WA1VFAFL1DA1…

Audi

A4 Allroad

WA1VFAFL1DA167506

WA1VFAFL1DA173225

WA1VFAFL1DA121626 | WA1VFAFL1DA113431; WA1VFAFL1DA189750 | WA1VFAFL1DA130424 | WA1VFAFL1DA147806 | WA1VFAFL1DA173371 | WA1VFAFL1DA101490; WA1VFAFL1DA102011; WA1VFAFL1DA181471 | WA1VFAFL1DA114305

WA1VFAFL1DA161656; WA1VFAFL1DA159860; WA1VFAFL1DA199758; WA1VFAFL1DA139303; WA1VFAFL1DA175900 | WA1VFAFL1DA117253; WA1VFAFL1DA101988 | WA1VFAFL1DA116992 | WA1VFAFL1DA101585; WA1VFAFL1DA177050; WA1VFAFL1DA105569; WA1VFAFL1DA141486 | WA1VFAFL1DA133002; WA1VFAFL1DA166422; WA1VFAFL1DA153024; WA1VFAFL1DA143965 | WA1VFAFL1DA126793 | WA1VFAFL1DA117446 | WA1VFAFL1DA148762 | WA1VFAFL1DA169661 | WA1VFAFL1DA151113 | WA1VFAFL1DA108472 | WA1VFAFL1DA175394 | WA1VFAFL1DA178697; WA1VFAFL1DA172396 | WA1VFAFL1DA179607 | WA1VFAFL1DA134747 | WA1VFAFL1DA154318; WA1VFAFL1DA177923 | WA1VFAFL1DA134845 | WA1VFAFL1DA194303 | WA1VFAFL1DA110657 | WA1VFAFL1DA126342 | WA1VFAFL1DA127457; WA1VFAFL1DA102932 | WA1VFAFL1DA139852; WA1VFAFL1DA142928; WA1VFAFL1DA125921; WA1VFAFL1DA100744 | WA1VFAFL1DA182166; WA1VFAFL1DA126860 | WA1VFAFL1DA131086 | WA1VFAFL1DA188727 | WA1VFAFL1DA131007; WA1VFAFL1DA158496 | WA1VFAFL1DA167957 | WA1VFAFL1DA131119 | WA1VFAFL1DA102428; WA1VFAFL1DA116801 | WA1VFAFL1DA146641; WA1VFAFL1DA161074 | WA1VFAFL1DA170485 | WA1VFAFL1DA162659 | WA1VFAFL1DA127765 | WA1VFAFL1DA128060; WA1VFAFL1DA151631; WA1VFAFL1DA121173 | WA1VFAFL1DA183799

WA1VFAFL1DA197153; WA1VFAFL1DA152276 | WA1VFAFL1DA197122; WA1VFAFL1DA172088; WA1VFAFL1DA170437 | WA1VFAFL1DA128964 | WA1VFAFL1DA189554 | WA1VFAFL1DA192650 | WA1VFAFL1DA173726 | WA1VFAFL1DA163410

WA1VFAFL1DA143173; WA1VFAFL1DA169563 | WA1VFAFL1DA190252 | WA1VFAFL1DA185343 | WA1VFAFL1DA108455

WA1VFAFL1DA193460 | WA1VFAFL1DA159910; WA1VFAFL1DA155842 | WA1VFAFL1DA131010; WA1VFAFL1DA195774

WA1VFAFL1DA163021 | WA1VFAFL1DA151712 | WA1VFAFL1DA137180 | WA1VFAFL1DA132383; WA1VFAFL1DA172947 | WA1VFAFL1DA139382; WA1VFAFL1DA185570 | WA1VFAFL1DA135364

WA1VFAFL1DA105328 | WA1VFAFL1DA171037; WA1VFAFL1DA138216 | WA1VFAFL1DA164010; WA1VFAFL1DA195953; WA1VFAFL1DA182152 | WA1VFAFL1DA155839 | WA1VFAFL1DA182653; WA1VFAFL1DA197086; WA1VFAFL1DA188971; WA1VFAFL1DA158739 | WA1VFAFL1DA163682; WA1VFAFL1DA130486 | WA1VFAFL1DA136496

WA1VFAFL1DA191837 | WA1VFAFL1DA108116 | WA1VFAFL1DA193734; WA1VFAFL1DA173399; WA1VFAFL1DA194415; WA1VFAFL1DA119195 | WA1VFAFL1DA102364 | WA1VFAFL1DA149541; WA1VFAFL1DA161883 | WA1VFAFL1DA120766 | WA1VFAFL1DA149247; WA1VFAFL1DA152214; WA1VFAFL1DA168106 | WA1VFAFL1DA153590 | WA1VFAFL1DA186427 | WA1VFAFL1DA102493; WA1VFAFL1DA136014 | WA1VFAFL1DA184421 | WA1VFAFL1DA184855 | WA1VFAFL1DA108083 | WA1VFAFL1DA198626 | WA1VFAFL1DA125966; WA1VFAFL1DA143092 | WA1VFAFL1DA151161; WA1VFAFL1DA199260; WA1VFAFL1DA166596 | WA1VFAFL1DA168509 | WA1VFAFL1DA172818; WA1VFAFL1DA164007 | WA1VFAFL1DA159079 | WA1VFAFL1DA113669 | WA1VFAFL1DA145361 | WA1VFAFL1DA101196 | WA1VFAFL1DA160913 | WA1VFAFL1DA167778; WA1VFAFL1DA153427 | WA1VFAFL1DA195001

WA1VFAFL1DA195791; WA1VFAFL1DA181518 | WA1VFAFL1DA106897 | WA1VFAFL1DA160457 | WA1VFAFL1DA167828

WA1VFAFL1DA161978 | WA1VFAFL1DA186539 | WA1VFAFL1DA169319 | WA1VFAFL1DA139849 | WA1VFAFL1DA113607 | WA1VFAFL1DA141133; WA1VFAFL1DA199145 | WA1VFAFL1DA173306

WA1VFAFL1DA100887 | WA1VFAFL1DA110819 | WA1VFAFL1DA180563; WA1VFAFL1DA179638; WA1VFAFL1DA170857; WA1VFAFL1DA101604; WA1VFAFL1DA139415; WA1VFAFL1DA152830 | WA1VFAFL1DA119505 | WA1VFAFL1DA120590 | WA1VFAFL1DA146753

WA1VFAFL1DA181809 | WA1VFAFL1DA178196 | WA1VFAFL1DA165304; WA1VFAFL1DA136871; WA1VFAFL1DA164914

WA1VFAFL1DA148387 | WA1VFAFL1DA161897; WA1VFAFL1DA175735 | WA1VFAFL1DA101084 | WA1VFAFL1DA149538 | WA1VFAFL1DA160331 | WA1VFAFL1DA134196 | WA1VFAFL1DA183284 | WA1VFAFL1DA166341; WA1VFAFL1DA125644 | WA1VFAFL1DA190056; WA1VFAFL1DA113848; WA1VFAFL1DA173290 | WA1VFAFL1DA150611; WA1VFAFL1DA192308; WA1VFAFL1DA192020 | WA1VFAFL1DA132822 | WA1VFAFL1DA112571 | WA1VFAFL1DA160555; WA1VFAFL1DA117902; WA1VFAFL1DA195192 | WA1VFAFL1DA174827; WA1VFAFL1DA159485 | WA1VFAFL1DA160894 | WA1VFAFL1DA170924 | WA1VFAFL1DA167411; WA1VFAFL1DA170275; WA1VFAFL1DA126812 | WA1VFAFL1DA181230; WA1VFAFL1DA121769; WA1VFAFL1DA191899 | WA1VFAFL1DA111405; WA1VFAFL1DA195838; WA1VFAFL1DA179199 | WA1VFAFL1DA193670 | WA1VFAFL1DA111839 | WA1VFAFL1DA110836; WA1VFAFL1DA155520; WA1VFAFL1DA188579 | WA1VFAFL1DA176903 | WA1VFAFL1DA132058; WA1VFAFL1DA115518; WA1VFAFL1DA179008; WA1VFAFL1DA167294; WA1VFAFL1DA102767; WA1VFAFL1DA144677 | WA1VFAFL1DA184676 | WA1VFAFL1DA112005 | WA1VFAFL1DA175413

WA1VFAFL1DA145571; WA1VFAFL1DA126602 | WA1VFAFL1DA148857 | WA1VFAFL1DA186699 | WA1VFAFL1DA133095; WA1VFAFL1DA133906 | WA1VFAFL1DA187111; WA1VFAFL1DA122257; WA1VFAFL1DA147675

WA1VFAFL1DA133954 | WA1VFAFL1DA149555 | WA1VFAFL1DA101103 | WA1VFAFL1DA113428 | WA1VFAFL1DA140371 | WA1VFAFL1DA109685; WA1VFAFL1DA185164; WA1VFAFL1DA170812 | WA1VFAFL1DA197458 | WA1VFAFL1DA152486 | WA1VFAFL1DA146672; WA1VFAFL1DA133324; WA1VFAFL1DA164900 | WA1VFAFL1DA116796 | WA1VFAFL1DA186847 | WA1VFAFL1DA106057; WA1VFAFL1DA125501 | WA1VFAFL1DA187707

WA1VFAFL1DA168266 | WA1VFAFL1DA141777 | WA1VFAFL1DA173581 | WA1VFAFL1DA192762 | WA1VFAFL1DA150284

WA1VFAFL1DA166212 | WA1VFAFL1DA126843; WA1VFAFL1DA169658; WA1VFAFL1DA194432; WA1VFAFL1DA124901; WA1VFAFL1DA191868 | WA1VFAFL1DA141620

WA1VFAFL1DA167389; WA1VFAFL1DA101408 | WA1VFAFL1DA111310 | WA1VFAFL1DA127667

WA1VFAFL1DA100226 | WA1VFAFL1DA162838 | WA1VFAFL1DA179722 | WA1VFAFL1DA103904 | WA1VFAFL1DA156814 | WA1VFAFL1DA178408 | WA1VFAFL1DA130553; WA1VFAFL1DA112599 | WA1VFAFL1DA131413 | WA1VFAFL1DA190932 | WA1VFAFL1DA105149; WA1VFAFL1DA182586; WA1VFAFL1DA165142; WA1VFAFL1DA198660 | WA1VFAFL1DA136448; WA1VFAFL1DA145893 | WA1VFAFL1DA149619; WA1VFAFL1DA151256 | WA1VFAFL1DA157462 | WA1VFAFL1DA144260; WA1VFAFL1DA108407

WA1VFAFL1DA177789; WA1VFAFL1DA172401 | WA1VFAFL1DA110383 | WA1VFAFL1DA167568; WA1VFAFL1DA169482 | WA1VFAFL1DA122890; WA1VFAFL1DA193412 | WA1VFAFL1DA143237; WA1VFAFL1DA181003; WA1VFAFL1DA152665 | WA1VFAFL1DA153136

WA1VFAFL1DA135199 | WA1VFAFL1DA155498 | WA1VFAFL1DA130228 | WA1VFAFL1DA125529; WA1VFAFL1DA159809 | WA1VFAFL1DA169305 | WA1VFAFL1DA148082; WA1VFAFL1DA159731 | WA1VFAFL1DA113896 | WA1VFAFL1DA153671 | WA1VFAFL1DA164508; WA1VFAFL1DA194074 | WA1VFAFL1DA134232; WA1VFAFL1DA105491; WA1VFAFL1DA128527 | WA1VFAFL1DA177677; WA1VFAFL1DA182491 | WA1VFAFL1DA151502; WA1VFAFL1DA108150 | WA1VFAFL1DA107225; WA1VFAFL1DA129015 | WA1VFAFL1DA198819 | WA1VFAFL1DA182815 | WA1VFAFL1DA123375; WA1VFAFL1DA111159; WA1VFAFL1DA137387 | WA1VFAFL1DA190106 | WA1VFAFL1DA189263

WA1VFAFL1DA150558 | WA1VFAFL1DA180482

WA1VFAFL1DA148552; WA1VFAFL1DA178716 | WA1VFAFL1DA152780 | WA1VFAFL1DA116913; WA1VFAFL1DA199727; WA1VFAFL1DA153718 | WA1VFAFL1DA192776 | WA1VFAFL1DA124221

WA1VFAFL1DA101957 | WA1VFAFL1DA192325 | WA1VFAFL1DA199744; WA1VFAFL1DA157901; WA1VFAFL1DA115048 | WA1VFAFL1DA119262 | WA1VFAFL1DA152228; WA1VFAFL1DA153976 | WA1VFAFL1DA192440 | WA1VFAFL1DA158143 | WA1VFAFL1DA128625; WA1VFAFL1DA145683; WA1VFAFL1DA160393 | WA1VFAFL1DA172981 | WA1VFAFL1DA177176 | WA1VFAFL1DA109010 | WA1VFAFL1DA120654; WA1VFAFL1DA122307; WA1VFAFL1DA104602; WA1VFAFL1DA158479 | WA1VFAFL1DA185939; WA1VFAFL1DA185973 | WA1VFAFL1DA141357 | WA1VFAFL1DA166467

WA1VFAFL1DA101246; WA1VFAFL1DA197895 | WA1VFAFL1DA157929

WA1VFAFL1DA160474 | WA1VFAFL1DA141875 | WA1VFAFL1DA139592 | WA1VFAFL1DA195662 | WA1VFAFL1DA135736 | WA1VFAFL1DA198349; WA1VFAFL1DA172768 | WA1VFAFL1DA159535 | WA1VFAFL1DA159437; WA1VFAFL1DA146963 | WA1VFAFL1DA171619; WA1VFAFL1DA101280 | WA1VFAFL1DA142881 | WA1VFAFL1DA105085 | WA1VFAFL1DA123909 | WA1VFAFL1DA120962; WA1VFAFL1DA123649; WA1VFAFL1DA176867

WA1VFAFL1DA114627

WA1VFAFL1DA131959 | WA1VFAFL1DA113932 | WA1VFAFL1DA152620; WA1VFAFL1DA187092; WA1VFAFL1DA153461 | WA1VFAFL1DA159891 | WA1VFAFL1DA122968; WA1VFAFL1DA113817 | WA1VFAFL1DA157574 | WA1VFAFL1DA136143; WA1VFAFL1DA194737; WA1VFAFL1DA102994 | WA1VFAFL1DA146834; WA1VFAFL1DA141858 | WA1VFAFL1DA197914 | WA1VFAFL1DA111324 | WA1VFAFL1DA137647 | WA1VFAFL1DA154058; WA1VFAFL1DA160510 | WA1VFAFL1DA177534; WA1VFAFL1DA164671; WA1VFAFL1DA179817; WA1VFAFL1DA197265 | WA1VFAFL1DA124848 | WA1VFAFL1DA170986

WA1VFAFL1DA149488 | WA1VFAFL1DA179882; WA1VFAFL1DA196634

WA1VFAFL1DA103269 | WA1VFAFL1DA158482; WA1VFAFL1DA132741; WA1VFAFL1DA164931; WA1VFAFL1DA147837 | WA1VFAFL1DA198884; WA1VFAFL1DA176979 | WA1VFAFL1DA111288 | WA1VFAFL1DA191062 | WA1VFAFL1DA114675 | WA1VFAFL1DA155419 | WA1VFAFL1DA169854 | WA1VFAFL1DA138393; WA1VFAFL1DA190591; WA1VFAFL1DA159213 | WA1VFAFL1DA178943; WA1VFAFL1DA140810 | WA1VFAFL1DA129547 | WA1VFAFL1DA199968; WA1VFAFL1DA177632; WA1VFAFL1DA183320 | WA1VFAFL1DA197136 | WA1VFAFL1DA165982; WA1VFAFL1DA187349 | WA1VFAFL1DA151189 | WA1VFAFL1DA191482 | WA1VFAFL1DA179414 | WA1VFAFL1DA167814 | WA1VFAFL1DA178165; WA1VFAFL1DA111033

WA1VFAFL1DA179090; WA1VFAFL1DA105846 | WA1VFAFL1DA150026

WA1VFAFL1DA187738 | WA1VFAFL1DA143612 | WA1VFAFL1DA176318 | WA1VFAFL1DA148051 | WA1VFAFL1DA113381; WA1VFAFL1DA168784 | WA1VFAFL1DA113820; WA1VFAFL1DA163472; WA1VFAFL1DA126535 | WA1VFAFL1DA120816

WA1VFAFL1DA168879; WA1VFAFL1DA178103; WA1VFAFL1DA100212 | WA1VFAFL1DA162502; WA1VFAFL1DA192910 | WA1VFAFL1DA126017; WA1VFAFL1DA197850; WA1VFAFL1DA158059 | WA1VFAFL1DA145599; WA1VFAFL1DA192499; WA1VFAFL1DA197346; WA1VFAFL1DA148146; WA1VFAFL1DA122632 | WA1VFAFL1DA144727 | WA1VFAFL1DA181292 | WA1VFAFL1DA183561 | WA1VFAFL1DA177386

WA1VFAFL1DA169594 | WA1VFAFL1DA150088; WA1VFAFL1DA171636 | WA1VFAFL1DA160717 | WA1VFAFL1DA113218 | WA1VFAFL1DA169286; WA1VFAFL1DA125739 | WA1VFAFL1DA172883 | WA1VFAFL1DA190042

WA1VFAFL1DA148308 | WA1VFAFL1DA114157 | WA1VFAFL1DA121240; WA1VFAFL1DA174326 | WA1VFAFL1DA109752 | WA1VFAFL1DA155078 | WA1VFAFL1DA175539 | WA1VFAFL1DA185049 | WA1VFAFL1DA155517

WA1VFAFL1DA193247; WA1VFAFL1DA135915 | WA1VFAFL1DA155856; WA1VFAFL1DA145845

WA1VFAFL1DA101005; WA1VFAFL1DA162970 | WA1VFAFL1DA157526 | WA1VFAFL1DA150544 | WA1VFAFL1DA172012 | WA1VFAFL1DA105250 | WA1VFAFL1DA185259; WA1VFAFL1DA148289 | WA1VFAFL1DA107080 | WA1VFAFL1DA120489 | WA1VFAFL1DA135767 | WA1VFAFL1DA124011 | WA1VFAFL1DA132092 | WA1VFAFL1DA103644; WA1VFAFL1DA178456 | WA1VFAFL1DA130441 | WA1VFAFL1DA165707

WA1VFAFL1DA157946 | WA1VFAFL1DA124462 | WA1VFAFL1DA182507 | WA1VFAFL1DA197220 | WA1VFAFL1DA182474 | WA1VFAFL1DA139558 | WA1VFAFL1DA151208; WA1VFAFL1DA123392 | WA1VFAFL1DA102753; WA1VFAFL1DA194155 | WA1VFAFL1DA162046 | WA1VFAFL1DA180028 | WA1VFAFL1DA118306 | WA1VFAFL1DA192759 | WA1VFAFL1DA197394; WA1VFAFL1DA178814

WA1VFAFL1DA177520; WA1VFAFL1DA107709; WA1VFAFL1DA150320 | WA1VFAFL1DA194883 | WA1VFAFL1DA122288

WA1VFAFL1DA122663 | WA1VFAFL1DA109122 | WA1VFAFL1DA123263; WA1VFAFL1DA129287 | WA1VFAFL1DA114370; WA1VFAFL1DA143187; WA1VFAFL1DA113882; WA1VFAFL1DA123487 | WA1VFAFL1DA109489 | WA1VFAFL1DA119066; WA1VFAFL1DA123232 | WA1VFAFL1DA164038; WA1VFAFL1DA170602; WA1VFAFL1DA177355; WA1VFAFL1DA144890 | WA1VFAFL1DA131198 | WA1VFAFL1DA163360; WA1VFAFL1DA110058 | WA1VFAFL1DA181339; WA1VFAFL1DA156957; WA1VFAFL1DA143206 | WA1VFAFL1DA127622 | WA1VFAFL1DA184497; WA1VFAFL1DA184340; WA1VFAFL1DA175430 | WA1VFAFL1DA126972 | WA1VFAFL1DA103840 | WA1VFAFL1DA120587; WA1VFAFL1DA164816 | WA1VFAFL1DA175637; WA1VFAFL1DA174570 | WA1VFAFL1DA184256; WA1VFAFL1DA113509; WA1VFAFL1DA186265; WA1VFAFL1DA190817 | WA1VFAFL1DA165481; WA1VFAFL1DA112330; WA1VFAFL1DA159180 | WA1VFAFL1DA151970 | WA1VFAFL1DA168350; WA1VFAFL1DA124459 | WA1VFAFL1DA104180 | WA1VFAFL1DA151337

WA1VFAFL1DA154870 | WA1VFAFL1DA181602 | WA1VFAFL1DA139172; WA1VFAFL1DA129046 | WA1VFAFL1DA133811 | WA1VFAFL1DA180417 | WA1VFAFL1DA126566; WA1VFAFL1DA192079 | WA1VFAFL1DA185312; WA1VFAFL1DA176335 | WA1VFAFL1DA188744 | WA1VFAFL1DA144114 | WA1VFAFL1DA139026 | WA1VFAFL1DA161723

WA1VFAFL1DA155579 | WA1VFAFL1DA103076 | WA1VFAFL1DA187593 | WA1VFAFL1DA120041; WA1VFAFL1DA168994 | WA1VFAFL1DA185763

WA1VFAFL1DA123974 | WA1VFAFL1DA118158; WA1VFAFL1DA187013; WA1VFAFL1DA122176 | WA1VFAFL1DA104910 | WA1VFAFL1DA167666 | WA1VFAFL1DA172320 | WA1VFAFL1DA103112 | WA1VFAFL1DA117379; WA1VFAFL1DA188551 | WA1VFAFL1DA122839 | WA1VFAFL1DA156599 | WA1VFAFL1DA102588 | WA1VFAFL1DA100646; WA1VFAFL1DA175489; WA1VFAFL1DA123554; WA1VFAFL1DA111484; WA1VFAFL1DA144596 | WA1VFAFL1DA108231 | WA1VFAFL1DA164122; WA1VFAFL1DA130648 | WA1VFAFL1DA158434

WA1VFAFL1DA104941; WA1VFAFL1DA190896; WA1VFAFL1DA146638; WA1VFAFL1DA126504; WA1VFAFL1DA192955; WA1VFAFL1DA198870 | WA1VFAFL1DA161706 | WA1VFAFL1DA155940 | WA1VFAFL1DA188405 | WA1VFAFL1DA131928; WA1VFAFL1DA141147; WA1VFAFL1DA121304 | WA1VFAFL1DA140970 | WA1VFAFL1DA127345 | WA1VFAFL1DA144730 | WA1VFAFL1DA196696; WA1VFAFL1DA151404 | WA1VFAFL1DA113462; WA1VFAFL1DA146400

WA1VFAFL1DA173175

WA1VFAFL1DA186914; WA1VFAFL1DA197945; WA1VFAFL1DA156361 | WA1VFAFL1DA199291; WA1VFAFL1DA110853 | WA1VFAFL1DA199825; WA1VFAFL1DA133260; WA1VFAFL1DA174021 | WA1VFAFL1DA157736; WA1VFAFL1DA156554 | WA1VFAFL1DA161141 | WA1VFAFL1DA175041 | WA1VFAFL1DA121982; WA1VFAFL1DA185861 | WA1VFAFL1DA119861 | WA1VFAFL1DA196455 | WA1VFAFL1DA131914; WA1VFAFL1DA190445 | WA1VFAFL1DA153864; WA1VFAFL1DA106902; WA1VFAFL1DA158384 | WA1VFAFL1DA114014 | WA1VFAFL1DA101067 | WA1VFAFL1DA129290 | WA1VFAFL1DA111792 | WA1VFAFL1DA106334

WA1VFAFL1DA179462 | WA1VFAFL1DA163908; WA1VFAFL1DA145747 | WA1VFAFL1DA107757 | WA1VFAFL1DA107483; WA1VFAFL1DA120394 | WA1VFAFL1DA103689; WA1VFAFL1DA173922; WA1VFAFL1DA121187 | WA1VFAFL1DA130519

WA1VFAFL1DA114059 | WA1VFAFL1DA160135 | WA1VFAFL1DA150267; WA1VFAFL1DA155047 | WA1VFAFL1DA158918; WA1VFAFL1DA114935 | WA1VFAFL1DA170535

WA1VFAFL1DA142637; WA1VFAFL1DA192034 | WA1VFAFL1DA123201; WA1VFAFL1DA156117; WA1VFAFL1DA122873

WA1VFAFL1DA192504; WA1VFAFL1DA104308 | WA1VFAFL1DA198786 | WA1VFAFL1DA165271; WA1VFAFL1DA166565 | WA1VFAFL1DA164430; WA1VFAFL1DA159390 | WA1VFAFL1DA128429 | WA1VFAFL1DA198643 | WA1VFAFL1DA166002 | WA1VFAFL1DA165108 | WA1VFAFL1DA138345; WA1VFAFL1DA112327 | WA1VFAFL1DA162466 | WA1VFAFL1DA162631 | WA1VFAFL1DA143691 | WA1VFAFL1DA161107 | WA1VFAFL1DA103367; WA1VFAFL1DA154626 | WA1VFAFL1DA117933; WA1VFAFL1DA160801 | WA1VFAFL1DA131475; WA1VFAFL1DA110318

WA1VFAFL1DA188033; WA1VFAFL1DA165402 | WA1VFAFL1DA136840 | WA1VFAFL1DA168705; WA1VFAFL1DA170941 | WA1VFAFL1DA114272 | WA1VFAFL1DA175895; WA1VFAFL1DA183771; WA1VFAFL1DA195810; WA1VFAFL1DA146543

WA1VFAFL1DA101392 | WA1VFAFL1DA112389; WA1VFAFL1DA166971

WA1VFAFL1DA133601 | WA1VFAFL1DA107029 | WA1VFAFL1DA140807 | WA1VFAFL1DA141245; WA1VFAFL1DA106978 | WA1VFAFL1DA142475 | WA1VFAFL1DA111985 | WA1VFAFL1DA190378 | WA1VFAFL1DA161057 | WA1VFAFL1DA131637 | WA1VFAFL1DA169756 | WA1VFAFL1DA173936; WA1VFAFL1DA176450; WA1VFAFL1DA195984 | WA1VFAFL1DA189182; WA1VFAFL1DA169241 | WA1VFAFL1DA107435; WA1VFAFL1DA164153 | WA1VFAFL1DA112456 | WA1VFAFL1DA150947 | WA1VFAFL1DA178215; WA1VFAFL1DA115986 | WA1VFAFL1DA145280 | WA1VFAFL1DA152181; WA1VFAFL1DA135784; WA1VFAFL1DA187416; WA1VFAFL1DA155310; WA1VFAFL1DA124932; WA1VFAFL1DA131315; WA1VFAFL1DA186248; WA1VFAFL1DA106141

WA1VFAFL1DA132450 | WA1VFAFL1DA168056 | WA1VFAFL1DA133226; WA1VFAFL1DA121674 | WA1VFAFL1DA111842 | WA1VFAFL1DA120718 | WA1VFAFL1DA199355

WA1VFAFL1DA163231; WA1VFAFL1DA156067; WA1VFAFL1DA135705 | WA1VFAFL1DA115177; WA1VFAFL1DA115373; WA1VFAFL1DA181180 | WA1VFAFL1DA184919 | WA1VFAFL1DA161320 | WA1VFAFL1DA111999; WA1VFAFL1DA113526 | WA1VFAFL1DA163150 | WA1VFAFL1DA170406; WA1VFAFL1DA186489 | WA1VFAFL1DA136174; WA1VFAFL1DA183060 | WA1VFAFL1DA183804; WA1VFAFL1DA135137 | WA1VFAFL1DA119780; WA1VFAFL1DA143318 | WA1VFAFL1DA170356 | WA1VFAFL1DA173676 | WA1VFAFL1DA195872 | WA1VFAFL1DA152763 | WA1VFAFL1DA118662; WA1VFAFL1DA100016 | WA1VFAFL1DA121724 | WA1VFAFL1DA117480 | WA1VFAFL1DA101523; WA1VFAFL1DA192664; WA1VFAFL1DA145585; WA1VFAFL1DA168672; WA1VFAFL1DA124641

WA1VFAFL1DA171281; WA1VFAFL1DA196178; WA1VFAFL1DA160877 | WA1VFAFL1DA132772; WA1VFAFL1DA163035; WA1VFAFL1DA172849 | WA1VFAFL1DA107970; WA1VFAFL1DA166095 | WA1VFAFL1DA192048 | WA1VFAFL1DA169675; WA1VFAFL1DA196990 | WA1VFAFL1DA168512; WA1VFAFL1DA178067 | WA1VFAFL1DA189814 | WA1VFAFL1DA184337; WA1VFAFL1DA149197; WA1VFAFL1DA182023 | WA1VFAFL1DA129998 | WA1VFAFL1DA139995; WA1VFAFL1DA158305 | WA1VFAFL1DA147207 | WA1VFAFL1DA108620 | WA1VFAFL1DA106771

WA1VFAFL1DA137504 | WA1VFAFL1DA124445 | WA1VFAFL1DA135526; WA1VFAFL1DA165352 | WA1VFAFL1DA182099 | WA1VFAFL1DA173855; WA1VFAFL1DA119813; WA1VFAFL1DA192812 | WA1VFAFL1DA116863; WA1VFAFL1DA197685 | WA1VFAFL1DA186671 | WA1VFAFL1DA104048 | WA1VFAFL1DA148258; WA1VFAFL1DA129404; WA1VFAFL1DA110237 | WA1VFAFL1DA137230

WA1VFAFL1DA114112 | WA1VFAFL1DA181650 | WA1VFAFL1DA135462; WA1VFAFL1DA146722 | WA1VFAFL1DA171538 | WA1VFAFL1DA161477 | WA1VFAFL1DA130200; WA1VFAFL1DA187674

WA1VFAFL1DA128687 | WA1VFAFL1DA195127 | WA1VFAFL1DA146512 | WA1VFAFL1DA164945 | WA1VFAFL1DA152794 | WA1VFAFL1DA105684; WA1VFAFL1DA166257; WA1VFAFL1DA175881; WA1VFAFL1DA182877 | WA1VFAFL1DA153587; WA1VFAFL1DA136532 | WA1VFAFL1DA181406 | WA1VFAFL1DA185374 | WA1VFAFL1DA130875

WA1VFAFL1DA116717 | WA1VFAFL1DA173998 | WA1VFAFL1DA108794 | WA1VFAFL1DA133274; WA1VFAFL1DA183219 | WA1VFAFL1DA113834; WA1VFAFL1DA185293 | WA1VFAFL1DA165769

WA1VFAFL1DA170888 | WA1VFAFL1DA135624 | WA1VFAFL1DA128205 | WA1VFAFL1DA116524 | WA1VFAFL1DA190364 | WA1VFAFL1DA142119; WA1VFAFL1DA118371 | WA1VFAFL1DA111131

WA1VFAFL1DA100436 | WA1VFAFL1DA157204 | WA1VFAFL1DA185990 | WA1VFAFL1DA142069 | WA1VFAFL1DA152729 | WA1VFAFL1DA117916 | WA1VFAFL1DA144176; WA1VFAFL1DA140693 | WA1VFAFL1DA172124 | WA1VFAFL1DA169448; WA1VFAFL1DA180546 | WA1VFAFL1DA180465; WA1VFAFL1DA144713 | WA1VFAFL1DA180420 | WA1VFAFL1DA123120; WA1VFAFL1DA195581

WA1VFAFL1DA175315 | WA1VFAFL1DA199999; WA1VFAFL1DA165920 | WA1VFAFL1DA109914 | WA1VFAFL1DA181907; WA1VFAFL1DA129743 | WA1VFAFL1DA129077; WA1VFAFL1DA145019; WA1VFAFL1DA138281 | WA1VFAFL1DA192583 | WA1VFAFL1DA134828 | WA1VFAFL1DA121349

WA1VFAFL1DA186735 | WA1VFAFL1DA166033 | WA1VFAFL1DA105331 | WA1VFAFL1DA133193 | WA1VFAFL1DA195421 | WA1VFAFL1DA105233; WA1VFAFL1DA172592 | WA1VFAFL1DA179266 | WA1VFAFL1DA114644 | WA1VFAFL1DA150138 | WA1VFAFL1DA181289 | WA1VFAFL1DA162726 | WA1VFAFL1DA166517

WA1VFAFL1DA106625; WA1VFAFL1DA184158 | WA1VFAFL1DA171393 | WA1VFAFL1DA171863 | WA1VFAFL1DA119228; WA1VFAFL1DA158367 | WA1VFAFL1DA172107 | WA1VFAFL1DA121951 | WA1VFAFL1DA148342 | WA1VFAFL1DA136661; WA1VFAFL1DA110156 | WA1VFAFL1DA110173; WA1VFAFL1DA154769 | WA1VFAFL1DA112375 | WA1VFAFL1DA112649 | WA1VFAFL1DA127202; WA1VFAFL1DA182409 | WA1VFAFL1DA129497 | WA1VFAFL1DA135073; WA1VFAFL1DA126440; WA1VFAFL1DA185875 | WA1VFAFL1DA162127 | WA1VFAFL1DA187545 | WA1VFAFL1DA120332 | WA1VFAFL1DA189618; WA1VFAFL1DA179767 | WA1VFAFL1DA117219

WA1VFAFL1DA167635 | WA1VFAFL1DA130813 | WA1VFAFL1DA149295; WA1VFAFL1DA140225; WA1VFAFL1DA109170 | WA1VFAFL1DA179073; WA1VFAFL1DA161771; WA1VFAFL1DA180322 | WA1VFAFL1DA106494 | WA1VFAFL1DA190977; WA1VFAFL1DA156828 | WA1VFAFL1DA107743 | WA1VFAFL1DA123800; WA1VFAFL1DA187044 | WA1VFAFL1DA172754 | WA1VFAFL1DA163813 | WA1VFAFL1DA192244 | WA1VFAFL1DA118967

WA1VFAFL1DA125241 | WA1VFAFL1DA116183 | WA1VFAFL1DA134862 | WA1VFAFL1DA189912 | WA1VFAFL1DA197606 | WA1VFAFL1DA195306; WA1VFAFL1DA132724

WA1VFAFL1DA117575; WA1VFAFL1DA174195; WA1VFAFL1DA119584 | WA1VFAFL1DA118404 | WA1VFAFL1DA180143 | WA1VFAFL1DA108939 | WA1VFAFL1DA191174; WA1VFAFL1DA188176; WA1VFAFL1DA151645; WA1VFAFL1DA153931 | WA1VFAFL1DA149507 | WA1VFAFL1DA163620 | WA1VFAFL1DA127443 | WA1VFAFL1DA120024 | WA1VFAFL1DA169546 | WA1VFAFL1DA100680; WA1VFAFL1DA193085 | WA1VFAFL1DA198562 | WA1VFAFL1DA120864 | WA1VFAFL1DA175590 | WA1VFAFL1DA117530; WA1VFAFL1DA176660; WA1VFAFL1DA109203; WA1VFAFL1DA156926 | WA1VFAFL1DA128348 | WA1VFAFL1DA105152 | WA1VFAFL1DA124378 | WA1VFAFL1DA155548 | WA1VFAFL1DA108777 | WA1VFAFL1DA150723 | WA1VFAFL1DA121738; WA1VFAFL1DA109671; WA1VFAFL1DA141732 | WA1VFAFL1DA124266 | WA1VFAFL1DA100145; WA1VFAFL1DA176433 | WA1VFAFL1DA110982 | WA1VFAFL1DA144940; WA1VFAFL1DA144274

WA1VFAFL1DA108147; WA1VFAFL1DA123764

WA1VFAFL1DA196858; WA1VFAFL1DA110660 | WA1VFAFL1DA143707 | WA1VFAFL1DA177694 | WA1VFAFL1DA180112 | WA1VFAFL1DA119648 | WA1VFAFL1DA106303 | WA1VFAFL1DA184144 | WA1VFAFL1DA178960

WA1VFAFL1DA142136 | WA1VFAFL1DA187786; WA1VFAFL1DA136725; WA1VFAFL1DA162497; WA1VFAFL1DA187058 | WA1VFAFL1DA142623; WA1VFAFL1DA135140 | WA1VFAFL1DA119407 | WA1VFAFL1DA194396 | WA1VFAFL1DA166937 | WA1VFAFL1DA117642; WA1VFAFL1DA183706; WA1VFAFL1DA179753 | WA1VFAFL1DA198951; WA1VFAFL1DA104597 | WA1VFAFL1DA163777; WA1VFAFL1DA142492 | WA1VFAFL1DA151466 | WA1VFAFL1DA119794; WA1VFAFL1DA184371; WA1VFAFL1DA158532; WA1VFAFL1DA147773 | WA1VFAFL1DA178361 | WA1VFAFL1DA192793 | WA1VFAFL1DA174990; WA1VFAFL1DA140144; WA1VFAFL1DA194608

WA1VFAFL1DA104633; WA1VFAFL1DA187433 | WA1VFAFL1DA163715 | WA1VFAFL1DA174746; WA1VFAFL1DA137003 | WA1VFAFL1DA174911 | WA1VFAFL1DA172589; WA1VFAFL1DA169515 | WA1VFAFL1DA133016

WA1VFAFL1DA160488 | WA1VFAFL1DA100713 | WA1VFAFL1DA126020 | WA1VFAFL1DA165853; WA1VFAFL1DA153721 | WA1VFAFL1DA172561; WA1VFAFL1DA113493; WA1VFAFL1DA150995; WA1VFAFL1DA110402 | WA1VFAFL1DA148132 | WA1VFAFL1DA192471; WA1VFAFL1DA142718

WA1VFAFL1DA193927 | WA1VFAFL1DA138264 | WA1VFAFL1DA152973; WA1VFAFL1DA137907 | WA1VFAFL1DA104907 | WA1VFAFL1DA120136 | WA1VFAFL1DA192146 | WA1VFAFL1DA161110 | WA1VFAFL1DA198805 | WA1VFAFL1DA162385; WA1VFAFL1DA165772; WA1VFAFL1DA157476 | WA1VFAFL1DA142671 | WA1VFAFL1DA143884

WA1VFAFL1DA122033; WA1VFAFL1DA143044; WA1VFAFL1DA129094 | WA1VFAFL1DA171796 | WA1VFAFL1DA106592 | WA1VFAFL1DA193958

WA1VFAFL1DA174116 | WA1VFAFL1DA189599 | WA1VFAFL1DA180899 | WA1VFAFL1DA198674; WA1VFAFL1DA110979 | WA1VFAFL1DA127877 | WA1VFAFL1DA176089 | WA1VFAFL1DA114918 | WA1VFAFL1DA155825; WA1VFAFL1DA184838 | WA1VFAFL1DA160152; WA1VFAFL1DA179445

WA1VFAFL1DA112568

WA1VFAFL1DA113302 | WA1VFAFL1DA194446 | WA1VFAFL1DA141391 | WA1VFAFL1DA105006 | WA1VFAFL1DA144064

WA1VFAFL1DA141052; WA1VFAFL1DA141259

WA1VFAFL1DA159034 | WA1VFAFL1DA171460 | WA1VFAFL1DA162922 | WA1VFAFL1DA180515; WA1VFAFL1DA118550; WA1VFAFL1DA134442 | WA1VFAFL1DA114787; WA1VFAFL1DA114062 | WA1VFAFL1DA160569 | WA1VFAFL1DA170230 | WA1VFAFL1DA147126; WA1VFAFL1DA180773 | WA1VFAFL1DA136059; WA1VFAFL1DA145098; WA1VFAFL1DA137700; WA1VFAFL1DA178280 | WA1VFAFL1DA105068; WA1VFAFL1DA103580 | WA1VFAFL1DA147241 | WA1VFAFL1DA106706; WA1VFAFL1DA101019; WA1VFAFL1DA194494 | WA1VFAFL1DA199243 | WA1VFAFL1DA139690; WA1VFAFL1DA188212

WA1VFAFL1DA182684 | WA1VFAFL1DA116068 | WA1VFAFL1DA171720; WA1VFAFL1DA115728; WA1VFAFL1DA128561; WA1VFAFL1DA157588

WA1VFAFL1DA120735 | WA1VFAFL1DA114658 | WA1VFAFL1DA198254; WA1VFAFL1DA164394 | WA1VFAFL1DA114983 | WA1VFAFL1DA114451 | WA1VFAFL1DA111694 | WA1VFAFL1DA195807

WA1VFAFL1DA100517 | WA1VFAFL1DA157963; WA1VFAFL1DA179865 | WA1VFAFL1DA170762; WA1VFAFL1DA196231; WA1VFAFL1DA118242 | WA1VFAFL1DA121027 | WA1VFAFL1DA126521 | WA1VFAFL1DA119908 | WA1VFAFL1DA169501; WA1VFAFL1DA177212 | WA1VFAFL1DA156019 | WA1VFAFL1DA120251 | WA1VFAFL1DA122503; WA1VFAFL1DA121593 | WA1VFAFL1DA132030 | WA1VFAFL1DA193992 | WA1VFAFL1DA159387 | WA1VFAFL1DA196391; WA1VFAFL1DA177873 | WA1VFAFL1DA161186 | WA1VFAFL1DA153606; WA1VFAFL1DA193782 | WA1VFAFL1DA147322; WA1VFAFL1DA163830 | WA1VFAFL1DA157400; WA1VFAFL1DA133775 | WA1VFAFL1DA135171; WA1VFAFL1DA124171 | WA1VFAFL1DA193796; WA1VFAFL1DA162323 | WA1VFAFL1DA194513; WA1VFAFL1DA128673 | WA1VFAFL1DA174469; WA1VFAFL1DA147210 | WA1VFAFL1DA139947

WA1VFAFL1DA154402 | WA1VFAFL1DA153783 | WA1VFAFL1DA159096; WA1VFAFL1DA150916; WA1VFAFL1DA143156; WA1VFAFL1DA186749 | WA1VFAFL1DA191272 | WA1VFAFL1DA153170 | WA1VFAFL1DA182846 | WA1VFAFL1DA178618; WA1VFAFL1DA116670 | WA1VFAFL1DA163911 | WA1VFAFL1DA136675; WA1VFAFL1DA119990; WA1VFAFL1DA174939 | WA1VFAFL1DA164086 | WA1VFAFL1DA157056 | WA1VFAFL1DA102154; WA1VFAFL1DA174908 | WA1VFAFL1DA142668; WA1VFAFL1DA187853 | WA1VFAFL1DA173063 | WA1VFAFL1DA176111 | WA1VFAFL1DA117656 | WA1VFAFL1DA144663; WA1VFAFL1DA132321; WA1VFAFL1DA192888; WA1VFAFL1DA104986 | WA1VFAFL1DA126454 | WA1VFAFL1DA143061; WA1VFAFL1DA179395; WA1VFAFL1DA172415 | WA1VFAFL1DA102834 | WA1VFAFL1DA156991 | WA1VFAFL1DA106558 | WA1VFAFL1DA129483 | WA1VFAFL1DA160359 | WA1VFAFL1DA109959; WA1VFAFL1DA177503; WA1VFAFL1DA124557 | WA1VFAFL1DA150690; WA1VFAFL1DA186573; WA1VFAFL1DA128771 | WA1VFAFL1DA156649 | WA1VFAFL1DA130939 | WA1VFAFL1DA105510 | WA1VFAFL1DA140192; WA1VFAFL1DA144193 | WA1VFAFL1DA190137 | WA1VFAFL1DA167537 | WA1VFAFL1DA101232 | WA1VFAFL1DA197329 | WA1VFAFL1DA146106 | WA1VFAFL1DA130973

WA1VFAFL1DA113719 | WA1VFAFL1DA153346 | WA1VFAFL1DA107791 | WA1VFAFL1DA179039; WA1VFAFL1DA113090

WA1VFAFL1DA107273 | WA1VFAFL1DA110111; WA1VFAFL1DA152293 | WA1VFAFL1DA101277 | WA1VFAFL1DA167442 | WA1VFAFL1DA107287; WA1VFAFL1DA133551; WA1VFAFL1DA167425 | WA1VFAFL1DA192647 | WA1VFAFL1DA115423; WA1VFAFL1DA190333 | WA1VFAFL1DA100386 | WA1VFAFL1DA151810

WA1VFAFL1DA199629; WA1VFAFL1DA136742; WA1VFAFL1DA109332; WA1VFAFL1DA172656; WA1VFAFL1DA191580 | WA1VFAFL1DA166372; WA1VFAFL1DA140242; WA1VFAFL1DA120704 | WA1VFAFL1DA180644 | WA1VFAFL1DA165836 | WA1VFAFL1DA103790

WA1VFAFL1DA187898 | WA1VFAFL1DA145781; WA1VFAFL1DA112215 | WA1VFAFL1DA149636; WA1VFAFL1DA127247; WA1VFAFL1DA106818 | WA1VFAFL1DA159275 | WA1VFAFL1DA138832 | WA1VFAFL1DA133503; WA1VFAFL1DA140449

WA1VFAFL1DA157560 | WA1VFAFL1DA126356; WA1VFAFL1DA145277 | WA1VFAFL1DA120315 | WA1VFAFL1DA130083 | WA1VFAFL1DA131024; WA1VFAFL1DA178540

WA1VFAFL1DA154612 | WA1VFAFL1DA135879 | WA1VFAFL1DA139348 | WA1VFAFL1DA168770 | WA1VFAFL1DA182796

WA1VFAFL1DA154478; WA1VFAFL1DA183883 | WA1VFAFL1DA133680 | WA1VFAFL1DA193328 | WA1VFAFL1DA199467 | WA1VFAFL1DA124882 | WA1VFAFL1DA146624 | WA1VFAFL1DA184709 | WA1VFAFL1DA105605 | WA1VFAFL1DA132366; WA1VFAFL1DA148499; WA1VFAFL1DA133467 | WA1VFAFL1DA135459 | WA1VFAFL1DA170891 | WA1VFAFL1DA118693 | WA1VFAFL1DA111274 | WA1VFAFL1DA145358 | WA1VFAFL1DA179686 | WA1VFAFL1DA105247

WA1VFAFL1DA179915 | WA1VFAFL1DA195502 | WA1VFAFL1DA131248 | WA1VFAFL1DA141262; WA1VFAFL1DA148244 | WA1VFAFL1DA124168 | WA1VFAFL1DA175587 | WA1VFAFL1DA119830; WA1VFAFL1DA171653 | WA1VFAFL1DA190820 | WA1VFAFL1DA175055; WA1VFAFL1DA141682 | WA1VFAFL1DA126244 | WA1VFAFL1DA114241 | WA1VFAFL1DA123229 | WA1VFAFL1DA144906 | WA1VFAFL1DA119486 | WA1VFAFL1DA164251 | WA1VFAFL1DA168574; WA1VFAFL1DA155596 | WA1VFAFL1DA151693 | WA1VFAFL1DA136529 | WA1VFAFL1DA145327 | WA1VFAFL1DA182572; WA1VFAFL1DA140466; WA1VFAFL1DA156456 | WA1VFAFL1DA171684

WA1VFAFL1DA139446 | WA1VFAFL1DA154299; WA1VFAFL1DA192017 | WA1VFAFL1DA139589 | WA1VFAFL1DA188193; WA1VFAFL1DA109265 | WA1VFAFL1DA118631 | WA1VFAFL1DA187383 | WA1VFAFL1DA175766 | WA1VFAFL1DA151726 | WA1VFAFL1DA176139 | WA1VFAFL1DA118077 | WA1VFAFL1DA101859; WA1VFAFL1DA146977 | WA1VFAFL1DA132335; WA1VFAFL1DA122811 | WA1VFAFL1DA185195 | WA1VFAFL1DA117169 | WA1VFAFL1DA137812 | WA1VFAFL1DA111114 | WA1VFAFL1DA121755 | WA1VFAFL1DA142850

WA1VFAFL1DA176710 | WA1VFAFL1DA132500 | WA1VFAFL1DA109606; WA1VFAFL1DA146574 | WA1VFAFL1DA101134 | WA1VFAFL1DA179946; WA1VFAFL1DA161334 | WA1VFAFL1DA148891; WA1VFAFL1DA135798; WA1VFAFL1DA147577 | WA1VFAFL1DA100470 | WA1VFAFL1DA184869 | WA1VFAFL1DA160216 | WA1VFAFL1DA189389 | WA1VFAFL1DA112795 | WA1VFAFL1DA188873 | WA1VFAFL1DA170020; WA1VFAFL1DA196679

WA1VFAFL1DA182085; WA1VFAFL1DA185892; WA1VFAFL1DA141214; WA1VFAFL1DA133789 | WA1VFAFL1DA146316

WA1VFAFL1DA188050 | WA1VFAFL1DA158790; WA1VFAFL1DA151841 | WA1VFAFL1DA112070; WA1VFAFL1DA183902 | WA1VFAFL1DA175458 | WA1VFAFL1DA178019

WA1VFAFL1DA134294; WA1VFAFL1DA158501 | WA1VFAFL1DA197377 | WA1VFAFL1DA150060; WA1VFAFL1DA199579; WA1VFAFL1DA167750; WA1VFAFL1DA139219 | WA1VFAFL1DA134795; WA1VFAFL1DA174794

WA1VFAFL1DA143769

WA1VFAFL1DA137924 | WA1VFAFL1DA182538 | WA1VFAFL1DA112019; WA1VFAFL1DA140905 | WA1VFAFL1DA100985

WA1VFAFL1DA133887 | WA1VFAFL1DA138975; WA1VFAFL1DA165643 | WA1VFAFL1DA171149 | WA1VFAFL1DA139186 | WA1VFAFL1DA128012 | WA1VFAFL1DA104017; WA1VFAFL1DA194768 | WA1VFAFL1DA105040; WA1VFAFL1DA181082 | WA1VFAFL1DA133159

WA1VFAFL1DA133033 | WA1VFAFL1DA171331; WA1VFAFL1DA122808; WA1VFAFL1DA163245 | WA1VFAFL1DA191238; WA1VFAFL1DA107967 | WA1VFAFL1DA148566 | WA1VFAFL1DA147076; WA1VFAFL1DA191563 | WA1VFAFL1DA144131; WA1VFAFL1DA111825

WA1VFAFL1DA138636

WA1VFAFL1DA152505

WA1VFAFL1DA137289 | WA1VFAFL1DA192227 | WA1VFAFL1DA124980 | WA1VFAFL1DA101148; WA1VFAFL1DA132612 | WA1VFAFL1DA118936; WA1VFAFL1DA141844; WA1VFAFL1DA131945 | WA1VFAFL1DA106804 | WA1VFAFL1DA101845 | WA1VFAFL1DA157770; WA1VFAFL1DA126132 | WA1VFAFL1DA176495 | WA1VFAFL1DA120640 | WA1VFAFL1DA101358

WA1VFAFL1DA134005; WA1VFAFL1DA195659 | WA1VFAFL1DA185536 | WA1VFAFL1DA119441 | WA1VFAFL1DA141293 | WA1VFAFL1DA126471; WA1VFAFL1DA146011 | WA1VFAFL1DA146848 | WA1VFAFL1DA172639; WA1VFAFL1DA109864 | WA1VFAFL1DA160815; WA1VFAFL1DA126485; WA1VFAFL1DA170163 | WA1VFAFL1DA116376; WA1VFAFL1DA125238 | WA1VFAFL1DA153637 | WA1VFAFL1DA156196 | WA1VFAFL1DA100369; WA1VFAFL1DA188954 | WA1VFAFL1DA172057 | WA1VFAFL1DA137681 | WA1VFAFL1DA181146; WA1VFAFL1DA130391; WA1VFAFL1DA182541; WA1VFAFL1DA128270; WA1VFAFL1DA172625 | WA1VFAFL1DA140919 | WA1VFAFL1DA148826 | WA1VFAFL1DA102736 | WA1VFAFL1DA161902 | WA1VFAFL1DA132223 | WA1VFAFL1DA137485 | WA1VFAFL1DA112411; WA1VFAFL1DA167618; WA1VFAFL1DA111663 | WA1VFAFL1DA104714 | WA1VFAFL1DA123778 | WA1VFAFL1DA139673 | WA1VFAFL1DA157249 | WA1VFAFL1DA158451

WA1VFAFL1DA105796

WA1VFAFL1DA165027; WA1VFAFL1DA158031 | WA1VFAFL1DA173841 | WA1VFAFL1DA144968; WA1VFAFL1DA133243 | WA1VFAFL1DA167604 | WA1VFAFL1DA116703 | WA1VFAFL1DA163536; WA1VFAFL1DA127569 | WA1VFAFL1DA185648 | WA1VFAFL1DA162175 | WA1VFAFL1DA101456; WA1VFAFL1DA130908 | WA1VFAFL1DA180059 | WA1VFAFL1DA156635; WA1VFAFL1DA174858; WA1VFAFL1DA195483 | WA1VFAFL1DA104700 | WA1VFAFL1DA106530; WA1VFAFL1DA176142; WA1VFAFL1DA118998 | WA1VFAFL1DA176383 | WA1VFAFL1DA117365 | WA1VFAFL1DA118094; WA1VFAFL1DA134599 | WA1VFAFL1DA136773; WA1VFAFL1DA126096; WA1VFAFL1DA185021 | WA1VFAFL1DA185133; WA1VFAFL1DA112098

WA1VFAFL1DA127863 | WA1VFAFL1DA163441 | WA1VFAFL1DA126700; WA1VFAFL1DA189456 | WA1VFAFL1DA192230 | WA1VFAFL1DA145912; WA1VFAFL1DA170227 | WA1VFAFL1DA168882 | WA1VFAFL1DA189005; WA1VFAFL1DA189537; WA1VFAFL1DA104549; WA1VFAFL1DA122324; WA1VFAFL1DA113705 | WA1VFAFL1DA118810; WA1VFAFL1DA185178 | WA1VFAFL1DA175170 | WA1VFAFL1DA106169; WA1VFAFL1DA114093 | WA1VFAFL1DA170793; WA1VFAFL1DA154741 | WA1VFAFL1DA139494 | WA1VFAFL1DA176304 | WA1VFAFL1DA180997 | WA1VFAFL1DA185620 | WA1VFAFL1DA198223 | WA1VFAFL1DA129242; WA1VFAFL1DA166615; WA1VFAFL1DA136983; WA1VFAFL1DA190381 | WA1VFAFL1DA191059 | WA1VFAFL1DA132125; WA1VFAFL1DA134053 | WA1VFAFL1DA146610; WA1VFAFL1DA188436; WA1VFAFL1DA174374; WA1VFAFL1DA125143 | WA1VFAFL1DA101716 | WA1VFAFL1DA109749 | WA1VFAFL1DA144016

WA1VFAFL1DA178957

WA1VFAFL1DA167151 | WA1VFAFL1DA170003 | WA1VFAFL1DA151435 | WA1VFAFL1DA118113 | WA1VFAFL1DA136031 | WA1VFAFL1DA126468; WA1VFAFL1DA113185; WA1VFAFL1DA123098; WA1VFAFL1DA171734; WA1VFAFL1DA102672 | WA1VFAFL1DA172334; WA1VFAFL1DA144291 | WA1VFAFL1DA189523; WA1VFAFL1DA178232; WA1VFAFL1DA146607; WA1VFAFL1DA157719; WA1VFAFL1DA109640 | WA1VFAFL1DA137714 | WA1VFAFL1DA173743 | WA1VFAFL1DA141889 | WA1VFAFL1DA198044 | WA1VFAFL1DA129063 | WA1VFAFL1DA106267; WA1VFAFL1DA186301 | WA1VFAFL1DA162693; WA1VFAFL1DA112036

WA1VFAFL1DA107693; WA1VFAFL1DA136708 | WA1VFAFL1DA187724 | WA1VFAFL1DA133338 | WA1VFAFL1DA150866 | WA1VFAFL1DA113641; WA1VFAFL1DA120461 | WA1VFAFL1DA139107 | WA1VFAFL1DA176657; WA1VFAFL1DA191871 | WA1VFAFL1DA130343

WA1VFAFL1DA148583 | WA1VFAFL1DA156313; WA1VFAFL1DA187240 | WA1VFAFL1DA195936 | WA1VFAFL1DA113011 | WA1VFAFL1DA142458 | WA1VFAFL1DA117849; WA1VFAFL1DA199632; WA1VFAFL1DA199792; WA1VFAFL1DA109931; WA1VFAFL1DA112067 | WA1VFAFL1DA170826 | WA1VFAFL1DA169028; WA1VFAFL1DA151807 | WA1VFAFL1DA103479 | WA1VFAFL1DA113414

WA1VFAFL1DA107547 | WA1VFAFL1DA180448; WA1VFAFL1DA117723 | WA1VFAFL1DA198481; WA1VFAFL1DA150494 | WA1VFAFL1DA102977; WA1VFAFL1DA185651 | WA1VFAFL1DA104311 | WA1VFAFL1DA147840 | WA1VFAFL1DA188047; WA1VFAFL1DA110822 | WA1VFAFL1DA155209; WA1VFAFL1DA154223 | WA1VFAFL1DA194527; WA1VFAFL1DA161611; WA1VFAFL1DA131671; WA1VFAFL1DA164203 | WA1VFAFL1DA151354; WA1VFAFL1DA182944 | WA1VFAFL1DA166405 | WA1VFAFL1DA125725 | WA1VFAFL1DA154559 | WA1VFAFL1DA142606 | WA1VFAFL1DA116328; WA1VFAFL1DA162399 | WA1VFAFL1DA140435; WA1VFAFL1DA115857 | WA1VFAFL1DA134456 | WA1VFAFL1DA142654

WA1VFAFL1DA111775; WA1VFAFL1DA124607 | WA1VFAFL1DA143688; WA1VFAFL1DA188209 | WA1VFAFL1DA192552; WA1VFAFL1DA139771; WA1VFAFL1DA141410; WA1VFAFL1DA112313 | WA1VFAFL1DA120069 | WA1VFAFL1DA198075 | WA1VFAFL1DA102719; WA1VFAFL1DA189733 | WA1VFAFL1DA152908 | WA1VFAFL1DA102218; WA1VFAFL1DA141441 | WA1VFAFL1DA133985 | WA1VFAFL1DA111713 | WA1VFAFL1DA180921 | WA1VFAFL1DA147868 | WA1VFAFL1DA104504 | WA1VFAFL1DA176643

WA1VFAFL1DA123666 | WA1VFAFL1DA135039 | WA1VFAFL1DA170017 | WA1VFAFL1DA115681 | WA1VFAFL1DA160524 | WA1VFAFL1DA181132 | WA1VFAFL1DA178263 | WA1VFAFL1DA134554 | WA1VFAFL1DA176061; WA1VFAFL1DA148812 | WA1VFAFL1DA167179; WA1VFAFL1DA137101; WA1VFAFL1DA114594

WA1VFAFL1DA180370 | WA1VFAFL1DA181860; WA1VFAFL1DA106933; WA1VFAFL1DA119035 | WA1VFAFL1DA137969; WA1VFAFL1DA134022 | WA1VFAFL1DA117060 | WA1VFAFL1DA144078 | WA1VFAFL1DA180739 | WA1VFAFL1DA121013 | WA1VFAFL1DA122677 | WA1VFAFL1DA134697 | WA1VFAFL1DA150463 | WA1VFAFL1DA133825; WA1VFAFL1DA158904; WA1VFAFL1DA142699 | WA1VFAFL1DA166792 | WA1VFAFL1DA159616 | WA1VFAFL1DA168333 | WA1VFAFL1DA151080; WA1VFAFL1DA137891; WA1VFAFL1DA160250 | WA1VFAFL1DA132688 | WA1VFAFL1DA152925 | WA1VFAFL1DA164539 | WA1VFAFL1DA188694; WA1VFAFL1DA180577 | WA1VFAFL1DA128656 | WA1VFAFL1DA173810

WA1VFAFL1DA121660 | WA1VFAFL1DA128026 | WA1VFAFL1DA146185; WA1VFAFL1DA124686

WA1VFAFL1DA160796; WA1VFAFL1DA189375; WA1VFAFL1DA154173; WA1VFAFL1DA174925 | WA1VFAFL1DA183432 | WA1VFAFL1DA131864; WA1VFAFL1DA140516; WA1VFAFL1DA154738 | WA1VFAFL1DA191465 | WA1VFAFL1DA114742 | WA1VFAFL1DA196505 | WA1VFAFL1DA138121 | WA1VFAFL1DA199078 | WA1VFAFL1DA107659; WA1VFAFL1DA124140; WA1VFAFL1DA182992 | WA1VFAFL1DA174648 | WA1VFAFL1DA145473 | WA1VFAFL1DA192275; WA1VFAFL1DA117737 | WA1VFAFL1DA196441 | WA1VFAFL1DA105183 | WA1VFAFL1DA193572; WA1VFAFL1DA135848

WA1VFAFL1DA103014 | WA1VFAFL1DA129824 | WA1VFAFL1DA167733 | WA1VFAFL1DA122579 | WA1VFAFL1DA158188; WA1VFAFL1DA134330

WA1VFAFL1DA161785; WA1VFAFL1DA156134 | WA1VFAFL1DA116961; WA1VFAFL1DA195368 | WA1VFAFL1DA138491 | WA1VFAFL1DA197508

WA1VFAFL1DA137406 | WA1VFAFL1DA135610 | WA1VFAFL1DA175976 | WA1VFAFL1DA152682 | WA1VFAFL1DA110187; WA1VFAFL1DA121125 | WA1VFAFL1DA179672 | WA1VFAFL1DA127555 | WA1VFAFL1DA119231 | WA1VFAFL1DA150754 | WA1VFAFL1DA164198 | WA1VFAFL1DA169918 | WA1VFAFL1DA140452; WA1VFAFL1DA139978; WA1VFAFL1DA197900; WA1VFAFL1DA116930 | WA1VFAFL1DA166243; WA1VFAFL1DA104406 | WA1VFAFL1DA145053 | WA1VFAFL1DA123019; WA1VFAFL1DA104762 | WA1VFAFL1DA164878 | WA1VFAFL1DA138331 | WA1VFAFL1DA125904

WA1VFAFL1DA162290 | WA1VFAFL1DA130276 | WA1VFAFL1DA190655

WA1VFAFL1DA161737 | WA1VFAFL1DA128799

WA1VFAFL1DA162306 | WA1VFAFL1DA150821 | WA1VFAFL1DA174455; WA1VFAFL1DA140872 | WA1VFAFL1DA119083 | WA1VFAFL1DA170681; WA1VFAFL1DA132416 | WA1VFAFL1DA152942 | WA1VFAFL1DA149913 | WA1VFAFL1DA179400 | WA1VFAFL1DA149443

WA1VFAFL1DA186430 | WA1VFAFL1DA155100

WA1VFAFL1DA176254; WA1VFAFL1DA126311; WA1VFAFL1DA127653; WA1VFAFL1DA132867 | WA1VFAFL1DA102722 | WA1VFAFL1DA159714

WA1VFAFL1DA104518

WA1VFAFL1DA189585; WA1VFAFL1DA185827

WA1VFAFL1DA199548; WA1VFAFL1DA171541 | WA1VFAFL1DA165741; WA1VFAFL1DA159843 | WA1VFAFL1DA141598; WA1VFAFL1DA192261 | WA1VFAFL1DA180210

WA1VFAFL1DA103773; WA1VFAFL1DA151743; WA1VFAFL1DA143139 | WA1VFAFL1DA187075 | WA1VFAFL1DA186041; WA1VFAFL1DA196164 | WA1VFAFL1DA100453; WA1VFAFL1DA144873 | WA1VFAFL1DA118581 | WA1VFAFL1DA163276 | WA1VFAFL1DA123537 | WA1VFAFL1DA124347 | WA1VFAFL1DA123635; WA1VFAFL1DA133758 | WA1VFAFL1DA137146; WA1VFAFL1DA115390; WA1VFAFL1DA176593 | WA1VFAFL1DA119049; WA1VFAFL1DA141004; WA1VFAFL1DA157851; WA1VFAFL1DA190350 | WA1VFAFL1DA107810 | WA1VFAFL1DA136370 | WA1VFAFL1DA156862 | WA1VFAFL1DA177744 | WA1VFAFL1DA101263; WA1VFAFL1DA119102

WA1VFAFL1DA197704 | WA1VFAFL1DA138233; WA1VFAFL1DA102705; WA1VFAFL1DA146140

WA1VFAFL1DA134103 | WA1VFAFL1DA114031; WA1VFAFL1DA111520 | WA1VFAFL1DA126583 | WA1VFAFL1DA190834; WA1VFAFL1DA184645 | WA1VFAFL1DA143870; WA1VFAFL1DA119424; WA1VFAFL1DA195600; WA1VFAFL1DA170583 | WA1VFAFL1DA138362 | WA1VFAFL1DA119004; WA1VFAFL1DA140354; WA1VFAFL1DA140824; WA1VFAFL1DA165254 | WA1VFAFL1DA171278

WA1VFAFL1DA198089

WA1VFAFL1DA161219 | WA1VFAFL1DA179347; WA1VFAFL1DA123005 | WA1VFAFL1DA156277; WA1VFAFL1DA104003; WA1VFAFL1DA172267 | WA1VFAFL1DA173659; WA1VFAFL1DA106401; WA1VFAFL1DA124798 | WA1VFAFL1DA150530 | WA1VFAFL1DA101635 | WA1VFAFL1DA160538 | WA1VFAFL1DA103708 | WA1VFAFL1DA122078

WA1VFAFL1DA184905; WA1VFAFL1DA185696; WA1VFAFL1DA182359; WA1VFAFL1DA197380 | WA1VFAFL1DA116975; WA1VFAFL1DA120038; WA1VFAFL1DA131458

WA1VFAFL1DA195256 | WA1VFAFL1DA131752 | WA1VFAFL1DA145182; WA1VFAFL1DA143545 | WA1VFAFL1DA166761; WA1VFAFL1DA185844; WA1VFAFL1DA138944 | WA1VFAFL1DA103398; WA1VFAFL1DA182958 | WA1VFAFL1DA161270 | WA1VFAFL1DA181101; WA1VFAFL1DA126969 | WA1VFAFL1DA156215; WA1VFAFL1DA100341; WA1VFAFL1DA163438

WA1VFAFL1DA127832 | WA1VFAFL1DA172740; WA1VFAFL1DA179557; WA1VFAFL1DA128754 | WA1VFAFL1DA124610; WA1VFAFL1DA138426 | WA1VFAFL1DA193426 | WA1VFAFL1DA174472; WA1VFAFL1DA174181; WA1VFAFL1DA153184 | WA1VFAFL1DA186170; WA1VFAFL1DA148115 | WA1VFAFL1DA188761 | WA1VFAFL1DA104972 | WA1VFAFL1DA147112; WA1VFAFL1DA181924 | WA1VFAFL1DA194804 | WA1VFAFL1DA166131; WA1VFAFL1DA169949 | WA1VFAFL1DA110643 | WA1VFAFL1DA163455; WA1VFAFL1DA130911 | WA1VFAFL1DA126101 | WA1VFAFL1DA154593 | WA1VFAFL1DA191093; WA1VFAFL1DA115017 | WA1VFAFL1DA100792 | WA1VFAFL1DA186363 | WA1VFAFL1DA122498

WA1VFAFL1DA110626 | WA1VFAFL1DA181938 | WA1VFAFL1DA118323; WA1VFAFL1DA160992 | WA1VFAFL1DA132206

WA1VFAFL1DA110013 | WA1VFAFL1DA156084; WA1VFAFL1DA179851 | WA1VFAFL1DA178554; WA1VFAFL1DA149927; WA1VFAFL1DA180854; WA1VFAFL1DA166632 | WA1VFAFL1DA115258; WA1VFAFL1DA124008 | WA1VFAFL1DA185360; WA1VFAFL1DA159244 | WA1VFAFL1DA148373; WA1VFAFL1DA130455 | WA1VFAFL1DA135025 | WA1VFAFL1DA129984; WA1VFAFL1DA137017 | WA1VFAFL1DA136658; WA1VFAFL1DA165111

WA1VFAFL1DA193846 | WA1VFAFL1DA163178 | WA1VFAFL1DA199520 | WA1VFAFL1DA160426 | WA1VFAFL1DA182670 | WA1VFAFL1DA148759 | WA1VFAFL1DA158157; WA1VFAFL1DA178831; WA1VFAFL1DA100601 | WA1VFAFL1DA147787 | WA1VFAFL1DA159521; WA1VFAFL1DA135056

WA1VFAFL1DA107144 | WA1VFAFL1DA177453 | WA1VFAFL1DA193510 | WA1VFAFL1DA183365 | WA1VFAFL1DA124400 | WA1VFAFL1DA124672 | WA1VFAFL1DA166338 | WA1VFAFL1DA166694 | WA1VFAFL1DA115566; WA1VFAFL1DA194947 | WA1VFAFL1DA172575 | WA1VFAFL1DA188887; WA1VFAFL1DA148907 | WA1VFAFL1DA189747 | WA1VFAFL1DA182569; WA1VFAFL1DA165576; WA1VFAFL1DA197587; WA1VFAFL1DA100565 | WA1VFAFL1DA144033 | WA1VFAFL1DA181535 | WA1VFAFL1DA145988; WA1VFAFL1DA154920; WA1VFAFL1DA166839 | WA1VFAFL1DA118614 | WA1VFAFL1DA193345 | WA1VFAFL1DA126275 | WA1VFAFL1DA144047 | WA1VFAFL1DA102543 | WA1VFAFL1DA148003; WA1VFAFL1DA131542

WA1VFAFL1DA194575 | WA1VFAFL1DA173368; WA1VFAFL1DA161947 | WA1VFAFL1DA183107 | WA1VFAFL1DA157283 | WA1VFAFL1DA191742 | WA1VFAFL1DA118726 | WA1VFAFL1DA106611 | WA1VFAFL1DA159678 | WA1VFAFL1DA134036; WA1VFAFL1DA157431; WA1VFAFL1DA149362 | WA1VFAFL1DA147899 | WA1VFAFL1DA118774; WA1VFAFL1DA196083

WA1VFAFL1DA183589; WA1VFAFL1DA112537 | WA1VFAFL1DA109850; WA1VFAFL1DA184578; WA1VFAFL1DA149121 | WA1VFAFL1DA192602 | WA1VFAFL1DA180451 | WA1VFAFL1DA186198; WA1VFAFL1DA198738 | WA1VFAFL1DA165416 | WA1VFAFL1DA156487; WA1VFAFL1DA155033; WA1VFAFL1DA107418; WA1VFAFL1DA126874 | WA1VFAFL1DA154142; WA1VFAFL1DA141584 | WA1VFAFL1DA176366 | WA1VFAFL1DA147238 | WA1VFAFL1DA182250 | WA1VFAFL1DA131606 | WA1VFAFL1DA164590; WA1VFAFL1DA174214 | WA1VFAFL1DA178750 | WA1VFAFL1DA186685

WA1VFAFL1DA131279 | WA1VFAFL1DA151130 | WA1VFAFL1DA117544; WA1VFAFL1DA173516 | WA1VFAFL1DA194592 | WA1VFAFL1DA115115 | WA1VFAFL1DA153315 | WA1VFAFL1DA104356 | WA1VFAFL1DA165657; WA1VFAFL1DA149068 | WA1VFAFL1DA116720 | WA1VFAFL1DA130763 | WA1VFAFL1DA135820; WA1VFAFL1DA148356; WA1VFAFL1DA179042 | WA1VFAFL1DA173354 | WA1VFAFL1DA135283; WA1VFAFL1DA131783 | WA1VFAFL1DA138930; WA1VFAFL1DA199856 | WA1VFAFL1DA111145; WA1VFAFL1DA112554 | WA1VFAFL1DA125398 | WA1VFAFL1DA139284; WA1VFAFL1DA151063 | WA1VFAFL1DA102302 | WA1VFAFL1DA164055; WA1VFAFL1DA117141 | WA1VFAFL1DA126910 | WA1VFAFL1DA159356 | WA1VFAFL1DA110125 | WA1VFAFL1DA106673; WA1VFAFL1DA121559 | WA1VFAFL1DA171264; WA1VFAFL1DA130522 | WA1VFAFL1DA161379; WA1VFAFL1DA146736 | WA1VFAFL1DA125191 | WA1VFAFL1DA128821; WA1VFAFL1DA133839; WA1VFAFL1DA185908 | WA1VFAFL1DA161544 | WA1VFAFL1DA192423 | WA1VFAFL1DA175993; WA1VFAFL1DA133565 | WA1VFAFL1DA104860

WA1VFAFL1DA148020 | WA1VFAFL1DA164296 | WA1VFAFL1DA199730 | WA1VFAFL1DA148650

WA1VFAFL1DA110271; WA1VFAFL1DA101165 | WA1VFAFL1DA192521 | WA1VFAFL1DA189991 | WA1VFAFL1DA170759 | WA1VFAFL1DA135896; WA1VFAFL1DA139074 | WA1VFAFL1DA181499; WA1VFAFL1DA115194 | WA1VFAFL1DA154190 | WA1VFAFL1DA120007 | WA1VFAFL1DA195435 | WA1VFAFL1DA149409; WA1VFAFL1DA131184; WA1VFAFL1DA142167 | WA1VFAFL1DA128785 | WA1VFAFL1DA171233 | WA1VFAFL1DA176206 | WA1VFAFL1DA195466; WA1VFAFL1DA135722; WA1VFAFL1DA129774; WA1VFAFL1DA145702 | WA1VFAFL1DA187500 | WA1VFAFL1DA179316 | WA1VFAFL1DA156151; WA1VFAFL1DA111260; WA1VFAFL1DA124493 | WA1VFAFL1DA145022 | WA1VFAFL1DA119987 | WA1VFAFL1DA153041 | WA1VFAFL1DA198285; WA1VFAFL1DA136613; WA1VFAFL1DA131881; WA1VFAFL1DA107368

WA1VFAFL1DA129676 | WA1VFAFL1DA155002; WA1VFAFL1DA116751 | WA1VFAFL1DA144971 | WA1VFAFL1DA147708 | WA1VFAFL1DA128057 | WA1VFAFL1DA106320; WA1VFAFL1DA176528 | WA1VFAFL1DA125076

WA1VFAFL1DA184211 | WA1VFAFL1DA150057 | WA1VFAFL1DA180207 | WA1VFAFL1DA129371 | WA1VFAFL1DA107452; WA1VFAFL1DA108858 | WA1VFAFL1DA125790 | WA1VFAFL1DA154514 | WA1VFAFL1DA125188 | WA1VFAFL1DA120721; WA1VFAFL1DA138135; WA1VFAFL1DA117432 | WA1VFAFL1DA138717 | WA1VFAFL1DA123781 | WA1VFAFL1DA108021; WA1VFAFL1DA109735 | WA1VFAFL1DA180286 | WA1VFAFL1DA135901 | WA1VFAFL1DA155971 | WA1VFAFL1DA187884 | WA1VFAFL1DA179185 | WA1VFAFL1DA108990; WA1VFAFL1DA114479 | WA1VFAFL1DA102185 | WA1VFAFL1DA137275 | WA1VFAFL1DA151273; WA1VFAFL1DA157610 | WA1VFAFL1DA195757 | WA1VFAFL1DA151421; WA1VFAFL1DA116538 | WA1VFAFL1DA163973

WA1VFAFL1DA101568 | WA1VFAFL1DA145411 | WA1VFAFL1DA145957 | WA1VFAFL1DA195287 | WA1VFAFL1DA116426; WA1VFAFL1DA109637; WA1VFAFL1DA160975 | WA1VFAFL1DA165531; WA1VFAFL1DA181941; WA1VFAFL1DA133162; WA1VFAFL1DA141939 | WA1VFAFL1DA199372 | WA1VFAFL1DA195855

WA1VFAFL1DA158370; WA1VFAFL1DA199663 | WA1VFAFL1DA108665; WA1VFAFL1DA107824; WA1VFAFL1DA114952; WA1VFAFL1DA161852 | WA1VFAFL1DA137163; WA1VFAFL1DA195189 | WA1VFAFL1DA130052 | WA1VFAFL1DA114286 | WA1VFAFL1DA168848; WA1VFAFL1DA168946 | WA1VFAFL1DA181888 | WA1VFAFL1DA132545; WA1VFAFL1DA149586 | WA1VFAFL1DA101201 | WA1VFAFL1DA144551 | WA1VFAFL1DA102249 | WA1VFAFL1DA186637; WA1VFAFL1DA136112; WA1VFAFL1DA114398 | WA1VFAFL1DA103661; WA1VFAFL1DA188565; WA1VFAFL1DA125613

WA1VFAFL1DA146784

WA1VFAFL1DA197721 | WA1VFAFL1DA115860; WA1VFAFL1DA198657; WA1VFAFL1DA174083 | WA1VFAFL1DA147658 | WA1VFAFL1DA167988; WA1VFAFL1DA132626 | WA1VFAFL1DA139916; WA1VFAFL1DA194611 | WA1VFAFL1DA156439 | WA1VFAFL1DA186055 | WA1VFAFL1DA143089; WA1VFAFL1DA169806; WA1VFAFL1DA130732 | WA1VFAFL1DA143917 | WA1VFAFL1DA176478 | WA1VFAFL1DA149667

WA1VFAFL1DA138748 | WA1VFAFL1DA132349; WA1VFAFL1DA113400 | WA1VFAFL1DA133792 | WA1VFAFL1DA103174 | WA1VFAFL1DA108343; WA1VFAFL1DA192891 | WA1VFAFL1DA104552

WA1VFAFL1DA108486; WA1VFAFL1DA140760; WA1VFAFL1DA167523 | WA1VFAFL1DA111081; WA1VFAFL1DA127409 | WA1VFAFL1DA182071 | WA1VFAFL1DA180935; WA1VFAFL1DA152195 | WA1VFAFL1DA102025 | WA1VFAFL1DA188260; WA1VFAFL1DA169000 | WA1VFAFL1DA147904 | WA1VFAFL1DA164704 | WA1VFAFL1DA181745; WA1VFAFL1DA186251 | WA1VFAFL1DA178473 | WA1VFAFL1DA163049 | WA1VFAFL1DA181759 | WA1VFAFL1DA110514 | WA1VFAFL1DA132562 | WA1VFAFL1DA114613; WA1VFAFL1DA111291 | WA1VFAFL1DA118807

WA1VFAFL1DA198142; WA1VFAFL1DA100937; WA1VFAFL1DA161592 | WA1VFAFL1DA170292 | WA1VFAFL1DA154724 | WA1VFAFL1DA142427 | WA1VFAFL1DA152553; WA1VFAFL1DA176156 | WA1VFAFL1DA141102 | WA1VFAFL1DA114269 | WA1VFAFL1DA177274 | WA1VFAFL1DA187318; WA1VFAFL1DA116054; WA1VFAFL1DA178800; WA1VFAFL1DA177372 | WA1VFAFL1DA157798; WA1VFAFL1DA151600; WA1VFAFL1DA134215 | WA1VFAFL1DA196018 | WA1VFAFL1DA168381 | WA1VFAFL1DA105524 | WA1VFAFL1DA157624

WA1VFAFL1DA142802; WA1VFAFL1DA185102 | WA1VFAFL1DA131993; WA1VFAFL1DA175217 | WA1VFAFL1DA154707 | WA1VFAFL1DA169367

WA1VFAFL1DA141679 | WA1VFAFL1DA101294 | WA1VFAFL1DA112876 | WA1VFAFL1DA179171 | WA1VFAFL1DA106785 | WA1VFAFL1DA190266 | WA1VFAFL1DA125546 | WA1VFAFL1DA116345; WA1VFAFL1DA172432 | WA1VFAFL1DA193393 | WA1VFAFL1DA106222; WA1VFAFL1DA185245; WA1VFAFL1DA110920 | WA1VFAFL1DA146915; WA1VFAFL1DA177016; WA1VFAFL1DA138880; WA1VFAFL1DA147689 | WA1VFAFL1DA153654 | WA1VFAFL1DA122338 | WA1VFAFL1DA106379 | WA1VFAFL1DA175105

WA1VFAFL1DA175668 | WA1VFAFL1DA189103 | WA1VFAFL1DA197797 | WA1VFAFL1DA197816 | WA1VFAFL1DA198707 | WA1VFAFL1DA139320 | WA1VFAFL1DA165965 | WA1VFAFL1DA155615 | WA1VFAFL1DA110500

WA1VFAFL1DA167036; WA1VFAFL1DA116281 | WA1VFAFL1DA199680 | WA1VFAFL1DA152049; WA1VFAFL1DA129662; WA1VFAFL1DA135770; WA1VFAFL1DA114210

WA1VFAFL1DA138801; WA1VFAFL1DA100999; WA1VFAFL1DA157414 | WA1VFAFL1DA150155; WA1VFAFL1DA137244 | WA1VFAFL1DA146347 | WA1VFAFL1DA135994; WA1VFAFL1DA149748; WA1VFAFL1DA113980 | WA1VFAFL1DA190851 | WA1VFAFL1DA155193 | WA1VFAFL1DA189392; WA1VFAFL1DA157199 | WA1VFAFL1DA118192 | WA1VFAFL1DA105619 | WA1VFAFL1DA190753 | WA1VFAFL1DA129788; WA1VFAFL1DA134389 | WA1VFAFL1DA120296 | WA1VFAFL1DA189943; WA1VFAFL1DA160619 | WA1VFAFL1DA184399 | WA1VFAFL1DA125112 | WA1VFAFL1DA128141 | WA1VFAFL1DA158014 | WA1VFAFL1DA178845

WA1VFAFL1DA122534; WA1VFAFL1DA106012 | WA1VFAFL1DA127748; WA1VFAFL1DA104423 | WA1VFAFL1DA142346; WA1VFAFL1DA180692 | WA1VFAFL1DA111890; WA1VFAFL1DA170504

WA1VFAFL1DA158787 | WA1VFAFL1DA169823 | WA1VFAFL1DA177193 | WA1VFAFL1DA159177

WA1VFAFL1DA134117; WA1VFAFL1DA147403; WA1VFAFL1DA185746 | WA1VFAFL1DA175721; WA1VFAFL1DA146431

WA1VFAFL1DA103496 | WA1VFAFL1DA171409 | WA1VFAFL1DA183642; WA1VFAFL1DA106429 | WA1VFAFL1DA118788 | WA1VFAFL1DA124591; WA1VFAFL1DA195564 | WA1VFAFL1DA124025 | WA1VFAFL1DA158286

WA1VFAFL1DA100579 | WA1VFAFL1DA162340; WA1VFAFL1DA171247 | WA1VFAFL1DA181583 | WA1VFAFL1DA105913 | WA1VFAFL1DA155470 | WA1VFAFL1DA154335; WA1VFAFL1DA106513 | WA1VFAFL1DA185391; WA1VFAFL1DA104132 | WA1VFAFL1DA115695 | WA1VFAFL1DA181213; WA1VFAFL1DA114367; WA1VFAFL1DA113199 | WA1VFAFL1DA191613 | WA1VFAFL1DA142220 | WA1VFAFL1DA198450 | WA1VFAFL1DA158515; WA1VFAFL1DA186816 | WA1VFAFL1DA125479 | WA1VFAFL1DA136885 | WA1VFAFL1DA142721 | WA1VFAFL1DA182037; WA1VFAFL1DA171622; WA1VFAFL1DA198593 | WA1VFAFL1DA125367; WA1VFAFL1DA131377 | WA1VFAFL1DA104339; WA1VFAFL1DA182765; WA1VFAFL1DA105703; WA1VFAFL1DA167344 | WA1VFAFL1DA172219 | WA1VFAFL1DA191188 | WA1VFAFL1DA167148; WA1VFAFL1DA119522 | WA1VFAFL1DA192406; WA1VFAFL1DA188114 | WA1VFAFL1DA158997 | WA1VFAFL1DA107192 | WA1VFAFL1DA193233; WA1VFAFL1DA190476 | WA1VFAFL1DA112487 | WA1VFAFL1DA128849 | WA1VFAFL1DA199176 | WA1VFAFL1DA178392 | WA1VFAFL1DA190039 | WA1VFAFL1DA192938; WA1VFAFL1DA101974 | WA1VFAFL1DA171068 | WA1VFAFL1DA144226 | WA1VFAFL1DA146770 | WA1VFAFL1DA115759 | WA1VFAFL1DA103658; WA1VFAFL1DA100257 | WA1VFAFL1DA135168 | WA1VFAFL1DA142010; WA1VFAFL1DA175752 | WA1VFAFL1DA124316 | WA1VFAFL1DA179154; WA1VFAFL1DA114949; WA1VFAFL1DA105832 | WA1VFAFL1DA140984 | WA1VFAFL1DA187979; WA1VFAFL1DA191336 | WA1VFAFL1DA198576 | WA1VFAFL1DA194656 | WA1VFAFL1DA125840 | WA1VFAFL1DA145196; WA1VFAFL1DA189084; WA1VFAFL1DA194706 | WA1VFAFL1DA181440 | WA1VFAFL1DA159230; WA1VFAFL1DA104583 | WA1VFAFL1DA149104 | WA1VFAFL1DA164721; WA1VFAFL1DA124185; WA1VFAFL1DA176920; WA1VFAFL1DA194110 | WA1VFAFL1DA100663 | WA1VFAFL1DA115910 | WA1VFAFL1DA183754 | WA1VFAFL1DA169630 | WA1VFAFL1DA114756; WA1VFAFL1DA162418; WA1VFAFL1DA180188 | WA1VFAFL1DA188467 | WA1VFAFL1DA110321 | WA1VFAFL1DA189683 | WA1VFAFL1DA142105 | WA1VFAFL1DA112988 | WA1VFAFL1DA174259 | WA1VFAFL1DA107841 | WA1VFAFL1DA120525 | WA1VFAFL1DA136787; WA1VFAFL1DA179297 | WA1VFAFL1DA193300 | WA1VFAFL1DA147546 | WA1VFAFL1DA111193; WA1VFAFL1DA101909 | WA1VFAFL1DA162273; WA1VFAFL1DA142766; WA1VFAFL1DA153380

WA1VFAFL1DA143562; WA1VFAFL1DA142198 | WA1VFAFL1DA103756 | WA1VFAFL1DA106544 | WA1VFAFL1DA127233 | WA1VFAFL1DA177968; WA1VFAFL1DA134490 | WA1VFAFL1DA184693 | WA1VFAFL1DA107855 | WA1VFAFL1DA188310; WA1VFAFL1DA162242 | WA1VFAFL1DA178635; WA1VFAFL1DA146008 | WA1VFAFL1DA196407 | WA1VFAFL1DA132318; WA1VFAFL1DA146039; WA1VFAFL1DA136904 | WA1VFAFL1DA163844 | WA1VFAFL1DA133453; WA1VFAFL1DA176092; WA1VFAFL1DA142847; WA1VFAFL1DA143903 | WA1VFAFL1DA173161; WA1VFAFL1DA138328; WA1VFAFL1DA141729 | WA1VFAFL1DA121433; WA1VFAFL1DA173015 | WA1VFAFL1DA101862; WA1VFAFL1DA170518 | WA1VFAFL1DA189134; WA1VFAFL1DA129340 | WA1VFAFL1DA163133; WA1VFAFL1DA102669 | WA1VFAFL1DA188677 | WA1VFAFL1DA112117; WA1VFAFL1DA104499 | WA1VFAFL1DA110044; WA1VFAFL1DA180269 | WA1VFAFL1DA153282 | WA1VFAFL1DA198190 | WA1VFAFL1DA177422; WA1VFAFL1DA153072

WA1VFAFL1DA124297 | WA1VFAFL1DA157011 | WA1VFAFL1DA146137 | WA1VFAFL1DA152391 | WA1VFAFL1DA165478 | WA1VFAFL1DA186640 | WA1VFAFL1DA158224 | WA1VFAFL1DA154951

WA1VFAFL1DA163388; WA1VFAFL1DA115180 | WA1VFAFL1DA106415 | WA1VFAFL1DA113722 | WA1VFAFL1DA172222; WA1VFAFL1DA176075; WA1VFAFL1DA127412; WA1VFAFL1DA168607; WA1VFAFL1DA191675 | WA1VFAFL1DA115227; WA1VFAFL1DA153122 | WA1VFAFL1DA199811 | WA1VFAFL1DA117821; WA1VFAFL1DA120203 | WA1VFAFL1DA172964; WA1VFAFL1DA196102; WA1VFAFL1DA151242; WA1VFAFL1DA129810

WA1VFAFL1DA165917 | WA1VFAFL1DA188517; WA1VFAFL1DA120122; WA1VFAFL1DA105314; WA1VFAFL1DA177484 | WA1VFAFL1DA164458 | WA1VFAFL1DA169952; WA1VFAFL1DA123456 | WA1VFAFL1DA131332 | WA1VFAFL1DA115356 | WA1VFAFL1DA136966

WA1VFAFL1DA127751 | WA1VFAFL1DA158630; WA1VFAFL1DA162953 | WA1VFAFL1DA151659 | WA1VFAFL1DA167022

WA1VFAFL1DA148616 | WA1VFAFL1DA124302 | WA1VFAFL1DA118905 | WA1VFAFL1DA139351; WA1VFAFL1DA114773 | WA1VFAFL1DA149622 | WA1VFAFL1DA166629; WA1VFAFL1DA196908; WA1VFAFL1DA151158; WA1VFAFL1DA130388 | WA1VFAFL1DA170213 | WA1VFAFL1DA159549; WA1VFAFL1DA175024 | WA1VFAFL1DA187741 | WA1VFAFL1DA133727 | WA1VFAFL1DA107807 | WA1VFAFL1DA161365 | WA1VFAFL1DA149832 | WA1VFAFL1DA186833; WA1VFAFL1DA194981; WA1VFAFL1DA130066; WA1VFAFL1DA144162

WA1VFAFL1DA125899 | WA1VFAFL1DA176769 | WA1VFAFL1DA118290; WA1VFAFL1DA153038; WA1VFAFL1DA122887 | WA1VFAFL1DA136790; WA1VFAFL1DA143951; WA1VFAFL1DA174410 | WA1VFAFL1DA125580 | WA1VFAFL1DA179350 | WA1VFAFL1DA190185 | WA1VFAFL1DA118953 | WA1VFAFL1DA126678; WA1VFAFL1DA161866 | WA1VFAFL1DA107550; WA1VFAFL1DA160099 | WA1VFAFL1DA118712 | WA1VFAFL1DA160278 | WA1VFAFL1DA169627; WA1VFAFL1DA128222; WA1VFAFL1DA101375 | WA1VFAFL1DA101330 | WA1VFAFL1DA173967 | WA1VFAFL1DA144372; WA1VFAFL1DA198528 | WA1VFAFL1DA102980; WA1VFAFL1DA105443; WA1VFAFL1DA140273; WA1VFAFL1DA177288 | WA1VFAFL1DA199517; WA1VFAFL1DA130651 | WA1VFAFL1DA109699; WA1VFAFL1DA118273 | WA1VFAFL1DA146476 | WA1VFAFL1DA198237 | WA1VFAFL1DA138670; WA1VFAFL1DA199498 | WA1VFAFL1DA139379; WA1VFAFL1DA149670; WA1VFAFL1DA125059 | WA1VFAFL1DA133940; WA1VFAFL1DA123294 | WA1VFAFL1DA184967 | WA1VFAFL1DA118046 | WA1VFAFL1DA193894 | WA1VFAFL1DA188243; WA1VFAFL1DA198965 | WA1VFAFL1DA139043; WA1VFAFL1DA112165 | WA1VFAFL1DA179493; WA1VFAFL1DA189053 | WA1VFAFL1DA191658 | WA1VFAFL1DA128091; WA1VFAFL1DA160006 | WA1VFAFL1DA156859; WA1VFAFL1DA114000; WA1VFAFL1DA150883 | WA1VFAFL1DA194219 | WA1VFAFL1DA176402 | WA1VFAFL1DA197671 | WA1VFAFL1DA138782; WA1VFAFL1DA179624 | WA1VFAFL1DA103305 | WA1VFAFL1DA169255 | WA1VFAFL1DA196732 | WA1VFAFL1DA175833; WA1VFAFL1DA110738 | WA1VFAFL1DA191529; WA1VFAFL1DA104051

WA1VFAFL1DA150334 | WA1VFAFL1DA115406; WA1VFAFL1DA185777 | WA1VFAFL1DA165948 | WA1VFAFL1DA170048 | WA1VFAFL1DA155811 | WA1VFAFL1DA161589

WA1VFAFL1DA120492; WA1VFAFL1DA160880 | WA1VFAFL1DA107600; WA1VFAFL1DA166226 | WA1VFAFL1DA187237 | WA1VFAFL1DA132268 | WA1VFAFL1DA109587; WA1VFAFL1DA109363

WA1VFAFL1DA179588 | WA1VFAFL1DA156764 | WA1VFAFL1DA107872 | WA1VFAFL1DA199274; WA1VFAFL1DA137843 | WA1VFAFL1DA121707 | WA1VFAFL1DA196942 | WA1VFAFL1DA186668

WA1VFAFL1DA115714; WA1VFAFL1DA104857 | WA1VFAFL1DA166808; WA1VFAFL1DA188386 | WA1VFAFL1DA126552 | WA1VFAFL1DA187402; WA1VFAFL1DA174200

WA1VFAFL1DA174598; WA1VFAFL1DA164346 | WA1VFAFL1DA121321 | WA1VFAFL1DA129001 | WA1VFAFL1DA109525 | WA1VFAFL1DA186931; WA1VFAFL1DA143416 | WA1VFAFL1DA115938 | WA1VFAFL1DA166369 | WA1VFAFL1DA105099 | WA1VFAFL1DA138250; WA1VFAFL1DA166145 | WA1VFAFL1DA106253; WA1VFAFL1DA125420; WA1VFAFL1DA174147; WA1VFAFL1DA106172 | WA1VFAFL1DA193863; WA1VFAFL1DA159471 | WA1VFAFL1DA127636; WA1VFAFL1DA185584; WA1VFAFL1DA168347 | WA1VFAFL1DA196827 | WA1VFAFL1DA157607; WA1VFAFL1DA186797 | WA1VFAFL1DA159695 | WA1VFAFL1DA159048; WA1VFAFL1DA129208 | WA1VFAFL1DA114854 | WA1VFAFL1DA132495 | WA1VFAFL1DA112103 | WA1VFAFL1DA125756 | WA1VFAFL1DA173838 | WA1VFAFL1DA181356 | WA1VFAFL1DA119973 | WA1VFAFL1DA178523; WA1VFAFL1DA140161; WA1VFAFL1DA145117 | WA1VFAFL1DA139611 | WA1VFAFL1DA161284 | WA1VFAFL1DA186492 | WA1VFAFL1DA111016; WA1VFAFL1DA153556 | WA1VFAFL1DA135333; WA1VFAFL1DA120220 | WA1VFAFL1DA149801; WA1VFAFL1DA121366 | WA1VFAFL1DA158692 | WA1VFAFL1DA140001; WA1VFAFL1DA121111 | WA1VFAFL1DA166968; WA1VFAFL1DA180871 | WA1VFAFL1DA158711; WA1VFAFL1DA164492; WA1VFAFL1DA195578 | WA1VFAFL1DA183351 | WA1VFAFL1DA128463 | WA1VFAFL1DA148339 | WA1VFAFL1DA175038; WA1VFAFL1DA141813 | WA1VFAFL1DA179011 | WA1VFAFL1DA115342; WA1VFAFL1DA125594 | WA1VFAFL1DA137874 | WA1VFAFL1DA145215

WA1VFAFL1DA174357 | WA1VFAFL1DA155534 | WA1VFAFL1DA170180

WA1VFAFL1DA130696 | WA1VFAFL1DA108519 | WA1VFAFL1DA181633 | WA1VFAFL1DA156120 | WA1VFAFL1DA180434; WA1VFAFL1DA166551 | WA1VFAFL1DA140421 | WA1VFAFL1DA162211 | WA1VFAFL1DA129712 | WA1VFAFL1DA141925 | WA1VFAFL1DA129323 | WA1VFAFL1DA121822 | WA1VFAFL1DA118922 | WA1VFAFL1DA148390; WA1VFAFL1DA135512; WA1VFAFL1DA157381; WA1VFAFL1DA147224; WA1VFAFL1DA162287; WA1VFAFL1DA117155 | WA1VFAFL1DA159261 | WA1VFAFL1DA180711 | WA1VFAFL1DA160734 | WA1VFAFL1DA141942 | WA1VFAFL1DA189120 | WA1VFAFL1DA144341 | WA1VFAFL1DA128530; WA1VFAFL1DA159017 | WA1VFAFL1DA180949 | WA1VFAFL1DA115292; WA1VFAFL1DA101683; WA1VFAFL1DA180658 | WA1VFAFL1DA130357; WA1VFAFL1DA155761; WA1VFAFL1DA155999; WA1VFAFL1DA100310; WA1VFAFL1DA195323 | WA1VFAFL1DA177128; WA1VFAFL1DA120329; WA1VFAFL1DA108200 | WA1VFAFL1DA195922

WA1VFAFL1DA164380 | WA1VFAFL1DA107256; WA1VFAFL1DA125000 | WA1VFAFL1DA191627 | WA1VFAFL1DA121884 | WA1VFAFL1DA137549 | WA1VFAFL1DA181244 | WA1VFAFL1DA169112 | WA1VFAFL1DA155694 | WA1VFAFL1DA141536; WA1VFAFL1DA156683 | WA1VFAFL1DA186606 | WA1VFAFL1DA144887; WA1VFAFL1DA185701; WA1VFAFL1DA131699 | WA1VFAFL1DA176576; WA1VFAFL1DA119097 | WA1VFAFL1DA183530; WA1VFAFL1DA186718

WA1VFAFL1DA170695; WA1VFAFL1DA185942; WA1VFAFL1DA184564 | WA1VFAFL1DA108374

WA1VFAFL1DA199551; WA1VFAFL1DA167831 | WA1VFAFL1DA172611 | WA1VFAFL1DA156053 | WA1VFAFL1DA133873; WA1VFAFL1DA132237 | WA1VFAFL1DA128723 | WA1VFAFL1DA177629 | WA1VFAFL1DA105863 | WA1VFAFL1DA176464 | WA1VFAFL1DA133937

WA1VFAFL1DA108911 | WA1VFAFL1DA131766

WA1VFAFL1DA101506 | WA1VFAFL1DA101425 | WA1VFAFL1DA113459 | WA1VFAFL1DA126129 | WA1VFAFL1DA122050; WA1VFAFL1DA171507 | WA1VFAFL1DA101537; WA1VFAFL1DA121819

WA1VFAFL1DA139155 | WA1VFAFL1DA192616 | WA1VFAFL1DA163780; WA1VFAFL1DA153430 | WA1VFAFL1DA139740 | WA1VFAFL1DA194530; WA1VFAFL1DA104938 | WA1VFAFL1DA113672 | WA1VFAFL1DA177713; WA1VFAFL1DA113588 | WA1VFAFL1DA193491

WA1VFAFL1DA137373; WA1VFAFL1DA105667 | WA1VFAFL1DA131749; WA1VFAFL1DA153458; WA1VFAFL1DA128804 | WA1VFAFL1DA157459; WA1VFAFL1DA162998 | WA1VFAFL1DA108813; WA1VFAFL1DA182314 | WA1VFAFL1DA142704; WA1VFAFL1DA138183

WA1VFAFL1DA180076 | WA1VFAFL1DA161222 | WA1VFAFL1DA197556; WA1VFAFL1DA187173; WA1VFAFL1DA131444 | WA1VFAFL1DA128916 | WA1VFAFL1DA114207 | WA1VFAFL1DA163374 | WA1VFAFL1DA137809

WA1VFAFL1DA108908 | WA1VFAFL1DA104647; WA1VFAFL1DA127071; WA1VFAFL1DA104924 | WA1VFAFL1DA182829; WA1VFAFL1DA117835 | WA1VFAFL1DA130262 | WA1VFAFL1DA175914 | WA1VFAFL1DA178795 | WA1VFAFL1DA115468 | WA1VFAFL1DA152889

WA1VFAFL1DA100467; WA1VFAFL1DA109833 | WA1VFAFL1DA131394; WA1VFAFL1DA180823; WA1VFAFL1DA189070; WA1VFAFL1DA108536 | WA1VFAFL1DA104244 | WA1VFAFL1DA113252 | WA1VFAFL1DA175816 | WA1VFAFL1DA149605; WA1VFAFL1DA193216 | WA1VFAFL1DA164654 | WA1VFAFL1DA163696

WA1VFAFL1DA163617 | WA1VFAFL1DA167795 | WA1VFAFL1DA113056 | WA1VFAFL1DA182362 | WA1VFAFL1DA170051 | WA1VFAFL1DA107984; WA1VFAFL1DA196763 | WA1VFAFL1DA172706; WA1VFAFL1DA137826; WA1VFAFL1DA160846 | WA1VFAFL1DA191823; WA1VFAFL1DA109928

WA1VFAFL1DA105037 | WA1VFAFL1DA192714 | WA1VFAFL1DA125448 | WA1VFAFL1DA179977 | WA1VFAFL1DA133114 | WA1VFAFL1DA136417; WA1VFAFL1DA111422 | WA1VFAFL1DA183317; WA1VFAFL1DA109072 | WA1VFAFL1DA192986

WA1VFAFL1DA154853

WA1VFAFL1DA101618 | WA1VFAFL1DA192194; WA1VFAFL1DA113347; WA1VFAFL1DA108973 | WA1VFAFL1DA193359; WA1VFAFL1DA104695 | WA1VFAFL1DA181387; WA1VFAFL1DA117818 | WA1VFAFL1DA158885; WA1VFAFL1DA187108; WA1VFAFL1DA116457 | WA1VFAFL1DA126115 | WA1VFAFL1DA145795; WA1VFAFL1DA108410 | WA1VFAFL1DA195595

WA1VFAFL1DA136501; WA1VFAFL1DA164525 | WA1VFAFL1DA142525; WA1VFAFL1DA131069 | WA1VFAFL1DA117320

WA1VFAFL1DA170423 | WA1VFAFL1DA123313 | WA1VFAFL1DA118080; WA1VFAFL1DA162015; WA1VFAFL1DA199341; WA1VFAFL1DA161821; WA1VFAFL1DA109895 | WA1VFAFL1DA168008 | WA1VFAFL1DA148468 | WA1VFAFL1DA155307; WA1VFAFL1DA101151 | WA1VFAFL1DA143075; WA1VFAFL1DA198433; WA1VFAFL1DA182216; WA1VFAFL1DA118869

WA1VFAFL1DA165075

WA1VFAFL1DA154917

WA1VFAFL1DA193006 | WA1VFAFL1DA121142 | WA1VFAFL1DA134912 | WA1VFAFL1DA158594; WA1VFAFL1DA150379 | WA1VFAFL1DA175556 | WA1VFAFL1DA134344 | WA1VFAFL1DA166758; WA1VFAFL1DA169076 | WA1VFAFL1DA147109 | WA1VFAFL1DA162614 | WA1VFAFL1DA141861 | WA1VFAFL1DA177615

WA1VFAFL1DA179655 | WA1VFAFL1DA128334 | WA1VFAFL1DA169580; WA1VFAFL1DA100811; WA1VFAFL1DA140032; WA1VFAFL1DA171104 | WA1VFAFL1DA109217 | WA1VFAFL1DA153993; WA1VFAFL1DA139009; WA1VFAFL1DA123652; WA1VFAFL1DA165321 | WA1VFAFL1DA147143; WA1VFAFL1DA187481 | WA1VFAFL1DA166470; WA1VFAFL1DA188789; WA1VFAFL1DA121075; WA1VFAFL1DA171927 | WA1VFAFL1DA165688 | WA1VFAFL1DA174889 | WA1VFAFL1DA127149; WA1VFAFL1DA152827 | WA1VFAFL1DA146817 | WA1VFAFL1DA141990

WA1VFAFL1DA183138 | WA1VFAFL1DA108018 | WA1VFAFL1DA198769 | WA1VFAFL1DA152892; WA1VFAFL1DA168462; WA1VFAFL1DA108245 | WA1VFAFL1DA192373 | WA1VFAFL1DA102073 | WA1VFAFL1DA105202 | WA1VFAFL1DA168302 | WA1VFAFL1DA175072; WA1VFAFL1DA194785 | WA1VFAFL1DA182801 | WA1VFAFL1DA178036; WA1VFAFL1DA188503 | WA1VFAFL1DA194849 | WA1VFAFL1DA194477; WA1VFAFL1DA178988 | WA1VFAFL1DA107905 | WA1VFAFL1DA160863; WA1VFAFL1DA176271 | WA1VFAFL1DA114188; WA1VFAFL1DA115650 | WA1VFAFL1DA187819; WA1VFAFL1DA123361; WA1VFAFL1DA180675 | WA1VFAFL1DA193684 | WA1VFAFL1DA115521; WA1VFAFL1DA182345; WA1VFAFL1DA118399 | WA1VFAFL1DA155808 | WA1VFAFL1DA176707; WA1VFAFL1DA144324; WA1VFAFL1DA111470 | WA1VFAFL1DA124820 | WA1VFAFL1DA179994; WA1VFAFL1DA133100 | WA1VFAFL1DA108309 | WA1VFAFL1DA122159 | WA1VFAFL1DA142413 | WA1VFAFL1DA188730

WA1VFAFL1DA184757; WA1VFAFL1DA124123; WA1VFAFL1DA125322 | WA1VFAFL1DA139933 | WA1VFAFL1DA187772; WA1VFAFL1DA164718 | WA1VFAFL1DA120914 | WA1VFAFL1DA159826 | WA1VFAFL1DA141505; WA1VFAFL1DA191997 | WA1VFAFL1DA197847; WA1VFAFL1DA199405 | WA1VFAFL1DA152410 | WA1VFAFL1DA139060; WA1VFAFL1DA130164; WA1VFAFL1DA189215 | WA1VFAFL1DA145490 | WA1VFAFL1DA169689

WA1VFAFL1DA184452 | WA1VFAFL1DA181891 | WA1VFAFL1DA139799; WA1VFAFL1DA126924 | WA1VFAFL1DA180742 | WA1VFAFL1DA151497 | WA1VFAFL1DA109086

WA1VFAFL1DA131072; WA1VFAFL1DA187125; WA1VFAFL1DA127359; WA1VFAFL1DA191546 | WA1VFAFL1DA141827 | WA1VFAFL1DA101571 | WA1VFAFL1DA172608

WA1VFAFL1DA180272 | WA1VFAFL1DA112831 | WA1VFAFL1DA154111; WA1VFAFL1DA155680 | WA1VFAFL1DA130097; WA1VFAFL1DA191790 | WA1VFAFL1DA126289; WA1VFAFL1DA155114 | WA1VFAFL1DA145165 | WA1VFAFL1DA122002 | WA1VFAFL1DA163343 | WA1VFAFL1DA104020

WA1VFAFL1DA182426 | WA1VFAFL1DA152312 | WA1VFAFL1DA153878; WA1VFAFL1DA155730; WA1VFAFL1DA182295 | WA1VFAFL1DA197301

WA1VFAFL1DA104275 | WA1VFAFL1DA139365; WA1VFAFL1DA153511 | WA1VFAFL1DA168588; WA1VFAFL1DA137941 | WA1VFAFL1DA178439 | WA1VFAFL1DA156988; WA1VFAFL1DA122341 | WA1VFAFL1DA194723 | WA1VFAFL1DA173712 | WA1VFAFL1DA156571; WA1VFAFL1DA118144 | WA1VFAFL1DA129354; WA1VFAFL1DA115874 | WA1VFAFL1DA107886; WA1VFAFL1DA193152 | WA1VFAFL1DA103160 | WA1VFAFL1DA116510 | WA1VFAFL1DA114899 | WA1VFAFL1DA159258 | WA1VFAFL1DA136403; WA1VFAFL1DA159339 | WA1VFAFL1DA146235; WA1VFAFL1DA159986

WA1VFAFL1DA116247 | WA1VFAFL1DA112957 | WA1VFAFL1DA163228; WA1VFAFL1DA120685; WA1VFAFL1DA132660 | WA1VFAFL1DA102221 | WA1VFAFL1DA103630; WA1VFAFL1DA159289; WA1VFAFL1DA181681; WA1VFAFL1DA164556 | WA1VFAFL1DA174293; WA1VFAFL1DA100940; WA1VFAFL1DA188288 | WA1VFAFL1DA157171 | WA1VFAFL1DA102123 | WA1VFAFL1DA158966; WA1VFAFL1DA102199; WA1VFAFL1DA158210 | WA1VFAFL1DA153766; WA1VFAFL1DA149460 | WA1VFAFL1DA151015; WA1VFAFL1DA189277 | WA1VFAFL1DA117995 | WA1VFAFL1DA159793 | WA1VFAFL1DA171328 | WA1VFAFL1DA194558 | WA1VFAFL1DA117964 | WA1VFAFL1DA154433; WA1VFAFL1DA108679

WA1VFAFL1DA140841 | WA1VFAFL1DA147756 | WA1VFAFL1DA173578 | WA1VFAFL1DA129564 | WA1VFAFL1DA197119

WA1VFAFL1DA103854 | WA1VFAFL1DA105653; WA1VFAFL1DA138684; WA1VFAFL1DA123747; WA1VFAFL1DA195645 | WA1VFAFL1DA116555 | WA1VFAFL1DA145408 | WA1VFAFL1DA105300 | WA1VFAFL1DA175542 | WA1VFAFL1DA151676; WA1VFAFL1DA134179 | WA1VFAFL1DA190297; WA1VFAFL1DA175122

WA1VFAFL1DA100162; WA1VFAFL1DA140550 | WA1VFAFL1DA131508 | WA1VFAFL1DA199002 | WA1VFAFL1DA106799 | WA1VFAFL1DA142914 | WA1VFAFL1DA184161 | WA1VFAFL1DA174049 | WA1VFAFL1DA139334 | WA1VFAFL1DA187822 | WA1VFAFL1DA162967 | WA1VFAFL1DA144467; WA1VFAFL1DA185617 | WA1VFAFL1DA145604; WA1VFAFL1DA152004 | WA1VFAFL1DA135008 | WA1VFAFL1DA176352; WA1VFAFL1DA179574; WA1VFAFL1DA198397

WA1VFAFL1DA192289 | WA1VFAFL1DA188775 | WA1VFAFL1DA156022 | WA1VFAFL1DA139222; WA1VFAFL1DA106575; WA1VFAFL1DA173029 | WA1VFAFL1DA143268

WA1VFAFL1DA193037 | WA1VFAFL1DA136868 | WA1VFAFL1DA142539 | WA1VFAFL1DA104454; WA1VFAFL1DA177999 | WA1VFAFL1DA148941 | WA1VFAFL1DA100484 | WA1VFAFL1DA142217 | WA1VFAFL1DA163858 | WA1VFAFL1DA111811 | WA1VFAFL1DA196181 | WA1VFAFL1DA144632 | WA1VFAFL1DA191577 | WA1VFAFL1DA178604; WA1VFAFL1DA186332; WA1VFAFL1DA143402 | WA1VFAFL1DA168736

WA1VFAFL1DA173905 | WA1VFAFL1DA127507 | WA1VFAFL1DA167845 | WA1VFAFL1DA196245; WA1VFAFL1DA169109; WA1VFAFL1DA175783 | WA1VFAFL1DA193278 | WA1VFAFL1DA175931; WA1VFAFL1DA198514 | WA1VFAFL1DA132707 | WA1VFAFL1DA183995 | WA1VFAFL1DA136238 | WA1VFAFL1DA147496 | WA1VFAFL1DA194933 | WA1VFAFL1DA152990 | WA1VFAFL1DA108598 | WA1VFAFL1DA163701; WA1VFAFL1DA190719 | WA1VFAFL1DA100615 | WA1VFAFL1DA181423 | WA1VFAFL1DA124896; WA1VFAFL1DA156070; WA1VFAFL1DA190767 | WA1VFAFL1DA155629 | WA1VFAFL1DA193040; WA1VFAFL1DA183818 | WA1VFAFL1DA176982 | WA1VFAFL1DA162368 | WA1VFAFL1DA112361; WA1VFAFL1DA154285 | WA1VFAFL1DA146879 | WA1VFAFL1DA186881 | WA1VFAFL1DA108424 | WA1VFAFL1DA169479 | WA1VFAFL1DA175797; WA1VFAFL1DA149152; WA1VFAFL1DA155212 | WA1VFAFL1DA168123 | WA1VFAFL1DA152696

WA1VFAFL1DA120105; WA1VFAFL1DA185438 | WA1VFAFL1DA132433 | WA1VFAFL1DA102901; WA1VFAFL1DA173497 | WA1VFAFL1DA121416 | WA1VFAFL1DA129631 | WA1VFAFL1DA160118 | WA1VFAFL1DA106284; WA1VFAFL1DA189974 | WA1VFAFL1DA128446 | WA1VFAFL1DA152438 | WA1VFAFL1DA180868 | WA1VFAFL1DA189411 | WA1VFAFL1DA120847; WA1VFAFL1DA172544 | WA1VFAFL1DA144811 | WA1VFAFL1DA195631 | WA1VFAFL1DA176741 | WA1VFAFL1DA103465

WA1VFAFL1DA172091 | WA1VFAFL1DA133050; WA1VFAFL1DA166503 | WA1VFAFL1DA107239 | WA1VFAFL1DA153119; WA1VFAFL1DA192695; WA1VFAFL1DA113266 | WA1VFAFL1DA143464; WA1VFAFL1DA180157 | WA1VFAFL1DA158269 | WA1VFAFL1DA167120 | WA1VFAFL1DA197234; WA1VFAFL1DA189280; WA1VFAFL1DA113610 | WA1VFAFL1DA118984 | WA1VFAFL1DA142041; WA1VFAFL1DA149765; WA1VFAFL1DA158661 | WA1VFAFL1DA121805 | WA1VFAFL1DA105426; WA1VFAFL1DA168168; WA1VFAFL1DA197976; WA1VFAFL1DA191031 | WA1VFAFL1DA118659; WA1VFAFL1DA128317 | WA1VFAFL1DA114692

WA1VFAFL1DA164184 | WA1VFAFL1DA138765; WA1VFAFL1DA188792; WA1VFAFL1DA126213; WA1VFAFL1DA135445; WA1VFAFL1DA110674 | WA1VFAFL1DA198755 | WA1VFAFL1DA126373; WA1VFAFL1DA137857 | WA1VFAFL1DA127989

WA1VFAFL1DA143447; WA1VFAFL1DA130617 | WA1VFAFL1DA183334 | WA1VFAFL1DA132738; WA1VFAFL1DA148227 | WA1VFAFL1DA170387 | WA1VFAFL1DA174097; WA1VFAFL1DA139785 | WA1VFAFL1DA161236 | WA1VFAFL1DA167585 | WA1VFAFL1DA179610

WA1VFAFL1DA175119; WA1VFAFL1DA151094; WA1VFAFL1DA146493; WA1VFAFL1DA145005 | WA1VFAFL1DA194365 | WA1VFAFL1DA190431 | WA1VFAFL1DA132576 | WA1VFAFL1DA191949; WA1VFAFL1DA197511 | WA1VFAFL1DA120086

WA1VFAFL1DA178974 | WA1VFAFL1DA131797 | WA1VFAFL1DA174052; WA1VFAFL1DA165058 | WA1VFAFL1DA112862; WA1VFAFL1DA160460 | WA1VFAFL1DA173709; WA1VFAFL1DA191255 | WA1VFAFL1DA195404 | WA1VFAFL1DA125496

WA1VFAFL1DA128169; WA1VFAFL1DA100002 | WA1VFAFL1DA180093; WA1VFAFL1DA144825; WA1VFAFL1DA145800 | WA1VFAFL1DA149071; WA1VFAFL1DA155338 | WA1VFAFL1DA167439 | WA1VFAFL1DA134960 | WA1VFAFL1DA148924; WA1VFAFL1DA153007 | WA1VFAFL1DA113767; WA1VFAFL1DA177470 | WA1VFAFL1DA126325 | WA1VFAFL1DA162709 | WA1VFAFL1DA108312

WA1VFAFL1DA107869; WA1VFAFL1DA136580 | WA1VFAFL1DA143528; WA1VFAFL1DA192907; WA1VFAFL1DA102686 | WA1VFAFL1DA115485 | WA1VFAFL1DA116443 | WA1VFAFL1DA153153 | WA1VFAFL1DA138815

WA1VFAFL1DA133517; WA1VFAFL1DA127085 | WA1VFAFL1DA100324 | WA1VFAFL1DA119519 | WA1VFAFL1DA188646 | WA1VFAFL1DA180241 | WA1VFAFL1DA121528 | WA1VFAFL1DA134148 | WA1VFAFL1DA132870 | WA1VFAFL1DA107175 | WA1VFAFL1DA184032 | WA1VFAFL1DA170521; WA1VFAFL1DA113851 | WA1VFAFL1DA111355 | WA1VFAFL1DA173760 | WA1VFAFL1DA159423; WA1VFAFL1DA141696 | WA1VFAFL1DA163679; WA1VFAFL1DA100629 | WA1VFAFL1DA152164; WA1VFAFL1DA115325 | WA1VFAFL1DA128480

WA1VFAFL1DA184225 | WA1VFAFL1DA116507; WA1VFAFL1DA156716 | WA1VFAFL1DA133971; WA1VFAFL1DA138796 | WA1VFAFL1DA162404 | WA1VFAFL1DA112022; WA1VFAFL1DA160409 | WA1VFAFL1DA124588; WA1VFAFL1DA163505

WA1VFAFL1DA183527 | WA1VFAFL1DA197640 | WA1VFAFL1DA169840; WA1VFAFL1DA105023 | WA1VFAFL1DA177601; WA1VFAFL1DA148325 | WA1VFAFL1DA145036 | WA1VFAFL1DA187688 | WA1VFAFL1DA131492; WA1VFAFL1DA176545 | WA1VFAFL1DA186766; WA1VFAFL1DA108648; WA1VFAFL1DA194897; WA1VFAFL1DA127684 | WA1VFAFL1DA137454

WA1VFAFL1DA162080 | WA1VFAFL1DA198187 | WA1VFAFL1DA143108 | WA1VFAFL1DA199923 | WA1VFAFL1DA114238 | WA1VFAFL1DA154786 | WA1VFAFL1DA196228 | WA1VFAFL1DA145974; WA1VFAFL1DA100968; WA1VFAFL1DA198688 | WA1VFAFL1DA128401 | WA1VFAFL1DA196889 | WA1VFAFL1DA197735 | WA1VFAFL1DA167599 | WA1VFAFL1DA109802; WA1VFAFL1DA148518; WA1VFAFL1DA191370; WA1VFAFL1DA137972 | WA1VFAFL1DA141116 | WA1VFAFL1DA120573 | WA1VFAFL1DA195080 | WA1VFAFL1DA118435 | WA1VFAFL1DA117799 | WA1VFAFL1DA178246; WA1VFAFL1DA143013 | WA1VFAFL1DA135414

WA1VFAFL1DA137048; WA1VFAFL1DA137583 | WA1VFAFL1DA136627; WA1VFAFL1DA127488; WA1VFAFL1DA134201 | WA1VFAFL1DA145778

WA1VFAFL1DA141603 | WA1VFAFL1DA173208 | WA1VFAFL1DA171250 | WA1VFAFL1DA189716; WA1VFAFL1DA119567 | WA1VFAFL1DA175167 | WA1VFAFL1DA149751 | WA1VFAFL1DA129080; WA1VFAFL1DA188842; WA1VFAFL1DA199906; WA1VFAFL1DA165237; WA1VFAFL1DA103563 | WA1VFAFL1DA169224 | WA1VFAFL1DA165528; WA1VFAFL1DA124946; WA1VFAFL1DA110741 | WA1VFAFL1DA111565

WA1VFAFL1DA118841 | WA1VFAFL1DA121237 | WA1VFAFL1DA194351; WA1VFAFL1DA150706 | WA1VFAFL1DA120119 | WA1VFAFL1DA162161 | WA1VFAFL1DA154397 | WA1VFAFL1DA116927 | WA1VFAFL1DA177226 | WA1VFAFL1DA121934 | WA1VFAFL1DA165044 | WA1VFAFL1DA167215; WA1VFAFL1DA180353 | WA1VFAFL1DA140712

WA1VFAFL1DA162791; WA1VFAFL1DA160233

WA1VFAFL1DA151872 | WA1VFAFL1DA104177; WA1VFAFL1DA167764; WA1VFAFL1DA162158 | WA1VFAFL1DA168655; WA1VFAFL1DA170910 | WA1VFAFL1DA140418 | WA1VFAFL1DA131170; WA1VFAFL1DA120749 | WA1VFAFL1DA143349; WA1VFAFL1DA122744 | WA1VFAFL1DA110108 | WA1VFAFL1DA147580 | WA1VFAFL1DA165786; WA1VFAFL1DA115700 | WA1VFAFL1DA122274 | WA1VFAFL1DA116393 | WA1VFAFL1DA128902 | WA1VFAFL1DA166498; WA1VFAFL1DA197525 | WA1VFAFL1DA145764; WA1VFAFL1DA149281 | WA1VFAFL1DA142573 | WA1VFAFL1DA123991 | WA1VFAFL1DA175086; WA1VFAFL1DA108259 | WA1VFAFL1DA160054; WA1VFAFL1DA175475; WA1VFAFL1DA196052; WA1VFAFL1DA117348; WA1VFAFL1DA194673 | WA1VFAFL1DA107760 | WA1VFAFL1DA105460 | WA1VFAFL1DA126079; WA1VFAFL1DA130309 | WA1VFAFL1DA106737 | WA1VFAFL1DA131167; WA1VFAFL1DA134764; WA1VFAFL1DA169322 | WA1VFAFL1DA156523 | WA1VFAFL1DA157042; WA1VFAFL1DA190204

WA1VFAFL1DA184953; WA1VFAFL1DA189358 | WA1VFAFL1DA181373 | WA1VFAFL1DA137910 | WA1VFAFL1DA183074; WA1VFAFL1DA177792; WA1VFAFL1DA137888; WA1VFAFL1DA154562

WA1VFAFL1DA130858; WA1VFAFL1DA129130; WA1VFAFL1DA191434; WA1VFAFL1DA191191 | WA1VFAFL1DA123215 | WA1VFAFL1DA188145 | WA1VFAFL1DA151287; WA1VFAFL1DA161298; WA1VFAFL1DA116071 | WA1VFAFL1DA185066 | WA1VFAFL1DA117236 | WA1VFAFL1DA100775 | WA1VFAFL1DA182040 | WA1VFAFL1DA133078 | WA1VFAFL1DA196911; WA1VFAFL1DA125854; WA1VFAFL1DA157915; WA1VFAFL1DA145523 | WA1VFAFL1DA122291 | WA1VFAFL1DA184290 | WA1VFAFL1DA175492 | WA1VFAFL1DA170101 | WA1VFAFL1DA116488 | WA1VFAFL1DA180224; WA1VFAFL1DA136191 | WA1VFAFL1DA183222; WA1VFAFL1DA140886 | WA1VFAFL1DA192860 | WA1VFAFL1DA137731 | WA1VFAFL1DA115132 | WA1VFAFL1DA100520 | WA1VFAFL1DA147417; WA1VFAFL1DA121576 | WA1VFAFL1DA177338 | WA1VFAFL1DA159938; WA1VFAFL1DA187903 | WA1VFAFL1DA174486 | WA1VFAFL1DA152858; WA1VFAFL1DA139950 | WA1VFAFL1DA132481 | WA1VFAFL1DA137129 | WA1VFAFL1DA173564 | WA1VFAFL1DA142511; WA1VFAFL1DA192311; WA1VFAFL1DA132397; WA1VFAFL1DA147479 | WA1VFAFL1DA175671 | WA1VFAFL1DA185097; WA1VFAFL1DA149457 | WA1VFAFL1DA117186; WA1VFAFL1DA143982

WA1VFAFL1DA109721 | WA1VFAFL1DA104468; WA1VFAFL1DA115387; WA1VFAFL1DA108004 | WA1VFAFL1DA179431; WA1VFAFL1DA151760 | WA1VFAFL1DA133372 | WA1VFAFL1DA131153 | WA1VFAFL1DA151919

WA1VFAFL1DA176948 | WA1VFAFL1DA199324 | WA1VFAFL1DA196570 | WA1VFAFL1DA123540 | WA1VFAFL1DA160328; WA1VFAFL1DA138247 | WA1VFAFL1DA139561; WA1VFAFL1DA108097 | WA1VFAFL1DA150009 | WA1VFAFL1DA179526 | WA1VFAFL1DA103207; WA1VFAFL1DA199436 | WA1VFAFL1DA111579; WA1VFAFL1DA123490 | WA1VFAFL1DA121657; WA1VFAFL1DA106298 | WA1VFAFL1DA141066 | WA1VFAFL1DA154156; WA1VFAFL1DA169062 | WA1VFAFL1DA114921 | WA1VFAFL1DA135803; WA1VFAFL1DA115602; WA1VFAFL1DA191448; WA1VFAFL1DA178893; WA1VFAFL1DA103952 | WA1VFAFL1DA135249; WA1VFAFL1DA153539; WA1VFAFL1DA191014 | WA1VFAFL1DA135980 | WA1VFAFL1DA135672; WA1VFAFL1DA158854 | WA1VFAFL1DA168798 | WA1VFAFL1DA191420

WA1VFAFL1DA199033 | WA1VFAFL1DA131590 | WA1VFAFL1DA174536 | WA1VFAFL1DA134263 | WA1VFAFL1DA145330

WA1VFAFL1DA167490 | WA1VFAFL1DA192437; WA1VFAFL1DA156537 | WA1VFAFL1DA121996 | WA1VFAFL1DA130133 | WA1VFAFL1DA164573 | WA1VFAFL1DA177954; WA1VFAFL1DA146073 | WA1VFAFL1DA106883 | WA1VFAFL1DA122923; WA1VFAFL1DA157767

WA1VFAFL1DA124249 | WA1VFAFL1DA141200; WA1VFAFL1DA108780 | WA1VFAFL1DA194754 | WA1VFAFL1DA173046; WA1VFAFL1DA146297; WA1VFAFL1DA100419 | WA1VFAFL1DA181700 | WA1VFAFL1DA127197 | WA1VFAFL1DA151483 | WA1VFAFL1DA138894 | WA1VFAFL1DA171670; WA1VFAFL1DA136854; WA1VFAFL1DA162547; WA1VFAFL1DA156618 | WA1VFAFL1DA127054 | WA1VFAFL1DA154349 | WA1VFAFL1DA124784 | WA1VFAFL1DA183429 | WA1VFAFL1DA103420; WA1VFAFL1DA171717 | WA1VFAFL1DA142055; WA1VFAFL1DA106849; WA1VFAFL1DA194334 | WA1VFAFL1DA140094; WA1VFAFL1DA194379 | WA1VFAFL1DA123389 | WA1VFAFL1DA191773; WA1VFAFL1DA103613; WA1VFAFL1DA108889 | WA1VFAFL1DA173032 | WA1VFAFL1DA176786 | WA1VFAFL1DA171121 | WA1VFAFL1DA168011 | WA1VFAFL1DA112277 | WA1VFAFL1DA160586; WA1VFAFL1DA155601

WA1VFAFL1DA101487; WA1VFAFL1DA122470; WA1VFAFL1DA109704 | WA1VFAFL1DA122405 | WA1VFAFL1DA153945 | WA1VFAFL1DA120153 | WA1VFAFL1DA137762 | WA1VFAFL1DA148972 | WA1VFAFL1DA103868 | WA1VFAFL1DA102624; WA1VFAFL1DA175959 | WA1VFAFL1DA139608 | WA1VFAFL1DA150740

WA1VFAFL1DA178182 | WA1VFAFL1DA133209; WA1VFAFL1DA113946 | WA1VFAFL1DA141794 | WA1VFAFL1DA172463; WA1VFAFL1DA129936; WA1VFAFL1DA179218; WA1VFAFL1DA155016 | WA1VFAFL1DA123571; WA1VFAFL1DA121917 | WA1VFAFL1DA171944 | WA1VFAFL1DA143867 | WA1VFAFL1DA111551 | WA1VFAFL1DA156232 | WA1VFAFL1DA121089; WA1VFAFL1DA173323; WA1VFAFL1DA120167 | WA1VFAFL1DA132643 | WA1VFAFL1DA174231; WA1VFAFL1DA109962; WA1VFAFL1DA148681 | WA1VFAFL1DA189781 | WA1VFAFL1DA194107 | WA1VFAFL1DA146851 | WA1VFAFL1DA198304

WA1VFAFL1DA143514 | WA1VFAFL1DA132979 | WA1VFAFL1DA137535; WA1VFAFL1DA134084 | WA1VFAFL1DA148728; WA1VFAFL1DA165514 | WA1VFAFL1DA143030

WA1VFAFL1DA176772; WA1VFAFL1DA196150 | WA1VFAFL1DA110089; WA1VFAFL1DA153296

WA1VFAFL1DA156750 | WA1VFAFL1DA180384 | WA1VFAFL1DA132240; WA1VFAFL1DA195970; WA1VFAFL1DA117592 | WA1VFAFL1DA169207 | WA1VFAFL1DA177937 | WA1VFAFL1DA158952; WA1VFAFL1DA152407; WA1VFAFL1DA152262; WA1VFAFL1DA180126; WA1VFAFL1DA179803 | WA1VFAFL1DA178053 | WA1VFAFL1DA194480; WA1VFAFL1DA185634 | WA1VFAFL1DA167361 | WA1VFAFL1DA196746; WA1VFAFL1DA110769; WA1VFAFL1DA195418 | WA1VFAFL1DA197217 | WA1VFAFL1DA152617; WA1VFAFL1DA150835; WA1VFAFL1DA106561 | WA1VFAFL1DA197802 | WA1VFAFL1DA172351 | WA1VFAFL1DA119889; WA1VFAFL1DA174004 | WA1VFAFL1DA114532; WA1VFAFL1DA176237; WA1VFAFL1DA111162 | WA1VFAFL1DA176884 | WA1VFAFL1DA100825 | WA1VFAFL1DA186900 | WA1VFAFL1DA188324 | WA1VFAFL1DA140869; WA1VFAFL1DA190008; WA1VFAFL1DA159325; WA1VFAFL1DA143321 | WA1VFAFL1DA114434 | WA1VFAFL1DA128155; WA1VFAFL1DA162032; WA1VFAFL1DA197069; WA1VFAFL1DA152259 | WA1VFAFL1DA157784; WA1VFAFL1DA150527 | WA1VFAFL1DA121156 | WA1VFAFL1DA196777 | WA1VFAFL1DA140791; WA1VFAFL1DA130861 | WA1VFAFL1DA100338; WA1VFAFL1DA120444; WA1VFAFL1DA175444

WA1VFAFL1DA125787 | WA1VFAFL1DA185729 | WA1VFAFL1DA197198

WA1VFAFL1DA191692 | WA1VFAFL1DA187612 | WA1VFAFL1DA148664; WA1VFAFL1DA113977 | WA1VFAFL1DA195788 | WA1VFAFL1DA128608; WA1VFAFL1DA114885; WA1VFAFL1DA146042; WA1VFAFL1DA198724

WA1VFAFL1DA152424 | WA1VFAFL1DA104731 | WA1VFAFL1DA133257

WA1VFAFL1DA112229

WA1VFAFL1DA100095 | WA1VFAFL1DA141438 | WA1VFAFL1DA185715 | WA1VFAFL1DA142332 | WA1VFAFL1DA177257; WA1VFAFL1DA142251; WA1VFAFL1DA189344; WA1VFAFL1DA158563 | WA1VFAFL1DA143643; WA1VFAFL1DA143058 | WA1VFAFL1DA170194 | WA1VFAFL1DA110092 | WA1VFAFL1DA112280; WA1VFAFL1DA184001; WA1VFAFL1DA168171 | WA1VFAFL1DA177498 | WA1VFAFL1DA149698 | WA1VFAFL1DA178442; WA1VFAFL1DA131802 | WA1VFAFL1DA179140 | WA1VFAFL1DA177291; WA1VFAFL1DA179641 | WA1VFAFL1DA184788 | WA1VFAFL1DA168591 | WA1VFAFL1DA154254; WA1VFAFL1DA171524; WA1VFAFL1DA115535

WA1VFAFL1DA108049 | WA1VFAFL1DA105457; WA1VFAFL1DA121545 | WA1VFAFL1DA115776 | WA1VFAFL1DA190879 | WA1VFAFL1DA113753 | WA1VFAFL1DA167327 | WA1VFAFL1DA150446 | WA1VFAFL1DA103238 | WA1VFAFL1DA184239 | WA1VFAFL1DA147532; WA1VFAFL1DA125742 | WA1VFAFL1DA188419; WA1VFAFL1DA150432 | WA1VFAFL1DA152469

WA1VFAFL1DA136269; WA1VFAFL1DA118032 | WA1VFAFL1DA131976 | WA1VFAFL1DA186203 | WA1VFAFL1DA160989 | WA1VFAFL1DA137079 | WA1VFAFL1DA156201 | WA1VFAFL1DA172494; WA1VFAFL1DA130827 | WA1VFAFL1DA133890 | WA1VFAFL1DA174987; WA1VFAFL1DA146588 | WA1VFAFL1DA132187 | WA1VFAFL1DA125885; WA1VFAFL1DA145389 | WA1VFAFL1DA139723 | WA1VFAFL1DA131847 | WA1VFAFL1DA198867; WA1VFAFL1DA169093 | WA1VFAFL1DA117690 | WA1VFAFL1DA119827 | WA1VFAFL1DA161849

WA1VFAFL1DA160698; WA1VFAFL1DA185231; WA1VFAFL1DA155386; WA1VFAFL1DA106138 | WA1VFAFL1DA122517 | WA1VFAFL1DA133629; WA1VFAFL1DA173144 | WA1VFAFL1DA145067; WA1VFAFL1DA121609 | WA1VFAFL1DA197461 | WA1VFAFL1DA111601; WA1VFAFL1DA155713 | WA1VFAFL1DA184662 | WA1VFAFL1DA164640 | WA1VFAFL1DA101750 | WA1VFAFL1DA158935 | WA1VFAFL1DA123473; WA1VFAFL1DA146364; WA1VFAFL1DA152603

WA1VFAFL1DA150687 | WA1VFAFL1DA134165; WA1VFAFL1DA171135 | WA1VFAFL1DA107189; WA1VFAFL1DA187223; WA1VFAFL1DA149264

WA1VFAFL1DA108987

WA1VFAFL1DA132402 | WA1VFAFL1DA129239 | WA1VFAFL1DA121772 | WA1VFAFL1DA133498; WA1VFAFL1DA101697; WA1VFAFL1DA185200 | WA1VFAFL1DA138376 | WA1VFAFL1DA199713 | WA1VFAFL1DA199596 | WA1VFAFL1DA129967 | WA1VFAFL1DA121898 | WA1VFAFL1DA194124 | WA1VFAFL1DA152052

WA1VFAFL1DA149717; WA1VFAFL1DA115244

WA1VFAFL1DA166081 | WA1VFAFL1DA119214; WA1VFAFL1DA155551 | WA1VFAFL1DA100131 | WA1VFAFL1DA136806 | WA1VFAFL1DA176349 | WA1VFAFL1DA158773 | WA1VFAFL1DA157994; WA1VFAFL1DA198206

WA1VFAFL1DA156358; WA1VFAFL1DA165299; WA1VFAFL1DA136577 | WA1VFAFL1DA178747

WA1VFAFL1DA102283 | WA1VFAFL1DA116197

WA1VFAFL1DA192874; WA1VFAFL1DA135266 | WA1VFAFL1DA132061 | WA1VFAFL1DA166436 | WA1VFAFL1DA191269 | WA1VFAFL1DA186525; WA1VFAFL1DA123845 | WA1VFAFL1DA196293; WA1VFAFL1DA116765; WA1VFAFL1DA176299; WA1VFAFL1DA187657 | WA1VFAFL1DA150589; WA1VFAFL1DA187089; WA1VFAFL1DA152570 | WA1VFAFL1DA136319 | WA1VFAFL1DA153055 | WA1VFAFL1DA185682 | WA1VFAFL1DA122713; WA1VFAFL1DA167991; WA1VFAFL1DA152231 | WA1VFAFL1DA126857; WA1VFAFL1DA156621 | WA1VFAFL1DA128740 | WA1VFAFL1DA190669 | WA1VFAFL1DA156005; WA1VFAFL1DA140158 | WA1VFAFL1DA103997; WA1VFAFL1DA175136; WA1VFAFL1DA104325; WA1VFAFL1DA130603 | WA1VFAFL1DA178179 | WA1VFAFL1DA177906 | WA1VFAFL1DA137096 | WA1VFAFL1DA187027 | WA1VFAFL1DA191708 | WA1VFAFL1DA190980 | WA1VFAFL1DA131380 | WA1VFAFL1DA172060 | WA1VFAFL1DA193135; WA1VFAFL1DA184466 | WA1VFAFL1DA104969 | WA1VFAFL1DA100047 | WA1VFAFL1DA105670 | WA1VFAFL1DA110481; WA1VFAFL1DA110349 | WA1VFAFL1DA124929 | WA1VFAFL1DA148423; WA1VFAFL1DA147305; WA1VFAFL1DA125109 | WA1VFAFL1DA186377 | WA1VFAFL1DA127331 | WA1VFAFL1DA126549 | WA1VFAFL1DA157705; WA1VFAFL1DA175332; WA1VFAFL1DA130469 | WA1VFAFL1DA118757 | WA1VFAFL1DA170731; WA1VFAFL1DA135557 | WA1VFAFL1DA101540

WA1VFAFL1DA169935 | WA1VFAFL1DA156795; WA1VFAFL1DA115549; WA1VFAFL1DA129502 | WA1VFAFL1DA148647; WA1VFAFL1DA125515 | WA1VFAFL1DA130598; WA1VFAFL1DA174634 | WA1VFAFL1DA146221; WA1VFAFL1DA161138 | WA1VFAFL1DA133307

WA1VFAFL1DA108584 | WA1VFAFL1DA120699; WA1VFAFL1DA153363

WA1VFAFL1DA136689 | WA1VFAFL1DA188372 | WA1VFAFL1DA112263 | WA1VFAFL1DA145862; WA1VFAFL1DA170955 | WA1VFAFL1DA190011

WA1VFAFL1DA151838 | WA1VFAFL1DA196472 | WA1VFAFL1DA109167

WA1VFAFL1DA124252 | WA1VFAFL1DA156747 | WA1VFAFL1DA127135

WA1VFAFL1DA155422 | WA1VFAFL1DA126423

WA1VFAFL1DA111341 | WA1VFAFL1DA136823 | WA1VFAFL1DA197931; WA1VFAFL1DA107337; WA1VFAFL1DA155436 | WA1VFAFL1DA144050; WA1VFAFL1DA187190 | WA1VFAFL1DA107449; WA1VFAFL1DA153640 | WA1VFAFL1DA197752; WA1VFAFL1DA126230; WA1VFAFL1DA180000 | WA1VFAFL1DA147384; WA1VFAFL1DA135252 | WA1VFAFL1DA139835 | WA1VFAFL1DA102865 | WA1VFAFL1DA175363; WA1VFAFL1DA178330 | WA1VFAFL1DA146901 | WA1VFAFL1DA135106 | WA1VFAFL1DA129838 | WA1VFAFL1DA171006; WA1VFAFL1DA199842; WA1VFAFL1DA180952; WA1VFAFL1DA121500; WA1VFAFL1DA175606 | WA1VFAFL1DA131668; WA1VFAFL1DA194401 | WA1VFAFL1DA115907 | WA1VFAFL1DA137423

WA1VFAFL1DA171801 | WA1VFAFL1DA162855 | WA1VFAFL1DA146946; WA1VFAFL1DA141424 | WA1VFAFL1DA123523 | WA1VFAFL1DA152634 | WA1VFAFL1DA188520 | WA1VFAFL1DA145425 | WA1VFAFL1DA183947; WA1VFAFL1DA165139; WA1VFAFL1DA102509 | WA1VFAFL1DA147188 | WA1VFAFL1DA153797; WA1VFAFL1DA147661; WA1VFAFL1DA193555; WA1VFAFL1DA117740 | WA1VFAFL1DA109881 | WA1VFAFL1DA138541

WA1VFAFL1DA125983

WA1VFAFL1DA133968; WA1VFAFL1DA112666 | WA1VFAFL1DA185830; WA1VFAFL1DA144937 | WA1VFAFL1DA192633 | WA1VFAFL1DA184063 | WA1VFAFL1DA156375 | WA1VFAFL1DA103434; WA1VFAFL1DA136546 | WA1VFAFL1DA145344; WA1VFAFL1DA188095 | WA1VFAFL1DA160104; WA1VFAFL1DA141908 | WA1VFAFL1DA148440

WA1VFAFL1DA134070 | WA1VFAFL1DA129709

WA1VFAFL1DA116894 | WA1VFAFL1DA111632 | WA1VFAFL1DA115888 | WA1VFAFL1DA170440; WA1VFAFL1DA158983 | WA1VFAFL1DA191000 | WA1VFAFL1DA124428 | WA1VFAFL1DA187299 | WA1VFAFL1DA117771; WA1VFAFL1DA155260 | WA1VFAFL1DA144422

WA1VFAFL1DA153475 | WA1VFAFL1DA192339 | WA1VFAFL1DA174813 | WA1VFAFL1DA112201 | WA1VFAFL1DA173631 | WA1VFAFL1DA170390 | WA1VFAFL1DA154822; WA1VFAFL1DA188159; WA1VFAFL1DA158160 | WA1VFAFL1DA174309 | WA1VFAFL1DA180966 | WA1VFAFL1DA163018 | WA1VFAFL1DA103806 | WA1VFAFL1DA123859 | WA1VFAFL1DA140015 | WA1VFAFL1DA173614 | WA1VFAFL1DA112439; WA1VFAFL1DA128107 | WA1VFAFL1DA197654; WA1VFAFL1DA123179 | WA1VFAFL1DA132089 | WA1VFAFL1DA168431; WA1VFAFL1DA146803

WA1VFAFL1DA123134 | WA1VFAFL1DA159583

WA1VFAFL1DA181874; WA1VFAFL1DA115972 | WA1VFAFL1DA186959 | WA1VFAFL1DA106009; WA1VFAFL1DA188100; WA1VFAFL1DA125014 | WA1VFAFL1DA130360 | WA1VFAFL1DA197881; WA1VFAFL1DA143397 | WA1VFAFL1DA196665 | WA1VFAFL1DA123280 | WA1VFAFL1DA191725 | WA1VFAFL1DA102655 | WA1VFAFL1DA164119; WA1VFAFL1DA139138 | WA1VFAFL1DA157395 | WA1VFAFL1DA116104 | WA1VFAFL1DA167649 | WA1VFAFL1DA116944; WA1VFAFL1DA166856 | WA1VFAFL1DA184547; WA1VFAFL1DA162886 | WA1VFAFL1DA138037; WA1VFAFL1DA182894; WA1VFAFL1DA197993 | WA1VFAFL1DA119293; WA1VFAFL1DA178781 | WA1VFAFL1DA178425; WA1VFAFL1DA154366 | WA1VFAFL1DA157669 | WA1VFAFL1DA129841 | WA1VFAFL1DA123277 | WA1VFAFL1DA141360 | WA1VFAFL1DA155503 | WA1VFAFL1DA138524 | WA1VFAFL1DA125224; WA1VFAFL1DA122226 | WA1VFAFL1DA145697 | WA1VFAFL1DA144534; WA1VFAFL1DA172978 | WA1VFAFL1DA176531; WA1VFAFL1DA157896 | WA1VFAFL1DA118418 | WA1VFAFL1DA144520; WA1VFAFL1DA174942 | WA1VFAFL1DA135011; WA1VFAFL1DA190283 | WA1VFAFL1DA168820; WA1VFAFL1DA193653 | WA1VFAFL1DA141763 | WA1VFAFL1DA120346 | WA1VFAFL1DA126177; WA1VFAFL1DA128396 | WA1VFAFL1DA178229; WA1VFAFL1DA139754 | WA1VFAFL1DA190347; WA1VFAFL1DA119911 | WA1VFAFL1DA128978 | WA1VFAFL1DA109573 | WA1VFAFL1DA166534 | WA1VFAFL1DA183544 | WA1VFAFL1DA184533 | WA1VFAFL1DA133615 | WA1VFAFL1DA119925; WA1VFAFL1DA139267 | WA1VFAFL1DA183723 | WA1VFAFL1DA191112; WA1VFAFL1DA196794 | WA1VFAFL1DA135297 | WA1VFAFL1DA106219 | WA1VFAFL1DA136921 | WA1VFAFL1DA144095 | WA1VFAFL1DA157333

WA1VFAFL1DA185181; WA1VFAFL1DA154755 | WA1VFAFL1DA191384 | WA1VFAFL1DA137938 | WA1VFAFL1DA134408 | WA1VFAFL1DA189960; WA1VFAFL1DA193264 | WA1VFAFL1DA182880 | WA1VFAFL1DA178490; WA1VFAFL1DA145859 | WA1VFAFL1DA122386 | WA1VFAFL1DA146381 | WA1VFAFL1DA124803 | WA1VFAFL1DA191921 | WA1VFAFL1DA163312; WA1VFAFL1DA107158; WA1VFAFL1DA108388; WA1VFAFL1DA104373 | WA1VFAFL1DA102851 | WA1VFAFL1DA172298 | WA1VFAFL1DA163634; WA1VFAFL1DA124087 | WA1VFAFL1DA179235 | WA1VFAFL1DA190607; WA1VFAFL1DA155145 | WA1VFAFL1DA112540 | WA1VFAFL1DA117558; WA1VFAFL1DA162029; WA1VFAFL1DA116586 | WA1VFAFL1DA151774; WA1VFAFL1DA146154; WA1VFAFL1DA104163 | WA1VFAFL1DA116653 | WA1VFAFL1DA142038

WA1VFAFL1DA125045 | WA1VFAFL1DA176285; WA1VFAFL1DA158742 | WA1VFAFL1DA119598 | WA1VFAFL1DA157168

WA1VFAFL1DA101733 | WA1VFAFL1DA157185 | WA1VFAFL1DA110254 | WA1VFAFL1DA157820 | WA1VFAFL1DA129385 | WA1VFAFL1DA183740 | WA1VFAFL1DA136367; WA1VFAFL1DA160930 | WA1VFAFL1DA135686 | WA1VFAFL1DA136997; WA1VFAFL1DA131931; WA1VFAFL1DA103224; WA1VFAFL1DA126597 | WA1VFAFL1DA159051; WA1VFAFL1DA168154 | WA1VFAFL1DA178862; WA1VFAFL1DA167084; WA1VFAFL1DA197864 | WA1VFAFL1DA120198 | WA1VFAFL1DA133520 | WA1VFAFL1DA194740; WA1VFAFL1DA191305 | WA1VFAFL1DA176447 | WA1VFAFL1DA156974; WA1VFAFL1DA187206

WA1VFAFL1DA184614 | WA1VFAFL1DA184483 | WA1VFAFL1DA146462; WA1VFAFL1DA113803 | WA1VFAFL1DA153069 | WA1VFAFL1DA114126; WA1VFAFL1DA186315

WA1VFAFL1DA149572 | WA1VFAFL1DA174844 | WA1VFAFL1DA129953 | WA1VFAFL1DA134621 | WA1VFAFL1DA154903

WA1VFAFL1DA159969; WA1VFAFL1DA105992 | WA1VFAFL1DA199484 | WA1VFAFL1DA188985 | WA1VFAFL1DA101764; WA1VFAFL1DA118970 | WA1VFAFL1DA140774; WA1VFAFL1DA150642

WA1VFAFL1DA188632 | WA1VFAFL1DA188839; WA1VFAFL1DA159440 | WA1VFAFL1DA171667

WA1VFAFL1DA106107; WA1VFAFL1DA151824 | WA1VFAFL1DA130701; WA1VFAFL1DA127846 | WA1VFAFL1DA161348 | WA1VFAFL1DA193474; WA1VFAFL1DA187562 | WA1VFAFL1DA174729; WA1VFAFL1DA123117 | WA1VFAFL1DA107953; WA1VFAFL1DA120248 | WA1VFAFL1DA128477 | WA1VFAFL1DA184810; WA1VFAFL1DA150186 | WA1VFAFL1DA147370 | WA1VFAFL1DA135946 | WA1VFAFL1DA195399; WA1VFAFL1DA190848 | WA1VFAFL1DA105054 | WA1VFAFL1DA187464; WA1VFAFL1DA164024; WA1VFAFL1DA153265; WA1VFAFL1DA166663; WA1VFAFL1DA111761 | WA1VFAFL1DA118791 | WA1VFAFL1DA146333 | WA1VFAFL1DA126664 | WA1VFAFL1DA157879; WA1VFAFL1DA133842; WA1VFAFL1DA174391 | WA1VFAFL1DA182443 | WA1VFAFL1DA158126 | WA1VFAFL1DA147336; WA1VFAFL1DA199808 | WA1VFAFL1DA163164; WA1VFAFL1DA174620; WA1VFAFL1DA162225; WA1VFAFL1DA165030; WA1VFAFL1DA163519 | WA1VFAFL1DA171510 | WA1VFAFL1DA128379; WA1VFAFL1DA107094

WA1VFAFL1DA101182; WA1VFAFL1DA111307; WA1VFAFL1DA124154; WA1VFAFL1DA104793 | WA1VFAFL1DA136188; WA1VFAFL1DA150768; WA1VFAFL1DA163875 | WA1VFAFL1DA190428 | WA1VFAFL1DA112134; WA1VFAFL1DA125062 | WA1VFAFL1DA109136 | WA1VFAFL1DA177419; WA1VFAFL1DA182605 | WA1VFAFL1DA198996 | WA1VFAFL1DA199386; WA1VFAFL1DA164234; WA1VFAFL1DA132657 | WA1VFAFL1DA126647 | WA1VFAFL1DA190459

WA1VFAFL1DA171569; WA1VFAFL1DA171572 | WA1VFAFL1DA162581 | WA1VFAFL1DA198416; WA1VFAFL1DA142282 | WA1VFAFL1DA145148 | WA1VFAFL1DA195032 | WA1VFAFL1DA163570; WA1VFAFL1DA194057; WA1VFAFL1DA173970; WA1VFAFL1DA107581; WA1VFAFL1DA173502 | WA1VFAFL1DA137552 | WA1VFAFL1DA169613 | WA1VFAFL1DA121464 | WA1VFAFL1DA150897 | WA1VFAFL1DA110691 | WA1VFAFL1DA141374

WA1VFAFL1DA114739; WA1VFAFL1DA127796 | WA1VFAFL1DA199775; WA1VFAFL1DA114143 | WA1VFAFL1DA103028; WA1VFAFL1DA116264 | WA1VFAFL1DA116314 | WA1VFAFL1DA123439 | WA1VFAFL1DA189859 | WA1VFAFL1DA160541 | WA1VFAFL1DA157882 | WA1VFAFL1DA135221 | WA1VFAFL1DA158823 | WA1VFAFL1DA132139; WA1VFAFL1DA156943; WA1VFAFL1DA123988 | WA1VFAFL1DA123425 | WA1VFAFL1DA177808; WA1VFAFL1DA118354 | WA1VFAFL1DA102574; WA1VFAFL1DA117625 | WA1VFAFL1DA112683 | WA1VFAFL1DA156246 | WA1VFAFL1DA173421

WA1VFAFL1DA161964; WA1VFAFL1DA196035 | WA1VFAFL1DA148843 | WA1VFAFL1DA186394 | WA1VFAFL1DA126714 | WA1VFAFL1DA154027 | WA1VFAFL1DA133047 | WA1VFAFL1DA119942; WA1VFAFL1DA111002; WA1VFAFL1DA114790 | WA1VFAFL1DA197878; WA1VFAFL1DA186024; WA1VFAFL1DA162807; WA1VFAFL1DA130620 | WA1VFAFL1DA190901 | WA1VFAFL1DA169983; WA1VFAFL1DA149426; WA1VFAFL1DA155291 | WA1VFAFL1DA104843 | WA1VFAFL1DA159597 | WA1VFAFL1DA144159 | WA1VFAFL1DA160412 | WA1VFAFL1DA103448; WA1VFAFL1DA127376 | WA1VFAFL1DA199128 | WA1VFAFL1DA160068 | WA1VFAFL1DA177596 | WA1VFAFL1DA121514 | WA1VFAFL1DA156280 | WA1VFAFL1DA156411; WA1VFAFL1DA150625 | WA1VFAFL1DA147420 | WA1VFAFL1DA123182; WA1VFAFL1DA117298 | WA1VFAFL1DA136160 | WA1VFAFL1DA114563 | WA1VFAFL1DA195208 | WA1VFAFL1DA119682 | WA1VFAFL1DA170065 | WA1VFAFL1DA190123; WA1VFAFL1DA111100 | WA1VFAFL1DA113364; WA1VFAFL1DA180160; WA1VFAFL1DA161527; WA1VFAFL1DA107919; WA1VFAFL1DA189778; WA1VFAFL1DA129256 | WA1VFAFL1DA111873 | WA1VFAFL1DA195046 | WA1VFAFL1DA168686 | WA1VFAFL1DA155405 | WA1VFAFL1DA177162 | WA1VFAFL1DA196925 | WA1VFAFL1DA101828 | WA1VFAFL1DA174522 | WA1VFAFL1DA176738 | WA1VFAFL1DA152374 | WA1VFAFL1DA127314 | WA1VFAFL1DA159647 | WA1VFAFL1DA190672; WA1VFAFL1DA196987 | WA1VFAFL1DA163651 | WA1VFAFL1DA195239

WA1VFAFL1DA117513 | WA1VFAFL1DA156182 | WA1VFAFL1DA166923 | WA1VFAFL1DA156778 | WA1VFAFL1DA180062; WA1VFAFL1DA162595 | WA1VFAFL1DA182264 | WA1VFAFL1DA100582 | WA1VFAFL1DA148695 | WA1VFAFL1DA141049 | WA1VFAFL1DA178652 | WA1VFAFL1DA162483 | WA1VFAFL1DA174164; WA1VFAFL1DA149099; WA1VFAFL1DA148177 | WA1VFAFL1DA179168 | WA1VFAFL1DA156781 | WA1VFAFL1DA158448; WA1VFAFL1DA145814 | WA1VFAFL1DA109279 | WA1VFAFL1DA119021 | WA1VFAFL1DA127278

WA1VFAFL1DA159311 | WA1VFAFL1DA144405; WA1VFAFL1DA152018 | WA1VFAFL1DA119357

WA1VFAFL1DA139205 | WA1VFAFL1DA162600 | WA1VFAFL1DA109590 | WA1VFAFL1DA159499; WA1VFAFL1DA103093 | WA1VFAFL1DA170616; WA1VFAFL1DA146882

WA1VFAFL1DA114823 | WA1VFAFL1DA161625 | WA1VFAFL1DA143853 | WA1VFAFL1DA179834 | WA1VFAFL1DA127815 | WA1VFAFL1DA142685 | WA1VFAFL1DA193068 | WA1VFAFL1DA123327; WA1VFAFL1DA181812 | WA1VFAFL1DA144792; WA1VFAFL1DA194866 | WA1VFAFL1DA102817; WA1VFAFL1DA121643 | WA1VFAFL1DA122906 | WA1VFAFL1DA190588 | WA1VFAFL1DA127829 | WA1VFAFL1DA189845 | WA1VFAFL1DA171300 | WA1VFAFL1DA114630 | WA1VFAFL1DA187576 | WA1VFAFL1DA174956; WA1VFAFL1DA132674 | WA1VFAFL1DA134439; WA1VFAFL1DA122372 | WA1VFAFL1DA157252; WA1VFAFL1DA129581 | WA1VFAFL1DA143304; WA1VFAFL1DA181311 | WA1VFAFL1DA148745 | WA1VFAFL1DA114515; WA1VFAFL1DA193202 | WA1VFAFL1DA189568 | WA1VFAFL1DA193698 | WA1VFAFL1DA193961; WA1VFAFL1DA132044 | WA1VFAFL1DA138443; WA1VFAFL1DA176688 | WA1VFAFL1DA171880; WA1VFAFL1DA134666; WA1VFAFL1DA144808; WA1VFAFL1DA165626 | WA1VFAFL1DA130150 | WA1VFAFL1DA134957; WA1VFAFL1DA157090; WA1VFAFL1DA162371; WA1VFAFL1DA105927; WA1VFAFL1DA115129 | WA1VFAFL1DA119374 | WA1VFAFL1DA181017 | WA1VFAFL1DA197007 | WA1VFAFL1DA143027 | WA1VFAFL1DA182667 | WA1VFAFL1DA145375 | WA1VFAFL1DA186752 | WA1VFAFL1DA133064

WA1VFAFL1DA144842 | WA1VFAFL1DA153377 | WA1VFAFL1DA106446 | WA1VFAFL1DA158028 | WA1VFAFL1DA198173

WA1VFAFL1DA134800; WA1VFAFL1DA171197; WA1VFAFL1DA151192; WA1VFAFL1DA109234 | WA1VFAFL1DA139897 | WA1VFAFL1DA159003 | WA1VFAFL1DA108035 | WA1VFAFL1DA145232 | WA1VFAFL1DA181308 | WA1VFAFL1DA191904 | WA1VFAFL1DA198321; WA1VFAFL1DA120475 | WA1VFAFL1DA147739; WA1VFAFL1DA170468; WA1VFAFL1DA162063; WA1VFAFL1DA174441; WA1VFAFL1DA189151; WA1VFAFL1DA185567 | WA1VFAFL1DA178764 | WA1VFAFL1DA143335 | WA1VFAFL1DA133212 | WA1VFAFL1DA113879 | WA1VFAFL1DA101070

WA1VFAFL1DA119343 | WA1VFAFL1DA138751 | WA1VFAFL1DA164069 | WA1VFAFL1DA171216; WA1VFAFL1DA197184; WA1VFAFL1DA108925 | WA1VFAFL1DA184449 | WA1VFAFL1DA196066 | WA1VFAFL1DA179302; WA1VFAFL1DA148471 | WA1VFAFL1DA114868

WA1VFAFL1DA180367 | WA1VFAFL1DA102512; WA1VFAFL1DA139821 | WA1VFAFL1DA101778; WA1VFAFL1DA170843 | WA1VFAFL1DA144789; WA1VFAFL1DA152021; WA1VFAFL1DA136692 | WA1VFAFL1DA128320 | WA1VFAFL1DA145733

WA1VFAFL1DA141570; WA1VFAFL1DA191417 | WA1VFAFL1DA159700; WA1VFAFL1DA168610; WA1VFAFL1DA139317; WA1VFAFL1DA199694; WA1VFAFL1DA124669 | WA1VFAFL1DA104759; WA1VFAFL1DA125532; WA1VFAFL1DA187156 | WA1VFAFL1DA116099; WA1VFAFL1DA173404 | WA1VFAFL1DA140306 | WA1VFAFL1DA132514 | WA1VFAFL1DA197167; WA1VFAFL1DA181597

WA1VFAFL1DA187335 | WA1VFAFL1DA193541 | WA1VFAFL1DA105751 | WA1VFAFL1DA115471 | WA1VFAFL1DA187965 | WA1VFAFL1DA131900 | WA1VFAFL1DA153573 | WA1VFAFL1DA161799 | WA1VFAFL1DA121061; WA1VFAFL1DA130567; WA1VFAFL1DA192390

WA1VFAFL1DA164962; WA1VFAFL1DA176609; WA1VFAFL1DA153332 | WA1VFAFL1DA136739 | WA1VFAFL1DA175329 | WA1VFAFL1DA140998 | WA1VFAFL1DA101411 | WA1VFAFL1DA121786 | WA1VFAFL1DA173287; WA1VFAFL1DA158109

WA1VFAFL1DA118855 | WA1VFAFL1DA126986 | WA1VFAFL1DA178778 | WA1VFAFL1DA174150; WA1VFAFL1DA118449 | WA1VFAFL1DA198156 | WA1VFAFL1DA188808 | WA1VFAFL1DA154139 | WA1VFAFL1DA151418; WA1VFAFL1DA115079 | WA1VFAFL1DA191515 | WA1VFAFL1DA143934 | WA1VFAFL1DA138104; WA1VFAFL1DA142900; WA1VFAFL1DA141276 | WA1VFAFL1DA164864 | WA1VFAFL1DA105362 | WA1VFAFL1DA117561 | WA1VFAFL1DA165447 | WA1VFAFL1DA199940 | WA1VFAFL1DA171099; WA1VFAFL1DA130472 | WA1VFAFL1DA109783 | WA1VFAFL1DA109847; WA1VFAFL1DA194172 | WA1VFAFL1DA125630 | WA1VFAFL1DA196424 | WA1VFAFL1DA134523; WA1VFAFL1DA189697 | WA1VFAFL1DA188758; WA1VFAFL1DA172317; WA1VFAFL1DA183575; WA1VFAFL1DA112442 | WA1VFAFL1DA148874; WA1VFAFL1DA171376 | WA1VFAFL1DA131489

WA1VFAFL1DA174567; WA1VFAFL1DA168722 | WA1VFAFL1DA150964 | WA1VFAFL1DA199601; WA1VFAFL1DA115678; WA1VFAFL1DA176805; WA1VFAFL1DA120556 | WA1VFAFL1DA159552 | WA1VFAFL1DA116779 | WA1VFAFL1DA112182; WA1VFAFL1DA177047 | WA1VFAFL1DA119178; WA1VFAFL1DA132108 | WA1VFAFL1DA123683 | WA1VFAFL1DA155954; WA1VFAFL1DA135185 | WA1VFAFL1DA102610 | WA1VFAFL1DA119746; WA1VFAFL1DA154125 | WA1VFAFL1DA188369 | WA1VFAFL1DA154237; WA1VFAFL1DA187996 | WA1VFAFL1DA179381 | WA1VFAFL1DA102140 | WA1VFAFL1DA134988 | WA1VFAFL1DA146798; WA1VFAFL1DA198772

WA1VFAFL1DA103899 | WA1VFAFL1DA148597 | WA1VFAFL1DA129922

WA1VFAFL1DA168669 | WA1VFAFL1DA164332 | WA1VFAFL1DA132609; WA1VFAFL1DA190414 | WA1VFAFL1DA153508; WA1VFAFL1DA163262 | WA1VFAFL1DA122047 | WA1VFAFL1DA199114 | WA1VFAFL1DA142461 | WA1VFAFL1DA145621 | WA1VFAFL1DA130777 | WA1VFAFL1DA194253; WA1VFAFL1DA184984 | WA1VFAFL1DA135851

WA1VFAFL1DA136045 | WA1VFAFL1DA147286 | WA1VFAFL1DA161169 | WA1VFAFL1DA170373 | WA1VFAFL1DA159308 | WA1VFAFL1DA145943; WA1VFAFL1DA152133 | WA1VFAFL1DA134277 | WA1VFAFL1DA160040; WA1VFAFL1DA107354

WA1VFAFL1DA181714; WA1VFAFL1DA169496 | WA1VFAFL1DA188078 | WA1VFAFL1DA171443; WA1VFAFL1DA108942 | WA1VFAFL1DA116748 | WA1VFAFL1DA173788; WA1VFAFL1DA150561 | WA1VFAFL1DA175928; WA1VFAFL1DA194205 | WA1VFAFL1DA153329 | WA1VFAFL1DA169272 | WA1VFAFL1DA128382 | WA1VFAFL1DA104261; WA1VFAFL1DA145179; WA1VFAFL1DA169014 | WA1VFAFL1DA182054 | WA1VFAFL1DA140581 | WA1VFAFL1DA137339 | WA1VFAFL1DA174505 | WA1VFAFL1DA198948 | WA1VFAFL1DA127717; WA1VFAFL1DA105975

WA1VFAFL1DA142587; WA1VFAFL1DA154884 | WA1VFAFL1DA123814 | WA1VFAFL1DA109556 | WA1VFAFL1DA165187; WA1VFAFL1DA176500; WA1VFAFL1DA154867

WA1VFAFL1DA197427; WA1VFAFL1DA109993 | WA1VFAFL1DA158627 | WA1VFAFL1DA106026 | WA1VFAFL1DA165951 | WA1VFAFL1DA185472 | WA1VFAFL1DA112506 | WA1VFAFL1DA182510 | WA1VFAFL1DA141181 | WA1VFAFL1DA112750 | WA1VFAFL1DA142864;
The car appears to be a Audi.
The specific car is a A4 Allroad according to our records.
Find details on VINs that start with WA1VFAFL1DA1.
WA1VFAFL1DA101554 | WA1VFAFL1DA126227 | WA1VFAFL1DA151791; WA1VFAFL1DA159888; WA1VFAFL1DA194642 | WA1VFAFL1DA198903; WA1VFAFL1DA197623; WA1VFAFL1DA144999; WA1VFAFL1DA183446 | WA1VFAFL1DA160121; WA1VFAFL1DA157865 | WA1VFAFL1DA159907 | WA1VFAFL1DA174424; WA1VFAFL1DA121688

WA1VFAFL1DA170650 | WA1VFAFL1DA107774; WA1VFAFL1DA160829 | WA1VFAFL1DA163665 | WA1VFAFL1DA116359 | WA1VFAFL1DA176951; WA1VFAFL1DA187691; WA1VFAFL1DA100954 | WA1VFAFL1DA147692 | WA1VFAFL1DA175878

WA1VFAFL1DA173693; WA1VFAFL1DA120671 | WA1VFAFL1DA142542 | WA1VFAFL1DA178201 | WA1VFAFL1DA130195; WA1VFAFL1DA185326 | WA1VFAFL1DA167232

WA1VFAFL1DA165819

WA1VFAFL1DA144288; WA1VFAFL1DA151029; WA1VFAFL1DA171894; WA1VFAFL1DA146350

WA1VFAFL1DA171958 | WA1VFAFL1DA101800 | WA1VFAFL1DA191630 | WA1VFAFL1DA141973; WA1VFAFL1DA182118 | WA1VFAFL1DA116300; WA1VFAFL1DA160958 | WA1VFAFL1DA102946; WA1VFAFL1DA146459

WA1VFAFL1DA106866 | WA1VFAFL1DA154450 | WA1VFAFL1DA158529 | WA1VFAFL1DA105135 | WA1VFAFL1DA148230 | WA1VFAFL1DA153881 | WA1VFAFL1DA110299; WA1VFAFL1DA194544 | WA1VFAFL1DA162869; WA1VFAFL1DA118578; WA1VFAFL1DA170647; WA1VFAFL1DA130147; WA1VFAFL1DA113137; WA1VFAFL1DA100808 | WA1VFAFL1DA183348; WA1VFAFL1DA197783; WA1VFAFL1DA194561

WA1VFAFL1DA139530 | WA1VFAFL1DA148860 | WA1VFAFL1DA190963 | WA1VFAFL1DA161768 | WA1VFAFL1DA128737; WA1VFAFL1DA102929 | WA1VFAFL1DA187271

WA1VFAFL1DA146445; WA1VFAFL1DA109220

WA1VFAFL1DA120380; WA1VFAFL1DA143724; WA1VFAFL1DA137325 | WA1VFAFL1DA165061

WA1VFAFL1DA197282 | WA1VFAFL1DA179736; WA1VFAFL1DA152567 | WA1VFAFL1DA119181 | WA1VFAFL1DA102798; WA1VFAFL1DA135560 | WA1VFAFL1DA196813 | WA1VFAFL1DA168963 | WA1VFAFL1DA167408 | WA1VFAFL1DA111887

WA1VFAFL1DA118063; WA1VFAFL1DA181762; WA1VFAFL1DA157106; WA1VFAFL1DA176965; WA1VFAFL1DA169398 | WA1VFAFL1DA191952 | WA1VFAFL1DA102008 | WA1VFAFL1DA138300 | WA1VFAFL1DA198335; WA1VFAFL1DA151581 | WA1VFAFL1DA157297 | WA1VFAFL1DA124512; WA1VFAFL1DA105572 | WA1VFAFL1DA194298; WA1VFAFL1DA159602 | WA1VFAFL1DA118161; WA1VFAFL1DA181955 | WA1VFAFL1DA125482 | WA1VFAFL1DA142556

WA1VFAFL1DA132965 | WA1VFAFL1DA101313; WA1VFAFL1DA111257 | WA1VFAFL1DA121741 | WA1VFAFL1DA102297; WA1VFAFL1DA151578; WA1VFAFL1DA106365 | WA1VFAFL1DA175251 | WA1VFAFL1DA131850 | WA1VFAFL1DA182961 | WA1VFAFL1DA119438 | WA1VFAFL1DA155162; WA1VFAFL1DA156392; WA1VFAFL1DA168980 | WA1VFAFL1DA109413; WA1VFAFL1DA161026

WA1VFAFL1DA105281; WA1VFAFL1DA104650; WA1VFAFL1DA119410 | WA1VFAFL1DA186928 | WA1VFAFL1DA105166; WA1VFAFL1DA121562; WA1VFAFL1DA190493; WA1VFAFL1DA151032; WA1VFAFL1DA165156 | WA1VFAFL1DA181129; WA1VFAFL1DA167974 | WA1VFAFL1DA124235 | WA1VFAFL1DA113221 | WA1VFAFL1DA173130 | WA1VFAFL1DA193071 | WA1VFAFL1DA182622 | WA1VFAFL1DA100551

WA1VFAFL1DA122825 | WA1VFAFL1DA187559 | WA1VFAFL1DA113378 | WA1VFAFL1DA105555 | WA1VFAFL1DA199954 | WA1VFAFL1DA184323; WA1VFAFL1DA143383 | WA1VFAFL1DA140256 | WA1VFAFL1DA115454 | WA1VFAFL1DA166307; WA1VFAFL1DA130570 | WA1VFAFL1DA150253; WA1VFAFL1DA164802; WA1VFAFL1DA194690 | WA1VFAFL1DA121920 | WA1VFAFL1DA152102; WA1VFAFL1DA131573 | WA1VFAFL1DA154481 | WA1VFAFL1DA145134 | WA1VFAFL1DA104891 | WA1VFAFL1DA138457 | WA1VFAFL1DA120976 | WA1VFAFL1DA133548; WA1VFAFL1DA103188 | WA1VFAFL1DA102347 | WA1VFAFL1DA111517 | WA1VFAFL1DA193538 | WA1VFAFL1DA190218 | WA1VFAFL1DA124106

WA1VFAFL1DA162130

WA1VFAFL1DA180725

WA1VFAFL1DA166825

WA1VFAFL1DA139981 | WA1VFAFL1DA136563 | WA1VFAFL1DA111680 | WA1VFAFL1DA195063 | WA1VFAFL1DA115003 | WA1VFAFL1DA148311 | WA1VFAFL1DA156800 | WA1VFAFL1DA134652; WA1VFAFL1DA137292 | WA1VFAFL1DA155324 | WA1VFAFL1DA113039; WA1VFAFL1DA189652 | WA1VFAFL1DA162113 | WA1VFAFL1DA186783 | WA1VFAFL1DA108228 | WA1VFAFL1DA134831; WA1VFAFL1DA181664; WA1VFAFL1DA196651 | WA1VFAFL1DA105622 | WA1VFAFL1DA132853

WA1VFAFL1DA193197 | WA1VFAFL1DA117382 | WA1VFAFL1DA183401; WA1VFAFL1DA111646; WA1VFAFL1DA120234 | WA1VFAFL1DA185150 | WA1VFAFL1DA164105; WA1VFAFL1DA168378; WA1VFAFL1DA198271 | WA1VFAFL1DA114174 | WA1VFAFL1DA184774 | WA1VFAFL1DA146865 | WA1VFAFL1DA121058 | WA1VFAFL1DA143495; WA1VFAFL1DA185309 | WA1VFAFL1DA126695 | WA1VFAFL1DA160720; WA1VFAFL1DA121447 | WA1VFAFL1DA106527 | WA1VFAFL1DA108715; WA1VFAFL1DA127491; WA1VFAFL1DA187643

WA1VFAFL1DA108178 | WA1VFAFL1DA132111 | WA1VFAFL1DA130780 | WA1VFAFL1DA148809 | WA1VFAFL1DA150298; WA1VFAFL1DA115275 | WA1VFAFL1DA168218; WA1VFAFL1DA189442 | WA1VFAFL1DA199159 | WA1VFAFL1DA115213 | WA1VFAFL1DA195743 | WA1VFAFL1DA101702 | WA1VFAFL1DA149085 | WA1VFAFL1DA154108; WA1VFAFL1DA166727; WA1VFAFL1DA128950 | WA1VFAFL1DA155288 | WA1VFAFL1DA124199 | WA1VFAFL1DA127720; WA1VFAFL1DA140936 | WA1VFAFL1DA199422; WA1VFAFL1DA146686; WA1VFAFL1DA199288 | WA1VFAFL1DA186329 | WA1VFAFL1DA189988 | WA1VFAFL1DA155937; WA1VFAFL1DA120508 | WA1VFAFL1DA124817 | WA1VFAFL1DA172866; WA1VFAFL1DA159082; WA1VFAFL1DA124560 | WA1VFAFL1DA103711 | WA1VFAFL1DA120265; WA1VFAFL1DA116572 | WA1VFAFL1DA176870; WA1VFAFL1DA142086 | WA1VFAFL1DA132013 | WA1VFAFL1DA189294 | WA1VFAFL1DA126938; WA1VFAFL1DA100839; WA1VFAFL1DA126762; WA1VFAFL1DA175346 | WA1VFAFL1DA175296; WA1VFAFL1DA150348 | WA1VFAFL1DA135865; WA1VFAFL1DA119651 | WA1VFAFL1DA178117; WA1VFAFL1DA140337

WA1VFAFL1DA139883 | WA1VFAFL1DA169143; WA1VFAFL1DA156442; WA1VFAFL1DA131136; WA1VFAFL1DA144615 | WA1VFAFL1DA160362 | WA1VFAFL1DA150382 | WA1VFAFL1DA175184 | WA1VFAFL1DA171829; WA1VFAFL1DA143772; WA1VFAFL1DA118015 | WA1VFAFL1DA101876 | WA1VFAFL1DA102168 | WA1VFAFL1DA112697 | WA1VFAFL1DA103949 | WA1VFAFL1DA188923 | WA1VFAFL1DA135834 | WA1VFAFL1DA181342 | WA1VFAFL1DA198979 | WA1VFAFL1DA147742; WA1VFAFL1DA123876; WA1VFAFL1DA140676

WA1VFAFL1DA152150; WA1VFAFL1DA158207 | WA1VFAFL1DA101439; WA1VFAFL1DA110786; WA1VFAFL1DA183866 | WA1VFAFL1DA172477; WA1VFAFL1DA116166

WA1VFAFL1DA118502 | WA1VFAFL1DA161317; WA1VFAFL1DA178294 | WA1VFAFL1DA139401; WA1VFAFL1DA160149; WA1VFAFL1DA160779; WA1VFAFL1DA121402; WA1VFAFL1DA126308 | WA1VFAFL1DA149118 | WA1VFAFL1DA109444 | WA1VFAFL1DA108830; WA1VFAFL1DA172480 | WA1VFAFL1DA147921 | WA1VFAFL1DA101117; WA1VFAFL1DA126826; WA1VFAFL1DA199131; WA1VFAFL1DA123599 | WA1VFAFL1DA143271 | WA1VFAFL1DA122467; WA1VFAFL1DA119018; WA1VFAFL1DA164752; WA1VFAFL1DA138961 | WA1VFAFL1DA178148; WA1VFAFL1DA155632 | WA1VFAFL1DA139169 | WA1VFAFL1DA154061 | WA1VFAFL1DA149989 | WA1VFAFL1DA180479; WA1VFAFL1DA134473

WA1VFAFL1DA172186 | WA1VFAFL1DA152715 | WA1VFAFL1DA158398 | WA1VFAFL1DA129273; WA1VFAFL1DA124705 | WA1VFAFL1DA150575 | WA1VFAFL1DA139866; WA1VFAFL1DA134229 | WA1VFAFL1DA173418 | WA1VFAFL1DA152441

WA1VFAFL1DA121285 | WA1VFAFL1DA101747 | WA1VFAFL1DA101036; WA1VFAFL1DA123246; WA1VFAFL1DA137566; WA1VFAFL1DA184113; WA1VFAFL1DA119665 | WA1VFAFL1DA168395 | WA1VFAFL1DA158353; WA1VFAFL1DA114160; WA1VFAFL1DA148194; WA1VFAFL1DA119469 | WA1VFAFL1DA164170 | WA1VFAFL1DA163648 | WA1VFAFL1DA179333; WA1VFAFL1DA126146 | WA1VFAFL1DA157641; WA1VFAFL1DA166887; WA1VFAFL1DA131704; WA1VFAFL1DA183270; WA1VFAFL1DA143822; WA1VFAFL1DA153394; WA1VFAFL1DA178151 | WA1VFAFL1DA187867 | WA1VFAFL1DA166310; WA1VFAFL1DA149393 | WA1VFAFL1DA110075 | WA1VFAFL1DA113963; WA1VFAFL1DA165545; WA1VFAFL1DA112232; WA1VFAFL1DA113865; WA1VFAFL1DA140063 | WA1VFAFL1DA132254; WA1VFAFL1DA130410 | WA1VFAFL1DA147255 | WA1VFAFL1DA120458; WA1VFAFL1DA138006; WA1VFAFL1DA102333 | WA1VFAFL1DA112151; WA1VFAFL1DA155095 | WA1VFAFL1DA147093; WA1VFAFL1DA142363 | WA1VFAFL1DA121223; WA1VFAFL1DA172723; WA1VFAFL1DA121299; WA1VFAFL1DA143240 | WA1VFAFL1DA143366 | WA1VFAFL1DA172446 | WA1VFAFL1DA160703; WA1VFAFL1DA123912

WA1VFAFL1DA191160; WA1VFAFL1DA113557 | WA1VFAFL1DA109282 | WA1VFAFL1DA179252; WA1VFAFL1DA170700 | WA1VFAFL1DA107077 | WA1VFAFL1DA167540

WA1VFAFL1DA182524 | WA1VFAFL1DA124056; WA1VFAFL1DA103241 | WA1VFAFL1DA187948; WA1VFAFL1DA180191; WA1VFAFL1DA158076 | WA1VFAFL1DA170311 | WA1VFAFL1DA180790; WA1VFAFL1DA127460 | WA1VFAFL1DA173595 | WA1VFAFL1DA172902 | WA1VFAFL1DA139110 | WA1VFAFL1DA183088; WA1VFAFL1DA119147; WA1VFAFL1DA158093 | WA1VFAFL1DA164637; WA1VFAFL1DA196553 | WA1VFAFL1DA110464 | WA1VFAFL1DA188856 | WA1VFAFL1DA111730; WA1VFAFL1DA101215 | WA1VFAFL1DA128298 | WA1VFAFL1DA124042 | WA1VFAFL1DA108570; WA1VFAFL1DA114255

WA1VFAFL1DA135090 | WA1VFAFL1DA105894 | WA1VFAFL1DA162189 | WA1VFAFL1DA156831; WA1VFAFL1DA176626; WA1VFAFL1DA163391 | WA1VFAFL1DA183379 | WA1VFAFL1DA149183

WA1VFAFL1DA198500 | WA1VFAFL1DA194091 | WA1VFAFL1DA170809; WA1VFAFL1DA143979 | WA1VFAFL1DA103871; WA1VFAFL1DA189361 | WA1VFAFL1DA196536 | WA1VFAFL1DA196603 | WA1VFAFL1DA193880; WA1VFAFL1DA137745; WA1VFAFL1DA127099; WA1VFAFL1DA122355 | WA1VFAFL1DA121030 | WA1VFAFL1DA162144 | WA1VFAFL1DA141228 | WA1VFAFL1DA122758; WA1VFAFL1DA137695; WA1VFAFL1DA110027; WA1VFAFL1DA104292 | WA1VFAFL1DA104809; WA1VFAFL1DA125272 | WA1VFAFL1DA149992 | WA1VFAFL1DA174018 | WA1VFAFL1DA105541 | WA1VFAFL1DA155906 | WA1VFAFL1DA136630; WA1VFAFL1DA190915 | WA1VFAFL1DA151547; WA1VFAFL1DA123943; WA1VFAFL1DA120170

WA1VFAFL1DA154710 | WA1VFAFL1DA167134 | WA1VFAFL1DA110948 | WA1VFAFL1DA172737 | WA1VFAFL1DA123604 | WA1VFAFL1DA195841; WA1VFAFL1DA180403 | WA1VFAFL1DA110447

WA1VFAFL1DA120959 | WA1VFAFL1DA171751 | WA1VFAFL1DA140113 | WA1VFAFL1DA143559 | WA1VFAFL1DA189666 | WA1VFAFL1DA112425 | WA1VFAFL1DA195824; WA1VFAFL1DA138040 | WA1VFAFL1DA182703; WA1VFAFL1DA154979 | WA1VFAFL1DA173077

WA1VFAFL1DA176187; WA1VFAFL1DA179137 | WA1VFAFL1DA117415 | WA1VFAFL1DA195919 | WA1VFAFL1DA128351; WA1VFAFL1DA146929 | WA1VFAFL1DA122369 | WA1VFAFL1DA105409 | WA1VFAFL1DA160751; WA1VFAFL1DA174763 | WA1VFAFL1DA151905 | WA1VFAFL1DA130987 | WA1VFAFL1DA115843

WA1VFAFL1DA194348 | WA1VFAFL1DA145246

WA1VFAFL1DA157686 | WA1VFAFL1DA145828 | WA1VFAFL1DA113445; WA1VFAFL1DA187254 | WA1VFAFL1DA149961; WA1VFAFL1DA133405 | WA1VFAFL1DA148213 | WA1VFAFL1DA151127 | WA1VFAFL1DA140547 | WA1VFAFL1DA140239 | WA1VFAFL1DA116877 | WA1VFAFL1DA149684 | WA1VFAFL1DA180983

WA1VFAFL1DA136479 | WA1VFAFL1DA173645 | WA1VFAFL1DA114384 | WA1VFAFL1DA159406; WA1VFAFL1DA138569 | WA1VFAFL1DA183415

WA1VFAFL1DA125708 | WA1VFAFL1DA131041 | WA1VFAFL1DA132996 | WA1VFAFL1DA159292; WA1VFAFL1DA162628

WA1VFAFL1DA156389 | WA1VFAFL1DA126051; WA1VFAFL1DA190221 | WA1VFAFL1DA117267 | WA1VFAFL1DA171426 | WA1VFAFL1DA191918 | WA1VFAFL1DA149846; WA1VFAFL1DA196973; WA1VFAFL1DA160300 | WA1VFAFL1DA199226; WA1VFAFL1DA193118 | WA1VFAFL1DA196374 | WA1VFAFL1DA107645 | WA1VFAFL1DA183558 | WA1VFAFL1DA122114; WA1VFAFL1DA109301 | WA1VFAFL1DA118676 | WA1VFAFL1DA124624

WA1VFAFL1DA125658 | WA1VFAFL1DA144503; WA1VFAFL1DA176481 | WA1VFAFL1DA181552 | WA1VFAFL1DA187450; WA1VFAFL1DA112909 | WA1VFAFL1DA106981; WA1VFAFL1DA109198 | WA1VFAFL1DA140189; WA1VFAFL1DA183057 | WA1VFAFL1DA150804; WA1VFAFL1DA137521

WA1VFAFL1DA104065 | WA1VFAFL1DA184077 | WA1VFAFL1DA111176 | WA1VFAFL1DA167747 | WA1VFAFL1DA134361

WA1VFAFL1DA156876 | WA1VFAFL1DA199095

WA1VFAFL1DA110965; WA1VFAFL1DA153217 | WA1VFAFL1DA161446 | WA1VFAFL1DA104227 | WA1VFAFL1DA119603 | WA1VFAFL1DA116202; WA1VFAFL1DA127104 | WA1VFAFL1DA192356 | WA1VFAFL1DA190462; WA1VFAFL1DA184435; WA1VFAFL1DA191661; WA1VFAFL1DA196262 | WA1VFAFL1DA162337 | WA1VFAFL1DA172799; WA1VFAFL1DA110285 | WA1VFAFL1DA168445 | WA1VFAFL1DA121044 | WA1VFAFL1DA164329 | WA1VFAFL1DA121318

WA1VFAFL1DA132352 | WA1VFAFL1DA197203; WA1VFAFL1DA123568 | WA1VFAFL1DA172138 | WA1VFAFL1DA101943 | WA1VFAFL1DA122310 | WA1VFAFL1DA157347 | WA1VFAFL1DA120055 | WA1VFAFL1DA130956; WA1VFAFL1DA195497; WA1VFAFL1DA139432; WA1VFAFL1DA103532 | WA1VFAFL1DA126406; WA1VFAFL1DA137616 | WA1VFAFL1DA136644 | WA1VFAFL1DA154688

WA1VFAFL1DA181261 | WA1VFAFL1DA166744; WA1VFAFL1DA163598; WA1VFAFL1DA151709 | WA1VFAFL1DA101960; WA1VFAFL1DA197170; WA1VFAFL1DA187805 | WA1VFAFL1DA180045 | WA1VFAFL1DA189764 | WA1VFAFL1DA103062; WA1VFAFL1DA104146 | WA1VFAFL1DA139737 | WA1VFAFL1DA141522 | WA1VFAFL1DA126650 | WA1VFAFL1DA150981 | WA1VFAFL1DA147594 | WA1VFAFL1DA148549 | WA1VFAFL1DA173886; WA1VFAFL1DA118287; WA1VFAFL1DA171975 | WA1VFAFL1DA125868; WA1VFAFL1DA139544 | WA1VFAFL1DA193457; WA1VFAFL1DA138488; WA1VFAFL1DA175198 | WA1VFAFL1DA161981 | WA1VFAFL1DA178876; WA1VFAFL1DA128219 | WA1VFAFL1DA171345 | WA1VFAFL1DA164735; WA1VFAFL1DA165495 | WA1VFAFL1DA116541; WA1VFAFL1DA177761

WA1VFAFL1DA141178

WA1VFAFL1DA101666 | WA1VFAFL1DA102770; WA1VFAFL1DA111436; WA1VFAFL1DA179848; WA1VFAFL1DA114708; WA1VFAFL1DA131539 | WA1VFAFL1DA189165 | WA1VFAFL1DA112246 | WA1VFAFL1DA133341 | WA1VFAFL1DA180661; WA1VFAFL1DA121206; WA1VFAFL1DA153914 | WA1VFAFL1DA173239 | WA1VFAFL1DA183897; WA1VFAFL1DA119312 | WA1VFAFL1DA173483 | WA1VFAFL1DA121450 | WA1VFAFL1DA111677 | WA1VFAFL1DA147059 | WA1VFAFL1DA129161 | WA1VFAFL1DA105412; WA1VFAFL1DA145876 | WA1VFAFL1DA198383 | WA1VFAFL1DA148633 | WA1VFAFL1DA177811 | WA1VFAFL1DA120881 | WA1VFAFL1DA122999; WA1VFAFL1DA139527; WA1VFAFL1DA149037; WA1VFAFL1DA138734; WA1VFAFL1DA104485 | WA1VFAFL1DA183463

WA1VFAFL1DA103109; WA1VFAFL1DA177369 | WA1VFAFL1DA101327 | WA1VFAFL1DA133694

WA1VFAFL1DA180532 | WA1VFAFL1DA178327

WA1VFAFL1DA126633; WA1VFAFL1DA160622 | WA1VFAFL1DA163326; WA1VFAFL1DA104194; WA1VFAFL1DA105734; WA1VFAFL1DA143450 | WA1VFAFL1DA130312 | WA1VFAFL1DA183026; WA1VFAFL1DA186444 | WA1VFAFL1DA127930 | WA1VFAFL1DA107502 | WA1VFAFL1DA137471 | WA1VFAFL1DA177680; WA1VFAFL1DA123621

WA1VFAFL1DA134151 | WA1VFAFL1DA188999; WA1VFAFL1DA130665; WA1VFAFL1DA167473 | WA1VFAFL1DA149054 | WA1VFAFL1DA172835 | WA1VFAFL1DA135929 | WA1VFAFL1DA147952

WA1VFAFL1DA137213 | WA1VFAFL1DA140127 | WA1VFAFL1DA101991 | WA1VFAFL1DA141617

WA1VFAFL1DA131685; WA1VFAFL1DA106916 | WA1VFAFL1DA115440; WA1VFAFL1DA175279; WA1VFAFL1DA163004 | WA1VFAFL1DA125210; WA1VFAFL1DA164881 | WA1VFAFL1DA165318 | WA1VFAFL1DA184726 | WA1VFAFL1DA140483 | WA1VFAFL1DA117852; WA1VFAFL1DA132920 | WA1VFAFL1DA151869 | WA1VFAFL1DA194818 | WA1VFAFL1DA141164 | WA1VFAFL1DA186072 | WA1VFAFL1DA173256; WA1VFAFL1DA110934; WA1VFAFL1DA121397; WA1VFAFL1DA126390 | WA1VFAFL1DA193376; WA1VFAFL1DA149233 | WA1VFAFL1DA113008 | WA1VFAFL1DA123750; WA1VFAFL1DA120668 | WA1VFAFL1DA198058 | WA1VFAFL1DA122954 | WA1VFAFL1DA113333; WA1VFAFL1DA114997 | WA1VFAFL1DA184287 | WA1VFAFL1DA153833 | WA1VFAFL1DA173113 | WA1VFAFL1DA135350 | WA1VFAFL1DA136837 | WA1VFAFL1DA166680 | WA1VFAFL1DA118452 | WA1VFAFL1DA186623; WA1VFAFL1DA190154 | WA1VFAFL1DA132951; WA1VFAFL1DA150110

WA1VFAFL1DA113686 | WA1VFAFL1DA118127 | WA1VFAFL1DA134540; WA1VFAFL1DA119276; WA1VFAFL1DA170129; WA1VFAFL1DA196326 | WA1VFAFL1DA164993 | WA1VFAFL1DA177565 | WA1VFAFL1DA174276 | WA1VFAFL1DA158675

WA1VFAFL1DA157316; WA1VFAFL1DA120363 | WA1VFAFL1DA133999; WA1VFAFL1DA109248 | WA1VFAFL1DA167070 | WA1VFAFL1DA175525 | WA1VFAFL1DA164167 | WA1VFAFL1DA172205 | WA1VFAFL1DA183978 | WA1VFAFL1DA124767 | WA1VFAFL1DA193183 | WA1VFAFL1DA103191; WA1VFAFL1DA128995 | WA1VFAFL1DA102848 | WA1VFAFL1DA148700; WA1VFAFL1DA156327; WA1VFAFL1DA151564 | WA1VFAFL1DA186105 | WA1VFAFL1DA182281 | WA1VFAFL1DA100789; WA1VFAFL1DA128883; WA1VFAFL1DA190946; WA1VFAFL1DA187495; WA1VFAFL1DA178666 | WA1VFAFL1DA189876; WA1VFAFL1DA151757 | WA1VFAFL1DA165240; WA1VFAFL1DA150351 | WA1VFAFL1DA130892; WA1VFAFL1DA122209 | WA1VFAFL1DA167313; WA1VFAFL1DA107399 | WA1VFAFL1DA166260 | WA1VFAFL1DA169577 | WA1VFAFL1DA163147; WA1VFAFL1DA170728 | WA1VFAFL1DA179770 | WA1VFAFL1DA193815 | WA1VFAFL1DA196648

WA1VFAFL1DA156845 | WA1VFAFL1DA154545; WA1VFAFL1DA114403 | WA1VFAFL1DA100923 | WA1VFAFL1DA193751 | WA1VFAFL1DA169336 | WA1VFAFL1DA128768 | WA1VFAFL1DA197332 | WA1VFAFL1DA196410; WA1VFAFL1DA103739 | WA1VFAFL1DA129466; WA1VFAFL1DA148048 | WA1VFAFL1DA143710; WA1VFAFL1DA100078 | WA1VFAFL1DA172155

WA1VFAFL1DA191496 | WA1VFAFL1DA149006; WA1VFAFL1DA176996 | WA1VFAFL1DA185004 | WA1VFAFL1DA175962 | WA1VFAFL1DA124638; WA1VFAFL1DA157428 | WA1VFAFL1DA190509 | WA1VFAFL1DA191756; WA1VFAFL1DA129659 | WA1VFAFL1DA147854

WA1VFAFL1DA161205; WA1VFAFL1DA112084; WA1VFAFL1DA186542 | WA1VFAFL1DA136000; WA1VFAFL1DA172284 | WA1VFAFL1DA127927 | WA1VFAFL1DA159020; WA1VFAFL1DA180630 | WA1VFAFL1DA194902

WA1VFAFL1DA124879 | WA1VFAFL1DA157655

WA1VFAFL1DA157221 | WA1VFAFL1DA130746; WA1VFAFL1DA169160; WA1VFAFL1DA188596 | WA1VFAFL1DA119939; WA1VFAFL1DA198108; WA1VFAFL1DA115616; WA1VFAFL1DA191319; WA1VFAFL1DA129869 | WA1VFAFL1DA174343

WA1VFAFL1DA193099 | WA1VFAFL1DA181163; WA1VFAFL1DA188582; WA1VFAFL1DA124753 | WA1VFAFL1DA125031; WA1VFAFL1DA113204; WA1VFAFL1DA137034 | WA1VFAFL1DA137728; WA1VFAFL1DA119245 | WA1VFAFL1DA167456; WA1VFAFL1DA198268 | WA1VFAFL1DA177940 | WA1VFAFL1DA166288; WA1VFAFL1DA174701 | WA1VFAFL1DA140855 | WA1VFAFL1DA108567; WA1VFAFL1DA145103 | WA1VFAFL1DA194088; WA1VFAFL1DA152746 | WA1VFAFL1DA163987; WA1VFAFL1DA117088; WA1VFAFL1DA110206; WA1VFAFL1DA109296 | WA1VFAFL1DA148163; WA1VFAFL1DA119777; WA1VFAFL1DA125711 | WA1VFAFL1DA169210; WA1VFAFL1DA138958; WA1VFAFL1DA108892; WA1VFAFL1DA149166 | WA1VFAFL1DA109539 | WA1VFAFL1DA185911 | WA1VFAFL1DA118533 | WA1VFAFL1DA157509 | WA1VFAFL1DA168901 | WA1VFAFL1DA147871 | WA1VFAFL1DA195175 | WA1VFAFL1DA186993; WA1VFAFL1DA141083 | WA1VFAFL1DA138555 | WA1VFAFL1DA122193 | WA1VFAFL1DA176223 | WA1VFAFL1DA127264 | WA1VFAFL1DA195760; WA1VFAFL1DA160443 | WA1VFAFL1DA123702; WA1VFAFL1DA195354; WA1VFAFL1DA167862 | WA1VFAFL1DA134778 | WA1VFAFL1DA103935 | WA1VFAFL1DA182779

WA1VFAFL1DA100355 | WA1VFAFL1DA161172 | WA1VFAFL1DA181275 | WA1VFAFL1DA122680; WA1VFAFL1DA117687 | WA1VFAFL1DA184824 | WA1VFAFL1DA131816

WA1VFAFL1DA183124; WA1VFAFL1DA184807; WA1VFAFL1DA195905

WA1VFAFL1DA150219

WA1VFAFL1DA148261 | WA1VFAFL1DA151449 | WA1VFAFL1DA167053 | WA1VFAFL1DA190638 | WA1VFAFL1DA174875 | WA1VFAFL1DA177579 | WA1VFAFL1DA199453; WA1VFAFL1DA196861 | WA1VFAFL1DA100727; WA1VFAFL1DA134876 | WA1VFAFL1DA183494 | WA1VFAFL1DA133596; WA1VFAFL1DA169370 | WA1VFAFL1DA138703

WA1VFAFL1DA171040; WA1VFAFL1DA122145

WA1VFAFL1DA137650; WA1VFAFL1DA186122 | WA1VFAFL1DA110416

WA1VFAFL1DA187366; WA1VFAFL1DA101361 | WA1VFAFL1DA141469

WA1VFAFL1DA117222 | WA1VFAFL1DA129192 | WA1VFAFL1DA177095; WA1VFAFL1DA156425 | WA1VFAFL1DA155646; WA1VFAFL1DA102591 | WA1VFAFL1DA113784 | WA1VFAFL1DA117785 | WA1VFAFL1DA109024; WA1VFAFL1DA147966 | WA1VFAFL1DA158238 | WA1VFAFL1DA177856 | WA1VFAFL1DA189571; WA1VFAFL1DA168283 | WA1VFAFL1DA177548 | WA1VFAFL1DA119259; WA1VFAFL1DA106947 | WA1VFAFL1DA120900 | WA1VFAFL1DA187951; WA1VFAFL1DA177209 | WA1VFAFL1DA122520; WA1VFAFL1DA151953 | WA1VFAFL1DA140080 | WA1VFAFL1DA141567; WA1VFAFL1DA116636 | WA1VFAFL1DA186136 | WA1VFAFL1DA135476 | WA1VFAFL1DA122081 | WA1VFAFL1DA162919; WA1VFAFL1DA155355 | WA1VFAFL1DA191644; WA1VFAFL1DA109878; WA1VFAFL1DA122016

WA1VFAFL1DA138605 | WA1VFAFL1DA148065 | WA1VFAFL1DA100632; WA1VFAFL1DA191935; WA1VFAFL1DA152083; WA1VFAFL1DA154013 | WA1VFAFL1DA179901 | WA1VFAFL1DA111534 | WA1VFAFL1DA143674 | WA1VFAFL1DA164315; WA1VFAFL1DA174973 | WA1VFAFL1DA107290; WA1VFAFL1DA166789 | WA1VFAFL1DA131038 | WA1VFAFL1DA128642

WA1VFAFL1DA106480 | WA1VFAFL1DA153623 | WA1VFAFL1DA116474; WA1VFAFL1DA198402 | WA1VFAFL1DA161608; WA1VFAFL1DA105698; WA1VFAFL1DA120377 | WA1VFAFL1DA141150 | WA1VFAFL1DA112778; WA1VFAFL1DA144310 | WA1VFAFL1DA181065; WA1VFAFL1DA122064; WA1VFAFL1DA131427 | WA1VFAFL1DA193104; WA1VFAFL1DA189036 | WA1VFAFL1DA153167 | WA1VFAFL1DA176268; WA1VFAFL1DA110688 | WA1VFAFL1DA151788 | WA1VFAFL1DA142380 | WA1VFAFL1DA173919; WA1VFAFL1DA174035 | WA1VFAFL1DA136322 | WA1VFAFL1DA134313 | WA1VFAFL1DA167098 | WA1VFAFL1DA109315; WA1VFAFL1DA117107 | WA1VFAFL1DA185813 | WA1VFAFL1DA103353 | WA1VFAFL1DA117978 | WA1VFAFL1DA133288

WA1VFAFL1DA132769 | WA1VFAFL1DA193703; WA1VFAFL1DA184631 | WA1VFAFL1DA159115 | WA1VFAFL1DA181857 | WA1VFAFL1DA133131 | WA1VFAFL1DA134750; WA1VFAFL1DA150074 | WA1VFAFL1DA195094 | WA1VFAFL1DA196617 | WA1VFAFL1DA164265; WA1VFAFL1DA104213 | WA1VFAFL1DA147627 | WA1VFAFL1DA183169 | WA1VFAFL1DA198061; WA1VFAFL1DA156036 | WA1VFAFL1DA127586 | WA1VFAFL1DA160653; WA1VFAFL1DA190610 | WA1VFAFL1DA105636; WA1VFAFL1DA132884 | WA1VFAFL1DA136109 | WA1VFAFL1DA117589 | WA1VFAFL1DA100503 | WA1VFAFL1DA125837 | WA1VFAFL1DA143223 | WA1VFAFL1DA174066 | WA1VFAFL1DA138197; WA1VFAFL1DA170258 | WA1VFAFL1DA159728 | WA1VFAFL1DA148986 | WA1VFAFL1DA171832 | WA1VFAFL1DA152651; WA1VFAFL1DA147997

WA1VFAFL1DA154531 | WA1VFAFL1DA100422 | WA1VFAFL1DA166193 | WA1VFAFL1DA195290 | WA1VFAFL1DA140323 | WA1VFAFL1DA150737 | WA1VFAFL1DA168977

WA1VFAFL1DA114904 | WA1VFAFL1DA129600; WA1VFAFL1DA107127

WA1VFAFL1DA128365; WA1VFAFL1DA189926; WA1VFAFL1DA169837 | WA1VFAFL1DA147711 | WA1VFAFL1DA182278 | WA1VFAFL1DA143190 | WA1VFAFL1DA168073 | WA1VFAFL1DA122162 | WA1VFAFL1DA159163

WA1VFAFL1DA111923 | WA1VFAFL1DA112764 | WA1VFAFL1DA105877; WA1VFAFL1DA148910 | WA1VFAFL1DA118130; WA1VFAFL1DA179106 | WA1VFAFL1DA171586

WA1VFAFL1DA124977; WA1VFAFL1DA157266 | WA1VFAFL1DA115941

WA1VFAFL1DA111095; WA1VFAFL1DA153900; WA1VFAFL1DA182930 | WA1VFAFL1DA169434 | WA1VFAFL1DA158191 | WA1VFAFL1DA179591 | WA1VFAFL1DA119858; WA1VFAFL1DA178411 | WA1VFAFL1DA165559 | WA1VFAFL1DA102459 | WA1VFAFL1DA125675 | WA1VFAFL1DA195385

WA1VFAFL1DA155582 | WA1VFAFL1DA158174 | WA1VFAFL1DA150656 | WA1VFAFL1DA191983 | WA1VFAFL1DA184516; WA1VFAFL1DA136255 | WA1VFAFL1DA117091 | WA1VFAFL1DA182197 | WA1VFAFL1DA181096 | WA1VFAFL1DA166176 | WA1VFAFL1DA197959 | WA1VFAFL1DA184189 | WA1VFAFL1DA179512 | WA1VFAFL1DA125269 | WA1VFAFL1DA179378 | WA1VFAFL1DA188968 | WA1VFAFL1DA128706; WA1VFAFL1DA132786 | WA1VFAFL1DA194009 | WA1VFAFL1DA144775 | WA1VFAFL1DA187934

WA1VFAFL1DA163732; WA1VFAFL1DA162712; WA1VFAFL1DA192180 | WA1VFAFL1DA118645 | WA1VFAFL1DA110335 | WA1VFAFL1DA150771 | WA1VFAFL1DA107516; WA1VFAFL1DA184175 | WA1VFAFL1DA169739 | WA1VFAFL1DA182376; WA1VFAFL1DA147434; WA1VFAFL1DA137468 | WA1VFAFL1DA140502; WA1VFAFL1DA145568; WA1VFAFL1DA135428 | WA1VFAFL1DA120833 | WA1VFAFL1DA188064 | WA1VFAFL1DA100274 | WA1VFAFL1DA189828 | WA1VFAFL1DA101022 | WA1VFAFL1DA159194 | WA1VFAFL1DA106950 | WA1VFAFL1DA108682 | WA1VFAFL1DA122095; WA1VFAFL1DA177078 | WA1VFAFL1DA182555 | WA1VFAFL1DA166582 | WA1VFAFL1DA149782; WA1VFAFL1DA134585; WA1VFAFL1DA137258; WA1VFAFL1DA182636 | WA1VFAFL1DA134506; WA1VFAFL1DA191787; WA1VFAFL1DA108214 | WA1VFAFL1DA145554 | WA1VFAFL1DA197444 | WA1VFAFL1DA112148

WA1VFAFL1DA180014; WA1VFAFL1DA111064; WA1VFAFL1DA124204 | WA1VFAFL1DA107922; WA1VFAFL1DA108875 | WA1VFAFL1DA127801 | WA1VFAFL1DA118595 | WA1VFAFL1DA129144

WA1VFAFL1DA113929 | WA1VFAFL1DA120217 | WA1VFAFL1DA142007 | WA1VFAFL1DA173242 | WA1VFAFL1DA159633; WA1VFAFL1DA142735; WA1VFAFL1DA161382; WA1VFAFL1DA192163 | WA1VFAFL1DA126681; WA1VFAFL1DA184922 | WA1VFAFL1DA116815; WA1VFAFL1DA109346 | WA1VFAFL1DA143660; WA1VFAFL1DA142590 | WA1VFAFL1DA197363; WA1VFAFL1DA106768; WA1VFAFL1DA119455 | WA1VFAFL1DA196343 | WA1VFAFL1DA163567

WA1VFAFL1DA176416

WA1VFAFL1DA183950; WA1VFAFL1DA132304; WA1VFAFL1DA156604; WA1VFAFL1DA137597; WA1VFAFL1DA109377; WA1VFAFL1DA174682 | WA1VFAFL1DA126339 | WA1VFAFL1DA118709 | WA1VFAFL1DA185665; WA1VFAFL1DA186458 | WA1VFAFL1DA159650 | WA1VFAFL1DA143657; WA1VFAFL1DA122243 | WA1VFAFL1DA181437; WA1VFAFL1DA128138 | WA1VFAFL1DA182734 | WA1VFAFL1DA153198; WA1VFAFL1DA164136 | WA1VFAFL1DA190929 | WA1VFAFL1DA167926 | WA1VFAFL1DA197315 | WA1VFAFL1DA151175; WA1VFAFL1DA135378

WA1VFAFL1DA180398; WA1VFAFL1DA165898 | WA1VFAFL1DA113543 | WA1VFAFL1DA122789 | WA1VFAFL1DA122792; WA1VFAFL1DA122582; WA1VFAFL1DA134327 | WA1VFAFL1DA153752

WA1VFAFL1DA127992 | WA1VFAFL1DA164797 | WA1VFAFL1DA113025 | WA1VFAFL1DA116278 | WA1VFAFL1DA147045; WA1VFAFL1DA111369 | WA1VFAFL1DA115261; WA1VFAFL1DA185410 | WA1VFAFL1DA168753 | WA1VFAFL1DA154030

WA1VFAFL1DA178599; WA1VFAFL1DA195130

WA1VFAFL1DA158322; WA1VFAFL1DA119309 | WA1VFAFL1DA189893 | WA1VFAFL1DA114496 | WA1VFAFL1DA108603 | WA1VFAFL1DA155484 | WA1VFAFL1DA100842; WA1VFAFL1DA109475 | WA1VFAFL1DA150365 | WA1VFAFL1DA188453; WA1VFAFL1DA199890 | WA1VFAFL1DA136028; WA1VFAFL1DA188131; WA1VFAFL1DA120993 | WA1VFAFL1DA154674; WA1VFAFL1DA137986 | WA1VFAFL1DA186282; WA1VFAFL1DA103045

WA1VFAFL1DA195516 | WA1VFAFL1DA111727; WA1VFAFL1DA162001; WA1VFAFL1DA192681 | WA1VFAFL1DA126731 | WA1VFAFL1DA131718 | WA1VFAFL1DA153847 | WA1VFAFL1DA116460; WA1VFAFL1DA155792 | WA1VFAFL1DA142993 | WA1VFAFL1DA178375 | WA1VFAFL1DA161639 | WA1VFAFL1DA195886 | WA1VFAFL1DA100243; WA1VFAFL1DA113154; WA1VFAFL1DA141987 | WA1VFAFL1DA127281; WA1VFAFL1DA146932 | WA1VFAFL1DA131721 | WA1VFAFL1DA164248

WA1VFAFL1DA192518 | WA1VFAFL1DA181325 | WA1VFAFL1DA164685; WA1VFAFL1DA153492; WA1VFAFL1DA129855 | WA1VFAFL1DA135204 | WA1VFAFL1DA134683 | WA1VFAFL1DA171183 | WA1VFAFL1DA160636 | WA1VFAFL1DA122551 | WA1VFAFL1DA121254; WA1VFAFL1DA198609 | WA1VFAFL1DA156473; WA1VFAFL1DA198710; WA1VFAFL1DA149703 | WA1VFAFL1DA177663; WA1VFAFL1DA156103 | WA1VFAFL1DA198934; WA1VFAFL1DA179784; WA1VFAFL1DA129516 | WA1VFAFL1DA168641; WA1VFAFL1DA166209 | WA1VFAFL1DA167201 | WA1VFAFL1DA125689

WA1VFAFL1DA194429; WA1VFAFL1DA130584 | WA1VFAFL1DA182457; WA1VFAFL1DA149863 | WA1VFAFL1DA190736; WA1VFAFL1DA190140; WA1VFAFL1DA186296 | WA1VFAFL1DA102378 | WA1VFAFL1DA117639; WA1VFAFL1DA104289

WA1VFAFL1DA124736; WA1VFAFL1DA143738; WA1VFAFL1DA146168; WA1VFAFL1DA132755 | WA1VFAFL1DA121870; WA1VFAFL1DA131301 | WA1VFAFL1DA172933; WA1VFAFL1DA168252 | WA1VFAFL1DA153301; WA1VFAFL1DA190560 | WA1VFAFL1DA184970; WA1VFAFL1DA142279 | WA1VFAFL1DA198318

WA1VFAFL1DA174777 | WA1VFAFL1DA145960 | WA1VFAFL1DA159342 | WA1VFAFL1DA118872

WA1VFAFL1DA104437; WA1VFAFL1DA128074 | WA1VFAFL1DA167893; WA1VFAFL1DA153816 | WA1VFAFL1DA185956 | WA1VFAFL1DA194026 | WA1VFAFL1DA114109 | WA1VFAFL1DA186962 | WA1VFAFL1DA164749 | WA1VFAFL1DA122937; WA1VFAFL1DA120184 | WA1VFAFL1DA186802 | WA1VFAFL1DA130438; WA1VFAFL1DA177971; WA1VFAFL1DA117754 | WA1VFAFL1DA154948 | WA1VFAFL1DA187268; WA1VFAFL1DA138023 | WA1VFAFL1DA156960 | WA1VFAFL1DA105717 | WA1VFAFL1DA121531 | WA1VFAFL1DA179459 | WA1VFAFL1DA127779

WA1VFAFL1DA113395 | WA1VFAFL1DA163195; WA1VFAFL1DA133291 | WA1VFAFL1DA134411; WA1VFAFL1DA135431 | WA1VFAFL1DA192454 | WA1VFAFL1DA162760 | WA1VFAFL1DA195967 | WA1VFAFL1DA101649; WA1VFAFL1DA168834; WA1VFAFL1DA184659 | WA1VFAFL1DA112344; WA1VFAFL1DA142170; WA1VFAFL1DA100159 | WA1VFAFL1DA141780; WA1VFAFL1DA113638; WA1VFAFL1DA172172; WA1VFAFL1DA198240; WA1VFAFL1DA171703 | WA1VFAFL1DA150415 | WA1VFAFL1DA137308; WA1VFAFL1DA108276 | WA1VFAFL1DA161253 | WA1VFAFL1DA183611; WA1VFAFL1DA196522 | WA1VFAFL1DA103921 | WA1VFAFL1DA167652 | WA1VFAFL1DA142878; WA1VFAFL1DA165190 | WA1VFAFL1DA121948; WA1VFAFL1DA116491

WA1VFAFL1DA118368 | WA1VFAFL1DA149412 | WA1VFAFL1DA199212; WA1VFAFL1DA127118; WA1VFAFL1DA122422 | WA1VFAFL1DA108844 | WA1VFAFL1DA140662; WA1VFAFL1DA113140 | WA1VFAFL1DA141035 | WA1VFAFL1DA155341 | WA1VFAFL1DA168803 | WA1VFAFL1DA179543 | WA1VFAFL1DA114806 | WA1VFAFL1DA189148 | WA1VFAFL1DA135817; WA1VFAFL1DA177145; WA1VFAFL1DA121190; WA1VFAFL1DA169904; WA1VFAFL1DA133677 | WA1VFAFL1DA153699; WA1VFAFL1DA182006 | WA1VFAFL1DA176030 | WA1VFAFL1DA118211 | WA1VFAFL1DA155467 | WA1VFAFL1DA116667 | WA1VFAFL1DA177727 | WA1VFAFL1DA144646 | WA1VFAFL1DA113123 | WA1VFAFL1DA138510 | WA1VFAFL1DA176917 | WA1VFAFL1DA144243; WA1VFAFL1DA148602 | WA1VFAFL1DA135977 | WA1VFAFL1DA153962; WA1VFAFL1DA173757 | WA1VFAFL1DA174665 | WA1VFAFL1DA138359 | WA1VFAFL1DA151306; WA1VFAFL1DA195337; WA1VFAFL1DA121495; WA1VFAFL1DA109007 | WA1VFAFL1DA175945 | WA1VFAFL1DA157591 | WA1VFAFL1DA101442 | WA1VFAFL1DA178084 | WA1VFAFL1DA139236 | WA1VFAFL1DA132948 | WA1VFAFL1DA152200 | WA1VFAFL1DA144002 | WA1VFAFL1DA170339 | WA1VFAFL1DA197038; WA1VFAFL1DA176240 | WA1VFAFL1DA125093 | WA1VFAFL1DA105359; WA1VFAFL1DA183625; WA1VFAFL1DA133761; WA1VFAFL1DA187478 | WA1VFAFL1DA154240

WA1VFAFL1DA134425; WA1VFAFL1DA135400 | WA1VFAFL1DA177243; WA1VFAFL1DA148521 | WA1VFAFL1DA110576; WA1VFAFL1DA136899; WA1VFAFL1DA173435 | WA1VFAFL1DA132559 | WA1VFAFL1DA171930 | WA1VFAFL1DA160491 | WA1VFAFL1DA195547 | WA1VFAFL1DA195628 | WA1VFAFL1DA158255; WA1VFAFL1DA112991 | WA1VFAFL1DA107015 | WA1VFAFL1DA168428; WA1VFAFL1DA146056

WA1VFAFL1DA167330 | WA1VFAFL1DA111937; WA1VFAFL1DA113994; WA1VFAFL1DA106091 | WA1VFAFL1DA124283; WA1VFAFL1DA144629

WA1VFAFL1DA136451; WA1VFAFL1DA161043 | WA1VFAFL1DA115633 | WA1VFAFL1DA186167 | WA1VFAFL1DA184936

WA1VFAFL1DA106155 | WA1VFAFL1DA168557 | WA1VFAFL1DA140404 | WA1VFAFL1DA129886 | WA1VFAFL1DA111808 | WA1VFAFL1DA153489

WA1VFAFL1DA130214 | WA1VFAFL1DA144744 | WA1VFAFL1DA174861; WA1VFAFL1DA152472 | WA1VFAFL1DA164850 | WA1VFAFL1DA161401

WA1VFAFL1DA199646; WA1VFAFL1DA185407 | WA1VFAFL1DA146767 | WA1VFAFL1DA126518 | WA1VFAFL1DA168560; WA1VFAFL1DA109945; WA1VFAFL1DA184581 | WA1VFAFL1DA183477 | WA1VFAFL1DA196388 | WA1VFAFL1DA188291

WA1VFAFL1DA121383 | WA1VFAFL1DA176108 | WA1VFAFL1DA164041 | WA1VFAFL1DA109718 | WA1VFAFL1DA146980 | WA1VFAFL1DA129435 | WA1VFAFL1DA120637; WA1VFAFL1DA183110; WA1VFAFL1DA175427 | WA1VFAFL1DA148437; WA1VFAFL1DA122565 | WA1VFAFL1DA175265 | WA1VFAFL1DA114336 | WA1VFAFL1DA169126 | WA1VFAFL1DA173080; WA1VFAFL1DA152066 | WA1VFAFL1DA136305 | WA1VFAFL1DA194141; WA1VFAFL1DA172382 | WA1VFAFL1DA109329; WA1VFAFL1DA160684

WA1VFAFL1DA196097 | WA1VFAFL1DA129807 | WA1VFAFL1DA110755 | WA1VFAFL1DA195211; WA1VFAFL1DA110495; WA1VFAFL1DA124333; WA1VFAFL1DA158241 | WA1VFAFL1DA124414 | WA1VFAFL1DA158319; WA1VFAFL1DA102042 | WA1VFAFL1DA126728 | WA1VFAFL1DA196715 | WA1VFAFL1DA123585; WA1VFAFL1DA133579 | WA1VFAFL1DA157980; WA1VFAFL1DA185794; WA1VFAFL1DA170745 | WA1VFAFL1DA112618; WA1VFAFL1DA143805; WA1VFAFL1DA179476 | WA1VFAFL1DA102476 | WA1VFAFL1DA101389 | WA1VFAFL1DA181048 | WA1VFAFL1DA122260 | WA1VFAFL1DA188226; WA1VFAFL1DA105376 | WA1VFAFL1DA173869; WA1VFAFL1DA138166 | WA1VFAFL1DA172043; WA1VFAFL1DA188484 | WA1VFAFL1DA160605 | WA1VFAFL1DA189473; WA1VFAFL1DA148180; WA1VFAFL1DA100548 | WA1VFAFL1DA105720; WA1VFAFL1DA171166 | WA1VFAFL1DA122856; WA1VFAFL1DA171457; WA1VFAFL1DA143481; WA1VFAFL1DA192051 | WA1VFAFL1DA163052 | WA1VFAFL1DA100890 | WA1VFAFL1DA168137; WA1VFAFL1DA125160 | WA1VFAFL1DA132075; WA1VFAFL1DA143531; WA1VFAFL1DA117110

WA1VFAFL1DA102106 | WA1VFAFL1DA158000 | WA1VFAFL1DA189439; WA1VFAFL1DA146509 | WA1VFAFL1DA139639 | WA1VFAFL1DA109900 | WA1VFAFL1DA128639; WA1VFAFL1DA190624 | WA1VFAFL1DA172236; WA1VFAFL1DA166128 | WA1VFAFL1DA165738

WA1VFAFL1DA168851; WA1VFAFL1DA164072 | WA1VFAFL1DA169384 | WA1VFAFL1DA116040 | WA1VFAFL1DA169045 | WA1VFAFL1DA185522; WA1VFAFL1DA122453

WA1VFAFL1DA158272 | WA1VFAFL1DA111386; WA1VFAFL1DA119696; WA1VFAFL1DA115762; WA1VFAFL1DA161012

WA1VFAFL1DA127300 | WA1VFAFL1DA173600; WA1VFAFL1DA156148; WA1VFAFL1DA126387 | WA1VFAFL1DA106060 | WA1VFAFL1DA146204; WA1VFAFL1DA120542 | WA1VFAFL1DA106317; WA1VFAFL1DA131234 | WA1VFAFL1DA179560; WA1VFAFL1DA129158 | WA1VFAFL1DA110352 | WA1VFAFL1DA152939 | WA1VFAFL1DA144453; WA1VFAFL1DA129791

WA1VFAFL1DA130102 | WA1VFAFL1DA122629 | WA1VFAFL1DA116085; WA1VFAFL1DA108651; WA1VFAFL1DA117026 | WA1VFAFL1DA101912; WA1VFAFL1DA128866; WA1VFAFL1DA115096; WA1VFAFL1DA140645; WA1VFAFL1DA168493 | WA1VFAFL1DA192941; WA1VFAFL1DA177839 | WA1VFAFL1DA114319; WA1VFAFL1DA152861; WA1VFAFL1DA105748; WA1VFAFL1DA163200 | WA1VFAFL1DA154416; WA1VFAFL1DA133534; WA1VFAFL1DA176822 | WA1VFAFL1DA104440 | WA1VFAFL1DA169238 | WA1VFAFL1DA130794 | WA1VFAFL1DA128110; WA1VFAFL1DA103319

WA1VFAFL1DA154044 | WA1VFAFL1DA160085 | WA1VFAFL1DA177467 | WA1VFAFL1DA169742 | WA1VFAFL1DA178568 | WA1VFAFL1DA186590 | WA1VFAFL1DA125286 | WA1VFAFL1DA147983 | WA1VFAFL1DA179025 | WA1VFAFL1DA107614 | WA1VFAFL1DA175749; WA1VFAFL1DA165934 | WA1VFAFL1DA139057 | WA1VFAFL1DA152813; WA1VFAFL1DA171202 | WA1VFAFL1DA191398; WA1VFAFL1DA141746

WA1VFAFL1DA173449

WA1VFAFL1DA180031 | WA1VFAFL1DA196438; WA1VFAFL1DA120427; WA1VFAFL1DA120895 | WA1VFAFL1DA124719 | WA1VFAFL1DA169871 | WA1VFAFL1DA128981; WA1VFAFL1DA148955 | WA1VFAFL1DA116006 | WA1VFAFL1DA159812

WA1VFAFL1DA193507; WA1VFAFL1DA121268; WA1VFAFL1DA169532 | WA1VFAFL1DA193023; WA1VFAFL1DA162208; WA1VFAFL1DA173273 | WA1VFAFL1DA109492 | WA1VFAFL1DA111856 | WA1VFAFL1DA187061 | WA1VFAFL1DA135655 | WA1VFAFL1DA105278; WA1VFAFL1DA107998 | WA1VFAFL1DA184127; WA1VFAFL1DA101926 | WA1VFAFL1DA165674; WA1VFAFL1DA167263; WA1VFAFL1DA179932; WA1VFAFL1DA143111 | WA1VFAFL1DA155453

WA1VFAFL1DA164847 | WA1VFAFL1DA130018 | WA1VFAFL1DA115289 | WA1VFAFL1DA142640

WA1VFAFL1DA136076 | WA1VFAFL1DA117804

WA1VFAFL1DA162905; WA1VFAFL1DA157493 | WA1VFAFL1DA141892; WA1VFAFL1DA127037 | WA1VFAFL1DA198920; WA1VFAFL1DA167392 | WA1VFAFL1DA197699 | WA1VFAFL1DA119634 | WA1VFAFL1DA157364 | WA1VFAFL1DA168638; WA1VFAFL1DA145649; WA1VFAFL1DA154206; WA1VFAFL1DA145750; WA1VFAFL1DA177159; WA1VFAFL1DA156263; WA1VFAFL1DA101098 | WA1VFAFL1DA149331

WA1VFAFL1DA106110; WA1VFAFL1DA128947 | WA1VFAFL1DA127510 | WA1VFAFL1DA123828 | WA1VFAFL1DA150852 | WA1VFAFL1DA137499; WA1VFAFL1DA102137 | WA1VFAFL1DA142072 | WA1VFAFL1DA110190 | WA1VFAFL1DA183043 | WA1VFAFL1DA196469 | WA1VFAFL1DA139429; WA1VFAFL1DA149314; WA1VFAFL1DA110061 | WA1VFAFL1DA115082; WA1VFAFL1DA196360 | WA1VFAFL1DA167280; WA1VFAFL1DA141648 | WA1VFAFL1DA154898 | WA1VFAFL1DA191840 | WA1VFAFL1DA133145

WA1VFAFL1DA161754; WA1VFAFL1DA140029 | WA1VFAFL1DA145506; WA1VFAFL1DA153251 | WA1VFAFL1DA157753; WA1VFAFL1DA112974; WA1VFAFL1DA153668

WA1VFAFL1DA109623 | WA1VFAFL1DA173192 | WA1VFAFL1DA198559 | WA1VFAFL1DA194995 | WA1VFAFL1DA191806; WA1VFAFL1DA109430; WA1VFAFL1DA143285 | WA1VFAFL1DA111209 | WA1VFAFL1DA135719 | WA1VFAFL1DA107533; WA1VFAFL1DA147790 | WA1VFAFL1DA194821; WA1VFAFL1DA191109; WA1VFAFL1DA146896; WA1VFAFL1DA132190 | WA1VFAFL1DA150396; WA1VFAFL1DA134571; WA1VFAFL1DA172687 | WA1VFAFL1DA187447 | WA1VFAFL1DA199193 | WA1VFAFL1DA138989

WA1VFAFL1DA193166 | WA1VFAFL1DA127958 | WA1VFAFL1DA176674 | WA1VFAFL1DA102204

WA1VFAFL1DA162192 | WA1VFAFL1DA108522 | WA1VFAFL1DA165593; WA1VFAFL1DA147448 | WA1VFAFL1DA179669; WA1VFAFL1DA142444 | WA1VFAFL1DA196780 | WA1VFAFL1DA167800 | WA1VFAFL1DA188470 | WA1VFAFL1DA117074 | WA1VFAFL1DA191501; WA1VFAFL1DA167960 | WA1VFAFL1DA160376; WA1VFAFL1DA178506 | WA1VFAFL1DA141326 | WA1VFAFL1DA173158; WA1VFAFL1DA187982 | WA1VFAFL1DA163097; WA1VFAFL1DA136336; WA1VFAFL1DA127121 | WA1VFAFL1DA106740

WA1VFAFL1DA112702 | WA1VFAFL1DA100372; WA1VFAFL1DA168915; WA1VFAFL1DA164542

WA1VFAFL1DA160264 | WA1VFAFL1DA100405 | WA1VFAFL1DA135381; WA1VFAFL1DA132982 | WA1VFAFL1DA123344 | WA1VFAFL1DA135302 | WA1VFAFL1DA129645; WA1VFAFL1DA169031; WA1VFAFL1DA182782; WA1VFAFL1DA163181 | WA1VFAFL1DA165867; WA1VFAFL1DA186217 | WA1VFAFL1DA100873 | WA1VFAFL1DA195340 | WA1VFAFL1DA166064 | WA1VFAFL1DA177551; WA1VFAFL1DA194043 | WA1VFAFL1DA157977 | WA1VFAFL1DA124039 | WA1VFAFL1DA184273 | WA1VFAFL1DA102171 | WA1VFAFL1DA153749; WA1VFAFL1DA120752 | WA1VFAFL1DA185598; WA1VFAFL1DA168459; WA1VFAFL1DA183785; WA1VFAFL1DA152777 | WA1VFAFL1DA127216 | WA1VFAFL1DA116684; WA1VFAFL1DA146560; WA1VFAFL1DA119116; WA1VFAFL1DA155081

WA1VFAFL1DA171362 | WA1VFAFL1DA176755 | WA1VFAFL1DA147398 | WA1VFAFL1DA129693 | WA1VFAFL1DA100081 | WA1VFAFL1DA175010 | WA1VFAFL1DA126941; WA1VFAFL1DA115230 | WA1VFAFL1DA184712 | WA1VFAFL1DA164976 | WA1VFAFL1DA110545

WA1VFAFL1DA102400 | WA1VFAFL1DA169059 | WA1VFAFL1DA106687 | WA1VFAFL1DA107595 | WA1VFAFL1DA153279; WA1VFAFL1DA108326 | WA1VFAFL1DA132478

WA1VFAFL1DA183382; WA1VFAFL1DA186864; WA1VFAFL1DA197539 | WA1VFAFL1DA182863 | WA1VFAFL1DA122646 | WA1VFAFL1DA186976; WA1VFAFL1DA143576 | WA1VFAFL1DA174892; WA1VFAFL1DA183592 | WA1VFAFL1DA199310 | WA1VFAFL1DA150401 | WA1VFAFL1DA165822 | WA1VFAFL1DA159454; WA1VFAFL1DA192745 | WA1VFAFL1DA192003; WA1VFAFL1DA108729 | WA1VFAFL1DA192809 | WA1VFAFL1DA173824; WA1VFAFL1DA182913 | WA1VFAFL1DA135154; WA1VFAFL1DA157378; WA1VFAFL1DA158725 | WA1VFAFL1DA113350 | WA1VFAFL1DA140497; WA1VFAFL1DA186119; WA1VFAFL1DA156912; WA1VFAFL1DA104034 | WA1VFAFL1DA173984 | WA1VFAFL1DA162676

WA1VFAFL1DA152648 | WA1VFAFL1DA119200 | WA1VFAFL1DA120539 | WA1VFAFL1DA102963 | WA1VFAFL1DA128818; WA1VFAFL1DA190235; WA1VFAFL1DA170132 | WA1VFAFL1DA134635 | WA1VFAFL1DA172852

WA1VFAFL1DA183639 | WA1VFAFL1DA145263; WA1VFAFL1DA133582 | WA1VFAFL1DA180496 | WA1VFAFL1DA192535 | WA1VFAFL1DA183849 | WA1VFAFL1DA172270 | WA1VFAFL1DA162533; WA1VFAFL1DA149149; WA1VFAFL1DA108746 | WA1VFAFL1DA190574 | WA1VFAFL1DA174780 | WA1VFAFL1DA188162 | WA1VFAFL1DA199985; WA1VFAFL1DA178537 | WA1VFAFL1DA184306 | WA1VFAFL1DA146171 | WA1VFAFL1DA122436 | WA1VFAFL1DA163522 | WA1VFAFL1DA193605; WA1VFAFL1DA158580 | WA1VFAFL1DA154836; WA1VFAFL1DA171295

WA1VFAFL1DA100694 | WA1VFAFL1DA175508; WA1VFAFL1DA131511 | WA1VFAFL1DA181177 | WA1VFAFL1DA106205 | WA1VFAFL1DA126907 | WA1VFAFL1DA102266 | WA1VFAFL1DA144419 | WA1VFAFL1DA169420; WA1VFAFL1DA175573 | WA1VFAFL1DA199209; WA1VFAFL1DA144470 | WA1VFAFL1DA145151 | WA1VFAFL1DA125403 | WA1VFAFL1DA105488 | WA1VFAFL1DA170261 | WA1VFAFL1DA184242; WA1VFAFL1DA112845; WA1VFAFL1DA123022; WA1VFAFL1DA142394 | WA1VFAFL1DA197573 | WA1VFAFL1DA170471 | WA1VFAFL1DA187528 | WA1VFAFL1DA130407 | WA1VFAFL1DA146378 | WA1VFAFL1DA150902 | WA1VFAFL1DA197024; WA1VFAFL1DA152309 | WA1VFAFL1DA170907 | WA1VFAFL1DA132142; WA1VFAFL1DA149877 | WA1VFAFL1DA133081 | WA1VFAFL1DA152343; WA1VFAFL1DA112893 | WA1VFAFL1DA111419; WA1VFAFL1DA126891 | WA1VFAFL1DA107788

WA1VFAFL1DA199887 | WA1VFAFL1DA128432; WA1VFAFL1DA120282; WA1VFAFL1DA193989 | WA1VFAFL1DA134098; WA1VFAFL1DA177646

WA1VFAFL1DA110478 | WA1VFAFL1DA191224 | WA1VFAFL1DA159941 | WA1VFAFL1DA143836 | WA1VFAFL1DA140211 | WA1VFAFL1DA132027 | WA1VFAFL1DA154089 | WA1VFAFL1DA124543 | WA1VFAFL1DA124350 | WA1VFAFL1DA185388 | WA1VFAFL1DA113171; WA1VFAFL1DA157932

WA1VFAFL1DA119326 | WA1VFAFL1DA151323 | WA1VFAFL1DA118516 | WA1VFAFL1DA197718; WA1VFAFL1DA124915 | WA1VFAFL1DA188601; WA1VFAFL1DA151516 | WA1VFAFL1DA191885 | WA1VFAFL1DA194320 | WA1VFAFL1DA103451 | WA1VFAFL1DA191353 | WA1VFAFL1DA129760 | WA1VFAFL1DA176559; WA1VFAFL1DA116958 | WA1VFAFL1DA170552 | WA1VFAFL1DA188890 | WA1VFAFL1DA194138

WA1VFAFL1DA199081 | WA1VFAFL1DA174715 | WA1VFAFL1DA152598 | WA1VFAFL1DA148969 | WA1VFAFL1DA196584; WA1VFAFL1DA173791; WA1VFAFL1DA150303; WA1VFAFL1DA177730; WA1VFAFL1DA129306 | WA1VFAFL1DA162578 | WA1VFAFL1DA168235 | WA1VFAFL1DA193829 | WA1VFAFL1DA130293 | WA1VFAFL1DA172141 | WA1VFAFL1DA128575 | WA1VFAFL1DA144436; WA1VFAFL1DA186007; WA1VFAFL1DA196049; WA1VFAFL1DA138846; WA1VFAFL1DA171474 | WA1VFAFL1DA158708 | WA1VFAFL1DA189067 | WA1VFAFL1DA120797 | WA1VFAFL1DA146199 | WA1VFAFL1DA142945 | WA1VFAFL1DA103725; WA1VFAFL1DA144517 | WA1VFAFL1DA113168 | WA1VFAFL1DA121691; WA1VFAFL1DA113042 | WA1VFAFL1DA116037 | WA1VFAFL1DA155775 | WA1VFAFL1DA118743 | WA1VFAFL1DA182619 | WA1VFAFL1DA197105; WA1VFAFL1DA182751; WA1VFAFL1DA190686; WA1VFAFL1DA110030

WA1VFAFL1DA166100 | WA1VFAFL1DA168221 | WA1VFAFL1DA113283 | WA1VFAFL1DA187870 | WA1VFAFL1DA164282 | WA1VFAFL1DA177985 | WA1VFAFL1DA116023 | WA1VFAFL1DA195693 | WA1VFAFL1DA154304 | WA1VFAFL1DA148938 | WA1VFAFL1DA166520 | WA1VFAFL1DA178389 | WA1VFAFL1DA112523 | WA1VFAFL1DA133856 | WA1VFAFL1DA129614; WA1VFAFL1DA104728

WA1VFAFL1DA195161 | WA1VFAFL1DA177436 | WA1VFAFL1DA107936

WA1VFAFL1DA160023 | WA1VFAFL1DA179509 | WA1VFAFL1DA119956; WA1VFAFL1DA155131; WA1VFAFL1DA172558 | WA1VFAFL1DA158417 | WA1VFAFL1DA107063

WA1VFAFL1DA191689; WA1VFAFL1DA157512 | WA1VFAFL1DA199064 | WA1VFAFL1DA104521 | WA1VFAFL1DA126776 | WA1VFAFL1DA127393 | WA1VFAFL1DA123442

WA1VFAFL1DA187920; WA1VFAFL1DA144923; WA1VFAFL1DA123506; WA1VFAFL1DA121965; WA1VFAFL1DA164301; WA1VFAFL1DA185925; WA1VFAFL1DA176836; WA1VFAFL1DA151533 | WA1VFAFL1DA191045 | WA1VFAFL1DA187514 | WA1VFAFL1DA131265; WA1VFAFL1DA171412; WA1VFAFL1DA168185 | WA1VFAFL1DA166677; WA1VFAFL1DA196116 | WA1VFAFL1DA111789; WA1VFAFL1DA128558 | WA1VFAFL1DA183236; WA1VFAFL1DA129550 | WA1VFAFL1DA120606; WA1VFAFL1DA150673

WA1VFAFL1DA177341 | WA1VFAFL1DA106432 | WA1VFAFL1DA114840 | WA1VFAFL1DA179221 | WA1VFAFL1DA170325 | WA1VFAFL1DA119164 | WA1VFAFL1DA118208 | WA1VFAFL1DA167117; WA1VFAFL1DA129113 | WA1VFAFL1DA109184 | WA1VFAFL1DA103577 | WA1VFAFL1DA149023; WA1VFAFL1DA156568; WA1VFAFL1DA172995 | WA1VFAFL1DA138829 | WA1VFAFL1DA110268 | WA1VFAFL1DA108469; WA1VFAFL1DA182717 | WA1VFAFL1DA114465 | WA1VFAFL1DA114711 | WA1VFAFL1DA183091 | WA1VFAFL1DA124526 | WA1VFAFL1DA149796 | WA1VFAFL1DA139642 | WA1VFAFL1DA131640; WA1VFAFL1DA176819; WA1VFAFL1DA161009 | WA1VFAFL1DA127703

WA1VFAFL1DA116846 | WA1VFAFL1DA142752 | WA1VFAFL1DA157817 | WA1VFAFL1DA190803 | WA1VFAFL1DA161513 | WA1VFAFL1DA101652 | WA1VFAFL1DA187352

WA1VFAFL1DA180904 | WA1VFAFL1DA155372 | WA1VFAFL1DA107421 | WA1VFAFL1DA167182; WA1VFAFL1DA186234; WA1VFAFL1DA170082; WA1VFAFL1DA197489; WA1VFAFL1DA194317 | WA1VFAFL1DA145084 | WA1VFAFL1DA131251; WA1VFAFL1DA107466 | WA1VFAFL1DA126258 | WA1VFAFL1DA130679 | WA1VFAFL1DA105961 | WA1VFAFL1DA165397; WA1VFAFL1DA165612 | WA1VFAFL1DA190770 | WA1VFAFL1DA163424 | WA1VFAFL1DA196133; WA1VFAFL1DA137633 | WA1VFAFL1DA115955; WA1VFAFL1DA127670; WA1VFAFL1DA127975; WA1VFAFL1DA145456 | WA1VFAFL1DA134487 | WA1VFAFL1DA144761 | WA1VFAFL1DA196519 | WA1VFAFL1DA196357; WA1VFAFL1DA138779 | WA1VFAFL1DA138085 | WA1VFAFL1DA132819 | WA1VFAFL1DA119875 | WA1VFAFL1DA165660; WA1VFAFL1DA143626 | WA1VFAFL1DA191739 | WA1VFAFL1DA127006 | WA1VFAFL1DA130231

WA1VFAFL1DA130844 | WA1VFAFL1DA187917 | WA1VFAFL1DA169417; WA1VFAFL1DA188534 | WA1VFAFL1DA163956; WA1VFAFL1DA107628 | WA1VFAFL1DA162936 | WA1VFAFL1DA113560; WA1VFAFL1DA166291 | WA1VFAFL1DA180238; WA1VFAFL1DA193250 | WA1VFAFL1DA116989 | WA1VFAFL1DA134974; WA1VFAFL1DA190090 | WA1VFAFL1DA144128; WA1VFAFL1DA121352

WA1VFAFL1DA103157; WA1VFAFL1DA129418 | WA1VFAFL1DA199937 | WA1VFAFL1DA169465 | WA1VFAFL1DA138507 | WA1VFAFL1DA189098 | WA1VFAFL1DA168087 | WA1VFAFL1DA152147

WA1VFAFL1DA185357 | WA1VFAFL1DA130259 | WA1VFAFL1DA108505 | WA1VFAFL1DA155064 | WA1VFAFL1DA146719 | WA1VFAFL1DA148793 | WA1VFAFL1DA149958

WA1VFAFL1DA129449

WA1VFAFL1DA109976 | WA1VFAFL1DA101814; WA1VFAFL1DA112392; WA1VFAFL1DA155274; WA1VFAFL1DA105958 | WA1VFAFL1DA163603 | WA1VFAFL1DA130178

WA1VFAFL1DA127961 | WA1VFAFL1DA133436 | WA1VFAFL1DA138913 | WA1VFAFL1DA102526 | WA1VFAFL1DA166114; WA1VFAFL1DA194916 | WA1VFAFL1DA194950 | WA1VFAFL1DA128544 | WA1VFAFL1DA134943; WA1VFAFL1DA181390 | WA1VFAFL1DA177131; WA1VFAFL1DA184600; WA1VFAFL1DA161561 | WA1VFAFL1DA177825 | WA1VFAFL1DA145618; WA1VFAFL1DA165092

WA1VFAFL1DA186413 | WA1VFAFL1DA167019 | WA1VFAFL1DA172916

WA1VFAFL1DA182720 | WA1VFAFL1DA148292 | WA1VFAFL1DA157302; WA1VFAFL1DA107211 | WA1VFAFL1DA167702 | WA1VFAFL1DA197248; WA1VFAFL1DA190705 | WA1VFAFL1DA151998 | WA1VFAFL1DA105538

WA1VFAFL1DA127068; WA1VFAFL1DA180336; WA1VFAFL1DA150978 | WA1VFAFL1DA151936; WA1VFAFL1DA108763 | WA1VFAFL1DA134537; WA1VFAFL1DA166159 | WA1VFAFL1DA164511 | WA1VFAFL1DA127166 | WA1VFAFL1DA142203 | WA1VFAFL1DA188274 | WA1VFAFL1DA175847; WA1VFAFL1DA161124 | WA1VFAFL1DA146090 | WA1VFAFL1DA196567 | WA1VFAFL1DA153105 | WA1VFAFL1DA176173 | WA1VFAFL1DA193944 | WA1VFAFL1DA181695 | WA1VFAFL1DA145652 | WA1VFAFL1DA151077 | WA1VFAFL1DA193409

WA1VFAFL1DA109105; WA1VFAFL1DA107676 | WA1VFAFL1DA150236 | WA1VFAFL1DA157803 | WA1VFAFL1DA146266 | WA1VFAFL1DA142797 | WA1VFAFL1DA129189 | WA1VFAFL1DA185424 | WA1VFAFL1DA103692; WA1VFAFL1DA147935 | WA1VFAFL1DA156702 | WA1VFAFL1DA127572 | WA1VFAFL1DA198982

WA1VFAFL1DA127894; WA1VFAFL1DA140600 | WA1VFAFL1DA185276; WA1VFAFL1DA165366 | WA1VFAFL1DA101473 | WA1VFAFL1DA121271 | WA1VFAFL1DA184130; WA1VFAFL1DA152956; WA1VFAFL1DA173127 | WA1VFAFL1DA123358 | WA1VFAFL1DA198464 | WA1VFAFL1DA168896 | WA1VFAFL1DA107032; WA1VFAFL1DA103417; WA1VFAFL1DA164217; WA1VFAFL1DA196875 | WA1VFAFL1DA169966 | WA1VFAFL1DA170499 | WA1VFAFL1DA199257; WA1VFAFL1DA139477 | WA1VFAFL1DA187609 | WA1VFAFL1DA142959 | WA1VFAFL1DA153010

WA1VFAFL1DA122128 | WA1VFAFL1DA153248; WA1VFAFL1DA134893

WA1VFAFL1DA129628 | WA1VFAFL1DA114448; WA1VFAFL1DA139575 | WA1VFAFL1DA117351 | WA1VFAFL1DA122727; WA1VFAFL1DA110562 | WA1VFAFL1DA166601 | WA1VFAFL1DA171992; WA1VFAFL1DA110593 | WA1VFAFL1DA108293; WA1VFAFL1DA166906; WA1VFAFL1DA190543; WA1VFAFL1DA188002; WA1VFAFL1DA104874 | WA1VFAFL1DA134991 | WA1VFAFL1DA153234 | WA1VFAFL1DA167277 | WA1VFAFL1DA147269 | WA1VFAFL1DA184760; WA1VFAFL1DA152116 | WA1VFAFL1DA152911 | WA1VFAFL1DA173466; WA1VFAFL1DA119391 | WA1VFAFL1DA106642 | WA1VFAFL1DA100288; WA1VFAFL1DA186380

WA1VFAFL1DA162449

WA1VFAFL1DA126065; WA1VFAFL1DA131587; WA1VFAFL1DA183916 | WA1VFAFL1DA113316 | WA1VFAFL1DA183141; WA1VFAFL1DA114661; WA1VFAFL1DA171085 | WA1VFAFL1DA147451; WA1VFAFL1DA199419 | WA1VFAFL1DA182068 | WA1VFAFL1DA118600; WA1VFAFL1DA127152 | WA1VFAFL1DA137261 | WA1VFAFL1DA114045; WA1VFAFL1DA102039; WA1VFAFL1DA147644 | WA1VFAFL1DA149779; WA1VFAFL1DA113901 | WA1VFAFL1DA158546 | WA1VFAFL1DA160765 | WA1VFAFL1DA119570 | WA1VFAFL1DA178277 | WA1VFAFL1DA160832 | WA1VFAFL1DA199100; WA1VFAFL1DA181485 | WA1VFAFL1DA134375 | WA1VFAFL1DA103000; WA1VFAFL1DA192101; WA1VFAFL1DA174603 | WA1VFAFL1DA192728

WA1VFAFL1DA106608; WA1VFAFL1DA115731; WA1VFAFL1DA150950 | WA1VFAFL1DA127944 | WA1VFAFL1DA187626 | WA1VFAFL1DA109119 | WA1VFAFL1DA168039; WA1VFAFL1DA100209; WA1VFAFL1DA171023 | WA1VFAFL1DA168767 | WA1VFAFL1DA146302; WA1VFAFL1DA189246; WA1VFAFL1DA138992; WA1VFAFL1DA109251 | WA1VFAFL1DA190784; WA1VFAFL1DA118189 | WA1VFAFL1DA174617 | WA1VFAFL1DA128253 | WA1VFAFL1DA140838 | WA1VFAFL1DA121979 | WA1VFAFL1DA155789; WA1VFAFL1DA164623; WA1VFAFL1DA179204; WA1VFAFL1DA135347 | WA1VFAFL1DA197766; WA1VFAFL1DA110898; WA1VFAFL1DA184094 | WA1VFAFL1DA177002 | WA1VFAFL1DA190798 | WA1VFAFL1DA148275 | WA1VFAFL1DA182331 | WA1VFAFL1DA157445 | WA1VFAFL1DA175220 | WA1VFAFL1DA142024; WA1VFAFL1DA140631 | WA1VFAFL1DA106124 | WA1VFAFL1DA140726

WA1VFAFL1DA142301; WA1VFAFL1DA139513 | WA1VFAFL1DA195015; WA1VFAFL1DA106690 | WA1VFAFL1DA120945; WA1VFAFL1DA166811; WA1VFAFL1DA119052; WA1VFAFL1DA183186 | WA1VFAFL1DA117009; WA1VFAFL1DA149720 | WA1VFAFL1DA174102 | WA1VFAFL1DA155257 | WA1VFAFL1DA196259

WA1VFAFL1DA119360; WA1VFAFL1DA102395 | WA1VFAFL1DA154691; WA1VFAFL1DA107838; WA1VFAFL1DA104678; WA1VFAFL1DA125692 | WA1VFAFL1DA115809 | WA1VFAFL1DA164220; WA1VFAFL1DA174553 | WA1VFAFL1DA138863; WA1VFAFL1DA116569; WA1VFAFL1DA101795 | WA1VFAFL1DA138278; WA1VFAFL1DA167571 | WA1VFAFL1DA109766; WA1VFAFL1DA138653; WA1VFAFL1DA172169 | WA1VFAFL1DA115745 | WA1VFAFL1DA165383 | WA1VFAFL1DA196214; WA1VFAFL1DA151371 | WA1VFAFL1DA140578; WA1VFAFL1DA112960 | WA1VFAFL1DA127619 | WA1VFAFL1DA182832 | WA1VFAFL1DA158577 | WA1VFAFL1DA123084

WA1VFAFL1DA182233; WA1VFAFL1DA158949 | WA1VFAFL1DA114577 | WA1VFAFL1DA188615; WA1VFAFL1DA192826 | WA1VFAFL1DA145635 | WA1VFAFL1DA160166

WA1VFAFL1DA166274; WA1VFAFL1DA115812 | WA1VFAFL1DA105118 | WA1VFAFL1DA179056; WA1VFAFL1DA193748; WA1VFAFL1DA161673 | WA1VFAFL1DA192468 | WA1VFAFL1DA140953 | WA1VFAFL1DA103482 | WA1VFAFL1DA141651; WA1VFAFL1DA189196; WA1VFAFL1DA103823 | WA1VFAFL1DA193779; WA1VFAFL1DA107662; WA1VFAFL1DA158806

WA1VFAFL1DA116734; WA1VFAFL1DA179705 | WA1VFAFL1DA116880 | WA1VFAFL1DA196276 | WA1VFAFL1DA141312 | WA1VFAFL1DA194964 | WA1VFAFL1DA183480 | WA1VFAFL1DA188128 | WA1VFAFL1DA140709 | WA1VFAFL1DA104342 | WA1VFAFL1DA103515 | WA1VFAFL1DA136594; WA1VFAFL1DA141097 | WA1VFAFL1DA189179 | WA1VFAFL1DA135509; WA1VFAFL1DA106074; WA1VFAFL1DA147031

WA1VFAFL1DA112473 | WA1VFAFL1DA112196; WA1VFAFL1DA142296 | WA1VFAFL1DA149734; WA1VFAFL1DA174519 | WA1VFAFL1DA111047 | WA1VFAFL1DA185780; WA1VFAFL1DA177517 | WA1VFAFL1DA133386 | WA1VFAFL1DA145831 | WA1VFAFL1DA144579 | WA1VFAFL1DA191966 | WA1VFAFL1DA120430; WA1VFAFL1DA107631 | WA1VFAFL1DA156733 | WA1VFAFL1DA180756; WA1VFAFL1DA158420 | WA1VFAFL1DA185083; WA1VFAFL1DA105782 | WA1VFAFL1DA198545 | WA1VFAFL1DA180885; WA1VFAFL1DA105944 | WA1VFAFL1DA100176 | WA1VFAFL1DA101621; WA1VFAFL1DA172642

WA1VFAFL1DA104616 | WA1VFAFL1DA102879 | WA1VFAFL1DA130715; WA1VFAFL1DA122761; WA1VFAFL1DA123831 | WA1VFAFL1DA124994 | WA1VFAFL1DA172673 | WA1VFAFL1DA115793; WA1VFAFL1DA112926 | WA1VFAFL1DA154464 | WA1VFAFL1DA124851; WA1VFAFL1DA134246 | WA1VFAFL1DA190073 | WA1VFAFL1DA105779 | WA1VFAFL1DA158644 | WA1VFAFL1DA115437 | WA1VFAFL1DA105393; WA1VFAFL1DA162452 | WA1VFAFL1DA112604 | WA1VFAFL1DA151225; WA1VFAFL1DA184354 | WA1VFAFL1DA176027; WA1VFAFL1DA110609 | WA1VFAFL1DA149944 | WA1VFAFL1DA193765

WA1VFAFL1DA117611; WA1VFAFL1DA122694; WA1VFAFL1DA177081; WA1VFAFL1DA140757 | WA1VFAFL1DA166355 | WA1VFAFL1DA167005 | WA1VFAFL1DA148034; WA1VFAFL1DA127328 | WA1VFAFL1DA129368 | WA1VFAFL1DA177842; WA1VFAFL1DA126261 | WA1VFAFL1DA155677 | WA1VFAFL1DA119892 | WA1VFAFL1DA120072; WA1VFAFL1DA196892 | WA1VFAFL1DA138927 | WA1VFAFL1DA138202 | WA1VFAFL1DA145487; WA1VFAFL1DA128415

WA1VFAFL1DA185553; WA1VFAFL1DA183656; WA1VFAFL1DA130004; WA1VFAFL1DA186184 | WA1VFAFL1DA183267 | WA1VFAFL1DA129421 | WA1VFAFL1DA141021; WA1VFAFL1DA141455; WA1VFAFL1DA177064; WA1VFAFL1DA158868 | WA1VFAFL1DA159664; WA1VFAFL1DA183835; WA1VFAFL1DA189232

WA1VFAFL1DA103255

WA1VFAFL1DA103272; WA1VFAFL1DA163083

WA1VFAFL1DA140564 | WA1VFAFL1DA129452 | WA1VFAFL1DA145716

WA1VFAFL1DA175007; WA1VFAFL1DA139964 | WA1VFAFL1DA137194; WA1VFAFL1DA113073; WA1VFAFL1DA164606; WA1VFAFL1DA163066 | WA1VFAFL1DA182247 | WA1VFAFL1DA142329; WA1VFAFL1DA117334

WA1VFAFL1DA149524 | WA1VFAFL1DA161818 | WA1VFAFL1DA148017 | WA1VFAFL1DA122100; WA1VFAFL1DA134814 | WA1VFAFL1DA127541; WA1VFAFL1DA172110 | WA1VFAFL1DA187769 | WA1VFAFL1DA190400 | WA1VFAFL1DA159762 | WA1VFAFL1DA157154; WA1VFAFL1DA118838; WA1VFAFL1DA136126; WA1VFAFL1DA195676 | WA1VFAFL1DA100307; WA1VFAFL1DA159132 | WA1VFAFL1DA194060; WA1VFAFL1DA106351 | WA1VFAFL1DA188680 | WA1VFAFL1DA155890; WA1VFAFL1DA165223 | WA1VFAFL1DA183768 | WA1VFAFL1DA178313; WA1VFAFL1DA144582 | WA1VFAFL1DA195077 | WA1VFAFL1DA159972 | WA1VFAFL1DA125157 | WA1VFAFL1DA197251; WA1VFAFL1DA158689; WA1VFAFL1DA134716 | WA1VFAFL1DA198352 | WA1VFAFL1DA187710; WA1VFAFL1DA145926; WA1VFAFL1DA157672 | WA1VFAFL1DA104745 | WA1VFAFL1DA154805; WA1VFAFL1DA164928 | WA1VFAFL1DA178828; WA1VFAFL1DA163729 | WA1VFAFL1DA182460; WA1VFAFL1DA184368 | WA1VFAFL1DA136093; WA1VFAFL1DA116149 | WA1VFAFL1DA199789 | WA1VFAFL1DA180109; WA1VFAFL1DA126809 | WA1VFAFL1DA198741 | WA1VFAFL1DA165691 | WA1VFAFL1DA112621 | WA1VFAFL1DA175864; WA1VFAFL1DA101831 | WA1VFAFL1DA126048; WA1VFAFL1DA194852 | WA1VFAFL1DA167375; WA1VFAFL1DA167716; WA1VFAFL1DA127524 | WA1VFAFL1DA169191

WA1VFAFL1DA165609 | WA1VFAFL1DA100856 | WA1VFAFL1DA161415 | WA1VFAFL1DA139818 | WA1VFAFL1DA123862 | WA1VFAFL1DA144985 | WA1VFAFL1DA175718 | WA1VFAFL1DA171118 | WA1VFAFL1DA107161; WA1VFAFL1DA185486 | WA1VFAFL1DA108441; WA1VFAFL1DA135493; WA1VFAFL1DA114546; WA1VFAFL1DA146655; WA1VFAFL1DA198531; WA1VFAFL1DA137518 | WA1VFAFL1DA191143 | WA1VFAFL1DA191286 | WA1VFAFL1DA167909 | WA1VFAFL1DA151662; WA1VFAFL1DA118340 | WA1VFAFL1DA117768; WA1VFAFL1DA106186; WA1VFAFL1DA102445 | WA1VFAFL1DA157123; WA1VFAFL1DA156165 | WA1VFAFL1DA115924; WA1VFAFL1DA182121; WA1VFAFL1DA114689 | WA1VFAFL1DA100677

WA1VFAFL1DA122596 | WA1VFAFL1DA124574 | WA1VFAFL1DA110223 | WA1VFAFL1DA153959 | WA1VFAFL1DA189795; WA1VFAFL1DA168042; WA1VFAFL1DA164377; WA1VFAFL1DA194639 | WA1VFAFL1DA199016 | WA1VFAFL1DA154187 | WA1VFAFL1DA154268 | WA1VFAFL1DA184418 | WA1VFAFL1DA171555 | WA1VFAFL1DA138099 | WA1VFAFL1DA104535 | WA1VFAFL1DA105104 | WA1VFAFL1DA192924; WA1VFAFL1DA112828 | WA1VFAFL1DA179249; WA1VFAFL1DA187836; WA1VFAFL1DA184192; WA1VFAFL1DA113736; WA1VFAFL1DA125305; WA1VFAFL1DA117401 | WA1VFAFL1DA103286 | WA1VFAFL1DA149975; WA1VFAFL1DA138474; WA1VFAFL1DA162077 | WA1VFAFL1DA127426 | WA1VFAFL1DA163469 | WA1VFAFL1DA143786 | WA1VFAFL1DA146705 | WA1VFAFL1DA133632; WA1VFAFL1DA142895 | WA1VFAFL1DA149216 | WA1VFAFL1DA130245 | WA1VFAFL1DA121335 | WA1VFAFL1DA160247 | WA1VFAFL1DA154982 | WA1VFAFL1DA197637; WA1VFAFL1DA184886 | WA1VFAFL1DA171815

WA1VFAFL1DA171748 | WA1VFAFL1DA121478 | WA1VFAFL1DA125871; WA1VFAFL1DA159857 | WA1VFAFL1DA107323 | WA1VFAFL1DA195614; WA1VFAFL1DA197413; WA1VFAFL1DA132593 | WA1VFAFL1DA154271 | WA1VFAFL1DA151239 | WA1VFAFL1DA195242

WA1VFAFL1DA102235 | WA1VFAFL1DA196200

WA1VFAFL1DA184502

WA1VFAFL1DA162824; WA1VFAFL1DA173662 | WA1VFAFL1DA131654

WA1VFAFL1DA176853 | WA1VFAFL1DA152987 | WA1VFAFL1DA191711 | WA1VFAFL1DA138698; WA1VFAFL1DA125935 | WA1VFAFL1DA198691 | WA1VFAFL1DA147062 | WA1VFAFL1DA122419; WA1VFAFL1DA103983 | WA1VFAFL1DA176724; WA1VFAFL1DA106852 | WA1VFAFL1DA168249; WA1VFAFL1DA196598 | WA1VFAFL1DA110772

WA1VFAFL1DA130505 | WA1VFAFL1DA156330; WA1VFAFL1DA130536 | WA1VFAFL1DA193488 | WA1VFAFL1DA145909 | WA1VFAFL1DA134909 | WA1VFAFL1DA117897; WA1VFAFL1DA197072 | WA1VFAFL1DA174679 | WA1VFAFL1DA141830; WA1VFAFL1DA193667 | WA1VFAFL1DA151595 | WA1VFAFL1DA163102

WA1VFAFL1DA161429 | WA1VFAFL1DA154447 | WA1VFAFL1DA150012; WA1VFAFL1DA127880; WA1VFAFL1DA185679 | WA1VFAFL1DA134358; WA1VFAFL1DA107404 | WA1VFAFL1DA150639 | WA1VFAFL1DA111212 | WA1VFAFL1DA194799; WA1VFAFL1DA136286 | WA1VFAFL1DA147823

WA1VFAFL1DA119679; WA1VFAFL1DA115308; WA1VFAFL1DA177405; WA1VFAFL1DA110903 | WA1VFAFL1DA188548; WA1VFAFL1DA130682 | WA1VFAFL1DA145294 | WA1VFAFL1DA168476 | WA1VFAFL1DA150785 | WA1VFAFL1DA166016 | WA1VFAFL1DA148888; WA1VFAFL1DA124834 | WA1VFAFL1DA116698

WA1VFAFL1DA178912; WA1VFAFL1DA187030; WA1VFAFL1DA130181 | WA1VFAFL1DA181549 | WA1VFAFL1DA143352 | WA1VFAFL1DA130634 | WA1VFAFL1DA138412; WA1VFAFL1DA131363; WA1VFAFL1DA108732 | WA1VFAFL1DA133663 | WA1VFAFL1DA144758 | WA1VFAFL1DA114353; WA1VFAFL1DA138054 | WA1VFAFL1DA175461; WA1VFAFL1DA135574 | WA1VFAFL1DA115504 | WA1VFAFL1DA101781 | WA1VFAFL1DA104812 | WA1VFAFL1DA185455; WA1VFAFL1DA173550 | WA1VFAFL1DA181194 | WA1VFAFL1DA174830 | WA1VFAFL1DA112358 | WA1VFAFL1DA147885 | WA1VFAFL1DA119763 | WA1VFAFL1DA110528 | WA1VFAFL1DA125353; WA1VFAFL1DA147515; WA1VFAFL1DA135543; WA1VFAFL1DA176691; WA1VFAFL1DA173340 | WA1VFAFL1DA153444; WA1VFAFL1DA167358 | WA1VFAFL1DA198447; WA1VFAFL1DA149202; WA1VFAFL1DA138619; WA1VFAFL1DA125465 | WA1VFAFL1DA137602 | WA1VFAFL1DA160183 | WA1VFAFL1DA169997 | WA1VFAFL1DA113512 | WA1VFAFL1DA175234 | WA1VFAFL1DA185732 | WA1VFAFL1DA103594 | WA1VFAFL1DA139088 | WA1VFAFL1DA152035 | WA1VFAFL1DA129337 | WA1VFAFL1DA164959; WA1VFAFL1DA131122 | WA1VFAFL1DA171913; WA1VFAFL1DA141195 | WA1VFAFL1DA184743; WA1VFAFL1DA184404 | WA1VFAFL1DA135963; WA1VFAFL1DA153413 | WA1VFAFL1DA155887 | WA1VFAFL1DA170146 | WA1VFAFL1DA113915 | WA1VFAFL1DA114417 | WA1VFAFL1DA169711; WA1VFAFL1DA145439 | WA1VFAFL1DA106964 | WA1VFAFL1DA191241 | WA1VFAFL1DA131525 | WA1VFAFL1DA166890; WA1VFAFL1DA176898 | WA1VFAFL1DA175685; WA1VFAFL1DA105197 | WA1VFAFL1DA129127; WA1VFAFL1DA123408 | WA1VFAFL1DA159874; WA1VFAFL1DA153086 | WA1VFAFL1DA139091 | WA1VFAFL1DA146428; WA1VFAFL1DA169708; WA1VFAFL1DA147028 | WA1VFAFL1DA163990; WA1VFAFL1DA174133 | WA1VFAFL1DA123036 | WA1VFAFL1DA143920 | WA1VFAFL1DA164413 | WA1VFAFL1DA115891; WA1VFAFL1DA109461; WA1VFAFL1DA119536 | WA1VFAFL1DA144100 | WA1VFAFL1DA145991 | WA1VFAFL1DA176044 | WA1VFAFL1DA111906 | WA1VFAFL1DA141231 | WA1VFAFL1DA175203; WA1VFAFL1DA182149

WA1VFAFL1DA177758 | WA1VFAFL1DA154495 | WA1VFAFL1DA110450 | WA1VFAFL1DA199503

WA1VFAFL1DA133176 | WA1VFAFL1DA178098 | WA1VFAFL1DA151399; WA1VFAFL1DA105989; WA1VFAFL1DA195273; WA1VFAFL1DA107564; WA1VFAFL1DA165500 | WA1VFAFL1DA167859 | WA1VFAFL1DA154657; WA1VFAFL1DA163553 | WA1VFAFL1DA134182; WA1VFAFL1DA163309 | WA1VFAFL1DA117057 | WA1VFAFL1DA116216 | WA1VFAFL1DA117527 | WA1VFAFL1DA136482; WA1VFAFL1DA113297 | WA1VFAFL1DA150477 | WA1VFAFL1DA166050; WA1VFAFL1DA121853; WA1VFAFL1DA131878 | WA1VFAFL1DA162645; WA1VFAFL1DA145540 | WA1VFAFL1DA136465; WA1VFAFL1DA115597 | WA1VFAFL1DA111968; WA1VFAFL1DA143898; WA1VFAFL1DA186475 | WA1VFAFL1DA125997; WA1VFAFL1DA134702 | WA1VFAFL1DA165870; WA1VFAFL1DA181843; WA1VFAFL1DA183155 | WA1VFAFL1DA180255; WA1VFAFL1DA107385; WA1VFAFL1DA186153 | WA1VFAFL1DA192387 | WA1VFAFL1DA111243 | WA1VFAFL1DA132156 | WA1VFAFL1DA131735 | WA1VFAFL1DA148454 | WA1VFAFL1DA189604 | WA1VFAFL1DA191207; WA1VFAFL1DA150317; WA1VFAFL1DA147191 | WA1VFAFL1DA170633; WA1VFAFL1DA191210; WA1VFAFL1DA181468

WA1VFAFL1DA188341 | WA1VFAFL1DA166453 | WA1VFAFL1DA103529; WA1VFAFL1DA182748 | WA1VFAFL1DA155758; WA1VFAFL1DA182927 | WA1VFAFL1DA134733 | WA1VFAFL1DA170096; WA1VFAFL1DA119701 | WA1VFAFL1DA198853

WA1VFAFL1DA154321 | WA1VFAFL1DA161494 | WA1VFAFL1DA131556

WA1VFAFL1DA182975 | WA1VFAFL1DA160670; WA1VFAFL1DA130729; WA1VFAFL1DA148776 | WA1VFAFL1DA111971; WA1VFAFL1DA127698; WA1VFAFL1DA139480; WA1VFAFL1DA183608 | WA1VFAFL1DA195371 | WA1VFAFL1DA148101 | WA1VFAFL1DA142931 | WA1VFAFL1DA109654 | WA1VFAFL1DA106396; WA1VFAFL1DA136157 | WA1VFAFL1DA191532 | WA1VFAFL1DA166484 | WA1VFAFL1DA104096; WA1VFAFL1DA172365; WA1VFAFL1DA175377; WA1VFAFL1DA110397 | WA1VFAFL1DA118628 | WA1VFAFL1DA137082 | WA1VFAFL1DA192700; WA1VFAFL1DA193586 | WA1VFAFL1DA134618; WA1VFAFL1DA168297 | WA1VFAFL1DA115826; WA1VFAFL1DA149278; WA1VFAFL1DA175069 | WA1VFAFL1DA104471; WA1VFAFL1DA175301; WA1VFAFL1DA107046 | WA1VFAFL1DA138071 | WA1VFAFL1DA108357 | WA1VFAFL1DA111226; WA1VFAFL1DA193362; WA1VFAFL1DA165285 | WA1VFAFL1DA139124

WA1VFAFL1DA122842; WA1VFAFL1DA115647 | WA1VFAFL1DA183172 | WA1VFAFL1DA173385

WA1VFAFL1DA137955 | WA1VFAFL1DA187321 | WA1VFAFL1DA133310; WA1VFAFL1DA131217; WA1VFAFL1DA158336 | WA1VFAFL1DA196309 | WA1VFAFL1DA104566 | WA1VFAFL1DA186556 | WA1VFAFL1DA191322; WA1VFAFL1DA144680; WA1VFAFL1DA125336 | WA1VFAFL1DA183298 | WA1VFAFL1DA142816 | WA1VFAFL1DA146218; WA1VFAFL1DA139396 | WA1VFAFL1DA156506; WA1VFAFL1DA126955

WA1VFAFL1DA100033; WA1VFAFL1DA150205 | WA1VFAFL1DA193295 | WA1VFAFL1DA133355 | WA1VFAFL1DA184385; WA1VFAFL1DA166548

WA1VFAFL1DA174696 | WA1VFAFL1DA102607; WA1VFAFL1DA181910; WA1VFAFL1DA183821; WA1VFAFL1DA163861; WA1VFAFL1DA117138; WA1VFAFL1DA128690 | WA1VFAFL1DA132691 | WA1VFAFL1DA162239; WA1VFAFL1DA145666 | WA1VFAFL1DA124509 | WA1VFAFL1DA117608 | WA1VFAFL1DA152360; WA1VFAFL1DA166579 | WA1VFAFL1DA164279 | WA1VFAFL1DA170342; WA1VFAFL1DA170177 | WA1VFAFL1DA161687 | WA1VFAFL1DA120850; WA1VFAFL1DA182393 | WA1VFAFL1DA180594; WA1VFAFL1DA132710 | WA1VFAFL1DA140595 | WA1VFAFL1DA110805; WA1VFAFL1DA196147 | WA1VFAFL1DA193717 | WA1VFAFL1DA188825; WA1VFAFL1DA136434 | WA1VFAFL1DA163892; WA1VFAFL1DA100291 | WA1VFAFL1DA109069; WA1VFAFL1DA174407; WA1VFAFL1DA106348; WA1VFAFL1DA124655 | WA1VFAFL1DA136949; WA1VFAFL1DA179283; WA1VFAFL1DA137793 | WA1VFAFL1DA148714 | WA1VFAFL1DA196830; WA1VFAFL1DA112179 | WA1VFAFL1DA178487; WA1VFAFL1DA193832 | WA1VFAFL1DA150933; WA1VFAFL1DA117205; WA1VFAFL1DA131055 | WA1VFAFL1DA157218; WA1VFAFL1DA102896; WA1VFAFL1DA164833 | WA1VFAFL1DA104826 | WA1VFAFL1DA102381 | WA1VFAFL1DA110433 | WA1VFAFL1DA189229 | WA1VFAFL1DA170664 | WA1VFAFL1DA188713 | WA1VFAFL1DA151385 | WA1VFAFL1DA111467 | WA1VFAFL1DA143819; WA1VFAFL1DA144209; WA1VFAFL1DA175380 | WA1VFAFL1DA178991 | WA1VFAFL1DA156179 | WA1VFAFL1DA181731 | WA1VFAFL1DA137311 | WA1VFAFL1DA133646 | WA1VFAFL1DA162757 | WA1VFAFL1DA161091 | WA1VFAFL1DA101053 | WA1VFAFL1DA103143; WA1VFAFL1DA115664 | WA1VFAFL1DA182412 | WA1VFAFL1DA115583; WA1VFAFL1DA111940

WA1VFAFL1DA143500 | WA1VFAFL1DA192132

WA1VFAFL1DA146249 | WA1VFAFL1DA160071; WA1VFAFL1DA161463 | WA1VFAFL1DA108195; WA1VFAFL1DA105880 | WA1VFAFL1DA178733; WA1VFAFL1DA156229 | WA1VFAFL1DA161480; WA1VFAFL1DA163827 | WA1VFAFL1DA178621 | WA1VFAFL1DA176934 | WA1VFAFL1DA110366 | WA1VFAFL1DA194687 | WA1VFAFL1DA138720 | WA1VFAFL1DA165805 | WA1VFAFL1DA147367 | WA1VFAFL1DA174584

WA1VFAFL1DA125949 | WA1VFAFL1DA153850 | WA1VFAFL1DA104129; WA1VFAFL1DA134568 | WA1VFAFL1DA133730 | WA1VFAFL1DA146025 | WA1VFAFL1DA172253 | WA1VFAFL1DA178120 | WA1VFAFL1DA160281 | WA1VFAFL1DA109153 | WA1VFAFL1DA132271 | WA1VFAFL1DA141472 | WA1VFAFL1DA112490; WA1VFAFL1DA127605; WA1VFAFL1DA172303 | WA1VFAFL1DA110139; WA1VFAFL1DA178022 | WA1VFAFL1DA160314 | WA1VFAFL1DA134392 | WA1VFAFL1DA103210 | WA1VFAFL1DA129029

WA1VFAFL1DA173211 | WA1VFAFL1DA166713 | WA1VFAFL1DA144484; WA1VFAFL1DA197590; WA1VFAFL1DA126194 | WA1VFAFL1DA173774

WA1VFAFL1DA133713 | WA1VFAFL1DA183253

WA1VFAFL1DA166646

WA1VFAFL1DA188016 | WA1VFAFL1DA139253 | WA1VFAFL1DA106821

WA1VFAFL1DA166386; WA1VFAFL1DA148406 | WA1VFAFL1DA191157; WA1VFAFL1DA108052; WA1VFAFL1DA146252; WA1VFAFL1DA133923 | WA1VFAFL1DA187142 | WA1VFAFL1DA116832; WA1VFAFL1DA117477 | WA1VFAFL1DA138295; WA1VFAFL1DA117883 | WA1VFAFL1DA192342; WA1VFAFL1DA165173 | WA1VFAFL1DA189621 | WA1VFAFL1DA124770 | WA1VFAFL1DA194835; WA1VFAFL1DA103059 | WA1VFAFL1DA128494 | WA1VFAFL1DA124865 | WA1VFAFL1DA118225 | WA1VFAFL1DA101344; WA1VFAFL1DA144355 | WA1VFAFL1DA141519; WA1VFAFL1DA137020; WA1VFAFL1DA143433; WA1VFAFL1DA124218 | WA1VFAFL1DA158837; WA1VFAFL1DA119729; WA1VFAFL1DA127023 | WA1VFAFL1DA196486 | WA1VFAFL1DA162810; WA1VFAFL1DA117429; WA1VFAFL1DA150592 | WA1VFAFL1DA105121 | WA1VFAFL1DA158658 | WA1VFAFL1DA148129; WA1VFAFL1DA160202 | WA1VFAFL1DA155226; WA1VFAFL1DA149359 | WA1VFAFL1DA128897 | WA1VFAFL1DA102882 | WA1VFAFL1DA131623 | WA1VFAFL1DA123697 | WA1VFAFL1DA128835 | WA1VFAFL1DA156652; WA1VFAFL1DA190249 | WA1VFAFL1DA120928 | WA1VFAFL1DA170972 | WA1VFAFL1DA188811

WA1VFAFL1DA156408 | WA1VFAFL1DA157235 | WA1VFAFL1DA114529; WA1VFAFL1DA124073 | WA1VFAFL1DA104955; WA1VFAFL1DA180529 | WA1VFAFL1DA127250 | WA1VFAFL1DA140399

WA1VFAFL1DA183303

WA1VFAFL1DA167196 | WA1VFAFL1DA121108; WA1VFAFL1DA165979 | WA1VFAFL1DA128589 | WA1VFAFL1DA163214; WA1VFAFL1DA134859 | WA1VFAFL1DA143478 | WA1VFAFL1DA139687 | WA1VFAFL1DA184628 | WA1VFAFL1DA118421; WA1VFAFL1DA187187; WA1VFAFL1DA197928 | WA1VFAFL1DA107371; WA1VFAFL1DA129533 | WA1VFAFL1DA177260 | WA1VFAFL1DA192566 | WA1VFAFL1DA161432 | WA1VFAFL1DA147918

WA1VFAFL1DA144386 | WA1VFAFL1DA183205; WA1VFAFL1DA195712; WA1VFAFL1DA130116; WA1VFAFL1DA162662; WA1VFAFL1DA154660 | WA1VFAFL1DA190087 | WA1VFAFL1DA135588 | WA1VFAFL1DA102803 | WA1VFAFL1DA166873 | WA1VFAFL1DA167912 | WA1VFAFL1DA140175; WA1VFAFL1DA169403 | WA1VFAFL1DA173547; WA1VFAFL1DA193619 | WA1VFAFL1DA123733 | WA1VFAFL1DA192485; WA1VFAFL1DA111503 | WA1VFAFL1DA171314

WA1VFAFL1DA190395 | WA1VFAFL1DA125255 | WA1VFAFL1DA113574; WA1VFAFL1DA111954 | WA1VFAFL1DA175640; WA1VFAFL1DA131105 | WA1VFAFL1DA179719; WA1VFAFL1DA139902 | WA1VFAFL1DA198111 | WA1VFAFL1DA172527 | WA1VFAFL1DA158112

WA1VFAFL1DA187660 | WA1VFAFL1DA148678 | WA1VFAFL1DA131296 | WA1VFAFL1DA190316; WA1VFAFL1DA134067; WA1VFAFL1DA148731 | WA1VFAFL1DA160944 | WA1VFAFL1DA129211; WA1VFAFL1DA110951 | WA1VFAFL1DA123330; WA1VFAFL1DA163116; WA1VFAFL1DA176397 | WA1VFAFL1DA158840 | WA1VFAFL1DA130374; WA1VFAFL1DA181728; WA1VFAFL1DA131329 | WA1VFAFL1DA179123 | WA1VFAFL1DA110559 | WA1VFAFL1DA178649 | WA1VFAFL1DA166419 | WA1VFAFL1DA111758; WA1VFAFL1DA124395 | WA1VFAFL1DA132285 | WA1VFAFL1DA153802; WA1VFAFL1DA116412; WA1VFAFL1DA161950 | WA1VFAFL1DA113235 | WA1VFAFL1DA147174; WA1VFAFL1DA189408; WA1VFAFL1DA190526 | WA1VFAFL1DA132836 | WA1VFAFL1DA142508; WA1VFAFL1DA126180; WA1VFAFL1DA178134 | WA1VFAFL1DA168526; WA1VFAFL1DA129595

WA1VFAFL1DA106723 | WA1VFAFL1DA122971; WA1VFAFL1DA188940

WA1VFAFL1DA142976 | WA1VFAFL1DA172897 | WA1VFAFL1DA181454

WA1VFAFL1DA177307 | WA1VFAFL1DA110531 | WA1VFAFL1DA137051 | WA1VFAFL1DA161835 | WA1VFAFL1DA168865 | WA1VFAFL1DA193569 | WA1VFAFL1DA118385; WA1VFAFL1DA149474 | WA1VFAFL1DA179963

WA1VFAFL1DA179896; WA1VFAFL1DA194284 | WA1VFAFL1DA165464 | WA1VFAFL1DA142248; WA1VFAFL1DA122615 | WA1VFAFL1DA168025 | WA1VFAFL1DA179980

WA1VFAFL1DA155744 | WA1VFAFL1DA161804; WA1VFAFL1DA142962; WA1VFAFL1DA137759; WA1VFAFL1DA199615; WA1VFAFL1DA118824 | WA1VFAFL1DA188629 | WA1VFAFL1DA121092 | WA1VFAFL1DA169188; WA1VFAFL1DA187397 | WA1VFAFL1DA140533 | WA1VFAFL1DA189831; WA1VFAFL1DA153525 | WA1VFAFL1DA184080; WA1VFAFL1DA167697; WA1VFAFL1DA180708 | WA1VFAFL1DA120623 | WA1VFAFL1DA187531

WA1VFAFL1DA118547 | WA1VFAFL1DA113770 | WA1VFAFL1DA106463 | WA1VFAFL1DA191076; WA1VFAFL1DA125661 | WA1VFAFL1DA142122

WA1VFAFL1DA108438 | WA1VFAFL1DA132903 | WA1VFAFL1DA139768

WA1VFAFL1DA106382 | WA1VFAFL1DA151211; WA1VFAFL1DA198366 | WA1VFAFL1DA108164 | WA1VFAFL1DA141701 | WA1VFAFL1DA180501; WA1VFAFL1DA190302; WA1VFAFL1DA124963 | WA1VFAFL1DA155050 | WA1VFAFL1DA127782 | WA1VFAFL1DA152679; WA1VFAFL1DA128933 | WA1VFAFL1DA109511 | WA1VFAFL1DA156540; WA1VFAFL1DA149345; WA1VFAFL1DA149376 | WA1VFAFL1DA149829 | WA1VFAFL1DA105264; WA1VFAFL1DA102316 | WA1VFAFL1DA137065; WA1VFAFL1DA141634

WA1VFAFL1DA158045 | WA1VFAFL1DA197296 | WA1VFAFL1DA129919 | WA1VFAFL1DA126888; WA1VFAFL1DA117947 | WA1VFAFL1DA140368 | WA1VFAFL1DA123103 | WA1VFAFL1DA112652 | WA1VFAFL1DA170244 | WA1VFAFL1DA131461; WA1VFAFL1DA111744 | WA1VFAFL1DA180840 | WA1VFAFL1DA122985 | WA1VFAFL1DA112800 | WA1VFAFL1DA195709

WA1VFAFL1DA119388 | WA1VFAFL1DA136384 | WA1VFAFL1DA168364 | WA1VFAFL1DA122775; WA1VFAFL1DA194771 | WA1VFAFL1DA173452 | WA1VFAFL1DA159566 | WA1VFAFL1DA109055 | WA1VFAFL1DA125577 | WA1VFAFL1DA126292; WA1VFAFL1DA107726; WA1VFAFL1DA191403

WA1VFAFL1DA112859

WA1VFAFL1DA118886 | WA1VFAFL1DA131430 | WA1VFAFL1DA107306 | WA1VFAFL1DA108391; WA1VFAFL1DA157638 | WA1VFAFL1DA155176 | WA1VFAFL1DA118466; WA1VFAFL1DA168199; WA1VFAFL1DA157008 | WA1VFAFL1DA189022; WA1VFAFL1DA107242; WA1VFAFL1DA118256; WA1VFAFL1DA169921; WA1VFAFL1DA197749 | WA1VFAFL1DA161303; WA1VFAFL1DA103126 | WA1VFAFL1DA191451 | WA1VFAFL1DA198299; WA1VFAFL1DA157350; WA1VFAFL1DA128267 | WA1VFAFL1DA107712; WA1VFAFL1DA171488 | WA1VFAFL1DA134649 | WA1VFAFL1DA128284 | WA1VFAFL1DA117950; WA1VFAFL1DA115101 | WA1VFAFL1DA135087; WA1VFAFL1DA117043; WA1VFAFL1DA187139 | WA1VFAFL1DA157073 | WA1VFAFL1DA169790; WA1VFAFL1DA135932 | WA1VFAFL1DA155923; WA1VFAFL1DA114580 | WA1VFAFL1DA149510 | WA1VFAFL1DA121481; WA1VFAFL1DA167943 | WA1VFAFL1DA111453 | WA1VFAFL1DA120783 | WA1VFAFL1DA152584 | WA1VFAFL1DA183687; WA1VFAFL1DA143593

WA1VFAFL1DA178344 | WA1VFAFL1DA198092 | WA1VFAFL1DA182698 | WA1VFAFL1DA104082 | WA1VFAFL1DA170714 | WA1VFAFL1DA112733 | WA1VFAFL1DA100906; WA1VFAFL1DA147725 | WA1VFAFL1DA189490 | WA1VFAFL1DA135669 | WA1VFAFL1DA193149; WA1VFAFL1DA128009

WA1VFAFL1DA144257; WA1VFAFL1DA141956 | WA1VFAFL1DA135235; WA1VFAFL1DA181776; WA1VFAFL1DA111582 | WA1VFAFL1DA132917; WA1VFAFL1DA188307 | WA1VFAFL1DA171779 | WA1VFAFL1DA119732 | WA1VFAFL1DA146820 | WA1VFAFL1DA175704 | WA1VFAFL1DA116622 | WA1VFAFL1DA174228; WA1VFAFL1DA170678 | WA1VFAFL1DA124364; WA1VFAFL1DA183009 | WA1VFAFL1DA180918 | WA1VFAFL1DA156294; WA1VFAFL1DA159955; WA1VFAFL1DA195533 | WA1VFAFL1DA138152 | WA1VFAFL1DA169644

WA1VFAFL1DA189540 | WA1VFAFL1DA122601; WA1VFAFL1DA110710; WA1VFAFL1DA117012; WA1VFAFL1DA131220; WA1VFAFL1DA124381 | WA1VFAFL1DA156098 | WA1VFAFL1DA180305 | WA1VFAFL1DA188081; WA1VFAFL1DA181616; WA1VFAFL1DA112716; WA1VFAFL1DA108262; WA1VFAFL1DA181793; WA1VFAFL1DA175153; WA1VFAFL1DA158062

WA1VFAFL1DA108634 | WA1VFAFL1DA139463 | WA1VFAFL1DA189313 | WA1VFAFL1DA104888; WA1VFAFL1DA153735 | WA1VFAFL1DA174245; WA1VFAFL1DA149815 | WA1VFAFL1DA144565 | WA1VFAFL1DA116619 | WA1VFAFL1DA118483 | WA1VFAFL1DA158899 | WA1VFAFL1DA185505 | WA1VFAFL1DA119133; WA1VFAFL1DA149040 | WA1VFAFL1DA151368 | WA1VFAFL1DA164363 | WA1VFAFL1DA107578 | WA1VFAFL1DA156344 | WA1VFAFL1DA176190 | WA1VFAFL1DA132299 | WA1VFAFL1DA166078

WA1VFAFL1DA157039 | WA1VFAFL1DA172379 | WA1VFAFL1DA152097; WA1VFAFL1DA105801 | WA1VFAFL1DA192096 | WA1VFAFL1DA197668 | WA1VFAFL1DA128186 | WA1VFAFL1DA192258; WA1VFAFL1DA175623 | WA1VFAFL1DA194222 | WA1VFAFL1DA137390 | WA1VFAFL1DA144498 | WA1VFAFL1DA115051 | WA1VFAFL1DA160572

WA1VFAFL1DA118564

WA1VFAFL1DA180319 | WA1VFAFL1DA103742 | WA1VFAFL1DA133744; WA1VFAFL1DA148485 | WA1VFAFL1DA188338 | WA1VFAFL1DA185228 | WA1VFAFL1DA172429 | WA1VFAFL1DA133808 | WA1VFAFL1DA153928 | WA1VFAFL1DA185858; WA1VFAFL1DA138667 | WA1VFAFL1DA175699; WA1VFAFL1DA194463 | WA1VFAFL1DA165710 | WA1VFAFL1DA180174; WA1VFAFL1DA192597 | WA1VFAFL1DA194978

WA1VFAFL1DA171605 | WA1VFAFL1DA126616; WA1VFAFL1DA170597; WA1VFAFL1DA154092; WA1VFAFL1DA117866 | WA1VFAFL1DA113798 | WA1VFAFL1DA171491 | WA1VFAFL1DA167103 | WA1VFAFL1DA118760 | WA1VFAFL1DA177324; WA1VFAFL1DA189330 | WA1VFAFL1DA144307 | WA1VFAFL1DA125773 | WA1VFAFL1DA168929 | WA1VFAFL1DA111372 | WA1VFAFL1DA125417; WA1VFAFL1DA150849; WA1VFAFL1DA131203

WA1VFAFL1DA179364 | WA1VFAFL1DA175248; WA1VFAFL1DA144694; WA1VFAFL1DA106477 | WA1VFAFL1DA109542; WA1VFAFL1DA117673; WA1VFAFL1DA126034

WA1VFAFL1DA149135 | WA1VFAFL1DA106656; WA1VFAFL1DA129872 | WA1VFAFL1DA164895; WA1VFAFL1DA110240 | WA1VFAFL1DA121903

WA1VFAFL1DA152844 | WA1VFAFL1DA199369 | WA1VFAFL1DA183012 | WA1VFAFL1DA110707 | WA1VFAFL1DA144081 | WA1VFAFL1DA137437 | WA1VFAFL1DA144338 | WA1VFAFL1DA192082; WA1VFAFL1DA132531; WA1VFAFL1DA171152 | WA1VFAFL1DA183964 | WA1VFAFL1DA106236; WA1VFAFL1DA125370; WA1VFAFL1DA189862 | WA1VFAFL1DA109668 | WA1VFAFL1DA112814 | WA1VFAFL1DA193930 | WA1VFAFL1DA168719; WA1VFAFL1DA199582 | WA1VFAFL1DA147563 | WA1VFAFL1DA199565; WA1VFAFL1DA100128; WA1VFAFL1DA150107 | WA1VFAFL1DA133128 | WA1VFAFL1DA179820 | WA1VFAFL1DA167229; WA1VFAFL1DA105345 | WA1VFAFL1DA130942 | WA1VFAFL1DA106088; WA1VFAFL1DA197055 | WA1VFAFL1DA123148; WA1VFAFL1DA115552 | WA1VFAFL1DA159129 | WA1VFAFL1DA162256; WA1VFAFL1DA121836; WA1VFAFL1DA172530 | WA1VFAFL1DA186461; WA1VFAFL1DA116295 | WA1VFAFL1DA173189 | WA1VFAFL1DA112585 | WA1VFAFL1DA173337 | WA1VFAFL1DA109458 | WA1VFAFL1DA116233 | WA1VFAFL1DA163763; WA1VFAFL1DA155968 | WA1VFAFL1DA168140; WA1VFAFL1DA146591; WA1VFAFL1DA144601 | WA1VFAFL1DA129905 | WA1VFAFL1DA159745 | WA1VFAFL1DA172821; WA1VFAFL1DA144856; WA1VFAFL1DA197962; WA1VFAFL1DA189702 | WA1VFAFL1DA160345

WA1VFAFL1DA159146 | WA1VFAFL1DA114837 | WA1VFAFL1DA144954 | WA1VFAFL1DA199470 | WA1VFAFL1DA181504; WA1VFAFL1DA112943; WA1VFAFL1DA185987 | WA1VFAFL1DA100064 | WA1VFAFL1DA189019 | WA1VFAFL1DA166730 | WA1VFAFL1DA184872 | WA1VFAFL1DA105829; WA1VFAFL1DA107340 | WA1VFAFL1DA178683 | WA1VFAFL1DA161740 | WA1VFAFL1DA192177; WA1VFAFL1DA169692; WA1VFAFL1DA178571; WA1VFAFL1DA159373 | WA1VFAFL1DA147157 | WA1VFAFL1DA103546; WA1VFAFL1DA141911 | WA1VFAFL1DA132528 | WA1VFAFL1DA142749; WA1VFAFL1DA178358 | WA1VFAFL1DA159468; WA1VFAFL1DA168624; WA1VFAFL1DA193636 | WA1VFAFL1DA179929; WA1VFAFL1DA134604; WA1VFAFL1DA136952 | WA1VFAFL1DA160927 | WA1VFAFL1DA178909 | WA1VFAFL1DA181079

WA1VFAFL1DA137227 | WA1VFAFL1DA147353; WA1VFAFL1DA167165 | WA1VFAFL1DA162550; WA1VFAFL1DA130049 | WA1VFAFL1DA128172; WA1VFAFL1DA110304 | WA1VFAFL1DA126437

WA1VFAFL1DA190199 | WA1VFAFL1DA138538 | WA1VFAFL1DA186086 | WA1VFAFL1DA162841 | WA1VFAFL1DA156666; WA1VFAFL1DA102431; WA1VFAFL1DA123196 | WA1VFAFL1DA122548; WA1VFAFL1DA111050 | WA1VFAFL1DA130990 | WA1VFAFL1DA124090; WA1VFAFL1DA182328 | WA1VFAFL1DA195113; WA1VFAFL1DA116782 | WA1VFAFL1DA196195 | WA1VFAFL1DA174388 | WA1VFAFL1DA197833 | WA1VFAFL1DA145392 | WA1VFAFL1DA199050 | WA1VFAFL1DA105071 | WA1VFAFL1DA104230 | WA1VFAFL1DA136918 | WA1VFAFL1DA167621 | WA1VFAFL1DA131895 | WA1VFAFL1DA130830 | WA1VFAFL1DA107497; WA1VFAFL1DA165206 | WA1VFAFL1DA101599 | WA1VFAFL1DA114871 | WA1VFAFL1DA184595

WA1VFAFL1DA151984 | WA1VFAFL1DA150608; WA1VFAFL1DA113087 | WA1VFAFL1DA150799; WA1VFAFL1DA193054 | WA1VFAFL1DA176562; WA1VFAFL1DA159227; WA1VFAFL1DA103322 | WA1VFAFL1DA164489 | WA1VFAFL1DA113249 | WA1VFAFL1DA115499 | WA1VFAFL1DA184998 | WA1VFAFL1DA195726 | WA1VFAFL1DA154772 | WA1VFAFL1DA172026 | WA1VFAFL1DA127295 | WA1VFAFL1DA183933; WA1VFAFL1DA128088 | WA1VFAFL1DA192292 | WA1VFAFL1DA115339 | WA1VFAFL1DA130035 | WA1VFAFL1DA192129

WA1VFAFL1DA140922 | WA1VFAFL1DA102557 | WA1VFAFL1DA143996 | WA1VFAFL1DA195452; WA1VFAFL1DA190512 | WA1VFAFL1DA179087 | WA1VFAFL1DA108133 | WA1VFAFL1DA192678 | WA1VFAFL1DA128236; WA1VFAFL1DA186704; WA1VFAFL1DA167067; WA1VFAFL1DA106995; WA1VFAFL1DA110884 | WA1VFAFL1DA100100; WA1VFAFL1DA165450 | WA1VFAFL1DA109427 | WA1VFAFL1DA135638; WA1VFAFL1DA136062; WA1VFAFL1DA114966 | WA1VFAFL1DA122484; WA1VFAFL1DA194169 | WA1VFAFL1DA131346; WA1VFAFL1DA184208 | WA1VFAFL1DA195998 | WA1VFAFL1DA193720 | WA1VFAFL1DA113106 | WA1VFAFL1DA127913; WA1VFAFL1DA145537 | WA1VFAFL1DA178070 | WA1VFAFL1DA194012 | WA1VFAFL1DA154352 | WA1VFAFL1DA156585; WA1VFAFL1DA105507 | WA1VFAFL1DA126082; WA1VFAFL1DA111498 | WA1VFAFL1DA185519 | WA1VFAFL1DA155985 | WA1VFAFL1DA199534 | WA1VFAFL1DA192731 | WA1VFAFL1DA134134 | WA1VFAFL1DA168400; WA1VFAFL1DA149300; WA1VFAFL1DA148096

WA1VFAFL1DA170454

WA1VFAFL1DA107208; WA1VFAFL1DA120931 | WA1VFAFL1DA110996

WA1VFAFL1DA106639 | WA1VFAFL1DA165089; WA1VFAFL1DA146669; WA1VFAFL1DA129175; WA1VFAFL1DA171782; WA1VFAFL1DA165724 | WA1VFAFL1DA186038

WA1VFAFL1DA188422 | WA1VFAFL1DA162354 | WA1VFAFL1DA170289; WA1VFAFL1DA126499 | WA1VFAFL1DA175850; WA1VFAFL1DA181647 | WA1VFAFL1DA187285

WA1VFAFL1DA198612 | WA1VFAFL1DA119617; WA1VFAFL1DA198013 | WA1VFAFL1DA178702; WA1VFAFL1DA120878 | WA1VFAFL1DA167683

WA1VFAFL1DA198917 | WA1VFAFL1DA152875 | WA1VFAFL1DA117706 | WA1VFAFL1DA154996 | WA1VFAFL1DA199839 | WA1VFAFL1DA155663; WA1VFAFL1DA123165 | WA1VFAFL1DA132173 | WA1VFAFL1DA100498 | WA1VFAFL1DA177582 | WA1VFAFL1DA142153 | WA1VFAFL1DA183981 | WA1VFAFL1DA117463 | WA1VFAFL1DA190641

WA1VFAFL1DA130326 | WA1VFAFL1DA134280 | WA1VFAFL1DA151614 | WA1VFAFL1DA185214 | WA1VFAFL1DA109816 | WA1VFAFL1DA102784; WA1VFAFL1DA164699 | WA1VFAFL1DA169899 | WA1VFAFL1DA184791 | WA1VFAFL1DA146123; WA1VFAFL1DA188257

WA1VFAFL1DA197430 | WA1VFAFL1DA180627; WA1VFAFL1DA117396; WA1VFAFL1DA191479

WA1VFAFL1DA103918 | WA1VFAFL1DA103966 | WA1VFAFL1DA158465; WA1VFAFL1DA190865

WA1VFAFL1DA135591 | WA1VFAFL1DA147272 | WA1VFAFL1DA190168 | WA1VFAFL1DA183852 | WA1VFAFL1DA194625 | WA1VFAFL1DA142184 | WA1VFAFL1DA112912 | WA1VFAFL1DA104258 | WA1VFAFL1DA157543

WA1VFAFL1DA149653 | WA1VFAFL1DA187304; WA1VFAFL1DA179798 | WA1VFAFL1DA102090 | WA1VFAFL1DA197475; WA1VFAFL1DA189506 | WA1VFAFL1DA193524; WA1VFAFL1DA103885 | WA1VFAFL1DA190171 | WA1VFAFL1DA169868 | WA1VFAFL1DA142783 | WA1VFAFL1DA195158; WA1VFAFL1DA199047; WA1VFAFL1DA146087; WA1VFAFL1DA146526 | WA1VFAFL1DA172785 | WA1VFAFL1DA150480 | WA1VFAFL1DA151886 | WA1VFAFL1DA125563; WA1VFAFL1DA190994 | WA1VFAFL1DA159518 | WA1VFAFL1DA167246; WA1VFAFL1DA106754; WA1VFAFL1DA123151; WA1VFAFL1DA186511 | WA1VFAFL1DA119472; WA1VFAFL1DA109380 | WA1VFAFL1DA164783 | WA1VFAFL1DA141665; WA1VFAFL1DA102638

WA1VFAFL1DA136935 | WA1VFAFL1DA145070

WA1VFAFL1DA128611 | WA1VFAFL1DA163584; WA1VFAFL1DA189425

WA1VFAFL1DA178859 | WA1VFAFL1DA150172 | WA1VFAFL1DA142833 | WA1VFAFL1DA150124 | WA1VFAFL1DA157140; WA1VFAFL1DA196682; WA1VFAFL1DA152519; WA1VFAFL1DA157557 | WA1VFAFL1DA180689 | WA1VFAFL1DA116135

WA1VFAFL1DA108066; WA1VFAFL1DA174438 | WA1VFAFL1DA125434 | WA1VFAFL1DA181678 | WA1VFAFL1DA160197; WA1VFAFL1DA190557 | WA1VFAFL1DA169529 | WA1VFAFL1DA166162; WA1VFAFL1DA154819 | WA1VFAFL1DA181020 | WA1VFAFL1DA171877 | WA1VFAFL1DA193622; WA1VFAFL1DA103501 | WA1VFAFL1DA150818; WA1VFAFL1DA195550 | WA1VFAFL1DA172771; WA1VFAFL1DA181986 | WA1VFAFL1DA157834 | WA1VFAFL1DA144839 | WA1VFAFL1DA122940 | WA1VFAFL1DA103336 | WA1VFAFL1DA111128; WA1VFAFL1DA150429 | WA1VFAFL1DA102462 | WA1VFAFL1DA109041; WA1VFAFL1DA185469 | WA1VFAFL1DA111596 | WA1VFAFL1DA142489 | WA1VFAFL1DA185889 | WA1VFAFL1DA195869 | WA1VFAFL1DA143948; WA1VFAFL1DA180837 | WA1VFAFL1DA171359 | WA1VFAFL1DA195449; WA1VFAFL1DA127734 | WA1VFAFL1DA123957; WA1VFAFL1DA199162 | WA1VFAFL1DA131962 | WA1VFAFL1DA140385 | WA1VFAFL1DA108553 | WA1VFAFL1DA136398 | WA1VFAFL1DA174360; WA1VFAFL1DA142430; WA1VFAFL1DA164587 | WA1VFAFL1DA118497 | WA1VFAFL1DA168414; WA1VFAFL1DA149930 | WA1VFAFL1DA163407; WA1VFAFL1DA133484; WA1VFAFL1DA137860 | WA1VFAFL1DA175282 | WA1VFAFL1DA183690; WA1VFAFL1DA195144 | WA1VFAFL1DA135395 | WA1VFAFL1DA106043; WA1VFAFL1DA159924 | WA1VFAFL1DA142377; WA1VFAFL1DA161267 | WA1VFAFL1DA110612 | WA1VFAFL1DA184550 | WA1VFAFL1DA105474 | WA1VFAFL1DA182488 | WA1VFAFL1DA186850; WA1VFAFL1DA163259 | WA1VFAFL1DA117494; WA1VFAFL1DA129970; WA1VFAFL1DA143299 | WA1VFAFL1DA195029 | WA1VFAFL1DA163942 | WA1VFAFL1DA174651 | WA1VFAFL1DA111078; WA1VFAFL1DA116829; WA1VFAFL1DA177310 | WA1VFAFL1DA138622 | WA1VFAFL1DA101179 | WA1VFAFL1DA117172 | WA1VFAFL1DA186010; WA1VFAFL1DA130889 | WA1VFAFL1DA161060; WA1VFAFL1DA115020 | WA1VFAFL1DA193913 | WA1VFAFL1DA152732; WA1VFAFL1DA172009 | WA1VFAFL1DA149880 | WA1VFAFL1DA168090

WA1VFAFL1DA103031

WA1VFAFL1DA151046 | WA1VFAFL1DA123618; WA1VFAFL1DA163293; WA1VFAFL1DA162094 | WA1VFAFL1DA168932; WA1VFAFL1DA125028; WA1VFAFL1DA129578; WA1VFAFL1DA169885; WA1VFAFL1DA143741

WA1VFAFL1DA132447; WA1VFAFL1DA165884 | WA1VFAFL1DA163357 | WA1VFAFL1DA117981; WA1VFAFL1DA140340 | WA1VFAFL1DA199677 | WA1VFAFL1DA122131; WA1VFAFL1DA166940 | WA1VFAFL1DA178585 | WA1VFAFL1DA185603; WA1VFAFL1DA196312; WA1VFAFL1DA114482 | WA1VFAFL1DA137678 | WA1VFAFL1DA182300 | WA1VFAFL1DA162743; WA1VFAFL1DA151452; WA1VFAFL1DA143254 | WA1VFAFL1DA174312 | WA1VFAFL1DA132898 | WA1VFAFL1DA196620 | WA1VFAFL1DA106589 | WA1VFAFL1DA173807 | WA1VFAFL1DA114725 | WA1VFAFL1DA171054 | WA1VFAFL1DA149250 | WA1VFAFL1DA108827 | WA1VFAFL1DA147014 | WA1VFAFL1DA197542; WA1VFAFL1DA116362 | WA1VFAFL1DA152326 | WA1VFAFL1DA126745 | WA1VFAFL1DA100596 | WA1VFAFL1DA152388

WA1VFAFL1DA123716 | WA1VFAFL1DA184841 | WA1VFAFL1DA143755 | WA1VFAFL1DA143609 | WA1VFAFL1DA133419; WA1VFAFL1DA114191; WA1VFAFL1DA192065 | WA1VFAFL1DA113476; WA1VFAFL1DA194270; WA1VFAFL1DA186895 | WA1VFAFL1DA197279 | WA1VFAFL1DA137440 | WA1VFAFL1DA161916; WA1VFAFL1DA141309 | WA1VFAFL1DA196004; WA1VFAFL1DA184046 | WA1VFAFL1DA183673 | WA1VFAFL1DA163746 | WA1VFAFL1DA154528; WA1VFAFL1DA182989; WA1VFAFL1DA162564 | WA1VFAFL1DA133422 | WA1VFAFL1DA149491 | WA1VFAFL1DA122212 | WA1VFAFL1DA107113; WA1VFAFL1DA154643; WA1VFAFL1DA140614 | WA1VFAFL1DA189800 | WA1VFAFL1DA112408; WA1VFAFL1DA115034 | WA1VFAFL1DA155873 | WA1VFAFL1DA182183; WA1VFAFL1DA115311 | WA1VFAFL1DA119844; WA1VFAFL1DA104079 | WA1VFAFL1DA145313 | WA1VFAFL1DA161933; WA1VFAFL1DA118001 | WA1VFAFL1DA160782; WA1VFAFL1DA134926 | WA1VFAFL1DA153685 | WA1VFAFL1DA155243 | WA1VFAFL1DA167876 | WA1VFAFL1DA186945; WA1VFAFL1DA136353 | WA1VFAFL1DA124476; WA1VFAFL1DA162516 | WA1VFAFL1DA163925 | WA1VFAFL1DA123411; WA1VFAFL1DA137115 | WA1VFAFL1DA162421 | WA1VFAFL1DA121710 | WA1VFAFL1DA185052 | WA1VFAFL1DA168543

WA1VFAFL1DA139298 | WA1VFAFL1DA130925

WA1VFAFL1DA123070 | WA1VFAFL1DA100193; WA1VFAFL1DA110724; WA1VFAFL1DA125451; WA1VFAFL1DA164475; WA1VFAFL1DA153542 | WA1VFAFL1DA198027 | WA1VFAFL1DA161995 | WA1VFAFL1DA119150 | WA1VFAFL1DA198030; WA1VFAFL1DA138460 | WA1VFAFL1DA121139 | WA1VFAFL1DA110142; WA1VFAFL1DA172690 | WA1VFAFL1DA185262; WA1VFAFL1DA136711; WA1VFAFL1DA108617 | WA1VFAFL1DA119715; WA1VFAFL1DA137356 | WA1VFAFL1DA162984; WA1VFAFL1DA147630 | WA1VFAFL1DA181972; WA1VFAFL1DA194186 | WA1VFAFL1DA125823; WA1VFAFL1DA197041; WA1VFAFL1DA158871 | WA1VFAFL1DA102560 | WA1VFAFL1DA116331; WA1VFAFL1DA125384 | WA1VFAFL1DA135882; WA1VFAFL1DA165903; WA1VFAFL1DA126759; WA1VFAFL1DA135123 | WA1VFAFL1DA185035; WA1VFAFL1DA191028 | WA1VFAFL1DA133470 | WA1VFAFL1DA139706 | WA1VFAFL1DA127183; WA1VFAFL1DA198836 | WA1VFAFL1DA105295 | WA1VFAFL1DA124722 | WA1VFAFL1DA172074 | WA1VFAFL1DA197010 | WA1VFAFL1DA178005

WA1VFAFL1DA100534 | WA1VFAFL1DA163794; WA1VFAFL1DA112747 | WA1VFAFL1DA151001 | WA1VFAFL1DA136210 | WA1VFAFL1DA127474; WA1VFAFL1DA111548; WA1VFAFL1DA173953 | WA1VFAFL1DA116409 | WA1VFAFL1DA125174 | WA1VFAFL1DA111338 | WA1VFAFL1DA167487; WA1VFAFL1DA123960; WA1VFAFL1DA160507

WA1VFAFL1DA154500; WA1VFAFL1DA152701 | WA1VFAFL1DA166047 | WA1VFAFL1DA108701; WA1VFAFL1DA146283 | WA1VFAFL1DA186587 | WA1VFAFL1DA194382 | WA1VFAFL1DA191126 | WA1VFAFL1DA102820; WA1VFAFL1DA177033; WA1VFAFL1DA198898; WA1VFAFL1DA107130; WA1VFAFL1DA171961 | WA1VFAFL1DA152455 | WA1VFAFL1DA120511 | WA1VFAFL1DA115163 | WA1VFAFL1DA199971; WA1VFAFL1DA155128; WA1VFAFL1DA159776 | WA1VFAFL1DA160037 | WA1VFAFL1DA186069 | WA1VFAFL1DA153704 | WA1VFAFL1DA149894 | WA1VFAFL1DA135753; WA1VFAFL1DA123067; WA1VFAFL1DA110870; WA1VFAFL1DA150043; WA1VFAFL1DA152245 | WA1VFAFL1DA165349 | WA1VFAFL1DA174178 | WA1VFAFL1DA134781

WA1VFAFL1DA121612 | WA1VFAFL1DA128124

WA1VFAFL1DA136272 | WA1VFAFL1DA162435; WA1VFAFL1DA103787 | WA1VFAFL1DA118337 | WA1VFAFL1DA169725

WA1VFAFL1DA147613; WA1VFAFL1DA197492 | WA1VFAFL1DA190882 | WA1VFAFL1DA129726; WA1VFAFL1DA140743; WA1VFAFL1DA108956; WA1VFAFL1DA126003 | WA1VFAFL1DA132934; WA1VFAFL1DA113591 | WA1VFAFL1DA100114 | WA1VFAFL1DA105586 | WA1VFAFL1DA120301

WA1VFAFL1DA157722 | WA1VFAFL1DA125806 | WA1VFAFL1DA145201; WA1VFAFL1DA150270 | WA1VFAFL1DA154075 | WA1VFAFL1DA104664 | WA1VFAFL1DA146395; WA1VFAFL1DA134120 | WA1VFAFL1DA186220 | WA1VFAFL1DA165433 | WA1VFAFL1DA129032 | WA1VFAFL1DA174732 | WA1VFAFL1DA114420 | WA1VFAFL1DA128852 | WA1VFAFL1DA171071

WA1VFAFL1DA136515; WA1VFAFL1DA175654; WA1VFAFL1DA172950; WA1VFAFL1DA169353 | WA1VFAFL1DA185116; WA1VFAFL1DA144369 | WA1VFAFL1DA114076; WA1VFAFL1DA165755 | WA1VFAFL1DA105815; WA1VFAFL1DA175511; WA1VFAFL1DA118919; WA1VFAFL1DA100050 | WA1VFAFL1DA129757; WA1VFAFL1DA150169; WA1VFAFL1DA137664

WA1VFAFL1DA114501; WA1VFAFL1DA173001; WA1VFAFL1DA164427; WA1VFAFL1DA152357 | WA1VFAFL1DA180613; WA1VFAFL1DA121867; WA1VFAFL1DA125627 | WA1VFAFL1DA165125; WA1VFAFL1DA191594 | WA1VFAFL1DA180787 | WA1VFAFL1DA128513 | WA1VFAFL1DA154383 | WA1VFAFL1DA173628 | WA1VFAFL1DA108181 | WA1VFAFL1DA133369 | WA1VFAFL1DA153895 | WA1VFAFL1DA195225; WA1VFAFL1DA182135 | WA1VFAFL1DA193877; WA1VFAFL1DA188355

WA1VFAFL1DA170566 | WA1VFAFL1DA129225 | WA1VFAFL1DA109508 | WA1VFAFL1DA111629 | WA1VFAFL1DA105930; WA1VFAFL1DA128303 | WA1VFAFL1DA138586 | WA1VFAFL1DA161575 | WA1VFAFL1DA157848 | WA1VFAFL1DA190722; WA1VFAFL1DA137177 | WA1VFAFL1DA159759 | WA1VFAFL1DA187755; WA1VFAFL1DA103675 | WA1VFAFL1DA157087 | WA1VFAFL1DA193314 | WA1VFAFL1DA114028; WA1VFAFL1DA147465 | WA1VFAFL1DA113655; WA1VFAFL1DA185147; WA1VFAFL1DA123795 | WA1VFAFL1DA137342 | WA1VFAFL1DA166985 | WA1VFAFL1DA193801 | WA1VFAFL1DA112120 | WA1VFAFL1DA109038 | WA1VFAFL1DA125918 | WA1VFAFL1DA177887

WA1VFAFL1DA148535 | WA1VFAFL1DA171989 | WA1VFAFL1DA196021 | WA1VFAFL1DA177775 | WA1VFAFL1DA100260 | WA1VFAFL1DA185441 | WA1VFAFL1DA143142; WA1VFAFL1DA103403 | WA1VFAFL1DA151628 | WA1VFAFL1DA100730; WA1VFAFL1DA160667; WA1VFAFL1DA102087 | WA1VFAFL1DA172348; WA1VFAFL1DA128043 | WA1VFAFL1DA104681 | WA1VFAFL1DA161642; WA1VFAFL1DA192549 | WA1VFAFL1DA161690 | WA1VFAFL1DA144145 | WA1VFAFL1DA164461 | WA1VFAFL1DA186508; WA1VFAFL1DA145442; WA1VFAFL1DA156697 | WA1VFAFL1DA164766 | WA1VFAFL1DA176013

WA1VFAFL1DA143125; WA1VFAFL1DA113624 | WA1VFAFL1DA181566 | WA1VFAFL1DA183737; WA1VFAFL1DA189957 | WA1VFAFL1DA118029 | WA1VFAFL1DA115146 | WA1VFAFL1DA124137; WA1VFAFL1DA112781

WA1VFAFL1DA163939; WA1VFAFL1DA173094 | WA1VFAFL1DA180806 | WA1VFAFL1DA145120 | WA1VFAFL1DA155565

WA1VFAFL1DA181521 | WA1VFAFL1DA170308 | WA1VFAFL1DA149569 | WA1VFAFL1DA167781 | WA1VFAFL1DA153203 | WA1VFAFL1DA147319

WA1VFAFL1DA108861; WA1VFAFL1DA170115 | WA1VFAFL1DA161558 | WA1VFAFL1DA165013

WA1VFAFL1DA141018 | WA1VFAFL1DA158756

WA1VFAFL1DA117317 | WA1VFAFL1DA146414

WA1VFAFL1DA102252 | WA1VFAFL1DA192969

WA1VFAFL1DA198495 | WA1VFAFL1DA100758; WA1VFAFL1DA129399 | WA1VFAFL1DA104115; WA1VFAFL1DA188663; WA1VFAFL1DA169451 | WA1VFAFL1DA176514; WA1VFAFL1DA139656; WA1VFAFL1DA169174 | WA1VFAFL1DA141407; WA1VFAFL1DA152522 | WA1VFAFL1DA192843 | WA1VFAFL1DA159681 | WA1VFAFL1DA186721; WA1VFAFL1DA140046 | WA1VFAFL1DA150091; WA1VFAFL1DA162774 | WA1VFAFL1DA166324

WA1VFAFL1DA156490 | WA1VFAFL1DA194589 | WA1VFAFL1DA194236 | WA1VFAFL1DA147501; WA1VFAFL1DA122730; WA1VFAFL1DA192115; WA1VFAFL1DA131282

WA1VFAFL1DA181051 | WA1VFAFL1DA103627 | WA1VFAFL1DA183396

WA1VFAFL1DA163889; WA1VFAFL1DA106835

WA1VFAFL1DA181969; WA1VFAFL1DA125319 | WA1VFAFL1DA173872; WA1VFAFL1DA171846; WA1VFAFL1DA102414; WA1VFAFL1DA193975; WA1VFAFL1DA177114; WA1VFAFL1DA146994 | WA1VFAFL1DA146557 | WA1VFAFL1DA171698 | WA1VFAFL1DA193331; WA1VFAFL1DA123053 | WA1VFAFL1DA102915; WA1VFAFL1DA196956 | WA1VFAFL1DA180580 | WA1VFAFL1DA126163; WA1VFAFL1DA104390 | WA1VFAFL1DA167554; WA1VFAFL1DA138877 | WA1VFAFL1DA164444; WA1VFAFL1DA116152; WA1VFAFL1DA188937 | WA1VFAFL1DA151340; WA1VFAFL1DA198822; WA1VFAFL1DA140287; WA1VFAFL1DA150513

WA1VFAFL1DA170969; WA1VFAFL1DA161396

WA1VFAFL1DA172804; WA1VFAFL1DA166954; WA1VFAFL1DA165996; WA1VFAFL1DA179879 | WA1VFAFL1DA135218 | WA1VFAFL1DA137776 | WA1VFAFL1DA114322; WA1VFAFL1DA171765; WA1VFAFL1DA105765

WA1VFAFL1DA140659 | WA1VFAFL1DA188906 | WA1VFAFL1DA100761; WA1VFAFL1DA154576 | WA1VFAFL1DA132464 | WA1VFAFL1DA188498; WA1VFAFL1DA155159 | WA1VFAFL1DA158613; WA1VFAFL1DA136241 | WA1VFAFL1DA169157

WA1VFAFL1DA191367; WA1VFAFL1DA139270 | WA1VFAFL1DA154609 | WA1VFAFL1DA101893 | WA1VFAFL1DA161088; WA1VFAFL1DA181115; WA1VFAFL1DA116250 | WA1VFAFL1DA193443; WA1VFAFL1DA162872; WA1VFAFL1DA147529 | WA1VFAFL1DA189201; WA1VFAFL1DA140208; WA1VFAFL1DA199338; WA1VFAFL1DA168817 | WA1VFAFL1DA138314 | WA1VFAFL1DA120413 | WA1VFAFL1DA155369

WA1VFAFL1DA136207 | WA1VFAFL1DA120279; WA1VFAFL1DA184029 | WA1VFAFL1DA106270 | WA1VFAFL1DA157025; WA1VFAFL1DA199307 | WA1VFAFL1DA109797

WA1VFAFL1DA177100; WA1VFAFL1DA176058 | WA1VFAFL1DA110917; WA1VFAFL1DA140130

WA1VFAFL1DA119553 | WA1VFAFL1DA140290 | WA1VFAFL1DA154965; WA1VFAFL1DA124431; WA1VFAFL1DA127040 | WA1VFAFL1DA172513; WA1VFAFL1DA101120 | WA1VFAFL1DA160748 | WA1VFAFL1DA139012 | WA1VFAFL1DA104387 | WA1VFAFL1DA138149 | WA1VFAFL1DA160961

WA1VFAFL1DA166999; WA1VFAFL1DA104101 | WA1VFAFL1DA170079 | WA1VFAFL1DA193121; WA1VFAFL1DA105216

WA1VFAFL1DA142234 | WA1VFAFL1DA141388; WA1VFAFL1DA128592 | WA1VFAFL1DA136224 | WA1VFAFL1DA138118; WA1VFAFL1DA142315 | WA1VFAFL1DA198139 | WA1VFAFL1DA191854 | WA1VFAFL1DA161351 | WA1VFAFL1DA130021 | WA1VFAFL1DA112294 | WA1VFAFL1DA117303 | WA1VFAFL1DA199761; WA1VFAFL1DA198125 | WA1VFAFL1DA135607; WA1VFAFL1DA159101; WA1VFAFL1DA125952; WA1VFAFL1DA141553 | WA1VFAFL1DA147482; WA1VFAFL1DA155727 | WA1VFAFL1DA140077 | WA1VFAFL1DA164668 | WA1VFAFL1DA153220; WA1VFAFL1DA169773 | WA1VFAFL1DA149328 | WA1VFAFL1DA118175 | WA1VFAFL1DA186878 | WA1VFAFL1DA181034 | WA1VFAFL1DA147000 | WA1VFAFL1DA123893 | WA1VFAFL1DA158921 | WA1VFAFL1DA148504 | WA1VFAFL1DA102350 | WA1VFAFL1DA114224; WA1VFAFL1DA131833; WA1VFAFL1DA151922; WA1VFAFL1DA158403 | WA1VFAFL1DA189635; WA1VFAFL1DA196729; WA1VFAFL1DA125126 | WA1VFAFL1DA196844; WA1VFAFL1DA169269; WA1VFAFL1DA123926

WA1VFAFL1DA142265 | WA1VFAFL1DA189117; WA1VFAFL1DA107001; WA1VFAFL1DA163486; WA1VFAFL1DA112053 | WA1VFAFL1DA117284 | WA1VFAFL1DA144212 | WA1VFAFL1DA134019

WA1VFAFL1DA159065 | WA1VFAFL1DA179428; WA1VFAFL1DA145229 | WA1VFAFL1DA100971; WA1VFAFL1DA103384; WA1VFAFL1DA141715 | WA1VFAFL1DA152178; WA1VFAFL1DA151290 | WA1VFAFL1DA110867 | WA1VFAFL1DA140967 | WA1VFAFL1DA127538; WA1VFAFL1DA170860 | WA1VFAFL1DA190025 | WA1VFAFL1DA127362 | WA1VFAFL1DA120010 | WA1VFAFL1DA185018 | WA1VFAFL1DA196701 | WA1VFAFL1DA135042 | WA1VFAFL1DA103837

WA1VFAFL1DA147160 | WA1VFAFL1DA139625; WA1VFAFL1DA154934 | WA1VFAFL1DA170938; WA1VFAFL1DA102641; WA1VFAFL1DA151967 | WA1VFAFL1DA151144

WA1VFAFL1DA170874 | WA1VFAFL1DA137132; WA1VFAFL1DA177890 | WA1VFAFL1DA174262 | WA1VFAFL1DA181258; WA1VFAFL1DA138409 | WA1VFAFL1DA132805 | WA1VFAFL1DA184015 | WA1VFAFL1DA156909 | WA1VFAFL1DA169787; WA1VFAFL1DA102056 | WA1VFAFL1DA111615 | WA1VFAFL1DA161530 | WA1VFAFL1DA159504

WA1VFAFL1DA176125; WA1VFAFL1DA176321; WA1VFAFL1DA139141 | WA1VFAFL1DA165335; WA1VFAFL1DA170034; WA1VFAFL1DA139804; WA1VFAFL1DA162788 | WA1VFAFL1DA136420 | WA1VFAFL1DA189487

WA1VFAFL1DA181826; WA1VFAFL1DA189649 | WA1VFAFL1DA186654 | WA1VFAFL1DA181227 | WA1VFAFL1DA119620; WA1VFAFL1DA166775; WA1VFAFL1DA173533 | WA1VFAFL1DA140628 | WA1VFAFL1DA196939; WA1VFAFL1DA170776 | WA1VFAFL1DA182104 | WA1VFAFL1DA151550; WA1VFAFL1DA150222; WA1VFAFL1DA118239; WA1VFAFL1DA109394 | WA1VFAFL1DA125207

WA1VFAFL1DA157137 | WA1VFAFL1DA165268; WA1VFAFL1DA186279 | WA1VFAFL1DA112635 | WA1VFAFL1DA166842 | WA1VFAFL1DA138068

WA1VFAFL1DA108360 | WA1VFAFL1DA165562; WA1VFAFL1DA116118; WA1VFAFL1DA147949 | WA1VFAFL1DA161155 | WA1VFAFL1DA104776 | WA1VFAFL1DA182202; WA1VFAFL1DA140788; WA1VFAFL1DA192972 | WA1VFAFL1DA199873; WA1VFAFL1DA148079 | WA1VFAFL1DA108696 | WA1VFAFL1DA144548 | WA1VFAFL1DA175802 | WA1VFAFL1DA183513 | WA1VFAFL1DA152536 | WA1VFAFL1DA101229; WA1VFAFL1DA189327; WA1VFAFL1DA176612 | WA1VFAFL1DA108102 | WA1VFAFL1DA160295 | WA1VFAFL1DA151855; WA1VFAFL1DA198478; WA1VFAFL1DA115969; WA1VFAFL1DA189909 | WA1VFAFL1DA168204

WA1VFAFL1DA194267; WA1VFAFL1DA150141 | WA1VFAFL1DA117124; WA1VFAFL1DA103370; WA1VFAFL1DA192857 | WA1VFAFL1DA136756 | WA1VFAFL1DA117270 | WA1VFAFL1DA116605 | WA1VFAFL1DA115065; WA1VFAFL1DA120802

WA1VFAFL1DA156893; WA1VFAFL1DA141343 | WA1VFAFL1DA192213; WA1VFAFL1DA138572 | WA1VFAFL1DA135641 | WA1VFAFL1DA170549 | WA1VFAFL1DA135316 | WA1VFAFL1DA193281 | WA1VFAFL1DA186346 | WA1VFAFL1DA116121; WA1VFAFL1DA168316

WA1VFAFL1DA178926;