJ376957; 1GKKRTKD1GJ397744; 1GKKRTKD1GJ335194 | 1GKKRTKD1GJ355347 | 1GKKRTKD1GJ329735 | 1GKKRTKD1GJ355395 | 1GKKRTKD1GJ372195 | 1GKKRTKD1GJ390910 | 1GKKRTKD1GJ314667; 1GKKRTKD1GJ337463 | 1GKKRTKD1GJ388638; 1GKKRTKD1GJ306939 | 1GKKRTKD1GJ391829; 1GKKRTKD1GJ367532; 1GKKRTKD1GJ347085 | 1GKKRTKD1GJ356207 | 1GKKRTKD1GJ365585; 1GKKRTKD1GJ348513 | 1GKKRTKD1GJ376859; 1GKKRTKD1GJ373279 | 1GKKRTKD1GJ342890 | 1GKKRTKD1GJ320520; 1GKKRTKD1GJ325166 | 1GKKRTKD1GJ368681 | 1GKKRTKD1GJ337639 | 1GKKRTKD1GJ378871 | 1GKKRTKD1GJ350164; 1GKKRTKD1GJ393029 | 1GKKRTKD1GJ379874 | 1GKKRTKD1GJ349838 | 1GKKRTKD1GJ336538 | 1GKKRTKD1GJ326575 | 1GKKRTKD1GJ342839 | 1GKKRTKD1GJ388476; 1GKKRTKD1GJ303913; 1GKKRTKD1GJ381382; 1GKKRTKD1GJ396075; 1GKKRTKD1GJ334000 | 1GKKRTKD1GJ326320 | 1GKKRTKD1GJ382662 | 1GKKRTKD1GJ360242 | 1GKKRTKD1GJ387537 | 1GKKRTKD1GJ337432 | 1GKKRTKD1GJ319707 | 1GKKRTKD1GJ334062; 1GKKRTKD1GJ328181 | 1GKKRTKD1GJ334417; 1GKKRTKD1GJ331355 | 1GKKRTKD1GJ353369 | 1GKKRTKD1GJ373878 | 1GKKRTKD1GJ356448; 1GKKRTKD1GJ370995; 1GKKRTKD1GJ327208 | 1GKKRTKD1GJ365439 | 1GKKRTKD1GJ380507 | 1GKKRTKD1GJ383830; 1GKKRTKD1GJ388803 | 1GKKRTKD1GJ349175 | 1GKKRTKD1GJ320971; 1GKKRTKD1GJ333512; 1GKKRTKD1GJ386050 | 1GKKRTKD1GJ310330; 1GKKRTKD1GJ328147 | 1GKKRTKD1GJ376795; 1GKKRTKD1GJ332117 | 1GKKRTKD1GJ326592 | 1GKKRTKD1GJ374464 | 1GKKRTKD1GJ398358; 1GKKRTKD1GJ370253; 1GKKRTKD1GJ377168 | 1GKKRTKD1GJ370544 | 1GKKRTKD1GJ363559 | 1GKKRTKD1GJ321795 | 1GKKRTKD1GJ339164 | 1GKKRTKD1GJ343358 | 1GKKRTKD1GJ362976 | 1GKKRTKD1GJ340315 | 1GKKRTKD1GJ324129; 1GKKRTKD1GJ347877; 1GKKRTKD1GJ325961; 1GKKRTKD1GJ353386 | 1GKKRTKD1GJ303605; 1GKKRTKD1GJ395542; 1GKKRTKD1GJ318296 | 1GKKRTKD1GJ311820 | 1GKKRTKD1GJ302129; 1GKKRTKD1GJ316743 | 1GKKRTKD1GJ378207 | 1GKKRTKD1GJ373721; 1GKKRTKD1GJ360614 | 1GKKRTKD1GJ369698 | 1GKKRTKD1GJ315978; 1GKKRTKD1GJ375470

1GKKRTKD1GJ341643; 1GKKRTKD1GJ353212 | 1GKKRTKD1GJ385447 | 1GKKRTKD1GJ396156 | 1GKKRTKD1GJ330027 | 1GKKRTKD1GJ342484 | 1GKKRTKD1GJ327984 | 1GKKRTKD1GJ333672

1GKKRTKD1GJ399817; 1GKKRTKD1GJ372231 | 1GKKRTKD1GJ362122 | 1GKKRTKD1GJ325295; 1GKKRTKD1GJ309095; 1GKKRTKD1GJ316452 | 1GKKRTKD1GJ391264; 1GKKRTKD1GJ347748 | 1GKKRTKD1GJ324390 | 1GKKRTKD1GJ349256 | 1GKKRTKD1GJ396447; 1GKKRTKD1GJ306150 | 1GKKRTKD1GJ337849; 1GKKRTKD1GJ351606; 1GKKRTKD1GJ392348 | 1GKKRTKD1GJ335146 | 1GKKRTKD1GJ338399 | 1GKKRTKD1GJ325877 | 1GKKRTKD1GJ330934 | 1GKKRTKD1GJ330061 | 1GKKRTKD1GJ317312 | 1GKKRTKD1GJ396965 | 1GKKRTKD1GJ339620 | 1GKKRTKD1GJ352075 | 1GKKRTKD1GJ373539; 1GKKRTKD1GJ391376

1GKKRTKD1GJ332635 | 1GKKRTKD1GJ393080

1GKKRTKD1GJ372245 | 1GKKRTKD1GJ379793 | 1GKKRTKD1GJ374786; 1GKKRTKD1GJ382418 | 1GKKRTKD1GJ329248; 1GKKRTKD1GJ372973 | 1GKKRTKD1GJ316290 | 1GKKRTKD1GJ356465; 1GKKRTKD1GJ374612; 1GKKRTKD1GJ354862 | 1GKKRTKD1GJ391359; 1GKKRTKD1GJ367787 | 1GKKRTKD1GJ303104 | 1GKKRTKD1GJ355722 | 1GKKRTKD1GJ362458

1GKKRTKD1GJ326303; 1GKKRTKD1GJ376313 | 1GKKRTKD1GJ381110 | 1GKKRTKD1GJ375985 | 1GKKRTKD1GJ366042 | 1GKKRTKD1GJ357177 | 1GKKRTKD1GJ333977; 1GKKRTKD1GJ387506; 1GKKRTKD1GJ396559 | 1GKKRTKD1GJ367708 | 1GKKRTKD1GJ311364; 1GKKRTKD1GJ382760 | 1GKKRTKD1GJ311073; 1GKKRTKD1GJ357695; 1GKKRTKD1GJ320937

1GKKRTKD1GJ356627 | 1GKKRTKD1GJ316077 | 1GKKRTKD1GJ393077 | 1GKKRTKD1GJ388428 | 1GKKRTKD1GJ301238 | 1GKKRTKD1GJ389871; 1GKKRTKD1GJ395640

1GKKRTKD1GJ315611; 1GKKRTKD1GJ357115 | 1GKKRTKD1GJ391166; 1GKKRTKD1GJ323305 | 1GKKRTKD1GJ378935; 1GKKRTKD1GJ342159 | 1GKKRTKD1GJ355879 | 1GKKRTKD1GJ361634 | 1GKKRTKD1GJ361200 | 1GKKRTKD1GJ354845 | 1GKKRTKD1GJ344333 | 1GKKRTKD1GJ303412; 1GKKRTKD1GJ386758 | 1GKKRTKD1GJ397209 | 1GKKRTKD1GJ339147; 1GKKRTKD1GJ327001 | 1GKKRTKD1GJ374223 | 1GKKRTKD1GJ382709 | 1GKKRTKD1GJ308741 | 1GKKRTKD1GJ344512

1GKKRTKD1GJ341447; 1GKKRTKD1GJ349788 | 1GKKRTKD1GJ321280 | 1GKKRTKD1GJ384847; 1GKKRTKD1GJ300994; 1GKKRTKD1GJ303961 | 1GKKRTKD1GJ370446 | 1GKKRTKD1GJ342534 | 1GKKRTKD1GJ372181; 1GKKRTKD1GJ389353 | 1GKKRTKD1GJ369295 | 1GKKRTKD1GJ363920 | 1GKKRTKD1GJ355705; 1GKKRTKD1GJ379759 | 1GKKRTKD1GJ373184

1GKKRTKD1GJ391216 | 1GKKRTKD1GJ310411 | 1GKKRTKD1GJ381902 | 1GKKRTKD1GJ303720 | 1GKKRTKD1GJ362864 | 1GKKRTKD1GJ378773 | 1GKKRTKD1GJ354084 | 1GKKRTKD1GJ390292

1GKKRTKD1GJ303796; 1GKKRTKD1GJ372813; 1GKKRTKD1GJ320579; 1GKKRTKD1GJ330190 | 1GKKRTKD1GJ347054 | 1GKKRTKD1GJ380796 | 1GKKRTKD1GJ335714 | 1GKKRTKD1GJ313339 | 1GKKRTKD1GJ320856 | 1GKKRTKD1GJ358006 | 1GKKRTKD1GJ384685 | 1GKKRTKD1GJ326222 | 1GKKRTKD1GJ354179 | 1GKKRTKD1GJ360788 | 1GKKRTKD1GJ387909; 1GKKRTKD1GJ381494 | 1GKKRTKD1GJ385626; 1GKKRTKD1GJ390678 | 1GKKRTKD1GJ329458 | 1GKKRTKD1GJ382855; 1GKKRTKD1GJ383424

1GKKRTKD1GJ320498 | 1GKKRTKD1GJ382936

1GKKRTKD1GJ342761 | 1GKKRTKD1GJ328357 | 1GKKRTKD1GJ365053; 1GKKRTKD1GJ322770; 1GKKRTKD1GJ383309 | 1GKKRTKD1GJ342677 | 1GKKRTKD1GJ367921; 1GKKRTKD1GJ346633; 1GKKRTKD1GJ341299; 1GKKRTKD1GJ395248; 1GKKRTKD1GJ367658 | 1GKKRTKD1GJ327712; 1GKKRTKD1GJ322722; 1GKKRTKD1GJ363979 | 1GKKRTKD1GJ312417; 1GKKRTKD1GJ379972

1GKKRTKD1GJ312269 | 1GKKRTKD1GJ357146 | 1GKKRTKD1GJ372004 | 1GKKRTKD1GJ323594 | 1GKKRTKD1GJ335583; 1GKKRTKD1GJ370124 | 1GKKRTKD1GJ315897 | 1GKKRTKD1GJ314023 | 1GKKRTKD1GJ322249; 1GKKRTKD1GJ352786 | 1GKKRTKD1GJ327872 | 1GKKRTKD1GJ384511; 1GKKRTKD1GJ316001 | 1GKKRTKD1GJ390793 | 1GKKRTKD1GJ332392; 1GKKRTKD1GJ390700 | 1GKKRTKD1GJ330948 | 1GKKRTKD1GJ323451

1GKKRTKD1GJ363870 | 1GKKRTKD1GJ392091 | 1GKKRTKD1GJ348639; 1GKKRTKD1GJ328830; 1GKKRTKD1GJ305788 | 1GKKRTKD1GJ344249; 1GKKRTKD1GJ331713 | 1GKKRTKD1GJ329461 | 1GKKRTKD1GJ387411

1GKKRTKD1GJ386713 | 1GKKRTKD1GJ392785 | 1GKKRTKD1GJ322980 | 1GKKRTKD1GJ359642; 1GKKRTKD1GJ308710

1GKKRTKD1GJ312367 | 1GKKRTKD1GJ377932; 1GKKRTKD1GJ376392

1GKKRTKD1GJ384606 | 1GKKRTKD1GJ396061 | 1GKKRTKD1GJ327452 | 1GKKRTKD1GJ369037; 1GKKRTKD1GJ378966; 1GKKRTKD1GJ311316; 1GKKRTKD1GJ349662 | 1GKKRTKD1GJ303636 | 1GKKRTKD1GJ380832 | 1GKKRTKD1GJ302101; 1GKKRTKD1GJ312790; 1GKKRTKD1GJ315205; 1GKKRTKD1GJ310716 | 1GKKRTKD1GJ327399 | 1GKKRTKD1GJ348401; 1GKKRTKD1GJ322607

1GKKRTKD1GJ347099; 1GKKRTKD1GJ329637; 1GKKRTKD1GJ387554; 1GKKRTKD1GJ329900 | 1GKKRTKD1GJ350617; 1GKKRTKD1GJ366106 | 1GKKRTKD1GJ326981; 1GKKRTKD1GJ384170 | 1GKKRTKD1GJ307556 | 1GKKRTKD1GJ341478 | 1GKKRTKD1GJ336846; 1GKKRTKD1GJ365151; 1GKKRTKD1GJ366980 | 1GKKRTKD1GJ321022; 1GKKRTKD1GJ374089; 1GKKRTKD1GJ355963; 1GKKRTKD1GJ307573; 1GKKRTKD1GJ369779 | 1GKKRTKD1GJ380636; 1GKKRTKD1GJ380927; 1GKKRTKD1GJ328231 | 1GKKRTKD1GJ367613; 1GKKRTKD1GJ359043; 1GKKRTKD1GJ307959 | 1GKKRTKD1GJ306133 | 1GKKRTKD1GJ347362 | 1GKKRTKD1GJ330867 | 1GKKRTKD1GJ301336 | 1GKKRTKD1GJ352853; 1GKKRTKD1GJ384895; 1GKKRTKD1GJ338452 | 1GKKRTKD1GJ361620 | 1GKKRTKD1GJ346440 | 1GKKRTKD1GJ317326 | 1GKKRTKD1GJ324793 | 1GKKRTKD1GJ306617; 1GKKRTKD1GJ385142 | 1GKKRTKD1GJ389014 | 1GKKRTKD1GJ345658; 1GKKRTKD1GJ348463 | 1GKKRTKD1GJ323885 | 1GKKRTKD1GJ301188 | 1GKKRTKD1GJ349810; 1GKKRTKD1GJ362282 | 1GKKRTKD1GJ356904 | 1GKKRTKD1GJ382869; 1GKKRTKD1GJ386193; 1GKKRTKD1GJ378210

1GKKRTKD1GJ393712; 1GKKRTKD1GJ310053 | 1GKKRTKD1GJ309162 | 1GKKRTKD1GJ380748; 1GKKRTKD1GJ311249; 1GKKRTKD1GJ374643

1GKKRTKD1GJ349127 | 1GKKRTKD1GJ349757 | 1GKKRTKD1GJ340797; 1GKKRTKD1GJ303457; 1GKKRTKD1GJ357678 | 1GKKRTKD1GJ329346

1GKKRTKD1GJ351735 | 1GKKRTKD1GJ325619 | 1GKKRTKD1GJ306245; 1GKKRTKD1GJ399669; 1GKKRTKD1GJ313549

1GKKRTKD1GJ337978 | 1GKKRTKD1GJ355512 | 1GKKRTKD1GJ314703 | 1GKKRTKD1GJ342842; 1GKKRTKD1GJ305371; 1GKKRTKD1GJ342064; 1GKKRTKD1GJ321120 | 1GKKRTKD1GJ311333 | 1GKKRTKD1GJ358488 | 1GKKRTKD1GJ397727 | 1GKKRTKD1GJ322705 | 1GKKRTKD1GJ395315; 1GKKRTKD1GJ349340 | 1GKKRTKD1GJ390163; 1GKKRTKD1GJ341156

1GKKRTKD1GJ317360

1GKKRTKD1GJ350407 | 1GKKRTKD1GJ357714 | 1GKKRTKD1GJ362430; 1GKKRTKD1GJ359155 | 1GKKRTKD1GJ342551 | 1GKKRTKD1GJ354361; 1GKKRTKD1GJ340721 | 1GKKRTKD1GJ313292 | 1GKKRTKD1GJ357812 | 1GKKRTKD1GJ362413 | 1GKKRTKD1GJ362749; 1GKKRTKD1GJ344705; 1GKKRTKD1GJ365134 | 1GKKRTKD1GJ370303 | 1GKKRTKD1GJ312904 | 1GKKRTKD1GJ328598; 1GKKRTKD1GJ384458 | 1GKKRTKD1GJ367739 | 1GKKRTKD1GJ352884; 1GKKRTKD1GJ380734 | 1GKKRTKD1GJ356479 | 1GKKRTKD1GJ320811 | 1GKKRTKD1GJ302356 | 1GKKRTKD1GJ309632; 1GKKRTKD1GJ373671; 1GKKRTKD1GJ348379; 1GKKRTKD1GJ386629 | 1GKKRTKD1GJ309016 | 1GKKRTKD1GJ311784; 1GKKRTKD1GJ302406 | 1GKKRTKD1GJ345885; 1GKKRTKD1GJ317066 | 1GKKRTKD1GJ340377 | 1GKKRTKD1GJ320839 | 1GKKRTKD1GJ355574; 1GKKRTKD1GJ356529 | 1GKKRTKD1GJ378269 | 1GKKRTKD1GJ317620 | 1GKKRTKD1GJ371421 | 1GKKRTKD1GJ380359 | 1GKKRTKD1GJ361651 | 1GKKRTKD1GJ342775 | 1GKKRTKD1GJ382046; 1GKKRTKD1GJ365358; 1GKKRTKD1GJ311445 | 1GKKRTKD1GJ329444; 1GKKRTKD1GJ310814; 1GKKRTKD1GJ323952; 1GKKRTKD1GJ317567 | 1GKKRTKD1GJ379308 | 1GKKRTKD1GJ320582 | 1GKKRTKD1GJ301692; 1GKKRTKD1GJ318427; 1GKKRTKD1GJ379616 | 1GKKRTKD1GJ388865; 1GKKRTKD1GJ385450; 1GKKRTKD1GJ381088; 1GKKRTKD1GJ333462 | 1GKKRTKD1GJ322185; 1GKKRTKD1GJ350732 | 1GKKRTKD1GJ376117; 1GKKRTKD1GJ343229 | 1GKKRTKD1GJ345403; 1GKKRTKD1GJ316712 | 1GKKRTKD1GJ347491 | 1GKKRTKD1GJ302504 | 1GKKRTKD1GJ388574; 1GKKRTKD1GJ367725; 1GKKRTKD1GJ303071 | 1GKKRTKD1GJ307329

1GKKRTKD1GJ326026; 1GKKRTKD1GJ318556; 1GKKRTKD1GJ365425 | 1GKKRTKD1GJ355204 | 1GKKRTKD1GJ398683; 1GKKRTKD1GJ349323; 1GKKRTKD1GJ321750; 1GKKRTKD1GJ337477 | 1GKKRTKD1GJ322316 | 1GKKRTKD1GJ394830 | 1GKKRTKD1GJ387277 | 1GKKRTKD1GJ351833 | 1GKKRTKD1GJ305208 | 1GKKRTKD1GJ378594 | 1GKKRTKD1GJ388705; 1GKKRTKD1GJ324714; 1GKKRTKD1GJ313275; 1GKKRTKD1GJ350326 | 1GKKRTKD1GJ373234 | 1GKKRTKD1GJ314104 | 1GKKRTKD1GJ344168 | 1GKKRTKD1GJ301367; 1GKKRTKD1GJ305189; 1GKKRTKD1GJ301742 | 1GKKRTKD1GJ360791; 1GKKRTKD1GJ379468; 1GKKRTKD1GJ377140 | 1GKKRTKD1GJ389062 | 1GKKRTKD1GJ358457 | 1GKKRTKD1GJ389949; 1GKKRTKD1GJ309369 | 1GKKRTKD1GJ301160 | 1GKKRTKD1GJ364422; 1GKKRTKD1GJ399672 | 1GKKRTKD1GJ368261; 1GKKRTKD1GJ331209; 1GKKRTKD1GJ359477 | 1GKKRTKD1GJ307640 | 1GKKRTKD1GJ310991; 1GKKRTKD1GJ334949 | 1GKKRTKD1GJ345756

1GKKRTKD1GJ320016 | 1GKKRTKD1GJ314619 | 1GKKRTKD1GJ378174; 1GKKRTKD1GJ329038; 1GKKRTKD1GJ320470 | 1GKKRTKD1GJ396206 | 1GKKRTKD1GJ314720 | 1GKKRTKD1GJ322638; 1GKKRTKD1GJ308948 | 1GKKRTKD1GJ341044

1GKKRTKD1GJ379566 | 1GKKRTKD1GJ391247 | 1GKKRTKD1GJ323823; 1GKKRTKD1GJ329380 | 1GKKRTKD1GJ351279 | 1GKKRTKD1GJ386369; 1GKKRTKD1GJ325281; 1GKKRTKD1GJ335549; 1GKKRTKD1GJ340038; 1GKKRTKD1GJ360435; 1GKKRTKD1GJ361746; 1GKKRTKD1GJ397002; 1GKKRTKD1GJ369619; 1GKKRTKD1GJ364338 | 1GKKRTKD1GJ339259; 1GKKRTKD1GJ351900; 1GKKRTKD1GJ348026; 1GKKRTKD1GJ380345 | 1GKKRTKD1GJ317116; 1GKKRTKD1GJ357728 | 1GKKRTKD1GJ312255 | 1GKKRTKD1GJ325555 | 1GKKRTKD1GJ396836 | 1GKKRTKD1GJ342145; 1GKKRTKD1GJ366512 | 1GKKRTKD1GJ334286 | 1GKKRTKD1GJ316418 | 1GKKRTKD1GJ321490 | 1GKKRTKD1GJ398909; 1GKKRTKD1GJ340248 | 1GKKRTKD1GJ363528 | 1GKKRTKD1GJ364954 | 1GKKRTKD1GJ310358; 1GKKRTKD1GJ309078; 1GKKRTKD1GJ302731 | 1GKKRTKD1GJ349774 | 1GKKRTKD1GJ313941 | 1GKKRTKD1GJ342887; 1GKKRTKD1GJ308321; 1GKKRTKD1GJ369166 | 1GKKRTKD1GJ397128 | 1GKKRTKD1GJ384959; 1GKKRTKD1GJ325457; 1GKKRTKD1GJ326236 | 1GKKRTKD1GJ380958; 1GKKRTKD1GJ354943 | 1GKKRTKD1GJ399624 | 1GKKRTKD1GJ314684 | 1GKKRTKD1GJ361178; 1GKKRTKD1GJ369376 | 1GKKRTKD1GJ317522 | 1GKKRTKD1GJ398554; 1GKKRTKD1GJ330139; 1GKKRTKD1GJ340704; 1GKKRTKD1GJ356739

1GKKRTKD1GJ369913 | 1GKKRTKD1GJ354988 | 1GKKRTKD1GJ347796 | 1GKKRTKD1GJ337012 | 1GKKRTKD1GJ315009 | 1GKKRTKD1GJ326169; 1GKKRTKD1GJ317505; 1GKKRTKD1GJ398215; 1GKKRTKD1GJ378868 | 1GKKRTKD1GJ317942 | 1GKKRTKD1GJ300557 | 1GKKRTKD1GJ322526 | 1GKKRTKD1GJ303782 | 1GKKRTKD1GJ358524 | 1GKKRTKD1GJ387733

1GKKRTKD1GJ361195; 1GKKRTKD1GJ332070 | 1GKKRTKD1GJ375310; 1GKKRTKD1GJ333669; 1GKKRTKD1GJ305144 | 1GKKRTKD1GJ304964 | 1GKKRTKD1GJ361570 | 1GKKRTKD1GJ310974 | 1GKKRTKD1GJ353744 | 1GKKRTKD1GJ334773 | 1GKKRTKD1GJ364968 | 1GKKRTKD1GJ347653 | 1GKKRTKD1GJ393807 | 1GKKRTKD1GJ340542 | 1GKKRTKD1GJ378854 | 1GKKRTKD1GJ329394; 1GKKRTKD1GJ373928 | 1GKKRTKD1GJ349418; 1GKKRTKD1GJ363593 | 1GKKRTKD1GJ355459; 1GKKRTKD1GJ356658; 1GKKRTKD1GJ343148 | 1GKKRTKD1GJ325748

1GKKRTKD1GJ395430; 1GKKRTKD1GJ308206; 1GKKRTKD1GJ308898 | 1GKKRTKD1GJ340458; 1GKKRTKD1GJ382371 | 1GKKRTKD1GJ306679 | 1GKKRTKD1GJ377946 | 1GKKRTKD1GJ370575 | 1GKKRTKD1GJ313129; 1GKKRTKD1GJ329363 | 1GKKRTKD1GJ388350 | 1GKKRTKD1GJ337074 | 1GKKRTKD1GJ360046 | 1GKKRTKD1GJ355610 | 1GKKRTKD1GJ324728 | 1GKKRTKD1GJ375338 | 1GKKRTKD1GJ341786 | 1GKKRTKD1GJ330240 | 1GKKRTKD1GJ351881 | 1GKKRTKD1GJ386971; 1GKKRTKD1GJ396299; 1GKKRTKD1GJ364906; 1GKKRTKD1GJ308562 | 1GKKRTKD1GJ320954 | 1GKKRTKD1GJ393905; 1GKKRTKD1GJ347555

1GKKRTKD1GJ345269

1GKKRTKD1GJ349628 | 1GKKRTKD1GJ368485 | 1GKKRTKD1GJ381897 | 1GKKRTKD1GJ353632; 1GKKRTKD1GJ310490; 1GKKRTKD1GJ356420 | 1GKKRTKD1GJ381222; 1GKKRTKD1GJ393354 | 1GKKRTKD1GJ340394 | 1GKKRTKD1GJ388364 | 1GKKRTKD1GJ358491; 1GKKRTKD1GJ397257 | 1GKKRTKD1GJ304530 | 1GKKRTKD1GJ350567 | 1GKKRTKD1GJ333333; 1GKKRTKD1GJ301885 | 1GKKRTKD1GJ377123 | 1GKKRTKD1GJ330724 | 1GKKRTKD1GJ334787; 1GKKRTKD1GJ382175 | 1GKKRTKD1GJ321599; 1GKKRTKD1GJ380460 | 1GKKRTKD1GJ322218; 1GKKRTKD1GJ392561; 1GKKRTKD1GJ362525 | 1GKKRTKD1GJ308593; 1GKKRTKD1GJ332389 | 1GKKRTKD1GJ332750; 1GKKRTKD1GJ344056; 1GKKRTKD1GJ303040 | 1GKKRTKD1GJ317147; 1GKKRTKD1GJ313745 | 1GKKRTKD1GJ389059 | 1GKKRTKD1GJ359611 | 1GKKRTKD1GJ383357 | 1GKKRTKD1GJ353985 | 1GKKRTKD1GJ364131 | 1GKKRTKD1GJ366297; 1GKKRTKD1GJ346213; 1GKKRTKD1GJ324230; 1GKKRTKD1GJ322977 | 1GKKRTKD1GJ340007; 1GKKRTKD1GJ397758; 1GKKRTKD1GJ327306 | 1GKKRTKD1GJ336071 | 1GKKRTKD1GJ380135; 1GKKRTKD1GJ364713 | 1GKKRTKD1GJ349354 | 1GKKRTKD1GJ319075; 1GKKRTKD1GJ346728 | 1GKKRTKD1GJ385769 | 1GKKRTKD1GJ390311 | 1GKKRTKD1GJ336216 | 1GKKRTKD1GJ310294 | 1GKKRTKD1GJ367501; 1GKKRTKD1GJ373475; 1GKKRTKD1GJ338323 | 1GKKRTKD1GJ349659 | 1GKKRTKD1GJ375811 | 1GKKRTKD1GJ343862 | 1GKKRTKD1GJ389434 | 1GKKRTKD1GJ353565; 1GKKRTKD1GJ362055 | 1GKKRTKD1GJ332439; 1GKKRTKD1GJ373220; 1GKKRTKD1GJ369331 | 1GKKRTKD1GJ320548 | 1GKKRTKD1GJ360919; 1GKKRTKD1GJ320047; 1GKKRTKD1GJ309792; 1GKKRTKD1GJ363125 | 1GKKRTKD1GJ328617; 1GKKRTKD1GJ373038 | 1GKKRTKD1GJ359950; 1GKKRTKD1GJ332666 | 1GKKRTKD1GJ388185; 1GKKRTKD1GJ326916 | 1GKKRTKD1GJ340122 | 1GKKRTKD1GJ391474 | 1GKKRTKD1GJ325250; 1GKKRTKD1GJ341481; 1GKKRTKD1GJ382385 | 1GKKRTKD1GJ328388; 1GKKRTKD1GJ316841; 1GKKRTKD1GJ366946; 1GKKRTKD1GJ309291 | 1GKKRTKD1GJ394617 | 1GKKRTKD1GJ330142 | 1GKKRTKD1GJ363142; 1GKKRTKD1GJ300123; 1GKKRTKD1GJ349550; 1GKKRTKD1GJ302552 | 1GKKRTKD1GJ347409; 1GKKRTKD1GJ342968

1GKKRTKD1GJ393001 | 1GKKRTKD1GJ317956 | 1GKKRTKD1GJ399770; 1GKKRTKD1GJ345465 | 1GKKRTKD1GJ396416 | 1GKKRTKD1GJ360578 | 1GKKRTKD1GJ377526

1GKKRTKD1GJ398389; 1GKKRTKD1GJ307072 | 1GKKRTKD1GJ365117; 1GKKRTKD1GJ356028 | 1GKKRTKD1GJ341772 | 1GKKRTKD1GJ300395 | 1GKKRTKD1GJ378742 | 1GKKRTKD1GJ336894; 1GKKRTKD1GJ365120 | 1GKKRTKD1GJ317634

1GKKRTKD1GJ310652; 1GKKRTKD1GJ354702 | 1GKKRTKD1GJ324132 | 1GKKRTKD1GJ359544; 1GKKRTKD1GJ320999; 1GKKRTKD1GJ374061 | 1GKKRTKD1GJ302924 | 1GKKRTKD1GJ368941 | 1GKKRTKD1GJ342081 | 1GKKRTKD1GJ327337

1GKKRTKD1GJ313065; 1GKKRTKD1GJ313972 | 1GKKRTKD1GJ326723 | 1GKKRTKD1GJ369488; 1GKKRTKD1GJ326785 | 1GKKRTKD1GJ327130 | 1GKKRTKD1GJ340251 | 1GKKRTKD1GJ347944 | 1GKKRTKD1GJ318590 | 1GKKRTKD1GJ311929 | 1GKKRTKD1GJ388980 | 1GKKRTKD1GJ343490 | 1GKKRTKD1GJ349158 | 1GKKRTKD1GJ316225 | 1GKKRTKD1GJ360628; 1GKKRTKD1GJ338158 | 1GKKRTKD1GJ314670 | 1GKKRTKD1GJ385187 | 1GKKRTKD1GJ371211 | 1GKKRTKD1GJ343313; 1GKKRTKD1GJ397260; 1GKKRTKD1GJ326186 | 1GKKRTKD1GJ304558; 1GKKRTKD1GJ364596; 1GKKRTKD1GJ364243; 1GKKRTKD1GJ373735 | 1GKKRTKD1GJ336233

1GKKRTKD1GJ312756 | 1GKKRTKD1GJ304219

1GKKRTKD1GJ346325; 1GKKRTKD1GJ319156 | 1GKKRTKD1GJ399218 | 1GKKRTKD1GJ360256; 1GKKRTKD1GJ322686; 1GKKRTKD1GJ366929 | 1GKKRTKD1GJ340637 | 1GKKRTKD1GJ357387 | 1GKKRTKD1GJ392902 | 1GKKRTKD1GJ397405 | 1GKKRTKD1GJ321764; 1GKKRTKD1GJ334823 | 1GKKRTKD1GJ327015

1GKKRTKD1GJ319755 | 1GKKRTKD1GJ356272; 1GKKRTKD1GJ348897 | 1GKKRTKD1GJ360449 | 1GKKRTKD1GJ355333; 1GKKRTKD1GJ346020 | 1GKKRTKD1GJ333249 | 1GKKRTKD1GJ359379 | 1GKKRTKD1GJ326639; 1GKKRTKD1GJ388090 | 1GKKRTKD1GJ320243 | 1GKKRTKD1GJ385075; 1GKKRTKD1GJ319030 | 1GKKRTKD1GJ343800 | 1GKKRTKD1GJ382788 | 1GKKRTKD1GJ384492 | 1GKKRTKD1GJ365361 | 1GKKRTKD1GJ388302 | 1GKKRTKD1GJ397016 | 1GKKRTKD1GJ389403 | 1GKKRTKD1GJ353792; 1GKKRTKD1GJ383651 | 1GKKRTKD1GJ398523 | 1GKKRTKD1GJ306343 | 1GKKRTKD1GJ395878; 1GKKRTKD1GJ393256; 1GKKRTKD1GJ378420 | 1GKKRTKD1GJ365330; 1GKKRTKD1GJ306276 | 1GKKRTKD1GJ303944; 1GKKRTKD1GJ393709 | 1GKKRTKD1GJ340914 | 1GKKRTKD1GJ359169

1GKKRTKD1GJ375405 | 1GKKRTKD1GJ348124 | 1GKKRTKD1GJ313261; 1GKKRTKD1GJ325099 | 1GKKRTKD1GJ308755 | 1GKKRTKD1GJ378823 | 1GKKRTKD1GJ302776 | 1GKKRTKD1GJ396741

1GKKRTKD1GJ355980 | 1GKKRTKD1GJ392656 | 1GKKRTKD1GJ349547 | 1GKKRTKD1GJ366381; 1GKKRTKD1GJ398988; 1GKKRTKD1GJ372763 | 1GKKRTKD1GJ309713; 1GKKRTKD1GJ387098 | 1GKKRTKD1GJ348253; 1GKKRTKD1GJ394889 | 1GKKRTKD1GJ312143; 1GKKRTKD1GJ306164 | 1GKKRTKD1GJ355381 | 1GKKRTKD1GJ336636 | 1GKKRTKD1GJ396125 | 1GKKRTKD1GJ357986 | 1GKKRTKD1GJ339603 | 1GKKRTKD1GJ319125 | 1GKKRTKD1GJ363075 | 1GKKRTKD1GJ330318 | 1GKKRTKD1GJ383133 | 1GKKRTKD1GJ389577; 1GKKRTKD1GJ398649; 1GKKRTKD1GJ373055; 1GKKRTKD1GJ382242; 1GKKRTKD1GJ378899; 1GKKRTKD1GJ304656 | 1GKKRTKD1GJ353436 | 1GKKRTKD1GJ382015 | 1GKKRTKD1GJ360063 | 1GKKRTKD1GJ324955 | 1GKKRTKD1GJ311123

1GKKRTKD1GJ305757 | 1GKKRTKD1GJ315740 | 1GKKRTKD1GJ304852; 1GKKRTKD1GJ335826; 1GKKRTKD1GJ368065; 1GKKRTKD1GJ330643 | 1GKKRTKD1GJ358474; 1GKKRTKD1GJ336944 | 1GKKRTKD1GJ326947; 1GKKRTKD1GJ368437; 1GKKRTKD1GJ344400 | 1GKKRTKD1GJ334515 | 1GKKRTKD1GJ337155; 1GKKRTKD1GJ337737; 1GKKRTKD1GJ374366; 1GKKRTKD1GJ352268 | 1GKKRTKD1GJ366364; 1GKKRTKD1GJ385920 | 1GKKRTKD1GJ311199 | 1GKKRTKD1GJ318489; 1GKKRTKD1GJ394004; 1GKKRTKD1GJ374853

1GKKRTKD1GJ367272 | 1GKKRTKD1GJ362394; 1GKKRTKD1GJ348110 | 1GKKRTKD1GJ349936; 1GKKRTKD1GJ305287; 1GKKRTKD1GJ358295; 1GKKRTKD1GJ393211; 1GKKRTKD1GJ364582; 1GKKRTKD1GJ305242; 1GKKRTKD1GJ380233; 1GKKRTKD1GJ330111 | 1GKKRTKD1GJ395993 | 1GKKRTKD1GJ349371

1GKKRTKD1GJ372214; 1GKKRTKD1GJ397937 | 1GKKRTKD1GJ389899; 1GKKRTKD1GJ366008 | 1GKKRTKD1GJ316466 | 1GKKRTKD1GJ376652 | 1GKKRTKD1GJ390728 | 1GKKRTKD1GJ300333 | 1GKKRTKD1GJ352772 | 1GKKRTKD1GJ344008; 1GKKRTKD1GJ369135 | 1GKKRTKD1GJ377672; 1GKKRTKD1GJ317472; 1GKKRTKD1GJ363982 | 1GKKRTKD1GJ302468 | 1GKKRTKD1GJ323529 | 1GKKRTKD1GJ310098 | 1GKKRTKD1GJ389188 | 1GKKRTKD1GJ378160 | 1GKKRTKD1GJ318332 | 1GKKRTKD1GJ355820 | 1GKKRTKD1GJ343943 | 1GKKRTKD1GJ348298 | 1GKKRTKD1GJ377963 | 1GKKRTKD1GJ310361; 1GKKRTKD1GJ397808 | 1GKKRTKD1GJ301935 | 1GKKRTKD1GJ360337; 1GKKRTKD1GJ343134 | 1GKKRTKD1GJ389384

1GKKRTKD1GJ348012 | 1GKKRTKD1GJ326608 | 1GKKRTKD1GJ301451; 1GKKRTKD1GJ346910 | 1GKKRTKD1GJ372472 | 1GKKRTKD1GJ312305; 1GKKRTKD1GJ351704; 1GKKRTKD1GJ301255; 1GKKRTKD1GJ390387 | 1GKKRTKD1GJ313194 | 1GKKRTKD1GJ347989; 1GKKRTKD1GJ373816; 1GKKRTKD1GJ399090 | 1GKKRTKD1GJ322266 | 1GKKRTKD1GJ353095; 1GKKRTKD1GJ347880 | 1GKKRTKD1GJ328553 | 1GKKRTKD1GJ330285

1GKKRTKD1GJ388560; 1GKKRTKD1GJ397114; 1GKKRTKD1GJ323403; 1GKKRTKD1GJ373265 | 1GKKRTKD1GJ365733; 1GKKRTKD1GJ344445 | 1GKKRTKD1GJ356630 | 1GKKRTKD1GJ387490; 1GKKRTKD1GJ357566 | 1GKKRTKD1GJ379941 | 1GKKRTKD1GJ327449 | 1GKKRTKD1GJ396612 | 1GKKRTKD1GJ328973 | 1GKKRTKD1GJ374545; 1GKKRTKD1GJ304818 | 1GKKRTKD1GJ373590; 1GKKRTKD1GJ349242; 1GKKRTKD1GJ342288 | 1GKKRTKD1GJ397680 | 1GKKRTKD1GJ347488; 1GKKRTKD1GJ378580; 1GKKRTKD1GJ397761; 1GKKRTKD1GJ335101 | 1GKKRTKD1GJ351962; 1GKKRTKD1GJ363691; 1GKKRTKD1GJ314913 | 1GKKRTKD1GJ359947 | 1GKKRTKD1GJ338192 | 1GKKRTKD1GJ339410 | 1GKKRTKD1GJ313423; 1GKKRTKD1GJ317729 | 1GKKRTKD1GJ327497 | 1GKKRTKD1GJ326611; 1GKKRTKD1GJ345711

1GKKRTKD1GJ309324 | 1GKKRTKD1GJ353422; 1GKKRTKD1GJ359639 | 1GKKRTKD1GJ371631 | 1GKKRTKD1GJ314622 | 1GKKRTKD1GJ303376; 1GKKRTKD1GJ305337; 1GKKRTKD1GJ315012; 1GKKRTKD1GJ335180

1GKKRTKD1GJ336393 | 1GKKRTKD1GJ320002 | 1GKKRTKD1GJ369412; 1GKKRTKD1GJ361892 | 1GKKRTKD1GJ331677 | 1GKKRTKD1GJ336345 | 1GKKRTKD1GJ383150 | 1GKKRTKD1GJ357762 | 1GKKRTKD1GJ385612 | 1GKKRTKD1GJ383908; 1GKKRTKD1GJ370964 | 1GKKRTKD1GJ398764; 1GKKRTKD1GJ391801; 1GKKRTKD1GJ316869 | 1GKKRTKD1GJ370513

1GKKRTKD1GJ365702 | 1GKKRTKD1GJ391653 | 1GKKRTKD1GJ385464 | 1GKKRTKD1GJ363383; 1GKKRTKD1GJ307847; 1GKKRTKD1GJ347359; 1GKKRTKD1GJ398067; 1GKKRTKD1GJ318959 | 1GKKRTKD1GJ394312 | 1GKKRTKD1GJ335972 | 1GKKRTKD1GJ320632 | 1GKKRTKD1GJ303054; 1GKKRTKD1GJ376750; 1GKKRTKD1GJ390227; 1GKKRTKD1GJ386226; 1GKKRTKD1GJ361262; 1GKKRTKD1GJ356837; 1GKKRTKD1GJ373119 | 1GKKRTKD1GJ385996; 1GKKRTKD1GJ366865 | 1GKKRTKD1GJ369572 | 1GKKRTKD1GJ376229; 1GKKRTKD1GJ357504; 1GKKRTKD1GJ346180 | 1GKKRTKD1GJ365599; 1GKKRTKD1GJ365473; 1GKKRTKD1GJ326219 | 1GKKRTKD1GJ344610 | 1GKKRTKD1GJ372665 | 1GKKRTKD1GJ376506; 1GKKRTKD1GJ344140 | 1GKKRTKD1GJ372018 | 1GKKRTKD1GJ338287; 1GKKRTKD1GJ312532 | 1GKKRTKD1GJ347152; 1GKKRTKD1GJ392687 | 1GKKRTKD1GJ356157; 1GKKRTKD1GJ336121 | 1GKKRTKD1GJ397839 | 1GKKRTKD1GJ355865 | 1GKKRTKD1GJ324003; 1GKKRTKD1GJ320744 | 1GKKRTKD1GJ396920; 1GKKRTKD1GJ389966 | 1GKKRTKD1GJ334627; 1GKKRTKD1GJ316631; 1GKKRTKD1GJ371290; 1GKKRTKD1GJ382581

1GKKRTKD1GJ391409; 1GKKRTKD1GJ349600 | 1GKKRTKD1GJ325992; 1GKKRTKD1GJ388512

1GKKRTKD1GJ366560 | 1GKKRTKD1GJ392351 | 1GKKRTKD1GJ353615 | 1GKKRTKD1GJ394424 | 1GKKRTKD1GJ316676 | 1GKKRTKD1GJ369801 | 1GKKRTKD1GJ359530 | 1GKKRTKD1GJ331548; 1GKKRTKD1GJ309484 | 1GKKRTKD1GJ331016; 1GKKRTKD1GJ372911 | 1GKKRTKD1GJ331887; 1GKKRTKD1GJ382094; 1GKKRTKD1GJ349967 | 1GKKRTKD1GJ325264 | 1GKKRTKD1GJ396321 | 1GKKRTKD1GJ361973; 1GKKRTKD1GJ316161 | 1GKKRTKD1GJ361231; 1GKKRTKD1GJ349273 | 1GKKRTKD1GJ356322 | 1GKKRTKD1GJ317827

1GKKRTKD1GJ338483; 1GKKRTKD1GJ367045 | 1GKKRTKD1GJ347118 | 1GKKRTKD1GJ349726; 1GKKRTKD1GJ306620; 1GKKRTKD1GJ379003; 1GKKRTKD1GJ326088; 1GKKRTKD1GJ313177 | 1GKKRTKD1GJ300834 | 1GKKRTKD1GJ313499 | 1GKKRTKD1GJ317262 | 1GKKRTKD1GJ390423 | 1GKKRTKD1GJ300316; 1GKKRTKD1GJ364128 | 1GKKRTKD1GJ302518; 1GKKRTKD1GJ378014 | 1GKKRTKD1GJ375937; 1GKKRTKD1GJ352030 | 1GKKRTKD1GJ348172; 1GKKRTKD1GJ380071 | 1GKKRTKD1GJ358698 | 1GKKRTKD1GJ388767 | 1GKKRTKD1GJ378496; 1GKKRTKD1GJ313521 | 1GKKRTKD1GJ366414; 1GKKRTKD1GJ337169 | 1GKKRTKD1GJ336202; 1GKKRTKD1GJ389109 | 1GKKRTKD1GJ331341 | 1GKKRTKD1GJ301806 | 1GKKRTKD1GJ322509; 1GKKRTKD1GJ351668 | 1GKKRTKD1GJ386601; 1GKKRTKD1GJ350780 | 1GKKRTKD1GJ347023 | 1GKKRTKD1GJ337446 | 1GKKRTKD1GJ315821 | 1GKKRTKD1GJ397484; 1GKKRTKD1GJ341903; 1GKKRTKD1GJ318962 | 1GKKRTKD1GJ310070; 1GKKRTKD1GJ386341 | 1GKKRTKD1GJ341030

1GKKRTKD1GJ371371 | 1GKKRTKD1GJ389417; 1GKKRTKD1GJ317195; 1GKKRTKD1GJ350973; 1GKKRTKD1GJ316967 | 1GKKRTKD1GJ338032 | 1GKKRTKD1GJ305094

1GKKRTKD1GJ386923; 1GKKRTKD1GJ318377 | 1GKKRTKD1GJ334112

1GKKRTKD1GJ340881; 1GKKRTKD1GJ323692 | 1GKKRTKD1GJ381057 | 1GKKRTKD1GJ394827 | 1GKKRTKD1GJ351931 | 1GKKRTKD1GJ368468 | 1GKKRTKD1GJ378787 | 1GKKRTKD1GJ395458 | 1GKKRTKD1GJ361889 | 1GKKRTKD1GJ396450

1GKKRTKD1GJ389773 | 1GKKRTKD1GJ379678 | 1GKKRTKD1GJ361648 | 1GKKRTKD1GJ364677; 1GKKRTKD1GJ362489; 1GKKRTKD1GJ330531; 1GKKRTKD1GJ372410 | 1GKKRTKD1GJ301787; 1GKKRTKD1GJ367384 | 1GKKRTKD1GJ312594; 1GKKRTKD1GJ359687 | 1GKKRTKD1GJ337981; 1GKKRTKD1GJ342372 | 1GKKRTKD1GJ344784; 1GKKRTKD1GJ333641; 1GKKRTKD1GJ331937 | 1GKKRTKD1GJ346602 | 1GKKRTKD1GJ379907; 1GKKRTKD1GJ367370; 1GKKRTKD1GJ322753 | 1GKKRTKD1GJ346745; 1GKKRTKD1GJ354330 | 1GKKRTKD1GJ360645 | 1GKKRTKD1GJ341951 | 1GKKRTKD1GJ312806; 1GKKRTKD1GJ303958 | 1GKKRTKD1GJ364114 | 1GKKRTKD1GJ381589 | 1GKKRTKD1GJ354859 | 1GKKRTKD1GJ328634; 1GKKRTKD1GJ352982 | 1GKKRTKD1GJ384444 | 1GKKRTKD1GJ307802; 1GKKRTKD1GJ399087 | 1GKKRTKD1GJ372147 | 1GKKRTKD1GJ323420 | 1GKKRTKD1GJ366431 | 1GKKRTKD1GJ358667 | 1GKKRTKD1GJ379390 | 1GKKRTKD1GJ396397 | 1GKKRTKD1GJ378529 | 1GKKRTKD1GJ315804

1GKKRTKD1GJ301241 | 1GKKRTKD1GJ385349 | 1GKKRTKD1GJ349564 | 1GKKRTKD1GJ303281 | 1GKKRTKD1GJ304138 | 1GKKRTKD1GJ322414 | 1GKKRTKD1GJ326382; 1GKKRTKD1GJ339052 | 1GKKRTKD1GJ344414 | 1GKKRTKD1GJ364792

1GKKRTKD1GJ377834 | 1GKKRTKD1GJ302132 | 1GKKRTKD1GJ306486 | 1GKKRTKD1GJ392723 | 1GKKRTKD1GJ328911; 1GKKRTKD1GJ374609 | 1GKKRTKD1GJ347233 | 1GKKRTKD1GJ305466; 1GKKRTKD1GJ322932 | 1GKKRTKD1GJ334059 | 1GKKRTKD1GJ312479 | 1GKKRTKD1GJ381754 | 1GKKRTKD1GJ312482 | 1GKKRTKD1GJ319481 | 1GKKRTKD1GJ341738 | 1GKKRTKD1GJ361407 | 1GKKRTKD1GJ314751 | 1GKKRTKD1GJ385528; 1GKKRTKD1GJ368549 | 1GKKRTKD1GJ363156; 1GKKRTKD1GJ311610 | 1GKKRTKD1GJ336572 | 1GKKRTKD1GJ301756 | 1GKKRTKD1GJ383522 | 1GKKRTKD1GJ372228; 1GKKRTKD1GJ390454 | 1GKKRTKD1GJ336426; 1GKKRTKD1GJ330299; 1GKKRTKD1GJ301868; 1GKKRTKD1GJ378062 | 1GKKRTKD1GJ301580 | 1GKKRTKD1GJ363545 | 1GKKRTKD1GJ378417 | 1GKKRTKD1GJ375999 | 1GKKRTKD1GJ330321; 1GKKRTKD1GJ356949; 1GKKRTKD1GJ388039 | 1GKKRTKD1GJ359236 | 1GKKRTKD1GJ398196; 1GKKRTKD1GJ388123; 1GKKRTKD1GJ325703; 1GKKRTKD1GJ319108 | 1GKKRTKD1GJ382273; 1GKKRTKD1GJ311168; 1GKKRTKD1GJ325846 | 1GKKRTKD1GJ366784; 1GKKRTKD1GJ315298 | 1GKKRTKD1GJ357406 | 1GKKRTKD1GJ306228 | 1GKKRTKD1GJ346342 | 1GKKRTKD1GJ372777 | 1GKKRTKD1GJ341349 | 1GKKRTKD1GJ300025

1GKKRTKD1GJ382354 | 1GKKRTKD1GJ387005; 1GKKRTKD1GJ365652; 1GKKRTKD1GJ337222; 1GKKRTKD1GJ380443 | 1GKKRTKD1GJ304415 | 1GKKRTKD1GJ393161 | 1GKKRTKD1GJ350519 | 1GKKRTKD1GJ343389 | 1GKKRTKD1GJ373086; 1GKKRTKD1GJ382676; 1GKKRTKD1GJ358507; 1GKKRTKD1GJ369832; 1GKKRTKD1GJ386520 | 1GKKRTKD1GJ367188 | 1GKKRTKD1GJ370687; 1GKKRTKD1GJ380622 | 1GKKRTKD1GJ315382 | 1GKKRTKD1GJ304611 | 1GKKRTKD1GJ309534 | 1GKKRTKD1GJ357549 | 1GKKRTKD1GJ339066

1GKKRTKD1GJ305967 | 1GKKRTKD1GJ351444 | 1GKKRTKD1GJ383200 | 1GKKRTKD1GJ332425 | 1GKKRTKD1GJ353680 | 1GKKRTKD1GJ322154

1GKKRTKD1GJ381205 | 1GKKRTKD1GJ324471; 1GKKRTKD1GJ339407

1GKKRTKD1GJ329007 | 1GKKRTKD1GJ333932 | 1GKKRTKD1GJ366395 | 1GKKRTKD1GJ377770 | 1GKKRTKD1GJ313101; 1GKKRTKD1GJ315138 | 1GKKRTKD1GJ306892; 1GKKRTKD1GJ367367; 1GKKRTKD1GJ372715 | 1GKKRTKD1GJ399526 | 1GKKRTKD1GJ370236 | 1GKKRTKD1GJ389823

1GKKRTKD1GJ381835 | 1GKKRTKD1GJ396139 | 1GKKRTKD1GJ332697; 1GKKRTKD1GJ398604 | 1GKKRTKD1GJ327063; 1GKKRTKD1GJ368714 | 1GKKRTKD1GJ381334 | 1GKKRTKD1GJ327614 | 1GKKRTKD1GJ391426 | 1GKKRTKD1GJ390020 | 1GKKRTKD1GJ395153 | 1GKKRTKD1GJ395685 | 1GKKRTKD1GJ351217 | 1GKKRTKD1GJ358880 | 1GKKRTKD1GJ325670 | 1GKKRTKD1GJ393662 | 1GKKRTKD1GJ381804 | 1GKKRTKD1GJ304544 | 1GKKRTKD1GJ369703 | 1GKKRTKD1GJ364694; 1GKKRTKD1GJ352397 | 1GKKRTKD1GJ362301 | 1GKKRTKD1GJ363092 | 1GKKRTKD1GJ380684 | 1GKKRTKD1GJ376540 | 1GKKRTKD1GJ315334 | 1GKKRTKD1GJ315592; 1GKKRTKD1GJ305015 | 1GKKRTKD1GJ321294 | 1GKKRTKD1GJ358443 | 1GKKRTKD1GJ357230 | 1GKKRTKD1GJ363805

1GKKRTKD1GJ359429 | 1GKKRTKD1GJ317746 | 1GKKRTKD1GJ315981 | 1GKKRTKD1GJ302311 | 1GKKRTKD1GJ353520 | 1GKKRTKD1GJ340993 | 1GKKRTKD1GJ373766 | 1GKKRTKD1GJ307637 | 1GKKRTKD1GJ388820 | 1GKKRTKD1GJ364372; 1GKKRTKD1GJ393192 | 1GKKRTKD1GJ369782 | 1GKKRTKD1GJ319416; 1GKKRTKD1GJ311588 | 1GKKRTKD1GJ383505 | 1GKKRTKD1GJ390132 | 1GKKRTKD1GJ326379 | 1GKKRTKD1GJ310456 | 1GKKRTKD1GJ383617; 1GKKRTKD1GJ318380 | 1GKKRTKD1GJ389322; 1GKKRTKD1GJ330447; 1GKKRTKD1GJ381480 | 1GKKRTKD1GJ358068 | 1GKKRTKD1GJ350987 | 1GKKRTKD1GJ344655; 1GKKRTKD1GJ386517 | 1GKKRTKD1GJ368244 | 1GKKRTKD1GJ340072; 1GKKRTKD1GJ339214; 1GKKRTKD1GJ336622 | 1GKKRTKD1GJ318086; 1GKKRTKD1GJ325216 | 1GKKRTKD1GJ318024 | 1GKKRTKD1GJ374772 | 1GKKRTKD1GJ398375 | 1GKKRTKD1GJ350777 | 1GKKRTKD1GJ310845; 1GKKRTKD1GJ395802 | 1GKKRTKD1GJ350228

1GKKRTKD1GJ396710; 1GKKRTKD1GJ315737 | 1GKKRTKD1GJ321666 | 1GKKRTKD1GJ340363 | 1GKKRTKD1GJ306780 | 1GKKRTKD1GJ358331 | 1GKKRTKD1GJ376375 | 1GKKRTKD1GJ323546; 1GKKRTKD1GJ310246 | 1GKKRTKD1GJ389918 | 1GKKRTKD1GJ304902; 1GKKRTKD1GJ311400; 1GKKRTKD1GJ372651; 1GKKRTKD1GJ379843 | 1GKKRTKD1GJ361441 | 1GKKRTKD1GJ307167 | 1GKKRTKD1GJ381124 | 1GKKRTKD1GJ350746; 1GKKRTKD1GJ331193; 1GKKRTKD1GJ391717 | 1GKKRTKD1GJ353274 | 1GKKRTKD1GJ359866 | 1GKKRTKD1GJ375775; 1GKKRTKD1GJ323014; 1GKKRTKD1GJ367322

1GKKRTKD1GJ399140 | 1GKKRTKD1GJ309596 | 1GKKRTKD1GJ303698 | 1GKKRTKD1GJ391913 | 1GKKRTKD1GJ318119 | 1GKKRTKD1GJ368356; 1GKKRTKD1GJ344719; 1GKKRTKD1GJ326740 | 1GKKRTKD1GJ363495 | 1GKKRTKD1GJ316340; 1GKKRTKD1GJ310618 | 1GKKRTKD1GJ378191; 1GKKRTKD1GJ363951; 1GKKRTKD1GJ379700 | 1GKKRTKD1GJ328844 | 1GKKRTKD1GJ328360; 1GKKRTKD1GJ363304 | 1GKKRTKD1GJ312580 | 1GKKRTKD1GJ350293; 1GKKRTKD1GJ350794 | 1GKKRTKD1GJ328035 | 1GKKRTKD1GJ398702; 1GKKRTKD1GJ354814

1GKKRTKD1GJ338645 | 1GKKRTKD1GJ314250 | 1GKKRTKD1GJ330996

1GKKRTKD1GJ399199; 1GKKRTKD1GJ398330; 1GKKRTKD1GJ396335; 1GKKRTKD1GJ332862 | 1GKKRTKD1GJ348561; 1GKKRTKD1GJ318248 | 1GKKRTKD1GJ386470; 1GKKRTKD1GJ391605 | 1GKKRTKD1GJ369863; 1GKKRTKD1GJ399364 | 1GKKRTKD1GJ377879; 1GKKRTKD1GJ301482 | 1GKKRTKD1GJ393144 | 1GKKRTKD1GJ334367 | 1GKKRTKD1GJ326012 | 1GKKRTKD1GJ372052 | 1GKKRTKD1GJ391197 | 1GKKRTKD1GJ300770 | 1GKKRTKD1GJ303510 | 1GKKRTKD1GJ318346; 1GKKRTKD1GJ315706 | 1GKKRTKD1GJ305533 | 1GKKRTKD1GJ350620 | 1GKKRTKD1GJ318766 | 1GKKRTKD1GJ398439; 1GKKRTKD1GJ394374 | 1GKKRTKD1GJ322512; 1GKKRTKD1GJ352108 | 1GKKRTKD1GJ396013 | 1GKKRTKD1GJ381740

1GKKRTKD1GJ317651; 1GKKRTKD1GJ342226; 1GKKRTKD1GJ352724

1GKKRTKD1GJ346115 | 1GKKRTKD1GJ341254; 1GKKRTKD1GJ378546 | 1GKKRTKD1GJ355221 | 1GKKRTKD1GJ372682 | 1GKKRTKD1GJ357292 | 1GKKRTKD1GJ396089 | 1GKKRTKD1GJ391782 | 1GKKRTKD1GJ312742; 1GKKRTKD1GJ393032 | 1GKKRTKD1GJ364663 | 1GKKRTKD1GJ329329 | 1GKKRTKD1GJ363237 | 1GKKRTKD1GJ389658; 1GKKRTKD1GJ357096 | 1GKKRTKD1GJ322428 | 1GKKRTKD1GJ361603; 1GKKRTKD1GJ354182; 1GKKRTKD1GJ330223 | 1GKKRTKD1GJ372357 | 1GKKRTKD1GJ304494; 1GKKRTKD1GJ307864 | 1GKKRTKD1GJ373377; 1GKKRTKD1GJ337057 | 1GKKRTKD1GJ385173 | 1GKKRTKD1GJ383746 | 1GKKRTKD1GJ379258; 1GKKRTKD1GJ309064; 1GKKRTKD1GJ356093

1GKKRTKD1GJ316404 | 1GKKRTKD1GJ369734 | 1GKKRTKD1GJ397131 | 1GKKRTKD1GJ326527; 1GKKRTKD1GJ378689 | 1GKKRTKD1GJ340153 | 1GKKRTKD1GJ355526

1GKKRTKD1GJ342470 | 1GKKRTKD1GJ318704 | 1GKKRTKD1GJ356210 | 1GKKRTKD1GJ320615; 1GKKRTKD1GJ394309; 1GKKRTKD1GJ311722; 1GKKRTKD1GJ387103; 1GKKRTKD1GJ377042 | 1GKKRTKD1GJ308058

1GKKRTKD1GJ390552 | 1GKKRTKD1GJ369877; 1GKKRTKD1GJ392012

1GKKRTKD1GJ358555 | 1GKKRTKD1GJ390535; 1GKKRTKD1GJ393421; 1GKKRTKD1GJ393449 | 1GKKRTKD1GJ370785 | 1GKKRTKD1GJ313003 | 1GKKRTKD1GJ386100; 1GKKRTKD1GJ334255; 1GKKRTKD1GJ399574 | 1GKKRTKD1GJ354733 | 1GKKRTKD1GJ364002 | 1GKKRTKD1GJ339746 | 1GKKRTKD1GJ305662; 1GKKRTKD1GJ384198; 1GKKRTKD1GJ334479 | 1GKKRTKD1GJ398778

1GKKRTKD1GJ365781; 1GKKRTKD1GJ377655 | 1GKKRTKD1GJ373962 | 1GKKRTKD1GJ304186 | 1GKKRTKD1GJ324437; 1GKKRTKD1GJ360130 | 1GKKRTKD1GJ361522; 1GKKRTKD1GJ333445; 1GKKRTKD1GJ345417; 1GKKRTKD1GJ335423 | 1GKKRTKD1GJ377039

1GKKRTKD1GJ331114 | 1GKKRTKD1GJ369586; 1GKKRTKD1GJ304933; 1GKKRTKD1GJ394388 | 1GKKRTKD1GJ363500 | 1GKKRTKD1GJ308853 | 1GKKRTKD1GJ363447; 1GKKRTKD1GJ371788 | 1GKKRTKD1GJ383214; 1GKKRTKD1GJ333753 | 1GKKRTKD1GJ322042 | 1GKKRTKD1GJ387988 | 1GKKRTKD1GJ339312; 1GKKRTKD1GJ336796 | 1GKKRTKD1GJ397033; 1GKKRTKD1GJ374691; 1GKKRTKD1GJ339715 | 1GKKRTKD1GJ381656 | 1GKKRTKD1GJ330822 | 1GKKRTKD1GJ318928 | 1GKKRTKD1GJ391524; 1GKKRTKD1GJ323272

1GKKRTKD1GJ394407; 1GKKRTKD1GJ355719; 1GKKRTKD1GJ323191 | 1GKKRTKD1GJ309419 | 1GKKRTKD1GJ326995 | 1GKKRTKD1GJ363643 | 1GKKRTKD1GJ346082 | 1GKKRTKD1GJ380586 | 1GKKRTKD1GJ377767; 1GKKRTKD1GJ352951; 1GKKRTKD1GJ305211 | 1GKKRTKD1GJ394794 | 1GKKRTKD1GJ384637 | 1GKKRTKD1GJ302907 | 1GKKRTKD1GJ388140 | 1GKKRTKD1GJ332621 | 1GKKRTKD1GJ358975 | 1GKKRTKD1GJ395606 | 1GKKRTKD1GJ324633 | 1GKKRTKD1GJ381186 | 1GKKRTKD1GJ391684 | 1GKKRTKD1GJ320453; 1GKKRTKD1GJ387165; 1GKKRTKD1GJ345806; 1GKKRTKD1GJ342727 | 1GKKRTKD1GJ309582 | 1GKKRTKD1GJ322669 | 1GKKRTKD1GJ326866 | 1GKKRTKD1GJ390244; 1GKKRTKD1GJ314894

1GKKRTKD1GJ341920; 1GKKRTKD1GJ378112; 1GKKRTKD1GJ351721 | 1GKKRTKD1GJ395377 | 1GKKRTKD1GJ363061 | 1GKKRTKD1GJ319397 | 1GKKRTKD1GJ342629 | 1GKKRTKD1GJ399008; 1GKKRTKD1GJ374996 | 1GKKRTKD1GJ387439 | 1GKKRTKD1GJ359141; 1GKKRTKD1GJ366056 | 1GKKRTKD1GJ364730; 1GKKRTKD1GJ324972 | 1GKKRTKD1GJ312577; 1GKKRTKD1GJ367160; 1GKKRTKD1GJ395363 | 1GKKRTKD1GJ319285; 1GKKRTKD1GJ355462 | 1GKKRTKD1GJ386579 | 1GKKRTKD1GJ362329 | 1GKKRTKD1GJ341285 | 1GKKRTKD1GJ301143 | 1GKKRTKD1GJ310375; 1GKKRTKD1GJ334806 | 1GKKRTKD1GJ396495; 1GKKRTKD1GJ388963; 1GKKRTKD1GJ379180 | 1GKKRTKD1GJ368518; 1GKKRTKD1GJ377719 | 1GKKRTKD1GJ399073 | 1GKKRTKD1GJ377199

1GKKRTKD1GJ351198 | 1GKKRTKD1GJ345580 | 1GKKRTKD1GJ316497 | 1GKKRTKD1GJ314216 | 1GKKRTKD1GJ309615 | 1GKKRTKD1GJ332294; 1GKKRTKD1GJ324146 | 1GKKRTKD1GJ302762 | 1GKKRTKD1GJ383620 | 1GKKRTKD1GJ303846

1GKKRTKD1GJ378286 | 1GKKRTKD1GJ334899 | 1GKKRTKD1GJ351475 | 1GKKRTKD1GJ303135

1GKKRTKD1GJ323871; 1GKKRTKD1GJ341545; 1GKKRTKD1GJ328777

1GKKRTKD1GJ314877; 1GKKRTKD1GJ394603; 1GKKRTKD1GJ369300; 1GKKRTKD1GJ334353 | 1GKKRTKD1GJ397629; 1GKKRTKD1GJ356269 | 1GKKRTKD1GJ316435 | 1GKKRTKD1GJ357079 | 1GKKRTKD1GJ337706

1GKKRTKD1GJ344428

1GKKRTKD1GJ302728; 1GKKRTKD1GJ303443 | 1GKKRTKD1GJ340167 | 1GKKRTKD1GJ320467 | 1GKKRTKD1GJ385271 | 1GKKRTKD1GJ347250 | 1GKKRTKD1GJ395783 | 1GKKRTKD1GJ375548 | 1GKKRTKD1GJ338449; 1GKKRTKD1GJ375033 | 1GKKRTKD1GJ351153

1GKKRTKD1GJ375162 | 1GKKRTKD1GJ303541 | 1GKKRTKD1GJ368213 | 1GKKRTKD1GJ305824; 1GKKRTKD1GJ360113 | 1GKKRTKD1GJ328150 | 1GKKRTKD1GJ313387 | 1GKKRTKD1GJ387943; 1GKKRTKD1GJ370804 | 1GKKRTKD1GJ357843

1GKKRTKD1GJ398845 | 1GKKRTKD1GJ378658; 1GKKRTKD1GJ356689 | 1GKKRTKD1GJ378885; 1GKKRTKD1GJ340590 | 1GKKRTKD1GJ354750; 1GKKRTKD1GJ397310; 1GKKRTKD1GJ349449; 1GKKRTKD1GJ367577; 1GKKRTKD1GJ375534; 1GKKRTKD1GJ332800 | 1GKKRTKD1GJ354571; 1GKKRTKD1GJ313986 | 1GKKRTKD1GJ333722; 1GKKRTKD1GJ387702 | 1GKKRTKD1GJ390986; 1GKKRTKD1GJ324552; 1GKKRTKD1GJ398473; 1GKKRTKD1GJ379812 | 1GKKRTKD1GJ366655 | 1GKKRTKD1GJ342582; 1GKKRTKD1GJ354585 | 1GKKRTKD1GJ325765; 1GKKRTKD1GJ391233; 1GKKRTKD1GJ366154 | 1GKKRTKD1GJ378451 | 1GKKRTKD1GJ370558 | 1GKKRTKD1GJ393998 | 1GKKRTKD1GJ338404 | 1GKKRTKD1GJ351993 | 1GKKRTKD1GJ303863 | 1GKKRTKD1GJ344641

1GKKRTKD1GJ315480 | 1GKKRTKD1GJ390955

1GKKRTKD1GJ340430 | 1GKKRTKD1GJ363612; 1GKKRTKD1GJ395511 | 1GKKRTKD1GJ357499; 1GKKRTKD1GJ324776 | 1GKKRTKD1GJ372908 | 1GKKRTKD1GJ357275; 1GKKRTKD1GJ388266 | 1GKKRTKD1GJ310926 | 1GKKRTKD1GJ384430 | 1GKKRTKD1GJ381852 | 1GKKRTKD1GJ377249 | 1GKKRTKD1GJ312319 | 1GKKRTKD1GJ324406; 1GKKRTKD1GJ335518 | 1GKKRTKD1GJ338385 | 1GKKRTKD1GJ373296 | 1GKKRTKD1GJ336569; 1GKKRTKD1GJ334434 | 1GKKRTKD1GJ358684 | 1GKKRTKD1GJ350729 | 1GKKRTKD1GJ362508 | 1GKKRTKD1GJ360581 | 1GKKRTKD1GJ325345 | 1GKKRTKD1GJ398487 | 1GKKRTKD1GJ382032; 1GKKRTKD1GJ388848 | 1GKKRTKD1GJ312126 | 1GKKRTKD1GJ314121 | 1GKKRTKD1GJ318217; 1GKKRTKD1GJ306200 | 1GKKRTKD1GJ326950; 1GKKRTKD1GJ372861

1GKKRTKD1GJ362234; 1GKKRTKD1GJ376232 | 1GKKRTKD1GJ361830 | 1GKKRTKD1GJ398019; 1GKKRTKD1GJ382919; 1GKKRTKD1GJ302664 | 1GKKRTKD1GJ319187 | 1GKKRTKD1GJ343697

1GKKRTKD1GJ328732 | 1GKKRTKD1GJ368731; 1GKKRTKD1GJ335986; 1GKKRTKD1GJ372262; 1GKKRTKD1GJ363223; 1GKKRTKD1GJ357423; 1GKKRTKD1GJ366266 | 1GKKRTKD1GJ336152 | 1GKKRTKD1GJ362752; 1GKKRTKD1GJ359821 | 1GKKRTKD1GJ367756; 1GKKRTKD1GJ364355 | 1GKKRTKD1GJ318122; 1GKKRTKD1GJ354439 | 1GKKRTKD1GJ361147; 1GKKRTKD1GJ350116; 1GKKRTKD1GJ312787 | 1GKKRTKD1GJ374948 | 1GKKRTKD1GJ388879 | 1GKKRTKD1GJ322588; 1GKKRTKD1GJ302339 | 1GKKRTKD1GJ356370 | 1GKKRTKD1GJ350195 | 1GKKRTKD1GJ327922 | 1GKKRTKD1GJ339939; 1GKKRTKD1GJ348219 | 1GKKRTKD1GJ319559 | 1GKKRTKD1GJ306214 | 1GKKRTKD1GJ371841

1GKKRTKD1GJ375842 | 1GKKRTKD1GJ394987 | 1GKKRTKD1GJ325300 | 1GKKRTKD1GJ332540; 1GKKRTKD1GJ305354 | 1GKKRTKD1GJ341979; 1GKKRTKD1GJ376425 | 1GKKRTKD1GJ354022 | 1GKKRTKD1GJ360922 | 1GKKRTKD1GJ368857 | 1GKKRTKD1GJ386615; 1GKKRTKD1GJ379504; 1GKKRTKD1GJ395427 | 1GKKRTKD1GJ337611 | 1GKKRTKD1GJ367627 | 1GKKRTKD1GJ321537; 1GKKRTKD1GJ319948 | 1GKKRTKD1GJ345398; 1GKKRTKD1GJ380037

1GKKRTKD1GJ331842 | 1GKKRTKD1GJ383147; 1GKKRTKD1GJ311848; 1GKKRTKD1GJ317973 | 1GKKRTKD1GJ304088; 1GKKRTKD1GJ309629; 1GKKRTKD1GJ336278; 1GKKRTKD1GJ315754 | 1GKKRTKD1GJ335373 | 1GKKRTKD1GJ352755 | 1GKKRTKD1GJ310084

1GKKRTKD1GJ346468; 1GKKRTKD1GJ338175 | 1GKKRTKD1GJ390972 | 1GKKRTKD1GJ396769

1GKKRTKD1GJ381141; 1GKKRTKD1GJ320808 | 1GKKRTKD1GJ337768; 1GKKRTKD1GJ347278

1GKKRTKD1GJ324910 | 1GKKRTKD1GJ367000 | 1GKKRTKD1GJ369961 | 1GKKRTKD1GJ368907; 1GKKRTKD1GJ314300

1GKKRTKD1GJ328374 | 1GKKRTKD1GJ326754; 1GKKRTKD1GJ319819 | 1GKKRTKD1GJ328861; 1GKKRTKD1GJ357602 | 1GKKRTKD1GJ346924

1GKKRTKD1GJ397906 | 1GKKRTKD1GJ384279 | 1GKKRTKD1GJ362251 | 1GKKRTKD1GJ344266 | 1GKKRTKD1GJ361360 | 1GKKRTKD1GJ312708 | 1GKKRTKD1GJ319870 | 1GKKRTKD1GJ302373 | 1GKKRTKD1GJ340539; 1GKKRTKD1GJ313244 | 1GKKRTKD1GJ357521; 1GKKRTKD1GJ315320 | 1GKKRTKD1GJ315219 | 1GKKRTKD1GJ327371; 1GKKRTKD1GJ382144; 1GKKRTKD1GJ372892 | 1GKKRTKD1GJ333915 | 1GKKRTKD1GJ322817 | 1GKKRTKD1GJ341271 | 1GKKRTKD1GJ358605 | 1GKKRTKD1GJ358071 | 1GKKRTKD1GJ365327; 1GKKRTKD1GJ389711 | 1GKKRTKD1GJ383648 | 1GKKRTKD1GJ370639 | 1GKKRTKD1GJ335888; 1GKKRTKD1GJ383231; 1GKKRTKD1GJ331243; 1GKKRTKD1GJ399851; 1GKKRTKD1GJ361925 | 1GKKRTKD1GJ357597; 1GKKRTKD1GJ310232 | 1GKKRTKD1GJ350374 | 1GKKRTKD1GJ323580 | 1GKKRTKD1GJ372990 | 1GKKRTKD1GJ386033 | 1GKKRTKD1GJ347622 | 1GKKRTKD1GJ378532 | 1GKKRTKD1GJ328455 | 1GKKRTKD1GJ360872 | 1GKKRTKD1GJ313955 | 1GKKRTKD1GJ392625; 1GKKRTKD1GJ300459 | 1GKKRTKD1GJ315639 | 1GKKRTKD1GJ344929 | 1GKKRTKD1GJ347121 | 1GKKRTKD1GJ314264; 1GKKRTKD1GJ397159 | 1GKKRTKD1GJ395413; 1GKKRTKD1GJ386632 | 1GKKRTKD1GJ351766 | 1GKKRTKD1GJ310988; 1GKKRTKD1GJ366851 | 1GKKRTKD1GJ312434 | 1GKKRTKD1GJ373427 | 1GKKRTKD1GJ304429; 1GKKRTKD1GJ381253

1GKKRTKD1GJ322039 | 1GKKRTKD1GJ392284 | 1GKKRTKD1GJ384475 | 1GKKRTKD1GJ336958

1GKKRTKD1GJ300154; 1GKKRTKD1GJ328746 | 1GKKRTKD1GJ317293

1GKKRTKD1GJ332022 | 1GKKRTKD1GJ377090; 1GKKRTKD1GJ393368; 1GKKRTKD1GJ337270 | 1GKKRTKD1GJ302065 | 1GKKRTKD1GJ387571 | 1GKKRTKD1GJ304236; 1GKKRTKD1GJ342517 | 1GKKRTKD1GJ321554; 1GKKRTKD1GJ367904; 1GKKRTKD1GJ337365; 1GKKRTKD1GJ391748 | 1GKKRTKD1GJ394231; 1GKKRTKD1GJ347300 | 1GKKRTKD1GJ367806 | 1GKKRTKD1GJ376084 | 1GKKRTKD1GJ323434; 1GKKRTKD1GJ397615 | 1GKKRTKD1GJ366932 | 1GKKRTKD1GJ335096; 1GKKRTKD1GJ379888 | 1GKKRTKD1GJ359253 | 1GKKRTKD1GJ305581 | 1GKKRTKD1GJ332165; 1GKKRTKD1GJ315169 | 1GKKRTKD1GJ300669; 1GKKRTKD1GJ368387; 1GKKRTKD1GJ384640 | 1GKKRTKD1GJ345787 | 1GKKRTKD1GJ330660; 1GKKRTKD1GJ387117 | 1GKKRTKD1GJ378093; 1GKKRTKD1GJ300378 | 1GKKRTKD1GJ349421 | 1GKKRTKD1GJ340931; 1GKKRTKD1GJ388736 | 1GKKRTKD1GJ384220 | 1GKKRTKD1GJ388283; 1GKKRTKD1GJ369958 | 1GKKRTKD1GJ399915 | 1GKKRTKD1GJ381737; 1GKKRTKD1GJ315365 | 1GKKRTKD1GJ362332 | 1GKKRTKD1GJ307489; 1GKKRTKD1GJ372326; 1GKKRTKD1GJ380863 | 1GKKRTKD1GJ320386; 1GKKRTKD1GJ348530 | 1GKKRTKD1GJ365568 | 1GKKRTKD1GJ307086

1GKKRTKD1GJ339391; 1GKKRTKD1GJ312899 | 1GKKRTKD1GJ372536; 1GKKRTKD1GJ324891; 1GKKRTKD1GJ392401 | 1GKKRTKD1GJ306410 | 1GKKRTKD1GJ300624 | 1GKKRTKD1GJ321067 | 1GKKRTKD1GJ330917 | 1GKKRTKD1GJ386856

1GKKRTKD1GJ320727 | 1GKKRTKD1GJ308111 | 1GKKRTKD1GJ305273 | 1GKKRTKD1GJ392592 | 1GKKRTKD1GJ392740 | 1GKKRTKD1GJ378997 | 1GKKRTKD1GJ331520 | 1GKKRTKD1GJ321523; 1GKKRTKD1GJ313809; 1GKKRTKD1GJ387926 | 1GKKRTKD1GJ388588 | 1GKKRTKD1GJ388333 | 1GKKRTKD1GJ344218 | 1GKKRTKD1GJ371936 | 1GKKRTKD1GJ338659 | 1GKKRTKD1GJ380703 | 1GKKRTKD1GJ330366 | 1GKKRTKD1GJ394715 | 1GKKRTKD1GJ325605; 1GKKRTKD1GJ341965 | 1GKKRTKD1GJ348771

1GKKRTKD1GJ381432 | 1GKKRTKD1GJ322560; 1GKKRTKD1GJ388915 | 1GKKRTKD1GJ399297 | 1GKKRTKD1GJ336684 | 1GKKRTKD1GJ331534 | 1GKKRTKD1GJ364842 | 1GKKRTKD1GJ319562 | 1GKKRTKD1GJ317133 | 1GKKRTKD1GJ367899; 1GKKRTKD1GJ326673; 1GKKRTKD1GJ355557; 1GKKRTKD1GJ311638 | 1GKKRTKD1GJ372441 | 1GKKRTKD1GJ346244; 1GKKRTKD1GJ383410 | 1GKKRTKD1GJ351783 | 1GKKRTKD1GJ390826 | 1GKKRTKD1GJ319593 | 1GKKRTKD1GJ313552 | 1GKKRTKD1GJ350150 | 1GKKRTKD1GJ331307 | 1GKKRTKD1GJ377266 | 1GKKRTKD1GJ343456 | 1GKKRTKD1GJ309677 | 1GKKRTKD1GJ364520 | 1GKKRTKD1GJ360600; 1GKKRTKD1GJ375288 | 1GKKRTKD1GJ340945 | 1GKKRTKD1GJ333171 | 1GKKRTKD1GJ395184 | 1GKKRTKD1GJ315527 | 1GKKRTKD1GJ379275; 1GKKRTKD1GJ386842; 1GKKRTKD1GJ382483 | 1GKKRTKD1GJ377235 | 1GKKRTKD1GJ314555 | 1GKKRTKD1GJ300848 | 1GKKRTKD1GJ355803 | 1GKKRTKD1GJ305676 | 1GKKRTKD1GJ371063; 1GKKRTKD1GJ360189

1GKKRTKD1GJ397923 | 1GKKRTKD1GJ350021 | 1GKKRTKD1GJ354781; 1GKKRTKD1GJ384752

1GKKRTKD1GJ333526 | 1GKKRTKD1GJ383018 | 1GKKRTKD1GJ362184; 1GKKRTKD1GJ399428 | 1GKKRTKD1GJ305497; 1GKKRTKD1GJ389191 | 1GKKRTKD1GJ308657; 1GKKRTKD1GJ328116; 1GKKRTKD1GJ328228

1GKKRTKD1GJ302583 | 1GKKRTKD1GJ367837 | 1GKKRTKD1GJ346972 | 1GKKRTKD1GJ353145; 1GKKRTKD1GJ374030 | 1GKKRTKD1GJ352125; 1GKKRTKD1GJ346387 | 1GKKRTKD1GJ388770; 1GKKRTKD1GJ323949; 1GKKRTKD1GJ376635 | 1GKKRTKD1GJ387215; 1GKKRTKD1GJ398263 | 1GKKRTKD1GJ395735 | 1GKKRTKD1GJ331890 | 1GKKRTKD1GJ343084 | 1GKKRTKD1GJ335325

1GKKRTKD1GJ338435; 1GKKRTKD1GJ336524 | 1GKKRTKD1GJ312286 | 1GKKRTKD1GJ371578; 1GKKRTKD1GJ351556 | 1GKKRTKD1GJ360743 | 1GKKRTKD1GJ313888 | 1GKKRTKD1GJ323417 | 1GKKRTKD1GJ373797 | 1GKKRTKD1GJ317259 | 1GKKRTKD1GJ349063 | 1GKKRTKD1GJ335941 | 1GKKRTKD1GJ367028 | 1GKKRTKD1GJ332084; 1GKKRTKD1GJ368180 | 1GKKRTKD1GJ352271; 1GKKRTKD1GJ369524

1GKKRTKD1GJ358989 | 1GKKRTKD1GJ396514 | 1GKKRTKD1GJ304026 | 1GKKRTKD1GJ332618 | 1GKKRTKD1GJ395864;