WA1VFAFL0DA1…

Audi

A4 Allroad

WA1VFAFL0DA100105; WA1VFAFL0DA151393; WA1VFAFL0DA157405; WA1VFAFL0DA121469 | WA1VFAFL0DA135579

WA1VFAFL0DA108107

WA1VFAFL0DA132133; WA1VFAFL0DA113324 | WA1VFAFL0DA153516; WA1VFAFL0DA121715

WA1VFAFL0DA154827 | WA1VFAFL0DA175984; WA1VFAFL0DA146968 | WA1VFAFL0DA104428 | WA1VFAFL0DA100735 | WA1VFAFL0DA186435 | WA1VFAFL0DA185172; WA1VFAFL0DA187648 | WA1VFAFL0DA163124; WA1VFAFL0DA116790 | WA1VFAFL0DA129328 | WA1VFAFL0DA179498 | WA1VFAFL0DA125604; WA1VFAFL0DA117941; WA1VFAFL0DA114103 | WA1VFAFL0DA165598 | WA1VFAFL0DA158795; WA1VFAFL0DA110858 | WA1VFAFL0DA129877; WA1VFAFL0DA145531; WA1VFAFL0DA174706; WA1VFAFL0DA123870

WA1VFAFL0DA105305 | WA1VFAFL0DA157582; WA1VFAFL0DA178870 | WA1VFAFL0DA116661

WA1VFAFL0DA168064; WA1VFAFL0DA125747; WA1VFAFL0DA111797; WA1VFAFL0DA173748 | WA1VFAFL0DA160353 | WA1VFAFL0DA136392; WA1VFAFL0DA157601 | WA1VFAFL0DA194731 | WA1VFAFL0DA120273 | WA1VFAFL0DA108754 | WA1VFAFL0DA110052 | WA1VFAFL0DA107796 | WA1VFAFL0DA118510; WA1VFAFL0DA191313 | WA1VFAFL0DA198021 | WA1VFAFL0DA100329; WA1VFAFL0DA197824; WA1VFAFL0DA158621 | WA1VFAFL0DA110701 | WA1VFAFL0DA194244; WA1VFAFL0DA115929

WA1VFAFL0DA129183 | WA1VFAFL0DA162832 | WA1VFAFL0DA100704 | WA1VFAFL0DA129734; WA1VFAFL0DA167948 | WA1VFAFL0DA198357; WA1VFAFL0DA192283 | WA1VFAFL0DA189335 | WA1VFAFL0DA141396 | WA1VFAFL0DA137929; WA1VFAFL0DA195880 | WA1VFAFL0DA183485 | WA1VFAFL0DA188086; WA1VFAFL0DA118488 | WA1VFAFL0DA165584; WA1VFAFL0DA151765; WA1VFAFL0DA199220 | WA1VFAFL0DA130821 | WA1VFAFL0DA119477 | WA1VFAFL0DA120421 | WA1VFAFL0DA103215 | WA1VFAFL0DA171224; WA1VFAFL0DA185057 | WA1VFAFL0DA139809 | WA1VFAFL0DA115655 | WA1VFAFL0DA159302; WA1VFAFL0DA102307; WA1VFAFL0DA135291 | WA1VFAFL0DA143794 | WA1VFAFL0DA162779; WA1VFAFL0DA177119 | WA1VFAFL0DA127112 | WA1VFAFL0DA127403; WA1VFAFL0DA137073; WA1VFAFL0DA119799 | WA1VFAFL0DA174091 | WA1VFAFL0DA137722 | WA1VFAFL0DA186614 | WA1VFAFL0DA168758 | WA1VFAFL0DA127868 | WA1VFAFL0DA149837 | WA1VFAFL0DA162068; WA1VFAFL0DA135520 | WA1VFAFL0DA149708; WA1VFAFL0DA100508 | WA1VFAFL0DA114652

WA1VFAFL0DA192493 | WA1VFAFL0DA111301 | WA1VFAFL0DA189299 | WA1VFAFL0DA165505 | WA1VFAFL0DA163172 | WA1VFAFL0DA154164; WA1VFAFL0DA192476 | WA1VFAFL0DA157629 | WA1VFAFL0DA128616 | WA1VFAFL0DA189089; WA1VFAFL0DA174138; WA1VFAFL0DA194129 | WA1VFAFL0DA132911 | WA1VFAFL0DA104185 | WA1VFAFL0DA144718 | WA1VFAFL0DA159686 | WA1VFAFL0DA158473 | WA1VFAFL0DA123304 | WA1VFAFL0DA141429 | WA1VFAFL0DA164869 | WA1VFAFL0DA159350 | WA1VFAFL0DA156030 | WA1VFAFL0DA186502 | WA1VFAFL0DA111542 | WA1VFAFL0DA146615; WA1VFAFL0DA147490 | WA1VFAFL0DA144797; WA1VFAFL0DA130124; WA1VFAFL0DA128633 | WA1VFAFL0DA130592 | WA1VFAFL0DA192672 | WA1VFAFL0DA181008; WA1VFAFL0DA133606; WA1VFAFL0DA175807 | WA1VFAFL0DA129992 | WA1VFAFL0DA106812; WA1VFAFL0DA199234 | WA1VFAFL0DA151233; WA1VFAFL0DA125571 | WA1VFAFL0DA138109 | WA1VFAFL0DA156772; WA1VFAFL0DA192915; WA1VFAFL0DA185009 | WA1VFAFL0DA173880 | WA1VFAFL0DA127059 | WA1VFAFL0DA192333 | WA1VFAFL0DA111623 | WA1VFAFL0DA182644 | WA1VFAFL0DA151152 | WA1VFAFL0DA168274; WA1VFAFL0DA106714 | WA1VFAFL0DA193837

WA1VFAFL0DA127756 | WA1VFAFL0DA168789; WA1VFAFL0DA115400 | WA1VFAFL0DA129510 | WA1VFAFL0DA167416 | WA1VFAFL0DA114473; WA1VFAFL0DA192235 | WA1VFAFL0DA114912 | WA1VFAFL0DA127269 | WA1VFAFL0DA107507

WA1VFAFL0DA139311 | WA1VFAFL0DA172034; WA1VFAFL0DA117339 | WA1VFAFL0DA112349 | WA1VFAFL0DA121357 | WA1VFAFL0DA115266; WA1VFAFL0DA118118 | WA1VFAFL0DA189464; WA1VFAFL0DA162104 | WA1VFAFL0DA183051; WA1VFAFL0DA162913; WA1VFAFL0DA136733 | WA1VFAFL0DA160711; WA1VFAFL0DA197855

WA1VFAFL0DA193935 | WA1VFAFL0DA175547 | WA1VFAFL0DA171465 | WA1VFAFL0DA141740; WA1VFAFL0DA149109; WA1VFAFL0DA101125; WA1VFAFL0DA178903

WA1VFAFL0DA177315 | WA1VFAFL0DA154939; WA1VFAFL0DA133914 | WA1VFAFL0DA181333 | WA1VFAFL0DA165701; WA1VFAFL0DA134271 | WA1VFAFL0DA164354 | WA1VFAFL0DA149725 | WA1VFAFL0DA113761 | WA1VFAFL0DA121620 | WA1VFAFL0DA143827 | WA1VFAFL0DA134836 | WA1VFAFL0DA118782; WA1VFAFL0DA137333; WA1VFAFL0DA147473; WA1VFAFL0DA175905 | WA1VFAFL0DA131015; WA1VFAFL0DA134674 | WA1VFAFL0DA145402

WA1VFAFL0DA112738 | WA1VFAFL0DA110617 | WA1VFAFL0DA121617 | WA1VFAFL0DA125988 | WA1VFAFL0DA128518; WA1VFAFL0DA180831; WA1VFAFL0DA194633 | WA1VFAFL0DA146534; WA1VFAFL0DA167111 | WA1VFAFL0DA195202; WA1VFAFL0DA175337; WA1VFAFL0DA111346 | WA1VFAFL0DA158571; WA1VFAFL0DA141141; WA1VFAFL0DA108950; WA1VFAFL0DA187424; WA1VFAFL0DA193191; WA1VFAFL0DA182630 | WA1VFAFL0DA173216

WA1VFAFL0DA174222 | WA1VFAFL0DA180327; WA1VFAFL0DA134142; WA1VFAFL0DA100962 | WA1VFAFL0DA152642 | WA1VFAFL0DA144721

WA1VFAFL0DA109872

WA1VFAFL0DA163673; WA1VFAFL0DA114585 | WA1VFAFL0DA165973; WA1VFAFL0DA192266; WA1VFAFL0DA158313 | WA1VFAFL0DA163950 | WA1VFAFL0DA125506 | WA1VFAFL0DA125389; WA1VFAFL0DA138157 | WA1VFAFL0DA115963; WA1VFAFL0DA109502; WA1VFAFL0DA170915 | WA1VFAFL0DA185236 | WA1VFAFL0DA143777

WA1VFAFL0DA105191 | WA1VFAFL0DA124131; WA1VFAFL0DA138580; WA1VFAFL0DA171692; WA1VFAFL0DA105109 | WA1VFAFL0DA177508; WA1VFAFL0DA131077; WA1VFAFL0DA190131 | WA1VFAFL0DA110178; WA1VFAFL0DA105367 | WA1VFAFL0DA168193; WA1VFAFL0DA147294 | WA1VFAFL0DA110536 | WA1VFAFL0DA154603 | WA1VFAFL0DA172406 | WA1VFAFL0DA132990 | WA1VFAFL0DA192932 | WA1VFAFL0DA150079 | WA1VFAFL0DA123531 | WA1VFAFL0DA189643

WA1VFAFL0DA113131 | WA1VFAFL0DA153340; WA1VFAFL0DA103019; WA1VFAFL0DA133735 | WA1VFAFL0DA107104; WA1VFAFL0DA141205 | WA1VFAFL0DA173247 | WA1VFAFL0DA186791 | WA1VFAFL0DA153838 | WA1VFAFL0DA145433; WA1VFAFL0DA197077 | WA1VFAFL0DA127921

WA1VFAFL0DA178898 | WA1VFAFL0DA187617 | WA1VFAFL0DA113887 | WA1VFAFL0DA168291 | WA1VFAFL0DA128292 | WA1VFAFL0DA126428; WA1VFAFL0DA108057 | WA1VFAFL0DA196088

WA1VFAFL0DA172440; WA1VFAFL0DA169098 | WA1VFAFL0DA167951

WA1VFAFL0DA103568 | WA1VFAFL0DA102646; WA1VFAFL0DA139633 | WA1VFAFL0DA126994 | WA1VFAFL0DA182174 | WA1VFAFL0DA108625; WA1VFAFL0DA117213 | WA1VFAFL0DA110925 | WA1VFAFL0DA158814 | WA1VFAFL0DA135789 | WA1VFAFL0DA174513 | WA1VFAFL0DA102792 | WA1VFAFL0DA165164; WA1VFAFL0DA163379; WA1VFAFL0DA191974; WA1VFAFL0DA127174; WA1VFAFL0DA119995; WA1VFAFL0DA107247 | WA1VFAFL0DA182014; WA1VFAFL0DA199511; WA1VFAFL0DA195555 | WA1VFAFL0DA190582 | WA1VFAFL0DA117616 | WA1VFAFL0DA149935 | WA1VFAFL0DA191859 | WA1VFAFL0DA144458; WA1VFAFL0DA155895; WA1VFAFL0DA198228 | WA1VFAFL0DA176259; WA1VFAFL0DA172308 | WA1VFAFL0DA148431; WA1VFAFL0DA155640 | WA1VFAFL0DA110326 | WA1VFAFL0DA157940 | WA1VFAFL0DA181770

WA1VFAFL0DA178562; WA1VFAFL0DA118958 | WA1VFAFL0DA173457 | WA1VFAFL0DA122248 | WA1VFAFL0DA148400 | WA1VFAFL0DA185687 | WA1VFAFL0DA110441 | WA1VFAFL0DA152172; WA1VFAFL0DA136876 | WA1VFAFL0DA155136; WA1VFAFL0DA152348 | WA1VFAFL0DA190968; WA1VFAFL0DA101755 | WA1VFAFL0DA122993; WA1VFAFL0DA114893 | WA1VFAFL0DA155654 | WA1VFAFL0DA108835; WA1VFAFL0DA189254; WA1VFAFL0DA134626 | WA1VFAFL0DA189576; WA1VFAFL0DA196009; WA1VFAFL0DA181915 | WA1VFAFL0DA112867; WA1VFAFL0DA131094 | WA1VFAFL0DA176505 | WA1VFAFL0DA111556; WA1VFAFL0DA116904 | WA1VFAFL0DA184958 | WA1VFAFL0DA151331 | WA1VFAFL0DA169263; WA1VFAFL0DA146839; WA1VFAFL0DA160286 | WA1VFAFL0DA103229; WA1VFAFL0DA155184 | WA1VFAFL0DA125134; WA1VFAFL0DA102596 | WA1VFAFL0DA180988

WA1VFAFL0DA183390; WA1VFAFL0DA114733; WA1VFAFL0DA196849 | WA1VFAFL0DA180702

WA1VFAFL0DA180800 | WA1VFAFL0DA182546 | WA1VFAFL0DA127904; WA1VFAFL0DA157050 | WA1VFAFL0DA111055 | WA1VFAFL0DA149241 | WA1VFAFL0DA162135 | WA1VFAFL0DA165813 | WA1VFAFL0DA107989; WA1VFAFL0DA140670 | WA1VFAFL0DA155685; WA1VFAFL0DA167397 | WA1VFAFL0DA105059 | WA1VFAFL0DA198889 | WA1VFAFL0DA107751 | WA1VFAFL0DA160580 | WA1VFAFL0DA178416 | WA1VFAFL0DA181476 | WA1VFAFL0DA168033; WA1VFAFL0DA160367 | WA1VFAFL0DA116238; WA1VFAFL0DA178772 | WA1VFAFL0DA109905 | WA1VFAFL0DA130804; WA1VFAFL0DA134111 | WA1VFAFL0DA187455; WA1VFAFL0DA105594; WA1VFAFL0DA109418 | WA1VFAFL0DA143343 | WA1VFAFL0DA133976; WA1VFAFL0DA188394 | WA1VFAFL0DA188220 | WA1VFAFL0DA127417 | WA1VFAFL0DA196348 | WA1VFAFL0DA139017 | WA1VFAFL0DA114098; WA1VFAFL0DA165083 | WA1VFAFL0DA126204

WA1VFAFL0DA141446 | WA1VFAFL0DA159414; WA1VFAFL0DA196298 | WA1VFAFL0DA183664 | WA1VFAFL0DA123741 | WA1VFAFL0DA125148 | WA1VFAFL0DA149286 | WA1VFAFL0DA132472 | WA1VFAFL0DA178657; WA1VFAFL0DA108155 | WA1VFAFL0DA103022; WA1VFAFL0DA101061; WA1VFAFL0DA150860; WA1VFAFL0DA180635 | WA1VFAFL0DA142600 | WA1VFAFL0DA146050 | WA1VFAFL0DA195362 | WA1VFAFL0DA131676; WA1VFAFL0DA150051 | WA1VFAFL0DA110312; WA1VFAFL0DA111024; WA1VFAFL0DA141544 | WA1VFAFL0DA165021; WA1VFAFL0DA102274; WA1VFAFL0DA170509 | WA1VFAFL0DA123366 | WA1VFAFL0DA127286; WA1VFAFL0DA123433 | WA1VFAFL0DA135551 | WA1VFAFL0DA167223; WA1VFAFL0DA192588; WA1VFAFL0DA125926; WA1VFAFL0DA122427 | WA1VFAFL0DA105174; WA1VFAFL0DA109225 | WA1VFAFL0DA173507; WA1VFAFL0DA127983 | WA1VFAFL0DA111783 | WA1VFAFL0DA187763; WA1VFAFL0DA147201 | WA1VFAFL0DA185544 | WA1VFAFL0DA141138 | WA1VFAFL0DA102758 | WA1VFAFL0DA156349 | WA1VFAFL0DA147716; WA1VFAFL0DA109841; WA1VFAFL0DA191716 | WA1VFAFL0DA164743; WA1VFAFL0DA150311; WA1VFAFL0DA184099

WA1VFAFL0DA181882 | WA1VFAFL0DA118930 | WA1VFAFL0DA185754 | WA1VFAFL0DA138692; WA1VFAFL0DA122671; WA1VFAFL0DA179694 | WA1VFAFL0DA190663 | WA1VFAFL0DA193739; WA1VFAFL0DA156075 | WA1VFAFL0DA125019

WA1VFAFL0DA119169 | WA1VFAFL0DA118619 | WA1VFAFL0DA108947; WA1VFAFL0DA123108; WA1VFAFL0DA164581; WA1VFAFL0DA169327 | WA1VFAFL0DA198598 | WA1VFAFL0DA188105; WA1VFAFL0DA182787 | WA1VFAFL0DA153550 | WA1VFAFL0DA176200; WA1VFAFL0DA159221 | WA1VFAFL0DA138630 | WA1VFAFL0DA131547 | WA1VFAFL0DA172423 | WA1VFAFL0DA133217; WA1VFAFL0DA133718 | WA1VFAFL0DA146159 | WA1VFAFL0DA151247; WA1VFAFL0DA195748 | WA1VFAFL0DA153693 | WA1VFAFL0DA121682 | WA1VFAFL0DA117048 | WA1VFAFL0DA197970 | WA1VFAFL0DA158215 | WA1VFAFL0DA114215 | WA1VFAFL0DA123772; WA1VFAFL0DA100976; WA1VFAFL0DA148462 | WA1VFAFL0DA165925; WA1VFAFL0DA142497; WA1VFAFL0DA129457 | WA1VFAFL0DA106857; WA1VFAFL0DA173717 | WA1VFAFL0DA104445 | WA1VFAFL0DA181347; WA1VFAFL0DA190940; WA1VFAFL0DA131340 | WA1VFAFL0DA173846

WA1VFAFL0DA182076; WA1VFAFL0DA190436 | WA1VFAFL0DA180439; WA1VFAFL0DA199573 | WA1VFAFL0DA199217 | WA1VFAFL0DA157081 | WA1VFAFL0DA149093 | WA1VFAFL0DA133475 | WA1VFAFL0DA157632; WA1VFAFL0DA185978 | WA1VFAFL0DA165374 | WA1VFAFL0DA184233; WA1VFAFL0DA196527 | WA1VFAFL0DA154326

WA1VFAFL0DA105529 | WA1VFAFL0DA182689 | WA1VFAFL0DA108804 | WA1VFAFL0DA153449 | WA1VFAFL0DA140958 | WA1VFAFL0DA178951; WA1VFAFL0DA129667 | WA1VFAFL0DA102470 | WA1VFAFL0DA166668; WA1VFAFL0DA173149; WA1VFAFL0DA112450; WA1VFAFL0DA167514; WA1VFAFL0DA115560; WA1VFAFL0DA189996 | WA1VFAFL0DA159008 | WA1VFAFL0DA189867; WA1VFAFL0DA199444

WA1VFAFL0DA102016 | WA1VFAFL0DA180232 | WA1VFAFL0DA140281

WA1VFAFL0DA108320 | WA1VFAFL0DA103988

WA1VFAFL0DA183552; WA1VFAFL0DA109869 | WA1VFAFL0DA114506 | WA1VFAFL0DA119978; WA1VFAFL0DA108477 | WA1VFAFL0DA116224; WA1VFAFL0DA111086; WA1VFAFL0DA198987 | WA1VFAFL0DA106910 | WA1VFAFL0DA118393 | WA1VFAFL0DA191103

WA1VFAFL0DA164533 | WA1VFAFL0DA157503; WA1VFAFL0DA111122; WA1VFAFL0DA132892 | WA1VFAFL0DA126008 | WA1VFAFL0DA114344; WA1VFAFL0DA116742; WA1VFAFL0DA179775 | WA1VFAFL0DA195068 | WA1VFAFL0DA127126 | WA1VFAFL0DA190002 | WA1VFAFL0DA185737; WA1VFAFL0DA172714; WA1VFAFL0DA173796 | WA1VFAFL0DA126624; WA1VFAFL0DA136697 | WA1VFAFL0DA106342

WA1VFAFL0DA122444 | WA1VFAFL0DA103702 | WA1VFAFL0DA106390; WA1VFAFL0DA142208; WA1VFAFL0DA154407 | WA1VFAFL0DA164273

WA1VFAFL0DA129829 | WA1VFAFL0DA189433; WA1VFAFL0DA173989

WA1VFAFL0DA150521 | WA1VFAFL0DA124758 | WA1VFAFL0DA139275

WA1VFAFL0DA131080

WA1VFAFL0DA166170; WA1VFAFL0DA141169; WA1VFAFL0DA167254; WA1VFAFL0DA174771 | WA1VFAFL0DA150115; WA1VFAFL0DA102355; WA1VFAFL0DA146954 | WA1VFAFL0DA197614 | WA1VFAFL0DA122217 | WA1VFAFL0DA157131 | WA1VFAFL0DA169070 | WA1VFAFL0DA172048; WA1VFAFL0DA110780; WA1VFAFL0DA171773 | WA1VFAFL0DA145495 | WA1VFAFL0DA109628 | WA1VFAFL0DA112402 | WA1VFAFL0DA101223; WA1VFAFL0DA194485 | WA1VFAFL0DA176374; WA1VFAFL0DA159011 | WA1VFAFL0DA121293 | WA1VFAFL0DA128468 | WA1VFAFL0DA128535; WA1VFAFL0DA117289 | WA1VFAFL0DA188640

WA1VFAFL0DA160479 | WA1VFAFL0DA170770 | WA1VFAFL0DA131791 | WA1VFAFL0DA165262 | WA1VFAFL0DA117499; WA1VFAFL0DA146856; WA1VFAFL0DA149868; WA1VFAFL0DA173572; WA1VFAFL0DA154813; WA1VFAFL0DA163415; WA1VFAFL0DA134898; WA1VFAFL0DA180134; WA1VFAFL0DA181722; WA1VFAFL0DA133945 | WA1VFAFL0DA113114 | WA1VFAFL0DA186550; WA1VFAFL0DA192364 | WA1VFAFL0DA123318 | WA1VFAFL0DA114036; WA1VFAFL0DA104851 | WA1VFAFL0DA187021; WA1VFAFL0DA129068 | WA1VFAFL0DA131502; WA1VFAFL0DA170185 | WA1VFAFL0DA175385

WA1VFAFL0DA139163 | WA1VFAFL0DA187780 | WA1VFAFL0DA112660 | WA1VFAFL0DA198813 | WA1VFAFL0DA182160 | WA1VFAFL0DA149675 | WA1VFAFL0DA150194

WA1VFAFL0DA185575 | WA1VFAFL0DA121312; WA1VFAFL0DA103408; WA1VFAFL0DA197533; WA1VFAFL0DA100928 | WA1VFAFL0DA192980 | WA1VFAFL0DA163222 | WA1VFAFL0DA110228 | WA1VFAFL0DA124324; WA1VFAFL0DA100587; WA1VFAFL0DA174236 | WA1VFAFL0DA106051; WA1VFAFL0DA168954 | WA1VFAFL0DA195197 | WA1VFAFL0DA154794 | WA1VFAFL0DA137154

WA1VFAFL0DA152883 | WA1VFAFL0DA134738 | WA1VFAFL0DA195507

WA1VFAFL0DA114845 | WA1VFAFL0DA142595 | WA1VFAFL0DA106356 | WA1VFAFL0DA188895 | WA1VFAFL0DA151846 | WA1VFAFL0DA171742 | WA1VFAFL0DA146811; WA1VFAFL0DA143455 | WA1VFAFL0DA145822; WA1VFAFL0DA130267; WA1VFAFL0DA149952

WA1VFAFL0DA139535 | WA1VFAFL0DA199928 | WA1VFAFL0DA172731 | WA1VFAFL0DA193692 | WA1VFAFL0DA178271 | WA1VFAFL0DA190890 | WA1VFAFL0DA110472 | WA1VFAFL0DA109743; WA1VFAFL0DA125103; WA1VFAFL0DA107748 | WA1VFAFL0DA125621; WA1VFAFL0DA198505; WA1VFAFL0DA194082 | WA1VFAFL0DA115459 | WA1VFAFL0DA181445 | WA1VFAFL0DA161079 | WA1VFAFL0DA142399 | WA1VFAFL0DA180117 | WA1VFAFL0DA171949 | WA1VFAFL0DA160630; WA1VFAFL0DA129488 | WA1VFAFL0DA133668; WA1VFAFL0DA115199 | WA1VFAFL0DA198584; WA1VFAFL0DA180991 | WA1VFAFL0DA116563

WA1VFAFL0DA122363 | WA1VFAFL0DA113503 | WA1VFAFL0DA187598; WA1VFAFL0DA144296 | WA1VFAFL0DA123156; WA1VFAFL0DA175614; WA1VFAFL0DA143939; WA1VFAFL0DA195930 | WA1VFAFL0DA132116; WA1VFAFL0DA128003 | WA1VFAFL0DA198293; WA1VFAFL0DA136280; WA1VFAFL0DA181879 | WA1VFAFL0DA169408; WA1VFAFL0DA115106 | WA1VFAFL0DA184202; WA1VFAFL0DA144735; WA1VFAFL0DA126381 | WA1VFAFL0DA194695

WA1VFAFL0DA157212; WA1VFAFL0DA146551 | WA1VFAFL0DA133136; WA1VFAFL0DA120774; WA1VFAFL0DA112545 | WA1VFAFL0DA116952 | WA1VFAFL0DA126719 | WA1VFAFL0DA147411 | WA1VFAFL0DA182529 | WA1VFAFL0DA148753 | WA1VFAFL0DA197306

WA1VFAFL0DA184720 | WA1VFAFL0DA131192 | WA1VFAFL0DA162328; WA1VFAFL0DA109306; WA1VFAFL0DA143844 | WA1VFAFL0DA167173; WA1VFAFL0DA110262; WA1VFAFL0DA187682; WA1VFAFL0DA165715 | WA1VFAFL0DA188881; WA1VFAFL0DA139342 | WA1VFAFL0DA107717 | WA1VFAFL0DA191442 | WA1VFAFL0DA184118 | WA1VFAFL0DA129250 | WA1VFAFL0DA114750; WA1VFAFL0DA139485; WA1VFAFL0DA152107; WA1VFAFL0DA128583

WA1VFAFL0DA114778 | WA1VFAFL0DA117759 | WA1VFAFL0DA143312 | WA1VFAFL0DA112335; WA1VFAFL0DA178075; WA1VFAFL0DA132424 | WA1VFAFL0DA193188; WA1VFAFL0DA190999; WA1VFAFL0DA195295 | WA1VFAFL0DA169425 | WA1VFAFL0DA131032 | WA1VFAFL0DA167996 | WA1VFAFL0DA169960; WA1VFAFL0DA144282 | WA1VFAFL0DA129703 | WA1VFAFL0DA143441 | WA1VFAFL0DA150339 | WA1VFAFL0DA130799 | WA1VFAFL0DA176004; WA1VFAFL0DA144461 | WA1VFAFL0DA105093 | WA1VFAFL0DA117504

WA1VFAFL0DA141978 | WA1VFAFL0DA128891 | WA1VFAFL0DA168968; WA1VFAFL0DA120399 | WA1VFAFL0DA150504 | WA1VFAFL0DA103375; WA1VFAFL0DA161969 | WA1VFAFL0DA132374 | WA1VFAFL0DA187102 | WA1VFAFL0DA195443; WA1VFAFL0DA116739 | WA1VFAFL0DA170266 | WA1VFAFL0DA199394 | WA1VFAFL0DA195457 | WA1VFAFL0DA147697 | WA1VFAFL0DA120189 | WA1VFAFL0DA165441; WA1VFAFL0DA183356 | WA1VFAFL0DA168906; WA1VFAFL0DA141995 | WA1VFAFL0DA161048 | WA1VFAFL0DA108222 | WA1VFAFL0DA173099 | WA1VFAFL0DA178447; WA1VFAFL0DA182840 | WA1VFAFL0DA132455 | WA1VFAFL0DA135713

WA1VFAFL0DA149630 | WA1VFAFL0DA166816; WA1VFAFL0DA167464 | WA1VFAFL0DA116109

WA1VFAFL0DA129409; WA1VFAFL0DA106924; WA1VFAFL0DA139471; WA1VFAFL0DA112125; WA1VFAFL0DA140099 | WA1VFAFL0DA132567 | WA1VFAFL0DA194325 | WA1VFAFL0DA180599 | WA1VFAFL0DA134609 | WA1VFAFL0DA161180; WA1VFAFL0DA102873 | WA1VFAFL0DA108771 | WA1VFAFL0DA109810; WA1VFAFL0DA156822; WA1VFAFL0DA127790 | WA1VFAFL0DA185950 | WA1VFAFL0DA186354 | WA1VFAFL0DA198875 | WA1VFAFL0DA189318 | WA1VFAFL0DA103506; WA1VFAFL0DA170851; WA1VFAFL0DA133038 | WA1VFAFL0DA185995; WA1VFAFL0DA138854 | WA1VFAFL0DA160157 | WA1VFAFL0DA110505 | WA1VFAFL0DA186287 | WA1VFAFL0DA165911 | WA1VFAFL0DA100430; WA1VFAFL0DA170705 | WA1VFAFL0DA172390

WA1VFAFL0DA169991 | WA1VFAFL0DA172230; WA1VFAFL0DA140989; WA1VFAFL0DA143763 | WA1VFAFL0DA168520 | WA1VFAFL0DA149014; WA1VFAFL0DA102209

WA1VFAFL0DA103439 | WA1VFAFL0DA145965 | WA1VFAFL0DA190209; WA1VFAFL0DA160451 | WA1VFAFL0DA162314 | WA1VFAFL0DA110682

WA1VFAFL0DA198603 | WA1VFAFL0DA165195 | WA1VFAFL0DA113890 | WA1VFAFL0DA111315 | WA1VFAFL0DA157551 | WA1VFAFL0DA101660; WA1VFAFL0DA106163; WA1VFAFL0DA134786 | WA1VFAFL0DA152432 | WA1VFAFL0DA176312 | WA1VFAFL0DA112786 | WA1VFAFL0DA112531

WA1VFAFL0DA177394; WA1VFAFL0DA195765 | WA1VFAFL0DA198309 | WA1VFAFL0DA126123; WA1VFAFL0DA147361; WA1VFAFL0DA106759 | WA1VFAFL0DA102808 | WA1VFAFL0DA123724 | WA1VFAFL0DA146209 | WA1VFAFL0DA137591 | WA1VFAFL0DA112772 | WA1VFAFL0DA195586

WA1VFAFL0DA182966; WA1VFAFL0DA198908; WA1VFAFL0DA137445; WA1VFAFL0DA123027 | WA1VFAFL0DA169179 | WA1VFAFL0DA169067 | WA1VFAFL0DA114683 | WA1VFAFL0DA100332 | WA1VFAFL0DA143682; WA1VFAFL0DA187116; WA1VFAFL0DA175886; WA1VFAFL0DA191506 | WA1VFAFL0DA119561 | WA1VFAFL0DA180389 | WA1VFAFL0DA101948 | WA1VFAFL0DA139079; WA1VFAFL0DA167674 | WA1VFAFL0DA132178; WA1VFAFL0DA120743 | WA1VFAFL0DA140569 | WA1VFAFL0DA141530; WA1VFAFL0DA131693 | WA1VFAFL0DA153113 | WA1VFAFL0DA154178 | WA1VFAFL0DA111668 | WA1VFAFL0DA129359 | WA1VFAFL0DA176164 | WA1VFAFL0DA181283 | WA1VFAFL0DA179730 | WA1VFAFL0DA177427 | WA1VFAFL0DA155072 | WA1VFAFL0DA130933 | WA1VFAFL0DA153046 | WA1VFAFL0DA160529 | WA1VFAFL0DA175080 | WA1VFAFL0DA168047

WA1VFAFL0DA177783 | WA1VFAFL0DA114084; WA1VFAFL0DA166413

WA1VFAFL0DA187911 | WA1VFAFL0DA110634; WA1VFAFL0DA168159 | WA1VFAFL0DA178030 | WA1VFAFL0DA166380 | WA1VFAFL0DA134416 | WA1VFAFL0DA181784 | WA1VFAFL0DA153757; WA1VFAFL0DA167271 | WA1VFAFL0DA142743; WA1VFAFL0DA145898; WA1VFAFL0DA154083 | WA1VFAFL0DA126297 | WA1VFAFL0DA154682 | WA1VFAFL0DA123206; WA1VFAFL0DA142578; WA1VFAFL0DA156058; WA1VFAFL0DA121214 | WA1VFAFL0DA183812 | WA1VFAFL0DA117700 | WA1VFAFL0DA150549 | WA1VFAFL0DA153435

WA1VFAFL0DA159090 | WA1VFAFL0DA145108; WA1VFAFL0DA102775 | WA1VFAFL0DA192574 | WA1VFAFL0DA151488; WA1VFAFL0DA148915 | WA1VFAFL0DA193076 | WA1VFAFL0DA164175; WA1VFAFL0DA147263 | WA1VFAFL0DA185110 | WA1VFAFL0DA185365; WA1VFAFL0DA111492 | WA1VFAFL0DA123044 | WA1VFAFL0DA183048

WA1VFAFL0DA133637; WA1VFAFL0DA177475 | WA1VFAFL0DA146503 | WA1VFAFL0DA192817 | WA1VFAFL0DA105000 | WA1VFAFL0DA158697 | WA1VFAFL0DA155332; WA1VFAFL0DA103277

WA1VFAFL0DA117356 | WA1VFAFL0DA128793; WA1VFAFL0DA119303

WA1VFAFL0DA114053 | WA1VFAFL0DA155279 | WA1VFAFL0DA111475; WA1VFAFL0DA192977; WA1VFAFL0DA117535; WA1VFAFL0DA122198; WA1VFAFL0DA141012; WA1VFAFL0DA143066; WA1VFAFL0DA127305; WA1VFAFL0DA129930; WA1VFAFL0DA165214; WA1VFAFL0DA127496; WA1VFAFL0DA136036 | WA1VFAFL0DA146257; WA1VFAFL0DA106275 | WA1VFAFL0DA169943; WA1VFAFL0DA132746 | WA1VFAFL0DA188525

WA1VFAFL0DA156545 | WA1VFAFL0DA159574; WA1VFAFL0DA168436 | WA1VFAFL0DA109323 | WA1VFAFL0DA196169 | WA1VFAFL0DA109967 | WA1VFAFL0DA119785 | WA1VFAFL0DA174401 | WA1VFAFL0DA136182 | WA1VFAFL0DA145786; WA1VFAFL0DA109953; WA1VFAFL0DA195670 | WA1VFAFL0DA159445; WA1VFAFL0DA151376

WA1VFAFL0DA121181; WA1VFAFL0DA128762 | WA1VFAFL0DA113744 | WA1VFAFL0DA196740

WA1VFAFL0DA167691 | WA1VFAFL0DA158196; WA1VFAFL0DA150020; WA1VFAFL0DA101853

WA1VFAFL0DA199878 | WA1VFAFL0DA147876 | WA1VFAFL0DA199119

WA1VFAFL0DA146629 | WA1VFAFL0DA141947; WA1VFAFL0DA168663 | WA1VFAFL0DA103490 | WA1VFAFL0DA175144 | WA1VFAFL0DA157209 | WA1VFAFL0DA161020

WA1VFAFL0DA180215

WA1VFAFL0DA144878; WA1VFAFL0DA108429

WA1VFAFL0DA108527; WA1VFAFL0DA189920; WA1VFAFL0DA137736 | WA1VFAFL0DA154133 | WA1VFAFL0DA158201; WA1VFAFL0DA122931 | WA1VFAFL0DA199895 | WA1VFAFL0DA184636 | WA1VFAFL0DA136652 | WA1VFAFL0DA175158 | WA1VFAFL0DA131290; WA1VFAFL0DA137378 | WA1VFAFL0DA111816 | WA1VFAFL0DA109404; WA1VFAFL0DA161745

WA1VFAFL0DA120595 | WA1VFAFL0DA188489; WA1VFAFL0DA178433 | WA1VFAFL0DA171689 | WA1VFAFL0DA191120 | WA1VFAFL0DA183387 | WA1VFAFL0DA148560

WA1VFAFL0DA151670 | WA1VFAFL0DA180330; WA1VFAFL0DA106017; WA1VFAFL0DA187701; WA1VFAFL0DA115672 | WA1VFAFL0DA128955 | WA1VFAFL0DA104994; WA1VFAFL0DA122055 | WA1VFAFL0DA108902; WA1VFAFL0DA146307; WA1VFAFL0DA170994

WA1VFAFL0DA165276; WA1VFAFL0DA174737 | WA1VFAFL0DA136389 | WA1VFAFL0DA143228; WA1VFAFL0DA158750 | WA1VFAFL0DA154908 | WA1VFAFL0DA194115 | WA1VFAFL0DA143911 | WA1VFAFL0DA136232 | WA1VFAFL0DA166394 | WA1VFAFL0DA116269 | WA1VFAFL0DA110181; WA1VFAFL0DA186547 | WA1VFAFL0DA176083 | WA1VFAFL0DA159770; WA1VFAFL0DA176214; WA1VFAFL0DA129037

WA1VFAFL0DA145853 | WA1VFAFL0DA187973; WA1VFAFL0DA163821 | WA1VFAFL0DA129572; WA1VFAFL0DA128647; WA1VFAFL0DA121634; WA1VFAFL0DA196267 | WA1VFAFL0DA185382 | WA1VFAFL0DA126980 | WA1VFAFL0DA119298; WA1VFAFL0DA139146 | WA1VFAFL0DA169845 | WA1VFAFL0DA115770 | WA1VFAFL0DA185463 | WA1VFAFL0DA192509; WA1VFAFL0DA110889; WA1VFAFL0DA120760; WA1VFAFL0DA110407 | WA1VFAFL0DA178786; WA1VFAFL0DA105238; WA1VFAFL0DA100282 | WA1VFAFL0DA135016 | WA1VFAFL0DA176875 | WA1VFAFL0DA149854 | WA1VFAFL0DA168386; WA1VFAFL0DA191179 | WA1VFAFL0DA141527; WA1VFAFL0DA156061 | WA1VFAFL0DA179078 | WA1VFAFL0DA184085

WA1VFAFL0DA194146 | WA1VFAFL0DA159400 | WA1VFAFL0DA149336 | WA1VFAFL0DA107314 | WA1VFAFL0DA175225 | WA1VFAFL0DA163396; WA1VFAFL0DA174110 | WA1VFAFL0DA137557 | WA1VFAFL0DA136943; WA1VFAFL0DA167075 | WA1VFAFL0DA104607; WA1VFAFL0DA153533; WA1VFAFL0DA175516; WA1VFAFL0DA174995 | WA1VFAFL0DA183244; WA1VFAFL0DA127689 | WA1VFAFL0DA169599 | WA1VFAFL0DA105871; WA1VFAFL0DA163303 | WA1VFAFL0DA130480; WA1VFAFL0DA198648 | WA1VFAFL0DA162040 | WA1VFAFL0DA164614; WA1VFAFL0DA174480 | WA1VFAFL0DA129247 | WA1VFAFL0DA178996 | WA1VFAFL0DA108995 | WA1VFAFL0DA121701; WA1VFAFL0DA102310 | WA1VFAFL0DA124520

WA1VFAFL0DA169733 | WA1VFAFL0DA151362 | WA1VFAFL0DA106597 | WA1VFAFL0DA165438 | WA1VFAFL0DA124291 | WA1VFAFL0DA151023; WA1VFAFL0DA132245 | WA1VFAFL0DA190453 | WA1VFAFL0DA157310 | WA1VFAFL0DA114277 | WA1VFAFL0DA169182; WA1VFAFL0DA154844 | WA1VFAFL0DA195846 | WA1VFAFL0DA105708 | WA1VFAFL0DA141852 | WA1VFAFL0DA137431; WA1VFAFL0DA124243; WA1VFAFL0DA123139 | WA1VFAFL0DA194390 | WA1VFAFL0DA114442 | WA1VFAFL0DA147795 | WA1VFAFL0DA195023; WA1VFAFL0DA158599 | WA1VFAFL0DA163429

WA1VFAFL0DA171126 | WA1VFAFL0DA190579 | WA1VFAFL0DA171367; WA1VFAFL0DA102629 | WA1VFAFL0DA189402; WA1VFAFL0DA120869; WA1VFAFL0DA195345; WA1VFAFL0DA164631 | WA1VFAFL0DA136330 | WA1VFAFL0DA154388 | WA1VFAFL0DA159283

WA1VFAFL0DA182448

WA1VFAFL0DA122394 | WA1VFAFL0DA121374 | WA1VFAFL0DA148297 | WA1VFAFL0DA154360 | WA1VFAFL0DA103263 | WA1VFAFL0DA132696 | WA1VFAFL0DA178335; WA1VFAFL0DA184393 | WA1VFAFL0DA172776

WA1VFAFL0DA158487 | WA1VFAFL0DA118894 | WA1VFAFL0DA179601

WA1VFAFL0DA144248 | WA1VFAFL0DA181896 | WA1VFAFL0DA143715; WA1VFAFL0DA133783 | WA1VFAFL0DA192638 | WA1VFAFL0DA154858

WA1VFAFL0DA164788; WA1VFAFL0DA199136

WA1VFAFL0DA178027; WA1VFAFL0DA104929 | WA1VFAFL0DA133332 | WA1VFAFL0DA160143 | WA1VFAFL0DA126879 | WA1VFAFL0DA141818 | WA1VFAFL0DA187990; WA1VFAFL0DA165228; WA1VFAFL0DA113789; WA1VFAFL0DA106115 | WA1VFAFL0DA120905; WA1VFAFL0DA150406 | WA1VFAFL0DA155489 | WA1VFAFL0DA144251 | WA1VFAFL0DA124792 | WA1VFAFL0DA135095; WA1VFAFL0DA150535 | WA1VFAFL0DA198164; WA1VFAFL0DA112609 | WA1VFAFL0DA119267 | WA1VFAFL0DA170137 | WA1VFAFL0DA146405; WA1VFAFL0DA182594; WA1VFAFL0DA191568; WA1VFAFL0DA177587; WA1VFAFL0DA153869 | WA1VFAFL0DA193790 | WA1VFAFL0DA126607

WA1VFAFL0DA140295; WA1VFAFL0DA168579 | WA1VFAFL0DA199072; WA1VFAFL0DA181560 | WA1VFAFL0DA146047 | WA1VFAFL0DA189030 | WA1VFAFL0DA195474 | WA1VFAFL0DA136375; WA1VFAFL0DA134061 | WA1VFAFL0DA152527; WA1VFAFL0DA149515 | WA1VFAFL0DA118412; WA1VFAFL0DA172969; WA1VFAFL0DA158179; WA1VFAFL0DA126185; WA1VFAFL0DA191327 | WA1VFAFL0DA114988; WA1VFAFL0DA140247; WA1VFAFL0DA164208 | WA1VFAFL0DA149966; WA1VFAFL0DA156903; WA1VFAFL0DA167190; WA1VFAFL0DA131273 | WA1VFAFL0DA172938 | WA1VFAFL0DA121195 | WA1VFAFL0DA109435

WA1VFAFL0DA136991; WA1VFAFL0DA178478 | WA1VFAFL0DA152401 | WA1VFAFL0DA120578; WA1VFAFL0DA162426; WA1VFAFL0DA165472 | WA1VFAFL0DA115719 | WA1VFAFL0DA140488; WA1VFAFL0DA104008 | WA1VFAFL0DA166265 | WA1VFAFL0DA172664 | WA1VFAFL0DA174768 | WA1VFAFL0DA129801 | WA1VFAFL0DA107619

WA1VFAFL0DA134240 | WA1VFAFL0DA183762 | WA1VFAFL0DA159820 | WA1VFAFL0DA157811 | WA1VFAFL0DA140068 | WA1VFAFL0DA189626; WA1VFAFL0DA104526 | WA1VFAFL0DA111671; WA1VFAFL0DA167139 | WA1VFAFL0DA104722; WA1VFAFL0DA105739

WA1VFAFL0DA154312 | WA1VFAFL0DA185169 | WA1VFAFL0DA110309 | WA1VFAFL0DA100119 | WA1VFAFL0DA145691; WA1VFAFL0DA116594 | WA1VFAFL0DA195622 | WA1VFAFL0DA197175 | WA1VFAFL0DA138885; WA1VFAFL0DA109192; WA1VFAFL0DA132410 | WA1VFAFL0DA118541 | WA1VFAFL0DA146243 | WA1VFAFL0DA159364; WA1VFAFL0DA129605; WA1VFAFL0DA117258 | WA1VFAFL0DA146596 | WA1VFAFL0DA148736; WA1VFAFL0DA165231; WA1VFAFL0DA157825

WA1VFAFL0DA108687 | WA1VFAFL0DA134304 | WA1VFAFL0DA127255 | WA1VFAFL0DA182921 | WA1VFAFL0DA123982; WA1VFAFL0DA105840; WA1VFAFL0DA179999; WA1VFAFL0DA181431 | WA1VFAFL0DA106065 | WA1VFAFL0DA126865 | WA1VFAFL0DA109032 | WA1VFAFL0DA191134 | WA1VFAFL0DA193403

WA1VFAFL0DA158974; WA1VFAFL0DA116336 | WA1VFAFL0DA153791; WA1VFAFL0DA144976 | WA1VFAFL0DA189271; WA1VFAFL0DA173992 | WA1VFAFL0DA160885 | WA1VFAFL0DA194907 | WA1VFAFL0DA112853; WA1VFAFL0DA102887; WA1VFAFL0DA165245; WA1VFAFL0DA135694 | WA1VFAFL0DA124436; WA1VFAFL0DA160188; WA1VFAFL0DA119639 | WA1VFAFL0DA143892; WA1VFAFL0DA116367

WA1VFAFL0DA127787; WA1VFAFL0DA172647 | WA1VFAFL0DA161387; WA1VFAFL0DA131869 | WA1VFAFL0DA178867

WA1VFAFL0DA109337 | WA1VFAFL0DA185771 | WA1VFAFL0DA151183 | WA1VFAFL0DA121648 | WA1VFAFL0DA132570 | WA1VFAFL0DA152558

WA1VFAFL0DA117387; WA1VFAFL0DA152589 | WA1VFAFL0DA172860 | WA1VFAFL0DA113453; WA1VFAFL0DA122721 | WA1VFAFL0DA109516 | WA1VFAFL0DA128373 | WA1VFAFL0DA135372 | WA1VFAFL0DA155976 | WA1VFAFL0DA192820; WA1VFAFL0DA167836; WA1VFAFL0DA117003 | WA1VFAFL0DA159607 | WA1VFAFL0DA166671

WA1VFAFL0DA189528 | WA1VFAFL0DA183759 | WA1VFAFL0DA192851; WA1VFAFL0DA166914; WA1VFAFL0DA173961; WA1VFAFL0DA109970 | WA1VFAFL0DA120726 | WA1VFAFL0DA105188 | WA1VFAFL0DA147733 | WA1VFAFL0DA130771 | WA1VFAFL0DA139227; WA1VFAFL0DA115574 | WA1VFAFL0DA115526 | WA1VFAFL0DA137008; WA1VFAFL0DA170980; WA1VFAFL0DA193496 | WA1VFAFL0DA102999; WA1VFAFL0DA158327 | WA1VFAFL0DA133511 | WA1VFAFL0DA146355; WA1VFAFL0DA142211 | WA1VFAFL0DA190467 | WA1VFAFL0DA133041; WA1VFAFL0DA138532; WA1VFAFL0DA157856 | WA1VFAFL0DA182126 | WA1VFAFL0DA106020; WA1VFAFL0DA126543 | WA1VFAFL0DA137901

WA1VFAFL0DA137574

WA1VFAFL0DA101108 | WA1VFAFL0DA152155 | WA1VFAFL0DA122704

WA1VFAFL0DA151202 | WA1VFAFL0DA199749 | WA1VFAFL0DA161924; WA1VFAFL0DA111430 | WA1VFAFL0DA198245 | WA1VFAFL0DA163043 | WA1VFAFL0DA171479; WA1VFAFL0DA122475 | WA1VFAFL0DA165892 | WA1VFAFL0DA130835 | WA1VFAFL0DA167819 | WA1VFAFL0DA150812; WA1VFAFL0DA165682; WA1VFAFL0DA171725 | WA1VFAFL0DA190825 | WA1VFAFL0DA144699 | WA1VFAFL0DA132293 | WA1VFAFL0DA128213 | WA1VFAFL0DA136912

WA1VFAFL0DA103750 | WA1VFAFL0DA103778; WA1VFAFL0DA122301 | WA1VFAFL0DA196401; WA1VFAFL0DA174687 | WA1VFAFL0DA198794 | WA1VFAFL0DA197645

WA1VFAFL0DA172213; WA1VFAFL0DA126011 | WA1VFAFL0DA155542 | WA1VFAFL0DA105451 | WA1VFAFL0DA147179 | WA1VFAFL0DA143648; WA1VFAFL0DA187004 | WA1VFAFL0DA113050 | WA1VFAFL0DA146484 | WA1VFAFL0DA105160 | WA1VFAFL0DA125585 | WA1VFAFL0DA163236; WA1VFAFL0DA161762; WA1VFAFL0DA127739 | WA1VFAFL0DA190775 | WA1VFAFL0DA136585 | WA1VFAFL0DA163270 | WA1VFAFL0DA135940 | WA1VFAFL0DA186029

WA1VFAFL0DA140653 | WA1VFAFL0DA150809 | WA1VFAFL0DA155038; WA1VFAFL0DA118717

WA1VFAFL0DA110035 | WA1VFAFL0DA100167 | WA1VFAFL0DA129491; WA1VFAFL0DA125280 | WA1VFAFL0DA144265 | WA1VFAFL0DA102193; WA1VFAFL0DA105417 | WA1VFAFL0DA102002 | WA1VFAFL0DA154567 | WA1VFAFL0DA155329; WA1VFAFL0DA132634; WA1VFAFL0DA190243; WA1VFAFL0DA130883 | WA1VFAFL0DA189206 | WA1VFAFL0DA144329 | WA1VFAFL0DA113811 | WA1VFAFL0DA134500; WA1VFAFL0DA150373 | WA1VFAFL0DA162538 | WA1VFAFL0DA132522 | WA1VFAFL0DA119933; WA1VFAFL0DA144881; WA1VFAFL0DA180361 | WA1VFAFL0DA128728; WA1VFAFL0DA139132

WA1VFAFL0DA195006 | WA1VFAFL0DA109631 | WA1VFAFL0DA118474 | WA1VFAFL0DA119382 | WA1VFAFL0DA160594; WA1VFAFL0DA111296; WA1VFAFL0DA187665 | WA1VFAFL0DA130169 | WA1VFAFL0DA172535 | WA1VFAFL0DA165052; WA1VFAFL0DA129653 | WA1VFAFL0DA173328 | WA1VFAFL0DA134383 | WA1VFAFL0DA114022; WA1VFAFL0DA192610 | WA1VFAFL0DA138742 | WA1VFAFL0DA108236; WA1VFAFL0DA124971; WA1VFAFL0DA125053 | WA1VFAFL0DA163107

WA1VFAFL0DA107894

WA1VFAFL0DA171529 | WA1VFAFL0DA130656 | WA1VFAFL0DA198083; WA1VFAFL0DA119057; WA1VFAFL0DA168761; WA1VFAFL0DA133539 | WA1VFAFL0DA142144 | WA1VFAFL0DA132858 | WA1VFAFL0DA142807 | WA1VFAFL0DA189478; WA1VFAFL0DA152818; WA1VFAFL0DA172079; WA1VFAFL0DA104669; WA1VFAFL0DA175404 | WA1VFAFL0DA118796; WA1VFAFL0DA110259; WA1VFAFL0DA188217 | WA1VFAFL0DA187147 | WA1VFAFL0DA164595; WA1VFAFL0DA164662 | WA1VFAFL0DA135968 | WA1VFAFL0DA136151 | WA1VFAFL0DA176424; WA1VFAFL0DA179307; WA1VFAFL0DA193501 | WA1VFAFL0DA169439; WA1VFAFL0DA188041; WA1VFAFL0DA100637 | WA1VFAFL0DA159817; WA1VFAFL0DA116546; WA1VFAFL0DA199489; WA1VFAFL0DA193742 | WA1VFAFL0DA121651 | WA1VFAFL0DA159641; WA1VFAFL0DA133122 | WA1VFAFL0DA170817; WA1VFAFL0DA110164 | WA1VFAFL0DA153547 | WA1VFAFL0DA199170 | WA1VFAFL0DA177217 | WA1VFAFL0DA153239 | WA1VFAFL0DA187732; WA1VFAFL0DA163463 | WA1VFAFL0DA132987; WA1VFAFL0DA134867 | WA1VFAFL0DA176228 | WA1VFAFL0DA185835 | WA1VFAFL0DA135002

WA1VFAFL0DA111413; WA1VFAFL0DA169716 | WA1VFAFL0DA110567 | WA1VFAFL0DA158344 | WA1VFAFL0DA155962 | WA1VFAFL0DA191408 | WA1VFAFL0DA180666; WA1VFAFL0DA122816; WA1VFAFL0DA183700; WA1VFAFL0DA195734 | WA1VFAFL0DA169294 | WA1VFAFL0DA178982 | WA1VFAFL0DA105126 | WA1VFAFL0DA112688 | WA1VFAFL0DA161633; WA1VFAFL0DA199492; WA1VFAFL0DA177573 | WA1VFAFL0DA128423 | WA1VFAFL0DA155878; WA1VFAFL0DA112898 | WA1VFAFL0DA134352 | WA1VFAFL0DA177668 | WA1VFAFL0DA163365

WA1VFAFL0DA146419; WA1VFAFL0DA161650 | WA1VFAFL0DA145755; WA1VFAFL0DA104588 | WA1VFAFL0DA167920 | WA1VFAFL0DA179453 | WA1VFAFL0DA133802 | WA1VFAFL0DA197628; WA1VFAFL0DA100590 | WA1VFAFL0DA160112 | WA1VFAFL0DA159297 | WA1VFAFL0DA149224 | WA1VFAFL0DA138658 | WA1VFAFL0DA169909; WA1VFAFL0DA120855 | WA1VFAFL0DA128101 | WA1VFAFL0DA140085 | WA1VFAFL0DA174544 | WA1VFAFL0DA133864 | WA1VFAFL0DA111427; WA1VFAFL0DA121116; WA1VFAFL0DA153905 | WA1VFAFL0DA121813 | WA1VFAFL0DA135744 | WA1VFAFL0DA161129 | WA1VFAFL0DA186421; WA1VFAFL0DA102968 | WA1VFAFL0DA186189; WA1VFAFL0DA106681 | WA1VFAFL0DA137932; WA1VFAFL0DA196768; WA1VFAFL0DA181106 | WA1VFAFL0DA132763

WA1VFAFL0DA177234; WA1VFAFL0DA175063; WA1VFAFL0DA194020 | WA1VFAFL0DA151135 | WA1VFAFL0DA139955 | WA1VFAFL0DA179226 | WA1VFAFL0DA165326 | WA1VFAFL0DA186824; WA1VFAFL0DA125764; WA1VFAFL0DA133685 | WA1VFAFL0DA158229 | WA1VFAFL0DA146002

WA1VFAFL0DA147702

WA1VFAFL0DA145688; WA1VFAFL0DA152706 | WA1VFAFL0DA164421; WA1VFAFL0DA120564 | WA1VFAFL0DA102291 | WA1VFAFL0DA113274 | WA1VFAFL0DA147070; WA1VFAFL0DA121438 | WA1VFAFL0DA184040

WA1VFAFL0DA125490; WA1VFAFL0DA176570 | WA1VFAFL0DA186886; WA1VFAFL0DA148090 | WA1VFAFL0DA140622 | WA1VFAFL0DA148543; WA1VFAFL0DA185799 | WA1VFAFL0DA196186; WA1VFAFL0DA140541 | WA1VFAFL0DA151474 | WA1VFAFL0DA117437 | WA1VFAFL0DA184748 | WA1VFAFL0DA171823 | WA1VFAFL0DA148610 | WA1VFAFL0DA148123

WA1VFAFL0DA157789; WA1VFAFL0DA121696; WA1VFAFL0DA150602; WA1VFAFL0DA109533 | WA1VFAFL0DA137882; WA1VFAFL0DA102078 | WA1VFAFL0DA166332; WA1VFAFL0DA130463 | WA1VFAFL0DA197208 | WA1VFAFL0DA182319; WA1VFAFL0DA160417 | WA1VFAFL0DA121584 | WA1VFAFL0DA171918; WA1VFAFL0DA147425

WA1VFAFL0DA130298; WA1VFAFL0DA160739; WA1VFAFL0DA102579 | WA1VFAFL0DA178545; WA1VFAFL0DA178531 | WA1VFAFL0DA195717; WA1VFAFL0DA193305; WA1VFAFL0DA160448; WA1VFAFL0DA181848 | WA1VFAFL0DA174835 | WA1VFAFL0DA178187 | WA1VFAFL0DA191389; WA1VFAFL0DA110911 | WA1VFAFL0DA160790; WA1VFAFL0DA115008

WA1VFAFL0DA126851; WA1VFAFL0DA174026 | WA1VFAFL0DA189660; WA1VFAFL0DA111511 | WA1VFAFL0DA119415 | WA1VFAFL0DA195393 | WA1VFAFL0DA118815 | WA1VFAFL0DA127692 | WA1VFAFL0DA198178; WA1VFAFL0DA126249 | WA1VFAFL0DA138806 | WA1VFAFL0DA162118 | WA1VFAFL0DA190730; WA1VFAFL0DA101321 | WA1VFAFL0DA149546 | WA1VFAFL0DA198696 | WA1VFAFL0DA136862; WA1VFAFL0DA133492 | WA1VFAFL0DA110648

WA1VFAFL0DA196642 | WA1VFAFL0DA146579 | WA1VFAFL0DA152320

WA1VFAFL0DA157906; WA1VFAFL0DA148476; WA1VFAFL0DA196155; WA1VFAFL0DA101884 | WA1VFAFL0DA184538 | WA1VFAFL0DA117597

WA1VFAFL0DA102081 | WA1VFAFL0DA105658; WA1VFAFL0DA185186; WA1VFAFL0DA183163 | WA1VFAFL0DA128244

WA1VFAFL0DA197354 | WA1VFAFL0DA186466 | WA1VFAFL0DA144105; WA1VFAFL0DA182465 | WA1VFAFL0DA162006

WA1VFAFL0DA100721; WA1VFAFL0DA158988 | WA1VFAFL0DA114070 | WA1VFAFL0DA154035 | WA1VFAFL0DA161678 | WA1VFAFL0DA138062 | WA1VFAFL0DA179033; WA1VFAFL0DA153497 | WA1VFAFL0DA187956; WA1VFAFL0DA166847 | WA1VFAFL0DA188282 | WA1VFAFL0DA184863 | WA1VFAFL0DA139244 | WA1VFAFL0DA186483; WA1VFAFL0DA176617 | WA1VFAFL0DA158554 | WA1VFAFL0DA107393 | WA1VFAFL0DA146825

WA1VFAFL0DA162703 | WA1VFAFL0DA110097 | WA1VFAFL0DA163057; WA1VFAFL0DA155508; WA1VFAFL0DA109242; WA1VFAFL0DA159719 | WA1VFAFL0DA172387 | WA1VFAFL0DA161082 | WA1VFAFL0DA162734; WA1VFAFL0DA103313; WA1VFAFL0DA122749 | WA1VFAFL0DA164452; WA1VFAFL0DA173782 | WA1VFAFL0DA137543 | WA1VFAFL0DA125893 | WA1VFAFL0DA191019 | WA1VFAFL0DA134464 | WA1VFAFL0DA136926 | WA1VFAFL0DA111587 | WA1VFAFL0DA150177; WA1VFAFL0DA147571 | WA1VFAFL0DA150941 | WA1VFAFL0DA113579; WA1VFAFL0DA184216; WA1VFAFL0DA196866 | WA1VFAFL0DA153211 | WA1VFAFL0DA164998 | WA1VFAFL0DA133833 | WA1VFAFL0DA140474; WA1VFAFL0DA121794; WA1VFAFL0DA105448; WA1VFAFL0DA188444; WA1VFAFL0DA116840 | WA1VFAFL0DA178190 | WA1VFAFL0DA134755

WA1VFAFL0DA135470 | WA1VFAFL0DA124534; WA1VFAFL0DA185012 | WA1VFAFL0DA105630 | WA1VFAFL0DA137820 | WA1VFAFL0DA183678 | WA1VFAFL0DA156920 | WA1VFAFL0DA138451; WA1VFAFL0DA157596; WA1VFAFL0DA133055 | WA1VFAFL0DA180120 | WA1VFAFL0DA176553; WA1VFAFL0DA177847

WA1VFAFL0DA109676; WA1VFAFL0DA183017 | WA1VFAFL0DA190212; WA1VFAFL0DA105899 | WA1VFAFL0DA104980; WA1VFAFL0DA145268; WA1VFAFL0DA112027; WA1VFAFL0DA129264; WA1VFAFL0DA150986

WA1VFAFL0DA156321; WA1VFAFL0DA116319 | WA1VFAFL0DA138577; WA1VFAFL0DA129863; WA1VFAFL0DA119513; WA1VFAFL0DA136666; WA1VFAFL0DA125165 | WA1VFAFL0DA182790; WA1VFAFL0DA142693 | WA1VFAFL0DA116868 | WA1VFAFL0DA150471

WA1VFAFL0DA144072 | WA1VFAFL0DA126767; WA1VFAFL0DA187018; WA1VFAFL0DA171658 | WA1VFAFL0DA156951 | WA1VFAFL0DA171157 | WA1VFAFL0DA150258 | WA1VFAFL0DA132083

WA1VFAFL0DA166556; WA1VFAFL0DA128387 | WA1VFAFL0DA103683

WA1VFAFL0DA149434; WA1VFAFL0DA117728; WA1VFAFL0DA117986 | WA1VFAFL0DA154679; WA1VFAFL0DA144475 | WA1VFAFL0DA101478 | WA1VFAFL0DA169604 | WA1VFAFL0DA100895; WA1VFAFL0DA136828 | WA1VFAFL0DA195605 | WA1VFAFL0DA131614 | WA1VFAFL0DA170008; WA1VFAFL0DA151586

WA1VFAFL0DA147408 | WA1VFAFL0DA164340 | WA1VFAFL0DA148526 | WA1VFAFL0DA108611 | WA1VFAFL0DA153094

WA1VFAFL0DA177122 | WA1VFAFL0DA177864

WA1VFAFL0DA150292 | WA1VFAFL0DA159655; WA1VFAFL0DA193689 | WA1VFAFL0DA153824 | WA1VFAFL0DA158389; WA1VFAFL0DA170722 | WA1VFAFL0DA109290; WA1VFAFL0DA190887 | WA1VFAFL0DA121861 | WA1VFAFL0DA147392; WA1VFAFL0DA167092 | WA1VFAFL0DA190498; WA1VFAFL0DA116188 | WA1VFAFL0DA112710; WA1VFAFL0DA117664 | WA1VFAFL0DA181798; WA1VFAFL0DA191814 | WA1VFAFL0DA118832; WA1VFAFL0DA162264; WA1VFAFL0DA104137

WA1VFAFL0DA153483; WA1VFAFL0DA132603 | WA1VFAFL0DA132844 | WA1VFAFL0DA109662; WA1VFAFL0DA182899 | WA1VFAFL0DA148784; WA1VFAFL0DA187570; WA1VFAFL0DA182918 | WA1VFAFL0DA140376 | WA1VFAFL0DA172793; WA1VFAFL0DA127093 | WA1VFAFL0DA180554; WA1VFAFL0DA148770; WA1VFAFL0DA107944; WA1VFAFL0DA166654; WA1VFAFL0DA134268; WA1VFAFL0DA136408; WA1VFAFL0DA118992 | WA1VFAFL0DA190923 | WA1VFAFL0DA122699; WA1VFAFL0DA196673

WA1VFAFL0DA186726

WA1VFAFL0DA102551 | WA1VFAFL0DA162507 | WA1VFAFL0DA115901 | WA1VFAFL0DA119348; WA1VFAFL0DA195488; WA1VFAFL0DA159252 | WA1VFAFL0DA182577 | WA1VFAFL0DA182305; WA1VFAFL0DA107376

WA1VFAFL0DA193160 | WA1VFAFL0DA174429; WA1VFAFL0DA173104; WA1VFAFL0DA180019; WA1VFAFL0DA177380 | WA1VFAFL0DA166945 | WA1VFAFL0DA159638; WA1VFAFL0DA125179 | WA1VFAFL0DA120838 | WA1VFAFL0DA187049 | WA1VFAFL0DA166069 | WA1VFAFL0DA119107 | WA1VFAFL0DA146565 | WA1VFAFL0DA181686 | WA1VFAFL0DA149806; WA1VFAFL0DA114182 | WA1VFAFL0DA171563; WA1VFAFL0DA155637 | WA1VFAFL0DA116112; WA1VFAFL0DA104543 | WA1VFAFL0DA133444 | WA1VFAFL0DA143438; WA1VFAFL0DA112478; WA1VFAFL0DA111508; WA1VFAFL0DA127143 | WA1VFAFL0DA183647; WA1VFAFL0DA112058

WA1VFAFL0DA166038; WA1VFAFL0DA172146 | WA1VFAFL0DA196463 | WA1VFAFL0DA180893 | WA1VFAFL0DA128115; WA1VFAFL0DA179081 | WA1VFAFL0DA121343 | WA1VFAFL0DA161440; WA1VFAFL0DA173653; WA1VFAFL0DA159624 | WA1VFAFL0DA170395; WA1VFAFL0DA126610 | WA1VFAFL0DA175077 | WA1VFAFL0DA190033; WA1VFAFL0DA137476; WA1VFAFL0DA168601 | WA1VFAFL0DA118443

WA1VFAFL0DA163642; WA1VFAFL0DA163933 | WA1VFAFL0DA195796 | WA1VFAFL0DA148879

WA1VFAFL0DA106521; WA1VFAFL0DA154925 | WA1VFAFL0DA107622

WA1VFAFL0DA109712 | WA1VFAFL0DA116675; WA1VFAFL0DA190615 | WA1VFAFL0DA125540 | WA1VFAFL0DA137011; WA1VFAFL0DA107829; WA1VFAFL0DA102159 | WA1VFAFL0DA198312 | WA1VFAFL0DA122654

WA1VFAFL0DA172972; WA1VFAFL0DA186662 | WA1VFAFL0DA106289 | WA1VFAFL0DA117440 | WA1VFAFL0DA197550 | WA1VFAFL0DA161485 | WA1VFAFL0DA148087 | WA1VFAFL0DA177752 | WA1VFAFL0DA119608 | WA1VFAFL0DA175497; WA1VFAFL0DA190937; WA1VFAFL0DA119110 | WA1VFAFL0DA100900; WA1VFAFL0DA161308 | WA1VFAFL0DA128258 | WA1VFAFL0DA164578; WA1VFAFL0DA172356 | WA1VFAFL0DA144086; WA1VFAFL0DA156366 | WA1VFAFL0DA124730 | WA1VFAFL0DA131595 | WA1VFAFL0DA177055 | WA1VFAFL0DA156268 | WA1VFAFL0DA180960

WA1VFAFL0DA170607; WA1VFAFL0DA150034; WA1VFAFL0DA109855 | WA1VFAFL0DA101612

WA1VFAFL0DA138143 | WA1VFAFL0DA174009 | WA1VFAFL0DA198519; WA1VFAFL0DA176889; WA1VFAFL0DA152365

WA1VFAFL0DA110116 | WA1VFAFL0DA119883 | WA1VFAFL0DA159803 | WA1VFAFL0DA151913; WA1VFAFL0DA104493 | WA1VFAFL0DA147523

WA1VFAFL0DA180943 | WA1VFAFL0DA114800; WA1VFAFL0DA194762; WA1VFAFL0DA196771; WA1VFAFL0DA152690 | WA1VFAFL0DA156724; WA1VFAFL0DA183857; WA1VFAFL0DA121245 | WA1VFAFL0DA198035; WA1VFAFL0DA140930 | WA1VFAFL0DA138773 | WA1VFAFL0DA188234 | WA1VFAFL0DA134450 | WA1VFAFL0DA142628 | WA1VFAFL0DA158523 | WA1VFAFL0DA113548 | WA1VFAFL0DA162815 | WA1VFAFL0DA144590; WA1VFAFL0DA124923 | WA1VFAFL0DA122492 | WA1VFAFL0DA126042 | WA1VFAFL0DA195944 | WA1VFAFL0DA115865 | WA1VFAFL0DA163317

WA1VFAFL0DA111945 | WA1VFAFL0DA149577; WA1VFAFL0DA151085; WA1VFAFL0DA116756; WA1VFAFL0DA168095; WA1VFAFL0DA155752; WA1VFAFL0DA142421; WA1VFAFL0DA152429; WA1VFAFL0DA155282 | WA1VFAFL0DA197080; WA1VFAFL0DA128700 | WA1VFAFL0DA183258; WA1VFAFL0DA133086

WA1VFAFL0DA135906 | WA1VFAFL0DA150552 | WA1VFAFL0DA168100

WA1VFAFL0DA134254; WA1VFAFL0DA162605

WA1VFAFL0DA160370 | WA1VFAFL0DA177282

WA1VFAFL0DA158540 | WA1VFAFL0DA184166 | WA1VFAFL0DA170316 | WA1VFAFL0DA199668; WA1VFAFL0DA184779

WA1VFAFL0DA130351; WA1VFAFL0DA149210 | WA1VFAFL0DA117065 | WA1VFAFL0DA177332 | WA1VFAFL0DA141382 | WA1VFAFL0DA173023; WA1VFAFL0DA139681 | WA1VFAFL0DA154424 | WA1VFAFL0DA112447

WA1VFAFL0DA107300

WA1VFAFL0DA148817 | WA1VFAFL0DA128888 | WA1VFAFL0DA122718 | WA1VFAFL0DA176116 | WA1VFAFL0DA124405 | WA1VFAFL0DA117695 | WA1VFAFL0DA105935; WA1VFAFL0DA109421 | WA1VFAFL0DA144301; WA1VFAFL0DA131435; WA1VFAFL0DA102582 | WA1VFAFL0DA193661 | WA1VFAFL0DA164953 | WA1VFAFL0DA102534 | WA1VFAFL0DA128082 | WA1VFAFL0DA151071

WA1VFAFL0DA102453 | WA1VFAFL0DA149272; WA1VFAFL0DA105398 | WA1VFAFL0DA172941; WA1VFAFL0DA169215 | WA1VFAFL0DA113601; WA1VFAFL0DA155475 | WA1VFAFL0DA194888 | WA1VFAFL0DA133024 | WA1VFAFL0DA193594 | WA1VFAFL0DA179324 | WA1VFAFL0DA125912 | WA1VFAFL0DA102260; WA1VFAFL0DA174186 | WA1VFAFL0DA106826; WA1VFAFL0DA151345; WA1VFAFL0DA122590; WA1VFAFL0DA125375 | WA1VFAFL0DA105322 | WA1VFAFL0DA197676 | WA1VFAFL0DA178626; WA1VFAFL0DA113064 | WA1VFAFL0DA188752 | WA1VFAFL0DA189545; WA1VFAFL0DA176746; WA1VFAFL0DA179145 | WA1VFAFL0DA197886 | WA1VFAFL0DA166153; WA1VFAFL0DA114991 | WA1VFAFL0DA139454 | WA1VFAFL0DA147943 | WA1VFAFL0DA141060 | WA1VFAFL0DA138126 | WA1VFAFL0DA147778; WA1VFAFL0DA160904 | WA1VFAFL0DA191912 | WA1VFAFL0DA138188; WA1VFAFL0DA120306 | WA1VFAFL0DA160689 | WA1VFAFL0DA186001; WA1VFAFL0DA153953 | WA1VFAFL0DA150910 | WA1VFAFL0DA142760 | WA1VFAFL0DA113565 | WA1VFAFL0DA192140; WA1VFAFL0DA168937 | WA1VFAFL0DA117874 | WA1VFAFL0DA158912 | WA1VFAFL0DA143598; WA1VFAFL0DA168730 | WA1VFAFL0DA188976 | WA1VFAFL0DA128437; WA1VFAFL0DA150955 | WA1VFAFL0DA121259 | WA1VFAFL0DA194681; WA1VFAFL0DA173121 | WA1VFAFL0DA145481 | WA1VFAFL0DA154620 | WA1VFAFL0DA107667; WA1VFAFL0DA123237 | WA1VFAFL0DA183731 | WA1VFAFL0DA179310 | WA1VFAFL0DA195829 | WA1VFAFL0DA170977

WA1VFAFL0DA114926; WA1VFAFL0DA162894; WA1VFAFL0DA173118; WA1VFAFL0DA109600 | WA1VFAFL0DA170106 | WA1VFAFL0DA142354 | WA1VFAFL0DA111606

WA1VFAFL0DA116885; WA1VFAFL0DA132391

WA1VFAFL0DA105112 | WA1VFAFL0DA158005; WA1VFAFL0DA135176 | WA1VFAFL0DA168209; WA1VFAFL0DA100489 | WA1VFAFL0DA109998 | WA1VFAFL0DA131029; WA1VFAFL0DA159073

WA1VFAFL0DA121973 | WA1VFAFL0DA173264 | WA1VFAFL0DA128454 | WA1VFAFL0DA177797 | WA1VFAFL0DA164077 | WA1VFAFL0DA122167; WA1VFAFL0DA157436 | WA1VFAFL0DA128034; WA1VFAFL0DA152897 | WA1VFAFL0DA144850 | WA1VFAFL0DA195460 | WA1VFAFL0DA104090; WA1VFAFL0DA172082 | WA1VFAFL0DA186273; WA1VFAFL0DA102484; WA1VFAFL0DA145173 | WA1VFAFL0DA100007; WA1VFAFL0DA159056; WA1VFAFL0DA177850 | WA1VFAFL0DA126901 | WA1VFAFL0DA141785 | WA1VFAFL0DA119365 | WA1VFAFL0DA140040 | WA1VFAFL0DA110293 | WA1VFAFL0DA171112; WA1VFAFL0DA172373; WA1VFAFL0DA107359; WA1VFAFL0DA152608 | WA1VFAFL0DA123951 | WA1VFAFL0DA130172

WA1VFAFL0DA153855 | WA1VFAFL0DA173085 | WA1VFAFL0DA197015 | WA1VFAFL0DA173510; WA1VFAFL0DA114621; WA1VFAFL0DA160725 | WA1VFAFL0DA165455 | WA1VFAFL0DA152267 | WA1VFAFL0DA170414 | WA1VFAFL0DA105496; WA1VFAFL0DA177492; WA1VFAFL0DA181624; WA1VFAFL0DA160806; WA1VFAFL0DA189142; WA1VFAFL0DA164368; WA1VFAFL0DA166542

WA1VFAFL0DA142533 | WA1VFAFL0DA142967; WA1VFAFL0DA109287 | WA1VFAFL0DA157355 | WA1VFAFL0DA153807; WA1VFAFL0DA116322

WA1VFAFL0DA185592 | WA1VFAFL0DA152026 | WA1VFAFL0DA170879

WA1VFAFL0DA112075 | WA1VFAFL0DA198231; WA1VFAFL0DA122766; WA1VFAFL0DA104476; WA1VFAFL0DA169148 | WA1VFAFL0DA166105 | WA1VFAFL0DA103909; WA1VFAFL0DA140605 | WA1VFAFL0DA164371 | WA1VFAFL0DA152687; WA1VFAFL0DA184426 | WA1VFAFL0DA122461; WA1VFAFL0DA152835 | WA1VFAFL0DA161955 | WA1VFAFL0DA184927 | WA1VFAFL0DA150437 | WA1VFAFL0DA173555 | WA1VFAFL0DA149482 | WA1VFAFL0DA135811 | WA1VFAFL0DA186712 | WA1VFAFL0DA167478; WA1VFAFL0DA103067

WA1VFAFL0DA164015; WA1VFAFL0DA113016 | WA1VFAFL0DA159588 | WA1VFAFL0DA165536 | WA1VFAFL0DA104719 | WA1VFAFL0DA141379 | WA1VFAFL0DA147635 | WA1VFAFL0DA112965; WA1VFAFL0DA168422 | WA1VFAFL0DA176309 | WA1VFAFL0DA113193 | WA1VFAFL0DA134951 | WA1VFAFL0DA136764 | WA1VFAFL0DA136439 | WA1VFAFL0DA137848; WA1VFAFL0DA114232 | WA1VFAFL0DA126803 | WA1VFAFL0DA123058; WA1VFAFL0DA188802 | WA1VFAFL0DA187696; WA1VFAFL0DA198570; WA1VFAFL0DA122847; WA1VFAFL0DA196723; WA1VFAFL0DA181655 | WA1VFAFL0DA144766 | WA1VFAFL0DA162216 | WA1VFAFL0DA180537 | WA1VFAFL0DA193126 | WA1VFAFL0DA113582; WA1VFAFL0DA192946; WA1VFAFL0DA141057 | WA1VFAFL0DA100072 | WA1VFAFL0DA143102

WA1VFAFL0DA123898 | WA1VFAFL0DA104512 | WA1VFAFL0DA122122 | WA1VFAFL0DA187486 | WA1VFAFL0DA162202 | WA1VFAFL0DA120435; WA1VFAFL0DA128972 | WA1VFAFL0DA193045; WA1VFAFL0DA131421 | WA1VFAFL0DA139194; WA1VFAFL0DA124551 | WA1VFAFL0DA109578; WA1VFAFL0DA107426 | WA1VFAFL0DA151359; WA1VFAFL0DA126896; WA1VFAFL0DA169246 | WA1VFAFL0DA101254; WA1VFAFL0DA173667

WA1VFAFL0DA156240 | WA1VFAFL0DA136795 | WA1VFAFL0DA121083

WA1VFAFL0DA162457; WA1VFAFL0DA130947 | WA1VFAFL0DA124016 | WA1VFAFL0DA108169 | WA1VFAFL0DA111962 | WA1VFAFL0DA124887 | WA1VFAFL0DA195779; WA1VFAFL0DA100993 | WA1VFAFL0DA100539 | WA1VFAFL0DA179985 | WA1VFAFL0DA138840; WA1VFAFL0DA120449; WA1VFAFL0DA152625

WA1VFAFL0DA108866; WA1VFAFL0DA179159 | WA1VFAFL0DA142127

WA1VFAFL0DA177511; WA1VFAFL0DA191344 | WA1VFAFL0DA118765; WA1VFAFL0DA160692

WA1VFAFL0DA115218 | WA1VFAFL0DA195359 | WA1VFAFL0DA118863; WA1VFAFL0DA139938 | WA1VFAFL0DA150938 | WA1VFAFL0DA166802; WA1VFAFL0DA163382 | WA1VFAFL0DA129670

WA1VFAFL0DA119138 | WA1VFAFL0DA185706 | WA1VFAFL0DA107331 | WA1VFAFL0DA175757; WA1VFAFL0DA184278 | WA1VFAFL0DA153161 | WA1VFAFL0DA175001 | WA1VFAFL0DA164192; WA1VFAFL0DA101013 | WA1VFAFL0DA196835

WA1VFAFL0DA112755 | WA1VFAFL0DA131712 | WA1VFAFL0DA181929; WA1VFAFL0DA130527 | WA1VFAFL0DA162684 | WA1VFAFL0DA124386; WA1VFAFL0DA164791 | WA1VFAFL0DA192073 | WA1VFAFL0DA171255 | WA1VFAFL0DA141656; WA1VFAFL0DA167870 | WA1VFAFL0DA151975; WA1VFAFL0DA197841; WA1VFAFL0DA184894

WA1VFAFL0DA116255

WA1VFAFL0DA173815; WA1VFAFL0DA116210; WA1VFAFL0DA128597 | WA1VFAFL0DA167884; WA1VFAFL0DA103358 | WA1VFAFL0DA156853 | WA1VFAFL0DA122959 | WA1VFAFL0DA118684 | WA1VFAFL0DA188248 | WA1VFAFL0DA145075 | WA1VFAFL0DA157923; WA1VFAFL0DA181414 | WA1VFAFL0DA115882 | WA1VFAFL0DA169084 | WA1VFAFL0DA107605 | WA1VFAFL0DA172468 | WA1VFAFL0DA197953

WA1VFAFL0DA183826 | WA1VFAFL0DA163687; WA1VFAFL0DA179176; WA1VFAFL0DA189738 | WA1VFAFL0DA191781 | WA1VFAFL0DA169313

WA1VFAFL0DA117034; WA1VFAFL0DA170526 | WA1VFAFL0DA119494 | WA1VFAFL0DA106518; WA1VFAFL0DA189481; WA1VFAFL0DA155394; WA1VFAFL0DA177914 | WA1VFAFL0DA171952 | WA1VFAFL0DA147893

WA1VFAFL0DA199718; WA1VFAFL0DA118085 | WA1VFAFL0DA163740; WA1VFAFL0DA106566 | WA1VFAFL0DA140748 | WA1VFAFL0DA123173 | WA1VFAFL0DA111038; WA1VFAFL0DA185141 | WA1VFAFL0DA186399 | WA1VFAFL0DA117132

WA1VFAFL0DA133184; WA1VFAFL0DA180246 | WA1VFAFL0DA183955 | WA1VFAFL0DA135369; WA1VFAFL0DA188637

WA1VFAFL0DA192686 | WA1VFAFL0DA101383 | WA1VFAFL0DA159218; WA1VFAFL0DA167612; WA1VFAFL0DA117115 | WA1VFAFL0DA169537 | WA1VFAFL0DA103330; WA1VFAFL0DA114764; WA1VFAFL0DA101142 | WA1VFAFL0DA118247

WA1VFAFL0DA122864 | WA1VFAFL0DA151605 | WA1VFAFL0DA194812

WA1VFAFL0DA119401 | WA1VFAFL0DA188590; WA1VFAFL0DA130303 | WA1VFAFL0DA150082 | WA1VFAFL0DA104350

WA1VFAFL0DA138479

WA1VFAFL0DA116854; WA1VFAFL0DA172857 | WA1VFAFL0DA196883

WA1VFAFL0DA124145; WA1VFAFL0DA145254; WA1VFAFL0DA172194; WA1VFAFL0DA110004; WA1VFAFL0DA179923; WA1VFAFL0DA117311; WA1VFAFL0DA132438 | WA1VFAFL0DA170901 | WA1VFAFL0DA180490 | WA1VFAFL0DA183924; WA1VFAFL0DA180456 | WA1VFAFL0DA164659; WA1VFAFL0DA114117 | WA1VFAFL0DA178822; WA1VFAFL0DA148834 | WA1VFAFL0DA182739 | WA1VFAFL0DA169120 | WA1VFAFL0DA155055; WA1VFAFL0DA108561 | WA1VFAFL0DA182949; WA1VFAFL0DA150759; WA1VFAFL0DA106664; WA1VFAFL0DA176648 | WA1VFAFL0DA119656 | WA1VFAFL0DA147151 | WA1VFAFL0DA185527 | WA1VFAFL0DA111329 | WA1VFAFL0DA154780; WA1VFAFL0DA155699 | WA1VFAFL0DA124646; WA1VFAFL0DA121147; WA1VFAFL0DA152382 | WA1VFAFL0DA135274 | WA1VFAFL0DA142483; WA1VFAFL0DA148459 | WA1VFAFL0DA166010 | WA1VFAFL0DA173202 | WA1VFAFL0DA155749

WA1VFAFL0DA107670; WA1VFAFL0DA134139; WA1VFAFL0DA184474; WA1VFAFL0DA135131 | WA1VFAFL0DA130088 | WA1VFAFL0DA171496 | WA1VFAFL0DA128275 | WA1VFAFL0DA163995; WA1VFAFL0DA140782; WA1VFAFL0DA121732 | WA1VFAFL0DA123528; WA1VFAFL0DA141480 | WA1VFAFL0DA155816

WA1VFAFL0DA154391 | WA1VFAFL0DA177069; WA1VFAFL0DA169019 | WA1VFAFL0DA120225 | WA1VFAFL0DA114263 | WA1VFAFL0DA143990; WA1VFAFL0DA190081 | WA1VFAFL0DA132018 | WA1VFAFL0DA189075 | WA1VFAFL0DA154018 | WA1VFAFL0DA117812

WA1VFAFL0DA163625; WA1VFAFL0DA197483; WA1VFAFL0DA176519 | WA1VFAFL0DA172485 | WA1VFAFL0DA132956 | WA1VFAFL0DA140328; WA1VFAFL0DA150101 | WA1VFAFL0DA128406; WA1VFAFL0DA182109 | WA1VFAFL0DA196060 | WA1VFAFL0DA157047 | WA1VFAFL0DA183230 | WA1VFAFL0DA188959 | WA1VFAFL0DA181011; WA1VFAFL0DA103960 | WA1VFAFL0DA104249 | WA1VFAFL0DA188377 | WA1VFAFL0DA178819 | WA1VFAFL0DA120533 | WA1VFAFL0DA194292

WA1VFAFL0DA123979; WA1VFAFL0DA144346 | WA1VFAFL0DA163897 | WA1VFAFL0DA126025 | WA1VFAFL0DA175161; WA1VFAFL0DA149773 | WA1VFAFL0DA137946 | WA1VFAFL0DA152480; WA1VFAFL0DA115641 | WA1VFAFL0DA127532; WA1VFAFL0DA129555; WA1VFAFL0DA103005 | WA1VFAFL0DA177184; WA1VFAFL0DA189898 | WA1VFAFL0DA138739; WA1VFAFL0DA106180; WA1VFAFL0DA125151 | WA1VFAFL0DA132780 | WA1VFAFL0DA135596; WA1VFAFL0DA174558; WA1VFAFL0DA163561; WA1VFAFL0DA119544 | WA1VFAFL0DA188914 | WA1VFAFL0DA102436 | WA1VFAFL0DA118281 | WA1VFAFL0DA168629; WA1VFAFL0DA109709; WA1VFAFL0DA127899 | WA1VFAFL0DA179095 | WA1VFAFL0DA102257 | WA1VFAFL0DA198407 | WA1VFAFL0DA177105 | WA1VFAFL0DA166301; WA1VFAFL0DA141091 | WA1VFAFL0DA195426; WA1VFAFL0DA169005 | WA1VFAFL0DA138904

WA1VFAFL0DA133900; WA1VFAFL0DA140118 | WA1VFAFL0DA119270 | WA1VFAFL0DA186595; WA1VFAFL0DA154472 | WA1VFAFL0DA112044 | WA1VFAFL0DA175418; WA1VFAFL0DA102842 | WA1VFAFL0DA134092 | WA1VFAFL0DA155203 | WA1VFAFL0DA196026; WA1VFAFL0DA142225 | WA1VFAFL0DA133816 | WA1VFAFL0DA162233; WA1VFAFL0DA185270 | WA1VFAFL0DA134125 | WA1VFAFL0DA157484 | WA1VFAFL0DA150695 | WA1VFAFL0DA139678; WA1VFAFL0DA113310; WA1VFAFL0DA111010; WA1VFAFL0DA119690; WA1VFAFL0DA191747 | WA1VFAFL0DA148056 | WA1VFAFL0DA147229 | WA1VFAFL0DA176052 | WA1VFAFL0DA197662 | WA1VFAFL0DA155783

WA1VFAFL0DA118880 | WA1VFAFL0DA191988 | WA1VFAFL0DA152771

WA1VFAFL0DA140443 | WA1VFAFL0DA178853 | WA1VFAFL0DA125120 | WA1VFAFL0DA143388 | WA1VFAFL0DA196110 | WA1VFAFL0DA162748 | WA1VFAFL0DA101836 | WA1VFAFL0DA156870 | WA1VFAFL0DA166458 | WA1VFAFL0DA163916 | WA1VFAFL0DA196799; WA1VFAFL0DA153306 | WA1VFAFL0DA129569 | WA1VFAFL0DA148851 | WA1VFAFL0DA186788 | WA1VFAFL0DA177041; WA1VFAFL0DA181672; WA1VFAFL0DA176763 | WA1VFAFL0DA131659 | WA1VFAFL0DA176892; WA1VFAFL0DA170834 | WA1VFAFL0DA112142 | WA1VFAFL0DA125411 | WA1VFAFL0DA104946 | WA1VFAFL0DA134108; WA1VFAFL0DA147134; WA1VFAFL0DA141463 | WA1VFAFL0DA158408; WA1VFAFL0DA133850; WA1VFAFL0DA181865 | WA1VFAFL0DA161874 | WA1VFAFL0DA121889 | WA1VFAFL0DA118426 | WA1VFAFL0DA121035; WA1VFAFL0DA107085; WA1VFAFL0DA194650; WA1VFAFL0DA192901 | WA1VFAFL0DA151863 | WA1VFAFL0DA153063 | WA1VFAFL0DA138756 | WA1VFAFL0DA111590 | WA1VFAFL0DA103425 | WA1VFAFL0DA174351 | WA1VFAFL0DA155847 | WA1VFAFL0DA176777 | WA1VFAFL0DA153709 | WA1VFAFL0DA152494 | WA1VFAFL0DA143889; WA1VFAFL0DA180005 | WA1VFAFL0DA118572 | WA1VFAFL0DA123738; WA1VFAFL0DA165357; WA1VFAFL0DA168310 | WA1VFAFL0DA196317 | WA1VFAFL0DA173278 | WA1VFAFL0DA192123; WA1VFAFL0DA136487; WA1VFAFL0DA168744 | WA1VFAFL0DA197435 | WA1VFAFL0DA155461 | WA1VFAFL0DA115736 | WA1VFAFL0DA104610; WA1VFAFL0DA151118 | WA1VFAFL0DA174592

WA1VFAFL0DA110021 | WA1VFAFL0DA172017 | WA1VFAFL0DA195183; WA1VFAFL0DA100461 | WA1VFAFL0DA180442 | WA1VFAFL0DA155301

WA1VFAFL0DA199721; WA1VFAFL0DA135193; WA1VFAFL0DA115123 | WA1VFAFL0DA183602 | WA1VFAFL0DA103098; WA1VFAFL0DA120712 | WA1VFAFL0DA147988 | WA1VFAFL0DA179615; WA1VFAFL0DA155587; WA1VFAFL0DA110276 | WA1VFAFL0DA132486 | WA1VFAFL0DA162345

WA1VFAFL0DA135128; WA1VFAFL0DA190016; WA1VFAFL0DA110696 | WA1VFAFL0DA141267 | WA1VFAFL0DA160031; WA1VFAFL0DA180487 | WA1VFAFL0DA145917; WA1VFAFL0DA173071; WA1VFAFL0DA181395 | WA1VFAFL0DA183082 | WA1VFAFL0DA157839 | WA1VFAFL0DA162054; WA1VFAFL0DA107779

WA1VFAFL0DA191960; WA1VFAFL0DA156884 | WA1VFAFL0DA148218 | WA1VFAFL0DA186306 | WA1VFAFL0DA116689; WA1VFAFL0DA116076; WA1VFAFL0DA175998; WA1VFAFL0DA138689 | WA1VFAFL0DA105837 | WA1VFAFL0DA166248; WA1VFAFL0DA173832 | WA1VFAFL0DA199413; WA1VFAFL0DA163706; WA1VFAFL0DA164970 | WA1VFAFL0DA124081

WA1VFAFL0DA111850 | WA1VFAFL0DA134206; WA1VFAFL0DA161454 | WA1VFAFL0DA179260 | WA1VFAFL0DA120936 | WA1VFAFL0DA176066 | WA1VFAFL0DA169277 | WA1VFAFL0DA185477 | WA1VFAFL0DA140006; WA1VFAFL0DA173488; WA1VFAFL0DA101318; WA1VFAFL0DA140832; WA1VFAFL0DA190114 | WA1VFAFL0DA149756 | WA1VFAFL0DA142631 | WA1VFAFL0DA113405 | WA1VFAFL0DA116823 | WA1VFAFL0DA170462; WA1VFAFL0DA181557 | WA1VFAFL0DA143729 | WA1VFAFL0DA165780; WA1VFAFL0DA155928; WA1VFAFL0DA143536

WA1VFAFL0DA126476 | WA1VFAFL0DA105787

WA1VFAFL0DA110777 | WA1VFAFL0DA197290 | WA1VFAFL0DA168632 | WA1VFAFL0DA164497 | WA1VFAFL0DA197323 | WA1VFAFL0DA146193

WA1VFAFL0DA186032 | WA1VFAFL0DA135145 | WA1VFAFL0DA104073; WA1VFAFL0DA190503 | WA1VFAFL0DA184572 | WA1VFAFL0DA199993; WA1VFAFL0DA109659 | WA1VFAFL0DA108740; WA1VFAFL0DA106891; WA1VFAFL0DA198715; WA1VFAFL0DA172177 | WA1VFAFL0DA179940; WA1VFAFL0DA100525 | WA1VFAFL0DA187293; WA1VFAFL0DA104574; WA1VFAFL0DA168596 | WA1VFAFL0DA144119 | WA1VFAFL0DA182904 | WA1VFAFL0DA172597 | WA1VFAFL0DA107801 | WA1VFAFL0DA102128 | WA1VFAFL0DA147506 | WA1VFAFL0DA135548; WA1VFAFL0DA140135; WA1VFAFL0DA146324 | WA1VFAFL0DA197287 | WA1VFAFL0DA131239 | WA1VFAFL0DA103974; WA1VFAFL0DA103148 | WA1VFAFL0DA122878; WA1VFAFL0DA120550 | WA1VFAFL0DA184829; WA1VFAFL0DA196933; WA1VFAFL0DA171515; WA1VFAFL0DA114702 | WA1VFAFL0DA137770 | WA1VFAFL0DA141754 | WA1VFAFL0DA175290 | WA1VFAFL0DA177606; WA1VFAFL0DA153399; WA1VFAFL0DA153466; WA1VFAFL0DA127482; WA1VFAFL0DA131600; WA1VFAFL0DA135467; WA1VFAFL0DA135341; WA1VFAFL0DA198777 | WA1VFAFL0DA179808 | WA1VFAFL0DA186564; WA1VFAFL0DA199606; WA1VFAFL0DA163690 | WA1VFAFL0DA135050 | WA1VFAFL0DA104266; WA1VFAFL0DA178402 | WA1VFAFL0DA142340 | WA1VFAFL0DA196611; WA1VFAFL0DA125702; WA1VFAFL0DA170624 | WA1VFAFL0DA159459 | WA1VFAFL0DA159736 | WA1VFAFL0DA122282 | WA1VFAFL0DA105806 | WA1VFAFL0DA191053 | WA1VFAFL0DA195085 | WA1VFAFL0DA162801; WA1VFAFL0DA124744 | WA1VFAFL0DA109399; WA1VFAFL0DA142290 | WA1VFAFL0DA145156; WA1VFAFL0DA163852 | WA1VFAFL0DA168016

WA1VFAFL0DA124808 | WA1VFAFL0DA169165 | WA1VFAFL0DA114554 | WA1VFAFL0DA116126

WA1VFAFL0DA120001 | WA1VFAFL0DA101187

WA1VFAFL0DA185849 | WA1VFAFL0DA156416 | WA1VFAFL0DA160501 | WA1VFAFL0DA118166; WA1VFAFL0DA173698; WA1VFAFL0DA153676 | WA1VFAFL0DA128924 | WA1VFAFL0DA181669; WA1VFAFL0DA135680 | WA1VFAFL0DA165844; WA1VFAFL0DA139891 | WA1VFAFL0DA157341 | WA1VFAFL0DA116806 | WA1VFAFL0DA128745; WA1VFAFL0DA129961; WA1VFAFL0DA198617 | WA1VFAFL0DA154004 | WA1VFAFL0DA198391

WA1VFAFL0DA112836

WA1VFAFL0DA157176; WA1VFAFL0DA190727 | WA1VFAFL0DA161910

WA1VFAFL0DA124419; WA1VFAFL0DA113727 | WA1VFAFL0DA169635; WA1VFAFL0DA192624 | WA1VFAFL0DA171577; WA1VFAFL0DA158165; WA1VFAFL0DA144556; WA1VFAFL0DA198388; WA1VFAFL0DA198181 | WA1VFAFL0DA158098 | WA1VFAFL0DA153421; WA1VFAFL0DA112397 | WA1VFAFL0DA194549 | WA1VFAFL0DA148140; WA1VFAFL0DA162295 | WA1VFAFL0DA120029 | WA1VFAFL0DA190274 | WA1VFAFL0DA187410 | WA1VFAFL0DA121231 | WA1VFAFL0DA188332; WA1VFAFL0DA148509

WA1VFAFL0DA193417 | WA1VFAFL0DA107698; WA1VFAFL0DA184961

WA1VFAFL0DA138515; WA1VFAFL0DA102940

WA1VFAFL0DA153323

WA1VFAFL0DA144444 | WA1VFAFL0DA134027 | WA1VFAFL0DA183180

WA1VFAFL0DA198150; WA1VFAFL0DA104302; WA1VFAFL0DA161521 | WA1VFAFL0DA145271 | WA1VFAFL0DA159915; WA1VFAFL0DA106096 | WA1VFAFL0DA107703 | WA1VFAFL0DA162510; WA1VFAFL0DA196513 | WA1VFAFL0DA141236 | WA1VFAFL0DA162765; WA1VFAFL0DA131175 | WA1VFAFL0DA184992; WA1VFAFL0DA113677 | WA1VFAFL0DA121830 | WA1VFAFL0DA133265; WA1VFAFL0DA193773; WA1VFAFL0DA118264; WA1VFAFL0DA161356 | WA1VFAFL0DA173359

WA1VFAFL0DA182191 | WA1VFAFL0DA132701

WA1VFAFL0DA184524 | WA1VFAFL0DA172695 | WA1VFAFL0DA187729 | WA1VFAFL0DA123061

WA1VFAFL0DA190338; WA1VFAFL0DA195653; WA1VFAFL0DA136747 | WA1VFAFL0DA116417 | WA1VFAFL0DA152284; WA1VFAFL0DA158635 | WA1VFAFL0DA150874; WA1VFAFL0DA165133 | WA1VFAFL0DA100315 | WA1VFAFL0DA144654 | WA1VFAFL0DA131838 | WA1VFAFL0DA191795 | WA1VFAFL0DA129507 | WA1VFAFL0DA129202 | WA1VFAFL0DA111119 | WA1VFAFL0DA133640 | WA1VFAFL0DA197869 | WA1VFAFL0DA111539; WA1VFAFL0DA152978 | WA1VFAFL0DA129278 | WA1VFAFL0DA118846 | WA1VFAFL0DA181820

WA1VFAFL0DA106440 | WA1VFAFL0DA164984; WA1VFAFL0DA149207; WA1VFAFL0DA114439 | WA1VFAFL0DA186757 | WA1VFAFL0DA190176 | WA1VFAFL0DA133301

WA1VFAFL0DA117471 | WA1VFAFL0DA121407 | WA1VFAFL0DA129295 | WA1VFAFL0DA159154; WA1VFAFL0DA149580; WA1VFAFL0DA117826; WA1VFAFL0DA104283 | WA1VFAFL0DA166881 | WA1VFAFL0DA184121; WA1VFAFL0DA169876 | WA1VFAFL0DA147604 | WA1VFAFL0DA104364; WA1VFAFL0DA122556 | WA1VFAFL0DA120824; WA1VFAFL0DA100184; WA1VFAFL0DA130317; WA1VFAFL0DA166167; WA1VFAFL0DA116725 | WA1VFAFL0DA135243; WA1VFAFL0DA197600; WA1VFAFL0DA107572; WA1VFAFL0DA145576 | WA1VFAFL0DA177881

WA1VFAFL0DA133119; WA1VFAFL0DA105580 | WA1VFAFL0DA135534; WA1VFAFL0DA140524 | WA1VFAFL0DA138627 | WA1VFAFL0DA149322 | WA1VFAFL0DA115980; WA1VFAFL0DA146548; WA1VFAFL0DA170154 | WA1VFAFL0DA151409 | WA1VFAFL0DA144511 | WA1VFAFL0DA186449 | WA1VFAFL0DA158036; WA1VFAFL0DA169232 | WA1VFAFL0DA112187 | WA1VFAFL0DA172843 | WA1VFAFL0DA112304; WA1VFAFL0DA192560

WA1VFAFL0DA166508 | WA1VFAFL0DA188900 | WA1VFAFL0DA133959; WA1VFAFL0DA156142; WA1VFAFL0DA147831 | WA1VFAFL0DA103585 | WA1VFAFL0DA141592; WA1VFAFL0DA177945 | WA1VFAFL0DA109824; WA1VFAFL0DA178979; WA1VFAFL0DA170249; WA1VFAFL0DA198097 | WA1VFAFL0DA147103

WA1VFAFL0DA117776 | WA1VFAFL0DA152785 | WA1VFAFL0DA104915; WA1VFAFL0DA100766 | WA1VFAFL0DA187536 | WA1VFAFL0DA179629 | WA1VFAFL0DA127045; WA1VFAFL0DA188668; WA1VFAFL0DA117681; WA1VFAFL0DA141219; WA1VFAFL0DA168341 | WA1VFAFL0DA195233; WA1VFAFL0DA148106 | WA1VFAFL0DA190405

WA1VFAFL0DA139437 | WA1VFAFL0DA121522

WA1VFAFL0DA162376 | WA1VFAFL0DA130687 | WA1VFAFL0DA116708 | WA1VFAFL0DA194857 | WA1VFAFL0DA151748; WA1VFAFL0DA156156 | WA1VFAFL0DA136540; WA1VFAFL0DA171644 | WA1VFAFL0DA140880 | WA1VFAFL0DA103389; WA1VFAFL0DA170719 | WA1VFAFL0DA119205; WA1VFAFL0DA151555 | WA1VFAFL0DA163026; WA1VFAFL0DA169456 | WA1VFAFL0DA108706; WA1VFAFL0DA149658; WA1VFAFL0DA180683 | WA1VFAFL0DA143858; WA1VFAFL0DA155413; WA1VFAFL0DA140734 | WA1VFAFL0DA173619; WA1VFAFL0DA108852 | WA1VFAFL0DA198858

WA1VFAFL0DA142094 | WA1VFAFL0DA117843 | WA1VFAFL0DA143486 | WA1VFAFL0DA170445; WA1VFAFL0DA112318

WA1VFAFL0DA173345 | WA1VFAFL0DA143665 | WA1VFAFL0DA161888 | WA1VFAFL0DA179162 | WA1VFAFL0DA131256 | WA1VFAFL0DA110424; WA1VFAFL0DA102727; WA1VFAFL0DA193482 | WA1VFAFL0DA137042

WA1VFAFL0DA195099 | WA1VFAFL0DA125487 | WA1VFAFL0DA128938; WA1VFAFL0DA114179 | WA1VFAFL0DA197466 | WA1VFAFL0DA184295 | WA1VFAFL0DA112156 | WA1VFAFL0DA199850; WA1VFAFL0DA181364 | WA1VFAFL0DA189447 | WA1VFAFL0DA101092; WA1VFAFL0DA126705 | WA1VFAFL0DA176486 | WA1VFAFL0DA185317 | WA1VFAFL0DA172602 | WA1VFAFL0DA119334 | WA1VFAFL0DA189609 | WA1VFAFL0DA110665 | WA1VFAFL0DA178500; WA1VFAFL0DA194406; WA1VFAFL0DA124095; WA1VFAFL0DA104624; WA1VFAFL0DA117230 | WA1VFAFL0DA104171 | WA1VFAFL0DA170820 | WA1VFAFL0DA108009; WA1VFAFL0DA152950 | WA1VFAFL0DA148865 | WA1VFAFL0DA182742 | WA1VFAFL0DA155850; WA1VFAFL0DA123660 | WA1VFAFL0DA125652 | WA1VFAFL0DA120662; WA1VFAFL0DA109757 | WA1VFAFL0DA154570 | WA1VFAFL0DA171286 | WA1VFAFL0DA153452 | WA1VFAFL0DA140426; WA1VFAFL0DA140684; WA1VFAFL0DA160322 | WA1VFAFL0DA130138; WA1VFAFL0DA198763 | WA1VFAFL0DA114523 | WA1VFAFL0DA168792 | WA1VFAFL0DA115428 | WA1VFAFL0DA132505 | WA1VFAFL0DA151815

WA1VFAFL0DA189965 | WA1VFAFL0DA161499; WA1VFAFL0DA108267 | WA1VFAFL0DA184913 | WA1VFAFL0DA144914 | WA1VFAFL0DA125358 | WA1VFAFL0DA156769; WA1VFAFL0DA123626; WA1VFAFL0DA188766 | WA1VFAFL0DA114389 | WA1VFAFL0DA115977 | WA1VFAFL0DA199508 | WA1VFAFL0DA103893 | WA1VFAFL0DA176360 | WA1VFAFL0DA163947; WA1VFAFL0DA105076 | WA1VFAFL0DA195975; WA1VFAFL0DA172907; WA1VFAFL0DA118667; WA1VFAFL0DA198147 | WA1VFAFL0DA137347 | WA1VFAFL0DA168985 | WA1VFAFL0DA103599 | WA1VFAFL0DA111489 | WA1VFAFL0DA142905 | WA1VFAFL0DA147442 | WA1VFAFL0DA138353 | WA1VFAFL0DA138272 | WA1VFAFL0DA138028; WA1VFAFL0DA171997 | WA1VFAFL0DA121200 | WA1VFAFL0DA121021 | WA1VFAFL0DA119771 | WA1VFAFL0DA127949 | WA1VFAFL0DA173569 | WA1VFAFL0DA102615; WA1VFAFL0DA105689; WA1VFAFL0DA182613 | WA1VFAFL0DA124372 | WA1VFAFL0DA119754 | WA1VFAFL0DA134044 | WA1VFAFL0DA143732 | WA1VFAFL0DA139258; WA1VFAFL0DA135310

WA1VFAFL0DA199007; WA1VFAFL0DA127336 | WA1VFAFL0DA133461 | WA1VFAFL0DA104381 | WA1VFAFL0DA172289; WA1VFAFL0DA174916 | WA1VFAFL0DA187228; WA1VFAFL0DA134318 | WA1VFAFL0DA134397 | WA1VFAFL0DA125716

WA1VFAFL0DA159980 | WA1VFAFL0DA123920 | WA1VFAFL0DA129720 | WA1VFAFL0DA192865 | WA1VFAFL0DA120063 | WA1VFAFL0DA150129 | WA1VFAFL0DA105711 | WA1VFAFL0DA149904 | WA1VFAFL0DA161647 | WA1VFAFL0DA198956 | WA1VFAFL0DA183003 | WA1VFAFL0DA189397; WA1VFAFL0DA147232 | WA1VFAFL0DA155511 | WA1VFAFL0DA176150; WA1VFAFL0DA185205

WA1VFAFL0DA166444 | WA1VFAFL0DA139793; WA1VFAFL0DA190193 | WA1VFAFL0DA111881; WA1VFAFL0DA126333

WA1VFAFL0DA100296; WA1VFAFL0DA192347 | WA1VFAFL0DA199282 | WA1VFAFL0DA141401

WA1VFAFL0DA126753 | WA1VFAFL0DA171885 | WA1VFAFL0DA132794; WA1VFAFL0DA172342 | WA1VFAFL0DA109080; WA1VFAFL0DA157873 | WA1VFAFL0DA176780 | WA1VFAFL0DA126154; WA1VFAFL0DA125215 | WA1VFAFL0DA145089; WA1VFAFL0DA175354; WA1VFAFL0DA137414; WA1VFAFL0DA111895 | WA1VFAFL0DA161468; WA1VFAFL0DA144220; WA1VFAFL0DA193370; WA1VFAFL0DA123691; WA1VFAFL0DA150678 | WA1VFAFL0DA122007 | WA1VFAFL0DA126669 | WA1VFAFL0DA126347

WA1VFAFL0DA193319; WA1VFAFL0DA114456

WA1VFAFL0DA148008 | WA1VFAFL0DA175791 | WA1VFAFL0DA141088; WA1VFAFL0DA198486 | WA1VFAFL0DA147568 | WA1VFAFL0DA139003 | WA1VFAFL0DA181073 | WA1VFAFL0DA114375 | WA1VFAFL0DA104011

WA1VFAFL0DA155573 | WA1VFAFL0DA182658 | WA1VFAFL0DA134531 | WA1VFAFL0DA135159 | WA1VFAFL0DA116420 | WA1VFAFL0DA123013; WA1VFAFL0DA162121 | WA1VFAFL0DA169392; WA1VFAFL0DA142872 | WA1VFAFL0DA136781 | WA1VFAFL0DA182336 | WA1VFAFL0DA192719 | WA1VFAFL0DA184796; WA1VFAFL0DA193465 | WA1VFAFL0DA164046; WA1VFAFL0DA183597; WA1VFAFL0DA118457 | WA1VFAFL0DA150664; WA1VFAFL0DA138675; WA1VFAFL0DA103912; WA1VFAFL0DA105370; WA1VFAFL0DA136442 | WA1VFAFL0DA107524 | WA1VFAFL0DA139390 | WA1VFAFL0DA189416 | WA1VFAFL0DA171594; WA1VFAFL0DA144525; WA1VFAFL0DA143195 | WA1VFAFL0DA175127; WA1VFAFL0DA118703 | WA1VFAFL0DA176729; WA1VFAFL0DA172955 | WA1VFAFL0DA174947 | WA1VFAFL0DA131063; WA1VFAFL0DA141270; WA1VFAFL0DA158909; WA1VFAFL0DA166346; WA1VFAFL0DA162796; WA1VFAFL0DA112884

WA1VFAFL0DA142922 | WA1VFAFL0DA169800 | WA1VFAFL0DA146937 | WA1VFAFL0DA146890 | WA1VFAFL0DA136425 | WA1VFAFL0DA175970; WA1VFAFL0DA149417 | WA1VFAFL0DA117406

WA1VFAFL0DA143567; WA1VFAFL0DA190372 | WA1VFAFL0DA128809 | WA1VFAFL0DA142810 | WA1VFAFL0DA171708 | WA1VFAFL0DA158182; WA1VFAFL0DA187603; WA1VFAFL0DA121892; WA1VFAFL0DA134691 | WA1VFAFL0DA129393

WA1VFAFL0DA187200 | WA1VFAFL0DA178352

WA1VFAFL0DA163771; WA1VFAFL0DA128843 | WA1VFAFL0DA138059 | WA1VFAFL0DA151538; WA1VFAFL0DA111377 | WA1VFAFL0DA103800; WA1VFAFL0DA133525

WA1VFAFL0DA168467; WA1VFAFL0DA131743 | WA1VFAFL0DA181459 | WA1VFAFL0DA137994 | WA1VFAFL0DA150003 | WA1VFAFL0DA159106 | WA1VFAFL0DA116370; WA1VFAFL0DA174933

WA1VFAFL0DA156318; WA1VFAFL0DA106499; WA1VFAFL0DA131855 | WA1VFAFL0DA114019 | WA1VFAFL0DA189058 | WA1VFAFL0DA172924; WA1VFAFL0DA157761 | WA1VFAFL0DA134285 | WA1VFAFL0DA106650; WA1VFAFL0DA151880; WA1VFAFL0DA190422; WA1VFAFL0DA120046; WA1VFAFL0DA115140 | WA1VFAFL0DA161504 | WA1VFAFL0DA146985 | WA1VFAFL0DA156867 | WA1VFAFL0DA171093 | WA1VFAFL0DA121455 | WA1VFAFL0DA193367 | WA1VFAFL0DA178237 | WA1VFAFL0DA130382

WA1VFAFL0DA174382 | WA1VFAFL0DA137638 | WA1VFAFL0DA174074; WA1VFAFL0DA109189 | WA1VFAFL0DA127661; WA1VFAFL0DA104932; WA1VFAFL0DA197807; WA1VFAFL0DA109077; WA1VFAFL0DA183065

WA1VFAFL0DA164726; WA1VFAFL0DA161986

WA1VFAFL0DA182756; WA1VFAFL0DA144816; WA1VFAFL0DA116000

WA1VFAFL0DA167545 | WA1VFAFL0DA114859; WA1VFAFL0DA147456 | WA1VFAFL0DA104154 | WA1VFAFL0DA139650

WA1VFAFL0DA123464; WA1VFAFL0DA166900 | WA1VFAFL0DA186211 | WA1VFAFL0DA164886 | WA1VFAFL0DA178514 | WA1VFAFL0DA117888 | WA1VFAFL0DA106602; WA1VFAFL0DA175175 | WA1VFAFL0DA160532 | WA1VFAFL0DA146842; WA1VFAFL0DA131466 | WA1VFAFL0DA153659; WA1VFAFL0DA138269; WA1VFAFL0DA122105; WA1VFAFL0DA192879; WA1VFAFL0DA108396; WA1VFAFL0DA180070 | WA1VFAFL0DA101643 | WA1VFAFL0DA116286 | WA1VFAFL0DA199041; WA1VFAFL0DA127370 | WA1VFAFL0DA195121 | WA1VFAFL0DA120242; WA1VFAFL0DA160613; WA1VFAFL0DA117602

WA1VFAFL0DA115350 | WA1VFAFL0DA109550 | WA1VFAFL0DA147117

WA1VFAFL0DA151894 | WA1VFAFL0DA143875; WA1VFAFL0DA180053

WA1VFAFL0DA154892

WA1VFAFL0DA180196 | WA1VFAFL0DA182868 | WA1VFAFL0DA134772; WA1VFAFL0DA166895 | WA1VFAFL0DA168257 | WA1VFAFL0DA120161; WA1VFAFL0DA192767 | WA1VFAFL0DA178450 | WA1VFAFL0DA117244; WA1VFAFL0DA124274 | WA1VFAFL0DA107121 | WA1VFAFL0DA176696 | WA1VFAFL0DA132536 | WA1VFAFL0DA165956 | WA1VFAFL0DA195314 | WA1VFAFL0DA107846 | WA1VFAFL0DA172759 | WA1VFAFL0DA195541; WA1VFAFL0DA176522 | WA1VFAFL0DA170669 | WA1VFAFL0DA155766 | WA1VFAFL0DA165259 | WA1VFAFL0DA150289; WA1VFAFL0DA138255 | WA1VFAFL0DA196379 | WA1VFAFL0DA141723 | WA1VFAFL0DA109127 | WA1VFAFL0DA158747 | WA1VFAFL0DA147845; WA1VFAFL0DA197371 | WA1VFAFL0DA185043 | WA1VFAFL0DA128146 | WA1VFAFL0DA144749 | WA1VFAFL0DA192302 | WA1VFAFL0DA120290 | WA1VFAFL0DA193272 | WA1VFAFL0DA145903 | WA1VFAFL0DA170087; WA1VFAFL0DA106471; WA1VFAFL0DA171059; WA1VFAFL0DA106745; WA1VFAFL0DA196916; WA1VFAFL0DA184622 | WA1VFAFL0DA192316 | WA1VFAFL0DA133377 | WA1VFAFL0DA172910 | WA1VFAFL0DA144038 | WA1VFAFL0DA149353 | WA1VFAFL0DA183714

WA1VFAFL0DA124663; WA1VFAFL0DA139566 | WA1VFAFL0DA160482 | WA1VFAFL0DA192042; WA1VFAFL0DA152219 | WA1VFAFL0DA154309 | WA1VFAFL0DA134433 | WA1VFAFL0DA139776 | WA1VFAFL0DA123576; WA1VFAFL0DA104106; WA1VFAFL0DA103795 | WA1VFAFL0DA137509; WA1VFAFL0DA192459 | WA1VFAFL0DA199038 | WA1VFAFL0DA127014; WA1VFAFL0DA161051 | WA1VFAFL0DA111931; WA1VFAFL0DA160921 | WA1VFAFL0DA114229 | WA1VFAFL0DA185222; WA1VFAFL0DA130334 | WA1VFAFL0DA152060 | WA1VFAFL0DA145836; WA1VFAFL0DA104025 | WA1VFAFL0DA198360 | WA1VFAFL0DA189450; WA1VFAFL0DA153872 | WA1VFAFL0DA178965 | WA1VFAFL0DA167965 | WA1VFAFL0DA185415

WA1VFAFL0DA163074; WA1VFAFL0DA135615 | WA1VFAFL0DA114067; WA1VFAFL0DA191683 | WA1VFAFL0DA189805

WA1VFAFL0DA159087 | WA1VFAFL0DA153287 | WA1VFAFL0DA155993 | WA1VFAFL0DA140894; WA1VFAFL0DA114392 | WA1VFAFL0DA196608 | WA1VFAFL0DA183115 | WA1VFAFL0DA157744; WA1VFAFL0DA126090; WA1VFAFL0DA111444 | WA1VFAFL0DA160787 | WA1VFAFL0DA175032 | WA1VFAFL0DA110729 | WA1VFAFL0DA136649 | WA1VFAFL0DA136084 | WA1VFAFL0DA137705; WA1VFAFL0DA163804 | WA1VFAFL0DA107135 | WA1VFAFL0DA130723; WA1VFAFL0DA102565 | WA1VFAFL0DA113517; WA1VFAFL0DA127160 | WA1VFAFL0DA102601 | WA1VFAFL0DA133847; WA1VFAFL0DA135775; WA1VFAFL0DA197967 | WA1VFAFL0DA146033 | WA1VFAFL0DA112657 | WA1VFAFL0DA110102; WA1VFAFL0DA138210 | WA1VFAFL0DA194664; WA1VFAFL0DA187097 | WA1VFAFL0DA196172; WA1VFAFL0DA170493 | WA1VFAFL0DA152947 | WA1VFAFL0DA155217

WA1VFAFL0DA175872 | WA1VFAFL0DA128678 | WA1VFAFL0DA109838 | WA1VFAFL0DA177346 | WA1VFAFL0DA192784 | WA1VFAFL0DA107510; WA1VFAFL0DA197810 | WA1VFAFL0DA167318 | WA1VFAFL0DA165648; WA1VFAFL0DA132889 | WA1VFAFL0DA184832 | WA1VFAFL0DA152916 | WA1VFAFL0DA179422; WA1VFAFL0DA127658; WA1VFAFL0DA177878 | WA1VFAFL0DA189562 | WA1VFAFL0DA174723 | WA1VFAFL0DA116305 | WA1VFAFL0DA198018 | WA1VFAFL0DA179744 | WA1VFAFL0DA187861; WA1VFAFL0DA105790; WA1VFAFL0DA115705 | WA1VFAFL0DA103201

WA1VFAFL0DA108205 | WA1VFAFL0DA179131; WA1VFAFL0DA115624; WA1VFAFL0DA121990; WA1VFAFL0DA188721; WA1VFAFL0DA121097; WA1VFAFL0DA198651 | WA1VFAFL0DA179100

WA1VFAFL0DA177654; WA1VFAFL0DA162474; WA1VFAFL0DA154150; WA1VFAFL0DA131774; WA1VFAFL0DA100797; WA1VFAFL0DA103831 | WA1VFAFL0DA182224

WA1VFAFL0DA101710

WA1VFAFL0DA119849 | WA1VFAFL0DA186872; WA1VFAFL0DA154276 | WA1VFAFL0DA142256 | WA1VFAFL0DA174253

WA1VFAFL0DA132231 | WA1VFAFL0DA133704 | WA1VFAFL0DA111072

WA1VFAFL0DA164872 | WA1VFAFL0DA105966 | WA1VFAFL0DA167495 | WA1VFAFL0DA151149 | WA1VFAFL0DA181705; WA1VFAFL0DA116272 | WA1VFAFL0DA155900; WA1VFAFL0DA151684 | WA1VFAFL0DA140992 | WA1VFAFL0DA123643 | WA1VFAFL0DA125084

WA1VFAFL0DA124503 | WA1VFAFL0DA117745 | WA1VFAFL0DA157890; WA1VFAFL0DA123075 | WA1VFAFL0DA149112; WA1VFAFL0DA138336 | WA1VFAFL0DA157548; WA1VFAFL0DA173300

WA1VFAFL0DA143696; WA1VFAFL0DA165407 | WA1VFAFL0DA112206; WA1VFAFL0DA108463 | WA1VFAFL0DA143861 | WA1VFAFL0DA199315 | WA1VFAFL0DA135100 | WA1VFAFL0DA126493 | WA1VFAFL0DA122489 | WA1VFAFL0DA174530

WA1VFAFL0DA101349; WA1VFAFL0DA137767; WA1VFAFL0DA181543; WA1VFAFL0DA162667; WA1VFAFL0DA163754 | WA1VFAFL0DA160255 | WA1VFAFL0DA196091 | WA1VFAFL0DA188704 | WA1VFAFL0DA119897; WA1VFAFL0DA182434; WA1VFAFL0DA113369; WA1VFAFL0DA102162; WA1VFAFL0DA123268; WA1VFAFL0DA140975 | WA1VFAFL0DA112805 | WA1VFAFL0DA134335; WA1VFAFL0DA145030

WA1VFAFL0DA179646 | WA1VFAFL0DA143083

WA1VFAFL0DA194910 | WA1VFAFL0DA190100 | WA1VFAFL0DA112707 | WA1VFAFL0DA163219; WA1VFAFL0DA153032; WA1VFAFL0DA157842 | WA1VFAFL0DA182479 | WA1VFAFL0DA194700 | WA1VFAFL0DA181574; WA1VFAFL0DA188606 | WA1VFAFL0DA102226; WA1VFAFL0DA184264

WA1VFAFL0DA151216 | WA1VFAFL0DA120158 | WA1VFAFL0DA106146 | WA1VFAFL0DA124369; WA1VFAFL0DA173975; WA1VFAFL0DA103926; WA1VFAFL0DA173636; WA1VFAFL0DA120841; WA1VFAFL0DA127031 | WA1VFAFL0DA197161 | WA1VFAFL0DA177816 | WA1VFAFL0DA144704 | WA1VFAFL0DA187391; WA1VFAFL0DA132312; WA1VFAFL0DA177296 | WA1VFAFL0DA145528 | WA1VFAFL0DA185155; WA1VFAFL0DA137610 | WA1VFAFL0DA178397 | WA1VFAFL0DA195166 | WA1VFAFL0DA114828; WA1VFAFL0DA174642 | WA1VFAFL0DA105353; WA1VFAFL0DA193336 | WA1VFAFL0DA138501; WA1VFAFL0DA192607 | WA1VFAFL0DA134366 | WA1VFAFL0DA194034; WA1VFAFL0DA181378; WA1VFAFL0DA129765 | WA1VFAFL0DA130222 | WA1VFAFL0DA160661; WA1VFAFL0DA156402; WA1VFAFL0DA171434 | WA1VFAFL0DA192669 | WA1VFAFL0DA125229 | WA1VFAFL0DA180280; WA1VFAFL0DA110939; WA1VFAFL0DA172227 | WA1VFAFL0DA158103

WA1VFAFL0DA103487; WA1VFAFL0DA101609; WA1VFAFL0DA115638 | WA1VFAFL0DA160336 | WA1VFAFL0DA178321 | WA1VFAFL0DA191330 | WA1VFAFL0DA118362

WA1VFAFL0DA184670 | WA1VFAFL0DA105773 | WA1VFAFL0DA153628; WA1VFAFL0DA137879; WA1VFAFL0DA189237

WA1VFAFL0DA112285 | WA1VFAFL0DA178948

WA1VFAFL0DA131158; WA1VFAFL0DA123402; WA1VFAFL0DA103876 | WA1VFAFL0DA111735 | WA1VFAFL0DA118734; WA1VFAFL0DA178691 | WA1VFAFL0DA154505; WA1VFAFL0DA154116 | WA1VFAFL0DA100816 | WA1VFAFL0DA108303 | WA1VFAFL0DA175581

WA1VFAFL0DA186774

WA1VFAFL0DA161406 | WA1VFAFL0DA178111

WA1VFAFL0DA107958 | WA1VFAFL0DA113226

WA1VFAFL0DA199329; WA1VFAFL0DA111251 | WA1VFAFL0DA101903; WA1VFAFL0DA118152

WA1VFAFL0DA197659 | WA1VFAFL0DA137364; WA1VFAFL0DA181350

WA1VFAFL0DA124680 | WA1VFAFL0DA127398 | WA1VFAFL0DA132908 | WA1VFAFL0DA130253 | WA1VFAFL0DA143584; WA1VFAFL0DA153919 | WA1VFAFL0DA158456 | WA1VFAFL0DA122895; WA1VFAFL0DA101335 | WA1VFAFL0DA145092 | WA1VFAFL0DA182028 | WA1VFAFL0DA139034 | WA1VFAFL0DA120287 | WA1VFAFL0DA152057 | WA1VFAFL0DA101769 | WA1VFAFL0DA148574

WA1VFAFL0DA192185 | WA1VFAFL0DA145643 | WA1VFAFL0DA146940 | WA1VFAFL0DA104431; WA1VFAFL0DA108964 | WA1VFAFL0DA154231 | WA1VFAFL0DA104395; WA1VFAFL0DA197516; WA1VFAFL0DA184362 | WA1VFAFL0DA120547 | WA1VFAFL0DA100122 | WA1VFAFL0DA144007 | WA1VFAFL0DA193563 | WA1VFAFL0DA185656 | WA1VFAFL0DA114294 | WA1VFAFL0DA175550 | WA1VFAFL0DA129118 | WA1VFAFL0DA185026; WA1VFAFL0DA116997 | WA1VFAFL0DA152737; WA1VFAFL0DA169540 | WA1VFAFL0DA180571; WA1VFAFL0DA152933 | WA1VFAFL0DA132262 | WA1VFAFL0DA164189 | WA1VFAFL0DA148428 | WA1VFAFL0DA124002 | WA1VFAFL0DA156660; WA1VFAFL0DA101447

WA1VFAFL0DA145061 | WA1VFAFL0DA161096; WA1VFAFL0DA132598 | WA1VFAFL0DA151524 | WA1VFAFL0DA115879 | WA1VFAFL0DA134156 | WA1VFAFL0DA189786 | WA1VFAFL0DA112030; WA1VFAFL0DA112724 | WA1VFAFL0DA108186 | WA1VFAFL0DA108415; WA1VFAFL0DA113436 | WA1VFAFL0DA154374; WA1VFAFL0DA171174 | WA1VFAFL0DA150776; WA1VFAFL0DA137025

WA1VFAFL0DA129913 | WA1VFAFL0DA183129 | WA1VFAFL0DA172180; WA1VFAFL0DA176567 | WA1VFAFL0DA185916; WA1VFAFL0DA197337

WA1VFAFL0DA166797; WA1VFAFL0DA127711 | WA1VFAFL0DA116093; WA1VFAFL0DA164404 | WA1VFAFL0DA170753

WA1VFAFL0DA144685 | WA1VFAFL0DA166055

WA1VFAFL0DA110603 | WA1VFAFL0DA186418 | WA1VFAFL0DA127207 | WA1VFAFL0DA196477

WA1VFAFL0DA185768 | WA1VFAFL0DA103604; WA1VFAFL0DA142368; WA1VFAFL0DA151250; WA1VFAFL0DA145769 | WA1VFAFL0DA136246 | WA1VFAFL0DA131922; WA1VFAFL0DA157288 | WA1VFAFL0DA128504

WA1VFAFL0DA152544 | WA1VFAFL0DA148042 | WA1VFAFL0DA112674 | WA1VFAFL0DA145609 | WA1VFAFL0DA105921; WA1VFAFL0DA193899 | WA1VFAFL0DA114151 | WA1VFAFL0DA182367 | WA1VFAFL0DA109340 | WA1VFAFL0DA122346 | WA1VFAFL0DA151166 | WA1VFAFL0DA144573

WA1VFAFL0DA141494 | WA1VFAFL0DA142550 | WA1VFAFL0DA170283 | WA1VFAFL0DA185401 | WA1VFAFL0DA139521

WA1VFAFL0DA124260; WA1VFAFL0DA102677 | WA1VFAFL0DA129636 | WA1VFAFL0DA105756 | WA1VFAFL0DA110679; WA1VFAFL0DA101688; WA1VFAFL0DA175323

WA1VFAFL0DA126672 | WA1VFAFL0DA157193 | WA1VFAFL0DA174740 | WA1VFAFL0DA162359 | WA1VFAFL0DA184023

WA1VFAFL0DA147246 | WA1VFAFL0DA150423; WA1VFAFL0DA165665 | WA1VFAFL0DA160059 | WA1VFAFL0DA171269 | WA1VFAFL0DA129538 | WA1VFAFL0DA103571 | WA1VFAFL0DA169358; WA1VFAFL0DA191358 | WA1VFAFL0DA159235 | WA1VFAFL0DA158084; WA1VFAFL0DA103179 | WA1VFAFL0DA107684 | WA1VFAFL0DA196222 | WA1VFAFL0DA184376 | WA1VFAFL0DA167724; WA1VFAFL0DA149661 | WA1VFAFL0DA186922

WA1VFAFL0DA159039 | WA1VFAFL0DA111993

WA1VFAFL0DA132343 | WA1VFAFL0DA137350 | WA1VFAFL0DA181302; WA1VFAFL0DA109564 | WA1VFAFL0DA176844 | WA1VFAFL0DA104655 | WA1VFAFL0DA171627 | WA1VFAFL0DA182692 | WA1VFAFL0DA142418 | WA1VFAFL0DA125554; WA1VFAFL0DA184460 | WA1VFAFL0DA187925 | WA1VFAFL0DA115722 | WA1VFAFL0DA174611; WA1VFAFL0DA108818; WA1VFAFL0DA144606; WA1VFAFL0DA147764 | WA1VFAFL0DA171210 | WA1VFAFL0DA133752 | WA1VFAFL0DA142046; WA1VFAFL0DA134688; WA1VFAFL0DA150048; WA1VFAFL0DA174348 | WA1VFAFL0DA170218

WA1VFAFL0DA103473; WA1VFAFL0DA156755 | WA1VFAFL0DA138191; WA1VFAFL0DA108382 | WA1VFAFL0DA131757 | WA1VFAFL0DA156464 | WA1VFAFL0DA162197 | WA1VFAFL0DA142175; WA1VFAFL0DA115753 | WA1VFAFL0DA108592 | WA1VFAFL0DA151877

WA1VFAFL0DA112254; WA1VFAFL0DA159333 | WA1VFAFL0DA188427 | WA1VFAFL0DA147098; WA1VFAFL0DA118183; WA1VFAFL0DA161700 | WA1VFAFL0DA108253; WA1VFAFL0DA190906; WA1VFAFL0DA195815 | WA1VFAFL0DA197936 | WA1VFAFL0DA135260 | WA1VFAFL0DA139213 | WA1VFAFL0DA112237 | WA1VFAFL0DA146162; WA1VFAFL0DA191067 | WA1VFAFL0DA168808 | WA1VFAFL0DA199380 | WA1VFAFL0DA199332 | WA1VFAFL0DA159669 | WA1VFAFL0DA112321

WA1VFAFL0DA156013 | WA1VFAFL0DA178061 | WA1VFAFL0DA113825; WA1VFAFL0DA129684 | WA1VFAFL0DA134903 | WA1VFAFL0DA188363; WA1VFAFL0DA110066; WA1VFAFL0DA127238; WA1VFAFL0DA193983; WA1VFAFL0DA172812 | WA1VFAFL0DA154911 | WA1VFAFL0DA159722; WA1VFAFL0DA164385 | WA1VFAFL0DA122377 | WA1VFAFL0DA134593 | WA1VFAFL0DA199475; WA1VFAFL0DA125845 | WA1VFAFL0DA192591; WA1VFAFL0DA133105 | WA1VFAFL0DA148350; WA1VFAFL0DA191943

WA1VFAFL0DA173765 | WA1VFAFL0DA190257; WA1VFAFL0DA194776; WA1VFAFL0DA156738 | WA1VFAFL0DA129412 | WA1VFAFL0DA111153 | WA1VFAFL0DA191876 | WA1VFAFL0DA122069 | WA1VFAFL0DA152592; WA1VFAFL0DA144427; WA1VFAFL0DA126266 | WA1VFAFL0DA139843; WA1VFAFL0DA166007 | WA1VFAFL0DA169814; WA1VFAFL0DA185303; WA1VFAFL0DA182885 | WA1VFAFL0DA105742 | WA1VFAFL0DA112271; WA1VFAFL0DA160319; WA1VFAFL0DA136523; WA1VFAFL0DA157808; WA1VFAFL0DA180408; WA1VFAFL0DA171336 | WA1VFAFL0DA145559 | WA1VFAFL0DA113212 | WA1VFAFL0DA154973 | WA1VFAFL0DA170512 | WA1VFAFL0DA156223 | WA1VFAFL0DA182286; WA1VFAFL0DA142161 | WA1VFAFL0DA184569 | WA1VFAFL0DA159705 | WA1VFAFL0DA103392 | WA1VFAFL0DA115784 | WA1VFAFL0DA184782 | WA1VFAFL0DA125876 | WA1VFAFL0DA183289; WA1VFAFL0DA123559; WA1VFAFL0DA197595; WA1VFAFL0DA177007 | WA1VFAFL0DA196334; WA1VFAFL0DA109368; WA1VFAFL0DA160546 | WA1VFAFL0DA143634 | WA1VFAFL0DA186645 | WA1VFAFL0DA152799 | WA1VFAFL0DA112352 | WA1VFAFL0DA139325 | WA1VFAFL0DA107913 | WA1VFAFL0DA128339 | WA1VFAFL0DA167917; WA1VFAFL0DA193241; WA1VFAFL0DA187133; WA1VFAFL0DA119673 | WA1VFAFL0DA194616 | WA1VFAFL0DA128051; WA1VFAFL0DA113372; WA1VFAFL0DA152396 | WA1VFAFL0DA170221; WA1VFAFL0DA104641

WA1VFAFL0DA159428; WA1VFAFL0DA197046; WA1VFAFL0DA100752; WA1VFAFL0DA165875 | WA1VFAFL0DA144217 | WA1VFAFL0DA123805 | WA1VFAFL0DA194499 | WA1VFAFL0DA176407 | WA1VFAFL0DA142371 | WA1VFAFL0DA143553 | WA1VFAFL0DA185480 | WA1VFAFL0DA196852; WA1VFAFL0DA174379

WA1VFAFL0DA175029 | WA1VFAFL0DA160935; WA1VFAFL0DA170929; WA1VFAFL0DA142323; WA1VFAFL0DA189187; WA1VFAFL0DA153242 | WA1VFAFL0DA185219; WA1VFAFL0DA167531 | WA1VFAFL0DA169229

WA1VFAFL0DA103747 | WA1VFAFL0DA109466

WA1VFAFL0DA123223; WA1VFAFL0DA173720 | WA1VFAFL0DA160756 | WA1VFAFL0DA136716

WA1VFAFL0DA101156 | WA1VFAFL0DA133072; WA1VFAFL0DA170350 | WA1VFAFL0DA103103; WA1VFAFL0DA119480; WA1VFAFL0DA103716

WA1VFAFL0DA142841 | WA1VFAFL0DA139664 | WA1VFAFL0DA118295 | WA1VFAFL0DA130740 | WA1VFAFL0DA100458 | WA1VFAFL0DA124727; WA1VFAFL0DA156688 | WA1VFAFL0DA143813; WA1VFAFL0DA168811 | WA1VFAFL0DA169697

WA1VFAFL0DA143133 | WA1VFAFL0DA125666; WA1VFAFL0DA185558; WA1VFAFL0DA185267 | WA1VFAFL0DA147859 | WA1VFAFL0DA157937; WA1VFAFL0DA149045 | WA1VFAFL0DA197158

WA1VFAFL0DA101044

WA1VFAFL0DA183518 | WA1VFAFL0DA101495 | WA1VFAFL0DA189495; WA1VFAFL0DA122881 | WA1VFAFL0DA105014 | WA1VFAFL0DA105157; WA1VFAFL0DA146887; WA1VFAFL0DA175564; WA1VFAFL0DA139549 | WA1VFAFL0DA188380; WA1VFAFL0DA148171 | WA1VFAFL0DA186242; WA1VFAFL0DA138286 | WA1VFAFL0DA101819 | WA1VFAFL0DA138529 | WA1VFAFL0DA106874 | WA1VFAFL0DA110584 | WA1VFAFL0DA138708 | WA1VFAFL0DA115235; WA1VFAFL0DA154861; WA1VFAFL0DA119043 | WA1VFAFL0DA186015

WA1VFAFL0DA168856; WA1VFAFL0DA102467

WA1VFAFL0DA147019

WA1VFAFL0DA126526 | WA1VFAFL0DA113033

WA1VFAFL0DA160062 | WA1VFAFL0DA165519; WA1VFAFL0DA114490; WA1VFAFL0DA129989 | WA1VFAFL0DA114246; WA1VFAFL0DA181526; WA1VFAFL0DA184488 | WA1VFAFL0DA123089 | WA1VFAFL0DA126171 | WA1VFAFL0DA124839 | WA1VFAFL0DA106261 | WA1VFAFL0DA113632 | WA1VFAFL0DA186239; WA1VFAFL0DA130978 | WA1VFAFL0DA110956; WA1VFAFL0DA157338 | WA1VFAFL0DA179792 | WA1VFAFL0DA114313 | WA1VFAFL0DA192896 | WA1VFAFL0DA121424; WA1VFAFL0DA116465; WA1VFAFL0DA195636; WA1VFAFL0DA131337 | WA1VFAFL0DA157498 | WA1VFAFL0DA138224

WA1VFAFL0DA116787; WA1VFAFL0DA140412 | WA1VFAFL0DA156125 | WA1VFAFL0DA196382

WA1VFAFL0DA118586 | WA1VFAFL0DA198102 | WA1VFAFL0DA135307 | WA1VFAFL0DA137428 | WA1VFAFL0DA146632 | WA1VFAFL0DA117972 | WA1VFAFL0DA129524

WA1VFAFL0DA110827 | WA1VFAFL0DA136473 | WA1VFAFL0DA147909 | WA1VFAFL0DA188542 | WA1VFAFL0DA152964; WA1VFAFL0DA143164 | WA1VFAFL0DA146422; WA1VFAFL0DA125991 | WA1VFAFL0DA110763 | WA1VFAFL0DA165178 | WA1VFAFL0DA183633; WA1VFAFL0DA144492 | WA1VFAFL0DA190386 | WA1VFAFL0DA188475; WA1VFAFL0DA155041 | WA1VFAFL0DA153368 | WA1VFAFL0DA175824; WA1VFAFL0DA186628 | WA1VFAFL0DA109760 | WA1VFAFL0DA168078; WA1VFAFL0DA184684 | WA1VFAFL0DA122072 | WA1VFAFL0DA132682 | WA1VFAFL0DA181168; WA1VFAFL0DA130091; WA1VFAFL0DA119060 | WA1VFAFL0DA164029 | WA1VFAFL0DA178836 | WA1VFAFL0DA188198; WA1VFAFL0DA188508

WA1VFAFL0DA113792 | WA1VFAFL0DA128860 | WA1VFAFL0DA109547 | WA1VFAFL0DA133671; WA1VFAFL0DA153631 | WA1VFAFL0DA140345

WA1VFAFL0DA175936 | WA1VFAFL0DA133749 | WA1VFAFL0DA111363; WA1VFAFL0DA128471 | WA1VFAFL0DA174365; WA1VFAFL0DA171739; WA1VFAFL0DA161566; WA1VFAFL0DA137137 | WA1VFAFL0DA161423 | WA1VFAFL0DA117373 | WA1VFAFL0DA133234; WA1VFAFL0DA186077

WA1VFAFL0DA120497; WA1VFAFL0DA160742 | WA1VFAFL0DA144508 | WA1VFAFL0DA163723; WA1VFAFL0DA182157 | WA1VFAFL0DA101951 | WA1VFAFL0DA167593; WA1VFAFL0DA129782; WA1VFAFL0DA198522 | WA1VFAFL0DA144184 | WA1VFAFL0DA127367 | WA1VFAFL0DA183695; WA1VFAFL0DA193109 | WA1VFAFL0DA192204 | WA1VFAFL0DA168503 | WA1VFAFL0DA153029 | WA1VFAFL0DA193904 | WA1VFAFL0DA130320 | WA1VFAFL0DA135355 | WA1VFAFL0DA113839 | WA1VFAFL0DA195832 | WA1VFAFL0DA136683

WA1VFAFL0DA172437; WA1VFAFL0DA106423; WA1VFAFL0DA132360 | WA1VFAFL0DA104798; WA1VFAFL0DA130754; WA1VFAFL0DA128759 | WA1VFAFL0DA153192; WA1VFAFL0DA127594 | WA1VFAFL0DA145982 | WA1VFAFL0DA147747; WA1VFAFL0DA165522 | WA1VFAFL0DA190470 | WA1VFAFL0DA164161 | WA1VFAFL0DA138725 | WA1VFAFL0DA107202; WA1VFAFL0DA151989; WA1VFAFL0DA171403 | WA1VFAFL0DA123853 | WA1VFAFL0DA159610 | WA1VFAFL0DA117180 | WA1VFAFL0DA119947 | WA1VFAFL0DA129894; WA1VFAFL0DA189500 | WA1VFAFL0DA156657; WA1VFAFL0DA138384 | WA1VFAFL0DA135663 | WA1VFAFL0DA118989 | WA1VFAFL0DA197452; WA1VFAFL0DA100542 | WA1VFAFL0DA185446; WA1VFAFL0DA105241 | WA1VFAFL0DA129474 | WA1VFAFL0DA174849; WA1VFAFL0DA178576; WA1VFAFL0DA150230 | WA1VFAFL0DA198066

WA1VFAFL0DA106129 | WA1VFAFL0DA139129; WA1VFAFL0DA167187 | WA1VFAFL0DA161843 | WA1VFAFL0DA123612 | WA1VFAFL0DA194597 | WA1VFAFL0DA191117 | WA1VFAFL0DA145237 | WA1VFAFL0DA174303 | WA1VFAFL0DA184135 | WA1VFAFL0DA145948 | WA1VFAFL0DA165150 | WA1VFAFL0DA184765; WA1VFAFL0DA168338 | WA1VFAFL0DA112741 | WA1VFAFL0DA142662 | WA1VFAFL0DA158537; WA1VFAFL0DA152088 | WA1VFAFL0DA122086

WA1VFAFL0DA114618 | WA1VFAFL0DA143956 | WA1VFAFL0DA152463 | WA1VFAFL0DA165102; WA1VFAFL0DA120404 | WA1VFAFL0DA114408; WA1VFAFL0DA176181 | WA1VFAFL0DA105692 | WA1VFAFL0DA190601 | WA1VFAFL0DA184989 | WA1VFAFL0DA189870 | WA1VFAFL0DA127580

WA1VFAFL0DA188783; WA1VFAFL0DA192641 | WA1VFAFL0DA189948; WA1VFAFL0DA187679 | WA1VFAFL0DA155721; WA1VFAFL0DA174124 | WA1VFAFL0DA135033; WA1VFAFL0DA193286 | WA1VFAFL0DA123187 | WA1VFAFL0DA164824; WA1VFAFL0DA179680

WA1VFAFL0DA148512; WA1VFAFL0DA128342; WA1VFAFL0DA122430 | WA1VFAFL0DA121309 | WA1VFAFL0DA150616 | WA1VFAFL0DA189268 | WA1VFAFL0DA159591 | WA1VFAFL0DA189688; WA1VFAFL0DA162362; WA1VFAFL0DA153080 | WA1VFAFL0DA167268 | WA1VFAFL0DA124694 | WA1VFAFL0DA163334 | WA1VFAFL0DA185639 | WA1VFAFL0DA103232; WA1VFAFL0DA115686; WA1VFAFL0DA112190; WA1VFAFL0DA189173; WA1VFAFL0DA112979; WA1VFAFL0DA150275

WA1VFAFL0DA181297 | WA1VFAFL0DA121780 | WA1VFAFL0DA148266 | WA1VFAFL0DA152351 | WA1VFAFL0DA103280 | WA1VFAFL0DA170199 | WA1VFAFL0DA151278 | WA1VFAFL0DA103537 | WA1VFAFL0DA138112 | WA1VFAFL0DA118555 | WA1VFAFL0DA191277; WA1VFAFL0DA187083 | WA1VFAFL0DA122458 | WA1VFAFL0DA192512 | WA1VFAFL0DA151037 | WA1VFAFL0DA129121 | WA1VFAFL0DA186256; WA1VFAFL0DA169893 | WA1VFAFL0DA120452

WA1VFAFL0DA107295; WA1VFAFL0DA189352

WA1VFAFL0DA133220 | WA1VFAFL0DA131385; WA1VFAFL0DA138403; WA1VFAFL0DA131998 | WA1VFAFL0DA166251; WA1VFAFL0DA197791; WA1VFAFL0DA107930; WA1VFAFL0DA102761 | WA1VFAFL0DA172311 | WA1VFAFL0DA165827 | WA1VFAFL0DA176956 | WA1VFAFL0DA119916 | WA1VFAFL0DA132584; WA1VFAFL0DA150132 | WA1VFAFL0DA199055; WA1VFAFL0DA166461 | WA1VFAFL0DA141284

WA1VFAFL0DA125361 | WA1VFAFL0DA183681 | WA1VFAFL0DA127448 | WA1VFAFL0DA126770 | WA1VFAFL0DA111167; WA1VFAFL0DA115171 | WA1VFAFL0DA191750 | WA1VFAFL0DA112464 | WA1VFAFL0DA116949 | WA1VFAFL0DA117907; WA1VFAFL0DA111864 | WA1VFAFL0DA189285 | WA1VFAFL0DA153712 | WA1VFAFL0DA143617; WA1VFAFL0DA130981; WA1VFAFL0DA101805; WA1VFAFL0DA103859 | WA1VFAFL0DA134349; WA1VFAFL0DA120208; WA1VFAFL0DA185107 | WA1VFAFL0DA169828; WA1VFAFL0DA118913 | WA1VFAFL0DA138322; WA1VFAFL0DA152091 | WA1VFAFL0DA193918 | WA1VFAFL0DA196141 | WA1VFAFL0DA167626; WA1VFAFL0DA106325; WA1VFAFL0DA178738; WA1VFAFL0DA190162; WA1VFAFL0DA155914; WA1VFAFL0DA128079; WA1VFAFL0DA112593 | WA1VFAFL0DA133489; WA1VFAFL0DA197385 | WA1VFAFL0DA110987; WA1VFAFL0DA135064; WA1VFAFL0DA156593; WA1VFAFL0DA168260

WA1VFAFL0DA180814; WA1VFAFL0DA123352; WA1VFAFL0DA176813 | WA1VFAFL0DA164290

WA1VFAFL0DA106762 | WA1VFAFL0DA157758 | WA1VFAFL0DA177301; WA1VFAFL0DA155864 | WA1VFAFL0DA195703 | WA1VFAFL0DA125635 | WA1VFAFL0DA109726

WA1VFAFL0DA171904; WA1VFAFL0DA149983; WA1VFAFL0DA130589; WA1VFAFL0DA174852 | WA1VFAFL0DA106907; WA1VFAFL0DA166184

WA1VFAFL0DA146291; WA1VFAFL0DA101867; WA1VFAFL0DA124209 | WA1VFAFL0DA164483; WA1VFAFL0DA132004; WA1VFAFL0DA159865 | WA1VFAFL0DA102386

WA1VFAFL0DA151197 | WA1VFAFL0DA151510 | WA1VFAFL0DA166640 | WA1VFAFL0DA122296 | WA1VFAFL0DA115820; WA1VFAFL0DA163589 | WA1VFAFL0DA138496 | WA1VFAFL0DA107071 | WA1VFAFL0DA177458; WA1VFAFL0DA195247; WA1VFAFL0DA140913 | WA1VFAFL0DA134514; WA1VFAFL0DA163401 | WA1VFAFL0DA191148 | WA1VFAFL0DA157159; WA1VFAFL0DA158702; WA1VFAFL0DA147652; WA1VFAFL0DA178268 | WA1VFAFL0DA137400 | WA1VFAFL0DA198942 | WA1VFAFL0DA163592 | WA1VFAFL0DA174625 | WA1VFAFL0DA109922 | WA1VFAFL0DA181607 | WA1VFAFL0DA121858 | WA1VFAFL0DA101528; WA1VFAFL0DA124999 | WA1VFAFL0DA195264 | WA1VFAFL0DA190159

WA1VFAFL0DA106986

WA1VFAFL0DA156187 | WA1VFAFL0DA195698 | WA1VFAFL0DA136909 | WA1VFAFL0DA126848 | WA1VFAFL0DA124100; WA1VFAFL0DA137039 | WA1VFAFL0DA146808; WA1VFAFL0DA127997 | WA1VFAFL0DA151622; WA1VFAFL0DA121777; WA1VFAFL0DA149305 | WA1VFAFL0DA190520 | WA1VFAFL0DA134948 | WA1VFAFL0DA188296; WA1VFAFL0DA127224 | WA1VFAFL0DA100749 | WA1VFAFL0DA147375 | WA1VFAFL0DA113081 | WA1VFAFL0DA176262

WA1VFAFL0DA125599; WA1VFAFL0DA150731 | WA1VFAFL0DA102050; WA1VFAFL0DA103246 | WA1VFAFL0DA138644; WA1VFAFL0DA194258; WA1VFAFL0DA119222; WA1VFAFL0DA180778 | WA1VFAFL0DA169666 | WA1VFAFL0DA104333 | WA1VFAFL0DA140667 | WA1VFAFL0DA181087 | WA1VFAFL0DA108365 | WA1VFAFL0DA111234 | WA1VFAFL0DA127546 | WA1VFAFL0DA188945 | WA1VFAFL0DA130043

WA1VFAFL0DA192090 | WA1VFAFL0DA147537 | WA1VFAFL0DA178349 | WA1VFAFL0DA136571 | WA1VFAFL0DA107555; WA1VFAFL0DA196124

WA1VFAFL0DA109256 | WA1VFAFL0DA128826 | WA1VFAFL0DA188718; WA1VFAFL0DA180618 | WA1VFAFL0DA102114; WA1VFAFL0DA120502 | WA1VFAFL0DA176147 | WA1VFAFL0DA185625; WA1VFAFL0DA174317; WA1VFAFL0DA163205 | WA1VFAFL0DA150888 | WA1VFAFL0DA144668; WA1VFAFL0DA101531; WA1VFAFL0DA122525 | WA1VFAFL0DA100363 | WA1VFAFL0DA137283; WA1VFAFL0DA148168 | WA1VFAFL0DA151698 | WA1VFAFL0DA159879 | WA1VFAFL0DA137221 | WA1VFAFL0DA160675

WA1VFAFL0DA180781 | WA1VFAFL0DA101786

WA1VFAFL0DA115817 | WA1VFAFL0DA189836; WA1VFAFL0DA186290 | WA1VFAFL0DA175628

WA1VFAFL0DA182255; WA1VFAFL0DA131788 | WA1VFAFL0DA164774 | WA1VFAFL0DA157274; WA1VFAFL0DA136120 | WA1VFAFL0DA164760; WA1VFAFL0DA112996 | WA1VFAFL0DA128311; WA1VFAFL0DA135047 | WA1VFAFL0DA135677; WA1VFAFL0DA122184; WA1VFAFL0DA105207; WA1VFAFL0DA138238 | WA1VFAFL0DA187469 | WA1VFAFL0DA192655 | WA1VFAFL0DA183342 | WA1VFAFL0DA160918 | WA1VFAFL0DA129927 | WA1VFAFL0DA177525; WA1VFAFL0DA168873 | WA1VFAFL0DA190680 | WA1VFAFL0DA125733

WA1VFAFL0DA141950 | WA1VFAFL0DA138594 | WA1VFAFL0DA167142 | WA1VFAFL0DA103456 | WA1VFAFL0DA100234; WA1VFAFL0DA106034; WA1VFAFL0DA171241 | WA1VFAFL0DA137316 | WA1VFAFL0DA177279 | WA1VFAFL0DA170123 | WA1VFAFL0DA170896; WA1VFAFL0DA182272 | WA1VFAFL0DA175712 | WA1VFAFL0DA149126 | WA1VFAFL0DA127577; WA1VFAFL0DA106843 | WA1VFAFL0DA145867

WA1VFAFL0DA184975; WA1VFAFL0DA114120 | WA1VFAFL0DA187942 | WA1VFAFL0DA127529; WA1VFAFL0DA150924; WA1VFAFL0DA185074; WA1VFAFL0DA144900 | WA1VFAFL0DA112576; WA1VFAFL0DA193210; WA1VFAFL0DA193238 | WA1VFAFL0DA138160 | WA1VFAFL0DA184930 | WA1VFAFL0DA144542; WA1VFAFL0DA177539 | WA1VFAFL0DA166122 | WA1VFAFL0DA106292; WA1VFAFL0DA169781 | WA1VFAFL0DA143116 | WA1VFAFL0DA144170; WA1VFAFL0DA138823; WA1VFAFL0DA145996 | WA1VFAFL0DA144363 | WA1VFAFL0DA176469; WA1VFAFL0DA183535; WA1VFAFL0DA186113 | WA1VFAFL0DA133508 | WA1VFAFL0DA128390; WA1VFAFL0DA132259 | WA1VFAFL0DA161891; WA1VFAFL0DA118491 | WA1VFAFL0DA147649 | WA1VFAFL0DA140961; WA1VFAFL0DA118779 | WA1VFAFL0DA141575; WA1VFAFL0DA121360; WA1VFAFL0DA163091

WA1VFAFL0DA133282 | WA1VFAFL0DA122637 | WA1VFAFL0DA167979 | WA1VFAFL0DA199847; WA1VFAFL0DA186709 | WA1VFAFL0DA191618 | WA1VFAFL0DA164337 | WA1VFAFL0DA186760 | WA1VFAFL0DA136831 | WA1VFAFL0DA181249 | WA1VFAFL0DA107569 | WA1VFAFL0DA106311

WA1VFAFL0DA198939 | WA1VFAFL0DA131161; WA1VFAFL0DA123478; WA1VFAFL0DA138370 | WA1VFAFL0DA154634 | WA1VFAFL0DA104753 | WA1VFAFL0DA196494 | WA1VFAFL0DA147750 | WA1VFAFL0DA152253 | WA1VFAFL0DA121844 | WA1VFAFL0DA136604 | WA1VFAFL0DA162880 | WA1VFAFL0DA134870 | WA1VFAFL0DA165410 | WA1VFAFL0DA121388; WA1VFAFL0DA171790 | WA1VFAFL0DA140572 | WA1VFAFL0DA133363; WA1VFAFL0DA191165; WA1VFAFL0DA181963 | WA1VFAFL0DA169750 | WA1VFAFL0DA158361 | WA1VFAFL0DA190288; WA1VFAFL0DA198472; WA1VFAFL0DA134528 | WA1VFAFL0DA173586 | WA1VFAFL0DA145450 | WA1VFAFL0DA167903 | WA1VFAFL0DA185785 | WA1VFAFL0DA107538 | WA1VFAFL0DA104297 | WA1VFAFL0DA104672; WA1VFAFL0DA198259 | WA1VFAFL0DA187830 | WA1VFAFL0DA182031 | WA1VFAFL0DA193420 | WA1VFAFL0DA191621; WA1VFAFL0DA101562 | WA1VFAFL0DA171532 | WA1VFAFL0DA165617; WA1VFAFL0DA144024 | WA1VFAFL0DA160708 | WA1VFAFL0DA141365

WA1VFAFL0DA157775; WA1VFAFL0DA168162 | WA1VFAFL0DA178528; WA1VFAFL0DA143200 | WA1VFAFL0DA192221; WA1VFAFL0DA173751 | WA1VFAFL0DA160014 | WA1VFAFL0DA110147 | WA1VFAFL0DA125098 | WA1VFAFL0DA120659 | WA1VFAFL0DA182241 | WA1VFAFL0DA168971; WA1VFAFL0DA141298 | WA1VFAFL0DA163978 | WA1VFAFL0DA133279; WA1VFAFL0DA133007 | WA1VFAFL0DA177704 | WA1VFAFL0DA136960 | WA1VFAFL0DA182563 | WA1VFAFL0DA112769 | WA1VFAFL0DA191229 | WA1VFAFL0DA165830 | WA1VFAFL0DA172681 | WA1VFAFL0DA130530; WA1VFAFL0DA191375; WA1VFAFL0DA135453 | WA1VFAFL0DA140944 | WA1VFAFL0DA185284; WA1VFAFL0DA132441 | WA1VFAFL0DA190808 | WA1VFAFL0DA164547; WA1VFAFL0DA156237; WA1VFAFL0DA170610 | WA1VFAFL0DA139292; WA1VFAFL0DA102789 | WA1VFAFL0DA153810 | WA1VFAFL0DA101237

WA1VFAFL0DA199430; WA1VFAFL0DA195300 | WA1VFAFL0DA163835; WA1VFAFL0DA181994 | WA1VFAFL0DA151507; WA1VFAFL0DA108124 | WA1VFAFL0DA138918; WA1VFAFL0DA164841; WA1VFAFL0DA174639 | WA1VFAFL0DA144041 | WA1VFAFL0DA184006 | WA1VFAFL0DA198133; WA1VFAFL0DA161714; WA1VFAFL0DA137686 | WA1VFAFL0DA181137 | WA1VFAFL0DA116515; WA1VFAFL0DA152012; WA1VFAFL0DA167898 | WA1VFAFL0DA123822 | WA1VFAFL0DA107927 | WA1VFAFL0DA133251 | WA1VFAFL0DA162958 | WA1VFAFL0DA132102 | WA1VFAFL0DA117342 | WA1VFAFL0DA190310; WA1VFAFL0DA110875 | WA1VFAFL0DA124677 | WA1VFAFL0DA149269

WA1VFAFL0DA179811; WA1VFAFL0DA197872 | WA1VFAFL0DA138952; WA1VFAFL0DA136179 | WA1VFAFL0DA167061; WA1VFAFL0DA108334 | WA1VFAFL0DA192154 | WA1VFAFL0DA161034 | WA1VFAFL0DA199704; WA1VFAFL0DA120340; WA1VFAFL0DA155427 | WA1VFAFL0DA162698 | WA1VFAFL0DA159025 | WA1VFAFL0DA199590 | WA1VFAFL0DA186905 | WA1VFAFL0DA161826; WA1VFAFL0DA130477; WA1VFAFL0DA135601; WA1VFAFL0DA160949 | WA1VFAFL0DA172292 | WA1VFAFL0DA172020; WA1VFAFL0DA133881 | WA1VFAFL0DA107720; WA1VFAFL0DA154049 | WA1VFAFL0DA121729 | WA1VFAFL0DA187472; WA1VFAFL0DA197225 | WA1VFAFL0DA130401 | WA1VFAFL0DA170428 | WA1VFAFL0DA193000 | WA1VFAFL0DA140927; WA1VFAFL0DA160093; WA1VFAFL0DA197760 | WA1VFAFL0DA165889; WA1VFAFL0DA121066; WA1VFAFL0DA144489 | WA1VFAFL0DA158439; WA1VFAFL0DA130558 | WA1VFAFL0DA101822 | WA1VFAFL0DA183860 | WA1VFAFL0DA165018; WA1VFAFL0DA163169; WA1VFAFL0DA154181 | WA1VFAFL0DA148977 | WA1VFAFL0DA145674 | WA1VFAFL0DA189156 | WA1VFAFL0DA193448 | WA1VFAFL0DA125960; WA1VFAFL0DA140720 | WA1VFAFL0DA180313

WA1VFAFL0DA126736 | WA1VFAFL0DA179016; WA1VFAFL0DA100279 | WA1VFAFL0DA175130

WA1VFAFL0DA123111; WA1VFAFL0DA147196; WA1VFAFL0DA199962 | WA1VFAFL0DA129426

WA1VFAFL0DA120600; WA1VFAFL0DA181946 | WA1VFAFL0DA180795; WA1VFAFL0DA142029 | WA1VFAFL0DA195572; WA1VFAFL0DA182238 | WA1VFAFL0DA121505 | WA1VFAFL0DA100654 | WA1VFAFL0DA118748

WA1VFAFL0DA173863 | WA1VFAFL0DA127837 | WA1VFAFL0DA149644 | WA1VFAFL0DA166119 | WA1VFAFL0DA156691; WA1VFAFL0DA120788 | WA1VFAFL0DA111928; WA1VFAFL0DA199931; WA1VFAFL0DA153130 | WA1VFAFL0DA121956 | WA1VFAFL0DA158764; WA1VFAFL0DA190548; WA1VFAFL0DA106535 | WA1VFAFL0DA185964 | WA1VFAFL0DA171207 | WA1VFAFL0DA101366; WA1VFAFL0DA101433 | WA1VFAFL0DA115896; WA1VFAFL0DA112383; WA1VFAFL0DA135582 | WA1VFAFL0DA180358 | WA1VFAFL0DA139339; WA1VFAFL0DA175192 | WA1VFAFL0DA138045

WA1VFAFL0DA149370 | WA1VFAFL0DA141737 | WA1VFAFL0DA196303 | WA1VFAFL0DA172728 | WA1VFAFL0DA184605; WA1VFAFL0DA120953 | WA1VFAFL0DA171613 | WA1VFAFL0DA143570 | WA1VFAFL0DA178917 | WA1VFAFL0DA187035 | WA1VFAFL0DA115249 | WA1VFAFL0DA158277 | WA1VFAFL0DA154987 | WA1VFAFL0DA166329 | WA1VFAFL0DA164757; WA1VFAFL0DA149403 | WA1VFAFL0DA184717 | WA1VFAFL0DA198701; WA1VFAFL0DA141155 | WA1VFAFL0DA119902; WA1VFAFL0DA108270; WA1VFAFL0DA120127 | WA1VFAFL0DA129104 | WA1VFAFL0DA137526; WA1VFAFL0DA164399 | WA1VFAFL0DA109645; WA1VFAFL0DA121049; WA1VFAFL0DA187620 | WA1VFAFL0DA113260 | WA1VFAFL0DA150583; WA1VFAFL0DA156626 | WA1VFAFL0DA147800 | WA1VFAFL0DA152186 | WA1VFAFL0DA101111 | WA1VFAFL0DA132553 | WA1VFAFL0DA116241 | WA1VFAFL0DA115297; WA1VFAFL0DA193174 | WA1VFAFL0DA198374; WA1VFAFL0DA186063; WA1VFAFL0DA160224 | WA1VFAFL0DA165679

WA1VFAFL0DA135808; WA1VFAFL0DA169859; WA1VFAFL0DA134321; WA1VFAFL0DA189108; WA1VFAFL0DA119740 | WA1VFAFL0DA173894

WA1VFAFL0DA149451; WA1VFAFL0DA118877

WA1VFAFL0DA192400; WA1VFAFL0DA196804 | WA1VFAFL0DA125618; WA1VFAFL0DA102212; WA1VFAFL0DA130902; WA1VFAFL0DA114957 | WA1VFAFL0DA160515 | WA1VFAFL0DA188069 | WA1VFAFL0DA173801

WA1VFAFL0DA188816 | WA1VFAFL0DA140703 | WA1VFAFL0DA140863 | WA1VFAFL0DA186533 | WA1VFAFL0DA194602 | WA1VFAFL0DA197581 | WA1VFAFL0DA191604 | WA1VFAFL0DA198262; WA1VFAFL0DA114540 | WA1VFAFL0DA199802 | WA1VFAFL0DA111525; WA1VFAFL0DA178559 | WA1VFAFL0DA100038 | WA1VFAFL0DA102517; WA1VFAFL0DA113856 | WA1VFAFL0DA124985 | WA1VFAFL0DA188055 | WA1VFAFL0DA141172 | WA1VFAFL0DA191022 | WA1VFAFL0DA186323; WA1VFAFL0DA123500; WA1VFAFL0DA171501; WA1VFAFL0DA179968 | WA1VFAFL0DA104414; WA1VFAFL0DA108043 | WA1VFAFL0DA121178; WA1VFAFL0DA162782; WA1VFAFL0DA162636 | WA1VFAFL0DA174169 | WA1VFAFL0DA120371 | WA1VFAFL0DA178318 | WA1VFAFL0DA197192 | WA1VFAFL0DA115803 | WA1VFAFL0DA137655; WA1VFAFL0DA169778 | WA1VFAFL0DA143603; WA1VFAFL0DA186841 | WA1VFAFL0DA119592; WA1VFAFL0DA143522; WA1VFAFL0DA158845 | WA1VFAFL0DA108432 | WA1VFAFL0DA143018 | WA1VFAFL0DA156898; WA1VFAFL0DA172325 | WA1VFAFL0DA196964 | WA1VFAFL0DA154343 | WA1VFAFL0DA119558; WA1VFAFL0DA186970 | WA1VFAFL0DA142838; WA1VFAFL0DA178044; WA1VFAFL0DA195250

WA1VFAFL0DA145660; WA1VFAFL0DA188797; WA1VFAFL0DA183616 | WA1VFAFL0DA180103 | WA1VFAFL0DA174950

WA1VFAFL0DA140751 | WA1VFAFL0DA182725; WA1VFAFL0DA175743 | WA1VFAFL0DA101464 | WA1VFAFL0DA153189 | WA1VFAFL0DA158781; WA1VFAFL0DA137719 | WA1VFAFL0DA177590 | WA1VFAFL0DA175967 | WA1VFAFL0DA196947; WA1VFAFL0DA103814 | WA1VFAFL0DA170302 | WA1VFAFL0DA141513 | WA1VFAFL0DA117454; WA1VFAFL0DA156710 | WA1VFAFL0DA170560

WA1VFAFL0DA190839 | WA1VFAFL0DA133654 | WA1VFAFL0DA150907 | WA1VFAFL0DA188735; WA1VFAFL0DA187651

WA1VFAFL0DA144332; WA1VFAFL0DA132861; WA1VFAFL0DA187553; WA1VFAFL0DA179405 | WA1VFAFL0DA182823 | WA1VFAFL0DA106504 | WA1VFAFL0DA193658 | WA1VFAFL0DA175273 | WA1VFAFL0DA107054 | WA1VFAFL0DA190484 | WA1VFAFL0DA171191 | WA1VFAFL0DA147991 | WA1VFAFL0DA165391 | WA1VFAFL0DA127191; WA1VFAFL0DA117194; WA1VFAFL0DA167321 | WA1VFAFL0DA111248 | WA1VFAFL0DA153936 | WA1VFAFL0DA106941 | WA1VFAFL0DA165424 | WA1VFAFL0DA194714 | WA1VFAFL0DA110195 | WA1VFAFL0DA137185 | WA1VFAFL0DA184653; WA1VFAFL0DA162393 | WA1VFAFL0DA168498; WA1VFAFL0DA187858; WA1VFAFL0DA131404; WA1VFAFL0DA150387 | WA1VFAFL0DA193434; WA1VFAFL0DA164032; WA1VFAFL0DA148901; WA1VFAFL0DA183423; WA1VFAFL0DA112559 | WA1VFAFL0DA132651 | WA1VFAFL0DA197502; WA1VFAFL0DA138319 | WA1VFAFL0DA181042; WA1VFAFL0DA114148 | WA1VFAFL0DA139387; WA1VFAFL0DA105482 | WA1VFAFL0DA184250; WA1VFAFL0DA186600 | WA1VFAFL0DA111394; WA1VFAFL0DA189349 | WA1VFAFL0DA106454 | WA1VFAFL0DA185379 | WA1VFAFL0DA114327 | WA1VFAFL0DA115252; WA1VFAFL0DA137753 | WA1VFAFL0DA115364 | WA1VFAFL0DA175869 | WA1VFAFL0DA132066; WA1VFAFL0DA131323; WA1VFAFL0DA108642; WA1VFAFL0DA172065 | WA1VFAFL0DA102744

WA1VFAFL0DA173703 | WA1VFAFL0DA140023 | WA1VFAFL0DA123562 | WA1VFAFL0DA184510 | WA1VFAFL0DA183213 | WA1VFAFL0DA122783; WA1VFAFL0DA156352; WA1VFAFL0DA138465 | WA1VFAFL0DA159896 | WA1VFAFL0DA117731; WA1VFAFL0DA100220; WA1VFAFL0DA184409; WA1VFAFL0DA174902 | WA1VFAFL0DA139888 | WA1VFAFL0DA122279; WA1VFAFL0DA170459 | WA1VFAFL0DA186337 | WA1VFAFL0DA160966; WA1VFAFL0DA168999 | WA1VFAFL0DA141009 | WA1VFAFL0DA124114 | WA1VFAFL0DA126977 | WA1VFAFL0DA130690 | WA1VFAFL0DA144623; WA1VFAFL0DA149062; WA1VFAFL0DA132200 | WA1VFAFL0DA169490 | WA1VFAFL0DA147215; WA1VFAFL0DA110620 | WA1VFAFL0DA192056; WA1VFAFL0DA160160

WA1VFAFL0DA158232 | WA1VFAFL0DA155959; WA1VFAFL0DA139762 | WA1VFAFL0DA116384 | WA1VFAFL0DA118314 | WA1VFAFL0DA131368 | WA1VFAFL0DA126588 | WA1VFAFL0DA120614; WA1VFAFL0DA122332 | WA1VFAFL0DA134075 | WA1VFAFL0DA117082 | WA1VFAFL0DA151491; WA1VFAFL0DA132326 | WA1VFAFL0DA185396 | WA1VFAFL0DA116983 | WA1VFAFL0DA168405 | WA1VFAFL0DA168680 | WA1VFAFL0DA139616 | WA1VFAFL0DA155069 | WA1VFAFL0DA178481 | WA1VFAFL0DA115087; WA1VFAFL0DA118409 | WA1VFAFL0DA139552 | WA1VFAFL0DA133010 | WA1VFAFL0DA165729 | WA1VFAFL0DA134447 | WA1VFAFL0DA174107; WA1VFAFL0DA130737 | WA1VFAFL0DA144895 | WA1VFAFL0DA179288; WA1VFAFL0DA179470 | WA1VFAFL0DA143004 | WA1VFAFL0DA155377 | WA1VFAFL0DA135338 | WA1VFAFL0DA160840 | WA1VFAFL0DA142502 | WA1VFAFL0DA185561 | WA1VFAFL0DA107412 | WA1VFAFL0DA177038 | WA1VFAFL0DA100573 | WA1VFAFL0DA154200 | WA1VFAFL0DA191201; WA1VFAFL0DA149997 | WA1VFAFL0DA126378; WA1VFAFL0DA180876

WA1VFAFL0DA130785 | WA1VFAFL0DA128602; WA1VFAFL0DA166377

WA1VFAFL0DA146758 | WA1VFAFL0DA180604 | WA1VFAFL0DA198410 | WA1VFAFL0DA167206; WA1VFAFL0DA183261 | WA1VFAFL0DA142273 | WA1VFAFL0DA138076 | WA1VFAFL0DA182871; WA1VFAFL0DA167299; WA1VFAFL0DA164158 | WA1VFAFL0DA154651 | WA1VFAFL0DA172518 | WA1VFAFL0DA108933 | WA1VFAFL0DA177749 | WA1VFAFL0DA168565; WA1VFAFL0DA158828 | WA1VFAFL0DA193787 | WA1VFAFL0DA144055 | WA1VFAFL0DA194759

WA1VFAFL0DA123397 | WA1VFAFL0DA125750 | WA1VFAFL0DA137980 | WA1VFAFL0DA169487; WA1VFAFL0DA123965 | WA1VFAFL0DA197063; WA1VFAFL0DA167383 | WA1VFAFL0DA141835 | WA1VFAFL0DA155167; WA1VFAFL0DA182207 | WA1VFAFL0DA198830 | WA1VFAFL0DA141348 | WA1VFAFL0DA174673 | WA1VFAFL0DA161065; WA1VFAFL0DA141771; WA1VFAFL0DA138711 | WA1VFAFL0DA138305 | WA1VFAFL0DA154293 | WA1VFAFL0DA119530 | WA1VFAFL0DA127434 | WA1VFAFL0DA119964; WA1VFAFL0DA195278 | WA1VFAFL0DA150308 | WA1VFAFL0DA167769

WA1VFAFL0DA105918; WA1VFAFL0DA100685 | WA1VFAFL0DA158280 | WA1VFAFL0DA191263; WA1VFAFL0DA108141 | WA1VFAFL0DA106003 | WA1VFAFL0DA127935; WA1VFAFL0DA115283 | WA1VFAFL0DA104736 | WA1VFAFL0DA184037; WA1VFAFL0DA125344

WA1VFAFL0DA129880 | WA1VFAFL0DA141561 | WA1VFAFL0DA169795 | WA1VFAFL0DA113551

WA1VFAFL0DA187178

WA1VFAFL0DA197094 | WA1VFAFL0DA180540; WA1VFAFL0DA181641 | WA1VFAFL0DA160241; WA1VFAFL0DA128048; WA1VFAFL0DA198925 | WA1VFAFL0DA174267 | WA1VFAFL0DA142788; WA1VFAFL0DA126462; WA1VFAFL0DA114876; WA1VFAFL0DA143326 | WA1VFAFL0DA101450 | WA1VFAFL0DA173913 | WA1VFAFL0DA156089 | WA1VFAFL0DA196320 | WA1VFAFL0DA119396; WA1VFAFL0DA136277 | WA1VFAFL0DA189139 | WA1VFAFL0DA127854; WA1VFAFL0DA172552 | WA1VFAFL0DA125392; WA1VFAFL0DA167481; WA1VFAFL0DA133248; WA1VFAFL0DA164256 | WA1VFAFL0DA171014; WA1VFAFL0DA139700 | WA1VFAFL0DA157016; WA1VFAFL0DA117714; WA1VFAFL0DA134058 | WA1VFAFL0DA105501; WA1VFAFL0DA188993 | WA1VFAFL0DA162717; WA1VFAFL0DA153984; WA1VFAFL0DA165360 | WA1VFAFL0DA199542 | WA1VFAFL0DA195619; WA1VFAFL0DA129071; WA1VFAFL0DA137607; WA1VFAFL0DA143374 | WA1VFAFL0DA143276; WA1VFAFL0DA145819; WA1VFAFL0DA195135 | WA1VFAFL0DA142452 | WA1VFAFL0DA175371

WA1VFAFL0DA115607 | WA1VFAFL0DA104042; WA1VFAFL0DA173958; WA1VFAFL0DA179856 | WA1VFAFL0DA142886 | WA1VFAFL0DA188671 | WA1VFAFL0DA177265 | WA1VFAFL0DA169585 | WA1VFAFL0DA174754; WA1VFAFL0DA158831 | WA1VFAFL0DA123299 | WA1VFAFL0DA110133 | WA1VFAFL0DA196687

WA1VFAFL0DA151930 | WA1VFAFL0DA110360 | WA1VFAFL0DA165763; WA1VFAFL0DA176911; WA1VFAFL0DA116871 | WA1VFAFL0DA154875

WA1VFAFL0DA178304 | WA1VFAFL0DA197631 | WA1VFAFL0DA114134 | WA1VFAFL0DA180277 | WA1VFAFL0DA129300; WA1VFAFL0DA142547 | WA1VFAFL0DA131449 | WA1VFAFL0DA116353 | WA1VFAFL0DA151734; WA1VFAFL0DA153788 | WA1VFAFL0DA110343 | WA1VFAFL0DA116160 | WA1VFAFL0DA151703 | WA1VFAFL0DA188301 | WA1VFAFL0DA143231; WA1VFAFL0DA118944; WA1VFAFL0DA143472 | WA1VFAFL0DA138417; WA1VFAFL0DA177556 | WA1VFAFL0DA157467 | WA1VFAFL0DA151040 | WA1VFAFL0DA107250 | WA1VFAFL0DA138241 | WA1VFAFL0DA142936; WA1VFAFL0DA126722; WA1VFAFL0DA159378 | WA1VFAFL0DA131225; WA1VFAFL0DA102176

WA1VFAFL0DA138093; WA1VFAFL0DA163009 | WA1VFAFL0DA128020

WA1VFAFL0DA104087; WA1VFAFL0DA186693; WA1VFAFL0DA192011; WA1VFAFL0DA130608 | WA1VFAFL0DA198634; WA1VFAFL0DA171420 | WA1VFAFL0DA168825; WA1VFAFL0DA134190 | WA1VFAFL0DA141110 | WA1VFAFL0DA102520 | WA1VFAFL0DA106583 | WA1VFAFL0DA118054 | WA1VFAFL0DA125439; WA1VFAFL0DA199525 | WA1VFAFL0DA149532 | WA1VFAFL0DA147327 | WA1VFAFL0DA178643 | WA1VFAFL0DA180263 | WA1VFAFL0DA134576 | WA1VFAFL0DA148963; WA1VFAFL0DA136778 | WA1VFAFL0DA121441 | WA1VFAFL0DA147621; WA1VFAFL0DA163768 | WA1VFAFL0DA114425 | WA1VFAFL0DA124310 | WA1VFAFL0DA142774; WA1VFAFL0DA196690; WA1VFAFL0DA113646 | WA1VFAFL0DA158411 | WA1VFAFL0DA189223 | WA1VFAFL0DA114604; WA1VFAFL0DA101593 | WA1VFAFL0DA168890 | WA1VFAFL0DA100640

WA1VFAFL0DA192414; WA1VFAFL0DA117647 | WA1VFAFL0DA173524 | WA1VFAFL0DA148381 | WA1VFAFL0DA137168 | WA1VFAFL0DA130446

WA1VFAFL0DA181767

WA1VFAFL0DA199735 | WA1VFAFL0DA107040 | WA1VFAFL0DA172275; WA1VFAFL0DA115154

WA1VFAFL0DA157260 | WA1VFAFL0DA191733; WA1VFAFL0DA195913; WA1VFAFL0DA180506 | WA1VFAFL0DA162751; WA1VFAFL0DA191182 | WA1VFAFL0DA183096 | WA1VFAFL0DA161860 | WA1VFAFL0DA198732; WA1VFAFL0DA156609; WA1VFAFL0DA158893 | WA1VFAFL0DA173040; WA1VFAFL0DA142676; WA1VFAFL0DA123674 | WA1VFAFL0DA180201 | WA1VFAFL0DA186676 | WA1VFAFL0DA157470 | WA1VFAFL0DA174141; WA1VFAFL0DA143262; WA1VFAFL0DA147540; WA1VFAFL0DA135422

WA1VFAFL0DA168842 | WA1VFAFL0DA199167

WA1VFAFL0DA191280 | WA1VFAFL0DA137140 | WA1VFAFL0DA108978 | WA1VFAFL0DA121987 | WA1VFAFL0DA168131; WA1VFAFL0DA147912 | WA1VFAFL0DA115039 | WA1VFAFL0DA171353 | WA1VFAFL0DA195071; WA1VFAFL0DA109273 | WA1VFAFL0DA110794; WA1VFAFL0DA158943; WA1VFAFL0DA197001 | WA1VFAFL0DA170381 | WA1VFAFL0DA139728

WA1VFAFL0DA196995; WA1VFAFL0DA160028 | WA1VFAFL0DA103196 | WA1VFAFL0DA132147; WA1VFAFL0DA143245; WA1VFAFL0DA124775 | WA1VFAFL0DA134089 | WA1VFAFL0DA189190 | WA1VFAFL0DA120967 | WA1VFAFL0DA195331 | WA1VFAFL0DA158425 | WA1VFAFL0DA169912 | WA1VFAFL0DA151457; WA1VFAFL0DA104767 | WA1VFAFL0DA178299

WA1VFAFL0DA114358 | WA1VFAFL0DA124954 | WA1VFAFL0DA171580 | WA1VFAFL0DA106888 | WA1VFAFL0DA190971 | WA1VFAFL0DA189593 | WA1VFAFL0DA158649; WA1VFAFL0DA123903 | WA1VFAFL0DA189240 | WA1VFAFL0DA112366; WA1VFAFL0DA161616 | WA1VFAFL0DA185320 | WA1VFAFL0DA117292 | WA1VFAFL0DA184667 | WA1VFAFL0DA163902; WA1VFAFL0DA183311 | WA1VFAFL0DA106728; WA1VFAFL0DA118202 | WA1VFAFL0DA104400 | WA1VFAFL0DA136294 | WA1VFAFL0DA132049 | WA1VFAFL0DA180859 | WA1VFAFL0DA143424 | WA1VFAFL0DA158604; WA1VFAFL0DA173233 | WA1VFAFL0DA180229; WA1VFAFL0DA183504 | WA1VFAFL0DA174866; WA1VFAFL0DA147957 | WA1VFAFL0DA132276 | WA1VFAFL0DA108401 | WA1VFAFL0DA174785 | WA1VFAFL0DA184586 | WA1VFAFL0DA141897 | WA1VFAFL0DA187312 | WA1VFAFL0DA176665 | WA1VFAFL0DA198424; WA1VFAFL0DA131886; WA1VFAFL0DA199816 | WA1VFAFL0DA115932

WA1VFAFL0DA141317

WA1VFAFL0DA130396 | WA1VFAFL0DA136859 | WA1VFAFL0DA155363 | WA1VFAFL0DA182711 | WA1VFAFL0DA130415 | WA1VFAFL0DA186192 | WA1VFAFL0DA110861 | WA1VFAFL0DA100153 | WA1VFAFL0DA118975 | WA1VFAFL0DA113176 | WA1VFAFL0DA158392; WA1VFAFL0DA163298 | WA1VFAFL0DA126641 | WA1VFAFL0DA194647 | WA1VFAFL0DA195216; WA1VFAFL0DA143150; WA1VFAFL0DA199198; WA1VFAFL0DA114697 | WA1VFAFL0DA176018; WA1VFAFL0DA107832 | WA1VFAFL0DA113713 | WA1VFAFL0DA196396 | WA1VFAFL0DA123609 | WA1VFAFL0DA176861

WA1VFAFL0DA140538; WA1VFAFL0DA132357; WA1VFAFL0DA194356 | WA1VFAFL0DA103943; WA1VFAFL0DA101772 | WA1VFAFL0DA134769

WA1VFAFL0DA145612 | WA1VFAFL0DA183874 | WA1VFAFL0DA148395; WA1VFAFL0DA133623 | WA1VFAFL0DA144430; WA1VFAFL0DA122539 | WA1VFAFL0DA112819; WA1VFAFL0DA156335; WA1VFAFL0DA145724; WA1VFAFL0DA119723 | WA1VFAFL0DA169523 | WA1VFAFL0DA155198

WA1VFAFL0DA118006 | WA1VFAFL0DA148896 | WA1VFAFL0DA171062 | WA1VFAFL0DA120984 | WA1VFAFL0DA166623; WA1VFAFL0DA123996; WA1VFAFL0DA140362 | WA1VFAFL0DA186371 | WA1VFAFL0DA158859; WA1VFAFL0DA149157

WA1VFAFL0DA194163 | WA1VFAFL0DA105532; WA1VFAFL0DA114795 | WA1VFAFL0DA186094; WA1VFAFL0DA192834; WA1VFAFL0DA167402 | WA1VFAFL0DA180828 | WA1VFAFL0DA163849 | WA1VFAFL0DA177010; WA1VFAFL0DA133993 | WA1VFAFL0DA166749; WA1VFAFL0DA125196; WA1VFAFL0DA120418 | WA1VFAFL0DA143052; WA1VFAFL0DA113159; WA1VFAFL0DA147781

WA1VFAFL0DA117650; WA1VFAFL0DA167562 | WA1VFAFL0DA122606 | WA1VFAFL0DA192025; WA1VFAFL0DA102243 | WA1VFAFL0DA181851; WA1VFAFL0DA150647 | WA1VFAFL0DA143293; WA1VFAFL0DA116143 | WA1VFAFL0DA117793; WA1VFAFL0DA140877 | WA1VFAFL0DA105336 | WA1VFAFL0DA131483; WA1VFAFL0DA151720 | WA1VFAFL0DA161227 | WA1VFAFL0DA108558

WA1VFAFL0DA145626 | WA1VFAFL0DA151264 | WA1VFAFL0DA135324 | WA1VFAFL0DA106227; WA1VFAFL0DA104316 | WA1VFAFL0DA139423 | WA1VFAFL0DA100556 | WA1VFAFL0DA165097 | WA1VFAFL0DA149692 | WA1VFAFL0DA145545; WA1VFAFL0DA112139 | WA1VFAFL0DA130141 | WA1VFAFL0DA161535 | WA1VFAFL0DA103666; WA1VFAFL0DA133380; WA1VFAFL0DA106633; WA1VFAFL0DA101545 | WA1VFAFL0DA159199 | WA1VFAFL0DA128180; WA1VFAFL0DA151460 | WA1VFAFL0DA134884 | WA1VFAFL0DA193806; WA1VFAFL0DA177931 | WA1VFAFL0DA194941 | WA1VFAFL0DA133170

WA1VFAFL0DA109144; WA1VFAFL0DA127966 | WA1VFAFL0DA139468; WA1VFAFL0DA162944; WA1VFAFL0DA124968 | WA1VFAFL0DA100394; WA1VFAFL0DA173409; WA1VFAFL0DA171076; WA1VFAFL0DA160644 | WA1VFAFL0DA138174; WA1VFAFL0DA112223; WA1VFAFL0DA175421 | WA1VFAFL0DA143214; WA1VFAFL0DA173376 | WA1VFAFL0DA130964; WA1VFAFL0DA186127 | WA1VFAFL0DA147862 | WA1VFAFL0DA101870 | WA1VFAFL0DA160434; WA1VFAFL0DA165486 | WA1VFAFL0DA130270 | WA1VFAFL0DA199427

WA1VFAFL0DA115798 | WA1VFAFL0DA131497 | WA1VFAFL0DA190078 | WA1VFAFL0DA101271 | WA1VFAFL0DA103165; WA1VFAFL0DA124906 | WA1VFAFL0DA131452 | WA1VFAFL0DA111458 | WA1VFAFL0DA100668 | WA1VFAFL0DA179419

WA1VFAFL0DA154441

WA1VFAFL0DA171871 | WA1VFAFL0DA178660 | WA1VFAFL0DA188170 | WA1VFAFL0DA176973 | WA1VFAFL0DA197144; WA1VFAFL0DA118376 | WA1VFAFL0DA169649 | WA1VFAFL0DA193868 | WA1VFAFL0DA108799

WA1VFAFL0DA166427 | WA1VFAFL0DA154102; WA1VFAFL0DA137090; WA1VFAFL0DA104882 | WA1VFAFL0DA136344; WA1VFAFL0DA159347 | WA1VFAFL0DA109595; WA1VFAFL0DA135839 | WA1VFAFL0DA128440 | WA1VFAFL0DA151328; WA1VFAFL0DA103411 | WA1VFAFL0DA105725 | WA1VFAFL0DA139714 | WA1VFAFL0DA102372 | WA1VFAFL0DA113629

WA1VFAFL0DA102632; WA1VFAFL0DA170297 | WA1VFAFL0DA100699 | WA1VFAFL0DA157372; WA1VFAFL0DA117809 | WA1VFAFL0DA188153; WA1VFAFL0DA194793 | WA1VFAFL0DA102906

WA1VFAFL0DA148414 | WA1VFAFL0DA146016; WA1VFAFL0DA123934 | WA1VFAFL0DA135114 | WA1VFAFL0DA153225; WA1VFAFL0DA152205 | WA1VFAFL0DA136361 | WA1VFAFL0DA139941 | WA1VFAFL0DA185933 | WA1VFAFL0DA141611; WA1VFAFL0DA185673; WA1VFAFL0DA110357 | WA1VFAFL0DA108821 | WA1VFAFL0DA176620 | WA1VFAFL0DA166136 | WA1VFAFL0DA179890 | WA1VFAFL0DA127501 | WA1VFAFL0DA131208 | WA1VFAFL0DA141799; WA1VFAFL0DA180845 | WA1VFAFL0DA182806 | WA1VFAFL0DA161857 | WA1VFAFL0DA117518

WA1VFAFL0DA142158; WA1VFAFL0DA140071 | WA1VFAFL0DA142015; WA1VFAFL0DA196138 | WA1VFAFL0DA165293 | WA1VFAFL0DA113680 | WA1VFAFL0DA122136; WA1VFAFL0DA137624 | WA1VFAFL0DA148073 | WA1VFAFL0DA124307 | WA1VFAFL0DA112299

WA1VFAFL0DA122329 | WA1VFAFL0DA112691 | WA1VFAFL0DA145044 | WA1VFAFL0DA109001

WA1VFAFL0DA199914 | WA1VFAFL0DA176987 | WA1VFAFL0DA134657 | WA1VFAFL0DA170946 | WA1VFAFL0DA104509 | WA1VFAFL0DA190291; WA1VFAFL0DA155525 | WA1VFAFL0DA136005; WA1VFAFL0DA100623 | WA1VFAFL0DA153175; WA1VFAFL0DA128129 | WA1VFAFL0DA191702 | WA1VFAFL0DA161146 | WA1VFAFL0DA167738; WA1VFAFL0DA196236; WA1VFAFL0DA138921; WA1VFAFL0DA147487 | WA1VFAFL0DA119463

WA1VFAFL0DA165469 | WA1VFAFL0DA162300 | WA1VFAFL0DA129832 | WA1VFAFL0DA119320; WA1VFAFL0DA130494 | WA1VFAFL0DA128163 | WA1VFAFL0DA197757; WA1VFAFL0DA179467; WA1VFAFL0DA110150; WA1VFAFL0DA193871 | WA1VFAFL0DA162961; WA1VFAFL0DA113419 | WA1VFAFL0DA197418

WA1VFAFL0DA143391 | WA1VFAFL0DA193921 | WA1VFAFL0DA153645; WA1VFAFL0DA166878; WA1VFAFL0DA191571 | WA1VFAFL0DA183888

WA1VFAFL0DA189772

WA1VFAFL0DA192770 | WA1VFAFL0DA125425 | WA1VFAFL0DA154942 | WA1VFAFL0DA147053; WA1VFAFL0DA106731; WA1VFAFL0DA126431; WA1VFAFL0DA115221 | WA1VFAFL0DA128227 | WA1VFAFL0DA157646 | WA1VFAFL0DA198214; WA1VFAFL0DA146520 | WA1VFAFL0DA161325 | WA1VFAFL0DA177637 | WA1VFAFL0DA174561 | WA1VFAFL0DA136618 | WA1VFAFL0DA107765; WA1VFAFL0DA167528 | WA1VFAFL0DA145562

WA1VFAFL0DA165990 | WA1VFAFL0DA182983 | WA1VFAFL0DA147439 | WA1VFAFL0DA137087; WA1VFAFL0DA134979; WA1VFAFL0DA160398 | WA1VFAFL0DA107216; WA1VFAFL0DA132309 | WA1VFAFL0DA111976 | WA1VFAFL0DA163544; WA1VFAFL0DA111900 | WA1VFAFL0DA145349; WA1VFAFL0DA195782 | WA1VFAFL0DA122900; WA1VFAFL0DA125814 | WA1VFAFL0DA121925 | WA1VFAFL0DA138000 | WA1VFAFL0DA130916 | WA1VFAFL0DA110049 | WA1VFAFL0DA175015; WA1VFAFL0DA108091; WA1VFAFL0DA193823; WA1VFAFL0DA167335 | WA1VFAFL0DA145416 | WA1VFAFL0DA107118 | WA1VFAFL0DA199251 | WA1VFAFL0DA150440 | WA1VFAFL0DA165200

WA1VFAFL0DA180148; WA1VFAFL0DA134013 | WA1VFAFL0DA126218 | WA1VFAFL0DA114814 | WA1VFAFL0DA133430 | WA1VFAFL0DA109094 | WA1VFAFL0DA167576; WA1VFAFL0DA146369 | WA1VFAFL0DA188962

WA1VFAFL0DA180733 | WA1VFAFL0DA103327 | WA1VFAFL0DA108088

WA1VFAFL0DA120807; WA1VFAFL0DA172258 | WA1VFAFL0DA156643 | WA1VFAFL0DA167058 | WA1VFAFL0DA180764; WA1VFAFL0DA190050; WA1VFAFL0DA108916 | WA1VFAFL0DA177024; WA1VFAFL0DA184247

WA1VFAFL0DA137106 | WA1VFAFL0DA189674; WA1VFAFL0DA142757; WA1VFAFL0DA118653 | WA1VFAFL0DA148624

WA1VFAFL0DA143651 | WA1VFAFL0DA196530 | WA1VFAFL0DA168114 | WA1VFAFL0DA161812 | WA1VFAFL0DA179551 | WA1VFAFL0DA159042; WA1VFAFL0DA181803 | WA1VFAFL0DA126820; WA1VFAFL0DA128714 | WA1VFAFL0DA170476; WA1VFAFL0DA126395 | WA1VFAFL0DA124453; WA1VFAFL0DA168887; WA1VFAFL0DA152821; WA1VFAFL0DA151832 | WA1VFAFL0DA159672; WA1VFAFL0DA166587 | WA1VFAFL0DA197547; WA1VFAFL0DA146131 | WA1VFAFL0DA138997 | WA1VFAFL0DA136165; WA1VFAFL0DA128499; WA1VFAFL0DA173166 | WA1VFAFL0DA167450 | WA1VFAFL0DA148638 | WA1VFAFL0DA154617; WA1VFAFL0DA176455; WA1VFAFL0DA192882 | WA1VFAFL0DA138966; WA1VFAFL0DA159977

WA1VFAFL0DA153998 | WA1VFAFL0DA125943 | WA1VFAFL0DA149448 | WA1VFAFL0DA123254 | WA1VFAFL0DA114568 | WA1VFAFL0DA192445

WA1VFAFL0DA190145 | WA1VFAFL0DA100802 | WA1VFAFL0DA148252 | WA1VFAFL0DA124257 | WA1VFAFL0DA110908 | WA1VFAFL0DA103134 | WA1VFAFL0DA181025 | WA1VFAFL0DA117468; WA1VFAFL0DA147974; WA1VFAFL0DA157369 | WA1VFAFL0DA114909; WA1VFAFL0DA199203; WA1VFAFL0DA153290; WA1VFAFL0DA187567 | WA1VFAFL0DA104784 | WA1VFAFL0DA125859; WA1VFAFL0DA119625; WA1VFAFL0DA176942 | WA1VFAFL0DA155606 | WA1VFAFL0DA192199 | WA1VFAFL0DA151796 | WA1VFAFL0DA139308

WA1VFAFL0DA127613 | WA1VFAFL0DA145805; WA1VFAFL0DA106339

WA1VFAFL0DA136229; WA1VFAFL0DA129331 | WA1VFAFL0DA181252 | WA1VFAFL0DA195894 | WA1VFAFL0DA176102 | WA1VFAFL0DA189979 | WA1VFAFL0DA100069; WA1VFAFL0DA103649; WA1VFAFL0DA110830 | WA1VFAFL0DA100301 | WA1VFAFL0DA163656 | WA1VFAFL0DA107362

WA1VFAFL0DA152334 | WA1VFAFL0DA155671 | WA1VFAFL0DA195040 | WA1VFAFL0DA179520; WA1VFAFL0DA143147

WA1VFAFL0DA121942; WA1VFAFL0DA111878; WA1VFAFL0DA139597; WA1VFAFL0DA139874 | WA1VFAFL0DA175631

WA1VFAFL0DA137266 | WA1VFAFL0DA140409 | WA1VFAFL0DA175483 | WA1VFAFL0DA196205; WA1VFAFL0DA187181 | WA1VFAFL0DA100914 | WA1VFAFL0DA130012 | WA1VFAFL0DA188749 | WA1VFAFL0DA157971 | WA1VFAFL0DA131919; WA1VFAFL0DA142077 | WA1VFAFL0DA102890 | WA1VFAFL0DA163639 | WA1VFAFL0DA120919 | WA1VFAFL0DA174396 | WA1VFAFL0DA194048 | WA1VFAFL0DA167643; WA1VFAFL0DA183325; WA1VFAFL0DA122153 | WA1VFAFL0DA156111; WA1VFAFL0DA152303 | WA1VFAFL0DA152317 | WA1VFAFL0DA178934; WA1VFAFL0DA197998; WA1VFAFL0DA105403 | WA1VFAFL0DA134822 | WA1VFAFL0DA147313 | WA1VFAFL0DA152110; WA1VFAFL0DA130852

WA1VFAFL0DA125005; WA1VFAFL0DA173734 | WA1VFAFL0DA156173 | WA1VFAFL0DA182384; WA1VFAFL0DA105546; WA1VFAFL0DA136358 | WA1VFAFL0DA178125 | WA1VFAFL0DA156576 | WA1VFAFL0DA116613; WA1VFAFL0DA101481 | WA1VFAFL0DA171370 | WA1VFAFL0DA177413; WA1VFAFL0DA134707; WA1VFAFL0DA141432; WA1VFAFL0DA183020 | WA1VFAFL0DA134741 | WA1VFAFL0DA142855; WA1VFAFL0DA193949; WA1VFAFL0DA175094 | WA1VFAFL0DA140202; WA1VFAFL0DA111752; WA1VFAFL0DA137896 | WA1VFAFL0DA166430; WA1VFAFL0DA193644 | WA1VFAFL0DA104977 | WA1VFAFL0DA113257; WA1VFAFL0DA105675 | WA1VFAFL0DA103697; WA1VFAFL0DA134299

WA1VFAFL0DA108544; WA1VFAFL0DA199279 | WA1VFAFL0DA194454; WA1VFAFL0DA195152 | WA1VFAFL0DA187276 | WA1VFAFL0DA165147 | WA1VFAFL0DA114361 | WA1VFAFL0DA123948 | WA1VFAFL0DA125294 | WA1VFAFL0DA193529

WA1VFAFL0DA191070 | WA1VFAFL0DA192137 | WA1VFAFL0DA176021 | WA1VFAFL0DA136702; WA1VFAFL0DA106082; WA1VFAFL0DA173541; WA1VFAFL0DA114649; WA1VFAFL0DA135887 | WA1VFAFL0DA103442

WA1VFAFL0DA184149; WA1VFAFL0DA120970 | WA1VFAFL0DA132519; WA1VFAFL0DA127840 | WA1VFAFL0DA108656 | WA1VFAFL0DA177329; WA1VFAFL0DA111170; WA1VFAFL0DA172874 | WA1VFAFL0DA154701 | WA1VFAFL0DA148154 | WA1VFAFL0DA107183; WA1VFAFL0DA177685; WA1VFAFL0DA186855; WA1VFAFL0DA183177; WA1VFAFL0DA132150; WA1VFAFL0DA168243 | WA1VFAFL0DA117924 | WA1VFAFL0DA153614 | WA1VFAFL0DA195409; WA1VFAFL0DA194955; WA1VFAFL0DA171160 | WA1VFAFL0DA190095 | WA1VFAFL0DA146601 | WA1VFAFL0DA172101; WA1VFAFL0DA149787; WA1VFAFL0DA146694; WA1VFAFL0DA170056

WA1VFAFL0DA100511; WA1VFAFL0DA158022; WA1VFAFL0DA172826

WA1VFAFL0DA177086 | WA1VFAFL0DA152575

WA1VFAFL0DA107636 | WA1VFAFL0DA159512 | WA1VFAFL0DA186659 | WA1VFAFL0DA157887 | WA1VFAFL0DA169974 | WA1VFAFL0DA148204 | WA1VFAFL0DA167030 | WA1VFAFL0DA109371 | WA1VFAFL0DA151801 | WA1VFAFL0DA117017 | WA1VFAFL0DA149479; WA1VFAFL0DA165651

WA1VFAFL0DA167366 | WA1VFAFL0DA124128; WA1VFAFL0DA186158; WA1VFAFL0DA153158; WA1VFAFL0DA116918; WA1VFAFL0DA149949 | WA1VFAFL0DA128857; WA1VFAFL0DA198441 | WA1VFAFL0DA141107 | WA1VFAFL0DA162927 | WA1VFAFL0DA122508 | WA1VFAFL0DA150793 | WA1VFAFL0DA155668 | WA1VFAFL0DA158375 | WA1VFAFL0DA172339 | WA1VFAFL0DA146114 | WA1VFAFL0DA139759 | WA1VFAFL0DA111721 | WA1VFAFL0DA149188 | WA1VFAFL0DA106695; WA1VFAFL0DA198326; WA1VFAFL0DA160823; WA1VFAFL0DA114635; WA1VFAFL0DA196950 | WA1VFAFL0DA112934; WA1VFAFL0DA143035 | WA1VFAFL0DA141222 | WA1VFAFL0DA179789 | WA1VFAFL0DA123335 | WA1VFAFL0DA148820 | WA1VFAFL0DA132469 | WA1VFAFL0DA179050; WA1VFAFL0DA183521; WA1VFAFL0DA112920; WA1VFAFL0DA154438 | WA1VFAFL0DA140393 | WA1VFAFL0DA192557 | WA1VFAFL0DA143410; WA1VFAFL0DA155248 | WA1VFAFL0DA164855 | WA1VFAFL0DA191473

WA1VFAFL0DA169103 | WA1VFAFL0DA155444

WA1VFAFL0DA175211 | WA1VFAFL0DA108673 | WA1VFAFL0DA189710; WA1VFAFL0DA199959; WA1VFAFL0DA124825; WA1VFAFL0DA133542; WA1VFAFL0DA198892 | WA1VFAFL0DA151782 | WA1VFAFL0DA101075 | WA1VFAFL0DA115414 | WA1VFAFL0DA146260 | WA1VFAFL0DA163494 | WA1VFAFL0DA162989 | WA1VFAFL0DA183101 | WA1VFAFL0DA185334; WA1VFAFL0DA181509 | WA1VFAFL0DA129541; WA1VFAFL0DA138787; WA1VFAFL0DA190128 | WA1VFAFL0DA194003 | WA1VFAFL0DA103120 | WA1VFAFL0DA104557 | WA1VFAFL0DA191151; WA1VFAFL0DA149059 | WA1VFAFL0DA195538

WA1VFAFL0DA196706; WA1VFAFL0DA168128 | WA1VFAFL0DA175242 | WA1VFAFL0DA109936 | WA1VFAFL0DA173362; WA1VFAFL0DA179209 | WA1VFAFL0DA148025 | WA1VFAFL0DA168212 | WA1VFAFL0DA156996

WA1VFAFL0DA147277 | WA1VFAFL0DA184457 | WA1VFAFL0DA137512 | WA1VFAFL0DA161292 | WA1VFAFL0DA174799; WA1VFAFL0DA141589; WA1VFAFL0DA185866; WA1VFAFL0DA191800; WA1VFAFL0DA134724; WA1VFAFL0DA186404

WA1VFAFL0DA173443 | WA1VFAFL0DA133928 | WA1VFAFL0DA164905; WA1VFAFL0DA105479; WA1VFAFL0DA103764; WA1VFAFL0DA139583 | WA1VFAFL0DA175676 | WA1VFAFL0DA188413 | WA1VFAFL0DA136893 | WA1VFAFL0DA161390; WA1VFAFL0DA112951 | WA1VFAFL0DA183969 | WA1VFAFL0DA187357 | WA1VFAFL0DA148705 | WA1VFAFL0DA124579 | WA1VFAFL0DA129958 | WA1VFAFL0DA173068 | WA1VFAFL0DA182062; WA1VFAFL0DA135937 | WA1VFAFL0DA131418 | WA1VFAFL0DA109497; WA1VFAFL0DA121553 | WA1VFAFL0DA170090 | WA1VFAFL0DA159963; WA1VFAFL0DA139647 | WA1VFAFL0DA150065 | WA1VFAFL0DA144203 | WA1VFAFL0DA144640

WA1VFAFL0DA188685 | WA1VFAFL0DA126834 | WA1VFAFL0DA106177

WA1VFAFL0DA168582 | WA1VFAFL0DA119088 | WA1VFAFL0DA113937 | WA1VFAFL0DA133427

WA1VFAFL0DA123416 | WA1VFAFL0DA196074 | WA1VFAFL0DA159381 | WA1VFAFL0DA197788; WA1VFAFL0DA192087; WA1VFAFL0DA183776 | WA1VFAFL0DA140765 | WA1VFAFL0DA163351 | WA1VFAFL0DA168307 | WA1VFAFL0DA156044 | WA1VFAFL0DA194552 | WA1VFAFL0DA142984 | WA1VFAFL0DA132925; WA1VFAFL0DA192994 | WA1VFAFL0DA133590 | WA1VFAFL0DA154715 | WA1VFAFL0DA166296 | WA1VFAFL0DA118278

WA1VFAFL0DA109158

WA1VFAFL0DA143309 | WA1VFAFL0DA145707 | WA1VFAFL0DA181512 | WA1VFAFL0DA103618 | WA1VFAFL0DA150342 | WA1VFAFL0DA133167 | WA1VFAFL0DA199184; WA1VFAFL0DA123593 | WA1VFAFL0DA147165 | WA1VFAFL0DA119821 | WA1VFAFL0DA123707; WA1VFAFL0DA173295; WA1VFAFL0DA144802 | WA1VFAFL0DA167349

WA1VFAFL0DA179338 | WA1VFAFL0DA154455 | WA1VFAFL0DA158666; WA1VFAFL0DA131287 | WA1VFAFL0DA125246 | WA1VFAFL0DA167237 | WA1VFAFL0DA167657 | WA1VFAFL0DA171028 | WA1VFAFL0DA136814 | WA1VFAFL0DA196639 | WA1VFAFL0DA111847 | WA1VFAFL0DA162247; WA1VFAFL0DA178156 | WA1VFAFL0DA157162; WA1VFAFL0DA129023

WA1VFAFL0DA142645 | WA1VFAFL0DA170641; WA1VFAFL0DA150518; WA1VFAFL0DA186578 | WA1VFAFL0DA145500 | WA1VFAFL0DA194972 | WA1VFAFL0DA159946; WA1VFAFL0DA165908 | WA1VFAFL0DA151295 | WA1VFAFL0DA184944 | WA1VFAFL0DA179906 | WA1VFAFL0DA126929 | WA1VFAFL0DA135632 | WA1VFAFL0DA171966; WA1VFAFL0DA104896 | WA1VFAFL0DA116580 | WA1VFAFL0DA187259 | WA1VFAFL0DA137865; WA1VFAFL0DA104140 | WA1VFAFL0DA191361 | WA1VFAFL0DA108737; WA1VFAFL0DA145979; WA1VFAFL0DA144587 | WA1VFAFL0DA190341 | WA1VFAFL0DA109614 | WA1VFAFL0DA195958 | WA1VFAFL0DA104218 | WA1VFAFL0DA165987; WA1VFAFL0DA113341 | WA1VFAFL0DA191862 | WA1VFAFL0DA193224; WA1VFAFL0DA170963 | WA1VFAFL0DA132648 | WA1VFAFL0DA162555 | WA1VFAFL0DA103621 | WA1VFAFL0DA163284; WA1VFAFL0DA156531

WA1VFAFL0DA161552 | WA1VFAFL0DA163348 | WA1VFAFL0DA164144 | WA1VFAFL0DA120337; WA1VFAFL0DA117762 | WA1VFAFL0DA153144 | WA1VFAFL0DA183406

WA1VFAFL0DA142516; WA1VFAFL0DA196057; WA1VFAFL0DA186385; WA1VFAFL0DA125683; WA1VFAFL0DA107653 | WA1VFAFL0DA166041

WA1VFAFL0DA130107 | WA1VFAFL0DA170574; WA1VFAFL0DA178013 | WA1VFAFL0DA113663 | WA1VFAFL0DA109581 | WA1VFAFL0DA176049 | WA1VFAFL0DA189951 | WA1VFAFL0DA199881 | WA1VFAFL0DA110231 | WA1VFAFL0DA153371 | WA1VFAFL0DA195524; WA1VFAFL0DA165794; WA1VFAFL0DA170557; WA1VFAFL0DA124226 | WA1VFAFL0DA129281; WA1VFAFL0DA161907 | WA1VFAFL0DA136148 | WA1VFAFL0DA158148 | WA1VFAFL0DA165388 | WA1VFAFL0DA156982 | WA1VFAFL0DA131628; WA1VFAFL0DA176438 | WA1VFAFL0DA184507 | WA1VFAFL0DA167156 | WA1VFAFL0DA117857 | WA1VFAFL0DA188928; WA1VFAFL0DA145352; WA1VFAFL0DA123481; WA1VFAFL0DA107099; WA1VFAFL0DA123142 | WA1VFAFL0DA174172; WA1VFAFL0DA138434 | WA1VFAFL0DA154536 | WA1VFAFL0DA104560 | WA1VFAFL0DA126882 | WA1VFAFL0DA134545 | WA1VFAFL0DA136103 | WA1VFAFL0DA192722 | WA1VFAFL0DA167089 | WA1VFAFL0DA193062; WA1VFAFL0DA170803 | WA1VFAFL0DA198200; WA1VFAFL0DA141074 | WA1VFAFL0DA134934

WA1VFAFL0DA141673 | WA1VFAFL0DA184751 | WA1VFAFL0DA100718 | WA1VFAFL0DA173460 | WA1VFAFL0DA187634 | WA1VFAFL0DA144394

WA1VFAFL0DA100945; WA1VFAFL0DA113775 | WA1VFAFL0DA179291; WA1VFAFL0DA151426

WA1VFAFL0DA149594 | WA1VFAFL0DA137056; WA1VFAFL0DA112111 | WA1VFAFL0DA154262; WA1VFAFL0DA101089

WA1VFAFL0DA185253 | WA1VFAFL0DA101982 | WA1VFAFL0DA196575; WA1VFAFL0DA153337; WA1VFAFL0DA113128 | WA1VFAFL0DA125831; WA1VFAFL0DA118037 | WA1VFAFL0DA116899; WA1VFAFL0DA103361

WA1VFAFL0DA108379 | WA1VFAFL0DA139261 | WA1VFAFL0DA145299 | WA1VFAFL0DA157534; WA1VFAFL0DA131726 | WA1VFAFL0DA182708; WA1VFAFL0DA160837; WA1VFAFL0DA106678 | WA1VFAFL0DA153581 | WA1VFAFL0DA106406; WA1VFAFL0DA162992 | WA1VFAFL0DA104199 | WA1VFAFL0DA196625 | WA1VFAFL0DA128681 | WA1VFAFL0DA105868 | WA1VFAFL0DA114487 | WA1VFAFL0DA107880; WA1VFAFL0DA104879 | WA1VFAFL0DA110522 | WA1VFAFL0DA122265 | WA1VFAFL0DA195569 | WA1VFAFL0DA180411; WA1VFAFL0DA195412

WA1VFAFL0DA134223 | WA1VFAFL0DA146677 | WA1VFAFL0DA113386 | WA1VFAFL0DA175189 | WA1VFAFL0DA128986 | WA1VFAFL0DA113615; WA1VFAFL0DA156299 | WA1VFAFL0DA184541 | WA1VFAFL0DA103540 | WA1VFAFL0DA136411 | WA1VFAFL0DA164919

WA1VFAFL0DA182403; WA1VFAFL0DA122024 | WA1VFAFL0DA179887; WA1VFAFL0DA137249 | WA1VFAFL0DA166024; WA1VFAFL0DA102033; WA1VFAFL0DA135503; WA1VFAFL0DA152138; WA1VFAFL0DA118927; WA1VFAFL0DA150227 | WA1VFAFL0DA130284 | WA1VFAFL0DA131130 | WA1VFAFL0DA166931 | WA1VFAFL0DA115137 | WA1VFAFL0DA140037; WA1VFAFL0DA113002 | WA1VFAFL0DA121939 | WA1VFAFL0DA102369 | WA1VFAFL0DA194566 | WA1VFAFL0DA147330; WA1VFAFL0DA148641

WA1VFAFL0DA189657; WA1VFAFL0DA119026 | WA1VFAFL0DA123917 | WA1VFAFL0DA105823 | WA1VFAFL0DA133962 | WA1VFAFL0DA139406 | WA1VFAFL0DA188623; WA1VFAFL0DA181591 | WA1VFAFL0DA148588 | WA1VFAFL0DA142581; WA1VFAFL0DA119351 | WA1VFAFL0DA152446; WA1VFAFL0DA115204 | WA1VFAFL0DA191697 | WA1VFAFL0DA101674; WA1VFAFL0DA134982 | WA1VFAFL0DA143519 | WA1VFAFL0DA142063 | WA1VFAFL0DA158120

WA1VFAFL0DA162846; WA1VFAFL0DA197242 | WA1VFAFL0DA186130 | WA1VFAFL0DA177718; WA1VFAFL0DA111914 | WA1VFAFL0DA197709; WA1VFAFL0DA195863 | WA1VFAFL0DA116031 | WA1VFAFL0DA151006 | WA1VFAFL0DA173538 | WA1VFAFL0DA113307 | WA1VFAFL0DA140152 | WA1VFAFL0DA123495 | WA1VFAFL0DA168470 | WA1VFAFL0DA188430 | WA1VFAFL0DA176536; WA1VFAFL0DA122914 | WA1VFAFL0DA185060 | WA1VFAFL0DA136537 | WA1VFAFL0DA116630 | WA1VFAFL0DA120368 | WA1VFAFL0DA187519 | WA1VFAFL0DA124422; WA1VFAFL0DA181154 | WA1VFAFL0DA168694 | WA1VFAFL0DA100475 | WA1VFAFL0DA197399; WA1VFAFL0DA115381

WA1VFAFL0DA144671 | WA1VFAFL0DA163477 | WA1VFAFL0DA179663 | WA1VFAFL0DA175399; WA1VFAFL0DA129166 | WA1VFAFL0DA157419; WA1VFAFL0DA174060 | WA1VFAFL0DA128874; WA1VFAFL0DA156254

WA1VFAFL0DA162586 | WA1VFAFL0DA116577 | WA1VFAFL0DA166234; WA1VFAFL0DA116448; WA1VFAFL0DA184054 | WA1VFAFL0DA191294; WA1VFAFL0DA185124 | WA1VFAFL0DA196219 | WA1VFAFL0DA173930; WA1VFAFL0DA193384 | WA1VFAFL0DA154584; WA1VFAFL0DA185088 | WA1VFAFL0DA150213; WA1VFAFL0DA139115 | WA1VFAFL0DA125909 | WA1VFAFL0DA113291; WA1VFAFL0DA126817 | WA1VFAFL0DA108849; WA1VFAFL0DA126087 | WA1VFAFL0DA149613 | WA1VFAFL0DA181817; WA1VFAFL0DA115042 | WA1VFAFL0DA131936 | WA1VFAFL0DA153127 | WA1VFAFL0DA126560; WA1VFAFL0DA123125 | WA1VFAFL0DA109208; WA1VFAFL0DA124856; WA1VFAFL0DA157579 | WA1VFAFL0DA127319 | WA1VFAFL0DA183194 | WA1VFAFL0DA125277; WA1VFAFL0DA179873 | WA1VFAFL0DA147683 | WA1VFAFL0DA117552 | WA1VFAFL0DA118099

WA1VFAFL0DA132875 | WA1VFAFL0DA119091; WA1VFAFL0DA146310 | WA1VFAFL0DA176939; WA1VFAFL0DA120922; WA1VFAFL0DA189383 | WA1VFAFL0DA152673 | WA1VFAFL0DA154097; WA1VFAFL0DA138207 | WA1VFAFL0DA160269 | WA1VFAFL0DA106079 | WA1VFAFL0DA152561 | WA1VFAFL0DA116479 | WA1VFAFL0DA161583 | WA1VFAFL0DA156478 | WA1VFAFL0DA112643; WA1VFAFL0DA124596; WA1VFAFL0DA180473 | WA1VFAFL0DA125974 | WA1VFAFL0DA110214 | WA1VFAFL0DA102288 | WA1VFAFL0DA183650; WA1VFAFL0DA197578 | WA1VFAFL0DA164807 | WA1VFAFL0DA109354 | WA1VFAFL0DA111198; WA1VFAFL0DA145464 | WA1VFAFL0DA187231 | WA1VFAFL0DA151751 | WA1VFAFL0DA169151 | WA1VFAFL0DA199086 | WA1VFAFL0DA188136 | WA1VFAFL0DA139499 | WA1VFAFL0DA132813 | WA1VFAFL0DA177461 | WA1VFAFL0DA169361; WA1VFAFL0DA176679; WA1VFAFL0DA181638 | WA1VFAFL0DA174155 | WA1VFAFL0DA101691 | WA1VFAFL0DA169375; WA1VFAFL0DA199010

WA1VFAFL0DA118331; WA1VFAFL0DA128261; WA1VFAFL0DA197029 | WA1VFAFL0DA154486

WA1VFAFL0DA163608 | WA1VFAFL0DA163883 | WA1VFAFL0DA173684 | WA1VFAFL0DA195510 | WA1VFAFL0DA194079 | WA1VFAFL0DA112092 | WA1VFAFL0DA195104 | WA1VFAFL0DA119012; WA1VFAFL0DA115462; WA1VFAFL0DA187777 | WA1VFAFL0DA169196 | WA1VFAFL0DA105661 | WA1VFAFL0DA140104 | WA1VFAFL0DA151572 | WA1VFAFL0DA164502 | WA1VFAFL0DA158506 | WA1VFAFL0DA198990 | WA1VFAFL0DA147926 | WA1VFAFL0DA199699 | WA1VFAFL0DA123514 | WA1VFAFL0DA120645 | WA1VFAFL0DA154228; WA1VFAFL0DA182675; WA1VFAFL0DA150096; WA1VFAFL0DA192428 | WA1VFAFL0DA180182; WA1VFAFL0DA114781 | WA1VFAFL0DA177377; WA1VFAFL0DA187794 | WA1VFAFL0DA144783; WA1VFAFL0DA105997; WA1VFAFL0DA181056 | WA1VFAFL0DA170140; WA1VFAFL0DA149501; WA1VFAFL0DA159462 | WA1VFAFL0DA177220 | WA1VFAFL0DA123769 | WA1VFAFL0DA154889 | WA1VFAFL0DA162541; WA1VFAFL0DA139695 | WA1VFAFL0DA164449 | WA1VFAFL0DA155802; WA1VFAFL0DA132035 | WA1VFAFL0DA157307; WA1VFAFL0DA135758

WA1VFAFL0DA105885 | WA1VFAFL0DA129944; WA1VFAFL0DA131306 | WA1VFAFL0DA154598; WA1VFAFL0DA124937 | WA1VFAFL0DA131371 | WA1VFAFL0DA170848; WA1VFAFL0DA125649 | WA1VFAFL0DA189013

WA1VFAFL0DA187441 | WA1VFAFL0DA162622 | WA1VFAFL0DA193613; WA1VFAFL0DA188038 | WA1VFAFL0DA156786 | WA1VFAFL0DA122203 | WA1VFAFL0DA192106; WA1VFAFL0DA104591 | WA1VFAFL0DA146081 | WA1VFAFL0DA130897 | WA1VFAFL0DA186497 | WA1VFAFL0DA179579; WA1VFAFL0DA161115; WA1VFAFL0DA159851 | WA1VFAFL0DA152804 | WA1VFAFL0DA174804; WA1VFAFL0DA132620 | WA1VFAFL0DA152141 | WA1VFAFL0DA130057 | WA1VFAFL0DA104235 | WA1VFAFL0DA140846; WA1VFAFL0DA187066; WA1VFAFL0DA168839 | WA1VFAFL0DA168940 | WA1VFAFL0DA197919 | WA1VFAFL0DA103862 | WA1VFAFL0DA122797; WA1VFAFL0DA199976 | WA1VFAFL0DA189044; WA1VFAFL0DA180294 | WA1VFAFL0DA174446 | WA1VFAFL0DA154777; WA1VFAFL0DA165312 | WA1VFAFL0DA184281 | WA1VFAFL0DA127823 | WA1VFAFL0DA155945 | WA1VFAFL0DA117891 | WA1VFAFL0DA166539; WA1VFAFL0DA142824

WA1VFAFL0DA156206 | WA1VFAFL0DA173491; WA1VFAFL0DA176391; WA1VFAFL0DA122685 | WA1VFAFL0DA111704; WA1VFAFL0DA119317 | WA1VFAFL0DA135081; WA1VFAFL0DA150017 | WA1VFAFL0DA199640 | WA1VFAFL0DA167500 | WA1VFAFL0DA145884; WA1VFAFL0DA116434 | WA1VFAFL0DA150499 | WA1VFAFL0DA157128 | WA1VFAFL0DA166279 | WA1VFAFL0DA125442

WA1VFAFL0DA189531 | WA1VFAFL0DA112108 | WA1VFAFL0DA154245 | WA1VFAFL0DA166492; WA1VFAFL0DA135212 | WA1VFAFL0DA162863 | WA1VFAFL0DA129376 | WA1VFAFL0DA161244; WA1VFAFL0DA161518 | WA1VFAFL0DA156304 | WA1VFAFL0DA180523 | WA1VFAFL0DA155296 | WA1VFAFL0DA119155 | WA1VFAFL0DA148591 | WA1VFAFL0DA128650 | WA1VFAFL0DA155105 | WA1VFAFL0DA194891 | WA1VFAFL0DA157517; WA1VFAFL0DA142726; WA1VFAFL0DA144864 | WA1VFAFL0DA132021 | WA1VFAFL0DA101268 | WA1VFAFL0DA133797; WA1VFAFL0DA172762

WA1VFAFL0DA114280; WA1VFAFL0DA106549 | WA1VFAFL0DA102095 | WA1VFAFL0DA134660 | WA1VFAFL0DA104820 | WA1VFAFL0DA162569 | WA1VFAFL0DA125117; WA1VFAFL0DA120032 | WA1VFAFL0DA167786

WA1VFAFL0DA160952 | WA1VFAFL0DA111959; WA1VFAFL0DA146145 | WA1VFAFL0DA183132; WA1VFAFL0DA157968 | WA1VFAFL0DA156948; WA1VFAFL0DA190744 | WA1VFAFL0DA192218; WA1VFAFL0DA120709 | WA1VFAFL0DA116403; WA1VFAFL0DA191649 | WA1VFAFL0DA193255 | WA1VFAFL0DA125036 | WA1VFAFL0DA194440 | WA1VFAFL0DA183440 | WA1VFAFL0DA176925; WA1VFAFL0DA176701 | WA1VFAFL0DA164211; WA1VFAFL0DA171188; WA1VFAFL0DA199377 | WA1VFAFL0DA165603 | WA1VFAFL0DA199587 | WA1VFAFL0DA101206 | WA1VFAFL0DA161194

WA1VFAFL0DA119804 | WA1VFAFL0DA172549 | WA1VFAFL0DA165634 | WA1VFAFL0DA160210

WA1VFAFL0DA173829 | WA1VFAFL0DA137817 | WA1VFAFL0DA194468

WA1VFAFL0DA173250 | WA1VFAFL0DA128065 | WA1VFAFL0DA155251 | WA1VFAFL0DA173927 | WA1VFAFL0DA151667 | WA1VFAFL0DA110388 | WA1VFAFL0DA120483 | WA1VFAFL0DA165066 | WA1VFAFL0DA115994 | WA1VFAFL0DA191666 | WA1VFAFL0DA121603; WA1VFAFL0DA185513; WA1VFAFL0DA151104 | WA1VFAFL0DA178884 | WA1VFAFL0DA100864; WA1VFAFL0DA189691 | WA1VFAFL0DA161938 | WA1VFAFL0DA147036 | WA1VFAFL0DA150728; WA1VFAFL0DA159526; WA1VFAFL0DA163186 | WA1VFAFL0DA185740; WA1VFAFL0DA125537; WA1VFAFL0DA152379 | WA1VFAFL0DA165035 | WA1VFAFL0DA161017 | WA1VFAFL0DA153662 | WA1VFAFL0DA139602; WA1VFAFL0DA138398 | WA1VFAFL0DA113730 | WA1VFAFL0DA197340; WA1VFAFL0DA194387; WA1VFAFL0DA113078 | WA1VFAFL0DA171756; WA1VFAFL0DA148767 | WA1VFAFL0DA128017; WA1VFAFL0DA188024; WA1VFAFL0DA113968; WA1VFAFL0DA198052 | WA1VFAFL0DA136327 | WA1VFAFL0DA101576 | WA1VFAFL0DA146906 | WA1VFAFL0DA122315; WA1VFAFL0DA164094

WA1VFAFL0DA197693

WA1VFAFL0DA106552 | WA1VFAFL0DA114960 | WA1VFAFL0DA101285; WA1VFAFL0DA125313; WA1VFAFL0DA138031 | WA1VFAFL0DA176603; WA1VFAFL0DA155380 | WA1VFAFL0DA118507 | WA1VFAFL0DA198665 | WA1VFAFL0DA112268; WA1VFAFL0DA190761 | WA1VFAFL0DA136456 | WA1VFAFL0DA111105 | WA1VFAFL0DA108446 | WA1VFAFL0DA173412 | WA1VFAFL0DA157565; WA1VFAFL0DA131631 | WA1VFAFL0DA158957 | WA1VFAFL0DA174432; WA1VFAFL0DA118670 | WA1VFAFL0DA111007 | WA1VFAFL0DA197449

WA1VFAFL0DA196253 | WA1VFAFL0DA112917; WA1VFAFL0DA166315; WA1VFAFL0DA153922

WA1VFAFL0DA179002 | WA1VFAFL0DA189769 | WA1VFAFL0DA177976 | WA1VFAFL0DA181428 | WA1VFAFL0DA106194 | WA1VFAFL0DA162491 | WA1VFAFL0DA196446; WA1VFAFL0DA177640 | WA1VFAFL0DA148137 | WA1VFAFL0DA157078; WA1VFAFL0DA134187 | WA1VFAFL0DA184698; WA1VFAFL0DA133329; WA1VFAFL0DA192705; WA1VFAFL0DA181140 | WA1VFAFL0DA143987 | WA1VFAFL0DA190355 | WA1VFAFL0DA139745; WA1VFAFL0DA129748 | WA1VFAFL0DA194471 | WA1VFAFL0DA169683

WA1VFAFL0DA167433 | WA1VFAFL0DA127563 | WA1VFAFL0DA159204; WA1VFAFL0DA126199 | WA1VFAFL0DA121052 | WA1VFAFL0DA164063

WA1VFAFL0DA193840; WA1VFAFL0DA123710; WA1VFAFL0DA172499; WA1VFAFL0DA183910 | WA1VFAFL0DA185902; WA1VFAFL0DA100931 | WA1VFAFL0DA172096 | WA1VFAFL0DA135565; WA1VFAFL0DA143925

WA1VFAFL0DA161132 | WA1VFAFL0DA120094; WA1VFAFL0DA127952 | WA1VFAFL0DA131046 | WA1VFAFL0DA150826 | WA1VFAFL0DA120385; WA1VFAFL0DA190856

WA1VFAFL0DA170932 | WA1VFAFL0DA177444; WA1VFAFL0DA167125; WA1VFAFL0DA173183; WA1VFAFL0DA120581

WA1VFAFL0DA198438; WA1VFAFL0DA113873; WA1VFAFL0DA128812 | WA1VFAFL0DA199153 | WA1VFAFL0DA182997; WA1VFAFL0DA166959; WA1VFAFL0DA150972 | WA1VFAFL0DA181588 | WA1VFAFL0DA129152 | WA1VFAFL0DA170638; WA1VFAFL0DA125523; WA1VFAFL0DA105904 | WA1VFAFL0DA157954; WA1VFAFL0DA193269; WA1VFAFL0DA129975 | WA1VFAFL0DA174219; WA1VFAFL0DA166203 | WA1VFAFL0DA143620 | WA1VFAFL0DA132973 | WA1VFAFL0DA146663 | WA1VFAFL0DA103991; WA1VFAFL0DA198469 | WA1VFAFL0DA153502; WA1VFAFL0DA158330 | WA1VFAFL0DA166864; WA1VFAFL0DA106485; WA1VFAFL0DA128731; WA1VFAFL0DA148719 | WA1VFAFL0DA110553; WA1VFAFL0DA190677 | WA1VFAFL0DA176732 | WA1VFAFL0DA109239 | WA1VFAFL0DA192431; WA1VFAFL0DA168355 | WA1VFAFL0DA172678; WA1VFAFL0DA167285; WA1VFAFL0DA165343 | WA1VFAFL0DA193398; WA1VFAFL0DA174575; WA1VFAFL0DA199637 | WA1VFAFL0DA180067; WA1VFAFL0DA123836 | WA1VFAFL0DA188184 | WA1VFAFL0DA189304; WA1VFAFL0DA175760; WA1VFAFL0DA160420 | WA1VFAFL0DA118040 | WA1VFAFL0DA107488; WA1VFAFL0DA176343; WA1VFAFL0DA188864 | WA1VFAFL0DA184801; WA1VFAFL0DA149255; WA1VFAFL0DA154729; WA1VFAFL0DA177895

WA1VFAFL0DA140233 | WA1VFAFL0DA130236 | WA1VFAFL0DA119589 | WA1VFAFL0DA122850

WA1VFAFL0DA140619 | WA1VFAFL0DA189612 |
The car appears to be a Audi.
The specific car is a A4 Allroad according to our records.
Find details on VINs that start with WA1VFAFL0DA1.
WA1VFAFL0DA174897 | WA1VFAFL0DA141687; WA1VFAFL0DA107734; WA1VFAFL0DA178142; WA1VFAFL0DA179839 | WA1VFAFL0DA170333 | WA1VFAFL0DA178674 | WA1VFAFL0DA104056; WA1VFAFL0DA156562 | WA1VFAFL0DA196981 | WA1VFAFL0DA190226; WA1VFAFL0DA114974

WA1VFAFL0DA196365; WA1VFAFL0DA176858 | WA1VFAFL0DA170252

WA1VFAFL0DA149529 | WA1VFAFL0DA183227; WA1VFAFL0DA167867 | WA1VFAFL0DA163866; WA1VFAFL0DA130110 | WA1VFAFL0DA193014; WA1VFAFL0DA127384; WA1VFAFL0DA179548 | WA1VFAFL0DA198827

WA1VFAFL0DA182854; WA1VFAFL0DA100492 | WA1VFAFL0DA127630 | WA1VFAFL0DA105143; WA1VFAFL0DA106700 | WA1VFAFL0DA150597

WA1VFAFL0DA173393; WA1VFAFL0DA163558 | WA1VFAFL0DA154732 | WA1VFAFL0DA135873; WA1VFAFL0DA191084 | WA1VFAFL0DA157615 | WA1VFAFL0DA155265 | WA1VFAFL0DA195877 | WA1VFAFL0DA163110; WA1VFAFL0DA134237 | WA1VFAFL0DA140278

WA1VFAFL0DA146789 | WA1VFAFL0DA184619; WA1VFAFL0DA131144 | WA1VFAFL0DA126509; WA1VFAFL0DA181736 | WA1VFAFL0DA121133 | WA1VFAFL0DA151068 | WA1VFAFL0DA120113 | WA1VFAFL0DA162331 | WA1VFAFL0DA128549 | WA1VFAFL0DA117308 | WA1VFAFL0DA110374

WA1VFAFL0DA141477 | WA1VFAFL0DA107863; WA1VFAFL0DA152270 | WA1VFAFL0DA179064 | WA1VFAFL0DA110651; WA1VFAFL0DA168727; WA1VFAFL0DA167044 | WA1VFAFL0DA141768; WA1VFAFL0DA111332 | WA1VFAFL0DA158490 | WA1VFAFL0DA131127 | WA1VFAFL0DA192798 | WA1VFAFL0DA153886

WA1VFAFL0DA196351 | WA1VFAFL0DA129698

WA1VFAFL0DA136988 | WA1VFAFL0DA101965 | WA1VFAFL0DA109919 | WA1VFAFL0DA135761; WA1VFAFL0DA156450 | WA1VFAFL0DA197922 | WA1VFAFL0DA122251 | WA1VFAFL0DA115851; WA1VFAFL0DA159848; WA1VFAFL0DA146078; WA1VFAFL0DA130365

WA1VFAFL0DA123383 | WA1VFAFL0DA148316 | WA1VFAFL0DA123190 | WA1VFAFL0DA193031 | WA1VFAFL0DA183972; WA1VFAFL0DA135629; WA1VFAFL0DA113095

WA1VFAFL0DA134495 | WA1VFAFL0DA189853; WA1VFAFL0DA130611; WA1VFAFL0DA108639; WA1VFAFL0DA166962 | WA1VFAFL0DA131872 | WA1VFAFL0DA117969; WA1VFAFL0DA166976; WA1VFAFL0DA186919; WA1VFAFL0DA105515 | WA1VFAFL0DA107541; WA1VFAFL0DA158134 | WA1VFAFL0DA117549 | WA1VFAFL0DA162524 | WA1VFAFL0DA186967; WA1VFAFL0DA160174 | WA1VFAFL0DA154357; WA1VFAFL0DA102680; WA1VFAFL0DA182773; WA1VFAFL0DA100086; WA1VFAFL0DA156934; WA1VFAFL0DA109130; WA1VFAFL0DA191487 | WA1VFAFL0DA167772; WA1VFAFL0DA185690; WA1VFAFL0DA145318 | WA1VFAFL0DA164239 | WA1VFAFL0DA132195; WA1VFAFL0DA175466 | WA1VFAFL0DA109015 | WA1VFAFL0DA140216; WA1VFAFL0DA140636; WA1VFAFL0DA140507 | WA1VFAFL0DA107877; WA1VFAFL0DA156383 | WA1VFAFL0DA106048; WA1VFAFL0DA145710 | WA1VFAFL0DA138983 | WA1VFAFL0DA160868 | WA1VFAFL0DA148378; WA1VFAFL0DA105949 | WA1VFAFL0DA116692 | WA1VFAFL0DA116014 | WA1VFAFL0DA153385 | WA1VFAFL0DA170672 | WA1VFAFL0DA158246 | WA1VFAFL0DA115476 | WA1VFAFL0DA127451

WA1VFAFL0DA152477 | WA1VFAFL0DA117678 | WA1VFAFL0DA168288 | WA1VFAFL0DA189092 | WA1VFAFL0DA124470; WA1VFAFL0DA122928 | WA1VFAFL0DA157663

WA1VFAFL0DA121410; WA1VFAFL0DA101917 | WA1VFAFL0DA172809 | WA1VFAFL0DA129586 | WA1VFAFL0DA127871 | WA1VFAFL0DA143178 | WA1VFAFL0DA127210; WA1VFAFL0DA116482 | WA1VFAFL0DA111136 | WA1VFAFL0DA162653; WA1VFAFL0DA142449; WA1VFAFL0DA153967 | WA1VFAFL0DA102811 | WA1VFAFL0DA102713

WA1VFAFL0DA101996; WA1VFAFL0DA100606 | WA1VFAFL0DA196012 | WA1VFAFL0DA143021; WA1VFAFL0DA155458; WA1VFAFL0DA133766 | WA1VFAFL0DA174088 | WA1VFAFL0DA196897 | WA1VFAFL0DA176584; WA1VFAFL0DA182269 | WA1VFAFL0DA140166; WA1VFAFL0DA147666 | WA1VFAFL0DA131113; WA1VFAFL0DA121164; WA1VFAFL0DA198973 | WA1VFAFL0DA112903 | WA1VFAFL0DA187813 | WA1VFAFL0DA132181

WA1VFAFL0DA197743; WA1VFAFL0DA101741; WA1VFAFL0DA130009; WA1VFAFL0DA199248; WA1VFAFL0DA100251 | WA1VFAFL0DA144928 | WA1VFAFL0DA129622 | WA1VFAFL0DA191635 | WA1VFAFL0DA148364 | WA1VFAFL0DA122220 | WA1VFAFL0DA141690 | WA1VFAFL0DA147599 | WA1VFAFL0DA192171 | WA1VFAFL0DA134402; WA1VFAFL0DA191215; WA1VFAFL0DA180716; WA1VFAFL0DA182112

WA1VFAFL0DA113338; WA1VFAFL0DA180022; WA1VFAFL0DA151944; WA1VFAFL0DA132942; WA1VFAFL0DA139082; WA1VFAFL0DA126302 | WA1VFAFL0DA116045 | WA1VFAFL0DA107068; WA1VFAFL0DA183292 | WA1VFAFL0DA118622 | WA1VFAFL0DA115591 | WA1VFAFL0DA181381; WA1VFAFL0DA191599; WA1VFAFL0DA180165; WA1VFAFL0DA108012; WA1VFAFL0DA153208 | WA1VFAFL0DA158019 | WA1VFAFL0DA138546; WA1VFAFL0DA149238; WA1VFAFL0DA166489 | WA1VFAFL0DA100847; WA1VFAFL0DA129796 | WA1VFAFL0DA114411 | WA1VFAFL0DA103084; WA1VFAFL0DA130429; WA1VFAFL0DA151927 | WA1VFAFL0DA132715; WA1VFAFL0DA156674 | WA1VFAFL0DA174978 | WA1VFAFL0DA133895 | WA1VFAFL0DA194194 | WA1VFAFL0DA175919; WA1VFAFL0DA170543 | WA1VFAFL0DA159140 | WA1VFAFL0DA112173 | WA1VFAFL0DA139230; WA1VFAFL0DA165004 | WA1VFAFL0DA133153 | WA1VFAFL0DA164676; WA1VFAFL0DA180974 | WA1VFAFL0DA110200 | WA1VFAFL0DA139048 | WA1VFAFL0DA188878; WA1VFAFL0DA197273; WA1VFAFL0DA110715 | WA1VFAFL0DA145304 | WA1VFAFL0DA116207 | WA1VFAFL0DA196544 | WA1VFAFL0DA166704 | WA1VFAFL0DA118698; WA1VFAFL0DA111699; WA1VFAFL0DA128177 | WA1VFAFL0DA145397; WA1VFAFL0DA119866 | WA1VFAFL0DA108883 | WA1VFAFL0DA176441 | WA1VFAFL0DA164080; WA1VFAFL0DA178609 | WA1VFAFL0DA147067; WA1VFAFL0DA193952 | WA1VFAFL0DA196821 | WA1VFAFL0DA151717; WA1VFAFL0DA140698 | WA1VFAFL0DA160238; WA1VFAFL0DA164242 | WA1VFAFL0DA195491 | WA1VFAFL0DA158733; WA1VFAFL0DA101934 | WA1VFAFL0DA127322 | WA1VFAFL0DA186225; WA1VFAFL0DA142242 | WA1VFAFL0DA134996 | WA1VFAFL0DA177962; WA1VFAFL0DA140555 | WA1VFAFL0DA130432; WA1VFAFL0DA146386 | WA1VFAFL0DA154469; WA1VFAFL0DA111685 | WA1VFAFL0DA149711 | WA1VFAFL0DA164838; WA1VFAFL0DA145027 | WA1VFAFL0DA133721; WA1VFAFL0DA185642; WA1VFAFL0DA179436 | WA1VFAFL0DA186161; WA1VFAFL0DA108785 | WA1VFAFL0DA135257 | WA1VFAFL0DA193577 | WA1VFAFL0DA166735 | WA1VFAFL0DA152740

WA1VFAFL0DA118801

WA1VFAFL0DA158067; WA1VFAFL0DA151961; WA1VFAFL0DA154195; WA1VFAFL0DA135923 | WA1VFAFL0DA149367; WA1VFAFL0DA155492; WA1VFAFL0DA144959 | WA1VFAFL0DA102985

WA1VFAFL0DA117020 | WA1VFAFL0DA183471 | WA1VFAFL0DA182353 | WA1VFAFL0DA139924; WA1VFAFL0DA132164 | WA1VFAFL0DA110570 | WA1VFAFL0DA191764 | WA1VFAFL0DA196902; WA1VFAFL0DA181610 | WA1VFAFL0DA177072 | WA1VFAFL0DA136599; WA1VFAFL0DA116028; WA1VFAFL0DA162619 | WA1VFAFL0DA129216; WA1VFAFL0DA131984 | WA1VFAFL0DA107443 | WA1VFAFL0DA141866 | WA1VFAFL0DA147618 | WA1VFAFL0DA142659 | WA1VFAFL0DA167934 | WA1VFAFL0DA132228 | WA1VFAFL0DA113694; WA1VFAFL0DA186743 | WA1VFAFL0DA153418 | WA1VFAFL0DA126073 | WA1VFAFL0DA129751 | WA1VFAFL0DA102422 | WA1VFAFL0DA173605 | WA1VFAFL0DA193630 | WA1VFAFL0DA121018 | WA1VFAFL0DA177928 | WA1VFAFL0DA179372 | WA1VFAFL0DA179727 | WA1VFAFL0DA111766 | WA1VFAFL0DA140801 | WA1VFAFL0DA164306

WA1VFAFL0DA172051 | WA1VFAFL0DA189027; WA1VFAFL0DA108298; WA1VFAFL0DA136196; WA1VFAFL0DA166282; WA1VFAFL0DA100041; WA1VFAFL0DA129040 | WA1VFAFL0DA131533 | WA1VFAFL0DA179937; WA1VFAFL0DA105062 | WA1VFAFL0DA175953; WA1VFAFL0DA107152 | WA1VFAFL0DA167755 | WA1VFAFL0DA126316 | WA1VFAFL0DA176682 | WA1VFAFL0DA121911 | WA1VFAFL0DA100833 | WA1VFAFL0DA120693; WA1VFAFL0DA175256; WA1VFAFL0DA175645 | WA1VFAFL0DA162250 | WA1VFAFL0DA153077 | WA1VFAFL0DA159798; WA1VFAFL0DA197211 | WA1VFAFL0DA116501 | WA1VFAFL0DA131760 | WA1VFAFL0DA181266; WA1VFAFL0DA112089; WA1VFAFL0DA127479 | WA1VFAFL0DA151541 | WA1VFAFL0DA166850 | WA1VFAFL0DA137798 | WA1VFAFL0DA131001; WA1VFAFL0DA190954 | WA1VFAFL0DA131645; WA1VFAFL0DA140314 | WA1VFAFL0DA111573 | WA1VFAFL0DA133556; WA1VFAFL0DA192462 | WA1VFAFL0DA159316 | WA1VFAFL0DA105272; WA1VFAFL0DA154956; WA1VFAFL0DA116496; WA1VFAFL0DA107345 | WA1VFAFL0DA118149 | WA1VFAFL0DA105613; WA1VFAFL0DA115025 | WA1VFAFL0DA119253; WA1VFAFL0DA127725 | WA1VFAFL0DA114537 | WA1VFAFL0DA166086; WA1VFAFL0DA135985 | WA1VFAFL0DA149031; WA1VFAFL0DA158800; WA1VFAFL0DA150745; WA1VFAFL0DA183454; WA1VFAFL0DA126574 | WA1VFAFL0DA178366; WA1VFAFL0DA191893 | WA1VFAFL0DA126915

WA1VFAFL0DA157145 | WA1VFAFL0DA130995; WA1VFAFL0DA153743 | WA1VFAFL0DA121150 | WA1VFAFL0DA149840; WA1VFAFL0DA194308; WA1VFAFL0DA118605; WA1VFAFL0DA153600; WA1VFAFL0DA159784; WA1VFAFL0DA186810 | WA1VFAFL0DA112433 | WA1VFAFL0DA147358 | WA1VFAFL0DA187505 | WA1VFAFL0DA145187 | WA1VFAFL0DA142337 | WA1VFAFL0DA118829 | WA1VFAFL0DA128941 | WA1VFAFL0DA194535; WA1VFAFL0DA188251 | WA1VFAFL0DA147814 | WA1VFAFL0DA152866

WA1VFAFL0DA195992; WA1VFAFL0DA199458 | WA1VFAFL0DA140359 | WA1VFAFL0DA179503 | WA1VFAFL0DA109175; WA1VFAFL0DA101724 | WA1VFAFL0DA149465 | WA1VFAFL0DA148929; WA1VFAFL0DA124811 | WA1VFAFL0DA193207 | WA1VFAFL0DA136019 | WA1VFAFL0DA171398; WA1VFAFL0DA160627; WA1VFAFL0DA175841 | WA1VFAFL0DA137199 | WA1VFAFL0DA162975 | WA1VFAFL0DA141821 | WA1VFAFL0DA195667 | WA1VFAFL0DA157095 | WA1VFAFL0DA183793

WA1VFAFL0DA117275 | WA1VFAFL0DA192543

WA1VFAFL0DA162183 | WA1VFAFL0DA153841 | WA1VFAFL0DA114943 | WA1VFAFL0DA113288; WA1VFAFL0DA160207 | WA1VFAFL0DA158926 | WA1VFAFL0DA158683 | WA1VFAFL0DA171806; WA1VFAFL0DA175922

WA1VFAFL0DA166217 | WA1VFAFL0DA100878; WA1VFAFL0DA179369 | WA1VFAFL0DA112240 | WA1VFAFL0DA115378 | WA1VFAFL0DA199105 | WA1VFAFL0DA142970; WA1VFAFL0DA182188; WA1VFAFL0DA133346 | WA1VFAFL0DA194180 | WA1VFAFL0DA145335; WA1VFAFL0DA128485; WA1VFAFL0DA108530 | WA1VFAFL0DA120886 | WA1VFAFL0DA100671; WA1VFAFL0DA186368 | WA1VFAFL0DA195118; WA1VFAFL0DA164323 | WA1VFAFL0DA167108; WA1VFAFL0DA120791 | WA1VFAFL0DA195328 | WA1VFAFL0DA188833 | WA1VFAFL0DA126168 | WA1VFAFL0DA105286; WA1VFAFL0DA170347; WA1VFAFL0DA141608 | WA1VFAFL0DA177251; WA1VFAFL0DA126932 | WA1VFAFL0DA198620 | WA1VFAFL0DA171031 | WA1VFAFL0DA156805 | WA1VFAFL0DA118104 | WA1VFAFL0DA117051 | WA1VFAFL0DA193711; WA1VFAFL0DA120077

WA1VFAFL0DA181719 | WA1VFAFL0DA178920 | WA1VFAFL0DA130639 | WA1VFAFL0DA160045 | WA1VFAFL0DA193546 | WA1VFAFL0DA189125 | WA1VFAFL0DA132617; WA1VFAFL0DA178058

WA1VFAFL0DA114165 | WA1VFAFL0DA117096 | WA1VFAFL0DA104770 | WA1VFAFL0DA186452; WA1VFAFL0DA106860; WA1VFAFL0DA193627 | WA1VFAFL0DA105983 | WA1VFAFL0DA104963 | WA1VFAFL0DA138871; WA1VFAFL0DA110455; WA1VFAFL0DA149899 | WA1VFAFL0DA155170; WA1VFAFL0DA124789; WA1VFAFL0DA152513 | WA1VFAFL0DA164810 | WA1VFAFL0DA187407

WA1VFAFL0DA193479 | WA1VFAFL0DA137977; WA1VFAFL0DA111184; WA1VFAFL0DA139857 | WA1VFAFL0DA143181 | WA1VFAFL0DA158862 | WA1VFAFL0DA151300 | WA1VFAFL0DA166637 | WA1VFAFL0DA113422 | WA1VFAFL0DA110083 | WA1VFAFL0DA169473 | WA1VFAFL0DA181901 | WA1VFAFL0DA120175; WA1VFAFL0DA173670 | WA1VFAFL0DA171837 | WA1VFAFL0DA148347

WA1VFAFL0DA109791 | WA1VFAFL0DA175306 | WA1VFAFL0DA177430; WA1VFAFL0DA187164; WA1VFAFL0DA128776 | WA1VFAFL0DA171143

WA1VFAFL0DA197497; WA1VFAFL0DA184314 | WA1VFAFL0DA135727; WA1VFAFL0DA120080; WA1VFAFL0DA168372 | WA1VFAFL0DA194521 | WA1VFAFL0DA108074 | WA1VFAFL0DA116174 | WA1VFAFL0DA106101

WA1VFAFL0DA110942 | WA1VFAFL0DA143259; WA1VFAFL0DA178612 | WA1VFAFL0DA160773 | WA1VFAFL0DA136974 | WA1VFAFL0DA129054 | WA1VFAFL0DA181204; WA1VFAFL0DA119429 | WA1VFAFL0DA143049 | WA1VFAFL0DA185432; WA1VFAFL0DA186175 | WA1VFAFL0DA197726 | WA1VFAFL0DA150261; WA1VFAFL0DA131970 | WA1VFAFL0DA134481; WA1VFAFL0DA150180 | WA1VFAFL0DA184880 | WA1VFAFL0DA167304 | WA1VFAFL0DA179257 | WA1VFAFL0DA193112 | WA1VFAFL0DA113498 | WA1VFAFL0DA164287 | WA1VFAFL0DA104221; WA1VFAFL0DA182952 | WA1VFAFL0DA101397 | WA1VFAFL0DA137560 | WA1VFAFL0DA136263 | WA1VFAFL0DA131550 | WA1VFAFL0DA161695 | WA1VFAFL0DA199122 | WA1VFAFL0DA168713; WA1VFAFL0DA161793; WA1VFAFL0DA106468 | WA1VFAFL0DA156285

WA1VFAFL0DA164936 | WA1VFAFL0DA124176 | WA1VFAFL0DA160109; WA1VFAFL0DA102419; WA1VFAFL0DA156495 | WA1VFAFL0DA155346; WA1VFAFL0DA166993 | WA1VFAFL0DA129779; WA1VFAFL0DA198911 | WA1VFAFL0DA198004; WA1VFAFL0DA127000; WA1VFAFL0DA110892 | WA1VFAFL0DA184412 | WA1VFAFL0DA170171; WA1VFAFL0DA104834; WA1VFAFL0DA160563 | WA1VFAFL0DA154259; WA1VFAFL0DA159493; WA1VFAFL0DA137915 | WA1VFAFL0DA125568 | WA1VFAFL0DA191036 | WA1VFAFL0DA193143 | WA1VFAFL0DA108026

WA1VFAFL0DA147280; WA1VFAFL0DA115767; WA1VFAFL0DA195684

WA1VFAFL0DA164645; WA1VFAFL0DA182627

WA1VFAFL0DA102663

WA1VFAFL0DA108723

WA1VFAFL0DA156397 | WA1VFAFL0DA136070; WA1VFAFL0DA104817; WA1VFAFL0DA120810 | WA1VFAFL0DA146792 | WA1VFAFL0DA191411 | WA1VFAFL0DA186340; WA1VFAFL0DA117910 | WA1VFAFL0DA198780 | WA1VFAFL0DA116059

WA1VFAFL0DA123688 | WA1VFAFL0DA180425; WA1VFAFL0DA113047 | WA1VFAFL0DA103635 | WA1VFAFL0DA140586 | WA1VFAFL0DA108351; WA1VFAFL0DA129846 | WA1VFAFL0DA144962

WA1VFAFL0DA184197 | WA1VFAFL0DA173314 | WA1VFAFL0DA167660

WA1VFAFL0DA188492 | WA1VFAFL0DA196043 | WA1VFAFL0DA164130 | WA1VFAFL0DA198116 | WA1VFAFL0DA117146 | WA1VFAFL0DA127742 | WA1VFAFL0DA141625

WA1VFAFL0DA100265 | WA1VFAFL0DA146775 | WA1VFAFL0DA187875 | WA1VFAFL0DA146453 | WA1VFAFL0DA156500; WA1VFAFL0DA194261 | WA1VFAFL0DA189707; WA1VFAFL0DA122735 | WA1VFAFL0DA147960 | WA1VFAFL0DA153404 | WA1VFAFL0DA102145 | WA1VFAFL0DA121326; WA1VFAFL0DA152852; WA1VFAFL0DA181753

WA1VFAFL0DA150843; WA1VFAFL0DA179596 | WA1VFAFL0DA191540 | WA1VFAFL0DA192526 | WA1VFAFL0DA162720 | WA1VFAFL0DA186144; WA1VFAFL0DA128289; WA1VFAFL0DA171000 | WA1VFAFL0DA157792; WA1VFAFL0DA161311; WA1VFAFL0DA118216

WA1VFAFL0DA159994 | WA1VFAFL0DA181462; WA1VFAFL0DA125201 | WA1VFAFL0DA126638; WA1VFAFL0DA124341 | WA1VFAFL0DA146923; WA1VFAFL0DA189755; WA1VFAFL0DA138367; WA1VFAFL0DA149921 | WA1VFAFL0DA145447; WA1VFAFL0DA194101 | WA1VFAFL0DA119706 | WA1VFAFL0DA172244 | WA1VFAFL0DA131967

WA1VFAFL0DA114716 | WA1VFAFL0DA168615; WA1VFAFL0DA152074 | WA1VFAFL0DA155556 | WA1VFAFL0DA159123 | WA1VFAFL0DA167710; WA1VFAFL0DA163012 | WA1VFAFL0DA178108 | WA1VFAFL0DA148722; WA1VFAFL0DA199556 | WA1VFAFL0DA111380 | WA1VFAFL0DA149000; WA1VFAFL0DA179842 | WA1VFAFL0DA144993 | WA1VFAFL0DA183549; WA1VFAFL0DA153760; WA1VFAFL0DA156559 | WA1VFAFL0DA160384; WA1VFAFL0DA115168 | WA1VFAFL0DA183373 | WA1VFAFL0DA121004; WA1VFAFL0DA119950; WA1VFAFL0DA149319 | WA1VFAFL0DA153256; WA1VFAFL0DA117521 | WA1VFAFL0DA175855 | WA1VFAFL0DA113355; WA1VFAFL0DA111640 | WA1VFAFL0DA101030

WA1VFAFL0DA113906 | WA1VFAFL0DA149739; WA1VFAFL0DA165553 | WA1VFAFL0DA133198; WA1VFAFL0DA170042 | WA1VFAFL0DA112500

WA1VFAFL0DA142032 | WA1VFAFL0DA122945; WA1VFAFL0DA177153 | WA1VFAFL0DA130866 | WA1VFAFL0DA124842; WA1VFAFL0DA141902 | WA1VFAFL0DA151054 | WA1VFAFL0DA168176; WA1VFAFL0DA122573 | WA1VFAFL0DA148221; WA1VFAFL0DA159395 | WA1VFAFL0DA186208 | WA1VFAFL0DA144069 | WA1VFAFL0DA179341 | WA1VFAFL0DA145741 | WA1VFAFL0DA194860 | WA1VFAFL0DA158358; WA1VFAFL0DA107006; WA1VFAFL0DA131242 | WA1VFAFL0DA196754 | WA1VFAFL0DA169036 | WA1VFAFL0DA180344 | WA1VFAFL0DA161664; WA1VFAFL0DA144136; WA1VFAFL0DA169022; WA1VFAFL0DA149143 | WA1VFAFL0DA130205 | WA1VFAFL0DA175046 | WA1VFAFL0DA120354 | WA1VFAFL0DA195281 | WA1VFAFL0DA106793; WA1VFAFL0DA151779; WA1VFAFL0DA154990; WA1VFAFL0DA187438

WA1VFAFL0DA192929 | WA1VFAFL0DA198746 | WA1VFAFL0DA143780; WA1VFAFL0DA157100 | WA1VFAFL0DA180585; WA1VFAFL0DA142435; WA1VFAFL0DA148848

WA1VFAFL0DA191439; WA1VFAFL0DA122038 | WA1VFAFL0DA152723 | WA1VFAFL0DA184846; WA1VFAFL0DA159168 | WA1VFAFL0DA127157; WA1VFAFL0DA157713 | WA1VFAFL0DA111069 | WA1VFAFL0DA143407 | WA1VFAFL0DA186984 | WA1VFAFL0DA119611; WA1VFAFL0DA157694; WA1VFAFL0DA192350 | WA1VFAFL0DA154696 | WA1VFAFL0DA176178 | WA1VFAFL0DA190713 | WA1VFAFL0DA179128 | WA1VFAFL0DA125957; WA1VFAFL0DA176715 | WA1VFAFL0DA155007; WA1VFAFL0DA115848 | WA1VFAFL0DA145366 | WA1VFAFL0DA112481 | WA1VFAFL0DA135842 | WA1VFAFL0DA158117 | WA1VFAFL0DA163527 | WA1VFAFL0DA167707 | WA1VFAFL0DA109449 | WA1VFAFL0DA128969 | WA1VFAFL0DA143908 | WA1VFAFL0DA144752 | WA1VFAFL0DA157520 | WA1VFAFL0DA111220 | WA1VFAFL0DA193093 | WA1VFAFL0DA159543 | WA1VFAFL0DA188847 | WA1VFAFL0DA187844 | WA1VFAFL0DA161471; WA1VFAFL0DA159929 | WA1VFAFL0DA126106 | WA1VFAFL0DA190260 | WA1VFAFL0DA174415; WA1VFAFL0DA130074

WA1VFAFL0DA156707; WA1VFAFL0DA132388; WA1VFAFL0DA119446 | WA1VFAFL0DA185883 | WA1VFAFL0DA119172 | WA1VFAFL0DA167688; WA1VFAFL0DA182451; WA1VFAFL0DA124050 | WA1VFAFL0DA171305 | WA1VFAFL0DA125800 | WA1VFAFL0DA146436

WA1VFAFL0DA134612; WA1VFAFL0DA166525 | WA1VFAFL0DA166766; WA1VFAFL0DA177802; WA1VFAFL0DA169988 | WA1VFAFL0DA166573

WA1VFAFL0DA109693; WA1VFAFL0DA139731 | WA1VFAFL0DA113209 | WA1VFAFL0DA164435

WA1VFAFL0DA137218 | WA1VFAFL0DA198536 | WA1VFAFL0DA129085 | WA1VFAFL0DA149191 | WA1VFAFL0DA137803; WA1VFAFL0DA137235 | WA1VFAFL0DA160658 | WA1VFAFL0DA146212

WA1VFAFL0DA150650; WA1VFAFL0DA142998 | WA1VFAFL0DA102839 | WA1VFAFL0DA191991

WA1VFAFL0DA198844 | WA1VFAFL0DA124162 | WA1VFAFL0DA145285; WA1VFAFL0DA126252 | WA1VFAFL0DA107586; WA1VFAFL0DA181218

WA1VFAFL0DA105577; WA1VFAFL0DA152849 | WA1VFAFL0DA126056 | WA1VFAFL0DA150566 | WA1VFAFL0DA165746 | WA1VFAFL0DA140197

WA1VFAFL0DA116062 | WA1VFAFL0DA190419 | WA1VFAFL0DA161941 | WA1VFAFL0DA139826 | WA1VFAFL0DA167447; WA1VFAFL0DA127918 | WA1VFAFL0DA139177 | WA1VFAFL0DA102730; WA1VFAFL0DA162488 | WA1VFAFL0DA155881 | WA1VFAFL0DA188573; WA1VFAFL0DA141026; WA1VFAFL0DA180151 | WA1VFAFL0DA141933 | WA1VFAFL0DA181221 | WA1VFAFL0DA198679 | WA1VFAFL0DA195376; WA1VFAFL0DA113243 | WA1VFAFL0DA192753 | WA1VFAFL0DA180036 | WA1VFAFL0DA189724; WA1VFAFL0DA167853; WA1VFAFL0DA163088 | WA1VFAFL0DA191523; WA1VFAFL0DA169702

WA1VFAFL0DA193997 | WA1VFAFL0DA109788 | WA1VFAFL0DA140829 | WA1VFAFL0DA102548 | WA1VFAFL0DA135971; WA1VFAFL0DA119818 | WA1VFAFL0DA118720; WA1VFAFL0DA126655 | WA1VFAFL0DA155623

WA1VFAFL0DA198195; WA1VFAFL0DA189741

WA1VFAFL0DA131841; WA1VFAFL0DA117583 | WA1VFAFL0DA175726; WA1VFAFL0DA177735 | WA1VFAFL0DA131662 | WA1VFAFL0DA194504; WA1VFAFL0DA180084 | WA1VFAFL0DA133587 | WA1VFAFL0DA187262 | WA1VFAFL0DA191098 | WA1VFAFL0DA158070; WA1VFAFL0DA199363; WA1VFAFL0DA179243 | WA1VFAFL0DA168517; WA1VFAFL0DA116711; WA1VFAFL0DA199069 | WA1VFAFL0DA199783; WA1VFAFL0DA185348

WA1VFAFL0DA114862 | WA1VFAFL0DA163267 | WA1VFAFL0DA169344; WA1VFAFL0DA119835 | WA1VFAFL0DA194745 | WA1VFAFL0DA161731 | WA1VFAFL0DA140300; WA1VFAFL0DA179517 | WA1VFAFL0DA123657 | WA1VFAFL0DA126784 | WA1VFAFL0DA168775; WA1VFAFL0DA123867 | WA1VFAFL0DA174964 | WA1VFAFL0DA136134; WA1VFAFL0DA144377 | WA1VFAFL0DA183938 | WA1VFAFL0DA115316

WA1VFAFL0DA165181 | WA1VFAFL0DA187195 | WA1VFAFL0DA178285 | WA1VFAFL0DA181493 | WA1VFAFL0DA192736; WA1VFAFL0DA193322; WA1VFAFL0DA144279 | WA1VFAFL0DA165942; WA1VFAFL0DA123545

WA1VFAFL0DA158652 | WA1VFAFL0DA172583; WA1VFAFL0DA193675 | WA1VFAFL0DA180697; WA1VFAFL0DA109886; WA1VFAFL0DA133878 | WA1VFAFL0DA132097; WA1VFAFL0DA111637 | WA1VFAFL0DA166475 | WA1VFAFL0DA160126 | WA1VFAFL0DA194177 | WA1VFAFL0DA137297; WA1VFAFL0DA172129; WA1VFAFL0DA170431 | WA1VFAFL0DA172616 | WA1VFAFL0DA197256 | WA1VFAFL0DA127076 | WA1VFAFL0DA168646; WA1VFAFL0DA151653 | WA1VFAFL0DA149420 | WA1VFAFL0DA165309 | WA1VFAFL0DA188010 | WA1VFAFL0DA142080; WA1VFAFL0DA124484 | WA1VFAFL0DA193725 | WA1VFAFL0DA169134 | WA1VFAFL0DA108494 | WA1VFAFL0DA148882 | WA1VFAFL0DA126350 | WA1VFAFL0DA107023; WA1VFAFL0DA113971 | WA1VFAFL0DA186080 | WA1VFAFL0DA150163; WA1VFAFL0DA102405 | WA1VFAFL0DA193854 | WA1VFAFL0DA106972; WA1VFAFL0DA113145; WA1VFAFL0DA134173 | WA1VFAFL0DA173474 | WA1VFAFL0DA178688

WA1VFAFL0DA104848; WA1VFAFL0DA174463; WA1VFAFL0DA145934; WA1VFAFL0DA108897 | WA1VFAFL0DA120239 | WA1VFAFL0DA172650; WA1VFAFL0DA162037 | WA1VFAFL0DA116773 | WA1VFAFL0DA172891 | WA1VFAFL0DA103294 | WA1VFAFL0DA191246; WA1VFAFL0DA130673 | WA1VFAFL0DA101027 | WA1VFAFL0DA153273; WA1VFAFL0DA195961 | WA1VFAFL0DA144122; WA1VFAFL0DA115445 | WA1VFAFL0DA175435 | WA1VFAFL0DA101738; WA1VFAFL0DA108348

WA1VFAFL0DA188279; WA1VFAFL0DA102498; WA1VFAFL0DA181834 | WA1VFAFL0DA193028; WA1VFAFL0DA110486; WA1VFAFL0DA125778; WA1VFAFL0DA183728 | WA1VFAFL0DA134559; WA1VFAFL0DA192803; WA1VFAFL0DA145772; WA1VFAFL0DA148199; WA1VFAFL0DA139373; WA1VFAFL0DA155315 | WA1VFAFL0DA183499; WA1VFAFL0DA173331 | WA1VFAFL0DA183941 | WA1VFAFL0DA187892; WA1VFAFL0DA172986 | WA1VFAFL0DA179761 | WA1VFAFL0DA119009

WA1VFAFL0DA158568; WA1VFAFL0DA186869 | WA1VFAFL0DA197368 | WA1VFAFL0DA106437; WA1VFAFL0DA191537 | WA1VFAFL0DA120628 | WA1VFAFL0DA138935; WA1VFAFL0DA149742 | WA1VFAFL0DA123786; WA1VFAFL0DA122623 | WA1VFAFL0DA148803 | WA1VFAFL0DA169621 | WA1VFAFL0DA127675; WA1VFAFL0DA106809 | WA1VFAFL0DA185608 | WA1VFAFL0DA180862 | WA1VFAFL0DA174205 | WA1VFAFL0DA145111 | WA1VFAFL0DA170400 | WA1VFAFL0DA128096 | WA1VFAFL0DA128566; WA1VFAFL0DA100198; WA1VFAFL0DA161177

WA1VFAFL0DA130348 | WA1VFAFL0DA115431 | WA1VFAFL0DA112514; WA1VFAFL0DA180649 | WA1VFAFL0DA187343 | WA1VFAFL0DA138420 | WA1VFAFL0DA121536; WA1VFAFL0DA137302; WA1VFAFL0DA179565 | WA1VFAFL0DA153578 | WA1VFAFL0DA105028 | WA1VFAFL0DA172471

WA1VFAFL0DA194728 | WA1VFAFL0DA128910 | WA1VFAFL0DA139910

WA1VFAFL0DA169568 | WA1VFAFL0DA159557 | WA1VFAFL0DA148980 | WA1VFAFL0DA112612 | WA1VFAFL0DA145190; WA1VFAFL0DA115056 | WA1VFAFL0DA101979 | WA1VFAFL0DA171272; WA1VFAFL0DA192381; WA1VFAFL0DA141642 | WA1VFAFL0DA139972; WA1VFAFL0DA114196; WA1VFAFL0DA191425; WA1VFAFL0DA102341 | WA1VFAFL0DA100203 | WA1VFAFL0DA105854; WA1VFAFL0DA107457 | WA1VFAFL0DA161289; WA1VFAFL0DA170025; WA1VFAFL0DA144539 | WA1VFAFL0DA160191 | WA1VFAFL0DA160871 | WA1VFAFL0DA133296 | WA1VFAFL0DA131578 | WA1VFAFL0DA177170

WA1VFAFL0DA122234; WA1VFAFL0DA105644; WA1VFAFL0DA184815 | WA1VFAFL0DA171921; WA1VFAFL0DA126798; WA1VFAFL0DA120192 | WA1VFAFL0DA124498 | WA1VFAFL0DA196480 | WA1VFAFL0DA143360 | WA1VFAFL0DA148235 | WA1VFAFL0DA108138 | WA1VFAFL0DA105319 | WA1VFAFL0DA178710; WA1VFAFL0DA168484 | WA1VFAFL0DA167982 | WA1VFAFL0DA194843 | WA1VFAFL0DA187939; WA1VFAFL0DA173622; WA1VFAFL0DA139907; WA1VFAFL0DA121276 | WA1VFAFL0DA182935 | WA1VFAFL0DA124047 | WA1VFAFL0DA149689; WA1VFAFL0DA102503 | WA1VFAFL0DA103344; WA1VFAFL0DA148994; WA1VFAFL0DA171983; WA1VFAFL0DA163480 | WA1VFAFL0DA173197 | WA1VFAFL0DA118197 | WA1VFAFL0DA171451 | WA1VFAFL0DA127241 | WA1VFAFL0DA190596 | WA1VFAFL0DA146744 | WA1VFAFL0DA182059; WA1VFAFL0DA170591 | WA1VFAFL0DA176908 | WA1VFAFL0DA108317; WA1VFAFL0DA152124; WA1VFAFL0DA101707 | WA1VFAFL0DA166511; WA1VFAFL0DA184152 | WA1VFAFL0DA130219 | WA1VFAFL0DA146646; WA1VFAFL0DA148557 | WA1VFAFL0DA198049; WA1VFAFL0DA146713 | WA1VFAFL0DA140717 | WA1VFAFL0DA194230 | WA1VFAFL0DA189559; WA1VFAFL0DA194342; WA1VFAFL0DA167805 | WA1VFAFL0DA168923 | WA1VFAFL0DA164922

WA1VFAFL0DA146730 | WA1VFAFL0DA100377 | WA1VFAFL0DA179212; WA1VFAFL0DA110732 | WA1VFAFL0DA177959 | WA1VFAFL0DA109452 | WA1VFAFL0DA119852 | WA1VFAFL0DA193059

WA1VFAFL0DA176326 | WA1VFAFL0DA144833; WA1VFAFL0DA145383; WA1VFAFL0DA155718; WA1VFAFL0DA112528 | WA1VFAFL0DA164712

WA1VFAFL0DA104204; WA1VFAFL0DA100444 | WA1VFAFL0DA148669; WA1VFAFL0DA139812; WA1VFAFL0DA107037; WA1VFAFL0DA103036 | WA1VFAFL0DA185530; WA1VFAFL0DA188119 | WA1VFAFL0DA159185 | WA1VFAFL0DA189884; WA1VFAFL0DA147344; WA1VFAFL0DA103554 | WA1VFAFL0DA120256; WA1VFAFL0DA194096; WA1VFAFL0DA161549; WA1VFAFL0DA100959 | WA1VFAFL0DA164693; WA1VFAFL0DA115073; WA1VFAFL0DA175340; WA1VFAFL0DA119074; WA1VFAFL0DA120130 | WA1VFAFL0DA108110 | WA1VFAFL0DA192395

WA1VFAFL0DA164225; WA1VFAFL0DA158053 | WA1VFAFL0DA130544; WA1VFAFL0DA154066 | WA1VFAFL0DA119379; WA1VFAFL0DA176388 | WA1VFAFL0DA149790 | WA1VFAFL0DA149160; WA1VFAFL0DA115557; WA1VFAFL0DA146582 | WA1VFAFL0DA113923 | WA1VFAFL0DA141981; WA1VFAFL0DA121102; WA1VFAFL0DA108589 | WA1VFAFL0DA195801; WA1VFAFL0DA101058; WA1VFAFL0DA122640; WA1VFAFL0DA194051; WA1VFAFL0DA168548

WA1VFAFL0DA139051 | WA1VFAFL0DA156027 | WA1VFAFL0DA186953 | WA1VFAFL0DA187245

WA1VFAFL0DA149871 | WA1VFAFL0DA185138; WA1VFAFL0DA142919 | WA1VFAFL0DA102100; WA1VFAFL0DA130060; WA1VFAFL0DA198682 | WA1VFAFL0DA138482; WA1VFAFL0DA105465 | WA1VFAFL0DA102694 | WA1VFAFL0DA150454 | WA1VFAFL0DA155010 | WA1VFAFL0DA157999; WA1VFAFL0DA122962; WA1VFAFL0DA157985; WA1VFAFL0DA135498 | WA1VFAFL0DA130155; WA1VFAFL0DA100055; WA1VFAFL0DA146498 | WA1VFAFL0DA131581 | WA1VFAFL0DA134562 | WA1VFAFL0DA148249 | WA1VFAFL0DA192297; WA1VFAFL0DA189822 | WA1VFAFL0DA190324; WA1VFAFL0DA146999; WA1VFAFL0DA148946 | WA1VFAFL0DA156514

WA1VFAFL0DA163530 | WA1VFAFL0DA135517; WA1VFAFL0DA158151 | WA1VFAFL0DA151992 | WA1VFAFL0DA101559 | WA1VFAFL0DA161681

WA1VFAFL0DA196589 | WA1VFAFL0DA164418; WA1VFAFL0DA147554 | WA1VFAFL0DA136053 | WA1VFAFL0DA185091; WA1VFAFL0DA134030 | WA1VFAFL0DA163141 | WA1VFAFL0DA194373 | WA1VFAFL0DA185351; WA1VFAFL0DA163446; WA1VFAFL0DA169652 | WA1VFAFL0DA157114

WA1VFAFL0DA109046; WA1VFAFL0DA166699 | WA1VFAFL0DA171661

WA1VFAFL0DA123240; WA1VFAFL0DA113954; WA1VFAFL0DA141849 | WA1VFAFL0DA170364; WA1VFAFL0DA150468 | WA1VFAFL0DA178173 | WA1VFAFL0DA168050 | WA1VFAFL0DA140460; WA1VFAFL0DA155539; WA1VFAFL0DA169571 | WA1VFAFL0DA170736 | WA1VFAFL0DA191456; WA1VFAFL0DA194132 | WA1VFAFL0DA195989; WA1VFAFL0DA120998; WA1VFAFL0DA139969; WA1VFAFL0DA126039

WA1VFAFL0DA154519 | WA1VFAFL0DA155119 | WA1VFAFL0DA179274; WA1VFAFL0DA174298 | WA1VFAFL0DA137493 | WA1VFAFL0DA109063 | WA1VFAFL0DA118359 | WA1VFAFL0DA194826 | WA1VFAFL0DA152639; WA1VFAFL0DA162829 | WA1VFAFL0DA113100 | WA1VFAFL0DA136117 | WA1VFAFL0DA140054 | WA1VFAFL0DA197130 | WA1VFAFL0DA191490; WA1VFAFL0DA165732; WA1VFAFL0DA176651 | WA1VFAFL0DA135419 | WA1VFAFL0DA190369 | WA1VFAFL0DA183339 | WA1VFAFL0DA159431 | WA1VFAFL0DA193157; WA1VFAFL0DA184183; WA1VFAFL0DA114599 | WA1VFAFL0DA102923; WA1VFAFL0DA162281 | WA1VFAFL0DA116644; WA1VFAFL0DA175368; WA1VFAFL0DA106387

WA1VFAFL0DA161339 | WA1VFAFL0DA149398

WA1VFAFL0DA106647 | WA1VFAFL0DA170767; WA1VFAFL0DA134478 | WA1VFAFL0DA131564 | WA1VFAFL0DA169747 | WA1VFAFL0DA129619 | WA1VFAFL0DA142385; WA1VFAFL0DA182501 | WA1VFAFL0DA156108 | WA1VFAFL0DA152298; WA1VFAFL0DA158778

WA1VFAFL0DA131807 | WA1VFAFL0DA170073 | WA1VFAFL0DA165858 | WA1VFAFL0DA188587 | WA1VFAFL0DA159834; WA1VFAFL0DA142869 | WA1VFAFL0DA135484 | WA1VFAFL0DA137395 | WA1VFAFL0DA123349 | WA1VFAFL0DA110245 | WA1VFAFL0DA133931 | WA1VFAFL0DA198861

WA1VFAFL0DA135999 | WA1VFAFL0DA136067; WA1VFAFL0DA180747 | WA1VFAFL0DA168081 | WA1VFAFL0DA191845 | WA1VFAFL0DA193532

WA1VFAFL0DA192168; WA1VFAFL0DA103733 | WA1VFAFL0DA185804 | WA1VFAFL0DA151958 | WA1VFAFL0DA131211; WA1VFAFL0DA133069; WA1VFAFL0DA180912 | WA1VFAFL0DA190307; WA1VFAFL0DA159882 | WA1VFAFL0DA182045

WA1VFAFL0DA174656; WA1VFAFL0DA126686; WA1VFAFL0DA169330 | WA1VFAFL0DA175774; WA1VFAFL0DA101416 | WA1VFAFL0DA129135 | WA1VFAFL0DA101304 | WA1VFAFL0DA103182

WA1VFAFL0DA109029; WA1VFAFL0DA171546 | WA1VFAFL0DA131709 | WA1VFAFL0DA124467 | WA1VFAFL0DA121827; WA1VFAFL0DA143679; WA1VFAFL0DA117325 | WA1VFAFL0DA156190 | WA1VFAFL0DA111654 | WA1VFAFL0DA158618

WA1VFAFL0DA197564 | WA1VFAFL0DA173944 | WA1VFAFL0DA157291; WA1VFAFL0DA120211 | WA1VFAFL0DA196107 | WA1VFAFL0DA101898; WA1VFAFL0DA106230 | WA1VFAFL0DA123030 | WA1VFAFL0DA191196 | WA1VFAFL0DA140491 | WA1VFAFL0DA120631; WA1VFAFL0DA188122 | WA1VFAFL0DA146338; WA1VFAFL0DA162278; WA1VFAFL0DA189819; WA1VFAFL0DA184071 | WA1VFAFL0DA135954

WA1VFAFL0DA171711; WA1VFAFL0DA187827; WA1VFAFL0DA163799; WA1VFAFL0DA199539 | WA1VFAFL0DA128521

WA1VFAFL0DA104686; WA1VFAFL0DA182496 | WA1VFAFL0DA154763 | WA1VFAFL0DA188699; WA1VFAFL0DA122833 | WA1VFAFL0DA128695 | WA1VFAFL0DA179758 | WA1VFAFL0DA171899 | WA1VFAFL0DA124713 | WA1VFAFL0DA148333

WA1VFAFL0DA107166 | WA1VFAFL0DA163964 | WA1VFAFL0DA159476; WA1VFAFL0DA115669 | WA1VFAFL0DA119737 | WA1VFAFL0DA115302 | WA1VFAFL0DA117423; WA1VFAFL0DA197712; WA1VFAFL0DA190694; WA1VFAFL0DA184359 | WA1VFAFL0DA166783 | WA1VFAFL0DA179534

WA1VFAFL0DA162099; WA1VFAFL0DA127272; WA1VFAFL0DA186046 | WA1VFAFL0DA185897

WA1VFAFL0DA183907 | WA1VFAFL0DA150390 | WA1VFAFL0DA179047 | WA1VFAFL0DA191926 | WA1VFAFL0DA187150; WA1VFAFL0DA116921 | WA1VFAFL0DA171630 | WA1VFAFL0DA140183 | WA1VFAFL0DA141124 | WA1VFAFL0DA158876 | WA1VFAFL0DA194311; WA1VFAFL0DA169442

WA1VFAFL0DA189917 | WA1VFAFL0DA148185 | WA1VFAFL0DA180375 | WA1VFAFL0DA107409 | WA1VFAFL0DA120516; WA1VFAFL0DA181932; WA1VFAFL0DA152902 | WA1VFAFL0DA108690 | WA1VFAFL0DA152043 | WA1VFAFL0DA118071 | WA1VFAFL0DA187388 | WA1VFAFL0DA172888 | WA1VFAFL0DA132214 | WA1VFAFL0DA169862; WA1VFAFL0DA182143

WA1VFAFL0DA172003 | WA1VFAFL0DA117955 | WA1VFAFL0DA150244; WA1VFAFL0DA170039 | WA1VFAFL0DA155931 | WA1VFAFL0DA142564 | WA1VFAFL0DA112061 | WA1VFAFL0DA180652; WA1VFAFL0DA182532 | WA1VFAFL0DA100413; WA1VFAFL0DA115946 | WA1VFAFL0DA170588

WA1VFAFL0DA132939; WA1VFAFL0DA141964 | WA1VFAFL0DA132679 | WA1VFAFL0DA125067; WA1VFAFL0DA188007

WA1VFAFL0DA174589

WA1VFAFL0DA176097; WA1VFAFL0DA175208; WA1VFAFL0DA139440; WA1VFAFL0DA125232; WA1VFAFL0DA164600 | WA1VFAFL0DA122668 | WA1VFAFL0DA147084

WA1VFAFL0DA107782; WA1VFAFL0DA104865 | WA1VFAFL0DA190646 | WA1VFAFL0DA186631; WA1VFAFL0DA175693 | WA1VFAFL0DA103523

WA1VFAFL0DA159137; WA1VFAFL0DA145478; WA1VFAFL0DA167352 | WA1VFAFL0DA137252 | WA1VFAFL0DA127465 | WA1VFAFL0DA181199

WA1VFAFL0DA133573; WA1VFAFL0DA126963; WA1VFAFL0DA115347; WA1VFAFL0DA174494 | WA1VFAFL0DA194339 | WA1VFAFL0DA156433 | WA1VFAFL0DA183437; WA1VFAFL0DA145593; WA1VFAFL0DA195751 | WA1VFAFL0DA132052; WA1VFAFL0DA165777 | WA1VFAFL0DA171045; WA1VFAFL0DA194938 | WA1VFAFL0DA154553 | WA1VFAFL0DA146517; WA1VFAFL0DA179193 | WA1VFAFL0DA168324 | WA1VFAFL0DA115834; WA1VFAFL0DA123321; WA1VFAFL0DA182661 | WA1VFAFL0DA162572; WA1VFAFL0DA146064; WA1VFAFL0DA183275 | WA1VFAFL0DA168226 | WA1VFAFL0DA148655 | WA1VFAFL0DA153774 | WA1VFAFL0DA172163 | WA1VFAFL0DA175659

WA1VFAFL0DA124601; WA1VFAFL0DA111282 | WA1VFAFL0DA141558 | WA1VFAFL0DA124159

WA1VFAFL0DA138949; WA1VFAFL0DA162409; WA1VFAFL0DA199024

WA1VFAFL0DA112948 | WA1VFAFL0DA164564 | WA1VFAFL0DA130513 | WA1VFAFL0DA183468 | WA1VFAFL0DA148283 | WA1VFAFL0DA103828 | WA1VFAFL0DA145920 | WA1VFAFL0DA192378 | WA1VFAFL0DA120015; WA1VFAFL0DA137851 | WA1VFAFL0DA143746 | WA1VFAFL0DA187715 | WA1VFAFL0DA139096 | WA1VFAFL0DA169618; WA1VFAFL0DA176410

WA1VFAFL0DA117227

WA1VFAFL0DA122413 | WA1VFAFL0DA117079; WA1VFAFL0DA106213; WA1VFAFL0DA105434 | WA1VFAFL0DA124548 | WA1VFAFL0DA104039 | WA1VFAFL0DA106373; WA1VFAFL0DA111461 | WA1VFAFL0DA154147 | WA1VFAFL0DA177203; WA1VFAFL0DA130561; WA1VFAFL0DA183583 | WA1VFAFL0DA131953 | WA1VFAFL0DA188203 | WA1VFAFL0DA136201 | WA1VFAFL0DA179632 | WA1VFAFL0DA105224; WA1VFAFL0DA132729 | WA1VFAFL0DA155590 | WA1VFAFL0DA149918; WA1VFAFL0DA122010 | WA1VFAFL0DA197032; WA1VFAFL0DA141916 | WA1VFAFL0DA144198; WA1VFAFL0DA185611; WA1VFAFL0DA123092; WA1VFAFL0DA130818 | WA1VFAFL0DA182417 | WA1VFAFL0DA183079 | WA1VFAFL0DA153595 | WA1VFAFL0DA134710 | WA1VFAFL0DA135162 | WA1VFAFL0DA126557; WA1VFAFL0DA187374 | WA1VFAFL0DA122119; WA1VFAFL0DA188850; WA1VFAFL0DA132830; WA1VFAFL0DA119284 | WA1VFAFL0DA127806; WA1VFAFL0DA183308

WA1VFAFL0DA181977; WA1VFAFL0DA121472; WA1VFAFL0DA176195 | WA1VFAFL0DA182370 | WA1VFAFL0DA121908 | WA1VFAFL0DA123755 | WA1VFAFL0DA105210 | WA1VFAFL0DA197421 | WA1VFAFL0DA156447

WA1VFAFL0DA121567

WA1VFAFL0DA100136

WA1VFAFL0DA170798; WA1VFAFL0DA159266; WA1VFAFL0DA159560 | WA1VFAFL0DA123285 | WA1VFAFL0DA113842 | WA1VFAFL0DA188315; WA1VFAFL0DA158263 | WA1VFAFL0DA162412 | WA1VFAFL0DA129815 | WA1VFAFL0DA158442 | WA1VFAFL0DA146372 | WA1VFAFL0DA146100; WA1VFAFL0DA172745 | WA1VFAFL0DA162152 | WA1VFAFL0DA169389 | WA1VFAFL0DA149496 | WA1VFAFL0DA157243 | WA1VFAFL0DA161101 | WA1VFAFL0DA143830 | WA1VFAFL0DA182580; WA1VFAFL0DA130706; WA1VFAFL0DA150762 | WA1VFAFL0DA138448; WA1VFAFL0DA165570; WA1VFAFL0DA141706 | WA1VFAFL0DA169117 | WA1VFAFL0DA124873 | WA1VFAFL0DA155086 | WA1VFAFL0DA146095 | WA1VFAFL0DA111217; WA1VFAFL0DA110844 | WA1VFAFL0DA176357 | WA1VFAFL0DA151619; WA1VFAFL0DA157453 | WA1VFAFL0DA136800 | WA1VFAFL0DA120676; WA1VFAFL0DA162149 | WA1VFAFL0DA143097; WA1VFAFL0DA129099 | WA1VFAFL0DA107264; WA1VFAFL0DA129006

WA1VFAFL0DA183809; WA1VFAFL0DA195149 | WA1VFAFL0DA135436 | WA1VFAFL0DA162085 | WA1VFAFL0DA176276; WA1VFAFL0DA113470; WA1VFAFL0DA176245

WA1VFAFL0DA144413; WA1VFAFL0DA111802; WA1VFAFL0DA136621 | WA1VFAFL0DA146727; WA1VFAFL0DA138014 | WA1VFAFL0DA151412; WA1VFAFL0DA160997 | WA1VFAFL0DA152754 | WA1VFAFL0DA194809

WA1VFAFL0DA112495; WA1VFAFL0DA174821 | WA1VFAFL0DA175810 | WA1VFAFL0DA108172 | WA1VFAFL0DA146873 | WA1VFAFL0DA152995 | WA1VFAFL0DA172566; WA1VFAFL0DA170784; WA1VFAFL0DA123884 | WA1VFAFL0DA146680 | WA1VFAFL0DA135226

WA1VFAFL0DA198729 | WA1VFAFL0DA138613 | WA1VFAFL0DA164628; WA1VFAFL0DA150857; WA1VFAFL0DA196558 | WA1VFAFL0DA115090; WA1VFAFL0DA117938; WA1VFAFL0DA109774 | WA1VFAFL0DA115185

WA1VFAFL0DA152169 | WA1VFAFL0DA147148 | WA1VFAFL0DA146971 | WA1VFAFL0DA199346 | WA1VFAFL0DA166220 | WA1VFAFL0DA194289 | WA1VFAFL0DA184345; WA1VFAFL0DA107328 | WA1VFAFL0DA161261; WA1VFAFL0DA165049 | WA1VFAFL0DA126459; WA1VFAFL0DA124761 | WA1VFAFL0DA178805 | WA1VFAFL0DA156741 | WA1VFAFL0DA110391 | WA1VFAFL0DA166198 | WA1VFAFL0DA117390 | WA1VFAFL0DA176472 | WA1VFAFL0DA110519

WA1VFAFL0DA177833; WA1VFAFL0DA158991 | WA1VFAFL0DA101500 | WA1VFAFL0DA189982 | WA1VFAFL0DA159901 | WA1VFAFL0DA190534 | WA1VFAFL0DA127109 | WA1VFAFL0DA145657

WA1VFAFL0DA197838; WA1VFAFL0DA113985; WA1VFAFL0DA135288 | WA1VFAFL0DA145223; WA1VFAFL0DA187214; WA1VFAFL0DA124890 | WA1VFAFL0DA178223; WA1VFAFL0DA118538 | WA1VFAFL0DA153015 | WA1VFAFL0DA199671 | WA1VFAFL0DA179484 | WA1VFAFL0DA111279

WA1VFAFL0DA145951; WA1VFAFL0DA144637 | WA1VFAFL0DA185429; WA1VFAFL0DA190873 | WA1VFAFL0DA103151 | WA1VFAFL0DA106616 | WA1VFAFL0DA126946; WA1VFAFL0DA117101; WA1VFAFL0DA194678 | WA1VFAFL0DA143357; WA1VFAFL0DA190551; WA1VFAFL0DA145139 | WA1VFAFL0DA144380

WA1VFAFL0DA142614; WA1VFAFL0DA110598 | WA1VFAFL0DA155024 | WA1VFAFL0DA150681 | WA1VFAFL0DA127420; WA1VFAFL0DA125408 | WA1VFAFL0DA118961 | WA1VFAFL0DA187987 | WA1VFAFL0DA125697; WA1VFAFL0DA180909 | WA1VFAFL0DA146761 | WA1VFAFL0DA179713

WA1VFAFL0DA143505; WA1VFAFL0DA134819 | WA1VFAFL0DA102324; WA1VFAFL0DA148302; WA1VFAFL0DA171840 | WA1VFAFL0DA192252; WA1VFAFL0DA109113; WA1VFAFL0DA159753 | WA1VFAFL0DA101299; WA1VFAFL0DA189934; WA1VFAFL0DA178383 | WA1VFAFL0DA165620; WA1VFAFL0DA184068; WA1VFAFL0DA121746; WA1VFAFL0DA188654 | WA1VFAFL0DA104459 | WA1VFAFL0DA147005 | WA1VFAFL0DA162670 | WA1VFAFL0DA199752

WA1VFAFL0DA175578 | WA1VFAFL0DA140457; WA1VFAFL0DA132665 | WA1VFAFL0DA105952 | WA1VFAFL0DA176830 | WA1VFAFL0DA188511 | WA1VFAFL0DA100850 | WA1VFAFL0DA147828 | WA1VFAFL0DA196737

WA1VFAFL0DA115333 | WA1VFAFL0DA110746; WA1VFAFL0DA187746; WA1VFAFL0DA198276 | WA1VFAFL0DA124565 | WA1VFAFL0DA142113 | WA1VFAFL0DA160403 | WA1VFAFL0DA149076 | WA1VFAFL0DA101514 | WA1VFAFL0DA190632 | WA1VFAFL0DA163611; WA1VFAFL0DA164127 | WA1VFAFL0DA158960 | WA1VFAFL0DA111749 | WA1VFAFL0DA166718

WA1VFAFL0DA103781 | WA1VFAFL0DA174270; WA1VFAFL0DA197189; WA1VFAFL0DA146341 | WA1VFAFL0DA112416 | WA1VFAFL0DA150700 | WA1VFAFL0DA136098 | WA1VFAFL0DA175113 | WA1VFAFL0DA108060 | WA1VFAFL0DA125182; WA1VFAFL0DA131824 | WA1VFAFL0DA122380 | WA1VFAFL0DA187326; WA1VFAFL0DA123447 | WA1VFAFL0DA102856; WA1VFAFL0DA185494; WA1VFAFL0DA174818 | WA1VFAFL0DA149028

WA1VFAFL0DA120757 | WA1VFAFL0DA151443 | WA1VFAFL0DA104347; WA1VFAFL0DA154522 | WA1VFAFL0DA182482; WA1VFAFL0DA172504 | WA1VFAFL0DA184734; WA1VFAFL0DA165116 | WA1VFAFL0DA180392 | WA1VFAFL0DA198567 | WA1VFAFL0DA141804 | WA1VFAFL0DA119141 | WA1VFAFL0DA139289; WA1VFAFL0DA119124 | WA1VFAFL0DA186936 | WA1VFAFL0DA180926; WA1VFAFL0DA195720 | WA1VFAFL0DA179114 | WA1VFAFL0DA181090; WA1VFAFL0DA198343 | WA1VFAFL0DA176293 | WA1VFAFL0DA193515; WA1VFAFL0DA191828; WA1VFAFL0DA128132 | WA1VFAFL0DA191585 | WA1VFAFL0DA199864 | WA1VFAFL0DA165567 | WA1VFAFL0DA184104 | WA1VFAFL0DA177993 | WA1VFAFL0DA181171 | WA1VFAFL0DA196561 | WA1VFAFL0DA194213 | WA1VFAFL0DA122041 | WA1VFAFL0DA112982 | WA1VFAFL0DA100024 | WA1VFAFL0DA104901 | WA1VFAFL0DA175709 | WA1VFAFL0DA177167

WA1VFAFL0DA122802 | WA1VFAFL0DA197127 | WA1VFAFL0DA141415 | WA1VFAFL0DA127885; WA1VFAFL0DA129149 | WA1VFAFL0DA126137 | WA1VFAFL0DA193756 | WA1VFAFL0DA193966 | WA1VFAFL0DA152768 | WA1VFAFL0DA101920

WA1VFAFL0DA145870 | WA1VFAFL0DA153001 | WA1VFAFL0DA124078; WA1VFAFL0DA128664 | WA1VFAFL0DA154746 | WA1VFAFL0DA108219 | WA1VFAFL0DA125070 | WA1VFAFL0DA191831 | WA1VFAFL0DA140250; WA1VFAFL0DA108575 | WA1VFAFL0DA168551 | WA1VFAFL0DA160076 | WA1VFAFL0DA126591 | WA1VFAFL0DA107491 | WA1VFAFL0DA196818; WA1VFAFL0DA151636 | WA1VFAFL0DA131905; WA1VFAFL0DA185821 | WA1VFAFL0DA182420

WA1VFAFL0DA190842; WA1VFAFL0DA156092; WA1VFAFL0DA182515 | WA1VFAFL0DA161776 | WA1VFAFL0DA129362 | WA1VFAFL0DA178139; WA1VFAFL0DA169201 | WA1VFAFL0DA176231; WA1VFAFL0DA125795 | WA1VFAFL0DA161213 | WA1VFAFL0DA194874

WA1VFAFL0DA169926 | WA1VFAFL0DA118233; WA1VFAFL0DA101173 | WA1VFAFL0DA118250; WA1VFAFL0DA121228 | WA1VFAFL0DA191652 | WA1VFAFL0DA159249 | WA1VFAFL0DA150325; WA1VFAFL0DA196284; WA1VFAFL0DA194969

WA1VFAFL0DA162930 | WA1VFAFL0DA138899 | WA1VFAFL0DA146226 | WA1VFAFL0DA142001; WA1VFAFL0DA143942; WA1VFAFL0DA145321; WA1VFAFL0DA168145 | WA1VFAFL0DA131810; WA1VFAFL0DA190517; WA1VFAFL0DA192008 | WA1VFAFL0DA161759 | WA1VFAFL0DA140510; WA1VFAFL0DA194065 | WA1VFAFL0DA104638; WA1VFAFL0DA118300

WA1VFAFL0DA177198 | WA1VFAFL0DA151281 | WA1VFAFL0DA156979 | WA1VFAFL0DA188346

WA1VFAFL0DA118121 | WA1VFAFL0DA108513 | WA1VFAFL0DA187584; WA1VFAFL0DA194583 | WA1VFAFL0DA167741 | WA1VFAFL0DA116935; WA1VFAFL0DA194275 | WA1VFAFL0DA128308; WA1VFAFL0DA178089; WA1VFAFL0DA126235 | WA1VFAFL0DA111041 | WA1VFAFL0DA197239 | WA1VFAFL0DA166685; WA1VFAFL0DA191778; WA1VFAFL0DA155430; WA1VFAFL0DA177542

WA1VFAFL0DA170378 | WA1VFAFL0DA155153 | WA1VFAFL0DA126400; WA1VFAFL0DA138837 | WA1VFAFL0DA172700 | WA1VFAFL0DA162166 | WA1VFAFL0DA129345 | WA1VFAFL0DA136750; WA1VFAFL0DA113808; WA1VFAFL0DA103117 | WA1VFAFL0DA188539

WA1VFAFL0DA192963; WA1VFAFL0DA172521 | WA1VFAFL0DA179355; WA1VFAFL0DA157730; WA1VFAFL0DA121598; WA1VFAFL0DA184877 | WA1VFAFL0DA160854 | WA1VFAFL0DA160899 | WA1VFAFL0DA160000 | WA1VFAFL0DA117633; WA1VFAFL0DA124033 | WA1VFAFL0DA156139; WA1VFAFL0DA199296 | WA1VFAFL0DA107474; WA1VFAFL0DA171787; WA1VFAFL0DA182322 | WA1VFAFL0DA161230 | WA1VFAFL0DA196978 | WA1VFAFL0DA142709 | WA1VFAFL0DA161597; WA1VFAFL0DA116451 | WA1VFAFL0DA146176; WA1VFAFL0DA126512 | WA1VFAFL0DA166833 | WA1VFAFL0DA100217; WA1VFAFL0DA158294; WA1VFAFL0DA196592 | WA1VFAFL0DA119219; WA1VFAFL0DA193451 | WA1VFAFL0DA155122 | WA1VFAFL0DA127515 | WA1VFAFL0DA109483; WA1VFAFL0DA142192 | WA1VFAFL0DA181039 | WA1VFAFL0DA195927 | WA1VFAFL0DA166590 | WA1VFAFL0DA115543 | WA1VFAFL0DA154648 | WA1VFAFL0DA184703 | WA1VFAFL0DA160305 | WA1VFAFL0DA119527 | WA1VFAFL0DA127353; WA1VFAFL0DA145142; WA1VFAFL0DA155797 | WA1VFAFL0DA121763 | WA1VFAFL0DA175533 | WA1VFAFL0DA155234; WA1VFAFL0DA178464; WA1VFAFL0DA182210; WA1VFAFL0DA144153 | WA1VFAFL0DA193353 | WA1VFAFL0DA145058

WA1VFAFL0DA108480 | WA1VFAFL0DA127627; WA1VFAFL0DA141253; WA1VFAFL0DA161809; WA1VFAFL0DA190047 | WA1VFAFL0DA115509 | WA1VFAFL0DA137462 | WA1VFAFL0DA118460

WA1VFAFL0DA151121; WA1VFAFL0DA166721 | WA1VFAFL0DA199685 | WA1VFAFL0DA178755; WA1VFAFL0DA121665 | WA1VFAFL0DA124632; WA1VFAFL0DA134805 | WA1VFAFL0DA132827

WA1VFAFL0DA110018; WA1VFAFL0DA174012; WA1VFAFL0DA144167 | WA1VFAFL0DA199833 | WA1VFAFL0DA195054 | WA1VFAFL0DA104803 | WA1VFAFL0DA190629 | WA1VFAFL0DA154830 | WA1VFAFL0DA158716 | WA1VFAFL0DA188072 | WA1VFAFL0DA117129 | WA1VFAFL0DA140779

WA1VFAFL0DA189111; WA1VFAFL0DA124582

WA1VFAFL0DA185852; WA1VFAFL0DA178724; WA1VFAFL0DA101657 | WA1VFAFL0DA125330 | WA1VFAFL0DA150714 | WA1VFAFL0DA142466

WA1VFAFL0DA139101 | WA1VFAFL0DA119186

WA1VFAFL0DA176133 | WA1VFAFL0DA100010 | WA1VFAFL0DA128194 | WA1VFAFL0DA124193 | WA1VFAFL0DA189903 | WA1VFAFL0DA178495

WA1VFAFL0DA146274 | WA1VFAFL0DA173152; WA1VFAFL0DA115610 | WA1VFAFL0DA125456 | WA1VFAFL0DA128907; WA1VFAFL0DA136490 | WA1VFAFL0DA126364 | WA1VFAFL0DA175838 | WA1VFAFL0DA148932; WA1VFAFL0DA170882; WA1VFAFL0DA199766; WA1VFAFL0DA106938 | WA1VFAFL0DA119768 | WA1VFAFL0DA194924 | WA1VFAFL0DA132732 | WA1VFAFL0DA171868; WA1VFAFL0DA130026; WA1VFAFL0DA188458 | WA1VFAFL0DA192039 | WA1VFAFL0DA165939 | WA1VFAFL0DA152611; WA1VFAFL0DA105384 | WA1VFAFL0DA199623 | WA1VFAFL0DA168453 | WA1VFAFL0DA123819 | WA1VFAFL0DA119575; WA1VFAFL0DA104705; WA1VFAFL0DA152009

WA1VFAFL0DA102064; WA1VFAFL0DA138563; WA1VFAFL0DA146128 | WA1VFAFL0DA154410 | WA1VFAFL0DA161258 | WA1VFAFL0DA148011 | WA1VFAFL0DA134917 | WA1VFAFL0DA171854; WA1VFAFL0DA183745 | WA1VFAFL0DA157677 | WA1VFAFL0DA162023 | WA1VFAFL0DA135078 | WA1VFAFL0DA125781; WA1VFAFL0DA105269; WA1VFAFL0DA163785; WA1VFAFL0DA187908 | WA1VFAFL0DA157727 | WA1VFAFL0DA174043 | WA1VFAFL0DA168002; WA1VFAFL0DA104462 | WA1VFAFL0DA151099; WA1VFAFL0DA190985; WA1VFAFL0DA145206; WA1VFAFL0DA132777 | WA1VFAFL0DA181123 | WA1VFAFL0DA169764; WA1VFAFL0DA106132; WA1VFAFL0DA169957 | WA1VFAFL0DA166752; WA1VFAFL0DA149885 | WA1VFAFL0DA112626 | WA1VFAFL0DA157422 | WA1VFAFL0DA163981; WA1VFAFL0DA109807; WA1VFAFL0DA133413 | WA1VFAFL0DA129717; WA1VFAFL0DA193708

WA1VFAFL0DA117163 | WA1VFAFL0DA100346 | WA1VFAFL0DA190758; WA1VFAFL0DA129233 | WA1VFAFL0DA129314; WA1VFAFL0DA141351 | WA1VFAFL0DA131399; WA1VFAFL0DA156819 | WA1VFAFL0DA102131; WA1VFAFL0DA137641; WA1VFAFL0DA176990 | WA1VFAFL0DA127062; WA1VFAFL0DA171109

WA1VFAFL0DA156612 | WA1VFAFL0DA163138

WA1VFAFL0DA141186 | WA1VFAFL0DA121486; WA1VFAFL0DA155704; WA1VFAFL0DA187360; WA1VFAFL0DA116627

WA1VFAFL0DA135209 | WA1VFAFL0DA139860 | WA1VFAFL0DA196432 | WA1VFAFL0DA144847 | WA1VFAFL0DA177900 | WA1VFAFL0DA121679 | WA1VFAFL0DA174981; WA1VFAFL0DA164466 | WA1VFAFL0DA137588 | WA1VFAFL0DA175595; WA1VFAFL0DA172261; WA1VFAFL0DA164516 | WA1VFAFL0DA173877 | WA1VFAFL0DA136022; WA1VFAFL0DA161972 | WA1VFAFL0DA124517 | WA1VFAFL0DA118328 | WA1VFAFL0DA170204 | WA1VFAFL0DA196429 | WA1VFAFL0DA185589 | WA1VFAFL0DA199301 | WA1VFAFL0DA118068 | WA1VFAFL0DA184443

WA1VFAFL0DA102937; WA1VFAFL0DA175662; WA1VFAFL0DA146470; WA1VFAFL0DA142189 | WA1VFAFL0DA136554 | WA1VFAFL0DA134920; WA1VFAFL0DA176794

WA1VFAFL0DA187309; WA1VFAFL0DA120872 | WA1VFAFL0DA144010 | WA1VFAFL0DA115493 | WA1VFAFL0DA190792; WA1VFAFL0DA179954; WA1VFAFL0DA173006 | WA1VFAFL0DA169411; WA1VFAFL0DA168534 | WA1VFAFL0DA140264 | WA1VFAFL0DA133203 | WA1VFAFL0DA145514; WA1VFAFL0DA121391; WA1VFAFL0DA149823 | WA1VFAFL0DA152222

WA1VFAFL0DA101190 | WA1VFAFL0DA161373 | WA1VFAFL0DA196785 | WA1VFAFL0DA182398; WA1VFAFL0DA105031 | WA1VFAFL0DA144234 | WA1VFAFL0DA174527 | WA1VFAFL0DA140149 | WA1VFAFL0DA171482 | WA1VFAFL0DA164967

WA1VFAFL0DA113940 | WA1VFAFL0DA152981; WA1VFAFL0DA107233 | WA1VFAFL0DA183843; WA1VFAFL0DA113484; WA1VFAFL0DA174477 | WA1VFAFL0DA102825 | WA1VFAFL0DA180098; WA1VFAFL0DA144931 | WA1VFAFL0DA172132; WA1VFAFL0DA146467 | WA1VFAFL0DA174608; WA1VFAFL0DA118524; WA1VFAFL0DA170168 | WA1VFAFL0DA107961

WA1VFAFL0DA101402 | WA1VFAFL0DA147120 | WA1VFAFL0DA181980; WA1VFAFL0DA174334 | WA1VFAFL0DA130950 | WA1VFAFL0DA185947; WA1VFAFL0DA103845 | WA1VFAFL0DA142130; WA1VFAFL0DA100427 | WA1VFAFL0DA157324 | WA1VFAFL0DA137963; WA1VFAFL0DA167559

WA1VFAFL0DA108608 | WA1VFAFL0DA160272 | WA1VFAFL0DA160983 | WA1VFAFL0DA174883 | WA1VFAFL0DA136215; WA1VFAFL0DA136957; WA1VFAFL0DA116157; WA1VFAFL0DA170865 | WA1VFAFL0DA156481 | WA1VFAFL0DA197984 | WA1VFAFL0DA142791 | WA1VFAFL0DA112013 | WA1VFAFL0DA126221 | WA1VFAFL0DA110990 | WA1VFAFL0DA122170 | WA1VFAFL0DA164550 | WA1VFAFL0DA141043 | WA1VFAFL0DA112562 | WA1VFAFL0DA130575 | WA1VFAFL0DA148445 | WA1VFAFL0DA122976; WA1VFAFL0DA181316 | WA1VFAFL0DA104252; WA1VFAFL0DA148798; WA1VFAFL0DA190811 | WA1VFAFL0DA178206; WA1VFAFL0DA158585; WA1VFAFL0DA189366 | WA1VFAFL0DA189061 | WA1VFAFL0DA175452 | WA1VFAFL0DA103070 | WA1VFAFL0DA119432 | WA1VFAFL0DA185818 | WA1VFAFL0DA128230 | WA1VFAFL0DA188265 | WA1VFAFL0DA105045 | WA1VFAFL0DA154052; WA1VFAFL0DA162071; WA1VFAFL0DA148686 | WA1VFAFL0DA104168; WA1VFAFL0DA112870 | WA1VFAFL0DA187889; WA1VFAFL0DA152530

WA1VFAFL0DA106244 | WA1VFAFL0DA121519; WA1VFAFL0DA148039 | WA1VFAFL0DA178240; WA1VFAFL0DA188329 | WA1VFAFL0DA128325 | WA1VFAFL0DA166072; WA1VFAFL0DA140796 | WA1VFAFL0DA193885; WA1VFAFL0DA120144 | WA1VFAFL0DA150356 | WA1VFAFL0DA137834 | WA1VFAFL0DA111265 | WA1VFAFL0DA177489; WA1VFAFL0DA117566 | WA1VFAFL0DA171384 | WA1VFAFL0DA183986; WA1VFAFL0DA126414; WA1VFAFL0DA100170 | WA1VFAFL0DA139356 | WA1VFAFL0DA118135

WA1VFAFL0DA194437; WA1VFAFL0DA166606 | WA1VFAFL0DA178741 | WA1VFAFL0DA184491 | WA1VFAFL0DA137381 | WA1VFAFL0DA187052 | WA1VFAFL0DA129460; WA1VFAFL0DA177699 | WA1VFAFL0DA136506 | WA1VFAFL0DA194423 | WA1VFAFL0DA126283 | WA1VFAFL0DA186998

WA1VFAFL0DA190064; WA1VFAFL0DA107278 | WA1VFAFL0DA129443; WA1VFAFL0DA171448; WA1VFAFL0DA114747; WA1VFAFL0DA167240; WA1VFAFL0DA107992; WA1VFAFL0DA186807 | WA1VFAFL0DA179677; WA1VFAFL0DA163513; WA1VFAFL0DA174690 | WA1VFAFL0DA115915; WA1VFAFL0DA151829; WA1VFAFL0DA123450

WA1VFAFL0DA125473 | WA1VFAFL0DA179825; WA1VFAFL0DA114666 | WA1VFAFL0DA173135 | WA1VFAFL0DA101240; WA1VFAFL0DA161275 | WA1VFAFL0DA185723 | WA1VFAFL0DA106955 | WA1VFAFL0DA105627 | WA1VFAFL0DA145240; WA1VFAFL0DA130186 | WA1VFAFL0DA115588; WA1VFAFL0DA175239; WA1VFAFL0DA110813 | WA1VFAFL0DA116191 | WA1VFAFL0DA169554; WA1VFAFL0DA154665 | WA1VFAFL0DA175449 | WA1VFAFL0DA103957 | WA1VFAFL0DA110973; WA1VFAFL0DA139504; WA1VFAFL0DA165696

WA1VFAFL0DA106969; WA1VFAFL0DA116966 | WA1VFAFL0DA150633; WA1VFAFL0DA136313; WA1VFAFL0DA194986; WA1VFAFL0DA197404; WA1VFAFL0DA197774 | WA1VFAFL0DA180179 | WA1VFAFL0DA156271 | WA1VFAFL0DA161342 | WA1VFAFL0DA130849 | WA1VFAFL0DA154214; WA1VFAFL0DA117860 | WA1VFAFL0DA135386 | WA1VFAFL0DA136635 | WA1VFAFL0DA118023 | WA1VFAFL0DA199265 | WA1VFAFL0DA180957; WA1VFAFL0DA188461 | WA1VFAFL0DA137204; WA1VFAFL0DA102047 | WA1VFAFL0DA164709 | WA1VFAFL0DA127188 | WA1VFAFL0DA191232; WA1VFAFL0DA161003; WA1VFAFL0DA125828 | WA1VFAFL0DA192848 | WA1VFAFL0DA160577 | WA1VFAFL0DA124338 | WA1VFAFL0DA199461 | WA1VFAFL0DA163060 | WA1VFAFL0DA150969; WA1VFAFL0DA191909; WA1VFAFL0DA167013 | WA1VFAFL0DA101139; WA1VFAFL0DA174320; WA1VFAFL0DA157064; WA1VFAFL0DA110469 | WA1VFAFL0DA102954; WA1VFAFL0DA107281 | WA1VFAFL0DA171319 | WA1VFAFL0DA157226 | WA1VFAFL0DA119236 | WA1VFAFL0DA139180; WA1VFAFL0DA124288 | WA1VFAFL0DA134853; WA1VFAFL0DA179582 | WA1VFAFL0DA183146

WA1VFAFL0DA134643; WA1VFAFL0DA148607 | WA1VFAFL0DA139518; WA1VFAFL0DA124212 | WA1VFAFL0DA178707; WA1VFAFL0DA177623 | WA1VFAFL0DA115395 | WA1VFAFL0DA185298 | WA1VFAFL0DA127708 | WA1VFAFL0DA194518 | WA1VFAFL0DA179386 | WA1VFAFL0DA119687 | WA1VFAFL0DA138868; WA1VFAFL0DA149627; WA1VFAFL0DA121875 | WA1VFAFL0DA177136; WA1VFAFL0DA126445; WA1VFAFL0DA137171 | WA1VFAFL0DA144315; WA1VFAFL0DA131189; WA1VFAFL0DA115011; WA1VFAFL0DA106308

WA1VFAFL0DA172454 | WA1VFAFL0DA176035; WA1VFAFL0DA108284 | WA1VFAFL0DA171417 | WA1VFAFL0DA161163 | WA1VFAFL0DA183034 | WA1VFAFL0DA102971 | WA1VFAFL0DA114005; WA1VFAFL0DA161728; WA1VFAFL0DA139065 | WA1VFAFL0DA141334 | WA1VFAFL0DA171238 | WA1VFAFL0DA162460; WA1VFAFL0DA147389 | WA1VFAFL0DA147585 | WA1VFAFL0DA137669 | WA1VFAFL0DA142287; WA1VFAFL0DA184331 | WA1VFAFL0DA125327 | WA1VFAFL0DA107460; WA1VFAFL0DA163253 | WA1VFAFL0DA101626; WA1VFAFL0DA147022 | WA1VFAFL0DA198553; WA1VFAFL0DA184328; WA1VFAFL0DA142953 | WA1VFAFL0DA169053; WA1VFAFL0DA125263; WA1VFAFL0DA173037 | WA1VFAFL0DA142712; WA1VFAFL0DA147182 | WA1VFAFL0DA116532

WA1VFAFL0DA141883; WA1VFAFL0DA143701

WA1VFAFL0DA166363; WA1VFAFL0DA175600 | WA1VFAFL0DA191957 | WA1VFAFL0DA122752; WA1VFAFL0DA177766 | WA1VFAFL0DA157257 | WA1VFAFL0DA103652; WA1VFAFL0DA135730 | WA1VFAFL0DA133458

WA1VFAFL0DA113520 | WA1VFAFL0DA171935 | WA1VFAFL0DA198455; WA1VFAFL0DA137459 | WA1VFAFL0DA188167; WA1VFAFL0DA177721; WA1VFAFL0DA183891 | WA1VFAFL0DA107975 | WA1VFAFL0DA159509 | WA1VFAFL0DA100783; WA1VFAFL0DA152415 | WA1VFAFL0DA103053

WA1VFAFL0DA152656; WA1VFAFL0DA109161; WA1VFAFL0DA114201; WA1VFAFL0DA182000 | WA1VFAFL0DA113467 | WA1VFAFL0DA190565; WA1VFAFL0DA170011 | WA1VFAFL0DA173426; WA1VFAFL0DA153354 | WA1VFAFL0DA174057; WA1VFAFL0DA159767 | WA1VFAFL0DA120466 | WA1VFAFL0DA124355 | WA1VFAFL0DA199945; WA1VFAFL0DA105255

WA1VFAFL0DA108768 | WA1VFAFL0DA113758 | WA1VFAFL0DA157002 | WA1VFAFL0DA100380; WA1VFAFL0DA178254 | WA1VFAFL0DA181235; WA1VFAFL0DA177248 | WA1VFAFL0DA114571 | WA1VFAFL0DA199900; WA1VFAFL0DA191005 | WA1VFAFL0DA163320 | WA1VFAFL0DA109211 | WA1VFAFL0DA181400 | WA1VFAFL0DA161602 | WA1VFAFL0DA109385 | WA1VFAFL0DA162443; WA1VFAFL0DA104123; WA1VFAFL0DA122587; WA1VFAFL0DA113162 | WA1VFAFL0DA156836 | WA1VFAFL0DA157386; WA1VFAFL0DA117177; WA1VFAFL0DA100881; WA1VFAFL0DA133394

WA1VFAFL0DA181185; WA1VFAFL0DA170655 | WA1VFAFL0DA117261 | WA1VFAFL0DA122511; WA1VFAFL0DA137672; WA1VFAFL0DA141639 | WA1VFAFL0DA187522 | WA1VFAFL0DA139986 | WA1VFAFL0DA163155; WA1VFAFL0DA167027 | WA1VFAFL0DA139020 | WA1VFAFL0DA165861 | WA1VFAFL0DA135646 | WA1VFAFL0DA193580 | WA1VFAFL0DA119642 | WA1VFAFL0DA119981; WA1VFAFL0DA186838 | WA1VFAFL0DA199654 | WA1VFAFL0DA144945; WA1VFAFL0DA172633; WA1VFAFL0DA141303; WA1VFAFL0DA154021 | WA1VFAFL0DA178769

WA1VFAFL0DA106776; WA1VFAFL0DA197113 | WA1VFAFL0DA124940; WA1VFAFL0DA131354; WA1VFAFL0DA156917; WA1VFAFL0DA189514 | WA1VFAFL0DA140815

WA1VFAFL0DA176634; WA1VFAFL0DA118345 | WA1VFAFL0DA113596 | WA1VFAFL0DA184300 | WA1VFAFL0DA168677 | WA1VFAFL0DA159932 | WA1VFAFL0DA106258 | WA1VFAFL0DA173054 | WA1VFAFL0DA178593; WA1VFAFL0DA145738; WA1VFAFL0DA186581

WA1VFAFL0DA143973 | WA1VFAFL0DA131516 | WA1VFAFL0DA149563; WA1VFAFL0DA150146; WA1VFAFL0DA102338; WA1VFAFL0DA164113 | WA1VFAFL0DA171675; WA1VFAFL0DA167609 | WA1VFAFL0DA163737 | WA1VFAFL0DA156528 | WA1VFAFL0DA169506 | WA1VFAFL0DA118751 | WA1VFAFL0DA169831; WA1VFAFL0DA182837

WA1VFAFL0DA134965 | WA1VFAFL0DA188931; WA1VFAFL0DA110410 | WA1VFAFL0DA142404 | WA1VFAFL0DA155220 | WA1VFAFL0DA180568 | WA1VFAFL0DA132407

WA1VFAFL0DA113999 | WA1VFAFL0DA148672; WA1VFAFL0DA116529; WA1VFAFL0DA124629 | WA1VFAFL0DA122542 | WA1VFAFL0DA153970; WA1VFAFL0DA179971; WA1VFAFL0DA150891; WA1VFAFL0DA113534

WA1VFAFL0DA192249 | WA1VFAFL0DA170235 | WA1VFAFL0DA135405 | WA1VFAFL0DA196270 | WA1VFAFL0DA145013; WA1VFAFL0DA177363 | WA1VFAFL0DA175502

WA1VFAFL0DA142306

WA1VFAFL0DA123271; WA1VFAFL0DA168419; WA1VFAFL0DA130625; WA1VFAFL0DA141320 | WA1VFAFL0DA117485; WA1VFAFL0DA184555 | WA1VFAFL0DA189321

WA1VFAFL0DA130642 | WA1VFAFL0DA145125

WA1VFAFL0DA194017 | WA1VFAFL0DA162877; WA1VFAFL0DA136845 | WA1VFAFL0DA163575 | WA1VFAFL0DA186516 | WA1VFAFL0DA161437; WA1VFAFL0DA196656 | WA1VFAFL0DA107197; WA1VFAFL0DA160465 | WA1VFAFL0DA127773

WA1VFAFL0DA176827 | WA1VFAFL0DA124615; WA1VFAFL0DA152236; WA1VFAFL0DA124064 | WA1VFAFL0DA109984 | WA1VFAFL0DA175287; WA1VFAFL0DA121570 | WA1VFAFL0DA115512; WA1VFAFL0DA183566; WA1VFAFL0DA107815; WA1VFAFL0DA151314; WA1VFAFL0DA118636 | WA1VFAFL0DA140331 | WA1VFAFL0DA137784 | WA1VFAFL0DA135792 | WA1VFAFL0DA199797 | WA1VFAFL0DA170686 | WA1VFAFL0DA160496 | WA1VFAFL0DA116837; WA1VFAFL0DA135890; WA1VFAFL0DA195037

WA1VFAFL0DA143469; WA1VFAFL0DA178092 | WA1VFAFL0DA155833 | WA1VFAFL0DA177671 | WA1VFAFL0DA114831 | WA1VFAFL0DA146288

WA1VFAFL0DA156965; WA1VFAFL0DA137123 | WA1VFAFL0DA125862 | WA1VFAFL0DA171322 | WA1VFAFL0DA105420 | WA1VFAFL0DA159171 | WA1VFAFL0DA173281; WA1VFAFL0DA191554 | WA1VFAFL0DA125022; WA1VFAFL0DA169280 | WA1VFAFL0DA135825 | WA1VFAFL0DA155735

WA1VFAFL0DA157033; WA1VFAFL0DA121262 | WA1VFAFL0DA128552; WA1VFAFL0DA188556; WA1VFAFL0DA196415 | WA1VFAFL0DA130768 | WA1VFAFL0DA133315 | WA1VFAFL0DA127028 | WA1VFAFL0DA197905; WA1VFAFL0DA194227

WA1VFAFL0DA130379 | WA1VFAFL0DA191392 | WA1VFAFL0DA126140; WA1VFAFL0DA135856; WA1VFAFL0DA101352 | WA1VFAFL0DA168369

WA1VFAFL0DA140121 | WA1VFAFL0DA104378; WA1VFAFL0DA148493 | WA1VFAFL0DA176598 | WA1VFAFL0DA157680 | WA1VFAFL0DA138790 | WA1VFAFL0DA105563 | WA1VFAFL0DA111203 | WA1VFAFL0DA111718 | WA1VFAFL0DA100248 | WA1VFAFL0DA127644 | WA1VFAFL0DA128356 | WA1VFAFL0DA167822; WA1VFAFL0DA142239 | WA1VFAFL0DA185981 | WA1VFAFL0DA120323; WA1VFAFL0DA114330; WA1VFAFL0DA166928; WA1VFAFL0DA116398 | WA1VFAFL0DA116658 | WA1VFAFL0DA129197 | WA1VFAFL0DA163818 | WA1VFAFL0DA118569 | WA1VFAFL0DA163432 | WA1VFAFL0DA153564; WA1VFAFL0DA164001; WA1VFAFL0DA190789 | WA1VFAFL0DA107149; WA1VFAFL0DA111833; WA1VFAFL0DA153726; WA1VFAFL0DA180621 | WA1VFAFL0DA138661 | WA1VFAFL0DA150485; WA1VFAFL0DA136568 | WA1VFAFL0DA182093; WA1VFAFL0DA112822 | WA1VFAFL0DA151569; WA1VFAFL0DA174284; WA1VFAFL0DA175788 | WA1VFAFL0DA110438; WA1VFAFL0DA149384; WA1VFAFL0DA172115

WA1VFAFL0DA173779; WA1VFAFL0DA108981 | WA1VFAFL0DA133699 | WA1VFAFL0DA180750 | WA1VFAFL0DA149174 |