1GCRKSE32BZ1…

Chevrolet

Silverado 1500

1GCRKSE32BZ138671; 1GCRKSE32BZ121529 | 1GCRKSE32BZ197509 | 1GCRKSE32BZ165711 | 1GCRKSE32BZ155678 | 1GCRKSE32BZ183190 | 1GCRKSE32BZ139853 | 1GCRKSE32BZ104682 | 1GCRKSE32BZ146429; 1GCRKSE32BZ167247; 1GCRKSE32BZ156572 | 1GCRKSE32BZ107291; 1GCRKSE32BZ190575; 1GCRKSE32BZ152733 | 1GCRKSE32BZ174361 | 1GCRKSE32BZ150478 | 1GCRKSE32BZ122860 | 1GCRKSE32BZ182136 | 1GCRKSE32BZ121773 | 1GCRKSE32BZ104469 | 1GCRKSE32BZ185666 | 1GCRKSE32BZ106478 | 1GCRKSE32BZ198191; 1GCRKSE32BZ189507 | 1GCRKSE32BZ173338 | 1GCRKSE32BZ177583; 1GCRKSE32BZ181956; 1GCRKSE32BZ197512

1GCRKSE32BZ165370 | 1GCRKSE32BZ191094 | 1GCRKSE32BZ106500 | 1GCRKSE32BZ158161 | 1GCRKSE32BZ187434; 1GCRKSE32BZ150206; 1GCRKSE32BZ165191; 1GCRKSE32BZ106089 | 1GCRKSE32BZ182587

1GCRKSE32BZ166602; 1GCRKSE32BZ161965; 1GCRKSE32BZ142994; 1GCRKSE32BZ160766 | 1GCRKSE32BZ150495 | 1GCRKSE32BZ176420; 1GCRKSE32BZ154739 | 1GCRKSE32BZ168804 | 1GCRKSE32BZ120994 | 1GCRKSE32BZ165448 | 1GCRKSE32BZ138833; 1GCRKSE32BZ130800 | 1GCRKSE32BZ187191 | 1GCRKSE32BZ179933 | 1GCRKSE32BZ134488; 1GCRKSE32BZ125385; 1GCRKSE32BZ189099 | 1GCRKSE32BZ166986; 1GCRKSE32BZ183500; 1GCRKSE32BZ156409 | 1GCRKSE32BZ116590 | 1GCRKSE32BZ143062; 1GCRKSE32BZ197932 | 1GCRKSE32BZ144597 | 1GCRKSE32BZ178555 | 1GCRKSE32BZ140579 | 1GCRKSE32BZ129632 | 1GCRKSE32BZ198241 | 1GCRKSE32BZ163800 | 1GCRKSE32BZ127606 | 1GCRKSE32BZ165305; 1GCRKSE32BZ191211 | 1GCRKSE32BZ173372; 1GCRKSE32BZ173436; 1GCRKSE32BZ184873 | 1GCRKSE32BZ168110 | 1GCRKSE32BZ186669 | 1GCRKSE32BZ172545 | 1GCRKSE32BZ100602 | 1GCRKSE32BZ147712 | 1GCRKSE32BZ179141 | 1GCRKSE32BZ187174 | 1GCRKSE32BZ144342 | 1GCRKSE32BZ131896 | 1GCRKSE32BZ113091; 1GCRKSE32BZ118467 | 1GCRKSE32BZ126438; 1GCRKSE32BZ164557 | 1GCRKSE32BZ141764 | 1GCRKSE32BZ173811; 1GCRKSE32BZ142915 | 1GCRKSE32BZ198269 | 1GCRKSE32BZ129307 | 1GCRKSE32BZ173887; 1GCRKSE32BZ198028 | 1GCRKSE32BZ134099 | 1GCRKSE32BZ163697 | 1GCRKSE32BZ107047; 1GCRKSE32BZ132630 | 1GCRKSE32BZ154403

1GCRKSE32BZ153316 | 1GCRKSE32BZ163344; 1GCRKSE32BZ121420 | 1GCRKSE32BZ158628 | 1GCRKSE32BZ125273 | 1GCRKSE32BZ120834; 1GCRKSE32BZ110563 | 1GCRKSE32BZ102995

1GCRKSE32BZ191371 | 1GCRKSE32BZ136385 | 1GCRKSE32BZ128089; 1GCRKSE32BZ119537; 1GCRKSE32BZ194416

1GCRKSE32BZ104343; 1GCRKSE32BZ136368; 1GCRKSE32BZ148181; 1GCRKSE32BZ188342 | 1GCRKSE32BZ177356 | 1GCRKSE32BZ121689; 1GCRKSE32BZ170830 | 1GCRKSE32BZ131946 | 1GCRKSE32BZ120302; 1GCRKSE32BZ154045 | 1GCRKSE32BZ165546 | 1GCRKSE32BZ190169 | 1GCRKSE32BZ132501 | 1GCRKSE32BZ131980 | 1GCRKSE32BZ155485 | 1GCRKSE32BZ134376; 1GCRKSE32BZ154479 | 1GCRKSE32BZ144843; 1GCRKSE32BZ172805 | 1GCRKSE32BZ101703 | 1GCRKSE32BZ125869 | 1GCRKSE32BZ157978; 1GCRKSE32BZ153171

1GCRKSE32BZ133180; 1GCRKSE32BZ129016 | 1GCRKSE32BZ141439; 1GCRKSE32BZ139903; 1GCRKSE32BZ140100 | 1GCRKSE32BZ108344 | 1GCRKSE32BZ116542

1GCRKSE32BZ123913 | 1GCRKSE32BZ195355 | 1GCRKSE32BZ145944 | 1GCRKSE32BZ116461 | 1GCRKSE32BZ127072 | 1GCRKSE32BZ134166 | 1GCRKSE32BZ159651 | 1GCRKSE32BZ137469 | 1GCRKSE32BZ173310 | 1GCRKSE32BZ174280; 1GCRKSE32BZ106139; 1GCRKSE32BZ104407 | 1GCRKSE32BZ102284 | 1GCRKSE32BZ168995 | 1GCRKSE32BZ132224

1GCRKSE32BZ187840 | 1GCRKSE32BZ147399 | 1GCRKSE32BZ176028; 1GCRKSE32BZ141912 | 1GCRKSE32BZ153302; 1GCRKSE32BZ157320 | 1GCRKSE32BZ161013 | 1GCRKSE32BZ126696 | 1GCRKSE32BZ168690 | 1GCRKSE32BZ106142; 1GCRKSE32BZ128870 | 1GCRKSE32BZ167376; 1GCRKSE32BZ142249 | 1GCRKSE32BZ120882; 1GCRKSE32BZ136404; 1GCRKSE32BZ159911 | 1GCRKSE32BZ159181 | 1GCRKSE32BZ185599; 1GCRKSE32BZ180998 | 1GCRKSE32BZ163120 | 1GCRKSE32BZ192925 | 1GCRKSE32BZ109669 | 1GCRKSE32BZ170696 | 1GCRKSE32BZ183030 | 1GCRKSE32BZ172786; 1GCRKSE32BZ180127 | 1GCRKSE32BZ123667 | 1GCRKSE32BZ106660 | 1GCRKSE32BZ145166 | 1GCRKSE32BZ157365; 1GCRKSE32BZ148360; 1GCRKSE32BZ199681 | 1GCRKSE32BZ111552; 1GCRKSE32BZ147872 | 1GCRKSE32BZ130604; 1GCRKSE32BZ138749; 1GCRKSE32BZ122924 | 1GCRKSE32BZ106805 | 1GCRKSE32BZ183948; 1GCRKSE32BZ116945 | 1GCRKSE32BZ140050; 1GCRKSE32BZ179270 | 1GCRKSE32BZ111745; 1GCRKSE32BZ185473 | 1GCRKSE32BZ172268 | 1GCRKSE32BZ111616; 1GCRKSE32BZ119716 | 1GCRKSE32BZ133325; 1GCRKSE32BZ134801 | 1GCRKSE32BZ151520 | 1GCRKSE32BZ165790 | 1GCRKSE32BZ134538; 1GCRKSE32BZ127105 | 1GCRKSE32BZ109901 | 1GCRKSE32BZ103600 | 1GCRKSE32BZ152201; 1GCRKSE32BZ129498 | 1GCRKSE32BZ126245; 1GCRKSE32BZ131042; 1GCRKSE32BZ105749 | 1GCRKSE32BZ101877 | 1GCRKSE32BZ153610 | 1GCRKSE32BZ117481 | 1GCRKSE32BZ158306; 1GCRKSE32BZ173369 | 1GCRKSE32BZ161450 | 1GCRKSE32BZ194612

1GCRKSE32BZ147368 | 1GCRKSE32BZ155308; 1GCRKSE32BZ177521; 1GCRKSE32BZ156717 | 1GCRKSE32BZ152523 | 1GCRKSE32BZ115097; 1GCRKSE32BZ106657 | 1GCRKSE32BZ105301; 1GCRKSE32BZ100020; 1GCRKSE32BZ172402 | 1GCRKSE32BZ190964 | 1GCRKSE32BZ130764 | 1GCRKSE32BZ148682 | 1GCRKSE32BZ173081 | 1GCRKSE32BZ186252 | 1GCRKSE32BZ135141 | 1GCRKSE32BZ135978

1GCRKSE32BZ105296; 1GCRKSE32BZ144650 | 1GCRKSE32BZ120283 | 1GCRKSE32BZ164140 | 1GCRKSE32BZ195811; 1GCRKSE32BZ160430 | 1GCRKSE32BZ135012 | 1GCRKSE32BZ115620 | 1GCRKSE32BZ167829

1GCRKSE32BZ197753; 1GCRKSE32BZ109218; 1GCRKSE32BZ106254 | 1GCRKSE32BZ134748 | 1GCRKSE32BZ114788 | 1GCRKSE32BZ175977 | 1GCRKSE32BZ162257 | 1GCRKSE32BZ185392 | 1GCRKSE32BZ188616 | 1GCRKSE32BZ166812; 1GCRKSE32BZ181889 | 1GCRKSE32BZ163196; 1GCRKSE32BZ122583; 1GCRKSE32BZ179916; 1GCRKSE32BZ163084; 1GCRKSE32BZ183402 | 1GCRKSE32BZ153431 | 1GCRKSE32BZ172335 | 1GCRKSE32BZ129033 | 1GCRKSE32BZ101233; 1GCRKSE32BZ178409; 1GCRKSE32BZ126410 | 1GCRKSE32BZ164896

1GCRKSE32BZ145572 | 1GCRKSE32BZ146964; 1GCRKSE32BZ198899 | 1GCRKSE32BZ108358 | 1GCRKSE32BZ106920; 1GCRKSE32BZ114709; 1GCRKSE32BZ176630 | 1GCRKSE32BZ103385 | 1GCRKSE32BZ186106 | 1GCRKSE32BZ125175 | 1GCRKSE32BZ133941 | 1GCRKSE32BZ126553 | 1GCRKSE32BZ147421

1GCRKSE32BZ157723 | 1GCRKSE32BZ131624 | 1GCRKSE32BZ144387 | 1GCRKSE32BZ193069 | 1GCRKSE32BZ185859; 1GCRKSE32BZ128531 | 1GCRKSE32BZ149380 | 1GCRKSE32BZ149511; 1GCRKSE32BZ128545 | 1GCRKSE32BZ182122; 1GCRKSE32BZ111244 | 1GCRKSE32BZ119358 | 1GCRKSE32BZ190835 | 1GCRKSE32BZ127122 | 1GCRKSE32BZ163117 | 1GCRKSE32BZ113852 | 1GCRKSE32BZ122776 | 1GCRKSE32BZ157818 | 1GCRKSE32BZ115441 | 1GCRKSE32BZ182282; 1GCRKSE32BZ160296; 1GCRKSE32BZ192603 | 1GCRKSE32BZ154319; 1GCRKSE32BZ194674 | 1GCRKSE32BZ199888 | 1GCRKSE32BZ112636; 1GCRKSE32BZ157494 | 1GCRKSE32BZ141540 | 1GCRKSE32BZ126441 | 1GCRKSE32BZ100647 | 1GCRKSE32BZ178104 | 1GCRKSE32BZ199597 | 1GCRKSE32BZ194206 | 1GCRKSE32BZ193511; 1GCRKSE32BZ147225; 1GCRKSE32BZ165966 | 1GCRKSE32BZ130196; 1GCRKSE32BZ167801; 1GCRKSE32BZ118453 | 1GCRKSE32BZ147371 | 1GCRKSE32BZ111955 | 1GCRKSE32BZ116833; 1GCRKSE32BZ104293; 1GCRKSE32BZ156040 | 1GCRKSE32BZ134989 | 1GCRKSE32BZ114435

1GCRKSE32BZ169595 | 1GCRKSE32BZ105346 | 1GCRKSE32BZ174022; 1GCRKSE32BZ103743 | 1GCRKSE32BZ148794 | 1GCRKSE32BZ101295; 1GCRKSE32BZ165871 | 1GCRKSE32BZ114581; 1GCRKSE32BZ131879

1GCRKSE32BZ193752; 1GCRKSE32BZ185537 | 1GCRKSE32BZ165112 | 1GCRKSE32BZ190060; 1GCRKSE32BZ111079 | 1GCRKSE32BZ139982 | 1GCRKSE32BZ145085; 1GCRKSE32BZ162792 | 1GCRKSE32BZ114841 | 1GCRKSE32BZ138847 | 1GCRKSE32BZ174604; 1GCRKSE32BZ192665 | 1GCRKSE32BZ172738; 1GCRKSE32BZ136838; 1GCRKSE32BZ172190; 1GCRKSE32BZ162923 | 1GCRKSE32BZ161898 | 1GCRKSE32BZ161061 | 1GCRKSE32BZ186977 | 1GCRKSE32BZ178846; 1GCRKSE32BZ169337 | 1GCRKSE32BZ168222 | 1GCRKSE32BZ105251 | 1GCRKSE32BZ128528 | 1GCRKSE32BZ153008; 1GCRKSE32BZ187479 | 1GCRKSE32BZ185926 | 1GCRKSE32BZ130943 | 1GCRKSE32BZ108411; 1GCRKSE32BZ119943; 1GCRKSE32BZ149492; 1GCRKSE32BZ111728 | 1GCRKSE32BZ198434 | 1GCRKSE32BZ171590; 1GCRKSE32BZ153011 | 1GCRKSE32BZ101491 | 1GCRKSE32BZ125791; 1GCRKSE32BZ111082 | 1GCRKSE32BZ146477 | 1GCRKSE32BZ129954; 1GCRKSE32BZ193993 | 1GCRKSE32BZ155874 | 1GCRKSE32BZ178183 | 1GCRKSE32BZ140243 | 1GCRKSE32BZ116072 | 1GCRKSE32BZ155356 | 1GCRKSE32BZ156345; 1GCRKSE32BZ154157 | 1GCRKSE32BZ167569 | 1GCRKSE32BZ178913 | 1GCRKSE32BZ183111; 1GCRKSE32BZ159682 | 1GCRKSE32BZ174568

1GCRKSE32BZ115455 | 1GCRKSE32BZ110904 | 1GCRKSE32BZ178068 | 1GCRKSE32BZ140548; 1GCRKSE32BZ156457 | 1GCRKSE32BZ192049

1GCRKSE32BZ190754 | 1GCRKSE32BZ157687 | 1GCRKSE32BZ138217 | 1GCRKSE32BZ153140 | 1GCRKSE32BZ170407; 1GCRKSE32BZ184291; 1GCRKSE32BZ158337 | 1GCRKSE32BZ153686 | 1GCRKSE32BZ163585; 1GCRKSE32BZ120042 | 1GCRKSE32BZ182086

1GCRKSE32BZ118002 | 1GCRKSE32BZ103533 | 1GCRKSE32BZ164686; 1GCRKSE32BZ129100 | 1GCRKSE32BZ122440 | 1GCRKSE32BZ116508

1GCRKSE32BZ178622 | 1GCRKSE32BZ130862; 1GCRKSE32BZ120963 | 1GCRKSE32BZ113060 | 1GCRKSE32BZ184811 | 1GCRKSE32BZ156748 | 1GCRKSE32BZ196912 | 1GCRKSE32BZ186817; 1GCRKSE32BZ108019; 1GCRKSE32BZ102656 | 1GCRKSE32BZ167880

1GCRKSE32BZ109056 | 1GCRKSE32BZ155826 | 1GCRKSE32BZ183786 | 1GCRKSE32BZ103659 | 1GCRKSE32BZ145717; 1GCRKSE32BZ169760 | 1GCRKSE32BZ137777

1GCRKSE32BZ183576; 1GCRKSE32BZ135737 | 1GCRKSE32BZ123300 | 1GCRKSE32BZ101250; 1GCRKSE32BZ140601 | 1GCRKSE32BZ174103; 1GCRKSE32BZ135267 | 1GCRKSE32BZ151484 | 1GCRKSE32BZ126391; 1GCRKSE32BZ170312 | 1GCRKSE32BZ186798; 1GCRKSE32BZ101300 | 1GCRKSE32BZ147435 | 1GCRKSE32BZ196750 | 1GCRKSE32BZ133518; 1GCRKSE32BZ101944 | 1GCRKSE32BZ107646 | 1GCRKSE32BZ167636 | 1GCRKSE32BZ144325 | 1GCRKSE32BZ111051; 1GCRKSE32BZ188311; 1GCRKSE32BZ187045; 1GCRKSE32BZ108764

1GCRKSE32BZ121823 | 1GCRKSE32BZ138315 | 1GCRKSE32BZ178944 | 1GCRKSE32BZ185523 | 1GCRKSE32BZ143014 | 1GCRKSE32BZ134202; 1GCRKSE32BZ171556; 1GCRKSE32BZ150691 | 1GCRKSE32BZ137570 | 1GCRKSE32BZ113933 | 1GCRKSE32BZ103189 | 1GCRKSE32BZ111681 | 1GCRKSE32BZ182542 | 1GCRKSE32BZ148262 | 1GCRKSE32BZ125595 | 1GCRKSE32BZ185179 | 1GCRKSE32BZ187885; 1GCRKSE32BZ104102 | 1GCRKSE32BZ122518; 1GCRKSE32BZ155549 | 1GCRKSE32BZ160668 | 1GCRKSE32BZ105931 | 1GCRKSE32BZ153493 | 1GCRKSE32BZ199129

1GCRKSE32BZ110708 | 1GCRKSE32BZ144891 | 1GCRKSE32BZ155583 | 1GCRKSE32BZ168219; 1GCRKSE32BZ195971 | 1GCRKSE32BZ131025; 1GCRKSE32BZ137326; 1GCRKSE32BZ141554; 1GCRKSE32BZ158404 | 1GCRKSE32BZ116525 | 1GCRKSE32BZ135057; 1GCRKSE32BZ154417 | 1GCRKSE32BZ117609 | 1GCRKSE32BZ194867

1GCRKSE32BZ190012; 1GCRKSE32BZ146883 | 1GCRKSE32BZ132269 | 1GCRKSE32BZ144468

1GCRKSE32BZ167393

1GCRKSE32BZ177101; 1GCRKSE32BZ153414 | 1GCRKSE32BZ187336; 1GCRKSE32BZ173646; 1GCRKSE32BZ158368; 1GCRKSE32BZ106965 | 1GCRKSE32BZ109817 | 1GCRKSE32BZ171329 | 1GCRKSE32BZ134653 | 1GCRKSE32BZ181925; 1GCRKSE32BZ107145 | 1GCRKSE32BZ138072 | 1GCRKSE32BZ180743; 1GCRKSE32BZ185277 | 1GCRKSE32BZ138329 | 1GCRKSE32BZ158533; 1GCRKSE32BZ173842; 1GCRKSE32BZ101524; 1GCRKSE32BZ117304

1GCRKSE32BZ136502 | 1GCRKSE32BZ183531 | 1GCRKSE32BZ119778 | 1GCRKSE32BZ146401 | 1GCRKSE32BZ120932 | 1GCRKSE32BZ150030 | 1GCRKSE32BZ117786; 1GCRKSE32BZ106626 | 1GCRKSE32BZ139805

1GCRKSE32BZ158158; 1GCRKSE32BZ137729 | 1GCRKSE32BZ106111 | 1GCRKSE32BZ131915 | 1GCRKSE32BZ137035 | 1GCRKSE32BZ181293 | 1GCRKSE32BZ119408 | 1GCRKSE32BZ112135; 1GCRKSE32BZ148584; 1GCRKSE32BZ180919; 1GCRKSE32BZ132773

1GCRKSE32BZ192262; 1GCRKSE32BZ172982 | 1GCRKSE32BZ190396 | 1GCRKSE32BZ184162; 1GCRKSE32BZ106352 | 1GCRKSE32BZ166521 | 1GCRKSE32BZ133826 | 1GCRKSE32BZ183738 | 1GCRKSE32BZ107971 | 1GCRKSE32BZ132904 | 1GCRKSE32BZ158323 | 1GCRKSE32BZ100499; 1GCRKSE32BZ165174; 1GCRKSE32BZ154773 | 1GCRKSE32BZ129517; 1GCRKSE32BZ164154 | 1GCRKSE32BZ128352 | 1GCRKSE32BZ190155 | 1GCRKSE32BZ192004; 1GCRKSE32BZ150397 | 1GCRKSE32BZ197171 | 1GCRKSE32BZ183691 | 1GCRKSE32BZ158936 | 1GCRKSE32BZ171749

1GCRKSE32BZ141263 | 1GCRKSE32BZ129453; 1GCRKSE32BZ131445 | 1GCRKSE32BZ164817 | 1GCRKSE32BZ165322 | 1GCRKSE32BZ100230

1GCRKSE32BZ116377 | 1GCRKSE32BZ111194 | 1GCRKSE32BZ199163 | 1GCRKSE32BZ133812; 1GCRKSE32BZ157298; 1GCRKSE32BZ185134 | 1GCRKSE32BZ195680; 1GCRKSE32BZ147113 | 1GCRKSE32BZ110756 | 1GCRKSE32BZ107503 | 1GCRKSE32BZ184081 | 1GCRKSE32BZ108960 | 1GCRKSE32BZ136659; 1GCRKSE32BZ125323 | 1GCRKSE32BZ130473 | 1GCRKSE32BZ198062 | 1GCRKSE32BZ166129 | 1GCRKSE32BZ106190; 1GCRKSE32BZ198997; 1GCRKSE32BZ122017 | 1GCRKSE32BZ123202; 1GCRKSE32BZ180676 | 1GCRKSE32BZ111003 | 1GCRKSE32BZ198692 | 1GCRKSE32BZ150626; 1GCRKSE32BZ180094 | 1GCRKSE32BZ188812

1GCRKSE32BZ185229 | 1GCRKSE32BZ133311; 1GCRKSE32BZ143109 | 1GCRKSE32BZ159424 | 1GCRKSE32BZ164395; 1GCRKSE32BZ172562 | 1GCRKSE32BZ119912 | 1GCRKSE32BZ192505 | 1GCRKSE32BZ100308; 1GCRKSE32BZ188275; 1GCRKSE32BZ174389 | 1GCRKSE32BZ114578; 1GCRKSE32BZ157625 | 1GCRKSE32BZ159326; 1GCRKSE32BZ137309 | 1GCRKSE32BZ127766 | 1GCRKSE32BZ175445; 1GCRKSE32BZ198658 | 1GCRKSE32BZ160475 | 1GCRKSE32BZ130103 | 1GCRKSE32BZ106884 | 1GCRKSE32BZ172674 | 1GCRKSE32BZ101426; 1GCRKSE32BZ118016 | 1GCRKSE32BZ151209 | 1GCRKSE32BZ189975 | 1GCRKSE32BZ189409 | 1GCRKSE32BZ128609; 1GCRKSE32BZ146334; 1GCRKSE32BZ160914 | 1GCRKSE32BZ162744; 1GCRKSE32BZ148164; 1GCRKSE32BZ141019 | 1GCRKSE32BZ130599

1GCRKSE32BZ103063

1GCRKSE32BZ169757; 1GCRKSE32BZ184405; 1GCRKSE32BZ159942 | 1GCRKSE32BZ154577; 1GCRKSE32BZ158600; 1GCRKSE32BZ133440 | 1GCRKSE32BZ128125

1GCRKSE32BZ115326 | 1GCRKSE32BZ145877

1GCRKSE32BZ150528 | 1GCRKSE32BZ107517 | 1GCRKSE32BZ130733 | 1GCRKSE32BZ160654; 1GCRKSE32BZ150884 | 1GCRKSE32BZ188423 | 1GCRKSE32BZ158466 | 1GCRKSE32BZ117917 | 1GCRKSE32BZ127699 | 1GCRKSE32BZ140162 | 1GCRKSE32BZ138332

1GCRKSE32BZ167698 | 1GCRKSE32BZ121367

1GCRKSE32BZ157057

1GCRKSE32BZ195615 | 1GCRKSE32BZ170553; 1GCRKSE32BZ175476 | 1GCRKSE32BZ106741; 1GCRKSE32BZ174117 | 1GCRKSE32BZ121045; 1GCRKSE32BZ110191; 1GCRKSE32BZ190804 | 1GCRKSE32BZ163165 | 1GCRKSE32BZ156264 | 1GCRKSE32BZ152327

1GCRKSE32BZ178247

1GCRKSE32BZ189961; 1GCRKSE32BZ104696 | 1GCRKSE32BZ164610; 1GCRKSE32BZ153901 | 1GCRKSE32BZ188776 | 1GCRKSE32BZ169094; 1GCRKSE32BZ192018; 1GCRKSE32BZ139545; 1GCRKSE32BZ155521 | 1GCRKSE32BZ129551 | 1GCRKSE32BZ180399 | 1GCRKSE32BZ117903 | 1GCRKSE32BZ103144 | 1GCRKSE32BZ166826 | 1GCRKSE32BZ198840 | 1GCRKSE32BZ101197; 1GCRKSE32BZ164283 | 1GCRKSE32BZ175140 | 1GCRKSE32BZ196957 | 1GCRKSE32BZ138394; 1GCRKSE32BZ143594; 1GCRKSE32BZ118968; 1GCRKSE32BZ133907 | 1GCRKSE32BZ187644 | 1GCRKSE32BZ193900 | 1GCRKSE32BZ119196 | 1GCRKSE32BZ112734 | 1GCRKSE32BZ191483; 1GCRKSE32BZ185604; 1GCRKSE32BZ112765 | 1GCRKSE32BZ146558 | 1GCRKSE32BZ148276 | 1GCRKSE32BZ168057; 1GCRKSE32BZ124124; 1GCRKSE32BZ121370; 1GCRKSE32BZ131106 | 1GCRKSE32BZ130084; 1GCRKSE32BZ153509 | 1GCRKSE32BZ131171

1GCRKSE32BZ102379; 1GCRKSE32BZ139111 | 1GCRKSE32BZ145331 | 1GCRKSE32BZ123314; 1GCRKSE32BZ161867 | 1GCRKSE32BZ117559 | 1GCRKSE32BZ167104; 1GCRKSE32BZ193122; 1GCRKSE32BZ166809 | 1GCRKSE32BZ182198; 1GCRKSE32BZ191502; 1GCRKSE32BZ102933 | 1GCRKSE32BZ161738

1GCRKSE32BZ197350 | 1GCRKSE32BZ176613 | 1GCRKSE32BZ118100 | 1GCRKSE32BZ134782; 1GCRKSE32BZ169371 | 1GCRKSE32BZ120638 | 1GCRKSE32BZ184937 | 1GCRKSE32BZ190057; 1GCRKSE32BZ145281 | 1GCRKSE32BZ193007; 1GCRKSE32BZ178135 | 1GCRKSE32BZ194979; 1GCRKSE32BZ131364; 1GCRKSE32BZ162999 | 1GCRKSE32BZ152053 | 1GCRKSE32BZ146561; 1GCRKSE32BZ145751; 1GCRKSE32BZ158824 | 1GCRKSE32BZ107758 | 1GCRKSE32BZ140372; 1GCRKSE32BZ174148 | 1GCRKSE32BZ137827 | 1GCRKSE32BZ124544; 1GCRKSE32BZ193587 | 1GCRKSE32BZ142283 | 1GCRKSE32BZ194285 | 1GCRKSE32BZ198725; 1GCRKSE32BZ177311 | 1GCRKSE32BZ129257; 1GCRKSE32BZ100549

1GCRKSE32BZ140002 | 1GCRKSE32BZ197946; 1GCRKSE32BZ158743; 1GCRKSE32BZ105881 | 1GCRKSE32BZ160962; 1GCRKSE32BZ129839; 1GCRKSE32BZ170472 | 1GCRKSE32BZ106268 | 1GCRKSE32BZ159472

1GCRKSE32BZ171864 | 1GCRKSE32BZ161786; 1GCRKSE32BZ183769 | 1GCRKSE32BZ109848 | 1GCRKSE32BZ145765; 1GCRKSE32BZ175283; 1GCRKSE32BZ115813; 1GCRKSE32BZ188289 | 1GCRKSE32BZ196201 | 1GCRKSE32BZ191368; 1GCRKSE32BZ181827 | 1GCRKSE32BZ118890 | 1GCRKSE32BZ129405

1GCRKSE32BZ128965; 1GCRKSE32BZ170245 | 1GCRKSE32BZ139500

1GCRKSE32BZ175946 | 1GCRKSE32BZ127475 | 1GCRKSE32BZ120784 | 1GCRKSE32BZ126570; 1GCRKSE32BZ163182; 1GCRKSE32BZ162176 | 1GCRKSE32BZ140503; 1GCRKSE32BZ145426 | 1GCRKSE32BZ152862 | 1GCRKSE32BZ117030; 1GCRKSE32BZ166499; 1GCRKSE32BZ146723

1GCRKSE32BZ187630

1GCRKSE32BZ175574; 1GCRKSE32BZ138038; 1GCRKSE32BZ179026 | 1GCRKSE32BZ102558 | 1GCRKSE32BZ195257 | 1GCRKSE32BZ193914 | 1GCRKSE32BZ169709 | 1GCRKSE32BZ125550

1GCRKSE32BZ109719 | 1GCRKSE32BZ108473; 1GCRKSE32BZ136967 | 1GCRKSE32BZ197672 | 1GCRKSE32BZ141702 | 1GCRKSE32BZ149265 | 1GCRKSE32BZ122549 | 1GCRKSE32BZ104262; 1GCRKSE32BZ198093 | 1GCRKSE32BZ169001 | 1GCRKSE32BZ129727 | 1GCRKSE32BZ122907

1GCRKSE32BZ198272 | 1GCRKSE32BZ190298 | 1GCRKSE32BZ173758; 1GCRKSE32BZ122891 | 1GCRKSE32BZ131221 | 1GCRKSE32BZ183285 | 1GCRKSE32BZ185988; 1GCRKSE32BZ114144; 1GCRKSE32BZ193220; 1GCRKSE32BZ179236

1GCRKSE32BZ133020 | 1GCRKSE32BZ117528; 1GCRKSE32BZ186025 | 1GCRKSE32BZ122986; 1GCRKSE32BZ148519 | 1GCRKSE32BZ184498 | 1GCRKSE32BZ156894; 1GCRKSE32BZ117206; 1GCRKSE32BZ124706 | 1GCRKSE32BZ146107; 1GCRKSE32BZ146771; 1GCRKSE32BZ143482; 1GCRKSE32BZ178605; 1GCRKSE32BZ155227

1GCRKSE32BZ118730; 1GCRKSE32BZ122826 | 1GCRKSE32BZ152473 | 1GCRKSE32BZ130540; 1GCRKSE32BZ107033; 1GCRKSE32BZ166082; 1GCRKSE32BZ126651 | 1GCRKSE32BZ117738 | 1GCRKSE32BZ183349 | 1GCRKSE32BZ113480 | 1GCRKSE32BZ168379; 1GCRKSE32BZ190186

1GCRKSE32BZ158502 | 1GCRKSE32BZ175008 | 1GCRKSE32BZ177986; 1GCRKSE32BZ165210; 1GCRKSE32BZ132420

1GCRKSE32BZ136547 | 1GCRKSE32BZ188664 | 1GCRKSE32BZ125368 | 1GCRKSE32BZ166163 | 1GCRKSE32BZ145541 | 1GCRKSE32BZ187059 | 1GCRKSE32BZ190897 | 1GCRKSE32BZ168754 | 1GCRKSE32BZ114984; 1GCRKSE32BZ113561; 1GCRKSE32BZ116606 | 1GCRKSE32BZ154370; 1GCRKSE32BZ145507 | 1GCRKSE32BZ194075 | 1GCRKSE32BZ112152 | 1GCRKSE32BZ139576; 1GCRKSE32BZ121790 | 1GCRKSE32BZ128948; 1GCRKSE32BZ114208; 1GCRKSE32BZ183237; 1GCRKSE32BZ122096 | 1GCRKSE32BZ153042; 1GCRKSE32BZ198305 | 1GCRKSE32BZ142428 | 1GCRKSE32BZ146897; 1GCRKSE32BZ187031; 1GCRKSE32BZ123247 | 1GCRKSE32BZ174327; 1GCRKSE32BZ102091 | 1GCRKSE32BZ112670 | 1GCRKSE32BZ125855 | 1GCRKSE32BZ135981 | 1GCRKSE32BZ149931; 1GCRKSE32BZ170648

1GCRKSE32BZ126987; 1GCRKSE32BZ199101 | 1GCRKSE32BZ174070 | 1GCRKSE32BZ109123 | 1GCRKSE32BZ191385 | 1GCRKSE32BZ126469

1GCRKSE32BZ124785 | 1GCRKSE32BZ116119 | 1GCRKSE32BZ153669; 1GCRKSE32BZ134863 | 1GCRKSE32BZ199664; 1GCRKSE32BZ153235 | 1GCRKSE32BZ133809 | 1GCRKSE32BZ187529

1GCRKSE32BZ119893; 1GCRKSE32BZ182413 | 1GCRKSE32BZ102494; 1GCRKSE32BZ188602; 1GCRKSE32BZ142347 | 1GCRKSE32BZ128822

1GCRKSE32BZ135219 | 1GCRKSE32BZ113138; 1GCRKSE32BZ137262 | 1GCRKSE32BZ123166; 1GCRKSE32BZ163991; 1GCRKSE32BZ158631 | 1GCRKSE32BZ174814

1GCRKSE32BZ136192 | 1GCRKSE32BZ194710 | 1GCRKSE32BZ150335 | 1GCRKSE32BZ153350 | 1GCRKSE32BZ165451

1GCRKSE32BZ178006 | 1GCRKSE32BZ147774 | 1GCRKSE32BZ196943 | 1GCRKSE32BZ142106 | 1GCRKSE32BZ144485 | 1GCRKSE32BZ108053; 1GCRKSE32BZ135396 | 1GCRKSE32BZ163246 | 1GCRKSE32BZ173713; 1GCRKSE32BZ153946; 1GCRKSE32BZ163442; 1GCRKSE32BZ145880 | 1GCRKSE32BZ147497; 1GCRKSE32BZ151629 | 1GCRKSE32BZ131235; 1GCRKSE32BZ153588 | 1GCRKSE32BZ166051; 1GCRKSE32BZ172626 | 1GCRKSE32BZ154465 | 1GCRKSE32BZ198109 | 1GCRKSE32BZ160993 | 1GCRKSE32BZ111518 | 1GCRKSE32BZ193167; 1GCRKSE32BZ153820

1GCRKSE32BZ132109; 1GCRKSE32BZ182492 | 1GCRKSE32BZ143918 | 1GCRKSE32BZ196358 | 1GCRKSE32BZ163053 | 1GCRKSE32BZ197252 | 1GCRKSE32BZ107324 | 1GCRKSE32BZ140453 | 1GCRKSE32BZ149833 | 1GCRKSE32BZ111101; 1GCRKSE32BZ150710 | 1GCRKSE32BZ111468 | 1GCRKSE32BZ135561 | 1GCRKSE32BZ187787; 1GCRKSE32BZ186008 | 1GCRKSE32BZ151064 | 1GCRKSE32BZ182220; 1GCRKSE32BZ103791 | 1GCRKSE32BZ172559 | 1GCRKSE32BZ129310 | 1GCRKSE32BZ170844 | 1GCRKSE32BZ139304; 1GCRKSE32BZ109199 | 1GCRKSE32BZ158063 | 1GCRKSE32BZ135303; 1GCRKSE32BZ170374

1GCRKSE32BZ147905; 1GCRKSE32BZ157611 | 1GCRKSE32BZ149119 | 1GCRKSE32BZ133793; 1GCRKSE32BZ188549; 1GCRKSE32BZ131154 | 1GCRKSE32BZ149220; 1GCRKSE32BZ135575 | 1GCRKSE32BZ145488 | 1GCRKSE32BZ179740 | 1GCRKSE32BZ157642 | 1GCRKSE32BZ133423 | 1GCRKSE32BZ110384 | 1GCRKSE32BZ105704; 1GCRKSE32BZ132210; 1GCRKSE32BZ100177 | 1GCRKSE32BZ122101 | 1GCRKSE32BZ124236 | 1GCRKSE32BZ182704 | 1GCRKSE32BZ136631 | 1GCRKSE32BZ190382; 1GCRKSE32BZ100518; 1GCRKSE32BZ139321; 1GCRKSE32BZ128383 | 1GCRKSE32BZ144910 | 1GCRKSE32BZ161237 | 1GCRKSE32BZ125127

1GCRKSE32BZ132367; 1GCRKSE32BZ130070; 1GCRKSE32BZ152330 | 1GCRKSE32BZ138380 | 1GCRKSE32BZ178197 | 1GCRKSE32BZ162291 | 1GCRKSE32BZ175767

1GCRKSE32BZ120557 | 1GCRKSE32BZ107243 | 1GCRKSE32BZ176708 | 1GCRKSE32BZ171203; 1GCRKSE32BZ164476; 1GCRKSE32BZ177969 | 1GCRKSE32BZ119750 | 1GCRKSE32BZ199891 | 1GCRKSE32BZ104570 | 1GCRKSE32BZ195792

1GCRKSE32BZ189426; 1GCRKSE32BZ142011; 1GCRKSE32BZ156930; 1GCRKSE32BZ153381; 1GCRKSE32BZ121109 | 1GCRKSE32BZ199826 | 1GCRKSE32BZ114726 | 1GCRKSE32BZ111700; 1GCRKSE32BZ115987 | 1GCRKSE32BZ176353

1GCRKSE32BZ198708 | 1GCRKSE32BZ111440; 1GCRKSE32BZ194304; 1GCRKSE32BZ132160 | 1GCRKSE32BZ124902 | 1GCRKSE32BZ118470; 1GCRKSE32BZ172917; 1GCRKSE32BZ172254 | 1GCRKSE32BZ101930 | 1GCRKSE32BZ139190 | 1GCRKSE32BZ135480; 1GCRKSE32BZ115133

1GCRKSE32BZ192911 | 1GCRKSE32BZ103564; 1GCRKSE32BZ117724; 1GCRKSE32BZ109395; 1GCRKSE32BZ121515 | 1GCRKSE32BZ194030 | 1GCRKSE32BZ112295 | 1GCRKSE32BZ146690 | 1GCRKSE32BZ188020 | 1GCRKSE32BZ120171 | 1GCRKSE32BZ101376 | 1GCRKSE32BZ107601; 1GCRKSE32BZ167085 | 1GCRKSE32BZ106321 | 1GCRKSE32BZ168205; 1GCRKSE32BZ142302 | 1GCRKSE32BZ175994; 1GCRKSE32BZ103337 | 1GCRKSE32BZ109672; 1GCRKSE32BZ187983 | 1GCRKSE32BZ125077 | 1GCRKSE32BZ125774; 1GCRKSE32BZ106058 | 1GCRKSE32BZ169015 | 1GCRKSE32BZ146978; 1GCRKSE32BZ187420 | 1GCRKSE32BZ184159 | 1GCRKSE32BZ164770; 1GCRKSE32BZ127251; 1GCRKSE32BZ111731 | 1GCRKSE32BZ194951; 1GCRKSE32BZ138623 | 1GCRKSE32BZ196909; 1GCRKSE32BZ129436 | 1GCRKSE32BZ112233; 1GCRKSE32BZ185053

1GCRKSE32BZ145619 | 1GCRKSE32BZ127332; 1GCRKSE32BZ176918 | 1GCRKSE32BZ165613

1GCRKSE32BZ120333 | 1GCRKSE32BZ100888 | 1GCRKSE32BZ150237 | 1GCRKSE32BZ188017; 1GCRKSE32BZ137861; 1GCRKSE32BZ179284; 1GCRKSE32BZ189006 | 1GCRKSE32BZ153767; 1GCRKSE32BZ147791 | 1GCRKSE32BZ162727 | 1GCRKSE32BZ141621; 1GCRKSE32BZ126813 | 1GCRKSE32BZ126004 | 1GCRKSE32BZ168866 | 1GCRKSE32BZ192164; 1GCRKSE32BZ149959 | 1GCRKSE32BZ126312 | 1GCRKSE32BZ103953 | 1GCRKSE32BZ123751; 1GCRKSE32BZ135155 | 1GCRKSE32BZ124432; 1GCRKSE32BZ171914; 1GCRKSE32BZ131073 | 1GCRKSE32BZ137522 | 1GCRKSE32BZ158757 | 1GCRKSE32BZ140081 | 1GCRKSE32BZ152215 | 1GCRKSE32BZ130022; 1GCRKSE32BZ145023; 1GCRKSE32BZ159245 | 1GCRKSE32BZ184694; 1GCRKSE32BZ196568; 1GCRKSE32BZ123023 | 1GCRKSE32BZ162856 | 1GCRKSE32BZ143661; 1GCRKSE32BZ112541 | 1GCRKSE32BZ148844; 1GCRKSE32BZ199373 | 1GCRKSE32BZ190592; 1GCRKSE32BZ188860 | 1GCRKSE32BZ140971 | 1GCRKSE32BZ102849 | 1GCRKSE32BZ151761; 1GCRKSE32BZ141277; 1GCRKSE32BZ133891; 1GCRKSE32BZ122938 | 1GCRKSE32BZ129114; 1GCRKSE32BZ164364; 1GCRKSE32BZ189233; 1GCRKSE32BZ120204; 1GCRKSE32BZ160394 | 1GCRKSE32BZ106769 | 1GCRKSE32BZ126424; 1GCRKSE32BZ161139; 1GCRKSE32BZ157415; 1GCRKSE32BZ126133; 1GCRKSE32BZ194531 | 1GCRKSE32BZ155146 | 1GCRKSE32BZ185845; 1GCRKSE32BZ177924 | 1GCRKSE32BZ161111; 1GCRKSE32BZ199244

1GCRKSE32BZ174408; 1GCRKSE32BZ136760; 1GCRKSE32BZ194352 | 1GCRKSE32BZ163490; 1GCRKSE32BZ169970 | 1GCRKSE32BZ138122 | 1GCRKSE32BZ113169 | 1GCRKSE32BZ192567 | 1GCRKSE32BZ137083 | 1GCRKSE32BZ103855 | 1GCRKSE32BZ153123; 1GCRKSE32BZ194495; 1GCRKSE32BZ167460 | 1GCRKSE32BZ182623 | 1GCRKSE32BZ122311 | 1GCRKSE32BZ128321; 1GCRKSE32BZ103192 | 1GCRKSE32BZ191063 | 1GCRKSE32BZ104259 | 1GCRKSE32BZ134409

1GCRKSE32BZ114757

1GCRKSE32BZ122566; 1GCRKSE32BZ172139 | 1GCRKSE32BZ161982

1GCRKSE32BZ131039; 1GCRKSE32BZ108277; 1GCRKSE32BZ128738; 1GCRKSE32BZ153798 | 1GCRKSE32BZ191600 | 1GCRKSE32BZ161223; 1GCRKSE32BZ182296 | 1GCRKSE32BZ166972 | 1GCRKSE32BZ139156; 1GCRKSE32BZ171797; 1GCRKSE32BZ190477 | 1GCRKSE32BZ108182; 1GCRKSE32BZ160542 | 1GCRKSE32BZ164087 | 1GCRKSE32BZ143417 | 1GCRKSE32BZ176742 | 1GCRKSE32BZ104729; 1GCRKSE32BZ105010 | 1GCRKSE32BZ171394

1GCRKSE32BZ182654; 1GCRKSE32BZ121496 | 1GCRKSE32BZ187496 | 1GCRKSE32BZ198367 | 1GCRKSE32BZ186395; 1GCRKSE32BZ134605 | 1GCRKSE32BZ177048 | 1GCRKSE32BZ152909 | 1GCRKSE32BZ152019

1GCRKSE32BZ147404 | 1GCRKSE32BZ139464 | 1GCRKSE32BZ199227

1GCRKSE32BZ133910 | 1GCRKSE32BZ159312; 1GCRKSE32BZ102351; 1GCRKSE32BZ142526; 1GCRKSE32BZ104133 | 1GCRKSE32BZ157608 | 1GCRKSE32BZ165059 | 1GCRKSE32BZ138170; 1GCRKSE32BZ153168; 1GCRKSE32BZ174473; 1GCRKSE32BZ146642; 1GCRKSE32BZ101054

1GCRKSE32BZ133762 | 1GCRKSE32BZ137018; 1GCRKSE32BZ181360 | 1GCRKSE32BZ117920 | 1GCRKSE32BZ143207 | 1GCRKSE32BZ102172 | 1GCRKSE32BZ154630 | 1GCRKSE32BZ136158 | 1GCRKSE32BZ185148 | 1GCRKSE32BZ159956 | 1GCRKSE32BZ154871; 1GCRKSE32BZ164624 | 1GCRKSE32BZ130134 | 1GCRKSE32BZ137407 | 1GCRKSE32BZ196392 | 1GCRKSE32BZ143448; 1GCRKSE32BZ186302 | 1GCRKSE32BZ113740; 1GCRKSE32BZ116900 | 1GCRKSE32BZ155504 | 1GCRKSE32BZ181150; 1GCRKSE32BZ177972; 1GCRKSE32BZ188471; 1GCRKSE32BZ141182 | 1GCRKSE32BZ183304; 1GCRKSE32BZ130201; 1GCRKSE32BZ102043; 1GCRKSE32BZ136130 | 1GCRKSE32BZ175302 | 1GCRKSE32BZ110661 | 1GCRKSE32BZ197851 | 1GCRKSE32BZ181679 | 1GCRKSE32BZ101605; 1GCRKSE32BZ162372; 1GCRKSE32BZ119215; 1GCRKSE32BZ176255

1GCRKSE32BZ148780

1GCRKSE32BZ173548; 1GCRKSE32BZ181603; 1GCRKSE32BZ145524 | 1GCRKSE32BZ121854 | 1GCRKSE32BZ184419 | 1GCRKSE32BZ163067 | 1GCRKSE32BZ168592 | 1GCRKSE32BZ192245 | 1GCRKSE32BZ198773 | 1GCRKSE32BZ169953 | 1GCRKSE32BZ174618; 1GCRKSE32BZ159035; 1GCRKSE32BZ169564; 1GCRKSE32BZ133843 | 1GCRKSE32BZ182315 | 1GCRKSE32BZ165630 | 1GCRKSE32BZ159410; 1GCRKSE32BZ198756 | 1GCRKSE32BZ187966; 1GCRKSE32BZ117965 | 1GCRKSE32BZ157737; 1GCRKSE32BZ126293 | 1GCRKSE32BZ150657; 1GCRKSE32BZ126536; 1GCRKSE32BZ191287 | 1GCRKSE32BZ166325; 1GCRKSE32BZ181875; 1GCRKSE32BZ101166 | 1GCRKSE32BZ172304 | 1GCRKSE32BZ165482 | 1GCRKSE32BZ161805; 1GCRKSE32BZ156619 | 1GCRKSE32BZ160170 | 1GCRKSE32BZ131901; 1GCRKSE32BZ168141; 1GCRKSE32BZ120803 | 1GCRKSE32BZ122020; 1GCRKSE32BZ142980 | 1GCRKSE32BZ146480 | 1GCRKSE32BZ168334 | 1GCRKSE32BZ188230; 1GCRKSE32BZ195016 | 1GCRKSE32BZ192908; 1GCRKSE32BZ172240; 1GCRKSE32BZ183139 | 1GCRKSE32BZ128481

1GCRKSE32BZ125029 | 1GCRKSE32BZ182685 | 1GCRKSE32BZ129050 | 1GCRKSE32BZ157107; 1GCRKSE32BZ110269 | 1GCRKSE32BZ192956 | 1GCRKSE32BZ164509 | 1GCRKSE32BZ127895; 1GCRKSE32BZ199938 | 1GCRKSE32BZ197008 | 1GCRKSE32BZ145104 | 1GCRKSE32BZ142560 | 1GCRKSE32BZ138363 | 1GCRKSE32BZ148116; 1GCRKSE32BZ164218 | 1GCRKSE32BZ120431; 1GCRKSE32BZ168351; 1GCRKSE32BZ147788 | 1GCRKSE32BZ132482 | 1GCRKSE32BZ145667 | 1GCRKSE32BZ142798; 1GCRKSE32BZ123409 | 1GCRKSE32BZ198417; 1GCRKSE32BZ121353 | 1GCRKSE32BZ123992 | 1GCRKSE32BZ195338 | 1GCRKSE32BZ157060 | 1GCRKSE32BZ145698 | 1GCRKSE32BZ137391 | 1GCRKSE32BZ179768 | 1GCRKSE32BZ153736 | 1GCRKSE32BZ199311 | 1GCRKSE32BZ130229 | 1GCRKSE32BZ161495 | 1GCRKSE32BZ130716 | 1GCRKSE32BZ179723 | 1GCRKSE32BZ130098; 1GCRKSE32BZ150738; 1GCRKSE32BZ134622 | 1GCRKSE32BZ130554 | 1GCRKSE32BZ161187 | 1GCRKSE32BZ137441 | 1GCRKSE32BZ196408 | 1GCRKSE32BZ168706 | 1GCRKSE32BZ129680 | 1GCRKSE32BZ189930 | 1GCRKSE32BZ198630; 1GCRKSE32BZ121756 | 1GCRKSE32BZ103287 | 1GCRKSE32BZ197929 | 1GCRKSE32BZ177860 | 1GCRKSE32BZ185795; 1GCRKSE32BZ155244 | 1GCRKSE32BZ139352 | 1GCRKSE32BZ169127 | 1GCRKSE32BZ135804 | 1GCRKSE32BZ192410 | 1GCRKSE32BZ108974 | 1GCRKSE32BZ121384; 1GCRKSE32BZ172528 | 1GCRKSE32BZ197803 | 1GCRKSE32BZ129260; 1GCRKSE32BZ119599; 1GCRKSE32BZ172576 | 1GCRKSE32BZ188728 | 1GCRKSE32BZ186140; 1GCRKSE32BZ160864 | 1GCRKSE32BZ195372 | 1GCRKSE32BZ122292; 1GCRKSE32BZ147578 | 1GCRKSE32BZ117657 | 1GCRKSE32BZ196814 | 1GCRKSE32BZ119179; 1GCRKSE32BZ119957 | 1GCRKSE32BZ164722 | 1GCRKSE32BZ177115 | 1GCRKSE32BZ102124; 1GCRKSE32BZ130523; 1GCRKSE32BZ136712 | 1GCRKSE32BZ165093 | 1GCRKSE32BZ108554 | 1GCRKSE32BZ148522 | 1GCRKSE32BZ132532; 1GCRKSE32BZ120445; 1GCRKSE32BZ160539 | 1GCRKSE32BZ180659 | 1GCRKSE32BZ178314; 1GCRKSE32BZ193055 | 1GCRKSE32BZ118680 | 1GCRKSE32BZ183822; 1GCRKSE32BZ126519 | 1GCRKSE32BZ178927 | 1GCRKSE32BZ107937 | 1GCRKSE32BZ143272 | 1GCRKSE32BZ177082; 1GCRKSE32BZ124687 | 1GCRKSE32BZ137374; 1GCRKSE32BZ199356 | 1GCRKSE32BZ148147 | 1GCRKSE32BZ101071 | 1GCRKSE32BZ124012 | 1GCRKSE32BZ129548; 1GCRKSE32BZ156362; 1GCRKSE32BZ124771 | 1GCRKSE32BZ170231; 1GCRKSE32BZ148942; 1GCRKSE32BZ119523 | 1GCRKSE32BZ165000; 1GCRKSE32BZ199390 | 1GCRKSE32BZ161108

1GCRKSE32BZ158225

1GCRKSE32BZ193721 | 1GCRKSE32BZ175932

1GCRKSE32BZ112863; 1GCRKSE32BZ104651; 1GCRKSE32BZ151873; 1GCRKSE32BZ134751; 1GCRKSE32BZ151422 | 1GCRKSE32BZ159570 | 1GCRKSE32BZ123457 | 1GCRKSE32BZ162131 | 1GCRKSE32BZ111387 | 1GCRKSE32BZ192617 | 1GCRKSE32BZ113768 | 1GCRKSE32BZ114970 | 1GCRKSE32BZ147743

1GCRKSE32BZ150075 | 1GCRKSE32BZ161416; 1GCRKSE32BZ127301; 1GCRKSE32BZ167457

1GCRKSE32BZ188941 | 1GCRKSE32BZ175591 | 1GCRKSE32BZ132627 | 1GCRKSE32BZ122065 | 1GCRKSE32BZ180340; 1GCRKSE32BZ128397 | 1GCRKSE32BZ178054 | 1GCRKSE32BZ101636 | 1GCRKSE32BZ161500; 1GCRKSE32BZ172061 | 1GCRKSE32BZ161089; 1GCRKSE32BZ112720 | 1GCRKSE32BZ156670

1GCRKSE32BZ165529 | 1GCRKSE32BZ155468 | 1GCRKSE32BZ159455; 1GCRKSE32BZ148391

1GCRKSE32BZ115052 | 1GCRKSE32BZ167717 | 1GCRKSE32BZ133017 | 1GCRKSE32BZ181844

1GCRKSE32BZ176210; 1GCRKSE32BZ136886 | 1GCRKSE32BZ107310 | 1GCRKSE32BZ183481 | 1GCRKSE32BZ172156 | 1GCRKSE32BZ165109; 1GCRKSE32BZ186428 | 1GCRKSE32BZ146785 | 1GCRKSE32BZ171685 | 1GCRKSE32BZ131963 | 1GCRKSE32BZ125709 | 1GCRKSE32BZ152246; 1GCRKSE32BZ176594 | 1GCRKSE32BZ175462

1GCRKSE32BZ127279 | 1GCRKSE32BZ198935; 1GCRKSE32BZ179219 | 1GCRKSE32BZ115956; 1GCRKSE32BZ160735; 1GCRKSE32BZ107467 | 1GCRKSE32BZ115861; 1GCRKSE32BZ195727 | 1GCRKSE32BZ193976 | 1GCRKSE32BZ197039; 1GCRKSE32BZ112877; 1GCRKSE32BZ124690 | 1GCRKSE32BZ106450 | 1GCRKSE32BZ197199; 1GCRKSE32BZ189359 | 1GCRKSE32BZ180905; 1GCRKSE32BZ175168; 1GCRKSE32BZ123104 | 1GCRKSE32BZ189796 | 1GCRKSE32BZ104830 | 1GCRKSE32BZ123605 | 1GCRKSE32BZ151405 | 1GCRKSE32BZ184971; 1GCRKSE32BZ188583; 1GCRKSE32BZ115164; 1GCRKSE32BZ142770; 1GCRKSE32BZ105878 | 1GCRKSE32BZ150352 | 1GCRKSE32BZ166275 | 1GCRKSE32BZ182539; 1GCRKSE32BZ139948; 1GCRKSE32BZ130361; 1GCRKSE32BZ136788 | 1GCRKSE32BZ133986 | 1GCRKSE32BZ145362 | 1GCRKSE32BZ192679 | 1GCRKSE32BZ135009 | 1GCRKSE32BZ175185

1GCRKSE32BZ156538 | 1GCRKSE32BZ191516 | 1GCRKSE32BZ121000 | 1GCRKSE32BZ197400 | 1GCRKSE32BZ146849 | 1GCRKSE32BZ121241 | 1GCRKSE32BZ119313 | 1GCRKSE32BZ116752 | 1GCRKSE32BZ175123; 1GCRKSE32BZ144471; 1GCRKSE32BZ160413 | 1GCRKSE32BZ136290 | 1GCRKSE32BZ154272; 1GCRKSE32BZ163473 | 1GCRKSE32BZ197994 | 1GCRKSE32BZ168138; 1GCRKSE32BZ131610 | 1GCRKSE32BZ100633; 1GCRKSE32BZ100986

1GCRKSE32BZ189118; 1GCRKSE32BZ171248 | 1GCRKSE32BZ184758 | 1GCRKSE32BZ177664 | 1GCRKSE32BZ186980; 1GCRKSE32BZ116380 | 1GCRKSE32BZ195128 | 1GCRKSE32BZ163750 | 1GCRKSE32BZ184422 | 1GCRKSE32BZ180287; 1GCRKSE32BZ169838; 1GCRKSE32BZ121840; 1GCRKSE32BZ148326 | 1GCRKSE32BZ135852 | 1GCRKSE32BZ105945 | 1GCRKSE32BZ180077 | 1GCRKSE32BZ184324; 1GCRKSE32BZ124088 | 1GCRKSE32BZ170360 | 1GCRKSE32BZ167118; 1GCRKSE32BZ175817 | 1GCRKSE32BZ184565; 1GCRKSE32BZ103628 | 1GCRKSE32BZ183612; 1GCRKSE32BZ120235; 1GCRKSE32BZ149878 | 1GCRKSE32BZ151744 | 1GCRKSE32BZ188647 | 1GCRKSE32BZ106187; 1GCRKSE32BZ121479 | 1GCRKSE32BZ117934 | 1GCRKSE32BZ122275 | 1GCRKSE32BZ143935 | 1GCRKSE32BZ189085 | 1GCRKSE32BZ153719; 1GCRKSE32BZ101717 | 1GCRKSE32BZ144194; 1GCRKSE32BZ173209; 1GCRKSE32BZ168883 | 1GCRKSE32BZ171072; 1GCRKSE32BZ116167 | 1GCRKSE32BZ107761 | 1GCRKSE32BZ155423 | 1GCRKSE32BZ131929 | 1GCRKSE32BZ114869 | 1GCRKSE32BZ123670 | 1GCRKSE32BZ181939; 1GCRKSE32BZ124463; 1GCRKSE32BZ164512; 1GCRKSE32BZ121904 | 1GCRKSE32BZ126259 | 1GCRKSE32BZ135172

1GCRKSE32BZ143689; 1GCRKSE32BZ170729 | 1GCRKSE32BZ128447; 1GCRKSE32BZ186090; 1GCRKSE32BZ140940 | 1GCRKSE32BZ120154; 1GCRKSE32BZ104567 | 1GCRKSE32BZ123880 | 1GCRKSE32BZ182864 | 1GCRKSE32BZ178717 | 1GCRKSE32BZ101085 | 1GCRKSE32BZ117187 | 1GCRKSE32BZ159780 | 1GCRKSE32BZ192438

1GCRKSE32BZ180113; 1GCRKSE32BZ106738 | 1GCRKSE32BZ185778; 1GCRKSE32BZ103998; 1GCRKSE32BZ163392 | 1GCRKSE32BZ146902; 1GCRKSE32BZ132370 | 1GCRKSE32BZ178488; 1GCRKSE32BZ121160 | 1GCRKSE32BZ148679 | 1GCRKSE32BZ119683; 1GCRKSE32BZ168026 | 1GCRKSE32BZ160153 | 1GCRKSE32BZ179589 | 1GCRKSE32BZ184632 | 1GCRKSE32BZ130487 | 1GCRKSE32BZ189281 | 1GCRKSE32BZ174232

1GCRKSE32BZ185828 | 1GCRKSE32BZ107064; 1GCRKSE32BZ164056 | 1GCRKSE32BZ193833 | 1GCRKSE32BZ118534; 1GCRKSE32BZ196134 | 1GCRKSE32BZ199728; 1GCRKSE32BZ184582; 1GCRKSE32BZ147306

1GCRKSE32BZ150514

1GCRKSE32BZ197025; 1GCRKSE32BZ107386 | 1GCRKSE32BZ118937

1GCRKSE32BZ169340; 1GCRKSE32BZ147631 | 1GCRKSE32BZ164980; 1GCRKSE32BZ156832

1GCRKSE32BZ118243 | 1GCRKSE32BZ192827; 1GCRKSE32BZ135866 | 1GCRKSE32BZ187093; 1GCRKSE32BZ120123; 1GCRKSE32BZ186073 | 1GCRKSE32BZ188597 | 1GCRKSE32BZ162906 | 1GCRKSE32BZ123345 | 1GCRKSE32BZ196022 | 1GCRKSE32BZ107680; 1GCRKSE32BZ129615; 1GCRKSE32BZ166244; 1GCRKSE32BZ122261; 1GCRKSE32BZ161853

1GCRKSE32BZ183626 | 1GCRKSE32BZ118999 | 1GCRKSE32BZ125533; 1GCRKSE32BZ146804 | 1GCRKSE32BZ118694 | 1GCRKSE32BZ162680; 1GCRKSE32BZ174411

1GCRKSE32BZ141408 | 1GCRKSE32BZ163814; 1GCRKSE32BZ156667; 1GCRKSE32BZ115505 | 1GCRKSE32BZ140422 | 1GCRKSE32BZ179348 | 1GCRKSE32BZ182668; 1GCRKSE32BZ166714; 1GCRKSE32BZ196120 | 1GCRKSE32BZ102236; 1GCRKSE32BZ143269 | 1GCRKSE32BZ117478 | 1GCRKSE32BZ116279; 1GCRKSE32BZ190852 | 1GCRKSE32BZ119067 | 1GCRKSE32BZ162405 | 1GCRKSE32BZ166678 | 1GCRKSE32BZ108716 | 1GCRKSE32BZ108926 | 1GCRKSE32BZ173467; 1GCRKSE32BZ104245; 1GCRKSE32BZ167409 | 1GCRKSE32BZ153607; 1GCRKSE32BZ100650 | 1GCRKSE32BZ185019 | 1GCRKSE32BZ162193; 1GCRKSE32BZ115357 | 1GCRKSE32BZ108649; 1GCRKSE32BZ118985 | 1GCRKSE32BZ185084 | 1GCRKSE32BZ130859 | 1GCRKSE32BZ130313 | 1GCRKSE32BZ156622 | 1GCRKSE32BZ159875; 1GCRKSE32BZ147614 | 1GCRKSE32BZ173288 | 1GCRKSE32BZ135592; 1GCRKSE32BZ109428 | 1GCRKSE32BZ168608 | 1GCRKSE32BZ183688; 1GCRKSE32BZ136418 | 1GCRKSE32BZ195484 | 1GCRKSE32BZ193847; 1GCRKSE32BZ177602

1GCRKSE32BZ109526; 1GCRKSE32BZ162209 | 1GCRKSE32BZ143708; 1GCRKSE32BZ122227

1GCRKSE32BZ140209 | 1GCRKSE32BZ195985

1GCRKSE32BZ167989; 1GCRKSE32BZ145457; 1GCRKSE32BZ113155; 1GCRKSE32BZ185621 | 1GCRKSE32BZ109008; 1GCRKSE32BZ171105; 1GCRKSE32BZ180970; 1GCRKSE32BZ110983 | 1GCRKSE32BZ116105; 1GCRKSE32BZ106481; 1GCRKSE32BZ155518; 1GCRKSE32BZ191709; 1GCRKSE32BZ109915 | 1GCRKSE32BZ195677 | 1GCRKSE32BZ144275 | 1GCRKSE32BZ178376 | 1GCRKSE32BZ171945 | 1GCRKSE32BZ100664; 1GCRKSE32BZ149282 | 1GCRKSE32BZ125306 | 1GCRKSE32BZ120249; 1GCRKSE32BZ144566 | 1GCRKSE32BZ111065 | 1GCRKSE32BZ102852 | 1GCRKSE32BZ131607; 1GCRKSE32BZ188258 | 1GCRKSE32BZ180788 | 1GCRKSE32BZ163568

1GCRKSE32BZ128402 | 1GCRKSE32BZ113186 | 1GCRKSE32BZ164302 | 1GCRKSE32BZ138136 | 1GCRKSE32BZ171041 | 1GCRKSE32BZ192553 | 1GCRKSE32BZ156023 | 1GCRKSE32BZ130277 | 1GCRKSE32BZ123653 | 1GCRKSE32BZ112359; 1GCRKSE32BZ161674 | 1GCRKSE32BZ100468 | 1GCRKSE32BZ144101; 1GCRKSE32BZ172996; 1GCRKSE32BZ125161; 1GCRKSE32BZ193895 | 1GCRKSE32BZ135897 | 1GCRKSE32BZ105489; 1GCRKSE32BZ150853; 1GCRKSE32BZ104066 | 1GCRKSE32BZ180404 | 1GCRKSE32BZ110286 | 1GCRKSE32BZ138198

1GCRKSE32BZ114693 | 1GCRKSE32BZ190284 | 1GCRKSE32BZ144969; 1GCRKSE32BZ194237 | 1GCRKSE32BZ100325

1GCRKSE32BZ184517 | 1GCRKSE32BZ174182; 1GCRKSE32BZ134975 | 1GCRKSE32BZ167121; 1GCRKSE32BZ183707

1GCRKSE32BZ127041 | 1GCRKSE32BZ115696 | 1GCRKSE32BZ117240; 1GCRKSE32BZ147211 | 1GCRKSE32BZ196621 | 1GCRKSE32BZ117268; 1GCRKSE32BZ149766

1GCRKSE32BZ111115 | 1GCRKSE32BZ139562 | 1GCRKSE32BZ150979 | 1GCRKSE32BZ174800 | 1GCRKSE32BZ111924; 1GCRKSE32BZ190432 | 1GCRKSE32BZ144812 | 1GCRKSE32BZ128903 | 1GCRKSE32BZ175705 | 1GCRKSE32BZ121451 | 1GCRKSE32BZ134698 | 1GCRKSE32BZ125497 | 1GCRKSE32BZ134586; 1GCRKSE32BZ183819 | 1GCRKSE32BZ139187 | 1GCRKSE32BZ145474 | 1GCRKSE32BZ199793; 1GCRKSE32BZ124429 | 1GCRKSE32BZ189619 | 1GCRKSE32BZ137519

1GCRKSE32BZ173498; 1GCRKSE32BZ165840 | 1GCRKSE32BZ140906 | 1GCRKSE32BZ170908 | 1GCRKSE32BZ185117 | 1GCRKSE32BZ158760 | 1GCRKSE32BZ199017; 1GCRKSE32BZ174747 | 1GCRKSE32BZ128951; 1GCRKSE32BZ139710 | 1GCRKSE32BZ194870 | 1GCRKSE32BZ100762

1GCRKSE32BZ193671; 1GCRKSE32BZ146284 | 1GCRKSE32BZ130182

1GCRKSE32BZ130490 | 1GCRKSE32BZ101040 | 1GCRKSE32BZ183271 | 1GCRKSE32BZ135916

1GCRKSE32BZ102723; 1GCRKSE32BZ184338; 1GCRKSE32BZ127458; 1GCRKSE32BZ152036 | 1GCRKSE32BZ196716 | 1GCRKSE32BZ157186; 1GCRKSE32BZ191855 | 1GCRKSE32BZ179429 | 1GCRKSE32BZ151498 | 1GCRKSE32BZ179950; 1GCRKSE32BZ116217; 1GCRKSE32BZ123930 | 1GCRKSE32BZ193458; 1GCRKSE32BZ132515; 1GCRKSE32BZ132966 | 1GCRKSE32BZ144535 | 1GCRKSE32BZ156524

1GCRKSE32BZ121434 | 1GCRKSE32BZ147144 | 1GCRKSE32BZ126357 | 1GCRKSE32BZ186882 | 1GCRKSE32BZ170228 | 1GCRKSE32BZ107470; 1GCRKSE32BZ143126 | 1GCRKSE32BZ131249 | 1GCRKSE32BZ137973; 1GCRKSE32BZ103936; 1GCRKSE32BZ156913

1GCRKSE32BZ156197 | 1GCRKSE32BZ139433 | 1GCRKSE32BZ146706; 1GCRKSE32BZ159276; 1GCRKSE32BZ104892

1GCRKSE32BZ152621 | 1GCRKSE32BZ189670; 1GCRKSE32BZ134250 | 1GCRKSE32BZ199499 | 1GCRKSE32BZ181598 | 1GCRKSE32BZ127640

1GCRKSE32BZ174554; 1GCRKSE32BZ112622 | 1GCRKSE32BZ139531 | 1GCRKSE32BZ156202 | 1GCRKSE32BZ103175

1GCRKSE32BZ101202 | 1GCRKSE32BZ142364; 1GCRKSE32BZ195405 | 1GCRKSE32BZ154692 | 1GCRKSE32BZ141411; 1GCRKSE32BZ138945; 1GCRKSE32BZ159536; 1GCRKSE32BZ191130; 1GCRKSE32BZ103824 | 1GCRKSE32BZ143756 | 1GCRKSE32BZ154501

1GCRKSE32BZ179611

1GCRKSE32BZ191645; 1GCRKSE32BZ173176 | 1GCRKSE32BZ126049; 1GCRKSE32BZ124575 | 1GCRKSE32BZ101183

1GCRKSE32BZ135348 | 1GCRKSE32BZ146186 | 1GCRKSE32BZ193038 | 1GCRKSE32BZ177759; 1GCRKSE32BZ128044; 1GCRKSE32BZ177891 | 1GCRKSE32BZ199437 | 1GCRKSE32BZ166969 | 1GCRKSE32BZ164882; 1GCRKSE32BZ128612 | 1GCRKSE32BZ175042 | 1GCRKSE32BZ131719

1GCRKSE32BZ184680 | 1GCRKSE32BZ176563 | 1GCRKSE32BZ138010 | 1GCRKSE32BZ100759 | 1GCRKSE32BZ156300 | 1GCRKSE32BZ151372; 1GCRKSE32BZ143529 | 1GCRKSE32BZ113110; 1GCRKSE32BZ184842 | 1GCRKSE32BZ151002; 1GCRKSE32BZ114838; 1GCRKSE32BZ186509 | 1GCRKSE32BZ150786 | 1GCRKSE32BZ131008 | 1GCRKSE32BZ151680 | 1GCRKSE32BZ117061; 1GCRKSE32BZ130926; 1GCRKSE32BZ154112 | 1GCRKSE32BZ161545 | 1GCRKSE32BZ177650; 1GCRKSE32BZ164025 | 1GCRKSE32BZ190107 | 1GCRKSE32BZ166423 | 1GCRKSE32BZ157656

1GCRKSE32BZ111860 | 1GCRKSE32BZ180421 | 1GCRKSE32BZ186946 | 1GCRKSE32BZ150240 | 1GCRKSE32BZ180595 | 1GCRKSE32BZ127945; 1GCRKSE32BZ187921 | 1GCRKSE32BZ168737; 1GCRKSE32BZ158709 | 1GCRKSE32BZ120722; 1GCRKSE32BZ167796; 1GCRKSE32BZ119103; 1GCRKSE32BZ176126 | 1GCRKSE32BZ188177

1GCRKSE32BZ172481; 1GCRKSE32BZ147273 | 1GCRKSE32BZ162629 | 1GCRKSE32BZ125211; 1GCRKSE32BZ101927 | 1GCRKSE32BZ129324 | 1GCRKSE32BZ174893; 1GCRKSE32BZ190172; 1GCRKSE32BZ151503 | 1GCRKSE32BZ113818 | 1GCRKSE32BZ153672; 1GCRKSE32BZ169452 | 1GCRKSE32BZ119019; 1GCRKSE32BZ111678; 1GCRKSE32BZ164879

1GCRKSE32BZ192892 | 1GCRKSE32BZ173596; 1GCRKSE32BZ191161; 1GCRKSE32BZ126794

1GCRKSE32BZ150156; 1GCRKSE32BZ113737 | 1GCRKSE32BZ123412; 1GCRKSE32BZ164560 | 1GCRKSE32BZ123216 | 1GCRKSE32BZ140128; 1GCRKSE32BZ113625 | 1GCRKSE32BZ152831; 1GCRKSE32BZ127413; 1GCRKSE32BZ137634; 1GCRKSE32BZ122177; 1GCRKSE32BZ132868; 1GCRKSE32BZ179396

1GCRKSE32BZ145121 | 1GCRKSE32BZ135365; 1GCRKSE32BZ178975 | 1GCRKSE32BZ142431

1GCRKSE32BZ198563 | 1GCRKSE32BZ160234 | 1GCRKSE32BZ107775 | 1GCRKSE32BZ169614 | 1GCRKSE32BZ105847 | 1GCRKSE32BZ187675; 1GCRKSE32BZ112569 | 1GCRKSE32BZ138069 | 1GCRKSE32BZ109011; 1GCRKSE32BZ176997 | 1GCRKSE32BZ175137; 1GCRKSE32BZ163764 | 1GCRKSE32BZ152361 | 1GCRKSE32BZ153848; 1GCRKSE32BZ104875; 1GCRKSE32BZ182153 | 1GCRKSE32BZ169368; 1GCRKSE32BZ148651

1GCRKSE32BZ117285 | 1GCRKSE32BZ144504 | 1GCRKSE32BZ118159 | 1GCRKSE32BZ136953

1GCRKSE32BZ154000 | 1GCRKSE32BZ150836; 1GCRKSE32BZ135964 | 1GCRKSE32BZ138914 | 1GCRKSE32BZ186624

1GCRKSE32BZ148228; 1GCRKSE32BZ106724 | 1GCRKSE32BZ101345 | 1GCRKSE32BZ172643 | 1GCRKSE32BZ181410 | 1GCRKSE32BZ194061 | 1GCRKSE32BZ119666 | 1GCRKSE32BZ135060 | 1GCRKSE32BZ184646; 1GCRKSE32BZ154031; 1GCRKSE32BZ196182 | 1GCRKSE32BZ178085 | 1GCRKSE32BZ191323 | 1GCRKSE32BZ132465; 1GCRKSE32BZ129825 | 1GCRKSE32BZ172111 | 1GCRKSE32BZ130571; 1GCRKSE32BZ181195

1GCRKSE32BZ128741 | 1GCRKSE32BZ165675; 1GCRKSE32BZ195209; 1GCRKSE32BZ187661 | 1GCRKSE32BZ178880 | 1GCRKSE32BZ102382 | 1GCRKSE32BZ101460 | 1GCRKSE32BZ114418 | 1GCRKSE32BZ193699 | 1GCRKSE32BZ186641 | 1GCRKSE32BZ149847 | 1GCRKSE32BZ113205; 1GCRKSE32BZ193492; 1GCRKSE32BZ133275 | 1GCRKSE32BZ155437; 1GCRKSE32BZ102513; 1GCRKSE32BZ121546 | 1GCRKSE32BZ118565 | 1GCRKSE32BZ151890 | 1GCRKSE32BZ179351 | 1GCRKSE32BZ191015; 1GCRKSE32BZ138444 | 1GCRKSE32BZ134264 | 1GCRKSE32BZ184209; 1GCRKSE32BZ110014 | 1GCRKSE32BZ165661 | 1GCRKSE32BZ108098 | 1GCRKSE32BZ124723 | 1GCRKSE32BZ194643 | 1GCRKSE32BZ168561 | 1GCRKSE32BZ148066 | 1GCRKSE32BZ157429 | 1GCRKSE32BZ176837; 1GCRKSE32BZ177003 | 1GCRKSE32BZ130909 | 1GCRKSE32BZ190401 | 1GCRKSE32BZ171136 | 1GCRKSE32BZ191659; 1GCRKSE32BZ173324 | 1GCRKSE32BZ109977 | 1GCRKSE32BZ169144 | 1GCRKSE32BZ169418 | 1GCRKSE32BZ133714 | 1GCRKSE32BZ191841; 1GCRKSE32BZ145832 | 1GCRKSE32BZ158886 | 1GCRKSE32BZ190205 | 1GCRKSE32BZ158211 | 1GCRKSE32BZ148598; 1GCRKSE32BZ128853; 1GCRKSE32BZ131557 | 1GCRKSE32BZ170780; 1GCRKSE32BZ121675 | 1GCRKSE32BZ197591; 1GCRKSE32BZ140811 | 1GCRKSE32BZ194058; 1GCRKSE32BZ193105 | 1GCRKSE32BZ169239

1GCRKSE32BZ143398 | 1GCRKSE32BZ105959 | 1GCRKSE32BZ100132 | 1GCRKSE32BZ148746 | 1GCRKSE32BZ181231 | 1GCRKSE32BZ132112; 1GCRKSE32BZ191693 | 1GCRKSE32BZ109784 | 1GCRKSE32BZ145409; 1GCRKSE32BZ183254; 1GCRKSE32BZ168043; 1GCRKSE32BZ154210

1GCRKSE32BZ189815 | 1GCRKSE32BZ157074 | 1GCRKSE32BZ186445 | 1GCRKSE32BZ181648 | 1GCRKSE32BZ179575 | 1GCRKSE32BZ138797; 1GCRKSE32BZ155762; 1GCRKSE32BZ163618 | 1GCRKSE32BZ142655; 1GCRKSE32BZ149086 | 1GCRKSE32BZ100969; 1GCRKSE32BZ112023 | 1GCRKSE32BZ139593 | 1GCRKSE32BZ160282 | 1GCRKSE32BZ148004 | 1GCRKSE32BZ147922; 1GCRKSE32BZ113706 | 1GCRKSE32BZ189202 | 1GCRKSE32BZ143420 | 1GCRKSE32BZ102964 | 1GCRKSE32BZ132725

1GCRKSE32BZ117562 | 1GCRKSE32BZ181276 | 1GCRKSE32BZ199521; 1GCRKSE32BZ167233 | 1GCRKSE32BZ166857 | 1GCRKSE32BZ137987; 1GCRKSE32BZ197977 | 1GCRKSE32BZ101796; 1GCRKSE32BZ183464 | 1GCRKSE32BZ145460 | 1GCRKSE32BZ163974; 1GCRKSE32BZ185716 | 1GCRKSE32BZ100339 | 1GCRKSE32BZ128884 | 1GCRKSE32BZ173940; 1GCRKSE32BZ199440 | 1GCRKSE32BZ120395 | 1GCRKSE32BZ188132 | 1GCRKSE32BZ170388; 1GCRKSE32BZ127198 | 1GCRKSE32BZ143501 | 1GCRKSE32BZ126861; 1GCRKSE32BZ175624 | 1GCRKSE32BZ194383 | 1GCRKSE32BZ168544 | 1GCRKSE32BZ176014 | 1GCRKSE32BZ199454 | 1GCRKSE32BZ118257 | 1GCRKSE32BZ135687; 1GCRKSE32BZ105976 | 1GCRKSE32BZ198675 | 1GCRKSE32BZ189667

1GCRKSE32BZ127993 | 1GCRKSE32BZ118940; 1GCRKSE32BZ186896 | 1GCRKSE32BZ100891 | 1GCRKSE32BZ126097

1GCRKSE32BZ121711 | 1GCRKSE32BZ199230 | 1GCRKSE32BZ119277 | 1GCRKSE32BZ198532 | 1GCRKSE32BZ126214 | 1GCRKSE32BZ174683; 1GCRKSE32BZ185425 | 1GCRKSE32BZ169449 | 1GCRKSE32BZ122602; 1GCRKSE32BZ137925 | 1GCRKSE32BZ151193 | 1GCRKSE32BZ181777 | 1GCRKSE32BZ112006; 1GCRKSE32BZ113009 | 1GCRKSE32BZ109283; 1GCRKSE32BZ192035 | 1GCRKSE32BZ104309 | 1GCRKSE32BZ135821; 1GCRKSE32BZ197042; 1GCRKSE32BZ139044; 1GCRKSE32BZ124849; 1GCRKSE32BZ171640 | 1GCRKSE32BZ183173; 1GCRKSE32BZ172934; 1GCRKSE32BZ116153 | 1GCRKSE32BZ118145 | 1GCRKSE32BZ146432; 1GCRKSE32BZ128433 | 1GCRKSE32BZ186221 | 1GCRKSE32BZ112488 | 1GCRKSE32BZ181066; 1GCRKSE32BZ114032 | 1GCRKSE32BZ196926; 1GCRKSE32BZ130280; 1GCRKSE32BZ119098 | 1GCRKSE32BZ140890 | 1GCRKSE32BZ121269; 1GCRKSE32BZ120672; 1GCRKSE32BZ108067 | 1GCRKSE32BZ116668 | 1GCRKSE32BZ167961; 1GCRKSE32BZ142509; 1GCRKSE32BZ195596; 1GCRKSE32BZ175848 | 1GCRKSE32BZ188292; 1GCRKSE32BZ143997 | 1GCRKSE32BZ133633 | 1GCRKSE32BZ177857 | 1GCRKSE32BZ125158

1GCRKSE32BZ166292 | 1GCRKSE32BZ108232 | 1GCRKSE32BZ134278; 1GCRKSE32BZ196666 | 1GCRKSE32BZ172609; 1GCRKSE32BZ148102 | 1GCRKSE32BZ154322 | 1GCRKSE32BZ152604 | 1GCRKSE32BZ113429 | 1GCRKSE32BZ163943 | 1GCRKSE32BZ160900 | 1GCRKSE32BZ192407; 1GCRKSE32BZ166552 | 1GCRKSE32BZ176112 | 1GCRKSE32BZ102625 | 1GCRKSE32BZ151470 | 1GCRKSE32BZ196859 | 1GCRKSE32BZ154546 | 1GCRKSE32BZ177681 | 1GCRKSE32BZ139271; 1GCRKSE32BZ181312 | 1GCRKSE32BZ116251; 1GCRKSE32BZ188437 | 1GCRKSE32BZ102253; 1GCRKSE32BZ148715; 1GCRKSE32BZ113642

1GCRKSE32BZ167068; 1GCRKSE32BZ127167; 1GCRKSE32BZ184145 | 1GCRKSE32BZ116265 | 1GCRKSE32BZ159150; 1GCRKSE32BZ112104 | 1GCRKSE32BZ123099 | 1GCRKSE32BZ145247 | 1GCRKSE32BZ167152; 1GCRKSE32BZ167183 | 1GCRKSE32BZ120056 | 1GCRKSE32BZ178393 | 1GCRKSE32BZ103497; 1GCRKSE32BZ186767 | 1GCRKSE32BZ194111 | 1GCRKSE32BZ104844 | 1GCRKSE32BZ111843 | 1GCRKSE32BZ110532; 1GCRKSE32BZ104634; 1GCRKSE32BZ147659 | 1GCRKSE32BZ174781 | 1GCRKSE32BZ193279 | 1GCRKSE32BZ191905 | 1GCRKSE32BZ145846; 1GCRKSE32BZ103757; 1GCRKSE32BZ187577 | 1GCRKSE32BZ153882 | 1GCRKSE32BZ106853; 1GCRKSE32BZ120574 | 1GCRKSE32BZ160721; 1GCRKSE32BZ159665 | 1GCRKSE32BZ171668 | 1GCRKSE32BZ107100 | 1GCRKSE32BZ115200; 1GCRKSE32BZ134040; 1GCRKSE32BZ119800 | 1GCRKSE32BZ147855 | 1GCRKSE32BZ174330; 1GCRKSE32BZ102303; 1GCRKSE32BZ110093 | 1GCRKSE32BZ190009; 1GCRKSE32BZ195212; 1GCRKSE32BZ129856 | 1GCRKSE32BZ109252; 1GCRKSE32BZ118646 | 1GCRKSE32BZ147810 | 1GCRKSE32BZ191256; 1GCRKSE32BZ159231; 1GCRKSE32BZ100194; 1GCRKSE32BZ165062; 1GCRKSE32BZ150772; 1GCRKSE32BZ111311 | 1GCRKSE32BZ107789 | 1GCRKSE32BZ104004 | 1GCRKSE32BZ152716 | 1GCRKSE32BZ124611; 1GCRKSE32BZ197770

1GCRKSE32BZ171878 | 1GCRKSE32BZ100115; 1GCRKSE32BZ140808; 1GCRKSE32BZ182055 | 1GCRKSE32BZ149556 | 1GCRKSE32BZ112250 | 1GCRKSE32BZ183366; 1GCRKSE32BZ194089; 1GCRKSE32BZ100146 | 1GCRKSE32BZ144759 | 1GCRKSE32BZ103886

1GCRKSE32BZ164011; 1GCRKSE32BZ137438 | 1GCRKSE32BZ137696 | 1GCRKSE32BZ114936 | 1GCRKSE32BZ122910 | 1GCRKSE32BZ157303 | 1GCRKSE32BZ137889 | 1GCRKSE32BZ178524

1GCRKSE32BZ197333 | 1GCRKSE32BZ109381; 1GCRKSE32BZ122471 | 1GCRKSE32BZ133695 | 1GCRKSE32BZ111969; 1GCRKSE32BZ153655; 1GCRKSE32BZ196067 | 1GCRKSE32BZ106898

1GCRKSE32BZ148570 | 1GCRKSE32BZ197784; 1GCRKSE32BZ154997; 1GCRKSE32BZ126374; 1GCRKSE32BZ130179

1GCRKSE32BZ117352; 1GCRKSE32BZ143885 | 1GCRKSE32BZ109980 | 1GCRKSE32BZ185652 | 1GCRKSE32BZ109137 | 1GCRKSE32BZ166373; 1GCRKSE32BZ162419; 1GCRKSE32BZ139139; 1GCRKSE32BZ162145 | 1GCRKSE32BZ182671; 1GCRKSE32BZ199650; 1GCRKSE32BZ169743

1GCRKSE32BZ151727 | 1GCRKSE32BZ139674 | 1GCRKSE32BZ146950; 1GCRKSE32BZ115598 | 1GCRKSE32BZ113074 | 1GCRKSE32BZ120851 | 1GCRKSE32BZ136614; 1GCRKSE32BZ141456; 1GCRKSE32BZ100924 | 1GCRKSE32BZ169130

1GCRKSE32BZ177339 | 1GCRKSE32BZ164638 | 1GCRKSE32BZ178278 | 1GCRKSE32BZ193377; 1GCRKSE32BZ163957; 1GCRKSE32BZ106691 | 1GCRKSE32BZ130246 | 1GCRKSE32BZ136421; 1GCRKSE32BZ102365 | 1GCRKSE32BZ168916; 1GCRKSE32BZ115973 | 1GCRKSE32BZ112281 | 1GCRKSE32BZ107565; 1GCRKSE32BZ149184 | 1GCRKSE32BZ140324 | 1GCRKSE32BZ182752 | 1GCRKSE32BZ188034 | 1GCRKSE32BZ130148; 1GCRKSE32BZ156796 | 1GCRKSE32BZ115892; 1GCRKSE32BZ106688; 1GCRKSE32BZ108831; 1GCRKSE32BZ171346 | 1GCRKSE32BZ152991 | 1GCRKSE32BZ143076 | 1GCRKSE32BZ141120 | 1GCRKSE32BZ133521; 1GCRKSE32BZ147337; 1GCRKSE32BZ128061 | 1GCRKSE32BZ199549; 1GCRKSE32BZ177163 | 1GCRKSE32BZ108585 | 1GCRKSE32BZ162808; 1GCRKSE32BZ132546 | 1GCRKSE32BZ130845; 1GCRKSE32BZ151131; 1GCRKSE32BZ147550; 1GCRKSE32BZ101104; 1GCRKSE32BZ111308 | 1GCRKSE32BZ150481; 1GCRKSE32BZ165515 | 1GCRKSE32BZ121613 | 1GCRKSE32BZ168849 | 1GCRKSE32BZ176711 | 1GCRKSE32BZ179138 | 1GCRKSE32BZ127315; 1GCRKSE32BZ140176; 1GCRKSE32BZ175557; 1GCRKSE32BZ165272 | 1GCRKSE32BZ108215 | 1GCRKSE32BZ140775; 1GCRKSE32BZ128335; 1GCRKSE32BZ193430 | 1GCRKSE32BZ171752 | 1GCRKSE32BZ128576 | 1GCRKSE32BZ184548 | 1GCRKSE32BZ111793; 1GCRKSE32BZ121126 | 1GCRKSE32BZ147886 | 1GCRKSE32BZ108862 | 1GCRKSE32BZ155034; 1GCRKSE32BZ130411 | 1GCRKSE32BZ180273 | 1GCRKSE32BZ119585; 1GCRKSE32BZ149797; 1GCRKSE32BZ134720 | 1GCRKSE32BZ170584 | 1GCRKSE32BZ173257 | 1GCRKSE32BZ126407; 1GCRKSE32BZ140937 | 1GCRKSE32BZ192889; 1GCRKSE32BZ119084; 1GCRKSE32BZ160220; 1GCRKSE32BZ182377; 1GCRKSE32BZ163540; 1GCRKSE32BZ138542; 1GCRKSE32BZ137245; 1GCRKSE32BZ164137 | 1GCRKSE32BZ131736 | 1GCRKSE32BZ169290; 1GCRKSE32BZ123488 | 1GCRKSE32BZ102897; 1GCRKSE32BZ110871 | 1GCRKSE32BZ172416; 1GCRKSE32BZ104780 | 1GCRKSE32BZ152974; 1GCRKSE32BZ173808; 1GCRKSE32BZ147001 | 1GCRKSE32BZ121482; 1GCRKSE32BZ123006; 1GCRKSE32BZ148827 | 1GCRKSE32BZ173100 | 1GCRKSE32BZ160055; 1GCRKSE32BZ149816

1GCRKSE32BZ133471; 1GCRKSE32BZ133955; 1GCRKSE32BZ190236 | 1GCRKSE32BZ130618 | 1GCRKSE32BZ187014 | 1GCRKSE32BZ187319

1GCRKSE32BZ101443 | 1GCRKSE32BZ156491 | 1GCRKSE32BZ156880 | 1GCRKSE32BZ176093; 1GCRKSE32BZ194576 | 1GCRKSE32BZ111230 | 1GCRKSE32BZ171332 | 1GCRKSE32BZ187935 | 1GCRKSE32BZ139268

1GCRKSE32BZ185781 | 1GCRKSE32BZ142400 | 1GCRKSE32BZ180502 | 1GCRKSE32BZ104701; 1GCRKSE32BZ171234 | 1GCRKSE32BZ139335 | 1GCRKSE32BZ150559 | 1GCRKSE32BZ122048; 1GCRKSE32BZ163778 | 1GCRKSE32BZ174067; 1GCRKSE32BZ125483; 1GCRKSE32BZ157351 | 1GCRKSE32BZ177390; 1GCRKSE32BZ197560 | 1GCRKSE32BZ193556

1GCRKSE32BZ194691 | 1GCRKSE32BZ125788 | 1GCRKSE32BZ177499; 1GCRKSE32BZ133650; 1GCRKSE32BZ186929

1GCRKSE32BZ104391 | 1GCRKSE32BZ109963 | 1GCRKSE32BZ143403 | 1GCRKSE32BZ119229 | 1GCRKSE32BZ108148; 1GCRKSE32BZ164350 | 1GCRKSE32BZ164574; 1GCRKSE32BZ110174 | 1GCRKSE32BZ182718 | 1GCRKSE32BZ153851; 1GCRKSE32BZ147967; 1GCRKSE32BZ110739 | 1GCRKSE32BZ152263; 1GCRKSE32BZ139514 | 1GCRKSE32BZ169855

1GCRKSE32BZ196005; 1GCRKSE32BZ148701 | 1GCRKSE32BZ155101 | 1GCRKSE32BZ180130 | 1GCRKSE32BZ169399

1GCRKSE32BZ141585 | 1GCRKSE32BZ129419; 1GCRKSE32BZ100700 | 1GCRKSE32BZ190334 | 1GCRKSE32BZ171704 | 1GCRKSE32BZ180516; 1GCRKSE32BZ183433 | 1GCRKSE32BZ128593 | 1GCRKSE32BZ169807 | 1GCRKSE32BZ178636 | 1GCRKSE32BZ121093; 1GCRKSE32BZ186820; 1GCRKSE32BZ150089 | 1GCRKSE32BZ196585 | 1GCRKSE32BZ159164; 1GCRKSE32BZ195503 | 1GCRKSE32BZ180354 | 1GCRKSE32BZ140520; 1GCRKSE32BZ119974 | 1GCRKSE32BZ127573 | 1GCRKSE32BZ197445 | 1GCRKSE32BZ161156 | 1GCRKSE32BZ154756 | 1GCRKSE32BZ121899 | 1GCRKSE32BZ162758 | 1GCRKSE32BZ112555; 1GCRKSE32BZ199972 | 1GCRKSE32BZ158998 | 1GCRKSE32BZ100907; 1GCRKSE32BZ182458

1GCRKSE32BZ155793; 1GCRKSE32BZ134961 | 1GCRKSE32BZ194254; 1GCRKSE32BZ193637; 1GCRKSE32BZ185800 | 1GCRKSE32BZ150531; 1GCRKSE32BZ112605 | 1GCRKSE32BZ149640; 1GCRKSE32BZ105668 | 1GCRKSE32BZ105699 | 1GCRKSE32BZ191533 | 1GCRKSE32BZ172433; 1GCRKSE32BZ151615; 1GCRKSE32BZ133745 | 1GCRKSE32BZ190978 | 1GCRKSE32BZ117500 | 1GCRKSE32BZ138167 | 1GCRKSE32BZ113687 | 1GCRKSE32BZ161657 | 1GCRKSE32BZ150996; 1GCRKSE32BZ120428 | 1GCRKSE32BZ189068; 1GCRKSE32BZ180161 | 1GCRKSE32BZ128030 | 1GCRKSE32BZ143658; 1GCRKSE32BZ136984; 1GCRKSE32BZ116234; 1GCRKSE32BZ184095

1GCRKSE32BZ178815; 1GCRKSE32BZ120218 | 1GCRKSE32BZ115021

1GCRKSE32BZ154689 | 1GCRKSE32BZ154269; 1GCRKSE32BZ156782; 1GCRKSE32BZ159990; 1GCRKSE32BZ158340; 1GCRKSE32BZ103645 | 1GCRKSE32BZ185974 | 1GCRKSE32BZ158872 | 1GCRKSE32BZ102110; 1GCRKSE32BZ189684; 1GCRKSE32BZ176952

1GCRKSE32BZ155860 | 1GCRKSE32BZ177745 | 1GCRKSE32BZ128707 | 1GCRKSE32BZ104908 | 1GCRKSE32BZ135513 | 1GCRKSE32BZ150805 | 1GCRKSE32BZ186526 | 1GCRKSE32BZ167314; 1GCRKSE32BZ151226 | 1GCRKSE32BZ152411 | 1GCRKSE32BZ107338 | 1GCRKSE32BZ118811 | 1GCRKSE32BZ119442; 1GCRKSE32BZ123524 | 1GCRKSE32BZ157317 | 1GCRKSE32BZ169063; 1GCRKSE32BZ167331 | 1GCRKSE32BZ196974 | 1GCRKSE32BZ137892 | 1GCRKSE32BZ195422

1GCRKSE32BZ128450

1GCRKSE32BZ167443; 1GCRKSE32BZ150500 | 1GCRKSE32BZ133163 | 1GCRKSE32BZ163702; 1GCRKSE32BZ126343 | 1GCRKSE32BZ194660; 1GCRKSE32BZ157835; 1GCRKSE32BZ162579; 1GCRKSE32BZ155910 | 1GCRKSE32BZ108375; 1GCRKSE32BZ177454; 1GCRKSE32BZ113270; 1GCRKSE32BZ151775 | 1GCRKSE32BZ124592 | 1GCRKSE32BZ125676 | 1GCRKSE32BZ146060 | 1GCRKSE32BZ127038 | 1GCRKSE32BZ107694; 1GCRKSE32BZ110546

1GCRKSE32BZ133437 | 1GCRKSE32BZ168088; 1GCRKSE32BZ130151 | 1GCRKSE32BZ149430; 1GCRKSE32BZ189863 | 1GCRKSE32BZ143157 | 1GCRKSE32BZ154899; 1GCRKSE32BZ183321; 1GCRKSE32BZ150111 | 1GCRKSE32BZ130988 | 1GCRKSE32BZ153445 | 1GCRKSE32BZ192326 | 1GCRKSE32BZ100714; 1GCRKSE32BZ166681 | 1GCRKSE32BZ135107 | 1GCRKSE32BZ175610 | 1GCRKSE32BZ123703; 1GCRKSE32BZ134992; 1GCRKSE32BZ106223 | 1GCRKSE32BZ180225 | 1GCRKSE32BZ182959; 1GCRKSE32BZ190110; 1GCRKSE32BZ171315 | 1GCRKSE32BZ199096 | 1GCRKSE32BZ160833; 1GCRKSE32BZ164588; 1GCRKSE32BZ187692; 1GCRKSE32BZ116850 | 1GCRKSE32BZ135625; 1GCRKSE32BZ105055 | 1GCRKSE32BZ152568 | 1GCRKSE32BZ170424; 1GCRKSE32BZ100728 | 1GCRKSE32BZ158001 | 1GCRKSE32BZ130893 | 1GCRKSE32BZ146768; 1GCRKSE32BZ110692 | 1GCRKSE32BZ110160 | 1GCRKSE32BZ160511 | 1GCRKSE32BZ197297 | 1GCRKSE32BZ178992 | 1GCRKSE32BZ181133; 1GCRKSE32BZ132496; 1GCRKSE32BZ163411; 1GCRKSE32BZ163375; 1GCRKSE32BZ188339; 1GCRKSE32BZ133003; 1GCRKSE32BZ168396 | 1GCRKSE32BZ166616 | 1GCRKSE32BZ157401; 1GCRKSE32BZ184596; 1GCRKSE32BZ156149

1GCRKSE32BZ129646; 1GCRKSE32BZ180841 | 1GCRKSE32BZ130991

1GCRKSE32BZ142848; 1GCRKSE32BZ126844; 1GCRKSE32BZ157964; 1GCRKSE32BZ156684; 1GCRKSE32BZ147242 | 1GCRKSE32BZ155132 | 1GCRKSE32BZ169645 | 1GCRKSE32BZ151551; 1GCRKSE32BZ122342

1GCRKSE32BZ114001 | 1GCRKSE32BZ194948; 1GCRKSE32BZ130778; 1GCRKSE32BZ132093 | 1GCRKSE32BZ155891 | 1GCRKSE32BZ146141 | 1GCRKSE32BZ175753 | 1GCRKSE32BZ132174 | 1GCRKSE32BZ184176; 1GCRKSE32BZ155647; 1GCRKSE32BZ137830; 1GCRKSE32BZ164946; 1GCRKSE32BZ118226; 1GCRKSE32BZ154675; 1GCRKSE32BZ160685 | 1GCRKSE32BZ122230 | 1GCRKSE32BZ132997 | 1GCRKSE32BZ104889

1GCRKSE32BZ115908 | 1GCRKSE32BZ169726 | 1GCRKSE32BZ135723; 1GCRKSE32BZ165952

1GCRKSE32BZ142042; 1GCRKSE32BZ137536

1GCRKSE32BZ142588; 1GCRKSE32BZ178233; 1GCRKSE32BZ110059; 1GCRKSE32BZ150447 | 1GCRKSE32BZ195386; 1GCRKSE32BZ100390

1GCRKSE32BZ135298

1GCRKSE32BZ145863 | 1GCRKSE32BZ186381; 1GCRKSE32BZ199504 | 1GCRKSE32BZ106643 | 1GCRKSE32BZ188387 | 1GCRKSE32BZ196960 | 1GCRKSE32BZ141473 | 1GCRKSE32BZ134460 | 1GCRKSE32BZ184713; 1GCRKSE32BZ164400 | 1GCRKSE32BZ191127; 1GCRKSE32BZ171833 | 1GCRKSE32BZ143983 | 1GCRKSE32BZ193749; 1GCRKSE32BZ165708 | 1GCRKSE32BZ123779; 1GCRKSE32BZ147175 | 1GCRKSE32BZ144888 | 1GCRKSE32BZ136032 | 1GCRKSE32BZ160458 | 1GCRKSE32BZ145622 | 1GCRKSE32BZ191080; 1GCRKSE32BZ157866

1GCRKSE32BZ148021 | 1GCRKSE32BZ121031 | 1GCRKSE32BZ174344 | 1GCRKSE32BZ106416 | 1GCRKSE32BZ105380; 1GCRKSE32BZ129985 | 1GCRKSE32BZ194366 | 1GCRKSE32BZ191774 | 1GCRKSE32BZ134345 | 1GCRKSE32BZ187403 | 1GCRKSE32BZ119036; 1GCRKSE32BZ117190 | 1GCRKSE32BZ107050 | 1GCRKSE32BZ162095

1GCRKSE32BZ119814; 1GCRKSE32BZ190074 | 1GCRKSE32BZ165207; 1GCRKSE32BZ163537; 1GCRKSE32BZ180824; 1GCRKSE32BZ193718 | 1GCRKSE32BZ125337 | 1GCRKSE32BZ129131; 1GCRKSE32BZ162310 | 1GCRKSE32BZ155924

1GCRKSE32BZ147354; 1GCRKSE32BZ111762 | 1GCRKSE32BZ195923; 1GCRKSE32BZ193640

1GCRKSE32BZ187143 | 1GCRKSE32BZ145443 | 1GCRKSE32BZ150464; 1GCRKSE32BZ103371; 1GCRKSE32BZ184744 | 1GCRKSE32BZ149055; 1GCRKSE32BZ144647 | 1GCRKSE32BZ120641; 1GCRKSE32BZ139707 | 1GCRKSE32BZ133759 | 1GCRKSE32BZ180810; 1GCRKSE32BZ146754; 1GCRKSE32BZ157026 | 1GCRKSE32BZ175820 | 1GCRKSE32BZ104181; 1GCRKSE32BZ123426; 1GCRKSE32BZ105105; 1GCRKSE32BZ184064; 1GCRKSE32BZ186400

1GCRKSE32BZ111356; 1GCRKSE32BZ184355; 1GCRKSE32BZ159004 | 1GCRKSE32BZ113964; 1GCRKSE32BZ165854; 1GCRKSE32BZ111907 | 1GCRKSE32BZ110742 | 1GCRKSE32BZ118355 | 1GCRKSE32BZ152585 | 1GCRKSE32BZ131753; 1GCRKSE32BZ137908 | 1GCRKSE32BZ178328; 1GCRKSE32BZ196019; 1GCRKSE32BZ145720; 1GCRKSE32BZ146852

1GCRKSE32BZ198711; 1GCRKSE32BZ102544 | 1GCRKSE32BZ198112 | 1GCRKSE32BZ102866 | 1GCRKSE32BZ183884 | 1GCRKSE32BZ107730 | 1GCRKSE32BZ182167 | 1GCRKSE32BZ154790 | 1GCRKSE32BZ145491 | 1GCRKSE32BZ105850 | 1GCRKSE32BZ116878 | 1GCRKSE32BZ123295 | 1GCRKSE32BZ185831 | 1GCRKSE32BZ100485 | 1GCRKSE32BZ146530 | 1GCRKSE32BZ166910 | 1GCRKSE32BZ167040 | 1GCRKSE32BZ170861; 1GCRKSE32BZ151534; 1GCRKSE32BZ119909; 1GCRKSE32BZ150609 | 1GCRKSE32BZ123121 | 1GCRKSE32BZ128674 | 1GCRKSE32BZ179172; 1GCRKSE32BZ104861 | 1GCRKSE32BZ127783 | 1GCRKSE32BZ159729; 1GCRKSE32BZ105184 | 1GCRKSE32BZ108313; 1GCRKSE32BZ192990 | 1GCRKSE32BZ169256 | 1GCRKSE32BZ179706

1GCRKSE32BZ188406; 1GCRKSE32BZ152988 | 1GCRKSE32BZ184730 | 1GCRKSE32BZ179673 | 1GCRKSE32BZ174215 | 1GCRKSE32BZ183982 | 1GCRKSE32BZ102463; 1GCRKSE32BZ143305; 1GCRKSE32BZ137598 | 1GCRKSE32BZ177213; 1GCRKSE32BZ100521; 1GCRKSE32BZ137200 | 1GCRKSE32BZ122972 | 1GCRKSE32BZ179088 | 1GCRKSE32BZ103368 | 1GCRKSE32BZ168091 | 1GCRKSE32BZ142395 | 1GCRKSE32BZ165787; 1GCRKSE32BZ160640 | 1GCRKSE32BZ114922 | 1GCRKSE32BZ155616; 1GCRKSE32BZ128058 | 1GCRKSE32BZ151128 | 1GCRKSE32BZ106349 | 1GCRKSE32BZ163599 | 1GCRKSE32BZ149234 | 1GCRKSE32BZ143174 | 1GCRKSE32BZ183058 | 1GCRKSE32BZ108103; 1GCRKSE32BZ129971 | 1GCRKSE32BZ158029 | 1GCRKSE32BZ171069 | 1GCRKSE32BZ130036 | 1GCRKSE32BZ109574 | 1GCRKSE32BZ126925 | 1GCRKSE32BZ146818 | 1GCRKSE32BZ110885

1GCRKSE32BZ167023 | 1GCRKSE32BZ186834

1GCRKSE32BZ181424; 1GCRKSE32BZ115844; 1GCRKSE32BZ153543 | 1GCRKSE32BZ137181 | 1GCRKSE32BZ127864 | 1GCRKSE32BZ106240; 1GCRKSE32BZ181973; 1GCRKSE32BZ106206; 1GCRKSE32BZ106772; 1GCRKSE32BZ120977 | 1GCRKSE32BZ111633 | 1GCRKSE32BZ162663 | 1GCRKSE32BZ118419 | 1GCRKSE32BZ168172 | 1GCRKSE32BZ102527; 1GCRKSE32BZ168527 | 1GCRKSE32BZ131459; 1GCRKSE32BZ151808 | 1GCRKSE32BZ168902 | 1GCRKSE32BZ130697; 1GCRKSE32BZ105170

1GCRKSE32BZ184825 | 1GCRKSE32BZ146155 | 1GCRKSE32BZ154160 | 1GCRKSE32BZ198224; 1GCRKSE32BZ185375; 1GCRKSE32BZ193010; 1GCRKSE32BZ158662; 1GCRKSE32BZ118484; 1GCRKSE32BZ146382; 1GCRKSE32BZ153638; 1GCRKSE32BZ179625; 1GCRKSE32BZ152456 | 1GCRKSE32BZ115830

1GCRKSE32BZ164123

1GCRKSE32BZ173078 | 1GCRKSE32BZ188079; 1GCRKSE32BZ102026; 1GCRKSE32BZ118131 | 1GCRKSE32BZ138881; 1GCRKSE32BZ110336 | 1GCRKSE32BZ100812 | 1GCRKSE32BZ145393; 1GCRKSE32BZ118579 | 1GCRKSE32BZ171721; 1GCRKSE32BZ118498 | 1GCRKSE32BZ136371 | 1GCRKSE32BZ195341; 1GCRKSE32BZ144227 | 1GCRKSE32BZ179317 | 1GCRKSE32BZ158032 | 1GCRKSE32BZ154028 | 1GCRKSE32BZ141201 | 1GCRKSE32BZ105802 | 1GCRKSE32BZ101247 | 1GCRKSE32BZ196442 | 1GCRKSE32BZ119053 | 1GCRKSE32BZ178460 | 1GCRKSE32BZ154949 | 1GCRKSE32BZ185456; 1GCRKSE32BZ116671; 1GCRKSE32BZ126178; 1GCRKSE32BZ187272; 1GCRKSE32BZ161741; 1GCRKSE32BZ160217 | 1GCRKSE32BZ143577; 1GCRKSE32BZ125578; 1GCRKSE32BZ159049

1GCRKSE32BZ166115

1GCRKSE32BZ136273 | 1GCRKSE32BZ162517 | 1GCRKSE32BZ150318 | 1GCRKSE32BZ110644 | 1GCRKSE32BZ127069; 1GCRKSE32BZ137360; 1GCRKSE32BZ193248; 1GCRKSE32BZ108991; 1GCRKSE32BZ138279 | 1GCRKSE32BZ190043; 1GCRKSE32BZ181813; 1GCRKSE32BZ126956

1GCRKSE32BZ193654 | 1GCRKSE32BZ198496 | 1GCRKSE32BZ185408; 1GCRKSE32BZ136998 | 1GCRKSE32BZ181908 | 1GCRKSE32BZ188857 | 1GCRKSE32BZ194805

1GCRKSE32BZ180080 | 1GCRKSE32BZ168771 | 1GCRKSE32BZ187773; 1GCRKSE32BZ112913 | 1GCRKSE32BZ173906 | 1GCRKSE32BZ169998

1GCRKSE32BZ144437 | 1GCRKSE32BZ129386 | 1GCRKSE32BZ187305 | 1GCRKSE32BZ190687 | 1GCRKSE32BZ181892 | 1GCRKSE32BZ127542 | 1GCRKSE32BZ110353; 1GCRKSE32BZ106304 | 1GCRKSE32BZ104763; 1GCRKSE32BZ149170 | 1GCRKSE32BZ107436; 1GCRKSE32BZ164333 | 1GCRKSE32BZ115147 | 1GCRKSE32BZ175039; 1GCRKSE32BZ107355 | 1GCRKSE32BZ151338 | 1GCRKSE32BZ101118 | 1GCRKSE32BZ184534 | 1GCRKSE32BZ169354; 1GCRKSE32BZ162369

1GCRKSE32BZ167250 | 1GCRKSE32BZ198983 | 1GCRKSE32BZ178250 | 1GCRKSE32BZ164672 | 1GCRKSE32BZ166308 | 1GCRKSE32BZ174201 | 1GCRKSE32BZ181505; 1GCRKSE32BZ115875; 1GCRKSE32BZ109302 | 1GCRKSE32BZ164834

1GCRKSE32BZ138086; 1GCRKSE32BZ132885 | 1GCRKSE32BZ126892 | 1GCRKSE32BZ198949 | 1GCRKSE32BZ125192 | 1GCRKSE32BZ131543 | 1GCRKSE32BZ140193 | 1GCRKSE32BZ169810 | 1GCRKSE32BZ172948 | 1GCRKSE32BZ136211 | 1GCRKSE32BZ155454 | 1GCRKSE32BZ124527; 1GCRKSE32BZ191077; 1GCRKSE32BZ118856 | 1GCRKSE32BZ123071; 1GCRKSE32BZ162081 | 1GCRKSE32BZ164607 | 1GCRKSE32BZ117254; 1GCRKSE32BZ181553 | 1GCRKSE32BZ110479 | 1GCRKSE32BZ133888 | 1GCRKSE32BZ109350 | 1GCRKSE32BZ172237 | 1GCRKSE32BZ133857 | 1GCRKSE32BZ120543

1GCRKSE32BZ118842

1GCRKSE32BZ116444 | 1GCRKSE32BZ134443 | 1GCRKSE32BZ105167 | 1GCRKSE32BZ124267; 1GCRKSE32BZ105864; 1GCRKSE32BZ181911; 1GCRKSE32BZ104665 | 1GCRKSE32BZ125354 | 1GCRKSE32BZ134846 | 1GCRKSE32BZ122115 | 1GCRKSE32BZ173002 | 1GCRKSE32BZ187756 | 1GCRKSE32BZ199633 | 1GCRKSE32BZ193590 | 1GCRKSE32BZ140730; 1GCRKSE32BZ116203; 1GCRKSE32BZ113902 | 1GCRKSE32BZ113723 | 1GCRKSE32BZ175400 | 1GCRKSE32BZ142946; 1GCRKSE32BZ169547; 1GCRKSE32BZ151212; 1GCRKSE32BZ178071 | 1GCRKSE32BZ174439

1GCRKSE32BZ185750 | 1GCRKSE32BZ163747

1GCRKSE32BZ156703; 1GCRKSE32BZ196991; 1GCRKSE32BZ106495 | 1GCRKSE32BZ160248 | 1GCRKSE32BZ104147 | 1GCRKSE32BZ189295; 1GCRKSE32BZ107906 | 1GCRKSE32BZ137505 | 1GCRKSE32BZ167653 | 1GCRKSE32BZ106979; 1GCRKSE32BZ163232 | 1GCRKSE32BZ142591 | 1GCRKSE32BZ149296; 1GCRKSE32BZ168074 | 1GCRKSE32BZ132000 | 1GCRKSE32BZ142154; 1GCRKSE32BZ197669 | 1GCRKSE32BZ100504 | 1GCRKSE32BZ154286 | 1GCRKSE32BZ146298 | 1GCRKSE32BZ179477

1GCRKSE32BZ162050

1GCRKSE32BZ163103 | 1GCRKSE32BZ159553; 1GCRKSE32BZ179480 | 1GCRKSE32BZ116993 | 1GCRKSE32BZ174960; 1GCRKSE32BZ134670 | 1GCRKSE32BZ195310 | 1GCRKSE32BZ179074; 1GCRKSE32BZ141649; 1GCRKSE32BZ118307; 1GCRKSE32BZ174926; 1GCRKSE32BZ114516; 1GCRKSE32BZ148407 | 1GCRKSE32BZ192259; 1GCRKSE32BZ165773 | 1GCRKSE32BZ195517; 1GCRKSE32BZ158435; 1GCRKSE32BZ124561 | 1GCRKSE32BZ108957 | 1GCRKSE32BZ147662; 1GCRKSE32BZ116816 | 1GCRKSE32BZ194223; 1GCRKSE32BZ102799 | 1GCRKSE32BZ120476; 1GCRKSE32BZ110725 | 1GCRKSE32BZ151856 | 1GCRKSE32BZ172772 | 1GCRKSE32BZ130327; 1GCRKSE32BZ166437 | 1GCRKSE32BZ179060; 1GCRKSE32BZ134944; 1GCRKSE32BZ111227 | 1GCRKSE32BZ106061; 1GCRKSE32BZ123149; 1GCRKSE32BZ148634

1GCRKSE32BZ188681 | 1GCRKSE32BZ103046; 1GCRKSE32BZ149802 | 1GCRKSE32BZ186283; 1GCRKSE32BZ101913 | 1GCRKSE32BZ141943 | 1GCRKSE32BZ148665 | 1GCRKSE32BZ111261 | 1GCRKSE32BZ151310 | 1GCRKSE32BZ189037; 1GCRKSE32BZ171962; 1GCRKSE32BZ131994; 1GCRKSE32BZ142476; 1GCRKSE32BZ165918 | 1GCRKSE32BZ124558 | 1GCRKSE32BZ125807 | 1GCRKSE32BZ198918; 1GCRKSE32BZ160850 | 1GCRKSE32BZ130232 | 1GCRKSE32BZ108604 | 1GCRKSE32BZ184775 | 1GCRKSE32BZ180452; 1GCRKSE32BZ177194; 1GCRKSE32BZ112667 | 1GCRKSE32BZ193668; 1GCRKSE32BZ189572 | 1GCRKSE32BZ150741 | 1GCRKSE32BZ123877; 1GCRKSE32BZ192486 | 1GCRKSE32BZ185540; 1GCRKSE32BZ106951; 1GCRKSE32BZ163098 | 1GCRKSE32BZ174246 | 1GCRKSE32BZ161044 | 1GCRKSE32BZ188373 | 1GCRKSE32BZ121398 | 1GCRKSE32BZ196215; 1GCRKSE32BZ150058 | 1GCRKSE32BZ120770 | 1GCRKSE32BZ115018 | 1GCRKSE32BZ194092; 1GCRKSE32BZ155955 | 1GCRKSE32BZ141523 | 1GCRKSE32BZ186915 | 1GCRKSE32BZ163912 | 1GCRKSE32BZ166907 | 1GCRKSE32BZ119246

1GCRKSE32BZ107954

1GCRKSE32BZ171525 | 1GCRKSE32BZ163893; 1GCRKSE32BZ180886 | 1GCRKSE32BZ116881; 1GCRKSE32BZ171671 | 1GCRKSE32BZ112197 | 1GCRKSE32BZ185960; 1GCRKSE32BZ162534 | 1GCRKSE32BZ163795 | 1GCRKSE32BZ180239; 1GCRKSE32BZ149279; 1GCRKSE32BZ167913; 1GCRKSE32BZ175865; 1GCRKSE32BZ171458 | 1GCRKSE32BZ159259 | 1GCRKSE32BZ179124 | 1GCRKSE32BZ171427 | 1GCRKSE32BZ149895; 1GCRKSE32BZ174053 | 1GCRKSE32BZ142266; 1GCRKSE32BZ164753

1GCRKSE32BZ193346 | 1GCRKSE32BZ153221; 1GCRKSE32BZ177051; 1GCRKSE32BZ196232; 1GCRKSE32BZ105685; 1GCRKSE32BZ168415; 1GCRKSE32BZ185201; 1GCRKSE32BZ196151 | 1GCRKSE32BZ139898; 1GCRKSE32BZ152747 | 1GCRKSE32BZ103810

1GCRKSE32BZ113558 | 1GCRKSE32BZ144499 | 1GCRKSE32BZ125872; 1GCRKSE32BZ173131; 1GCRKSE32BZ199986 | 1GCRKSE32BZ121322 | 1GCRKSE32BZ146088 | 1GCRKSE32BZ156765

1GCRKSE32BZ122485 | 1GCRKSE32BZ114158; 1GCRKSE32BZ145149; 1GCRKSE32BZ115715 | 1GCRKSE32BZ197185 | 1GCRKSE32BZ122003; 1GCRKSE32BZ152537; 1GCRKSE32BZ199132; 1GCRKSE32BZ140484 | 1GCRKSE32BZ128223; 1GCRKSE32BZ161254; 1GCRKSE32BZ134183 | 1GCRKSE32BZ166020 | 1GCRKSE32BZ102219 | 1GCRKSE32BZ105721 | 1GCRKSE32BZ158077; 1GCRKSE32BZ137004 | 1GCRKSE32BZ189555; 1GCRKSE32BZ124169 | 1GCRKSE32BZ101006; 1GCRKSE32BZ138816 | 1GCRKSE32BZ125886 | 1GCRKSE32BZ105606

1GCRKSE32BZ190768 | 1GCRKSE32BZ193539 | 1GCRKSE32BZ129761 | 1GCRKSE32BZ108005 | 1GCRKSE32BZ119165 | 1GCRKSE32BZ133230; 1GCRKSE32BZ198403 | 1GCRKSE32BZ169435; 1GCRKSE32BZ100163; 1GCRKSE32BZ152649; 1GCRKSE32BZ145734; 1GCRKSE32BZ110420 | 1GCRKSE32BZ123541; 1GCRKSE32BZ185893 | 1GCRKSE32BZ192942 | 1GCRKSE32BZ170259 | 1GCRKSE32BZ153591 | 1GCRKSE32BZ104827; 1GCRKSE32BZ177308; 1GCRKSE32BZ128643 | 1GCRKSE32BZ124639

1GCRKSE32BZ127055 | 1GCRKSE32BZ195288

1GCRKSE32BZ109347; 1GCRKSE32BZ162730 | 1GCRKSE32BZ119568 | 1GCRKSE32BZ168107 | 1GCRKSE32BZ172531 | 1GCRKSE32BZ181147 | 1GCRKSE32BZ199258; 1GCRKSE32BZ149072 | 1GCRKSE32BZ114550 | 1GCRKSE32BZ125547 | 1GCRKSE32BZ121501 | 1GCRKSE32BZ199759 | 1GCRKSE32BZ132823; 1GCRKSE32BZ142087; 1GCRKSE32BZ147483; 1GCRKSE32BZ196246; 1GCRKSE32BZ191032 | 1GCRKSE32BZ148018 | 1GCRKSE32BZ156054 | 1GCRKSE32BZ171587 | 1GCRKSE32BZ191466; 1GCRKSE32BZ181004 | 1GCRKSE32BZ165904 | 1GCRKSE32BZ100955 | 1GCRKSE32BZ137097 | 1GCRKSE32BZ130019; 1GCRKSE32BZ158046 | 1GCRKSE32BZ171010 | 1GCRKSE32BZ106528; 1GCRKSE32BZ169516 | 1GCRKSE32BZ169273; 1GCRKSE32BZ184601; 1GCRKSE32BZ168446 | 1GCRKSE32BZ159052 | 1GCRKSE32BZ173307 | 1GCRKSE32BZ173873; 1GCRKSE32BZ100003 | 1GCRKSE32BZ120669 | 1GCRKSE32BZ178474 | 1GCRKSE32BZ171251

1GCRKSE32BZ135799 | 1GCRKSE32BZ162033; 1GCRKSE32BZ153834; 1GCRKSE32BZ158712 | 1GCRKSE32BZ111941; 1GCRKSE32BZ136936

1GCRKSE32BZ117836; 1GCRKSE32BZ165577; 1GCRKSE32BZ197817; 1GCRKSE32BZ116914 | 1GCRKSE32BZ139285 | 1GCRKSE32BZ103211; 1GCRKSE32BZ184047 | 1GCRKSE32BZ127637 | 1GCRKSE32BZ130831

1GCRKSE32BZ167278; 1GCRKSE32BZ154126 | 1GCRKSE32BZ182895 | 1GCRKSE32BZ133373 | 1GCRKSE32BZ136726; 1GCRKSE32BZ162694; 1GCRKSE32BZ120512; 1GCRKSE32BZ104956 | 1GCRKSE32BZ107078; 1GCRKSE32BZ198420 | 1GCRKSE32BZ101801; 1GCRKSE32BZ101975 | 1GCRKSE32BZ142834 | 1GCRKSE32BZ111020 | 1GCRKSE32BZ176966; 1GCRKSE32BZ197865 | 1GCRKSE32BZ144907; 1GCRKSE32BZ197574 | 1GCRKSE32BZ184212; 1GCRKSE32BZ188924 | 1GCRKSE32BZ179494; 1GCRKSE32BZ147161 | 1GCRKSE32BZ109610; 1GCRKSE32BZ138377; 1GCRKSE32BZ165501

1GCRKSE32BZ149251 | 1GCRKSE32BZ176319; 1GCRKSE32BZ152196 | 1GCRKSE32BZ168723 | 1GCRKSE32BZ100809 | 1GCRKSE32BZ169869 | 1GCRKSE32BZ108165 | 1GCRKSE32BZ196988 | 1GCRKSE32BZ189152 | 1GCRKSE32BZ103967 | 1GCRKSE32BZ147998; 1GCRKSE32BZ118288; 1GCRKSE32BZ172030; 1GCRKSE32BZ168320 | 1GCRKSE32BZ119201 | 1GCRKSE32BZ124981; 1GCRKSE32BZ107453 | 1GCRKSE32BZ147502 | 1GCRKSE32BZ131431 | 1GCRKSE32BZ149041; 1GCRKSE32BZ184033 | 1GCRKSE32BZ123698 | 1GCRKSE32BZ198742 | 1GCRKSE32BZ174392

1GCRKSE32BZ198143 | 1GCRKSE32BZ160783; 1GCRKSE32BZ182332 | 1GCRKSE32BZ174442; 1GCRKSE32BZ124964; 1GCRKSE32BZ125239; 1GCRKSE32BZ135401

1GCRKSE32BZ127976 | 1GCRKSE32BZ170262 | 1GCRKSE32BZ105637; 1GCRKSE32BZ179155; 1GCRKSE32BZ196439 | 1GCRKSE32BZ189278; 1GCRKSE32BZ103581 | 1GCRKSE32BZ147936 | 1GCRKSE32BZ160525; 1GCRKSE32BZ135351; 1GCRKSE32BZ156166 | 1GCRKSE32BZ178958; 1GCRKSE32BZ151095 | 1GCRKSE32BZ114189

1GCRKSE32BZ176840; 1GCRKSE32BZ102561; 1GCRKSE32BZ103239 | 1GCRKSE32BZ100289 | 1GCRKSE32BZ139240; 1GCRKSE32BZ113690; 1GCRKSE32BZ191614 | 1GCRKSE32BZ189443 | 1GCRKSE32BZ186414 | 1GCRKSE32BZ156281 | 1GCRKSE32BZ152957 | 1GCRKSE32BZ105444 | 1GCRKSE32BZ170522 | 1GCRKSE32BZ190947 | 1GCRKSE32BZ187580 | 1GCRKSE32BZ134295 | 1GCRKSE32BZ166745 | 1GCRKSE32BZ171363 | 1GCRKSE32BZ144244 | 1GCRKSE32BZ189376 | 1GCRKSE32BZ178300 | 1GCRKSE32BZ195825 | 1GCRKSE32BZ104276; 1GCRKSE32BZ167846; 1GCRKSE32BZ141005; 1GCRKSE32BZ172688 | 1GCRKSE32BZ174134; 1GCRKSE32BZ135558 | 1GCRKSE32BZ140310 | 1GCRKSE32BZ180192 | 1GCRKSE32BZ128559 | 1GCRKSE32BZ143028; 1GCRKSE32BZ149458 | 1GCRKSE32BZ130666 | 1GCRKSE32BZ171430 | 1GCRKSE32BZ198594; 1GCRKSE32BZ165336 | 1GCRKSE32BZ148178 | 1GCRKSE32BZ126777 | 1GCRKSE32BZ142333 | 1GCRKSE32BZ129582

1GCRKSE32BZ182878 | 1GCRKSE32BZ146589; 1GCRKSE32BZ192133 | 1GCRKSE32BZ141831; 1GCRKSE32BZ184453 | 1GCRKSE32BZ113978 | 1GCRKSE32BZ145037 | 1GCRKSE32BZ197610 | 1GCRKSE32BZ100244; 1GCRKSE32BZ194559; 1GCRKSE32BZ105279 | 1GCRKSE32BZ107548; 1GCRKSE32BZ172514 | 1GCRKSE32BZ166034; 1GCRKSE32BZ115178; 1GCRKSE32BZ183092; 1GCRKSE32BZ161092; 1GCRKSE32BZ112846 | 1GCRKSE32BZ112068

1GCRKSE32BZ138850; 1GCRKSE32BZ167006; 1GCRKSE32BZ120364 | 1GCRKSE32BZ162839 | 1GCRKSE32BZ135284

1GCRKSE32BZ111163; 1GCRKSE32BZ159973 | 1GCRKSE32BZ182508 | 1GCRKSE32BZ169502 | 1GCRKSE32BZ176501 | 1GCRKSE32BZ163389 | 1GCRKSE32BZ119991 | 1GCRKSE32BZ153624; 1GCRKSE32BZ110255 | 1GCRKSE32BZ170682 | 1GCRKSE32BZ149945; 1GCRKSE32BZ113947; 1GCRKSE32BZ132059; 1GCRKSE32BZ169077; 1GCRKSE32BZ190544 | 1GCRKSE32BZ164848

1GCRKSE32BZ114953 | 1GCRKSE32BZ198546 | 1GCRKSE32BZ182783; 1GCRKSE32BZ129288 | 1GCRKSE32BZ195419 | 1GCRKSE32BZ129775 | 1GCRKSE32BZ128514 | 1GCRKSE32BZ156376 | 1GCRKSE32BZ112443

1GCRKSE32BZ135835

1GCRKSE32BZ163327; 1GCRKSE32BZ190821 | 1GCRKSE32BZ123846 | 1GCRKSE32BZ181634 | 1GCRKSE32BZ140663; 1GCRKSE32BZ152893 | 1GCRKSE32BZ104374; 1GCRKSE32BZ171413 | 1GCRKSE32BZ124172 | 1GCRKSE32BZ195260 | 1GCRKSE32BZ155745; 1GCRKSE32BZ109316 | 1GCRKSE32BZ158354; 1GCRKSE32BZ128626 | 1GCRKSE32BZ108361 | 1GCRKSE32BZ136922 | 1GCRKSE32BZ137715 | 1GCRKSE32BZ182735; 1GCRKSE32BZ125922 | 1GCRKSE32BZ149573 | 1GCRKSE32BZ176661

1GCRKSE32BZ146933

1GCRKSE32BZ137732 | 1GCRKSE32BZ115584; 1GCRKSE32BZ178281

1GCRKSE32BZ123944; 1GCRKSE32BZ182248 | 1GCRKSE32BZ198885

1GCRKSE32BZ192441 | 1GCRKSE32BZ186655 | 1GCRKSE32BZ141375 | 1GCRKSE32BZ130506; 1GCRKSE32BZ139416 | 1GCRKSE32BZ118212 | 1GCRKSE32BZ144986

1GCRKSE32BZ173050

1GCRKSE32BZ119151; 1GCRKSE32BZ195632; 1GCRKSE32BZ184484 | 1GCRKSE32BZ193315 | 1GCRKSE32BZ100387; 1GCRKSE32BZ181715 | 1GCRKSE32BZ152022 | 1GCRKSE32BZ154918

1GCRKSE32BZ139058 | 1GCRKSE32BZ157771

1GCRKSE32BZ149461; 1GCRKSE32BZ176045 | 1GCRKSE32BZ105217 | 1GCRKSE32BZ114340; 1GCRKSE32BZ102267 | 1GCRKSE32BZ181035 | 1GCRKSE32BZ157043 | 1GCRKSE32BZ104178 | 1GCRKSE32BZ125371; 1GCRKSE32BZ132563 | 1GCRKSE32BZ157799 | 1GCRKSE32BZ105556; 1GCRKSE32BZ125449 | 1GCRKSE32BZ155051; 1GCRKSE32BZ134149 | 1GCRKSE32BZ132675; 1GCRKSE32BZ128996; 1GCRKSE32BZ148858 | 1GCRKSE32BZ126634; 1GCRKSE32BZ114337; 1GCRKSE32BZ160427 | 1GCRKSE32BZ144728 | 1GCRKSE32BZ165238; 1GCRKSE32BZ102785 | 1GCRKSE32BZ138511 | 1GCRKSE32BZ116735 | 1GCRKSE32BZ112832; 1GCRKSE32BZ109820; 1GCRKSE32BZ165563 | 1GCRKSE32BZ110711; 1GCRKSE32BZ129730; 1GCRKSE32BZ140064 | 1GCRKSE32BZ103872 | 1GCRKSE32BZ114094 | 1GCRKSE32BZ196618 | 1GCRKSE32BZ175414; 1GCRKSE32BZ118789; 1GCRKSE32BZ157012

1GCRKSE32BZ111938 | 1GCRKSE32BZ108229 | 1GCRKSE32BZ199924 | 1GCRKSE32BZ117514 | 1GCRKSE32BZ107419; 1GCRKSE32BZ133115 | 1GCRKSE32BZ159102; 1GCRKSE32BZ108781 | 1GCRKSE32BZ174120

1GCRKSE32BZ121885; 1GCRKSE32BZ127119 | 1GCRKSE32BZ178457 | 1GCRKSE32BZ148830; 1GCRKSE32BZ194772

1GCRKSE32BZ107095 | 1GCRKSE32BZ188440 | 1GCRKSE32BZ102074 | 1GCRKSE32BZ105783 | 1GCRKSE32BZ192293; 1GCRKSE32BZ119232 | 1GCRKSE32BZ108036 | 1GCRKSE32BZ108294 | 1GCRKSE32BZ137911; 1GCRKSE32BZ127668; 1GCRKSE32BZ199325 | 1GCRKSE32BZ160637

1GCRKSE32BZ172383; 1GCRKSE32BZ103595; 1GCRKSE32BZ113463 | 1GCRKSE32BZ153770 | 1GCRKSE32BZ138735 | 1GCRKSE32BZ182573; 1GCRKSE32BZ193864 | 1GCRKSE32BZ140159 | 1GCRKSE32BZ191497; 1GCRKSE32BZ144132

1GCRKSE32BZ171699 | 1GCRKSE32BZ130330 | 1GCRKSE32BZ110935 | 1GCRKSE32BZ138430 | 1GCRKSE32BZ149783; 1GCRKSE32BZ115522 | 1GCRKSE32BZ148777 | 1GCRKSE32BZ121336 | 1GCRKSE32BZ119411; 1GCRKSE32BZ118825 | 1GCRKSE32BZ124589 | 1GCRKSE32BZ128111 | 1GCRKSE32BZ159777

1GCRKSE32BZ124804; 1GCRKSE32BZ124608; 1GCRKSE32BZ187160; 1GCRKSE32BZ176899

1GCRKSE32BZ125225 | 1GCRKSE32BZ110949 | 1GCRKSE32BZ109638 | 1GCRKSE32BZ192472; 1GCRKSE32BZ119764 | 1GCRKSE32BZ112054 | 1GCRKSE32BZ155048 | 1GCRKSE32BZ130358; 1GCRKSE32BZ104617 | 1GCRKSE32BZ111972; 1GCRKSE32BZ174599; 1GCRKSE32BZ153977

1GCRKSE32BZ143286; 1GCRKSE32BZ129579 | 1GCRKSE32BZ121210; 1GCRKSE32BZ133700; 1GCRKSE32BZ160671 | 1GCRKSE32BZ139920 | 1GCRKSE32BZ133342 | 1GCRKSE32BZ120106 | 1GCRKSE32BZ129226; 1GCRKSE32BZ163330 | 1GCRKSE32BZ107713 | 1GCRKSE32BZ118050; 1GCRKSE32BZ151954; 1GCRKSE32BZ110143 | 1GCRKSE32BZ169483; 1GCRKSE32BZ173582; 1GCRKSE32BZ174585; 1GCRKSE32BZ199583; 1GCRKSE32BZ173274; 1GCRKSE32BZ175428

1GCRKSE32BZ169189 | 1GCRKSE32BZ167135 | 1GCRKSE32BZ103001; 1GCRKSE32BZ180922 | 1GCRKSE32BZ143787 | 1GCRKSE32BZ174831 | 1GCRKSE32BZ141988 | 1GCRKSE32BZ188101; 1GCRKSE32BZ159620 | 1GCRKSE32BZ109445; 1GCRKSE32BZ138766 | 1GCRKSE32BZ187157 | 1GCRKSE32BZ179057 | 1GCRKSE32BZ175347; 1GCRKSE32BZ197719

1GCRKSE32BZ190771 | 1GCRKSE32BZ167328 | 1GCRKSE32BZ125399 | 1GCRKSE32BZ176157; 1GCRKSE32BZ149136; 1GCRKSE32BZ185120; 1GCRKSE32BZ133079 | 1GCRKSE32BZ144678 | 1GCRKSE32BZ157916; 1GCRKSE32BZ141442 | 1GCRKSE32BZ128237 | 1GCRKSE32BZ165045 | 1GCRKSE32BZ156720 | 1GCRKSE32BZ167166; 1GCRKSE32BZ181262

1GCRKSE32BZ185585 | 1GCRKSE32BZ156247; 1GCRKSE32BZ170164 | 1GCRKSE32BZ180662 | 1GCRKSE32BZ148567 | 1GCRKSE32BZ121918; 1GCRKSE32BZ189720; 1GCRKSE32BZ196098

1GCRKSE32BZ123958 | 1GCRKSE32BZ108523 | 1GCRKSE32BZ171282; 1GCRKSE32BZ106464 | 1GCRKSE32BZ183741 | 1GCRKSE32BZ101653; 1GCRKSE32BZ192777; 1GCRKSE32BZ199602; 1GCRKSE32BZ143675 | 1GCRKSE32BZ187398; 1GCRKSE32BZ102608 | 1GCRKSE32BZ153462 | 1GCRKSE32BZ105377 | 1GCRKSE32BZ133972; 1GCRKSE32BZ105203 | 1GCRKSE32BZ170827; 1GCRKSE32BZ186543; 1GCRKSE32BZ129503; 1GCRKSE32BZ147709 | 1GCRKSE32BZ179432; 1GCRKSE32BZ115360 | 1GCRKSE32BZ179771 | 1GCRKSE32BZ178202 | 1GCRKSE32BZ193573; 1GCRKSE32BZ185358 | 1GCRKSE32BZ193816; 1GCRKSE32BZ141165 | 1GCRKSE32BZ173145 | 1GCRKSE32BZ144406 | 1GCRKSE32BZ162968 | 1GCRKSE32BZ198207; 1GCRKSE32BZ176479

1GCRKSE32BZ197414 | 1GCRKSE32BZ123815 | 1GCRKSE32BZ198787 | 1GCRKSE32BZ193363 | 1GCRKSE32BZ181018 | 1GCRKSE32BZ157284 | 1GCRKSE32BZ160752; 1GCRKSE32BZ154093 | 1GCRKSE32BZ133177 | 1GCRKSE32BZ147547 | 1GCRKSE32BZ100454

1GCRKSE32BZ169211 | 1GCRKSE32BZ171198 | 1GCRKSE32BZ142963 | 1GCRKSE32BZ137049

1GCRKSE32BZ187837; 1GCRKSE32BZ106108 | 1GCRKSE32BZ106318 | 1GCRKSE32BZ196893; 1GCRKSE32BZ173033 | 1GCRKSE32BZ177809; 1GCRKSE32BZ178720 | 1GCRKSE32BZ113401

1GCRKSE32BZ178782 | 1GCRKSE32BZ184341 | 1GCRKSE32BZ174859 | 1GCRKSE32BZ117335; 1GCRKSE32BZ120798 | 1GCRKSE32BZ183416; 1GCRKSE32BZ105315; 1GCRKSE32BZ111602; 1GCRKSE32BZ161903 | 1GCRKSE32BZ138587; 1GCRKSE32BZ103452; 1GCRKSE32BZ176384 | 1GCRKSE32BZ168348; 1GCRKSE32BZ188843; 1GCRKSE32BZ110966 | 1GCRKSE32BZ183545 | 1GCRKSE32BZ158550 | 1GCRKSE32BZ121837 | 1GCRKSE32BZ125516 | 1GCRKSE32BZ107596 | 1GCRKSE32BZ141750 | 1GCRKSE32BZ146835 | 1GCRKSE32BZ121305 | 1GCRKSE32BZ116699 | 1GCRKSE32BZ158273; 1GCRKSE32BZ169693 | 1GCRKSE32BZ195047 | 1GCRKSE32BZ178829 | 1GCRKSE32BZ152618; 1GCRKSE32BZ122728 | 1GCRKSE32BZ117979; 1GCRKSE32BZ157270 | 1GCRKSE32BZ192875 | 1GCRKSE32BZ157527 | 1GCRKSE32BZ184243 | 1GCRKSE32BZ121563; 1GCRKSE32BZ152635 | 1GCRKSE32BZ191435 | 1GCRKSE32BZ141490 | 1GCRKSE32BZ121983; 1GCRKSE32BZ155261 | 1GCRKSE32BZ107615 | 1GCRKSE32BZ153204 | 1GCRKSE32BZ177129 | 1GCRKSE32BZ196361 | 1GCRKSE32BZ108327; 1GCRKSE32BZ131428; 1GCRKSE32BZ195646 | 1GCRKSE32BZ186705

1GCRKSE32BZ114029

1GCRKSE32BZ155230 | 1GCRKSE32BZ110367 | 1GCRKSE32BZ139979; 1GCRKSE32BZ108389 | 1GCRKSE32BZ142462 | 1GCRKSE32BZ124866 | 1GCRKSE32BZ183268 | 1GCRKSE32BZ163313 | 1GCRKSE32BZ189345 | 1GCRKSE32BZ113981 | 1GCRKSE32BZ186994 | 1GCRKSE32BZ175588; 1GCRKSE32BZ164901; 1GCRKSE32BZ161285; 1GCRKSE32BZ120655 | 1GCRKSE32BZ114791 | 1GCRKSE32BZ188051 | 1GCRKSE32BZ158810; 1GCRKSE32BZ109266 | 1GCRKSE32BZ156779 | 1GCRKSE32BZ187790; 1GCRKSE32BZ120848; 1GCRKSE32BZ132692 | 1GCRKSE32BZ156250; 1GCRKSE32BZ103869 | 1GCRKSE32BZ116329 | 1GCRKSE32BZ157981; 1GCRKSE32BZ164462 | 1GCRKSE32BZ118372; 1GCRKSE32BZ157379 | 1GCRKSE32BZ129596

1GCRKSE32BZ118405 | 1GCRKSE32BZ154238 | 1GCRKSE32BZ103340; 1GCRKSE32BZ138928

1GCRKSE32BZ148097 | 1GCRKSE32BZ198126; 1GCRKSE32BZ108537; 1GCRKSE32BZ135673; 1GCRKSE32BZ116511 | 1GCRKSE32BZ106299; 1GCRKSE32BZ111664

1GCRKSE32BZ132854

1GCRKSE32BZ143692 | 1GCRKSE32BZ155129 | 1GCRKSE32BZ142638 | 1GCRKSE32BZ166101; 1GCRKSE32BZ105928 | 1GCRKSE32BZ127136; 1GCRKSE32BZ125970 | 1GCRKSE32BZ145345 | 1GCRKSE32BZ152277; 1GCRKSE32BZ123538 | 1GCRKSE32BZ129274 | 1GCRKSE32BZ179964

1GCRKSE32BZ170066 | 1GCRKSE32BZ188972 | 1GCRKSE32BZ176451; 1GCRKSE32BZ196781 | 1GCRKSE32BZ118114 | 1GCRKSE32BZ115343

1GCRKSE32BZ145927 | 1GCRKSE32BZ145538; 1GCRKSE32BZ114810 | 1GCRKSE32BZ197316 | 1GCRKSE32BZ145975 | 1GCRKSE32BZ151047; 1GCRKSE32BZ151971 | 1GCRKSE32BZ181522 | 1GCRKSE32BZ147953 | 1GCRKSE32BZ153428; 1GCRKSE32BZ166583 | 1GCRKSE32BZ124768 | 1GCRKSE32BZ187627 | 1GCRKSE32BZ106917

1GCRKSE32BZ133101 | 1GCRKSE32BZ106867 | 1GCRKSE32BZ158581 | 1GCRKSE32BZ124799 | 1GCRKSE32BZ136029; 1GCRKSE32BZ112586; 1GCRKSE32BZ149718; 1GCRKSE32BZ187711 | 1GCRKSE32BZ196506; 1GCRKSE32BZ148732

1GCRKSE32BZ131400 | 1GCRKSE32BZ131705 | 1GCRKSE32BZ177647

1GCRKSE32BZ182265 | 1GCRKSE32BZ121580; 1GCRKSE32BZ166390 | 1GCRKSE32BZ132417; 1GCRKSE32BZ159603 | 1GCRKSE32BZ181701 | 1GCRKSE32BZ145071 | 1GCRKSE32BZ183724; 1GCRKSE32BZ182914

1GCRKSE32BZ161402; 1GCRKSE32BZ137567 | 1GCRKSE32BZ132319; 1GCRKSE32BZ157141 | 1GCRKSE32BZ108750 | 1GCRKSE32BZ170875 | 1GCRKSE32BZ121062; 1GCRKSE32BZ179012 | 1GCRKSE32BZ147080 | 1GCRKSE32BZ122129; 1GCRKSE32BZ104858 | 1GCRKSE32BZ120381 | 1GCRKSE32BZ195064 | 1GCRKSE32BZ177633 | 1GCRKSE32BZ125659; 1GCRKSE32BZ159391 | 1GCRKSE32BZ162940 | 1GCRKSE32BZ189362 | 1GCRKSE32BZ176854; 1GCRKSE32BZ136080 | 1GCRKSE32BZ178751; 1GCRKSE32BZ156815 | 1GCRKSE32BZ124415 | 1GCRKSE32BZ134541 | 1GCRKSE32BZ116430

1GCRKSE32BZ186803; 1GCRKSE32BZ146365 | 1GCRKSE32BZ109042 | 1GCRKSE32BZ162811; 1GCRKSE32BZ160847; 1GCRKSE32BZ155258; 1GCRKSE32BZ137990 | 1GCRKSE32BZ121076 | 1GCRKSE32BZ127847 | 1GCRKSE32BZ125628 | 1GCRKSE32BZ193394

1GCRKSE32BZ139741 | 1GCRKSE32BZ110482 | 1GCRKSE32BZ132062; 1GCRKSE32BZ150044 | 1GCRKSE32BZ126908

1GCRKSE32BZ150903 | 1GCRKSE32BZ178653 | 1GCRKSE32BZ166194; 1GCRKSE32BZ160198 | 1GCRKSE32BZ161920 | 1GCRKSE32BZ138413 | 1GCRKSE32BZ147032 | 1GCRKSE32BZ111177; 1GCRKSE32BZ108912; 1GCRKSE32BZ109946 | 1GCRKSE32BZ145801; 1GCRKSE32BZ164378 | 1GCRKSE32BZ113432; 1GCRKSE32BZ110224 | 1GCRKSE32BZ115701 | 1GCRKSE32BZ162422; 1GCRKSE32BZ101278; 1GCRKSE32BZ189765; 1GCRKSE32BZ143370 | 1GCRKSE32BZ124155 | 1GCRKSE32BZ157432 | 1GCRKSE32BZ117576 | 1GCRKSE32BZ190740 | 1GCRKSE32BZ115004 | 1GCRKSE32BZ137701 | 1GCRKSE32BZ169824

1GCRKSE32BZ185280 | 1GCRKSE32BZ197283 | 1GCRKSE32BZ113897 | 1GCRKSE32BZ137455 | 1GCRKSE32BZ128092 | 1GCRKSE32BZ105461; 1GCRKSE32BZ112748; 1GCRKSE32BZ129338 | 1GCRKSE32BZ181326 | 1GCRKSE32BZ104326; 1GCRKSE32BZ166261; 1GCRKSE32BZ193783; 1GCRKSE32BZ138489 | 1GCRKSE32BZ112815 | 1GCRKSE32BZ135043 | 1GCRKSE32BZ116928; 1GCRKSE32BZ107890

1GCRKSE32BZ115438

1GCRKSE32BZ199308 | 1GCRKSE32BZ143868 | 1GCRKSE32BZ185862 | 1GCRKSE32BZ100275 | 1GCRKSE32BZ124835 | 1GCRKSE32BZ184520 | 1GCRKSE32BZ180371 | 1GCRKSE32BZ128075; 1GCRKSE32BZ183528; 1GCRKSE32BZ146172 | 1GCRKSE32BZ139206

1GCRKSE32BZ197879 | 1GCRKSE32BZ131686 | 1GCRKSE32BZ134300 | 1GCRKSE32BZ155602; 1GCRKSE32BZ110806; 1GCRKSE32BZ131977 | 1GCRKSE32BZ100793 | 1GCRKSE32BZ126388; 1GCRKSE32BZ170732; 1GCRKSE32BZ184890 | 1GCRKSE32BZ131297 | 1GCRKSE32BZ179821 | 1GCRKSE32BZ171024 | 1GCRKSE32BZ114595; 1GCRKSE32BZ163621; 1GCRKSE32BZ110370 | 1GCRKSE32BZ188891 | 1GCRKSE32BZ192732 | 1GCRKSE32BZ111566; 1GCRKSE32BZ102821 | 1GCRKSE32BZ125967 | 1GCRKSE32BZ138783

1GCRKSE32BZ159066 | 1GCRKSE32BZ164347; 1GCRKSE32BZ137021; 1GCRKSE32BZ112149

1GCRKSE32BZ153963 | 1GCRKSE32BZ143045 | 1GCRKSE32BZ173632; 1GCRKSE32BZ135415; 1GCRKSE32BZ197722; 1GCRKSE32BZ137293 | 1GCRKSE32BZ196635 | 1GCRKSE32BZ163506 | 1GCRKSE32BZ186011 | 1GCRKSE32BZ166180; 1GCRKSE32BZ145555; 1GCRKSE32BZ189779; 1GCRKSE32BZ180063; 1GCRKSE32BZ165644 | 1GCRKSE32BZ172870 | 1GCRKSE32BZ175249; 1GCRKSE32BZ100437

1GCRKSE32BZ100258 | 1GCRKSE32BZ128416 | 1GCRKSE32BZ116556 | 1GCRKSE32BZ107212 | 1GCRKSE32BZ165689 | 1GCRKSE32BZ183156; 1GCRKSE32BZ174487 | 1GCRKSE32BZ199406 | 1GCRKSE32BZ154482; 1GCRKSE32BZ175171; 1GCRKSE32BZ171007 | 1GCRKSE32BZ171038 | 1GCRKSE32BZ175199

1GCRKSE32BZ136189; 1GCRKSE32BZ172075 | 1GCRKSE32BZ111776 | 1GCRKSE32BZ173419; 1GCRKSE32BZ162470; 1GCRKSE32BZ186462; 1GCRKSE32BZ199065; 1GCRKSE32BZ107274 | 1GCRKSE32BZ143790; 1GCRKSE32BZ178345 | 1GCRKSE32BZ166504; 1GCRKSE32BZ103614 | 1GCRKSE32BZ161643; 1GCRKSE32BZ123460; 1GCRKSE32BZ105248; 1GCRKSE32BZ115732

1GCRKSE32BZ198160 | 1GCRKSE32BZ162565; 1GCRKSE32BZ167619; 1GCRKSE32BZ138931 | 1GCRKSE32BZ164851 | 1GCRKSE32BZ113995; 1GCRKSE32BZ178667; 1GCRKSE32BZ125404 | 1GCRKSE32BZ188745 | 1GCRKSE32BZ102415 | 1GCRKSE32BZ177440; 1GCRKSE32BZ155941; 1GCRKSE32BZ112491; 1GCRKSE32BZ103905; 1GCRKSE32BZ157995; 1GCRKSE32BZ143093 | 1GCRKSE32BZ174909

1GCRKSE32BZ124480 | 1GCRKSE32BZ190706 | 1GCRKSE32BZ198806; 1GCRKSE32BZ155325; 1GCRKSE32BZ179642; 1GCRKSE32BZ171377; 1GCRKSE32BZ109770; 1GCRKSE32BZ154921; 1GCRKSE32BZ167782 | 1GCRKSE32BZ168060; 1GCRKSE32BZ166258 | 1GCRKSE32BZ138492; 1GCRKSE32BZ170147

1GCRKSE32BZ121207 | 1GCRKSE32BZ140985; 1GCRKSE32BZ137584

1GCRKSE32BZ110630 | 1GCRKSE32BZ194433 | 1GCRKSE32BZ164719; 1GCRKSE32BZ164963 | 1GCRKSE32BZ113026 | 1GCRKSE32BZ156071; 1GCRKSE32BZ106027 | 1GCRKSE32BZ119649; 1GCRKSE32BZ153784 | 1GCRKSE32BZ151016; 1GCRKSE32BZ181830; 1GCRKSE32BZ172206 | 1GCRKSE32BZ141604; 1GCRKSE32BZ130005; 1GCRKSE32BZ190883 | 1GCRKSE32BZ166695 | 1GCRKSE32BZ148052 | 1GCRKSE32BZ195808 | 1GCRKSE32BZ119876 | 1GCRKSE32BZ164820 | 1GCRKSE32BZ154708; 1GCRKSE32BZ121403; 1GCRKSE32BZ161304; 1GCRKSE32BZ104097; 1GCRKSE32BZ165949 | 1GCRKSE32BZ148763; 1GCRKSE32BZ134216; 1GCRKSE32BZ113222 | 1GCRKSE32BZ184131 | 1GCRKSE32BZ135656 | 1GCRKSE32BZ132238 | 1GCRKSE32BZ194528 | 1GCRKSE32BZ114497; 1GCRKSE32BZ151260 | 1GCRKSE32BZ192584; 1GCRKSE32BZ120817 | 1GCRKSE32BZ119392; 1GCRKSE32BZ188325; 1GCRKSE32BZ147256; 1GCRKSE32BZ196764 | 1GCRKSE32BZ184968 | 1GCRKSE32BZ184050 | 1GCRKSE32BZ114600 | 1GCRKSE32BZ132126 | 1GCRKSE32BZ165983 | 1GCRKSE32BZ188650; 1GCRKSE32BZ166728; 1GCRKSE32BZ170679 | 1GCRKSE32BZ134359 | 1GCRKSE32BZ170777 | 1GCRKSE32BZ182427; 1GCRKSE32BZ152375; 1GCRKSE32BZ198255 | 1GCRKSE32BZ191399; 1GCRKSE32BZ192598; 1GCRKSE32BZ130389

1GCRKSE32BZ196795; 1GCRKSE32BZ118176; 1GCRKSE32BZ138282 | 1GCRKSE32BZ170410 | 1GCRKSE32BZ177793; 1GCRKSE32BZ141733 | 1GCRKSE32BZ189183 | 1GCRKSE32BZ185361; 1GCRKSE32BZ107582; 1GCRKSE32BZ158385 | 1GCRKSE32BZ122373; 1GCRKSE32BZ141957 | 1GCRKSE32BZ189944 | 1GCRKSE32BZ103838; 1GCRKSE32BZ115777; 1GCRKSE32BZ170634 | 1GCRKSE32BZ195954; 1GCRKSE32BZ181309; 1GCRKSE32BZ187594

1GCRKSE32BZ114807; 1GCRKSE32BZ198045 | 1GCRKSE32BZ115665 | 1GCRKSE32BZ143434 | 1GCRKSE32BZ154496 | 1GCRKSE32BZ169774; 1GCRKSE32BZ111129 | 1GCRKSE32BZ180578 | 1GCRKSE32BZ113639; 1GCRKSE32BZ196733 | 1GCRKSE32BZ158922 | 1GCRKSE32BZ167622

1GCRKSE32BZ199776; 1GCRKSE32BZ183514; 1GCRKSE32BZ106934 | 1GCRKSE32BZ198661; 1GCRKSE32BZ154532; 1GCRKSE32BZ124334 | 1GCRKSE32BZ146317 | 1GCRKSE32BZ190608; 1GCRKSE32BZ157589; 1GCRKSE32BZ186719 | 1GCRKSE32BZ158967 | 1GCRKSE32BZ132837 | 1GCRKSE32BZ155776 | 1GCRKSE32BZ167300 | 1GCRKSE32BZ197073; 1GCRKSE32BZ141599 | 1GCRKSE32BZ130165

1GCRKSE32BZ149010; 1GCRKSE32BZ194481 | 1GCRKSE32BZ121868; 1GCRKSE32BZ188633 | 1GCRKSE32BZ105458

1GCRKSE32BZ117223 | 1GCRKSE32BZ168169 | 1GCRKSE32BZ160749; 1GCRKSE32BZ131770; 1GCRKSE32BZ165692; 1GCRKSE32BZ176367; 1GCRKSE32BZ190513; 1GCRKSE32BZ147158; 1GCRKSE32BZ177261; 1GCRKSE32BZ113351 | 1GCRKSE32BZ197459; 1GCRKSE32BZ170083

1GCRKSE32BZ167779

1GCRKSE32BZ109896 | 1GCRKSE32BZ105816 | 1GCRKSE32BZ158127; 1GCRKSE32BZ114175; 1GCRKSE32BZ133504 | 1GCRKSE32BZ136435 | 1GCRKSE32BZ170293 | 1GCRKSE32BZ112958 | 1GCRKSE32BZ188504 | 1GCRKSE32BZ131767 | 1GCRKSE32BZ153865 | 1GCRKSE32BZ134555

1GCRKSE32BZ169676 | 1GCRKSE32BZ175235 | 1GCRKSE32BZ169659 | 1GCRKSE32BZ102317 | 1GCRKSE32BZ136676 | 1GCRKSE32BZ112393 | 1GCRKSE32BZ111888 | 1GCRKSE32BZ142221 | 1GCRKSE32BZ159648; 1GCRKSE32BZ165479 | 1GCRKSE32BZ136046 | 1GCRKSE32BZ106903

1GCRKSE32BZ116315 | 1GCRKSE32BZ121661; 1GCRKSE32BZ148049 | 1GCRKSE32BZ108683 | 1GCRKSE32BZ166213 | 1GCRKSE32BZ106531 | 1GCRKSE32BZ188809 | 1GCRKSE32BZ183206 | 1GCRKSE32BZ154627 | 1GCRKSE32BZ122695; 1GCRKSE32BZ134121

1GCRKSE32BZ160508; 1GCRKSE32BZ175719 | 1GCRKSE32BZ139030; 1GCRKSE32BZ138508; 1GCRKSE32BZ196277 | 1GCRKSE32BZ114239; 1GCRKSE32BZ106156 | 1GCRKSE32BZ108599 | 1GCRKSE32BZ115231; 1GCRKSE32BZ158113 | 1GCRKSE32BZ123135 | 1GCRKSE32BZ166566; 1GCRKSE32BZ115603; 1GCRKSE32BZ116248; 1GCRKSE32BZ136063 | 1GCRKSE32BZ117769 | 1GCRKSE32BZ152134; 1GCRKSE32BZ175218; 1GCRKSE32BZ130750 | 1GCRKSE32BZ149749 | 1GCRKSE32BZ176871 | 1GCRKSE32BZ177079 | 1GCRKSE32BZ149198; 1GCRKSE32BZ178040

1GCRKSE32BZ156698

1GCRKSE32BZ134474 | 1GCRKSE32BZ103970 | 1GCRKSE32BZ144762; 1GCRKSE32BZ102902 | 1GCRKSE32BZ183125 | 1GCRKSE32BZ152067 | 1GCRKSE32BZ136743; 1GCRKSE32BZ145197; 1GCRKSE32BZ172271; 1GCRKSE32BZ115195 | 1GCRKSE32BZ106562 | 1GCRKSE32BZ170973 | 1GCRKSE32BZ150027; 1GCRKSE32BZ147077 | 1GCRKSE32BZ100051; 1GCRKSE32BZ139643; 1GCRKSE32BZ114886 | 1GCRKSE32BZ151713 | 1GCRKSE32BZ142817 | 1GCRKSE32BZ173730; 1GCRKSE32BZ146222 | 1GCRKSE32BZ155292 | 1GCRKSE32BZ171167 | 1GCRKSE32BZ113365; 1GCRKSE32BZ150951 | 1GCRKSE32BZ170925 | 1GCRKSE32BZ154594 | 1GCRKSE32BZ117626; 1GCRKSE32BZ103418; 1GCRKSE32BZ151355 | 1GCRKSE32BZ111258; 1GCRKSE32BZ135611

1GCRKSE32BZ133678 | 1GCRKSE32BZ155731 | 1GCRKSE32BZ110787 | 1GCRKSE32BZ124897; 1GCRKSE32BZ131347

1GCRKSE32BZ127654 | 1GCRKSE32BZ189832 | 1GCRKSE32BZ131509 | 1GCRKSE32BZ142297 | 1GCRKSE32BZ182900; 1GCRKSE32BZ136869 | 1GCRKSE32BZ168477 | 1GCRKSE32BZ135639; 1GCRKSE32BZ142512

1GCRKSE32BZ119859 | 1GCRKSE32BZ114502; 1GCRKSE32BZ122051

1GCRKSE32BZ180189 | 1GCRKSE32BZ138900 | 1GCRKSE32BZ127377 | 1GCRKSE32BZ119117

1GCRKSE32BZ116427 | 1GCRKSE32BZ132045 | 1GCRKSE32BZ189894; 1GCRKSE32BZ131851 | 1GCRKSE32BZ172867 | 1GCRKSE32BZ167930 | 1GCRKSE32BZ125838; 1GCRKSE32BZ173789; 1GCRKSE32BZ122647 | 1GCRKSE32BZ192701 | 1GCRKSE32BZ170441 | 1GCRKSE32BZ111275 | 1GCRKSE32BZ109994 | 1GCRKSE32BZ187451 | 1GCRKSE32BZ196828 | 1GCRKSE32BZ195436 | 1GCRKSE32BZ129923; 1GCRKSE32BZ144258

1GCRKSE32BZ165806; 1GCRKSE32BZ175882; 1GCRKSE32BZ108800 | 1GCRKSE32BZ154983 | 1GCRKSE32BZ178023; 1GCRKSE32BZ121465; 1GCRKSE32BZ114547 | 1GCRKSE32BZ129999 | 1GCRKSE32BZ145118 | 1GCRKSE32BZ164431 | 1GCRKSE32BZ159083 | 1GCRKSE32BZ193153 | 1GCRKSE32BZ191452 | 1GCRKSE32BZ104035 | 1GCRKSE32BZ193461; 1GCRKSE32BZ110921; 1GCRKSE32BZ157169 | 1GCRKSE32BZ101152 | 1GCRKSE32BZ153994 | 1GCRKSE32BZ135530; 1GCRKSE32BZ117433 | 1GCRKSE32BZ138752 | 1GCRKSE32BZ138203; 1GCRKSE32BZ129906 | 1GCRKSE32BZ156541 | 1GCRKSE32BZ119831; 1GCRKSE32BZ187322 | 1GCRKSE32BZ177132; 1GCRKSE32BZ153722; 1GCRKSE32BZ130702 | 1GCRKSE32BZ123927 | 1GCRKSE32BZ152764 | 1GCRKSE32BZ175459; 1GCRKSE32BZ145264 | 1GCRKSE32BZ158693; 1GCRKSE32BZ116413 | 1GCRKSE32BZ128710 | 1GCRKSE32BZ110675

1GCRKSE32BZ134135; 1GCRKSE32BZ176000 | 1GCRKSE32BZ103354 | 1GCRKSE32BZ151145; 1GCRKSE32BZ163134 | 1GCRKSE32BZ191175 | 1GCRKSE32BZ183979; 1GCRKSE32BZ183089 | 1GCRKSE32BZ144177; 1GCRKSE32BZ188146 | 1GCRKSE32BZ162890 | 1GCRKSE32BZ156944 | 1GCRKSE32BZ181696 | 1GCRKSE32BZ187899; 1GCRKSE32BZ190995 | 1GCRKSE32BZ195081 | 1GCRKSE32BZ177471 | 1GCRKSE32BZ132384; 1GCRKSE32BZ118209 | 1GCRKSE32BZ182962 | 1GCRKSE32BZ186851; 1GCRKSE32BZ121532; 1GCRKSE32BZ114080 | 1GCRKSE32BZ120199; 1GCRKSE32BZ155695 | 1GCRKSE32BZ143739 | 1GCRKSE32BZ126679; 1GCRKSE32BZ138301 | 1GCRKSE32BZ182525 | 1GCRKSE32BZ101216 | 1GCRKSE32BZ144146 | 1GCRKSE32BZ162162; 1GCRKSE32BZ127492 | 1GCRKSE32BZ113124 | 1GCRKSE32BZ114368; 1GCRKSE32BZ135754 | 1GCRKSE32BZ122762 | 1GCRKSE32BZ194836 | 1GCRKSE32BZ158841 | 1GCRKSE32BZ113379 | 1GCRKSE32BZ139965 | 1GCRKSE32BZ119702 | 1GCRKSE32BZ167572 | 1GCRKSE32BZ161030 | 1GCRKSE32BZ193704 | 1GCRKSE32BZ167555 | 1GCRKSE32BZ134636 | 1GCRKSE32BZ187417; 1GCRKSE32BZ178670; 1GCRKSE32BZ192066 | 1GCRKSE32BZ123359; 1GCRKSE32BZ182346 | 1GCRKSE32BZ190902; 1GCRKSE32BZ189040; 1GCRKSE32BZ169662 | 1GCRKSE32BZ136824 | 1GCRKSE32BZ151307 | 1GCRKSE32BZ163876 | 1GCRKSE32BZ160279; 1GCRKSE32BZ132806 | 1GCRKSE32BZ185568; 1GCRKSE32BZ148486 | 1GCRKSE32BZ119148 | 1GCRKSE32BZ112698 | 1GCRKSE32BZ116685 | 1GCRKSE32BZ108795 | 1GCRKSE32BZ111485; 1GCRKSE32BZ161366; 1GCRKSE32BZ150061; 1GCRKSE32BZ181083; 1GCRKSE32BZ179737

1GCRKSE32BZ159732 | 1GCRKSE32BZ153106; 1GCRKSE32BZ193881 | 1GCRKSE32BZ191421 | 1GCRKSE32BZ191953 | 1GCRKSE32BZ119182; 1GCRKSE32BZ198739; 1GCRKSE32BZ159021; 1GCRKSE32BZ122633 | 1GCRKSE32BZ192830 | 1GCRKSE32BZ126066 | 1GCRKSE32BZ100342

1GCRKSE32BZ109767 | 1GCRKSE32BZ172092 | 1GCRKSE32BZ184761 | 1GCRKSE32BZ153705 | 1GCRKSE32BZ108456 | 1GCRKSE32BZ125984 | 1GCRKSE32BZ184257 | 1GCRKSE32BZ104942 | 1GCRKSE32BZ148343; 1GCRKSE32BZ191242; 1GCRKSE32BZ117271; 1GCRKSE32BZ166406 | 1GCRKSE32BZ154580 | 1GCRKSE32BZ145202 | 1GCRKSE32BZ125953 | 1GCRKSE32BZ190026 | 1GCRKSE32BZ139478 | 1GCRKSE32BZ167877 | 1GCRKSE32BZ123863 | 1GCRKSE32BZ154143 | 1GCRKSE32BZ148388 | 1GCRKSE32BZ115407; 1GCRKSE32BZ147290 | 1GCRKSE32BZ183870 | 1GCRKSE32BZ116069; 1GCRKSE32BZ165756; 1GCRKSE32BZ147600; 1GCRKSE32BZ125144; 1GCRKSE32BZ107288 | 1GCRKSE32BZ134619 | 1GCRKSE32BZ148875; 1GCRKSE32BZ100745; 1GCRKSE32BZ147693; 1GCRKSE32BZ164526 | 1GCRKSE32BZ154241 | 1GCRKSE32BZ121272 | 1GCRKSE32BZ127802 | 1GCRKSE32BZ120011 | 1GCRKSE32BZ107162 | 1GCRKSE32BZ161951 | 1GCRKSE32BZ179091 | 1GCRKSE32BZ159892 | 1GCRKSE32BZ161478; 1GCRKSE32BZ174263; 1GCRKSE32BZ182928; 1GCRKSE32BZ163358 | 1GCRKSE32BZ192861; 1GCRKSE32BZ158855; 1GCRKSE32BZ187997

1GCRKSE32BZ139173; 1GCRKSE32BZ163019 | 1GCRKSE32BZ195520 | 1GCRKSE32BZ124365; 1GCRKSE32BZ130053 | 1GCRKSE32BZ153817 | 1GCRKSE32BZ126780 | 1GCRKSE32BZ151923 | 1GCRKSE32BZ108442; 1GCRKSE32BZ123331 | 1GCRKSE32BZ183805; 1GCRKSE32BZ155700 | 1GCRKSE32BZ163215 | 1GCRKSE32BZ120591 | 1GCRKSE32BZ196117; 1GCRKSE32BZ130215 | 1GCRKSE32BZ144809

1GCRKSE32BZ152165 | 1GCRKSE32BZ123040; 1GCRKSE32BZ181536 | 1GCRKSE32BZ155180; 1GCRKSE32BZ151436 | 1GCRKSE32BZ152750 | 1GCRKSE32BZ173114

1GCRKSE32BZ106836 | 1GCRKSE32BZ135768 | 1GCRKSE32BZ186574; 1GCRKSE32BZ103726 | 1GCRKSE32BZ197980; 1GCRKSE32BZ105640 | 1GCRKSE32BZ112183; 1GCRKSE32BZ141800 | 1GCRKSE32BZ125693 | 1GCRKSE32BZ196800; 1GCRKSE32BZ142882 | 1GCRKSE32BZ184307; 1GCRKSE32BZ156989 | 1GCRKSE32BZ106545 | 1GCRKSE32BZ113317 | 1GCRKSE32BZ135222 | 1GCRKSE32BZ180760; 1GCRKSE32BZ182489 | 1GCRKSE32BZ105590 | 1GCRKSE32BZ124009; 1GCRKSE32BZ144700 | 1GCRKSE32BZ114659 | 1GCRKSE32BZ160380 | 1GCRKSE32BZ195694 | 1GCRKSE32BZ198384 | 1GCRKSE32BZ141344; 1GCRKSE32BZ144163; 1GCRKSE32BZ122597 | 1GCRKSE32BZ172898 | 1GCRKSE32BZ156426 | 1GCRKSE32BZ140629; 1GCRKSE32BZ189457 | 1GCRKSE32BZ133549 | 1GCRKSE32BZ130442 | 1GCRKSE32BZ106335 | 1GCRKSE32BZ162615; 1GCRKSE32BZ150299 | 1GCRKSE32BZ102754 | 1GCRKSE32BZ188910 | 1GCRKSE32BZ128867 | 1GCRKSE32BZ105718; 1GCRKSE32BZ169788; 1GCRKSE32BZ165434; 1GCRKSE32BZ192178; 1GCRKSE32BZ144454 | 1GCRKSE32BZ111986 | 1GCRKSE32BZ103032; 1GCRKSE32BZ158595 | 1GCRKSE32BZ190723 | 1GCRKSE32BZ120624 | 1GCRKSE32BZ174795 | 1GCRKSE32BZ193170 | 1GCRKSE32BZ152859 | 1GCRKSE32BZ163862; 1GCRKSE32BZ109722 | 1GCRKSE32BZ109249 | 1GCRKSE32BZ194268 | 1GCRKSE32BZ133390 | 1GCRKSE32BZ160122; 1GCRKSE32BZ160038; 1GCRKSE32BZ171959 | 1GCRKSE32BZ132644

1GCRKSE32BZ193282; 1GCRKSE32BZ194769; 1GCRKSE32BZ165353; 1GCRKSE32BZ107498 | 1GCRKSE32BZ163151 | 1GCRKSE32BZ142851; 1GCRKSE32BZ140307; 1GCRKSE32BZ148889 | 1GCRKSE32BZ147452 | 1GCRKSE32BZ188390 | 1GCRKSE32BZ107081 | 1GCRKSE32BZ140856; 1GCRKSE32BZ104214 | 1GCRKSE32BZ148455; 1GCRKSE32BZ104620; 1GCRKSE32BZ191869; 1GCRKSE32BZ183013 | 1GCRKSE32BZ143563 | 1GCRKSE32BZ185571 | 1GCRKSE32BZ176174 | 1GCRKSE32BZ129095 | 1GCRKSE32BZ199079; 1GCRKSE32BZ166146 | 1GCRKSE32BZ127525; 1GCRKSE32BZ145412 | 1GCRKSE32BZ182590 | 1GCRKSE32BZ195002 | 1GCRKSE32BZ134233; 1GCRKSE32BZ166230 | 1GCRKSE32BZ178586 | 1GCRKSE32BZ134796 | 1GCRKSE32BZ158371; 1GCRKSE32BZ114676 | 1GCRKSE32BZ169578; 1GCRKSE32BZ117173; 1GCRKSE32BZ167720; 1GCRKSE32BZ183660 | 1GCRKSE32BZ160041 | 1GCRKSE32BZ198952; 1GCRKSE32BZ164784 | 1GCRKSE32BZ144289; 1GCRKSE32BZ179592

1GCRKSE32BZ148083 | 1GCRKSE32BZ134362; 1GCRKSE32BZ147192 | 1GCRKSE32BZ157513; 1GCRKSE32BZ159195 | 1GCRKSE32BZ165868; 1GCRKSE32BZ131784 | 1GCRKSE32BZ138539 | 1GCRKSE32BZ106044 | 1GCRKSE32BZ102429

1GCRKSE32BZ120607

1GCRKSE32BZ164977 | 1GCRKSE32BZ144518 | 1GCRKSE32BZ143823; 1GCRKSE32BZ139772 | 1GCRKSE32BZ182847 | 1GCRKSE32BZ164171

1GCRKSE32BZ130621 | 1GCRKSE32BZ177695; 1GCRKSE32BZ150982; 1GCRKSE32BZ156295 | 1GCRKSE32BZ129808 | 1GCRKSE32BZ134071; 1GCRKSE32BZ181651; 1GCRKSE32BZ164008 | 1GCRKSE32BZ104813; 1GCRKSE32BZ181780; 1GCRKSE32BZ141926; 1GCRKSE32BZ120087 | 1GCRKSE32BZ100471; 1GCRKSE32BZ146303; 1GCRKSE32BZ133261 | 1GCRKSE32BZ173159; 1GCRKSE32BZ185215 | 1GCRKSE32BZ173792 | 1GCRKSE32BZ105654 | 1GCRKSE32BZ115309 | 1GCRKSE32BZ109641 | 1GCRKSE32BZ129355; 1GCRKSE32BZ142977

1GCRKSE32BZ183898; 1GCRKSE32BZ173162 | 1GCRKSE32BZ128562 | 1GCRKSE32BZ129002 | 1GCRKSE32BZ139125 | 1GCRKSE32BZ196263; 1GCRKSE32BZ175798 | 1GCRKSE32BZ114290; 1GCRKSE32BZ140789 | 1GCRKSE32BZ180032; 1GCRKSE32BZ130067 | 1GCRKSE32BZ158984; 1GCRKSE32BZ149329; 1GCRKSE32BZ118386 | 1GCRKSE32BZ149007 | 1GCRKSE32BZ152490 | 1GCRKSE32BZ151257 | 1GCRKSE32BZ127461 | 1GCRKSE32BZ175316 | 1GCRKSE32BZ178359; 1GCRKSE32BZ159357 | 1GCRKSE32BZ158614; 1GCRKSE32BZ186686 | 1GCRKSE32BZ141716; 1GCRKSE32BZ167541; 1GCRKSE32BZ180001 | 1GCRKSE32BZ177941; 1GCRKSE32BZ191998 | 1GCRKSE32BZ144633

1GCRKSE32BZ156555 | 1GCRKSE32BZ162078 | 1GCRKSE32BZ176823 | 1GCRKSE32BZ122194; 1GCRKSE32BZ120008 | 1GCRKSE32BZ108392 | 1GCRKSE32BZ137794; 1GCRKSE32BZ136550 | 1GCRKSE32BZ184999 | 1GCRKSE32BZ199146 | 1GCRKSE32BZ127959 | 1GCRKSE32BZ144955 | 1GCRKSE32BZ162484 | 1GCRKSE32BZ146513; 1GCRKSE32BZ191631 | 1GCRKSE32BZ155440; 1GCRKSE32BZ115245; 1GCRKSE32BZ160797 | 1GCRKSE32BZ177437 | 1GCRKSE32BZ148200 | 1GCRKSE32BZ152876 | 1GCRKSE32BZ165837 | 1GCRKSE32BZ124351 | 1GCRKSE32BZ164915; 1GCRKSE32BZ189331 | 1GCRKSE32BZ114614 | 1GCRKSE32BZ106822; 1GCRKSE32BZ146737; 1GCRKSE32BZ125113 | 1GCRKSE32BZ192634

1GCRKSE32BZ168897; 1GCRKSE32BZ192195 | 1GCRKSE32BZ132448 | 1GCRKSE32BZ170150; 1GCRKSE32BZ182234; 1GCRKSE32BZ102883 | 1GCRKSE32BZ175011; 1GCRKSE32BZ149668 | 1GCRKSE32BZ155003 | 1GCRKSE32BZ189300; 1GCRKSE32BZ167992

1GCRKSE32BZ174862 | 1GCRKSE32BZ196652 | 1GCRKSE32BZ124740 | 1GCRKSE32BZ117691; 1GCRKSE32BZ174828 | 1GCRKSE32BZ124625 | 1GCRKSE32BZ164543 | 1GCRKSE32BZ195307; 1GCRKSE32BZ114449 | 1GCRKSE32BZ160492 | 1GCRKSE32BZ194786 | 1GCRKSE32BZ133664 | 1GCRKSE32BZ126665 | 1GCRKSE32BZ102589 | 1GCRKSE32BZ193878 | 1GCRKSE32BZ145054 | 1GCRKSE32BZ194447; 1GCRKSE32BZ117660; 1GCRKSE32BZ143854 | 1GCRKSE32BZ136127; 1GCRKSE32BZ126911; 1GCRKSE32BZ130585

1GCRKSE32BZ133227 | 1GCRKSE32BZ134667; 1GCRKSE32BZ116766; 1GCRKSE32BZ132790 | 1GCRKSE32BZ137133 | 1GCRKSE32BZ139237; 1GCRKSE32BZ192343 | 1GCRKSE32BZ107923

1GCRKSE32BZ116718 | 1GCRKSE32BZ188518 | 1GCRKSE32BZ127282; 1GCRKSE32BZ189586 | 1GCRKSE32BZ130912; 1GCRKSE32BZ175638 | 1GCRKSE32BZ176773 | 1GCRKSE32BZ186154 | 1GCRKSE32BZ189071 | 1GCRKSE32BZ116573; 1GCRKSE32BZ176675 | 1GCRKSE32BZ127721 | 1GCRKSE32BZ131803 | 1GCRKSE32BZ114130 | 1GCRKSE32BZ163635 | 1GCRKSE32BZ165403; 1GCRKSE32BZ186316 | 1GCRKSE32BZ109834; 1GCRKSE32BZ133051; 1GCRKSE32BZ195324; 1GCRKSE32BZ170052; 1GCRKSE32BZ141294; 1GCRKSE32BZ113849 | 1GCRKSE32BZ120347; 1GCRKSE32BZ191550 | 1GCRKSE32BZ143143; 1GCRKSE32BZ119621; 1GCRKSE32BZ137231; 1GCRKSE32BZ167958; 1GCRKSE32BZ131056 | 1GCRKSE32BZ139299; 1GCRKSE32BZ104939 | 1GCRKSE32BZ180757; 1GCRKSE32BZ112216 | 1GCRKSE32BZ163649 | 1GCRKSE32BZ127704 | 1GCRKSE32BZ190365; 1GCRKSE32BZ156927 | 1GCRKSE32BZ159584 | 1GCRKSE32BZ105511 | 1GCRKSE32BZ116220; 1GCRKSE32BZ185196 | 1GCRKSE32BZ124320; 1GCRKSE32BZ124933; 1GCRKSE32BZ134197; 1GCRKSE32BZ167295 | 1GCRKSE32BZ168298 | 1GCRKSE32BZ157124 | 1GCRKSE32BZ199471 | 1GCRKSE32BZ155177 | 1GCRKSE32BZ106674 | 1GCRKSE32BZ139786 | 1GCRKSE32BZ174540; 1GCRKSE32BZ185313 | 1GCRKSE32BZ122387 | 1GCRKSE32BZ167488 | 1GCRKSE32BZ144924

1GCRKSE32BZ124141

1GCRKSE32BZ142493 | 1GCRKSE32BZ125614 | 1GCRKSE32BZ121174 | 1GCRKSE32BZ190348; 1GCRKSE32BZ132952 | 1GCRKSE32BZ187806

1GCRKSE32BZ183223; 1GCRKSE32BZ199843

1GCRKSE32BZ185490 | 1GCRKSE32BZ198353; 1GCRKSE32BZ111650; 1GCRKSE32BZ163652; 1GCRKSE32BZ192696; 1GCRKSE32BZ155664; 1GCRKSE32BZ169967 | 1GCRKSE32BZ189829 | 1GCRKSE32BZ128027; 1GCRKSE32BZ176515 | 1GCRKSE32BZ174845; 1GCRKSE32BZ189989; 1GCRKSE32BZ156328 | 1GCRKSE32BZ185683; 1GCRKSE32BZ162596; 1GCRKSE32BZ175669; 1GCRKSE32BZ139013 | 1GCRKSE32BZ112071 | 1GCRKSE32BZ113334; 1GCRKSE32BZ127850; 1GCRKSE32BZ108540 | 1GCRKSE32BZ191791 | 1GCRKSE32BZ119327; 1GCRKSE32BZ122468; 1GCRKSE32BZ198319 | 1GCRKSE32BZ161058 | 1GCRKSE32BZ180838 | 1GCRKSE32BZ144003; 1GCRKSE32BZ186607 | 1GCRKSE32BZ169080; 1GCRKSE32BZ196473 | 1GCRKSE32BZ140212 | 1GCRKSE32BZ139108; 1GCRKSE32BZ130635 | 1GCRKSE32BZ156636 | 1GCRKSE32BZ155969; 1GCRKSE32BZ123183; 1GCRKSE32BZ187238; 1GCRKSE32BZ189880 | 1GCRKSE32BZ122499 | 1GCRKSE32BZ127797 | 1GCRKSE32BZ119988

1GCRKSE32BZ152344

1GCRKSE32BZ176465 | 1GCRKSE32BZ142123 | 1GCRKSE32BZ118128 | 1GCRKSE32BZ121191

1GCRKSE32BZ190463 | 1GCRKSE32BZ125189; 1GCRKSE32BZ111857 | 1GCRKSE32BZ107226

1GCRKSE32BZ187448; 1GCRKSE32BZ177728; 1GCRKSE32BZ178877; 1GCRKSE32BZ129811 | 1GCRKSE32BZ104195; 1GCRKSE32BZ164381 | 1GCRKSE32BZ143031; 1GCRKSE32BZ171637; 1GCRKSE32BZ129470 | 1GCRKSE32BZ157138 | 1GCRKSE32BZ194142; 1GCRKSE32BZ187949; 1GCRKSE32BZ155213 | 1GCRKSE32BZ159407 | 1GCRKSE32BZ112510; 1GCRKSE32BZ160301 | 1GCRKSE32BZ143241; 1GCRKSE32BZ170956 | 1GCRKSE32BZ105752; 1GCRKSE32BZ157639; 1GCRKSE32BZ137620 | 1GCRKSE32BZ183299 | 1GCRKSE32BZ110496 | 1GCRKSE32BZ165014 | 1GCRKSE32BZ191743 | 1GCRKSE32BZ107677 | 1GCRKSE32BZ118033; 1GCRKSE32BZ178118; 1GCRKSE32BZ178216; 1GCRKSE32BZ156121 | 1GCRKSE32BZ147094 | 1GCRKSE32BZ178569; 1GCRKSE32BZ175431

1GCRKSE32BZ161268; 1GCRKSE32BZ175509 | 1GCRKSE32BZ151548 | 1GCRKSE32BZ154613 | 1GCRKSE32BZ183352

1GCRKSE32BZ181259 | 1GCRKSE32BZ141327 | 1GCRKSE32BZ129968 | 1GCRKSE32BZ104732; 1GCRKSE32BZ134037 | 1GCRKSE32BZ122244 | 1GCRKSE32BZ135124 | 1GCRKSE32BZ186493; 1GCRKSE32BZ172822 | 1GCRKSE32BZ119506 | 1GCRKSE32BZ127962 | 1GCRKSE32BZ136449; 1GCRKSE32BZ194187; 1GCRKSE32BZ117531; 1GCRKSE32BZ111583 | 1GCRKSE32BZ173825 | 1GCRKSE32BZ119134; 1GCRKSE32BZ176546; 1GCRKSE32BZ133292; 1GCRKSE32BZ112118 | 1GCRKSE32BZ123197; 1GCRKSE32BZ114399; 1GCRKSE32BZ119294; 1GCRKSE32BZ113575; 1GCRKSE32BZ174084 | 1GCRKSE32BZ158449; 1GCRKSE32BZ110515; 1GCRKSE32BZ129887 | 1GCRKSE32BZ163361 | 1GCRKSE32BZ191418 | 1GCRKSE32BZ179365 | 1GCRKSE32BZ109929 | 1GCRKSE32BZ199194 | 1GCRKSE32BZ177874; 1GCRKSE32BZ190611; 1GCRKSE32BZ197140 | 1GCRKSE32BZ111342; 1GCRKSE32BZ158421; 1GCRKSE32BZ127508; 1GCRKSE32BZ142753; 1GCRKSE32BZ197266; 1GCRKSE32BZ180497 | 1GCRKSE32BZ103578 | 1GCRKSE32BZ115729 | 1GCRKSE32BZ153879 | 1GCRKSE32BZ189958 | 1GCRKSE32BZ141960; 1GCRKSE32BZ102401; 1GCRKSE32BZ108702 | 1GCRKSE32BZ176417; 1GCRKSE32BZ192682 | 1GCRKSE32BZ188115 | 1GCRKSE32BZ112751; 1GCRKSE32BZ189460

1GCRKSE32BZ132949; 1GCRKSE32BZ127539 | 1GCRKSE32BZ171220

1GCRKSE32BZ189197; 1GCRKSE32BZ184128 | 1GCRKSE32BZ133535; 1GCRKSE32BZ109560 | 1GCRKSE32BZ109087; 1GCRKSE32BZ192794 | 1GCRKSE32BZ116489; 1GCRKSE32BZ150707; 1GCRKSE32BZ131199 | 1GCRKSE32BZ113592; 1GCRKSE32BZ130828 | 1GCRKSE32BZ193444; 1GCRKSE32BZ181763; 1GCRKSE32BZ195453; 1GCRKSE32BZ116475 | 1GCRKSE32BZ132479 | 1GCRKSE32BZ190124 | 1GCRKSE32BZ110613 | 1GCRKSE32BZ105623 | 1GCRKSE32BZ119845

1GCRKSE32BZ170665 | 1GCRKSE32BZ118517 | 1GCRKSE32BZ156359 | 1GCRKSE32BZ152666; 1GCRKSE32BZ187353; 1GCRKSE32BZ126732 | 1GCRKSE32BZ170617 | 1GCRKSE32BZ153459; 1GCRKSE32BZ131350; 1GCRKSE32BZ100681 | 1GCRKSE32BZ140047 | 1GCRKSE32BZ103435; 1GCRKSE32BZ146625 | 1GCRKSE32BZ195551 | 1GCRKSE32BZ138976 | 1GCRKSE32BZ157785

1GCRKSE32BZ124298

1GCRKSE32BZ161819 | 1GCRKSE32BZ189734; 1GCRKSE32BZ148553; 1GCRKSE32BZ107159; 1GCRKSE32BZ172707; 1GCRKSE32BZ162789; 1GCRKSE32BZ126522; 1GCRKSE32BZ143840 | 1GCRKSE32BZ172397 | 1GCRKSE32BZ130974; 1GCRKSE32BZ186901; 1GCRKSE32BZ150870

1GCRKSE32BZ101815; 1GCRKSE32BZ189748 | 1GCRKSE32BZ129081 | 1GCRKSE32BZ103208 | 1GCRKSE32BZ161335 | 1GCRKSE32BZ113236 | 1GCRKSE32BZ131574 | 1GCRKSE32BZ112829

1GCRKSE32BZ101684; 1GCRKSE32BZ175915 | 1GCRKSE32BZ135740 | 1GCRKSE32BZ180449 | 1GCRKSE32BZ138640; 1GCRKSE32BZ126682 | 1GCRKSE32BZ141909 | 1GCRKSE32BZ128836; 1GCRKSE32BZ146396 | 1GCRKSE32BZ177423; 1GCRKSE32BZ198904; 1GCRKSE32BZ129534 | 1GCRKSE32BZ114919

1GCRKSE32BZ153297; 1GCRKSE32BZ179530 | 1GCRKSE32BZ146219

1GCRKSE32BZ142557; 1GCRKSE32BZ180600 | 1GCRKSE32BZ145183

1GCRKSE32BZ168589 | 1GCRKSE32BZ127203

1GCRKSE32BZ104424 | 1GCRKSE32BZ113012 | 1GCRKSE32BZ122406 | 1GCRKSE32BZ176904 | 1GCRKSE32BZ131476 | 1GCRKSE32BZ122356; 1GCRKSE32BZ195467 | 1GCRKSE32BZ107002 | 1GCRKSE32BZ196229

1GCRKSE32BZ121577 | 1GCRKSE32BZ140744; 1GCRKSE32BZ189569 | 1GCRKSE32BZ117805; 1GCRKSE32BZ177504 | 1GCRKSE32BZ114256 | 1GCRKSE32BZ166017; 1GCRKSE32BZ172352; 1GCRKSE32BZ185389 | 1GCRKSE32BZ117237; 1GCRKSE32BZ120025; 1GCRKSE32BZ129937; 1GCRKSE32BZ101894 | 1GCRKSE32BZ168642 | 1GCRKSE32BZ154305 | 1GCRKSE32BZ108439; 1GCRKSE32BZ137424 | 1GCRKSE32BZ114273; 1GCRKSE32BZ133096

1GCRKSE32BZ196280; 1GCRKSE32BZ122700 | 1GCRKSE32BZ151341; 1GCRKSE32BZ173677 | 1GCRKSE32BZ108778 | 1GCRKSE32BZ122339; 1GCRKSE32BZ160203 | 1GCRKSE32BZ159696 | 1GCRKSE32BZ155907; 1GCRKSE32BZ106447 | 1GCRKSE32BZ179415; 1GCRKSE32BZ104018 | 1GCRKSE32BZ142865; 1GCRKSE32BZ104553 | 1GCRKSE32BZ156992 | 1GCRKSE32BZ108070; 1GCRKSE32BZ133454; 1GCRKSE32BZ165627 | 1GCRKSE32BZ159469 | 1GCRKSE32BZ176692; 1GCRKSE32BZ161447 | 1GCRKSE32BZ122843 | 1GCRKSE32BZ113673; 1GCRKSE32BZ138184; 1GCRKSE32BZ103449 | 1GCRKSE32BZ122082; 1GCRKSE32BZ142168 | 1GCRKSE32BZ160184; 1GCRKSE32BZ178166 | 1GCRKSE32BZ135950; 1GCRKSE32BZ127928; 1GCRKSE32BZ159262; 1GCRKSE32BZ127248; 1GCRKSE32BZ121806 | 1GCRKSE32BZ198479; 1GCRKSE32BZ167751; 1GCRKSE32BZ197526; 1GCRKSE32BZ167894 | 1GCRKSE32BZ145684 | 1GCRKSE32BZ153185 | 1GCRKSE32BZ175381; 1GCRKSE32BZ157706 | 1GCRKSE32BZ157592 | 1GCRKSE32BZ137150 | 1GCRKSE32BZ149377; 1GCRKSE32BZ193959 | 1GCRKSE32BZ121594; 1GCRKSE32BZ196697; 1GCRKSE32BZ177843 | 1GCRKSE32BZ110689 | 1GCRKSE32BZ113771; 1GCRKSE32BZ199678 | 1GCRKSE32BZ137813 | 1GCRKSE32BZ106819 | 1GCRKSE32BZ151114 | 1GCRKSE32BZ190253 | 1GCRKSE32BZ135771 | 1GCRKSE32BZ191029 | 1GCRKSE32BZ123765 | 1GCRKSE32BZ175896; 1GCRKSE32BZ125466; 1GCRKSE32BZ167667 | 1GCRKSE32BZ152358 | 1GCRKSE32BZ100552 | 1GCRKSE32BZ118775 | 1GCRKSE32BZ195730 | 1GCRKSE32BZ174537

1GCRKSE32BZ118677; 1GCRKSE32BZ179687; 1GCRKSE32BZ121112 | 1GCRKSE32BZ122390 | 1GCRKSE32BZ189751 | 1GCRKSE32BZ110451 | 1GCRKSE32BZ164736; 1GCRKSE32BZ115827; 1GCRKSE32BZ180046 | 1GCRKSE32BZ123281; 1GCRKSE32BZ105475; 1GCRKSE32BZ124821; 1GCRKSE32BZ150173 | 1GCRKSE32BZ108697 | 1GCRKSE32BZ141148 | 1GCRKSE32BZ198482 | 1GCRKSE32BZ142235 | 1GCRKSE32BZ194609; 1GCRKSE32BZ146026 | 1GCRKSE32BZ162971

1GCRKSE32BZ184436 | 1GCRKSE32BZ115889; 1GCRKSE32BZ189491; 1GCRKSE32BZ197901 | 1GCRKSE32BZ141330; 1GCRKSE32BZ189541 | 1GCRKSE32BZ105671; 1GCRKSE32BZ119263; 1GCRKSE32BZ135477 | 1GCRKSE32BZ159200; 1GCRKSE32BZ149167

1GCRKSE32BZ196313; 1GCRKSE32BZ126021; 1GCRKSE32BZ114533

1GCRKSE32BZ176160 | 1GCRKSE32BZ186476 | 1GCRKSE32BZ198059; 1GCRKSE32BZ166650 | 1GCRKSE32BZ162887 | 1GCRKSE32BZ169404

1GCRKSE32BZ175672

1GCRKSE32BZ140758 | 1GCRKSE32BZ103709 | 1GCRKSE32BZ138962

1GCRKSE32BZ125032 | 1GCRKSE32BZ125418 | 1GCRKSE32BZ123748 | 1GCRKSE32BZ147449

1GCRKSE32BZ123989; 1GCRKSE32BZ163523; 1GCRKSE32BZ109431 | 1GCRKSE32BZ165997; 1GCRKSE32BZ192570 | 1GCRKSE32BZ196344 | 1GCRKSE32BZ199762 | 1GCRKSE32BZ167054; 1GCRKSE32BZ199745; 1GCRKSE32BZ112927 | 1GCRKSE32BZ181729 | 1GCRKSE32BZ140680 | 1GCRKSE32BZ144373 | 1GCRKSE32BZ196831 | 1GCRKSE32BZ145782 | 1GCRKSE32BZ175493 | 1GCRKSE32BZ115066; 1GCRKSE32BZ182329; 1GCRKSE32BZ122969 | 1GCRKSE32BZ159746 | 1GCRKSE32BZ102947 | 1GCRKSE32BZ195663; 1GCRKSE32BZ182749

1GCRKSE32BZ195470; 1GCRKSE32BZ109624 | 1GCRKSE32BZ145068 | 1GCRKSE32BZ183934 | 1GCRKSE32BZ158242 | 1GCRKSE32BZ180645 | 1GCRKSE32BZ130795; 1GCRKSE32BZ136919 | 1GCRKSE32BZ151565 | 1GCRKSE32BZ145099

1GCRKSE32BZ192973 | 1GCRKSE32BZ102348 | 1GCRKSE32BZ104164; 1GCRKSE32BZ195758 | 1GCRKSE32BZ197493

1GCRKSE32BZ199289 | 1GCRKSE32BZ101619

1GCRKSE32BZ199051 | 1GCRKSE32BZ116704 | 1GCRKSE32BZ109168

1GCRKSE32BZ129064 | 1GCRKSE32BZ166843; 1GCRKSE32BZ156474 | 1GCRKSE32BZ168687 | 1GCRKSE32BZ181469 | 1GCRKSE32BZ124110 | 1GCRKSE32BZ165725 | 1GCRKSE32BZ173615 | 1GCRKSE32BZ138427 | 1GCRKSE32BZ115214; 1GCRKSE32BZ148892; 1GCRKSE32BZ141053 | 1GCRKSE32BZ150965 | 1GCRKSE32BZ197204; 1GCRKSE32BZ170763; 1GCRKSE32BZ157155; 1GCRKSE32BZ184274; 1GCRKSE32BZ105430 | 1GCRKSE32BZ138573 | 1GCRKSE32BZ108845; 1GCRKSE32BZ127380

1GCRKSE32BZ162761 | 1GCRKSE32BZ184923 | 1GCRKSE32BZ186249 | 1GCRKSE32BZ136287; 1GCRKSE32BZ161559 | 1GCRKSE32BZ177325 | 1GCRKSE32BZ136452 | 1GCRKSE32BZ138802 | 1GCRKSE32BZ126181; 1GCRKSE32BZ153641; 1GCRKSE32BZ185702 | 1GCRKSE32BZ166227 | 1GCRKSE32BZ124995 | 1GCRKSE32BZ141358 | 1GCRKSE32BZ150755 | 1GCRKSE32BZ181682 | 1GCRKSE32BZ138105 | 1GCRKSE32BZ145233 | 1GCRKSE32BZ197235

1GCRKSE32BZ184193 | 1GCRKSE32BZ165420; 1GCRKSE32BZ190480 | 1GCRKSE32BZ154823 | 1GCRKSE32BZ117870 | 1GCRKSE32BZ160265 | 1GCRKSE32BZ149752; 1GCRKSE32BZ153929 | 1GCRKSE32BZ139397; 1GCRKSE32BZ165269 | 1GCRKSE32BZ171122 | 1GCRKSE32BZ194626 | 1GCRKSE32BZ171735 | 1GCRKSE32BZ168303 | 1GCRKSE32BZ134393 | 1GCRKSE32BZ108893; 1GCRKSE32BZ102611; 1GCRKSE32BZ100079 | 1GCRKSE32BZ100678; 1GCRKSE32BZ145006 | 1GCRKSE32BZ186459; 1GCRKSE32BZ171931; 1GCRKSE32BZ171296 | 1GCRKSE32BZ131123 | 1GCRKSE32BZ195100; 1GCRKSE32BZ186736; 1GCRKSE32BZ102981; 1GCRKSE32BZ183836; 1GCRKSE32BZ134717; 1GCRKSE32BZ103502

1GCRKSE32BZ118713; 1GCRKSE32BZ185294; 1GCRKSE32BZ147807 | 1GCRKSE32BZ118839 | 1GCRKSE32BZ184615; 1GCRKSE32BZ157897 | 1GCRKSE32BZ117013 | 1GCRKSE32BZ175641 | 1GCRKSE32BZ105007; 1GCRKSE32BZ177549 | 1GCRKSE32BZ123636 | 1GCRKSE32BZ181245 | 1GCRKSE32BZ166387 | 1GCRKSE32BZ131588 | 1GCRKSE32BZ153395 | 1GCRKSE32BZ163831; 1GCRKSE32BZ158838 | 1GCRKSE32BZ104536; 1GCRKSE32BZ198174 | 1GCRKSE32BZ176336 | 1GCRKSE32BZ144549; 1GCRKSE32BZ174666

1GCRKSE32BZ154076; 1GCRKSE32BZ197607 | 1GCRKSE32BZ162842; 1GCRKSE32BZ160587; 1GCRKSE32BZ173727 | 1GCRKSE32BZ120736 | 1GCRKSE32BZ153039 | 1GCRKSE32BZ184856 | 1GCRKSE32BZ123037 | 1GCRKSE32BZ127007

1GCRKSE32BZ114242 | 1GCRKSE32BZ131641 | 1GCRKSE32BZ151033 | 1GCRKSE32BZ116721 | 1GCRKSE32BZ107307

1GCRKSE32BZ126116

1GCRKSE32BZ158015 | 1GCRKSE32BZ141814; 1GCRKSE32BZ169032; 1GCRKSE32BZ148374 | 1GCRKSE32BZ157902; 1GCRKSE32BZ120767 | 1GCRKSE32BZ154367 | 1GCRKSE32BZ180483 | 1GCRKSE32BZ123278 | 1GCRKSE32BZ140226 | 1GCRKSE32BZ199468 | 1GCRKSE32BZ139867 | 1GCRKSE32BZ146253 | 1GCRKSE32BZ110322; 1GCRKSE32BZ170326 | 1GCRKSE32BZ188986

1GCRKSE32BZ129193 | 1GCRKSE32BZ130652; 1GCRKSE32BZ144079 | 1GCRKSE32BZ179401 | 1GCRKSE32BZ113415; 1GCRKSE32BZ126360; 1GCRKSE32BZ126150 | 1GCRKSE32BZ117688; 1GCRKSE32BZ122180; 1GCRKSE32BZ191239 | 1GCRKSE32BZ109686 | 1GCRKSE32BZ186056 | 1GCRKSE32BZ113172 | 1GCRKSE32BZ137116;
The car appears to be a Chevrolet.
The specific car is a Silverado 1500 according to our records.
Find details on VINs that start with 1GCRKSE32BZ1.
1GCRKSE32BZ114967; 1GCRKSE32BZ167264

1GCRKSE32BZ182797

1GCRKSE32BZ183657; 1GCRKSE32BZ137763

1GCRKSE32BZ194190; 1GCRKSE32BZ133938 | 1GCRKSE32BZ146124 | 1GCRKSE32BZ134930 | 1GCRKSE32BZ109512

1GCRKSE32BZ108263 | 1GCRKSE32BZ128318; 1GCRKSE32BZ115472 | 1GCRKSE32BZ126326; 1GCRKSE32BZ143806

1GCRKSE32BZ181391 | 1GCRKSE32BZ197218; 1GCRKSE32BZ187188; 1GCRKSE32BZ134006 | 1GCRKSE32BZ170116 | 1GCRKSE32BZ137682 | 1GCRKSE32BZ156331 | 1GCRKSE32BZ186879; 1GCRKSE32BZ184503 | 1GCRKSE32BZ135270 | 1GCRKSE32BZ170455; 1GCRKSE32BZ128772 | 1GCRKSE32BZ129873; 1GCRKSE32BZ151937 | 1GCRKSE32BZ177275; 1GCRKSE32BZ160606; 1GCRKSE32BZ187076 | 1GCRKSE32BZ151162 | 1GCRKSE32BZ120459; 1GCRKSE32BZ106075 | 1GCRKSE32BZ104648 | 1GCRKSE32BZ113267; 1GCRKSE32BZ174716 | 1GCRKSE32BZ114645

1GCRKSE32BZ173422 | 1GCRKSE32BZ129677 | 1GCRKSE32BZ181861; 1GCRKSE32BZ152778; 1GCRKSE32BZ189135 | 1GCRKSE32BZ160945; 1GCRKSE32BZ167605 | 1GCRKSE32BZ111292; 1GCRKSE32BZ168382

1GCRKSE32BZ103399; 1GCRKSE32BZ112037 | 1GCRKSE32BZ118596; 1GCRKSE32BZ113043 | 1GCRKSE32BZ107856; 1GCRKSE32BZ160119 | 1GCRKSE32BZ169385; 1GCRKSE32BZ162016

1GCRKSE32BZ146592 | 1GCRKSE32BZ148956; 1GCRKSE32BZ120929; 1GCRKSE32BZ162274 | 1GCRKSE32BZ118761 | 1GCRKSE32BZ102396 | 1GCRKSE32BZ109364 | 1GCRKSE32BZ190785; 1GCRKSE32BZ154711

1GCRKSE32BZ190351 | 1GCRKSE32BZ189054; 1GCRKSE32BZ180631; 1GCRKSE32BZ193766 | 1GCRKSE32BZ118291; 1GCRKSE32BZ112121 | 1GCRKSE32BZ118162; 1GCRKSE32BZ106609 | 1GCRKSE32BZ104049 | 1GCRKSE32BZ146463; 1GCRKSE32BZ167944 | 1GCRKSE32BZ198644

1GCRKSE32BZ166003 | 1GCRKSE32BZ116976 | 1GCRKSE32BZ144129

1GCRKSE32BZ139092 | 1GCRKSE32BZ169628; 1GCRKSE32BZ150433; 1GCRKSE32BZ152845

1GCRKSE32BZ193525 | 1GCRKSE32BZ120266 | 1GCRKSE32BZ181990; 1GCRKSE32BZ128268; 1GCRKSE32BZ136841 | 1GCRKSE32BZ182993 | 1GCRKSE32BZ151694 | 1GCRKSE32BZ182007 | 1GCRKSE32BZ159598 | 1GCRKSE32BZ186848 | 1GCRKSE32BZ135446; 1GCRKSE32BZ144521 | 1GCRKSE32BZ167748 | 1GCRKSE32BZ176806; 1GCRKSE32BZ146379 | 1GCRKSE32BZ182069 | 1GCRKSE32BZ122874; 1GCRKSE32BZ132742 | 1GCRKSE32BZ191581; 1GCRKSE32BZ137651 | 1GCRKSE32BZ182363; 1GCRKSE32BZ166471 | 1GCRKSE32BZ174490 | 1GCRKSE32BZ151887

1GCRKSE32BZ144793 | 1GCRKSE32BZ100406 | 1GCRKSE32BZ131090 | 1GCRKSE32BZ129789 | 1GCRKSE32BZ125743 | 1GCRKSE32BZ198370; 1GCRKSE32BZ174098 | 1GCRKSE32BZ123264 | 1GCRKSE32BZ147189 | 1GCRKSE32BZ179897 | 1GCRKSE32BZ191872 | 1GCRKSE32BZ193685 | 1GCRKSE32BZ108490; 1GCRKSE32BZ187546; 1GCRKSE32BZ123782 | 1GCRKSE32BZ187501 | 1GCRKSE32BZ117643; 1GCRKSE32BZ146916; 1GCRKSE32BZ124494

1GCRKSE32BZ156393 | 1GCRKSE32BZ173470 | 1GCRKSE32BZ195226 | 1GCRKSE32BZ184663 | 1GCRKSE32BZ143112 | 1GCRKSE32BZ180628

1GCRKSE32BZ112880 | 1GCRKSE32BZ142719; 1GCRKSE32BZ134927; 1GCRKSE32BZ164252; 1GCRKSE32BZ154448; 1GCRKSE32BZ114774; 1GCRKSE32BZ108425; 1GCRKSE32BZ108568 | 1GCRKSE32BZ197011; 1GCRKSE32BZ140842 | 1GCRKSE32BZ144339 | 1GCRKSE32BZ137746; 1GCRKSE32BZ161612 | 1GCRKSE32BZ159889 | 1GCRKSE32BZ186333 | 1GCRKSE32BZ176577; 1GCRKSE32BZ199177; 1GCRKSE32BZ134765 | 1GCRKSE32BZ199812 | 1GCRKSE32BZ181620 | 1GCRKSE32BZ160895; 1GCRKSE32BZ175252 | 1GCRKSE32BZ168530; 1GCRKSE32BZ170794 | 1GCRKSE32BZ117156; 1GCRKSE32BZ171783 | 1GCRKSE32BZ145703; 1GCRKSE32BZ141103 | 1GCRKSE32BZ151579 | 1GCRKSE32BZ187689; 1GCRKSE32BZ152702

1GCRKSE32BZ138220 | 1GCRKSE32BZ179883; 1GCRKSE32BZ176868 | 1GCRKSE32BZ184839; 1GCRKSE32BZ158905 | 1GCRKSE32BZ125435; 1GCRKSE32BZ107887 | 1GCRKSE32BZ122793 | 1GCRKSE32BZ109462 | 1GCRKSE32BZ167362 | 1GCRKSE32BZ170438 | 1GCRKSE32BZ191225; 1GCRKSE32BZ191984 | 1GCRKSE32BZ143546 | 1GCRKSE32BZ126228; 1GCRKSE32BZ189510; 1GCRKSE32BZ147645; 1GCRKSE32BZ187563

1GCRKSE32BZ180208 | 1GCRKSE32BZ170570; 1GCRKSE32BZ101314 | 1GCRKSE32BZ127816 | 1GCRKSE32BZ101068 | 1GCRKSE32BZ127931 | 1GCRKSE32BZ168365 | 1GCRKSE32BZ194156; 1GCRKSE32BZ198501 | 1GCRKSE32BZ166311 | 1GCRKSE32BZ177700 | 1GCRKSE32BZ116394 | 1GCRKSE32BZ122325; 1GCRKSE32BZ194240 | 1GCRKSE32BZ187112 | 1GCRKSE32BZ182511 | 1GCRKSE32BZ160573; 1GCRKSE32BZ126715 | 1GCRKSE32BZ179690 | 1GCRKSE32BZ119456 | 1GCRKSE32BZ176269 | 1GCRKSE32BZ115116 | 1GCRKSE32BZ158418; 1GCRKSE32BZ195274 | 1GCRKSE32BZ156734 | 1GCRKSE32BZ108330 | 1GCRKSE32BZ124401; 1GCRKSE32BZ149444 | 1GCRKSE32BZ141280 | 1GCRKSE32BZ114385 | 1GCRKSE32BZ168432 | 1GCRKSE32BZ115679 | 1GCRKSE32BZ189703 | 1GCRKSE32BZ139609; 1GCRKSE32BZ150271; 1GCRKSE32BZ168768 | 1GCRKSE32BZ130747; 1GCRKSE32BZ105041 | 1GCRKSE32BZ142445

1GCRKSE32BZ192200 | 1GCRKSE32BZ115102; 1GCRKSE32BZ127086 | 1GCRKSE32BZ152554 | 1GCRKSE32BZ131462 | 1GCRKSE32BZ117755; 1GCRKSE32BZ135205 | 1GCRKSE32BZ177485 | 1GCRKSE32BZ155552; 1GCRKSE32BZ144017; 1GCRKSE32BZ118792; 1GCRKSE32BZ120090 | 1GCRKSE32BZ131493 | 1GCRKSE32BZ157561; 1GCRKSE32BZ191449

1GCRKSE32BZ171055 | 1GCRKSE32BZ151324

1GCRKSE32BZ111809; 1GCRKSE32BZ132935 | 1GCRKSE32BZ165076; 1GCRKSE32BZ178779 | 1GCRKSE32BZ186560 | 1GCRKSE32BZ163554 | 1GCRKSE32BZ187062; 1GCRKSE32BZ108280 | 1GCRKSE32BZ158659 | 1GCRKSE32BZ103127 | 1GCRKSE32BZ178765; 1GCRKSE32BZ107260 | 1GCRKSE32BZ124270; 1GCRKSE32BZ174313 | 1GCRKSE32BZ125645; 1GCRKSE32BZ103466 | 1GCRKSE32BZ101992 | 1GCRKSE32BZ183142 | 1GCRKSE32BZ155972; 1GCRKSE32BZ147208 | 1GCRKSE32BZ156314; 1GCRKSE32BZ158869; 1GCRKSE32BZ112930 | 1GCRKSE32BZ101765 | 1GCRKSE32BZ166731 | 1GCRKSE32BZ177406 | 1GCRKSE32BZ181374; 1GCRKSE32BZ140467; 1GCRKSE32BZ127718 | 1GCRKSE32BZ141991 | 1GCRKSE32BZ131817 | 1GCRKSE32BZ182556 | 1GCRKSE32BZ114662 | 1GCRKSE32BZ117139 | 1GCRKSE32BZ143059 | 1GCRKSE32BZ179799; 1GCRKSE32BZ142901 | 1GCRKSE32BZ114452 | 1GCRKSE32BZ110319 | 1GCRKSE32BZ103984 | 1GCRKSE32BZ131218 | 1GCRKSE32BZ194318 | 1GCRKSE32BZ175929

1GCRKSE32BZ161707 | 1GCRKSE32BZ137228

1GCRKSE32BZ166339 | 1GCRKSE32BZ144096 | 1GCRKSE32BZ131204 | 1GCRKSE32BZ104228 | 1GCRKSE32BZ198580 | 1GCRKSE32BZ133194; 1GCRKSE32BZ127234; 1GCRKSE32BZ131378; 1GCRKSE32BZ131333 | 1GCRKSE32BZ122759; 1GCRKSE32BZ122955 | 1GCRKSE32BZ111390; 1GCRKSE32BZ186753 | 1GCRKSE32BZ179382

1GCRKSE32BZ132188 | 1GCRKSE32BZ198790; 1GCRKSE32BZ106755 | 1GCRKSE32BZ156958 | 1GCRKSE32BZ158970 | 1GCRKSE32BZ199423; 1GCRKSE32BZ182637; 1GCRKSE32BZ100017

1GCRKSE32BZ146205 | 1GCRKSE32BZ115262; 1GCRKSE32BZ194822; 1GCRKSE32BZ144874

1GCRKSE32BZ198014; 1GCRKSE32BZ168513 | 1GCRKSE32BZ150674 | 1GCRKSE32BZ178412; 1GCRKSE32BZ145250 | 1GCRKSE32BZ124379 | 1GCRKSE32BZ180726 | 1GCRKSE32BZ125936 | 1GCRKSE32BZ160623 | 1GCRKSE32BZ182010 | 1GCRKSE32BZ101555 | 1GCRKSE32BZ186431 | 1GCRKSE32BZ118369 | 1GCRKSE32BZ147046; 1GCRKSE32BZ164168 | 1GCRKSE32BZ118324 | 1GCRKSE32BZ197137; 1GCRKSE32BZ155082 | 1GCRKSE32BZ166096 | 1GCRKSE32BZ131560; 1GCRKSE32BZ150769; 1GCRKSE32BZ198188 | 1GCRKSE32BZ154174; 1GCRKSE32BZ118341 | 1GCRKSE32BZ185036; 1GCRKSE32BZ100129; 1GCRKSE32BZ178362; 1GCRKSE32BZ122521

1GCRKSE32BZ126309 | 1GCRKSE32BZ151081; 1GCRKSE32BZ190916 | 1GCRKSE32BZ165398; 1GCRKSE32BZ149590; 1GCRKSE32BZ193024; 1GCRKSE32BZ196876 | 1GCRKSE32BZ136306 | 1GCRKSE32BZ112944 | 1GCRKSE32BZ129162; 1GCRKSE32BZ111373

1GCRKSE32BZ172366; 1GCRKSE32BZ125340 | 1GCRKSE32BZ106013 | 1GCRKSE32BZ117822 | 1GCRKSE32BZ193198 | 1GCRKSE32BZ181987; 1GCRKSE32BZ105086

1GCRKSE32BZ126889; 1GCRKSE32BZ140145; 1GCRKSE32BZ120705; 1GCRKSE32BZ181794 | 1GCRKSE32BZ137679; 1GCRKSE32BZ183240 | 1GCRKSE32BZ103080; 1GCRKSE32BZ194173 | 1GCRKSE32BZ133258 | 1GCRKSE32BZ141117 | 1GCRKSE32BZ103483 | 1GCRKSE32BZ177597; 1GCRKSE32BZ186266

1GCRKSE32BZ113219 | 1GCRKSE32BZ110210 | 1GCRKSE32BZ142350; 1GCRKSE32BZ126830; 1GCRKSE32BZ127444 | 1GCRKSE32BZ183965 | 1GCRKSE32BZ120719 | 1GCRKSE32BZ136855; 1GCRKSE32BZ143384 | 1GCRKSE32BZ176305 | 1GCRKSE32BZ135544; 1GCRKSE32BZ184985

1GCRKSE32BZ181942 | 1GCRKSE32BZ135429; 1GCRKSE32BZ170021; 1GCRKSE32BZ149024 | 1GCRKSE32BZ128657 | 1GCRKSE32BZ103774; 1GCRKSE32BZ197347 | 1GCRKSE32BZ197686 | 1GCRKSE32BZ176496 | 1GCRKSE32BZ190639 | 1GCRKSE32BZ178510; 1GCRKSE32BZ165319 | 1GCRKSE32BZ109235 | 1GCRKSE32BZ148195 | 1GCRKSE32BZ102446 | 1GCRKSE32BZ121238

1GCRKSE32BZ160167; 1GCRKSE32BZ141098 | 1GCRKSE32BZ157804 | 1GCRKSE32BZ100695 | 1GCRKSE32BZ108618; 1GCRKSE32BZ186087; 1GCRKSE32BZ199907 | 1GCRKSE32BZ176272 | 1GCRKSE32BZ194903 | 1GCRKSE32BZ154837

1GCRKSE32BZ101832

1GCRKSE32BZ170200; 1GCRKSE32BZ138041 | 1GCRKSE32BZ109476 | 1GCRKSE32BZ142543; 1GCRKSE32BZ182699; 1GCRKSE32BZ115469 | 1GCRKSE32BZ196523 | 1GCRKSE32BZ188955; 1GCRKSE32BZ195839 | 1GCRKSE32BZ185943; 1GCRKSE32BZ144860 | 1GCRKSE32BZ146544; 1GCRKSE32BZ125905; 1GCRKSE32BZ188261; 1GCRKSE32BZ186039 | 1GCRKSE32BZ160105 | 1GCRKSE32BZ190527; 1GCRKSE32BZ140078; 1GCRKSE32BZ129601 | 1GCRKSE32BZ108571 | 1GCRKSE32BZ198823 | 1GCRKSE32BZ113530 | 1GCRKSE32BZ141229 | 1GCRKSE32BZ127010; 1GCRKSE32BZ153056 | 1GCRKSE32BZ152571 | 1GCRKSE32BZ195887 | 1GCRKSE32BZ124818

1GCRKSE32BZ169113; 1GCRKSE32BZ192469

1GCRKSE32BZ198921; 1GCRKSE32BZ102107 | 1GCRKSE32BZ109297 | 1GCRKSE32BZ159133 | 1GCRKSE32BZ107873 | 1GCRKSE32BZ171606 | 1GCRKSE32BZ161710; 1GCRKSE32BZ177812; 1GCRKSE32BZ109655

1GCRKSE32BZ119554 | 1GCRKSE32BZ149217 | 1GCRKSE32BZ115181

1GCRKSE32BZ150139; 1GCRKSE32BZ178698; 1GCRKSE32BZ168186 | 1GCRKSE32BZ143837 | 1GCRKSE32BZ137858 | 1GCRKSE32BZ182881 | 1GCRKSE32BZ151467

1GCRKSE32BZ151078 | 1GCRKSE32BZ133289; 1GCRKSE32BZ168799; 1GCRKSE32BZ160590; 1GCRKSE32BZ182766 | 1GCRKSE32BZ133728 | 1GCRKSE32BZ175090 | 1GCRKSE32BZ115486 | 1GCRKSE32BZ138525; 1GCRKSE32BZ157382 | 1GCRKSE32BZ155387

1GCRKSE32BZ159522 | 1GCRKSE32BZ198157 | 1GCRKSE32BZ125130 | 1GCRKSE32BZ142641 | 1GCRKSE32BZ142705; 1GCRKSE32BZ116301 | 1GCRKSE32BZ128898; 1GCRKSE32BZ101779 | 1GCRKSE32BZ165594 | 1GCRKSE32BZ172660; 1GCRKSE32BZ144356 | 1GCRKSE32BZ167586; 1GCRKSE32BZ164591 | 1GCRKSE32BZ102141 | 1GCRKSE32BZ168480; 1GCRKSE32BZ127363

1GCRKSE32BZ146981; 1GCRKSE32BZ139349 | 1GCRKSE32BZ181116 | 1GCRKSE32BZ134118 | 1GCRKSE32BZ109509 | 1GCRKSE32BZ178541 | 1GCRKSE32BZ158094; 1GCRKSE32BZ149900 | 1GCRKSE32BZ192097; 1GCRKSE32BZ148259; 1GCRKSE32BZ199485

1GCRKSE32BZ169919; 1GCRKSE32BZ193931 | 1GCRKSE32BZ127430 | 1GCRKSE32BZ124978; 1GCRKSE32BZ191189; 1GCRKSE32BZ123622; 1GCRKSE32BZ118551 | 1GCRKSE32BZ170133 | 1GCRKSE32BZ121871; 1GCRKSE32BZ193623 | 1GCRKSE32BZ195789 | 1GCRKSE32BZ176143 | 1GCRKSE32BZ192388 | 1GCRKSE32BZ169158 | 1GCRKSE32BZ150593; 1GCRKSE32BZ137312; 1GCRKSE32BZ194741 | 1GCRKSE32BZ106710; 1GCRKSE32BZ194139 | 1GCRKSE32BZ141361; 1GCRKSE32BZ177146 | 1GCRKSE32BZ171461; 1GCRKSE32BZ108022; 1GCRKSE32BZ172058; 1GCRKSE32BZ101135 | 1GCRKSE32BZ128819 | 1GCRKSE32BZ150268 | 1GCRKSE32BZ121935 | 1GCRKSE32BZ179978; 1GCRKSE32BZ169029 | 1GCRKSE32BZ126746 | 1GCRKSE32BZ112314 | 1GCRKSE32BZ165157 | 1GCRKSE32BZ123250

1GCRKSE32BZ195968 | 1GCRKSE32BZ152943; 1GCRKSE32BZ132918 | 1GCRKSE32BZ116931 | 1GCRKSE32BZ115083 | 1GCRKSE32BZ122812; 1GCRKSE32BZ163988

1GCRKSE32BZ125001 | 1GCRKSE32BZ146575 | 1GCRKSE32BZ166924; 1GCRKSE32BZ160959 | 1GCRKSE32BZ122678; 1GCRKSE32BZ143238; 1GCRKSE32BZ188096 | 1GCRKSE32BZ106173 | 1GCRKSE32BZ140923; 1GCRKSE32BZ121286 | 1GCRKSE32BZ109736 | 1GCRKSE32BZ180337 | 1GCRKSE32BZ113804 | 1GCRKSE32BZ117125; 1GCRKSE32BZ133597 | 1GCRKSE32BZ193296 | 1GCRKSE32BZ192455; 1GCRKSE32BZ190446 | 1GCRKSE32BZ101393; 1GCRKSE32BZ103421; 1GCRKSE32BZ188535 | 1GCRKSE32BZ110112 | 1GCRKSE32BZ174876; 1GCRKSE32BZ126648; 1GCRKSE32BZ188678 | 1GCRKSE32BZ140999; 1GCRKSE32BZ143742 | 1GCRKSE32BZ128190; 1GCRKSE32BZ178894 | 1GCRKSE32BZ110837 | 1GCRKSE32BZ149489 | 1GCRKSE32BZ188888 | 1GCRKSE32BZ108621 | 1GCRKSE32BZ170097

1GCRKSE32BZ164073 | 1GCRKSE32BZ107176; 1GCRKSE32BZ193329 | 1GCRKSE32BZ168947 | 1GCRKSE32BZ163005 | 1GCRKSE32BZ146740 | 1GCRKSE32BZ194917; 1GCRKSE32BZ196747; 1GCRKSE32BZ165658 | 1GCRKSE32BZ162064 | 1GCRKSE32BZ122664; 1GCRKSE32BZ141506 | 1GCRKSE32BZ149637 | 1GCRKSE32BZ197168; 1GCRKSE32BZ156751 | 1GCRKSE32BZ164185 | 1GCRKSE32BZ136709 | 1GCRKSE32BZ140677 | 1GCRKSE32BZ128478; 1GCRKSE32BZ114855; 1GCRKSE32BZ106996; 1GCRKSE32BZ172965 | 1GCRKSE32BZ109705; 1GCRKSE32BZ120901

1GCRKSE32BZ114628 | 1GCRKSE32BZ104021 | 1GCRKSE32BZ141571 | 1GCRKSE32BZ169046 | 1GCRKSE32BZ115634 | 1GCRKSE32BZ105766; 1GCRKSE32BZ116055 | 1GCRKSE32BZ136810 | 1GCRKSE32BZ125712 | 1GCRKSE32BZ128979; 1GCRKSE32BZ178507 | 1GCRKSE32BZ192858; 1GCRKSE32BZ136175; 1GCRKSE32BZ117612 | 1GCRKSE32BZ165935 | 1GCRKSE32BZ118260 | 1GCRKSE32BZ124950 | 1GCRKSE32BZ121725 | 1GCRKSE32BZ149914; 1GCRKSE32BZ196845 | 1GCRKSE32BZ178331; 1GCRKSE32BZ179446; 1GCRKSE32BZ110076; 1GCRKSE32BZ136693

1GCRKSE32BZ177888 | 1GCRKSE32BZ170035 | 1GCRKSE32BZ172836; 1GCRKSE32BZ184288 | 1GCRKSE32BZ120879; 1GCRKSE32BZ191726; 1GCRKSE32BZ187286 | 1GCRKSE32BZ127170; 1GCRKSE32BZ194349 | 1GCRKSE32BZ116797; 1GCRKSE32BZ173937 | 1GCRKSE32BZ171279; 1GCRKSE32BZ170357 | 1GCRKSE32BZ105427 | 1GCRKSE32BZ176790 | 1GCRKSE32BZ178264 | 1GCRKSE32BZ115648 | 1GCRKSE32BZ194271 | 1GCRKSE32BZ101099; 1GCRKSE32BZ112202

1GCRKSE32BZ191192 | 1GCRKSE32BZ143336 | 1GCRKSE32BZ171542; 1GCRKSE32BZ110448 | 1GCRKSE32BZ128304 | 1GCRKSE32BZ120915; 1GCRKSE32BZ163716; 1GCRKSE32BZ110580 | 1GCRKSE32BZ191788 | 1GCRKSE32BZ132191 | 1GCRKSE32BZ159360 | 1GCRKSE32BZ166700 | 1GCRKSE32BZ192228; 1GCRKSE32BZ127296 | 1GCRKSE32BZ186963

1GCRKSE32BZ114046 | 1GCRKSE32BZ152098; 1GCRKSE32BZ198336 | 1GCRKSE32BZ109543; 1GCRKSE32BZ100101 | 1GCRKSE32BZ142624 | 1GCRKSE32BZ117416 | 1GCRKSE32BZ162582; 1GCRKSE32BZ124253; 1GCRKSE32BZ116282 | 1GCRKSE32BZ135110 | 1GCRKSE32BZ131011 | 1GCRKSE32BZ110031; 1GCRKSE32BZ113785 | 1GCRKSE32BZ101474 | 1GCRKSE32BZ120137; 1GCRKSE32BZ103158 | 1GCRKSE32BZ111695 | 1GCRKSE32BZ198465 | 1GCRKSE32BZ149332; 1GCRKSE32BZ148035; 1GCRKSE32BZ107551 | 1GCRKSE32BZ171217 | 1GCRKSE32BZ191290 | 1GCRKSE32BZ122731; 1GCRKSE32BZ157446

1GCRKSE32BZ194724 | 1GCRKSE32BZ162243 | 1GCRKSE32BZ143644 | 1GCRKSE32BZ128299; 1GCRKSE32BZ131087 | 1GCRKSE32BZ100261 | 1GCRKSE32BZ198398 | 1GCRKSE32BZ117402; 1GCRKSE32BZ162453; 1GCRKSE32BZ151243 | 1GCRKSE32BZ123894 | 1GCRKSE32BZ166440 | 1GCRKSE32BZ191337 | 1GCRKSE32BZ113513 | 1GCRKSE32BZ182072 | 1GCRKSE32BZ184078

1GCRKSE32BZ168611

1GCRKSE32BZ110272 | 1GCRKSE32BZ136581 | 1GCRKSE32BZ153980 | 1GCRKSE32BZ102737 | 1GCRKSE32BZ134152; 1GCRKSE32BZ187532; 1GCRKSE32BZ173551 | 1GCRKSE32BZ179835 | 1GCRKSE32BZ110126 | 1GCRKSE32BZ178099; 1GCRKSE32BZ188566; 1GCRKSE32BZ134569 | 1GCRKSE32BZ164249; 1GCRKSE32BZ154191; 1GCRKSE32BZ103841; 1GCRKSE32BZ134281; 1GCRKSE32BZ156877 | 1GCRKSE32BZ106030 | 1GCRKSE32BZ173503 | 1GCRKSE32BZ120588 | 1GCRKSE32BZ155342 | 1GCRKSE32BZ179804 | 1GCRKSE32BZ167099 | 1GCRKSE32BZ134314 | 1GCRKSE32BZ159147; 1GCRKSE32BZ141859 | 1GCRKSE32BZ141635; 1GCRKSE32BZ124883 | 1GCRKSE32BZ144731 | 1GCRKSE32BZ101409 | 1GCRKSE32BZ136242 | 1GCRKSE32BZ154935; 1GCRKSE32BZ107811 | 1GCRKSE32BZ158399 | 1GCRKSE32BZ107114 | 1GCRKSE32BZ161240 | 1GCRKSE32BZ117495 | 1GCRKSE32BZ190317 | 1GCRKSE32BZ149850; 1GCRKSE32BZ118582 | 1GCRKSE32BZ169936; 1GCRKSE32BZ132921 | 1GCRKSE32BZ136516 | 1GCRKSE32BZ100034

1GCRKSE32BZ100843; 1GCRKSE32BZ172318 | 1GCRKSE32BZ169600 | 1GCRKSE32BZ177535; 1GCRKSE32BZ198577 | 1GCRKSE32BZ124754; 1GCRKSE32BZ198448; 1GCRKSE32BZ105363; 1GCRKSE32BZ168401 | 1GCRKSE32BZ115312; 1GCRKSE32BZ185232 | 1GCRKSE32BZ184579 | 1GCRKSE32BZ151999; 1GCRKSE32BZ111289 | 1GCRKSE32BZ148536 | 1GCRKSE32BZ134815 | 1GCRKSE32BZ138461; 1GCRKSE32BZ179785 | 1GCRKSE32BZ115293; 1GCRKSE32BZ155535 | 1GCRKSE32BZ158239 | 1GCRKSE32BZ198515 | 1GCRKSE32BZ185070 | 1GCRKSE32BZ117545; 1GCRKSE32BZ109493 | 1GCRKSE32BZ144695 | 1GCRKSE32BZ125841

1GCRKSE32BZ185067 | 1GCRKSE32BZ112412 | 1GCRKSE32BZ188227; 1GCRKSE32BZ147595

1GCRKSE32BZ191158; 1GCRKSE32BZ195243 | 1GCRKSE32BZ110854 | 1GCRKSE32BZ143630 | 1GCRKSE32BZ128660 | 1GCRKSE32BZ184629 | 1GCRKSE32BZ158676 | 1GCRKSE32BZ176062; 1GCRKSE32BZ148973 | 1GCRKSE32BZ148620; 1GCRKSE32BZ164042; 1GCRKSE32BZ140016 | 1GCRKSE32BZ175543; 1GCRKSE32BZ148441 | 1GCRKSE32BZ117741 | 1GCRKSE32BZ130649

1GCRKSE32BZ103693 | 1GCRKSE32BZ139402

1GCRKSE32BZ125824 | 1GCRKSE32BZ177938 | 1GCRKSE32BZ101264 | 1GCRKSE32BZ126276 | 1GCRKSE32BZ109221 | 1GCRKSE32BZ173243 | 1GCRKSE32BZ115567 | 1GCRKSE32BZ135432 | 1GCRKSE32BZ193203; 1GCRKSE32BZ185747

1GCRKSE32BZ140887 | 1GCRKSE32BZ149508 | 1GCRKSE32BZ159116; 1GCRKSE32BZ112300; 1GCRKSE32BZ150108 | 1GCRKSE32BZ142610

1GCRKSE32BZ196053 | 1GCRKSE32BZ161996 | 1GCRKSE32BZ170505; 1GCRKSE32BZ160024; 1GCRKSE32BZ135169 | 1GCRKSE32BZ128500 | 1GCRKSE32BZ194044; 1GCRKSE32BZ143580 | 1GCRKSE32BZ173355 | 1GCRKSE32BZ176739 | 1GCRKSE32BZ168124; 1GCRKSE32BZ145216; 1GCRKSE32BZ141487 | 1GCRKSE32BZ170309; 1GCRKSE32BZ108828 | 1GCRKSE32BZ141070 | 1GCRKSE32BZ163280 | 1GCRKSE32BZ167524 | 1GCRKSE32BZ117982 | 1GCRKSE32BZ180323 | 1GCRKSE32BZ194593; 1GCRKSE32BZ174523 | 1GCRKSE32BZ120462; 1GCRKSE32BZ107209 | 1GCRKSE32BZ139075 | 1GCRKSE32BZ106982 | 1GCRKSE32BZ126763 | 1GCRKSE32BZ119652; 1GCRKSE32BZ190818; 1GCRKSE32BZ172920 | 1GCRKSE32BZ185005 | 1GCRKSE32BZ183383 | 1GCRKSE32BZ172447 | 1GCRKSE32BZ162632; 1GCRKSE32BZ162873; 1GCRKSE32BZ189877 | 1GCRKSE32BZ173128; 1GCRKSE32BZ166793 | 1GCRKSE32BZ115519; 1GCRKSE32BZ196389; 1GCRKSE32BZ146415 | 1GCRKSE32BZ187370; 1GCRKSE32BZ185103 | 1GCRKSE32BZ143319 | 1GCRKSE32BZ186722 | 1GCRKSE32BZ100566; 1GCRKSE32BZ117397 | 1GCRKSE32BZ122146 | 1GCRKSE32BZ140419 | 1GCRKSE32BZ139657; 1GCRKSE32BZ135995

1GCRKSE32BZ101281 | 1GCRKSE32BZ175106; 1GCRKSE32BZ177826 | 1GCRKSE32BZ174912 | 1GCRKSE32BZ161173 | 1GCRKSE32BZ156068

1GCRKSE32BZ132580 | 1GCRKSE32BZ175073

1GCRKSE32BZ113916 | 1GCRKSE32BZ103516; 1GCRKSE32BZ161528 | 1GCRKSE32BZ185246 | 1GCRKSE32BZ166177 | 1GCRKSE32BZ129744 | 1GCRKSE32BZ146270 | 1GCRKSE32BZ175803 | 1GCRKSE32BZ124074

1GCRKSE32BZ157009; 1GCRKSE32BZ164459; 1GCRKSE32BZ109588; 1GCRKSE32BZ168625; 1GCRKSE32BZ198871 | 1GCRKSE32BZ105587; 1GCRKSE32BZ180015; 1GCRKSE32BZ164705 | 1GCRKSE32BZ197655; 1GCRKSE32BZ140596 | 1GCRKSE32BZ197543; 1GCRKSE32BZ117108 | 1GCRKSE32BZ124642 | 1GCRKSE32BZ177616

1GCRKSE32BZ121028

1GCRKSE32BZ161562 | 1GCRKSE32BZ123586; 1GCRKSE32BZ165143 | 1GCRKSE32BZ161142 | 1GCRKSE32BZ199292 | 1GCRKSE32BZ129467 | 1GCRKSE32BZ179902; 1GCRKSE32BZ183075 | 1GCRKSE32BZ161688 | 1GCRKSE32BZ186171 | 1GCRKSE32BZ130263; 1GCRKSE32BZ123832 | 1GCRKSE32BZ139559; 1GCRKSE32BZ104990 | 1GCRKSE32BZ156412; 1GCRKSE32BZ176921

1GCRKSE32BZ152599; 1GCRKSE32BZ139917 | 1GCRKSE32BZ163926

1GCRKSE32BZ132143; 1GCRKSE32BZ158290 | 1GCRKSE32BZ187658; 1GCRKSE32BZ190141; 1GCRKSE32BZ100941 | 1GCRKSE32BZ171847 | 1GCRKSE32BZ128920 | 1GCRKSE32BZ189149; 1GCRKSE32BZ101359; 1GCRKSE32BZ128285

1GCRKSE32BZ142784; 1GCRKSE32BZ132708 | 1GCRKSE32BZ142090 | 1GCRKSE32BZ180550; 1GCRKSE32BZ149539; 1GCRKSE32BZ160461; 1GCRKSE32BZ157253 | 1GCRKSE32BZ196294; 1GCRKSE32BZ173839 | 1GCRKSE32BZ106786 | 1GCRKSE32BZ178443 | 1GCRKSE32BZ110790 | 1GCRKSE32BZ163828; 1GCRKSE32BZ163604 | 1GCRKSE32BZ151758 | 1GCRKSE32BZ168558; 1GCRKSE32BZ145510; 1GCRKSE32BZ166048; 1GCRKSE32BZ188003 | 1GCRKSE32BZ113656; 1GCRKSE32BZ188759; 1GCRKSE32BZ149962 | 1GCRKSE32BZ112376; 1GCRKSE32BZ168933; 1GCRKSE32BZ123510 | 1GCRKSE32BZ102270 | 1GCRKSE32BZ124138; 1GCRKSE32BZ132157 | 1GCRKSE32BZ145930 | 1GCRKSE32BZ136497 | 1GCRKSE32BZ153557; 1GCRKSE32BZ180547

1GCRKSE32BZ169306; 1GCRKSE32BZ155597 | 1GCRKSE32BZ134023 | 1GCRKSE32BZ167202 | 1GCRKSE32BZ102088 | 1GCRKSE32BZ139691; 1GCRKSE32BZ152117 | 1GCRKSE32BZ174652

1GCRKSE32BZ193332; 1GCRKSE32BZ182931 | 1GCRKSE32BZ156183 | 1GCRKSE32BZ128139 | 1GCRKSE32BZ169175; 1GCRKSE32BZ166874 | 1GCRKSE32BZ154904; 1GCRKSE32BZ195601 | 1GCRKSE32BZ191810 | 1GCRKSE32BZ129713; 1GCRKSE32BZ172769 | 1GCRKSE32BZ159505; 1GCRKSE32BZ170942 | 1GCRKSE32BZ137617; 1GCRKSE32BZ180144 | 1GCRKSE32BZ116332; 1GCRKSE32BZ158208; 1GCRKSE32BZ150142 | 1GCRKSE32BZ157334 | 1GCRKSE32BZ181357 | 1GCRKSE32BZ191919 | 1GCRKSE32BZ155566 | 1GCRKSE32BZ133969; 1GCRKSE32BZ111471 | 1GCRKSE32BZ184551; 1GCRKSE32BZ179222 | 1GCRKSE32BZ173565 | 1GCRKSE32BZ124852; 1GCRKSE32BZ146995 | 1GCRKSE32BZ149105 | 1GCRKSE32BZ110157; 1GCRKSE32BZ116170; 1GCRKSE32BZ150013 | 1GCRKSE32BZ114323 | 1GCRKSE32BZ153476 | 1GCRKSE32BZ102480; 1GCRKSE32BZ144051; 1GCRKSE32BZ192729 | 1GCRKSE32BZ105573 | 1GCRKSE32BZ188695 | 1GCRKSE32BZ178961 | 1GCRKSE32BZ173226 | 1GCRKSE32BZ179656 | 1GCRKSE32BZ190933; 1GCRKSE32BZ160878; 1GCRKSE32BZ183318 | 1GCRKSE32BZ182976; 1GCRKSE32BZ188308; 1GCRKSE32BZ134247; 1GCRKSE32BZ115553; 1GCRKSE32BZ180564 | 1GCRKSE32BZ186204 | 1GCRKSE32BZ184677; 1GCRKSE32BZ130568 | 1GCRKSE32BZ116847 | 1GCRKSE32BZ177910 | 1GCRKSE32BZ109753; 1GCRKSE32BZ110062; 1GCRKSE32BZ141215 | 1GCRKSE32BZ199874 | 1GCRKSE32BZ147676 | 1GCRKSE32BZ139061; 1GCRKSE32BZ196330; 1GCRKSE32BZ135379 | 1GCRKSE32BZ111180; 1GCRKSE32BZ190589; 1GCRKSE32BZ181097 | 1GCRKSE32BZ176627 | 1GCRKSE32BZ192424 | 1GCRKSE32BZ124530; 1GCRKSE32BZ117383; 1GCRKSE32BZ155194 | 1GCRKSE32BZ149248

1GCRKSE32BZ182833; 1GCRKSE32BZ186378; 1GCRKSE32BZ155163 | 1GCRKSE32BZ181455 | 1GCRKSE32BZ199535; 1GCRKSE32BZ194450 | 1GCRKSE32BZ171718 | 1GCRKSE32BZ161299 | 1GCRKSE32BZ112166; 1GCRKSE32BZ155373 | 1GCRKSE32BZ178538; 1GCRKSE32BZ168785; 1GCRKSE32BZ174943 | 1GCRKSE32BZ136483 | 1GCRKSE32BZ153266 | 1GCRKSE32BZ168852 | 1GCRKSE32BZ161593; 1GCRKSE32BZ105833 | 1GCRKSE32BZ140954 | 1GCRKSE32BZ131185 | 1GCRKSE32BZ133213; 1GCRKSE32BZ146446; 1GCRKSE32BZ129341 | 1GCRKSE32BZ121787; 1GCRKSE32BZ190673

1GCRKSE32BZ164669 | 1GCRKSE32BZ146057

1GCRKSE32BZ172349 | 1GCRKSE32BZ139318; 1GCRKSE32BZ107369 | 1GCRKSE32BZ177096; 1GCRKSE32BZ158578 | 1GCRKSE32BZ155888 | 1GCRKSE32BZ101748; 1GCRKSE32BZ144776 | 1GCRKSE32BZ193508 | 1GCRKSE32BZ115049; 1GCRKSE32BZ187918 | 1GCRKSE32BZ129369 | 1GCRKSE32BZ199969; 1GCRKSE32BZ150254 | 1GCRKSE32BZ176224; 1GCRKSE32BZ143479 | 1GCRKSE32BZ140470 | 1GCRKSE32BZ142171 | 1GCRKSE32BZ110501; 1GCRKSE32BZ195078; 1GCRKSE32BZ153090 | 1GCRKSE32BZ111146

1GCRKSE32BZ185411 | 1GCRKSE32BZ175834 | 1GCRKSE32BZ151596 | 1GCRKSE32BZ190799 | 1GCRKSE32BZ105329 | 1GCRKSE32BZ145278 | 1GCRKSE32BZ103712 | 1GCRKSE32BZ191001; 1GCRKSE32BZ131512; 1GCRKSE32BZ163439; 1GCRKSE32BZ165028 | 1GCRKSE32BZ189636 | 1GCRKSE32BZ187210 | 1GCRKSE32BZ138055; 1GCRKSE32BZ152697 | 1GCRKSE32BZ194027 | 1GCRKSE32BZ166485 | 1GCRKSE32BZ192391 | 1GCRKSE32BZ173095 | 1GCRKSE32BZ147970 | 1GCRKSE32BZ117464 | 1GCRKSE32BZ164767 | 1GCRKSE32BZ133146; 1GCRKSE32BZ130375; 1GCRKSE32BZ170536 | 1GCRKSE32BZ155812; 1GCRKSE32BZ189412 | 1GCRKSE32BZ127556; 1GCRKSE32BZ121997; 1GCRKSE32BZ195534 | 1GCRKSE32BZ157558; 1GCRKSE32BZ165532 | 1GCRKSE32BZ134068 | 1GCRKSE32BZ176949 | 1GCRKSE32BZ188874; 1GCRKSE32BZ149623 | 1GCRKSE32BZ171511 | 1GCRKSE32BZ118422 | 1GCRKSE32BZ161917; 1GCRKSE32BZ136354; 1GCRKSE32BZ195582 | 1GCRKSE32BZ191306; 1GCRKSE32BZ122941 | 1GCRKSE32BZ163022 | 1GCRKSE32BZ147533 | 1GCRKSE32BZ110823 | 1GCRKSE32BZ151582 | 1GCRKSE32BZ163408 | 1GCRKSE32BZ108196; 1GCRKSE32BZ168463 | 1GCRKSE32BZ176076 | 1GCRKSE32BZ113835; 1GCRKSE32BZ141974 | 1GCRKSE32BZ152120 | 1GCRKSE32BZ115536 | 1GCRKSE32BZ170519; 1GCRKSE32BZ106125; 1GCRKSE32BZ114354 | 1GCRKSE32BZ154451 | 1GCRKSE32BZ186297; 1GCRKSE32BZ141179; 1GCRKSE32BZ149122 | 1GCRKSE32BZ143160 | 1GCRKSE32BZ168009 | 1GCRKSE32BZ138654 | 1GCRKSE32BZ157754 | 1GCRKSE32BZ174179 | 1GCRKSE32BZ175722 | 1GCRKSE32BZ192116 | 1GCRKSE32BZ154868 | 1GCRKSE32BZ103547; 1GCRKSE32BZ192357; 1GCRKSE32BZ138251; 1GCRKSE32BZ144664; 1GCRKSE32BZ181441; 1GCRKSE32BZ155986; 1GCRKSE32BZ101958 | 1GCRKSE32BZ157205; 1GCRKSE32BZ138296 | 1GCRKSE32BZ111437 | 1GCRKSE32BZ161884 | 1GCRKSE32BZ160699 | 1GCRKSE32BZ173923 | 1GCRKSE32BZ105069; 1GCRKSE32BZ159858; 1GCRKSE32BZ112099 | 1GCRKSE32BZ175056 | 1GCRKSE32BZ169466

1GCRKSE32BZ178426 | 1GCRKSE32BZ142025; 1GCRKSE32BZ194464 | 1GCRKSE32BZ114306 | 1GCRKSE32BZ135902 | 1GCRKSE32BZ135074 | 1GCRKSE32BZ151968; 1GCRKSE32BZ150576; 1GCRKSE32BZ157933 | 1GCRKSE32BZ136239; 1GCRKSE32BZ190379; 1GCRKSE32BZ191354 | 1GCRKSE32BZ134457 | 1GCRKSE32BZ194657; 1GCRKSE32BZ162047; 1GCRKSE32BZ142607 | 1GCRKSE32BZ102205; 1GCRKSE32BZ189250 | 1GCRKSE32BZ141845; 1GCRKSE32BZ124219 | 1GCRKSE32BZ117450 | 1GCRKSE32BZ175087; 1GCRKSE32BZ138234 | 1GCRKSE32BZ187224 | 1GCRKSE32BZ193945 | 1GCRKSE32BZ126147 | 1GCRKSE32BZ143465 | 1GCRKSE32BZ175333 | 1GCRKSE32BZ199955 | 1GCRKSE32BZ102835 | 1GCRKSE32BZ148925 | 1GCRKSE32BZ186932

1GCRKSE32BZ199082; 1GCRKSE32BZ129078 | 1GCRKSE32BZ159830 | 1GCRKSE32BZ177776 | 1GCRKSE32BZ161075; 1GCRKSE32BZ126939 | 1GCRKSE32BZ128691; 1GCRKSE32BZ127587; 1GCRKSE32BZ162551 | 1GCRKSE32BZ163036 | 1GCRKSE32BZ110417 | 1GCRKSE32BZ119389; 1GCRKSE32BZ190267 | 1GCRKSE32BZ128917 | 1GCRKSE32BZ150190 | 1GCRKSE32BZ192620 | 1GCRKSE32BZ146656; 1GCRKSE32BZ157236 | 1GCRKSE32BZ154529 | 1GCRKSE32BZ175526 | 1GCRKSE32BZ131168

1GCRKSE32BZ111714 | 1GCRKSE32BZ190270 | 1GCRKSE32BZ132286 | 1GCRKSE32BZ140131; 1GCRKSE32BZ110627; 1GCRKSE32BZ145135 | 1GCRKSE32BZ122213 | 1GCRKSE32BZ159794 | 1GCRKSE32BZ193413; 1GCRKSE32BZ118758

1GCRKSE32BZ150819 | 1GCRKSE32BZ160931 | 1GCRKSE32BZ129890 | 1GCRKSE32BZ196179; 1GCRKSE32BZ104052

1GCRKSE32BZ140095; 1GCRKSE32BZ152442; 1GCRKSE32BZ126729

1GCRKSE32BZ192813; 1GCRKSE32BZ135320 | 1GCRKSE32BZ125998; 1GCRKSE32BZ161691; 1GCRKSE32BZ121319 | 1GCRKSE32BZ122714; 1GCRKSE32BZ181343 | 1GCRKSE32BZ138475 | 1GCRKSE32BZ111339 | 1GCRKSE32BZ197395 | 1GCRKSE32BZ189264 | 1GCRKSE32BZ151050; 1GCRKSE32BZ142736; 1GCRKSE32BZ166888 | 1GCRKSE32BZ163487 | 1GCRKSE32BZ187613 | 1GCRKSE32BZ193234 | 1GCRKSE32BZ152148; 1GCRKSE32BZ165286 | 1GCRKSE32BZ152926 | 1GCRKSE32BZ117044 | 1GCRKSE32BZ160315 | 1GCRKSE32BZ123975

1GCRKSE32BZ123152 | 1GCRKSE32BZ119571 | 1GCRKSE32BZ194500 | 1GCRKSE32BZ131283 | 1GCRKSE32BZ126472; 1GCRKSE32BZ157768 | 1GCRKSE32BZ184808 | 1GCRKSE32BZ177714 | 1GCRKSE32BZ134524 | 1GCRKSE32BZ126973 | 1GCRKSE32BZ182251; 1GCRKSE32BZ126083; 1GCRKSE32BZ164865 | 1GCRKSE32BZ174425

1GCRKSE32BZ134085 | 1GCRKSE32BZ117447

1GCRKSE32BZ180435; 1GCRKSE32BZ183061 | 1GCRKSE32BZ154725

1GCRKSE32BZ101331 | 1GCRKSE32BZ140405 | 1GCRKSE32BZ137875 | 1GCRKSE32BZ111910 | 1GCRKSE32BZ120039 | 1GCRKSE32BZ105914; 1GCRKSE32BZ130781; 1GCRKSE32BZ100874; 1GCRKSE32BZ136662 | 1GCRKSE32BZ170889 | 1GCRKSE32BZ174196; 1GCRKSE32BZ151369 | 1GCRKSE32BZ165465; 1GCRKSE32BZ116346; 1GCRKSE32BZ117853; 1GCRKSE32BZ199731 | 1GCRKSE32BZ103306 | 1GCRKSE32BZ105234 | 1GCRKSE32BZ158547

1GCRKSE32BZ176644 | 1GCRKSE32BZ196537; 1GCRKSE32BZ122423; 1GCRKSE32BZ118923 | 1GCRKSE32BZ122454; 1GCRKSE32BZ173761 | 1GCRKSE32BZ199275

1GCRKSE32BZ156605 | 1GCRKSE32BZ128349; 1GCRKSE32BZ158452

1GCRKSE32BZ177731; 1GCRKSE32BZ193606; 1GCRKSE32BZ197736; 1GCRKSE32BZ180953 | 1GCRKSE32BZ132014; 1GCRKSE32BZ192844 | 1GCRKSE32BZ171802 | 1GCRKSE32BZ136628 | 1GCRKSE32BZ112782 | 1GCRKSE32BZ153526 | 1GCRKSE32BZ114824 | 1GCRKSE32BZ126584 | 1GCRKSE32BZ114015 | 1GCRKSE32BZ162324; 1GCRKSE32BZ109106 | 1GCRKSE32BZ185151 | 1GCRKSE32BZ155275 | 1GCRKSE32BZ135642 | 1GCRKSE32BZ110403 | 1GCRKSE32BZ166941; 1GCRKSE32BZ195050 | 1GCRKSE32BZ100910 | 1GCRKSE32BZ118078

1GCRKSE32BZ127024

1GCRKSE32BZ119926 | 1GCRKSE32BZ112619; 1GCRKSE32BZ151176 | 1GCRKSE32BZ114743 | 1GCRKSE32BZ121188 | 1GCRKSE32BZ183187 | 1GCRKSE32BZ153154 | 1GCRKSE32BZ102706; 1GCRKSE32BZ108084 | 1GCRKSE32BZ153932; 1GCRKSE32BZ179561 | 1GCRKSE32BZ109039 | 1GCRKSE32BZ111535 | 1GCRKSE32BZ106593; 1GCRKSE32BZ194321; 1GCRKSE32BZ163179 | 1GCRKSE32BZ109851; 1GCRKSE32BZ177292 | 1GCRKSE32BZ118503; 1GCRKSE32BZ127489 | 1GCRKSE32BZ151940

1GCRKSE32BZ118274 | 1GCRKSE32BZ129209 | 1GCRKSE32BZ167927; 1GCRKSE32BZ119070; 1GCRKSE32BZ130537; 1GCRKSE32BZ173520; 1GCRKSE32BZ106612 | 1GCRKSE32BZ181438 | 1GCRKSE32BZ170049 | 1GCRKSE32BZ197767 | 1GCRKSE32BZ112507

1GCRKSE32BZ139724; 1GCRKSE32BZ170715; 1GCRKSE32BZ193380 | 1GCRKSE32BZ176191 | 1GCRKSE32BZ162548; 1GCRKSE32BZ122650

1GCRKSE32BZ108179 | 1GCRKSE32BZ161321 | 1GCRKSE32BZ118436 | 1GCRKSE32BZ153333 | 1GCRKSE32BZ181486; 1GCRKSE32BZ193072 | 1GCRKSE32BZ102639; 1GCRKSE32BZ139996 | 1GCRKSE32BZ190219; 1GCRKSE32BZ197090; 1GCRKSE32BZ107534; 1GCRKSE32BZ148617 | 1GCRKSE32BZ172142 | 1GCRKSE32BZ141246; 1GCRKSE32BZ113883; 1GCRKSE32BZ135849; 1GCRKSE32BZ138153; 1GCRKSE32BZ151386 | 1GCRKSE32BZ134331 | 1GCRKSE32BZ155809 | 1GCRKSE32BZ101572; 1GCRKSE32BZ101734 | 1GCRKSE32BZ110465 | 1GCRKSE32BZ145670 | 1GCRKSE32BZ167359 | 1GCRKSE32BZ196540 | 1GCRKSE32BZ150612; 1GCRKSE32BZ132028; 1GCRKSE32BZ130392 | 1GCRKSE32BZ171976 | 1GCRKSE32BZ168012 | 1GCRKSE32BZ137178 | 1GCRKSE32BZ136757 | 1GCRKSE32BZ116136 | 1GCRKSE32BZ124057 | 1GCRKSE32BZ187725 | 1GCRKSE32BZ135589 | 1GCRKSE32BZ119618; 1GCRKSE32BZ119960

1GCRKSE32BZ172724; 1GCRKSE32BZ177244; 1GCRKSE32BZ140386 | 1GCRKSE32BZ100826 | 1GCRKSE32BZ102687 | 1GCRKSE32BZ188180

1GCRKSE32BZ107808 | 1GCRKSE32BZ142218 | 1GCRKSE32BZ180791 | 1GCRKSE32BZ180290; 1GCRKSE32BZ120378 | 1GCRKSE32BZ183755; 1GCRKSE32BZ144714; 1GCRKSE32BZ180466 | 1GCRKSE32BZ173775 | 1GCRKSE32BZ170701 | 1GCRKSE32BZ101751; 1GCRKSE32BZ145152; 1GCRKSE32BZ110028; 1GCRKSE32BZ154742 | 1GCRKSE32BZ114631 | 1GCRKSE32BZ163859 | 1GCRKSE32BZ149993; 1GCRKSE32BZ177020 | 1GCRKSE32BZ132899 | 1GCRKSE32BZ157396 | 1GCRKSE32BZ160072 | 1GCRKSE32BZ132207; 1GCRKSE32BZ182475; 1GCRKSE32BZ174974; 1GCRKSE32BZ140582; 1GCRKSE32BZ189622

1GCRKSE32BZ131266 | 1GCRKSE32BZ112538 | 1GCRKSE32BZ153560; 1GCRKSE32BZ163781; 1GCRKSE32BZ119330 | 1GCRKSE32BZ143921 | 1GCRKSE32BZ167149; 1GCRKSE32BZ142672 | 1GCRKSE32BZ169905 | 1GCRKSE32BZ121448; 1GCRKSE32BZ119862 | 1GCRKSE32BZ179544 | 1GCRKSE32BZ154644; 1GCRKSE32BZ151906 | 1GCRKSE32BZ103788; 1GCRKSE32BZ129243 | 1GCRKSE32BZ114404 | 1GCRKSE32BZ171153; 1GCRKSE32BZ153378; 1GCRKSE32BZ142459; 1GCRKSE32BZ105539; 1GCRKSE32BZ168317; 1GCRKSE32BZ160010 | 1GCRKSE32BZ130344 | 1GCRKSE32BZ112801 | 1GCRKSE32BZ188714 | 1GCRKSE32BZ192522 | 1GCRKSE32BZ140341 | 1GCRKSE32BZ170486 | 1GCRKSE32BZ184792 | 1GCRKSE32BZ108117; 1GCRKSE32BZ127900 | 1GCRKSE32BZ161836; 1GCRKSE32BZ116539 | 1GCRKSE32BZ103807 | 1GCRKSE32BZ110241; 1GCRKSE32BZ144261 | 1GCRKSE32BZ114113

1GCRKSE32BZ112247 | 1GCRKSE32BZ112331 | 1GCRKSE32BZ199020; 1GCRKSE32BZ124348 | 1GCRKSE32BZ183335; 1GCRKSE32BZ179107; 1GCRKSE32BZ189927; 1GCRKSE32BZ107193 | 1GCRKSE32BZ116086 | 1GCRKSE32BZ164932; 1GCRKSE32BZ182850 | 1GCRKSE32BZ100227 | 1GCRKSE32BZ152232

1GCRKSE32BZ109333 | 1GCRKSE32BZ174277; 1GCRKSE32BZ110398 | 1GCRKSE32BZ162002 | 1GCRKSE32BZ135334; 1GCRKSE32BZ181200 | 1GCRKSE32BZ162520; 1GCRKSE32BZ172593; 1GCRKSE32BZ127511 | 1GCRKSE32BZ196554 | 1GCRKSE32BZ102740 | 1GCRKSE32BZ140517 | 1GCRKSE32BZ184310; 1GCRKSE32BZ155759 | 1GCRKSE32BZ125063 | 1GCRKSE32BZ101846; 1GCRKSE32BZ156488; 1GCRKSE32BZ104441 | 1GCRKSE32BZ174621 | 1GCRKSE32BZ175025 | 1GCRKSE32BZ182279 | 1GCRKSE32BZ176403; 1GCRKSE32BZ144292; 1GCRKSE32BZ148293 | 1GCRKSE32BZ188762 | 1GCRKSE32BZ120526; 1GCRKSE32BZ165367; 1GCRKSE32BZ132031 | 1GCRKSE32BZ113141; 1GCRKSE32BZ101362 | 1GCRKSE32BZ191547 | 1GCRKSE32BZ164798 | 1GCRKSE32BZ187126

1GCRKSE32BZ135690; 1GCRKSE32BZ127749 | 1GCRKSE32BZ156507; 1GCRKSE32BZ177373; 1GCRKSE32BZ174571 | 1GCRKSE32BZ132577; 1GCRKSE32BZ174165; 1GCRKSE32BZ152795 | 1GCRKSE32BZ166356; 1GCRKSE32BZ117321 | 1GCRKSE32BZ192276 | 1GCRKSE32BZ196683

1GCRKSE32BZ167684; 1GCRKSE32BZ115763 | 1GCRKSE32BZ168656; 1GCRKSE32BZ128156 | 1GCRKSE32BZ188454; 1GCRKSE32BZ163571 | 1GCRKSE32BZ137214 | 1GCRKSE32BZ111048 | 1GCRKSE32BZ110918 | 1GCRKSE32BZ132353 | 1GCRKSE32BZ146138; 1GCRKSE32BZ135138 | 1GCRKSE32BZ197476 | 1GCRKSE32BZ137343 | 1GCRKSE32BZ144034 | 1GCRKSE32BZ185764; 1GCRKSE32BZ150867 | 1GCRKSE32BZ149153; 1GCRKSE32BZ140839 | 1GCRKSE32BZ116783 | 1GCRKSE32BZ100423 | 1GCRKSE32BZ170018 | 1GCRKSE32BZ193542

1GCRKSE32BZ195940; 1GCRKSE32BZ148424 | 1GCRKSE32BZ183996; 1GCRKSE32BZ185618 | 1GCRKSE32BZ164221

1GCRKSE32BZ197087 | 1GCRKSE32BZ168270; 1GCRKSE32BZ162288 | 1GCRKSE32BZ137648 | 1GCRKSE32BZ162128 | 1GCRKSE32BZ178491 | 1GCRKSE32BZ191824 | 1GCRKSE32BZ125564

1GCRKSE32BZ178149; 1GCRKSE32BZ141828 | 1GCRKSE32BZ177907 | 1GCRKSE32BZ184226; 1GCRKSE32BZ117075 | 1GCRKSE32BZ188468

1GCRKSE32BZ149525 | 1GCRKSE32BZ138556; 1GCRKSE32BZ152506 | 1GCRKSE32BZ167832; 1GCRKSE32BZ150724 | 1GCRKSE32BZ161318 | 1GCRKSE32BZ140968 | 1GCRKSE32BZ116587

1GCRKSE32BZ133874 | 1GCRKSE32BZ162436 | 1GCRKSE32BZ176482 | 1GCRKSE32BZ111096; 1GCRKSE32BZ192021 | 1GCRKSE32BZ107405 | 1GCRKSE32BZ180581; 1GCRKSE32BZ164641

1GCRKSE32BZ145605 | 1GCRKSE32BZ137147 | 1GCRKSE32BZ143191; 1GCRKSE32BZ172951; 1GCRKSE32BZ137410 | 1GCRKSE32BZ171816; 1GCRKSE32BZ155079 | 1GCRKSE32BZ148908 | 1GCRKSE32BZ137472 | 1GCRKSE32BZ183450 | 1GCRKSE32BZ168978 | 1GCRKSE32BZ129565

1GCRKSE32BZ148861; 1GCRKSE32BZ109073; 1GCRKSE32BZ102222; 1GCRKSE32BZ112457 | 1GCRKSE32BZ165742; 1GCRKSE32BZ192102 | 1GCRKSE32BZ192536 | 1GCRKSE32BZ191936; 1GCRKSE32BZ172741; 1GCRKSE32BZ114161; 1GCRKSE32BZ154515; 1GCRKSE32BZ133860 | 1GCRKSE32BZ108943; 1GCRKSE32BZ145894 | 1GCRKSE32BZ176434; 1GCRKSE32BZ149427 | 1GCRKSE32BZ143773 | 1GCRKSE32BZ134958; 1GCRKSE32BZ167510; 1GCRKSE32BZ123443 | 1GCRKSE32BZ127427; 1GCRKSE32BZ180712 | 1GCRKSE32BZ115942 | 1GCRKSE32BZ144616 | 1GCRKSE32BZ105072 | 1GCRKSE32BZ100311 | 1GCRKSE32BZ146527 | 1GCRKSE32BZ179379 | 1GCRKSE32BZ115391 | 1GCRKSE32BZ136323 | 1GCRKSE32BZ142199 | 1GCRKSE32BZ136015 | 1GCRKSE32BZ100776; 1GCRKSE32BZ103161 | 1GCRKSE32BZ108635 | 1GCRKSE32BZ197302; 1GCRKSE32BZ186235 | 1GCRKSE32BZ119120; 1GCRKSE32BZ119361; 1GCRKSE32BZ166535 | 1GCRKSE32BZ160444; 1GCRKSE32BZ147418 | 1GCRKSE32BZ140033 | 1GCRKSE32BZ153283; 1GCRKSE32BZ143613; 1GCRKSE32BZ195145

1GCRKSE32BZ135527 | 1GCRKSE32BZ114421

1GCRKSE32BZ147581; 1GCRKSE32BZ127329; 1GCRKSE32BZ113950 | 1GCRKSE32BZ115746; 1GCRKSE32BZ123068; 1GCRKSE32BZ145829; 1GCRKSE32BZ105136 | 1GCRKSE32BZ180869

1GCRKSE32BZ138119 | 1GCRKSE32BZ159827 | 1GCRKSE32BZ179463 | 1GCRKSE32BZ115858

1GCRKSE32BZ104715 | 1GCRKSE32BZ145815; 1GCRKSE32BZ136001 | 1GCRKSE32BZ120414; 1GCRKSE32BZ147127

1GCRKSE32BZ175980; 1GCRKSE32BZ165739; 1GCRKSE32BZ141084 | 1GCRKSE32BZ102477 | 1GCRKSE32BZ172819 | 1GCRKSE32BZ103094

1GCRKSE32BZ193119 | 1GCRKSE32BZ194402; 1GCRKSE32BZ167426 | 1GCRKSE32BZ194898

1GCRKSE32BZ197381; 1GCRKSE32BZ103404 | 1GCRKSE32BZ169192; 1GCRKSE32BZ196456 | 1GCRKSE32BZ173744; 1GCRKSE32BZ199910; 1GCRKSE32BZ175266; 1GCRKSE32BZ171444; 1GCRKSE32BZ110952 | 1GCRKSE32BZ127752 | 1GCRKSE32BZ145359

1GCRKSE32BZ179558 | 1GCRKSE32BZ170469; 1GCRKSE32BZ120221

1GCRKSE32BZ143451; 1GCRKSE32BZ112703 | 1GCRKSE32BZ172187; 1GCRKSE32BZ195629 | 1GCRKSE32BZ114872 | 1GCRKSE32BZ146348 | 1GCRKSE32BZ163960 | 1GCRKSE32BZ156569 | 1GCRKSE32BZ142896 | 1GCRKSE32BZ126486

1GCRKSE32BZ102432; 1GCRKSE32BZ108201 | 1GCRKSE32BZ117089; 1GCRKSE32BZ166454 | 1GCRKSE32BZ159018 | 1GCRKSE32BZ140498; 1GCRKSE32BZ187028; 1GCRKSE32BZ192715; 1GCRKSE32BZ140615 | 1GCRKSE32BZ104388; 1GCRKSE32BZ162775 | 1GCRKSE32BZ161271; 1GCRKSE32BZ193850; 1GCRKSE32BZ142929 | 1GCRKSE32BZ123393 | 1GCRKSE32BZ133776 | 1GCRKSE32BZ187904

1GCRKSE32BZ141876; 1GCRKSE32BZ167281 | 1GCRKSE32BZ161383 | 1GCRKSE32BZ175607 | 1GCRKSE32BZ168964 | 1GCRKSE32BZ185182; 1GCRKSE32BZ132613 | 1GCRKSE32BZ121627; 1GCRKSE32BZ138718; 1GCRKSE32BZ122745 | 1GCRKSE32BZ158175 | 1GCRKSE32BZ170343 | 1GCRKSE32BZ167071; 1GCRKSE32BZ195369 | 1GCRKSE32BZ172495 | 1GCRKSE32BZ167216 | 1GCRKSE32BZ188485; 1GCRKSE32BZ181164; 1GCRKSE32BZ122308; 1GCRKSE32BZ139450 | 1GCRKSE32BZ178796 | 1GCRKSE32BZ197624 | 1GCRKSE32BZ145779 | 1GCRKSE32BZ170939 | 1GCRKSE32BZ138685; 1GCRKSE32BZ174019 | 1GCRKSE32BZ134572 | 1GCRKSE32BZ116640

1GCRKSE32BZ155650 | 1GCRKSE32BZ102169 | 1GCRKSE32BZ169791 | 1GCRKSE32BZ166776 | 1GCRKSE32BZ135818 | 1GCRKSE32BZ140534

1GCRKSE32BZ197378 | 1GCRKSE32BZ108506 | 1GCRKSE32BZ122809 | 1GCRKSE32BZ164493 | 1GCRKSE32BZ188521; 1GCRKSE32BZ100616 | 1GCRKSE32BZ152439; 1GCRKSE32BZ148990; 1GCRKSE32BZ191578

1GCRKSE32BZ171184; 1GCRKSE32BZ151839 | 1GCRKSE32BZ110997; 1GCRKSE32BZ113348; 1GCRKSE32BZ138699 | 1GCRKSE32BZ192312; 1GCRKSE32BZ174697; 1GCRKSE32BZ140646 | 1GCRKSE32BZ132451 | 1GCRKSE32BZ169550 | 1GCRKSE32BZ113396; 1GCRKSE32BZ181584 | 1GCRKSE32BZ163666 | 1GCRKSE32BZ194965; 1GCRKSE32BZ177678 | 1GCRKSE32BZ157852; 1GCRKSE32BZ130117 | 1GCRKSE32BZ172089; 1GCRKSE32BZ113589 | 1GCRKSE32BZ121952; 1GCRKSE32BZ180872; 1GCRKSE32BZ199342 | 1GCRKSE32BZ149654; 1GCRKSE32BZ167345; 1GCRKSE32BZ148214 | 1GCRKSE32BZ173291 | 1GCRKSE32BZ161772; 1GCRKSE32BZ100082; 1GCRKSE32BZ195937 | 1GCRKSE32BZ121708; 1GCRKSE32BZ190950 | 1GCRKSE32BZ143627; 1GCRKSE32BZ160718

1GCRKSE32BZ155390 | 1GCRKSE32BZ157172; 1GCRKSE32BZ162386 | 1GCRKSE32BZ107842; 1GCRKSE32BZ163456 | 1GCRKSE32BZ160086 | 1GCRKSE32BZ114466; 1GCRKSE32BZ177230 | 1GCRKSE32BZ161433 | 1GCRKSE32BZ148813; 1GCRKSE32BZ119781 | 1GCRKSE32BZ133468; 1GCRKSE32BZ107632 | 1GCRKSE32BZ112992 | 1GCRKSE32BZ182461; 1GCRKSE32BZ156801 | 1GCRKSE32BZ154840 | 1GCRKSE32BZ112328; 1GCRKSE32BZ124303 | 1GCRKSE32BZ107372; 1GCRKSE32BZ113754; 1GCRKSE32BZ197428 | 1GCRKSE32BZ197963 | 1GCRKSE32BZ123734 | 1GCRKSE32BZ171539 | 1GCRKSE32BZ186042 | 1GCRKSE32BZ119425; 1GCRKSE32BZ172478; 1GCRKSE32BZ172125 | 1GCRKSE32BZ158192; 1GCRKSE32BZ154207 | 1GCRKSE32BZ168740 | 1GCRKSE32BZ193928; 1GCRKSE32BZ129291 | 1GCRKSE32BZ131316 | 1GCRKSE32BZ106559 | 1GCRKSE32BZ102060 | 1GCRKSE32BZ156118 | 1GCRKSE32BZ184954; 1GCRKSE32BZ139884; 1GCRKSE32BZ179866 | 1GCRKSE32BZ181049 | 1GCRKSE32BZ134426 | 1GCRKSE32BZ112989; 1GCRKSE32BZ140288 | 1GCRKSE32BZ108246 | 1GCRKSE32BZ173954 | 1GCRKSE32BZ179852 | 1GCRKSE32BZ137102 | 1GCRKSE32BZ133566 | 1GCRKSE32BZ133406; 1GCRKSE32BZ145961; 1GCRKSE32BZ188213 | 1GCRKSE32BZ126942; 1GCRKSE32BZ159617; 1GCRKSE32BZ199261 | 1GCRKSE32BZ194514; 1GCRKSE32BZ104505 | 1GCRKSE32BZ185814 | 1GCRKSE32BZ129520; 1GCRKSE32BZ194819 | 1GCRKSE32BZ108120 | 1GCRKSE32BZ120686 | 1GCRKSE32BZ170102 | 1GCRKSE32BZ178930 | 1GCRKSE32BZ190625; 1GCRKSE32BZ191712; 1GCRKSE32BZ125242 | 1GCRKSE32BZ146608

1GCRKSE32BZ160007 | 1GCRKSE32BZ130960; 1GCRKSE32BZ131722; 1GCRKSE32BZ114371 | 1GCRKSE32BZ170892; 1GCRKSE32BZ197462

1GCRKSE32BZ162100

1GCRKSE32BZ164316 | 1GCRKSE32BZ186123 | 1GCRKSE32BZ184372 | 1GCRKSE32BZ166938 | 1GCRKSE32BZ133924; 1GCRKSE32BZ156846; 1GCRKSE32BZ127184 | 1GCRKSE32BZ114483; 1GCRKSE32BZ124284 | 1GCRKSE32BZ172853 | 1GCRKSE32BZ104911 | 1GCRKSE32BZ179849 | 1GCRKSE32BZ160332 | 1GCRKSE32BZ194996; 1GCRKSE32BZ188163 | 1GCRKSE32BZ155115; 1GCRKSE32BZ174151 | 1GCRKSE32BZ165417 | 1GCRKSE32BZ149671

1GCRKSE32BZ195713 | 1GCRKSE32BZ105525; 1GCRKSE32BZ148438 | 1GCRKSE32BZ161125 | 1GCRKSE32BZ198076; 1GCRKSE32BZ107985 | 1GCRKSE32BZ128786

1GCRKSE32BZ151288 | 1GCRKSE32BZ147824; 1GCRKSE32BZ173680 | 1GCRKSE32BZ136256 | 1GCRKSE32BZ142722 | 1GCRKSE32BZ113382 | 1GCRKSE32BZ176529 | 1GCRKSE32BZ105508 | 1GCRKSE32BZ147726 | 1GCRKSE32BZ144115 | 1GCRKSE32BZ101782 | 1GCRKSE32BZ141389

1GCRKSE32BZ152103; 1GCRKSE32BZ181567 | 1GCRKSE32BZ158144

1GCRKSE32BZ126102; 1GCRKSE32BZ196036 | 1GCRKSE32BZ148150 | 1GCRKSE32BZ116184 | 1GCRKSE32BZ133132; 1GCRKSE32BZ153087 | 1GCRKSE32BZ173212 | 1GCRKSE32BZ147919 | 1GCRKSE32BZ153199 | 1GCRKSE32BZ162341; 1GCRKSE32BZ182184 | 1GCRKSE32BZ157530 | 1GCRKSE32BZ129159; 1GCRKSE32BZ174764; 1GCRKSE32BZ107128 | 1GCRKSE32BZ103015 | 1GCRKSE32BZ109414 | 1GCRKSE32BZ117366 | 1GCRKSE32BZ124916 | 1GCRKSE32BZ155065 | 1GCRKSE32BZ135026; 1GCRKSE32BZ100938 | 1GCRKSE32BZ128934 | 1GCRKSE32BZ123362 | 1GCRKSE32BZ134894 | 1GCRKSE32BZ171900 | 1GCRKSE32BZ158483; 1GCRKSE32BZ146267 | 1GCRKSE32BZ150545; 1GCRKSE32BZ181407 | 1GCRKSE32BZ159441; 1GCRKSE32BZ199213 | 1GCRKSE32BZ130439

1GCRKSE32BZ140338 | 1GCRKSE32BZ172612; 1GCRKSE32BZ106271; 1GCRKSE32BZ157348 | 1GCRKSE32BZ199616; 1GCRKSE32BZ167491; 1GCRKSE32BZ100292; 1GCRKSE32BZ188969; 1GCRKSE32BZ169225 | 1GCRKSE32BZ137357 | 1GCRKSE32BZ131638 | 1GCRKSE32BZ164929; 1GCRKSE32BZ102592 | 1GCRKSE32BZ105153; 1GCRKSE32BZ167197 | 1GCRKSE32BZ146009

1GCRKSE32BZ180855 | 1GCRKSE32BZ117710; 1GCRKSE32BZ107825 | 1GCRKSE32BZ116038 | 1GCRKSE32BZ172108; 1GCRKSE32BZ129663 | 1GCRKSE32BZ155681; 1GCRKSE32BZ172657; 1GCRKSE32BZ111759; 1GCRKSE32BZ124513 | 1GCRKSE32BZ194755; 1GCRKSE32BZ125631 | 1GCRKSE32BZ102138; 1GCRKSE32BZ125094 | 1GCRKSE32BZ150934 | 1GCRKSE32BZ113494 | 1GCRKSE32BZ108487; 1GCRKSE32BZ157222 | 1GCRKSE32BZ181178

1GCRKSE32BZ146947 | 1GCRKSE32BZ186610 | 1GCRKSE32BZ173064; 1GCRKSE32BZ155843 | 1GCRKSE32BZ150643 | 1GCRKSE32BZ147984; 1GCRKSE32BZ145958 | 1GCRKSE32BZ169533; 1GCRKSE32BZ153803 | 1GCRKSE32BZ132594 | 1GCRKSE32BZ152389 | 1GCRKSE32BZ164090 | 1GCRKSE32BZ100356 | 1GCRKSE32BZ148472 | 1GCRKSE32BZ199809

1GCRKSE32BZ181228 | 1GCRKSE32BZ111406; 1GCRKSE32BZ190561; 1GCRKSE32BZ139934; 1GCRKSE32BZ173663; 1GCRKSE32BZ112085; 1GCRKSE32BZ175204 | 1GCRKSE32BZ145653; 1GCRKSE32BZ186218 | 1GCRKSE32BZ199034; 1GCRKSE32BZ163263 | 1GCRKSE32BZ168267

1GCRKSE32BZ160251 | 1GCRKSE32BZ110305 | 1GCRKSE32BZ197557; 1GCRKSE32BZ119635 | 1GCRKSE32BZ195033; 1GCRKSE32BZ132403 | 1GCRKSE32BZ167037 | 1GCRKSE32BZ111454; 1GCRKSE32BZ183643 | 1GCRKSE32BZ175879 | 1GCRKSE32BZ168429 | 1GCRKSE32BZ124043; 1GCRKSE32BZ125287 | 1GCRKSE32BZ137164; 1GCRKSE32BZ131302 | 1GCRKSE32BZ194738 | 1GCRKSE32BZ143000 | 1GCRKSE32BZ191886 | 1GCRKSE32BZ105119 | 1GCRKSE32BZ121644 | 1GCRKSE32BZ137939 | 1GCRKSE32BZ170598 | 1GCRKSE32BZ111549 | 1GCRKSE32BZ183674 | 1GCRKSE32BZ134880 | 1GCRKSE32BZ192987

1GCRKSE32BZ115651; 1GCRKSE32BZ120168; 1GCRKSE32BZ119375 | 1GCRKSE32BZ159178 | 1GCRKSE32BZ115374; 1GCRKSE32BZ111597 | 1GCRKSE32BZ192083; 1GCRKSE32BZ148133 | 1GCRKSE32BZ131395; 1GCRKSE32BZ122616 | 1GCRKSE32BZ180936; 1GCRKSE32BZ171928; 1GCRKSE32BZ193086; 1GCRKSE32BZ166342; 1GCRKSE32BZ130294; 1GCRKSE32BZ199339 | 1GCRKSE32BZ157480; 1GCRKSE32BZ146639; 1GCRKSE32BZ129212 | 1GCRKSE32BZ199566; 1GCRKSE32BZ142204 | 1GCRKSE32BZ196490

1GCRKSE32BZ167538 | 1GCRKSE32BZ101829 | 1GCRKSE32BZ190737 | 1GCRKSE32BZ149606 | 1GCRKSE32BZ123961; 1GCRKSE32BZ109400; 1GCRKSE32BZ172903 | 1GCRKSE32BZ113446

1GCRKSE32BZ154384 | 1GCRKSE32BZ136466 | 1GCRKSE32BZ172013; 1GCRKSE32BZ147130 | 1GCRKSE32BZ155499; 1GCRKSE32BZ120316 | 1GCRKSE32BZ117092 | 1GCRKSE32BZ193489 | 1GCRKSE32BZ156152 | 1GCRKSE32BZ182640 | 1GCRKSE32BZ156510 | 1GCRKSE32BZ145913; 1GCRKSE32BZ189166; 1GCRKSE32BZ107727 | 1GCRKSE32BZ189314; 1GCRKSE32BZ137603; 1GCRKSE32BZ180306 | 1GCRKSE32BZ197915 | 1GCRKSE32BZ113107; 1GCRKSE32BZ118064 | 1GCRKSE32BZ111504 | 1GCRKSE32BZ109140; 1GCRKSE32BZ182606 | 1GCRKSE32BZ171573; 1GCRKSE32BZ168950 | 1GCRKSE32BZ135608; 1GCRKSE32BZ124026 | 1GCRKSE32BZ172321; 1GCRKSE32BZ105895 | 1GCRKSE32BZ101569 | 1GCRKSE32BZ136564; 1GCRKSE32BZ104522 | 1GCRKSE32BZ144857 | 1GCRKSE32BZ169497 | 1GCRKSE32BZ172979; 1GCRKSE32BZ178863 | 1GCRKSE32BZ186137 | 1GCRKSE32BZ118906; 1GCRKSE32BZ151274 | 1GCRKSE32BZ141067 | 1GCRKSE32BZ159097 | 1GCRKSE32BZ122535 | 1GCRKSE32BZ136337 | 1GCRKSE32BZ110658; 1GCRKSE32BZ128769; 1GCRKSE32BZ146611 | 1GCRKSE32BZ146110 | 1GCRKSE32BZ149976 | 1GCRKSE32BZ156586 | 1GCRKSE32BZ194920 | 1GCRKSE32BZ198966 | 1GCRKSE32BZ137942 | 1GCRKSE32BZ154398 | 1GCRKSE32BZ123796 | 1GCRKSE32BZ171170 | 1GCRKSE32BZ126505; 1GCRKSE32BZ185909 | 1GCRKSE32BZ150366 | 1GCRKSE32BZ124317

1GCRKSE32BZ113821 | 1GCRKSE32BZ136872; 1GCRKSE32BZ189104 | 1GCRKSE32BZ138346; 1GCRKSE32BZ179110

1GCRKSE32BZ160489 | 1GCRKSE32BZ122258 | 1GCRKSE32BZ174358; 1GCRKSE32BZ152683; 1GCRKSE32BZ152280 | 1GCRKSE32BZ175770; 1GCRKSE32BZ151789 | 1GCRKSE32BZ151159 | 1GCRKSE32BZ142378 | 1GCRKSE32BZ127346

1GCRKSE32BZ180533 | 1GCRKSE32BZ157575; 1GCRKSE32BZ169984 | 1GCRKSE32BZ192746 | 1GCRKSE32BZ178832; 1GCRKSE32BZ152313; 1GCRKSE32BZ176787; 1GCRKSE32BZ188552; 1GCRKSE32BZ176322 | 1GCRKSE32BZ141747 | 1GCRKSE32BZ177518; 1GCRKSE32BZ144681 | 1GCRKSE32BZ193797 | 1GCRKSE32BZ176983

1GCRKSE32BZ131381 | 1GCRKSE32BZ143255 | 1GCRKSE32BZ185733 | 1GCRKSE32BZ160881 | 1GCRKSE32BZ190981 | 1GCRKSE32BZ143224 | 1GCRKSE32BZ189121 | 1GCRKSE32BZ196165 | 1GCRKSE32BZ161464 | 1GCRKSE32BZ123118 | 1GCRKSE32BZ112894 | 1GCRKSE32BZ121742; 1GCRKSE32BZ116654; 1GCRKSE32BZ198286 | 1GCRKSE32BZ148648; 1GCRKSE32BZ178989 | 1GCRKSE32BZ120509 | 1GCRKSE32BZ139254; 1GCRKSE32BZ112524 | 1GCRKSE32BZ124947 | 1GCRKSE32BZ161206; 1GCRKSE32BZ183495

1GCRKSE32BZ199180 | 1GCRKSE32BZ191340; 1GCRKSE32BZ174778 | 1GCRKSE32BZ112717; 1GCRKSE32BZ125046 | 1GCRKSE32BZ190494 | 1GCRKSE32BZ184887 | 1GCRKSE32BZ147760 | 1GCRKSE32BZ195498; 1GCRKSE32BZ196604; 1GCRKSE32BZ155020 | 1GCRKSE32BZ138878; 1GCRKSE32BZ112345 | 1GCRKSE32BZ184470; 1GCRKSE32BZ192648 | 1GCRKSE32BZ106948; 1GCRKSE32BZ188194 | 1GCRKSE32BZ101149 | 1GCRKSE32BZ131882; 1GCRKSE32BZ138265 | 1GCRKSE32BZ108909 | 1GCRKSE32BZ149864; 1GCRKSE32BZ188938 | 1GCRKSE32BZ173484 | 1GCRKSE32BZ196411; 1GCRKSE32BZ159715 | 1GCRKSE32BZ187708

1GCRKSE32BZ176580 | 1GCRKSE32BZ154952 | 1GCRKSE32BZ104200; 1GCRKSE32BZ189717; 1GCRKSE32BZ117142 | 1GCRKSE32BZ109025; 1GCRKSE32BZ159844 | 1GCRKSE32BZ179639 | 1GCRKSE32BZ191760; 1GCRKSE32BZ192763; 1GCRKSE32BZ150349; 1GCRKSE32BZ178703 | 1GCRKSE32BZ113799 | 1GCRKSE32BZ192939 | 1GCRKSE32BZ185165 | 1GCRKSE32BZ157267; 1GCRKSE32BZ196196 | 1GCRKSE32BZ115925 | 1GCRKSE32BZ161514 | 1GCRKSE32BZ142574 | 1GCRKSE32BZ119005 | 1GCRKSE32BZ134913 | 1GCRKSE32BZ180418; 1GCRKSE32BZ128240; 1GCRKSE32BZ116637; 1GCRKSE32BZ188244; 1GCRKSE32BZ128173 | 1GCRKSE32BZ135785; 1GCRKSE32BZ189524; 1GCRKSE32BZ172755 | 1GCRKSE32BZ196327 | 1GCRKSE32BZ136645 | 1GCRKSE32BZ118632; 1GCRKSE32BZ141134 | 1GCRKSE32BZ136225 | 1GCRKSE32BZ187952 | 1GCRKSE32BZ132658; 1GCRKSE32BZ132305; 1GCRKSE32BZ146091 | 1GCRKSE32BZ183447 | 1GCRKSE32BZ197106 | 1GCRKSE32BZ150187; 1GCRKSE32BZ163201 | 1GCRKSE32BZ169886; 1GCRKSE32BZ138668; 1GCRKSE32BZ116959 | 1GCRKSE32BZ192214

1GCRKSE32BZ108652 | 1GCRKSE32BZ158788 | 1GCRKSE32BZ159567; 1GCRKSE32BZ177289

1GCRKSE32BZ172464; 1GCRKSE32BZ179186

1GCRKSE32BZ169323; 1GCRKSE32BZ142252 | 1GCRKSE32BZ194934; 1GCRKSE32BZ181021 | 1GCRKSE32BZ176286; 1GCRKSE32BZ103919; 1GCRKSE32BZ193041 | 1GCRKSE32BZ159228 | 1GCRKSE32BZ122034 | 1GCRKSE32BZ100096; 1GCRKSE32BZ130425; 1GCRKSE32BZ165823; 1GCRKSE32BZ106237; 1GCRKSE32BZ126620; 1GCRKSE32BZ150917 | 1GCRKSE32BZ141313 | 1GCRKSE32BZ114127; 1GCRKSE32BZ131848

1GCRKSE32BZ154420 | 1GCRKSE32BZ179608 | 1GCRKSE32BZ197154 | 1GCRKSE32BZ161979 | 1GCRKSE32BZ117996 | 1GCRKSE32BZ126875; 1GCRKSE32BZ112426; 1GCRKSE32BZ141697; 1GCRKSE32BZ151811 | 1GCRKSE32BZ188129 | 1GCRKSE32BZ190530 | 1GCRKSE32BZ133485 | 1GCRKSE32BZ109882; 1GCRKSE32BZ165580; 1GCRKSE32BZ155633 | 1GCRKSE32BZ152229 | 1GCRKSE32BZ100972 | 1GCRKSE32BZ190222 | 1GCRKSE32BZ134412; 1GCRKSE32BZ177762; 1GCRKSE32BZ152814; 1GCRKSE32BZ112653; 1GCRKSE32BZ145992 | 1GCRKSE32BZ176658 | 1GCRKSE32BZ133356 | 1GCRKSE32BZ160377 | 1GCRKSE32BZ150383 | 1GCRKSE32BZ197798 | 1GCRKSE32BZ106366 | 1GCRKSE32BZ127878 | 1GCRKSE32BZ153347 | 1GCRKSE32BZ143904; 1GCRKSE32BZ126455; 1GCRKSE32BZ165160; 1GCRKSE32BZ166079

1GCRKSE32BZ143188 | 1GCRKSE32BZ180175; 1GCRKSE32BZ100065; 1GCRKSE32BZ152151

1GCRKSE32BZ170603 | 1GCRKSE32BZ185554

1GCRKSE32BZ137553; 1GCRKSE32BZ126603; 1GCRKSE32BZ111423 | 1GCRKSE32BZ155857 | 1GCRKSE32BZ186364 | 1GCRKSE32BZ139495; 1GCRKSE32BZ117299 | 1GCRKSE32BZ154062 | 1GCRKSE32BZ191967 | 1GCRKSE32BZ134510 | 1GCRKSE32BZ195548; 1GCRKSE32BZ191922; 1GCRKSE32BZ161755 | 1GCRKSE32BZ149203 | 1GCRKSE32BZ123507 | 1GCRKSE32BZ158497 | 1GCRKSE32BZ176031 | 1GCRKSE32BZ118193 | 1GCRKSE32BZ141778 | 1GCRKSE32BZ185439; 1GCRKSE32BZ142669; 1GCRKSE32BZ195873 | 1GCRKSE32BZ156460 | 1GCRKSE32BZ116864; 1GCRKSE32BZ110868; 1GCRKSE32BZ113088 | 1GCRKSE32BZ170567; 1GCRKSE32BZ175297 | 1GCRKSE32BZ197056 | 1GCRKSE32BZ126858 | 1GCRKSE32BZ126567 | 1GCRKSE32BZ181746 | 1GCRKSE32BZ185263 | 1GCRKSE32BZ133731 | 1GCRKSE32BZ132739 | 1GCRKSE32BZ197221; 1GCRKSE32BZ139769 | 1GCRKSE32BZ170911; 1GCRKSE32BZ116296 | 1GCRKSE32BZ124396 | 1GCRKSE32BZ140713; 1GCRKSE32BZ126164; 1GCRKSE32BZ144390; 1GCRKSE32BZ133499; 1GCRKSE32BZ125452; 1GCRKSE32BZ136970; 1GCRKSE32BZ111826 | 1GCRKSE32BZ175901; 1GCRKSE32BZ104777 | 1GCRKSE32BZ127217 | 1GCRKSE32BZ149928 | 1GCRKSE32BZ131526; 1GCRKSE32BZ193184; 1GCRKSE32BZ157544 | 1GCRKSE32BZ173341; 1GCRKSE32BZ103273 | 1GCRKSE32BZ169922 | 1GCRKSE32BZ173517 | 1GCRKSE32BZ176689 | 1GCRKSE32BZ103760 | 1GCRKSE32BZ156085 | 1GCRKSE32BZ150898; 1GCRKSE32BZ116749

1GCRKSE32BZ101880 | 1GCRKSE32BZ118808

1GCRKSE32BZ170858 | 1GCRKSE32BZ195162; 1GCRKSE32BZ187384; 1GCRKSE32BZ162467 | 1GCRKSE32BZ176756; 1GCRKSE32BZ132076

1GCRKSE32BZ136595; 1GCRKSE32BZ199003 | 1GCRKSE32BZ147287

1GCRKSE32BZ187871

1GCRKSE32BZ105394 | 1GCRKSE32BZ118663 | 1GCRKSE32BZ197820; 1GCRKSE32BZ190866 | 1GCRKSE32BZ135186; 1GCRKSE32BZ199714 | 1GCRKSE32BZ164655 | 1GCRKSE32BZ198451; 1GCRKSE32BZ158774; 1GCRKSE32BZ100213 | 1GCRKSE32BZ193962; 1GCRKSE32BZ132787 | 1GCRKSE32BZ144065 | 1GCRKSE32BZ139626; 1GCRKSE32BZ148911; 1GCRKSE32BZ104987 | 1GCRKSE32BZ102673 | 1GCRKSE32BZ101698 | 1GCRKSE32BZ109090

1GCRKSE32BZ191113 | 1GCRKSE32BZ188082 | 1GCRKSE32BZ181214; 1GCRKSE32BZ183397 | 1GCRKSE32BZ182217 | 1GCRKSE32BZ183951; 1GCRKSE32BZ145569; 1GCRKSE32BZ199857; 1GCRKSE32BZ125581 | 1GCRKSE32BZ113057; 1GCRKSE32BZ124673; 1GCRKSE32BZ180774

1GCRKSE32BZ193802 | 1GCRKSE32BZ162498 | 1GCRKSE32BZ176532 | 1GCRKSE32BZ162985; 1GCRKSE32BZ149685 | 1GCRKSE32BZ154658; 1GCRKSE32BZ132255 | 1GCRKSE32BZ144311 | 1GCRKSE32BZ165885 | 1GCRKSE32BZ105797 | 1GCRKSE32BZ190558; 1GCRKSE32BZ187465 | 1GCRKSE32BZ185098 | 1GCRKSE32BZ126200; 1GCRKSE32BZ168835 | 1GCRKSE32BZ151730; 1GCRKSE32BZ134832 | 1GCRKSE32BZ157849 | 1GCRKSE32BZ173260 | 1GCRKSE32BZ140632 | 1GCRKSE32BZ109803; 1GCRKSE32BZ110207 | 1GCRKSE32BZ124737

1GCRKSE32BZ109932 | 1GCRKSE32BZ104746; 1GCRKSE32BZ122552; 1GCRKSE32BZ114077

1GCRKSE32BZ121692 | 1GCRKSE32BZ107341 | 1GCRKSE32BZ173601; 1GCRKSE32BZ140436 | 1GCRKSE32BZ154563 | 1GCRKSE32BZ119487; 1GCRKSE32BZ146012; 1GCRKSE32BZ134104; 1GCRKSE32BZ112796 | 1GCRKSE32BZ157950; 1GCRKSE32BZ139612 | 1GCRKSE32BZ178734 | 1GCRKSE32BZ187482 | 1GCRKSE32BZ121157

1GCRKSE32BZ151419 | 1GCRKSE32BZ146320; 1GCRKSE32BZ112961 | 1GCRKSE32BZ133244; 1GCRKSE32BZ161349 | 1GCRKSE32BZ183710 | 1GCRKSE32BZ112264 | 1GCRKSE32BZ193217 | 1GCRKSE32BZ121658 | 1GCRKSE32BZ179009 | 1GCRKSE32BZ183044 | 1GCRKSE32BZ156037; 1GCRKSE32BZ173193 | 1GCRKSE32BZ109879 | 1GCRKSE32BZ173985 | 1GCRKSE32BZ184002 | 1GCRKSE32BZ132840; 1GCRKSE32BZ152800; 1GCRKSE32BZ153025 | 1GCRKSE32BZ129372 | 1GCRKSE32BZ198238 | 1GCRKSE32BZ131672; 1GCRKSE32BZ137665 | 1GCRKSE32BZ113253; 1GCRKSE32BZ155728 | 1GCRKSE32BZ167507; 1GCRKSE32BZ172691 | 1GCRKSE32BZ102818

1GCRKSE32BZ185957 | 1GCRKSE32BZ188356 | 1GCRKSE32BZ171265 | 1GCRKSE32BZ167975 | 1GCRKSE32BZ129176 | 1GCRKSE32BZ187854 | 1GCRKSE32BZ194884 | 1GCRKSE32BZ154661 | 1GCRKSE32BZ108666 | 1GCRKSE32BZ189247 | 1GCRKSE32BZ171895 | 1GCRKSE32BZ183867; 1GCRKSE32BZ191676 | 1GCRKSE32BZ112572 | 1GCRKSE32BZ128495 | 1GCRKSE32BZ143725 | 1GCRKSE32BZ185991 | 1GCRKSE32BZ165255 | 1GCRKSE32BZ110109 | 1GCRKSE32BZ186185 | 1GCRKSE32BZ159293; 1GCRKSE32BZ125757; 1GCRKSE32BZ150416; 1GCRKSE32BZ196778 | 1GCRKSE32BZ158256 | 1GCRKSE32BZ143949 | 1GCRKSE32BZ103676 | 1GCRKSE32BZ189846 | 1GCRKSE32BZ112474 | 1GCRKSE32BZ144941; 1GCRKSE32BZ118873 | 1GCRKSE32BZ115259; 1GCRKSE32BZ114192

1GCRKSE32BZ171489 | 1GCRKSE32BZ128206; 1GCRKSE32BZ162825 | 1GCRKSE32BZ156278 | 1GCRKSE32BZ172044 | 1GCRKSE32BZ126598; 1GCRKSE32BZ161481; 1GCRKSE32BZ101412 | 1GCRKSE32BZ108747; 1GCRKSE32BZ147564; 1GCRKSE32BZ123684 | 1GCRKSE32BZ179320 | 1GCRKSE32BZ153137; 1GCRKSE32BZ117674 | 1GCRKSE32BZ190088

1GCRKSE32BZ175851 | 1GCRKSE32BZ182024 | 1GCRKSE32BZ194478; 1GCRKSE32BZ125760; 1GCRKSE32BZ178037; 1GCRKSE32BZ195890 | 1GCRKSE32BZ111521; 1GCRKSE32BZ139142 | 1GCRKSE32BZ105413 | 1GCRKSE32BZ175395 | 1GCRKSE32BZ148469 | 1GCRKSE32BZ107016 | 1GCRKSE32BZ183853 | 1GCRKSE32BZ195842 | 1GCRKSE32BZ126701 | 1GCRKSE32BZ172285; 1GCRKSE32BZ113320; 1GCRKSE32BZ165496; 1GCRKSE32BZ172500; 1GCRKSE32BZ148696 | 1GCRKSE32BZ195114; 1GCRKSE32BZ126827 | 1GCRKSE32BZ128366 | 1GCRKSE32BZ172710 | 1GCRKSE32BZ156961; 1GCRKSE32BZ117318; 1GCRKSE32BZ131591; 1GCRKSE32BZ151517 | 1GCRKSE32BZ127590 | 1GCRKSE32BZ196702; 1GCRKSE32BZ171380; 1GCRKSE32BZ139819 | 1GCRKSE32BZ166549 | 1GCRKSE32BZ125600; 1GCRKSE32BZ110238 | 1GCRKSE32BZ140694 | 1GCRKSE32BZ195095; 1GCRKSE32BZ138993 | 1GCRKSE32BZ112684

1GCRKSE32BZ158080; 1GCRKSE32BZ178684 | 1GCRKSE32BZ172450 | 1GCRKSE32BZ109591 | 1GCRKSE32BZ101510 | 1GCRKSE32BZ190656 | 1GCRKSE32BZ199115; 1GCRKSE32BZ179303; 1GCRKSE32BZ147340 | 1GCRKSE32BZ128187 | 1GCRKSE32BZ149363 | 1GCRKSE32BZ115780 | 1GCRKSE32BZ111132; 1GCRKSE32BZ107520 | 1GCRKSE32BZ132711; 1GCRKSE32BZ145796

1GCRKSE32BZ199552; 1GCRKSE32BZ152392 | 1GCRKSE32BZ106433; 1GCRKSE32BZ123619; 1GCRKSE32BZ146821; 1GCRKSE32BZ119828

1GCRKSE32BZ144552 | 1GCRKSE32BZ142414 | 1GCRKSE32BZ116895

1GCRKSE32BZ170214; 1GCRKSE32BZ189605 | 1GCRKSE32BZ197882

1GCRKSE32BZ144972 | 1GCRKSE32BZ127735

1GCRKSE32BZ160069; 1GCRKSE32BZ176109; 1GCRKSE32BZ104231; 1GCRKSE32BZ168253; 1GCRKSE32BZ175378; 1GCRKSE32BZ196649; 1GCRKSE32BZ173386 | 1GCRKSE32BZ106514; 1GCRKSE32BZ195761 | 1GCRKSE32BZ149587

1GCRKSE32BZ192150; 1GCRKSE32BZ164204 | 1GCRKSE32BZ120140 | 1GCRKSE32BZ108733; 1GCRKSE32BZ165921; 1GCRKSE32BZ147015 | 1GCRKSE32BZ162226 | 1GCRKSE32BZ174733

1GCRKSE32BZ120896; 1GCRKSE32BZ129145 | 1GCRKSE32BZ142039

1GCRKSE32BZ137195 | 1GCRKSE32BZ158645; 1GCRKSE32BZ181617

1GCRKSE32BZ171119; 1GCRKSE32BZ133065; 1GCRKSE32BZ148410 | 1GCRKSE32BZ188499 | 1GCRKSE32BZ178121; 1GCRKSE32BZ125015 | 1GCRKSE32BZ173971; 1GCRKSE32BZ170276; 1GCRKSE32BZ158564; 1GCRKSE32BZ169421; 1GCRKSE32BZ159679 | 1GCRKSE32BZ138637 | 1GCRKSE32BZ102804; 1GCRKSE32BZ117593; 1GCRKSE32BZ152540 | 1GCRKSE32BZ182041 | 1GCRKSE32BZ185022 | 1GCRKSE32BZ159438 | 1GCRKSE32BZ188907; 1GCRKSE32BZ173579; 1GCRKSE32BZ109378; 1GCRKSE32BZ175221 | 1GCRKSE32BZ187109 | 1GCRKSE32BZ145748 | 1GCRKSE32BZ141425 | 1GCRKSE32BZ125502; 1GCRKSE32BZ157088 | 1GCRKSE32BZ171508 | 1GCRKSE32BZ104360; 1GCRKSE32BZ184114 | 1GCRKSE32BZ170181 | 1GCRKSE32BZ117819 | 1GCRKSE32BZ115035 | 1GCRKSE32BZ166633; 1GCRKSE32BZ107484; 1GCRKSE32BZ136094

1GCRKSE32BZ102690 | 1GCRKSE32BZ111034 | 1GCRKSE32BZ118081 | 1GCRKSE32BZ109557

1GCRKSE32BZ122163 | 1GCRKSE32BZ158726 | 1GCRKSE32BZ142137 | 1GCRKSE32BZ174750 | 1GCRKSE32BZ154806; 1GCRKSE32BZ116198

1GCRKSE32BZ117027 | 1GCRKSE32BZ104116 | 1GCRKSE32BZ110188 | 1GCRKSE32BZ131820; 1GCRKSE32BZ182038 | 1GCRKSE32BZ131932 | 1GCRKSE32BZ125256

1GCRKSE32BZ195193 | 1GCRKSE32BZ196084; 1GCRKSE32BZ158807

1GCRKSE32BZ198322 | 1GCRKSE32BZ104925; 1GCRKSE32BZ133308

1GCRKSE32BZ185697 | 1GCRKSE32BZ157477; 1GCRKSE32BZ134684 | 1GCRKSE32BZ160976 | 1GCRKSE32BZ153915 | 1GCRKSE32BZ191404; 1GCRKSE32BZ152179 | 1GCRKSE32BZ129422 | 1GCRKSE32BZ168639 | 1GCRKSE32BZ105024 | 1GCRKSE32BZ112040; 1GCRKSE32BZ137259 | 1GCRKSE32BZ145376 | 1GCRKSE32BZ181388 | 1GCRKSE32BZ118520 | 1GCRKSE32BZ124382 | 1GCRKSE32BZ137486 | 1GCRKSE32BZ143966

1GCRKSE32BZ136340 | 1GCRKSE32BZ198031 | 1GCRKSE32BZ186672 | 1GCRKSE32BZ163733 | 1GCRKSE32BZ151291 | 1GCRKSE32BZ153364 | 1GCRKSE32BZ150562 | 1GCRKSE32BZ171850; 1GCRKSE32BZ189023 | 1GCRKSE32BZ139223 | 1GCRKSE32BZ184100; 1GCRKSE32BZ171475 | 1GCRKSE32BZ191628 | 1GCRKSE32BZ134328; 1GCRKSE32BZ156099 | 1GCRKSE32BZ172173 | 1GCRKSE32BZ184369 | 1GCRKSE32BZ137066; 1GCRKSE32BZ136600; 1GCRKSE32BZ164199; 1GCRKSE32BZ109154 | 1GCRKSE32BZ144048 | 1GCRKSE32BZ156863 | 1GCRKSE32BZ176188 | 1GCRKSE32BZ194299 | 1GCRKSE32BZ182816; 1GCRKSE32BZ139660 | 1GCRKSE32BZ168575; 1GCRKSE32BZ171881; 1GCRKSE32BZ149735 | 1GCRKSE32BZ140873; 1GCRKSE32BZ121739 | 1GCRKSE32BZ162954 | 1GCRKSE32BZ118548; 1GCRKSE32BZ180368 | 1GCRKSE32BZ180211

1GCRKSE32BZ183903

1GCRKSE32BZ158189 | 1GCRKSE32BZ121966; 1GCRKSE32BZ132336 | 1GCRKSE32BZ115911; 1GCRKSE32BZ115276; 1GCRKSE32BZ172884 | 1GCRKSE32BZ103256 | 1GCRKSE32BZ160346 | 1GCRKSE32BZ174036 | 1GCRKSE32BZ176241 | 1GCRKSE32BZ123555 | 1GCRKSE32BZ133583 | 1GCRKSE32BZ131414 | 1GCRKSE32BZ190642 | 1GCRKSE32BZ181052 | 1GCRKSE32BZ146043; 1GCRKSE32BZ120946; 1GCRKSE32BZ191595 | 1GCRKSE32BZ111325; 1GCRKSE32BZ118601

1GCRKSE32BZ154885 | 1GCRKSE32BZ199695 | 1GCRKSE32BZ128755 | 1GCRKSE32BZ165899 | 1GCRKSE32BZ123572; 1GCRKSE32BZ149394; 1GCRKSE32BZ121255 | 1GCRKSE32BZ180029 | 1GCRKSE32BZ195176 | 1GCRKSE32BZ120073 | 1GCRKSE32BZ167765; 1GCRKSE32BZ137844; 1GCRKSE32BZ170990 | 1GCRKSE32BZ152781; 1GCRKSE32BZ195159 | 1GCRKSE32BZ105198

1GCRKSE32BZ147757 | 1GCRKSE32BZ142056 | 1GCRKSE32BZ163425 | 1GCRKSE32BZ121224 | 1GCRKSE32BZ161397 | 1GCRKSE32BZ139366 | 1GCRKSE32BZ163229 | 1GCRKSE32BZ104472 | 1GCRKSE32BZ158287 | 1GCRKSE32BZ141392; 1GCRKSE32BZ127833 | 1GCRKSE32BZ178801 | 1GCRKSE32BZ197588 | 1GCRKSE32BZ182945

1GCRKSE32BZ174005 | 1GCRKSE32BZ160556 | 1GCRKSE32BZ154255 | 1GCRKSE32BZ142803 | 1GCRKSE32BZ110434 | 1GCRKSE32BZ123491 | 1GCRKSE32BZ173453; 1GCRKSE32BZ143515; 1GCRKSE32BZ138704 | 1GCRKSE32BZ159388 | 1GCRKSE32BZ152487 | 1GCRKSE32BZ166759 | 1GCRKSE32BZ149704 | 1GCRKSE32BZ156233; 1GCRKSE32BZ150285 | 1GCRKSE32BZ164235 | 1GCRKSE32BZ137956; 1GCRKSE32BZ122857; 1GCRKSE32BZ173890 | 1GCRKSE32BZ140355; 1GCRKSE32BZ112460; 1GCRKSE32BZ127671; 1GCRKSE32BZ159939 | 1GCRKSE32BZ161822 | 1GCRKSE32BZ186557 | 1GCRKSE32BZ167474 | 1GCRKSE32BZ136905 | 1GCRKSE32BZ165031 | 1GCRKSE32BZ115794 | 1GCRKSE32BZ117867 | 1GCRKSE32BZ189992 | 1GCRKSE32BZ187241; 1GCRKSE32BZ126617

1GCRKSE32BZ140761 | 1GCRKSE32BZ196070 | 1GCRKSE32BZ171086; 1GCRKSE32BZ138458 | 1GCRKSE32BZ174702; 1GCRKSE32BZ129758; 1GCRKSE32BZ138864; 1GCRKSE32BZ174991 | 1GCRKSE32BZ101961 | 1GCRKSE32BZ151100 | 1GCRKSE32BZ170746 | 1GCRKSE32BZ137388; 1GCRKSE32BZ168494; 1GCRKSE32BZ110899; 1GCRKSE32BZ104584

1GCRKSE32BZ175364

1GCRKSE32BZ101121 | 1GCRKSE32BZ118047 | 1GCRKSE32BZ102320 | 1GCRKSE32BZ160816; 1GCRKSE32BZ100373 | 1GCRKSE32BZ176238 | 1GCRKSE32BZ125421 | 1GCRKSE32BZ141862 | 1GCRKSE32BZ168236 | 1GCRKSE32BZ144745 | 1GCRKSE32BZ120350 | 1GCRKSE32BZ126018; 1GCRKSE32BZ141196 | 1GCRKSE32BZ156443; 1GCRKSE32BZ146351 | 1GCRKSE32BZ142316; 1GCRKSE32BZ132434; 1GCRKSE32BZ179981; 1GCRKSE32BZ137276 | 1GCRKSE32BZ154059 | 1GCRKSE32BZ171654 | 1GCRKSE32BZ157463 | 1GCRKSE32BZ197641; 1GCRKSE32BZ130120; 1GCRKSE32BZ163070 | 1GCRKSE32BZ134829; 1GCRKSE32BZ186350 | 1GCRKSE32BZ120820 | 1GCRKSE32BZ127685; 1GCRKSE32BZ168155 | 1GCRKSE32BZ138895 | 1GCRKSE32BZ100597 | 1GCRKSE32BZ147869; 1GCRKSE32BZ138590 | 1GCRKSE32BZ145295 | 1GCRKSE32BZ155406; 1GCRKSE32BZ195579; 1GCRKSE32BZ119473 | 1GCRKSE32BZ173047 | 1GCRKSE32BZ103550 | 1GCRKSE32BZ120493 | 1GCRKSE32BZ125662 | 1GCRKSE32BZ173629 | 1GCRKSE32BZ110529; 1GCRKSE32BZ179818 | 1GCRKSE32BZ151842; 1GCRKSE32BZ140565

1GCRKSE32BZ169161 | 1GCRKSE32BZ151985; 1GCRKSE32BZ162114 | 1GCRKSE32BZ175784; 1GCRKSE32BZ170391 | 1GCRKSE32BZ126990 | 1GCRKSE32BZ124477; 1GCRKSE32BZ157673 | 1GCRKSE32BZ115410 | 1GCRKSE32BZ176370; 1GCRKSE32BZ120610 | 1GCRKSE32BZ128254 | 1GCRKSE32BZ128982 | 1GCRKSE32BZ146866 | 1GCRKSE32BZ165224 | 1GCRKSE32BZ153400 | 1GCRKSE32BZ100440 | 1GCRKSE32BZ104794; 1GCRKSE32BZ186784

1GCRKSE32BZ136113

1GCRKSE32BZ191662 | 1GCRKSE32BZ154353 | 1GCRKSE32BZ174229 | 1GCRKSE32BZ116802 | 1GCRKSE32BZ133681 | 1GCRKSE32BZ182444 | 1GCRKSE32BZ143532 | 1GCRKSE32BZ149346; 1GCRKSE32BZ173694 | 1GCRKSE32BZ118095 | 1GCRKSE32BZ107940 | 1GCRKSE32BZ181472; 1GCRKSE32BZ125810 | 1GCRKSE32BZ154854 | 1GCRKSE32BZ155311

1GCRKSE32BZ118615; 1GCRKSE32BZ142381 | 1GCRKSE32BZ170620; 1GCRKSE32BZ149301 | 1GCRKSE32BZ136807; 1GCRKSE32BZ189474

1GCRKSE32BZ173534

1GCRKSE32BZ106397; 1GCRKSE32BZ102298; 1GCRKSE32BZ143711; 1GCRKSE32BZ129047 | 1GCRKSE32BZ133034 | 1GCRKSE32BZ152084; 1GCRKSE32BZ149413; 1GCRKSE32BZ164414; 1GCRKSE32BZ191970; 1GCRKSE32BZ161724 | 1GCRKSE32BZ186347 | 1GCRKSE32BZ161027 | 1GCRKSE32BZ157883; 1GCRKSE32BZ182203 | 1GCRKSE32BZ123569; 1GCRKSE32BZ184260; 1GCRKSE32BZ171301; 1GCRKSE32BZ135236

1GCRKSE32BZ171492 | 1GCRKSE32BZ127153 | 1GCRKSE32BZ173856 | 1GCRKSE32BZ116007

1GCRKSE32BZ141618 | 1GCRKSE32BZ124091; 1GCRKSE32BZ159763 | 1GCRKSE32BZ141795; 1GCRKSE32BZ176935; 1GCRKSE32BZ168673 | 1GCRKSE32BZ127881 | 1GCRKSE32BZ153073; 1GCRKSE32BZ103029 | 1GCRKSE32BZ132871 | 1GCRKSE32BZ161626 | 1GCRKSE32BZ166289 | 1GCRKSE32BZ100857; 1GCRKSE32BZ148939; 1GCRKSE32BZ180967 | 1GCRKSE32BZ131865 | 1GCRKSE32BZ120753 | 1GCRKSE32BZ123054 | 1GCRKSE32BZ140260 | 1GCRKSE32BZ126195

1GCRKSE32BZ164106 | 1GCRKSE32BZ159925; 1GCRKSE32BZ104312; 1GCRKSE32BZ197638; 1GCRKSE32BZ113611 | 1GCRKSE32BZ177468 | 1GCRKSE32BZ167734; 1GCRKSE32BZ123720 | 1GCRKSE32BZ118954 | 1GCRKSE32BZ129792 | 1GCRKSE32BZ179267 | 1GCRKSE32BZ174375; 1GCRKSE32BZ193136; 1GCRKSE32BZ150920

1GCRKSE32BZ101541 | 1GCRKSE32BZ131669 | 1GCRKSE32BZ181519 | 1GCRKSE32BZ161531 | 1GCRKSE32BZ121417 | 1GCRKSE32BZ163845 | 1GCRKSE32BZ119697 | 1GCRKSE32BZ153574 | 1GCRKSE32BZ116623 | 1GCRKSE32BZ112779 | 1GCRKSE32BZ186865; 1GCRKSE32BZ125919

1GCRKSE32BZ143353 | 1GCRKSE32BZ113608; 1GCRKSE32BZ194688 | 1GCRKSE32BZ107663 | 1GCRKSE32BZ145328 | 1GCRKSE32BZ153896; 1GCRKSE32BZ114287 | 1GCRKSE32BZ101586; 1GCRKSE32BZ151825

1GCRKSE32BZ191838; 1GCRKSE32BZ144308 | 1GCRKSE32BZ111874 | 1GCRKSE32BZ161660; 1GCRKSE32BZ171993 | 1GCRKSE32BZ194335 | 1GCRKSE32BZ158791 | 1GCRKSE32BZ160928 | 1GCRKSE32BZ152005 | 1GCRKSE32BZ191564; 1GCRKSE32BZ117898 | 1GCRKSE32BZ115228 | 1GCRKSE32BZ101720; 1GCRKSE32BZ102155; 1GCRKSE32BZ134779 | 1GCRKSE32BZ151601 | 1GCRKSE32BZ192147 | 1GCRKSE32BZ174649 | 1GCRKSE32BZ144938 | 1GCRKSE32BZ190429 | 1GCRKSE32BZ125726; 1GCRKSE32BZ179334 | 1GCRKSE32BZ140792 | 1GCRKSE32BZ159519 | 1GCRKSE32BZ128724; 1GCRKSE32BZ163148; 1GCRKSE32BZ186512; 1GCRKSE32BZ105220; 1GCRKSE32BZ121143 | 1GCRKSE32BZ187367 | 1GCRKSE32BZ118310 | 1GCRKSE32BZ132529 | 1GCRKSE32BZ183920; 1GCRKSE32BZ179527; 1GCRKSE32BZ128013 | 1GCRKSE32BZ194545 | 1GCRKSE32BZ190303; 1GCRKSE32BZ101023; 1GCRKSE32BZ193475 | 1GCRKSE32BZ157110; 1GCRKSE32BZ117772; 1GCRKSE32BZ192181 | 1GCRKSE32BZ113298 | 1GCRKSE32BZ164297 | 1GCRKSE32BZ198210; 1GCRKSE32BZ194108 | 1GCRKSE32BZ105282; 1GCRKSE32BZ131834 | 1GCRKSE32BZ162601 | 1GCRKSE32BZ181732; 1GCRKSE32BZ166860 | 1GCRKSE32BZ148729 | 1GCRKSE32BZ131252 | 1GCRKSE32BZ177177 | 1GCRKSE32BZ170195 | 1GCRKSE32BZ174635 | 1GCRKSE32BZ144602 | 1GCRKSE32BZ173405; 1GCRKSE32BZ174294 | 1GCRKSE32BZ156006 | 1GCRKSE32BZ179513 | 1GCRKSE32BZ133082 | 1GCRKSE32BZ191757 | 1GCRKSE32BZ180807 | 1GCRKSE32BZ185442; 1GCRKSE32BZ166891; 1GCRKSE32BZ168821 | 1GCRKSE32BZ124656; 1GCRKSE32BZ177034

1GCRKSE32BZ150304; 1GCRKSE32BZ187269 | 1GCRKSE32BZ139089 | 1GCRKSE32BZ119795 | 1GCRKSE32BZ126035 | 1GCRKSE32BZ161576 | 1GCRKSE32BZ147841 | 1GCRKSE32BZ126262; 1GCRKSE32BZ149881 | 1GCRKSE32BZ102057; 1GCRKSE32BZ107131 | 1GCRKSE32BZ177065; 1GCRKSE32BZ154787 | 1GCRKSE32BZ143899 | 1GCRKSE32BZ185344 | 1GCRKSE32BZ125290 | 1GCRKSE32BZ187207 | 1GCRKSE32BZ119490; 1GCRKSE32BZ102642; 1GCRKSE32BZ169242 | 1GCRKSE32BZ176398 | 1GCRKSE32BZ155017; 1GCRKSE32BZ156216; 1GCRKSE32BZ167703; 1GCRKSE32BZ119280

1GCRKSE32BZ159701; 1GCRKSE32BZ118629 | 1GCRKSE32BZ163294; 1GCRKSE32BZ169631 | 1GCRKSE32BZ123376; 1GCRKSE32BZ149038 | 1GCRKSE32BZ147385 | 1GCRKSE32BZ198854 | 1GCRKSE32BZ169581 | 1GCRKSE32BZ130456 | 1GCRKSE32BZ107629 | 1GCRKSE32BZ199860 | 1GCRKSE32BZ188826; 1GCRKSE32BZ153218 | 1GCRKSE32BZ178295 | 1GCRKSE32BZ117948 | 1GCRKSE32BZ119733 | 1GCRKSE32BZ109204 | 1GCRKSE32BZ116363; 1GCRKSE32BZ166597; 1GCRKSE32BZ148505; 1GCRKSE32BZ181858; 1GCRKSE32BZ181665; 1GCRKSE32BZ120297 | 1GCRKSE32BZ112362 | 1GCRKSE32BZ196487

1GCRKSE32BZ162503 | 1GCRKSE32BZ107579; 1GCRKSE32BZ139447 | 1GCRKSE32BZ107839 | 1GCRKSE32BZ186638 | 1GCRKSE32BZ104083 | 1GCRKSE32BZ194982; 1GCRKSE32BZ193735; 1GCRKSE32BZ101538 | 1GCRKSE32BZ102009; 1GCRKSE32BZ182802 | 1GCRKSE32BZ169208

1GCRKSE32BZ165384; 1GCRKSE32BZ188731

1GCRKSE32BZ182119 | 1GCRKSE32BZ155714; 1GCRKSE32BZ164445; 1GCRKSE32BZ182380 | 1GCRKSE32BZ140551; 1GCRKSE32BZ126231 | 1GCRKSE32BZ184940 | 1GCRKSE32BZ115990; 1GCRKSE32BZ134877 | 1GCRKSE32BZ164994; 1GCRKSE32BZ151632 | 1GCRKSE32BZ153252

1GCRKSE32BZ129128 | 1GCRKSE32BZ180158 | 1GCRKSE32BZ145300 | 1GCRKSE32BZ132983; 1GCRKSE32BZ132398 | 1GCRKSE32BZ143952; 1GCRKSE32BZ159309; 1GCRKSE32BZ145989 | 1GCRKSE32BZ197364

1GCRKSE32BZ126052 | 1GCRKSE32BZ199387 | 1GCRKSE32BZ158953 | 1GCRKSE32BZ110577 | 1GCRKSE32BZ124060; 1GCRKSE32BZ137780 | 1GCRKSE32BZ105332 | 1GCRKSE32BZ104679; 1GCRKSE32BZ148245 | 1GCRKSE32BZ135091 | 1GCRKSE32BZ185506 | 1GCRKSE32BZ159813

1GCRKSE32BZ186199 | 1GCRKSE32BZ186770; 1GCRKSE32BZ107999 | 1GCRKSE32BZ197249 | 1GCRKSE32BZ160329; 1GCRKSE32BZ169841 | 1GCRKSE32BZ175512 | 1GCRKSE32BZ171766; 1GCRKSE32BZ153512 | 1GCRKSE32BZ120400 | 1GCRKSE32BZ142686 | 1GCRKSE32BZ170651 | 1GCRKSE32BZ103113 | 1GCRKSE32BZ177227 | 1GCRKSE32BZ165241 | 1GCRKSE32BZ144826; 1GCRKSE32BZ114760; 1GCRKSE32BZ119604 | 1GCRKSE32BZ130876 | 1GCRKSE32BZ195565; 1GCRKSE32BZ128142 | 1GCRKSE32BZ190690 | 1GCRKSE32BZ176207; 1GCRKSE32BZ130957 | 1GCRKSE32BZ180385 | 1GCRKSE32BZ177258 | 1GCRKSE32BZ187000; 1GCRKSE32BZ176725 | 1GCRKSE32BZ185327 | 1GCRKSE32BZ181102; 1GCRKSE32BZ172299 | 1GCRKSE32BZ128271 | 1GCRKSE32BZ131137; 1GCRKSE32BZ115424 | 1GCRKSE32BZ188793

1GCRKSE32BZ106383 | 1GCRKSE32BZ158516; 1GCRKSE32BZ105122; 1GCRKSE32BZ124186; 1GCRKSE32BZ111017 | 1GCRKSE32BZ170987 | 1GCRKSE32BZ152828 | 1GCRKSE32BZ150125

1GCRKSE32BZ118971; 1GCRKSE32BZ103922; 1GCRKSE32BZ119747 | 1GCRKSE32BZ146074; 1GCRKSE32BZ157821 | 1GCRKSE32BZ177552; 1GCRKSE32BZ142008; 1GCRKSE32BZ192309 | 1GCRKSE32BZ192651

1GCRKSE32BZ122504 | 1GCRKSE32BZ151677 | 1GCRKSE32BZ135706 | 1GCRKSE32BZ178572 | 1GCRKSE32BZ139481 | 1GCRKSE32BZ133339; 1GCRKSE32BZ150948 | 1GCRKSE32BZ156829; 1GCRKSE32BZ177387; 1GCRKSE32BZ198613 | 1GCRKSE32BZ166647 | 1GCRKSE32BZ174506 | 1GCRKSE32BZ155289; 1GCRKSE32BZ124222 | 1GCRKSE32BZ189698

1GCRKSE32BZ196103; 1GCRKSE32BZ163683; 1GCRKSE32BZ142185; 1GCRKSE32BZ166955; 1GCRKSE32BZ142767; 1GCRKSE32BZ154188 | 1GCRKSE32BZ127394 | 1GCRKSE32BZ164039; 1GCRKSE32BZ118338; 1GCRKSE32BZ162338 | 1GCRKSE32BZ148309; 1GCRKSE32BZ105542 | 1GCRKSE32BZ170178; 1GCRKSE32BZ199518 | 1GCRKSE32BZ135463 | 1GCRKSE32BZ106707 | 1GCRKSE32BZ124205; 1GCRKSE32BZ180256 | 1GCRKSE32BZ188048; 1GCRKSE32BZ140369 | 1GCRKSE32BZ161948 | 1GCRKSE32BZ191208 | 1GCRKSE32BZ189653 | 1GCRKSE32BZ148987 | 1GCRKSE32BZ138959 | 1GCRKSE32BZ182721 | 1GCRKSE32BZ129842 | 1GCRKSE32BZ194853; 1GCRKSE32BZ116492; 1GCRKSE32BZ131798 | 1GCRKSE32BZ184906 | 1GCRKSE32BZ110045; 1GCRKSE32BZ156104 | 1GCRKSE32BZ115939; 1GCRKSE32BZ175560 | 1GCRKSE32BZ160704; 1GCRKSE32BZ139688 | 1GCRKSE32BZ150688; 1GCRKSE32BZ190091

1GCRKSE32BZ102771 | 1GCRKSE32BZ135947 | 1GCRKSE32BZ177955; 1GCRKSE32BZ189393; 1GCRKSE32BZ141666; 1GCRKSE32BZ181570; 1GCRKSE32BZ100048 | 1GCRKSE32BZ133647 | 1GCRKSE32BZ199048 | 1GCRKSE32BZ109607 | 1GCRKSE32BZ197431 | 1GCRKSE32BZ108134; 1GCRKSE32BZ190849; 1GCRKSE32BZ180693 | 1GCRKSE32BZ179205 | 1GCRKSE32BZ196571 | 1GCRKSE32BZ156135 | 1GCRKSE32BZ189216 | 1GCRKSE32BZ116122 | 1GCRKSE32BZ133048

1GCRKSE32BZ155096; 1GCRKSE32BZ163909 | 1GCRKSE32BZ149475 | 1GCRKSE32BZ179995

1GCRKSE32BZ154014; 1GCRKSE32BZ192374 | 1GCRKSE32BZ186168; 1GCRKSE32BZ106285 | 1GCRKSE32BZ109865; 1GCRKSE32BZ154966 | 1GCRKSE32BZ162212

1GCRKSE32BZ115570; 1GCRKSE32BZ129484 | 1GCRKSE32BZ134734 | 1GCRKSE32BZ175686 | 1GCRKSE32BZ184789 | 1GCRKSE32BZ158130; 1GCRKSE32BZ144020 | 1GCRKSE32BZ169287 | 1GCRKSE32BZ122289 | 1GCRKSE32BZ198837; 1GCRKSE32BZ198689; 1GCRKSE32BZ195744; 1GCRKSE32BZ108814 | 1GCRKSE32BZ146673 | 1GCRKSE32BZ147323 | 1GCRKSE32BZ129694 | 1GCRKSE32BZ107744 | 1GCRKSE32BZ160136

1GCRKSE32BZ161769 | 1GCRKSE32BZ197896

1GCRKSE32BZ192360

1GCRKSE32BZ156653 | 1GCRKSE32BZ151663; 1GCRKSE32BZ189913 | 1GCRKSE32BZ196599 | 1GCRKSE32BZ168818; 1GCRKSE32BZ100535 | 1GCRKSE32BZ136161 | 1GCRKSE32BZ197705; 1GCRKSE32BZ121059 | 1GCRKSE32BZ159987 | 1GCRKSE32BZ167412

1GCRKSE32BZ174456; 1GCRKSE32BZ149699 | 1GCRKSE32BZ113866; 1GCRKSE32BZ141568 | 1GCRKSE32BZ141036 | 1GCRKSE32BZ129940 | 1GCRKSE32BZ183027; 1GCRKSE32BZ119439; 1GCRKSE32BZ109798 | 1GCRKSE32BZ108988 | 1GCRKSE32BZ147239 | 1GCRKSE32BZ161609 | 1GCRKSE32BZ187868; 1GCRKSE32BZ146494 | 1GCRKSE32BZ102334 | 1GCRKSE32BZ189328 | 1GCRKSE32BZ103290 | 1GCRKSE32BZ149315 | 1GCRKSE32BZ140114; 1GCRKSE32BZ162355 | 1GCRKSE32BZ108859 | 1GCRKSE32BZ194562 | 1GCRKSE32BZ139528; 1GCRKSE32BZ104455 | 1GCRKSE32BZ159634 | 1GCRKSE32BZ164803; 1GCRKSE32BZ173999 | 1GCRKSE32BZ138024; 1GCRKSE32BZ117058 | 1GCRKSE32BZ103077 | 1GCRKSE32BZ143367 | 1GCRKSE32BZ191807; 1GCRKSE32BZ135494 | 1GCRKSE32BZ139738; 1GCRKSE32BZ138007 | 1GCRKSE32BZ183772; 1GCRKSE32BZ142140; 1GCRKSE32BZ178748 | 1GCRKSE32BZ197123 | 1GCRKSE32BZ116458 | 1GCRKSE32BZ194397; 1GCRKSE32BZ187739 | 1GCRKSE32BZ122437

1GCRKSE32BZ105265 | 1GCRKSE32BZ141652; 1GCRKSE32BZ101507 | 1GCRKSE32BZ144423; 1GCRKSE32BZ157740

1GCRKSE32BZ154224

1GCRKSE32BZ178152 | 1GCRKSE32BZ159908 | 1GCRKSE32BZ143871 | 1GCRKSE32BZ148603; 1GCRKSE32BZ142932 | 1GCRKSE32BZ157690; 1GCRKSE32BZ135088

1GCRKSE32BZ136399; 1GCRKSE32BZ103242; 1GCRKSE32BZ139951 | 1GCRKSE32BZ189801 | 1GCRKSE32BZ111499 | 1GCRKSE32BZ115682; 1GCRKSE32BZ187742 | 1GCRKSE32BZ103631

1GCRKSE32BZ175736 | 1GCRKSE32BZ144230 | 1GCRKSE32BZ185649; 1GCRKSE32BZ183108 | 1GCRKSE32BZ166468 | 1GCRKSE32BZ194013 | 1GCRKSE32BZ111647

1GCRKSE32BZ101622 | 1GCRKSE32BZ155339; 1GCRKSE32BZ141683; 1GCRKSE32BZ195775 | 1GCRKSE32BZ176059 | 1GCRKSE32BZ139870

1GCRKSE32BZ102978; 1GCRKSE32BZ159861 | 1GCRKSE32BZ133616 | 1GCRKSE32BZ101667

1GCRKSE32BZ193427 | 1GCRKSE32BZ106870 | 1GCRKSE32BZ169712; 1GCRKSE32BZ130683; 1GCRKSE32BZ103130; 1GCRKSE32BZ141022 | 1GCRKSE32BZ151646

1GCRKSE32BZ184467 | 1GCRKSE32BZ149542; 1GCRKSE32BZ184386

1GCRKSE32BZ129629 | 1GCRKSE32BZ117111; 1GCRKSE32BZ197834; 1GCRKSE32BZ145586 | 1GCRKSE32BZ153753

1GCRKSE32BZ142820 | 1GCRKSE32BZ145040 | 1GCRKSE32BZ181181; 1GCRKSE32BZ155938 | 1GCRKSE32BZ113303; 1GCRKSE32BZ189538 | 1GCRKSE32BZ128108; 1GCRKSE32BZ198627; 1GCRKSE32BZ188700; 1GCRKSE32BZ173016; 1GCRKSE32BZ147838 | 1GCRKSE32BZ114998 | 1GCRKSE32BZ166518 | 1GCRKSE32BZ191144 | 1GCRKSE32BZ164266; 1GCRKSE32BZ105038; 1GCRKSE32BZ110773 | 1GCRKSE32BZ112975 | 1GCRKSE32BZ107792

1GCRKSE32BZ197848 | 1GCRKSE32BZ152652

1GCRKSE32BZ123717

1GCRKSE32BZ144213 | 1GCRKSE32BZ115617; 1GCRKSE32BZ117349; 1GCRKSE32BZ169872; 1GCRKSE32BZ130814 | 1GCRKSE32BZ103323

1GCRKSE32BZ146687 | 1GCRKSE32BZ136533

1GCRKSE32BZ136791 | 1GCRKSE32BZ180242; 1GCRKSE32BZ150223 | 1GCRKSE32BZ113477 | 1GCRKSE32BZ123085; 1GCRKSE32BZ152182; 1GCRKSE32BZ176448 | 1GCRKSE32BZ147628; 1GCRKSE32BZ161352 | 1GCRKSE32BZ184016; 1GCRKSE32BZ144180 | 1GCRKSE32BZ143322 | 1GCRKSE32BZ105962 | 1GCRKSE32BZ116010; 1GCRKSE32BZ170813 | 1GCRKSE32BZ153249; 1GCRKSE32BZ103225; 1GCRKSE32BZ136774 | 1GCRKSE32BZ140274 | 1GCRKSE32BZ180614 | 1GCRKSE32BZ102530

1GCRKSE32BZ144583; 1GCRKSE32BZ179754 | 1GCRKSE32BZ159486 | 1GCRKSE32BZ179298 | 1GCRKSE32BZ151453; 1GCRKSE32BZ101328; 1GCRKSE32BZ116024; 1GCRKSE32BZ121949 | 1GCRKSE32BZ119540 | 1GCRKSE32BZ194125; 1GCRKSE32BZ141893 | 1GCRKSE32BZ151792 | 1GCRKSE32BZ183609 | 1GCRKSE32BZ143496 | 1GCRKSE32BZ132322 | 1GCRKSE32BZ183562; 1GCRKSE32BZ117707 | 1GCRKSE32BZ114211; 1GCRKSE32BZ145314 | 1GCRKSE32BZ123474; 1GCRKSE32BZ178619 | 1GCRKSE32BZ162937; 1GCRKSE32BZ195856 | 1GCRKSE32BZ110000 | 1GCRKSE32BZ124446 | 1GCRKSE32BZ139822; 1GCRKSE32BZ167863; 1GCRKSE32BZ108876 | 1GCRKSE32BZ141537; 1GCRKSE32BZ139836 | 1GCRKSE32BZ109459 | 1GCRKSE32BZ185330 | 1GCRKSE32BZ121921

1GCRKSE32BZ100731 | 1GCRKSE32BZ108151 | 1GCRKSE32BZ138721 | 1GCRKSE32BZ167815 | 1GCRKSE32BZ104357; 1GCRKSE32BZ160802; 1GCRKSE32BZ166762 | 1GCRKSE32BZ101863 | 1GCRKSE32BZ143210; 1GCRKSE32BZ191046; 1GCRKSE32BZ187515 | 1GCRKSE32BZ122132; 1GCRKSE32BZ115150; 1GCRKSE32BZ125080 | 1GCRKSE32BZ123233

1GCRKSE32BZ149721; 1GCRKSE32BZ120980 | 1GCRKSE32BZ102768; 1GCRKSE32BZ166065 | 1GCRKSE32BZ162677 | 1GCRKSE32BZ182430 | 1GCRKSE32BZ136208 | 1GCRKSE32BZ104519 | 1GCRKSE32BZ185912; 1GCRKSE32BZ105492 | 1GCRKSE32BZ162646 | 1GCRKSE32BZ176885; 1GCRKSE32BZ122681 | 1GCRKSE32BZ103662; 1GCRKSE32BZ136144 | 1GCRKSE32BZ148231 | 1GCRKSE32BZ132272 | 1GCRKSE32BZ185487 | 1GCRKSE32BZ105735 | 1GCRKSE32BZ108408 | 1GCRKSE32BZ141781; 1GCRKSE32BZ114905; 1GCRKSE32BZ150402 | 1GCRKSE32BZ115388; 1GCRKSE32BZ154109; 1GCRKSE32BZ161934 | 1GCRKSE32BZ155471 | 1GCRKSE32BZ161190 | 1GCRKSE32BZ132689 | 1GCRKSE32BZ180709 | 1GCRKSE32BZ172027 | 1GCRKSE32BZ192519; 1GCRKSE32BZ101037; 1GCRKSE32BZ123328; 1GCRKSE32BZ121630 | 1GCRKSE32BZ161870; 1GCRKSE32BZ112278 | 1GCRKSE32BZ185876 | 1GCRKSE32BZ147516; 1GCRKSE32BZ162307; 1GCRKSE32BZ147466 | 1GCRKSE32BZ120252 | 1GCRKSE32BZ111891; 1GCRKSE32BZ188065 | 1GCRKSE32BZ167670; 1GCRKSE32BZ152912 | 1GCRKSE32BZ157219; 1GCRKSE32BZ180984 | 1GCRKSE32BZ104410 | 1GCRKSE32BZ186591 | 1GCRKSE32BZ187823; 1GCRKSE32BZ182170 | 1GCRKSE32BZ150092 | 1GCRKSE32BZ186588 | 1GCRKSE32BZ132661 | 1GCRKSE32BZ121014; 1GCRKSE32BZ110594 | 1GCRKSE32BZ175963; 1GCRKSE32BZ102575 | 1GCRKSE32BZ140291; 1GCRKSE32BZ138248; 1GCRKSE32BZ196862 | 1GCRKSE32BZ131140 | 1GCRKSE32BZ134054; 1GCRKSE32BZ179253 | 1GCRKSE32BZ133129; 1GCRKSE32BZ164428; 1GCRKSE32BZ132241 | 1GCRKSE32BZ195131

1GCRKSE32BZ189782; 1GCRKSE32BZ165126 | 1GCRKSE32BZ198868; 1GCRKSE32BZ150822; 1GCRKSE32BZ128805; 1GCRKSE32BZ192231 | 1GCRKSE32BZ123801 | 1GCRKSE32BZ174957 | 1GCRKSE32BZ114063 | 1GCRKSE32BZ116962 | 1GCRKSE32BZ112409 | 1GCRKSE32BZ136077 | 1GCRKSE32BZ123829 | 1GCRKSE32BZ127220; 1GCRKSE32BZ187255 | 1GCRKSE32BZ106092 | 1GCRKSE32BZ111812 | 1GCRKSE32BZ144440 | 1GCRKSE32BZ183478

1GCRKSE32BZ111213 | 1GCRKSE32BZ131655 | 1GCRKSE32BZ141151 | 1GCRKSE32BZ105993 | 1GCRKSE32BZ138606 | 1GCRKSE32BZ148312 | 1GCRKSE32BZ192780 | 1GCRKSE32BZ159343 | 1GCRKSE32BZ195999 | 1GCRKSE32BZ139027; 1GCRKSE32BZ107968 | 1GCRKSE32BZ107257; 1GCRKSE32BZ168284 | 1GCRKSE32BZ198529 | 1GCRKSE32BZ133552 | 1GCRKSE32BZ104973 | 1GCRKSE32BZ152425 | 1GCRKSE32BZ157091; 1GCRKSE32BZ119344; 1GCRKSE32BZ199647 | 1GCRKSE32BZ102012; 1GCRKSE32BZ147029 | 1GCRKSE32BZ199700 | 1GCRKSE32BZ146799; 1GCRKSE32BZ125208; 1GCRKSE32BZ174988; 1GCRKSE32BZ140257 | 1GCRKSE32BZ135883; 1GCRKSE32BZ152408

1GCRKSE32BZ170004

1GCRKSE32BZ104438

1GCRKSE32BZ101457 | 1GCRKSE32BZ149069 | 1GCRKSE32BZ195906 | 1GCRKSE32BZ183559 | 1GCRKSE32BZ118744; 1GCRKSE32BZ101989 | 1GCRKSE32BZ104150 | 1GCRKSE32BZ109171; 1GCRKSE32BZ177566; 1GCRKSE32BZ175655 | 1GCRKSE32BZ135382 | 1GCRKSE32BZ139755 | 1GCRKSE32BZ128464 | 1GCRKSE32BZ196425 | 1GCRKSE32BZ132756 | 1GCRKSE32BZ177017 | 1GCRKSE32BZ166132; 1GCRKSE32BZ196148; 1GCRKSE32BZ199941 | 1GCRKSE32BZ162159 | 1GCRKSE32BZ136578; 1GCRKSE32BZ113544 | 1GCRKSE32BZ147063; 1GCRKSE32BZ168981 | 1GCRKSE32BZ116041 | 1GCRKSE32BZ183593 | 1GCRKSE32BZ114225 | 1GCRKSE32BZ100180 | 1GCRKSE32BZ130408; 1GCRKSE32BZ145636 | 1GCRKSE32BZ193301; 1GCRKSE32BZ175154; 1GCRKSE32BZ102186

1GCRKSE32BZ119022; 1GCRKSE32BZ105900 | 1GCRKSE32BZ133387; 1GCRKSE32BZ114564 | 1GCRKSE32BZ157947 | 1GCRKSE32BZ198000 | 1GCRKSE32BZ127265 | 1GCRKSE32BZ122888 | 1GCRKSE32BZ166664 | 1GCRKSE32BZ144082 | 1GCRKSE32BZ104486 | 1GCRKSE32BZ179043 | 1GCRKSE32BZ127914 | 1GCRKSE32BZ194707; 1GCRKSE32BZ101670 | 1GCRKSE32BZ185635 | 1GCRKSE32BZ195291; 1GCRKSE32BZ150321; 1GCRKSE32BZ133602 | 1GCRKSE32BZ192052 | 1GCRKSE32BZ173968 | 1GCRKSE32BZ193251; 1GCRKSE32BZ182301 | 1GCRKSE32BZ182105 | 1GCRKSE32BZ118727 | 1GCRKSE32BZ110840; 1GCRKSE32BZ104603; 1GCRKSE32BZ135317 | 1GCRKSE32BZ154434 | 1GCRKSE32BZ162260; 1GCRKSE32BZ102916 | 1GCRKSE32BZ120865 | 1GCRKSE32BZ156975; 1GCRKSE32BZ118887 | 1GCRKSE32BZ127623 | 1GCRKSE32BZ163277 | 1GCRKSE32BZ104598 | 1GCRKSE32BZ106576 | 1GCRKSE32BZ160363 | 1GCRKSE32BZ152960 | 1GCRKSE32BZ182394 | 1GCRKSE32BZ128688 | 1GCRKSE32BZ152070 | 1GCRKSE32BZ177342 | 1GCRKSE32BZ107422 | 1GCRKSE32BZ175350 | 1GCRKSE32BZ117951; 1GCRKSE32BZ172223 | 1GCRKSE32BZ158919; 1GCRKSE32BZ135253 | 1GCRKSE32BZ140727 | 1GCRKSE32BZ146169 | 1GCRKSE32BZ146236; 1GCRKSE32BZ120560; 1GCRKSE32BZ102950 | 1GCRKSE32BZ190415

1GCRKSE32BZ177180; 1GCRKSE32BZ196375 | 1GCRKSE32BZ109185 | 1GCRKSE32BZ189488; 1GCRKSE32BZ190138; 1GCRKSE32BZ148357 | 1GCRKSE32BZ134507 | 1GCRKSE32BZ191273 | 1GCRKSE32BZ142073; 1GCRKSE32BZ165188 | 1GCRKSE32BZ106402 | 1GCRKSE32BZ150660; 1GCRKSE32BZ139383 | 1GCRKSE32BZ137052

1GCRKSE32BZ134491; 1GCRKSE32BZ190320; 1GCRKSE32BZ162713 | 1GCRKSE32BZ117884 | 1GCRKSE32BZ101488

1GCRKSE32BZ154336 | 1GCRKSE32BZ141232 | 1GCRKSE32BZ150450 | 1GCRKSE32BZ152294 | 1GCRKSE32BZ193265 | 1GCRKSE32BZ171623 | 1GCRKSE32BZ179169 | 1GCRKSE32BZ134703 | 1GCRKSE32BZ183917 | 1GCRKSE32BZ113527 | 1GCRKSE32BZ113284 | 1GCRKSE32BZ120185 | 1GCRKSE32BZ122079 | 1GCRKSE32BZ142879 | 1GCRKSE32BZ159214; 1GCRKSE32BZ100860; 1GCRKSE32BZ135933 | 1GCRKSE32BZ179947 | 1GCRKSE32BZ100583; 1GCRKSE32BZ124107; 1GCRKSE32BZ114712 | 1GCRKSE32BZ159374 | 1GCRKSE32BZ184727 | 1GCRKSE32BZ140825;